Page 14

BUURTWANDELING in de Bourgoyen-Ossemeersen Op zaterdagmiddag 1 april was het drummen aan de ingang van de BourgoyenOssemeersen in de Baudetlaan. 70 tot 80 mensen troepten er samen. Werd er betoogd in de Bourgoyen? Waren er speciale Pokémons gesignaleerd? Misschien iets van die aard, maar het natuurgebied zelf was de Pokémon. Een drietal leden van Natuurpunt Gent die in de buurt wonen, hadden de bewoners tussen de Beekstraat en de BourgoyenOssemeersen uitgenodigd voor een gegidste wandeling. Een 600-tal gezinnen kreeg een uitnodiging in de bus – de respons was groter dan verwacht. De motivatie om mee te wandelen was veelzijdig. Veel van de deelnemers zijn lid van Natuurpunt, anderen weer niet. Sommigen bezoeken het gebied wekelijks, maar wilden dat wel eens doen met een gids. Voor enkelen was het zelfs een ontdekking. Het werd een leuke, ontspannende buurtactiviteit en een uitstekende gelegenheid om de Bourgoyen-Ossemeersen en ook Natuurpunt Gent beter te leren kennen.

Zonder Natuurpunt Gent en zijn voorlopers, die al bijna vijftig jaar geleden in de bres sprongen voor wat de natuur hier te bieden heeft, waren de Bourgoyen-Ossemeersen nooit uitgegroeid tot de huidige parel waarvan zoveel Gentenaars genieten. Het was een boodschap die duidelijk overkwam. De volledige rondgang, de twee kijkhutten inbegrepen, gebeurde in drie groepen – er was ook een korte verfrissingsstop in het bezoekerscentrum. Het was leuk om de soms geboeide, vaak verraste reacties van de deelnemers te horen. Baltsende futen hadden ze nog nooit gezien. En ze leerden ook het prachtkleed van de broedende aalscholvers bewonderen. Of kijken naar de

planten die er groeien, zoals dotterbloem, pinksterbloem en waterviolier, en zich afvragen waarom ze daar voorkomen. Het oranjetipje, dat zijn eitjes op de pinksterbloem afzet, was ook op de afspraak. De wandeling had overigens ook concrete gevolgen. Een mevrouw met een ruime tuin raakte overtuigd om ergens in een hoekje de brandnetels te laten staan. Daar profiteren immers tal van vlinders van, die hun eitjes op de plant leggen. En zo hebben we een heel klein kiezelsteentje in de rivier verlegd... Wordt misschien vervolgd.

eco plug & pla play ay tuinlodge winter en zomer z verwarming g - electriciteit toilet - verwarming kantoor - B&B - scholen sc cholen sauna www www.ar www.armadilla.co.uk armadilla.co.uk illa co uk te bezichtige n in Gent bezichtigen christophe@gpmip.com christophe@gp pmip.com

Meandering M Meand deringg electric boat bo oat rental rental

een stille toch tocht ht op de Leie zonder va vaarbewijs arbewijs Beukenlaan n 91 Gent Sneppebrug) (net over Sne eppebrug) 0496 08 40 89 www.mean www.meandering.be dering.be info@mean info@meandering.be dering.be

Verslag

14

S N E P ! 2017 NUMMER 2

Snep! zomer 2017  

Afdelingstijdschrift van Natuurpunt Gent. Jaargang 16, nr. 2.

Advertisement