Page 1


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

PADDENSTOELENPROJECT IN VLAAMS-BRABANT JAARVERSLAG 2007 Onderzoek uitgevoerd door Natuurpunt Studie In opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant en BRAKONA Eindverslag bijzonder leefmilieuproject 2007-2008 provincie Vlaams-Brabant

Samenstelling: Natuurpunt Studie Auteur: Roosmarijn Steeman augustus 2008

1


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

2

INHOUD 1. Laagdrempelige inventarisatie van 60 gemakkelijk herkenbare soorten in de provincie Vlaams-Brabant…………………………………………………………………………………4 2. Samenwerkingsverband met ZWAM, KAMK, Zwamvlok, PWG Zemst, Team Leuven, PWGZW-Brabant en conservators………………………………………………………...….4 3. Overzicht van de dataset………………………………………………..……………………..4 3.1 Waargenomen soorten in de provincie ……………….....…………………………..4 3.2 Vlaams-Brabant versus Vlaanderen………………………………………………....6 3.3 Aantal waarnemingen per uurhok en aantal soorten per uurhok………………….7 3.4 Top 50 van de meest algemene soorten………………………………………….....9 4. Overzicht van onderzochte gebieden in Vlaams-Brabant……..………………………….11 5. Overzicht inventarisaties 2007……………………………………………………………….11 5.1 Inventarisaties door de werkgroepen ………………..…………………..….……..11 5.2 Inventarisatie door de professionele medewerker ………………………...….….13 5.3 Nieuwe waarnemers…………………………………………….……………………13 5.4 Educatieve wandelingen door de professionele medewerker……………..….....14 5.5 Inventarisatie militaire domeinen………………….………………………...………14 6. Resultaten en conclusies……………………………………………………..………………15 6.1 Inschatten van natuurwaarden op basis van de mycoflora………………………15 6.1.1 Aantal Rode-Lijstsoorten…………………………………………………..15 6.1.2 Rode-Lijstsoorten in Vlaams-Brabant, Vlaanderen en Nederland….....16 6.1.3 Rode-Lijst index…………………………………………………………….16 6.1.4 Waardebepaling van gebieden aan de hand van indicatorsoorten…...19 6.2 Paddenstoelen in tuinen……………………………………………………………...52 6.3 Paddenstoelen in bermen …………………………………………………………..53 6.4 Wasplaten in Vlaams-Brabant……………….....…………………………………...53 6.5 Zeldzaamheid van de soorten in de provincie……………………………………..55 7. Overzicht van de huidige verspreidingsgegevens van “de 60 soorten”………………….56 7.1 Bespreking van de 60 soorten per biotoop……..………………………………….56 7.1.1 Akkers en plantsoenen…………………………………………………….56 7.1.2 Houtsnippers………………………………………………………………..57 7.1.3 Tussen mos……....…………………….…………………………………..57 7.1.4 Graslanden………………………………………………………………….57 7.1.5 Bos…………………………………………………………………………..60 7.1.5.1 Gemengd bos……………………….…………………………...60 7.1.5.2 Loofbos………………..………………………………………….63 7.1.5.3 Naaldbos…………………………………...…………………….70 7.2 Analyse en bespreking van de resultaten………………………………………….73 7.2.1 Procentueel voorkomen van de 60 soorten in alle uurhokken………...73 7.2.2 Aantal van de 60 soorten in alle uurhokken……………………………..74 7.2.3 Waarnemingen na 1990……………………………………………...……75 8. Algemene conclusie dataset…………..……………………………………………………..75 9. Verdere aanpak………………………………………………………………………………..76 9.1 Nieuwe mensen aansporen om naar paddenstoelen te zoeken………….……..76 9.2 Mycologen aansporen om andere gebieden te bezoeken……………………….76 10. Bibliografie……………………………………………………………………………………...76


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

3

11. Tabellen en figuren……………………………………………………………………………78 11.1 Lijst met tabellen…………………………………………………………………….78 11.2 Lijst met figuren…….…………………………………………………...…………..79 12. Bijlagen Bijlage 1

Overzicht van de soorten uit de groep van de Agaricales (1246) die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant…………………………..…………80

Bijlage 2

Overzicht van de soorten uit de groep van de Aphyllophorales die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (321)…………………………….105

Bijlage 3

Overzicht van de soorten uit de groep van de Phragmobasidiomyceten die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (48)………...…………..….111

Bijlage 4

Overzicht van de soorten uit de groep van de Gasteromyceten die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (45) ….……..…………………...112

Bijlage 5

Overzicht van de soorten uit de groep van de Ascomyceten die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (605)……………………….…....113

Bijlage 6

Overzicht van de soorten uit de groep van de Uredinales die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (74)………................................................125

Bijlage 7

Overzicht van de soorten uit de groep van de Ustilaginomyceten die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (8)…………………..…………...127

Bijlage 8

Overzicht van de soorten uit de groep van de Deuteromyceten die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (6)…………………..……..…….127

Bijlage 9

Overzicht van de soorten uit de groep van de Myxomyceten die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (105)………………………………...………127

Bijlage 10

Overzicht van de bezochte bosgebieden in Vlaams-Brabant, gerangschikt per kwartierhok + aantal onderzochte uurhokken en kwartierhokken…………………...130

Bijlage 11

Overzicht van de excursies door de professionele medewerker.…………………...152

Bijlage 12

Rode-Lijstcategorie 1: Verdwenen uit Nederland (VN) ………….………..……...….155

Bijlage 13

Rode-Lijstcategorie 2: Ernstig bedreigd (EB)………………….………….….….……156

Bijlage 14

Rode-Lijstcategorie 3: Bedreigd (BE)…………………………..………………..…….158

Bijlage 15

Rode-Lijstcategorie 4: Kwetsbaar (KW)……………………..……………….………..162

Bijlage 16

Rode-Lijstcategorie 5: Gevoelig (GE)………………………………………….………166

Bijlage 17

Overzicht van de kwartierhokken (188) waarin meer dan 100 soorten werden waargenomen…………………………………………………………………………..…171

Bijlage 18

Overzicht van de tuinen waarin paddenstoelen werden waargenomen in de provincie Vlaams-Brabant……………………………………………………………….173

Bijlage 19

Overzicht van het aantal waargenomen soorten in de bermen waarin naar paddenstoelen werd gezocht……………………………………………………………174

Bijlage 20

Overzicht van de afkortingen van de waarnemers die vermeld worden in dit rapport……………………………………………………………………………….175


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

4

1. Laagdrempelige inventarisatie van 60 gemakkelijk herkenbare soorten in de provincie Vlaams-Brabant In 2007 werd verder promotie gemaakt voor de brochure “Paddenstoelen zoeken in Vlaanderen, een aanmoediging voor beginners”. Via wandelingen voor groot publiek werd getracht zoveel mogelijk nieuwe waarnemers te werven. Maar ook inventarisatie-excursies en determinatieavonden voor sterk geïnteresseerden zorgden voor een groei van kennis van de Vlaams-Brabantse mycoflora.

2. Samenwerkingsverband van Natuurpunt Studie met ZWAM, KAMK, Zwamvlok, PWG Zemst, PWG ZW-Brabant, Team Leuven, Team Landen, Natuurpunt-afdelingen en conservators De KAMK en de ZWAM stelden alle gegevens van 2007 met betrekking tot de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegrenzen en het Brussels gewest ter beschikking aan Natuurpunt Studie onder de voorwaarden en modaliteiten van een samenwerkingsovereenkomst. Natuurpunt Studie voorzag in een financiële ondersteuning voor de werkingskosten van beide verenigingen. De aangeleverde gegevens door ZWAM en KAMK zullen door Natuurpunt Studie uitsluitend aangewend worden in het kader van het atlasproject. Bij publicatie wordt een lijst toegevoegd van de waarnemers en dus eigenaars van de betrokken gegevens. Elke publicatie waarin de gegevens uit de databank FUNBEL verwerkt worden, wordt op voorhand ter lezing en goedkeuring opgestuurd naar de voorzitters van de KAMK en ZWAM. Een afschrift van het werkingverslag (2007) zal ter lezing voorgelegd worden aan de KAMK en de ZWAM vooraleer het aan de provincie Vlaams-Brabant overgemaakt wordt. Na publicatie van de atlas kunnen beide verenigingen vrij beschikken over de gegevens in het rapport.

3. Overzicht van de dataset 3.1 Waargenomen soorten in de provincie Vlaams-Brabant Momenteel beschikken we over gegevens van 2458 soorten paddenstoelen voor de provincie Vlaams-Brabant. Opmerkelijk is dat in 2006 gegevens van 2481 soorten voorhanden waren. Door extra controle van de zeldzame soorten, werd een aantal waarnemingen geschrapt. Toch werden in 2007 weer 35 nieuwe soorten voor de provincie waargenomen (tabel 1). In bijlage 1-9 worden per groep de lijsten gegeven van de waargenomen soorten in de provincie. Deze lijsten werden onderworpen aan een controle op basis van de “Standaardlijst van Basidiomycota en Myxomycota van Vlaanderen en het Brusselse gewest.” (Walleyn & Vandeven, 2007). Deze standaardlijst bevat de recente naamswijzigingen en taxonomische inzichten.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Tabel 1

verslag werkjaar 2007

5

Overzicht van de 35 soorten die voor het eerst waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant in 2007

Nr Genus

Species

Nederlandse naam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

subconspersa lividopallescens furcata phaeophylla amarus rosellus decoloratus rigens leiphaemia aprile caesiocinctum farinasprellum serrulatum minimum trabeum elatum delectabilis cantharellus obrussea fuscomarginata bertillonii brunnea purtonii sericeomollis violaceonigra ampelina depressa albescens convolvuli eumorpha fennica bolaris brumale

Fijnschubbige elzenzompzwam Bleke amaniet Gaffelhoorntje Donkere wasplaat Bittere molenaar Roze ruitertje Okergrijze fraaisteelgordijnzwam Wortelende gordijnzwam * Slanke voorjaarssatijnzwam Bruine zwartsneesatijnzwam Melig staalsteeltje Zwartsneesatijnzwam Kleine aardster Dunplaathoutzwam * Witte stinkmycena Trechterwasplaat Wantsenwasplaat Bruinsnedeviltkop Vals schaapje Bruine knolparasolzwam Gelatineus meniezwammetje Kruipende kaaszwam Donker beekschijfje Wijnrode bosbekerzwam Teneergeslagen bekerzwam * * Naaldboskoraalzwam Paarsbruine koraalzwam Haagbeukstromakelkje Gesteelde stuifbal

Alnicola Amanita Calocera Camarophyllopsis Clitopilus Contumyces Cortinarius Cortinarius Diaporthe Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Geastrum Gloeophyllum Glyphium Hemimycena Hygrocybe Hygrocybe Inocybe Lactarius Macrolepiota Nectria Oligoporus Pachyella Peziza Peziza Puccinia Puccinia Ramaria Ramaria Rutstroemia Tulostoma


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

6

verslag werkjaar 2007

3.2 Vlaams-Brabant versus Vlaanderen In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het aantal soorten per groep in Vlaanderen en in Vlaams-Brabant. Voor het aantal soorten in Vlaanderen (ook zo voor Vlaams-Brabant) worden enkel de soorten meegerekend waarvan het voorkomen in Vlaanderen met 100% zekerheid gedocumenteerd is (categorie 1 checklist) en die na 1980 nog gezien werden. Ook soorten die in kassen en huizen werden waargenomen horen hierbij (categorie 4 checklist). De dataset van Vlaams-Brabant bevat gegevens vanaf 1980. In de checklist worden de soorten die sinds 1980 niet meer werden waargenomen aangegeven met <’80. In Vlaams-Brabant en ook op Vlaams niveau zijn de Agaricales (plaatjeszwammen) het best bestudeerd. In totaal worden 1818 soorten uit de groep van de Agaricales vermeld in de checklist. Daarvan zijn er 1674 die met 100% zekerheid in Vlaanderen werden waargenomen, waarvan er 10 enkel in kassen en huizen zijn waargenomen. Hiervan werden er 1586 nog na 1980 waargenomen. Dit betekent dat meer dan ¾ van de Vlaamse plaatjeszwammen werden waargenomen in Vlaams-Brabant. Voor Vlaanderen werden in totaal 598 soorten uit de groep van de Aphyllophorales genoteerd, waarvan er 561 met 100% zekerheid waargenomen. Hiervan werden er nog 533 na 1980 waargenomen. Meer dan de helft van de Vlaamse Aphyllophorales werd reeds waargenomen in Vlaams-Brabant. De groep van de Phragmobasidiomycetes bevat 139 soorten in Vlaanderen, waarvan 138 met voldoende bewijsmateriaal. Daarvan zijn er 134 die nog na 1980 werden waargenomen. Het mag gezegd worden dat deze groep niet goed bestudeerd werd in Vlaams-Brabant want we komen slechts aan 36% van de Vlaamse soorten. De groep van de Gasteromycetes wordt vertegenwoordigd door 76 soorten, waarvan 72 soorten nog na 1980 werden waargenomen. Met 63 % van de soorten zijn de Gasteromyceten vrij goed bestudeerd in Vlaams-Brabant. De overige soorten uit deze groep zijn typerend voor de kust en de kalkstreek. Het zijn soorten die een kalkrijke zandbodem vragen en daarom niet te verwachten zijn in Vlaams-Brabant. Behalve dan in artificiële biotopen met gestort materiaal en/of aangevoerde grond. Zo werd de Gesteelde stuifzwam gevonden bovenop een oud muurtje dat reeds gekoloniseerd was door mossen. In Vlaams-Brabant werd nog relatief weinig naar myxomyceten gekeken, maar toch is hier meer dan de helft van de Vlaamse soorten waargenomen. Roesten en brandzwammen worden door weinig mensen bestudeerd. In totaal worden 115 roestzwammen genoteerd in Vlaanderen, waarvan 114 met zekerheid werden waargenomen en 109 nog na 1980 werden gezien. Ondanks dat deze groep weinig bestudeerd is, werd toch 65% van de Vlaamse roestzwammen in de provincie gezien. De groep van de brandzwammen is wat kleiner en omvat slechts 28 soorten in Vlaanderen, waarvan er slechts 18 na 1980 werden waargenomen. Uit deze groep werden slechts 7 soorten in de provincie gezien. Tabel 2

Overzicht van de dataset voor de verschillende groepen uit het rijk van de fungi

Bijlage

Groep

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Agaricales s.l. Aphyllophorales s.l. Heterobasidiomyceten Gasteromyceten Ascomycotina Urediomyceten Ustilaginomyceten Deuteromycotina Myxomycota

Aantal soorten Vlaams-Brabant 1246 321 48 45 605 74 8? 6 105

Aantal soorten Vlaanderen 1586 533 134 72 ? 109 18 ? 187

Percentage 79% 60% 36% 63% ? 68% 44% ? 56%


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

7

3.3 Aantal waarnemingen per uurhok en aantal soorten per uurhok Momenteel beschikken we in onze databank over gegevens van 179 uurhokken in de provincie Vlaams-Brabant. Van de 12 uurhokken, waarvan we niet over gegevens beschikken, zijn er 11 die slechts voor een héél klein deel in de provincie liggen. Eén van deze hokken is gelegen in de Gete-vallei en bestaat hoofdzakelijk uit verkavelingen, agrarisch gebied en populieraanplantingen. Uiteraard zal het soortenaantal hier beperkt blijven, maar met een zekere inspanning moeten er op termijn toch minstens 100 soorten in deze hokken te vinden zijn. Deze hokken die slechts voor een verwaarloosbaar deel in de provincie liggen, worden in principe meegenomen, maar verdienen geen prioritaire belangstelling. Sinds 2007 beschikken we ook over gegevens van het Brussel gewest om mee op te nemen in de verspreidingsatlas. Zowiezo nemen we de hokken mee die op de grens gelegen zijn, dus blijven er slechts 2 uurhokken over, die enkel in het Brussels gewest liggen. In Brussel is de CMB (Cercle de Mycologie de Bruxelles) actief, die maandelijks excursies en determinatieavonden inricht en de Brusselse parken en bosgebieden inventariseert. Dit project kan een ideale gelegenheid zijn om de banden met de Brusselse mycologen te versterken. In 29 uurhokken werden minder dan 49 soorten waargenomen, dat zijn er 14 minder dan vorig jaar. Naast agrarisch gebied, ligt een groot deel van deze uurhokken in verstedelijkt gebied. Toch kunnen parken, wegbermen en kleine bosrestanten genoeg soorten opleveren. In groot Amsterdam werden maar liefst 1016 soorten waargenomen. Grachtentuinen, rommelbosjes, wegbermen en vuilstorten; elke uithoek werd hiervoor bezocht. Met als gevolg verrassende resultaten, niet minder dan 200 Rode-Lijstsoorten en zelfs soorten die als uitgestorven beschouwd werden voor Nederland (Chrispijn, 1999). In 59 hokken werden minder dan 100 soorten waargenomen, dat is 17 hokken minder dan vorig jaar. Jalink (1999) stelt dat een kilometerhok redelijk tot goed geïnventariseerd is, wanneer er meer dan 100 soorten van bekend zijn. Bijkomende inspanningen moeten zich dan ook vooral richten op deze hokken.

Figuur 1

Overzicht van het aantal soorten dat werd waargenomen in de uurhokken in de provincie Vlaams-Brabant


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1 2 3

Figuur 2

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Aantal waarnemingen per jaar (1980 – 2007)

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Figuur 3

Aantal waargenomen soorten per jaar (1980 – 2007)

300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Figuur 4

Aantal dagen waarop soorten werden waargenomen (1980 – 2007)

8


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

9

Aantal waarnemingen (figuur 2) De databank van Natuurpunt bevat momenteel ongeveer 110.000 gegevens voor de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels gewest. Gemiddeld werden per jaar 4.000 waarnemingen verricht. Het hoogste aantal waarnemingen gebeurde in 2004, het laatste jaar voor de publicatie van de atlas van de regio Leuven. Toen werden extra inspanningen verricht om atlashokken op te vullen en dat had duidelijke resultaten. Het is opvallend dat vanaf de jaren 90 het aantal waarnemingen gestegen is. Vanaf dan waren er jaarlijks meer dan 2000 waarnemingen. Vanaf 1996 steeg het aantal waarnemingen zelfs boven de 3000 per jaar. De jongste jaren, sinds de start van het project in 2002, was het aantal waarnemingen steevast groter dan 6000 per jaar. In 2005 hadden we een zeer slecht paddenstoelenjaar, waardoor het aantal waarnemingen een terugval kende. 2006 was weer een goed paddenstoelenjaar met bijna 9.000 waarnemingen. In 2007 zakte het aantal waarnemingen weer: de maand april was zodanig droog dat er van voorjaarspaddenstoelen geen sprake was en half november was het paddenstoelenseizoen reeds afgelopen doordat de temperatuur naar het vriespunt daalde. Vandaar dat het aantal dagen dat er naar paddenstoelen werd gekeken ook kleiner was. Aantal soorten (figuur 3) In 2007 werden 35 nieuwe soorten voor de provincie waargenomen, terwijl er in 2006 maar liefst 94 waren. Het aantal soorten is recht evenredig met het aantal waarnemingen en het aantal dagen dat er naar paddenstoelen werd gekeken. 3.4 Top 50 van de meest algemene soorten Tabel 3 geeft het aantal uurhokken + het aantal waarnemingen per soort voor de 50 meest algemene soorten in Vlaams-Brabant. De meest verspreid waargenomen soort en meest gemelde soort is de Gewone krulzoom, die werd waargenomen in 141 van de 179 uurhokken waarin gegevens werden verzameld. De meest verspreide soort komt aldus in 78% van de onderzochte hokken voor. We moeten er wel rekening mee houden dat we in feite maar over 124 onderzochte hokken kunnen spreken, waarin meer dan 100 soorten werden waargenomen. In 2006 was de Gewone zwavelkop de meest verspreide soort. Het feit dat 14 van de 60 projectsoorten in de top 50 voorkomen betekent dat het om zeer algemene soorten gaat die gemakkelijk herkenbaar zijn. De top 50 bevat ook opvallend veel soorten die over een langere periode te zien zijn, met lang levende vruchtlichamen of vruchtlichamen die als dood materiaal het hele jaar door herkenbaar blijven. Tonderzwammen en Berkenzwammen zijn soorten die lang leven en Grofplaatrussula en Plooivoetstuifzwam zijn voorbeelden van soorten die als dood materiaal lang herkenbaar blijven. In totaal zijn er 748 soorten die slechts in één uurhok waargenomen werden, 335 soorten in 2 uurhokken, 205 soorten in 3 uurhokken, 145 soorten in 4 uurhokken, 95 soorten in 5 uurhokken en 81 soorten in 6 uurhokken. Dit wil zeggen dat meer dan de helft van de soorten slechts in 3 uurhokken werd waargenomen. Volgens de zeldzaamheidsklassen (tabel 13, p 54) zijn soorten zeldzaam indien ze in minder dan 9 uurhokken werden opgetekend in Vlaams-Brabant. Zo komen we aan 1736 soorten die in de categorie “zeldzaam” thuishoren. Wat betekent dat 71% van de soorten in VlaamsBrabant zeldzaam is.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Tabel 3

10

verslag werkjaar 2007

Overzicht van de 50 meest waargenomen en meest verspreid waargenomen soorten in de provincie Vlaams-Brabant

Nr.

Latijnse naam

Nederlandse naam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Paxillus involutus Laccaria laccata var. llidif li Ganoderma lipsiense Gymnopus dryophilus Trametes versicolor Mycena galericulata Hypholoma fasciculare Xylaria hypoxylon Scleroderma citrinum Amanita rubescens Stereum hirsutum Pluteus cervinus Russula ochroleuca Microsphaera alphitoides Inocybe geophylla var. h llimpudicus Phallus Auricularia auricula-judae Clitocybe nebularis Gymnopus peronatus Nectria cinnabarina Russula nigricans Daedaleopsis confragosa Rhodocollybia butyracea Lactarius quietus Mycena vitilis Psathyrella candolleana Rickenella fibula Rhytisma acerinum Bjerkandera adusta Mycena pura Crepidotus variabilis Piptoporus betulinus Diatrype stigma Lycoperdon perlatum Coprinus micaceus Amanita muscaria Gymnopus confluens Dacrymyces stillatus Russula parazurea Armillaria mellea s.l. Laccaria amethystina Coprinus plicatilis s.l. Tubaria furfuracea Lepista nuda Stereum ochraceoflavum Fomes fomentarius Calvatia excipuliformis Xerocomus badius Megacollybia platyphylla Scleroderma areolatum

Gewone krulzoom Gewone fopzwam Platte tonderzwam Gewoon eikenbladzwammetje Gewoon elfenbankje Helmmycena Gewone zwavelkop Geweizwam Gele aardappelbovist Parelamaniet Gele korstzwam Gewone hertenzwam Geelwitte russula Eikenmeeldauw Witte satijnvezelkop Grote stinkzwam Echt judasoor Nevelzwam Scherpe collybia Gewoon meniezwammetje Grofplaatrussula Roodporiehoutzwam Gewone botercollybia Kaneelkleurige melkzwam Papilmycena Bleke franjehoed Oranjegeel trechtertje Inktvlekkenzwam Grijze buisjeszwam Gewoon elfenschermpje Wit oorzwammetje s.l. Berkenzwam Korstvormig schorsschijfje Parelstuifzwam Glimmerinktzwam Vliegenzwam Bundelcollybia Oranje druppelzwam Berijpte russula Echte honingzwam Rode koolzwam Plooirokje Gewoon donsvoetje Paarse schijnridder Twijgkorstzwam Echte tonderzwam Plooivoetstuifzwam Kastanjeboleet Breedplaatwortelzwam Kleine aardappelbovist

Aantal uurhokken 141 130 126 125 125 123 122 114 113 112 111 110 109 106 106 105 105 104 104 103 103 102 101 100 100 99 98 97 97 97 96 96 96 95 94 94 94 93 93 93 91 91 90 89 88 88 87 87 86 86

Aantal Kwartierhokken 356 378 351 302 390 346 430 341 330 303 359 286 311 235 225 288 298 255 230 300 251 322 213 232 218 242 234 230 299 218 221 244 269 225 280 185 206 285 209 229 234 172 216 226 177 236 187 234 188 209


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

11

4. Overzicht van onderzochte gebieden in Vlaams-Brabant Bijlage 10 geeft een overzicht van de gebieden die bezocht werden in de regio Leuven, met situering volgens de overeenstemmende IFBL-code (kwartierhok, groep van kwartierhokken of uurhok), de deelgemeente en gemeente. In 2006 werden er gegevens verzameld in 181 uurhokken en 849 kwartierhokken, in 2007 waren dat 182 uurhokken en 936 kwartierhokken. In vergelijking met de provincie Limburg (4440 km²), is Vlaams-Brabant + Brussels gewest (2106 + 161,78 km²) in oppervlakte iets kleiner. Het aantal uurhokken en kwartierhokken is vergelijkbaar, indien we de randhokken er allemaal bijnemen. Het aantal geïnventariseerde uurhokken in Limburg ligt vrij hoog, daar men systematisch te werk is gegaan. De hokken werden verdeeld onder een aantal vrijwilligers, die de verantwoordelijkheid op zich namen voor de inventarisatie van een bepaalde regio. Op die manier krijgt men een goed verspreidingsbeeld over de provincie. In Vlaams-Brabant is een aantal gebieden zeer goed gekend maar in een aantal gebieden met mycologische potenties is nog nooit naar paddenstoelen gekeken. Deze situatie is sterk verbeterd sinds er nieuwe werkgroepen zijn opgericht en inspanningen worden geleverd in het kader van de atlas. Maar als we de vergelijking aangaan met de provincie Limburg (tabel 4), zien we dat er nog veel extra inspanningen geleverd moeten worden om tot een vergelijkbare inventarisatiegraad te komen. Tabel 4 Vergelijking van de inventarisatiegraad van de provincie Limburg en Vlaams-Brabant

Aantal kwartierhokken Aantal geïnventariseerd Percentage geïnventariseerd

Limburg

Vlaams-Brabant

2421 1382 57%

2456 936 38%

In het najaar van 2008 wordt alles op alles gezet om dit aantal omhoog te krijgen.

5. Overzicht inventarisaties 2007 5.1 Inventarisaties door de werkgroepen a) VMV 01/09 Wolfsputten (Dilbeek) – Kasteelpark van Gaasbeek b) KAMK (www.kamk.be) 21/07 Broekelei (Keerbergen) – Vorsdonkbos (Aarschot) c) Afdeling Velpe-Mene (Georges Buelens) Park Pellenberg, Meldertbos, Koebos, Bruulbos d) ZWAM (www.zwamleuven.org) 26/08 Bruulbos (Lovenjoel) 02/09 Walenbos (Houwaart) 08/09 Kloesebos (Gelrode) 16/09 Sapellenbos (Heverlee) 23/09 Halve Maan (Diest) 14/10 Koebos (Pellenberg) 27/10 Mollendaalbos & Meerdaalbos (Heverlee) 4/11 Meerdaalbos (Sint-Joris-Weert) 11/11 Mollendaalbos (Haasrode)

AMK-leden in de dreef van Horst


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

f) Zuid-West Brabant 19/09 Hallerbos (Kriekske) 26/09 Zevenbronnen 30/09 Park Lembeek / kanaaloevers 03/10 Maasdaalbos 07/10 Hallerbos (acht dreven) 10/10 Provinciaal domein Huizingen 14/10 Weikes 17/10 Zevenbronnen 21/10 Begijnenbos 24/10 Kasteel van Gaasbeek 28/10 Kleetbos/laborelec 31/10 Hallerbos (Zaadtuin) 04/11 Rilroheide 07/11 Maasdalbos g) Team Landen In totaal werden 457 gegevens verzameld op 101 verschillende dagen.

Figuur 5

Overzicht van het aantal dagen per maand dat er door de Team Landen naar paddenstoelen werd gekeken.

h) Paddenstoelenwerkgroep Zemst 05/09 12/09 19/09 26/09 03/10 10/10 24/10 31/10

Vriezenbroek (Zemst) Kasteel van Houtem (Ramsdonk) Steentjesbos (Kampenhout) Bloso-domein (Hofstade) Snijsselbos (Vilvoorde) Bloso-domein (Hofstade) Kollinten (Zemst) Vriezenbroek (Zemst)

12


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

13

verslag werkjaar 2007

i) Team Leuven 09/10 17/10 23/10 30/10 31/10 06/11

Steenberg, Hulstbos (Bekkevoort) Louisaheide, De Meren, Camping Moor, Perkheide (Tremelo) Gerstelarebeek, Konijnenberg, Kalsterbos (Rillaar) Velpewandeling-bos, Ledesvroente (Kersbeek-Miskom); Melsterbeekbroekbos (Geetbets) Bos d5-48-44 en bos d6-41-33 (Bekkevoort) Kluizenaarspad-Oude spoorweg, Tiens Broek (Tienen); Huis ten Haghendorne (Hakendover); Kasteel Ast (Goetsenhoven).

5.2 Inventarisaties door de professionele medewerker In Bijlage 11 worden de inventarisaties (datum+gebied) van 2007 van de professionele medewerker opgelijst. De inventarisaties van 2008 worden gegeven tot juli. Het was reeds duidelijk dat vanaf 2006 meer tijd ging naar jaarrond-inventarisatie. In 2007 werd extra aandacht besteed aan winter- en voorjaarssoorten en hadden we het geluk met de natte maand maart, waardoor talrijke nieuwe vindplaatsen van Rode kelkzwam ontdekt werden. In de maand april waren de zoekinspanningen tevergeefs, het was te droog en te warm. Maar van mei tot augustus werd dit droge voorjaar goedgemaakt met uitzonderlijk veel regen. In 2008 viel er meer regen in april, maar bleven mei, juni en juli droger. Tabel 5

Aantal dagen veld-

werk per maand in 2006, 2007 2006 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Totaal

2 1 1

5 12 17 14 1 53

2007 2008 1 1 2 1 6 3 3 5 2 3 4 2 6 1 6 7 16 8 61

250

200

150

N 2006 N 2007

100

50

0 1

Figuur 6

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hoeveelheid neerslag (in mm) in 2006 en 2007 gemeten in Ukkel

5.3 Nieuwe waarnemers In 2007 zijn er weer heel wat nieuwe vrijwilligers van start gegaan met het zoeken naar paddenstoelen en het doorgeven van hun waarnemingen. Deze nieuwe tendens werd gezet doordat waarnemingen op mailforums belanden en op die manier moedigen vrijwilligers elkaar aan om naar paddenstoelen te gaan zoeken. Ook via www.natuurfotoalbum.be komen nieuwe waarnemers en waarnemingen aan het licht. Paddenstoelenwerkgroepen blijven succes oogsten en de determinatieavonden maakten toch weer een aantal mensen warm om paddenstoelen op naam te brengen. van start en er zitten al 216 Recent ging www.waarnemingen.be paddenstoelwaarnemingen in voor Vlaams-Brabant. De zoektocht naar wasplaten is nog steeds een hype in Oost-Brabant (zie Brakonajaarboek 2006-2007). De aandacht ging dit jaar vooral naar oude bermen in Oost-Brabant, die


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

14

geselecteerd werden door een vaste ploeg terreinkenners. In 2007 kwamen er 16 nieuwe waarnemers bij en in 2008 kwamen er tot hier toe al 4 nieuwe waarnemers bij. De atlas van de regio Leuven was gebaseerd op de waarnemingen van 79 personen. We kunnen stellen dat een vrij beperkte kring van specialisten de zeer waardevolle regio Leuven inventariseerde. Voor de provincie Vlaams-Brabant willen we beroep doen op een breder publiek, om zoveel mogelijk gebieden in kaart te brengen. Momenteel werden zwammengegevens genoteerd en doorgegeven door 320 personen.

5.4 Educatieve wandelingen door de professionele medewerker Ook dit najaar gingen er weer wandelingen door voor een breed publiek (overzicht in tabel 6). In Asse werden mensen warm gemaakt om naar paddenstoelen in eigen tuin te kijken. Op 26 november werd in alle percelen van de Koeheide grondig gezocht naar wasplaten, knotszwammen en aardtongen door 10 gedreven mensen. Tabel 6

Overzicht van de educatieve wandelingen in kader van het atlasproject

Datum 07-10-2007 07-10-2007 14-10-2007 21-10-2007 11-11-2007

Plaats Vrijthoutbos (Asse) Paddenstoelenhappening (Keerbergen) Hellebos (Kampenhout) Averbode Koeheide (Bertem)

Aantal deelnemers 40 80 20 30 15

5.5 Educatieve avonden en voordrachten door professionele medewerker 4 februari Lezing op Brakona-contactdag over stand van zake project en speciale vondsten in Vlaams-Brabant Determinatieavonden 26 september Natuur.huis Mechelen 3 oktober Natuur.huis Leuven 10 oktober Asse (organisatie Natuurpunt Asse 24 oktober Natuur.huis Leuven 7 november Dilbeek (organisatie Natuurpunt Dilbeek) 14 november Natuur.huis Leuven Inventarisatie-excursies 23 augustus 28 augustus 5 september 13 september 19 september 14 november

Gooik - Leerbeekbos Galmaarden - Kluisbos Begijnendijk - Bieheide Asse - ter heide Opwijk - â&#x20AC;&#x2DC;t Rot Hoeilaart - Smeiberg


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

15

6. Resultaten en conclusies 6.1 Inschatten van natuurwaarden op basis van de mycoflora 6.1.1. Aantal Rode-Lijstsoorten In Figuur 7 wordt het aantal Rode-Lijstsoorten in de uurhokken in Vlaams-Brabant weergegeven. Figuur 5 deelt de hokken waarin Rode-Lijstsoorten voorkomen op in 5 klassen. In slechts 13 hokken waarin waarnemingen gebeurden werden geen RodeLijstsoorten waargenomen. In 34 hokken werden 1-6 Rode-Lijstsoorten waargenomen, in 34 hokken 6-14, in 33 hokken 14 - 24, in 33 hokken 24-49 en in 33 hokken werden meer dan 49 Rode-Lijstsoorten waargenomen. Meer dan de helft van de uurhokken met meer dan 49 Rode-Lijstsoorten ligt in Zoniën en de regio Leuven, de regio’s met de grootste en best onderzochte bosgebieden in de provincie. Tabel 7 geeft het aantal Rode-Lijstsoorten per uurhok weer, over een periode van 27 jaar (1981-2007), voor de 30 “beste” (6.1.2) uurhokken. Bij elk hok worden de meest interessante gebieden voor paddenstoelen vermeld. Het aantal Rode-Lijstsoorten is hier gebaseerd op de Nederlandse Rode Lijst (Arnolds en Kuyper, 2004), daar de voorlopige Vlaamse Rode Lijst is opgesteld voor een beperkt aantal geslachten. Het nadeel is wel dat een aantal soorten, vooral deze van oude loofbossen op zwaardere bodem, zeldzamer is in Nederland. In totaal werden er in Vlaams-Brabant 35 soorten waargenomen uit de categorie “Verdwenen in Nederland”. In totaal werden 738 Rode-Lijstsoorten waargenomen, maw 30% van de soorten staat op de Rode Lijst. In bijlage 12, 13, 14, 15 en 16 worden de Rode-Lijstwaarnemingen uit de provincie, in de verschillende categorieën, opgelijst. In totaal zijn 113 soorten ernstig bedreigd (bijlage 13); 184 soorten zijn bedreigd (bijlage 14); 200 soorten zijn kwetsbaar (bijlage 15) en 206 soorten zijn gevoelig (bijlage 16).

Figuur 7

Overzicht van het aantal Rode-Lijstsoorten in de uurhokken van Vlaams-Brabant


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

16

6.1.2 Rode-Lijstsoorten in Vlaams-Brabant, Vlaanderen en Nederland De Rode-Lijstsoorten die in meer dan 8 uurhokken werden waargenomen kunnen voor de provincie Vlaams-Brabant in principe van de Rode Lijst geschrapt worden, daar ze niet meer in de categorie “Zeldzaam” zitten voor de provincie (zie 6.4). In de categorie “Ernstig bedreigd” gaat dit over 16 soorten. Uit de categorie “Bedreigd” hebben we 55 algemenere soorten voor de provincie. Daar er intensief in graslanden werd gezocht in de leemstreek zijn soorten zoals Papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina) en Kleverige wasplaat (H. glutinipes) niet zeldzaam in Vlaams-Brabant. Op Vlaams niveau zijn beiden zeldzamer. Papegaaizwammetje staat ook op de Rode Lijst voor Vlaanderen als “Kwetsbaar” en komt in de Kempen amper voor. Het Plooiplaatzwammetje (Delicatula integrella) is in Vlaanderen niet zeldzaam, het is een soort die groeit op stronken, takken en bladafval in vochtige loofbossen op voedselrijke bodem. In Vlaanderen is deze biotoop meer aanwezig dan in Nederland. In de categorie “Kwetsbaar” zijn 79 van de 200 soorten niet zeldzaam in de provincie Vlaams-Brabant. Gewoon sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea) en Gele knotszwam (Clavulinopsis helvola) zijn in Vlaanderen niet zeldzaam. In de categorie “Gevoelig” zijn slechts 37 van de 206 soorten algemeen in de provincie Vlaams-Brabant. Het gerimpeld mosoortje (Arrhenia retiruga) is het enige mosoortje dat in Vlaams-Brabant regelmatig wordt waargenomen. Op schors van levende Wilg, in broekbossen, word vaak de Blauwgroene schorsmycena (Mycena pseudocorticicola) aangetroffen. Wilgenbroeken komen nog vrij veel voor in Vlaams-Brabant. De Inktviszwam (Clathrus archeri) is afkomstig uit Australië en werd voor het eerst in Europa gezien in 1921. Recent wordt deze zwam steeds vaker waargenomen, op vermolmd hout of houtsnippers in tuinen. In Vlaams-Brabant werd hij de voorbije 10 jaar reeds op 10 plaatsen waargenomen. 6.1.3 RL-index De Nederlandse RL-index (Jalink, 2002) houdt rekening met het feit dat niet alle soorten even sterk bedreigd zijn. Aan de categorieën van de Rode Lijst worden punten toegekend: 1 punt voor een gevoelige soort 2 punten voor een kwetsbare soort 3 punten voor een bedreigde soort 4 punten voor een ernstig bedreigde soort 5 punten voor een verdwenen soort Op deze wijze zijn gebieden goed en vrij objectief met elkaar te vergelijken. Er blijft nog het probleem van de grote verschillen in inventarisatiegraad. Het is praktisch onmogelijk om hiervoor een compenserende factor in te voegen. Een meer systematische inventarisatie naar de toekomst toe blijft de enige oplossing. Volgens Jalink (2002) is een kilometerhok redelijk goed onderzocht als er meer dan 100 waarnemingen gedaan werden. Kwartierhokken met minder dan 100 waarnemingen zijn slecht onderzocht te noemen. Tabel 8 geeft een overzicht van de 40 beste kwartierhokken (waarin meer dan 100 waarnemingen werden gedaan) in de 30 meest waardevolle uurhokken (tabel 7). De uurhokken en kwartierhokken zijn in tabel 7 en 8 gerangschikt volgens de RodeLijstindex, omdat we er vanuit gaan dat dit het beste criterium is om de natuurwaarde van gebieden objectief met elkaar te vergelijken (Jalink, 2002).


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

17

Wolfsboleet (Boletus legaliae) – Lange tijd verdwenen uit Nederland, maar recent teruggevonden. In Vlaanderen slechts van enkele plaatsen bekend, in Vlaams-Brabant enkel in de dreef van Horst (Sint-Pieters-Rode)

Tabel 7

Top 30 van de meest waardevolle uurhokken, met het aantal soorten, aantal Rode-Lijstsoorten en Rode-Lijstindex

IFBLUUR Aantal Aantal soorten Rode-Lijst soorten

RLindex

d5-56 e4-56 e5-33 e4-47

990 685 776 705

185 165 157 157

451 396 383 377

e4-46

659

153

361

d5-45

669

143

360

e4-38 e5-43 e5-34 d4-55 e5-11 e5-15 e5-14

560 700 726 695 717 453 544

142 139 131 124 117 95 95

360 334 308 290 285 244 224

e4-37 e4-57 d5-51 f4-14

453 510 581 613

93 98 97 100

223 220 214 212

e5-25

571

84

196

Interessante gebieden

Walenbos, Horst, Beninksberg, Troostembergbos Zoniënwoud, Ganzepootvijver (Hoeilaart) Heverleebos, Kouterbos, ’t Zoet Water Zoniënwoud (Ouderghem, Watermaal-Bosvoorde, Groenendaal) Watermaal-Bosvoorde (Vallei van de verdronken kinderen, Vuilbeekvallei), Ouderghem, Brussel (Ter Kamerenbos) ’s Hertogenheide, Wijngaardberg, Vorsdonkbos, Eikelberg Park en Arboretum (Tervuren) Meerdaalbos (Bierbeek, St.-Joris-Weert) Meerdaalbos, Mollendaalbos, Bremberg (Bierbeek) Nationale plantentuin (Meise) Warande, Eikenhof, Merodebossen (Kortenberg) Chartreuzenbos (Holsbeek) Chartreuzenbos (Holsbeek), Lindenbos (Linden), station Leuven, Provinciaal Domein (Kessel-Lo), Heiberg (Kessel-Lo) Oudergem (Rood klooster), Tervuren Hoeilaart (Groenendaal), Terhulpen Torfbroek, Silsombos (Kampenhout) Bosreservaat Vroenenbos & Zaadboomgaard, Rilroheide, Steenputbeek (Halle) Bruulbos, Koebos (Lovenjoel)


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

f4-15 e5-23 d5-55 e5-44 e5-32

441 475 362 402 380

81 75 68 64 67

182 176 160 158 155

d6-31

471

66

146

e6-41

428

68

135

e4-48

437

56

132

d5-28 e4-21 d4-38 d4-48

412 607 371 477

54 59 55 59

131 130 126 125

Tabel 8

verslag werkjaar 2007

18

Zevenbronnen (Dworp) Egenhovenbos, Arboretum Heverleebos Beninksberg (Wezemaal) Mollendaalbos (Bierbeek) Margijsbos (Loonbeek), Oude kliniek, Langerodebos (Neerijse), Bosreservaat Putten van den Ijzeren Weg, Doode Bemde (Oud-Heverlee) Catselt, Vinkenberg (Zichem), Ford Leopold (Diest), Molenveld (Diest), Asdonk (Tessenderlo) Bos aan de Gete, Donderkuil, Cressonerie, tuinen, bermen, park van Goetsenhoven (Ezemaal), Bos OCMW (Wange) Kapucijnenbos (Jezus-Eik), Zoniënwoud, Keienberg (Tervuren), Hengstenberg (Hoeilaart), Ketelheide, Smeiberg (Overijse) Averbodebos, Weefberg (Averbode) Liedekerkebos, de Vallier (Liedekerke) Bloso-domein (Hofstade) Bloso-domein, Vriezenbroek (Hofstade), Schiplakenbos, Steentjesbos (Elewijt)

De kwartierhokken (40) uit de 30 best geïnventariseerde hokken, waarin meer dan 100 soorten werden waargenomen

Nr

Kwartierhok

Aantal soorten

Aantal RLRL-soorten index

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

d5-56-41 e4-56-22 d4-55-32 e5-33-31 d5-45-24 e5-11-34 e5-11-33 e5-15-11 d5-51-31 e4-37-34 e5-43-12 e4-38-24 e4-47-33

671 393 629 539 390 477 519 397 514 395 435 273 318

120 104 112 105 85 91 85 79 84 79 77 73 65

290 265 264 259 220 209 207 202 190 185 178 173 163

14

e4-56-42

381

57

162

15 16 17 18

f4-15-14 d5-45-14 e5-43-24 e4-46-41

359 397 407 356

69 62 57 62

157 141 140 137

19 20 21 22 23

d5-56-42 e5-33-23 d5-56-24 e5-43-11 e4-46-23

437 387 403 352 324

71 56 55 54 56

134 134 134 133 131

Interessante gebieden Walenbos - De Dolaag (Houwaart) Zoniënwoud, Ganzepootvijver (Hoeilaart) Nationale plantentuin (Meise) Kouterbos, Zoet Water (Oud-Heverlee) ’s Hertogenheide & Kloesebos (Gelrode) De Warande, Eikenhof, Merodebossen De Warande, Eikenhof, Merodebossen Chartreuzenbos (Holsbeek) Torfbroek, Silsombos (Kampenhout) Rood Klooster (Oudergem) Meerdaalbos (Bierbeek, St.-Joris-Weert) Park Afrikamuseum(Tervuren) Groenendaal (oefenrenbaan) – Arboretum (Hoeilaart) Zoniënwoud (Kerselaerspleyn), Kornelisdreef, Schone beukweg Zevenbronnen (Dworp) Vorsdonkbos (Aarschot) Meerdaalbos (Haasrode, Bierbeek) Verdronken kinderenvallei, Vuilbeekvallei (Watermaal-Bosvoorde) Walenbos, De Dolaag, Kwade Poel (Houwaart) Heverleebos (Vaalbeek, Oud-Heverlee) Walenbos, Kwade Poel (Houwaart) Meerdaalbos (St.-Joris-Weert) Verdronken kinderenvallei (WatermaalBosvoorde)


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

24 25 26 27 28 29

e4-47-12 e5-34-32 e5-25-41 e5-14-12 e5-44-11 e4-47-31

280 398 434 330 356 320

57 56 54 52 51 50

130 125 124 124 124 122

30

e5-32-42

280

50

119

31

e4-47-13

258

48

119

32

e4-46-14

269

51

118

33 34 35 36 37 38 39

e5-34-34 d5-55-12 d5-45-33 d4-55-31 e4-57-11 d6-31-11 f4-14-23

348 245 320 256 228 364 315

50 47 48 47 43 48 43

118 116 114 106 104 99 96

40

d5-57-31

260

42

95

19

Blankendelle, Drij borren (Oudergem) Bremberg, Mollendaalbos (Haasrode) Bruulbos (Lovenjoel) Kesselberg (Kessel-Lo) Mollendaalbos (Bierbeek) Graaf van Vlaanderendreef, Meibloemenpad (Watermaal-Bosvoorde) Bosreservaat Putten van den Ijzeren Weg (Oud-Heverlee) Graaf van Vlaanderendreef, Meibloemenpad (Watermaal-Bosvoorde) Verdronken kinderenvallei, Vuilbeekvallei (Watermaal-Bosvoorde) Mollendaalbos (Haasrode) Beninksberg (Wezemaal) Wijngaardberg (Wezemaal) Nationale plantentuin (Meise) Kasteeldreef (Groenendaal) Catselt (Zichem) Bosreservaat Vroenenbos & Zaadboomgaard, Hallerbos, Kapittel (Halle) Walenbos-Alsberg (Houwaart)

In totaal werden in 188 kwartierhokken meer dan 100 soorten waargenomen. Dit betekent dat slechts 19% van de bezochte kwartierhokken enigszins onderzocht kan genoemd worden. 11 van de 30 beste uurhokken liggen in de regio Leuven. De gebieden die in de 30 beste hokken liggen, zijn voor een groot deel bekende trekpleisters voor de mycologische werkgroepen en/ of de paddenstoelwerkgroepen van Natuurpunt, daar ze bekend staan om hun natuurwaarde. Meer dan de helft van de 40 best onderzochte kwartierhokken (21) ligt in de regio Leuven. Dit heeft natuurlijk ook veel te maken met de extra inspanningen in de regio de jongste jaren. Bijlage 17 geeft een overzicht van de 100 kwartierhokken in Vlaams-Brabant waarin de meeste soorten werden waargenomen (meer dan 100), gerangschikt volgens het aantal Rode-Lijstsoorten in de hokken. 6.1.4 Waardebepaling van gebieden aan de hand van indicatorsoorten Paddenstoelen blijken scherpe indicatoren te zijn voor bepaalde factoren in het milieu. Met hun zeer kleine sporen kunnen ze zich snel en gemakkelijk verspreiden en nieuwe geschikte terreinen koloniseren. Het is wel zo dat waarschijnlijk pas een aantal jaren na vestiging vruchtlichamen worden gevormd. Milieuveranderingen in een terrein zullen door veranderingen in de mycoflora vrij snel zichtbaar worden. Planten reageren doorgaans langzamer op milieuveranderingen, zij verspreiden zich minder snel en kunnen enige tijd stand houden onder gewijzigde milieuomstandigheden. In â&#x20AC;&#x153;Paddestoelenvriendelijk Natuurbeheerâ&#x20AC;? van P.J. Keizer (2003), worden indicatorsoorten voor verschillende biotooptypen besproken. Hieronder worden per biotooptype enkele indicatorsoorten en hun verspreiding in de provincie weergegeven. De ecologie van de soort wordt kort besproken met een vermelding van de bodem die door de soort geprefereerd wordt. De zeldzaamheidsklassen voor de provincie Vlaams-Brabant zijn berekend aan de hand van de meest verspreide soort (zie hoofdstuk 6.5, p. 55). Figuur 8 geeft de bodemdistricten in de provincie Vlaams-Brabant weer.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

20

Het is opvallend dat op vele plaatsen in de reliĂŤfrijke provincie Vlaams-Brabant, zanderige toppen (Diestiaanheuvels) liggen in de Leemstreek. Hierdoor zullen soorten met een specifieke voorkeur voor zandige bodem ook voorkomen in de Leemstreek. De gebieden waar die scherpe gradiĂŤnt tussen zand en leem en droog en nat ligt, zijn dan ook het soortenrijkst.

Figuur 8

Bodemdistricten in de provincie Vlaams-Brabant

De soorten die in het verslag van 2006 werden besproken en waarvan de verspreidingsgegevens wijzigden, worden hier opnieuw toegelicht. Om duidelijk te maken waar de recente nieuwe vindplaatsen liggen en hoeveel het er waren voor 2007, worden de recente vondsten aangegeven in oranje. Tabel 9 geeft de verklaring van de gebruikte afkortingen voor de ecologie en de afkortingen die gebruikt worden voor de waarnemers worden in bijlage 20 gegeven. Tabel 9 Overzicht van de ecologische groepen die in dit rapport gebruikt worden Symbool Em S Sh St Sk Sc P Am

Functionele groepen Mycorrhizasymbiont,Ectomycorrhizavormer Saprotroof Saprotroof op hout Terrestrische (bodembewonende) saprotroof Saprotroof op kruidachtige plantendelen Saprotroof op mest (coprofiel) Parasiet Associatie met mossen, mogelijk parasitisch

Naaldbossen De overheersende boomsoorten in de Vlaamse bossen zijn zowel door de mens als door natuurlijke omstandigheden bepaald. Van nature uit zouden naaldbomen slechts een miniem deel van het Vlaamse bos uitmaken. Hun sterke aanwezigheid is economisch te verklaren. Ze zijn er voor de productie van zaaghout (constructies), industriehout (voornamelijk plaatmaterialen) en tot omstreeks 1990 ook voor mijnhout. Deze laatste doelstelling is weggevallen sinds de sluiting van de steenkoolmijnen in de provincie Limburg, maar heeft vanzelfsprekend nog steeds een belangrijke invloed op het bosbeeld. De voornaamste naaldboomsoorten in Vlaanderen zijn Grove den (Pinus sylvestris), Corsicaanse den (Pinus nigra subsp. laricia), Fijnspar (Picea abies), Lork (Larix decidua) en Douglasspar (Pseudotsuga mensiesii). Van nature zijn enkel de Jeneverbes (Juniperus communis) en Grove den (Pinus sylvestris) met zekerheid inheems in Vlaanderen.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

21

verslag werkjaar 2007

Jeneverbes is zeldzaam en (bijna) nergens dominant. Grove den is daarentegen massaal aangeplant en reeds enkele eeuwen in gebruik in de Vlaamse bosbouw. Gezien zijn grote verspreidingsgebied in Europa is het moeilijk te verdedigen dat hij helemaal uitheems zou zijn in Vlaanderen. Naaldbossen kunnen grote betekenis hebben voor paddenstoelen. In Nederland zijn meer dan 300 soorten kenmerkend voor naaldbossen, waarvan 80% bedreigd is (Arnolds & Van Ommering, 1996). Van de geregeld aangeplante naaldbomen, heeft Grove den de meeste begeleiders. Dennenbossen die rijk zijn aan mycorrhizasymbionten liggen doorgaans op voedselarmere bodems. Ondergroei is in dennenbossen met veel mycorrhizasymbionten afwezig, daar ondergroei duidt op verrijking met stikstof. Jonge stadia van naaldbossen, tot 30 jaar oud, zijn het rijkst aan mycorrhizasymbionten in onze streken, waar de stikstofdepositie hoog is. Voor het behoud van waardevolle naaldbossen dient men daarom periodiek nieuwe percelen met jonge Grove den aan te planten of natuurlijke verjonging te stimuleren door selectieve kap. Verwijderen van strooisel kan ook een gunstig effect hebben, om de verruiging tegen te gaan. a) Mycorrhizasymbionten Natuurbeheerders stimuleren het kappen van naaldhout op de zandgronden in Vlaanderen ten voordele van heideherstel. Het staat vast dat Grove den van nature uit slechts ten hoogste sporadisch en marginaal zou voorkomen, indien er nooit was aangeplant. Maar het aantal symbionten dat voorkomt bij Grove den, verdedigt zijn natuurlijke positie in Vlaanderen. In Averbodebos en Heide werd grootschalig gekapt, maar hier en daar bleven nog dennen recht staan. In het najaar 2008 zijn er weer excursies gepland om het voorlopige resultaat op mycologisch vlak te evalueren. In het Kempisch district in Vlaams-Brabant zijn nog een aantal kleinere, interessante naaldbossen te vinden. Den op zure, voedselarme zandgrond Russula drimeia Cooke Duivelsbroodrussula Mycorrhizasymbiont van Den of Spar op voedselarme, zure, zandige bodem. Waarnemingen in alle bodemdistricten. In Rode Lijst van Nederland als “Kwetsbaar” en in Rode Lijst voor Vlaanderen als “Achteruitgaand” (Walleyn & Verbeken, 2000). De Duivelsbroodrussula is in Vlaams-Brabant matig algemeen, maar in de Antwerpse Kempen en in Limburg is het een algemene soort (18 uurhokken sinds 1986) hokken. De achteruitgang is het gevolg van vermesting. Het doorzoeken van een aantal kleinere naaldbossen in het Kempisch district leverde in 2007 maar liefst 5 nieuwe vindplaatsen op van R. drimeia. Functionele groep Uurhokken voor 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 6 16 MA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

22

verslag werkjaar 2007

Hygrophorus hypothejus var. hypothejus (Fr.:Fr.) Dennenslijmkop Mycorrhizasymbiont van Grove den in jonge en volgroeide naaldbossen op voedselarme zandgrond met een dunne humuslaag. In de Rode Lijst van Nederland als “Bedreigd” en in de Rode Lijst voor Vlaanderen als “Achteruitgaand”. Sterke achteruitgang door gevoeligheid voor vermesting. Waarnemingen in de Zandleem- en Leemstreek: te Oud-Heverlee, ’t Zoet Water (DG, e5-33-31, 1992); te Haasrode, Mollendaalbos (ZWAM, e5-34-30, 1998); te Bierbeek, Meerdaalbos (JM, e5-43-11, e5-43-24, 2002); te Herent, Mollekensberg (RL, e5-13-13, 2004); te Asse, Kravaalbos (Zwamvlok, d4-52-13, 2004;d4-52-14, 2005) te Tremelo, Bolloheide (RS, d5-34-13, 2007).

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 0 6 Z

De Dennenslijmkop is zeldzaam in Vlaams-Brabant, maar in Limburg is hij nog steeds algemeen, hoewel hij ook daar een achteruitgang vertoont (Lenaerts, 2003). Dennenslijmkop, goed herkenbaar aan zijn slijmerige hoed en felgele, aflopende plaatjes

Den op kalkrijk zand of leem Russula turci Bres. Jodoformrussula Mycorrhizasymbiont van Den in naaldbossen op kalkrijk zand of leem. In de Rode Lijst van Nederland als “Ernstig bedreigd” en in de Rode Lijst voor Vlaanderen als “Bedreigd” (Walleyn & Verbeken, 2000). De Jodoformrussula komt in Vlaams-Brabant, waar hij matig algemeen is, opvallend meer voor dan in de rest van Vlaanderen. In Limburg is deze soort zeldzaam (5 uurhokken sinds 1986). De achteruitgang is vermoedelijk een gevolg van verzuring en/ of vermesting. Waarnemingen in alle bodemdistricten. In 2007 werd R. turci op 1 nieuwe plaats waargenomen in Vlaams-Brabant: langs de IBW-visvijvers.

Functionele groep Uurhokken voor 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 4 14 MA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

23

verslag werkjaar 2007

Suillus collinitus (Fr.) Kuntze Valse melkboleet Mycorrhizasymbiont van Grove den in vrij jonge naaldbossen, op droge, kalkhoudende, basische zandgrond. In de Rode Lijst van Nederland als “Kwetsbaar” en in de Rode Lijst voor Vlaanderen als “Zeldzaam”. Achteruitgang door verzuring, vermesting en veroudering van bossen. Gebrek aan mogelijkheid tot verjonging van naaldbossen. Waarnemingen in de Zandleem- en Leemstreek: te Ternat, parking Ikea (RW & MV, e4-12-41, 1994;RS, e4-12-43, 2004); te Ezemaal, tuin (TLa, e6-41-31, 2005) te Linkebeek, tuin (RS, e4-55-12, 2007). Functionele groep

Em Uurhokken vóór 1990 0 Uurhokken sinds 1990 3 Frequentie ZZ

De Valse melkboleet is zeer zeldzaam, met slechts drie gekende vindplaatsen in VlaamsBrabant. In Limburg gebeurde voorlopig slechts één waarneming.

Spar op kalkrijke bodem, een antropogeen biotoop in Vlaanderen Op zure, zandige bodems lijkt aanplant van Spar wel een woestijn: ondergroei van planten is er praktisch onmogelijk daar er weinig of geen licht kan doordringen en bovendien gaat de vertering van naalden op zure bodems veel te traag en stapelen de naalden zich op tot een dikke, onverteerde laag, waarop enkel saprofyten gedijen. Op kalkrijke bodem daarentegen, wordt de strooisellaag veel sneller verteert en is er mogelijkheid tot ondergroei van planten en mossen, maar ook symbionten krijgen hier een kans. Russula queletii Fr. s.s. Purperrode russula Mycorrhizasymbiont van Spar op kalkrijke bodem. In de Rode Lijst van Nederland als “Gevoelig” en in de Rode Lijst voor Vlaanderen als “Kwetsbaar”. Waarnemingen in de Zand- en Zandleemstreek: te Holsbeek, Chartreuzenbos (ZWAM, e5-15-11, 1982); te Bierbeek, Mollendaalbos (ZWAM, e5-34-41, 1981); te Hofstade, Blosodomein (PWGZ, d4-38-34, 2003): te Linkebeek, tuin (RS, e4-45-34, 2007)

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 2 2 Z

De laatste waarneming gebeurde in een voortuin bij een alleenstaande aangeplante Spar.

Lactarius deterrimus Gröger Peenrode melkzwam Mycorrhizasymbiont van Spar op kalkrijke bodem. In Nederland is deze soort Vrij algemeen, maar in Vlaanderen staat ze in de Rode Lijst als “Waarschijnlijk bedreigd”. In Vlaams-Brabant is de soort matig algemeen, daar de provincie gekend is voor zijn kalkrijke bodems in de Leemstreek.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

24

verslag werkjaar 2007

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 0 16 MA

Opvallend is dat al deze waarnemingen gebeurden tussen 2002 en 2007. In 2007 werden zelfs nog vijf nieuwe vindplaatsen ontdekt.

Herkenbaar aan de oranje melk die groen verkleurt

b) Saprofyten Entoloma cetratum (Fr.:Fr.) Mos. s.s. Dennensatijnzwam Saptrotroof op strooisel en in humus van naaldbossen op zure, schrale zandige bodem. In de Rode Lijst van Nederland als “Kwetsbaar”. Waarnemingen in alle bodemdistricten: te Blanden, Meerdaalbos (ZWAM, e5-43-00, 1988); te Sint-Agatha-Rode, Rodebos (ZWAM, e5-52-12, e5-42-34, 1989) te Lippelo, Lippelobos (HDM, d4-23-42, 1993); te Hoeilaart, Ganzepootvijver (DG, e4-56-22, 1994); te Averbode (RS, d6-21-13, 2007); te Tremelo, Bolloheide (RS, d5-34-13, 2007). In Limburg is deze soort algemeen.

Dennensatijnzwam, een weinig opvallende satijnzwam in naaldbossen

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 3 4 ZZ


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

25

verslag werkjaar 2007

Skeletocutis amorpha (Fr.:Fr.) Kotl. & Pouz. Witwollige dennenzwam Saprotroof op dood hout van Den, vooral op zandgrond. Schijnt volgens gegevens uit Limburg en Nederland achteruit te gaan, maar is vrij algemeen. In Vlaams-Brabant blijkt dat er pas de jongste jaren naar deze soort gekeken wordt. Nagenoeg alle waarnemingen dateren van na 1990. Meer dan de helft van de waarnemingen gebeurde na 2000.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Sh 0 12 MA

Loofbossen, lanen en parken Loofbossen vormen de belangrijkste groeiplaatsen voor paddenstoelen, zeker de helft van de soorten komt in loofbossen voor (Arnolds & Van Ommering, 1996; Stortelder et al., 1999). Bijzondere mycorrhizasymbionten staan op de meest voedselarme plaatsen, met een dunne tot ontbrekende strooisellaag en geringe vegetatiebedekking: open plekken en moshellinkjes. In bossen op rijkere bodem, zoals klei of leem, spelen mycorrhizasymbionten een minder belangrijke rol. De belangrijkste plaatsen zijn lanen, hellingen en winderige plaatsen, waar de bladeren geen kans krijgen om te blijven liggen. Beuk (Fagus sylvatica) Beuk heeft de voorkeur voor diepere, al dan niet kalkhoudende, vochtige leemgronden. De natuurlijke verspreiding van Beuk in Vlaanderen is moeilijk te achterhalen als een gevolg van de sterk menselijke beïnvloeding. De kern van het verspreidingsgebied valt grotendeels samen met de Leemstreek (Van Landuyt et al., 2006). Kijken we naar de verspreiding van Beuk in Vlaanderen dan zien we dat de provincie Vlaams-Brabant de grootste oppervlakte aan beukenbossen en dreven bezit. Mesofiele bossen met voorjaarsflora bezitten het grootste aantal soorten planten en RodeLijstsoorten en genieten de beste bescherming in Vlaanderen, want hun oppervlakte is beperkt. In Vlaams-Brabant is de soort in 2 bostypes te vinden: de ‘GierstgrasBeukenbossen’ (Zoniënwoud) en de Eiken-Haagbeukenbossen (Bertembos, Hallerbos, Meerdaalbos). Het gaat hier doorgaans om oude bossen. Ze worden o.a. verstoord door verzuring en vermesting veroorzaakt door atmosferische deposities (Dumortier et al., 2003). a) Mycorrhizasymbionten Tricholoma ustale (Fr.:Fr) P. Kumm. Beukenridderzwam Mycorrhizasymbiont van Beuk, vooral in lanen, op voedselarme tot matig voedselrijke, zandige of lemige bodems. Als “Kwetsbaar” op Nederlandse Rode Lijst, in Vlaanderen “Momenteel niet bedreigd”. Waarnemingen in alle bodemdistricten.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

26

verslag werkjaar 2007

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 6 28 VA

De Beukenridderzwam is vrij algemeen in Vlaams-Brabant, terwijl hij in de rest van Vlaanderen matig algemeen is en in Limburg zeldzaam.

Cortinarius calochrous var. calochrous (Pers.: Fr.) Fr. Fraaie gordijnzwam Mycorrhizasymbiont van Beuk op kalkrijke bodem. In Rode Lijst voor Nederland als “Uitgestorven”. In Vlaanderen is het voorkomen beperkt tot de provincie Vlaams-Brabant. Waarnemingen in de Leemstreek: te Oudergem, Zoniënwoud (HV, e5-37-30, 1989); te Hoeilaart (DG, e4-56-22, 1993; RW, e4-47-33, 1999); te Ukkel; Vankermdreef (ADK, e4-46-43, 1996); te Tervuren (DG, e4-38-00, 1999); te Dworp, Zevenbronnen (PZWB, f4-15-14, 2001, 2002).

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 1 5 Z

De laatste waarneming in Vlaams-Brabant dateert van 2002. Het is wenselijk dat de plaatsen waar deze soort is waargenomen worden opgevolgd. De Fraaie gordijnzwam behoort tot de groep van de phlegmaciums of smeerhoeden. Deze zijn allen zeldzaam in Vlaanderen en de plaatsen waar ze nog voorkomen dienen beschermd te worden. Lactarius fluens Boud. Beukenmelkzwam Mycorrhizasymbiont van Beuk op zwaardere bodems. In Rode Lijst voor Nederland als “Kwetsbaar”. In Vlaanderen zeldzaam en waarschijnlijk bedreigd, maar verspreiding onvoldoende gekend.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 1 36 VA

Er zijn geen meldingen voor Limburg in de atlas (Lenaerts, 2004). Opvallend is dat het merendeel van de waarnemingen van deze soort na 2000 gebeurde. Is het een soort die zich uitbreidt, of werd de soort niet herkend voordien?


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

27

verslag werkjaar 2007

b) Saprofyten en zwakteparasieten Oude bomen en dood hout vormen een habitat voor honderden soorten zwammen. Recent is het aanbod van dood hout in Belgische en Nederlandse bossen toegenomen. Walleyn en Veerkamp (2005) stelden een lijst op met kensoorten, aandachtssoorten en doelsoorten voor soortenrijke bossen in België en Nederland, waarvan we er hier twee bespreken. Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.) P. Kumm. Pronkhertenzwam Saprotroof op stronken, stammen en takken van Beuk of Populier, in loofbossen op vochtige, vruchtbare bodem. In Nederland als zeldzaam op de Rode Lijst. Deze soort is geselecteerd als kensoort van rijke houtzwammengemeenschappen op Beuk en als Europese indicatorsoort (Walleyn & Veerkamp, 2005). Waarnemingen in alle bodemdistricten, behalve in de Kempen. De Pronkhertenzwam is vrij algemeen in Vlaams-Brabant, in Limburg is de soort zeldzaam. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Sh 0 25 VA

In 2007 gebeurden twee nieuwe waarnemingen van deze soort op Populier. Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst. Beukenweerschijnzwam Zwakteparasiet die meestal saprotroof wordt waargenomen op weinig verteerde takken van Beuk. Indicatorsoort voor houtzwammen op Beuk (Walleyn, 2006). In Rode Lijst voor Nederland als “Kwetsbaar”. Waarnemingen in de Zandleem- en Leemstreek: te Hoeilaart, Groenendaal (AdH, e4-57-11, 1981); te Oudergem, Zoniënwoud (GMF, e4-47-12, 1984; GF, SML, e4-47-00, 1997, 1998); te Sint-Joris-Winge, Troostembergbos (ZWAM, d5-56-24, 1985); te Oudergem, Rood klooster (LT, d4-37-34, 1985); te Watermaal-Bosvoorde, Zoniën (GMF, e4-46-00, 1990; BVH, e4-46-41, 1997) te Bierbeek, Meerdaalbos (ZWAM, e5-43-22, 1994); te Hoeilaart, Groenendaalbos (RW, e4-56-24, e4-56-42, 2001) Functionele groep te Wezemaal, Wijngaardberg (RL, d5-45-33, d5-44-44, 2004) Uurhokken vóór 1990 te Ramsdonk, kasteeldomein (RS, d5-35-12, 2006) Uurhokken sinds 1990 te Bierbeek, Mollendaalbos (RW, e5-44-13, 2007) Frequentie

Pn 4 8 Z

In Limburg is deze soort zeer zeldzaam met slechts twee gekende vindplaatsen. Marasmius wynnei B. & Br. Beukentaailing Saprotroof op dood hout en bladresten van Beuk, maar recent ook op bladeren van ander loofhout, met een voorkeur voor zwaardere bodems.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

28

verslag werkjaar 2007

In Rode Lijst voor Nederland als “Kwetsbaar”. In Rode Lijst voor Vlaanderen als “Momenteel niet bedreigd”, maar wel aangeduid als zeldzaam. De meerderheid van de waarnemingen dateert van na 1990 en in de regio Leuven werd de soort maar voor het eerst waargenomen in 2007.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Sh 0 15 MA

In Limburg is de soort zeldzaam, maar blijkt ook toe te nemen.

Zomereik (Quercus robur), Wintereik (Quercus petraea) en Amerikaanse eik (Quercus rubra) In West-, Midden- en Oost-Europa is de Zomereik één van de meest algemene boomsoorten. De soort houdt van voedselrijke, diepere gronden, maar is eigenlijk toch op bijna alle bodems te vinden. Ze is vooral talrijk in het soortenrijke Eiken-Haagbeukenbos. Zomereik is uiterst algemeen in Vlaanderen en heeft, omwille van het hout, steeds een bevoorrechte positie gehad in het bos (Van Landuyt et al., 2006). Omwille van esthetische waarde werd Amerikaanse eik vanaf het einde van de 18e eeuw in Vlaanderen in parken aangeplant. Pas vanaf de 19e eeuw werd deze eik op de zandgronden als economische soort aangeplant, eerst in dreven en bomenrijen, later vooral in bossen. Wintereik is minder algemeen in Vlaanderen. Deze inlandse eik komt vooral voor in de Leemstreek. Op armere gronden krijgt Amerikaanse eik snel voorsprong op de inheemse eik, op nattere, zwaardere en kalkrijke gronden daarentegen, gedijt hij minder goed. De Amerikaanse eik wordt momenteel door natuurbeheerders zoveel mogelijk geringd of gekapt, daar hij andere soorten wegconcurreert. Door de brede kruin neemt hij veel licht weg en hij zaait zich agressief uit. Bovendien breekt het bladafval trager af en verzuurt het de bodem. Dit is vooral een probleem bij Amerikaanse eiken die in bossen zijn aangeplant, de strooisellaag is meestal zeer dik en er groeien nauwelijks symbionten. Loofbomen hebben over het algemeen minder last van strooiselophoping in dreven. Uit Duits onderzoek blijkt dat Amerikaanse eiken op zure en zwak zure, stikstofarme bodems een hoge potentie hebben voor de paddenstoelendiversiteit, die vergelijkbaar is met de inlandse eiken (Sammler, 2004). Maar ook uit veldervaring in Vlaanderen en Nederland blijkt dat dreven met Amerikaanse eiken zeer rijk kunnen zijn aan symbionten (Walleyn, 2004). a) Symbionten Inocybe griseolilacina J.E. Lange Lilagrijze vezelkop Mycorrhizasymbiont van Eik (ook Amerikaanse Eik), op kalkrijk zand, leem of klei. Deze soort is matig algemeen in Vlaams-Brabant en de rest van Vlaanderen. In Limburg is de soort zeer zeldzaam. Waarnemingen voornamelijk in de Leemstreek.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

29

verslag werkjaar 2007

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 2 17 MA

De meeste vezelkoppen zijn macroscopisch moeilijk te onderscheiden en microscopie is dan een vereiste voor een correcte determinatie. Deze vezelkop is echter gemakkelijk herkenbaar aan zijn steel die volledig lila is en zijn bruine hoed met lila rand. Cortinarius helveolus (Bull.) Fr. Oranje eikengordijnzwam Mycorrhizasymbiont van Eik op voedselarme, humusarme zand- of leembodem. In Rode Lijst voor Nederland als “Gevoelig”. In Limburg is deze soort zeldzaam, in Vlaams-Brabant is ze matig algemeen en komt vooral voor in de Leemstreek.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 2 10 MA

Cantharellus ferruginascens P.D. Ortron Roestvlekkencantharel Mycorrhizasymbiont van Eik op voedselarme, zwaardere bodems. In Rode Lijst voor Nederland als “Kwetsbaar”. Deze zeldzame (In Vlaanderen op de Rode Lijst als “Bedreigd”) eikenbegeleider werd slechts op twee plaatsen in Vlaams-Brabant met zekerheid waargenomen. Waarnemingen in de Zandleem- en Leemstreek: te Meise, Nationale plantentuin (OVDK, d4-55-31, 1992;RW, ADK, 1996; VMV, 2001; VMV, 2003); te Bierbeek, Meerdaalbos (RW, e5-43-12, 2003) Functionele groep Em De overige Vlaamse vondsten van deze pas sinds enkele Uurhokken vóór 1990 0 jaren algemeen erkende soort betreffen Uurhokken sinds 1990 2 Bleke cantharel (Cantharellus subpruinosus). Frequentie ZZZ


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

30

verslag werkjaar 2007

Cantharellus subpruinosus Eyssart. & Buyck Bleke cantharel Mycorrhizasymbiont van Eik op voedselarme, zwaardere bodems. Functionele groep Waarnemingen in Zandleem- en Leemstreek: Uurhokken vóór 1990 te Alsemberg, Kleetbos (AK, e4-55-23, 1994); Uurhokken sinds 1990 te Tervuren (OVDK, e4-38-23, 1996); Frequentie te Oudergem, Zoniënwoud (ADK, e4-37-31, 1996); te Hoeilaart, Ganzepootvijver (RW, e4-56-22, e4-56-24, 2002); te Oud-Heverlee, Kouterbos (HV, e5-43-00, 2002;VMV, e5-33-31, 2003) te Tervuren, park (JV, e4-38-24, 2005, 2006) te Hoeilaart, Tumuliweg (RW, e4-47-33, 2007) te Hombeek, eikendreef (RS, d4-36-23, 2007)

Em 0 8 Z

Bleke cantharel, een opvallende soort voor zwaardere bodems

b) Parasiet Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin Eikenvuurzwam Necrotrofe parasiet op stammen van oude loofbomen, vooral solitaire eiken. Dit is duidelijk een soort voor parken, waar bomen de kans krijgen om oud te worden. In Rode Lijst voor Nederland als “Kwetsbaar”. In Limburg is deze zwam matig algemeen en blijkt hij toe te nemen. Waarnemingen in de Zandleem- en Leemstreek: te Sint-Pieters-Leeuw, Groenenberg (RS & HV, e4-43-11, 2002); te Pepingen, Bos ter Rijst (RW, f4-11-13, 2005); te Ezemaal, tuin Stuckens (TLa, e6-41-33, 2006); te Bierbeek, Meerdaalbos (VMV, e5-43-23, 2006).

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Pn 0 4 ZZ

Lanen en dreven Lanen met bomen behoren tot zeer belangrijke biotopen voor paddenstoelen, vooral het uitbundig voorkomen van mycorrhizasymbionten is van groot belang. Een voorwaarde is wel dat er boomsoorten aangeplant zijn die associaties met mycorrhizasymbionten aangaan: de belangrijkste bomen zijn Zomereik, Beuk, Berk, Linde en Populier. Het minst interessant zijn Linde en Populier, zij staan vaak op een iets rijkere bodem en hun gevallen dood blad heeft een bemestende werking. Lanen met Amerikaanse eik kunnen ook zeer interessant zijn, in tegenstelling tot bossen met deze boomsoort, die voor paddenstoelen weinig betekenis hebben.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

31

verslag werkjaar 2007

Lactarius azonites (Bull.) Fr. Bleke fluweelmelkzwam Mycorrhizasymbiont van Eik in lanen op matig vochtige, voedselrijke klei- of leembodem. In Rode Lijst voor Nederland als “Bedreigd”. In Rode Lijst voor Vlaanderen als “Met uitsterven Bedreigd” vanwege de zeldzaamheid en kwetsbaarheid van de biotoop. Waarnemingen in de Zandleem- en Leemstreek: te Houwaart, Walenbos (JV, d5-56-41, 1995;VMV, 2000); te Kortenberg, Eikenhof (FF, e5-11-33, 1995); te Sint-Pieters-Rode, dreef van Horst (RW, d5-56-13, 1999; AdH, JV, 2000; JV, RW & AV, 2002; JV, ZWAM, 2005; JV, JM, 2006); te Holsbeek, Dunbergbroek (ZWAM, d5-55-13, 2004); te Lubbeek, park Serclaes (RS & JL, e5-16-43, 2006) Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 0 4 ZZ

Russula farinipes Romell. Bleekgele russula Mycorrhizasymbiont van Eik, Beuk en Linde, in lanen op vochtige leembodem. In Rode Lijst voor Nederland als “Kwetsbaar”. In Rode Lijst voor Vlaanderen als “Momenteel niet Bedreigd” maar wel vrij zeldzaam. In Limburg is deze soort, net als in Vlaams-Brabant matig algemeen. Het is wel nodig de dreven waar de soort gevonden werd te onderhouden, want verruiging is nefast voor deze russula. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Bleekgele russula, een soort die bijna enkel nog in dreven te zien is

Em 3 9 MA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

32

verslag werkjaar 2007

Boletus radicans Pers.: Fr. Wortelende boleet Mycorrhizasymbiont van Eik en Beuk in schrale lanen en bermen met oude bomen, op kalkrijke bodem of lemig zand. In Rode Lijst voor Nederland als “Kwetsbaar”. In Rode Lijst voor Vlaanderen als “Waarschijnlijk bedreigd”. In Vlaams-Brabant is deze soort matig algemeen in de Leemstreek.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 6 15 MA

Kalk-, klei- of leembodem Zwaardere bodems zijn beter gebufferd tegen verzurende omstandigheden, waardoor hier vaak nog heel wat zeldzaamheden te vinden zijn. Op deze bodems zijn de meest waardevolle plaatsen, deze waar de verstoring minimaal is. Een groot deel van de Vlaamse leemstreek is gelegen in Vlaams-Brabant. Bovendien komt er op vele plaatsen kalkrijke kwel aan de oppervlakte. De verspreiding van indicatorsoorten (zowel planten als paddenstoelen) voor kalkrijke bodems, wijst deze gebieden aan. Vaak hebben we ook te maken met een artificiële bron van kalkaanrijking (gestort steenpuin, verharde weg) in de Zandstreek, waar eveneens indicatorsoorten verschijnen. Clitocybe geotropa (Lam. & DC.) Quél. Grote trechterzwam Saprotroof, tussen bladeren op voedselrijke leem of klei. In Nederlandse Rode lijst als “Ernstig bedreigd” wegens vermoedelijke achteruitgang ten gevolge van verzuring. Waarnemingen in de Zand- en Zandleemstreek: Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Sk 0 10 MA

De Grote trechterzwam is matig algemeen in Vlaams-Brabant, terwijl deze soort in de rest van Vlaanderen zeldzaam is. In de zachte winter in december 2006 en januari 2007 werden twee nieuwe vindplaatsen van deze soort ontdekt. In oktober 2007 werd nog een nieuwe vindplaats van deze soort ontdekt.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

33

verslag werkjaar 2007

Pluteus ephebeus (Fr.: Fr.) Gillet Splijthoedhertenzwam Saprotroof op loofhout, vooral op humeuze, enigszins kalkhoudende klei of leem. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Sh 0 32 VA

De Splijthoedhertenzwam is vrij algemeen in Vlaams-Brabant, in de rest van Vlaanderen is hij minder algemeen en in Limburg is hij zelfs zeldzaam.

Dikke strooisel- of humuslaag Verzuring en vermesting zorgen voor ophoping van de strooisellaag, die minder snel verteerd wordt door schimmels en bacteriën in verouderde bossen. Dit is negatief voor de meeste zwammen en vooral de symbionten. Een aantal saprofytische zwammen houden van een dikke strooisellaag, en worden steeds algemener in Vlaanderen.

Gymnopus peronatus (Bolton: Fr.) P.Kumm. Scherpe collybia Saprotroof in humus en grof strooisel van voornamelijk Beuk, Eik, Berk en Spar in loof- en naaldbossen op vooral zand- en leembodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. De Scherpe collybia is zeer algemeen en komt wellicht overal voor waar bladafval zich opstapelt. In de uurhokken waar deze zwam niet werd gezien, is er wellicht niet genoeg naar zwammen gekeken. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 21 110 ZA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

34

verslag werkjaar 2007

Moerasbossen Moerasbossen zijn van grote betekenis vanwege vele karakteristieke soorten die onder andere aan Wilg en Els gebonden zijn. Belangrijk hierbij is een ongestoorde waterhuishouding en een voldoende groot oppervlak. Moerasbossen zijn kwetsbaar voor instroming van meststoffen en verdroging. Voedselarm elzenbroek: Alnicola escharoides (Fr.:Fr.) Romagn. Bleke elzenzompzwam Mycorrhizasymbiont van Els, vooral talrijk in Elzenbroekbossen, maar ook langs slootkanten met verspreide elzen, op natte tot vochtige zand- en kleibodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 5 42 A

De Bleke elzenzompzwam is de enige zompzwam die zonder microscopie met zekerheid te herkennen is uit de andere zompzwammen. Met zijn bleekbruine hoed, okergeel vlees, zoetige geur en bittere smaak is hij onmiskenbaar. Vaak groeit deze zwam in grote aantallen, maar je moet er wel naar zoeken want hij is niet opvallend van kleur en vrij klein (1-3 cm). De overige zompzwammen zijn slechts met behulp van de microscoop met 100% zekerheid te determineren. Bittere zompzwam (Alnicola amarescens), Gestreepte zompzwam (Alnicola striatula) en Fijnschubbige elzenzompzwam (Alnicola subconspersa) hebben goede veldkenmerken, maar de microscopie sluit twijfelgevallen uit.

Alnicola subconspersa (P.D. Orton) M. Bon Fijnschubbige elzenzompzwam Mycorrhizasymbiont van Els in drassige elzenbroekbossen op zandige en venige bodems. In de Nederlandse Rode Lijst als “Kwetsbaar” vanwege de zeldzaamheid. Deze zompzwam werd dit jaar voor het eerst waargenomen in de provincie, in de Zandstreek. Mogelijk is hij op nog plaatsen te vinden. In Limburg is dit ook een zeldzaamheid. Waarnemingen in de Zand- en zandleemstreek: te Keerbergen, Broekelei (KAMK, d5-32-32, 2007); te Nederokkerzeel, Silsombos (RS, d5-51-43, 2007)

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 0 2 ZZZ

Gyrodon lividus (Bull.:Fr.) Sacc. Elzenboleet Mycorrhizasymbiont van Els In de Nederlandse Rode Lijst als “Bedreigd” Waarnemingen in de Zandleem- en Leemstreek: te Kraainem, park Jourdain (PH, e4-27-20, 1983); te Berg, Torfbroek (HDM, d5-51-31, 1987); te te Oudergem, Rood klooster (PH, e4-37-34, 1989);

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 3 7 Z


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

35

verslag werkjaar 2007

te Melsbroek, Floordambos (KAMK, d4-57-44, 1990, 1991, 1992; LS, d5-57-42, 2006); te Meise, Nationale plantentuin (ADK, d4-55-31, 1992; OVDK, 1993) te Nederokkerzeel, Silsombos (RS, d5-51-40, 2003); te Houwaart, Walenbos (RW, d5-56-41, 2004); te Glabbeek, de Zeyp (RS, JL, RG, e5-17-43, 2004); Galerina heimansii W. Reijnd. Elzenmosklokje Saprotroof op sterk verrot hout, strooisel en veen, vooral in elzenbroekbossen. In Rode Lijst Nederland als “Bedreigd” wegens internationale zeldzaamheid en kwetsbaar milieu. Waarnemingen in de Zandleem- en leemstreek: te Humbeek, Gravenbos (AdH, d4-46-11, 1982); te Meise, Nationale plantentuin (HdM, d4-55-32, 1988, 1989); te Liedekerke, Liedekerkebos (HdM, e4-21-14, 1992); te Hoeilaart, Groenendaal (RW, e4-56-42, 2004).

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Am 2 2 ZZZ

In Limburg werd deze soort tot nog toe niet gevonden. Mycena rhenana Maas Geest. & Winterh. Plooirokmycena Saprotroof op bladeren en propjes van Els (Alnus glutinosa). Mogelijk synoniem van Mycena cecidiophila (Knoppergalmycena). Deze mycena werd pas beschreven in 1985, hoewel hij waarschijnlijk niet zo zeldzaam is. De soort kent in ieder geval een wijd verspreidingspatroon (waar Els voorkomt) en is macroscopisch vrij gemakkelijk herkenbaar. Wat meer speurwerk naar kleinigheden in Elzenbroekbossen zou het aantal vindplaatsen fors kunnen doen toenemen. Waarnemingen in de Zand- en Zandleemstreek: te Oud-Heverlee, Bosreservaat Putten van den Ijzeren Weg (RW, e5-32-42, 2005); te Kortenberg, Merodebossen (RW, e5-11-33, 2006) te Keerbergen, Broekelei (KAMK, d5-32-32, 2007) te Holsbeek, De Roost (RS, d5-55-24, 2007)

Plooirokmycena, een kleine, gemakkelijk herkenbare mycena op propjes van Els

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Sk 0 4 ZZ


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

36

verslag werkjaar 2007

Berkenbroek: Russula nitida (Pers.: Fr.) Fr. Kleine berkenrussula Mycorrhizasymbiont van Berk, in broekbossen, loofbossen en gemengde bossen, op voedselarme zandige bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 7 45 A

De Kleine berkenrussula is algemeen in Vlaams-Brabant en zelfs zeer algemeen in de Zandstreek en de Kempen

Wilgenbroek: Cortinarius uliginosus Berk. Koperrode gordijnzwam Mycorrhizasymbiont van Wilg, op natte, matig voedselarme tot iets rijkere bodem. In Rode Lijst Nederland als “Bedreigd” wegens gevoeligheid van de standplaats voor verdroging en verrijking. Waarnemingen in alle bodemdistricten, maar vooral op de zandgronden. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 0 14 MA

Dat er geen waarnemingen gebeurden van deze soort vóór 2000 is te verklaren door het feit dat de mycologen in Vlaams-Brabant zich voordien praktisch niet begaven in deze moeilijk toegankelijke, natte terreinen. De soort is opvallend en gemakkelijk te herkennen door de koperrode kleur. Inocybe salicis Kühner Wilgenvezelkop Mycorrhizasymbiont van Wilg, op vochtige, vaak kalkhoudende bodem. In Rode Lijst Nederland als “Kwetsbaar”. Waarnemingen in de Zand- en Zandleemstreek: te Melsbroek, Floordambos (KAMK, d4-58-31, 1991, d4-57-44, 1992; JV, d4-57-44, 1991; HH, d4-57-43,1992); te Houwaart, Walenbos (HdM, d5-56-24, 1996; JV, d5-56-42, 2002, 2004); te Keerbergen, Broekelei (WV, e5-32-32, 2006)

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 0 4 ZZ


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

37

verslag werkjaar 2007

Broekbossen Vlaams-Brabant is gekend voor zijn kwelzones, waar soms zelfs nooit ontgonnen, bijna ontoegankelijke broekbossen te vinden zijn. Pachyella peltata Pfister & Cand. Saprotroof op sterk verteerd hout van Wilg (Salix) enPopulier (Populus) in natte bossen. Het Walenbos is nog steeds de enige vindplaats voor deze zwam voor Vlaanderen. In Nederland werd deze soort nog nooit waargenomen. Functionele groep Sh Uurhokken vóór 1990 0 Waarneming in de Zandleemstreek: Uurhokken sinds 1990 1 te Houwaart, Walenbos (RW, d5-56-41, 2004) Frequentie ZZZ Pachyella babingtonii (Berk.) Boud. Okerbruin beekschijfje Saprotroof op sterk verteerd dood loofhout in natte bossen of langs sloten. In Rode Lijst Nederland als “Gevoelig”. Functionele groep Waarnemingen in de Zand- en Zandleemstreek: Uurhokken vóór 1990 te Oud-Heverlee, Kouterbos (BD, e5-33-31,1994); Uurhokken sinds 1990 te Oudergem, Diependelleweg (CMB, e4-47-12, 1999); Frequentie te Watermaal-Bosvoorde, Zoniënwoud (PH, e4-47-11, 1999); te Watermaal-Bosvoorde, Vuilbeekvallei (PH, e4-46-41, 1999); te Watermaal-Bosvoorde, Verdronken kinderenvallei (CMB, e4-46-23, 1999); te St.-Agatha-Rode, Rodebos (RW, e5-42-12, e4-42-34, 2004); te Hoeilaart, Groenendaal (RW, e4-56-24, 2004).

St 0 5 Z

Pachyella violaceonigra (Rehm) Pfister Donker beekschijfje Saprotroof op sterk verteerd nat loofhout. Waarnemingen in de Leemstreek: te Geraardsbergen, Karkoolbos (RS, RW, e3-56-12, 2007); te Galmaarden, Kluysbos (RS, WV, e3-56-12, 2008).

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Sh 0 1 ZZZ

Beide waarnemingen gebeurden op een aangelegd pad met stammen van populier dat half onder water stond. In Limburg werd deze soort voor het eerst waargenomen in 2005.

Pachyella violaceonigra op natte stronken van Populier, weer een nieuwe soort voor Vlaams-Brabant.

Kwelzone Kluysbos, met knuppelpad waarop het Donker beekschijfje massaal groeit.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

38

verslag werkjaar 2007

Veenmos: Hoewel de biotoop van zure vennen niet kenmerkend is voor de provincie Vlaams-Brabant, komen er in het noorden van de provincie, meer bepaald in het Noord-Hageland toch enkele mooie stukken heide- en veenmosvegetaties voor. Verder zuidwaarts zijn op de zandkoppen ook nog enkele stukken veenmos terug te vinden. De verspreiding van deze typerende soorten is op provinciaal gebied klein. In Limburg zijn dit algemene soorten. Alhoewel de soorten daar ook bedreigd zijn, vanwege de kwetsbaarheid van hun biotoop. Ze verdienen aldus bescherming, ook in Vlaams-Brabant. Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) Mos. Veenmosvuurzwammetje Saprotroof tussen levend veenmos, in hoog- en laagveen en voedselarme veenmosrietlanden. In Rode Lijst Vlaanderen als “Bedreigd”. Ook in Limburg en de Antwerpse kempen is deze zwam zeldzaam. In Vlaams-Brabant recent waargenomen in de Zand- en Zandleemstreek: te Gelrode, Vorsdonkbos (JM, d5-45-14, 2004, RS, 2007); te Houwaart, Walenbos (RS, d5-57-31, 2007).

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 0 2 ZZZ

Galerina paludosa (Fr.) Kühner Vlokkig veenmosklokje Saprotroof tussen veenmos in vochtige elzen-berkenbossen. In Nederland is het Vlokkig veenmosklokje plaatselijk algemeen. In Limburg is deze soort zeldzaam en zou het aantal vindplaatsen afnemen. Waarnemingen in de Zand- en Zandleemstreek: te Houwaart, Walenbos (HDM, d5-56-41, 1991); te Gelrode, Vorsdonkbos (JM, d5-45-14, 2004; RS, 2007); te Keerbergen, Broekelei (KAMK, d5-32-32, 2007); te Tremelo, Zegbroek (RS, d5-33-32, 2007); te Holsbeek, De Roost (RS, d5-55-24, 2007).

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Pb 0 5 Z

Vóór 2007 was deze soort slechts van 2 plaatsen gekend. Na een veenmosspeurtocht in VlaamsBrabant kwamen 3 nieuwe vindplaatsen aan het licht.

Vlokkig veenmosklokje

Veenmosgrauwkop


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

39

verslag werkjaar 2007

Lyophyllum palustre (Peck) Singer Veenmosgrauwkop Necrotrofe parasiet op levend veenmos, in hoog- en laagvenen, aan randen van vennen en in veenmos-rietland. In Limburg is deze soort matig algemeen. Waarschijnlijk is de soort algemener, maar dit habitat is weinig onderzocht. Waarnemingen in de Zand- en Zandleemstreek: te Gelrode, Vorsdonkbos (JM, d5-45-14, 2004); te Tremelo, Zegbroek (RS, d5-33-34, 2007); te Langdorp, Kalsterbos (RS, d5-37-12, 2007) te Holsbeek, De Roost (RS & WV, d5-55-24, 2008)

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Pn 0 4 ZZ

Halfnatuurlijke graslanden Waardevolle halfnatuurlijke graslanden liggen bijna allemaal in reservaten of in wegbermen die ecologisch beheerd worden. De betekenis van deze graslanden voor paddenstoelen kan bijzonder groot zijn. Van alle onderzochte terreintypen zijn de paddenstoelen van voedselarme graslanden het meest bedreigd. De opvallende en felgekleurde wasplaten, knotszwammen en aardtongen zijn goede indicatoren voor zulke schrale, onbemeste, continue graslanden. In de atlas zullen alle “wasplatengraslanden” in de provincie, uitgebreid besproken worden. Oude graslanden: Hiertoe behoren glanshaverhooilanden, kamgrasweiden en kalkgraslanden. Hierin komen de meeste graslandfungi voor. Clavulinopsis corniculata (Schaeff.: Fr.) Corner Sikkelkoraalzwam Saprotroof op de grond tussen gras en mos in onbemeste schrale wei- en hooilanden, op bermen en dijken. In Rode Lijst van Nederland als bedreigd ten gevolge van verrijking. Waarnemingen in de Zandleem- en de Leemstreek.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 0 23 VA

Sikkelkoraalzwam is lokaal vrij algemeen in Vlaams-Brabant, maar is zeldzaam in Vlaanderen. Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.) P.Kumm. Papegaaizwammetje Saprotroof in kortgrazige graslanden en wegbermen, op vochtige tot droge zand- en kleibodems. In Rode Lijst van Nederland als “Bedreigd” en voor Vlaanderen als “Kwetsbaar” vanwege achteruitgang en kwetsbaarheid van het biotoop. Waarnemingen in alle bodemdistricten, behalve in de Kempen.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

40

verslag werkjaar 2007

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 4 34 VA

Papegaaizwammetje komt lokaal vrij algemeen voor in de provincie Vlaams-Brabant. In de rest van Vlaanderen is de soort zeldzaam.

Hygrocybe pratensis (Pers.:Fr.) Murill Gewone weidewasplaat Saprotroof in schrale graslanden. Als “Bedreigd” in Rode Lijst voor Nederland en “Waarschijnlijk bedreigd” in Vlaanderen. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 0 22 VA

De Weidewasplaat is sinds 2007 “Vrij algemeen” in Vlaams-Brabant. In de rest van Vlaanderen is deze wasplaat zeldzaam.

Hygrocybe irrigata (Pers.:Fr.) Bon Grauwe wasplaat Saprotroof, terrestrisch groeiend in schrale graslanden en wegbermen op zandige bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten: te Hoeilaart (GMF, e4-46-00, 1984); te Kortenberg (FF, e5-11-33, 1995); te Bertem, Koeheide (GB, e5-22-22, 2004); te Dworp, Zevenbronnen (RS, f4-15-14, 2006); te Everberg (MH, e5-21-21, e5-21-22, 2006); te Molenbeek-Wersbeek (RG, d5-58-34, 2006); te Glabbeek, “De Zeyp” (RG, e5-27-12, 2006); te Huldenberg, Keihof (NR, e5-42-32, 2006); te Kumtich, Goudberg (JL, RG, KB, RS; e5-47-14, 2007).

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 1 8 Z

De Grauwe wasplaat is zeldzaam in Vlaams-Brabant terwijl deze soort in de rest van Vlaanderen zeer zeldzaam is.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

41

verslag werkjaar 2007

Hygrocybe flavipes (Britzelm.) Arnolds Geelvoetwasplaat Saprotroof, terrestrisch groeiend in oude schrale graslanden op droge, kalkrijke, lemige bodem. Als “met Uitsterven bedreigd” voor Nederland en “Ernstig bedreigd” voor Vlaanderen. Waarnemingen in alle bodemdistricten: te Kortenberg (AdH, e5-11-33, 1996); te Pellenberg, park UZ (GB, e5-25-23, 2004, 2006); te Dworp, Zevenbronnen (RS, f4-15-14, 2006); te Overijse, Smeiberg (RS, e4-48-33, 2006); te Nieuwrode, Kraaikant (JL, RG, RS; d5-45-44; 2007)

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 0 5 Z

De Geelvoetwasplaat is zeldzaam in Vlaams-Brabant, maar nog zeldzamer in de rest van Vlaanderen. In Limburg werd deze soort enkel in de Voerstreek gevonden. Dermoloma cuneifolium (Fr.:Fr.) Bon Grauwe barsthoed Saprotroof in schrale graslanden op leembodem. Waarnemingen in de Leemstreek: te Hoeilaart, Smeiberg (JL, RG, P, RS, e4-48-33, 2006); te Vissenaken, Rozendaalbeekvallei (JL, RG, KB, RS, e5-37-21, 2007)

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 0 2 ZZZ

Saprotroof in zeer oude, stabiele en schrale graslanden. Deze soort staat in Nederland op de Rode Lijst vanwege zijn zeldzaamheid en kwetsbaarheid door biotoopverlies, verzuring en vermesting. In Limburg werd deze soort slechts op één plaats waargenomen, in Vlaams-Brabant zijn momenteel reeds twee vindplaatsen gekend.

Matig voedselrijke graslanden: Hiertoe behoren de permanente graslanden, op voedselrijke bodem. Agaricus campestris L.: Fr. Gewone weidechampignon Saprotroof op de grond in zwak tot vrij sterk bemeste, permanente graslanden op matig zure tot neutrale zand- en kleibodems. Gaat achteruit wegens intensieve landbouwmethodes. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 2 45 A

De Weidechampignon is nog steeds algemeen verspreid in Vlaanderen, maar het aantal weilanden en aantal vruchtlichamen per weide is sterk afgenomen. Culinaire paddenstoelkenners kunnen dit beamen.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

42

Psilocybe semilanceata (Fr.) P.Kumm. Puntig kaalkopje Saprotroof op de grond en op grasresten in vrij schrale tot bemeste graslanden. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Functionele groep Uurhokken v贸贸r 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 2 23 VA

Vanwege zijn hallucinogene werking wordt deze paddenstoel vaak ingezameld. Een aantal van de waarnemingen is doorgegeven door plukkers. Wellicht is deze zwam algemener dan de waarnemingen aangeven.

Puntig kaalkopje

Roze pronkridder

Graslanden op weg naar beter: Voedselrijke graslanden, voedselrijke varianten van het Glanshaververbond en de Kamgrasweide. Bovista plumbea Pers.: Pers. Loodgrijze bovist Saprotroof op humusarm tot matig humusrijk, droog tot matig vochtig zand, in niet tot matig bemeste, meestal mosrijke, gemaaide of gehooide graslanden.

Functionele groep Uurhokken v贸贸r 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 2 28 VA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

43

Calocybe carnea (G.Lister) G.Lister Roze pronkridder Saprotroof op de grond, vooral in graslanden en grazige bermen, op humeuze, matig voedselrijke, zandige en lemige bodems. Waarnemingen in de Zand-, Zandleem- en Leemstreek.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 6 25 VA

Sterk bemeste graslanden: Sterk bemeste agrarische graslanden met een permanent karkater, die niet om de paar jaar worden omgeploegd en opnieuw ingezaaid, bezitten een karakteristieke mycoflora. Vlekplaten kunnen in grote aantallen voorkomen op dit soort graslanden. Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Quél. Spitse vlekplaat Saprotroof vooral op humeus zand, in onbemeste tot sterk bemeste graslanden. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Spitse vlekplaat

Rafelige parasolzwam

St 1 35 VA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

44

verslag werkjaar 2007

Heischraal grasland: Voedselarme graslanden op zure, zandige bodem. Hygrocybe miniata (Fr.:Fr.) P.Kumm. Gewoon vuurzwammetje Saprotroof op humusrijke grond of strooisel in heischrale graslanden en grazige plekken in heiden op zure, voedselarme, droge- tot natte zandgronden. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 12 37 A

Hygrocybe laeta (Pers.: Fr.) P.Kumm. Slijmwasplaat Saprotroof op de grond en strooisel in heischrale graslanden en grazige plekken in heiden op zure, voedselarme, droge- tot natte zandgronden. Deze wasplaat is niet aan wasplaatgraslanden gebonden. Waarnemingen in alle bodemdistricten: te Kortenberg (FF, e5-11-33, 1995; KAMK, 2002); te Bertem, Koeheide (GB, e5-22-22, 2004), te Pellenberg, park UZ (GB; d5-25-23, 2004, 2005); te Aarschot, ’s Hertogenheide (KR, d5-45-24, 2005); te Overijse, Smeiberg (RS, e4-48-33, 2006); te Tremelo, Bolloheide (RS, d5-34-11, 2006); te St.-Genesius-Rode, Zevenbronnen (RS, f4-15-14, 2007)

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 0 6 Z

Slijmwasplaat was vroeger wellicht algemeen in Vlaanderen, maar is momenteel zeldzaam geworden. Deze wasplaat werd zelfs aangeduid als Europese aandachtsoort. Heideherstel wordt op Europees niveau aangemoedigd. Macrolepiota excoriata (Schaeff.) M.M. Moser Rafelige parasolzwam Saprotroof op de grond in schrale graslanden, vaak op leem- en kalrijke bodem. In Rode Lijst Nederland als “Bedreigd”. In Vlaanderen zeer zeldzaam. Maar in Vlaams-Brabant in de leemstreek zeldzaam. Waarnemingen in de zandleem- en leemstreek: te Liedekerke (HR, e3-28-21, 1993); te Ezemaal (TLa, e6-41-33, 2003); te Meensel-Kiezegem, Zilverberg (RS, JL, e5-17-14, 2006); te Bost, hellinggrasland (RS, JL, RG, KB, e5-47-23, 2006); te Bertem, Koeheide (WV, RS, EM, e5-22-22, 2006); te Vissenaken, Rozendaalbeekvallei (RG, e5-37-21, 2006); te Hoeilaart, Smeiberg (RS, JL, RG, PO, e4-48-33, 2006, 2007); te Kumtich, Goudberg (RS, JL, RG, PO, KB, e5-37-14, 2007).

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 0 7 Z


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

45

verslag werkjaar 2007

Houtsaprofyten die opvallend uitbreiden Door toename van dood hout in loofbossen is er een opvallende uitbreiding van een aantal houtsaprofyten. Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer Roodplaathoutzwam Saprotroof op loofhout van vooral Wilg, Els, Berk en Hazelaar. Deze soort werd voor het eerst waargenomen in Vlaams-Brabant in 1987. In Rode Lijst Nederland als “Gevoelig” vanwege de zeldzaamheid. In de ardennen en andere Midden-Europese gebieden is deze soort niet zeldzaam. Sinds 2006 was de soort al matig algemeen in Vlaams-Brabant en sinds 2007 is deze soort vrij algemeen in de provincie. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Sh 1 23 VA

Delicatula integrella (Pers.) Fayod Plooiplaatzwammetje Saprotroof op stronken, takjes en bladstrooisel, in vochtige loofbossen op voedselrijke bodem. In Rode Lijst Nederland als “Bedreigd”. Zowel in Limburg als in Vlaams-Brabant is deze soort vrij algemeen en is er duidelijk een toename na 1990. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Sh 8 32 VA

Opvallende exoten Clathrus archeri (Berk.) Dring Inktviszwam Saprotroof op houtresten en grof strooisel in bossen wegbermen en parken. Australische troepen hebben waarschijnlijk de eerste sporen van deze zwam tijdens de Eerste Wereldoorlog meegenomen naar ons continent. In 1973 is de eerste Inktviszwam in Nederland gevonden. De eerste vondst in Vlaams-Brabant gebeurde in 1984 in Hoeilaart. Sindsdien werd de zwam nog in 8 uurhokken waargenomen. Vermoedelijk zal het aantal meldingen van deze zwam toenemen, daar steeds meer houtsnippers worden gebruikt in tuinen en parken. Waarnemingen in alle bodemdistricten.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

46

verslag werkjaar 2007

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 1 10 Z

Agrocybe rivulosa Nauta Geaderde leemhoed De Geaderde leemhoed is een immigrant uit het noorden en werd in 2003 voor het eerst opgemerkt in de provincie Antwerpen (de Haan, 2004). Deze nieuwe soort voor de mycologische wetenschap werd in Nederland ontdekt in 1999 (Nauta, 2002). Waarschijnlijk is de soort die zich zeer snel uitbreidt, in de haven van Rotterdam aan land gegaan. In 2003 werden nog nieuwe vondsten van deze soort gedaan in Limburg, Antwerpen en ook in Brussel. Deze houtsnippersoort werd in 2004 voor het eerst waargenomen in Vlaams-Brabant (Hoeilaart). De Geaderde leemhoed werd eind augustus in het Chartreuzenbos in Holsbeek waargenomen. Vermoedelijk zal de soort binnen enkele jaren op vele plaatsen op houtsnippers aanwezig zijn. De soort breidt zich duidelijk uit. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 0 10 MA

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 1 6 Z

Aangevoerde grond, artificieel biotoop Geopora arenicola (Lév.) Kers Zandputje Saprotroof op humusarm zand. Plaatselijk (in de duinen) algemeen. In Rode Lijst Nederland als “Kwetsbaar”. Waarnemingen in alle bodemdistricten, vaak op aangevoerde grond: te Kampenhout, Torfbroek (HDM, d5-51-31, 1987); te Hoeilaart, oude spoorweg (ZWAM, e4-57-12, 1990); te Asse, Kravaalbos (HR, d4-52-31, 1991); te Ninove (HDM, e3-18-24, 1991); te Hekelgem, Blakmeers (HR, e4-11-23, 1996); te Kampenhout, Ter Linden (PWG Zemst, d4-48-23, 2006); te Elingen, Zwarte molenstraat (RS, e4-42-34, 2007).


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

47

verslag werkjaar 2007

Peziza ampelina Quél. Wijnrode bosbekerzwam Saprotroof op zandig leem dat gekoloniseerd werd door mossen. Als “Gevoelig” op de Rode Lijst voor Nederland vanwege de zeldzaamheid. Functionele groep St Waarneming in de Zandleemstreek: Uurhokken vóór 1990 0 te Dilbeek, Thaborberg (MB & RS, e4-24-32, 2007) Uurhokken sinds 1990 1 Frequentie ZZZ

Dit is de tweede waarneming voor Vlaanderen. De soort werd enkel nog gezien op een Duits soldatenkerkhof in Vladslo. Toeval of niet, maar Marc Bruneel komt daar ook regelmatig. Het zou dus wel eens kunnen dat er sporen met hem mee zijn gereisd naar Dilbeek en daar een goede plaats hebben gevonden hebben om te kiemen.

Tulostoma brumale Bertero Gesteelde stuifbal Saprotroof op droge, humusarme, kalkrijke, zandige tot lemige bodems. Vaak op zandige en met mos begroeide plekken. Plaatselijk algemeen in de duinen, maar achteruitgaand door ontkalking als gevolg van zure depositie. Waarnemingen in de Zandleem- en Leemstreek: te Bekkevoort, oude muur (RLe, d5-58-11, 2007); te Kumtich, zuidgerichte berm Hoxemse steenweg (RS, JL & RG, e5-37-34, 2007).

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 0 2 ZZZ

Voorjaarspaddenstoelen Calocybe gambosa (Fr.:Fr.) Singer Voorjaarspronkridder Saprotroof op de grond, bij voorkeur langs bosranden en struwelen,op matig vochtige tot droge, meestal kalkhoudende bodem. In Limburg is deze soort matig algemeen, maar in Vlaams-Brabant is de soort sinds 2005 algemeen.

Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 3 45 A


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

48

verslag werkjaar 2007

Voorjaarspronkridder wordt het vaakst in maart waargenomen.

j

f 1

m 9

a 1

m 2

j

j

a

s

o

n

d

Sarcoscypha sp.: Rode kelkzwam (S. coccinea) en Krulhaarkelkzwam (S. austriaca) In Vlaanderen werden tot hier toe slechts twee soorten uit het geslacht Sarcoscypha waargenomen. Deze twee soorten zijn macroscopisch niet van elkaar te onderscheiden. Microscopisch nazicht is vereist om zeker te zijn over welke van de twee soorten het gaat. Macroscopisch zijn S. coccinea en S. austriaca praktisch niet te onderscheiden, maar tussen hun fenologie en ecologie is er wel een klein verschil. S. coccinea slaagt er nog beter in om de winterkou te trotseren en verschijnt doorgaans iets vroeger in het jaar. Rode kelkzwammen leven saprotroof op begraven takjes van verteerd loofhout. De voorkeur wordt gegeven aan standplaatsen die nat zijn gedurende de winter en voldoende beschaduwd zijn tijdens de zomer. Beide kelkzwammen geven een voorkeur aan Wilg (Salix sp.) in Vlaanderen. S. coccinea geeft daarnaast ook voorkeur aan Populier (Populus sp.) en Els (Alnus sp.) terwijl S. austriaca in Vlaanderen vaak op Els (Alnus) voorkomt. In Vlaanderen en Vlaams-Brabant komt S. coccinea iets minder zeldzaam dan S. austriaca. In Nederland is het net omgekeerd. Sarcoscypha austriaca (Sacc.) Boud. Krulhaarkelkzwam Als “Kwetsbaar” op de Rode Lijst van Nederlandwegens zeldzaamheid. Waarnemingen in de Leemstreek: te Meldert, Meldertbos (ZWAM, e5-46-31, 1999; RW, 2002; ZWAM, e5-46-32, 2002; GB, 2003, ZWAM, 2004); Functionele groep te Vilvoorde, Tangebeekbos (RS, d4-56-34, 2007, 2008); Uurhokken vóór 1990 te Asse, Dronkenborre (RS, e4-22-13, 2007, 2008); Uurhokken sinds 1990 te Wespelaar (AW, d5-42-41, 2007) Frequentie Krulhaarkelkzwam wordt het vaakst in maart waargenomen. j

f 1

m 9

a 1

m 2

j

j

a

s

o

n

St 0 4 ZZ

d

Sarcoscypha coccinea (Scop.:Fr.) Lambotte Rode kelkzwam Als “Kwetsbaar” op de Rode Lijst van Nederland wegens zeldzaamheid. Waarnemingen in alle bodemdistricten Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 1 10 MA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

j 3

f 9

m 13

a 1

m

j

j

a

s

o 1

n 1

49

verslag werkjaar 2007

d

Het merendeel van de waarnemingen van Rode kelkzwam gebeurt in maart. Sinds 2007 is de Rode kelkzwam matig algemeen in Vlaams-Brabant.

Geopora sumneriana (Cooke) M. Torre Cedergrondbekerzwam Saprotroof op wortels van oudere ceders waarvan de basis vrij is. Deze is dus te vinden in niet bemeste tuinen, waar niet geharkt en beplant werd rond de ceder. Waarnemingen in de Zandleem- en Leemstreek: te Leuven, Stadspark (JM, e5-23-22, 1989, 1992); te Ixelles, square des latins (DG, e4-36-32, 1992, 1993); te Molenbeek, Karreveldpark (PH, e4-25-13, 1995); te Beersel, Laborelec (PZWB, e4-55-00, 2002); te Diest, begraafplaats (RD, d6-42-11, 2005, 2006, 2007, 2008); te Kampenhout, tuin Fazantendal (RS, d5-51-31, 2007, 2008); te St.-Brixius-Rode, tuin (RS, d4-45-34, 2008) j 1

f 3

m 7

a 2

m

j

j

a

s

o 1

n

Functionele groep Uurhokken v贸贸r 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Sh 1 7 Z

d

Het merendeel van de waarnemingen van Cedergrondbekerzwam gebeurde in maart.

Agrocybe praecox (Pers.:Fr.) Fayod Vroege leemhoed Saprotroof, terrestrisch groeiend op houtsnippers, in parken, plantsoenen, graslanden, wegbermen en bossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Deze zeer algemene soort is wellicht nog algemener dan de waarnemingen aangeven. Functionele groep Uurhokken v贸贸r 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 8 41 A


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

j

f

m 1

a 14

m 64

j 21

j 4

a 3

s 5

o 2

n 1

verslag werkjaar 2007

50

d

De Vroege leemhoed wordt vooral in mei waargenomen, maar ook vaak in april en juni, afhankelijk van de regenval en de temperatuur in deze maanden. Morchella esculenta (L.: Fr.) Pers. Gewone morielje Saprotroof (?) in bossen, holle wegen en op grazige plaatsen, op voedsel- of kalkrijke bodems, graag onder Iep. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 4 16 VA

De Gewone morielje is nog steeds plaatselijk vrij algemeen in Vlaanderen en Nederland, maar hij is sterk achteruit gegaan tegenover de jaren 60. Daarom staat hij in Nederland als “Bedreigd” en in Vlaanderen als “Kwetsbaar” op de Rode Lijst. j

f

m 1

a 20

m 17

j 1

j

a

s

o

n

d

De Gewone morielje wordt vooral in april waargenomen. Maar in 2008 werd de eerste morielje reeds in maart gezien.

Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn Anemonenbekerzwam Parasiet op wortelstokken van Bosanemoon, in loofbossen en langs bosranden op vrij voedselrijke, lemige of zandige bodems. In Rode Lijst van Nederland als “Bedreigd”, in Vlaanderen vrij zeldzaam, maar in Vlaams-Brabant is de soort vrij algemeen, daar de oppervlakte bossen met voorjaarsflora in de provincie vrij groot is t.o.v. de rest van Vlaanderen en Nederland. Functionele groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

St 1 21 VA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

j

f

m 14

a 14

m 1

j

j

a

s

51

verslag werkjaar 2007

o

n

d

Anemonenbekerzwam werd vooral waargenomen in maart en april.

Disciotis venosa (Pers.) Arnould Grote aderbekerzwam Saprotroof, op kale of met mos bedekte bodem in loofbos op voedselrijke leem of klei. Op de Rode Lijst van Nederland als bedreigd vanwege de zeldzaamheid. In Vlaams-Brabant is deze soort sinds 2008 vrij algemeen.

Functionele groep Uurhokken v贸贸r 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

j

f

m 4

a 12

m 4

j

j

a

s

o

n

St 3 9 VA

d

Grote aderbekerzwam werd vooral in april waargenomen.

Entoloma clypeatum (L.: Fr.) Kumm. Harde voorjaarssatijnzwam Mycorrhizasymbiont (of parasiet?) van Rosaceae (Meidoorn, Sleedoorn, vruchtbomen), in bossen, parken, heggen en struwelen, op plaatsen die niet verruigd zijn. Zeldzaam in Vlaanderen en Nederland. De Harde voorjaarssatijnzwam wordt voornamelijk in mei waargenomen. Een zoektocht langs holle wegen en Meidoornkanten in het Pajottenland leverde 3 nieuwe vindplaatsen op in 2008. Functionele groep Uurhokken v贸贸r 1990 Uurhokken sinds 1990 Frequentie

Em 0 12 VA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

j

f

m

a 3

m 10

j

j

a

s

verslag werkjaar 2007

o

n

52

d

Harde voorjaarssatijnzwam werd vooral waargenomen in mei

6.2 Paddenstoelen in tuinen In totaal zijn er gegevens uit 51 tuinen bekend in Vlaams-Brabant. Tuinen waarin veel gegevens werden verzameld behoren toe aan mycologen en/of mensen met interesse voor natuur in de tuin. In 19 tuinen werd slechts 1 opvallende soort waargenomen. In een aantal gevallen gaat het om de Inktviszwam, Roze stinkzwam of Traliestinkzwam. De gegevens van de tuinen liggen in slechts 30 verschillende uurhokken en 37 verschillende kwartierhokken. Landen spant de kroon wat betreft paddenstoelen in tuinen, daar werd in 15 tuinen naar paddenstoelen gekeken. In Landen, waar veel landbouwactiviteit is, spelen de tuinen een belangrijke rol voor de natuur. In de tuin van Michel Asperges in Ezemaal werden de meeste soorten waargenomen van alle tuinen. Daar werden maar liefst 115 soorten waargenomen sinds 2004. Ook in Bertem, Winksele, Herent en Everberg werd in verschillende tuinen naar paddenstoelen gekeken. In Herne, in de tuin van Rollin Verlinde werd 15% van de waargenomen soorten in het betreffende uurhok gezien. De tuin van Robin Guelinckx is zelfs goed voor 38% van de soorten die waargenomen werden in dat uurhok. Bijlage 18 geeft een overzicht van de tuinen waarin soorten werden waargenomen. Een laagdrempelige actie om mensen te motiveren naar paddenstoelen in de tuin te kijken en een paddenstoelvriendelijk beheer toe te passen zou veel nieuwe waarnemingen kunnen opleveren.

in onbemeste gazons bij Berk valt altijd iets te beleven

De meeste waarnemingen van Roze stinkzwam gebeurden in tuinen


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

53

6.3 Paddenstoelen in bermen Sinds er meer aandacht gaat naar het ecologisch beheer van bermen, is de kwaliteit van deze er zienderogen op vooruit gegaan. Schrale graslanden zijn schaars geworden, maar ecologisch beheerde bermen vormen een belangrijk netwerk waar schrale graslandsoorten nog kansen krijgen. Dit geldt ook voor paddenstoelen, hoewel ze hogere eisen durven stellen dan planten. Paddenstoelen tolereren weinig verstoring en de beste soorten komen voor in relatief oude, onverstoorde wegbermen. Steile bermen zijn vaak interessant omdat ze niet te nat zijn en schraler, doordat de overbodige stiktof hier snel wegvloeit. Ook de expositie is belangrijk, zuidgerichte bermen drogen teveel uit. In 2007 werd specifiek naar paddenstoelen in vegetatief interessante wegbermen gezocht, wat hier en daar interessante vondsten opleverde. Zo werden twee nieuwe wasplaten en twee nieuwe, zeldzame satijnzwammen (uit de groep van de staalsteeltjes, indicatoren voor schrale graslanden) voor Vlaams-Brabant in bermen waargenomen. In bijlage 19 wordt een overzicht gegeven van de 40 onderzochte bermen in de provincie. In een berm in Nieuwrode werden de meeste soorten waargenomen, 29 soorten waaronder vijf soorten wasplaten. Voor de Geelvoetwasplaat (Hygrocybe flavipes) was dit de derde vindplaats in de provincie. De Bruine zwartsneesatijnzwam (Entoloma caeseocinctum) kreeg hier een eerste vindplaats voor Vlaams-Brabant. Bijlage 19 geeft een overzicht van het aantal soorten paddenstoelen in de bermen waar naar paddenstoelen werd gekeken.

Speuren in de bermen

Bruine zwartsneesatijnzwam

6.4 Wasplaten in Vlaams-Brabant Sinds 2004 wordt in Vlaams-Brabant intensief gezocht naar wasplaten. Dat leverde veel nieuwe vindplaatsen op. Naast H. miniata en H. conica, die reeds algemene soorten waren vanaf 1990 zijn nu ook Kleverige wasplaat (H. glutinipes), Papegaaizwammetje (H. psittacina), Elfenwasplaat (H. ceracea), Weidewasplaat (H. pratensis) en Sneeuwzwammetje (H. virginea) algemeen in de provincie. Na 2000 werden 4 soorten waargenomen die nieuw zijn voor de provincie. Drie daarvan werden ontdekt in 2007: Donkere wasplaat (Camarophyllopsis phaeohylla), Trechterwasplaat (Hygrocybe cantharellus) en Wantsenwasplaat (Hygrocybe obrussea). Toch werden sinds 2000 minder wasplaten waargenomen dan in de periode van 1990 tot 1999. De oorzaak hiervan is het verdwijnen van een aantal zeer waardevolle schrale graslanden. Tot 2000 was het Eikenhof te Kortenberg, een schraal hellinggrasland in een privaat domein, in beheer van Natuurpunt. Door vermesting en verkeerd beheer is daar momenteel alles verdwenen. Dit was de enige vindplaats van Ridderwasplaat (H. fornicata) en Gestreepte wasplaat (H. radiata) voor Vlaams-Brabant. Beemdwasplaat (H. marchii), Broos vuurzwammetje (H.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

54

verslag werkjaar 2007

helobia) en Papilwasplaat (H. subpapillata) werden enkel in het arboretum te Tervuren waargenomen. Te Jette, in een schraal grasland aan de VUB, werd in 1997 en 1998 Scharlaken wasplaat (Hygrocybe coccinea) waargenomen. Ook dit was de enige vindplaats voor Vlaams-Brabant. Bittere wasplaat (H. mucronella) werd enkel gevonden in het Terkamerenbos. Veel wasplaten groeien uitsluitend in kalkgraslanden. Misschien levert een intensieve zoektocht naar wasplaten in het Brusselse gewest dus nog iets op. Tabel 10

Overzicht van acht wasplaten die waargenomen werden v贸贸r 1990

Genus

Soortnaam

Nederlandse naam

Aantal hokken

Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe

ceracea coccinea conica glutinipes irrigata miniata psittacina virginea

Elfenwasplaat Scharlaken wasplaat Zwartwordende wasplaat Kleverige wasplaat Grauwe wasplaat Vuurzwammetje Papegaaizwammetje Sneeuwzwammetje

2 1 2 1 1 4 4 2

Scharlaken wasplaat Tabel 11

Elfenwasplaat

Overzicht 19 wasplaten waargenomen van 1990-1999

Genus

Soortnaam

Nederlandse naam

Aantal hokken

Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe

ceracea chlorophana coccinea conica flavipes fornicata var. fornicata glutinipes helobia insipida irrigata laeta marchii miniata mucronella pratensis psittacina

Elfenwasplaat Gele wasplaat Scharlaken wasplaat Zwartwordende wasplaat Geelvoetwasplaat Ridderwasplaat Kleverige wasplaat Broos vuurzwammetje Kabouterwasplaat Grauwe wasplaat Slijmwasplaat Beemdwasplaat Gewoon vuurzwammetje Bittere wasplaat Weidewasplaat Papegaaizwammetje

3 1 1 20 1 1 2 1 2 2 1 1 11 1 1 8


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe

radiata subpapillata virginea

Bruingestreepte wasplaat Tabel 12

55

verslag werkjaar 2007

Bruingestreepte wasplaat Papilwasplaat Sneeuwzwammetje

1 1 6

Trechterwasplaat

Overzicht 16 wasplaten waargenomen sinds 2000

Genus

Soortnaam

Nederlandse naam

Aantal hokken

Camarophyllopsis Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe

phaeophylla cantharellus ceracea chlorophana coccineocrenata conica flavipes glutinipes insipida irrigata laeta miniata obrussea pratensis psittacina virginea

Donkere wasplaat Trechterwasplaat Elfenwasplaat Gele wasplaat Veenmosvuurzwammetje Zwartwordende wasplaat Geelvoetwasplaat Kleverige wasplaat Kabouterwasplaat Grauwe wasplaat Slijmwasplaat Vuurzwammetje Wantsenwasplaat Weidewasplaat Papegaaizwammetje Sneeuwzwammetje

1 1 9 5 2 48 4 31 4 7 7 34 1 24 36 49

6.5 Zeldzaamheid van de soorten in de provincie Vlaams-Brabant In de provincie Vlaams-Brabant zijn er gegevens van 182 uurhokken. De meest verspreid waargenomen soort komt echter voor in 141 uurhokken (Paxillus involutus). We nemen 141 dus aldus als bovengrenswaarde, (141 in plaats van 182) wordt gelijkgesteld aan 100% van de uurhokken. Het aantal ge誰nventariseerde hokken en het aantal hokken waarin de meest algemene soort werd waargenomen zijn ongewijzigd tegenover 2007. In de cijfers voor minder algemene soorten zijn wel grote wijzigingen aangebracht De zeldzaamheidsklassen, bewerkt volgens van der Maarel (1971), zullen er dan uitzien zoals in tabel 13 wordt voorgesteld.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

56

verslag werkjaar 2007

Bij de bespreking van de indicatorsoorten voor verschillende biotopen (6.1.3) werden deze zeldzaamheidsklassen toegekend aan de soorten en werd enkel voor soorten die in meer dan 8 uurhokken werden waargenomen een verspreidingskaart gemaakt. Bij de zeldzame soorten, die in minder dan 9 uurhokken werden waargenomen, worden de waarnemingen opgesomd. Tabel 13

Zeldzaamheidsklassen in Vlaanderen en Nederland en aantal uurhokken in Vlaams-Brabant per zeldzaamheidsklasse

Zeldzaamheid

Symbool

Zeer zeldzaam Zeldzaam Vrij zeldzaam Matig algemeen Vrij algemeen Algemeen Zeer algemeen

ZZZ ZZ Z MA

% totaal Uurhokken bovengrens VL-Brabant waarde 0,6 1-2 2 3-4 5 5-8 10 9-17

VA A ZA

25 45 100

18-35 36-63 64-141

Aangepaste klassen

UFK NL

UFK VL

ZZ Z VZ MA

2 3 4 5

2 3 4 5

VA A ZA

6 7 8-9

6 7 8

7. Overzicht van de huidige verspreidingsgegevens van “de 60 soorten” In het kader van het project wordt extra aandacht besteed aan het herkennen en inventariseren van 60 gemakkelijk herkenbare soorten in de provincie Vlaams-Brabant. Hieronder bespreken we kort de 60 soorten, met ecologie, het aantal uurhokken en kwartierhokken waarin de soort voorkomt en de zeldzaamheidsgraad voor de provincie Vlaams-Brabant. Ook het aantal hokken vóór 1990 wordt gegeven. Bij elke soort werd een kaartje van de verspreiding in de provincie toegevoegd. De zwarte bollen geven de verspreiding van 1990 tot 2007 weer. De verspreiding vóór 1990 wordt weergegeven door middel van grijze hokken.

7.1 Bespreking van de 60 soorten per biotoop 7.1.1 Akkers en plantsoenen Volvariella gloiocephala (DC.: Fr.) Boekhout & Enderle Gewone beurszwam Saprotroof, terrestrisch of op compost en houtsnippers, op stikstofrijke, humeuze, verstoorde bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Wellicht veel algemener dan de waarnemingen aangeven. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 4 53 A


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

7.1.2 Houtsnippers Stropharia aurantiaca (Cooke) P.D.Orton Oranjerode stropharia Saprotroof op houtsnippers, vaak in plantsoenen en tuinen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh (St) 2 30 VA

7.1.3 Tussen mos Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raitelh. Oranjegeel trechtertje Saprotroof, tussen mos, in bossen en graslanden. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

7.1.4

Am 22 112 ZA

Graslanden

Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Gray Geschubde inktzwam Saprotroof op verstoorde, voedselrijke bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 22 105 ZA

Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr. Weidekringzwam Saprotroof op graswortels en humus, in allerlei soorten graslanden, vaak in gazons. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 21 89 ZA

verslag werkjaar 2007

57


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. Reuzenbovist Saprotroof op voedselrijke bodems, in weilanden, Parken, tuinen en wegbermen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 14 43 A

Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreisel Afgeplatte stuifzwam Saprotroof, terrestrisch groeiend, vaak in gazons, parken, graslanden en bossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 8 73 ZA

Hygrocybe conica (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Zwartwordende wasplaat Saprotroof, terrestrisch groeiend in niet of weinig bemeste graslanden en wegbermen, ook vrij vaak in loofbossen op zeer uiteenlopende, natte tot droge, zure tot basische bodemtypes. Waarnemingen voornamelijk in de Leemstreek. Ecologische groep

Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 8 55 A

Hygrocybe virginea (Berk. & T. K. Mill.) P. D. Orton & Watling Sneeuwzwammetje Saprotroof, terrestrisch groeiend in schrale tot licht bemeste graslanden, grazige plekken en al of niet beschaduwde wegbermen, soms in loofbossen en struwelen, op allerlei bodemtypes. Waarnemingen voornamelijk in de Leemstreek. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 2 47 A

58


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Hygrocybe miniata (Fr.: Fr.) P. Kumm. Vuurzwammetje Saprotroof op humusrijke bodem of strooisel in heischrale graslanden, grazige plekken in heiden, in loof- en gemengde bossen op zure, voedselarme, droge tot natte zand- en veenbodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 13 38 A

Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Papegaaizwammetje Saprotroof, terrestrisch groeiend in schrale, kortgrazige graslanden, wegbermen, op dijkhellingen en grazige plekken op zure tot basische, vochtige tot droge zand- en kleibodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 11 37 A

Crinipellis scabellus (Alb. & Schwein.: Fr.) Murril Piekhaarzwammetje Saprotroof op plantenresten, op droge, vaak kalkhoudende bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sk 5 15 MA

Cordyceps militaris (L.) Link Rupsendoder Parasiet op poppen van vlinders in grasland op droge voedselarme zand- of leembodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

P 6 27 VA

verslag werkjaar 2007

59


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

7.1.5 Bos 7.1.5.1 Gemengd bos Amanita muscaria (L. : Fr.) Lam. Vliegenzwam Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen, vooral Berk, Eik, Den, Beuk en Spar. In naald-, loof- en gemengde bossen en lanen, hoofdzakelijk op zandgrond. Waarnemingen in alle bodemdistricten Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 21 99 ZA

Amanita rubescens Pers. : Fr. Parelamaniet Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen. Hoofdzakelijk op voedselarme, kalkarme zandof leemgrond en op voedselrijk zand en klei. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 41 116 ZA

Phallus impudicus L.: Pers. Grote stinkzwam Saprotroof op droge tot matig vochtige, voedselarme tot voedselrijke, humusrijke bodem, vooral zand- maar ook zandige klei- en leembodem, in loof-, naald- en gemengde bossen, struwelen, lanen, parken en tuinen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 44 107 ZA

Lepista flaccida (Sowerby: Fr.) Pat. Roodbruine schijnridderzwam Saprotroof tussen bladeren en naalden en in humus van loof- en naaldbossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 12 98 ZA

verslag werkjaar 2007

60


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr. Gewone krulzoom Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen, op vochtige tot droge, voedselarme tot voedselrijke, zand-, leem-,veen- en kleibodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 40 141 ZA

Russula ochroleuca Pers. Geelwitte russula Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen in loof- en naaldbossen voornamelijk op (matig) voedselarme, zure bodem. De soort is goed bestand tegen de toenemende humus en strooiselophoping in ouder wordende bossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 31 124 ZA

Scleroderma citrinum Pers.: Pers. Gele aardappelbovist Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen op zure, zandige bodem. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 40 130 ZA

Russula nigricans (Bull.) Fr. Grofplaatrussula Mycorrhizasymbiont van loofbomen, vooral met Eik en Beuk, soms Berk; vooral in lanen maar ook in bossen; op droge en vochtige, zowel zure als enigszins kalkhoudende bodem. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 29 108 ZA

verslag werkjaar 2007

61


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Russula densifolia Gillet Fijnplaatrussula Mycorrhizasymbiont van Beuk en Eik, in lanen en bossen, zowel op voedselarme zandgronden als op voedselrijkere leem- en kleigronden. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 20 65 ZA

Lactarius necator (Bull.: Fr.) Pers. Zwartgroene melkzwam Mycorrhizasymbiont van Berk, op zure zanden leembodem, vaak op open plaatsen met verdichte bodem, zoals in parken en tuinen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 23 81 ZA

Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuckel Grote oranje bekerzwam Saprotroof op onbegroeide paden en in wegkanten. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 20 52 A

Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Fr. Kastanjeboleet Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen, vooral Eik en Beuk, in loof- en naaldbossen op min of meer voedselarme, zure, zandige of lemige bodem, vaak in dik strooisel. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 32 95 ZA

verslag werkjaar 2007

62


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) P. Kumm. Nevelzwam Saprotrotroof tussen bladeren, soms tussen naalden, op matig voedselrijk zand, leem of klei. De soort is goed bestand tegen de toenemende humus- en strooiselophoping in ouder wordende bossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 22 112 ZA

Amanita excelsa (Fr. : Fr.) Bertillon Grauwe amaniet Mycorrhizasymbiont van Beuk, maar ook met andere loof- en naaldbomen, in loof- en naaldbos en in lanen op arme zandgrond, maar ook op klei. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 22 56 A

Hydnum repandum L.: Fr.: Gele stekelzwam Mycorrhizasymbiont van loofbomen, vooral met Beuk, zelden met naaldbomen, in loofbossen en lanen, soms in gemengde bossen, op matig tot zwak zure, mesotrofe, zandige en lemige bodems. Waarnemingen in de Zand-, Zandleem- en Leemstreek. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 15 28 VA

6.1.5.2. Loofbos Fomes fomentarius (L.: Fr.) Kickx Echte tonderzwam Parasiet op loofbomen, vooral Beuk, Berk en Populier. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

P 8 114 ZA

verslag werkjaar 2007

63


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr. Geel hoorntje Saprotroof op dood hout van loofbomen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 22 104 ZA

Auricularia auricula-judae Wettst. Echt judasoor Saprotroof of parasiet op takken, twijgen en stammen van voornamelijk Vlier maar ook op andere loofbomen en struiken. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990

Sh (P) 10 134

Frequentie

ZA

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst Reuzenzwam Parasiet aan de voet van loofbomen, meestal van Beuk. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

P 22 91 ZA

Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst. Berkenzwam Parasiet of saprotroof op Berk. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

P, Sh 24 118 ZA

verslag werkjaar 2007

64


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. Geweizwam Saprotroof op loofhout. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 43 138 ZA

Peniophora quercina (Pers.: Fr.) Cooke Paarse eikenschorszwam Saprotroof op takken en twijgen van loofbomen, meestal Eik. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 18 101 ZA

Schizophyllum commune Fr.: Fr. Waaiertje Saprotroof op zonbeschenen loofhout, meestal op Beuk en Berk. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 22 118 ZA

Plicatura crispa (Pers.: Fr.) Rea Plooivlieswaaiertje Saprotroof op dood loofhout, zelden naaldhout, dat de grond niet raakt. Gedurende de laatste 15 jaar zeer sterk toegenomen (eerste waarneming in de regio in 1987). Waarnemingen in alle bodemdistricten Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 1 97 ZA

verslag werkjaar 2007

65


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Amanita citrina var. citrina (Schaeff.) Pers. Gele knolamaniet Ectomycorrhiza vormend met diverse boomsoorten, vooral Eik en Beuk. In loof- en gemengde bossen vooral op zandgronden. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 31 82 ZA

Amanita citrina var. alba (J.E.Gilb.) J.E.Gilb. Witte knolamaniet Mycorrhizasymbiont van loofbomen, vooral Eik en Beuk. In loof- en gemengde bossen vooral op zandgronden, soms ook op klei. Waarnemingen Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 20 68 ZA

Amanita fulva (Schaeff. : Pers.) Fr. Roodbruine slanke amaniet Mycorrhizasymbiont met Berk, Eik en Beuk. In loofbos en lanen, voornamelijk op pleistocene zandgrond, zeer zelden op klei. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 24 80 ZA

Schizophyllum amplum (Lév.) Nakasone Vals judasoor Saprotroof op dode takken van loofbomen, meestal Populier en Wilg, op vochtige en/of voedselrijke bodem. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 2 18 VA

verslag werkjaar 2007

66


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. Houtknotszwam Saprotroof op groot dood loofhout, het meest op Beuk. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 28 106 ZA

Flammulina velutipes (Curtis: Fr.) Singer Gewoon fluweelpootje Saprotroof op dode delen van levende loofbomen en dood hout, op voedselrijke vochtige bodems, voornamelijk tijdens de wintermaanden. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 17 66 ZA

Amanita phalloides (Fr. : Fr.) Link Groene knolamaniet Mycorrhizasymbiont van Eik, Beuk en andere loofbomen, in loofbossen en lanen op voedselrijk en kalkrijk zand, leem en klei, maar ook op arm pleistoceen zand. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 22 50 A

Amanita pantherina (DC. : Fr.) Krombh. Panteramaniet Mycorrhizasymbiont van Beuk, Eik en Berk. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 5 31 VA

verslag werkjaar 2007

67


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Boletus erythropus Fr.: Fr. Gewone heksenboleet Mycorrhizasymbiont van Eik en Beuk in schrale wegbermen en lanen met oude bomen op droge, zure, zandige of lemige bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 22 55 A

Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bat. Peperboleet Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 15 37 A

Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. Peervormige stuifzwam Saprotroof op stronken en stammen van loofbomen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 23 88 ZA

Helvella lacunosa Afzel.: Fr. Zwarte kluifzwam Saprotroof (?) in gemengd loof – en naaldbos op humusrijk zand, leem of klei. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St (?) 16 41 A

verslag werkjaar 2007

68


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Lactarius controversus Pers.: Fr. Populierenmelkzwam Mycorrhizasymbiont van Populier, meestal op zwaardere bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990

Em 7

Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

53 A

Xylaria longipes Nitschke Esdoornhoutknotszwam Saprotroof op loofhout, het meest op Gewone esdoorn, in voedselrijke bossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 9 68 ZA

Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr. Kleine stinkzwam Saprotroof op humeuze bodem en sterk vermolmd loofhout in bossen, parken en tuinen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St 21 57 A

Helvella crispa (Scop.: Fr.) Fr. Witte kluifzwam Saprotroof (?) in loof- en gemengd bos, soms ook in naaldbos, op humeuze zand, leem of klei. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

St (?) 16 62 A

verslag werkjaar 2007

69


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Geastrum triplex Jungh. Gekraagde aardster Saprotroof op voedselrijke, vaak kalkhoudende bodem in bossen, tuinen en parken. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990

St 10 50

Frequentie

A

Auricularia mesenterica (Dicks.: Fr.) Fr. Viltig judasoor Saprotroof of parasitair op stammen, stronken, stobben en takken van loofbomen, vooral Iep, Populier en Beuk. Waarnemingen in de Zand-, Zandleem- en Leemstreek. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh, P 10 39 VA

Polyporus badius (Pers.→ Gray) Schwein. Peksteel Saprotroof op liggend, dood hout van loofbomen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 3 98 ZA

7. 1. 5. 3 Naaldbos Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill Echte tolzwam Mycorrhizasymbiont van naald- en loofbomen op voedselarme zandbodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 10 14 MA

verslag werkjaar 2007

70


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Phaeolus schweinitzii (Fr.: Fr.) Pat. Dennenvoetzwam Parasiet aan de voet van naaldbomen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

P 7 36 A

Auriscalpium vulgare Gray Oorlepelzwam Saprotroof op begraven kegels van Den. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 10 28 VA

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Singer Koningsmantel Saprotroof op dode stronken en stobben van naaldhout. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Sh 14 41 A

Amanita gemmata (Fr.) Bertillon Narcisamaniet Mycorrhizasymbiont van Den, soms Eik of Beuk op arme, droge, zure zandbodem. Waarnemingen in Ecologische groep Uurhokken vóór 1990 Uurhokken vanaf 1990 Frequentie

Em 6 10 MA

verslag werkjaar 2007

71


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

72

7.2 Analyse en bespreking van de resultaten 7.2.1

Waarnemingen van de 60 soorten in 2007

In 2007 werd er intensief gezocht naar de 60 gemakkelijk herkenbare soorten. Gemiddeld werden de soorten in 6 nieuwe uurhokken waargenomen. Het Echt judasoor, een soort die het jaar rond te vinden is, werd in de meeste nieuwe hokken (16) waargenomen en is nu bijna de meest algemene soort. De zeer algemene Gewone krulzoom staat nog steeds op nummer 1 en werd in 7 nieuwe hokken waargenomen in 2007. Vijf soorten werden niet in nieuwe hokken waargenomen: Fijnplaatrussula, Grote oranje bekerzwam, Groene knolamaniet, Echte tolzwam en Narcisamaniet. Voor 18 soorten is het percentage van voorkomen in de provincie gedaald t.o.v vorig jaar. De soorten zijn dus minder waargenomen in nieuwe hokken in vergelijking met de rest van de soorten. Voor 9 soorten is dit percentage gelijk gebleven. Enkel Peniophora quercina werd nog steeds minder waargenomen in de provincie, in vergelijking met de UFK van Nederland: hoewel het percentage gestegen is t.o.v. 2006 ligt het nog steeds onder de ondergrenswaarde van de UFK voor Nederland. Wellicht vergeet men steeds de onopvallende Paarse eikenschorszwam te noteren op de excursielijsten. Voor 23 van de 60 soorten (Volvariella gloiocephala, Marasmius oreades, Langermannia gigantea, Hygrocybe virginea, Crinipellis scabellus, Cordyceps militaris, Amanita muscaria, Amanita rubescens, Russula ochroleuca, Aleuria aurantia, Lactarius necator, Piptoporus betulinus, Amanita fulva, Flammulina velutipes, Amanita pantherina, Helvella lacunosa, Tricholomopsis rutilans, Xylaria hypoxylon, Xerocomus badius, Stropharia aurantiaca, Rickenella fibula, Peniophora quercina, Amanita gemmata) liggen de percentages in Vlaams-Brabant lager dan de bovengrenswaarde van de respectievelijke UFK’s voor Nederland. Het valt op dat een groot deel van deze soorten een voorkeur heeft voor zandgrond. Pleistocene zandgronden zijn in Vlaams-Brabant vrij schaars in vergelijking met Nederland. Hieruit mag dus niet besloten worden dat deze soorten slecht gekend zijn of onvoldoende geïnventariseerd, maar ze komen wellicht minder voor in de provincie Vlaams-Brabant, omdat hun habitat van nature minder aanwezig is. Ook werd een heel aantal algemene soorten nog te weinig waargenomen in regio’s waar nog te weinig naar paddenstoelen werd gekeken. Voor 34 van de 60 soorten ligt de bovengrenswaarde van de UFK’s voor Nederland (Arnolds, 1995) lager dan de percentages voor Vlaams-Brabant. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat in Nederland minder bossen voorkomen dan in Vlaams-Brabant. Anderzijds zijn soorten zoals Plicatura crispa in uitbreiding en zijn de verspreidingsgegevens voor Nederland gedateerd (1995). Voor slechts 4 van de 34 soorten (Amanita rubescens, Phallus impudicus, Scleroderma citrinum en Amanita pantherinum) zijn de percentages voor de provincie Vlaams-Brabant lager dan de bovengrenswaarde van de respectievelijke UFK’s voor Vlaanderen. Deze soorten zouden in principe vaker waargenomen moeten worden in Vlaanderen. Voor 29 van de 34 soorten ligt de bovengrenswaarde voor Vlaanderen (Walleyn & Verbeken) lager dan het percentage voor Vlaams-Brabant. Het betreft vooral soorten van oude bossen, op zwaardere bodems en soorten van oude graslanden. Deze soorten komen meer voor in Vlaams-Brabant dan in Vlaanderen.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Tabel 14

73

verslag werkjaar 2007

Overzicht van de 60 soorten met hun UFKâ&#x20AC;&#x2122;s voor Nederland en Vlaanderen en hun procentuele voorkomen in uurhokken in Vlaams-Brabant Soorten

UFK Nederland

Bovengrenswaarde (%)

Aleuria aurantia Amanita citrina var. alba Amanita citrina var. citrina Amanita excelsa Amanita fulva Amanita gemmata Amanita muscaria Amanita pantherina Amanita phalloides Amanita rubescens Aurciularia auricula-judae Auricularia mesenterica Auriscalpium vulgare Boletus erythropus Calocera cornea Chalciporus piperatus Clitocybe nebularis Coltricia perennis Coprinus comatus Cordyceps militaris Crinipellis scabellus Flammulina velutipes Fomes fomentarius Geastrum triplex Helvella crispa Helvella lacunosa Hydnum repandum Hygrocybe conica Hygrocybe miniata Hygrocybe psittacina Hygrocybe virginea Lactarius controversus Lactarius necator Langermannia gigantea Lepista flaccida Lycoperdon pyriforme Marasmius oreades Meripilus giganteus Mutinus caninus Paxillus involutus Peniophora quercina Phaeolus schweinitzii Phallus impudicus Piptoporus betulinus Plicatura crispa Polyporus badius Rickenella fibula Russula densifolia Russula nigricans Russula ochroleuca Schizophyllum amplum Schizophyllum commune Scleroderma citrinum Stropharia aurantiaca Tricholomopsis rutilans Vascellum pratense Volvariella gloiocephala Xerocomus badius Xylaria hypoxylon Xylaria longipes Xylaria polymorpha

7 5 7 6 8 6 9 6 6 9 7 5 5 6 8 6 8 4 8 6 6 8 6 6 6 7 5 6 6 5 7 5 8 7 8 6 8 6 6 9 9 6 8 9 2 7 9 6 7 9 5 7 8 5 7 7 7 8 9 6 8

45 10 45 25 70 25 100 25 25 100 45 10 10 25 70 25 70 5 70 25 25 70 25 25 25 45 10 25 25 10 45 10 70 45 70 25 70 25 25 100 100 25 70 100 0.6 45 100 25 45 100 10 45 70 10 45 45 45 70 100 25 70

UFK Vlaanderen

Bovengrenswaarde (%)

7 6 7 4 7 6 6 8

45 25 45 5 45 25 25 100

5 6

10 25

6

25

4

5

5 5 6 4 6 5 4 5 5 7 6

10 10 25 5 25 10 5 10 10 45 25

6 7

25 45

5 8

10 100

8

100

6 7 7

25 45 45

8

100

6

25

7

45

VlBrabant 2006

VlBrabant 2007

39 49 61 39 56 8 71 22 37 84 89 19 19 38 70 25 77 11 76 17 7 50 78 34 40 27 19 36 24 23 26 37 58 31 65 62 57 65 41 100 67 26 76 83 63 63 77 49 77 88 11 74 94 18 29 47 32 68 99 47 73

37 48 58 38 57 7 70 22 35 82 95 28 20 39 74 26 79 10 74 19 11 47 81 35 44 29 20 39 27 26 33 38 57 30 70 62 63 65 40 100 72 26 76 84 69 69 79 46 77 88 13 84 92 21 29 52 38 67 98 48 75


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

7.2.2

verslag werkjaar 2007

74

Aantal van de 60 soorten in alle uurhokken

Figuur 9

Aantal waargenomen soorten van de 60 soorten per uurhok

We selecteerden 60 gemakkelijk herkenbare soorten die voorkomen in verscheidene biotopen (grasland, loofbos, naaldbos, akkers, snipperhout,…), behorende tot verschillende groepen van het paddenstoelenrijk en hun voorkomen gaat van zeer zeldzaam tot zeer algemeen. Van de 60 soorten zijn er momenteel 32 soorten zeer algemeen, 18 algemeen, 7 vrij algemeen en 3 matig algemeen en 6 vrij zeldzaam (Steeman, 2006). Op basis van de huidige verspreidingsgegevens voor Vlaams-Brabant, waarbij de slecht of niet onderzochte hokken niet meetellen, werden aangepaste zeldzaamheidsklassen opgesteld. Volgens deze klassen zijn 31 soorten “zeer algemeen”, 15 soorten “algemeen”, 11 soorten “vrij algemeen” en 4 soorten “matig algemeen”. Géén van de 60 soorten is vrij zeldzaam, zeldzaam of zeer zeldzaam in Vlaams-Brabant sinds 2007. Wanneer we de slecht onderzochte hokken mee in rekening zouden brengen, zouden een aantal soorten wel in de categorie zeldzaam belanden. Vijf soorten van de 60 zijn in de Rode Lijst voor Vlaanderen opgenomen als kwetsbaar. In alle goed geïnventariseerde uurhokken kunnen gemakkelijk 40 soorten gevonden worden, 20 soorten is het minimum, om een hok goed onderzocht te kunnen noemen. In totaal zijn er nu 26 hokken waarin meer dan 40 van de 60 soorten werden waargenomen. 12 van deze 26 hokken zijn gelegen in de regio Leuven, die uiteraard de best geïnventariseerde regio is in de provincie. In 108 hokken werden meer dan 20 van de 60 soorten waargenomen. Er zijn nog 16 uurhokken waarin geen waarneming van de 60 soorten gebeurde, maar deze hokken liggen allemaal slechts gedeeltelijk in de provincie of geheel in het Brusselse gewest. Uit figuur 9 kunnen we afleiden dat in 40 hokken 37 tot 53 soorten werden waargenomen, in 39 hokken 28 tot 37 soorten, in 29 hokken 21 tot 37 soorten, in 35 hokken 12 tot 37 soorten en in 41 uurhokken hebben we teminste 1 tot 12 soorten.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

75

In het hok e5-33, waarin onder andere het Meerdaalwoud ligt en e5-14, waar de Kesselberg, Lindenbos en Chartreuzenbos zich bevinden, werden 53 soorten van de 60 waargenomen. Dit is het maximum aantal dat in 1 hok werd waargenomen en dat zijn reeds 6 soorten meer dan vorig jaar. Nochtans zou het mogelijk moeten zijn om nog meer soorten in 1 hok te zien. Er is een hok in Vlaanderen, waar onder andere de Gulke Putten in ligt, waar 59 van de 60 soorten werden waargenomen (mond. med. Walleyn). Dit geeft aan dat de zoekintensiteit zeer belangrijk is voor de resultaten. 7.2.3 Waarnemingen na 1990 Figuur 10 geeft de verspreiding van de 60 soorten van 1980-2006. Waarnemingen die v贸贸r 1990 werden gedaan, kunnen als historisch beschouwd worden. In totaal zijn er 22 hokken waarin meer dan 40 van de 60 soorten werden waargenomen. Dit is meer dan het dubbele van 2006. Van deze 22 hokken zijn er 10 die in de regio Leuven gelegen zijn. Het maximaal aantal soorten dat gezien werd in 茅茅n hok is 52, 8 soorten meer dan vorig jaar. Er werden 52 van de 60 soorten waargenomen in e5-33. Uit figuur 10 kunnen we afleiden dat in 42 hokken tussen 35 en 52 soorten werden waargenomen, in 28 hokken tussen 29 en 35 soorten, in 38 hokken tussen 20 en 29 soorten, in 39 hokken tussen 10 en 20 hokken en in 37 hokken tussen 1 en 10 hokken.

Figuur 10

Aantal waargenomen soorten van de 60 soorten per uurhok, vanaf 1990

8. Algemene conclusie dataset Ondanks de vele zoekinspanningen de voorbije jaren, kunnen we niet stellen dat er aan het aantal nieuwe vondsten een einde komt. Het einde is nog lang niet in zicht, er worden daarentegen steeds meer nieuwe soorten en gebieden ontdekt. De vreugde die gepaard gaat bij het vinden van een nieuwe soort in een gebied werkt aanstekelijk en zet velen er toe aan om zicht toe te leggen op deze moeilijke groep. Daarenboven kunnen we vanuit Natuurpunt en de mycologische werkgroepen steeds meer mensen helpen bij het herkennen van soorten in het veld, op een determinatieavond of door het mailen van


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

76

digitale foto’s. Daardoor worden contacten snel gelegd en is het aantal mensen dat naar paddenstoelen kijkt fors toegenomen. Ook bij beheerders wordt er vaker naar de noden van paddenstoelen geluisterd en worden ze mee opgenomen in monitoringrapporten. Vlaams-Brabant is de eerste provincie waar ook paddenstoelen aan bod komen bij de selectie van prioritaire soorten. Op 5 jaar tijd is er een echte inhaalbeweging t.o.v Antwerpen en Limburg gebeurd. Wanneer de atlas gepubliceerd wordt kunnen we met zekere fierheid zeggen dat de mycoflora van VlaamsBrabant de best gekende en beschermde is van heel Vlaanderen.

9. Verdere aanpak 9.1 Nieuwe mensen aansporen om naar paddenstoelen te zoeken • • • •

www.waarnemingen.be promotie educatieve brochure excursies voor een groot publiek in samenwerking met de regionale landschappen maandelijkse paddenstoel.flits voor geïnteresseerden

9.2 Mycologen aansporen om andere gebieden te bezoeken De Antwerpse mycologen organiseren elk jaar een aantal excursies buiten de provincie Antwerpen. In 2007 trok de KAMK in juli naar de Broekelei (Keerbergen) en Vorsdonk (Aarschot). De Vlaamse Mycologen vereniging kwam op 1 september samen om de bijzondere waarde voor paddenstoelen van de Wolfsputten in Dilbeek en het kasteelpark van Gaasbeek te ontdekken. Sinds maart 2008 zijn de 4 belangrijkste mycologische verenigingen gefusioneerd in één vereniging met afdelingen die hun autonomie behouden. De nieuwe vereniging draagt de naam KVMV (Koninklijke Vlaamse Mycologen vereniging) en blijft verdere medewerking verlenen aan het paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant. Op 5 mei 2008 ging de eerste KVMV-excursie door in het Hellebos in Kampenhout en het Silsombos in Nederokkerzeel. Op 31 augustus trekt de Antwerpse afdeling van de KVMV naar Dworp. Deze Antwerpse afdeling engageert zich bovendien om minder onderzochte hokken in West-Brabant te bezoeken in het najaar van 2008. Een aantal mensen uit de afdeling van de regio Leuven nemen Oost-Brabant voor hun rekening.

10.

Bibliografie

ARNOLDS, E., KUYPER, T.W. & NOORDELOOS, M.E. (RED.) (1995) - Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse mycologische vereniging. 871 p. ARNOLDS, E. & VAN OMMERING, G. (1996) - Bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst. Rapport IKC Natuurbeheer 24, Wageningen. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. BUELENS, G. (2002) - Een wasplatengrasland te Pellenberg. Jaarboek natuurstudie 2002, Natuurpunt Oost-brabant vzw: 42-49 DE HAAN, A. (2003) - De Geaderde leemhoed (Agrocybe rivulosa), een immigrant uit het noorden. Jaarboek 2003 DIX, N.J. & J. WEBSTER (1995) - Fungal ecology. Chapman & Hall, Londen. FRAITURE A. & WALLEYN R. (2005) – Distributiones Fungorum Belgii et Luxemburgi, fasc. 3. Scripta Botanica Belgica 38: 1-97.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

77

JALINK, L. (2002) - De mycologische kroonjuwelen van Limburg, Natuurhistorisch Maandblad, april 2002, Maastricht KEIZER, P.J. (2003) - Paddestoelvriendelijk natuurbeheer. KNNV, Utrecht. 88p. ill. KUYPER, TH.W. (1994) - Paddestoelen en natuurbeheer. WM KNNV 212, Stichting uitgeverij KNNV, Utrecht. LANGENDRIES R. (2002) - De paddestoelen van Bruulbos in “Een bijdrage tot de kennis van de wetenschappelijke waarde van het Bruulbos te Bierbeek” Uitgave ZWAM blz. 60 - 75 LANGENDRIES R. & MONNENS J. (1999) - De paddestoelen van Heverleebos en Meerdaalwoud in “ De bosreservaten van Heverleebos en Meerdaalwoud” Uitgave: Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud blz. 97 - 109 MONNENS J. (1987) - “Gasteromyceten” Uitgave ZWAM, 99 blz. MONNENS J. (1995) - “ Zwammeninventarisatie van ‘t Zoet Water” in “‘t Zoet Water”, Jaarbulletin van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw blz. 65 - 82 MONNENS J. (1997) - “ Amanieten” Uitgave ZWAM, 72 blz. MONNENS J. (1997) - “ De fungiflora van het Rodebos” in “Het staatsnatuurreservaat Rodebos en Laanvallei.” Uitgave van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. blz. 39 - 48 MONNENS J. (2000) - “ De paddestoelen van ‘s Hertogenheide” in “Jaarboek natuurstudie 2000” van natuurreservaten Oost-Brabant vzw blz. 61 - 67 NAUTA M. (2002) - Een nieuwe leemhoed op houtsnippers. Coolia, 45:57-61. NAUTA & VELLINGA, E. (1995) - Atlas van de Nederlandse paddestoelen. Rotterdam, Balkema. 352p. PHILIPS, R. (1981) - Paddestoelen en schimmels van West-Europa. Utrecht/Antwerpen, Spectrum. 228 pp. ill. STEEMAN, R. (2005) - Paddenstoelen zoeken in Vlaams-Brabant, een aanmoediging voor beginners. Natuurpunt vzw, Mechelen. 43 p. ill. STEEMAN R., MONNENS J., LANGENDRIES R., WALLEYN R., BUELENS G. & DE PAUW S. (2006) - Paddenstoelen in de regio Leuven, verspreiding en ecologie (1981-2004). Een uitgave van Natuurpunt Studie, Mechelen. 432 p., ill. STORTELDER, A.H.F., SCHAMINEE, J.H.J. & HOMMEL P.W.F.M. (1999) - De vegetatie van Nederland 5. Ruigten, struwelen, bossen. Opulus press, Upsalla / Leiden. VANDERMAAREL, E. (1971) - Florastatistieken als bijdrage tot de evaluatie van natuurgebieden. Gorteria, 5: 176-188. VANDEVEN, E. (2001) - Beknopte aantekenlijst voor zwammen en slijmzwammen, Koninklijke Antwerpse mycologische vereniging vzw, Antwerpen. 188 p. VEERKAMP, M. (1998) - Paddestoelen van brandplekken sterk achteruitgegaan. De Levende Natuur 99(2): 62-66 VERMEULEN, H. (1999) - Paddestoelen, schimmels en slijmzwammen van Vlaanderen – determinatiesleutels aan de hand van veldkenmerken. De Wielewaal, Natuurvereniging vzw & Natuur- & Milieu-Educatie De Wielewaal vzw, Turnhout. 648 p. ill.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

78

WALLEYN R., BAETÉ H., CHRISTIAENS B., DE KEERSMAEKER KRIS, ESPRIT MARC, VAN DE KERCKHOVE PETER & VANDEKERKHOVE KRIS (2005) – Mycologisch rapport: Monitoring van de paddestoelen van de bosreservaten: Kerselaerspleyn, Everzwijnbad, Wijnendalebos en De Heirnisse. Rapport IB W 007: 13-14 WALLEYN, R. & VERBEKEN, A. (1999) - Een gedocumenteerde Rode Lijst van enkele groepen paddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 7: 1-84. Brussel. WALLEYN & VEERKAMP (2005) - Houtzwammen op Beuk: indicatorsoorten, in: . Natuur.focus 4 (3) : pp. 82 - 88. WALLEYN, R. (2004) - Zeldzame stekelzwammen zijn niet vies van dreven met Amerikaanse eik, in: (2004). Natuur.focus 3(4). Natuur.focus, 3(4): pp. 146-147. WALLEYN, R. (2004) – Verspreiding en ecologie in Vlaanderen van enkele houtzwammen met voorkeur voor beukenhout in: AMK Mededelingen 2004.1: pp. 17-22. WALLEYN R. & VANDEVEN E. (2003) - Inventaris en status in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest van de bedreigde paddestoelen voorgesteld ter opname in bijlage I van de conventie van Bern. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Rapport IBW.Bb.R.2003.013, 69 Rapport IBW Bb R 2003.008, 17 p. WALLEYN R. & VANDEVEN E. (2007) - Standaardlijst van Basidiomycota en Myxomycota van Vlaanderen en het Brusselse Gewest. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Instituut voor Natuur- en bosonderzoek. Rapport INBO.R.2006.27, 143 p.

11. Tabellen en figuren 11.1 Lijst met tabellen Tabel 1

Overzicht van de 35 soorten die voor het eerst waargenomen werden in de provincie in 2007

Tabel 2

Overzicht van de dataset voor de verschillende groepen uit het rijk van de fungi

Tabel 3

Overzicht van de 50 meest waargenomen en meest verspreid waargenomen soorten in de provincie Vlaams-Brabant

Tabel 4

Vergelijking van de inventarisatiegraad van de provincie Limburg en Vlaams-Brabant

Tabel 5

Aantal dagen veldwerk per maand in 2006, 2007

Tabel 6

Overzicht van de educatieve wandelingen in kader van het atlasproject

Tabel 7

Top 30 van de meest waardevolle uurhokken, met het aantal soorten, aantal RodeLijstsoorten en Rode-Lijstindex

Tabel 8

De kwartierhokken (40) uit de 30 best geïnventariseerde hokken, waarin meer dan 100 soorten werden waargenomen.

Tabel 9

Overzicht van de ecologische groepen die in dit rapport gebruikt worden

Tabel 10

Acht wasplaten waargenomen vóór 1990

Tabel 11

Overzicht 19 wasplaten waargenomen van 1990 – 1999


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

Tabel 12

Overzicht 16 wasplaten waargenomen sinds 2000

Tabel 13

Zeldzaamheidsklassen in Vlaanderen en Nederland en aantal uurhokken in VlaamsBrabant per zeldzaamheidsklasse

Tabel 14

Overzicht van de 60 soorten met hun UFKâ&#x20AC;&#x2122;s voor Nederland en Vlaanderen en hun procentuele voorkomen in uurhokken in Vlaams-Brabant

79

11.2 Lijst met figuren Figuur 1

Overzicht van het aantal soorten dat werd waargenomen in de uurhokken in de provincie Vlaams-Brabant

Figuur 2

Aantal waarnemingen per jaar (1981-2007)

Figuur 3

Aantal waargenomen soorten per jaar (1981-2007)

Figuur 4

Aantal dagen waarop soorten werden waargenomen (1981-2007)

Figuur 5

Overzicht van het aantal dagen per maand dat er door de paddenstoelenwerkgroep Landen naar paddenstoelen werd gekeken

Figuur 6

Hoeveelheid neerslag (in mm) in 2006 en 2007 gemeten in Ukkel

Figuur 7

Overzicht van het aantal Rode-Lijstsoorten in de uurhokken van Vlaams-Brabant

Figuur 8

Bodemdistricten in de provincie Vlaams-Brabant

Figuur 9

Aantal waargenomen soorten van de 60 soorten per uurhok

Figuur 10

Aantal waargenomen soorten van de 60 soorten per uurhok, na 1990


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

12. Bijlagen Bijlage 1 Overzicht van de soorten uit de groep van de Agaricales (1246) die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant Genus

Soort

Nederlandse naam

Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Alnicola Alnicola Alnicola Alnicola Alnicola Alnicola

arvensis augustus bisporus bitorquis campestris comtulus cupreobrunneus dulcidulus essettei haemorrhoidarius impudicus iodosmus langei lanipes lutosus macrosporus maleolens moeilleri niveolutescens nivescens porphyrizon pseudovillaticus purpurellus silvaticus silvicola xanthoderma arvalis cylindracea dura elatella erebia firma pediades praecox putaminum rivulosa vervacti alnetorum amarescens bohemica escharoides luteolofibrillosa pseudoamarescens

Gewone anijschampignon Reuzenchampignon Gekweekte champignon Straatchampignon Gewone weidechampignon Kleine champignon Bruine weidechampignon Wijnkleurige champignon Klompvoetchampignon Bloedchampignon Panterchampignon Kraagchampignon Knolloze boschampignon Breedschubbige champignon * Grootsporige champignon Vissige champignon Parelhoenchampignon Satijnchampignon Sneeuwwitte anijschampignon Purperen champignon Gordelchampignon Roze dwergchampignon Schubbige boschampignon Slanke anijschampignon Carbolchampignon Knolletjesleemhoed Populierenleemhoed Barstende leemhoed Moerasleemhoed Leverkleurige leemhoed Donkere leemhoed Grasleemhoed Vroege leemhoed Fluweelleemhoed Geaderde leemhoed Gelige leemhoed Rossige elzenzompzwam Bittere zompzwam Zilversteelzompzwam Bleke elzenzompzwam Vlokkige zompzwam Brandplekzompzwam

80


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Alnicola Alnicola Alnicola Alnicola Alnicola Alnicola Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Arcangeliella Armillaria Armillaria Armillaria Arrhenia Arrhenia Arrhenia Arrhenia Arrhenia Asterophora Asterophora Aureoboletus Baeospora Bolbitius Bolbitius Bolbitius Bolbitius Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus

salicis scolecina striatula suavis subconspersa umbrina citrina citrina var. alba citrina var. alba crocea echinocephala eliae excelsa franchetii fulva gemmata lividopallescens muscaria pantherina phalloides porphyria rubescens solitaria strangulata strobiliformis submembranacea umbrinolutea vaginata verna virosa stephensii gallica mellea ostoyae acerosa griseopallida lobata retiruga spathulata lycoperdoides parasitica gentilis myosura reticulatus var. reticulatus reticulatus var. pluteoides titubans var. titubans titubans var. olivaceus aereus appendiculatus calopus depilatus edulis

verslag werkjaar 2007

Wilgenzompzwam Donkere elzenzompzwam Gestreepte zompzwam Geurige zompzwam Fijnschubbige elzenzompzwam * * Gele knolamaniet Witte knolamaniet Saffraanamaniet Stekelkopamaniet Roze amaniet Grauwe amaniet Geelwrattige amaniet Roodbruine slanke amaniet Narcisamaniet Bleke amaniet Vliegenzwam Panteramaniet Groene knolamaniet Porfieramaniet Parelamaniet Stekelkopamaniet Prachtamaniet Franjeamaniet Brokkelzakamaniet Verkleurende slanke amaniet Grijze slanke amaniet Vroege knolamaniet Kleverige knolamaniet Gewone melktruffel Knolhoningzwam Echte honingzwam Sombere honingzwam Schelptrechtertje Bleekgrijs trechtertje Moerasmosoortje Gerimpeld mosoortje Gesteeld mosoortje Poederzwamgast Plaatjeszwamgast Kersrode boleet Muizenstaartzwam Teer kleefhoedje Violetgrijs kleefhoedje Verkleurend kleefhoedje Dooiergele mestzwam Bronskleurig eekhoorntjesbrood Geelnetboleet Pronksteelboleet Jodoformboleet Gewoon eekhoorntjesbrood

81


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Calocybe Calocybe Calocybe Calocybe Calyptella Camarophyllopsis Chalciporus Chamaemyces Chroogomphus Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitopilus Clitopilus Clitopilus Clitopilus Collybia Collybia Collybia

erythropus fechtneri impolitus legaliae luridus pinophilus pseudoregius pulverulentus queletii radicans reticulatus satanas carnea gambosa ionides obscurissima capula phaeophylla piperatus fracidus rutilus agrestis albofragrans amarescens candicans clavipes costata diatreta ditopa foetens fragrans fuligineipes geotropa gibba inornata marginella metachroa nebularis odora phaeophthalma phyllophila rivulosa squamulosa umbilicata vibecina amarus hobsonii prunulus scyphoides cirrhata cookei racemosa

verslag werkjaar 2007

Gewone heksenboleet Bleke boleet Goudporieboleet Wolfsboleet Netstelige heksenboleet Denneneekhoorntjesbrood Prachtboleet Inktboleet Gladstelige heksenboleet Wortelende boleet Vroeg eekhoorntjesbrood Satansboleet Roze pronkridder Voorjaarspronkridder Paarse pronkridder Donkere pronkridder Brandnetelklokje Donkere wasplaat Peperboleet Druppelparasolzwam Koperrode spijkerzwam Bleke veldtrechterzwam Witte anijstrechterzwam Mesttrechterzwam Kleine bostrechterzwam Knotsvoettrechterzwam Geribbelde trechterzwam Vaalroze trechterzwam Kleinsporige trechterzwam Stinkende trechterzwam Slanke anijstrechterzwam * Grote trechterzwam Slanke trechterzwam Krulzoomtrechterzwam Bleekrandtrechterzwam Tweekleurige trechterzwam Nevelzwam Groene anijstrechterzwam Spieringtrechterzwam Grote bostrechterzwam Giftige weidetrechterzwam Fijnschubbige trechterzwam Bleektoptrechterzwam Gestreepte trechterzwam Bittere molenaar Gewone schelpjesmolenaar Grote molenaar Kleine molenaar Dwergcollybia Okerknolcollybia Vertakte collybia

82


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Collybia Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Contumyces Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus

tuberosa ambigua anthracophila apala aurea digitalina dumetorum echinata fuscimarginata inocybeoides juniana leucopus macrocephala mesospora moseri pilosella pseudopilosella pubescens pulchella rickeniana rugosa semiglobata sienophila siliginea sordida spiculoides subovalis subpallida var. subpallida tenera velutipes rosellus acuminatus angulatus atramentarius auricomus bellulus bisporus callinus candidatus cinereus comatus coniophorus cordisporus cortinatus cothurnatus disseminatus domesticus echinosporus ellisii ephemeroides erythrocephalus flocculosus

verslag werkjaar 2007

Purperknolcollybia Gazonbreeksteeltje Houtskoolbreeksteeltje Izabelkleurig breeksteeltje Goudgeel breeksteeltje Moerasbreeksteeltje Dwergbreeksteeltje Donker breeksteeltje Compostbreeksteeltje Knolvoetbreeksteeltje Tuinbreeksteeltje Witvoetbreeksteeltje Parkbreeksteeltje Weidebreeksteeltje Grijs breeksteeltje Berijpt breeksteeltje Harig breeksteeltje Donzig breeksteeltje Harig breeksteeltje Roestbruin breeksteeltje Klein breeksteeltje Gewelfd breeksteeltje Oker breeksteeltje Vaal breeksteeltje Donker breeksteeltje Lichtsporig breeksteeltje Dikvoetbreeksteeltje Bleekbruin breeksteeltje Kaneelkleurig breeksteeltje Grasbreeksteeltje Roze ruitertje Kleine kale inktzwam Brandplekinktzwam Grote kale inktzwam Kastanje-inktzwam Sneeuwwitje Tweesporige donsinktzwam Geelbruine donsinktzwam Witte poederinktzwam Wortelende inktzwam Geschubde inktzwam Grijsvlokzwerminktzwam Korrelige mestinktzwam Kleine poederinktzwam Melige mestinktzwam Zwerminktzwam Grote viltinktzwam Wratsporig hazenpootje Sokvoetinktzwam Geringde korrelinktzwam Oranje inktzwam Valse viltinktzwam

83


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius

friesii galericuliformis gonophyllus heptemerus heterothrix hiascens impatiens insignis jonesii kuehneri laanii lagopides lagopus leiocephalus macrocephalus micaceus miser niveus pallidissimus patouillardii pellucidus phaeosporus picaceus plicatilis s.l en s.s. poliomallus pseudofriesii pyrrhantes radians radiatus romagnesianus schroeteri singularis spelaiophilus stercoreus sterquilinus strossmayeri subdisseminatus subimpatiens truncorum tuberosus urticicola verrucispermus xanthothrix acutus alboviolaceus alcalinophilus alnetorum anomalus anserinus anthracinus aprinus armillatus

verslag werkjaar 2007

Bleke halminktzwam Rondsporig plooirokje Brandplekvlokinktzwam Bruine mestinktzwam Velumdonsinktzwam Bundelinktzwam Spitscellige donsinktzwam Zijige inktzwam Vals hazenpootje Kleinsporig plooirokje Zaagvlakinktzwam Vals hazenpootje Hazenpootje Geelbruin plooirokje Stromesthazenpootje Gewone glimmerinktzwam Klein mestplooirokje Witte mestinktzwam Bleke glimmerinktzwam Korrelige inktzwam Bleek mestdwergje Kleinsporige halminktzwam Spechtinktzwam Plooirokje Grijs mestdwergje Grote halminktzwam Oranjebruine poederinktzwam Rosse viltinktzwam Pelsinktzwam Bruine kale inktzwam Mestplooirokje Dwergdonsinktzwam Ivoorinktzwam Kleine korrelinktzwam Geringde inktzwam Kapjesinktzwam Slanke donsinktzwam Donkere donsinktzwam Gladstelige glimmerinktzwam Grijze korrelinktzwam Witte halminktzwam Schijnwratsporige inktzwam Kleine viltinktzwam Spitse gordijnzwam Lila gordijnzwam Zwavelgele gordijnzwam Gegordelde elzengordijnzwam Vaaggegordelde gordijnzwam Geurende gordijnzwam Roodrandgordijnzwam Grauwe gordijnzwam Armbandgordijnzwam

84


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius

verslag werkjaar 2007

barbatus bibulus bivelus bolaris brunneus var. glandicolor bulbosus calochrous var. calochrous caninus casimiri casiostramineus castaneus causticus cavipes cedretorum cinnabarinus cinnamomeoluteus cinnamomeus cinnamoviolaceus citrinus coerulescens cohabitans collinitus comptulus croceocoeruleus croceus decipiens decoloratus delibutus diasemospermus var. diasemospermus duracinus eburneus elatior elegantissimus fasciatus flabellus flexipes var. flexipes fulvaureus fulvescens fulvostriatulus gentilis glaucopus helobius helvelloides helveolus hemitrichus hinnuleus var. hinnuleus holophaeus huronensis illuminus incisus infractus var. infractus infractus var. obscurocyaneus

Bleke galgordijnzwam Kleine elzengordijnzwam Gegordelde beukengordijnzwam Roodschubbige gordijnzwam Eikelkleurige gordijnzwam Knolgordijnzwam Fraaie gordijnzwam Grote fraaisteelgordijnzwam Grootsporige gordijnzwam * Kastanjebruine gordijnzwam Berijpte galgordijnzwam Holsteelgordijnzwam Paradijsgordijnzwam Vermiljoengordijnzwam Gele wilgengordijnzwam Kaneelkleurige gordijnzwam * Citroengele gordijnzwam Blauwe knolgordijnzwam Kousenvoetgordijnzwam Blauwgegordelde gordijnzwam Pluizige gordijnzwam Paarse galgordijnzwam Geelplaatgordijnzwam Bedrieglijke gordijnzwam Okergrijze fraaisteelgordijnzwam Okergele gordijnzwam * Stijfsteelgordijnzwam Kleinsporige galgordijnzwam Rimpelige gordijnzwam Gulden gordijnzwam Bleeksteelgordijnzwam * Gewone pelargoniumgordijnzwam Roestgele gordijnzwam Violetsteelgordijnzwam * Geelgeringde gordijnzwam Blauwsteelgordijnzwam Kleine moerasgordijnzwam Geelvlokkige gordijnzwam Oranje eikengordijnzwam Witschubbige gordijnzwam Muffe gordijnzwam Bruine beukengordijnzwam Valse veenmosgordijnzwam Rossige sparrengordijnzwam Streephoedgordijnzwam Olijfkleurige gordijnzwam *

85


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Crepidotus Crepidotus Crepidotus Crepidotus Crepidotus Crepidotus Crepidotus Crepidotus Crepidotus

verslag werkjaar 2007

junghuhnii laetus langei largus miraculosus nymphicolor obtusus olidus parvannulatus f. rigidiannulatus phoeniceus pholideus pilatii privignoides privignorum psammocephalus pulchripes purpurascens raphanoides rheubarbarinus rigens rigidus romagnesii safranopes var. thermophilus sanguineus saniosus semisanguineus sertipes sordipes splendens striaepilus subbalaustinus suillus talus torvus trivialis turgidus uliginosus umbrinolens urbicus vernus vibratilis violaceus vulpinus applanatus autochtonus brunneoroseus carpaticus cesatii var. cesatii epibryus lundellii luteolus mollis

Franjeplaatgordijnzwam Levendige gordijnzwam Gele beukengordijnzwam Bruine kleibosgordijnzwam Roodvezelgordijnzwam * Jodoformgordijnzwam Beukenprachtgordijnzwam Cederhoutgordijnzwam Bloedplaatgordijnzwam Bruinschubbige gordijnzwam * Knollige gordelsteelgordijnzwam * Fijnschubbige gordijnzwam Prachtsteelgordijnzwam Purperen gordijnzwam Groene berkengordijnzwam Kruidige gordijnzwam Wortelende gordijnzwam Kale pelargoniumgordijnzwam Voorjaarsgordijnzwam * Bloedrode gordijnzwam Bleke geelvezelgordijnzwam Pagemantel Siersteelgordijnzwam * Gele beukengordijnzwam Streephoedgordijnzwam Roodbruine gordijnzwam Diksteelgordijnzwam Bleke honinggordijnzwam Gelaarsde gordijnzwam Gegordelde gordijnzwam Witte zijdegordijnzwam Koperrode gordijnzwam Bietengordijnzwam Bleke wilgengordijnzwam Lilastelige gordijnzwam Gele galgordijnzwam Violette gordijnzwam Valse viltgordijnzwam Gestreept oorzwammetje Grauw oorzwammetje Bruinroze oorzwammetje Traansporig oorzwammetje Rondsporig oorzwammetje Klein oorzwammetje Bleek oorzwammetje Gelig oorzwammetje Week oorzwammetje

86


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Crepidotus Crepidotus Crinipellis Cystoderma Cystoderma Cystoderma Cystolepiota Cystolepiota Cystolepiota Cystolepiota Cystolepiota Cystolepiota Delicatula Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma

verslag werkjaar 2007

variabilis s.l. en s.s. versutus scabellus amianthinum granulosum longisporum bucknallii cystidiosa hetieri moelleri pulverulenta seminuda integrella ameides aprile araneosum asprellum bisporigerum byssisedum caccabus caeruleum caesiocinctum cetratum clandestinum clypeatum conferendum var. conferendum conferendum var. pusillum cryptocystidiatum cuneatum euchroum farinasprellum fernandae formosum hebes hirtipes huijsmanii incanum incarnatofuscescens infula juncinum lividoalbum longistriatum majaloides minutum mougeotii myrmecophilum neglectum nitens nitidum occultopigmentatum papillatum parasiticum

Wit oorzwammetje Grootsporig oorzwammetje Piekhaarzwammetje Okergele korrelhoed Bruine korrelhoed Oranjebruine korrelhoed Violetstelige poederparasol Geelcellige poederparasol Vlekkende poederparasol Roze poederparasol Kegelpoederparasol Kleine poederparasol Plooiplaatzwammetje Zoetgeurende satijnzwam Slanke voorjaarssatijnzwam Spinnenwebsatijnzwam Schubbig staalsteeltje Tweesporige satijnzwam Schelpsatijnzwam Ranzige elzensatijnzwam Bruinwordend staalsteeltje Bruine zwartsneesatijnzwam Dennensatijnzwam Dikplaatsatijnzwam Harde voorjaarssatijnzwam Sterspoorsatijnzwam Kleine sterspoorsatijnzwam Fijngestreepte satijnzwam Geeltepelsatijnzwam Violette satijnzwam Melig staalsteeltje Heidesatijnzwam Gele satijnzwam Dunsteelsatijnzwam Vissige satijnzwam Tweesporig staalsteeltje Groensteelsatijnzwam Bosstaalsteeltje Helmsatijnzwam Rondsporige satijnzwam Geelbruine satijnzwam Vaalgeel staalsteeltje Bleekgele bossatijnzwam Kleine satijnzwam Lilagrijze satijnzwam Donkere bossatijnzwam Bleekgele satijnzwam Raapsatijnzwam Blauwe satijnzwam Onaanzienlijke satijnzwam Tepelsatijnzwam Grootsporige schelpsatijnzwam

87


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Faerberia Fayodia Flagelloscypha Flammulaster Flammulaster Flammulaster Flammulaster Flammulaster Flammulina Flammulina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina

percandidum pleopodium poliopus politum porphyrophaeum prunuloides pseudocoelestinum rhodocylix rhodopolium var. rhodopolium rhodopolium var. nidorosum rhombisporum rusticoides sarcitum sepium sericatum sericeoides sericeum var. sericeum serrulatum sinuatum sordidulum speculum subradiatum turbidum undatum undulatosporum vernum carbonarium bisphaerigera minutissima carpophilus s.l. granulosus limulatus microspilus muricatus fennae velutipes allospora ampullaceocystis atkinsoniana f. atkinsoniana autumnalis cerina cinctula clavata clavus graminea heimansii hypnorum jaapii marginata mniophila nana paludosa

verslag werkjaar 2007

Kleine sneeuwvloksatijnzwam Citroengele satijnzwam Somber staalsteeltje Nitreuze elzensatijnzwam Porfiersatijnzwam Molenaarssatijnzwam Blauwbruin staalsteeltje Dwergsatijnzwam Stinksatijnzwam Grauwe satijnzwam Kubusspoorsatijnzwam Kortstelige satijnzwam Navelsatijnzwam Sleedoornsatijnzwam Moerasbossatijnzwam Bruine trechtersatijnzwam Bruine satijnzwam Zwartsneesatijnzwam Giftige satijnzwam Groezelige satijnzwam Witte bossatijnzwam Gestreepte satijnzwam Zilversteelsatijnzwam Geribbelde satijnzwam Knobbelspoorsatijnzwam Vroege dennensatijnzwam Brandplekribbelzwam Rondsporige trechtertje Klein zweephaarschijfje Beukendopvloksteeltje Bruinkorrelig vloksteeltje Gouden vloksteeltje Pelargoniumvloksteeltje Franjevloksteeltje Zomerfluweelpootje Gewoon fluweelpootje Geelplaatmosklokje Ampulmosklokje Behaard barnsteenmosklokje Kraagmosklokje Roestbruin mosklokje Strooiselmosklokje Groot mosklokje Dwergmosklokje Grasmosklokje Elzenmosklokje Geelbruin mosklokje Witgeringd mosklokje Bundelmosklokje Vaal mosklokje Kristalmosklokje Vlokkig veenmosklokje

88


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Gomphidius Gomphidius Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gyrodon Gyroporus Gyroporus Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hemimycena

verslag werkjaar 2007

pumila sideroides stordalii triscopa uncialis unicolor vittiformis var. vittiformis mairei glutinosus roseus flavus fulgens hybridus junonius odini penetrans sapineus aquosus brassicolens confluens dryophilus erythropus fagiphilus fuscopurpureus fusipes hariolorum ocior peronatus lividus castaneus cyanescens anthracophilum birrus crustuliniforme gigaspermum helodes hiemale leucosarx mesophaeum var. mesophaeum nigellum oculatum pallidoluctuosum populinum pusillum var. pusillum radicosum sacchariolens s.l. sinapizans sordescens theobrominum vaccinum velutipes candida

Honinggeel mosklokje Naaldbosmosklokje Vals grasmosklokje Puntig mosklokje Duinmosklokje Weidemosklokje Kaal barnsteenmosklokje Kaal Veenmosklokje Slijmige spijkerzwam Roze spijkerzwam Grasvlamhoed Veenvlamhoed * Prachtvlamhoed Bosbrandvlamhoed Dennenvlamhoed Vezelige vlamhoed Vroeg eikenbladzwammetje Koolstinktaailing Bundelcollybia Gewoon eikenbladzwammetje Roodsteelcollybia Behaarde roodsteelcollybia Purperbruine collybia Spoelvoetcollybia Bleke collybia Donker eikenbladzwammetje Scherpe collybia Elzenboleet Kaneelboleet Indigoboleet Brandplekvaalhoed Dwergvaalhoed Radijsvaalhoed Grootsporige vaalhoed Moerasvaalhoed Kleine vaalhoed Vleeskleurige vaalhoed Tweekleurige vaalhoed * Haarcelvaalhoed Grofplaatvaalhoed Populierenvaalhoed Wilgenvaalhoed Geringde vaalhoed Oranjebloesemzwam Grote vaalhoed Zwartsteelvaalhoed Rossige vaalhoed Ruderale vaalhoed Opaalvaalhoed Smeerwortelmycena

89


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Hemimycena Hemimycena Hemimycena Hemimycena Hemimycena Hemimycena Hemimycena Hohenbuehelia Hohenbuehelia Hohenbuehelia Hohenbuehelia Hohenbuehelia Hohenbuehelia Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrophoropsis Hygrophorus Hygrophorus Hygrophorus Hygrophorus Hygrophorus Hygrophorus Hygrophorus Hypholoma Hypholoma Hypholoma Hypholoma Hypholoma Hypholoma Hypholoma Hypholoma

crispula cucullata delectabilis epichloĂŤ lactea mairei tortuosa atrocoerulea auriscalpium cyphelliformis fluxilis mastrucata petaloides cantharellus ceracea chlorophana coccinea coccineocrenata conica flavipes fornicata var. fornicata fuscescens glutinipes helobia insipida irrigata laeta marchii miniata mucronella obrussea pratensis psittacina radiata subpapillata virginea aurantiaca discoxanthus eburneus hypothejus var. hypothejus nemoreus penarius poetarum pustulatus capnoides elongatum ericaeoides ericaeum fasciculare var. fasciculare lateritium marginatum radicosum

verslag werkjaar 2007

Golfhoedmycena Gipsmycena Witte stinkmycena Grashalmmycena Sneeuwwitte mycena Wasplaatmycena Kurkentrekkermycena Gewone harpoenzwam Spatelharpoenzwam Schelpharpoenzwam Harige harpoenzwam Bleke harpoenzwam Grote harpoenzwam Trechterwasplaat Elfenwasplaat Gele wasplaat Scharlaken wasplaat Veenmosvuurzwammetje Zwartwordende wasplaat Geelvoetwasplaat Ridderwasplaat Gevlekt sneeuwzwammetje Kleverige wasplaat Broos vuurzwammetje Kabouterwasplaat Grauwe wasplaat Slijmwasplaat Beemdwasplaat Vuurzwammetje Bittere wasplaat Wantsenwasplaat Weidewasplaat Papegaaizwammetje Bruingestreepte wasplaat Papilwasplaat Sneeuwzwammetje Valse hanenkam Verkleurende slijmkop Ivoorzwam Dennenslijmkop Viltige slijmkop Droge slijmkop Perenslijmkop Stippelsteelslijmkop Dennenzwavelkop Bleke moeraszwavelkop Gele moeraszwavelkop Heidezwavelkop Gewone zwavelkop Rode zwavelkop Zilversteelzwavelkop Stinkzwavelkop

90


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Hypholoma Hypholoma Hypsizygus Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe

verslag werkjaar 2007

subericaeum udum ulmarius acutella adaequata aeruginascens albovelutipes amblyspora amethystina assimilata asterospora aurea auricoma bongardii var. bongardii brunneorufa calospora cervicolor cicatricata cincinnata var. cincinnata cookei var. cookei corydalina var. corydalina corydalina var. erinaceomorpha curvipes var. curvipes decipiens dulcamara erubescens fibrosoides flavella var. flavella flocculosa var. flocculosa fraudans furfurea var. furfurea fuscidula fuscomarginata geophylla var. geophylla geophylla var. lilacina glabrescens glabripes glabrodisca godeyi grammata griseolilacina griseovelata haemacta hirtella var. hirtella hirtelloides huijsmanii hystrix jacobi lacera var. lacera langei lanuginosa var. lanuginosa lanuginosa var. ovatocystis

Modderzwavelkop Bruine moeraszwavelkop Iepenzwam Spitse vezelkop Wijnrode vezelkop Groenverkleurende vezelkop Bleeksteelvezelkop Stompsporige vezelkop Paarssteelvezelkop Kleine knolvezelkop Sterspoorvezelkop Goudgele vezelkop Gele witsteelvezelkop Geurende vezelkop Kleine sterspoorvezelkop Stekelspoorvezelkop Muffe vezelkop * Violetbruine vezelkop Gladde knolvezelkop Groenige perenvezelkop Schubbige perenvezelkop Zilversteelvezelkop Bedrieglijke vezelkop Gewone viltkop Giftige vezelkop Ivoorvezelkop Spitse spleetvezelkop Vlokkige vezelkop Perenvezelkop Zwartbruine vezelkop Sombere vezelkop Bruinsnedeviltkop Witte satijnvezelkop Lila satijnvezelkop Gladde vezelkop Kleinsporige vezelkop Sombere knobbelspoorvezelkop Blozende knolvezelkop Stinkvezelkop Lilagrijze vezelkop Grijsbruine vezelkop Blozende stinkvezelkop Amandelvezelkop Okergele vezelkop Bleeklila vezelkop Schubbige vezelkop Vals poedersteeltje Zandpadvezelkop Grijsplaatvezelkop Valse wolvezelkop Gewone wolvezelkop

91


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Kuehneromyces Laccaria Laccaria Laccaria Laccaria Laccaria Laccaria Laccaria Lachnella Lachnella Lacrymaria Lacrymaria Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius

leptophylla maculata maragaritispora mixtilis muricellata napipes nitidiuscula oblectabilis obscurobadia ochroalba paludinella pelargonium perbrevis petiginosa phaeodisca var. phaeodisca praetervisa pseudoasterospora pseudodestricta pseudohiulca pusio rimosa salicis sambucina sindonia soluta splendens var. splendens splendens var. phaeoleuca squamata squarrosa subcarpta tenebrosa transitoria trivialis xanthomelas mutabilis amethystina bicolor fraterna laccata var. pallidifolia proxima purpureobadia tortilis alboviolascens villosa lacrymabunda pyrotricha acerrimus aquizonatus aspideus aurantiacus azonites bertillonii

verslag werkjaar 2007

Purperbruine wolvezelkop Gevlekte vezelkop Schubbige knobbelspoorvezelkop Gele knolvezelkop Geelschubbige vezelkop Bruine knolvezelkop Glanzende vezelkop Forse vezelkop Bruine pelargoniumvezelkop Bleekgele vezelkop Valse satijnvezelkop Gele pelargoniumvezelkop Smalplaatviltkop Poedersteeltje Tweekleurige vezelkop Gewone knolvezelkop Valse sterspoorvezelkop Glanzende spleetvezelkop Gevlekte knolvezelkop Paarssteelspleetvezelkop Geelbruine spleetvezelkop Wilgenvezelkop Witte heidevezelkop Blonde vezelkop Bleeksporige vezelkop Aarddrager Sombere aarddrager Populiervezelkop Dwergvezelkop Bruine zandvezelkop Zwartvoetvezelkop * Grote bleeksteelvezelkop Vale knolvezelkop Stobbenzwammetje Rodekoolzwam Tweekleurige fopzwam Steenrode fopzwam Gewone fopzwam Schubbige fopzwam Purperbruine fopzwam Gekroesde fopzwam Dofpaars wolschijfje Wit wolschijfje Tranende franjehoed Vurige franjehoed Gekroesde melkzwam Gezoneerde vleksteelmelkzwam Violetvlekkende moerasmelkzwam Oranje melkzwam Bleke fluweelmelkzwam Vals schaapje

92


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum

blennius camphoratus chrysorrheus circellatus controversus cremor cyathuliformis decipiens deliciosus s.l. deterrimus evosmus fluens fuliginosus fulvissimus glaucescens glyciosmus helvus hepaticus lacunarum lilacinus mammosus necator obscuratus omphaliformis pallidus piperatus pubescens pyrogalus quieticolor quietus resimus rubrocinctus rufus ruginosus sanguifluus serifluus subdulcis subsericatus subumbonatus tabidus torminosus trivialis uvidus vellereus vietus zonarius albostipitatum brunneogriseolum carpini crocipodium duriusculum holopus

verslag werkjaar 2007

Grijsgroene melkzwam Kruidige melkzwam Zwavelmelkzwam Haagbeukmelkzwam Populierenmelkzwam Kleine watermelkzwam Kortsteelelzenmelkzwam Pelargoniummelkzwam Smakelijke melkzwam s.l. Peenrode melkzwam Vaaggegordelde melkzwam Beukenmelkzwam Donkere fluweelmelkzwam Rode kleibosmelkzwam Groenvlekkende melkzwam Kokosmelkzwam Viltige maggizwam Leverkleurige melkzwam Greppelmelkzwam Lila melkzwam Donkere kokosmelkzwam Zwartgroene melkzwam Groenige elzenmelkzwam Rossige elzenmelkzwam Bleke melkzwam Gepeperde melkzwam Donzige melkzwam Vuurmelkzwam Vaaloranje melkzwam Kaneelkleurige melkzwam Gewimperde melkzwam * Rossige melkzwam Gekartelde fluweelmelkzwam Wijnrode melkzwam Watermelkzwam Bitterzoete melkzwam Zeemvelmelkzwam Donkere watermelkzwam Rimpelende melkzwam Baardige melkzwam Forse melkzwam Violetvlekkende melkzwam Schaapje Roodgrijze melkzwam Fijngegordelde melkzwam Oranje populierboleet Bruingrijze berkenboleet Haagbeukboleet Gelige ruigsteelboleet Harde populierboleet Witte berkenboleet

93


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Lentinus Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepista Lepista Lepista Lepista Lepista Lepista Leucoagaricus Leucoagaricus Leucoagaricus Leucoagaricus Leucoagaricus Leucoagaricus Leucocoprinus Leucocoprinus Leucocoprinus Leucocoprinus Leucocoprinus

nucatum quercinum roseofractum scabrum scabrum var. melaneum variicolor versipelle tigrinus alba aspera boudieri brunneoincarnata calcicola carinii castanea clypeolaria cristata cristata var. pallidor echinacea felina fuscovinacea grangei griseovirens hystrix ignicolor ignipes jacobi oreadiformis perplexa pseudoasperula pseudohelveola subalba subincarnata tomentella ventriosospora flaccida flaccida f. gilva irina nuda saeva sordida badhamii barssii georginae leucothites serenus sericeus birnbaumii brebissonii cretaceus lilacinogranulosus straminellus

verslag werkjaar 2007

* Eikenboleet Donkerbruine berkenboleet Gewone berkenboleet Zwarte berkenboleet Bonte berkenboleet Oranje berkenboleet Tijgertaaiplaat Duinparasolzwam Spitschubbige parasolzwam Oranjebruine parasolzwam Gegordelde parasolzwam Kalkstekelparasolzwam Bruingele stekelparasolzwam Kastanjeparasolzwam Bosparasolzwam Stinkparasolzwam Witte stinkparasolzwam Fijnschubbige parasolzwam Panterparasolzwam Purperbruine parasolzwam Groenschubbige parasolzwam Grijsgroene parasolzwam Zwartsneeparsolzwam Vuurparasolzwam * Wollige stekelparasolzwam Gladde wolsteelparasolzwam Egelparasolzwam Kleine stekelparasolzwam Manchetparasolzwam Bleke parasolzwam Vaalroze parasolzwam Viltparasolzwam Geelbruine wolsteelparasolzwam Roodbruine schijnridderzwam Geelbruine schijnridderzwam Geurige schijnridderzwam Paarse schijnridderzwam Paarssteelschijnridderzwam Vaalpaarse schijnridderzwam Bloedende champignonparasol Wortelende champignonparasol Glinsterende champignonparasol Blanke champignonparasol Witte champignonparasol Zijdechampignonparasol Goudgele plooiparasol Spikkelplooiparasol Krijtwitte plooiparasol Lilakorrelige plooiparasol Zwavelgele plooiparasol

94


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Limacella Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Macrocystidia Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota Marasmiellus Marasmiellus Marasmiellus Marasmiellus Marasmiellus Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Megacollybia Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca

glioderma ambustum anthracophilum atratum baeospermum boudieri confusum connatum decastes deliberatum fumosum inolens leucophaeatum palustre rancidum striaepileum tylicolor cucumis excoriata fuliginosa mastoidea olivieri procera rhacodes venenata candidus foetidus perforans ramealis vaillantii alliaceus androsaceus bulliardii cohaerens curreyi epiphylloides epiphyllus limosus minutus oreades querceus quercophilus rotula scorodonius setosus torquescens wynnei platyphylla albifolia arcuata brevipes cognata

verslag werkjaar 2007

Oranjebruine kleefparasol Knobbelsporig pekzwammetje Rondsporig pekzwammetje Gladsporig pekzwammetje Stijve grauwkop Vloksteelgrauwkop Bruine grauwkop Witte bundelridderzwam Bruine bundelridderzwam Taaie rouwridderzwam Bruinplaatbundelridderzwam Gebochelde grauwkop Blauwvlekkende rouwridderzwam Veenmosgrauwkop Wortelende grauwkop Streephoedgrauwkop Kleine grauwkop Levertraanzwam Rafelige parasolzwam Grijsbruine parasolzwam Tepelparasolzwam Sombere knolparasolzwam Grote parasolzwam Knolparasolzwam Giftige knolparasolzwam Wit ruitertje Takjesstinktaailing Sparrenstinktaailing Takruitertje Halmruitertje Grote knoflooktaailing Paardenhaartaailing Dwergwieltje Hoornsteeltaailing Oranje grastaailing Klimoptaailing Witte taailing Rietwieltje Populiertaailing Weidekringzwam Bleke knoflooktaailing Witte paardenhaartaailing Wieltje Kale knoflooktaailing Tengere beukentaailing Behaarde roodsteeltaailing Beukentaailing Breedplaatstreephoed Witplaatveldridderzwam * Kortstelige veldridderzwam Okerkleurige veldridderzwam en Stinkende veldridderzwam

95


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanophyllum Melanophyllum Melanotus Melanotus Merismodes Merismodes Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena

excissa grammopodia heterocystidiosa humilis melaleuca nivea polioleuca verrucipes eyrei haematospermum horizontalis phillipsii anomalus fasciculata abramsii acicula adonis adscendens aetites alba amicta arcangeliana aurantiomarginata belliae bulbosa capillaripes capillaris cinerella citrinomarginata clavicularis clavularis corynephora crocata cyanorrhiza diosma epipterygia erubescens fagetorum filopes flavescens flavoalba galericulata galopus var. galopus, galopus var. candida galopus var. nigra haematopus hiemalis inclinata latifolia leptocephala longiseta maculata

verslag werkjaar 2007

Grijze veldridderzwam Streepsteelveldridderzwam * Vloksteelveldridderzwam Kale veldridderzwam Witte veldridderzwam Zwartwitte veldridderzwam Spikkelsteelveldridderzwam Groenplaatzwammetje Verkleurzwammetje Leerkaalkopje Schelpkaalkopje Breedsporig hangkommetje Smalsporig hangkommetje Voorjaarsmycena Oranje dwergmycena Adonismycena Suikermycena Grijsbruine grasmycena Witte schorsmycena Donzige mycena Bundelmycena Goudrandmycena Rietmycena Biezenmycena Stinkende roodsnedemycena Kleine beukenbladmycena Grijze mycena Citroensnedemycena Palingsteelmycena Kleverige schorsmycena Poedermycena Prachtmycena Blauwvoetmycena Donker elfenschermpje Kleefsteelmycena Bittere mycena Beukenbladmycena Draadsteelmycena Geelsnedemycena Geelwitte mycena Helmmycena Gewone melksteelmycena Witte melksteelmycena Zwarte melksteelmycena Grote bloedsteelmycena Stronkmycena Fraaisteelmycena Glanzende mycena Stinkmycena Langhaarmycena Gevlekte mycena

96


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycenella Mycenella Mycenella Myxomphalia Neolentinus Neolentinus Omphalina Omphalina Omphalina Omphalina Omphalina Omphalina Omphalina Omphalina Omphalina Ossicaulis Oudemansiella Panaeolus Panaeolus

megaspora metata mirata niveipes nucicola olida olivaceomarginata pachyderma pearsoniana pelianthina picta polyadelpha polygramma pseudocorticola pterigena pura f. pura pura f. alba pura f. lutea purpureofusca rhenana rorida rosea rosella rubromarginata sanguinolenta seynii speirea stipata stylobates tintinnabulum viridimarginata vitilis vulgaris bryophila margaritispora trachyspora maura lepideus schaefferi chlorocyanea demissa grossula marchantiae obscurata postii pyxidata rustica velutipes lignatilis mucida acuminatus ater

verslag werkjaar 2007

Veenmycena Dennenmycena Gestreepte schorsmycena Rivierbosmycena Hazelnootmycena Ranzige mycena Bruinsnedemycena Grijsbruine mycena Vals elfenschermpje Purpersnedemycena Tonnetjesmycena Witte eikenbladmycena Streepsteelmycena Blauwgrijze schorsmycena Varenmycena Gewoon elfenschermpje Wit elfenschermpje Geel elfenschermpje Purperbruine mycena * Slijmsteelmycena Heksenschermpje Roze sparrenmycena Roodsnedemycena Kleine bloedsteelmycena Zeedenmycena Kleine breedplaatmycena Bundelchloormycena Schijfsteelmycena Wintermycena Groensnedemycena Papilmycena Kleefsnedemycena Tweesporig taaisteeltje Grijs taaisteeltje Gezellig taaisteeltje Splijtplaat Schubbige taaiplaat Korrelige taaiplaat Blauwgroen trechtertje Purpertrechtertje Geelgroen trechtertje Levermostrechtertje Somber trechtertje Oranjerood trechtertje Roodbruin trechtertje Vorkplaattrechtertje Pelargoniumtrechtertje Fraaie houttrechterzwam Porseleinzwam Spitse vlekplaat Zwartbruine vlekplaat

97


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panellus Panellus Panellus Panus Paxillus Paxillus Paxillus Phaeolepiota Phaeomarasmius Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiotina Pholiotina Pholiotina Pholiotina Pholiotina Pholiotina Pholiotina Pholiotina Pholiotina Pholiotina Pleurotus Pleurotus Pleurotus Pleurotus Pluteus Pluteus Pluteus

campanulatus cinctulus fimicola foenisecii papilionaceus retirugis semiovatus sphinctrinus mitis serotinus stipticus conchatus filamentosus involutus validus aurea erinaceus alnicola astragalina aurivella cerifera conissans dissimulans flammans flavida gummosa highlandensis jahnii lenta lubrica lucifera myosotis populnea squarrosa tuberculosa aberrans aporos arrhenii brunnea hadrocystis mairei rugosa utriformis velata vestita cornucopiae dryinus ostreatus pulmonarius atromarginatus aurantiorugosus cervinus

verslag werkjaar 2007

Paardenmestvlekplaat Gezoneerde vlekplaat Grauwe vlekplaat Gazonvlekplaat Witte vlekplaat Geaderde vlekplaat Geringde vlekplaat Franjevlekplaat Dennenschelpzwam Groene schelpzwam Scherpe schelpzwam Trechtertaaiplaat Elzenkrulzoom Gewone krulzoom * Goudhoed Egelzwammetje Elzenbundelzwam Goudvinkzwam Goudvliesbundelzwam Wilgenbundelzwam Stoffige bundelzwam Donsvoetbundelzwam Goudgele bundelzwam Zwavelgele bundelzwam Bleekgele bundelzwam Brandplekbundelzwam Slijmsteelbundelzwam Slijmerige blekerik Witvlokkige bundelzwam Fijnschubbige bundelzwam Moerasbundelzwam Wollige bundelzwam Schubbige bundelzwam Oranjegele bundelzwam Bepoederd breeksteeltje Voorjaarsbreeksteeltje Geringd breeksteeltje Getand breeksteeltje Knotscelbreeksteeltje Kleibreeksteeltje Rimpelig breeksteeltje Rietbreeksteeltje Franjebreeksteeltje Kleibosbreeksteeltje Trechteroesterzwam Schubbige oesterzwam Gewone oesterzwam Bleke oesterzwam Zwartsnedehertenzwam Oranjerode hertenzwam Gewone hertenzwam

98


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Porphyrellus Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella

chrysophaeus cinereofuscus cyanopus ephebeus exiguus hispidulus inquilinus insidiosus leoninus luctuosus nanus pallescens pellitus petasatus phlebophorus plautus podospileus podospileus f. minutissimus pouzarianus romellii salicinus thomsonii umbrosus porphyrosporus almerensis artemisiae atrolaminata badiophylla bipellis candolleana canoceps casca conopilus corrugis f. corrugis corrugis f. gracilis cotonea frustulenta fulvescens fusca gossypina hirta kellermanii laevissima leucotephra longicauda lutensis maculata marcescibilis microrrhiza f. microrrhiza multicystidiata multipedata noli-tangere

verslag werkjaar 2007

Gele aderhertenzwam Grondhertenzwam Blauwvoethertenzwam Splijthoedhertenzwam Verborgen hertenzwam Pluishoedhertenzwam Witte rimpelhertenzwam Zwaardvishertenzwam Goudgele hertenzwam Bruinsnedehertenzwam Dwerghertenzwam Gevoorde hertenzwam Sneeuwwitte hertenzwam Zaagselhertenzwam Geaderde hertenzwam Knolvoethertenzwam Fluweelhertenzwam Kleine fluweelhertenzwam Naaldhouthertenzwam Geelsteelhertenzwam Grauwgroene hertenzwam Roetkleurige hertenzwam Pronkhertenzwam Porfierboleet Polderfranjehoed Wollige franjehoed Zwartplaatfranjehoed Bruinplaatfranjehoed Purperrode franjehoed Bleke franjehoed Conische wolfranjehoed Holsteelfranjehoed Langsteelfranjehoed Sierlijke franjehoed * Geelvoetfranjehoed Roodbruine franjehoed Bruinwordende franjehoed Beukenfranjehoed Bruinbultige franjehoed Vlokkige mestfranjehoed * Kleinsporige franjehoed Geringde franjehoed Penwortelfranjehoed Satijnsteelfranjehoed Gevlekte franjehoed Spaanderfranjehoed Kortwortelfranjehoed Donkere franjehoed Bundelfranjehoed Oeverfranjehoed

99


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Pseudoclitocybe Psilocybe Psilocybe Psilocybe Psilocybe Psilocybe Psilocybe Psilocybe Psilocybe Resinomycena Resupinatus Resupinatus Rhodocollybia Rhodocollybia Rhodocollybia Rhodocollybia Rhodocybe Rhodotus Rickenella Rickenella Rickenella Rimbachia Ripartites Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula

obtusata ocellata olympiana f. olympiana panaeoloides pannucioides pennata phegophila piluliformis populina prona f. prona pseudocorrugis pseudogracilis pygmaea reticulata ridicula spadicea spadiceogrisea tephrophylla trivialis typhae vinosofulva cyathiformis coprophila crobula cyanescens inquilina var. inquilina merdaria montana phyllogena semilanceata saccharifera applicatus trichotis butyracea var. butyracea butyracea var. asema maculata prolixa var. distorta gemina palmatus fibula mellea swartzii arachnoidea tricholoma acrifolia adusta aeruginea albonigra amoenicolor amoenolens anatina anthracina

verslag werkjaar 2007

Stompe franjehoed Vale franjehoed Kroontjesfranjehoed Bermfranjehoed Zijdefranjehoed Brandplekfranjehoed Gezoomde beukenfranjehoed Witsteelfranjehoed Peppelfranjehoed Kleine grasfranjehoed Roodsneefranjehoed Dubbelgangerfranjehoed Dwergfranjehoed Gelobde franjehoed Roodbruine wortelfranjehoed Dadelfranjehoed Vroege franjehoed Conische franjehoed Heidefranjehoed Lisdoddefranjehoed Wijnrode franjehoed Bruine schijntrechterzwam Mestkaalkopje Franjekaalkopje Blauwwordend kaalkopje Halmkaalkopje Meststropharia Zandkaalkopje Ruitsporig kaalkopje Puntig kaalkopje Zeggenmycena Kaal dwergoortje Harig dwergoortje Gewone botercollybia Roodbruine botercollybia Roestvlekkenzwam Rossige collybia Vleeskleurige zalmplaat Zalmzwam Oranjegeel trechtertje Honingkleurig trechtertje Paarsharttrechtertje Glad mosoortje Gewoon vilthoedje Scherpe grauwhoedrussula Rookrussula Groene berkenrussula Zwartwitte russula Valse pastelrussula Scherpe kamrussula Gazonrussula Antracietrussula

100


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula

aquosa atrorubens aurea badia betularum brunneoviolacea carpini chloroides cicatricata clariana claroflava clavipes coerulea cuprea curtipes cyanoxantha cyanoxantha f. cutefracta cyanoxantha f. peltereaui decipiens delica var. delcia densifolia drimeia emetica f. longipes emeticicolor exalbicans fageticola faginea farinipes fellea foetens font-queri fragilis galochroa gracillima graveolens grisea heterophylla innocua insignis integra ionochlora laeta laurocerasi lepida lepidicolor lilacea luteotacta maculata mairei melitodes melliolens melzeri

verslag werkjaar 2007

Waterige russula Zwartrode russula Goudgele russula Gepeperde sparrenrussula Roze berkenrussula Gewolkte russula Haagbeukrussula Smalplaatrussula Vissige okerrussula Tweegeurrussula Gele berkenrussula Vissige okerrussula Papilrussula Donkere geelplaatrussula Kortsteelrussula Regenboogrussula CraquelĂŠrussula Groene regenboogrussula Roze geelplaatrussula Witte russula Fijnplaatrussula Duivelsbroodrussula Naaldbosbraakrussula Berijpte dwergrussula Verblekende russula Beukenbraakrussula Vissige beukenrussula Bleekgele russula Beukenrussula Stinkende russula Zalmsteelrussula Broze russula Melkwitte russula Sierlijke russula Vissige eikenrussula Duifrussula Vorkplaatrussula Stekelspoorrussula Verkleurende kamrussula Glanzende russula Lilagroene russula Okerroze russula Amandelrussula Potloodrussula * Lila russula Geelvlekkende russula Gevlekte russula Stevige braakrussula Populierrussula Honingrussula Pluche russula

101


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Simocybe Simocybe Simocybe

minutula nauseosa nigricans nitida ochracea ochroleuca odorata olivacea olivaceoviolascens paludosa parazurea pectinata pectinatoides pelargonia persicina var. persicina pseudointegra pseudoromelii puellaris puellula pumila purpurata queletii rhodella risigallina romellii schaefferi sericatula silvestris solaris stenotricha subfoetens subrubens subterfurcata turci undulata urens velenovskyi velutipes versicolor vesca veternosa vinosopurpurea violacea violeipes f. citrina violeipes f. violeipes virescens vitellina xerampelina s.l. zonatula centunculus centuculus var. obscura reducta

verslag werkjaar 2007

Dwergrussula Kleine sparrenrussula Grofplaatrussula Kleine berkenrussula Grote abrikozenrussula Geelwitte russula Geurige russula Gerimpelde russula Geurige wilgenrussula Appelrussula Berijpte russula Bittere kamrussula Onsmakelijke kamrussula Geraniumrussula * Kleibosrussula * Vergelende russula Milde braakrussula Kleine elzenrussula Vissige purperhoedrussula Purperrode russula Steenrode russula Abrikozenrussula Geelplaatregenboogrussula * * Loofbosbraakrussula Zonnerussula Olijfgroene russula Vergelende stinkrussula Vissige wilgenrussula Valse vorkplaatrussula Jodoformrussula Zwartpurperen russula Groene peperrussula Schotelrussula Roze russula Bonte berkenrussula Smakelijke russula Tweekleurige russula Wijnpurperen russula Violette russula Gele pastelrussula Paarsstelige pastelrussula Ruwe russula Glanzende abrikozenrussula Vissige russula Kruisbesrussula Olijfkleurig matkopje Donker matkopje Halmmatkopje

102


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Simocybe Simocybe Strobilomyces Strobilurus Strobilurus Strobilurus Stropharia Stropharia Stropharia Stropharia Stropharia Stropharia Stropharia Stropharia Stropharia Stropharia Stropharia Suillus Suillus Suillus Suillus Suillus Suillus Suillus Tapinella Tapinella Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma

verslag werkjaar 2007

rubi sumptuosa strobilaceus esculentus stephanocystis tenacellus aeruginosa aurantiaca caerulea coronilla hornemannii inuncta luteonitens pseudocyanea rugosoannulata semiglobata squamosa bovinus collinitus granulatus grevillei luteus variegatus viscidus atrotomentosa panuoides acerbum albidum albobrunneum album argyraceum f. argyraceum atrosquamosum cingulatum columbetta equestre fulvum imbricatum inamoenum lascivum orirubens pessundatum populinum portentosum psammopus saponaceum scalpturatum var. scalpturatum scioides sulphureum terreum ustale vaccinum virgatum

Gewoon matkopje Groot matkopje Geschubde boleet Sparrenkegelzwam Gewone dennenkegelzwam Bittere dennenkegelzwam Echte kopergroenzwam Oranjerode stropharia Valse kopergroenzwam Okergele stropharia Vloksteelstropharia Witsteelstropharia Strogele stropharia Slanke kopergroenzwam Blauwplaatstropharia Kleefsteelstropharia Geschubde stropharia Koeienboleet Valse melkboleet Melkboleet Gele ringboleet Bruine ringboleet Fijnschubbige boleet Grauwe ringboleet Zwartvoetkrulzoom Ongesteelde krulzoom Krulzoomridderzwam Blanke ridderzwam Witbruine ridderzwam Witte ridderzwam Zilveren ridderzwam Zwartschubbige ridderzwam Geringde ridderzwam Witte duifridderzwam Gele ridderzwam Berkenridderzwam Fijnschubbige ridderzwam Stinkende ridderzwam Vuilwitte ridderzwam Blozende ridderzwam Druppelvlekridderzwam Populierridderzwam Glanzende ridderzwam Larixridderzwam Zeepzwam Zilvergrijze ridderzwam Bitterscherpe ridderzwam Narcisridderzwam Donkergrijze ridderzwam Beukenridderzwam Ruige ridderzwam Scherpe ridderzwam

103


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Tricholomella Tricholomopsis Tricholomopsis Tubaria Tubaria Tubaria Tubaria Tubaria Tubaria Tubaria Tylopilus Volvariella Volvariella Volvariella Volvariella Volvariella Volvariella Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerula Xerula

constricta decora rutilans confragosa conspersa dispersa ferruginea furfuracea minutalis pallidospora felleus bombycina gloiocephala hypopithys murinella pusilla surrecta badius chrysenteron cisalpinus communis ferrugineus parasiticus pelletieri porosporus pruinatus ripariellus rubellus subtomentosus pudens radicata

verslag werkjaar 2007

Blanke pronkridder Gele houtridderzwam Koningsmantel Geringd donsvoetje Zemelig donsvoetje Meidoorndonsvoetje Roestbruin vloksteeltje Gewoon donsvoetje Dwergdonsvoetje Bleek donsvoetje Bittere boleet Zijdeachtige beurszwam Gewone beurszwam Donzige beurszwam Grijsvezelige beurszwam Kleine beurszwam Parasietbeurszwam Kastanjeboleet Roodsteelfluweelboleet Blauwvlekkende fluweelboleet Spoelsteelfulweelboleet Bruine fluweelboleet Kostgangerboleet Goudplaatzwam Sombere fluweelboleet Purperbruine fluweelboleet Wijnrode boleet Rode boleet Gewone fluweelboleet Fluwelige wortelzwam Beukwortelzwam

104


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

Bijlage 2 Overzicht van de soorten uit de groep van de Aphyllophorales die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (321) Genus

Soort

Nederlandse naam

Abortiporus Amylostereum Amylostereum Antrodia Antrodia Antrodia Antrodia Antrodiella Antrodiella Athelia Athelia Athelia Aurantiporus Auriscalpium Basidioradulum Bjerkandera Bjerkandera Botryobasidium Botryobasidium Botryobasidium Botryobasidium Botryobasidium Botryobasidium Botryobasidium Botryobasidium Brevicellicium Candelabrochaete Cantharellus Cantharellus Cantharellus Cantharellus Cantharellus Ceraceomyces Ceraceomyces Ceriporia Ceriporia Ceriporia Ceriporia Ceriporiopsis Ceriporiopsis Ceriporiopsis Ceriporiopsis Cerocorticium Cerocorticium Cerrena Chondrostereum

biennis areolatum chailletii albida serialis sinuosa xantha hoehnelii semisupina arachnoidea epiphylla fibulata fissilis vulgare radula adusta fumosa aureum botryosum candicans conspersum laeve obtusisporum pruinatum subcoronatum olivascens septocystidia amethysteus cibarius ferruginascens friesii subpruinosus crispatus sublaevis excelsa purpurea reticulata viridans gilvescens mucida pannocincta subvermispora confluens molare unicolor purpureum

Toefige labyrinthzwam Gezoneerde sparrenkorstzwam Sparrenkorstzwam Witte strookzwam Kurkstrookzwam Witte plakkaatstrookzwam Citroenstrookzwam Geelgerand elfenbankje Wit dwergelfenbankje Tweesporig vliesje Gewoon vliesje Gespenvliesje Appelboomkaaszwam Oorlepelzwam Foptandzwam Grijze buisjeszwam Rookzwam Geel trosvlies Grootsporig trosvlies Spinnenwebtrosvlies Grijswit trosvlies Kleinsporig trosvlies Stompsporig trosvlies Berijpt trosvlies Gespentrosvlies Grauwgeel dwergkorstje Vlekkenfluweelkorstje Amethistcantharel Hanenkam Roestvlekkencantharel Oranje cantharel Bleke cantharel Aderig wasvlies Kleinsporig wasvlies Roze wasporia Paarse wasporia Bosnetje Groenige wasporia Verkleurende poria Franjeporia Gelatineuze poria Sparrenporia Ziekenhuisboomkorst Getande boomkorst Doolhofelfenbankje Paarse korstzwam

105


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Clavaria Clavaria Clavaria Clavaria Clavaria Clavicorona Clavulina Clavulina Clavulina Clavulinopsis Clavulinopsis Clavulinopsis Clavulinopsis Clavulinopsis Clavulinopsis Coltricia Coltricia Coniophora Coniophora Coriolopsis Coriolopsis Corticium Craterellus Craterellus Craterellus Craterellus Cristinia Cylindrobasidium Cyphellostereum Dacryobolus Dacryobolus Daedalea Daedaleopsis Daedaleopsis Datronia Epithele Fibulomyces Fistulina Fomes Fomitopsis Ganoderma Ganoderma Ganoderma Ganoderma Ganoderma Gloeocystidiellum Gloeocystidiellum Gloeophyllum Gloeophyllum Gloeophyllum Gloeoporus Gloiothele

argillacea asterospora falcata fragilis fumosa taxophila cinerea coralloides rugosa corniculata fusiformis helvola laeticolor luteoalba subtilis cinnamomea perennis arida puteana gallica trogii roseum cornucopioides melanoxeros tubaeformis undulatus helvetica laeve laeve karstenii sudans quercina confragosa tricolor mollis typhae mutabilis hepatica fomentarius pinicola australe lipsiense lucidum pfeifferi resinaceum luridum porosum abietinum sepiarium trabeum dichrous lactescens

verslag werkjaar 2007

Heideknotszwam Witte sterspoorknotszwam Spitse knotszwam Wormvormige knotszwam Rookknotszwam Wit kroonknotsje Asgrauwe koraalzwam Witte koraalzwam Rimpelige koraalzwam Sikkelkoraalzwam Bundelknotszwam Gele knotszwam Fraaie knotszwam Verblekende knotszwam Bleke sikkelkoraalzwam Zijdetolzwam Echte tolzwam Dunne kelderzwam Dikke kelderzwam Bruine borstelkurkzwam Bleke borstelkurkzwam Roze prachtkorstzwam Hoorn-van-overvloed Zwartwordende cantharel Trechtercantharel Kleine trompetzwam Klein krentenbrijkorstje Donzige korstzwam Schijnmosoortje Papilkorstzwam Harstandzwam Doolhofzwam Roodporiehoutzwam Roodplaathoutzwam Wijdporiekurkzwam Zeggekorstje Vergelende vlieszwam Biefstukzwam Echte tonderzwam Roodgerande houtzwam Dikrandtonderzwam Platte tonderzwam Gesteelde lakzwam Waslakzwam Harslakzwam Dunne melkkorstzwam Roomkleurige oliecelkorst Sparrenplaatjeshoutzwam Geelbruine plaatjeshoutzwam Dunplaathoutzwam Tweekleurig elfenbankje Gewone melkkorstzwam

106


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Gloiothele Grifola Hapalopilus Hericium Hericium Heterobasidion Hydnellum Hydnellum Hydnellum Hydnum Hydnum Hymenochaete Hymenochaete Hymenochaete Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma Hyphodermella Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium Inonotus Inonotus Inonotus Inonotus Inonotus Inonotus Irpex Ischnoderma

lactescens frondosa rutilans cirrhatum erinaceus annosum concrescens scrobiculatum spongiosipes repandum rufescens cinnamomea rubiginosa tabacina argillaceum clavigerum obtusiforme praetermissum puberum roseocremeum setigerum subdefinitum corrugata alutacea alutaria arguta barba-jovis breviseta crustosa flavipora granulosa nespori pallidula paradoxa quercina radula sambuci subalutacea bombycinum eichleri geogenium polonense punctulatum sphaerosporum cuticularis dryadeus hispidus nodulosus radiatus rheades lacteus benzoinum

verslag werkjaar 2007

Gewone melkkorstzwam Eikhaas Kussenvormige houtzwam Gelobde pruikzwam Pruikzwam Dennenmoorder Gezoneerde stekelzwam Ruwe stekelzwam Fluwelige stekelzwam Gele stekelzwam Rossige stekelzwam Kaneelkleurige borstelzwam Roestkleurige borstelzwam Tabakborstelzwam Fijnharig harskorstje Knotsharig harskorstje Stompharig harskorstje Kransbekerharskorstje Fluwelig harskorstje Blozend harskorstje Barstend harskorstje Dun harskorstje Kalktandjeszwam Smalsporige tandjeszwam Grootsporige wrattandjeszwam Priemtandjeszwam Franjetandjeszwam Naaldhouttandjeszwam Korrelige tandjeszwam Abrikozenbuisjeszwam Ruwe tandjeszwam Penseeltandjeszwam Kleinsporige wrattandjeszwam Witte tandzwam Eikentandjeszwam Valse tandzwam Witte vlierschorszwam Wimpertandjeszwam Harlekijnkorstje Ruwsporig elfendoekje Smalsporig elfendoekje Ruwharig elfendoekje Kleinsporig elfendoekje Rondsporig elfendoekje Dunne weerschijnzwam Eikenweerschijnzwam Ruige weerschijnzwam Beukenweerschijnzwam Elzenweerschijnzwam Vosrode weerschijnzwam Melkwitte irpex Teervlekkenzwam

107


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Junghuhnia Laetiporus Laxitextum Lentinellus Lentinellus Lentinellus Lenzites Leucogyrophana Macrotyphula Macrotyphula Membranomyces Meripilus Meruliopsis Mycoacia Mycoacia Mycoacia Mycoaciella Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oxyporus Oxyporus Oxyporus Peniophora Peniophora Peniophora Peniophora Peniophora Peniophora Peniophora Peniophora Peniophora Peniophora Peniophora Perenniporia Phaeolus Phanerochaete Phanerochaete Phanerochaete Phanerochaete Phanerochaete Phanerochaete Phellinus Phellinus Phellinus Phellinus

nitida sulphureus bicolor cochleatus inolens ursinus betulinus mollusca fistulosa juncea spurius giganteus corium aurea fuscoatra uda bispora caesius fragilis ptychogaster rennyi sericeomollis stipticus subcaesius tephroleucus undosus latemarginatus obducens populinus cinerea incarnata laeta limitata lycii nuda polygonia pseudoversicolor quercina rufomarginata violaceolivida fraxinea schweinitzii filamentosa laevis sanguinea sordida tuberculata velutina conchatus contiguus ferreus ferruginosus

verslag werkjaar 2007

Zalmkleurige poria Zwavelzwam Tweekleurige korstzwam Bruine anijszwam Geurloze zaagplaat Fluweelzaagplaat Fopelfenbankje Knolletjesplooivlies Pijpknotszwam Draadknotszwam Tweesporige oliekorstzwam Reuzenzwam Papierzwammetje Bleke stekelkorstzwam Bruinzwarte stekelkorstzwam Gele stekelkorstzwam Fraaie stekelkorstzwam Blauwe kaaszwam Vlekkende kaaszwam Boompuist Bestoven kaaszwam Kruipende kaaszwam Bittere kaaszwam Vaalblauwe kaaszwam Asgrauwe kaaszwam Wijdporiekaaszwam Breedgerande poria Fijne poria Witte populierzwam Asgrauwe schorszwam Oranjerode schorszwam Haagbeukschorszwam Essenschorszwam Berijpte schorszwam Rozegrijze schorszwam Roze populierschorszwam Bonte schorszwam Paarse eikenschorszwam Lindenschorszwam Grauwviolette schorszwam Essenzwam Dennenvoetzwam Karamelhuidje Gebarsten huidje Bloedhuidje Groezelig huidje Wrattig huidje Ruig huidje Bruinzwarte vuurzwam Werkhoutvuurzwam Langsporige korstvuurzwam Gewone korstvuurzwam

108


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Phellinus Phellinus Phellinus Phellinus Phellinus Phellodon Phellodon Phellodon Phlebia Phlebia Phlebia Phlebia Phlebia Phlebia Phlebia Phlebia Phlebiella Phlebiella Phlebiella Phlebiella Phlebiella Phlebiopsis Phylloporia Physisporinus Physisporinus Piptoporus Plicatura Polyporus Polyporus Polyporus Polyporus Polyporus Polyporus Polyporus Polyporus Polyporus Pterula Pterula Pycnoporus Ramaria Ramaria Ramaria Ramaria Ramaria Ramaria Ramaria Ramariopsis Ramariopsis Resinicium Sarcodon Sarcodon Sarcodon

igniarius populicola punctatus robustus tuberculosus connatus niger tomentosus cornea lilascens livida radiata rufa subochracea tremellosa tristis allantospora christiansenii pseudotsugae tulasnelloidea vaga gigantea ribis sanguinolentus vitreus betulinus crispa alveolarius arcularius badius brumalis ciliatus squamosus tuberaster umbellatus varius gracilis multifida cinnabarinus abietina botrytis eumorpha fennica flaccida formosa stricta minutula tenuiramosa bicolor lepidus scabrosus squamosus

verslag werkjaar 2007

Echte vuurzwam Populierenvuurzwam Vlakke vuurzwam Eikenvuurzwam Boomgaardvuurzwam Tengere stekelzwam Blauwzwarte stekelzwam Dennenstekelzwam Hoornachtige aderzwam Lila aderzwam Veranderlijke aderzwam Oranje aderzwam Porieaderzwam Roodgele aderzwam Spekzwoerdzwam Grauwe aderzwam Grauw wasje Wit schorsnetje Naaldhoutwasje Wissewasje Zwavelschorszwam Dennenharszwam Bessenvuurzwam Bloedende buisjeszwam Glazige buisjeszwam Berkenzwam Plooivlieswaaiertje Honingraathoutzwam Grootporiehoutzwam Peksteel Winterhoutzwam Voorjaarshoutzwam Zadelzwam Franjeporiezwam Schermpjespolypoor Waaierbuisjeszwam Kruidveertje Sparrenveertje Vermiljoenhoutzwam Groenwordende koraalzwam Bloemkoolzwam Naaldboskoraalzwam Paarsbruine koraalzwam Slappe koraalzwam Fraaie koraalzwam Rechte koraalzwam Purperspitskoraaltje Bezemkoraaltje Kristalstertandjeszwam Fraaie stekelzwam Blauwvoetstekelzwam Geschubde stekelzwam

109


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Sarcodontia Schizophyllum Schizophyllum Scopuloides Scytinostroma Serpula Serpula Sistotrema Sistotrema Sistotrema Sistotrema Sistotrema Sistotremastrum Sistotremella Skeletocutis Skeletocutis Sparassis Spongipellis Steccherinum Steccherinum Steccherinum Stereum Stereum Stereum Stereum Stereum Stereum Subulicystidium Thelephora Thelephora Thelephora Thelephora Thelephora Thelephora Tomentella Tomentella Tomentella Tomentella Tomentella Tomentella Tomentella Tomentella Tomentellopsis Trametes Trametes Trametes Trametes Trametes Trametes Trechispora Trechispora Trechispora

crocea amplum commune hydnoides portentosum himantioides lacrimans brinkmannii coroniferum intermedium octosporum sernanderi niveocremeum perpusilla amorpha nivea crispa pachyodon bourdotii fimbriatum ochraceum gausapatum hirsutum ochraceoflavum rugosum sanguinolentum subtomentosum longisporum anthocephala caryophyllea cuticularis palmata penicillata terrestris bryophila coerulea crinalis ellisii ferruginea ferruginella punicea sublilacina echinospora gibbosa hirsuta multicolor pubescens suaveolens versicolor cohaerens farinacea microspora

verslag werkjaar 2007

Boomgaardstekelkorstzwam Vals judasoor Waaiertje Wastandjeszwam Onvertakte stinkkorstzwam Dakloze huiszwam Echte huiszwam Melige urnkorstzwam Sneeuwwitte urnkorstzwam Barstende urnkorstzwam Gewone urnkorstzwam Smalhalsurnkorstzwam Grote urnkorstzwam Kabouterurnkorstzwam Witwollige dennenzwam Kleine kaaszwam Grote sponszwam Getande kaaszwam Grootsporige raspzwam Geveerde raspzwam Roze raspzwam Eikenbloedzwam Gele korstzwam Twijgkorstzwam Gerimpelde korstzwam Dennenbloedzwam Waaierkorstzwam Priemharig korstje Gespleten franjezwam Prachtfranjezwam Beroete franjezwam Stinkende franjezwam Penseelfranjezwam Gewone franjezwam Roestgeel rouwkorstje Triangelrouwkorstje Gestekeld rouwkorstje Geelgerand rouwkorstje Ros rouwkorstje Moltonrouwkorstje Bont rouwkorstje Gewoon rouwkorstje Bleek viltvliesje Witte bultzwam Ruig elfenbankje Gezoneerd elfenbankje Fluweelelfenbankje Anijskurkzwam Gewoon elfenbankje Gladsporig dwergkorstje Melig dwergkorstje Kleinsporig dwergkorstje

110


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Trechispora Trichaptum Tubulicrinis Tubulicrinis Typhula Typhula Typhula Typhula Typhula Typhula Typhula Tyromyces Vuilleminia Vuilleminia Vuilleminia

mollusca abietinum gracillimus subulatus anceps erythropus micans phaccorhiza quisquiliaris setipes spathulata chioneus alni comedens coryli

verslag werkjaar 2007

Raatzwammetje Paarse dennenzwam Smalsporig oploskorstje Spitsharig oploskorstje Korrelig knotsje Roodvoetknotsje Glinsterknotsje Linzenknotsje Varenknotsje Bladknotsje Gezellig knotsje Sneeuwwitte kaaszwam Elzenschorsbreker Gewone schorsbreker Hazelaarschorsbreker

Bijlage 3 Overzicht van de soorten uit de groep van de Heterobasidiomyceten die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (48) Genus

Soort

Nederlandse naam

Achroomyces Achroomyces Auricularia Auricularia Calocera Calocera Calocera Calocera Calocera Ceratobasidium Ceratobasidium Colacogloea Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces Exidia Exidia Exidia Exidia Exidia Exidiopsis Exidiopsis Femsjonia Helicobasidium Helicogloea Myxarium

micrus vestitus auricula-judae mesenterica cornea furcata glossoides pallidospathulata viscosa cornigerum pseudocornigerum peniophorae abietinus var. triseptata capitatus minor stillatus tortus plana saccharina thuretiana truncata villosa effusa grisea pezizaeformis brebissonii lagerheimii grilletii

Puistig trilkorstje Vaag trilkorstje Echt judasoor Viltig judasoor Geel hoorntje Gaffelhoorntje Knotshoorntje Spatelhoorntje Kleverig koraalzwammetje Berijpt waswebje Melig waswebje Wasgeel trilkorstje * Gesteelde druppelzwam Okergele druppelzwam Oranje druppelzwam Vale druppelzwam Zwarte trilzwam Bruinesuikerzwam Stijfselzwam Eikentrilzwam Gewimperde trilzwam Rozeblauwig waskorstje Grijs waskorstje Grote druppelzwam Violet wasviltje * Grijze suikertrilzwam

111


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Myxarium Myxarium Phleogena Pseudohydnum Sebacina Sebacina Spiculogloea Stypella Tremella Tremella Tremella Tremella Tremella Tremella Tulasnella Tulasnella Tulasnella Tulasnella Tulasnella Tulasnella

nucleatum subhyalinum faginea gelatinosum epigaea incrustans occulta vermiformis aurantia foliacea globispora mesenterica penetrans versicolor albida allantospora eichleriana pallida pruinosa violea

verslag werkjaar 2007

Klontjestrilzwam Glazig waskorstje Beukenpoederkopje Stekeltrilzwam Opaalwaskorstje Kruipend waskorstje * Ijskristalzwam * Bruine trilzwam Wittige druppeltrilzwam Gele trilzwam Doordringende trilzwam Schorszwammentrilzwam Witte waaszwam Kromsporige waaszwam Roze waaszwam Violette waaszwam Berijpte waaszwam Lila waaszwam

Bijlage 4 Overzicht van de soorten uit de groep van de Gasteromyceten die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (45) Genus

Soort

Nederlandse naam

Bovista Bovista Bovista Bovista Bovista Calvatia Calvatia Clathrus Clathrus Crucibulum Cyathus Cyathus Geastrum Geastrum Geastrum Geastrum Geastrum Geastrum Hymenogaster Hymenogaster Hymenogaster Langermannia Lycogala

aestivalis dermoxantha limosa nigrescens plumbea excipuliformis utriformis archeri ruber crucibuliforme olla striatus fimbriatum floriforme minimum pectinatum striatum triplex niveus rehsteineri vulgaris gigantea terrestre

Melige bovist Kleine bovist Dwergbovist Zwartwordende bovist Loodgrijze bovist Plooivoetstuifzwam Ruitjesbovist Inktviszwam Traliestinkzwam Geel nestzwammetje Bleek nestzwammetje Gestreept nestzwammetje Gewimperde aardster Bloemaardster Kleine aardster Grote aardster Baretaardster Gekraagde aardster Witte zijdetruffel Lichte zijdetruffel Gewone zijdetruffel Reuzenbovist Rozesporige boomwrat

112


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Lycoperdon Lycoperdon Lycoperdon Lycoperdon Lycoperdon Lycoperdon Lycoperdon Lycoperdon Melanogaster Mutinus Mutinus Nidularia Octaviania Phallus Rhizopogon Scleroderma Scleroderma Scleroderma Scleroderma Scleroderma Sphaerobolus Tulostoma Vascellum

echinatum foetidum lividum mammiforme molle perlatum pyriforme umbrinum broomeanus caninus ravenelii deformis asterosperma impudicus luteolus areolatum bovista cepa citrinum verrucosum stellatus brumale pratense

verslag werkjaar 2007

Stekelige stuifzwam Zwartwordende stuifzwam Melige stuifzwam Vlokkige stuifzwam Zachtstekelige stuifzwam Parelstuifzwam Peervormige stuifzwam Donkerbruine stuifzwam Welriekende inkttruffel Kleine stinkzwam Roze stinkzwam Eierzakje Sterspoortruffel Grote stinkzwam Okerkleurige vezeltruffel Kleine aardappelbovist Kale aardappelbovist Uiige aardappelbovist Gele aardappelbovist Wortelende aardappelbovist Kogelwerper Gesteelde stuifbal Afgeplatte stuifzwam

Bijlage 5 Overzicht van de soorten uit de groep van de Ascomyceten (Zakjeszwammen) die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (605) Genus

Soort

Nederlandse naam

Acrospermum Aegerita Aleuria Aleuria Alternaria Alternaria Alternaria Anthostoma Anthostomella Anthostomella Anthracobia Anthracobia Apiocrea Arachnopeziza Arachnopeziza Arthrinium Ascobolus Ascobolus Ascobolus

compressum candida aurantia luteonitens alternata sonchi tenuissima decipiens nitidula rubicola macrocystis melaloma chrysosperma aranea aurata phaeospermum albidus crenulatus furfuraceus

* * Grote oranje bekerzwam Gougele bekerzwam * * * * * * Oranjerood houtskoolbekertje Gewoon houtskoolbekertje Boletenrot Kastanjespinragschijfje Beukenspinragschijfje * Bleek spikkelschijfje Olijfgeel spikkelschijfje Gewoon spikkelschijfje

113


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Ascobolus Ascobolus Ascobolus Ascocoryne Ascocoryne Ascocoryne Ascotremella Ascozonus Aspergillus Belonopsis Berlesiella Bertia Biscogniauxia Bisporella Bisporella Bisporella Bisporella Bisporella Blennoria Botryotinia Brachysporium Brunnipila Brunnipila Bulgaria Bullbilomyces Byssonectria Calcarisporium Callistosporium Calloria Calycellina Calycellina Calycellina Calycellina Calycina Calycina Calycina Camarops Camarops Capnodium Catinella Cejpia Cenococcum Ceratocystis Cercophora Chaetomium Chaetosphaerella Chaetosphaeria Chaetosphaeria Cheilymenia Cheilymenia Cheilymenia Cheilymenia

geophilus lignatilis perplexans cylichnium sarcoides solitaria faginea woolhopensis glaucus retincola nigerrima moriformis nummularia citrina confluens pallescens subpallida sulfurina buxi ficariarum obovatum fagicola fuscescens inquinans farinosus aggregata arbuscula pinicola neglecta alniella chlorinella flaveola punctata discreta herbarum phyllophila lutea polysperma salicinum olivacea hystrix geophilum coerulescens caudata bostrychodes phaeostroma callimorpha myriocarpa crucipila fimicola granulata oligotricha

verslag werkjaar 2007

114

Kleispikkelschijfje Gesteeld spikkelschijfje Vals mestspikkelschijfje Grootsporige paarse knoopzwam Paarse knoopzwam Bruine knoopzwam Zakjestrilzwam Geelwit sinterklaasschijfje Blauwgroene kwastschimmel Rietviltmollisia * Moerbeikogeltje Ruwe korstkogelzwam Geel schijfzwammetje * Wit schijfzwammetje Okergeel schijfzwammetje Zwavelgeel schijfzwammetje * Speenkruidknolkelkje * Bruinharig beukennapfranjekelkje Donkerharig franjekelkje Zwarte knoopzwam Korreltjeszwam Klein oranje zandschijfje * Olijfzwammetje Brandnetelschijfje Elzenpropschoteltje Bleekgeel donsschijfje * Geel eikenbladkelkje Klein poederkelkje Gewoon poederkelkje Beukenbladpoederkelkje Gele kogelzwam Kussenvormige kogelzwam Wilgenroetdauw Olijfschijfzwam Pijpenstrootjekelkje * * * * Zwarte viltzwam Braamkorrelzwam Ruwe korrelzwam Gaffelborstelbekertje Oranje borstelbekertje Oranje mestzwammetje Dottergeel borstelbekertje


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Cheilymenia Cheilymenia Chloridium Chlorociboria Chlorociboria

pulcherrima theleboloides clavaeforme aeruginascens Aeruginosa

Ciboria Ciboria Ciboria Ciboria Ciboria Cistella Cistella Cistella Cladosporium Claussenomyces Claviceps Claviceps Coccomyces Codinaea Codinaea Coleroa Colletotrichum Colpoma Coniochaeta Cordyceps Cordyceps Cordyceps Cordyceps Coryne Coryne Creopus Crocicreas Crocicreas Cryptodiaporthe Cryptodiaporthe Cryptodiscus Cryptosphaeria Cryptosphaeria Cudoniella Cudoniella Cudoniella Cyathicula Cyathicula Cyathicula Cyclaneusma Cylindrocolla Cymadothea Daldinia Dasyscyphella Dendryphiella Dendryphiella Dendryphion

amentacea batschiana calyculus conformata viridifusca acuum albidolutea grevellei herbarum prasinulus microcephala purpurea dentatus brittanica fertilis robertiani liliacearum quercina hansenii capitata longisegmentis militaris ophioglossoides albida dubia gelatinosus amentii subhyalinum populea salicina rhopaloides eunomia populina acicularis clavus var. clavus clavus var. grandis coronata cyathoidea dolosella minus urticae trifolii concentrica nivea infuscans vinosa comosum

verslag werkjaar 2007

Fraai borstelbekertje Compostborstelbekertje * Kopgergroene bekerzwam Grootsporige kopergroenbekerzwam Elzenkatjesmummiekelkje Eikelbekertje * Elzenstromakelkje Elzenpropmummiekelkje Dennenrijpkelkje * Plat rijpkelkje * Bleekgroen geleischijfje Pijpenstrootjemoederkoren Echt moederkoren * * * * * Eikenspleetlipje * Ronde truffelknotszwam Grootsporige truffelknotszwam Rupsendoder Zwarte truffelkknotzwam * * Weke kussentjeszwam Wilgenkatschoteltje Doorschijnend geleikelkje * * * * * Houtknoopje Waterknoopje Groot waterknoopje Gekroond geleikelkje Gewoon geleikelkje Getand geleikelkje * * * Kogelhoutskoolzwam Sneeuwwit franjekelkje * * *

115


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Dermea Dermea Diaporthe Diaporthe Diaporthe Diaporthe Diaporthe Diaporthe Diatrype Diatrype Diatrype Diatrypella Diatrypella Diatrypella Diatrypella Disciotis Dreschlera Dumontinia Elaphomyces Elaphomyces Encoelia Encoelia Endophragmiella Entoloma EpichloĂŤ Epicoccum Eriopezia Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Eudarluca

verslag werkjaar 2007

cerasi padi arctii var. arctii circumscripta eres leiphaemia pardolata pustulata bullata disciformis stigma favacea quercina tocciacana verrucaeformis venosa biseptata tuberosa granulatus muricatus fascicularis furfuracea cambrensis sericellum typhina purpurascens caesia aquilegiae var. aquilegiae aquilegiae var. ranunculi artemisiae cichoracearum var. cichoraceaum circaeae communis convulvuli cruciferarum cynoglossi depressa fischeri galeopsidis galii heraclei hyperici martii orontii pisi polygoni ranunculi sordida trifolii ulmariae urticae caricis

Boomgaardleerschijfzwam Vogelkersleerschijfzwam * * * * * * Wilgenschorsschijfje Hoekig schorsschijfje Korstvormig schorsschijfje Berkenschorsschijfje Eikenschorsschijfje * Elzenschorsschijfje Grote aderbekerzwam * Anemonenbekerzwam Korrelige hertentruffel Stekelige hertentruffel Populierenschijfzwam Hazelaarschijfzwam * Sneeuwvloksatijnzwam Halmverstikker * * Akeleimeeldauw Boterbloemmeeldauw Bijvoetmeeldauw Composietenmeeldauw Heksenkruidmeeldauw * Windemeeldauw Koolmeeldauw Smeerwortelmeeldauw Klitmeeldauw Kruiskruidmeeldauw Hennepnetelmeeldauw Walstromeeldauw Schermbloemmeeldauw Hertshooimeeldauw * * Vlinderbloemmeeldauw Duizendknoopmeeldauw * Weegbreemeeldauw Klavermeeldauw Moerasspireameeldauw Netelmeeldauw *

116


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Eutypa Eutypa Eutypa Eutypa Eutypella Eutypella Eutypella Eutypella Fimaria Fimaria Fusidium Genea Geoglossum Geoglossum Geoglossum Geoglossum Geoglossum Geopora Geopora Geopora Glomus Gloniopsis Glyphium Gnomonia Gnomonia Gnomonia Gnomoniella Guignardia Gyromitra Gyromitra Gyrothrix Haplotrichum Haplotrichum Helminthosporium Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Hendersonia Henningsomyces Heterosphaeria Hormiactella

lata maura scabrosa spinosa cerviculata leprosa quaternata scoparia cervaria hepatica aeruginosum hispidula atropurpureum cookeanum fallax glutinosum umbratile arenicola sumneriana tenuis microcarpa praelonga elatum cerastis rostellata setacea rubicola punctoidea esculenta infula podosperma capitatum conspersum velutinum acetabulum atra corium crispa cupuliformis elastica ephippium lacunosa latispora leucomeleana macropus queletii spadicea villosa culmiseda candidus patella asetosa

verslag werkjaar 2007

Glanzende korstkogelzwam Kraterkorstkogelzwam * Stekelige korstkogelzwam Gerimpeld elzenschorsschijfje Esdoornschorsschijfje Kwartetschorsschijfje Harig schorsschijfje Purperbruin mestbekertje Grootsporig mestbekertje * Harige manteltruffel Purperbruine aardtong Brede aardtong Fijngeschubde aardtong Kleverige aardtong Slanke aardtong Zandputje Cedergrondbekerzwam Afgeplatte grondbekerzwam Kleinsporige korreltruffel Braamspleetlip * Esdoornsnavelkogelzwam Braamsnavelkogelzwam Berkensnavelkogelzwam Framboossnavelkogelzwam * Voorjaarskluifzwam Bisschopsmuts * * * * Bokaalkluifzwam Roetkluifzwam Zwarte schotelkluifzwam Witte kluifzwam Okerbruine schotelkluifzwam Holsteelkluifzwam Zadelkluifzwam Zwarte kluifzwam Witstelige zadelkluifzwam Zwartwitte bokaalkluifzwam Schotelkluifzwam Grote schotelkluifzwam Nonnenkapkluifzwam Gladstelige schotelkluifzwam * Wit gaffelhaarbuisje Gewoon kogelbekertje *

117


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Humaria Hyaloscypha Hyaloscypha Hyaloscypha Hyaloscypha Hydnotrya Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hyphodiscus Hypocrea Hypocrea Hypocrea Hypocrea Hypoderma Hypomyces Hypomyces Hypomyces Hyponectria Hypoxylon Hypoxylon Hypoxylon Hypoxylon Hypoxylon Hypoxylon Hypoxylon Hypoxylon Hypoxylon Hysterium Hysterium Hysterographium Hysterostegiella

verslag werkjaar 2007

hemisphaerica albohyalina fuckelii var. alniseda hyalina leuconica tulasnei albidus calyculus caudatus consobrinus epiphyllus fagineus fructigenus var. carpini fructigenus var. fructigenus immutabilis laetus phyllogenus repandus salicellus salicinus scutula scutula f. pteridis scutula f. solani scutula var. scutula serotinus suspectus syringicolor vernus vitellinus gemmarum aureoviridis citrina pulvinata rufa rubi aurantius ochraceus rosellus buxi cohaerens confluens fragiforme fuscum howeianum macrocarpum multiforme petriniae rubiginosum angustatum pulicare fraxini dumeti

Kleine bruine bekerzwam * * Doorschijnend waterkelkje Langharig waterkelkje Rosse doolhoftruffel Essenvlieskelkje Geel houtvlieskelkje Gewoon vlieskelkje Geelwit vlieskelkje Oranje bladvlieskelkje Beukennapvlieskelkje Haagbeukdopzwam Eikeldopzwam Ruitsporig vlieskelkje Vrolijk vlieskelkje Klein bladvlieskelkje Slank vlieskelkje Wilgentwijgvlieskelkje Wilgenhoutvlieskelkje Wimpersporig vlieskelkje * * * Laat vlieskelkje Grootsporig vlieskelkje Lila vlieskelkje Vroeg vlieskelkje * Peppelknopschoteltje Gele kussentjeszwam Platte kussentjeszwam Poederige kussentjeszwam Rossige kussentjeszwam Bramenbootje Oranje zwameter Russulazwameter Hangende zwameter * Kasseienkogelzwam * Roestbruine kogelzwam Gladde kogelzwam Kleinsporige kogelzwam * Vergroeide kogelzwam * Rode korstkogelzwam Schorsspleetlipkogelzwam * Essenspleetlipkogelzwam Bramendekselbekertje

118


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Incrucipilum Iodophanus Isaria Lachnellula Lachnellula Lachnellula Lachnellula Lachnum Lachnum Lachnum Lachnum Lachnum Lachnum Lachnum Lachnum Lachnum Lachnum Lachnum Lamprospora Lanzia Lasiosphaeria Lasiosphaeria Lasiosphaeria Lasiosphaeria Lasiosphaeria Lasiosphaeria Leotia Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria Leptospora Leptotrochila Leucoscypha Leveillula Libertella Lophiostoma Lophiostoma Lophiostoma Lophiostoma Lophodermium Lophodermium Lophodermium Lophodermium Mariannaea Marssonina

ciliare carneus dubia calyciformis occidentalis subtilissima willkommii apalum brevipilosum cerinum controversum diminutum impudicum nudipes patulum pudibundum tenuissimum virgineum areolata luteovirescens caudata hirsuta ovina rufa spermoides strigosa lubrica acuta arundinacea coniothyrium culmifraga dolioloides doliolum eustoma herpetrichoides nigrans nodorum rubella ranunculi leucotricha verbasci faginea arundinis fuckelii var. fuckelii origani var. rubidum semiliberum arundinaceum caricinum gramineum pinastri elegans brunnea

verslag werkjaar 2007

Langharig franjekelkje Roze mestschijfje * Fijn viltkelkje Larixviltkelkje Dennenviltkelkje Larixkankerviltkelkje Pitrusfranjekelkje Kortharig franjekelkje Wasgeel franjekelkje Rietfranjekelkje Russenfranjekelkje * Spireafranjekelkje Geelwit franjekelkje Wilgenfranjekelkje Teer franjekelkje Gewoon franjekelkje * Esdoornstromakelkje * Harig ruigkogeltje Eivormig ruigkogeltje * Stronkruigkogeltje Schraal ruigkogeltje Groene glibberzwam Brandnetelkogeltje * * * * * * * * * * Boterbloemschijfje Wit viltkogeltje Toortsmeeldauw * * * * * Rietspleetlip Zeggenspleetlip Grasspleetlip Dennennaaldspleetlip * *

119


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Mastigosporium Melanamphora Melanomma Melanomma Melasmia Melastiza Microglossum Microsphaera Microsphaera Microsphaera Microsphaera Microsphaera Microsphaera Microsphaera Microsphaera Microsphaera Mitrula Miyagia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Monilinia Monodictys Monodictys Monostichella Morchella Morchella Morchella Morchella Mycosphaerella Mycosphaerella Mycosphaerella Myriosclerotinia Nectria Nectria Nectria Nectria Nectria Nectria

album spinifera fuscidulum pulvis-pyrius acerina chateri viride alphitoides berberidis divaricata euonymi hypericacearum ornata pseudacaciae tortilis trifolii paludosa pseudosphaeria amenticola benesuada carduorum cinerea clavata coerulans discolor fusca hydrophila ligni melaleuca palustris revincta spectabilis typhae ventosa fructigena castaneae melanopa salicis conica elata esculenta semilibera podagrariae punctiformis superflua sulcatula cinnabarina coccinea episphaeria leptosphaeriae magnusiana peziza

verslag werkjaar 2007

* * * Zwarte kruitzwam * Gewoon korthaarschijfje Groene aardtong Eikenmeeldauw Zuurbesmeeldauw Vuilboommeeldauw Kardinaalsmutsmeeldauw Hertshooimeeldauw * * Kornoeljemeeldauw Honingklavermeeldauw Beekmijtertje * Elzenpropmollisia * * Gedrongen mollisia Viltige mollisia Leverkruidmollisia Bleke mollisia Grijze viltmollisia Oeverviltmollisia Witrandmollisia Zwartwitte mollisia Moerasmollisia * * * Geelgroene mollisia Appelrotkelkje * * * * Kegelmorielje Gewone morielje Kapjesmorielje * Gewoon stipkogeltje Brandnetelstipkogeltje Kleine zeggenknolkelkje Gewoon meniezwammetje Bloedrood meniezwammetje Kogelmeniezwammetje Netelmeniezwammetje * Ingedeukt meniezwammetje

120


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Nectria Nectria Nemania Nemania Nemania Neottiella Niptera Nitschkia Nitschkia Octospora Octospora Octospora Octospora Octospora Octospora Octospora Octospora Oedocephalum Ombrophila Ombrophila Ombrophila Onygena Ophiobolus Ophiobolus Ophiosphaerella Ophiostoma Orbilia Orbilia Orbilia Orbilia Orbilia Orbilia Orbilia Orbilia Otidea Otidea Otidea Otidea Otidea Pachyella Pachyella Pachyella Paradidymella Paraphaeosphaeria Parthenope Pezicula Pezicula Pezicula Pezicula Peziza Peziza Peziza

punicea purtonii aenea var. aureolutea chestersii serpens rutilans pilosa confertula grevillei axillaris convexula humosa leucoloma var. crosslandii melina musci-muralis rubens wrightii glomerulosum pura var. foliocea pura var. pura violacea corvina acuminatus erythrosporus herpotricha ulmi alnea auricolor cyathea delicatula inflatula leucostigma luteorubella sarraziniana alutacea bufonia cochleata leporina onotica babingtonii peltata violaceonigra clarkii michotii pilatii acericoloa carnea cinnamomea rubi ampelina ampliata anthracina

verslag werkjaar 2007

Vuilboommeniezwammetje Gelatineus meniezwammetje * Streepsporige korstkogelzwam Grijze korstkogelzwam Oranje mosbekertje * Essenpokzwammetje Zwart pokzwammetje Spoelsporig mosschijfje * Groot oranje mosschijfje * * Muurmosschijfje * Pluisdraadmosschijfje * Bruine knoopzwam Roze knoopzwam Violet elzenknoopje Vogelveerzwam * * * Iepenziekte Rood wasbekertje Kromsporig wasbekertje Trechterwasbekertje Niersporig wasbekertje * Bleek wasbekertje Verkleurwasbekertje Doorzichtig wasbekertje Zeemkleurig hazenoor Donker hazenoor Gedrongen hazenoor Echt hazenoor Gewoon varkensoor Okerbruin beekschijfje * Donker beekschijfje * * * Esdoornschorsbekertje * Geel schorsbekertje Bramenschorsbekertje Wijnrode bosbekerzwam Voddenbekerzwam Zwarte brandplekbekerzwam

121


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza

arvernensis badia badioconfusa boltonii bovina celtica cerea depressa echinospora emileia granularis limnaea michelii micropus moseri petersii repanda sepiatra subviolacea succosa succosella Trachycarpa

Peziza Peziza Pezizella Phaeohelotium Phaeohelotium Phaeohelotium Phaeohelotium Phaeohelotium Phialina Phloeospora Phoma Phoma Phomatospora Phyllactinia Pleospora Pleospora Podosphaeria Podosphaeria Podospora Podospora Podospora Podostroma Polydesmia Polythrincium Propolomyces Pseudomicrodochium Pseudopeziza Pseudospiropes Pseudospiropes Pseudospiropes

varia vesiculosa fagi imberbe italicum monticola subcarneum umbillicatum separabilis aegopodii acuta piskorzii dinemasporium guttata herbarum penicillus clandestina tridactyla collapsa conica decipiens alutaceum pruinosa trifolii versicolor aciculare trifolii rousselianus simplex subuliferus

verslag werkjaar 2007

122

Bruine bosbekerzwam Bruine bekerzwam Olijfbruine bosbekerzwam * Koemestbekerzwam Purperen bosbekerzwam Wasgele bekerzwam Teneergeslagen bekerzwam Zemelige brandplekbekerzwam Veelkleurige bosbekerzwam Olijfkleurige bekerzwam Bruine modderbekerzwam Zwavelmelkbekerzwam Molmbekerzwam Paarse brandplekbekerzwam Dadelbruine brandplekbekerzwam Bleekbruine bekerzwam Kleine brandplekbekerzwam Violette brandplekbekerzwam Gewone melkbekerzwam Valse melkbekerzwam Purperbruine brandplekbekerzwam Grote houtbekerzwam Vroege bekerzwam Beukenknopschoteltje Verkleurend vlieskelkje Schorssapbekertje Bruinsporig sapbekertje Vleeskleurig sapbekertje Genaveld sapbekertje * * * * * Hazelaarmeeldauw * * Meidoornmeeldauw Kersenmeeldauw * * * * Kernzwamknopje * Grijswit houtschijfje * Klaverbladschijfje * * *


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Pseudovalsa Psilachnum Psilachnum Pulvinula Pycnostysanus Pyrenopeziza Pyrenopeziza Pyrenopeziza Pyrenopeziza Pyrenopeziza Pyrenopeziza Pyrenopeziza Pyrenopeziza Pyronema Pyronema Ramsbottomia Ramularia Ramularia Ramularia Rhizina Rhopographus Rhytisma Rhytisma Rosellinia Rosellinia Rosellinia Rosellinia Rutstroemia Rutstroemia Rutstroemia Rutstroemia Rutstroemia Sarcoscypha Sarcoscypha Sawadaia Schizothecium Schizothecium Sclerotinia Scutellinia Scutellinia Scutellinia Scutellinia Scutellinia Scutellinia Scutellinia Scutellinia Scutellinia Scutellinia Seimatosporium Sepedonium Septoria Sordaria

lanciformis chrysostigmum eburneum convexella azalea escharodes karstenii nervicola petiolaris plicata polygoni thalictri urticicola domesticum omphalodes macracantha alborosella didyma rubella undulata filicinus acerinum salicinum aquila britannica mammiformis thelena bolaris echinophila firma petiolorum sydowiana austriaca coccinea bicornis conicum tetrasporum sclerotiorum barlae cejpii crinita legaliae nigrohirtula pseudotrechispora scutellata subhirtella trechispora umbrorum lichenicola chrysospermum apiicola fimicola

verslag werkjaar 2007

* Berijpt varenschoteltje Grasschoteltje Groot moskussentje * Bramenuitbreekkommetje * * Esdoornuitbreekkommetje * * Ruituitbreekkommetje * Grootsporig kuddeschijfje Spinragkuddenschijfje Stersporig mosschijfje * * * Oliebolzwam Adelaarsvarenstreepzwam Esdoorninktvlekkenzwam Wilgenvlekkenzwam Lentetepelkogeltje * Glad tepelkogeltje Spits tepelkogeltje Haagbeukstromakelkje Kastanjestromakelkje Eikentakstromakelkje Beukenbladstromakelkje Eikenbladstromakelkje Krulhaarkelkzwam Rode kelkzwam Esdoornmeeldauw * * Gewoon knolkelkje Kalkgraslandwimperzwam Smalsporige wimperzwam * Stersporige wimperzwam Zwarthaarwimperzwam Netsporige wimperzwam Gewone wimperzwam Fijnharige wimperzwam Stekelsporige wimperzwam Rietlandwimperzwam * Goudschimmel * *

123


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Sphaerellopsis Sphaeropsis Sphaerotheca Sphaerotheca Sphaerotheca Sphaerotheca Sphaerotheca Sphaerotheca Sphaerotheca Sphaerotheca Sphaerotheca Sphaerotheca Sporidesmium Sporoschisma Stomiopeltis Taphrina Taphrina Taphrina Taphrina Taphrina Tarzetta Tarzetta Torula Trichobelonium Trichoderma Trichoderma Trichoglossum Trichopeziza Trichopeziza Trichopezizella Trichophaea Trichophaea Trichophaea Trichophaea Trichophaeopsis Trimmatostroma Triposporium Trochila Trochila Trochila Troposporella Tuber Tuber Tuber Tuber Tubercularia Tubeufia Uncinula Uncinula Unguicularia Unguicularia Valsa

filum sapinea aphanis balsaminae epilobii euphorbiae fugax fuliginea fusca macularis pannosa plantaginis leptosporum mirabile betulae amentorum betulae betulina deformans pruni catinus cupularis herbarum asteroma lignorum viride hirsutum mollissima sulphurea nidulus abundans gregaria hemisphaerioides woolhopeia bicuspis salicis elegans craterium ilicina laurocerasi fumosa borchii maculatum puberulum rufum vulgaris cerea adunca adunca var. regularis incarnatina millepunctata ceratophora

verslag werkjaar 2007

* * * * Basterdwederikmeeldauw Wolfsmelkmeeldauw Ooievaarsbekmeeldauw Roetkleurige meeldauw Kruiskruidmeeldauw Braammeeldauw Rozenmeeldauw Weegbreemeeldauw * * * * * Berkenheksenbezem Krulziekte v.d. Perzik Hongerpruimen Gekarteld leemkelkje Klein leemkelkje * * * * Ruige aardtong Fraai franjekelkje Zwavelgeel franjekelkje Gladharig franjekelkje Brandpelsbekertje * Bol pelsbekertje Bleek pelsbekertje Gespeerd pelsbekertje * * Klimopdekselbekertje Hulstdekselbekertje Laurierkersdekselbekertje * Bleke truffel Gevlekte truffel Donzige truffel Roodbruine truffel * * Wilgenmeeldauw * Vleeskleurig waterkelkje Zwermwaterkelkje Braamkromspoorkogelzwam

124


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Valsella Velutarina Venturia Venturia Verticicladium Vibrissea Vibrissea Xylaria Xylaria Xylaria Xylaria Xylaria Xylaria Xylaria

salicis rufoolivacea inaequalis rumicis trifidum filisporia leptospora carpophila filiformis geoglossum hypoxylon longipes polymorpha rhopaloides

verslag werkjaar 2007

* Takbekertje Appelschurft * * Grijs draadspoorschijfje * Beukendopgeweizwam Draadvormige geweizwam * Geweizwam Esdoornhoutknotszwam Houtknotszwam *

Bijlage 6 Overzicht van de soorten uit de groep van de Uredinales (Roestzwammen) die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (74) Genus

Soort

Nederlandse naam

Blumeria Coleosporium Cronartium Cumminsiella Kuehneola Melampsora Melampsora Melampsora Melampsora Melampsora Melampsora Melampsora Melampsora Melampsora Melampsorella Melampsoridium Phragmidium Phragmidium Phragmidium Phragmidium Phragmidium Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia

graminis tussilaginis ribicola mirabilissima uredinis allii-populina caprearum epitea euphorbiae hypericorum larici-populina populina populnea ribesii-viminalis symphyti betulinum bulbosum mucronatum rosae-pimpinelifoliae tuberculatum violaceum acetosae adoxae aegopodii albescens annularis arenariae brachypodii var. brachypodii

Grasmeeldauw Klein hoefbladroest Blazenroest Mahoniaroest Bramenroest Look-Populierroest Wilgenroest Katwilgroest Wolfsmelkroest Hertshooiroest Lork-Populierroest * Espenroest Kruisbesroest Smeerwortelroest Berkenroest Dauwbraamroest Gewone rozenroest Duinrietroest Egelantierroest Zwarte braamroest Veldzuringroest Muskuskruidroest Zevenbladroest * Valse salieroest Anjerroest Kortsteelroest

125


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Pucciniastrum Pucciniastrum Tranzschelia Tranzschelia Triphragmium Uromyces Uromyces Uromyces Uromyces Uromyces Uromyces Uromyces Uromyces

calcitrapae caricina chaerophylli circaeae cnici cnici-oleracei convolvuli coronata cyani dioicae festucae glechomatis graminis hieracii hordei lagenophorae lapsanae magnusiana malvacearum menthae obscura phragmitis poarum polygoni-amphibii pulverulenta punctiformis recondita sessilis striiformis tanaceti urticata var. urticae-ripariae variabilis violae circaeae epilobii anemones discolor ulmariae appendiculatus dactylidis fallens ficariae junci pelargonii-zonalis rumicis viciae-fabae

verslag werkjaar 2007

Distelroest Brandnetelroest Fluitenkruidroest Heksenkruidroest Speerdistelroest Moesdistelroest * Kroonroest Korenbloemroest Jakobskruiskruidroest Roodzwenkgrasroest Hondsdrafroest Zwarte roest Havikskruidroest Gerstroest Kleine kruiskruidroest Akkerkoolroest Fijne rietroest Kaasjeskruidroest Muntroest Madeliefjesroest Grauwe rietroest Beemdgrasroest Veenwortelroest Basterdwederikroest Akkerdistelroest Wit struisgrasroest Rietgrasroest Hondstarweroest Alsemroest * Paardenbloemroest Viooltjesroest Valse heksenkruidroest Wilgenroosjeroest Anemoonroest Kersenroest Moerasspirearoest Boonroest Boterbloemroest Klaverroest Speenkruidroest Russenroest Ooievaarsbekroest Zuringroest Wikkeroest

126


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Bijlage 7

verslag werkjaar 2007

Overzicht van de soorten uit de groep van de Ustilaginomyceten (Brandzwammen) die waargenomen werden in de provincie VlaamsBrabant (8)

Genus

Soort

Nederlandse naam

Entyloma Mycrobotrium Mycrobotrium Sphacelotheca Urocystis Ustilago Ustilago Ustilago

ficariae stellariae violacea hydropiperis anemones avenae filiformis maydis

Speenkruidbrand Muurbrand Meeldraadbrand Waterpeperbrand Anemoonbrand Haverbrand Vlotgrasbrand Ma誰sbrand

Bijlage 8 Overzicht van de soorten uit de groep van de Deuteromyceten die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (6) Genus

soort

Nederlandse naam

Bispora Paecilomyces Paecilomyces Periconia Periconia Stilbella

antennata farinosus tenuipes byssoides cookei erythrocephala

* Gewone rupsenzwam * * * *

Bijlage 9 Overzicht van de soorten uit de groep van de Myxomycota (Slijmzwammen) die waargenomen werden in de provincie Vlaams-Brabant (105) Genus

Soort

Nederlandse naam

Arcyodes Arcyria Arcyria Arcyria Arcyria Arcyria Arcyria Arcyria Arcyria Arcyria Badhamia Badhamia Badhamia

incarnata affinis cinerea denudata incarnata major minuta obvelata pomiformis stipata capsulifera foliicola panicea

Vleeskleurig kluitje Variabel netwatje Asgrauw netwatje Karmijnrood netwatje Grootmazig netwatje Helroze netwatje Fopnetwatje Lang netwatje Kluwennetwatje Worstnetwatje Hoekmazig kalknetje Grasminnend kalknetje Roodvoetkalknetje

127


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Badhamia Brefeldia Calomyxa Ceratiomyxa Comatricha Comatricha Comatricha Comatricha Comatricha Craterium Craterium Craterium Craterium Cribraria Cribraria Cribraria Cribraria Cribraria Cribraria Cribraria Cribraria Diachea Dianema Dictydiaethalium Diderma Diderma Diderma Diderma Diderma Diderma Didymium Didymium Didymium Didymium Didymium Didymium Didymium Didymium Enerthenema Fuligo Fuligo Fuligo Fuligo Hemitrichia Hemitrichia Lamproderma Leocarpus Lycogala Lycogala Metatrichia Metatrichia Mucilago

utricularis maxima metallica fruticulosa var. fruticulosa alta elegans nigra pulchella tenerrima aureonucleatum aureum leucocephalum minutum argillacea aurantiaca cancellata microcarpa mirabilis persoonii rufa vulgaris leucopodia depressum plumbeum donkii effusum floriforme hemisphaericum spumarioides umbilicatum clavus difforme melanospermum minus nigripes squamulosum trachysporum verrucosporum papillatum candida luteonitens rufa septica clavata serpula scintillans fragilis conicum epidendrum floriformis vesparia crustacea

verslag werkjaar 2007 Troskalknetje Zwart reuzenkussen Parelmoerwatje Gewoon ijsvingertje Langharig kroeskopje Klein kroeskopje Langstelig kroeskopje Golvend kroeskopje Spits kroeskopje Goudhartkalkbekertje Citroengeel kalkbekertje Schuimkalkbekertje Witdekselkalkbekertje Zandkleurig lantaarntje Goudgeel lantaarntje Knikkend lantaarntje Klein lantaarntje Prachtlantaarntje Hazelnootkleurig lantaarntje Wijdmazig lantaarntje Hoeksporig lantaarntje Witpootglinsterkopje Grijsbruin zijdekussentje Loodkleurig netplaatje Dof kalkschaaltje Versmolten kalkschaaltje Tulpvormig kalkschaaltje Schijfvormig kalkschaaltje Witvoetig kalkschaaltje Robuust kalkschaaltje Spijkerkristalkopje Glad kristalkopje Vlekkig kristalkopje Kleinvlekkig kristalkopje Zwartstelig kristalkopje Variabel kristalkopje Grofsporig kristalkopje Knikkend kristalkopje Papilparapluutje Wit kalkkussen Populierkalkkussen Roestbruin kalkkussen Heksenboter Doorschijnend langdraadwatje Netvormig langdraadwatje Witkruinparelmoerkopje Glanzend druivenpitje Dwergboomwrat Gewone boomwrat Donkerbruin kelkpluisje Gebundeld kelkpluisje Groot kalkschuim

128


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Oligonema Oligonema Paradiacheopsis Perichaena Perichaena Perichaena Perichaena Physarum Physarum Physarum Physarum Physarum Physarum Physarum Physarum Physarum Physarum Physarum Physarum Reticularia Reticularia Reticularia Stemonaria Stemonitis Stemonitis Stemonitis Stemonitis Stemonitopsis Stemonitopsis Symphytocarpus Trichia Trichia Trichia Trichia Trichia Trichia Trichia Trichia Trichia Tubulifera

flavidum schweinitzii solitaria chrysosperma corticalis depressa vermicularis album bitectum cinereum compressum conglomeratum contextum leucophaeum leucopus nutans var. nutans psittacinum virescens viride lycoperdon olivaceum splendens longa axifera fusca herbatica smithii hyperopta typhina amaurochaetoides affinis botrytis contorta var. contorta decipiens favoginea flavicoma persimilis scabra varia arachnoidea

verslag werkjaar 2007 Wrattig goudbolletje Dwerggoudbolletje Eenzaam dwergkroeskopje Variabel goudkussentje Dekselgoudkussentje Plat goudkussentje Wormvormig goudkussentje Knikkend kalkkopje Niervormig kalkkopje Grijs kalkkopje Samengedrukt kalkkopje Geklonterd kalkkopje Bros kalkkopje Grijswit kalkkopje Witsteelkalkkopje * Oranjesteelkalkkopje Grijsgroen kalkkopje Geelgroen kalkkopje Zilveren boomkussen Olijfkleurig boomkussen Rossig boomkussen Gevorkt hoornpluimpje Roodbruin netpluimpje Gebundeld netpluimpje Glad netpluimpje Kaneelkleurig netpluimpje Lilagrijs schijnpluimpje Zilveren schijnpluimpje Netsporig pluimkussentje Bolvormig draadwatje Zwart draadwatje Dikwandig draadwatje Peervormig draadwatje Cilindervormig draadwatje Veelvlekkig draadwatje Goudgeel draadwatje Gezellig draadwatje Fopdraadwatje Rossig buiskussen

129


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

130

verslag werkjaar 2007

Bijlage 10 Overzicht van de bezochte bosgebieden in Vlaams-Brabant, gerangschikt per kwartierhok + aantal onderzochte uurhokken en kwartierhokken # uur# kwartierhokken hokken 1

2

3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7

8 9

10

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

11

12

13

14

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Kwartierhok Gebied

Gemeente

d4-23-00 d4-23-40 d4-23-42 d4-24-14 d4-24-31 d4-24-32 d4-24-33 d4-24-44 d4-25-33 d4-26-12 d4-26-21 d4-32-34 d4-33-00 d4-33-14 d4-33-21 d4-33-30 d4-33-31 d4-33-32 d4-34-14 d4-34-23 d4-34-24 d4-34-31 d4-34-32 d4-34-33 d4-34-41 d4-35-12 d4-35-32 d4-36-11 d4-36-23 d4-36-34 d4-37-21 d4-37-22 d4-38-00 d4-38-12 d4-38-21 d4-38-31 d4-38-34 d4-38-43 d4-42-24 d4-42-34 d4-42-41 d4-43-13 d4-43-32 d4-43-33 d4-43-34 d4-44-14

Sint-Amands Sint-Amands Sint-Amands Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Willebroek Willebroek Opwijk Buggenhout Buggenhout Londerzeel Buggenhout Buggenhout Buggenhout Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Kapelle-op-den-bos Wolvertem Londerzeel Mechelen Zemst Mechelen Mechelen Mechelen Zemst Mechelen Zemst Zemst Zemst Opwijk Opwijk Opwijk Opwijk Opwijk Opwijk Opwijk Wolvertem

Lippelobos Lippelobos Lippelobos Marselaer Marselaer Scheysselberg Groenhof Neeravert Camping Diepvennen Kasteel Mezenbroek, het Broek Het Broek Opwijk Buggenhoutbos Buggenhoutbos Handelstraat Buggenhoutbos Buggenhoutbos Buggenhoutbos Drietorens Drietorens Leirekensroute Lakemansplas De Putter Drietorenstraat Westrodestraat Schapenweide Bos van Aa, Kollinten Gazon voor NP-secretariaat Planckendael Bloso-domein Mechels broek Bloso-domein Bloso-domein NMBS-gedeelte Hofstade-Bloso-domein

Broevink Paddenbroeken Paddenbroeken Hoogstraat 11


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

15

16

17 18

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

19

20

21 22 23

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

24 86 87 88

d4-44-22 d4-44-24 d4-44-33 d4-44-42 d4-44-44 d4-45-13 d4-45-14 d4-45-21 d4-45-24 d4-45-32 d4-45-34 d4-46-11 d4-46-12 d4-46-13 d4-47-44 d4-48-00 d4-48-11 d4-48-12 d4-48-21 d4-48-23 d4-48-24 d4-48-24 d4-48-41 d4-48-42 d4-48-43 d4-51-00 d4-51-22 d4-51-41 d4-52-11 d4-52-13 d4-52-14 d4-52-21 d4-52-24 d4-52-31 d4-52-32 d4-52-41 d4-52-43 d4-53-13 d4-53-31 d4-54-41 d4-55-00 d4-55-13 d4-55-14 d4-55-21 d4-55-31 d4-55-32 d4-55-34 d4-55-44 d4-56-00 d4-56-13 d4-56-33 d4-56-34

131

verslag werkjaar 2007

Imde Imde Hunsberg Driesstraat Boskapel Velaertsbos Imde Birrebeekvallei Gravenbos Langs kanaal Gravenbos Kasteelpark het Steen Bloso-domein Reservaat Vriezenbroek Bloso-domein Bloso-domein Ter Linden, kampenhoutsebaan Schiplakenbos - Hof ter Linden Steentjesbos Kampenhoutsebaan Steentjesbos Snijsselsbos

Kravaalbos Kravaalbos Dries Kravaalbos Kravaalbos Kravaalbos Paddenpoel Paardenbos Kartelobos Foeksenbos Nationale plantentuin Nationale plantentuin Nationale plantentuin Nationale plantentuin Nationale plantentuin

Hoge steenweg 33 AlbertI - Laan Tangebeekbos

Wolvertem Wolvertem Wolvertem Wolvertem Wolvertem Wolvertem Meise Nieuwenrode Wolvertem Meise Meise Grimbergen Grimbergen Grimbergen Zemst Zemst Zemst Zemst Zemst Boortmeerbeek Boortmeerbeek Kampenhout Zemst Kampenhout Steenokkerzeel Rotselaar Affligem Affligem Aalst Aalst Aalst Opwijk Aalst Aalst Aalst Asse Asse Merchtem Asse Merchtem Meise Meise Meise Meise Meise Meise Meise Meise Vilvoorde Grimbergen Vilvoorde Vilvoorde


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

25

26

27 28 29

30

31

32

33

34

35

89 d4-56-43 90 d4-56-44 d4-57-00 d4-57-40 91 d4-57-41 92 d4-57-42 93 d4-57-43 94 d4-57-44 95 d4-58-23 96 d4-58-31 97 d4-58-42 98 d5-24-43 99 d5-24-44 100 d5-25-33 101 d5-25-34 d5-26-00 d5-26-40 102 d5-26-41 103 d5-26-42 104 d5-26-43 105 d5-26-44 106 d5-27-11 107 d5-27-12 108 d5-27-13 d5-28-00 109 d5-28-13 110 d5-28-22 111 d5-28-24 112 d5-28-32 113 d5-28-34 d5-28-40 114 d5-28-41 115 d5-28-42 116 d5-28-43 117 d5-28-44 d5-31-00 118 d5-31-11 119 d5-31-23 120 d5-31-24 121 d5-31-34 d5-32-00 122 d5-32-14 123 d5-32-22 124 d5-32-23 125 d5-32-32 d5-33-00 126 d5-33-22 127 d5-33-32 128 d5-33-34 129 d5-33-41 d5-34-00 130 d5-34-11

132

verslag werkjaar 2007

Domein drie fonteinen Domein drie fonteinen Mimabos Floordambos Floordambos Floordambos Floordambos Floordambos Hellebos Floordambos Torfbroek De Meren Meertsels Meertsels Langdonken Molenvloed (Langdonken) Langdonken Langdonken Langdonken Het Rot Stippelberg Mottaard Bos Merode

Weefberg Abdij van Averbode Abdij van Averbode Abdij van Averbode Abdij van Averbode Zichems veld Mispeldonk Ven Donk

Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Steenokkerzeel Steenokkerzeel Steenokkerzeel Steenokkerzeel Steenokkerzeel Kampenhout Steenokkerzeel Kampenhout Begijnendijk Begijnendijk Begijnendijk Begijnendijk Herselt Herselt Herselt Herselt Herselt Herselt Herselt Herselt Herselt Scherpenheuvel-Zichem Averbode Averbode Averbode Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Bonheiden Bonheiden Bonheiden Bonheiden Keerbergen

Broekelei Pommelsven Broekelei Broekelei Raambeekvallei Zegbroek Zegbroek Kruisheide Perkheide Bolloheide

Keerbergen Keerbergen Keerbergen Tremelo Tremelo Tremelo Tremelo Tremelo Tremelo Tremelo


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

131 132 133 134 36

37

38

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

39 152 153 154 155 156 157 158 159 160 40 161 162 163 41

42

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174

43 175 176

d5-34-13 d5-34-24 d5-34-31 d5-34-43 d5-35-00 d5-35-12 d5-35-14 d5-35-24 d5-35-42 d5-35-44 d5-36-12 d5-36-14 d5-36-21 d5-36-34 d5-36-43 d5-37-12 d5-37-13 d5-37-14 d5-37-23 d5-37-33 d5-37-42 d5-37-44 d5-38-00 d5-38-11 d5-38-12 d5-38-13 d5-38-14 d5-38-22 d5-38-24 d5-38-33 d5-38-41 d5-38-42 d5-41-00 d5-41-31 d5-41-40 d5-41-43 d5-41-44 d5-42-00 d5-42-23 d5-42-32 d5-42-41 d5-42-42 d5-42-43 d5-43-11 d5-43-13 d5-43-14 d5-43-21 d5-43-23 d5-43-42 d5-44-00 d5-44-24 d5-44-32

verslag werkjaar 2007

Bolloheide Balenberg Louisaheide Perkheide De Putten De Putten Meertsels Meetshoven Meetshoven Langdonken - Gijmelhoek Gijmel Langdonken - Gijmelhoek

Molenheide Molenheide Molenheide Demerbroeken Middelberg Keet-Kerkendijk Wijngaardberg Voortberg Rodeberg Demberbroek Pastoriestraat Voortberg Demerbroeken Bekkevoortse beemden Tuin Marc Herremans Messelbroek 17 Tuin Koen Berwaerts Steentjesbos Steentjesbos Weisetter: Natuurreservaat Weisetter: Natuurreservaat Weisetter: Natuurreservaat Spitsbos PrivĂŠ-tuin Spitbos

Kasteeldomein Antitankgracht Antitankgracht Werchters broek

Heikantberg Wegkant

133

Tremelo Tremelo Tremelo Tremelo Begijnendijk Begijnendijk Begijnendijk Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Herselt Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Scherpenheuvel-Zichem Bekkevoort Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Kampenhout Kampenhout Kampenhout Kampenhout Kampenhout Haacht Haacht Haacht Wespelaar Wespelaar Wespelaar Haacht Haacht Werchter Werchter Werchter Werchter Rotselaar Rotselaar Rotselaar


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

177 178 179 180 181 44 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 45 192 193 194 195 196 197 46

47

198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

48 209

49

50

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

d5-44-33 d5-44-41 d5-44-42 d5-44-43 d5-44-44 d5-45-00 d5-45-12 d5-45-14 d5-45-20 d5-45-22 d5-45-23 d5-45-24 d5-45-31 d5-45-33 d5-45-41 d5-45-43 d5-45-44 d5-46-00 d5-46-13 d5-46-21 d5-46-22 d5-46-33 d5-46-34 d5-46-43 d5-47-00 d5-47-11 d5-47-13 d5-47-31 d5-47-33 d5-47-34 d5-47-41 d5-48-11 d5-48-21 d5-48-33 d5-48-43 d5-48-44 d5-51-00 d5-51-31 d5-51-40 d5-51-42 d5-51-43 d5-52-13 d5-52-23 d5-52-31 d5-52-33 d5-52-43 d5-52-44 d5-53-11 d5-53-12 d5-53-13 d5-53-21 d5-53-22

134

verslag werkjaar 2007

Averegten Tuin RenĂŠ Meeuwis Middelberg Middelberg Wijngaardberg Kloesebos Vorsdonkbos Vorsdonkbos 's Hertogenheide 's Hertogenheide Eikelberg 's Hertogenheide 's Hertogenheide Wijngaardberg 's Hertogenheide Beninksberg Mostingbos 's Hertogenheide Achter schoonhoven De Mot berm Kraaikant berm Kriesberg Mostingbos Walenbos Konijntjesberg Tienbundersbos Watertoren Kaaskorf Haksbergenstraat Mierenbos Mannenberg Domein Mariahal Ossenberg N Ossenberg N Steenberg Torfbroek Silsombos

Langenbos

Kastanjebos Kastanjebos Plantsoenbos Plantsoenbos Kasteelpark

Hallaar Rotselaar Rotselaar Rotselaar Rotselaar Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Rotselaar Aarschot Holsbeek Aarschot Aarschot Aarschot Holsbeek Holsbeek Holsbeek Tielt-Winge Aarschot Aarschot Aarschot

Tielt-Winge Tielt-Winge Scherpenheuvel-Zichem Tielt-Winge Tielt-Winge Kampenhout Kampenhout Kortenberg Kampenhout Kampenhout Veltem-Beisem Kampenhout Kampenhout Herent Herent Wijgmaal Wijgmaal Rotselaar Rotselaar


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

223 224 225 226 227 228 51 229 230 231 232 233 234 235 236 52 237 238 239 240 241 242 243 244 53 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 54 257 258 259 260 261 262 263 55

d5-53-23 d5-53-24 d5-53-32 d5-53-34 d5-53-41 d5-53-42 d5-54-00 d5-54-11 d5-54-14 d5-54-23 d5-54-24 d5-54-34 d5-54-41 d5-54-43 d5-54-44 d5-55-00 d5-55-12 d5-55-13 d5-55-14 d5-55-21 d5-55-24 d5-55-31 d5-55-32 d5-55-41 d5-56-00 d5-56-12 d5-56-13 d5-56-14 d5-56-23 d5-56-24 d5-56-31 d5-56-33 d5-56-34 d5-56-40 d5-56-41 d5-56-42 d5-56-43 d5-56-44 d5-57-00 d5-57-11 d5-57-12 d5-57-13 d5-57-23 d5-57-31 d5-57-41 d5-57-44 d5-58-00

264 d5-58-11 265 d5-58-12 d5-58-20 266 d5-58-24 267 d5-58-31

135

verslag werkjaar 2007

Wijgmaalbroek Hoogvorstkasteel Vaart Wijgmaalbroek Kloosterbos Kwellenberg Wegberm Kloosterbos Kloosterbroekbos Kasteel van Tilt Wegberm

Beninksberg Dunbergbroek Nationale plantentuin Beninksberg De Roost Dunbergbroek Walenbos Walenbos Kasteelpark van Horst Walenbos Walenbos Walenbos Walenbos Walenbos Troostembergbos Walenbos Walenbos (de Dolaag) Walenbos Walenbos Motbroek Walenbos Kerkweg Walenbos Walenbos (Sengensbeemd) Walenbos Berm Heiberg (Bonnekensbos) Omgeving Wersbeek en Bekkevoort Bleuken Heide

Wijgmaal Wijgmaal Herent Herent Herent Leuven Rotselaar Rotselaar Holsbeek Holsbeek Holsbeek Rotselaar Holsbeek Aarschot Holsbeek Holsbeek Meise Rotselaar

Tielt-Winge Holsbeek Tielt-Winge Holsbeek Holsbeek Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge

Bekkevoort Tielt-Winge Tielt-Winge

Klein Kempen Holle weg Kerkstraat


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

268 269 270 271 56

57

58

272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

59

60

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308

61 309 310 311 312 313 314 315

d5-58-32 d5-58-33 d5-58-34 d5-58-42 d6-21-00 d6-21-11 d6-21-13 d6-21-21 d6-21-24 d6-21-31 d6-21-33 d6-21-34 d6-21-41 d6-21-42 d6-21-44 d6-22-24 d6-22-33 d6-22-42 d6-23-11 d6-23-13 d6-23-30 d6-23-31 d6-23-32 d6-23-33 d6-23-34 d6-31-00 d6-31-11 d6-31-12 d6-31-14 d6-31-21 d6-31-22 d6-31-24 d6-31-34 d6-31-41 d6-31-42 d6-31-44 d6-32-11 d6-32-12 d6-32-13 d6-32-31 d6-32-33 d6-32-42 d6-32-43 d6-32-44 d6-33-00 d6-33-11 d6-33-13 d6-33-24 d6-33-31 d6-33-32 d6-33-33 d6-33-43

136

verslag werkjaar 2007

Bekkevoort Kapelstraat Asdonk Gerhagen: Natuurreservaat Gerhagen: Natuurreservaat Houterenberg Bossen Kasteel Arendschot Engsbergen Houterenberg Groot Asdonk Groot Asdonk: Natuurreservaat Oosterbergen Molenberg Hooilandse berg Schutshaag, Vallei drie beken Rot Hooilandse berg Hooilandse berg Catselt Catselt Catselt Molenveld Asdonk Dassenaarde Natuurreservaat Elzenbroek Vinkenberg Ford Leopold Asdonk: natuurreservaat De Schans De Schans Vliegveld Schaffen, Fort Leopold Halve maan Hees Prinsenbos Hees Vallei 3 beken, Blankaar Geenrode Bakelsveld Heesveld Zelem Schurfert

Tessenderlo Tessenderlo Tessenderlo Tessenderlo Tessenderlo Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Tessenderlo Tessenderlo Diest Diest Diest Diest Tessenderlo Diest Diest Diest Diest Diest Diest Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Diest Diest Diest Scherpenheuvel-Zichem Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Lummen Diest Lummen Halen Diest Halen Lummen


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

62

63

64

65

66

67

68

69

316 d6-33-44 d6-41-00 317 d6-41-14 318 d6-41-22 319 d6-41-31 320 d6-41-32 321 d6-41-33 322 d6-41-42 d6-42-00 d6-42-10 323 d6-42-11 324 d6-42-12 325 d6-42-21 326 d6-42-22 327 d6-42-24 328 d6-42-33 329 d6-51-11 330 d6-51-21 331 d6-51-24 332 d6-51-32 333 d6-51-42 334 d6-51-44 d6-52-00 335 d6-52-14 336 d6-52-22 337 d6-52-31 338 d6-52-32 339 d6-52-33 340 d6-52-34 341 d6-52-41 342 d6-52-42 343 d6-52-43 344 d6-53-11 345 d6-53-22 346 d6-53-24 347 d6-53-33 348 d6-53-34 349 d6-54-12 350 d6-54-13 351 d6-54-14 352 d6-54-23 e3-18-00 353 e3-18-12 354 e3-18-20 355 e3-18-21 356 e3-18-23 357 e3-18-24 358 e3-18-42 359 e3-18-44 360 e3-28-21 361 e3-28-22 362 e3-28-23

137

verslag werkjaar 2007

Kagevinne Galgenberg Citadel Holle weg Kerkstraat Grasland aan prinsenbos Luienberg Gasthuisbos Halve Maan Halve Maan Halve Maan Wijngaardsveld Rotbroek De Leunen St.-Jansbergkasteel Papenbroek Begijnenbeekvallei Rijnrode Rijnrode Waanrode Lievekensrode Klitseberg Loksbergen Zittaard Blekkom Blekkom Riegel Vossenkot Petanenbos

Bommer Bets Ouraan Kasteel Gasthuis Kleine ruit Monnikshof Herkkant Wellebos Wellemeersen Wellemeersen Wellemeersen Wellemeersen Wellemeersen Wellemeersen Wellemeersen Molenbeekmeersen

Lummen Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Halen Diest Bekkevoort Bekkevoort Bekkevoort Kortenaken Kortenaken Halen Halen Halen Halen Halen Kortenaken Kortenaken Halen Halen Halen Halen Herk-de-Stad Herk-de-Stad Geetbets Geetbets Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

70

71

72 73 74

75

76 77

78

79

80

363 e3-28-32 364 e3-28-41 365 e3-28-44 e3-38-00 366 e3-38-12 367 e3-38-22 368 e3-38-32 369 e3-38-41 370 e3-38-42 371 e3-38-43 372 e3-38-44 e3-46-00 e3-46-20 373 e3-46-34 e3-47-00 374 e3-47-11 375 e3-48-33 e3-48-33 e3-56-00 376 e3-56-12 377 e3-56-14 378 e3-56-24 379 e3-57-22 380 e3-57-31 381 e3-57-43 382 e3-58-11 e4-11-00 383 e4-11-11 384 e4-11-12 385 e4-11-23 386 e4-11-31 387 e4-11-33 388 e4-11-34 389 e4-11-41 390 e4-11-43 e4-12-00 391 e4-12-12 392 e4-12-21 393 e4-12-32 394 e4-12-34 395 e4-12-41 396 e4-12-42 397 e4-12-43 398 e4-13-12 399 e4-13-13 400 e4-13-31 401 e4-13-32 402 e4-13-33 403 e4-13-34 404 e4-13-44 e4-13-40 e4-14-40

138

verslag werkjaar 2007

Okegem Puttenberg Berchembos Roosdaal Roosdaal Neigembos Neigembos Berchembos Neigembos Raspaillebos Bos Moerbekebos Geitebos Zandbergen Hellebos Steenhoutbos Karkoolbos Kluisbos Kluisbos Ninoofsesteenweg 130

Hellebos Domentse bossen Ten bos Blakmers De Vallier De Vallier

Liedekerkebos Putberg La Morette La Morette Parking Ikea Kasteel Wolfrot Vrijthoutbos Vrijthoutbos

La Motte Parking E40 Droogveld Laarbeekbos

Liedekerke Roosdaal Roosdaal

Ninove Ninove Roosdaal Ninove Geraardsbergen Geraardsbergen Geraardsbergen Ninove Gooik Gooik Geraardsbergen Galmaarden Galmaarden Galmaarden Ninove Galmaarden Tollembeek Gooik Affligem

Affligem Affligem Liedekerke Liedekerke Affligem Liedekerke Asse Ternat Asse Ternat Ternat Ternat Ternat Asse Asse Asse Asse Ternat St. Ulriks-kapelle Groot-Bijgaarden Asse Jette


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

81

82

83 84

405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 413 414 415 416 417 418

85

86

419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429

87

88

89 90

430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441

91

442

e4-14-41 e4-14-42 e4-14-43 e4-14-44 e4-15-11 e4-15-22 e4-15-31 e4-15-34 e4-15-33 e4-15-41 e4-16-11 e4-16-21 e4-16-22 e4-16-24 e4-16-31 e4-16-33 e4-16-34 e4-16-42 e4-17-31 e4-17-44 e4-18-21 e4-18-23 e4-18-32 e4-18-44 e4-21-00 e4-21-12 e4-21-13 e4-21-14 e4-21-21 e4-21-23 e4-21-33 e4-21-42 e4-22-12 e4-22-13 e4-22-21 e4-22-32 e4-23-00 e4-23-21 e4-23-22 e4-23-41 e4-23-42 e4-24-22 e4-24-31 e4-24-32 e4-24-33 e4-24-44 e4-25-13 e4-26-00 e4-26-14 e4-26-30 e4-27-00 e4-27-20

139

verslag werkjaar 2007

Laarbeekbos Laarbeekbos Laarbeekbos Laarbeekbos Maalbeekvallei Piereman Dielegembos Laarbeekbos Dielegembos Koninklijk park Vinkenlaan

Jette Jette Jette Jette

Jette Brussel Vilvoorde

Floordambos Ganzenweidestraat Van Praat Van Praat Moeraske, Park Walkiers Kerkhof Marga

Brussel Brussel Brussel Brussel Brussel

Grimbergen

Berm Liedekerkebos Liedekerkebos Liedekerkebos Liedekerkebos Liedekerkebos Liedekerkebos Vallier

Dronkenborre

Parking E 40 Groot-Bijgaarden Vallerbos Rondenbos De Wolfsputten Marais de Ganshoren De Wolfsputten Taborberg Park Scheutbos Karreveldpark Josaphatpark Square ambiorix Woluwe Park, Park Jourdain Park Jourdain

Kortenberg Liedekerke Liedekerke Liedekerke Liedekerke Liedekerke Liedekerke Liedekerke Ternat Dilbeek Ternat Wambeek Dilbeek Groot-Bijgaarden Dilbeek Dilbeek Brussel Dilbeek Dilbeek Dilbeek Brussel Brussel Brussel Brussel Brussel Brussel Brussel


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

92 93

94

95

96

97

98 99

100

101

443 e4-27-32 444 e4-37-31 e4-28-00 445 e4-28-22 446 e4-28-24 447 e4-28-33 448 e4-28-44 449 e4-31-32 450 e4-31-43 451 e4-31-42 452 e4-31-44 453 e4-32-11 454 e4-32-21 455 e4-32-24 456 e4-32-34 457 e4-33-12 458 e4-33-22 459 e4-33-23 e4-34-10 460 e4-34-11 461 e4-34-33 462 e4-35-43 463 e4-36-22 464 e4-36-23 465 e4-36-32 466 e4-36-33 467 e4-36-41 468 e4-36-43 e4-37-00 469 e4-37-14 e4-37-30 470 e4-37-31 471 e4-37-32 472 e4-37-33 473 e4-37-34 474 e4-37-41 475 e4-37-42 476 e4-37-43 477 e4-37-44 e4-38-00 e4-38-20 414 415 416 417 418

102

419 420 421 422

e4-38-23 e4-38-24 e4-38-33 e4-38-34 e4-38-40 e4-38-42 e4-38-42 e4-38-43 e4-41-14 e4-41-23 e4-41-24

140

verslag werkjaar 2007

Hof ter Mussche Val d' Or Villawijk Hunstman Vosberg Holle weg met Iep

Berm + schapenweide Houtkant langs Negenbunders

Ijsbos

Park van Gaasbeek Domein Vlazendaal Eramus hospitaal KBIN Val d' Or Parc Glaverbel Square des Latins Ter Kamerenbos Campus ULB Rood klooster Rood klooster ZoniĂŤnwoud ZoniĂŤnwoud Rood klooster Rood klooster Leemberg Vier Armen Flossendelle Leemberg Park van Tervuren Park vanTervuren Park van Tervuren (museum midden Afrika) Park van Tervuren - Warande Arboretum Arboretum Kapucijnenbos Park van Tervuren Duivelse Hoek Kapucijnenbos, Zevenster Holle weg Elzenbos

Brussel Brussel Dilbeek Everberg Everberg Wezembeek-Oppem Sterrebeek O.L.V. Lombeek Gooik Lennik Sint-Kwintens-Lennik Lennik Schepdaal Schepdaal Lennik Itterbeek Itterbeek Itterbeek Lennik Dilbeek Brussel Brussel Brussel Brussel Brussel Brussel

Oudergem Tervuren Oudergem Oudergem Oudergem Oudergem Oudergem Tervuren Tervuren Oudergem Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Gooik


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

423 424 425 426 427 428 429

103

104 430 431 432 105 433 106 434 435 436 437 438 439 440 441 442 106 443 444

446

449

107

e4-41-32 e4-41-34 e4-42-21 e4-42-24 e4-42-34 e4-42-43 e4-42-44 e4-43-00 e4-43-10 e4-43-11 e4-43-13 e4-43-44 e4-44-00 e4-44-32 e4-45-00 e4-45-14 e4-45-20 e4-45-22 e4-45-23 e4-45-24 e4-45-32 e4-45-34 e4-45-40 e4-45-42 e4-45-43 e4-45-44 e4-46-00 e4-46-11 e4-46-12

445 e4-46-14 e4-46-20 e4-46-21 447 e4-46-22 448 e4-46-23 e4-46-24 450 e4-46-31 451 e4-46-32 452 e4-46-34 e4-46-40 453 e4-46-41 454 e4-46-42 455 e4-46-43 456 e4-46-44 e4-47-00 457 e4-47-11 458 e4-47-12 459 e4-47-13 460 e4-47-14 e4-47-20 461 e4-47-21 e4-47-21

141

verslag werkjaar 2007

Leerbeekbos Kesterheide Wegberm

Gooik Gooik Lennik Pepingen

wegberm Kasteelpark Gaasbeek

Lennik

Kast Groenenberg Kasteel van Gaasbeek Park Coloma

Sint-Pieters-Leeuw Lennik Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pieters-Leeuw

Kinsendaal Kauwberg Defrelaan Kerkhof Sint-Job-berg Kinsendaal kerk + villa's Verrewinkel Kauwberg Buisdelle Verrewinkel Zoniënwoud Ter Kamerenbos Ter Kamerenbos Verdronken kinderen en Vuilbeekvallei Watermael-bosvoorde Avenue des coccinelles Drie Linden Verdronken kinderen en Vuilbeekvallei Vuilbeek Berckmansweg Sentier de la source laine Zoniënwoud Vuilbeek Vuilbeek Grasdelle Zoniënwoud Zoniënwoud Reigersbos Blankedelle Tamboerdreef Mezendreef Notre Dame au bois Blankedelle Leonardkruispunt

Ukkel Ukkel Ukkel Ukkel Ukkel Ukkel Linkebeek Ukkel Ukkel Ukkel Ukkel Watermael-Bosvoorde Brussel Brussel Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Ukkel Ukkel Ukkel Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Ukkel Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Oudergem Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Oudergem Oudergem Tervuren


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

108

475 109 110 111 479 481

462 e4-47-22 463 e4-47-23 464 e4-47-24 e4-47-30 465 e4-47-31 466 e4-47-32 467 e4-47-33 468 e4-47-34 e4-48-00 e4-48-10 469 e4-48-11 470 e4-48-12 e4-48-20 471 e4-48-21 472 e4-48-24 473 e4-48-33 474 e4-48-34 e4-48-42 476 e4-51-34 477 e4-51-44 478 e4-52-24 e4-53-11 480 e4-53-12 e4-53-24

112 482 483 484 485 486 487 488 113 489 490 491 492 493 494 495 496 114 496

497 498 499 500 501

e4-54-00 e4-54-22 e4-54-33 e4-54-33 e4-54-34 e4-54-41 e4-54-43 e4-54-44 e4-55-00 e4-55-12 e4-55-13 e4-55-14 e4-55-23 e4-55-31 e4-55-34 e4-55-43 e4-55-44 e4-56-00 e4-56-10 e4-56-12 e4-56-20 e4-56-21 e4-56-22 e4-56-23 e4-56-24 e4-56-32 e4-56-40

142

verslag werkjaar 2007

Leonardkruispunt Wolvendreef-Jezus eik Wolvendreef-Jezus eik Groenendaal Meibloemenpad Zoniënwoud Zoniënwoud Zoniënwoud Zoniënwoud Arboretum Onze Lieve Vrouwdelle Arboretum Zoniënwoud, omgeving Jezus-Eik Keienberg Ketelheide Smeiberg Hengstenberg weg naar bos van Marnix

Bosuitbreiding Kasteel van Budingen Kasteel van Budingen kanaalberm PD Huizingen, Sanatoriumbos, Begijnenbos bos met voorjaarsflora Kluisbos Sanatoriumbos Provinciaal domein Provinciaal domein Provinciaal domein Begijnenbos Laborelec, Kleetbos IBW-visvijvers Gasthuisbos Kleetbos Kleetbos Gasthuisbos Kwadeplas Kerkhof Elzenbos Zoniënwoud Zoniënwoud Zoniënbos Zoniënbos Zoniënbos Zoniënbos (Groenedaal), Ganzepootvijver Zoniënwoud Bosreservaat Kerselaerspleyn Zoniënbos Zoniënbos

Tervuren Oudergem Tervuren Hoeilaart Watermael-Bosvoorde Hoeilaart Hoeilaart Hoeilaart Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Jezus-Eik Tervuren Overijse Overijse Overijse Overijse Heikruis Bogaarden Pepingen Pepingen Pepingen Halle Beersel Beersel Halle Halle Beersel Beersel Alsemberg Beersel Linkebeek Beersel Linkebeek Linkebeek Beersel Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Ukkel Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Hoeilaert Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

115

116

117

118

527 528

532 533

119 537

543 544

502 e4-56-42 503 e4-56-44 e4-57-00 e4-57-10 504 e4-57-11 505 e4-57-12 506 e4-57-13 507 e4-57-14 508 e4-57-21 e4-57-30 509 e4-57-32 510 e4-57-33 e4-58-00 511 e4-58-11 512 e4-58-12 513 e4-58-21 514 e4-58-23 e5-11-00 515 e5-11-21 516 e5-11-32 517 e5-11-33 518 e5-11-34 519 e5-11-42 520 e5-11-43 521 e5-11-44 522 e5-12-11 523 e5-12-12 524 e5-12-13 525 e5-12-14 e5-12-20 526 e5-12-21 e5-12-22 e5-12-23 529 e5-12-24 530 e5-12-31 531 e5-12-32 e5-12-33 e5-12-34 e5-12-40 534 e5-12-41 535 e5-12-42 536 e5-12-43 e5-13-00 e5-13-11 538 e5-13-12 539 e5-13-13 540 e5-13-14 541 e5-13-21 542 e5-13-23 e5-13-24 e5-13-32 545 e5-13-33

143

verslag werkjaar 2007

Zoniënbos, schone beukweg Bosreservaat Kerselaerspleyn Groenendaal Groenendaal Zoniënbos (Groenedaal) Zoniënwoud Renbaan Zoniënwoud Zoniënwoud Zoniënwoud, Josephinedreef IBM-domein Zoniënbos (Lookdelle)

Sint-Genesius-Rode Hoeilaart Hoeilaart Hoeilaart Hoeilaart Hoeilaart Groenendaal Hoeilaart Hoeilaart Hoeilaart La Hulpe Hoeilaart

Ijsebroeken Hagaardbos

Hoeilaart Overijse Overijse

Warande, Eikelberg

Kortenberg

Eikelenhof Warande, Merodebossen

Kortenberg Kortenberg Kortenberg

Molenbeekvallei Molenbeekvallei Molenbeekvallei Molenbeekvallei Kastanjebos Kastanjebos

Kortenberg Herent Herent Herent Herent Herent

holle weg Tuin Maarten Hens Bertembos Bertembos Bertembos Bertembos Bertembos Temerestraat Kastanjebos, Bertembos Leuven-centrum Kerk Mollekensberg Keizerstraat Park Betlehem

Everberg Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Herent Bertem Leuven Herent Herent Herent Herent Herent Herent Herent Winksele


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

546 547 548 549 550 120 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 121 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 122 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586

123 587

588 589 590 591 592

e5-13-34 e5-13-41 e5-13-42 e5-13-43 e5-13-44 e5-14-00 e5-14-12 e5-14-14 e5-14-22 e5-14-24 e5-14-31 e5-14-32 e5-14-33 e5-14-34 e5-14-42 e5-14-43 e5-14-44 e5-15-00 e5-15-10 e5-15-11 e5-15-13 e5-15-14 e5-15-21 e5-15-22 e5-15-23 e5-15-24 e5-15-30 e5-15-31 e5-15-32 e5-15-34 e5-15-42 e5-15-44 e5-16-00 e5-16-11 e5-16-12 e5-16-13 e5-16-14 e5-16-21 e5-16-23 e5-16-31 e5-16-32 e5-16-34 e5-16-41 e5-16-43 e5-16-44 e5-17-14 e5-17-22 e5-17-31 e5-17-34 e5-17-41 e5-17-42 e5-17-43

144

verslag werkjaar 2007

Kabouterberg, Park Lemmensinstituut Mechelsevest

Kesselberg Scheut Chartreuzenbos Bleekbos Provinciaal domein Vlierbeek Van Den Tymplestraat Park Zavelstraat Park Heideberg Scheut, Lobergen Gasthuisbos Chartreuzenbos Chartreuzenbos Bleekbos Houwaartstraat Gobbelsrode talud met Iep Aartop Geestbeek Gasthuisbos tuin Houwaartstraat Gasthuisbos holle weg langs kwade schuur Kwade schuur Leenberg Schubbeek Koebos, Spicht Roth Spicht Gemp Goorbroek, Kasteel van Gemp Pellenberg Spicht Spicht Spicht Parken Brakom en Halflants Kasteeldreef Zilverberg Zilverberg Tafelbos Zeyp Bos aan de Meenselbeek Kleisebos

Leuven Leuven

Leuven Leuven Leuven Holsbeek Holsbeek Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Lubbeek Holsbeek Holsbeek Holsbeek Holsbeek Holsbeek Holsbeek Holsbeek Lubbeek Lubbeek Holsbeek Lubbeek Lubbeek Lubbeek Lubbeek Holsbeek Lubbeek Tielt-Winge Lubbeek Lubbeek Lubbeek Binkom Glabbeek Lubbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

124

594

599 125 600

605 606 607

126

613

127

128

593 e5-17-44 e5-18-11 595 e5-18-13 596 e5-18-24 597 e5-18-31 598 e5-18-33 e5-18-34 e5-21-00 e5-21-11 601 e5-21-12 602 e5-21-13 603 e5-21-21 604 e5-21-22 e5-21-23 e5-21-33 e5-21-41 608 e5-21-42 609 e5-21-43 610 e5-21-44 e5-22-00 e5-22-10 611 e5-22-11 612 e5-22-12 e5-22-13 614 e5-22-22 615 e5-22-22 616 e5-22-23 617 e5-22-24 618 e5-22-31 619 e5-22-32 620 e5-22-33 621 e5-22-34 622 e5-22-43 e5-23-00 e5-23-10 623 e5-23-13 624 e5-23-14 625 e5-23-22 626 e5-23-23 627 e5-23-31 628 e5-23-32 629 e5-23-41 630 e5-23-43 631 e5-23-44 e5-24-00 632 e5-24-11 633 e5-24-12 634 e5-24-13 635 e5-24-14 636 e5-24-21 637 e5-24-22 638 e5-24-32

145

verslag werkjaar 2007

Bos langs Meenselbeek, fitometer berm Muggenberg Groot Begijnbos Bossen van De Rode

Glabbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek

Holle weg aan Hunstman Hogenbos

Veltem Kortenberg

De Grubbe Moorselbos

Tervuren

Eikenbos Eikenbos Eikenbos Hellegracht Bertembos Koeheide Bertembos Park Rusthuis Leefdaal Leefdaal

Sapellenbos Egenhovenbos Egenhovenbos Egenhovenbos Stadspark Arenbergpark Egenhovenbos Josefietengoed Heverleebos Arboretum Heverleebos Heverleebos Heverleebos Tuin Jos Monnens Abdij van park Heiberg Park Holle weg

Leefdaal Leefdaal Leefdaal Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem

Bertem Oud-Heverlee Heverlee Heverlee Heverlee Leuven Leuven Heverlee Leuven Leuven Leuven Leuven Oud-Heverlee Leuven Leuven Oud-Heverlee Leuven Leuven Leuven


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

639 640 641 642 129 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 130 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 131

664 665 666 647 668 669 670 671 672 673 674

132

675 676 677 678 133 679 680 681 682 135 683

e4-24-33 e5-24-34 e5-24-42 e5-24-44 e5-25-00 e5-25-12 e5-25-14 e5-25-22 e5-25-23 e5-25-31 e5-25-32 e5-25-34 e5-25-40 e5-25-41 e5-25-43 e5-25-44 e5-26-00 e5-26-12 e5-26-21 e5-26-22 e5-26-24 e5-26-31 e5-26-32 e5-26-33 e5-26-34 e5-26-40 e5-26-41 e5-26-42 e5-26-44 e5-27-11 e5-27-12 e5-27-13 e5-27-21 e5-27-24 e5-27-42 e5-27-44 e5-28-11 e5-28-21 e5-28-22 e5-28-24 e5-28-30 e5-28-31 e5-28-33 e5-28-42 e5-28-43 e5-31-00 e5-31-13 e5-31-32 e5-31-42 e5-31-43 e5-32-00 e5-32-11

146

verslag werkjaar 2007

Sapellenbos Heverleebos Wilderhof Bruulbos Tuin Jean Reggers Stadspark Leuven Parkkliniek Bruulbos Bruulbos Bruulbos Bruulbos Bruulbos Bruulbos Heurbeek Terkeyen Brakem Kapellebos Butselbos Butselbos Boskouterstraat Butselbos Butselbos Malendries Velperbos Oase De Zeyp Kwikkelberg Bermen, Hulsbos Hijntjesberg Broekbeek Paddenpoel Bossen van de Rode Kasteelbossen Kasteelbossen Rukenbos

Heverlee Oud-Heverlee Bierbeek Bierbeek Bierbeek Lubbeek Leuven Leuven Leuven Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Lubbeek Lubbeek Lubbeek Lubbeek Boutersem Boutersem Boutersem Boutersem Boutersem Boutersem

Lubbeek Glabbeek Attenrode Attenrode Glabbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek Kortenaken

Paddenpoel Kasteelpark, Paddenpoel Groot Gasthuisbos Schaffelberg Warande Park van Tervuren wegberm

Glabbeek Glabbeek Glabbeek Boeslinter Tervuren Tervuren

Ganspoel Ter lanen Weeberg

Huldenberg Oud-Heverlee


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697

136

698 699 700 701 702 703 704 705 706

137 708

138

726 139

e5-32-21 e5-32-22 e5-32-23 e5-32-24 e5-32-32 e5-32-34 e5-32-41 e5-32-42 e5-32-42 e5-32-44 e5-33-11 e5-33-12 e5-33-13 e5-33-14 e5-33-20 e5-33-21 e5-33-22 e5-33-23 e5-33-31 e5-33-32 e5-33-33 e5-33-34 e5-33-42 e5-33-43

707 e5-33-44 e5-34-00 e5-34-11 709 e5-34-14 710 e5-34-22 711 e5-34-23 e5-34-30 712 e5-34-31 713 e5-34-32 714 e5-34-33 715 e5-34-34 716 e5-34-41 717 e5-34-42 718 e5-34-43 719 e5-34-44 e5-35-00 720 e5-35-12 721 e5-35-21 722 e5-35-22 723 e5-35-24 e5-35-30 624 e5-35-33 625 e5-35-41 e5-35-43 e5-36-00 627 e5-36-11 728 e5-36-12 729 e5-36-12

147

verslag werkjaar 2007

Bertem Langerodebos Langerodebos Langerodebos Oude-kliniek Doode Bemde

Heverleebos Recreatiepark-Heverleebos Heverleebos Heverleebos - Vaalbeek Heverleebos Heverleebos Heverleebos 't Zoet Water Heverleebos Heverleebos Meerdaalbos Meerdaalbos Meerdaalbos (bosreservaat Grote Konijnepijp) Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos

Huldenberg Huldenberg Huldenberg Huldenberg Oud-Heverlee Huldenberg Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Leuven Leuven Leuven Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee

Meerdaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Zwartebos Snoekengracht Bremt Bremt

Oud-Heverlee Oud-Heverlee Bierbeek Oud-Heverlee Oud-Heverlee Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Bierbeek Boutersem Bierbeek Bierbeek

Kwabeek, Vertrijk Vuilenbos Vuilenbos Molensteen

Boutersem Bierbeek Bierbeek Boutersem

Snoekengracht, Vertrijk Snoekengracht Vertrijk Snoekengracht, Vertrijk

Boutersem Boutersem Boutersem Boutersem


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

732 734

140

740 742 743 141 746 747

730 e5-36-13 731 e5-36-14 e5-36-21 733 e5-36-24 e5-36-34 735 e5-36-42 736 e5-36-43 737 e5-37-21 738 e5-37-32 739 e5-37-33 e5-37-34 741 e5-37-41 e5-37-44 e5-38-22 744 e5-38-24 745 e5-38-41 e5-38-42 e5-38-43

142

772

e5-41-00 e5-41-13 e5-41-14 e5-41-22 e5-41-23 e5-41-24 e5-41-31 e5-41-32 e5-41-33 e5-41-34 e5-41-41 e5-41-42 e5-42-00 e5-42-11 e5-42-12 e5-42-13 e5-42-14 e5-42-22 e5-42-23 e5-42-32 e5-42-34 e5-42-41 e5-42-42 e5-42-44 e5-43-00 e5-43-10 e5-43-11

773 774 775 776 777 778

e5-43-12 e5-43-13 e5-43-14 e5-43-21 e5-43-22 e5-43-23

748 749 750 751 752 753 754 755 758 759 760 143 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 144

148

verslag werkjaar 2007

Vertrijk Snoekengracht Kasteelpark Kwabeek parking buurthuis Spoorwegberm Willebringen (Honsem) Rozendaalbeekvallei Spoorwegberm Berm Maalderijweg Berm Hoxemsesteenweg Roozendaal Albertvest Hellinggrasland Kerk tuin Robin Tiens broek Ijsebroeken, Kaalheide, Stokkembos wegberm groeneweg Kaalheide holle weg holle weg Nieuwenhovenbos

Margijsbos Margijsbos Margijsbos Kleine Waver

Keihof Terlanen

Kluis Meerdaalbos (deel) Meerdaalbos Meerdaalbos (bosreservaat everzwijnebad) Meerdaalbos Meerdaalbos Meerdaalbos Meerdaalbos Meerdaalbos

Boutersem Boutersem Boutersem Boutersem

Boutersem Vissenaken

Vissenaken Tienen Oplinter

Oplinter Tienen Overijse Overijse Huldenberg Huldenberg Huldenberg Huldenberg Overijse Huldenberg Overijse Overijse Huldenberg Huldenberg Huldenberg Huldenberg Huldenberg Huldenberg Huldenberg Oud-Heverlee Huldenberg Huldenberg Overijse Huldenberg Huldenberg Huldenberg Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Bierbeek


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

145

146

147

148 802 804 149

809 811 812 814 150

821 151

779 e5-43-24 780 e5-43-41 e5-44-00 e5-44-10 781 e5-44-11 782 e5-44-12 783 e5-44-13 784 e5-44-21 e5-45-00 785 e5-45-12 786 e5-45-21 e5-46-00 787 e5-46-11 789 e5-46-12 790 e5-46-13 791 e5-46-14 792 e5-46-21 793 e5-46-23 e5-46-30 794 e5-46-31 795 e5-46-32 796 e5-46-33 797 e5-46-34 798 e5-46-43 799 e5-46-44 800 e5-47-11 801 e4-47-12 e5-47-14 803 e5-47-23 e5-47-24 805 e5-47-33 806 e5-48-11 807 e5-48-13 808 e5-48-21 e5-48-22 810 e5-48-24 e5-48-33 e5-48-41 813 e5-48-42 e5-48-43 815 e5-48-44 e5-51-00 816 e5-51-12 817 e5-51-13 818 e5-51-21 819 e5-51-22 820 e5-51-23 e5-51-24 e5-52-00 e5-52-10 822 e5-52-11 823 e5-52-12

149

verslag werkjaar 2007

Meerdaalbos (Warande) Meerdaalbos (Warande) Meerdaalbos (deel), Theresiakapel Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Meerdaalbos Mollendaalbos Blauwschuurbroek Rememelenbos Schoorbroekbeekvallei Honsem Jordaanvallei Berm Kerselaarstraat Molenbeekvalleibos Jachtbos met gemaaide dreven Meldertbos (Oude molen) Meldertbos Meldertbos (Kasteel) Meldertbos Meldertbos (Schoorbroekbeek)

Goudberg Hellinggrasland berm bij Bost Holle weg

Berm E40 Huis ten Haghendorne

Bierbeek Bierbeek Beauvechain Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Beauvechain Boutersem Hoegaarden Hoegaarden Hoegaarden Hoegaarden Hoegaarden Hoegaarden Hoegaarden 'l Ecluse Hoegaarden Bierbeek Hoegaarden

Kumtich Tienen Tienen Hoegaarden Tienen Tienen Hoegaarden Ezemaal

kasteel van Ast

Petit Bois de Bilande Rodebos Reutenbeekstraat Mommaert Schaatbroek grand bois de Bilande Bois de Laurensart Rodebos Rodebos Onderbos

Tienen Tienen Ezemaal Wavre Huldenberg Tombeek Overijse Ter Lanen Tombeek Overijse Grez-Doiceau Huldenberg Overijse


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

152 153 825 154 155 157 828 830 831 832 158 835 159 160

161

842 162 844 163

164

165

166 167

168

824 e5-53-14 e5-55-00 826 e5-56-21 827 e5-57-22 e6-11-00 e6-11-13 829 e6-11-14 e6-11-21 e6-11-22 e6-11-32 833 e6-11-44 834 e6-12-33 e6-13-13 836 e6-13-42 837 e6-14-11 838 e6-14-34 839 e6-14-44 e6-21-00 840 e6-21-14 841 e6-21-22 e6-21-32 843 e6-22-11 e6-22-42 e6-23-00 845 e6-23-31 846 e6-23-34 847 e6-23-43 e6-24-00 848 e6-24-12 849 e6-24-21 850 e6-24-22 851 e6-24-23 852 e6-24-24 853 e6-24-33 854 e6-24-41 855 e6-24-42 856 e6-31-23 866 e6-31-32 867 e6-31-42 868 e6-32-13 869 e6-32-24 870 e6-33-11 871 e6-33-12 872 e6-33-21 873 e6-33-22 e6-41-00 874 e6-41-13 875 e6-41-14 876 e6-41-23 877 e6-41-31 878 e6-41-32 879 e6-41-33

150

verslag werkjaar 2007

Akkerreservaat Ledesvroente Kalenberg Reiservroente velpe-wandeling

Aronsthoek

Heibos Heibos Tuin berm Pottelbergstraat

Linkebeek Hoegaarden Hoegaarden Kortenaken Kortenaken Kortenaken Kortenaken Kortenaken Kortenaken Kortenaken Geetbets Rummen Rummen Nieuwerkerken Nieuwerkerken Kortenaken Kortenaken Kortenaken Kortenaken

Het Vinne Het Vinne

Mielenbos Galgenbos Kraaienbos Galgenbos Doysbroek Doysbroek Meertsheuvel Citadel Het Vinne Duras Gorsem

Berm

Bos aan de Gete

Zoutleeuw Zoutleeuw Duras Duras Nieuwerkerken Nieuwerkerken Nieuwerkerken Nieuwerkerken Sint-Truiden Sint-Truiden Nieuwerkerken Sint-Truiden Neerlinter Linter Walsbergen Orsmaal Zoutleeuw Zoutleeuw Zoutleeuw Zoutleeuw Zoutleeuw Ezemaal Ezemaal Ezemaal Ezemaal Ezemaal Ezemaal Ezemaal


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

880 881 882 883 884 885

169 886 170

887 888 889 890 891 892 893

171

894 895 896 897 898 899 900 901 902 903

172 904

905 906 907 908 909 910 911

173 174 175 176 177 178 912 913

914

915 179 916 917 918 919 920 921 922 180 923 924 925 926

e6-41-34 e6-41-42 e6-41-43 e6-41-44 e6-42-31 e6-42-33 e6-42-34 e6-51-11 e6-51-13 e6-51-21 e6-51-22 e6-51-24 e6-51-31 e6-51-44 e6-52-11 e6-52-12 e6-52-13 e6-52-14 e6-52-21 e6-52-22 e6-52-31 e6-52-42 e6-52-43 e6-53-24 e6-53-31 e6-53-32 f3-15-41 f3-16-14 f3-17-23 f3-17-32 f3-18-24 f4-11-13 f4-13-00 f4-13-23 f4-13-32 f4-13-41 f4-13-41 f4-13-41 f4-13-42 f4-14-00 f4-14-23 f4-14-24 f4-14-32 f4-14-34 f4-14-41 f4-14-42 f4-14-43 f4-15-00 f4-15-11 f4-15-14 f4-15-21 f4-15-22

151

verslag werkjaar 2007

Kerk Vliegveld

Park van de Weyer

Bosje langs spoorlijn Bos industriegebied Rufferdinge en "de Beemden" De Beemden St.-Gitter

Ezemaal Ezemaal Ezemaal Ezemaal Eze첫aam Ezemaal Ezemaal Landen Neerwinden Neerwinden Overwinden Landen Waasmont Overwinden Landen Landen Landen Landen Landen Landen Landen Landen

Oude spoorwegberm

Tuin Rolin Verlinde

Bever Bever Herne

Park Ter Rijst Bos Ter Rijst Maasdalbos, Lembeekbos tuin Berendries boslaan 41 Kanaaldijk Lembeekbos Berendries Maasdalbos Hallerbos Kapittel - Hallerbos, Vroenenbos Zaadtuin Rilroheide Hallerbos - langs Steenputbeek Hallerbos - Warande Hallerbos - dries Hallerbos - Duling Hallerbos - Jachtpaviljoentje

Pepingen Pepingen Halle Halle Halle Halle Halle Halle Halle Halle Beersel Beersel Halle Halle Halle Halle Beersel

Destelheide Zevenbronnen Revelingen Elzenbos

St.-Genesius Rode St.-Genesius Rode St.-Genesius-Rode St.-Genesius Rode


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

181

182

927 928 929 930 931 932 933 934 935 936

f6-12-11 f6-12-12 f6-12-14 f6-12-22 f6-12-23 f6-12-24 f6-12-42 f6-13-11 f6-13-13 f6-13-31

152

verslag werkjaar 2007

Kleine Hamberg Landen Landen

Sonvalbos

Piercotbos Steps

Landen

Zevenbronnen, Steps Steps

Walshoutem Walshoutem Walshoutem

Bijlage 11 Overzicht van de excursies door de professionele medewerker Datum

Plaats

Terrein

15/01/2007 22/02/2007 22/02/2007 25/02/2007 02/03/2007 02/03/2007 06/03/2007 07/03/2007 07/03/2007 07/03/2007 08/03/2007 08/03/2007 16/03/2007 16/03/2007 16/03/2007 20/03/2007 03/04/2007 10/04/2007 10/04/2007 10/04/2007 26/04/2007 18/05/2007 24/05/2007 15/06/2007 22/06/2007 22/06/2007 22/06/2007 25/06/2007 29/06/2007 29/06/2007 01/07/2007 01/07/2007 02/07/2007 05/07/2007

Nederokkerzeel Dilbeek Dilbeek Vilvoorde Asse Asse Berg (Kampenhout) Geraardsbergen Galmaarden Galmaarden Kampenhout Berg (Kampenhout) Neigem Pepingen Lennik Meise Peutie Dilbeek Sint-Ulriks-Kapelle Opwijk Herselt Rotselaar Begijnendijk Averbode Holsbeek Kampenhout Begijnendijk Tremelo Langdorp Begijnendijk Zoutleeuw Waanrode Houwaart Dilbeek

Kasteeldomein Ijsebos Vallerbos Tangebeekbos Vrijthoutbos Dronkenborre Ter Bronnen Karkoolbos Broekbos Kluysbos Fazantendal 11 Torfbroek Neigembos Broekbossen Broekbossen Velaartsbos Peutiebos Thaborberg Kasteelpark + omgeving Paddenbroeken Het Rot Wegkant Meren Bos & Heide Wegberm Torfbroek De Meren Zegbroek Kalsterbos De Putten Het Vinne Kerkevinne Alsberg Wolfsputten


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

05/07/2007 05/07/2007 06/07/2007 06/07/2007 06/07/2007 13/07/2007 13/07/2007 13/07/2007 18/07/2007 01/08/2007 08/08/2007 08/08/2007 09/08/2007 14/08/2007 16/08/2007 16/08/2007 16/08/2007 16/08/2007 28/08/2007 01/09/2007 01/09/2007 01/09/2007 05/09/2007 13/09/2007 13/09/2007 13/09/2007 13/09/2007 15/09/2007 15/09/2007 15/09/2007 15/09/2007 19/09/2007 19/09/2007 19/09/2007 22/09/2007 28/09/2007 03/10/2007 03/10/2007 03/10/2007 04/10/2007 04/10/2007 04/10/2007 04/10/2007 04/10/2007 06/10/2007 07/10/2007 07/10/2007 07/10/2007 07/10/2007 07/10/2007 07/10/2007 07/10/2007

Elingen Dworp Dworp Keerbergen Dworp Hombeek Wolvertem Ramsdonk Tielt-Winge Zandhoven Holsbeek Tessenderlo Begijnendijk Wolvertem Bekkevoort Linter Tielt-Winge Tielt-Winge Galmaarden Gaasbeek Gaasbeek Dilbeek Begijnendijk Asse Asse Sint-Ulriks-Kapelle Asse Waanrode Willebringen (Honsem) Wommersom Vissenaken Opwijk Opwijk Wolvertem Wezemaal Gelrode Everberg Everberg Everberg Overijse Overijse Overijse Tervuren Duisburg Steenokkerzeel Halle Sint-Genesius-Rode Lennik Gooik Wambeek Tremelo Gooik

verslag werkjaar 2007

Zwarte Molenstraat Duling Kriekske Broekelei Maasdalbos Eikendreef Kasteel Impde Kasteeldomein Ossenberg Krabbels De Roost Asdonk Meetshoven Boskapel Impde Heide Heibos Elst en Slui Kerkweg Karkoolbos Groenenberg Kasteelpark Wolfsputten Bieheide La Morette Asse ter Heide La Motte Parking ikea Broekbos met veenmos Parking Buurthuis Walsbergen . Kerk â&#x20AC;&#x2122;t Rot Foeksenbos Wijngaardberg Vorsdonkbroek Vossemstraat 153 Schutterlaan 34 Vinkenlaan - Vossenstraat Wegberm groeneweg Weg naar bos van Marnix . Park Museum Wegberm Berm Kanaalberm Zevenbronnen Berm + schapenweide Leerbeekbos Berm Kruisheide Kesterheide

153


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

10/10/2007 11/10/2007 11/10/2007 11/10/2007 11/10/2007 12/10/2007 12/10/2007 12/10/2007 13/10/2007 14/10/2007 14/10/2007 16/10/2007 16/10/2007 19/10/2007 19/10/2007 19/10/2007 19/10/2007 19/10/2007 19/10/2007 19/10/2007 19/10/2007 19/10/2007 21/10/2007 22/10/2007 22/10/2007 22/10/2007 24/10/2007 26/10/2007 28/10/2007 30/10/2007 30/10/2007 30/10/2007 30/10/2007 30/10/2007 30/10/2007 5/11/2007 7/11/2007 10/11/2007 10/11/2007 12/11/2007 14/11/2007 15/11/2007 16/11/2007 17/11/2007 17/11/2007 17/11/2007 17/11/2007 17/11/2007 17/11/2007 17/11/2007

Wolvertem Everberg Bertem Schaarbeek Schaarbeek Schepdaal Kortenaken Kortenaken Aarschot Ransberg Nederokkerzeel Linkebeek Linkebeek Bekkevoort Binkom Binkom Bekkevoort Tielt-Winge Molenbeek-Wersbeek Nieuwrode Bekkevoort Aarschot Averbode Tielt-Winge Vollezele Tielt-Winge Hoeilaart Scherpenheuvel-Zichem Oplinter Vissenaken Tienen Tienen Kumtich Kumtich Kumtich Schepdaal Ternat Lubbeek Wolvertem Lubbeek Drieslinter Tremelo Everberg Diest Assent Assent Diest Bekkevoort Waanrode Assent

verslag werkjaar 2007

Wolvertemse beemden De Grubbe Koeheide Van Praetbrug Josaphatpark Zonderuitgangstraat Begijnenbos Kalenberg Parking E314 Berm Pottelbergstraat Silsombos IBW-visvijvers Kerk + villa's Steenberg grasland tegen Zeyp Zeyp-grasland Kleine kempen Haksbergenstraat Berm Muggenberg Berm Kraaikant Berm bij Hermansheuvel Boonzakstraat . Vlooienberg Domein Steenhout Goelenberg Smeiberg Berm Tuin Robin Rozendaalbeekvallei Grasland bost Berm bij bost Goudberg Berm Hoxemsesteenweg Maalderijweg Zonderuitgangstraat Bosje tuincentrum Calvarieberg Kerk Tuin Roth Kapelstraat Bolloheide Grubbe Galgenberg Luienberg Holle weg Grasland aan Prinsenbos Hermansheuvel Berm Kerkevinne Struik

154


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

155

verslag werkjaar 2007

Bijlage 12 Rode Lijstcategorie 1: Verdwenen uit Nederland (VN) 35 soorten die allemaal zeldzaam zijn in Vlaams-Brabant Twee soorten werden nog waargenomen in 2007-2008 Genus

Soort

Nederlandse naam

Tricholoma Boletus Coltricia Psathyrella Lactarius Cortinarius

vaccinum pinophilus cinnamomea ridicula glaucescens collinitus

Lyophyllum Entoloma Dacryobolus Amanita Cortinarius Psathyrella Psathyrella Lactarius Fayodia Cortinarius Tricholoma Tricholoma Entoloma Mycenella Tricholoma Boletus Ramaria Phellinus Phellodon Cortinarius Omphalina Tuber Lactarius Ramaria Boletus Peziza Cortinarius Cordyceps Cortinarius

deliberatum sarcitum sudans eliae cedretorum multicystidiata casca resimus bisphaerigera holophaeus psammopus inamoenum cryptocystidiatum trachyspora pessundatum legaliae fennica populicola tomentosus talus demissa borchii ruginosus botrytis fechtneri anthracina anserinus capitata calochrous var. calochrous

Ruige ridderzwam Denneneekhoorntjesbrood Zijdetolzwam Roodbruine wortelfranjehoed Groenvlekkende melkzwam Blauwgegordelde gordijnzwam Taaie rouwridderzwam Navelsatijnzwam Harstandzwam Roze amaniet Paradijsgordijnzwam Donkere franjehoed Holsteelfranjehoed Gewimperde melkzwam Rondsporige trechtertje Bruine beukengordijnzwam Larixridderzwam Stinkende ridderzwam Fijngestreepte satijnzwam Gezellig taaisteeltje Druppelvlekridderzwam Wolfsboleet Paarsbruine koraalzwam Populierenvuurzwam Dennenstekelzwam Bleke honinggordijnzwam Purpertrechtertje Bleke truffel Gekartelde fluweelmelkzwam Bloemkoolzwam Bleke boleet Zwarte brandplekbekerzwam Geurende gordijnzwam Ronde truffelknotszwam Fraaie gordijnzwam

Laatste Aantal waarneming hokken 1986 1 1992 1 1993 1 1993 1 1996 1 1997 1 1998 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2002 2003 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2007 2008 1993 1999 2006 2006 1997 2000 2004 2004 2000 2003 2001

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 6


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

156

verslag werkjaar 2007

Bijlage 13 Rode-Lijstcategorie 2: Ernstig bedreigd (EB) 113 soorten waarvan er 16 niet zeldzaam zijn in Vlaams-Brabant 17 soorten werden nog waargenomen in 2007 Genus

Soortnaam

Nederlandse naam

Entoloma Galerina Peziza

rhombisporum stordalii trachycarpa

Lactarius Inocybe Xerula Suillus Agaricus Inocybe Geoglossum Hygrocybe Hygrocybe Microglossum Gyromitra Hygrocybe Marasmius Cortinarius Helvella

trivialis auricoma pudens viscidus maleolens sambucina atropurpureum marchii mucronella viride infula radiata querceus bulbosus cupuliformis

Hebeloma Genea Entoloma Hymenogaster Chalara Galerina Psathyrella Hydnotrya Psathyrella Ceriporiopsis Gomphidius Hygrophorus Cortinarius Sarcodon Mycena Entoloma Omphalina Tricholoma Trichophaea Entoloma Psathyrella Inocybe Coprinus Lactarius Lyophyllum

theobrominum hispidula poliopus vulgaris aurea triscopa atrolaminata tulasnei gossypina mucida glutinosus pustulatus mucosus lepidus tintinnabulum clandestinum grossula acerbum abundans porphyrophaeum populina amethystina sterquilinus piperatus s.s. rancidum

Kubusspoorsatijnzwam Vals grasmosklokje Purperbruine brandplekbekerzwam Forse melkzwam Gele witsteelvezelkop Fluwelige wortelzwam Grauwe ringboleet Vissige champignon Witte heidevezelkop Purperbruine aardtong Beemdwasplaat Bittere wasplaat Groene aardtong Bisschopsmuts Bruingestreepte wasplaat Bleke knoflooktaailing Knolgordijnzwam Okerbruine schotelkluifzwam Rossige vaalhoed Harige manteltruffel Somber staalsteeltje Gewone zijdetruffel * Puntig mosklokje Zwartplaatfranjehoed Rosse doolhoftruffel Bruinbultige franjehoed Franjeporia Slijmige spijkerzwam Stippelsteelslijmkop Slijmige gordijnzwam Fraaie stekelzwam Wintermycena Dikplaatsatijnzwam Geelgroen trechtertje Krulzoomridderzwam Brandpelsbekertje Porfiersatijnzwam Peppelfranjehoed Paarssteelvezelkop Geringde inktzwam Gepeperde melkzwam Wortelende grauwkop

Laatste waarneming 1981 1981 1981

Aantal hokken 1 1 1

1985 1987 1989 1991 1993 1993 1995 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1998 2000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2001 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2006 1985 1988 2006 1993 1996 2004 2003 2002

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

157

verslag werkjaar 2007

1999 2000 2003 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2005

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Russula Agaricus Entoloma Russula

Valse pastelrussula Vermiljoengordijnzwam Blauwe satijnzwam Blauwvoetstekelzwam Raapsatijnzwam Donzige truffel Blauwvoethertenzwam Bruine zandvezelkop Tonnetjesmycena Vergelende stinkrussula Tweesporig taaisteeltje Zalmsteelrussula Bruine korrelhoed Gegordelde beukengordijnzwam cuprea Donkere geelplaatrussula excellens Statige champignon speculum Witte bossatijnzwam cyanoxantha f. cutefracta CraquelĂŠrussula

2006 2007 2007 2007

2 2 2 2

Faerberia Hygrophorus Cortinarius Cortinarius Inocybe Russula Russula Inocybe Peziza

carbonarium nemoreus castaneus turgidus godeyi anthracina lilacea calospora echinospora

1985 1986 1987 1999 1996 2004 2002 2002 2003

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Perenniporia Amanita Phellodon Chamaemyces Peziza Galerina Clavulinopsis Tricholoma Peziza

fraxinea crocea niger fracidus celtica heimansii fusiformis atrosquamosum moseri

2004 2006 2006 2001 2006 2004 2007 2007 2006

3 3 3 4 4 4 4 5 5

Elaphomyces Russula Lactarius Ramaria Boletus Phellodon Peziza

granulatus minutula azonites formosa satanas connatus subviolacea

2003 2003 2006 2007 2006 2006 2006

5 5 5 5 6 6 6

Otidea Russula Mycena Boletus

cochleata velutipes vulgaris aereus

2007 2006 2004 2007

7 7 7 7

Hygrocybe

laeta

2007

7

Russula Cortinarius Entoloma Sarcodon Entoloma Tuber Pluteus Inocybe Mycena Russula Mycenella Russula Cystoderma Cortinarius

amoenicolor cinnabarinus nitidum scabrosus nitens puberulum cyanopus subcarpta picta subfoetens bryophila font-queri granulosum bivelus

Brandplekribbelzwam Viltige slijmkop Kastanjebruine gordijnzwam Witte zijdegordijnzwam Blozende knolvezelkop Antracietrussula Lila russula Stekelspoorvezelkop Zemelige brandplekbekerzwam Essenzwam Saffraanamaniet Blauwzwarte stekelzwam Druppelparasolzwam Purperen bosbekerzwam Elzenmosklokje Bundelknotszwam Zwartschubbige ridderzwam Paarse brandplekbekerzwam Korrelige hertentruffel Dwergrussula Bleke fluweelmelkzwam Fraaie koraalzwam Satansboleet Tengere stekelzwam Violette brandplekbekerzwam Gedrongen hazenoor Roze russula Kleefsnedemycena Bronskleurig eekhoorntjesbrood Slijmwasplaat


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Entoloma Cerrena Cortinarius Boletus Cortinarius Macrolepiota Craterellus Cortinarius Russula Cortinarius Hygrophorus Russula Coprinus Russula Russula Panus Hydnum Boletus Craterellus Inocybe Mycena Russula

byssisedum unicolor violaceus calopus armillatus excoriata undulatus sanguineus albonigra decipiens eburneus laurocerasi insignis olivacea turci conchatus rufescens appendiculatus cornucopioides erubescens pelianthina lepida

158

verslag werkjaar 2007

Schelpsatijnzwam Doolhofelfenbankje Violette gordijnzwam Pronksteelboleet Armbandgordijnzwam Rafelige parasolzwam Kleine trompetzwam Bloedrode gordijnzwam Zwartwitte russula Bedrieglijke gordijnzwam Ivoorzwam Amandelrussula Zijige inktzwam Gerimpelde russula Jodoformrussula Trechtertaaiplaat Rossige stekelzwam Geelnetboleet Hoorn-van-overvloed Giftige vezelkop Purpersnedemycena Potloodrussula

2004 2008 2003 2002 2004 2007 2006 2006 2006 2006 2007 2006 2007 2006 1986 2007 2006 2007 2007 2006 2007 2007

8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 13 14 14 14 14 16 22 23 44

Bijlage 14 Rode-Lijstcategorie 3: Bedreigd (BE) 184 soorten waarvan er 55 niet zeldzaam zijn in Vlaams-Brabant 64 soorten werden in 2007-2008 nog waargenomen Genus

Soortnaam

Nederlandse naam

Flammulaster Pluteus Lyophyllum

muricatus atromarginatus ambustum

Alnicola Inocybe Inocybe Psilocybe Pholiota Inocybe Mycena Cortinarius Helvella Russula Hygrocybe Cortinarius Inocybe Entoloma Mycena Alnicola

luteolofibrillosa hystrix aeruginascens cyanescens lubrica aurea latifolia vibratilis corium anatina coccinea causticus hirtelloides prunuloides citrinomarginata amarescens

Franjevloksteeltje Zwartsnedehertenzwam Knobbelsporig pekzwammetje Vlokkige zompzwam Schubbige vezelkop Groenverkleurende vezelkop Blauwwordend kaalkopje Witvlokkige bundelzwam Goudgele vezelkop Glanzende mycena Gele galgordijnzwam Zwarte schotelkluifzwam Gazonrussula Scharlaken wasplaat Berijpte galgordijnzwam Okergele vezelkop Molenaarssatijnzwam Citroensnedemycena Bittere zompzwam

Laatste waarneming 1982 1983 1984

Aantal hokken 1 1 1

1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1998 1998 1998 1999 1999 2001

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Clavaria Tricholoma Cortinarius Gymnopilus Octaviania Cortinarius Alnicola Lactarius Cordyceps

straminea columbetta romagnesii flavus asterosperma laetus pseudoamarescens uvidus longisegmentis

Sarcodontia Mycenella Psathyrella Gymnopilus Psathyrella Entoloma Lactarius

crocea margaritispora pseudocorrugis odini pennata Incanum aspideus

Cortinarius

decoloratus

Oligoporus Camarophyllopsis Ramaria Gloeophyllum Gyroporus Tuber Inocybe Inocybe Phanerochaete Thelephora Macrolepiota Gloeophyllum Psilocybe Ramaria Chroogomphus Ceriporia Mycena Antrodia Hohenbuehelia Entoloma Coprinus Inocybe Oxyporus Stropharia Entoloma Bovista Hypholoma Alnicola Psathyrella Phaeomarasmius Phellinus Mitrula Inonotus

sericeomollis phaeophylla eumorpha abietinum cyanescens Maculatum albovelutipes muricellata sanguinea caryophyllea mastoidea trabeum merdaria abietina rutilus viridans olida albida petaloides vernum macrocephalus furfurea var. furfurea obducens luteonitens ameides aestivalis ericaeoides suavis longicauda erinaceus contiguus paludosa dryadeus

159

verslag werkjaar 2007

Strogele knotszwam Witte duifridderzwam Voorjaarsgordijnzwam Grasvlamhoed Sterspoortruffel Levendige gordijnzwam Brandplekzompzwam Violetvlekkende melkzwam Grootsporige truffelknotszwam Boomgaardstekelkorstzwam Grijs taaisteeltje Roodsneefranjehoed Bosbrandvlamhoed Brandplekfranjehoed Groensteelsatijnzwam Violetvlekkende moerasmelkzwam Okergrijze fraaisteelgordijnzwam Kruipende kaaszwam Donkere wasplaat Naaldboskoraalzwam Sparrenplaatjeshoutzwam Indigoboleet Gevlekte truffel Bleeksteelvezelkop Geelschubbige vezelkop Bloedhuidje Prachtfranjezwam Tepelparasolzwam Dunplaathoutzwam Meststropharia Groenwordende koraalzwam Koperrode spijkerzwam Groenige wasporia Ranzige mycena Witte strookzwam Grote harpoenzwam Vroege dennensatijnzwam Stromesthazenpootje Zwartbruine vezelkop Fijne poria Strogele stropharia Zoetgeurende satijnzwam Melige bovist Gele moeraszwavelkop Geurige zompzwam Penwortelfranjehoed Egelzwammetje Werkhoutvuurzwam Beekmijtertje Eikenweerschijnzwam

2001 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2004

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2004 2005 2006 2006 2006 2006 2007

1 1 1 1 1 1 1

2007

1

2007 2007 2007 2008 2004 1990 1996 1996 1996 1996 2002 2007 1999 2001 2002 2002 2002 2002 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2006 2007 2007 2007 2007 1994 1988 1991 2006

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Pluteus Lactarius Inocybe Russula Gyromitra Inocybe Gyroporus Psathyrella Anthracobia Tricholoma Mycena Hypholoma Thelephora Suillus Ramariopsis Rhizopogon Otidea Inocybe Russula Peziza

petasatus zonarius tenebrosa adusta esculenta squarrosa castaneus connata melaloma equestre belliae ericaeum anthocephala collinitus tenuiramosa luteolus leporina leptophylla nauseosa petersii

Myxomphalia Geastrum Tricholoma Agaricus Lyophyllum Antrodia Hydnellum Amanita Lactarius Nidularia Hygrophorus Cortinarius Hohenbuehelia Thelephora Coprinus Russula Alnicola Crepidotus Hygrocybe Clavaria Geastrum Rhizina Inocybe Suillus Tricholoma Inonotus Hericium Hygrophorus

maura pectinatum virgatum essettei Atratum serialis spongiosipes franchetii lilacinus deformis discoxanthus torvus atrocoerulea palmata silvaticus paludosa alnetorum applanatus flavipes argillacea striatum undulata fraudans variegatus imbricatum cuticularis erinaceus hypothejus var. hypothejus maculata pallidus violacea

Russula Lactarius Russula

160

verslag werkjaar 2007

Zaagselhertenzwam Fijngegordelde melkzwam Zwartvoetvezelkop Rookrussula Voorjaarskluifzwam Dwergvezelkop Kaneelboleet Toefige franjehoed Gewoon houtskoolbekertje Gele ridderzwam Rietmycena Heidezwavelkop Gespleten franjezwam Valse melkboleet Bezemkoraaltje Okerkleurige vezeltruffel Echt hazenoor Purperbruine wolvezelkop Kleine sparrenrussula Dadelbruine brandplekbekerzwam Splijtplaat Grote aardster Scherpe ridderzwam Klompvoetchampignon Gladsporig pekzwammetje Kurkstrookzwam Fluwelige stekelzwam Geelwrattige amaniet Lila melkzwam Eierzakje Verkleurende slijmkop Gelaarsde gordijnzwam Gewone harpoenzwam Stinkende franjezwam Ruwsporige inktzwam Appelrussula Rossige elzenzompzwam Gestreept oorzwammetje Geelvoetwasplaat Heideknotszwam Baretaardster Oliebolzwam Perenvezelkop Fijnschubbige boleet Fijnschubbige ridderzwam Dunne weerschijnzwam Pruikzwam Dennenslijmkop

2006 2006 2007 2002 2007 2006 2003 2004 2004 2005 2006 2006 2007 2007 2007 2004 2003 1992 2000 2004

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

2006 2006 2000 2000 2006 2005 2006 2006 2007 2006 2000 2001 2002 2006 2005 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2006 2007 2002 2006 2007 2007 2007

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

Gevlekte russula Bleke melkzwam Violette russula

2006 2006 2004

7 7 7


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Psathyrella Cordyceps Tricholoma Amanita Cortinarius Macrolepiota Gyrodon Helvella Antrodia Mycena Boletus Cortinarius Helvella Russula Xerocomus Cortinarius Strobilomyces Volvariella Inocybe Disciotis Entoloma Geoglossum Skeletocutis Otidea Tapinella Amanita Hydnellum Tapinella Pholiota Cortinarius Elaphomyces Lepiota Leccinum Inocybe Amanita Tricholoma Morchella Pseudoclitocybe Hebeloma Geoglossum Trichoglossum Lactarius Coltricia Cortinarius Geoglossum Russula Cortinarius Hypholoma Dumontinia Morchella Pluteus Russula

cotonea ophioglossoides saponaceum virosa acutus excoriata lividus ephippium sinuosa clavicularis impolitus semisanguineus atra curtipes pelletieri pholideus strobilaceus murinella bongardii var. bongardii venosa euchroum glutinosum amorpha onotica atrotomentosa strobiliformis concrescens panuoides flammans bolaris muricatus clypeolaria versipelle praetervisa porphyria portentosum elata cyathiformis radicosum umbratile hirsutum decipiens perennis elatior fallax foetens alboviolaceus radicosum tuberosa esculenta plautus xerampelina s.s.

161

verslag werkjaar 2007

Geelvoetfranjehoed Zwarte truffelkknotzwam Zeepzwam Kleverige knolamaniet Spitse gordijnzwam Rafelige parasolzwam Elzenboleet Zadelkluifzwam Witte plakkaatstrookzwam Palingsteelmycena Goudporieboleet Pagemantel Roetkluifzwam Kortsteelrussula Goudplaatzwam Bruinschubbige gordijnzwam Geschubde boleet Grijsvezelige beurszwam Geurende vezelkop

2007 2005 2006 2007 2007 2007 2004 2006 2004 2004 2007 2007 2006 2004 2006 2006 2006 2007 2007

7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

Grote aderbekerzwam Violette satijnzwam Kleverige aardtong Witwollige dennenzwam Gewoon varkensoor Zwartvoetkrulzoom Franjeamaniet Gezoneerde stekelzwam Ongesteelde krulzoom Goudgele bundelzwam Roodschubbige gordijnzwam Stekelige hertentruffel Bosparasolzwam Oranje berkenboleet Gewone knolvezelkop Porfieramaniet Glanzende ridderzwam Kegelmorielje Bruine schijntrechterzwam Geringde vaalhoed Slanke aardtong Ruige aardtong Pelargoniummelkzwam Echte tolzwam Rimpelige gordijnzwam Fijngeschubde aardtong Stinkende russula Lila gordijnzwam Stinkzwavelkop Anemonenbekerzwam Gewone morielje Knolvoethertenzwam Roodvoetrussula

2008 2007 2007 2007 2007 2006 2007 2002 2006 2006 2007 2006 2007 2007 2007 2005 2007 2006 2006 2006 2007 2007 2004 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2008 2008 2008 2007

10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 16 16 16 17 18 18 18 18 19 19 19 22 22 23


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Clavulinopsis Hygrocybe Russula Otidea Hydnum Clavulina Cortinarius Russula Delicatula Hygrocybe Hygrocybe Russula

corniculata pratensis virescens alutacea repandum rugosa cinnamomeus brunneoviolacea integrella glutinipes psittacina puellaris

162

verslag werkjaar 2007

Sikkelkoraalzwam Weidewasplaat Ruwe russula Zeemkleurig hazenoor Gele stekelzwam Rimpelige koraalzwam Kaneelkleurige gordijnzwam Gewolkte russula Plooiplaatzwammetje Kleverige wasplaat Papegaaizwammetje Vergelende russula

2007 2007 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2007 2007 2007

24 25 25 25 26 27 29 29 30 33 40 60

Bijlage 15 Rode - Lijstcategorie 4: Kwetsbaar (KW) 200 soorten waarvan er 79 niet zeldzaam zijn in Vlaams-Brabant 99 soorten werden in 2007-2008 nog waargenomen Genus

Soortnaam

Nederlandse naam

Oligoporus Inocybe Inocybe Psathyrella

Bestoven kaaszwam Grijsbruine vezelkop Kleine sterspoorvezelkop Kroontjesfranjehoed

Entoloma Russula Coprinus Hebeloma Lacrymaria Hygrocybe Stropharia Hygrocybe Ossicaulis Inocybe Russula Mycena Galerina Entoloma Gomphidius Coprinus Conocybe Lepiota

rennyi griseovelata brunneorufa olympiana f. olympiana mougeotii urens echinosporus birrus pyrotricha fornicata var. fornicata pseudocyanea helobia lignatilis pseudohiulca aquosa aurantiomarginata sideroides undulatosporum roseus erythrocephalus dumetorum oreadiformis

Psathyrella Spongipellis Entoloma Peziza

hirta pachyodon aprile depressa

Lilagrijze satijnzwam Groene peperrussula Wratsporig hazenpoothe Dwergvaalhoed Vurige franjehoed Ridderwasplaat Slanke kopergroenzwam Broos vuurzwammetje Fraaie houttrechterzwam Gevlekte knolvezelkop Waterige russula Goudrandmycena Naaldbosmosklokje Knobbelspoorsatijnzwam Roze spijkerzwam Oranje inktzwam Dwergbreeksteeltje Gladde wolsteelparasolzwam Vlokkige mestfranjehoed Getande kaaszwam Slanke voorjaarssatijnzwam Teneergeslagen bekerzwam

Laatste waarneming 1982 1984 1987 1987

Aantal hokken 1 1 1 1

1987 1989 1990 1996 1996 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2004 2004 2006 2006

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2006 2006 2007 2007

1 1 1 1


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Geastrum Inocybe

minimum maragaritispora

Hygrocybe Entoloma Entoloma Pholiotina Inocybe Helvella Gymnopilus Inocybe Mycena Clitocybe Mycena Geopora Mycena Inocybe Inocybe Pterula Simocybe Helvella Alnicola Alnicola

obrussea caesiocinctum serrulatum aberrans fibrosoides leucomeleana fulgens oblectabilis megaspora inornata adonis tenuis pterigena lanuginosa var. ovatocystis paludinella multifida reducta spadicea salicis subconspersa

Inocybe Cortinarius Pluteus Dermoloma Byssonectria Psathyrella Inocybe Entoloma Agaricus Pholiota Volvariella Phellinus Inocybe Psathyrella Leucoscypha Lepiota Cortinarius Aurantiporus Pulvinula Trichophaea Mycena Marasmiellus Agrocybe Pyronema Entoloma Cortinarius Entoloma Volvariella

ochroalba largus exiguus cuneifolium aggregata badiophylla salicis politum macrosporus myosotis pusilla conchatus cervicolor bipellis leucotricha echinacea croceocoeruleus fissilis convexella woolhopeia mirata candidus elatella omphalodes rhodocylix psammocephalus infula bombycina

163

verslag werkjaar 2007

Kleine aardster Schubbige knobbelspoorvezelkop Wantsenwasplaat Bruine zwartsneesatijnzwam Zwartsneesatijnzwam Bepoederd breeksteeltje Ivoorvezelkop Zwartwitte bokaalkluifzwam Veenvlamhoed Forse vezelkop Veenmycena Krulzoomtrechterzwam Adonismycena Afgeplatte grondbekerzwam Varenmycena Gewone wolvezelkop Valse satijnvezelkop Sparrenveertje Halmmatkopje Nonnenkapkluifzwam Wilgenzompzwam Fijnschubbige elzenzompzwam Bleekgele vezelkop Bruine kleibosgordijnzwam Verborgen hertenzwam Grauwe barsthoed Klein oranje zandschijfje Bruinplaatfranjehoed Wilgenvezelkop Nitreuze elzensatijnzwam Grootsporige champignon Moerasbundelzwam Kleine beurszwam Bruinzwarte vuurzwam Muffe vezelkop Purperrode franjehoed Wit viltkogeltje Fijnschubbige parasolzwam Paarse galgordijnzwam Appelboomkaaszwam Groot moskussentje Bleek pelsbekertje Gestreepte schorsmycena Wit ruitertje Moerasleemhoed Spinragkuddenschijfje Dwergsatijnzwam Fijnschubbige gordijnzwam Helmsatijnzwam Zijdeachtige beurszwam

2007 2007

1 1

2007 2007 2007 1989 1991 1992 2006 1996 2004 2004 2005 2005 2003 2006

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2002 2004 2006 2006 2006 2007

2 2 2 2 2 2

2007 2007 2007 2007 2008 1985 2006 2007 2007 2007 1998 2004 1998 2007 1999 2006 2000 2007 2004 2002 2003 2004 2005 2004 2004 2005 2005 2006

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Pluteus Agrocybe Marasmius Neolentinus Hohenbuehelia Cortinarius Agrocybe Peziza Phellinus Entoloma Entoloma Entoloma Psathyrella Suillus Neolentinus Volvariella Russula Entoloma Russula Hygrocybe Tricholoma Hygrocybe Rhodocollybia Melanogaster Coprinus Lyophyllum Agrocybe Entoloma Mycena Lyophyllum Gloeoporus Lactarius Entoloma Cantharellus Geopora Ganoderma Phaeolepiota Inocybe Peziza Cortinarius Inocybe Pholiota Inocybe Lepista Panaeolus Inocybe Collybia Asterophora Hygrocybe

aurantiorugosus vervacti scorodonius lepideus mastrucata infractus var. infractus arvalis limnaea robustus sericellum turbidum sepium typhae granulatus schaefferi surrecta pelargonia subradiatum acrifolia chlorophana album insipida prolixa var. distorta broomeanus angulatus anthracophilum putaminum caccabus epipterygia var. pelliculosa leucophaeatum dichrous deliciosus cetratum ferruginascens arenicola pfeifferi aurea corydalina var. corydalina ampliata obtusus glabripes astragalina lanuginosa var. lanuginosa saeva cinctulus pelargonium tuberosa parasitica irrigata

164

verslag werkjaar 2007

Oranjerode hertenzwam Gelige leemhoed Kale knoflooktaailing Schubbige taaiplaat Bleke harpoenzwam Olijfkleurige gordijnzwam Knolletjesleemhoed Bruine modderbekerzwam Eikenvuurzwam Sneeuwvloksatijnzwam Zilversteelsatijnzwam Sleedoornsatijnzwam Lisdoddefranjehoed Melkboleet Korrelige taaiplaat Parasietbeurszwam Geraniumrussula Gestreepte satijnzwam Scherpe grauwhoedrussula Gele wasplaat Witte ridderzwam Kabouterwasplaat Rossige collybia Welriekende inkttruffel Brandplekinktzwam Rondsporig pekzwammetje Fluweelleemhoed Ranzige elzensatijnzwam Heidekleefsteelmycena

2007 2007 2006 1990 2004 2007 2005 2005 2006 2007 2007 2008 2005 2006 2006 2007 2004 2006 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Blauwvlekkende rouwridderzwam Tweekleurig elfenbankje Smakelijke melkzwam Dennensatijnzwam Roestvlekkencantharel Zandputje Waslakzwam Goudhoed Groenige perenvezelkop

2007

6

2007 2000 2007 2007 2007 2007 2006 2004

6 7 7 7 7 7 8 8

Voddenbekerzwam Jodoformgordijnzwam Kleinsporige vezelkop Goudvinkzwam Valse wolvezelkop

1999 2007 2005 2005 2006

8 8 8 8 8

Paarssteelschijnridderzwam Gezoneerde vlekplaat Gele pelargoniumvezelkop Purperknolcollybia Plaatjeszwamgast Grauwe wasplaat

2007 2008 2005 1998 2006 2007

8 8 9 9 9 9


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Helvella Psathyrella Calocybe Amanita Coprinus Ganoderma Hypholoma Pholiota Russula Inocybe Hemimycena Entoloma Gloeophyllum

queletii fusca ionides gemmata cinereus lucidum marginatum highlandensis farinipes splendens var. splendens cucullata undatum sepiarium

Oxyporus Clitocybe Inocybe Inonotus Volvariella Lactarius Hygrocybe Lentinellus Inonotus Clavulinopsis Pseudohydnum Marasmius Boletus Boletus Clavulinopsis Russula Inocybe Helvella Russula Macrocystidia Morchella Helvella Geastrum Russula Lactarius Russula Pleurotus Suillus Entoloma Lactarius Asterophora Trametes Lactarius Mycena Boletus Pluteus Marasmius Leotia

populinus geotropa obscurobadia nodulosus hypopithys helvus ceracea cochleatus hispidus luteoalba gelatinosum wynnei radicans queletii laeticolor solaris adaequata macropus pseudointegra cucumis semilibera acetabulum fimbriatum drimeia vellereus versicolor dryinus luteus papillatum vietus lycoperdoides suaveolens lacunarum erubescens luridus leoninus cohaerens lubrica

165

verslag werkjaar 2007

Grote schotelkluifzwam Beukenfranjehoed Paarse pronkridder Narcisamaniet Wortelende inktzwam Gesteelde lakzwam Zilversteelzwavelkop Brandplekbundelzwam Bleekgele russula Aarddrager

2004 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2006 2006

9 9 9 9 9 9 9 9 10 10

Gipsmycena Geribbelde satijnzwam Geelbruine plaatjeshoutzwam Witte populierzwam Grote trechterzwam Bruine pelargoniumvezelkop Beukenweerschijnzwam Donzige beurszwam Viltige maggizwam Elfenwasplaat Bruine anijszwam Ruige weerschijnzwam Verblekende knotszwam Stekeltrilzwam Beukentaailing Wortelende boleet Gladstelige heksenboleet Fraaie knotszwam Zonnerussula Wijnrode vezelkop Schotelkluifzwam Kleibosrussula Levertraanzwam Kapjesmorielje Bokaalkluifzwam Gewimperde aardster Duivelsbroodrussula Schaapje Bonte berkenrussula Schubbige oesterzwam Bruine ringboleet Tepelsatijnzwam Roodgrijze melkzwam Poederzwamgast Anijskurkzwam Greppelmelkzwam Bittere mycena Netstelige heksenboleet Goudgele hertenzwam Hoornsteeltaailing Groene glibberzwam

2007 2007 2007

10 10 10

2008 2007 2004 2007 2006 2007 2007 2006 2006 2007 2004 2007 2007 2006 2007 2007 2005 2007 2007 2006 2008 2008 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2007 2006 2007 2007 2007 2007

10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 19 19 19 20 21 21 22 23 23 24 24 24 27 27 28


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Lactarius Tricholoma Entoloma Tylopilus Auriscalpium Inocybe Tricholoma Russula Russula Lactarius Suillus Coriolopsis Cantharellus Lactarius Daldinia Peziza Clavaria Russula Inocybe Clavulinopsis Hygrocybe Xerocomus Trametes Schizophyllum

torminosus sulphureum conferendum var. conferendum felleus vulgare asterospora fulvum exalbicans risigallina fluens grevillei trogii cibarius camphoratus concentrica badia fragilis heterophylla hirtella var. hirtella helvola virginea parasiticus multicolor commune

166

verslag werkjaar 2007

Baardige melkzwam Narcisridderzwam Sterspoorsatijnzwam

2007 2007 2007

28 28 29

Bittere boleet Oorlepelzwam Sterspoorvezelkop Berkenridderzwam Verblekende russula Abrikozenrussula Beukenmelkzwam Gele ringboleet Bleke borstelkurkzwam Hanenkam Kruidige melkzwam Kogelhoutskoolzwam Bruine bekerzwam Wormvormige knotszwam Vorkplaatrussula Amandelvezelkop Gele knotszwam Sneeuwzwammetje Kostgangerboleet Gezoneerd elfenbankje Waaiertje

2007 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2007 2007 2008 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008

29 29 31 31 32 33 35 37 37 38 39 39 40 43 48 49 54 54 56 58 114

Laatste waarneming 1984 1985 1989 1990

Aantal hokken 1 1 1 1

1991 1992 1992 1994 1994 1995 1995 1996 1996 1996 1996 1996

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bijlage 16 Rode-Lijstcategorie 5: Gevoelig (GE) 206 soorten waarvan er 37 niet zeldzaam zijn in Vlaams-Brabant 69 soorten werden nog waargenomen in 2007 - 2008 Genus

Soortnaam

Nederlandse naam

Mycena Lepiota Leucocoprinus Entoloma

viridimarginata pseudohelveola cretaceus parasiticum

Russula Inocybe Dichomitus Cortinarius Arrhenia Dacryobolus Ramsbottomia Tubaria Russula Lyophyllum Lepiota Lyophyllum

rhodella pseudodestricta campestris duracinus spathulata karstenii macracantha minutalis stenotricha baeospermum pseudoasperula striaepileum

Groensnedemycena Manchetparasolzwam Krijtwitte plooiparasol Grootsporige schelpsatijnzwam Steenrode russula Glanzende spleetvezelkop Hazelaarhoutzwam Stijfsteelgordijnzwam Gesteeld mosoortje Papilkorstzwam Stersporig mosschijfje Dwergdonsvoetje Olijfgroene russula Stijve grauwkop Kleine stekelparasolzwam Streephoedgrauwkop


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Russula Entoloma Agaricus

zonatula neglectum lanipes

Hygrophorus Inocybe Mycoaciella Lepiota

penarius phaeodisca var. phaeodisca bispora carinii

Melanophyllum Helvella Callistosporium Entoloma Lycoperdon Catinella Hymenogaster Amylostereum Inocybe Laccaria Oxyporus Cortinarius Entoloma Coprinus Corticium Psathyrella Bovista Entoloma Flammulaster Psathyrella Inocybe

eyrei latispora pinicola pseudocoelestinum mammiforme olivacea rehsteineri chailletii pseudoasterospora fraterna latemarginatus huronensis myrmecophilum ephemeroides roseum pannucioides limosa hirtipes limulatus almerensis glabrodisca

Cortinarius

privignoides

Entoloma Cortinarius Entoloma Entoloma Peziza Coprinus

asprellum suillus ss. cuneatum huijsmanii bovina pyrrhantes

Cortinarius Peziza Calocera Contumyces Amanita Geastrum Omphalina Polyporus Psathyrella Limacella Entoloma Trichophaea Psathyrella

cavipes ampelina pallidospathulata rosellus lividopallescens floriforme chlorocyanea umbellatus reticulata glioderma sinuatum gregaria leucotephra

167

verslag werkjaar 2007

Kruisbesrussula Bleekgele satijnzwam Breedschubbige champignon Droge slijmkop Tweekleurige vezelkop Fraaie stekelkorstzwam Bruingele stekelparasolzwam Groenplaatzwammetje Witstelige zadelkluifzwam Olijfzwammetje Blauwbruin staalsteeltje Vlokkige stuifzwam Olijfschijfzwam Lichte zijdetruffel Sparrenkorstzwam Valse sterspoorvezelkop Steenrode fopzwam Breedgerande poria Valse veenmosgordijnzwam Donkere bossatijnzwam Geringde korrelinktzwam Roze prachtkorstzwam Zijdefranjehoed Dwergbovist Vissige satijnzwam Gouden vloksteeltje Polderfranjehoed Sombere knobbelspoorvezelkop Knollige gordelsteelgordijnzwam Schubbig staalsteeltje Diksteelgordijnzwam Geeltepelsatijnzwam Tweesporig staalsteeltje Koemestbekerzwam Oranjebruine poederinktzwam Holsteelgordijnzwam Wijnrode bosbekerzwam Spatelhoorntje Roze ruitertje Bleke amaniet Bloemaardster Blauwgroen trechtertje Schermpjespolypoor Gelobde franjehoed Oranjebruine kleefparasol Giftige satijnzwam * Geringde franjehoed

1997 1999

1 1 1

1999 1999 2000

1 1

2000 2000

1 1

2000 2001 2001 2002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2005

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2005

1

2005 2005 2006 2006 2006 2006

1 1 1 1 1 1

2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 1989 1990 1994 1994 1998 1995

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Cortinarius Collybia Boletus Amanita Leccinum Aureoboletus Psathyrella Ceriporia Hohenbuehelia Mycena Mycena Pholiota Lactarius Arrhenia Ceriporia Mycena Resinomycena Cortinarius Inocybe Entoloma Cystolepiota Coprinus Lactarius Clitocybe Galerina Hohenbuehelia Camarops Entoloma Omphalina Cortinarius Cortinarius Flammulaster Clavicorona Inocybe Tuber Tricholoma Phlebia Tricholoma Russula Lepiota Melanotus Inocybe Tricholomopsis Exidia Cystolepiota Psathyrella Agaricus

parvannulatus f. rigidiannulatus racemosa pseudoregius submembranacea albostipitatum gentilis laevissima excelsa cyphelliformis fagetorum tenuispinosa flavida acerrimus lobata purpurea alba saccharifera purpurascens langei sericeoides cystidiosa ellisii quieticolor squamulosa autumnalis auriscalpium polysperma formosum marchantiae rigens coerulescens granulosus taxophila flavella var. flavella rufum orirubens subochracea lascivum vinosopurpurea tomentella horizontalis huijsmanii decora saccharina moelleri frustulenta niveolutescens

Anthracobia Peziza Lepiota Pluteus

macrocystis sepiatra ignicolor insidiosus

168

verslag werkjaar 2007 Cederhoutgordijnzwam

2000

2

Vertakte collybia Prachtboleet Brokkelzakamaniet Oranje populierboleet Kersrode boleet Kleinsporige franjehoed Roze wasporia Schelpharpoenzwam Beukenbladmycena Stekeltjesmycena Zwavelgele bundelzwam Gekroesde melkzwam Moerasmosoortje Paarse wasporia Witte schorsmycena Zeggenmycena Purperen gordijnzwam Grijsplaatvezelkop Bruine trechtersatijnzwam Geelcellige poederparasol Sokvoetinktzwam Vaaloranje melkzwam Fijnschubbige trechterzwam Kraagmosklokje Spatelharpoenzwam Kussenvormige kogelzwam Gele satijnzwam Levermostrechtertje Wortelende gordijnzwam Blauwe knolgordijnzwam Bruinkorrelig vloksteeltje Wit kroonknotsje Spitse spleetvezelkop Roodbruine truffel Blozende ridderzwam Roodgele aderzwam Vuilwitte ridderzwam Wijnpurperen russula Viltparasolzwam Leerkaalkopje Bleeklila vezelkop Gele houtridderzwam Bruinesuikerzwam Roze poederparasol Roodbruine franjehoed Satijnchampignon Oranjerood houtskoolbekertje Kleine brandplekbekerzwam Vuurparasolzwam Zwaardvishertenzwam

1996 1998 1996 1996 2000 2001 2004 2002 2002 2002 2002 2007 2005 2005 2006 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2008 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2003 2004 2002 2003 2006 1999 2002 2006 2006 2004 2007 2004 2005

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2006 2006 2006 2006

3 3 3


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Coriolopsis Marasmiellus Conocybe Clitocybe Ombrophila Russula Entoloma Psathyrella Pluteus Agrocybe Lycoperdon Cystolepiota Clavaria Lactarius Lactarius Entoloma Inocybe Tubaria Leucoagaricus

gallica foetidus moseri foetens violacea subterfurcata araneosum canoceps inquilinus firma echinatum pulverulenta asterospora evosmus mammosus lividoalbum jacobi confragosa georginae

Psathyrella Cortinarius Melanoleuca Pholiotina Amanita Phlebia Mycena Pachyella Peziza Leucoagaricus

ocellata anthracinus nivea hadrocystis solitaria livida longiseta babingtonii varia badhamii

Tricholoma Russula Clavulinopsis Polyporus Conocybe Lepiota Junghuhnia Psathyrella Peziza Russula Ceriporiopsis Lepiota

scioides queletii subtilis arcularius coprophila perplexa nitida maculata badioconfusa romellii gilvescens grangei

Geopora Entoloma Russula Cortinarius Conocybe Macrolepiota Femsjonia Lepiota Peziza

sumneriana majaloides melzeri phoeniceus rugosa fuliginosa pezizaeformis felina arvernensis

169

verslag werkjaar 2007

Bruine borstelkurkzwam Takjesstinktaailing Grijs breeksteeltje Stinkende trechterzwam Violet elzenknoopje Valse vorkplaatrussula Spinnenwebsatijnzwam Conische wolfranjehoed Witte rimpelhertenzwam Donkere leemhoed Stekelige stuifzwam Kegelpoederparasol Witte sterspoorknotszwam Vaaggegordelde melkzwam Donkere kokosmelkzwam Geelbruine satijnzwam Vals poedersteeltje Geringd donsvoetje Glinsterende champignonparasol Vale franjehoed Roodrandgordijnzwam Witte veldridderzwam Knotscelbreeksteeltje Stekelkopamaniet Veranderlijke aderzwam Langhaarmycena Okerbruin beekschijfje Grote houtbekerzwam Bloedende champignonparasol Bitterscherpe ridderzwam Purperrode russula Bleke sikkelkoraalzwam Grootporiehoutzwam Mestbreeksteeltje Egelparasolzwam Zalmkleurige poria Gevlekte franjehoed Olijfbruine bosbekerzwam Geelplaatregenboogrussula Verkleurende poria Groenschubbige parasolzwam Cedergrondbekerzwam Bleekgele bossatijnzwam Pluche russula Bloedplaatgordijnzwam Klein breeksteeltje Grijsbruine parasolzwam Grote druppelzwam Panterparasolzwam Bruine bosbekerzwam

2007 2007 2007 2007 2008 2006 2007 2001 2002 2006 2007 2006 2006 2004 2005 2007 2006 2007 2007

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2007 2007 2008 1998 2001 2006 2004 2004 2005

4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

2007 2007 2007 2007 2008 2004 2000 2007 2004 2005 2006 2007 2006

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7

2008 2004 2006 2006 2007 2007 2006 2003 2005

7 7 7 7 7 7 8 8 8


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Mycena Leucoagaricus Pholiotina Clavaria Pluteus Antrodia Coprinus Mycena Russula Russula Phellinus Cystolepiota Clathrus Russula Pluteus Russula Lyophyllum Cortinarius Lactarius Coprinus Xylaria Leccinum Mycena Lyophyllum Pholiota Leccinum Melanoleuca Lycoperdon Scleroderma Arrhenia Mycena Mycena Pleurotus Coprinus Daedaleopsis Laxitextum Oligoporus Bolbitius Coprinus Melanoleuca Plicatura

maculata serenus vestita fumosa pellitus xantha laanii purpureofusca melliolens insignis punctatus bucknallii archeri puellula hispidulus laeta confusum helveolus fuliginosus impatiens filiformis scabrum var. melaneum pseudocorticola boudieri jahnii carpini verrucipes umbrinum cepa retiruga crocata diosma cornucopiae acuminatus tricolor bicolor fragilis titubans var. olivaceus romagnesianus melaleuca crispa

170

verslag werkjaar 2007

Gevlekte mycena Witte champignonparasol Kleibosbreeksteeltje Rookknotszwam Sneeuwwitte hertenzwam Citroenstrookzwam Zaagvlakinktzwam Purperbruine mycena Honingrussula Verkleurende kamrussula Vlakke vuurzwam Violetstelige poederparasol Inktviszwam Milde braakrussula Pluishoedhertenzwam Okerroze russula Bruine grauwkop Oranje eikengordijnzwam Donkere fluweelmelkzwam Spitscellige donsinktzwam Draadvormige geweizwam Zwarte berkenboleet

2004 2005 2007 2007 1997 2007 2005 2007 2005 2007 2007 2003 2007 2005 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2008 2007

8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 13 14

Blauwgrijze schorsmycena Vloksteelgrauwkop Slijmsteelbundelzwam Haagbeukboleet Spikkelsteelveldridderzwam Donkerbruine stuifzwam Uiige aardappelbovist Gerimpeld mosoortje Prachtmycena Donker elfenschermpje Trechteroesterzwam Kleine kale inktzwam Roodplaathoutzwam Tweekleurige korstzwam Vlekkende kaaszwam Verkleurend kleefhoedje Bruine kale inktzwam Kale veldridderzwam Plooivlieswaaiertje

2007 2007 2007 2006 2006 2007 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

14 15 15 16 17 17 19 19 19 20 21 23 23 25 25 46 46 61 101


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

171

Bijlage 17 Overzicht van de kwartierhokken (188) waarin meer dan 100 soorten werden waargenomen Nr

Kwartierhok

Aantal soorten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15

d5-56-41 d4-55-32 e5-33-31 e4-56-22 e5-11-34 e5-11-33 d5-45-24 d5-51-31 e5-15-11 e4-37-34 e5-43-12 e4-38-24 d5-56-42 f4-15-14 e4-47-33 d5-45-14 e4-46-41

671 629 539 393 477 519 390 514 397 395 435 126 437 284 318 397 356

Aantal RLsoorten 120 112 105 104 91 85 85 84 79 79 77 73 71 69 65 62 62

16 17

e5-43-24 e4-56-42

407 381

57 57

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

e4-47-12 e5-34-32 e5-33-23 e4-46-23 d5-56-24 e5-25-41 e5-43-11 e5-14-12 e5-44-11 e4-46-14

280 398 387 324 403 434 352 330 356 269

57 56 56 56 55 54 54 52 51 51

28 29

e5-34-34 e4-47-31

368 320

50 50

30 31 32 33

e5-32-42 d6-31-11 d5-45-33 e4-47-13

280 364 320 258

50 48 48 48

34 35 36

d4-55-31 d5-55-12 f4-14-23

256 245 228

47 47 43

37 38

e4-57-11 d5-57-31

229 260

43 42

Interessante gebieden Walenbos - De Dolaag (Houwaart) Nationale plantentuin (Meise) Kouterbos, Zoet Water (Oud-Heverlee) Zoniënwoud, Ganzepootvijver (Hoeilaart) De Warande, Eikenhof-Merodebossen (Kortenberg) De Warande, Eikenhof, Merodebossen (Kortenberg) ’s Hertogenheide & Kloesebos (Gelrode) Torfbroek, Silsombos (Kampenhout) Chartreuzenbos (Holsbeek) Rood Klooster (Oudergem) Meerdaalbos (Bierbeek, St.-Joris-Weert) Park Afrikamuseum(Tervuren) Walenbos, De Dolaag, Kwade Poel (Houwaart) Zevenbronnen (Sint-Genesius-Rode) Groenendaal (oefenrenbaan)-Arboretum (Hoeilaart) Vorsdonkbos (Aarschot) Verdronken kinderenvallei, Vuilbeekvallei (Watermaal-Bosvoorde) Meerdaalbos (Haasrode, Bierbeek) Zoniënwoud (Kerselaerspleyn), Kornelisdreef, Schone beukweg Blankendelle, Drij borren (Oudergem) Bremberg, Mollendaalbos (Haasrode) Heverleebos (Vaalbeek, Oud-Heverlee) Verdronken Kinderenvallei (Watermaal-Bosvoorde) Walenbos, Kwade Poel (Houwaart) Bruulbos (Lovenjoel) Meerdaalbos (St.-Joris-Weert) Kesselberg (Kessel-Lo) Mollendaalbos (Bierbeek) Vallei van de verdsronken kinderen, Vuilbeekvallei (Watermaal-Bosvoorde) Mollendaalbos (Haasrode) Graaf van Vlaanderendreef, Meibloemenpad (WatermaalBosvoorde) Bosreservaat Putten van den Ijzeren Weg (Oud-Heverlee) Catselt (Zichem) Wijngaardberg (Wezemaal) Graaf van Vlaanderendreef, Meibloemenpad (WatermaalBosvoorde) Nationale plantentuin (Meise) Beninksberg (Wezemaal) Bosreservaat Vroenenbos & Zaadboomgaard, Hallerbos, Kapittel (Halle) Kasteeldreef (Groenendaal) Walenbos-Alsberg (Houwaart)


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

e4-48-11 d5-56-13 e5-14-24 d4-38-34 f4-14-41 e4-14-44 d4-23-42 e4-21-14 e4-46-43 e6-41-31 e6-41-33 e4-47-32 d6-42-11

310 205 352 274 279 266 405 409 247 218 265 194 265

40 40 39 38 36 36 35 35 35 34 32 32 31

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

e5-33-14 e5-25-23 e5-34-41 d5-44-44 d5-28-42 e4-47-14 e5-22-22 e4-57-32 e5-23-43 d5-58-11 e4-38-34 f4-11-13 d5-55-13 e5-33-21 e5-42-34 d6-41-22 e3-48-33 d4-57-44 d4-38-43 d5-45-23

218 294 280 272 270 211 161 242 233 207 261 206 183 258 211 181 222 268 198 173

31 30 30 30 30 28 28 27 27 27 26 26 26 25 25 25 24 23 23 23

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

d5-32-32 e4-56-21 d4-48-42 e4-23-42 e5-46-31 f4-15-11 d5-48-43 e5-34-14 e5-12-21 e5-42-12 e4-43-11

193 176 264 199 252 180 174 185 185 171 197

22 22 21 21 20 19 19 18 18 18 17

83 84 85 86 87 88 89 90

e4-48-12 e5-34-43 e6-21-14 e6-23-34 e3-38-43 d4-33-31 e4-21-12 e5-26-34

174 210 193 207 171 161 241 174

17 16 16 15 15 15 14 14

verslag werkjaar 2007

172

Kapucijnendreef (Tervuren) Dreef van Horst (Sint-Pieters-Rode) Lindenbos (Linden) Blosodomein (Hofstade) Hallerbos (hoge berm); bosreservaat Vroenenbos (Halle) AZ VUB, Laarbeekbos, Koning Boudewijnpark (Jette) Lippelobos (Malderen) Liedekerkebos (Liedekerke) Zoniënwoud (Watermaal-Bosvoorde) Tuinen, bermen, bos langs spoorweg (Ezemaal) Tuinen, bermen, bos aan de Gete (Ezemaal) Zoniënwoud (Watermaal-Bosvoorde) Halve maan en begraafplaats (Diest), Wijngaardberg (Webbekom) Heverleebos (Oud-Heverlee) Park UZ (Pellenberg) Mollendaalbos (Haasrode) Wijngaardberg (Wezemaal) Abdij (Averbode) Zoniënwoud (Watermaal-Bosvoorde) Koeheide (Bertem) IBM-domein (Terhulpen) Heverleebos (Oud-Heverlee) De Bleuken (Bekkevoort) Arboretum (Tervuren) Bos ter Rijst (Pepingen) Dunbergbroek (Holsbeek) Heverleebos (Oud-Heverlee) Rodebos (Sint-Agatha-Rode) Militair domein (Diest) Domein Steenhout (Vollezele) Floordambos (Melsbroek) Blosodomein (Hofstade) Vorsdonkbroek, Eikelberg, Kloesebos, ‘s Hertogenheide (Gelrode) Broekelei (Keerbergen) Zoniënwoud (Ukkel) Steentjesbos (Kampenhout) Wolfsputten (Dilbeek) Meldertbos (Meldert) Destelheide (Dworp) Steenberg, Ossenberg, Hulstbos (Bekkevoort) Bremberg, Mollendaalbos (Bierbeek) Kastanjebos (Herent) Terlanen, Margijsbos, Rodebos (Huldenberg) Kasteelpark van Gaasbeek, Groenenberg (Sint-PietersLeeuw) Arboretum, Kapucijnenbos (Tervuren) Mollendaalbos (Bierbeek) Heibos (Kortenaken) Het Vinne (Zoutleeuw) Neigembos (Neigem) Buggenhoutbos (Buggenhout) Liedekerke (Liedekerkebos) Butselbos (Boutersem)


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

f4-14-43 d4-58-23 d5-28-34 d6-32-11 d5-33-34 e3-56-12 e5-36-12 e4-54-44 e5-12-43 d4-24-31

Bijlage 18

195 194 168 143 139 169 156 137 137 185

13 12 12 11 11 9 8 6 6 5

173

verslag werkjaar 2007

Hallerbos (Halle) Hellebos (Kampenhout) Weefberg (Averbode) Asdonk (Molenstede), De Schans (Schaffen) Zegbroek (Tremelo) Karkoolbos (Geraardsbergen), Kluisbos (Galmaarden) Snoekengracht (Boutersem) Begijnenbos (Dworp) Bertembos (Bertem), Kastanjebos (Herent) Marselaer, Den Euzel, Winterpoel (Malderen)

Overzicht van de tuinen waarin paddenstoelen werden waargenomen in de provincie Vlaams-Brabant

Nr

IFBL

Plaats

Terrein

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 34 31 32 33 35

e6-41-31 d4-44-44 e5-24-12 e5-26-34 e6-41-31 e6-41-33 e5-38-42 e6-41-31 d5-45-31 d4-34-41 d5-38-33 e5-25-12 d5-53-21 e5-16-43 e5-22-22 e6-41-31 d5-57-31 e6-41-33 d4-28-22 e5-15-32 e6-41-31 e5-12-13 e6-41-33 e6-41-31 e6-41-33 f3-17-23 e6-41-31 e5-12-42 d5-44-41 e6-41-33 e5-12-31 d5-38-42 d5-42-23 e4-42-34 e5-13-34

Ezemaal Wolvertem Kessel-lo Boutersem Ezemaal Ezemaal Oplinter Ezemaal Rotselaar Londerzeel Zichem Lubbeek Rotselaar Lubbeek Bertem Ezemaal Houwaart Ezemaal Everberg Linden Ezemaal Winksele Ezemaal Ezemaal Ezemaal Herne Ezemaal Herent Heverlee Ezemaal Everberg Zichem Haacht Elingen Leuven

Tuin Asperges Tuin Paul van Elewyck Tuin Jos Monnens Tuin Joyce Leysen Tuin Stuckens Tuin Robijns Tuin Robin Guelinckx Tuin Smidts Tuin Raf Leysen Tuin Drietorensstraat Tuin Marc Herremans Tuin Jean Reggers Tuin Luc Monnens Tuin Niels Ryckeboer Tuin Geert Bleys Tuin Delvaux Tuin Frank Delbeque Tuin van Goetsenhoven Vossemstraat Tuin Houwaartstraat Tuin Peeters Tuin Roetaardestraat Tuin Smidts Tuin Berden Tuin Vollon Tuin Rollin Verlinde Tuin Chabots Tuin Raf en Kathleen Tuin René Meeuwis Tuin Marie Thérèse Tuin Maarten Hens Tuin Koen Berwaerts Tuin Tuin Lieven De Crick Tuin

Aantal soorten 115 49 48 38 29 29 28 27 24 21 18 16 14 13 12 11 10 9 9 7 7 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

e5-14-34 e5-15-13 e5-16-11 e5-23-00 e5-23-00 e6-21-22 e6-41-31 e6-41-31 e6-41-32 f4-13-23 d4-33-21 d4-44-14 d5-51-31 e4-31-43 e4-41-14 e5-46-31

Kessel-Lo Linden Lubbeek Bertem Heverlee Ransberg Ezemaal Ezemaal Eliksem Halle Malderen Wolvertem Kampenhout Gooik Gooik Meldert

174

verslag werkjaar 2007

Tuin Roger Langendries Tuin Bart Creemers Tuin Roth Tuin Tuin Tuin Tuin Grote steenweg Tuin Medard tramstraat Tuin Willems Tuin Berendries Tuin Jens Bruneel Tuin Herman Stieperaere Tuin Tuin Tuin Stefan Timmermans Tuin Pieter Abts

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bijlage 19

Overzicht van het aantal waargenomen soorten in de bermen waarin naar paddenstoelen werd gezocht

Nr

IFBL

Plaats

Terrein

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

d5-45 e5-48 e4-18 e5-37 e5-18 e5-27 e5-41 e5-27 d5-58 e6-41 e5-47 e4-31 e6-41 d5-38 d6-51 e5-37 d6-51 e6-41 d5-46 d5-46 d5-57 e6-21 d5-54 e5-46 e6-31 d5-56 e4-57 e5-31

Nieuwrode Hoegaarden Steenokkerzeel Kumtich Molenbeek-Wersbeek Attenrode Overijse Attenrode Molenbeek-Wersbeek Wange Tienen Lennik Ezemaal Scherpenheuvel-Zichem Bekkevoort Kumtich Waanrode Ezemaal Nieuwrode Nieuwrode Molenbeek-Wersbeek Ransberg Holsbeek Meldert Wommersom Houwaart Hoeilaart Duisburg

Berm Kraaikant Berm E40 Berm Berm Hoxemsesteenweg Berm Muggenberg Berm Langstraat Wegberm groeneweg Berm Wegberm Tiense baan Berm Berm bij Bost Berm + schapenweide Berm Berm Berm bij Hermansheuvel Berm Berm Kerkevinne Spoorwegberm Berm Kriesberg Zuidgerichte schrale wegberm Berm Heiberg (Bonnekensbos) Berm Pottelbergstraat Wegberm Berm Kerselaarstraat Berm Rodestraat Berm Troostembergbos Groenendaal, oude spoorwegberm Wegberm

Aantal soorten 29 28 27 26 21 20 18 15 12 11 10 9 8 8 8 7 7 6 5 5 4 4 4 2 2 2 2 2


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

e4-42 d6-41 e5-15 f6-13 e4-32 e4-41 e4-53 e6-53 e5-14 e6-51 d5-54 e4-42

Bijlage 20

Oudenaken Diest Linden Walshoutem Wambeek Gooik Halle Gingelom Kessel-Lo Overwinden Rotselaar Sint-Pieters-Leeuw

verslag werkjaar 2007

Wegberm Wegberm bij citadel Wegberm Houwaartstraat Berm Berm Berm Delhaize Kanaalberm Oude spoorwegberm Wegberm Wegberm Wegberm Wegberm

175

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Overzicht van de afkortingen van de waarnemers die vermeld worden in dit rapport

Afkorting

Naam

AdH AVo ADK AK AW BD CMB DG FF GB GMF HH HR HAM HdM HV JL JM JV KAMK KB LS LT MA MB OVDK PH PO PWZWB PWGZemst RD

André de Haan Annemieke Verbeken André de Kesel André Kiszka Anita Wouters Bernard Declerq Cercle de Mycologie de Bruxelles Daniel Ghyselinck Filip Fleurbaey Georges Buelens GM Fodor Harrie Hendrickx Hugo Ruyseveldt Hagelandse Amateur Mycologen Hubert de Meulder Hans Vermeulen Jorg Lambrechts Jos Monnens Jos Volders Koninklijke Antwerpse Mycologische Kring Kurt Boux Luc Selleslagh Louis Thumas Michel Asperges Marc Bruneel Omer Van de Kerckhove Paul Heinemann Patrik Oosterlynck Paddentoelenwerkgroep Zuid-West Brabant Paddenstoelenwerkgroep Zemst Robert Deceuster


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant RG RLe RLo RS RW TLe TLa VMV WV ZWAM Zwamvlok

verslag werkjaar 2007

Robin Guelinckx Raf Leysen Roger Langendries Roosmarijn Steeman Ruben Walleyn Team Leuven Team Landen Vlaamse Mycologen Vereniging Wim Veraghtert Zelfstandige Werkgroep voor Amateur Mycologen Paddenstoelwerkgroep Denderstreek

176


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2007

177

Paddenstoelen jaarverslag 2007  

Natuurpunt Paddenstoelen jaarverslag 2007

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you