__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NDEA T U U R IN BUURT

CO RO NA BIJ LA GE

SNEP! JUNI 2020


! SNEP B IJ L A G E CORONA

PIETER VAN BULCK

INHOUD Natuur in de buurt

3

Natuur maakt gezond

4

Natuur aankopen voor iedereen

5

FinanciĂŤle steun levensbelangrijk

6

Elf gebieden om te verkennen

7

Assels

8

Bourgoyen-Ossemeersen & Malemmeersen 10 Damvallei

12

Gentbrugse Meersen

14

Hutsepot (Rijvissche)

16

Keuzemeersen

18

Latemse Meersen en Westerplas

20

Leeuwenhof

23

Oude Moervaararm

24

Rosdambeekvallei

26

Vinderhoutse Bossen

28

Natuurpark Levende Leie

30

Contact

34

Natuur voor altijd

35

Vrijwilliger bij Natuurpunt Gent

36

Extra bijlage bij Snep!, driemaandelijks tijdschrift van Natuurpunt Gent Negentiende jaargang, nummer 2 Concept en teksten van deze bijlage: Grafisch concept & lay-out: Tekening voorpagina: Verantwoordelijke uitgever:

Lieve De Meyer en Bart Vangansbeke Els De Brandt Rossana Bugini An Fiers, p/a Driepikkelstraat 34, 9030 Gent.

Met dank aan: Marnix Aerssens, Anny Anselin, Pieter Becuwe, Dirk Bogaert, Marleen De Bels, Mike De Brie, Tom Embo, An Fiers, Frederik Hendrickx, Han Lagring, Jannes Motmans, Jorinde Nuytinck, Geert Spanoghe, Pieter Van Bulck, Lena Vandegejuchte, Sonia Vandepitte, Maarten Vangansbeke, Pieter Vangansbeke, Katrien Van Petegem en Frederik Van Vlaenderen. Beeldmateriaal: indien geen Š vermeld, fotograaf onbekend - alle rechten voorbehouden.


NDEA T U U R IN BUURT

Tijdens de coronacrisis trokken opvallend veel mensen de natuur in. Nooit eerder bleek hoe belangrijk natuur in de buurt is voor iedereen. Veel inwoners van Gent, Destelbergen en SintMartens-Latem kunnen intussen gelukkig op verkenning in een natuurgebied in hun onmiddellijke omgeving. Als extraatje voor deze coronazomer stellen we jullie in dit dossier alle natuurgebieden in en rond Gent voor waar Natuurpunt gronden in eigendom en/of huur heeft. De voorbije decennia heeft Natuurpunt (en zijn voorgangers Natuurreservaten en de Wielewaal) overal in Vlaanderen natuurgebieden aangekocht en gehuurd, ingericht en in natuurbeheer gebracht en ook opengesteld voor de bevolking. In zowat elke Vlaamse gemeente vinden we intussen wel een toegankelijk natuurgebied van de vereniging. Ook Natuurpunt Gent bouwt in zijn werkingsgebied, dat het grondgebied van de stad Gent en de gemeenten Sint-Martens-Latem en Destelbergen omvat, verschillende natuurgebieden uit met bijbehorende wandelmogelijkheden. Dikwijls gebeurt dat in goede samenwerking met verschillende overheidspartners. Momenteel heeft Natuurpunt Gent in zijn werkingsgebied in totaal 426,2490 hectare natuur in beheer, waarvan 327,2283 hectare in eigendom. We doen ons uiterste best om iedereen te laten genieten van onze natuurgebieden. En dat lijkt te werken: nooit kwamen er meer wandelaars naar de Assels, Bourgoyen-Ossemeersen, Damvallei, Gentbrugse Meersen, Keuzemeersen, Latemse Meersen en de Vinderhoutse Bossen dan tijdens dit prachtige voorjaar. Misschien maakt ‘coronawandelaar’ wel een kans als woord van het jaar?

©PHILIPPE AMPE

3Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


U R gezond N A T Umaakt Als je mensen een lockdown oplegt, willen ze ontsnappen. En daarbij zoeken ze instinctief de natuur op. De natuur ademt vrijheid en doet je zorgen even wegwaaien. Dat weten we eigenlijk wel, maar door onze drukke en digitale levensstijl zijn we dat wat verleerd of vergeten. Onderzoek wijst op het positieve effect van natuur op de mentale en fysieke gezondheid. Uit een recente VITO-studie blijkt dat 10% meer woongroen in de woonomgeving neerkomt op een besparing van 214 euro per inwoner voor de sociale zekerheid. Mensen die kunnen wandelen in een groene omgeving, gaan minder vaak naar de huisarts met klachten van diabetes, longaandoeningen en stress. Natuur in de buurt is dus cruciaal voor een gezonde bevolking. Maar natuur lijkt soms een blinde vlek in het gezondheidsbeleid. Pas als de natuur er niet meer is of bedreigd wordt, gaan de ogen open. Jammer genoeg hebben in Vlaanderen nog altijd veel mensen geen toegang tot natuur en groen in de buurt. Drie miljoen Vlamingen vinden geen natuur op wandelafstand van hun woning en de oppervlakte echte natuur in Vlaanderen is nog altijd veel te beperkt. Vooral mensen met een fysieke of psychische nood snakken naar meer natuur dicht bij huis. Natuurpunt wil daar nog krachtiger dan voorheen werk van maken. We roepen onze beleidsmakers op om samen met ons voort te werken aan bijkomende nieuwe, nabije natuur en stadsbossen. De overheid heeft een heel belangrijke rol te spelen bij het realiseren van natuur op wandelafstand voor iedereen. Vlaanderen moet de komende jaren eindelijk intensief investeren in robuuste en verbonden natuurgebieden en natuurlijke klimaatbuffers inrichten, zoals valleigebieden. Natuurpunt blijft ijveren en lobbyen bij de overheid om daar mee werk van te maken. Hopelijk heeft de coronacrisis de ogen geopend en beseffen nu meer mensen en politici waarom natuur zo belangrijk is. Daarnaast blijft Natuurpunt ook zelf volop natuurgebied aankopen en beheren. En dat doen we met jullie steun, want zonder jullie lukt het eenvoudig niet.

Hopelijk heeft de coronacrisis de ogen geopend en beseffen nu meer mensen en politici waarom natuur zo belangrijk is. ŠPHILIPPE AMPE

CORON ABIJLAGE

4

S N E P ! 2020 NUMMER 2


Natuurpunt probeert altijd zoveel mogelijk mensen te betrekken.

©INGER DE VOGELAERE

N A T U U R aankopen voor iedereen Natuurpunt is opgericht met het doel de natuur te behouden en te herstellen. We kiezen ook voor ‘Natuur voor iedereen’, want wanneer we natuurgebied aankopen, proberen we de natuur optimaal en toekomstgericht te beheren en geven we haar meteen ook een duidelijke maatschappelijke functie – natuurbeleving – die verder gaat dan in afgesloten privégebieden. Het aankopen van natuur door Natuurpunt is de efficiëntste en goedkoopste manier om de natuur te beschermen en te ontwikkelen, de biodiversiteit te versterken en iedereen van die natuur te laten genieten. We zien ook dat ons aankoopbeleid (en dat van de overheid) daadwerkelijk helpt om de biodiversiteit te behouden en te versterken op plaatsen waar voldoende grote natuurkernen ontstaan. Op veel andere plaatsen stellen we bezorgd vast dat de natuurkwaliteit sterk blijft afnemen, zeker op het platteland en vooral in landbouwgebied. Daar worden de landschappen steeds eentoniger en saaier. Het platteland wordt kleurloos, stil en leeg. Het aantal soorten dieren en planten daalt alarmerend, vooral doordat de kwaliteit van water, bodem en lucht onder druk staat. Eigendom en beheer van natuurgebieden is ook uiterst belangrijk voor de beleids- en verenigingswerking van Natuurpunt. Doordat we eigenaar zijn, worden we partner in een gebied, en kunnen we voldoende aandacht vragen voor de natuur bij ontwikkelingen in (de onmiddellijke omgeving van) natuurgebieden. Beleidsmatig is het dus van groot belang dat Natuurpunt overal in en rond het Gentse aanwezig is met zijn natuurgebieden. Het levert onze vereniging niet alleen meer leden op, maar helpt ons ook om in gesprek te gaan met de overheid en andere maatschappelijke stakeholders en de belangen van de natuur mee voorop te zetten. Natuurpunt probeert altijd zoveel mogelijk mensen te betrekken bij zijn werk voor de natuur. Door onze aankopen kunnen groepen vrijwilligers zich organiseren en een werking opstarten in en rond een natuurgebied. We laten buurtbewoners en andere vrijwilligers participeren aan het beheer, de educatieve werking en de natuurstudie in onze gebieden. En met succes. Zo creëren we bijkomend draagvlak voor het natuurgebied en is er ook meer sociale controle.

5Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


©GAETAN DE JONGHE

(Financiële) steun levensbelangrijk Natuurpunt probeert terreinen aan te kopen tegen de laagst mogelijke prijs. Hoe lager de aankoopprijs, hoe lager ook de restfinanciering – het bedrag dat Natuurpunt zelf moet inzamelen bovenop de aankoopsubsidies van de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. Onze leden, donateurs en legatarissen spelen daarbij een heel grote rol. Hun financiële bijdragen helpen ons – samen met de opbrengst van onze eigen activiteiten – om alles financieel 'rond te krijgen'. Elk jaar kunnen we rekenen op meerdere honderden giften van leden en sympathisanten. Voor de grote aankoop in de Vinderhoutse Bossen kregen we zelfs meer dan 1.234 giften! Elk gebied dat we hier belichten, heeft een specifiek aankoopproject. We willen hier graag al onze leden nog eens oproepen om een gift te doen voor hun favoriete natuurgebied, waar ze zeker in coronatijden veelvuldig van hebben genoten. In een volgende Snep! laten we jullie weten welk gebied het grootste bedrag aan giften heeft gekregen. Hiernaast staan onze aankoopprojecten, in alfabetische volgorde en met het projectnummer erbij. Stort je gift op rekening van Natuurpunt Beheer BE56 2930 2120 7588, met vermelding van het projectnummer erbij, de naam van het gebied en de vermelding CORONA . Voor giften vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest.

Projectnummers Assels, 6651 Bourgoyen-Ossemeersen & Malemmeersen, 6613 Damvallei, 6630 Gentbrugse Meersen, 6682 Hutsepot (Rijvissche), 6689 Keuzemeersen, 6624 Latemse Meersen & Westerplas, 6629 Leeuwenhof, 6638 Oude Moervaartarm, 6678

Mocht je op de hoogte zijn van aankoopmogelijkheden van grond (liefst in natuurgebied) in en rond Gent, laat het dan zeker weten aan Bart Vangansbeke, bartvangansbeke@telenet.be, 0477/60.48.44

Rosdambeekvallei, 6691 Vinderhoutse Bossen, 6698

CORON ABIJLAGE

6

S N E P ! 2020 NUMMER 2


Elf gebieden

9

om te verkennen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Assels Bourgoyen-Ossemeersen & Malemmeersen Damvallei Gentbrugse Meersen Hutsepot (Rijvissche) 11 Keuzemeersen Latemse Meersen & Westerplas 8 Leeuwenhof Oude Moervaartarm Drongen Rosdambeekvallei Vinderhoutse Bossen 6

7

Mariakerke

6

2 2

1

3

Gent Gentbrugge

1

4

Destelbergen

10 5

Sint-Martens-Latem 7

Toegangsregels Natuurpunt Gent stelt zijn natuurgebieden graag open voor bezoekers, maar vraagt wel om een aantal regels te volgen, zoals honden aan de lijn houden, geen afval achterlaten, de wandelpaden niet verlaten en geen storend lawaai maken. Die toegankelijkheidsregels zijn er niet om mensen te pesten, maar vragen respect voor de aanwezige natuurwaarden en de andere bezoekers. Honden aan de leiband veroorzaken minder onrust bij andere dieren als reeĂŤn en (grond)broedende vogels en ook bij andere wandelaars. Geen afval achterlaten is een elementaire vorm van beleefdheid tegenover de andere bezoekers en onze vereniging, die mogelijk maakt dat je van de natuur kunt genieten. Het kost ons veel geld en tijd om alles netjes te houden. Wanneer expliciet vermeld staat dat een pad enkel bestemd is voor wandelaars, zijn daar geen fietsers of mountainbikers toegelaten. Als fietsers en wandelaars een pad delen, hebben wandelaars als zwakste weggebruiker voorrang. De meeste bezoekers houden zich aan de regels, maar af en toe hebben mensen een extra aansporing nodig. Voor wie echt hardleers blijkt, kunnen onze bijzondere veldwachters een proces-verbaal opstellen. Die veldwachters zijn onze gastheren op het terrein. Zij hebben tijdens de lockdown heel wat overuren geklopt, omdat onze natuurgebieden heel wat bezoekers aantrokken. Stel je in onze natuurgebieden zaken vast die niet correct verlopen, dan kun je altijd contact met hen opnemen. Voor de Vinderhoutse Bossen is dat Dirk Huyghe, veldwachterdirk@natuurpuntgent.org. Voor De Gentse Leievallei, de Gentbrugse Meersen en Hutsepot is dat Luc Van de Keere, veldwachterluc@natuurpuntgent.org. Luc krijgt binnenkort hulp van een tweede bijzondere veldwachter, Wim De Craemer.

Op stap met een natuurgids Wil je graag op een andere manier kennismaken met een van de natuurgebieden waar we actief zijn? Natuurpunt Gent organiseert talrijke (vaste of aangevraagde) geleide wandelingen onder leiding van een natuurgids. Je vindt hierover meer info op de website van Natuurpunt Gent. Je kunt ook voor een groep een wandeling met gids aanvragen in de Bourgoyen-Ossemeersen, de Assels, de Keuzemeersen en de Vinderhoutse Bossen via gidsaanvragen@natuurpuntgent.org. Voor de Gentbrugse Meersen kan dat via info@wgbm.be, voor de Latemse Meersen via info@natuur.deurlelatem.be en voor de Damvallei kun je terecht bij Marc@Damvallei.be.

7Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


Elf gebieden DRONGEN

Assels De Assels bestaat eigenlijk uit een cluster van verschillende deelgebieden: de Beelaertmeersen, de Hoge Lake, de Hoge Blaarmeersen (ten noorden van de spoorweg), de Assels (ten zuiden van de spoorweg) en de Muynckhammen. Het volledige gebied van de Assels vormt een van de mooiste natuurparels van het Natuurpark Levende Leie. De Oude Leie slingert zich door het landschap en vormt een natuurlijke begrenzing tussen de laaggelegen meersen en de hoger gelegen zandrug of ‘donk’. Het meersenlandschap bestaat uit soortenrijke graslanden, doorweven met sloten. Echte koekoeksbloem, grote ratelaar en zwanenbloem maken er in het voorjaar een waar kleurenfestijn van. Elk jaar broeden hier slob-, krak- en kuifeend in de sloten, bosrietzanger en rietgors in de ruigere delen, kleine karekiet in het rietveldje aan de Boterput en ijsvogel in de oever van diezelfde Boterput. ‘s Winters komen watersnip, bokje, waterpieper, vele tientallen smienten, wulpen en kemphanen hier voedsel zoeken. Een rondcirkelende buizerd, biddende torenvalk of jagende sperwer zijn ook vaste gasten.

Wat ersp ortb aan

<- Br u

Hog Hoge ge BlaarBl rmeersen en

g ge

RECREATIEMOGELIJKHEDEN Wandelen

Ou de Le ie

Hoge o Lake og ke

Blaarmeersen n Ge n t

Veerpont

Bos Grasland

Assels A Ass se

Akker

rt aa gv Rin

Poelen

Waterlopen Moeras Bebouwing Hoge Blaarmeersenroute 2,8 km (geen bewegwijzering)

Twee uitgestippelde wandelingen: > Asselsroute (bewegwijzerd, 6 km) > Hoge Blaarmeersenroute (2,8 km). Via veerpont (aan kerkje van Afsnee) is een aansluitende wandellus mogelijk naar de Beelaertmeersen en Keuzemeersen (zie ook Keuzemeersen p. 18).

Kijkhut

te bereiken via de Pontstraat.

Fietsen

zie fietsroute Natuurpark Levende Leie, p. 33.

Assels wandelroute 6 km Startpunt

Vogelkijkhut Parking Veer Fietsknooppunten

Afsnee Afs nee ne ee

Picknick bank

0

Kajaktochten

500m 0m m

CORON ABIJLAGE

8

S N E P ! 2020 NUMMER 2

mogelijk op de Leie.


ook voor jou

Liever de wandelkaarten op groter formaat? Download ze op www.natuurpuntgent.be

In de Assels valt zoveel meer te ontdekken dan het centrale open meersenlandschap. Er zijn houtkanten, knotwilgen, bloeiende spoorwegbermen, verborgen paadjes en de Oude Leie die alles verbindt. Na elke bocht wacht je een nieuw doorkijkje of panorama. ©GAETAN DE JONGHE

OPP. IN BEHEER: OPP. IN EIGENDOM:

91,6737 HECTARE 82,4851 HECTARE

9Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


MARIAKERKE I GENT

Bourgoyen-Ossemeersen & Malemmeersen

©GAETAN DE JONGHE

Bos Grasland

RECREATIEMOGELIJKHEDEN

Akker Waterlopen

Bourgoyen-Ossemeersen

Bebouwing g Spoorwegdijkpad 2 km Bourgoyenpad 5,5 km Meerskantpad 4,4 km

Drie wandelroutes

Startpunt Bezoekerscentrum Bourgoyen Kijkhut Watermolen

EN NHO NH OF

Speelzone

Twee kijkhutten Twee plankenpaden

Meerskant rs Malper M Malpe lp per pe e

BO OURGOYEN

Blotevoetenpad Westerringfietspad

Valke V lke keen enh enhuis

Fietsen Bezoekerscentrum e

i Le

CORON ABIJLAGE

10

S N E P ! 2020 NUMMER 2

Spoorwegdijkpad (gele route) 2 km, Meerskantpad (rode route) 4,4 km en Bourgoyenpad (blauwe route) 5,5 km. te bereiken via Valkenhuisweg en via Bunderweg. die je (te voet!) droog over de Loopgracht en een nat grasland brengen. aan het bezoekerscentrum. in het oostelijk deel van de Bourgoyen-Ossemeersen. is ook mogelijk langs de Jean-Pierre Baudetlaan en de Valkenhuisweg op bepaalde tijdstippen. Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke. Informatie over het gebied Natuurpuntcafé met het mooiste terras van Gent.


Verwonderd en overdonderd ben ik telkens weer wanneer ik een stap in de Bourgoyen-Ossemeersen zet. Dat doe ik tegenwoordig elke dag, vergezeld door zoonlief. © HELEEN BECUWE

De 'boem' (bloem), 'boom' (boom), 'tutto' (vogel), 'toetoe' (koekoek), 'bie' (bij) en 'diender' (vlinder) zijn onze beste vrienden.

BOURGOYEN-OSSEMEERSEN

MA L EMMEERSEN

Met een totale oppervlakte van 220 hectare zijn de Bourgoyen-Ossemeersen ongetwijfeld het bekendste natuurgebied van de stad Gent. Het gebied bestaat uit een uniek middeleeuws graslandcomplex. De bloeiende hooilanden vormen elk voorjaar de ‘Wilde Gentse Floraliën’. In het najaar en de winter trekken de overstroomde meersen grote aantallen watervogels. Het grootste deel van de Bourgoyen-Ossemeersen is in eigendom en beheer van de stad Gent, maar ook Natuurpunt bezit en beheert een aantal percelen. Die liggen vooral in de randzones, die in het verleden het meest onder druk stonden en dreigden te verdwijnen voor andere ontwikkelingen. Onze aankopen zorgden er dus voor dat het natuurgebied zo groot mogelijk bleef. Het gebied is mede door een decennialange strijd van de Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen (de voorloper van Natuurpunt Gent) en later door de gezamenlijke inzet van de stad Gent en Natuurpunt Gent uitgegroeid tot het Vlaamse voorbeeld van een ‘stedelijk natuurreservaat’. De Bourgoyen-Ossemeersen vormen ook een van de toegangspoorten tot het Natuurpark Levende Leie.

Rond de woonsite Alsberghe-Van Oost ligt een groengebied van twintig hectare, een mix van park, bos en meersen. Fiets- en wandelpaden doorkruisen het park en bos en zorgen voor verbindingen tussen de woonsite, het Alice Béviairepad, de Noorderlaan, Halfweg en de Drongensesteenweg. Er ligt ook een grote vijver in het park, een restant van de voormalige fabriek op de site. Midden in het gebied liggen de Malemmeersen, een natuurparel met bijzondere broedvogels en zeldzame planten. Natuurpunt is grotendeels eigenaar van de Malemmeersen, die niet toegankelijk zijn, maar je kunt het gebied wel bewonderen vanop een verhoogde observatiepost.

OPP. IN BEHEER: OPP. IN EIGENDOM:

23,0727 HECTARE 16,5765 HECTARE

RECREATIEMOGELIJKHEDEN Malemmeersen De Malemmeersen zijn een onderdeel van Park Halfweg, dat verschillende wandelpaden telt.

Malemmeersen

11Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


DESTELBERGEN I LAARNE

Damvallei Vlak bij de Gentse agglomeratie, in een oude Scheldemeander op het grondgebied van Destelbergen en Laarne, ligt de Damvallei. Hoewel in vieren gedeeld door de aanleg van de verkeerswisselaar met de E17 en de ring rond Gent (R4), is de Damvallei een prachtig natuurgebied van Europese waarde. De Damvallei is namelijk een Natura 2000-gebied. Het is een laagveen, gevormd door een verlande meander van de Schelde. De uitgestippelde wandelpaden brengen je langs bloemrijke, vochtige hooilanden, een groot aantal turfputten, wilgen- en elzenstruweel. Twee meren bepalen het landschap. Om de natuurwaarde te verstevigen en te herstellen, heeft Natuurpunt tussen 2004 en 2008 een grootschalig Life-project gerealiseerd. Intussen verfraaien tal van bedreigde zeggensoorten (bleke zegge, blauwe zegge, zeegroene zegge en de heel zeldzame voszegge en voorjaarszegge), gewone vleugeltjesbloem, hondsviooltje, tormentil, tandjesgras, echt duizendguldenkruid, kruipganzerik en zelfs klein warkruid en blauwe knoop de graslanden. In mei en juni kun je ook vanop het wandelpad brede orchis en rietorchis in de hooilanden bewonderen. Door het grote aantal natuurlijke poelen is de Damvallei bijzonder soortenrijk op het vlak van libellen. Op het Damvalleimeer broeden visdieven op speciaal ingerichte vlotten. De Damvallei is het grootste natuurgebied dat Natuurpunt Gent in beheer heeft.

©GAETAN DE JONGHE

RECREATIEMOGELIJKHEDEN

Bos

Damvalleipad 9 km

Grasland

Damvalleimeerpad 2 km

Akker

Bergenmeersenpad 7 km

Bebouwing

Alternatieve route Damvalleipad 9 km

Poelen

Startpunt

Drie bewegwijzerde wandelroutes B ERV BEE RVE VELDE VELD EL EL ELDE

DESTEL DES STELBERGE STEL S GEEN Café féé Nenup uphar

ot slo op Lo

D Vers De V rs rse sseau eau

Bochten Bo at

R4

Schipg racch h

Drie plankenpaden leiden je doorheen de meest drassige stukken.

aat tstr

Ca Cafetari afeta a fetaria a sportzaa sp spo port or l

Aleiz eize eize

aat Damvaalleistr

weg n nw esttee de des nd rmon

Dende

Bergenmeersenpad (groen) 7 km, Damvalleimeerpad (blauw) 2 km, Damvalleipad (rood) 9 km.

er sa kk er str a

Parking Laarzen aanbevolen

Me

Waterlopen Hond verboden

De nd erm on de ste en we g

Damvalleimeer

ha m

‘t Buikske iks R Rond nd Ke

rk

demeer er

t traa

‘t Scchippershuis ch s uis iss

leeiis valle Dam

Sche llde

Hau uw

Mo stb eek

Bergeenmeer nmeeersen

E17

eg irrw He en Lag

t mssloo Dam

Gen ntb n brugse Meersen br b

Bistro Céline B Céliine

Paarden P ardenmelke nmelkerij ‘t Kaenh nheye nh

Damslootmeer GENT G ENTBRUGGE ENT TBRUGGE GGE GE

Stapste steen een

100 10 00 00m 00

kan aan de rand van het gebiedlangs de Scheldedijk.

Kijkhut

op de zuidelijke oever van het Damvalleimeer, waar je vanaf half april de broedende visdieven kunt bewonderen.

Meersstraaatt

aat i trr ois Ho

s ery Ass

0

B ser Br Brasserie er Ca Cand andela del ela la

Brasserie sse serrie Rein seri nae aert

raaatt Priikkstt

Fietsen Meeerska Meerska a

t rach ippgra S ch

traat

kenshams Meerrken

LAARNEE

HEUSDEEEN

www.facebook.com/damvallei/

CORON ABIJLAGE

12

S N E P ! 2020 NUMMER 2

www.damvallei.be


Dwalen in de Damvallei is verdwalen in de natuurlijke dynamiek van de seizoenen. Ontploffen in de lente, schitteren in de zomer, pronken in de herfst en verstillen in de winter. Wandelen in de Damvallei is meegezogen worden in verhalen: Schelde, poelen, turfontginning, stroperij, .. .. wilgenteelt, modderkruiper, libellen, visdiefjes, ijsvogel, bever, reeen, orchideeen, ... De Damvallei is zo menselijk schoon.

ŠGAETAN DE JONGHE

OPP. IN BEHEER: OPP. IN EIGENDOM:

134,9106 HECTARE 102,5821 HECTARE

13Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


GENTBRUGGE

Gentbrugse Meersen

©CLAUDINE DECLOEDT

De Gentbrugse Meersen is een van de vier Gentse groenpolen, gelegen in het zuidoosten van Gent tussen de bebouwde zones van Gentbrugge en de brede Scheldebocht. De naam verwijst naar het verleden van het gebied, een meers in een bocht van de Zeeschelde, gelegen in de deelgemeente Gentbrugge. De groenpool is in totaal 270 hectare groot en wordt momenteel verder uitgebouwd door de stad Gent en Natuurpunt. De stad is al vele jaren actief in het gebied en heeft zowel de toegangszone als het zuidelijk deel volledig in

Bos Bos

eigendom en in beheer. Natuurpunt is enkel actief in het noordelijk deel. In het zuidelijk deel staat de klimaatloods van Naturpunt, de uitvalsbasis van de terreinploegen van Natuurpunt Beheer. Samen met de Damvallei vormen de Gentbrugse Meersen een grote groene vlek van 650 hectare. Als broedvogels vinden we er onder meer kievit, een aantal eendensoorten, dodaars, braamsluiper, spotvogel, fitis, tuinfluiter, rietzanger en cetti’s zanger.

Voshoek Vos shoek

Grasland Grasland Akker Akker

Gentbruggekou

Heide

Emiel Cl aeys

Heide

Sch e

Poelen

Poelen Waterlopen

GENTBRUGSE BRU MEERSEN

la

Waterlopen

DAM MVALLEI

RECREATIEMOGELIJKHEDEN

n

a

Gele wandeling 5 km

lde

te r

Drie wandelpaden

Gele wandeling 5 km

Groene wandeling 7 km

Ju

Groene wandeling Rode wandeling 6 km7 km

les

(rolstoeltoegankelijk,

n Va

Rode wandeling 6 km geen bewegwijzering) (rolstoeltoegankelijk, Startpunt geen bewegwijzering)

b es Bi

O u de

e ro ra st ck

Parking Startpunt

at

Horeca P arking

Sc h eld ew eg

Speelzone Horeca

Bo

Start blotevoetenpad

er

Speelzone Je bent hier

Start blotevoetenpad

0

5 500m

Ja ns se ns str aa t

Blotevoetenpad

E17

Ko nin gs do

gele wandeling (5 km), groene wandeling (7 km) en rode wandeling (6 km). in ‘de neus’ van het gebied.

aat kst r

n

ka aem Bra

Dienst Dien D ienstenc nccen entrum entru tru tr Gentb Gentbrugge Gen G entbrug entbrugge en ugg ggee

ste

el st ra

Kastee asteel s l Co steel Coninxdock Con

www.wgbm.be

at

CORON ABIJLAGE

14

S N E P ! 2020 NUMMER 2


In de Gentbrugse Meersen kunnen wandelaars en natuurliefhebbers genieten van de vogels die ons wakker fluiten, de vele planten en de insecten die er ontwaken, de dieren die zich even laten zien, Genieten van de natuur: met de Werkgroep Gentbrugse Meersen gaan we ervoor!

ŠLUC VAN BRUSSEL

OPP. IN BEHEER: OPP. IN EIGENDOM:

22,1502 HECTARE 20,4463 HECTARE

15Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


©LUC VAN BRUSSEL

RECREATIEMOGELIJKHEDEN In het deelgebied Rijvissche zijn er momenteel nog geen uitgestippelde wandelpaden. Binnenkort komt er een fietspad door het gebied, als verbinding tussen de fietssnelweg in het noorden en de ovonde aan de Grote Steenweg Noord in het zuiden, met een kleine aftakking naar het Don Boscocollege.

In het Parkbos zijn er heel wat mogelijkheden voor wandelaars, fietsers, ruiters, ... Zie de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

WWW.NATUURENBOS.BE/PARKBOS

CORON ABIJLAGE

16

S N E P ! 2020 NUMMER 2


ZWIJNAARDE

Hutsepot De Hutsepot is een onderdeel van het Parkbos, een bos- en parkgebied van 1200 hectare aan de zuidkant van Gent en een van de vier groenpolen die rond de stad worden aangelegd. Het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos heeft in de groenpool Parkbos heel wat gronden aangekocht en talrijke wandelpaden aangelegd. Natuurpunt is actief in het deelgebied Rijvissche (ook wel Hutsepot genoemd), waar de vereniging al in 2002 en 2004 zelf een bos aanplantte op een terrein dat op dat moment bestemd was als wetenschapspark. In 2015 kon Natuurpunt het Hutsepotbos zelf aankopen. Sindsdien zijn nog verschillende andere percelen aangekocht en het is de bedoeling om nog verder nieuwe terreinen te verwerven en in beheer te nemen.

Wat ooit begon als een gedurfde actie voor meer bos in het .. zuidwesten van Gent, is intussen geevolueerd naar de realisatie van een prachtig natuurgebied. Zowel bijkomend bos als natte natuur krijgen hier een duwtje in de rug.

RIJVISSCHE OPP. IN BEHEER: 18,8652 HECTARE OPP. IN VOLLE EIGENDOM: 14,9590 WAARVAN 3,9060 HECTARE VOOR DE HELFT EIGENAAR

17Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


DRONGEN

Keuzemeersen De Keuzemeersen zijn wellicht het minst bekende deel van de Gentse Leievallei. Maar dat is volkomen onterecht, want het gaat om een rijk natuurgebied in een schitterend landschap. In de zuidelijke Keuzemeersen (ten zuiden van de E 40) is een prachtige wandeling uitgestippeld. Dit gebied van circa 25 hectare bestaat vooral uit grasland, dat â&#x20AC;&#x2DC;s winters vaak goed nat staat, maar zelden echt overstroomt. Weide- en moerasvogels voelen zich er goed thuis. Ook de vele knotwilgen trekken specifieke dieren aan. In dit deelgebied heeft het Agentschap voor Natuur en Bos sinds enkele jaren een natuurinrichtingsplan afgewerkt en het beheer overgedragen aan Natuurpunt. Sinds kort is Natuurpunt ook actief in het noordelijk deel van de Keuzemeersen, waar we intussen ook al gronden in eigendom hebben.

De Keuzemeersen zijn tegenwoordig een kleine versie van de Bourgoyen-Ossemeersen geworden. Met heel wat leuke broedvogels, typische planten van natte hooilanden en groepen watervogels in de winter.

Goedingenstraat

Lei e

E40

B ELAERTMEERSEN BEELA LA AERTM A ER RT S

Kl ei

Go

oe

diinn ge ns tr

ASSELS ASSE

t aa

str en ing ed

GOEDINGEKOUTER

ne G

RECREATIEMOGELIJKHEDEN

t aa

Keu ze

kou t

er

Wandelen

Bos

KEUZEUZ UZ MEERSEN E E

Graslan nd

M

Akker

rs ee

a str at

Bebouw wing

Le ie

LATEMSE ATEMSE MEER MEERSEN M RS SEN SE

AFS AFSNEE AFSN F N FSN NEEEEE ek Rosda mbe

tstraat kkan Broe

Waterlo open Afsnee--Keuzeroute 9 km Startpu unt Veer

0

5 m 500m

SIN S SINT INT-DEN IN NIJS-WE N IJS-WESTR JS-WESTREM JS-WESTR S-WESTR ESTRE RE EM E M

CORON ABIJLAGE

18

S N E P ! 2020 NUMMER 2

Fietsen

De wandelroute in de Keuzemeersen kan op de Afsnee-Keuzeroute gecombineerd worden met een wandeling in de Beelaertmeersen en Goedingekouter. zie fietsroute Natuurpark Levende Leie, p. 33.


©GAETAN DE JONGHE

OPP. IN BEHEER: OPP. IN EIGENDOM:

19Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!

28,4314 HECTARE 5,8414 HECTARE


SINT-MARTENS-LATEM

Latemse Meersen en De Latemse Meersen liggen uitgespreid over zo’n 130 hectare. De bloemrijke natte hooien weilanden in het gebied zijn een lust voor het oog en bevatten een uitgebreide fauna en flora. Op verscheidene plaatsen kun je in het voorjaar dotterbloem, echte koekoeksbloem en brede orchis bewonderen. Duizenden bloemen van de grote ratelaar kleuren de graslanden helemaal geel. Die bloemenweelde trekt insecten aan zoals sprinkhanen, bijen en vlinders. De Latemse Meersen zijn ook het favoriete terrein van reeën, vossen en marterachtigen zoals bunzing, hermelijn, steenmarter en wezel. Verschillende soorten vleermuizen jagen er 's nachts op kevers, nachtvlinders en andere insecten. Kenmerkend voor het meersengebied is het dichte netwerk van sloten. De centrale waterloop Meersbeek ontwatert het gebied van west naar oost. Aan de oevers van de Leie, in kwelzones en op de zandige donk is typische fauna aan te treffen: rietgors, bosrietzanger, ijsvogel, waterral, grote zilverreiger, winterkoning, zwartkopmeeuw, gaai, wespendief, steenuil en andere. ©GAETAN DE JONGHE

E40 Bos Grasland

ie Le

Akker Bebouwing Waterlopen Latemse Meersen 7,8 km

RECREATIEMOGELIJKHEDEN

Startpunt

Latemse Meersen

Veer Fietsknooppunt

L TEM LATEMSE MEERS EERSE EERSEN ERSEN

ERSEN N

0

500m

KEUZEK M MEERS ME SEN N

Wandelen

rode route (7,8 km).

Plankenpad

tussen Meersstraat en Kwakstraat.

Fietsen

zie fietsroute Natuurpark Levende Leie, p. 33.

Sint-Martens-Latem t-M rtee s at

natuur.deurlelatem.be/

CORON ABIJLAGE

20

S N E P ! 2020 NUMMER 2


Westerplas De Westerplas werd aangelegd om de aangrenzende woonwijken te beschermen tegen wateroverlast. Daartoe werd vijf hectare weiland afgegraven en bij overvloedige regenval vindt het water via de beken van Deurle en Nazareth zijn weg naar dit overstromingsgebied. Zo ontstond een waardevol natuurgebied met zeer natte graslanden, afgewisseld met slikken, grachten en poelen die allerlei watervogels aantrekken: eenden, reigers, steltlopers en andere. Trekvogels, waaronder zelfs lepelaars, gebruiken de Westerplas om er te rusten en te foerageren. Broedvogels zijn kievit, kleine plevier en blauwborst. â&#x20AC;&#x2DC;s Avonds jagen er vleermuizen als laatvlieger en rosse vleermuis op insecten. Door de begrazing van de Herdwickschapen biedt de Westerplas in de lente een weelderig bloeiend schouwspel van wilde bloemen, met onder andere duizendblad, pinksterbloem, grote kattenstaart, grote ratelaar, moerasspirea, moerasrolklaver, moerasvergeet-mij-nietje, watermunt, ...

Met twee medecursisten van de cursus Natuurgids hopen we met .. wildcamera's het gedrag van de reeen in de Latemse Meersen beter te leren kennen. Ik had ook gehoopt om met die camera al een bever te kunnen spotten in de Meersbeek, maar dat is nog niet gelukt.

ŠMARC CABUS

RECREATIEMOGELIJKHEDEN Westerplas De Westerplas

is te bewonderen via een wandelpad dat een verbinding vormt tussen Deurle en Hooglatem. Om de vogels voldoende rust te geven, is de zuidzijde niet toegankelijk.

Fietsen

zie fietsroute Natuurpark Levende Leie, p. 33.

21Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


©GAETAN DE JONGHE

OPP. IN BEHEER: OPP. IN EIGENDOM: OP DE KAART:

45,1267 HECTARE 41,0284 HECTARE LATEMSE MEERSEN

CORON ABIJLAGE

22

S N E P ! 2020 NUMMER 2


DRONGEN

Leeuwenhof In elk seizoen valt er wel iets te beleven aan het Leeuwenhof. En er valt ook altijd iets te zien vanaf de kijkwand, het best in de namiddag met ideale belichting.

IJSVOGEL

Het Leeuwenhof bestaat uit een voormalige zandontginningsplas, omgeven door grasland en bermen, waar schapen grazen. Door natuurinrichting ontstonden er moeraspartijen en een eiland in de plas. In het Leeuwenhof broeden bergeend, kuifeend, krakeend, visdief, kievit, scholekster, kokmeeuw, oeverzwaluw, ijsvogel en dodaars. Rond de plas en op het eiland bloeien ondertussen rietorchis, gevlekte orchis en hazenpootje. Voor veel watervogels is het Leeuwenhof ook een toevluchtsoord wanneer de verstoring in de Bourgoyen-Ossemeersen te groot is of dat gebied in de zomer te droog wordt.

OPP. IN BEHEER:

8,1090 HECTARE

GEEN EIGENDOM

R4 Binn

of

nh

we

Be

rongen

enring D

Het gebied zelf is niet toegankelijk, want er grazen schapen. Kijkwand

f

ho

en

uw

e Le

eu

RECREATIEMOGELIJKHEDEN

Le

t

raa

t eks

Via een trage weg kom je bij een kijkwand, van waaruit je de volledige plas en het broedeiland kunt bekijken. M

ar

ia

ke

rk

se

st

ee

nw

eg

23Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


SINT-KRUIS-WINKEL I WACHTEBEKE

Oude Moervaartarm Natuurpunt is pas sinds kort actief in de Moervaartvallei. Momenteel beheert Natuurpunt een oude arm van de Moervaart die eigendom is van het Gentse Havenbedrijf. Verderop in de vallei (aan en over de gemeentegrens van Wachtebeke) hebben we enkele percelen aangekocht, bestaande uit grasland en bos. Het is de bedoeling om hier de komende jaren nog meer terreinen te verwerven.

De Moervaartvallei is een van de meest ongerepte landschappen in het Gentse. Natuurpunt probeert hier een nieuw natuurgebied te realiseren van ruim 100 hectare. Veilige waterberging en bijkomende mogelijkheden voor zachte recreatie bieden extra troeven.

RECREATIEMOGELIJKHEDEN Wandelpaden zijn nog niet voorzien. We willen dit gebied eerst nog verder uitbreiden door aankopen vooraleer een mooie wandellus mogelijk is. Trage weg langs de Oude Moervaartarm, te bereiken via Barkstraat en Spanjeveerstraat.

CORON ABIJLAGE

24

S N E P ! 2020 NUMMER 2


OPP. IN BEHEER: OPP. IN EIGENDOM:

6,1382 HECTARE 3,3319 HECTARE

25Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


©PHILIPPE AMPE

CORON ABIJLAGE

26

S N E P ! 2020 NUMMER 2


SINT-DENIJS-WESTREM

Rosdambeekvallei De bossen die Natuurpunt hier enkele jaren geleden heeft aangekocht, zijn prachtige natte elzenbroekbossen, die jammer genoeg de laatste jaren te lijden hebben van verdroging. Nochtans vind je er nog altijd zeldzame planten als goudveil en elzenzegge.

Als kind speelde ik veel in de tuin van mijn ouders, met aan het einde een echt bos! Ongetwijfeld ontwaakte hier mijn liefde voor de natuur. Slechts geleidelijk aan groeide het besef dat dit niet zomaar een bos was, nee, onder de populieren groeide een echt elzenbroekbos met spechten, eekhoorntjes en ijsvogels, wauw. Maar dankzij Natuurpunt ontdekte ik pas de echte parel: goudveil, topnatuur!

OPP. IN BEHEER:

4,0762 HECTARE

VOLLEDIG IN EIGENDOM

Rosdamb

eek

RECREATIEMOGELIJKHEDEN

straa

t

In dit erg natte gebied zijn nog geen wandelpaden voorzien.

Au

tow

Meulenbroekstraat eg-

No

ord

27Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!

Meule n

Het gebied is goed te bekijken langs Autoweg-Noord, net naast de E40, de Meulenbroekstraat en de Broekkantstraat.

broek

Trage weg (het verlengde van de Meulenbroekstraat) langs het bos.


DRONGEN I (DEEL) LIEVEGEM

Vinderhoutse Bossen

Eind 2017 kocht Natuurpunt de ‘oude boskern’ van de Vinderhoutse Bossen. Het is het enige Natura-2000-gebied op het grondgebied van de stad Gent. De oude boskern is het leefgebied van reeën en marters en heeft een unieke voorjaarsflora met eenbes, grote keverorchis, muskuskruid, … Die flora is te danken aan de lange historiek van het bos en een kalkrijke ondergrond. De oude boskern maakt deel uit van de groenpool Vinderhoutse Bossen (in totaal 240 hectare) die de komende jaren nog verder wordt uitgebouwd onder leiding van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), samen met het Agentschap Natuur en Bos (ANB), de stad Gent, de gemeente Lievegem en Natuurpunt. ©PHILIPPE AMPE

www.vlm.be/nl/groenpool-vinderhoutse-bossen

RECREATIEMOGELIJKHEDEN Groenpool Wandelen > Leeuwenhofwandeling (rode vierhoek) 4,3 km > Campagnewandeling (oranje driehoek) 7,1 km, > Claeys-Bouüaertwandeling (groene ruit) 9,1 km, > Wandelen door Luchteren en de Oude Kale (bruin kruis) 9,9 km, > Vinderhoutse Bossenwandeling (gele bol) 11,3 km. Fietsen lukt nog niet door het bos. Maar het is wel bijzonder aangenaam fietsen in de Groenpool langs de Schouwbroekstraat, Langen Dam, Leeuwenhof, Heiebreestraat, Noordgijzelstraat en Poekstraat.

CORON ABIJLAGE

28

S N E P ! 2020 NUMMER 2


Tot voor kort moest ik een uur fietsen om vanuit Gent in een bos te raken. Nu hoef ik maar 10 minuten te wandelen om in de Vinderhoutse Bossen mijn hart op te halen!

©DIRK HUYGHE

OPP. IN BEHEER:

37,6601 HECTARE

VOLLEDIG IN EIGENDOM

s Bos t

traa

29Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


Natuurpark

CORON ABIJLAGE

30

S N E P ! 2020 NUMMER 2


Levende Leie De Vlaamse natuur is erg versnipperd, maar elke snipper zorgt zonder twijfel voor net dat beetje meer ademruimte voor fauna en flora. Door die ogenschijnlijk onbenullig kleine stukjes groen te vrijwaren, is Natuurpunt Gent er over de jaren heen in geslaagd al heel wat clusters waardevolle natuur te creëren. Zo ontstonden de elf gebieden die in dit dossier aan bod komen. Je kunt ze bezwaarlijk nog snippers noemen, want mocht je ze uittekenen op kaart, dan zou je zien dat die gestaag groeiende clusters samen een sterker wordend netwerk van groen vormen. En daar houdt het niet mee op. Natuurpunt Gent durft hoog mikken en bouwt nu – samen met Natuurpunt tussen Leie en Schelde (regio Deinze) – aan het ‘Natuurpark Levende Leie’.

©HUGO WILLOCX

©TOM EMBO

31Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


©GAETAN DE JONGHE

CORON ABIJLAGE

32

S N E P ! 2020 NUMMER 2


OSS O OS SS SS SEEM SEM SEME EMEERS MEERSEN MEER ME M EER EEE ERS EER RS R RSE SEN SE SEN 58

57

HOGE H HO OG BLA B AARM RMEE EEER EE ERSEN RS RSE SEN SE EEN N

61

72

ASSELS A SEEELS ELLS S 71

MEERSE ER EN N MEERS M ME EERS SEN EEN N

MEE ME M EER ER R EN RSEN RSE RS N

85

62 63

74

BEEE BE EEK EEK KVAL KVALL KVA KVAL VA ALL LLLEI LLEII LE 88 0

MEEERSEN M EER N 67

Leie

100 00m 0 00 0m m

90

MEE ME M EER EEE ERS ER RSEN R S N SE

76

86

12

4

9

11

WESTERPLAS WES W EST STEER STERPL RP R PLAS P LA AS

LLEIEM MEER M ER RSE RS SEEN SEN N

MEERSEN ME MEER SEN N

3

BOS VA AN OOIDON O NK

20

DEINZE D EEINZ INZE NZE N ZE ZE 5

6

13 14

Fietsknooppunt

Concreet proberen we momenteel de al aanwezige natuurgebieden (zoals het Leeuwenhof, de Bourgoyen-Ossemeersen, de Assels, de Keuzemeersen, de Latemse Meersen, de Leiemeersen tussen Bachte-Maria-Leerne en Deinze en de Zeverenbeekvallei) binnen een langgerekte strook langs de Leie tussen Gent en Deinze aaneen te rijgen om zo één volwaardig Natuurpark van meer dan 1000 hectare te vormen. Je mag dit gerust ambitieus noemen. Natuurpunt Gent gelooft graag dat ambitie ons ver kan brengen. In de toekomst willen we het Natuurpark Levende Leie nog verder ontwikkelen tot een aaneengesloten en robuust gebied met vochtige tot natte hooilanden en graasweiden, waarin bossen en beken op een natuurlijke manier overgaan in drogere valleiflanken. Het project streeft naar een halfopen valleilandschap zonder perceelgrenzen met boeiende natuur: een mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en spontaan groeiende bostypes. Vanzelfsprekend is er ook plaats voor agrarisch natuurbeheer met aandacht voor de biodiversiteit.

en cultuurbeleving en zachte recreatie. Het landschap aan de Leieoevers heeft nu al een grote aantrekkingskracht met zijn kronkelende rivier, open ruimte, pittoreske dorpen, rijke geschiedenis en culturele uitstraling. In het Natuurpark Levende Leie staat de bescherming van de natuurwaarden centraal. Maar tegelijk willen we samenwerken met overheden, verenigingen en bedrijven uit allerlei sectoren zoals erfgoed, cultuur, toerisme, horeca en landbouw die mee de doelstellingen van het project uitdragen. Zelf de Leievallei verkennen? Dat kan al wandelend (zie de wandelkaarten van enkele deelgebieden) en ook met de fiets. Via rustige wegen fiets je langs de kronkelende Leie en vredige valleien. Neem de fietskaart erbij en laat je meevoeren met de stroom. Voor de aankoop van natuurgebieden in het kader van het Natuurpark Levende Leie heeft Natuurpunt ook een eigen aankoopproject. Wil je dat fonds steunen, dan kun je een gift overmaken op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, met vermelding ‘Gift 4024 Levende Leie’. Voor giften vanaf 40 euro per jaar ontvang je een fiscaal attest.

Zo krijgt het natuurpark een bijzondere meerwaarde voor bewoners en bezoekers, met aantrekkelijke mogelijkheden voor natuur-

levendeleie.be

33Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


Contact Secretariaat Natuurpunt Gent Voor algemene vragen kun je terecht bij de medewerkers van Natuurpunt Gent: De Stek, Driepikkelstraat 34, 9030 Mariakerke (Gent), 09/227.22.94 - gent@natuurpunt.be www.natuurpuntgent.be en facebook.com/natuurpuntgent/

Conservators In elk van onze natuurgebieden wordt het beheer gecoördineerd door een of meer conservators. Samen met het beheerteam en eventuele andere partners zorgen zij ervoor dat de natuur zich verder kan ontwikkelen. Ze proberen ook de wandelinfrastructuur goed te (laten) onderhouden. De conservators zijn dus je eerste aanspreekpunt bij vragen over een gebied.

Werkgroepen en kernen Natuurpunt Gent telt een aantal lokale werkgroepen en kernen. Zij organiseren beheer-, publieks- en andere activiteiten in een specifiek deel van ons werkingsgebied. Een vraag over de lokale werking van Natuurpunt Gent? Contacteer een lokale kern of werkgroep.

Assels An Fiers - an.fiers@skynet.be

Bourgoyen-Ossemeersen & Malemmeersen

Bourgoyen-Ossemeersen: Pieter Vangansbeke - pieter.vangansbeke@gmail.com en Geert Spanoghe -geert.spanoghe@inbo.be Malemmeersen: Bastiaan Deketelaere - deketelaerebastiaan@gmail.com

Werkgroep Assels Philippe Ampe - 09/221.21.89 - assels@natuurpuntgent.org

Kern Damvallei 09/252.39.20 - info@damvallei.be www.damvallei.be en facebook.com/damvallei

Damvallei Dirk Bogaert, Frederik Hendrickx, Philippe Bertier en Maarten Schelstraete - info@damvallei.be

Kern Deurle-Latem Frederik Van Vlaenderen - 0479/64.44.91 en Rupert Walraeve - 0494/03.92.67 info@natuur.deurlelatem.be www.natuur.deurlelatem.be en facebook.com/natuurpuntkerndeurlelatem

Gentbrugse Meersen Marnix Aerssens - marnix@wgbm.be en Boris Snauwaert boris@wgbm.be

Hutsepot (Rijvissche)

Werkgroep Gentbrugse Meersen

Jannes Motmans - jannes.motmans@gmail.com, Mike De Brie - mike.de.brie@telenet.be en Bart Vangansbeke bartvangansbeke@telenet.be

Marnix Aerssens - 0477/68.88.48 secretariaat@wgbm.be www.wgbm.be

Keuzemeersen

Werkgroep Levende Leie

Geert Spanoghe - geert.spanoghe@inbo.be

project@levendeleie.be www.levendeleie.be en facebook.com/NatuurparkLevendeLeie/

Latemse Meersen en Westerplas Rupert Walraeve - rupert.walraeve@gmail.com en Frederik Van Vlaenderen - frederik_van_vlaenderen@hotmail.com

Werkgroep Sint-Pieters-Buiten Deze werkgroep is heel actief in de stationsbuurt van GentSint-Pieters, waaronder in en rond het Natuurpark Overmeers, dat in eigendom en beheer is van de stad Gent. Piet Dedecker - 09/221.51.79 - info@sintpietersbuiten.be www.sintpietersbuiten.be en facebook.com/sintpietersbuiten/

Leeuwenhof Geert Spanoghe - geert.spanoghe@inbo.be

Oude Moervaartarm Bart Vangansbeke - bartvangansbeke@telenet.be

Rosdambeekvallei

Bezoekerscentrum De Bourgoyen

Momenteel vacant – contacteer bartvangansbeke@telenet.be

Vinderhoutse Bossen Maarten Vangansbeke - maarten.vangansbeke@gmail.com Matthias Strubbe - matthiasstrubbe1@gmail.com

CORON ABIJLAGE

34

S N E P ! 2020 NUMMER 2

Hier verzorgt Natuurpunt Gent samen met de stad Gent het onthaal in de Bourgoyen-Ossemeersen. Je vindt er ook het Natuurpuntcafé. Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke, 09/216.44.79, nmc@natuurpuntgent.org


N A T U U R voor altijd Als je blijvend iets wilt betekenen voor de natuur in Gent, Destelbergen en Sint-Martens-Latem, kun je ervoor kiezen om Natuurpunt Gent op te nemen in je testament. Zo kunnen wij de natuur in de buurt blijven ontwikkelen, beschermen en veiligstellen voor de volgende generaties. Natuurpunt Gent werkt sinds 2001 aan de uitbreiding en uitbouw van nieuwe natuurreservaten in en rond Gent. Het aankopen van natuurgebieden gaat langzaam en vergt veel geduld, doorzettingsvermogen en natuurlijk ook geld. Wil jij meehelpen om nog meer natuur te beschermen, ook bij jou in de buurt? Doe dan een gift aan Natuurpunt. Gelukkig kunnen we nu al rekenen op heel veel donateurs die onze aankopen ondersteunen. En dankzij legaten kunnen we zelfs onze stoutste dromen waarmaken. Zo kunnen ook de volgende generaties genieten en wandelen, fietsen, paardrijden en varen in de natuur in en rond Gent. De voorbije jaren mochten we enkele legaten ontvangen. Die middelen hebben we nagenoeg volledig ingezet om de restfinanciering van enkele grote aankopen af te betalen en de laatste kosten voor de bouw van ons verenigingshuis De Stek te dekken.

Neem de natuur op in je testament Veel mensen willen iets terugdoen voor de natuur die zo goed voor ons zorgt. Met een testament kun je deels zelf beslissen wie van jou zal erven. Daarnaast kun je ook speciale wensen toevoegen, zodat de steun bijvoorbeeld naar jouw lievelingsnatuurgebied in Gent, Destelbergen of Sint-Martens-Latem gaat. Dan kun je erop vertrouwen dat de erfenis die je nalaat, wordt geĂŻnvesteerd in de natuur waar jij het meest van houdt. Met een gift in je testament help je mee om: > nieuwe natuurgebieden in en rond Gent te verwerven; > bestaande natuurgebieden te beheren, te beschermen en onderling te verbinden; > cultuurhistorisch landschappelijk erfgoed veilig te stellen; > natuur te herstellen bij jou in de buurt; > specifieke bescherming te bieden aan zeldzame dieren en planten; > recreatievoorzieningen aan te leggen en te onderhouden.

Meer inlichtingen? Bart Vangansbeke, aankoopverantwoordelijke Natuurpunt Gent, bartvangansbeke@telenet.be, 0477/60.48.44. Joost Verbeke, verantwoordelijke schenkingen en legaten bij Natuurpunt, joost.verbeke@natuurpunt.be, 0477/20.47.27.

35Naintudeurbuurt

2020 NUMMER 2

SNEP!


Wil je graag een kennismakingsgesprek over jouw mogelijkheden? Heb je vragen over de juridische of administratieve kant van vrijwilligerswerk? Of wil je graag meer info over de structuur van onze vereniging en onze manier van werken? Of misschien heb je gewoon zin om kennis te maken met de mensen in ons verenigingshuis?

Thematische werkvelden Beheer Beleid en aankopen Vereniging Cafetaria Communicatie Educatie FinanciĂŤn Personeel en accommodatie Studie Verbreding

Wees welkom in De Stek, Driepikkelstraat 34, Mariakerke. Voor een afspraak kan je terecht bij gent@natuurpunt.be of via 09/227 22 94. Onze medewerkers zullen je met open armen ontvangen. Tot gauw?

ONTDEK ENKELE CONCRETE VRIJWILLIGERSVACATURES OP WWW.NATUURPUNTGENT.BE

Profile for Natuurpunt Gent

Coronabijlage bij Snep! - Zomer 2020  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded