Issuu on Google+

6,0 Lønn er mer enn et treslag


Lønn er mer enn et treslag

Det beste kortet på hånden Ragnhild Borchsenius, tillitsvalgt for Naturviterne i Norsk Landbruksrådgiving, forhandlet med ledelsen på vegne av medlemmene. Den g jennomsnittlige lønnsveksten for naturvitergruppen på arbeidsplassen hennes ble på 6 prosent. DET ER ENKELT Å BLI MEDLEM I NATURVITERNE! Slik blir du medlem på 1-2-3! 1. Gå inn på www.naturviterne.no. 2. Klikk på «Innmelding» under Bli medlem. 3. Fyll ut skjemaet og send. Våre medlemmer får: Uttelling i lønns- og tariffspørsmål, juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål, advokathjelp i privatsaker, gunstige tilbud på lån og forsikring g jennom DNB, oversikt og tilbud om relevante kurs og konferanser, det nyttige tidsskriftet Naturviteren, en egen medlemsside på nett, elektroniske nyhetsbrev og et bredt, faglig nettverk. Fagforeningen Naturviterne synligg jør naturviterkompetansen din og viser hva den er verdt.

vet det, kan det og gjør noe med det


5,5 Lønn er mer enn et treslag


Lønn er mer enn et treslag

Det beste kortet på hånden Ida Marie Gjersem, tillitsvalgt for Naturviterne ved et regionalt landbrukskontor i Skedsmo kommune, forhandlet med ledelsen på vegne av medlemmene. Den g jennomsnittlige lønnsveksten for naturvitergruppen på arbeidsplassen hennes ble på 5,5 prosent. DET ER ENKELT Å BLI MEDLEM I NATURVITERNE! Slik blir du medlem på 1-2-3! 1. Gå inn på www.naturviterne.no. 2. Klikk på «Innmelding» under Bli medlem. 3. Fyll ut skjemaet og send. Våre medlemmer får: Uttelling i lønns- og tariffspørsmål, juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål, advokathjelp i privatsaker, gunstige tilbud på lån og forsikring g jennom DNB, oversikt og tilbud om relevante kurs og konferanser, det nyttige tidsskriftet Naturviteren, en egen medlemsside på nett, elektroniske nyhetsbrev og et bredt, faglig nettverk. Fagforeningen Naturviterne synligg jør naturviterkompetansen din og viser hva den er verdt.

vet det, kan det og gjør noe med det


5,6 Lønn er mer enn et treslag


Lønn er mer enn et treslag

Det beste kortet på hånden Alf Støle, tillitsvalgt for Naturviterne i Vegdirektoratet, forhandlet med ledelsen på vegne av medlemmene. Den g jennomsnittlige lønnsveksten for naturvitergruppen på arbeidsplassen hans ble på 5,6 prosent. DET ER ENKELT Å BLI MEDLEM I NATURVITERNE! Slik blir du medlem på 1-2-3! 1. Gå inn på www.naturviterne.no. 2. Klikk på «Innmelding» under Bli medlem. 3. Fyll ut skjemaet og send. Våre medlemmer får: Uttelling i lønns- og tariffspørsmål, juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål, advokathjelp i privatsaker, gunstige tilbud på lån og forsikring g jennom DNB, oversikt og tilbud om relevante kurs og konferanser, det nyttige tidsskriftet Naturviteren, en egen medlemsside på nett, elektroniske nyhetsbrev og et bredt, faglig nettverk. Fagforeningen Naturviterne synligg jør naturviterkompetansen din og viser hva den er verdt.

vet det, kan det og gjør noe med det


Lønn er mer enn et treslag Naturviternes vervekampanje