Page 1

Natuur in beeld

Zoemende bezoekers

Vaak gonst het bij je bloemen en struiken van het leven. Een bij, denk je dan. Maar wist je dat er naast de honingbij nog meer dan 350 andere soorten wilde bijen leven in ons land? Ze hebben heel uiteenlopende vormen, kleuren én levenswijzen. Kijk maar eens naar dit twaalftal. Tekst: Joeri Cortens

Grote bladsnijder: Behangen of verven? Wanneer het wijfje van de grote bladsnijder haar intrek neemt in oude kevergangen in dood hout, begint ze de huurwoning opnieuw in te richten. Ze slaat aan het behangen met vers uitgeknipte blaadjes. Het mannetje heeft op zijn voorpoten opvallende dichte haarborstels staan. Die dienen niet om mee te verven, maar om de vrouwtjes het hof te maken. Foto: Henk Wallays

Pluimvoetbij: Zomer zonder ontharingscrème De pluimvoetbij is een echte zomersoort die houdt van gele composietbloemen. De lange haren op haar achterpoten zijn van levensbelang: hiermee verzamelt ze stuifmeel om haar larven te voeden. Foto: Maarten Jacobs

Slobkousbij: Kousen in de was Nectar en stuifmeel zijn als water en brood voor onze bijtjes, maar de slobkousbij vult haar dieet aan met plantaardige oliën. Die verzamelt ze uitsluitend op wederik. Vermengd met het gele stuifmeel vormt dit wasachtige klompjes op haar brede achterpoten. Foto: Henk Wallays

18  Natuur.blad 

juni 2010


Natuur in beeld Gewone wespbij: Bij of wesp? Sommige dieren zijn moeilijk thuis te brengen. Wespbijen zijn ­weinig behaard en lijken met hun geelzwarte of rode lijfjes eerder op wespen, maar toch zijn het bijen. De larven eten vegetarisch, terwijl wespen hun nageslacht vlees voorschotelen. Foto: Henk Wallays

Gewone langhoornbij: Mannen knapper dan vrouwen Bij de meeste bijen zijn de vrouwtjes het opvallende geslacht, maar bij langhoornbijen zijn ook de heren een lust voor het oog. Met hun superlange antennes zijn ze duidelijk herkenbaar. Foto: Maarten Jacobs

Gehoornde metselbij: Ieder zijn eigen kamer Steeds meer mensen bouwen een bijen­ hotel in de tuin. Dat bestaat uit holle ­stengels of houtblokken met boorgaten. De vroegste en meest opvallende bezoe­ ker van het bijenhotel is de gehoornde metselbij. Zij deelt de lange nestgangen op in kamertjes en vult die één voor één met stuifmeel, nectar en één enkel eitje. Foto: Maarten Jacobs

Natuur.blad  juni 2010 

19


Natuur in beeld Vosje: Een vos op het gazon Het vosje is één van onze 70 zandbijen. Ze graaft haar nestje onder de grond, liefst op plaatsen met een lage begroeiing. In de lente is dat vaak in het gazon. Foto: Maarten Jacobs

Grote bloedbij: Koekoek Ook in de insectenwereld hebben verschillende dieren zich de koekoekstrategie meester gemaakt. Bloedbijen zijn erg kieskeurig. Zij leggen hun eitjes stiekem in het nest van de grote zijdebij. Foto: Maarten Jacobs

Gewone sachembij: Lange tongen Iedere vogel eet zoals hij gebekt is. Voor bijen is dat niet anders. Soorten met lange tongen kunnen in diepe lip- of vlinderbloemigen doordringen. Sachembijen bijvoor­ beeld vind je onder andere op dovenetels en hondsdraf. Foto: Maarten Jacobs

20  Natuur.blad 

juni 2010


Natuur in beeld Grijze zandbij: Grijze muis of zilveren vos? Wie in de vroege lente een wandeling maakt over droge, zan­ dige paadjes, vindt wel eens een kolonie van tientallen of zelfs honderden hoopjes aarde met in het midden een gangetje recht naar beneden. Die zijn niet van muizen, maar wel van de grijze zandbij. Met haar dichte zilverkleurig beharing ziet ze er heel aaibaar uit en dat is ze ook. Net als de meeste wilde bijen kan deze soort niet steken. Foto: Henk Wallays

Blauwe ertsbij: Kale knikker Een dichte, warme vacht is niet aan de blauwe ertsbij besteed. Haar donkere huid absorbeert genoeg zonnewarmte om op temperatuur te komen. Wanneer het toch te fris wordt, zoekt deze bij beschutting in holle plantenstengels. Hier brengt zij ook de winter door, net als de larven of poppen van heel wat andere bijen­ soorten. In een bijvriendelijke tuin, laat je dus best voldoende takken en stengels staan. Foto: Maarten Jacobs

Grote wolbij: Macho’s en huisvrouwen. Grote wolbijen zijn opvallende dieren, zowel qua uiterlijk als gedrag. De mannetjes ver­ dedigen heftig een territorium rond geliefde voedselplanten als kattenstaart. De vrouwtjes bekleden hun broedcellen met wollige plan­ tenharen, die ze verzamelen met hun enorme kaken. Foto: Maarten Jacobs

Meer informatie over wilde bijen vind je op www.natuurpunt.be/wildebijen

Natuur.blad  juni 2010 

21

Zoemende bezoekers  

Zoemende bezoekers: wilde bijen