__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Nytt fokus på lys Homøopati:

Svensk lege og forskar talar etablert forsking midt imot

www.nnh.no O

Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme

N

Nr. 4/2011 – 17. årgang - Løssalg kr. 75,-

N


i nnhold

|

naturterapeuten nr. 4 – 2011

Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme

Svar til NAFKAMs leder Vinjar Fønnebø

• Side 30–32

Born to Dorn

Ryggvirvelsøyleterapi • Side 36–37

•• Mangfoldig og lærerik kongress ������������������������������������   5 •• Svar til NAFKAMs leder Vinjar Fønnebø ������������������������   6 •• Støttebehandling ved kreft og multippel sclerose������  8 •• Hva skal til for å lykkes som terapeut?������������������������� 10 •• Nytt fokus på lys��������������������������������������������������������������� 12 •• Rosenbevegelser handler om: Bevegelse – pust – musikk��������������������������������������������� 15 •• Nytt lovverk om helsepåstander på mat og kosttilskudd������������������������������������������������������������������ 16 •• Dialogmøte med Human Etisk Forbund������������������������� 20 •• Samarbeid i Norden gir styrke���������������������������������������� 22 •• Fagkongressen 2011��������������������������������������������������������24 •• Sanninga om homøopati�������������������������������������������������� 26 •• Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme���������������������������������������������� 30 •• Born to Dorn – Ryggvirvelsøyleterapi��������������������������� 36 •• Placebotrollet – sprekker det i sollyset?���������������������� 40

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNH’s syn Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Torild Schei, Kleppe Telefon 51 42 52 28/971 89 942 • Trine Sveia, Drammen Telefon 911 84 181 • E-post: redaksjon@nnh.no

Annonser Helen T. Holm. Mobil : 993 44 388 E-post: annonse@nnh.no

• Side 6–7

Formgiving: Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri Forsidefoto: Nettredaktør Svein Johannessen


N

O

N Om NNH

l eder

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon® Styret

Vedtekter

Faggrupper

Fagartikler

Terapier

Bli medlem

H elen T . H olm , R edakt ø r

Mangfoldig og lærerik kongress D

Nyttige lenker

Vi ivaretar dine verdier ➠ Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) arbeider for deg for at

|

du skal få best

mulige vilkår i ditt arbeid som naturterapeut

➠ NNH jobber fagpolitisk og er din

høringsinstans ovenfor styresmaktene.

➠ Vi ivaretar dine rettigheter og arbeider kontinuerlig med å tilby deg gode medlemsfordeler

➠ NNH er en naturmedisinsk hovedorganisasjon som både fremmer en felles identitet nedfelt i vårt Utdanningsdokument, og samtidig tar vare på faglige særidentiteter gjennom våre faggrupper.

➠ NNH har bred internasjonal kontakt gjennom medlemskap i flere internasjonale

Helen T. Holm Redaktør Naturterapeuten

Nordisk Naturmedisinsk Fagkongress 2011 var min første kongress etter flere års pause. Det ble en positiv overraskelse, en skikkelig vitamininnsprøytning i min terapeuthverdag. Når det mange av oss mener å vite skal undersøkes, måles, fotograferes, sannsynliggjøres, bevises og informasjonen spres, er det en prosess som tar tid. Som med effekten av akupunktur, yoga og massasje for å nevne noen eksempler, kommer den såkalte vitenskapen langsomt krypende etter når det gjelder å forklare det vi i mange tilfelle rmente å vite.

naturmedisinske organisasjoner.

➠ NNH fremmer faglig kompetanseheving ved kvalitetssikring av studieplaner fra mange skoler/undervisningsinstitusjoner. krif

t fo r

nat

urm

edis

tids

in

krif

t fo r

nat

urm

Fedon vil

edis

nye ret for ma ningslinj er rkedsf øring folke altern aksjonen for ativ me disin - nÅ 

Ansi avslørtktsdiagnose e gr

avidite Behan t dlings reaksj og heli onar ngspro gnose nr. 4/200

7 - 12. årgan

g - Løssa

lg kr.

50,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

tids

in

Trenger med naturterapsaeumatenrbeeide – ikkehelsevesen sykeve sen

Neste utgave krif

t fo r

nat

urm

edis

in

Progra landsm m nnHs øte

forsk på alt ning behandernativ ling  iris an og ny alyse ttever di 

Miljøkr

iger tre

Altern kkplaster på landsmøtet: bransjeativbli tøffe n må re! Laila Då

vøy KrF

Po : altern litiske men ativ be handliinger om ng nr. 1/200

Elektr – et helomagnetiske seprob felt lem? Enighe gjør osst og felles må sterke l re! NAFKAM en logoby bare gger?

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

63,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

Nr. 2/200

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

65,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten O

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

N

tids

N

NNHs medlemsblad “Naturterapeuten”.

Meld deg inn i NNH i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no

Kommer i mars 2012 Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 10. februar. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no annonse@nnh.no

e fleste av oss finner det tilfredsstillende når det etablerte system underskriver på vår kunnskap. Det gir oss styrke når forskere som Dag Hessen setter et sannhetsstempel på at blodet inneholder langt mer enn det våre lærebøker i fysiologi beskriver og at våre genom består av mange ukjente komponenter, at vår skjebne ikke er bestemt av genene, men av deres samspill med omgivelsene, ja, at eneggede tvillinger blir mer ulike over tid, fordi den felles, genetiske påvirkningen etter hvert utgjør en mindre del av den totale påvirkningen. Det er tankevekkende at vi har flere samboere i form av mikrooganismer, enn antall menneskeceller. Og mens vi er inne på genetikk, - på vei hjem kjørte jeg over Hadeland og stakk innom gården til Johan Swärd, en økobonde som dyrker og tar vare på gamle kornslag. Der får jeg en forklaring på hvorfor hveten ikke lenger er hva den var. Foredlingsarbeidet har ført til at forholdet mellom aminosyrene i hvete er forandret slik at en av dem er dominerende, dette for å få bedre bakeevne. En gammel kornsort har vist seg å inneholde ca 20 x mer selen enn andre sorter, til tross for at kornet vokste i samme type jordsmonn, - snakk om samspill. Magnar Klevens foredrag ”Ikke bland doktor`n bort i helsa di” fikk forsamlingen til å kroe seg i latter. Kan det være bedre enn at en med legetittel uttrykker en slik humoristisk kritikk av det eksisterende system? Underholdning og latter er en velsignelse, men jeg spør meg, som jeg i alle år har gjort når jeg leser bøker om Tao, meditasjon, sinnets fred og positiv tenkning: Hvordan gjør man det, egentlig? Jo, det er meget, meget enkelt,- du flytter fokus fra det negative til det positive! Og hvordan flytter du fokus til det positive? I ergrelse og frustrasjon over foredraget, etter at latteren stilnet, spurte jeg meg en tåket novemberdag da klokka ringte på slaget seks om morgenen, ”Hvorfor er jeg ikke positiv?” Og svaret var innlysende, selv i novembermørket: ”Jeg er bekymret. Jeg er redd for at jeg ikke skal strekke til.” Og hva gjør jeg

da? Ifølge foredragsholderen er det bare å flytte fokus og begynne. På avstand ser det verre ut enn når du er i nærkontakt med utfordringen, var hans budskap. Ja, takk, da er det bare å stå opp. Men det er ikke alltid lett å forbli i en positiv modus, synes jeg. Teknikker som yoga, Rosenbevegelser og berøringsterapi av ulike slag bidrar til at jeg kan la meg synke hen, slik at trykket faller. Og når trykket faller, forsvinner engstelsen og min høyre og venstre hjernehalvdel blir venner igjen. Mitt inntrykk er dog at livet ikke er slik innrettet at vi forblir i positiv tilstand. Det krever bruk av viljen og en god porsjon øvelse å vedlikeholde den. På kongressen hadde vi besøk av NAFKAMs leder Vinjar Fønnebø. Han benyttet sitt besøk til å opplyse oss om at skolemedisinen er en vitenskap som lever i nåtiden og at all forebyggende virksomhet må settes under lupen, da det ellers kan føre galt av sted, som for eksempel brystkreftundersøkelsene som har vist seg å feildiagnostisere en del tilløp til svulster, noe som fører til feilbehandling av friske kvinner. Det er derfor viktig at virkningen av kosttilskudd blir vitenskapelig bevist, slik at velmenende naturmedisinere ikke skader sine klienter. Gamle mennesker har, er det bevist, nytte av kosttilskudd, men ut over det må vi være uhyre forsiktige. Forsamlingen ble også informert om at foredragsholderen mener det er etisk riktig å fortsette bruken av lykkepiller som omsettes for 350 millioner kroner per år i Norge, fordi undersøkelser viser at de har en 80 % placeboeffekt, mens det er uetisk å tilby for eksempel Johannesurt eller homøopati. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Var det noen som nevnte bivirkninger? Jeg tror kanskje vi hørte en velmenende mann som har god tid til når det gjelder å vente på vitenskapelige resultater innen våre fagfelt. Enn så lenge har vi jo legemidlene, og dem kan vi vel stole på? Jeg kom i tanker om Thore K. Aalberg sin artikkel i forrige utgave, hvor han skriver: ”Det det til syvende og sist dreier seg om for en leder, er hvor lojaliteten går.” redaksjon @nnh.no

naturterapeuten • desember 2011

5


K ommentar

|

b ritt hert z b erg u ntiedt

Svar til NAFKAMs leder Vinjar Fønnebø Det er alltid vanskelig med kritikk som oppleves urettferdig, det vet vi i alternativ medisin alt om. Så når du velger å gå inn i et alternativmedisinsk minefelt med skolemedisinske vernebriller og i tillegg er sterk i troen på egen modell, med et kart som tydeligvis ikke er oppdatert i forhold til terrenget, blir konsekvensene kanskje et ønske om å avsløre og bekjempe alternativ medisin i stedet for ekte dialog og samarbeid. Ditt svar i Naturterapeuten er kanskje ment som dialog, men dessverre ikke utformet slik, og lyder dessverre som ubekreftede påstander. Du har prøvd å unngå offentlig debatt, skriver du. Dette til tross gikk du ut i Morgenbladet 24.-30. juni 2011 og kalte alternativ medisin placeboeffekt. I Morgenbladet sa du videre at forskningen i NAFKAM var for å slippe å idiotforklare 50 % av det norske folk som velger alternativt. Er dette en tilnærming til vårt fagfelt og våre pasienters erfaringer som du mener vil føre til dialog og samarbeid? Eller er dine uttalelser utilsiktet med på å bekrefte mye av min kritikk? I ditt innlegg i Naturterapeuten lister du opp det dere skal ha gjort i NAFKAM med henvisning til både Aarbakkeutvalgets anbefalinger og politikernes mandat og instrukser til NAFKAM. Men med dine uttalelser i Morgenbladet sitter jeg igjen med et inntrykk av at 10 års arbeid og store summer ikke har ført til annet enn denne type uttalelser. Hvorfor mener du at din sannhet er mer verdifull enn både alternative terapeuters og deres pasienters sannhet? I mer enn 10 år har vi ventet med respekt, tålmodighet og ikke minst håp om økt samarbeid på tvers av tidligere skillelinjer, og først nå har flere av oss tatt til motmæle. Med andre ord har samarbeidsviljen og troen på politikernes intensjoner og

6

naturterapeuten • desember 2011

Britt Hertzberg Untied, frittalende veteran.

NAFKAM vært sterk i alternativmiljøet. Dere har fått mye skryt, skriver du, og det høres jo bra ut, men for hva og fra hvem? Neppe fra de denne saken berører. Jeg benekter ikke derved at NAFKAM kan ha skrevet mange imponerende rapporter. Problemet er bare at så lenge miljøet ikke kjenner innholdet og vet hvordan disse rapportene blir behandlet, så vil NAFKAMs arbeid heller ikke ha den effekten som var tilsiktet. Ikke i forhold til ”cost benefit” av alternativ medisin og ikke i forhold til økt tverrfaglig samarbeid på flere nivå til beste for brukerne av våre

tjenester. Dette var noe av det politikerne var mest opptatt av i forkant av nedsettelse av Aarbakkeutvalget. Uten kjennskap til innholdet i disse rapportene er det også vanskelig å svare deg konkret på dine påstander i siste Naturterapeuten. Problemet med slike rapporter, som det finnes tusenvis av i Helsevesenet, er at de altfor ofte ender med å støve ned i en dertil egnet skuff. Burde man ikke opplyse fremfor å innsnevre? Leger flest vet jo ikke nok om alternativ medisin til å forstå hvordan alternativ medisin virker. De er heller ikke oppdatert vedrørende nyere forskning som gjennom bioholografi og kvantefysikk kan bekrefte og dokumentere virkningen av mer enn 50 % av all alternativmedisinsk behandling. Alternativ medisin er i dag et vidt fagfelt, like vidt som skolemedisinen, befolket med vel skolerte mennesker, hvorav flere leger. Er det ikke da både vitenskapelig og politisk i pakt med ånden anno 2011 å være inkluderende, åpen, imøtekommende og dyrke mangfoldet? I stedet har du som NAFKAMs leder valgt isolasjon, ensidig fokus på homøopati og akupunktur og avvist kontakt og henvendelser fra miljøet du skal studere, herunder henvendelser fra en av miljøets mest erfarne leger Vilhelm Schjelderup! Det at du viser til ansatte ved NAFKAM som til sammen har 120 års erfaring er ikke svar på min kri-

tikk. Det jeg kritiserer er hva dere har valgt å forske på og hvordan dere forsker. Dette fremkommer blant annet i pressen hvor dere gikk ut tidlig og etterlyste oppsiktsvekkende resultater av alternativmedisinsk behandling. Dette mener mange i alternativmiljøet avslører NAFKAMs holdning til vårt arbeid, som vi ikke opplever oppsiktsvekkende, men tvert imot helt naturlig i forhold til vår biofysiske tilnærming og behandling og ikke minst i forhold til de resultater vi oppnår. Nettopp resultatene av alternativmedisinsk behandling var en av grunnene til at politikerne ønsket å nedsette Aarbakkeutvalget. Du innrømmer i tillegg at NAFKAMs forskning ikke spesifikt er innrettet mot en biofysisk modell. Hvordan er det mulig å unngå hvis dere virkelig ønsker å forstå effekten av alternativ medisin? Jeg kan forstå det hvis dere ikke ønsker å sette dere inn i vårt fagfelt som er både omfattende, komplisert, sammensatt, fleksibelt, enkelt, enormt detaljrikt, individuelt, mangfoldig, vitenskapelig og med sterk tro på livskreftene i naturen og i mennesket. Vi tror på resultater og erfaringer og at vår behandlingsmodell skal tilpasses pasienten, og ikke pasienten til modellen, slik skolemedisinen ofte prøver på. Alternativ medisin er energimedisin og erfaringsmedisin og må vurderes deretter. Begge miljøene, enten vi befinner oss innenfor skolemedisinen eller alternativ medisin, bør søke sannheten, ikke makten. Det igjen betyr at vi må ta hensyn til alt som støtter livet i mennesket og i naturen. Vi bør velge modeller og metoder som stimulerer og regulerer, ikke bekjemper. Det er med sorg i hjertet jeg ser på all den tiden som er kastet bort i kampen om å få rett, istedenfor ekte dialog og samarbeid i åpenhet og ydmykhet i forhold til at 50 % av befolkningen erfarer at alternativ

medisin virker på grunnlag av en biofysikk modell. Vi trenger dere like mye som dere trenger oss, for det vil ofte være stadiet av sykdomsutvikling som vil være avgjørende for hva vi velger, men vår modell kan bidra til langt mer forebygging enn det vi har i det offentlige i dag. Å forsøke å snu en sykdomsprosess til en helbredelsesprosess slik alternativ medisin prøver på og svært ofte lykkes med, er det motsatte av å bekjempe og behandle symptomer med kjemiske midler, operasjoner eller innleggelse i psykiatriske klinikker fordi skolemedisinske biologiske prøver ikke kan bekrefte pasientenes symptombilde, slik vi nå opplever det med ME-pasientene. Det som jeg opplevde mest positivt med politikernes uttalelser i flere Stortingsmeldinger forut for nedsettelsen av Aarbakkeutvalget, var at de ønsket flere aktører på banen, også utenfor norsk helsevesen for å vurdere årsakene til folks helseplager. De påpekte videre at de så på alternativ medisin som en meget viktig aktør i dette arbeidet på grunn av resultatene alternativ medisin oppnådde. Videre viste de til at folks helseplager ikke alltid kan avdekkes eller bekreftes med dagens medisinske metoder og av den grunn mente politikerne det var/er spesielt viktig å se på andre muligheter. Har dette vært NAFKAMs formål? Også det alternative miljøet må ta selvkritikk som ikke har fått med seg vår historie og nok kunnskaper om alternativ medisins grunnleggende filosofi og biofysiske forklaringsmodell. Det ville gjort det lettere for NAFKAM å orientere seg i vårt fagfelt. britt.untiedt@gmail.com

Svar fra leder av Nafkam, Vinjar Fønnebø Jeg takker for flere interessante innspill og synspunkter fra Britt Hertzberg Untiedt, og vil ta dem med meg i vår fortsatte gode dialog om forskning med utøverorganisasjoner innen alternativ behandling. Jeg vil samtidig bruke anledningen til å oppfordre andre enkeltpersoner i bransjen som har synspunkter på NAFKAM, om å ta kontakt via sine utøverorganisasjoner, slik at vi bedre kan ha mulighet og kapasitet til en konstruktiv dialog. vinjar.fonnebo@uit.no

La deg ikke lure Eva Lyngdal advarer i Sandefjords blad 12.07.2011 om valper som er brukt i annonsesvindel på nett. Svindlere bruker andres annonser og tilbyr gratis valper mot at den som bestiller dem betaler frakt på forhånd. Frakt betalt, - ingen valp. Dette gjelder sikkert ikke bare hundevalper. Generelt for falske annonser gjelder at de er klippet og limt, og at telefonnummer som er oppgitt kan være tilfeldig valgt. La deg heller ikke lure av folk som ringer en som er nyetablert, tilbyr hjelp og ber om å få personopplysninger og kontonummer. Dette gjøres i mange sammenhenger.

Problemer etter kreftbehandling Stadig flere overlever kreft, det vil si at de lever 5 år etter at de er blitt behandlet. I 2009 var det i Norge 200 000 kreftoverlevere, en økning på 60 000 siden 1990. 1 av 3 kreftoverlevere opplever sykdommer og plager senere i livet på grunn av senskader etter kreftbehandlingen.

Vi anbefaler i denne sammenheng legene Vilhelm Schjeldrups og Bjørn J. Øverbyes innlegg i Naturterapeuten nr 3/2011. red.anm.

Sykdomsbildet hos kreftoverlevere er ofte komplekst og det etterlyses mer kompetanse og forståelse for disse problemene i helsevesenet.

naturterapeuten • desember 2011

7


|

TRINE SVEIA, AKUPUNKTØR MNNH, SONE- OG ERN ÆRNINGSTERAPEUT

Støttebehandling ved kreft og multippel sclerose

naturterapeuten • desember 2011

med sykehusbehandlingen, og det er viktig å bidra til avgiftning. De vanligste plagene er kvalme, utslitthet og smerter, og disse kommer i et eget mønster, særlig ved kjemoterapi, som følger behandlingssyklusen. Det er ikke slik at vi som terapeuter skal forsøke å eliminere disse plagene helt, for de kommer som et svar på hva som skjer i kroppen, men vi har mulighet til å dempe symptomene og styrke pasienten slik at plagene ikke forverres utover i behandlingssyklusene. Det er vanligvis slik at pasienten takler den første runden med kjemoterapi forholdsvis bra, mens reaksjonene kan utvikle seg til å bli stadig sterkere i de påfølgende etter hvert som kroppen svekkes ytterligere. Har man mulighet til å behandle allerede fra første runde med kjemoterapi/strålebehandling kan reaksjonene dempes, eller man ønsker å behandle tidlig i behandlingssyklusen ved senere kjemo- eller strålebehandlinger. Samtidig har terapeuten mulighet til å sette fokus på hvordan pa-

Soneterapiens mål med behandling av kreftpasienter er ikke å behandle kreft, men å hjelpe kroppen gjennom kjemoterapi eller stråleterapi.

Dag to ble viet multippel sclerose. Igjen er vi inne på dette å hjelpe den syke til å endre holdning til sykdommen, til å se hva som er mulig å få til i motsetning til det som ikke er mulig. Mange pasienter har tanker om at de vil havne i rullestol og dø tidlig, mens dette i realiteten ikke nødvendigvis gjelder andre enn de få som får diagnosen primær degenerativ MS. Nesten 70 % av diagnostisert MS-tilfeller faller innefor kategorien ”relapsing and remitting MS”. Disse pasientene kan ha perioder hvor de er nesten symptomfrie, med tilbakefall av sykdommen i sykluser på alt fra 10 dager til 10 år. MS er en degenerativ nevrologisk sykdom som påvirker sentralnervesystemet, hvor man finner skader, scleroser, på myelinskjedene. Dette er det eneste skolemedisinere og forskere vet med sikkerhet. Symptombildet kan variere mye, avhengig av hvilke deler av nervesystemet som er utsatt for sclerose. Hos 80 % av de som diagnostiseres med MS begynner symptomatikken med en venstresidig, optisk nevritt. I noen tilfelle kan dette være det eneste

symptomet diagnosen hviler på. Det viser seg statistisk at det er langt flere som får diagnosen blant de som har levd sine første 15 år i et kaldt klima. Rundt ekvator er MS så sjeldent at det i noen land ikke finnes et eget navn for sykdomstilstanden. MS er en udefinert sykdom som også omfatter pasienter med andre diagnoser, og et viktig spørsmål å stille seg for terapeuten er: ”Har denne pasienten MS?” Lee fokuserer i sin behandling på å styrke blod-hjerne barrieren, jobbe med hjernenervene langs ryggraden, balansere blodsukkeret via pancreas, balansere interaksjonen mellom lever og hypothalamus for temperaturregulering, stimulere cerebellum (lillehjernen) og bearbeide ponds, hvor 9 av hjernenervene krysser, samt redusere spasmer og evt. smerter. Dette er nye teknikker som har vært prøvet ut og utviklet i samarbeid med pasienter over lengre tid. Alt i alt et spennende kurs, og kanskje noe vi burde se nærmer på i Norge også? trine1sveia@hotmail.com

Pynt opp venterommet Vis pasientane at du er medlem av ein seriøs fagorganisasjon N

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

O

8

Trine Sveia, Akupunktør MNNH reg.

O

■ CareCam, ved Leila Eriksen, arrangerte nylig en kursweekend i Danmark med Lee Antony Taylor, en erfaren terapeut fra England, som gjennom 15 år har utdannet reflexologer og holdt foredrag og kurs rundt om i verden. Kurset ble arrangert etter ønske fra et behandlerteam i Danmark som over lengre tid har tilbudt soneterapi og massasje til barn med kreft og deres familier. Grunnen til at de inviterte Lee var at han i 13 år har arbeidet som reflexolog ved et hospice i England, der han og andre terapeuter tilbyr reflexologi samtidig som pasienten blant annet mottar kjemoterapi. Han har også god erfaring fra å behandle pasienter med multippel sclerose (MS) over lengre tid. Han har utviklet nye behandlingsmetoder for å supplere behandlingsrepertoaret for disse to pasientgruppene, og han har gjort en studie over 2 år på 12 pasienter som har mottatt ukentlig behandling. Kurset var lagt opp med teori første halvdel av dagene, og praksis deretter. Alle deltagere sa ved avslutningen av kurset at de hadde lært noe nytt, fått nye impulser til å behandle disse pasientgruppene, og at de ville implementere de nye behandlingsmetodene fra første dag ved sine klinikker. De nye behandlingsteknikkene kan også benyttes ved flere andre diagnoser. Soneterapiens mål med behandling av kreftpasienter er ikke å behandle kreft, men å hjelpe kroppen gjennom kjemoterapi eller stråleterapi. Ved å få pasienten til å slappe av, reduseres plagene som kommer

sienten forholder seg til sin sykdom. Terapeuten kan hjelpe pasienten til å forstå at man kan bruke egne ressurser til å bearbeide sykdommen, og at sykdommen ikke er en utenforstående fiende, men en del av det livet man har valgt å leve. ”Kreft kan være en alliert, som gir deg alibi til å leve det livet du ønsker.” Hovedfokus i de nye behandlingsteknikkene som det ble undervist i ved kreft, var å balansere hormonkjertlene, stimulere milt og lever for å tilføre energi, drenere lymfe, redusere smerter ved ”adrenal pumping” og dybdebehandling av colon transversum for å avdekke stagnasjon i de forskjellige kroppssonene. Her hadde Lee utviklet egne grep og systemer som han har prøvd ut i lang tid på sine pasienter. I tillegg er det viktig å se på diett, og det er særlig her pasienten selv kan begynne å overta noe av ansvaret for seg selv. Lee gav inntrykk av at han ikke la vekt på spesielle dietter, men at kreftceller trives best med mye sukker, mye fett og lite oksygen, og at dette bør motvirkes ved å velge annen type mat. Samfunnet, mennesket og kreftcellen er i dag ”overspist og underernært”.

N

Soneterapi/reflexologi

Kreftceller trives best med mye sukker, mye fett og lite oksygen.

N

a kt u elt

N

– ditt føRStevAlG når det gjelder NAtuRMeDiSiN! NNH har omfattende fagkrav for sine medlemmer i de enkelte terapifagene. NNH arbeider aktivt med kvalitetssikring av utdanninger. Alle NNH godkjente naturterapeuter er underlagt NNHs etiske regler vedr. pasientbehandling. NNH har et eget etisk råd som bl.a. kan behandle klager fra pasienter. Rådet plikter å være upartisk. Alle terapeuter har plikt til å ha oppslag om dette forholdet. Alle NNH godkjente naturterapeuter har ansvarsforsikring. NNH har internasjonalt samarbeid med en rekke andre organisasjoner innen bransjen. NNH arbeider aktivt i SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner) - opprettet av helsemyndighetene. NNH er høringsinstans i viktige saker som gjelder bransjen og har god kontakt med helsemyndighetene. NNH har registreringsrett for sine medlemmer i det offentlige registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.

Se etteR våR lOGO. DeN StåR fOR kvAlitet OG tRyGGHet Mer informasjon på vår webside: www.nnh.no eller ring tlf. 22 33 32 20

Kontakt Digital Grafiske Sjå annonse om marknadsføring

naturterapeuten • desember 2011

9


a kt u elt

|

T r u ls isaksen

Natural Health

Hva skal til for å lykkes som terapeut? Et av Tunsberg Medisinske Skoles viktigste mål er å gi studentene vi utdanner de beste forutsetninger for å lykkes som terapeuter. Hvilke faktorer som er viktige for å lykkes er noe vi kontinuerlig forsøker å finne ut av, og ta hensyn til i undervisningen.

■ I høst har skolen derfor gjennomført intervju med ti terapeuter som har etablert en god og lønnsom praksis. I tillegg har vi gjennomført en undersøkelse med 300 respondenter via skolens blogg hvor spørsmålet var «Hva tror du er de tre viktigste faktorene for å lykkes som terapeut?». Vi har altså fått resultater fra vellykkede terapeuter og kan sammenligne dette med resultater fra et større utvalg tilfeldig besøkende på vår blogg. Begge undersøkelsene viser at terapeutens personlige egenskaper, graden av gode behandlingsresultater, tilstedeværelse, empati og fokus er de viktigste suksessfaktorene. De ytre faktorene, driftsmessige aspekter som markedsføring, beliggenhet og utvikling av forretningsplanen, er sett på som mindre viktig for en god praksis.

Terapeutens resultater er viktigst Det som kanskje er litt overraskende er at de ti vellykkede terapeutene har lagt vesentlig større vekt på de ytre faktorene. Det virker som om de har sett viktigheten av å tenke markedsføring, og flere av dem har i tillegg arbeidet godt med sin forretningsplan. Vi kan altså forsiktig konkludere med at det er lett å fokusere for mye på sin egen faglige rolle som terapeut. Man kan ha lett for å tro at så lenge man oppnår gode resultater så vil man lykkes. Dette kan selvfølgelig gjelde for noen, men vi er over-

10

bevist om at de fleste må jobbe med andre bedriftsområder i tillegg.

Hva er oppskriften på suksess?

I tillegg til å jobbe mye med din faglige kompetanse og utvikle deg som terapeut, så tror vi at det å lage en god forretningsplan og ha kunnskap om markedsføring vil hjelpe deg til å oppnå det du ønsker. En forretningsplan er et levende dokument som bør oppdateres underveis, og i hvert fall tas frem og sjekkes en gang i året. Denne prosessen vil få deg til å forstå hva som skal til for å lykkes med din forretningsidé. Forretningsplanen skal være laget slik at samarbeidspartnere og eventuelle medarbeidere skal få en god forståelse av hva som er situasjonen for bedriften og hvordan man skal lykkes med etableringen av sin praksis. Å unnlate å utarbeide en god forretningsplan er like katastrofalt som å bygge et hus uten tegninger.

Litt om markedsføring

Som terapeut er det avgjørende at du kjenner til grunnleggende markedsføring og hvordan du kan selge dine behandlingstjenester og eventuelle produkter. Ofte kan man føle at markedsføring er en unødvendig utgift, og man blir oppgitt over overivrige selgere. Men, reklame har eksistert i tusenvis av år av en grunn. Riktig markedsføring er både effektivt og lønnsomt. Det som er vanskelig er

å vite hvor du skal bruke dine markedsføringsmidler. En hovedregel kan være at din markedsføring skal lønne seg. Du skal altså ved å bruke penger på for eksempel en annonse få en effekt som er større enn kostnadene.

Markedsføring skal være lønnsomt Markedsføring er mer enn bare reklame og salg. Markedsføring er all kontakt med dine klienter, hvordan du skaffer dem, og ikke minst hvilken oppfølging du gir dem. Markedsføring handler om å registrere behov i markedet og utvikle tjenester og produkter som tilfredsstiller disse behovene, for deretter å selge inn dette til markedet. En metode for å forstå dette er at du som terapeut bør gjennomføre en markedsundersøkelse.

Jadematte ...med helse og energi i hver

Har du lyst til å hjelpe andre til å få en bedre helse? Vi har studietilbud innen medisinske fag, naturmedisin og ernæring.

Natural Health Jadematte med infra­ rød varme og negative ioner er godt for vonde muskler og ledd, og kan hjelpe deg til bedre helse og søvnkvalitet! Den fåes kjøpt hos CITE Norge for kr. 11.900 – terapeauter får egen rabatt. Se www.citenorge.no for mer informasjon.

Vi kan anbefale:  Biopati 3 år i Asker  Kostholdsveileder i Spania eller via nett  Naturmedisinsk grunnutdanning (nett)  Grunnmedisin  Zoneterapi, auriculoterapi, CST m.m. forhandler : cite norge as (tidl. Medisinfagskolen)

Les mer på: www.tunmed.no

Verftsgt. 10, 6416 Molde citenorge@gmail.com +47 71 21 53 21 / +47 413 52 408 www.citenorge.no

Din leverandør av Akupunktur & Naturprodukter i over 35 år. Vi er et godt etablert firma som har vært i bransjen i over 35 år, lite firma med god service og kjapp levering er varemerket her hos oss.

NOE AV DET VI FØRER:

Gratis markedsføring

Mye markedsføring kan også foregå uten at det behøver å koste noe. Ofte vil du oppleve at nettopp denne markedsføringen gir de beste resultater. Uansett så må du kontinuerlig evaluere resultatene av den strategien du velger. Spør derfor alle nye klienter hvordan de fikk kjennskap til deg. Tunsberg Medisinske Skole har integrert kurset drift og markedsføring i studiene ernæringsterapi, soneterapi og biopati. Kurset er også åpent for alle som ønsker å bedre sine muligheter til å lykkes som terapeut. truls@tunmed.no

onsen

n ne an til den g in n å f re envis vil de Ved h tilling s e b r unde

* * * * * * * * * * *

Akupunkturnåler Punktsøkere ( Medisana) Elstimulator ( Akupunturnåler) Lydbølgeterapi (Novafon/ Nostrafon) Vacumkopper Ørelys Magneter Øreskyllepumper Vitaminer/tabletter Kremer Fotsvettemiddel (Peusek)

63 88 25 30 naturterapeuten • desember 2011

stein

63 88 25 11


|

M arianne K leimann - S ev å g , terape u t og co - fo u nder av Baldron

■ Lys er viktig; uten lys intet liv. Nå har omfattende forskning vist at lyset har enda større betydning enn vi har vært klar over. De siste årenes forskning har vist at hver levende celle utstråler et svakt, men svært strukturert lys.1 Også vi mennesker utstråler lys og tar opp lys. Svake lyspartikler, såkalte biofotoner, gjennomtrenger oss og har en grenseløs utstråling. Disse biofotonene er målbare og ble først utforsket av russiske forskere, deretter av prof. Popp2 og senere av flere andre3. Lyset er tettest ved kroppen, men det fortsetter uten grense utover, slik at vi gjennomtrenger hverandres lysutsråling. Ja, ikke bare vi, men alle levende organismers lysutstråling overlapper og gjennomtrenger hverandre; et tre, en hund, et menneske; men hvilken betydning har egentlig dette fenomenet?

Høyt strukturert lys – en informasjonsbærer Strukturert lys er harmonisk (koherent) og konsentrert, som lyset i en laser. Fra CD-spillerens laserteknologi vet vi at lys bærer og overfører informasjon – begge veier. Slik er det også med oss; vi utstråler strukturert, informasjonsbærende lys, og vi opptar informasjon fra lyset omkring oss. Høyt strukturert lys kan bære ufattelige mengder informasjon. Denne informasjonen befinner seg i feltet rundt oss, slik at hjernen i denne sammenhengen fungerer som en sorterings- og fordelingssentral. Hjernen arbeider faktisk ikke raskt nok til å være i stand til å styre alle cellenes prosesser. I hver celle skjer det over 100 000 kjemiske reaksjoner pr. sekund, noe som bare er mulig å regulere med lysets hastighet. I dag kan vi si med stor grad av sikkerhet at vår organisme ikke styres fra hjernen, men fra feltet omkring oss.

12

naturterapeuten • desember 2011

Popps forskningsgruppe, og etter dem en rekke andre vitenskapsteam, kunne påvise at det sentrale lageret og senderen til denne sammenhengende biofotonstrålingen i cellen, befinner seg i kromatinet i det genetiske materialet i cellekjernen. Beregninger har vist at det spiral-formede DNA-molekylet er et perfekt lagringsmedium for lys, og det kan ta opp og avgi lys gjennom rytmiske sammentrekninger. En frisk, levende organisme har en harmonisk, strukturert lysutstråling. Dermed kan vi også avlese tilstanden i kroppen og i våre organer; er vi syke, blir lysutstrålingen stadig mer kaotisk. Antagelig er nettverket av DNAmolekyler den primære instansen i styringen av lyset i organismens biofotonfelt. En må tenke seg at DNAet samhandler med et hierarki av andre lysaktive molekyler, som det danner et nettverk av ”usynlig” lys sammen med. Lyset i cellekjernen burde til slutt komme fra sola, og komme inn i kroppen vår gjennom maten, øynene og huden.4

Lys ledsages av lyd

Forskere5 har funnet at de elektrokjemiske impulsene i nervesystemet vårt ser ut til å være sekundære reaksjoner. Først kommer det trolig en lysimpuls (biofotoner), og deretter følger en lydimpuls (solitoner) og en elektrokjemisk impuls. Lenge trodde vi at denne siste var nervesystemets grunnleggende kommunikasjonsmedium. Disse forskningsresultatene er sannsynligvis bare begynnelsen til en revolusjonerende, ny innsikt. Stemmer det, blir hele vår forståelse av mennesket og menneskets sosiale liv snudd på hodet. Da blir det klart at vi er grenseløse, at vi så å si overlapper hverandre. Informasjonen bæres og overføres av lys

og av lyd som vi opptar og sender ut. Vi må stille noen helt nye spørsmål rundt fenomenet kommunikasjon og informasjonsformidling mellom levende organismer. Hvis lys og lyd er grunnleggende kommunikasjonssystemer i alt levende, inkludert mennesket, burde vi bli opptatt av å se på virkningen av lyset og lyden vi omgir oss med. Vi vet at lyd/støy har stor innvirkning på vår helse. Musikkens helbredende og stimulerende virkning er etter hvert anerkjent.6 Den pedagogiske konsekvensen burde være at vi i hele barnets oppvekst er ytterst kvalitetsbevisste når det gjelder barnets lydomgivelser. På samme måte burde det være med lys. Når lysets informasjon går begge veier, betyr det at vi opptar informasjon fra alt lys omkring oss. Vi går i resonans med lyset og preges i vår innerste DNA-struktur.

Lyskvalitet og lysforurensning

I vår tid er lyskvalitet et betent tema, med strenge pålegg om tilstrekkelig lysstyrke i skoler og på arbeidsplasser, men helt uten hensyn til lysets kvalitet. Spørsmålet om lyskvalitet og lysforurensning blir mer og mer sentralt, spesielt i forbindelse med de såkalte energisparepærene (kompaktlysstoffrør)7 og diskuteres ofte også i sammenheng med fenomenet ”skitten strøm”.8 Skitten strøm er betegnelsen på kaotiske frekvenser, både høyfrekvente og lavfrekvente, som legger seg som forurensning i strømnettet, bygger opp elektromagnetiske felt og avgir en sterk lyd, både i ultra- og infraområdet, utenfor vårt bevisst hørbare felt. Men organismen oppfatter den likevel. Det foregår mye forskning om lysets helseeffekter, og de nye innsiktene gjenspeiles i en rekke helsepro-

striper i stedet for en regnbue. Nei, dette er ikke noe lys for mennesker!

”Mykje lys og mykje varme...”

O

Nytt fokus på lys

dukter som kan bidra til bedre lys. Blant annet var det først for 10 år siden at menneskekroppens spesielle sensorer for søvnhormonet melatonin ble oppdaget.9 Jo mer blått lys som treffer denne reseptoren, desto mindre melatonin produserer organismen. Blått lys holder deg våken og er samtidig stressfremmende. Gjennom blått lys i en bestemt bølgelengde (435 - 440 nm) kan det også utløses fotokjemiske prosesser i øyet, noe som kan føre til skader helt inn til netthinnen. Profilerte miljømedisinere som Dr. Joachim Mutter (Tyskland) og Dr. Dietrich Klinghardt (USA) har også pekt på den ”optiske kvikksølvforgiftningen” fra sparepærer og dataskjermer. Øyelegen Dr. Alexander Wunsch har lagt frem forskningsresultater om dette på flere medisinske kongresser og hos International Light Association. Kompaktlysstoffrør forener i seg den «perfekte» kombinasjonen av skadevirkninger: blått lys, kvikksølvfrekvens, flimmer, støyforurensning og skitten strøm med høye elektromagnetiske felt. Verre kan det ikke bli. Og vår kropp går i resonans med dette lyset. Er så LED løsningen? Nei, den er bare mindre dårlig. Og halogenpærer? Ja, det er bare en glødepære med en annen gass i, så den er ufarlig når det gjelder skitten strøm og kvikksølv. Men fargen i de vanlige utgavene er alt for kald og hard, dessuten er vi avhengige av en transformator som gir høye elektromagnetiske felt. Alt dette kan teknisk forandres og tilpasses, bare bevisstheten om lyskvalitet er til stede. Med et enkelt og rimelig spektroskop lommeformat10b, kan du lett sjekke lyskvaliteten rundt deg: den vakre regnbuen av dagslyset, det varme, kontinuerlige lysspekteret i glødepærene og de kalde, blå skjermene fra PC og TV. Disse, og alle andre kilder for usunt, forvrengt lys, vil bli avslørt ved et kort blikk inn i spektroskopet,- bruddstykker og

N

a kt u elt

N

Hvordan kan vi finne og gi rom for de gode lys- og lydkvalitetene? Vi ser igjen at farger, musikk og et lysfylt miljø er vesentlig for helse og utvikling. Men ikke bare den fysiske siden av vårt miljø, mennesket selv er minst like viktig. Det er påvist at vi kan øke vår lysutstråling ved å styrke vår indre koherens og harmoni. Det betyr at det indre, menneskelige miljøet er like viktig som ytre faktorer når det gjelder lysinformasjonen vi opptar og avgir. Dette gir en viktig dimensjon i helsedebatten: Alt vi setter inn for å gjøre mennesker friske og harmoniske, øker mengden av strukturert lys. Og siden informasjonen i lyset går begge veier, kan vi virke harmoniserende og styrkende på hverandre. Her er vi ved en viktig faktor for familie, skole og arbeidsplass. Strukturert, harmonisk lys kan gjøre oss friskere, og det gode er at forsøk viser at det mest koherente lyset har sterkest informasjonskraft. Da vet vi i hvilken ende vi kan begynne. post@baldron.com

Følg med på nnh.no!

Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon

Styrk immunforsvaret med East ParkTM

Olivenbladekstrakt East ParkTM Olivenbladekstrakt er et 100% naturlig produkt med vegetabilske kapsler. Det er allment kjent at olivenprodukter har store helsemessige fordeler. Olivenbladekstrakt fra East ParkTM kan gi bedre immunforsvar, regulere virus, soppinfeksjoner, candida, bakterier og parasitter. Godt mot både mindre symptomer og kroniske plager. Finnes i 60 og 180 kapsler à 500 mg, samt 60 kapsler til barn à 120 mg.

Noter 1 Dr. Marco Bishof: http://www.marcobischof. com/de/arbeitsgebiete/biophotonen_inhalt. html 2 Dr. F.-A. Popp: http://www.quantica.de/ institut.php?Sprache=ENG&Art=FAP 3 Alexander Wunsch: http://www.lichtbiologie. de 4 Dr. Marco Bishof; Biophotons - The Light in Our Cells 5 Heimburg, T., Jackson, A.D. (12 July 2005). “On soliton propagation in biomembranes and nerves”.. 6 Audun Myskja (2006): ”Den siste song : sang og musikk som støtte i rehabilitering og lindrende behandling” 7 Wolfgang Maes: http://www.maes.de/ Bericht „Die dunklen Seiten der Energiesparlampen“ 8 Magda Havas: http://www.magdahavas.com/ 9 Alexander Wunsch: http://www.internationallight-association.eu/page4/page4.html 10 http://www.helseforhandleren.no/straling/ maleinstrumenter-for-lys.html b http://video.international-light-association. org/tag/alexander-wunsch/

Tlf. 38 09 98 20 - Fax 38 09 98 21 post@helekostsentralen.no Facebook: Helsekostsentralen AS

www.helsekostsentralen.no

naturterapeuten • desember 2011

13


a kt u elt

E N D E L I G!

Nyheter fraom Forlaget Lille Måne og lavkarbo Boken trening 24.05.10

I den legendariske Monty Python-filmen Life of Brian, som ble regissert av Terry Jones, stilles spørsmålet om hva romerne egentlig har utrettet. Svaret som gis i boken Barbarene av Terry Jones og Alan Ereira er: ikke stort. Lenge har den etablerte sannheten om de såkalte “barbariske” folkeslagene fått stå uimotsagt, disse folkeslagene er blitt avskrevet som usiviliserte og primitive, mens Romerriket fortsatt blir sett på som den vestlige sivilisasjonens vugge. Ved hjelp av den nyeste forskningen på området søker forfatterne å gi et mer nyansert bilde av barbarene. De viser oss blant annet at romernes styrke lå i at de i stor grad kopierte teknologi fra de erobrede folkeslagene, som på forskjellige måter var vel så avanserte som romerne innenfor områder som teknikk,

BJÖRN FERRY • Cathrine SChüCk • KENN HALLSTENSEN

vitenskap og filosofi. Var det kanskje romerne som var barbariske? Barbarene tar oss med på en reise

gjennom Europa og gjennom• 700 års historie, med en smittende entusiasme og vittig britisk humor. Björn Ferrysfortalt imponerende og inspirerende historie om hvordan

han vant OL-gull ved å spise lavkarbo/LCHF (i det skjulte!)

Terry Jones’ bøker har ofte utfordret de rådende historiedogmene, og er skrevet underholdende og med en

KennbokHallstensen tips,påteori og program forBarbarians. effektiv god penn. Barbarene er hans•første utgitt på norsk,gir dendeg er basert BBC-serien Terry Jones’ Alan Ereira har jobbet som BBC-produsent, spesialisert på om historie, siden Sammen har Terry Jones og trening, samt historien Odd og1962. Strømsgodset Alan Ereira tidligere skrevet og produsert de to bøkene og filmene Crusades og Medieval Lives.

• Den første (og trolig den beste!) boken om kosthold og trening

Lenge har den etablerte sannheten om de såkalte “barbariske” folkeslagene fått stå uimotsagt, disse

• Oppskrifter av kostholdsekspert Cathrine Schück

folkeslagene er blitt avskrevet som usiviliserte og primitive, mens Romerriket fortsatt blir sett på som den vestlige sivilisasjonens vugge.

LES UTDRAG OG BESTILL PÅ LILLEMAANE.NO Ved hjelp av den nyeste forskningen på området søker forfatterne å gi et mer nyansert bilde av barbarene. De viser oss blant annet at romernes styrke lå i at de i stor grad kopierte teknologi fra de erobrede folkeslagene, som på forskjellige måter var vel så avanserte som romerne innenfor områder som teknikk, vitenskap og filosofi. Var det kanskje romerne som var barbariske? Barbarene tar oss med på en reise gjennom Europa og gjennom 700 års historie, fortalt med en smittende entusiasme og vittig britisk humor. Med vennlig hilsen Jan Mesicek Forlegger

FORL AGET LILLE MÅNE A S Bøker fra Forlaget Lille Måne - forlaget som brenner for lavkarbo og naturlig, sunn mat!

Besøk vår nettbokhandel på www.lillemaane.no Postboks 2633 Solli Plass, 0203

Frognerveien 9

post@lillemaane.no

PS! Vi har også flere e-bøker til hyggelige priser.

www.lillemaane.no

22 43 10 70

22 43 10 73

|

R A NDI D A HL , R O S EN T ER A P E U T, S ENIORL ÆRER R O S ENBE V EGEL S ER

Rosenbevegelser handler om: Bevegelse – pust – musikk Gjennom fysisk bevegelse frigjøres kroppens energi og danner grunnlag for større bevissthet og smidighet.

■ Rosenbevegelser er en dyp avspenningsmetode som berører både kropp og sjel. Ved at vi beveger oss sakte etter rolig musikk, vekker vi med mange av øvelsene den naturlige pusten, og vi blir bedre kjent med hvordan kroppen har det. Bevegelsene hjelper oss til bevisstgjøring av kroppens bevegelsesmønster og gir bedre kroppsholdning. I løpet av undervisningen beveges og smøres alle kroppens muskler og ledd. Mellomgulvet (diafragma) aktiveres av forskjellige øvelser, hvilket hjelper og letter hjertets arbeid, fordøyelsen og alle de indre organers funksjoner. Diafragma står sentralt i hele Marion Rosens metodegrunnlag. Marion kaller diafragma kroppens innåndingsmuskel nr. 1. Gjennom bevegelsene hjelper vi oss selv til å finne vår indre ro, komme i kontakt med egne behov og vår egen sannhet. Bevegelsene hjelper oss med å sette nye innsikter ut i livet. Kroppen har en stor evne til å lege seg selv. Denne evnen blir stimulert av Rosenbevegelsenes dyptgående effekt. I de fleste treningsformer gjøres kroppen sterkere. Men, - de dypereliggende spenningene kan ikke nås ved anstrengelse. Det er kun avspenning som kan frigjøre disse spenningene, og det er denne avspenningen som er en av Rosenbevegelsenes intensjoner. Gjennom denne mer meditative bevegelsesformen kan stress reduseres og man kan oppleve å få mere energi.

Hva skjer under bevegelsene?

Fysiske plager som stivhet i kroppen, hodepine og smerter i muskler og ledd kan minske, eller til og med forsvinne som følge av Rosenbevegelsene. De som plages av utmattelse, depresjon og utbrenthet kan oppleve at livsenergien kommer tilbake og gleden kommer frem. Marion Rosen sier at kroppen er speilet som viser hvordan vi har det inni oss. Kroppen kan ikke lyve. Når kroppens proporsjoner ikke stemmer, kan det være følelsesmessige årsaker til dette. Traumer kan for eksempel sette seg i kroppen som blokkeringer, slik at vi ikke kan bevege oss fritt og i balanse. Følelsesmessige spenninger hindrer dessuten kroppen i å ta opp oksygen, noe som gir både fysiske og fysiologiske forandringer i kroppen. Vi har sett at gjennom jevnlig trening med Rosenbeveglser har mange fått mer harmoniske proporsjoner i kroppen og et enklere liv.

Koordinering utvikler nervesystemet

Musikken og rytmen står sentralt i Rosenbevegelsene. Hvis vi åpner opp for musikken, forsøker kroppsrytmen, åndedrettet, puls og motorikk ubevisst å synkronisere seg med musikken.

I Rosenbevegelsene bruker vi den langsomme musikken, hvor takten er mer kamuflert i en flytende klang, slik at kroppen lettere kan synkronisere seg med musikken. Dette gir en helbredende impuls som resonnerer med kroppen og kan gi en god terapeutisk effekt. Vi må tenke på hvor viktig det er å bruke kroppens bevegelsesmønster for å føre oss videre i livet. Bevegelsene kan gi fleksibilitet, glede, kreativitet, motivasjon, energi og smertelindring. Bevegelsene kan skape en frihetsfølelse og våre innsikter kan settes ut i livet som følge av bevisstgjøring om sammenhenger i kroppen, både fysisk og psykisk. I Rosenmetoden minner terapeuten kroppen på dens mønster ved å legge myke hender på de aktuelle områdene, mens vi selv tar hånd om bevisstgjøring via åndedrettet og med enkle bevegelser. Det er en spennende reise hvor kroppen viser veien tilbake til en mere avslappet tilværelse som kan bringe oss fornyet vitalitet og glede. Sammen med Rosenmetoden er Rosenbevegelsene et unikt verktøy for selvutvikling. Marion Rosens intensjon er at begge metodene skal virke sammen og forenes. randahl@online.no

Bakgrunn for utviklingen av Rosenbevegelser Gjennom mange års virke som fysioterapeut arbeidet Marion Rosen med kombinasjonen av muskelavspenning, respirasjon og psyke. I 1956 utviklet hun sin egen bevegelsesgruppe med henblikk på å forebygge plager, noe som i ettertid har vist seg å ha en stor positiv effekt på menneskets velvære, både fysisk og psykisk. Spesielt legger hun stor vekt på kroppens bevegelsesmønster, som viser et speilbilde av kroppens indre tilstand. Allerede i barneskolen var hun interessert i kroppens bevegelsesmønster. Da hun ble klar over hvor begrensningene befant seg, så hun muligheten for at større bevegelighet kunne lokkes frem. Hun oppdaget hvordan det enkle og uanstrengte forløste muskelspenningene, mens det strenge, raske og aktive gjørende imidlertid ikke ga økt bevegelighet.


a kt u elt

|

T u rid Backer , Bransjer å det for N at u rmidler

Nytt lovverk om helsepåstander på mat og kosttilskudd:

I EU pågår arbeidet med å sette et endelig punktum for et nytt regelverk for helsepåstander i markedsføring av næringsprodukter og kosttilskudd. Regelverket har vært et av EUs mest omdiskuterte gjennom flere år. Likevel ser det ut til at det blir fullt implementert i norsk lovverk i løpet av 2012. Hva er feil?

Bransjene i Europa stilte seg i utgangspunktet positive til regelverket. Man mente at klare rammer for hva man kan si i markedsføring, vil gjøre det bedre både for forbrukeren og for dem selv. Dessverre har prosessen resultert i et regelverk som ikke vil være bra for noen. Målsettingen med regelverket var å gi: • Bedre forbrukerbeskyttelse • Rettferdig konkurranse • Forutsigbarhet i regelverket • Mulighet for produktutvikling og beskyttelse av egen forskning • Grunnlag for god forskning • Beskyttelse for små- og mellomstore bedrifter, som er nøkkelen i Europas økonomi Resultatet er blitt et komplekst regelverk som feiler grovt i forhold til sine intensjoner. I mange tilfeller oppnår man motsatt effekt av hva man ønsker. Det er et klart behov for å stoppe opp, trekke pusten og reevaluere hele ordningen.

Bedre forbrukerbeskyttelse

• Vi deler ønsket om å beskytte forbrukerne. Men mangel på klare definisjoner i forordningen, vil lede til store tolkningsproblemer. EFSA

16

naturterapeuten • desember 2011

(European Food Safety Authority) har godkjent formuleringer som er vanskelig å forstå selv for fagfolk med gode kunnskaper. Like fullt er ingen undersøkelser gjort i forhold til forbrukerforståelse. • Lovgiver bestemmer hva forbrukeren skal vite og ikke vite. Dette leder til at forbrukeren ikke vil kunne gjøre et godt informert valg.

Rettferdig konkurranse

• Helsepåstander er blitt behandlet ulikt i prosessen. Man har tillatt selektiv mulighet for å gi tilleggsinformasjon. • Bransjens egen liste med ca. 560 helsepåstander, er blitt totalt ignorert. • Det er blitt stilt like krav til dokumentasjon for lette generelle helsepåstander og til påstander som uttrykker reduserer risiko for å utvikle alvorlig sykdom. • Totalt sett er resultatet at man vil få en usunn konkurransevridning.

Forutsigbarhet i regelverket

• Hittil har prosessen vært totalt uforutsigbar: man har bl.a flere ganger endret datoer for når innsendelser skulle være gjort.

Forskning

• EFSA gir kun generiske godkjennelser. Dette sammen med absolutte påstandsformuleringer, gjør det mindre interessant å bruke mye ressurser på forskning. • Forordningen legger sterke restriksjoner på eiendomsretten til den forskning man har foretatt. Selve godkjenningsprosedyren er til forveksling likt et “sort hull”. • Uten noen form for incentiver knyttet opp mot videre forskning,

har dette allerede resultert i forskningstørke.

Beskyttelse av små- og mellomstore bedrifter (SMEs) • Forordningen tar ikke hensyn til SMEs. Forordningen krever kostbare og ikke gjennomførbare studier for å oppnå godkjennelse. • EFSAs tekniske møter er utenfor bedriftenes økonomiske rekkevidde. • SMEs vil få sterkt økte kostnader i forhold til pakningsendringer og reformuleringer av produkter. Dette vil garantert medføre tap av arbeidsplasser (man regner med 13.000 årsverk i EU), produkter og omsetning.

Konklusjon

Et ønsket regelverk er i stedet blitt en belastning som vil skape utrygghet for forbrukeren, redusere antall bedrifter og produkter i Europa og sterkt redusere produktutvikling og forskning. Bransjerådet for Natur-

N

N

Faglig oppdateringskalender Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no.

Produktutvikling

• Dokumentasjonen som avkreves for å få godkjent en helsepåstand er strengere enn for legemidler. EFSA godtar kun doble, placebokontrollerte blindstudier på friske mennesker, og resultatet skal være entydig. Det gir som resultat at produktutvikling stopper opp. • Det er ikke nyttig, som eksempel, å utføre en studie på mennesker som ikke har treg mage dersom produktet er ment å avhjelpe denne tilstanden. Dette har medført at svisker og plommer ikke lenger kan anbefales mot treg mage, da ingen vitenskapelig dokumentasjon foreligger. Sykehjem, eldresentre og helsetjenesten for øvrig må slutte å anbefale svisker til mageregulering.

O

– Gir større utrygghet for forbruker, sier BRN

midler håper at tilstrekkelig antall mennesker klarer å sette seg inn i dette komplekse regelverket og forstår at dette ikke er til nytte for noen. Med øket forståelse håper vi å skape motstand. Regelverket fratar forbrukerne en enorm mengde sann og vitenskapelig informasjon, essensiell for de som ønsker å være informert om positive forbindelser mellom mat, kosttilskudd og god helse. Regelverket fratar seriøse produsenter deres fundamentale rett til å kunne informere forbrukerne om ny og kommende kunnskap om trolige og sannsynlige helseeffekter av mat og kosttilskudd. Dette har vi sett eksempel på tidligere, da man tilbakeholdt informasjon om at folat kunne ha positiv effekt på nevralrørsdefekter i fosteret - noe man hadde kunnskap om lenge før myndighetene tillot anbefalinger. Regelverket vil gi høyere priser for færre produkter fra at lite antall produsenter. Det vil redusere det mangfoldet som finnes i dag. Regelverket vil kunne øke totalkostnadene for folkehelsen og virke negativt inn på helsen til mange hundretusen forbrukere. Til slutt er det forbrukerne som vil bære kostnadene. post@brn.no

02.–03. desember 2011 Faglig oppdatering i soneterapi : lymfesystemet Foreleser: Naturterapeut/ heilpraktiker Terje Varpe Arrangør: Tunsberg Medisinske Skole, Tønsberg

11.–13. mai 2012 Miljømedisin/lyskinesiolologi etter Dr. Klinghart - ART2 Testing og avgiftning 14.–16. mai 2012 Miljømedisin/lyskinesiolologi etter Dr. Klinghart - PK2 Psykokinesiologi Forelesere: Jürgen og Gudrun Bayer Arrangør: BALDRON

13.–15. januar 2012 Miljømedisin/lyskinesiolologi etter Dr. Klinghart - ART1 Testing og avgiftning 16. - 18. januar 2012 Miljømedisin/lyskinesiolologi etter Dr. Klinghart - PK1 Psykokinesiologi Forelesere: Jürgen og Gudrun Bayer Arrangør: BALDRON

11.–13. mai 2012 7th European Conference on Reflexology TRIFOLION, Echternach Grand Duchy of Luxembourg

25. februar 2012 Aromaterapiens dag 2012 Arrangør: NNHs faggruppe i Naturmedisinsk aromaterapi Sted: P-Hotels, Grensen 19, Oslo

15.–17. juni 2012 Virvelsøyleterapi etter DORN begynnerkurs del 1 Kursleder: Heilpraktiker og Fysioterapeut Sven Koch Kurssted: Frida Hansens Hus (Køhlereiendommen), Stavanger

08.–11. mars 2012 Maternity soneterapi - MZTP del 1 Soneterapi under graviditet og fødsel Kursleder: Mauricio (Moshe) Kruchik Arrangør: Institutt for helhetsmedisin, Oslo

02.–04. juni 2012 Muskulær soneterapi II – del 1 22.–23. juni 2012 Muskulær soneterapi II - del 2 Kursleder: Christian Slot Arrangør: Institutt for helhetsmedisin, Oslo

26.–29. april 2012 Maternity soneterapi - MZTP del 2 Soneterapi før graviditet, ved ufrivillig barnløshet, etter fødselen og til babyen Kursleder: Mauricio (Moshe) Kruchik Arrangør: Institutt for helhetsmedisin, Oslo

26. - 28. oktober 2012 Virvelsøyleterapi etter DORN begynnerkurs del 2 Kursleder: Heilpraktiker og Fysioterapeut Sven Koch Kurssted: Frida Hansens Hus (Køhlereiendommen), Stavanger

naturterapeuten • desember 2011

17


! t e

h y

N

OPPNÅ BEDRE TERAPEUTISKE RESULTATER MED VITAL GREENS

KUN ÉN SPISESKJE, ÉN GANG OM DAGEN!

Gi omfattende ernæringsmessig støtte til dine klienter

70 naturlige ingredienser i en dagsdose Grønnsaker, frukt og bær Spirulina, økologisk Eple, pulverisert, økologisk Chlorella, pulverisert Alfalfa, pulverisert, økologisk Hvetegress, pulverisert, økologisk Byggress, pulverisert, økologisk Acerola Kirsebær, ekstrakt Papaya, pulverisert Brokkoli, pulverisert Ananas, ekstrakt Blåbær ekstrakt (100:1) Nype, ekstrakt Rødbete, pulverisert Gulrot, pulverisert Spinat, pulverisert Lakrisrot, pulverisert Goji-bær, ekstrakt Kelp, pulverisert

1000 mg 800 mg 333 mg 333 mg 333 mg 292 mg 267 mg 250 mg 250 mg 240 mg 200 mg 167 mg 167 mg 83 mg 67 mg 67 mg 33 mg 8 mg

Antioksidanter og immunstøtte

Ved å anbefale Vital Greens til dine klienter gir du dem mulighet til å benytte seg av den beste ernæringsmessige støtten som er tilgjengelig på det norske markedet. Vital Greens er et bredspektret næringstilskudd med hele 70 naturlige ingredienser. En alt-iett ernæringsløsning hvor alle urtene er standardiserte. Vitaminene og mineralene er synergistisk sammensatt og i meget godt opptakelige former. Produktet inneholder svært mange næringsstoffer, blant annet omega fettsyrer, enzymer, flavonoider (deriblant superantioksidanten resveratrol), samt pre-og probiotika. Vital Greens er ekte mat i pulverform som oppløst i væske fordøyes og absorberes optimalt. De fleste “greens” smaker vondt. Vital Greens er derimot velsmakende og behagelig å bruke for folk flest (også barn og unge!). Dette er en viktig faktor for å oppnå regelmessig bruk. Gunstig tilbud til NNHs medlemmer! Ta kontakt med Sunn og Frisk A/S ved å gå inn på vitalgreens.no eller på tlf. 21 52 02 64, epost: post@vitalgreens.no

Sunn og Frisk AS Nydalsveien 33 0484 Oslo E post@vitalgreens.no www.vitalgreens.no

Sitronsyre (anhydrous) Druekjerne, ekstrakt Grønn te, ekstrakt Kakaobønne, ekstrakt Rosmarin, ekstrakt Reishi sopp, pulverisert Shiitake sopp, pulverisert Resveratrol Betaglukaner

150 mg 67 mg 67 mg 67 mg 67 mg 21 mg 21 mg 10 mg 5 mg

Essensielle vitaminer og mineraler Sitrus bioflavonoid, ekstrakt Vitamin C (naturlig askorbinsyre fra nype) (333 %)* Kalsiumsitrat (48 %)** Kalium Magnesiumsitrat (56 %)* Kalsiumkarbonat fra korall (48 %)** Kalsiumfosfat (48 %)** Vitamin E (300 %)* Spisekisel Vitamin B3 (Nikotinsyre) Koensym Q10 Sinksitrat (23 %)* Vitamin B5 (Pantotensyre) (53 %)*

500 mg 200 mg 250 mg 233 mg 167 mg 100 mg 33 mg 30 mg 29 mg 18 mg 8 mg 3.4 mg 3.2 mg

Vitamin B6 (130 %)* 2.6 mg Vitamin B1 (171 %)* 2.4 mg Vitamin B2 (Riboflavin) (125 %)* 2 mg Vitamin B3 (Niacin) (11 %)* 2 mg Betakaroten (Pro-vitamin A) (188 %)* 1.5 mg Vitamin B7 (Biotin) (150 %)* 225 mg Vitamin B9 (Folsyre) (100 %)* 200 mg Mangan 167 mg Krom 10 mg Vitamin B12 (900 %)* 9 mg Vitamin D2 (46 %)* 2.3 mg Selen 0.2 mg Kobber 0.163 mg

Detoksifisering og rensing Brun riskli, pulverisert Mariatistel, ekstrakt (70:1) Løvetann, ekstrakt Storborre, ekstrakt Rødalm, pulverisert

233 mg 67 mg 33 mg 21 mg 21 mg

Enzymer, prebiotika, probiotika Artisjokk, ekstrakt Inulin (FOS) Ingefærrot, pulverisert Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum

500 mg 417 mg 67 mg 3.0 milliarder 3.0 milliarder

Støtte til cellefunksjon og nervesystem 1017 mg Lecitin 400 mg Linfrø, økologisk (omega 3-6-9) 67 mg Sibirsk ginseng (Russisk rot), ekstrakt

Alkalisk vegetabilsk protein 100% Erteprotein isolat

927 mg

100% naturlige basekomponenter Papaya, Brokkoli, Gulrot, Ananas, Naturlig vanilje, Thaumatin (Katemfe frukt). * Prosent av referanseverdi ** Prosent av tre kalsiumkomponenters referanseverdi totalt Pr 10g dose


a kt u elt

|

john petter lindeland , leiar N N H

de ein omsetningsverdi på om lag 16 milliardar norske kroner.

Frå venstre Lars Gunnar Lingås, John Petter Lindeland, Per Gunnar Swahn og Anders Jensen.

HEF sin versjon

Dialogmøte med Human-Etisk Forbund ■ Utgangspunktet for dialogmøtet, var Human-Etisk Forbund (HEF) sin kampanje – Ingen liker å bli lurt. Kampanjen retta seg i utgangspunktet mot alle former for lureri og utnytting av andre menneske, men fekk etter kvart ei slagside mot alternativ behandling – spesielt takka vera dei innleigde mediafrontarane, lege Jørgen Skavlan og forfattar Torgrim Eggen. Representantar frå Saborg, var leiar Anders Jensen, nestleiar John Petter Lindeland og medlem av arbeidsutvalet, Per Gunnar Swahn. Med oss hadde me også Lars Gunnar Lingås, tidlegare generalsekretær i HEF. Han har i dei siste åra drive kursverksemd og undervisning i VEKS-fag for ei rekkje med alternative behandlarar, og var blant anna konsulent ved utarbeiding av fagplanen til Saborg i nemnde fag.

Pasienttryggleik og utdanning

Representantane frå Saborg la vekt på å informera om kva samanslut-

20

naturterapeuten • desember 2011

ninga har prioritert i sin handlingsplan, og nemnde spesielt fokuset på pasienttryggleik og kvalitetsutvikling innan utdanningsfeltet. Det blei også gjort greie for lovverket med forskrifter som er etablert. Her er blant anna Forbrukerombudets retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling sentralt i ein slik samanheng. Terapeutar som ikkje held seg innanfor desse rammene, kan få forbudsvedtak mot seg eller andre sanksjonar – også økonomisk. Det blei også framheva det arbeidet som er gjort i samband med etablering av Rådet for etikk innan alternativ behandling, noko som vil vera med på å styrka pasienttryggleiken.

Kritikk

Hovudkritikken frå Saborg si side når det gjeld kampanjen, er at den er unyansert, tabloidisert, gamaltestamentleg i si form og krydra med ei rekkje påstandar frå einskilde aktørar som vitnar om lite kunnskap om feltet og den kvardagen dei fleste te-

rapeutar står inne i. Kampanjen har i høg grad også ramma dei seriøse i bransjen, som absolutt er i fleirtal. Det er relativt lite klager på alternativ behandling, og ettersom graden av intervensjon er låg i dei fleste terapiformene, er skadepotensialet også det same. Kritikk mot feltet er på sin plass der dokumentasjon om uetisk handling føreligg. Ei generalisering er derimot lite eigna som innslag i eit sakleg ordskifte, dersom dette var ynskjemålet med kampanjen. Og om ynskjemålet var eit generelt fokus mot all form for lureri, burde også sider ved etablert medisin vore teken med i dette biletet, spesielt ettersom denne medisinske tradisjonen har stor autoritet i samfunnet. At til dømes Jørgen Skavlan i sin kronikk i Aftenposten – Vitenskap og tarmskylling – startar med å sitera Voltaire, som hevdar at “legevitenskapen er kunsten å underholde pasienten, mens kroppen helbreder sykdommen” – utan samstundes å ta med at norske legar i 2010 har skrive ut reseptar på legemiddel tilsvaran-

Utgangspunktet for kampanjen, var å gå breitt ut mot all form for lureri og utnytting av andre menneske, samstundes som dei ynskja å slå eit slag for det dei er for: kritisk og rasjonell tekning, vitskap og fornuft. At kampanjen etter kvart byrja å leva sitt eige liv, kunne dei ikkje ta ansvar for. Sjølv om både Skavlan og Eggen var innleigde aktørar, var det inga mandat i at HEF sentralt skulle kvalitetssikra utspela dei kom med. Dei innrømma likevel eit vist ansvar, ved at dei trass alt hadde engasjert desse aktørane. Kampanjen var heller ikkje meint som eit dialogprosjekt. Meininga var å skapa eit fokus på ein tendens i samfunnet der “ - det irrasjonelle har tatt en stor jafs av den norske befolkningen” (sitat T. Eggen) - til forrang for vitskap og rasjonell tekning. Den tabloidiserte forma framfor nyansering, blei forsvara ut i frå ynskjet om å skapa debatt. Elles var dei skuffa over at aktørar innan det alternativmedisinske feltet stort sett har reagert med forsvarstalar, i staden for sjølv å påpeika eller innrømma negative sider ved verksemda.

Konklusjon

Humane-Etisk Forbund noterte seg kritikken som blei framført, og vil ved andre høve vurdera kva aksjonsform dei vil bruka. Begge partar var nøgde med den orienteringa som blei gjeve over bordet, sjølv om oppfatninga av kva som er rasjonelt eller irrasjonelt i denne samanhengen kan vera ulik.Representantane frå Saborg framheva at feltet i si grunnhaldning er tufta på ein medisinsk – økologisk kontekst der samanheng/samspel mellom ytre og indre faktorar er sentrale. Se også Berit Strøm Grevstad sin artikkel Vi bør spille på lag med naturen, for går vi imot den, går vi samtidig mot oss selv på www.nnh.no

Etterutdanningskurs soneterapeuter våren 2012 ved Institutt for helhetsmedisin

2012 Del I skal arrangeres i • Bergen 1.–4. mars • Oslo 8.–11. mars Del II skal arrangeres i Oslo i 26. - 29. april

Maternity Zoneterapi Treningspgrogrammet (MZTP)® Har til formål å gi soneterapeuter, jordmødre, doulaer (fødselshjelper) og fødselshjelpere de nødvendige redskaper for å kunne bruke soneterapi i alle faser av svangerskapet. Hovedformålet er å bruke soneterapi som en blid, effektiv og ikke-invaderende behandling ut fra prinsippet om at naturlig stimulering er den mest naturlige av alle menneskelige prosesser.

Muskulær Zoneterapi – del 2 For alle våre fornøyde kursdeltagere som i løpet av årene har tatt kurs i Muskulær Zoneterapi del 1, kan vi nå glede oss over at Christian Slot kommer til Oslo for å holde del 2. Det er flere som lenge har etterspurt dette. Det vil arrangeres en oppfriskningsdag for de som ønsker det - dette blir lørdag 3. mars 2012. Denne dagen er ikke obligatorisk, men et tilbud for de som føler at det er lenge siden de tok del 1 og trenger å oppfriske kunnskapen.

Kurset er på 50 timer fordelt på MZTP I og MZTP II. Fagfolk uten tidligere erfaring eller kunnskap om soneterapi kan før kursstart delta på 5 timers ekstra undervisning i introduksjon til soneterapi. Del I: MZTP del 1 – soneterapi under graviditet og fødsel Del II: MZTP del 2 – soneterapi før graviditet, ved ufrivillig barnløshet, etter fødselen og til babyen Kurset er basert på filosofien om den aktive fødsel, slik at soneterapi som en selvstendig terapi, vil kunne hjelpe med å gi god helse, forebygge plager under graviditeten og føre til en god helse i barselperioden og for den lille nye.

Kursinnhold Muskulær soneterapi del 2 I denne modulen læres den grunnleggende energiforståelsen, som sees som en viktig utløser for utviklingen av muskulære spenninger. Man lærer å se begge veier – fra musklene til energi – og fra energi til muskler. Man trenes i å benytte føttenes organsoner og de muskulære soner til diagnostisering, så de i fellesskap bekrefter hverandre og kroppens ubalanser - og dermed gjør behandlingen mer presis og effektiv. Samtidig lærer man å benytte denne viten spesifikt i forhold til musklene, men også i forhold til hele mennesket. Kurset går over 30 timer og er godkjent med 30 RAB-poeng hos FDZ. Kurset går over to samlinger da det kreves tre ukers trening mellom undervisningsgangene. Det er krav om at man tidligere har deltatt på kurset i Muskulær Zoneterapi del 1. Kurset er utviklet av den danske soneterapeut og akupunktør Christian Slot – www.ditalternativ.com, og det er også han som foreleser ved kursene. Det deles ut diplom og logo til terapeuter som har deltatt på begge moduler. De kan kalle seg Muskulær soneterapeut.

Som utviklende terapi • For å gi avslapning og avspenning til kroppen • For å understøtte healing av de dypere lag ved ubalanser • For å forbedre livskvaliteten under graviditeten • Som berøringsterapi for å gi menneskelig varme og medfølelse under hele barselprosessen Treningsprogrammet sikter mot å hjelpe deltakerne med å forstå og praktisere soneterapi som en sikker behandling fra dag 1 i graviditeten inntil fødselsøyeblikket og i tiden etter. Moshe Kruchik, kursleder Maternity Zoneterapi Treningsprogrammet (MZTP)® . Utvikler og grunnlegger Moshe Kruchik er soneterapeut doula og fødselshjelper med spesialefelt i Maternity soneterapi og han har stor erfaring i å arbeide med gravide og par. Han er grunnlegger og president for ”The Israeli Forum of Reflexology”.

Muskulær zoneterapi II • første del arrangeres 2.–4. juni 2012 • andre del arrangeres 22. og 23. juni 2012

naturterapeuten • desember 2011

21


a kt u elt

|

T u rid J aco b sen , N N H s N S K - representant

Finland var i år vertskap for møtet i NSK den 13. – 16. oktober i Helsinki. Møteaktiviteten varierer mellom to årlige møter til ett. Hovedtemaet på disse møtene er informasjonsutveksling mellom de nordiske landene. Dette er svært viktig med hensyn til felles politikkutvikling og gir en styrke for de organisasjoner som arbeider innen dette feltet.

Samarbeid i Norden gir styrke

Møte i Nordisk SamarbeidsKomitè for Komplementær og Alternativ Medisin

22

naturterapeuten • desember 2011

skap om loven som regulerer slike kontroller, og kontrollene har i de fleste tilfeller hatt karakter av heksejakt, og gitt traumatiske opplevelser for de som har blitt besøkt av kontrollører. Man arbeider for å få til et bedre samarbeid på dette området. FINLAND: LKL( Luonnonlääketieteen Keskusliitto ry) har arbeidet med å få startet en arbeidsgruppe for å gjøre styret så effektivt som mulig. Den største oppgaven er ”Loven om Alternative Terapier”. Det nye parlamentet i Finland har dette på programmet i de neste fire år. De jobber også med å få til en Terapeuthandbok som inneholder etiske regler, forslag til pasientjournaler og hvordan de skal brukes og behandles, hvordan drive praksis, forsikringer, hviledager, hygiene, taushetsplikt, førstehjelp, kunnskap om lover og anbefalinger om hvordan disse kan brukes, markedsføring osv. Sirpa Pietikäinen, som er en av Finlands MEPs (Members of European Parliament) inviterte noen av styremedlemmene i LKL til Brussel og introduserte dem vedrørende hvordan det jobbes der. Hun var også invitert til høstmøte i LKL og fortalte om alternativ medisin sett fra EUperspektiv. KAM-interessegruppen

Fra venstre sitter Anne-May Saemundsdottir, Susanne Nordling, Sverige, Viveca Nylund, Finland, Turid Jacobsen Norge, Erling Helmer og Jette Jensen fra Danmark.

kan også bli invitert til Brussel for møte og utveksling av informasjon. LKL har fått til forsikringsavtale for sine medlemmer gjennom LLOYDS i London. WHO-arbeid: Seks av sju utdanningsdokumenter som WHO (Verdens Helseorganisasjon) har arbeidet med de seneste årene, er støttet av NSK gjennom sakkyndig arbeid. Det gjelder Nuad Thai, Unani medicine, Osteopathy, Traditional Chinese Medicine, Ayurveda og Tuina. turidjac@gmail.com

Telefon og mailadresser: LKL, Finland, Viveca Nylund, Berggren 5A, FIN-66, 900 Nykarleby Mobil: +358505412456- vivorex@hotmail.com BIG, Island, Anne-May Saemundsdottir, Hvassaberget 14, IS-221 Hafnarfjørdur. Mobil: + 3546601698. annemay@simnet.is KAM, Sverige, Susanne Nordling, Råsundavägen 127,S-169 50 Solna Mobil: +46702101555, Susanne.nordling@solna.se LNS, Danmark, Erling Helmer Jensen, Majengen 6, Jersie Landsby, DK-2680 Solrød Strand.Mobil: +4551229966, erling@etbedreliv.dk NNH, Turid Jacobsen, Sjøhusbakken 24, 4028 Stavanger Mobil: +47 97617865, turidjac@gmail.com

Om du er i media, eller det skjer noko i ditt nærmiljø eller region som omhandlar naturterapi – ta kontakt med redaksjonen på epost: redaksjon@nnh.no

O

ISLAND: Bandalag Islendskra Graedara (BIG) har fått eget kontor det siste året hvor alle organisasjoner kan ha sine møter. De gir også ut sitt eget blad gratis og legger ut på legekontorer, venterom og sykehus. Island har moms på sine terapier/ behandlinger, og BIG har dette året arbeidet for å bli fritatt for moms. Ellers har de hatt fokus på regulering av pasientjournaler og utdanning. Når det gjelder utdanning, er informasjonsutveksling i Norden viktig med hensyn til arbeidsvandring innen dette området. Det gjør det lettere for terapeuter å få godkjenning i andre lands organisasjoner. SVERIGE: Bransjen i Sverige er for tiden splittet. En ny bransjeorganisasjon som kaller seg NOVVA (men skal bytte navn) arbeider for tiden med å vurdere ulike organisasjonsmodeller. De vil gjerne få med alle, også de uten grunnmedisinske fag. Tenker seg en trappetrinnsutdannelse så man kan avansere steg for steg innen utdannelsen. I KAM (Kommittén för Alternativ Medicin) arbeides det med endring i regelver-

ket slik at det skal bli lettere å få til et samarbeid med andre organisasjoner. KAM arbeider fortsatt for organisering av velutdannede yrkesutøvere. Legen Andreas Forneus har vunnet i svensk høyesterett for bruk av homøopatika til sine pasienter. Han ble frifunnet fordi Socialstyrelsen ikke lyktes i å bevise at han risikerte helsa til pasientene. (jfr. artikkelen Sanninga om homøopati). DANMARK: Det drives brobygging mellom SunnhetsRådet (myndighetene), RAB-Forum (registeret) og LNS (Landsorganisationen Natursunnhetsrådet). NSK brukes som veiledning (guidelines) for samarbeidet. Det er erfaringer og muligheter som diskuteres. Man skal undersøke på mange felt hva som virker bra eller ikke bra i Danmark, eksempelvis utdanningsnivået. NSK-representanten skal være talsperson for alle danske alternative terapeutorganisasjoner. Det er opprettet en HOT-line for danske paraplyorganisasjoner for å hjelpe bedrifter, KAM-terapeuter, helsekostbutikker etc. som er relatert til EU- direktiver gjennom Fødevare- og Lægemiddelstyrelsens kontrollbruk. Det er for lite kunn-

N

Her følger en rapport fra hva det arbeides med i de andre nordiske landene.

N

naturterapeuten • desember 2011

23


a kt u elt

|

H elen T . H olm , R edakt ø r

Fagkongressen 2011 NNH, Norsk Forening for HelhetsMedisin og Norske Homeopaters Landsforbund arrangerte sammen med Kongresspartner årets Nordisk naturmedisinsk fagkongress.

■ Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at dette var et meget vellykket arrangement. Det er både inspirerende og lærerikt med en helg for faglig påfyll og sosialt samvær. Det skjer mye på området kosttilskudd og behandlingsmetoder, noe årets utstillere bidro til å vise oss. Det er noe spesielt å få produktene i hånda, hilse på dem som selger og å få prøve nye måle- og behandlingsapparater. Apparatet som måler trykket i hovedpulsåren viste for eksempel at undertegnedes blodårer var 10 år yngre enn biologisk alder. Slik glemmer man ikke så fort! Ionestrømmer med lys og vibrasjonsmatter med lyd virket meget forfriskende i pausen. Apparater som leger munnsår og en innretning for lysbehandling av vann med mulighet for produksjon av egne preparater, var så avgjort fristende, og tiden strakk ikke helt til når det gjaldt å få bestemt seg for hva jeg skulle kjøpe med hjem. Den første foredragsholderen var prof. Dag Hessen som i foredraget ”Vårt indre økosystem – mennesket som en koloni” stilte det filosofiske og biologiske spørsmål: ”Hvem er du menneske?” Det er ikke lett å besvare ut fra det faktum at menneskekroppen bærer med seg flere ikke-humane celler enn egne celler. Vi er fulle av utallige arter bakterier, virus og parasitter og våre samboere lever ikke bare på utsiden av slimhinnene. Blodet inneholder i tillegg til røde og

24

naturterapeuten • desember 2011

To australske naturopater; Sprada og Sullivan, kom til Norge for å forklare hvordan 70 naturlige ingredenser kan blandes sammen til en velfungerende formel.

hvite blodlegemer som vi lærer om i fysiologibøkene, ulike typer mikroorganismer. Dette har mange ment å vite før oss, men nå er det altså vitenskapelig akseptert. Det blir interessant å se hvor lang tid det vil ta før skolemedisinen finner fenomenet interessant. Heilpraktiker Devi Hauser viste oss senere bilder som illustrerte det Hessen snakket om. Hessen la blant annet også vekt på at vårt genom er en mosaikk av DNAfragmenter fra virus, bakterier og trolig en del annet. Våre celler har organeller som engang var bakterier, – en livsnødvendig symbiose. Han sammenlignet våre genom med bøker fulle av tegn, hvor bare en brøkdel gir tekst med mening. I sitt andre foredrag ”Natur i stedet for piller” satte Hessen søkelyset på verdien av uberørt natur og

hvordan menneskene har en naturlig trang til å søke tilhørighet til naturen. Det kan virke paradoksalt at de områdene som er vernet her i landet i stor grad er områder med lite artsmangfold. Det er også tankevekkende at små vernede områder er langt mer sårbare en større på grunn av at randsonen ikke fungerer som fullverdig vern. Selv gledet jeg meg mest til foredraget om mørkefeltsmikroskopi, som jeg synes er fascinerende. Heilpraktikeren fra Tyskland la stor vekt på å forklare utviklingen av symbiontene i blodet. Hun viste mange blodprøver på skjermen og kommenterte det hun så. Jeg kjente meg litt urolig med tanke på at ikke alle ”blodgiverne” ville føle seg like friske etter at de hadde fått blodet sitt analysert, som før de fikk innblikk i eget blod.

Dr. med. Richard Fuller arbeider ved The Dove Clinic of Intergrated Medicine i London. Hans spesialiteter er immunterapi, ernæringsterapi og utvikling av tverrfaglig behandlingsmetoder for kroniske sykdommer. Han presenterte foredraget ”Immunterapi og kreft” som ga et godt innblikk i den tenkemåten de anvender ved klinikken. Vi fikk også en grundig og god gjennomgang av hvordan de bruker kosttilskudd som Immiflex, beta-glucaner og D-vitamin. Homøopat Irene Korsmo, som bør være kjent for de fleste via sine mange foredrag, ga oss enn innføring i homøopatiens virkemåte og nevnte eksempler på gode behandlingsresultater. 20 % av legene i Tyskland og 40 % av franske leger praktiserer homøopati. EU har bevilget 1,8 millioner euro til forskning på homøopati og husdyrernæring. Hva er det mon tro, som gjør Norge til et annerledes land på dette området? Når det gjelder forskningsmetoder har homøopatien et problem fordi den brukes som individuell energimedisin, til forskjell fra standardisert kjemisk medisin. Magnar Kleven, lege og begeistringskunstner, begeistret oss alle med sitt show-foredrag med tittelen ” Bland ikke doktor`n bort i helsa di”. Som utgangspunktet for foredraget nevnte han at familien i 1985 fikk en sterkt funksjonshemmet sønn. I valget mellom å se på dette som en be-

rikelse eller en forbannelse, valgte de berikelsen. ”Livet er i seg selv en subjektiv opplevelse og avhengig av hva vi velger å fokuser på.” Han ønsker å sette større fokus på verdien av mennesket. På grunn av at foredraget i stor grad var fylt av muntre filmklipp og lattervekkende bilder, lar det seg ikke gjengi. Sammen med underholdningen vi fikk lørdag kveld føyer det seg inn i begrepet høy trivselsfaktor på Sundvolden. Det er ikke lett å hoppe etter Virkola. Vinjar Fønnebø snakket om sine refleksjoner omkring faglige og etiske grenser for terapeutisk virksomhet. Det var en sterkt redusert forsamling som var igjen som tilhørere denne siste økta før lunsj på søndag. Dessverre ble det liten tid til å gå inn i debatten som pågår vedrørende NAFKAMs rolle og prioriteringer. Min oppfordring til dere alle er at dere tar dere tid og råd til å bli med til neste år, 26.-28. oktober 2012. Faglig oppdatering og sosialt samvær bidrar i høy grad til egen begeistring. Til neste år vurderer jeg en ekstra overnatting for å nyte svømmebassenget og massasjestolen enda mer, i tillegg til all den gode maten. Takk til hovedsponsor Care Direct og alle utstillerne, og ikke minst Kongresspartner AS, som bidrar til å gjøre dette arrangementet mulig. redaksjon@nnh.no

Brobyggerprisen til Poleszynski

Poleszynski har vært en aktiv pådriver for et helhetlig perspektiv på mat, miljø og helse. Organisasjonen Fritt Helsevalg står bak utmerkelsen, som er blitt delt ut årlig siden 2004. Brobyggerprisen for er en utmerkelse til personer, institusjoner eller organisasjoner som i særlig grad jobber for et integrert og helhetlig helsetilbud. Begrunnelsen for årets utdeling er at Dag Viljen Poleszynski gjennom flere tiår har stått modig fram med sine synspunkter på sammenhengen mellom giftstoffer, mat, miljø og helse, til tross for at han til tider har møtt hard motstand. Tidligere prismottakere er blant andre legene Vilhelm Schjelderup, Karl-Ludvig Reichelt, Audun Myskja og Bjørn J. Øverbye.

Tanker etter en Fagkongress En del terapeuter synes at kongressen koster mye og velger av den grunn ikke å delta. Men en bør kanskje tenke på hva en får igjen for en slik sum. I tillegg til en rekke gode foredrag, nyttig prat med utstillere og kollegaer, underholdning, opphold og delig mat, så er det en stor markedsføringseffekt for en selv bare ved å være tilstede. Ved slike anledninger, treffer en blant annet en rekke terapeuter med andre kvalifikasjoner enn det en selv har. Dette skaper nettverk som gjør at en kan henvise el-

Siviløkonom, ernæringsfysiolog og tidligere fredsforsker Dag Viljen Poleszynski fikk i forbindelse med NNHs 10-årsjubileum en hedersbevisning av NNH.

ler selv få pasienter både med hensyn til faglig kompetanse og geografi. Denne markedsføringseffekten er ikke ubetydelig og selv om en har lite utbytte av det andre en slik kongress kan tilby, vil kostnadene til annen markedsføring med samme effekt, langt overskride kostnadene til kongressen. Kanskje noe å tenke på for de som synes det ikke er verdt å bruke tid og penger på kongresser. Vennlig hilsen Terje Varpe terje@notteroynaturmedisinske.no

Begrunnelsen for hedersbevisningen den gangen var: ”Begrunnelsen er et årelangt, vedvarende og grensesprengende arbeid for å fremme bedre kosthold og for å synliggjøre alternativ behandling gjennom undervisning, artikler og debatter. Kunnskapsrik, åpen og våken vaktbikkje.”

naturterapeuten • desember 2011

25


a kt u elt

|

R o b ert H ahn , svensk lege , forskingsskjef og reg. forskar

Talar etablert forsking midt imot

Sanninga om homøopati Ein svensk allmennlege var i 8 år skulda av den svenske Socialstyrelsen for brot på vitskap og velprøvd røynsle ved å ha ordinert homøopatiske legemiddel til nokre av pasientane sine. ■ Søksmålet såg ut til aldri å få ei avgjerd. Svensk høgsterett - den tredje og siste rettsinstansen - avgjorde saka den 23. september. Legen vart frifunne avdi Socialstyrelsen mislukkast i å prova at legen risikerte helsa til pasientane. Men, vurderinga står likevel fast homøopati er ikkje foreinleg med vitskap og velprøvd røynsle. Den same oppfatninga blir fremja av journalistar og forskarar som blir intervjua på radio og fjernsyn. Paramedisinske aktivistgrupper gjennomfører sommarkampanjar og hevdar at homøopati er ”humbug” og ”juksemedisin.” Socialstyrelsens forskarar hevdar at det ikkje er prov for at homøopati er betre enn placebo (sukkerpille). Smågutar framfører skråsikkert på TV at ikkje ein einaste studie viser at homøopati virkar. Sjølv politikarar hiv seg på same toget, seinast i Aftonbladet.

Om Robert Hahn Artikkelforfattaren er svensk lege, nå forskingssjef ved Södertälje sjukehus og reg. forskar ved Karolinska intitutet. Han er også professor i anestesi og intensivbehandling ved Linköping universitet. Har vore rettleiar for ei rekkje doktorgradsarbeid og har publisert 250 vitskaplege artiklar. Meir informasjon om forfattaren finn de på http://roberthahn.nu/ Orginalartikkelen på svensk finn du her: http://roberthahn.nu/2011/10/01/ sanningen-om-homeopati/ Artikkelen er omsett av John Petter Lindeland. Litteraturvisningar/ kjelder og Om Robert Hahn, er gjort av omsetjar.

26

naturterapeuten • desember 2011

Så kva er sant? Sanninga er at det er meir enn 230 vitskaplege studiar på homøopatiske medisinar med omsyn til verknad. Halvparten av desse er legemiddelprøvingar (RCT)1) (randomized controlled trial) der studiedesignet utelukkar placeboforklaring. Ei oppsummering av desse studiane viser at homøopati er meir enn dobbelt så effektiv som placebo, og ingen vitskapsmann kan seie noko anna enn nettopp det. For slik er det. Men mange innvendingar florerar. Det eine er at homøopati er dårleg undersøkt, noko som er heilt feil. Når eg går gjennom litteraturen om effekten av ulike behandlingar utført på sjukehus, dreiar det seg vanlegvis om eit par-tre studiar, i beste fall ti. Når det gjeld homøopati, er det fleire hundre. Dermed er homøopati eit svært godt undersøkt fagfelt. Sanninga om homøopati må difor finnast i denne litteraturen. Problemet er at forskarar ikkje trur, eller ynskjer å tru, på undersøkingane som er utført. Dette blir gjort ved å finne meir eller mindre fantasifulle innvendingar mot forskinga som er gjort. La meg oppsummere desse argumenta og undersøkja kor gyldige dei er.

Dårleg kvalitet? Ein innvending er at studiar av homøopati har dårleg kvalitet. Det er ingen ting som talar for at det er slik. Dei einaste som gjorde ei seriøs vurdering av forskinga er Linde (1997) og Shang (2005), og dei skriv at studiar av homøopatika er like gode eller har betre kvalitet enn skulemedisinske studiar. Utsegnet om dårleg kvalitet er difor feil.

Linde (1997) vurderte det likevel slik at homøopatiske studiar av høgste kvalitet (Jadads score 5)2) har eit litt mindre positiv resultat enn dei noko svakare studiane. Men Linde viser seinare (1999), at homøopati, til og med for Jadads score på 5, viste dobbelt så bra effekt som placebo. Faktisk var det slik at kvar gruppe av homøopatiske studiar som blei sortert i kvar av dei Jadad score på 1, 2, 3, 4 eller 5, var statistisk signifikant betre enn placebo. Den kjende kritikaren av alternativ medisin, Edzard Ernst, gjorde ein helt feilaktig teoretisk berekning av verdien av homøopatiske studiar ved Jadads score på 5, og som han sidan insisterte på å oppretthalda (Ernst 2002), trass i at den korrekte verdien tydeleg kjem fram. Sine feilaktige utrekningar burde Ernst ha trekt attende for lenge sidan, òg bedt om årsaking for.

Hundrevis av legemiddelprøvingar er ignorert Ein populær måte å bortforklare dei positive effektane av homøopati er å ignorera ei stor mengde RCT som er gjennomført. Diverre held det ikkje med å sjå bort frå eit par stykkjer, fordi ein då må finna ei årsak til å ugyldiggjera mest alle. Cucherat (1999) viste at det ikkje eingong er tilstrekkeleg å fjerna 90 % av studiane, avdi homøopati likevel viser ein statistisk signifikant positiv effekt mot sjukdom. Nei, ein må fjerna meir enn 95 % av dei tilgjengelege vitskaplege studiane. Fyrst då vil den gunstige statistikken vakla. To forsøk på å bortforklara homøopati har brukt denne tilnærminga.

Cucherat (1999) freista difor å behalda berre fem studiar frå den store mengda av forsking på homøopati som er tilgjengeleg. Årsaka til at desse studiane blei akseptert, var at bortfallet (av pasientar) var mindre enn 5 %. Å fjerna studiar av slike årsaker, strider mot vanleg praksis. Grensa som normalt blir nytta er 30-40 %. Mindre bortfall må ein kunne takle ved hjelp av statistiske metodar. Den einaste studien som blir nemnt av Socialstyrelsen i søksmålet mot den svensken allmennlegen, er ein meta-analyse av Shang (2005). Han utelukka 96 % av alle studiar og fann at effekten av homøopati ikkje kunne stadfestast statistisk på grunnlag av dei 4 % som var att. Grunnlaget for utelukkinga var ganske minimale detaljar, slik som at forfattarane ikkje eksplisitt fortalde korleis loddtrekkinga av pasientar mellom homøopati og placebo blei utført (kan t.d. vera ein forsegla konvolutt eller slumpvaltabell). Andre berekningar er ikkje rapportert, og heller ikkje årsakene til dei siste ekskluderingskriterium. Men dersom Shang hadde utelukka ytterlegare ein studie, så hadde brått resultatet blitt statistisk positivt for homøopatien sin del. Det viser at statistikken i Shang sine studiar manglar stabilitet og kunne eigentleg vist kva som helst. Eg tykkjer det er nerdete å påstå at ein speglar kunnskapen innom eit fagområde, når ein ekskluderar mest alt av eksisterande dokumentasjon.

”Funnel plot” 3) av heterogene material 4) Det viktigaste provet for at homøopati er verdilaust, er likevel Shangs ”funnel plot”, dvs. ei skisse av tilhøvet mellom kor betre homøopati er enn placebo, og eit spreiingsmål5), som i utgangspunktet er eit mål på kor stor studien er. Argumentasjonen er ein teori, ei trusoppfatning, basert på at berre store studiar har verdi. Små studiar som blir publisert, meiner ein veg opp for like små studiar med omvendt resultat, men som ikkje blir publisert. Ingen veit, sjølvsagt, om desse

studiane eksisterar eller kva dei viser. Men når ein tolkar ein “funnel plot”, så antek ein nettopp dette. Vi har altså kome svært langt bort frå dei vitskaplege studiane som er gjennomførte med omsyn til homøopati. Nå diskuterar ein ikkje lenger studiane som eksisterar, utan dei som kanskje eksisterar. Når kritikarar av homøopati ikkje vil tru på resultata av eksisterande RCTar, vel ein så i staden å krypa inn i ei fantasiverd med ei førestelling om studiar som moglegvis er gjennomført, men som aldri var tenkt for publisering. Ein gjer seg òg førestellingar om kva desse ukjende spegel-studiane har gjeve for resultat, sjølv om dei kanskje ikkje eingong eksisterer. Alt dette byggjer på tru, just det som vitskapen skulle ta oss bort frå. Det finnes ei viktig årsak til at Shangs ”funnel plots” er feilaktig, nemleg det at dei byggjer på eit heterogent materiale. Her kan jo ein kvar sjukdom ha vore behandla med homøopati, og studiar som tilfeldigvis er blitt store, kan handla om akkurat kva tilstand det er lett å samle inn data på, eller (viktigare!) kva for endringar forskarane forventar seg. Ein studie blir jo dimensjonert nettopp med statistiske metodar (power-analyse)6). Ein ”funnel plot” i eit heterogent materiale, inneheld derfor eit Moment 227). Dersom ein skal gjennomføre ein studie av øvre luftvegsinfeksjonar, der homøopati er forventa signifikant betre enn placebo, så er det ikkje er lov å gjennomføra ein stor studie. Det blir stoppa av den etiske komiteen. Store studiar får berre gjennomførast for å fastslå forventa små behandlingseffektar. Ein ”funnel plot” på homøopatiske medisinar vil difor framheva studiar der den forventa behandlingseffekten er liten. Alle studiar med god forventa behandlingseffekt, blir sortert bort automatisk, fordi dei blir forventa å vega opp av ein fiktiv studie med omvendt resultat og som ikkje blir publisert. Eg arbeidar for tida med Socialstyrelsen sine retningsliner for be-

handling av kreft i bryst, prostata og tykktarm, og på grunn av det, har eg hatt diskusjonar med deira ekspertar på meta-analyser. Utan å nemna homøopati, gav det meg høve til å spørja om ein kan lage ein ”funnel plot” av heterogene materiale. Svaret kom umiddelbart - absolutt ikkje!

Vitskapsmannen sitt dilemma Eg kan på ein måte forstå forskarar og vitskapsmenn. Dei kjenner seg utfordra av at det pr. dato ikkje eksisterar ein fornuftig og rimeleg biologisk forståingsmekanisme bak homøopatiens positive effekt. Alle har forsvarsmekanismar med omsyn til korleis ein oppfattar røynda som noko handterbart og forståeleg, og då oppstår ein motstand mot homøopati. Her har forskaren stor fridom ettersom han har tolkingspreferanse. Og å underkjenna noko som uvitskapeleg er dessutan ganske enkelt, om ein har levd ei stund. Eg får mest kvar veke ein vitskapleg studie frå eit internasjonalt tidsskrift som eg skal vurdera, i samsvar med det såkalla peer review-systemet8). Å underkjenna noko eg ikkje likar, er lett og kan vera tufta på mange grunnar. Vansken er å alltid gjera sitt ytste for å verna om sin objektivitet. Mange klarar det ikkje, spesielt om det dukkar opp utfordrande resultat, slik som ein kan kjenna ulyst av å gå god for, og som ein helst ikkje vil tru på. Å nytta Socialstyrelsens arbeidsmetode ved vurdering av eit kunnskapsområde, ville sjølvsagt gjera det lettare for alle involverte. Der blir litteraturen fyrst vurdert av ein person i form av ein systematisk oversikt, snarare enn som ein meta-analyse (den første er ein betre metode). Deretter får ein heilt annan person setja resultatet inn i ein praktisk, etisk, vitskapleg og økonomisk kontekst og gje ei tolking eller ei tilråding. Det er heilt OK å seia at litteraturen tyder på at homøopati virkar betre enn placebo, men at ein av andre grunnar (teoretisk, etc.) ikkje vil at han skal nyttast. Taktikken som blir brukt, når ein forklarar at litteraturen klårt seier

naturterapeuten • desember 2011

27


a kt u elt

|

at homøopati ikkje virkar, er likevel lite heiderleg. For det seier ikkje den vitskaplege litteraturen. Alle som hevdar at homøopati er ein bløff, har falle inn i ganske desperate og svært tvilsame bortforklaringar vedrørande meir enn 95 % av den vitskaplege forskinga på feltet.

Kvifor ikkje undersøkja sjukdomsvis? Det beste ville vera om ein vurderte homøopatiens effektar sjukdomsvis. Dette gjer ein jo med alle andre legemiddel. Dei samla effektane oppsummert i meta-analysen eg har skrive om, er jo i røynda ei samanfatning av homøopati brukt ved alle slags sjukdomar, frå forkjøling til såre musklar og kanskje til og med brekt bein. Sjølv Shang (2005) erkjenner at prova for at homøopati fungerar ved øvre luftvegsinfeksjonar, er sterke. Edzard Ernst siterar data som viser at homøopati har ein effekt ved revmatiske

sjukdomar som er fleire gonger betre enn placebo. Men begge forfattarane sin overordna konklusjon er framleis at homøopati ikkje er betre enn placebo, ganske enkelt fordi desse positive resultata hardnakka blir sausa i hop med studiar ved sjukdomar der homøopati virkar mindre eller ikkje i det heile teke. Kjenner du deg ikkje lurt? Det ville vere på høg tid å luka ut dei tilstandar som homøopati ikkje har effekt frå tilstandar der den har effekt. Å granska den nå frikjende legen ut ifrå denne konteksta, rann ikkje Socialstyrelsen i hug. Det er like dumt som å seie at ein lege bør ha forbod mot å gje hostedempande medisinar til ein pasient med hoste, berre fordi hostesaft ikkje har nokon positiv effekt på ei rekkje andre sjukdomar. Ingen medisin har effekt på sjukdomar av alle slag, og det har neppe homøopati heller. Ei nyansering er naudsynt, og den trur eg allereie er på veg.

Referanse til forsking/forskarar som er nemnt i artikkelen: Linde K. Lancet 1997; 350: 834-843; Linde K. J Clin Epidemiol 1999; 52: 631-636; Cucherat M. Eur J Clin Pharmacol 2000; 56: 27-33; Ernst E. Br J Clin Pharmacol 2002; 54: 577-582; Shang A. Lancet 2005; 366: 726-731.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/ Randomized_controlled_trial 2. http://en.wikipedia.org/wiki/ Jadad_scale (Prosedyrar for å vurdere metodisk kvalitet av ein klinisk studie) 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Funnel_ plot 4. http://snl.no/heterogen 5. http://snl.no/spredningsm%C3%A5l 6. http://www.statsoft.com/textbook/ power-analysis/ http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_ power 7. http://sv.wikipedia.org/wiki/ Moment_22 8. http://tidsskriftet.no/article/1469449

www.fitnessmessen.no

DITT LIV - DIN HELSE www.helsemessen.no

TA GJERNE KONTAKT FOR MER INFO :

Verftsgt. 10, Inngang c, 5. etg., 6416 Molde +47 71 21 53 21 • +47 413 52 408 citenorge@gmail.com • www.citenorge.no

Mikroskoper for salg

Norges Varemesse, Lillestrøm

Nordic Fitness Fair

Utstyret er enkelt i bruk for terapeut, og gir en behagelig og smertefri behandling for pasient.

Litteratur visingar/kjelder:

10.-12. februar 2012 Fitness 2012

CITE lysakupunktur er «teknologiens akupunktur» med ioner, mikrostrøm og lys. I kombinasjon med Jadematten med infrarød varme, utgjør den en unik behandling som de fleste vil nyte godt av.

HEALTH & BEAUTY scandinavia

NNH ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og annonsører samt andre lesere en glad adventstid og en fredelig julehøytid

MM2000 Digitalt mikroskop inkluderer:

www.health-beauty.no

• Digital fargekamera, elektronisk zoom software • Høyoppløsnings mikroskop • Forstørrelse opptil 20.000 X • Mørkefelt, fase kontrast og lysfelt kondenser. • Fiber optisk lyskilde • Datamaskin og 24” høyoppløselig skjerm Messearrangør:

Argus Gruppen Sandakerveien 76 E, 0484 Oslo - Tel: 21 51 31 00 / Fax: 21 51 31 02

Felles_annonse_halvside_Naturterapeutene.indd 1

28

naturterapeuten • desember 2011

Besøk Norges største helse- og velværemesse! 11/1/2011 3:17:59 PM

• Finansiering For flere opplysninger, ta kontakt på post@eubiotek.net eller telefon 63 97 69 90

Foto: Michael Faes

www.argusgruppen.no - E-post: info@argusgruppen.no

N unik y og som tek nolog gir k i ro ener g i og p p e n stim lerer uim for s v mun a ret !


a kt u elt

|

D R B J Ø R N J O H A N Ø V E R BY E

Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme – et fremskritt i naturmedisinsk erkjennelse – del 1 (Sammendrag av kurs holdt av dr. Øverbye høsten 2010 for naturterapeuter og pasienter om måling og terapi ved uregelmessig hjerterytme.) Problemstilling: avhengig av hvilke kilder man konsulterer har 30–60 % av alle mennesker i alderen 50–70 år uregelmessig hjerterytme. Tross bruk av de mest moderne legemidler som eksempelvis beta-blokkere (f.eks. Selozok) og Calcium–kanal-blokkere, har opptil 93,5% av brukerne uregelmessige hjerteslag (rath og niedzwiecki). Ca 20% av de som bruker legemidler mot uregelmessige hjerteslag har til dels betydelige bivirkninger (skrabanek og mccormick). Dette betyr at en stor gruppe voksne/eldre lider av et vedvarende helseproblem som moderne medisinsk terapi ikke får bukt med. For å hjelpe mennesker med slike problemer trengs nye behandlingstilbud. De best beviste tilbudene ligger i energimedisin, hvis grunnfjell er kunnskap om ernæring og bruk av vitenskaplige designede kosttilskudd.

Det rytmiske hjertet Hjerterytme: går det 1 sekund mellom hvert hjerteslag blir antall slag pr minutt 60/1 = 60 slag pr minutt. Går det 0.5 Sekunder mellom to slag blir den beregnede frekvensen 60/0.5 = 120 slag pr minutt. Det er imidlertid viktig å være klar over at i et normalt hjerte er det ikke lik avstand mellom hvert hjerteslag. Jeg kommer tilbake til hvordan vi forklarer, måler og tolker dette. Klassifisering av slaghastighet (sam-mentrekning pr minutt):

30

naturterapeuten • desember 2011

Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig lege, forsker og forfatter som er ansatt i Arendal Helsesenter AS, et senter for helhetlig medisinsk forskning, undervisning og terapi. Han har ingen økonomiske interesser knyttet til innholdet i denne artikkelen.

1. Tachycardia: mer enn 100 slag pr minutt 2. Bradycardia: mindre enn 60 slag pr minutt 3. Arhythmia: uregelmessige slag, det vil si at avstanden mellom to slag begynner å variere mer enn den det som er normalt.

Hva påvirker normal hjerterytme? Det er meget viktig å erindre: at et normalt hjerte under hvile og i stress ikke har en fast slagfrekvens med like lang avstanden mellom hvert hjerteslag målt på en ekg. Avstanden mellom to slag varierer som en dans, den momentane hjertefrekvensen 60/rr avstanden mellom to på hverandre følgende slag vil altså over tid vari-

ere mellom en nedre og en øvre verdi. Denne variasjonen kalles ”variasjonsbredden” i momentan hjerterytme. Sympatikus (+) signalene har den effekten at variasjonen minsker, det vil si at avstanden mellom hvert slag begynner å bli mer og mer lik hverandre, hvilket igjen vil si at hjertedansen blir stadig mindre merkbar. Parasympatikusfibrene leder derimot dempende (-) signaler som gjør at variasjonen blir større og følgelig blir ”hjertedansen” mer synlig. ”Hjertedansen” er altså et normalt fenomen! Den påvirkes av: 1. Mentalt stress 2. Temperaturen i kroppen og derved påvirkning fra stoffskiftehormonene som regulerer kroppsvarmen (fremfor alt thyroideahormonene). Professor Danev mener at det også skjer temperaturregulering via hjernebarken og hypothalamus; som igjen regulerer hormonene og balansen mellom sympatikus (+) og parasympatikus (-) nervesignalene. 3. Hormoner. 4. Smerter/angst/indre uro 5. Stress i ulike faser. 6. Utmattelse. 7. Legemidler. Legemidler som skal senke blodtrykk senker hjerterytmen. Mange nervemedisiner derimot øker hjerterytmen.

Unormal/sykelig langsom hjertefrekvens Dersom hjertets normaldans overskrider visse grenser snakker vi om unormal hjerterytme, i betydning av at den sees hos mennesker med helseproblemer. Årsakene til unormal/ sykelig hjerterytme kan skyldes ulike forhold.

Sinusknute-problemer 1. Skader på sinusknuten (forkamrenes elektriske klokke, også kalt ”pacemaker” eller dirigent). Slike skader kan komme fra skader i blodforsyningen til sinusknuten, betennelser fremkalt av mikrober, giftstoffer eller skader fremkalt av legemidler! Skader fremkaller langsom grunnfrekvens i hjertet (bradycardia). 2. Bradycardia av andre grunner: lavt stoffskifte, ekstrem utmattelse, nedkjøling, surstoffmangel, infeksjoner, for mye syre i kroppen eller leversykdom. Slike sykdommer påvirker dels sinusknuten og dels hjertemuskelen ved at dens evne til å utføre arbeid reduseres.

Ledningsevnen i hjertet er skadet Skader på ledningene fra sinusknuten til hjertekamrene fører til såkalt ”blokkering” av nerveimpulsene. Slike blokkeringer skyldes blødninger, blodpropp, infeksjoner eller giftskader som skader selve nervefibrene. Ledningsblokkering leder til langsom og uregelmessig rytme der hjertefrekvensen kan synke helt ned til 30–40 slag pr minutt.

Mineraler med effekt på hjerterytme Følgende mineraler og vitaminer er bevist å ha positiv effekt på hjerterytme. Mangel på de samme forverrer hjerterytmeforstyrrelser. Selen: reduserer hjertearytmier. Magnesium (mg): reduserer hjertearytmier, høyt blodtrykk, angina pectoris. Mangel på Mg sees ofte hos personer som bruker vanndrivende hjertemedisin, bruker mye alkohol, har diabetes, lider av hjertesvikt, diarè eller andre tarmsykdommer. Kaliummangel forsterker Mg-mangel. Opptaket av Mg bedres av vitamin B6. De som tar 550 mg Mg pr dag har 1,5 ganger flere dødsfall enn de som tar 880 mg. Mer informasjon: diett og hjertesykdom: www.heart-disease-bypasssurgery.com

Kobber: senker arytmier. Inntak av vitamin c, bruk av fruktose og eller zink senker kobberverdiene i blodet. Kalium: har en liknende effekt som Mg. Det kan se ut som om en av hovedvirkningene av Mg er å få kalium inn i cellene. Kalk: kalkmangel påvirker hjerterytme og hjertets slagkraft. Virker synergistisk med Mg. Vitamin E: har en rekke effekter på hjertet. De viktigst beviste er: reduserer angina, bedrer blodtilstrømming til hjertet, forhindrer at blodplatene kleber seg og skaper blodpropp, fremmer nydannelse av hjerteceller, reduserer harskning av det ugunstige kolesterolet (ldl), reduserer åreforkalkning, øker surstoffopptak i cellene. For å nå ønskede resultater må man gi inntil 800–3600 enheter alfa-tocoferol pr døgn. Disse opplysningene er godt dokumentert gjennom 60 års forskning på universitetsnivå. Vitamin C: dyreartene gorilla, marsvin, fruktspisende flaggermus og mennesker må innta C-vitamin via maten: omregnet i behov trenger mennesket, dersom man sammenlikner med dyrene, 5–10 gram vitamin c pr døgn. Inntak av nok vitamin C gir mange fordeler for hjertesyke: blodårene blir sterkere, det gode kolesterolet hdl øker, kolesterolproduksjonen i leveren synker, behovet for insulin synker, blodtrykket og innholdet av lipoprotein (a), som er det stoffet som det er nødvendig å ha i blodbanen dersom årene er skjøre, reduseres. Lipoprotein (a) brukes for å tette hull i åreveggen. Disse forhold ble oppdaget av matthias rath for 40 år siden; men ikke tatt på alvor i Norge der man i stedet selger fettsenkende leverenzym, giftstoffer kjent som statiner, hvis målbare effekt kun er i området 1–2 % reduksjon i dødelighet for hjertesyke sammenlignet med placebomedisin.

tyske statlige legemiddelkommisjon: kommisjon e. Publisert: www.zhealthinfo.com Sammendrag: Hagtorn øker hjertets yteevne, bedrer pust og arbeidsevne. Spesielt positiv effekt på eldres hjertefunksjon! Velegnet ved arytmier, moderat hjertesvikt og angina. Anginaanfall ble redusert med opptil 86% i forhold til placebo som gav resultat hos 36%. Hagtorn senker blodtrykk, senker kolesterol, fremmer vannlating, øker oksygentilførselen til hjertet, bedrer sirkulasjon til hjernen. Hagtorn hjelper også på nervøst hjerte. Anmerkning: Kan kjøpes over hele verden, men er pr i dag forbudt å selge over disk i Norge!

Marine oljer og hjerterytme.

Kilde: serumnivåer av n-3 flerumettede fettsyrer og risiko for å få atrieflimmer diagnostisert ved sykehus. Forfattere: j. k. virtanen & medarbeidere. Publisert: www. oilofpisces.com Sammendrag: 2174 menn deltok i Kuopio Hjerte Ischemi Risiko Faktor Undersøkelsen. 11% av deltagerne hadde af (atrie fibrillering) da de ble med i undersøkelsen. De som inntok høykvalitets fiskeoljer hadde 35% reduksjon i af. Dha-oljer gir dessuten reduksjon i blodtrykk, reduserer

Den Amerikanske Hjerteforeningen anbefaler fiskeoljer fordi de: 1. Reduserer ventrikkelarytmier 2. R eduserer blodpropp på grunn av mindre klebrighet. 3. Senker mengden av triglycerider 4. Tilbakedanner åreforkalkning (artherosclerose) 5. Senker blodtrykket 6. Senker hjertefrekvensen 7. Øker mengden av Nitrogenoxid og får blodårene til å slappe av og øker årenes diameter 8. Antibetennelseseffekt Den Amerikanske Hjerteforeningen anbefaler minst 1 g fiskeoljer hver dag.

Bruk av hagtorn

Kilde: Søkelys på hagtornforskning. Forskning utført av den

naturterapeuten • desember 2011

31


a kt u elt

angina og beskytter mot ulike typer hjertesykdommer. Kilde: omega-3 flerumettet fettsyretilskudd reduserer atriefibrilleringer etter pavi. forfatter: d. d. shaheen publisert: www.oilofpisces.com Sammendrag: pasienter som hadde fått skiftet blodårer til hjertet; coronar bypass, fikk 2 gram fiskeolje hver dag etter inngrepet. 33,3% av alle opererte fikk af etter inngrepet. Av de som fikk fiskeolje var det bare 15,2% som hadde af; dvs. En reduksjon på 50%. I en annen undersøkelse ble 1500 pasienter med af som alle hadde hatt hjerteoperasjoner undersøkt. 285 av disse fikk 0,655 gram fiskeolje pr dag før kirurgisk inngrep. Av disse fikk 27% af. Tilsvarende tall for de som ikke fikk fiskeolje var 44%, dvs. En absolutt bedring på 17% (relativ bedring på 39%).

Forbindelse mellom n-3 fettsyre (dvs. fiskeolje) og uregelmessige ventrikkel slag etter hjerteinfarkt. Forfattere: p. j. smith og medarbeidere Sammendrag: 260 pasienter. Deltagerne i undersøkelsen fikk hver dag 1 gram fiskeolje. Dette reduserte antall uregelmessige ventrikkelslag (pvc) med 800 feilslag pr døgn. Linolenfettsyre hadde samme effekt på hjerteslag, men kunne ikke forhindre plutselig hjertedød slik som fiskeoljer. Sammendrag: ved å sammenlikne japanske og tyske pasienter og deres fiskeinntak, fant man at det var 20 ganger flere anfall av akutt hjertedød i tyskland enn i japan og at dette kunne tilbakeføres til japanernes høye inntak av omega fiskeoljer. Som mål brukte man Omega-3-indeksen, som en prosentvis andel av dha+epa omegafett i cellemembranen i de røde blodlegemene. I japan er omega-3 indeksen 11% og i tyskland

bare 4%. Synker indeksen under 4% øker dødelighet på grunn av hjertesykdommer 10 ganger. Videre ble det bevist at omega-fett fra fisk har langt bedre effekt enn de samme omegafettsyrene fra planteoljer! Advarsel: kjøp ikke urene marine oljer!!! Forbrukerinspektørene i NRK har avslørt det som har vært kjent i fiskeoljemiljøet i årevis. Det er mange useriøse aktører som blander uren ansjovetolje i sine produkter og mange produsenter varmebehandler oljene så mye at det dannes giftig transfett. Heldigvis finnes det noen bra oljer også, men ikke så mange som man skulle ønske. Del 2 kommer i neste nummer. Tema er vitenskapelige målinger av hjerterytme som også naturleger kan utføre, bruk av aminosyrer og en helhetlig terapi av hjerterytmeforstyrrelser bygget på evidensbasert medisin. bjorn@dr-overbye.bo

Søvnkvaliteten du alltid har drømt om Energimadrass Himmelseng Jording

på din egen frekvens Detox Strålevern Miljømedisin

Nå 20 mrd melkesyrebakterier pr. dagsdose!

For fordøyelsen BioCare Bio-Acidophilus er nyttig ved lettere fordøyelsesplager som urolig, løs eller hard mage, og anbefales spesielt ved antibiotikakurer samt reiser til fjerne strøk. Bio-Acidophilus styrker også immunforsvaret. Bio-Acidophilus inneholder nå hele 20 milliarder gode, levende melkesyrebakterier fra 4 humane bakteriestammer (LAB4) per dagsdose. MicroCell®-innkapsling sikrer melkesyrebakterienes levedyktighet og virkning i kroppen. Finnes nå som både kapsler og pulver!

Prøv også NYHET! Gjenoppretter en sunn tarmflora BioCare Bio-Acidophilus Intensive gjenoppretter en sunn tarmflora ved urolig, løs eller hard mage. Inneholder nå hele 30 mrd melkesyrebakterier (LAB4) pr. kapsel.

Energi for dagen

|

NYHET! For en sunn tarmflora og sterkere slimhinner BioCare Mindlinx inneholder en unik kombinasjon av gode melkesyrebakterier og glutamin i kapselform eller pulver. Probiotika og glutamin styrker slimhinner i fordøyelseskanalen og immunsystemet.

Hva kjennetegner gode probiotika? Kvalitetskrav

BioCare probiotika

Kan kolonisere menneskelig epitel for best virkning

  

Produktspesifikke vitenskapelige studier

Kvalitetstestet av uavhengig tredjepart

Garantert mengde melkesyrebakterier ved utløpsdato

Menneskelig (human) opprinnelse Tåler magesyre og gallesyre

Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo. Tlf. 22 02 65 80. E-post: firmapost@solaray.no

Jordingslaken Naturmadrasser for gode drømmer baldron.no Nettbutikk

Meningsfulle julegaver

Dr. Klinghardt Lys-kinesiologi for den våkne baldron.org Akademi

Faglig oppdatering


Mange ble sjokkert av TV-dokumentaren (FBI) om at Omega-3 kapsler solgt i Norge er produsert av råtten fiskeolje fra Peru og med negative konsekvenser for menneske, miljø og produkt.

a kt u elt

|

Havfruenes Tran er helnorsk og anbefalt av Dr. Bjørn Øverbye i hans bok "Mat er helse" på grunn av at oljen er ultrafersk, ultraren og ikke harsk.

NNH med stor marknadsføringskampanje

- 1 kasse a 409 brett a 12 kapsler (= 4900 kapsler) kr 3000 + MVA og porto 340kr

5ml gir 1,25 gram Omega-3 4 kapsler gir 1 gram Omega-3

Inkludert 29 etiketter, papp til 29 esker, brosjyrer og opplysningsmateriell.

Pris direkte fra Havfruene: 1 flaske a 250 ml: 220kr + porto. Pr gram Omega-3: kr 3,91

- 20 flasker i pappeske kr 2600kr + MVA og porto 170kr, inkl. opplysningsmateriell.

168 kapsler i eske: 280kr + porto. Pr gram Omega-3: kr 6,66

La dine pasienter prøve ren og ultra-fersk Omega-3. Havfruenes Tran – Flytende Omega-3 og Havfruenes Trankapsler – Omega-3 er blant de aller reneste i verden. Dokumenterte effekter på hjerneutvikling hos spedbarn, depresjon, Alzheimer, betennelsessykdommer, ADHD og hudkvalitet. Vi garanterer at vi har samme olje i kapslene som i flaskene. Fersk råvare. Bare noen timer gammel før prosessering. Velsmakende. Fersk fiskeolje smaker ikke harskt. Helnorsk. Villtorsk fra Vesterålen. Kortreist og sporbar. Skånsom behandling med nitrogendekke i alle ledd. Naturlig olje, der også stearinet er med. Kapslene er ikke konsentrat

Du kan abonnere på vår nettside: www.havfruene.no Ring: 993 76 279 epost: post@havfruene.no

Vi har trykt eit stort opplag av info-flyarar, noko som gjer at du som terapeutmedlem kan kjøpa eksemplarar for ein billig penge.

er i de medlemm krav for sine fattende fag NNH har om pifagene. tera elte enk anninger. kring av utd d kvalitetssi er aktivt me NNH arbeid NNHs underlagt er ter urterapeu kjente nat g. Alle NNH god r. pasientbehandlin ler ved etiske reg le and beh . kan råd som bl.a være upartisk. Alle eget etisk å NNH har et ienter. Rådet plikter forholdet. om dette pas klager fra å ha oppslag har plikt til terapeuter har erapeuter urt nat kjente Alle NNH god ring. ansvarsforsik ke andre med en rek samarbeid rnasjonalt inte har H nsjen. NN er innen bra jon sas ani org ingen av mmenslutn SABORG (Sa ) - opprettet av er aktivt i nisasjoner NNH arbeid andlerorga beh tive alterna ighetene. helsemynd gjelder saker som etene. s i viktige semyndigh ingsinstan takt med hel NNH er hør har god kon bransjen og er i det mm medle andling ett for sine beh gsr tiv rna erin istr alte NNH har reg isteret for utøvere av reg offentlige nd. i Brønnøysu

Se

tRyGGHet Alitet OG 22 33 32 20 åR fOR kv tlf. St g rin eN D er . ell O R lOG w.nnh.no et teR vå bside: ww

r we asjon på vå Mer inform

Søker du etter

Gå inn på www.nnh.no eller www.naturterapeuter.no

kvalifiserte naturterapeuter?

Akupressur Akupunktur Biopati Fytoterapi Heilpraktiker Holistisk hesteterapi

Homøopati Kinesiologi Ki-Terapi Kopping Kraniosakralterapi

Lymfedrenasje Lysstimulering Naturmed. aromaterapi Naturmed. ernæringsterapi Naturmed. muskelterapi

Øreakupunktur Polaritetsterapi Rosenmetoden Soneterapi/ Refleksologi

Her kan du søke etter hvilke NNH-terapeuter og terapitilbud du finner i ditt nærområde

Se etter vår logo. Den står for kvalitet og trygghet O

Vedlikeholdsdose:

tevAlG – ditt føRSjelder når det g D iSi N ! e M R u t A N

I staden for å trykkja opp ulike foldarar av dei mange terapiformene innan NNH, har sentralstyret valt å laga ein enkel flyar som viser publikum vidare til både www. nnh.no og www.naturterapeuter.no Her kan potensielle pasientar/brukarar få tilgang til både nyttig informasjon om kvar einskild terapiform, fagkrav, viktige dokument osb. – og ikkje minst DEG.

O

terapeuter og forhandlere:

N

©

N

N

Juletilbud 2011:

O

O

N

rterapeuters Norske Natu nisasjon Hovedorga

N

N

N

N

O

Bli med å marknadsføra både deg sjølv og nnh

N

N

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Tlf.: 22 33 32 20

Marknadsføringstips: bruk stempelet ditt/namneetikett i det opne feltet på baksida. Legg ut eksemplarar hjå tannlegen, frisøren, nærbutikken osb. Massekorsband gjennom posten kostar litt, men ein når mange i nærmiljøet på denne måten.

Gunstige prisar til NNH-medlemmer på stempel. Sjå Medlemsfordelar på www.nnh.no

Om lokallag i NNH ynskjer å ha stand på kjøpesenteret eller på torget, sponsar NNH både flyarar og bukkplakat. Ta kontakt med NNH kontoret, så ordnar vi sending.

Eg tingar (kryss av): ........ eks. flyar til kr. 0,30 pr. stk. + eks.gebyr kr. 59,- (inkl. emballasje) + porto (blir valt det rimelegaste alternativet) bukkplakatar (50 cm x 70 cm i vinyl – også fin å hengja på venterommet): 1 eks. kr. 150 + eks.gebyr kr. 59,- (inkl. emballasje) + porto (blir valt det rimelegaste alternativet) 5 eks. kr. 130 pr. stk. + eks.gebyr + porto Bokmål

10 eks. kr. 110 pr. stk. + eks. gebyr + porto

Nynorsk NB! Alle prisar er eksklusiv m.v.a.

Namn:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adresse :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-post : .................................................................. Tlf.: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Send tinginga til Digital Grafiske A/S – Træleborgodden 12 – 3105 Tønsberg Tlf. 33 31 33 66/33 33 20 44 post@digitalgrafiske.no. Om du ynskjer trykkjing av eige namn på flyaren, kontakt trykkeriet for tilbod.

naturterapeuten • desember 2011

35


|

H eilpraktiker G u nnar J ohan H elliesen , N at u rterape u t M N N H reg

Born to Dorn – Ryggvirvelsøyleterapi Hodepine

Søken etter løsning for helseplager er for mange mennesker en viktig streben. Det er ikke vanskelig å forstå, om for eksempel hodet streiker med smerte og ubehag. Hodepine kan være så mangt. Noen beskriver trykk, smerte eller tåke i hodet. Det kan være så forskjellig hvordan plagen beskrives. Hvert menneske er unikt. La meg først kategorisere temaet hodepine. Jeg gjør ikke krav på at denne kategoriseringen er endelig. Se tabell. Alt for mange mennesker knasker smertestillende middel, for eksempel paracet eller ibux, gitt hodepine. Det er kun symptombehandling. Det demper gjerne problemet for en stund, men årsaken er enda ikke erkjent og løst. Hodepinen vil atter komme tilbake. Ofte på det mest ugunstige tidspunkt. Smerten er et symptom som tjener til å beskytte. Det er et alarmtegn. Sammenlign det med en bil hvor den røde varsellampen lyser. Her nytter det ikke å ta bort den røde lampen. Problemet er der fortsatt. Man må lete etter årsaken. Relatert til det abdominelle kan hodepine oppstå på grunn av obstipasjon, galle-, lever- og/eller mage funksjonsforstyrrelser (feil blodfordeling og mangelfull blodfordeling). Når det gjelder renes med nyreforstyrrelse, vil slaggstoffer irritere hodenervene. Nyreinsuffisiens har hodepine som ledsagende symptom. Med hensyn til fokale sinusinfeksjoner eksisterer en relasjon til neseslimhinner og slimhinner i svelg. Influensa og feberhodepine kan gjøre seg gjeldende. Hodepine kan være forårsaket av en funksjonsforstyrrelse i huden.

36

naturterapeuten • desember 2011

Virvelsøylen har en tendens til å bli for rett etter nakkesleng. Normalt skal det være en S-krumning på ryggsøylen som tjener som en buffer i forhold til bevegelse og det å dreie hodet.

Huden puster eller ånder og har en meget viktig utskillelsesfunksjon. Huden er lagerplass for blod. Dersom hudåndingen er dårlig, blir hudens blodlagerfunksjon redusert. Det resulterer i at ca 2-2,5 liter blod renner mot abdomen og bekken. Feil fordeling av blod fører til hodepine.

Vertebra

Ryggvirvelsøylen er sentral for menneskets helse. Her gjelder det å finne ut om ryggvirvler er rotasjonsblokkert eller posisjonsblokkert. Ryggmargsnervene forsyner indre organer, hud og muskler. Dersom en ryggvirvel roterer om egen akse, kan det medføre trykk på ryggmargsnerven som springer ut nær virvelen. Det kan føre til ditto symptomer, som for eksempel hodepine. Halsvirvel C1 relateres til alle hjernearealer inkludert det indre øret. C2 relateres til øyet og pannebeinshulen. C3 relateres til nese, bihuler

og øret. C4 relateres til nese, øret og overkjeven. Om en eller flere av disse virvlene er rotasjonsblokkert, kan det medføre symptomer relatert til hodet. Dersom energien (qi/chi) som flyter i meridianene er redusert/forstyrret, kan det medføre hodepine. Typisk er lever-gallehodepine, og terapeuten bør sjekke brystvirvel nummer 4 og 5. I tilfellet nyre-blærehodepine kan pasienten ytre at hodepinen følger en strek ned over pannen til øyet. Da bør terapeuten sjekke brystvirvel nummer 10 og 11 og lendevirvel nummer 3. Om pasienten har kjeveproblemer kan det avstedkomme hodesymptomer på grunn av kjeveleddets nære anatomiske beliggenhet til halsvirvel nummer 1 (C1).

Statisk traumatisk

Det er mulig at nakkesleng, rollerbladeulykke eller at mennesket faller

på hodet, kan føre til at muskelgrupper blir overstrukket med forkrampning. Virvelsøylen har en tendens til å bli for rett etter nakkesleng. Normalt skal det være en S-krumning på ryggsøylen som tjener som en buffer i forhold til bevegelse og det å dreie hodet. Akutte plager gir seg som regel etter 4-6 uker. Så kan pasienten være ok inntil det er gått kanskje 7 år. Deretter kommer de kroniske plagene. Det er fordi skaden ikke er behandlet skikkelig. Derfor er det viktig å forklare pasienten hva som kan skje og behandle skaden. Ved 3. halsvirvel er det et blodkar som stiger oppover. Ved forandring her kommer det til forandret gjennomblødning til hodet. Nakkesleng forårsaker reaktive muskulære sammenklebninger. Fibrin felles ut og muskelen blir irritert. Fibrinsammenklebningen gjør også muskelen uelastisk. Her må man sørge for behandling som løser forklebninger og muskelforkrampninger. Mange pasienter i denne kategorien blir gitt halsring. Pasienten synes

at han blir noe bedre. Grunnen er at varmen holder fibrin i løsning og støtten reduserer smerten. Halsstøtten skader. Musklene blir svakere for de trenger ikke å arbeide. Det begunstiger en for rett virvelsøyle. Det

ningen være et kompromiss; en blir enige om å bruke den av og til, men at en ikke bruker halsstøtten i timevis og aldri hele dagen. Det er på det rene at nakkesleng forårsaker sterke smerter. Da er det mer fordelaktig at pasienten legger seg ned flere ganger om dagen, enn at han bruker halsstøtten. Det vil være svært godt for pasienten å få fotsone, Dorn-terapi for å mobilisere ryggvirvelsøylen, lett massasje og tøyning av muskulaturen. Traume på hjernen er en rystelse i hjernen med latent trykkøkning. Dersom en ikke er i ro lenge nok, vil ikke hevelsen gå skikkelig tilbake. Det gir restbesvær i årevis. Arnica gis akutt og regulerer hevelsen.

Kurs i ryggvirvelsøyleterapi etter Dorn I år som i fjor kom heilpraktiker og fysioterapeut Sven Koch til Stavanger i slutten av august for å lære oss ryggvirvelsøyleterapi etter Dorn. Det ble en suksess. Neste termin er allerede avtalt. gunnar.helliesen@lyse.net

Heilpraktiker Gunnar Helliesen, naturterapeut MNNH reg

er vanskelig å overbevise pasienten, for subjektivt sier han at halsstøtten gjør ham godt. Da kan den beste løs-

System

Tilstander/Årsaker

Vertebra/Meridian/ Ledd

C1,C2,C3,C4

Abdominell

Meteorisme og overbuk-syndrom

Blod- og åresystemet

Lever/galle

Blære/nyre

Kjeve

Anemisk

Urinsur hodesmerte

Hyperkinetisk migrene kongestioner blodfordelingsforstyrrelser hypertoni

Hypokinetisk migrene blodfordelingsforstyrrelser hypotoni

Neuro-vegetativ dysregulering

Værnevrose

Sinus, influensa, fokal

med reaksjoner i buken

med reaksjoner i hodet- og åndedrettsslimhinnene

Akutt/ kronisk sinusitt

Fokus i hodet- og halsområdet

Statisk-traumatisk

Bindevevs-svakhet

Følger av commotio, contusio, hodeskalletraume

Ernæringsforstyrrelser av beinsubstansen (osteoporose, arthrose)

Nakkesleng

Adferdsbetinget

Surstoff-mangel, stillesittende livsstil

Feil tilførsel av mat og drikke

Overanstrengelse, utmattelse

Hormonell dysregulering Nervøs- neuralgisk Renale hodesmerter

HODEPINE

A kt u elt

naturterapeuten • desember 2011

37


A kt u elt Maternity Reflexology - soneterapi for svangerskap og fødsel - november 2011 For første gang i Norge har IFH arrangert et kurs i bruk av soneterapi i svangerskap og fødsel, med den internasjonalt kjente soneterapeuten og doulaen (fødselshjelper) Moshe Kruchik Med på kurset var 12 forventningsfulle soneterapeuter fra hele Norge. Kurset gikk over tre intensive dager og på søndag kveld var det slitne, men svært fornøyde kursdeltagere som gledet seg til å ta i bruk den nye lærdommen. En av våre kursdeltagere var Evelyn Haukås, innehaver av Bergen Soneterapiklinikk. Hun har sammenfattet kurset slik: ”4.-6. november 2011, var eg på et spesielt interessant kurs vedrørende soneterapi i svangerskap og fødsel. Moshe fra Israel holdt et kurs som var fagleg veldig godt, og der han

kombinerte praksis med god undervisning i anatomi/fysiologi og sjukdomslære, som er relevant for de ulike symptoma som er aktuelle under graviditeten. Her blei ryggproblemer, bekkenløsning, ødemer, svangerskapskvalme, ekstrem tretthet, engstelse, hemoroider, carpal tunnelsyndrom og mye mer gjennomgått. Det var mye praktiske øvelser, og vi fikk selv kjenne på kroppen hvordan behandlingene virket. Vi var så heldige å ha en case: en gravid kvinne hadde kontaktet IFH vedrørende kurset og lurte på om det var behov for en case. Kvinnen har carpal tunnel syndrom, meget sterke smerter med redusert følelse/ nummenhet i alle fingrene utenom lillefingeren - bilateralt. Dette førte igjen til søvnløse netter.

Da hun kom ba Moshe henne antyde smerten/bevegeligheten/nummenheten på en skala fra 1- 10. Hun sa 10. Moshe tilrettela benken for en god behandling med armene høyt og to myke tennisballer, som hun skulle knipe på under behandlingen. Behandlingen varte i ca 45 min og smerten/bevegeligheten/nummenheten var nå nede på 5. Tommelen var hele tiden verst og følelsen der var lik før og etter. Ringfingeren var så godt som bra og det var lettere for henne å knipe på ballen, bevegeligheten var også bedret. Hun kom igjen søndag: da var skalaen på 7. Vi jobbet på henne en halv time og skalaen gikk raskt ned til 4. Dette er et kurs eg vil anbefale alle som arbeider med gravide, eller er usikre på å gi soneterapi til gravide. Dyktig foreleser.

InnerLife - utdanning

Massasje - Coaching - Transpersonlig terapi

ArunA-Akademiet

Studieplan For 2-årig InnerLifeCoaching

62 110 112

www.aruna.no

38

naturterapeuten • desember 2011

naturterapeuten • desember 2011

39


K ommentar

|

V injar F ø nne b ø , P rofessor i fore b y ggende medisin

Tilsvar til John Petter Lindelands artikkel om placebotrollet

Placebotrollet – sprekker det i sollyset? Lindelands siste artikkel i Naturterapeuten nr. 3 i 2011 hvor han lurer på om alternative behandlere må kalle seg “fagrituelle placeboterapeutar/illusjonistar” minner meg på noe jeg har observert over de siste år og som jeg finner grunn til å reflektere over: ■ Klinikerne innen skolemedisinen forklarer uten unntak at virkningen av alternativ behandling ligger i den kontekst de forskjellige “tekniske” terapeutiske tiltak blir gjort innenfor. De ville like begrepet “fagrituell placeboterapeut”. Klinikerne innen alternativ behandling forklarer (nesten) uten unntak at denne konteksten spiller en marginal rolle i forklaringen av virkningen av alternativ behandling, og vil, som Lindeland, absolutt ikke settes i en slik bås. Lindeland henviser til sin og andres kliniske erfaring. Denne erfaring tyder på at “fagrituell placeboterapeut” ikke stemmer med virkeligheten. Han spør retorisk: “Er placebotrollet ein luring og ein vitskapleg revkrokar?” De pasientgrupper som oppsøker alternativ behandling har ofte helseproblemer som verken kan løses med et kirurgisk inngrep eller andre “quick fix” tiltak. Selv sier de ofte at de opplever bedring gjennom en helhetlig behandlingstilnærming. Det at de alternative behandlere “har god tid til pasienten, … er snille og milde, har medkjensle, … tek på pasienten, ser han ikkje berre i augo, men heilt inn i kvitsjela osb.” ser mange pasienter som hovedstammen i en slik helhet. Stammen innebærer også velbegrunnede råd om livsførsel, sosiale relasjoner, eksistensiell helse osv. Det er i dag bred dokumentasjon innen patofysiologien på hvor viktig denne

40

naturterapeuten • desember 2011

Vinjar Fønnebø, professor i forebyggende medisin. Foto: Ingun A. Mæhlum/NAFKAM

stammen er for mennesker med kroniske tilstander hvor sykdomsopplevelsen er betydelig. Stammen suppleres så med “tekniske” tiltak som for eksempel kosttilskudd, homøopatiske legemidler, soneterapeutiskehåndgrep eller akupunkturnåler - for å nevne noen. Skolemedisinerne har i økende grad måttet drive sin praksis på en måte som minimaliserer flere aspekter av denne stammen, som for eksempel kontinuitet og tid. Det forklarer delvis hvorfor de ofte opplever å lykkes dårligere med mennesker med kroniske tilstander. Selv om al-

ternativ behandling ser ut til sakte å bevege seg i samme retning, er min opplevelse at troen på og villigheten til å sette disse faktorer som viktige grunnprinsipper fremdeles er til stede hos de fleste norske alternative behandlere. Jeg blir derfor overrasket over at Lindeland beskriver nettopp slike faktorer i så negative vendinger. Både legemiddelforskning og forskning på homøopatiske legemidler viser at størstedelen av en gunstig sykdomsutvikling skyldes enten sykdommens naturlige forløp eller faktorer jeg definerer inn i den ovennevnte hovedstammen. Ofte benevnes disse under ett som “placeboeffekten”. For den som praktiserer homøopati tror jeg dette kan være både godt og dårlig nytt. For de som verdsetter faktorene i hovedstammen, er det en anerkjennelse av deres kliniske praksis. For de som jakter etter verdien av den “tekniske” isolerte nytten av det homøopatiske legemiddel er det muligens deprimerende. Det ser altså ikke ut til å være lurt å omgjøre sin homøopatipraksis til å ligne på en vanlig fastlegepraksis med liten tid til hver pasient. Lindelands tanker om videre forskning på alternativ behandling er i stor grad sammenfallende med de prioriteringer NAFKAM gjør, og vi setter pris på det pågående samarbeidet med utøverorganisasjonene innen alternativ behandling. vinjar.fonnebo@uit.no

Syre/base matvaretabell MEST ALKALISK

ALKALISK

MINST ALKALISK

Stevia (sukkerblad plante)

Lønnesirup Ris sirup

Rå honning, uforedlet sukker

Sitroner, vannmelon, lime, grapefrukt, mango, papaya

Dadler, fiken, meloner, druer, papaya, kiwi, blåbær epler, pærer, rosiner

Appelsin, banan, kirsebær, ananas pærer, avokado

Okra (belgfrukt), Asparges, squash, løk, grønnsaksjuice, grønne, bønner, rødbeter, persille, selleri, rå spinat, bladsalat, brokkoli, zucchini, hvitløk søtpoteter, kakao

Olivenolje

Gulrøtter, tomater, mais, sopp, kål, erter, poteter skall/skrell oliven, soyabønner, soyaost

Mandler

Kastanie-nøtter

Linfrøolje

Rapsolje Amaranth korn, hirse, villris, quinoabrød

Urtete, sitron vann

Brystmelk

Soyaost, soyamelk, geitemelk, geitost, myse

Grønn te

Ingefærte

KATEGORI MAT

LAVEST SURHET

SURT

HØYEST SURHET

Foredlet honning, melasse

Hvitt sukker, brunt sukker

NutraSweet, Aspartam, Sweet’N Low

Plommer, prosesserte fruktjuicer

Sure kirsebær, rabarbra

Bjørnebær, tranebær svisker

Kokt spinat, nyrebønner, snitte-bønner

Poteter (uter skinn), pintobønner, flåtebønner, limabønner

Sjokolade

Nøtter/frø

Gresskar frø, solsikke frø

Pekan-nøtter, cashew-nøtter

Peanøtter, valnøtter

Oljer

Maisolje

Korn/Cerealer

Spiret hvete, brød, spelt, brunris

Hvit ris, mais, bokhvete havre, rug

Hvete, hvitt mel, bakverk, pasta

Kjøtt

Hjort, kaldvannsfisk

Kalkun, kylling lam

Storfekjøtt, svinekjøtt, skalldyr

Egg/ Meieriprodukter

Egg, smør, yoghurt, kjerne-melk, cottage cheese

Råmelk

Ost, homogenisert melk, iskrem

Te

Kaffe

Øl, brus

Søtstoffer

Frukt

Bønner/ Grønnsaker/ Belgfrukter

Drikkevarer

Denne tabellen er laget av Stephen Sprada, en av utviklerne bak produktet Vital Greens. Tabellen er en del av en større artikkel om Syre/base-balansen i kroppen. Sunn og Frisk AS som distribuerer Vital Greens i Norge gir deg som terapeut mulighet til å laste ned eller få tilsendt hele denne interessante artikkelen til bruk i ditt daglige arbeid. Hvis du ønsker dette kan du ta kontakt med Sunn og Frisk AS på telefon 21 52 02 64 eller sende en epost til post@vitalgreens.no

www.vitalgreens.no


A kt u elt 800 kvinner feilbehandles årlig

Et av fire ADHD-barn får ulovlig medisin NTB: En undersøkelse som Statens legemiddelverk har foretatt viser at ett av fire barn med ADHD får en sovemedisin som ikke er godkjent. En firedel av alle barn under elleve år som behandles for ADHD i Norge får søvnmiddelet melatonin, som blant annet finnes i legemiddelet Cirkadin, som til sammen over 8.000 barn og unge benyttet i fjor, skriver ABC Nyheter. Legemiddelverket har ikke godkjent søvnmiddelet til bruk på barn, men bare for voksne over 55 år. ”At det var såpass utbredt blant barn med ADHD, ble vi overrasket over. Dette er en behandling som overhodet ikke er omtalt i de norske retningslinjene for barn med ADHD”, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i avdeling for legemiddelinformasjon hos Statens legemiddelverk.

42

naturterapeuten • desember 2011

N

O

Minst 800 norske kvinner feilbehandles årlig for svulster som vil forsvinne av seg selv, ifølge lege. I en artikkel som er publisert i det anerkjente tidsskriftet Lancet Oncology, har lege og medisinsk statistiker ved Folkehelseinstituttet, Per-Henrik Zahl, og kolleger regnet på hvor mange svulster som oppdages ved mammografiscreening i Sverige som ville gått over av seg selv hvis det ikke var screening. ”Jeg tror at halvparten av det man oppdager ved mammografi og som man kaller kreft, ikke er kreft som vokser og sprer seg, men små kreftsvulster som normalt går over av seg selv. For mange norske kvinner får unødig diagnosen brystkreft”, hevder Zahl, ifølge Aftenposten. Sammen med kolleger publiserte han i 2008 en lignende studie basert på norske data. Funnene ble ifølge avisen kritisert fordi mange kvinner hadde brukt hormoner mot plager i overgangsalderen, og man mente dette kunne forklare deres resultater. Derfor undersøkte han svenske kvinner som nesten ikke brukte slike hormoner. Legen mener mange kunne blitt spart for operasjon og behandling, ved å gå sjeldnere til mammografi. ”Denne overdiagnostiseringen medfører at rundt 800 kvinner fjerner bryst eller deler av brystet, får cellegift, strålebehandling og annen behandling. Noen av disse friske kvinnene vil dø av behandlingen”, sier Zahl, ifølge Aftenposten. Av Marianne Løland Skarsgård

N

Aromaterapiens dag arrangeres lørdag 25. februar 2012 Sted: P-Hotels, Grensen 19, Oslo, tlf 800 46 835. Oppgi kode ”Aromaterapiens dag” ved bestilling av rom, det er forhandlet frem gode priser for overnatting.

Tid: Kl 08.00 – 18.00 Temaer er:

• eteriske oljer og kvalitet • aromaterapi og musikk • utstillere og forhandlere av eteriske oljer m.v. Invitasjon vil bli sendt alle NNHs aromaterapeuter og kurset vil bli markedsført på www.nnh.no m.v. Kurset er godkjent som faglig oppdatering og det vil bli utstedt kursbevis. Arrangør er NNHs faggruppe i Naturmedisinsk aromaterapi.Kontakt aromaterapi.fsnat@yahoo.com for program og mer informasjon

Vi gratulerer hjerteligst! Vilhelm Schjelderup fyller 80 år den 7. desember I vårt medlemsarkiv ligger ett ark med informasjon om Vilhelm. Dette ene arket sier desto mer. I oktober 1998 ble Vilhelm utnevnt til æresmedlem i NNH med følgende begrunnelse ”..for stor vilje og evne til å bygge bro mellom naturmedisin og skolemedisin og for varm støtte til NNHs arbeid.” Vilhelm har i årene deretter fortsatt sitt gode arbeid, og han er fremdeles aktiv med skarp penn. Om hans mappe er tynn, så er bunken med bøker og artikler fra Vilhelms hånd desto tykkere og han har alltid med raus hånd delt ut sin kunnskap. Vi i NNH er utrolig takknemlige for dette. Kjære Vilhelm, jeg ser frem til neste gang jeg kan sette meg med en god kopp te og fordype meg i dine ord. NNH og hele det naturmedisinske miljø ønsker deg fortsatt mange gode år! Sigrun Kirkeberg, generalsekretær NNH

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 04 2011  

Naturterapeuten 04 2011  

Advertisement