__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Vellykket

naturmedisinsk fagkongress!

Nr. 4/2009 - 13. ürgang - Løssalg kr. 65,-

www.nnh.no N

O

Kan betaglukaner forebygge svineinfluensa?

N


i nnhol d

|

naturterapeuten nr. 4 – 2009

Terapeuten mellom børs og katedral

Laila Launsø til minne  

• Side 14• Side 20

•• Sigrun fyller 60 år ��������������������������������������������������������������� 5 •• Kan betaglukaner forebygge svineinfluensa? �������������� 6 •• Lær mer om lys – indre og ytre lys ���������������������������������� 8 •• Legeplanter, urter og spiselige blomster���������������������� 10 •• Norges eneste homøopatiske apotek��������������������������� 11 •• Nytt norsk veikart til bedre helse – hele livet�������������� 12 •• .Laila Launsø til minne������������������������������������������������������ 14 •• IFHs nye lokaler offisielt åpnet��������������������������������������� 15 •• Grøftekøyring eller himmelstige?����������������������������������� 17 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress�������������������� 19–27 •• Etterutdanning og oppgradering til Naturmedisinsk aromaterapeut �������������������������������� 28 •• Mathjørnet��������������������������������������������������������������������������30

Traktkantarell. Foto: BRN

Kan betaglukaner forebygge svineinfluensa? • Side 6 Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Postboks 9397 Grønland, 0135 Oslo Tlf. 21 01 37 00. Fax: 21 01 37 05 E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11 - 16 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres.

Redaksjon • Redaktør Svein Johannessen, Bergen Telefon 909 33 717 • Mette Welhaven Næss, Oslo Telefon 911 66 550 • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Torild Schei, Kleppe Telefon 51 42 52 28/971 89 942 • E-post: redaksjon@nnh.no

Til alle artikler bør det foreligge foto/illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/ illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Annonser og formgiving Typografisk design Ingund Svendsen. Tlf. 480 55 068. E-post: annonse@nnh.no Utgivelser: 4 ganger pr. år Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Stavanger Offset


Fettsyrebalansen* påvirker vår helse og en ubalanse er en risikofaktor for en rekke sykdommer. Har du pasienter med følgende plager: • Hjerte – og karsykdom • Ømme og stive ledd • PMS problemer • Lett nedstemthet • Konsentrasjonsvansker • Hudplager Fettsyrebalanse –grunn til bekymring

MÅL Fettsyrebalansen

Reguler Fettsyrebalansen

Vi har nå i gjennomsnitt 15 ganger mer omega-6 enn omega-3 i cellene. Nordisk Ministerråd og Europeiske myndigheter anbefaler å reduserer fettsyrebalansen til under 5:1, men uten å angi hvordan dette skulle oppnås og måles. Itogha tilbyr nå en komplett løsning.

Test4Life gir deg svaret på fettsyrebalansen i alle kroppens celler. Testen kan du enkelt utføre på deg selv eller pasienter ved kun et stikk i fingeren. Analysen utføres ved St. Olav Hospital i Trondheim. Resultatet med råd og anbefalinger foreligger innen 10 dager.

Oil4Life Balance med den unike AMX formelen, vil regulerere fettsyrebalansen til riktig nivå i løpet av 4 måneder. Kuren vil endre fettsyrebalansen til riktig nivå i alle kroppens celler og hjelper også med å styrke immunforsvaret.

*Fettsyrebalansen er forholdet mellom omega-6 og omega-3 i alle kroppens celler.

Registrer din klinikk på mail: ola@itogha.com og få gode klinikkrabatter, artikler, gratis oppdatering og seminar.

www.itogha.com

Engrospri

ser*

arnika.n o

AROMATERAPI HUDPLEIE HYGIENE Importør: Norges NaturmedisinSentral Tlf: 32 24 05 50 www.nn-s.no

* Godkjente terapeutpartnere tilbys engrospriser. Registrer deg på www.arnika.no


Gratulerer

|

Sigrun fyller 60 år! V

år kjære generalsekretær Sigrun Kirkeberg fylte 60 år den 28. november. Når eg tenkjer på både omfanget og karakteren av det arbeidet Sigrun har hatt gjennom sitt virke i NNH opp gjennom åra, kjem eg alltid i hug innleiinga på ein reklamefilm for såpa Sterilan som gjekk på dei norske kinoane i mine grøne gymnasdagar: Det finnes mange rare dyr i vår herres hage, smekre antiloper, trivelege gorillaer og ein og annan bøffel. Eg tenkjer at slik må det fortona seg: Ei stadig pågang av ulike typar av menneske som vil eit eller anna, meina noko, klaga på noko, gje innspel eller av og til koma med godord. Eller som ho av og til uttrykkjer det sjølv: Haugen av papir og dokument som eg trudde eg hadde kome til botnen i, dukkar berre opp ein annan stad på pulten og er like høg som den førre. Det tek liksom aldri slutt og det er sjeldan ein kan seia at nå er me i mål og verket fullført. Det forundrar meg derfor ikkje at ho av og til uttrykkjer ynskje om å bli vedhoggar eller snekkar - kunna sjå det konkrete resultatet av det ein har streva med.

L

ikevel, kjærleiken til bransjen, terapifaga, den naturmedisinske filosofien og alle dei fargerike menneska som har kryssa hennar vegar, har vore sterkare enn motbakkane som med jamne mellomrom dukkar opp. Ho har heilt sidan NNH blei danna i 1994, representert kontinuiteten og det stabile elementet i

organisasjonen. Ein slik tapper vilje fortener ikkje berre ros, men eit rungande hurrarop frå det ganske land av naturmedisinarar som har mykje å takka Sigrun for.

ta fram strikkepinnane, synåla og symaskinen så ofte du kan i ledige stunder, og ikkje tenk på oss heile døgnet. Me vil ha deg med på laget mange år til! John Petter Lindeland Leiar NNH

O

g Sigrun - eit godt råd heilt på tampen: Lag deg ein kaffikopp,

Ein slik tapper vilje fortener ikkje berre ros, men eit rungande hurrarop frå det ganske land av naturmedisinarar som har mykje å takka Sigrun for.

naturterapeuten • desember 2009

5


K ronikk |

Dr . S cient . H il d e S ka u li , F agsjef ph y toterapi og ern æ ring ,

Kan betaglukaner forebygge

svineinfluensa?

■ Medisinske sopp har vært brukt i mer enn 3 000 år i kinesisk medisin, og vestlig forskning har de siste 50 år dokumentert den medisinske effekten av aktive virkestoffer i soppene. Disse virkestoffene er polysakkarider bestående av lange, forgrenede kjeder av glukosemolekyler som kalles alfa- og beta-glukaner. Glukaner er altså karbohydrater av typen polysakkarider bestående utelukkende av glukose (druesukker).

faglukaner fra sopp er mye mindre molekyler på omkring 5 000 dalton. Mens de små alfaglukanene kan absorberes i tarmen, passerer betaglukanene magesekken uforandret. De tas opp i tynntarmen i bestemte områder som kalles Peyers plakk. Her påtreffer betaglukanene makrofager (eteceller) som har jobben med å sluke og fordøye skadelige inntrengere som bakterier, sopp, parasitter og virus i en prosess som kalles fagocytose.

Betaglukaner

Reseptorer

finnes i celleveggene hos sopp, gjær, mugg og korn. Avhengig av deres struktur og renhetsgrad kan de enten virke styrkende på immunsystemet eller fremprovosere allergireaksjoner. Fordi sopp og gjær har vært trusler mot dyrs og menneskers helse i flere millioner år, har det uspesifikke immunsystemet gjennom evolusjonen lært seg å gjenkjenne betaglukaner fra disse organismene og sette i gang en immunrespons for å bekjempe dem. Betaglukaner fra visse typer sopp og gjær har altså en immunstimulerende virkning.

Immunsystemet

hos pattedyr består av to separate, vesensforskjellige systemer: Det medfødte, uspesifikke, og det ervervede, spesifikke immunforsvaret. Det medfødte systemet er evolusjonsmessig mye eldre enn det ervervede immunsystemet og utgjør det eneste immunforsvaret hos insekter og virvelløse dyr. I vår tid er immunresponsen svekket ved mangel på utfordringer, både gjennom sterile omgivelser og overdreven bruk av antibiotika. Også dårlig ernæringstilstand med mangel på vitaminer, mineraler og

6

naturterapeuten • desember 2009

Dr. scient. Hilde Skauli

andre mikronæringsstoffer, svekker immunresponsen. Mens tidligere tiders ”urene” mat ofte inneholdt betaglukaner fra gjær og sopp, er dagens vestlige matvarer så rene at de inneholder lite eller ingen naturlige betaglukaner. Derfor kan kosttilskudd med riktig type betaglukaner styrke kroppens infeksjonsforsvar.

Immunstimulerende betaglukaner består av glukosemolekyler bundet sammen med såkalte beta-1,3bindinger. For at de skal være immunaktive må glukanene også være utrustet med sidegrener av glukosemolekyler som er bundet til hovedkjeden med såkalte beta-1,6-bindinger. Sterkt forgrenede betaglukaner av denne typen beta-1,3/1,6-glukaner har kraftig immunstimulerende virkning, mens de som har få og korte forgreininger har liten eller ingen effekt på immunsystemet. Betaglukaner har molekylvekt på 100 000 dalton eller mer, mens al-

på makrofagenes overflate gjør at de kan gjenkjenne beta-1,3/1,6-glukanene og iverksette en immunrespons. Et forgrenet betaglukanmolekyl kan feste seg på flere reseptorer samtidig. Det finnes tre typer reseptorer som betaglukanene kan feste seg på: 1) CR3-reseptorer (Complement Receptor 3) 2) Toll-reseptorer 2 og 6 3) Dectin-1-reseptorer Betaglukanene kan også binde seg til reseptorer på andre typer immunceller i det uspesifikke immunforsvaret, samt til dendrittiske immunceller i tarmepitelet, som sender signaler videre til det spesifikke immunsystemet. Resultatet er at immuncellene settes i ytterste beredskap for å bekjempe fiendtlige inntrengere som bakterier og virus.

Beta-1,3/1,6-glukaner

fra sopp, som lentinian fra shiitake, er aktive immunstimulanter, men molekylene har mindre forgreininger enn betaglukaner fra bakegjær, og det er sistnevnte type som viser den kraftigste immunstimulerende


B ransjer å d et for N at u rmi d ler

effekten. Fordi betaglukanene må passe til immuncellenes reseptorer, er størrelsen på betaglukanene viktig. Forskning tyder på at betaglukaner som måler 2-6 mikron fungerer best. Det finnes mer enn 800 studier på beta-1,3/1-6-glukanenes evne til å aktivisere immunceller. Mus som ble gitt betaglukaner oralt fikk økt antall lymfocytter i tarmen, og disse immuncellene startet en høy produksjon av interferon (IFN-gamma). Interferon er et signalstoff som virusinfiserte celler sender ut for å advare friske celler mot viruset. Betaglukanene økte således friske cellers forsvar mot virusinfeksjoner.

Dyreforsøk

har vist at betaglukaner kan beskytte mot ellers dødelige infeksjoner. I et forsøk overlevde mellom 80 og 90 % av musene et angrep av patogene Ecoli-bakterier og gule stafylokokker etter at de på forhånd hadde fått beta-1,3/1-6-glukaner. I kontrollgruppen, som ble angrepet av samme bakterie uten å ha tatt betaglukaner, døde alle forsøksdyrene. Forsøket viste også at antibiotika i kombinasjon med betaglukaner hevet terskelen for bakterieinfeksjon betraktelig, i det mer enn 2 000 ganger flere bakterier enn ellers trengtes for å etablere en infeksjon. En annen studie, gjennomført av det kanadiske forsvarsdepartementet, viste at alle mus som hadde fått en daglig dose betaglukaner i en uke og deretter ble eksponert for anthrax (miltbrannbakterier), overlevde. I kontrollgruppen med mus som ikke hadde fått betaglukaner var alle musene døde etter en uke. En tredje studie viste at 80 % av musene overlevde når de ble gitt betaglukaner etter eksponeringen for anthrax. Det er gjort tilsvarende studier med influensavirus som viste at forsøksdyr som på forhånd var gitt betaglukaner overlevde, mens alle de andre forsøksdyrene døde. En studie av Jung med flere (2004) viser at gri-

Betaglukaner finnes blant annet i celleveggene hos traktkantarell. Foto: BRN

kliniske studier er det gode muligheter for at betaglukaner fra bakegjær kan forebygge ulike typer virusinfeksjoner, inkludert svineinfluensa. Det finnes gode, trygge betaglukankapsler i handelen i Norge, og bivirkninger er ikke kjent.

ser som fikk betaglukaner i en uke før de ble utsatt for svineinfluensavirus, fikk mindre skader på lungene enn kontrollgruppen, og at viruset ikke formerte seg like kraftig. De anatomiske likhetene mellom gris og menneske gjør at forsøket kan ha overføringsverdi til mennesker. Det er vist at betaglukaner som ble påført neseslimhinnene hos mus sammen med influensavaksine (antigener) forsterket effekten av vaksinen. Miltens T-celler hadde 30 ganger kraftigere respons når musene senere ble utsatt for samme antigen i forhold til de som bare hadde vært utsatt for vaksinen (uten betaglukaner). Dette vil si at betaglukanene økte cellenes immunitet.

Kilder: • Jung K, Ha Y, Ha SK et al. (2004): Antiviral effect of Saccharomyces cereviciae beta-glucan to swine influenza virus by increased production of interferon-gamma and nitric oxide. J Vet Med B 51; 2-76 •R  aa, J.: Modulation of immune reactions by beta-1,3/1,6-glucan. Monograph for Biotec. www.biotec.no • Seljelid, R. & Raa, J. (2002): Mobilisering av det mesenkymale infeksjonsforsvar. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 30, 122; 2891-4 • Betaglucans. Natural Medicines Comprehensive Database. • www.naturaldatabase.com • www.betaglucan.org hilde.skauli@brn.no

Humane kliniske studier

er også utført; blant annet har US Army testet tilskudd av betaglukaner for å beskytte soldater mot angrep fra toksiner, smitte/mikroorganismer og skadelig stråling. På grunnlag av forskning på virkningsmekanismer, dyreforsøk og

naturterapeuten • desember 2009

7


L y sterapi |

Lær mer om lys – indre og ytre lys

En kort presentasjon av diagnostisering og behandlingsformer som Norsk Forening for Lysstimulering (NFL) i samarbeid med den Internasjonale Lys Foreningen (ILA) vil presentere på seminarer og workshops i 2010. Det første og meget viktige seminaret går av stabelen på Medisinfagskolen i Tønsberg i februar. området. Fordi valget av farger styres på en ubevisst måte, avslører de personen slik han eller hun virkelig er, og ikke slik han eller hun oppfatter seg selv eller slik de ønsker å bli oppfattet. Dette skjer når spørsmål blir stilt direkte eller man svarer på spørreskjemaer. Resultatet av Lüscher Fargediagnostikk (ca. 5 sider) gir pekepinn til personlig selvvurdering og spesielle, profesjonelle anbefalinger angående hvordan psykologisk stress og fysiske symptomer som følge av stress kan unngås. Fargediagnostikken tilbyr også tilleggsinformasjon som kan brukes til samtaler eller homeopatisk behandling.

Lüscher Fargediagnostikk – å finne den virkelige årsaken til ubalanser Av Alexander Wunsch Lege, chromoterapeut og lysforsker Lüscher Fargediagnostikk måler en persons psykofysiske tilstand, hans eller hennes evne til å motstå stress og evnen til å kunne yte og kommunisere. Testen avslører årsaken til psykologisk stress, som kan lede til fysiske symptomer. Testen bruker 5.015 presise definisjoner, som måler tilstanden til 23 personlighetstrekk ved hjelp av utvalget av disse testfargene. Testfargene er bestemt på forhånd. Noen av personlighetstrekkene ligger utenfor det bevisste

8

naturterapeuten • desember 2009

Monokromatisk lysterapi – superfarger for fremtiden Av Karl Ryberg. Psykolog, arkitekt og fargeterapeut Mennesker er som alle andre levende vesener svært avhengig av lys og farge for å tilføre kropp og psyke vital informasjon. En mengde fysiologiske funksjoner styres via øynenes lysinntak, og vår visuelle hunger etter skjønnhet er like uttalt som magens appetitt på mat. Men for virkelig å påvirke oss dypt, må lysfargene være rene og vakkert skimrende – slik som regnbuer, prismer eller påfuglfjær. Slike klare kulører er strengt ensfargede eller monokrome og likner i sin fargerenhet laserlyset.

Nest etter naturlig lys gir Xenonlamper den aller fineste belysningen. De drives med jevn lavvolts likestrøm som passer best for våre biologiske mønstre, og produserer dermed ingen elektroallergiske reaksjoner. Dette svært rene lyset projiseres inni en sfærisk kuppel nesten som et lite planetarium - Monochrome Dome – hvor virkningen blir som en hypnotisk ”floating” for øynene, der avstand og perspektiv og skygger forsvinner fullstendig. Normalt tilbringer man 10 minutter i lyskuppelen for så i løpet av noen uker å assimilere lysinformasjonen. Det fargesterke skuespillet er veldig vakkert og mange kjenner med en gang en markant forbedring av kropp og følelsesliv. Vårt lysbehov er sær-


deles individuelt, så hver klient kan velge å styre sine farge¬belysninger etter eget ønske. Monokromt lys stimulerer immunsystemet til øket aktivitet med etterfølgende velgjørende utrensinger. Etter noen uker begynner organismen å rense og avgifte seg – finner (filipens, kviser) åpner seg, svetten lukter ille, nesen renner. Deretter kjenner mange seg som født på nytt og rengjorte både fysisk og psykisk. Monokrom lysstimulering gir en deilig estetisk avslapping for stressede nåtidsmennesker, og gir dessuten effektiv optisk opplading for hjernen. Fargebelysningen er først og fremst et praktisk og helseforebyggende hjelpemiddel for å komme i god form, men passer ikke ved alvorlig sykdommer, akutte ulykker eller ved psykotiske tilstander. Mange av våre kunder er meget kreative mennesker uten noen som helst symptomer eller skavanker – de søker lysbehandling for å oppgradere sin energi og ligge på topp. Hjernen er et særdeles lysømfintlig organ, og den superrene bestrålingen stimulerer til ekstraordinære mentale prestasjoner. Lys og farge inngår i et større helseparadigme som har ekspandert sterkt de siste årene. Vekten ligger ikke lenger på å helbrede små og store plager, men snarere på holistisk helse og personlig utvikling. Vitalitet er mye mer enn fravær av sykdom, og med moderne behandlingsmetoder samordner man mange naturorienterte kurer eller teknikker - dans, yoga, meditasjon, diett, bad, aroma, lyd, lys – ofte utført i vakre og behagelig omgivelser. Monokrom-metoden er spesielt utviklet for den framvoksende Spakulturen. Utstyret er helt transportabelt og tar liten plass, samt er meget lett å installere – en jordet kontakt er alt som behøves. Klientene utfører så sine lyssesjoner selv uten noe behov for assistanse fra personalet. Oversatt av lektor Helle Holter.

LÆR OM LYS –

indre og ytre lys Lørdag 6. – søndag 7. februar 2010 kl.10.00–17.00 NFL (Norsk forening for Lysstimulering) og ILA (International Light Association) Sted: Medisinfagskolen, Farmannsveien 18-22, 3111 Tønsberg

Spennende faglige dager i Tønsberg Lege & Ekspert i Frekvensmedisin Alexander Wunsch (Heidelberg) LÜSCHER-TEST (color-diagnostic). Psykolog Karl Ryberg (Stockholm) Monocromatisk lysterapi. Demonstrasjon og praksis av hans nyutviklede lysbehandlingsmaskin. Cranio Sacral Terapeut Doris Wunsch (Heidelberg) Farge, lys og kroppsterapi. Farge og lydbalansering. Rektor Truls Isaksen (Medisinfagskolen Tønsberg). Undervisning på internet (“Working Module for Education of Light Therapists”) Pris for hele seminaret: Kr 1700,- for medlemmer og kr 2000,- for ikke medlemmer. En dag: Kr 900,- for medlemmer og kr 1100 for ikke medlemmer. Seminaret foregår på engelsk. For mer informasjon og påmelding: http://www.lysstimulering.no http://www.international-light-association.org Kontaktpersoner: Phyllis Nyquist telf. 41254370 eller phyllisnyquist@yahoo.no Torgunn Mathisen telf. 33340051 eller torgunn@thr.no Randi Marie Eide telf. 90868558 eller eide40@gmail.com

naturterapeuten • desember 2009

9


f y toterapi |

T O R I L D S C H E I , S O N E T E R A P E U T M N N H R E G .

Legeplanter, urter og spiselige blomster Den danske urteguru og skribent Anemette Olesen gjestet Søya gård i Gjesdal i Rogaland en kald oktoberkveld. Hun delte sin kunnskap med flere urteentusiaster. Anemette har sin egen urtehage i Danmark, og vi fikk se mange flotte bilder fra denne. Krydderurter er uunnværlig i ethvert kjøkken. Annemette anbefaler å alltid ha friske urter i kjøkkenet gjennom vinteren, når tilgangen ute ikke er tilstede. Urter må betraktes som et kosttilskudd, fordi de aromatiske stoffene i planten har en medisinsk effekt som blant annet kan virke rensende, bakteriedrepende og bedre fordøyelsen av maten vi spiser. Friske urter har dessuten et høyt næringsinnhold. Det var munkene i klostrene som tok med seg urter og dyrket disse. Etter hvert delte de ut frø og stiklinger til helbredete, takknemmelige mennesker. Dette har inspirert menneskene til å dyrke sine egne urter utenfor sin egen dør - og det var på denne måten det egentlige hagebruk startet. Vi bruker urteplantene på mange måter både i mat og drikke. Kvann, ’angelica archangelica’ som betyr ”erkeenglig”, er et eksempel på en gammel medisinplante som har blitt brukt langt tilbake i tid. Legenden forteller at erkeengelen Gabriel steg ned til jorden med kvann i hånden for at menneskene skulle forebygge og beskytte seg mot pest. Et pulver av roten ble brukt innvortes mot fordøyelse og lungesykdommer. Kvann ble også brukt som svettedrivende og urindrivende medisin. I dag brukes den blant annet mot kvinnelige overgangsplager, som hetetokter, og brukes også mye som smakstilsetning i dram for å bedre fordøyelsen. Flere urter har i dag mistet sin betydning som legeplanter, men de dyrkes i våre hager på grunn av at de er fine og dekorative. Noen anbefales fremdeles i folkemedisinen,

10

naturterapeuten • desember 2009

Foto: Liv R Lassen

og andre er etter hvert vitenskapelig akseptert. Det finnes også en del blomster vi kan spise. Blant disse er roser, stemorsblomst, nellik, lavendel, lilje, iris, ringblomst, gladiolus, primula og blomkarse. Alle disse er dekorative som pynt til bakverk og i salater. Det er viktig å vite at de som selges i butikk, kan være sprøytet med giftige kjemikalier. Skal en bruke blomster i mat bør disse komme fra ens egen hage. • Stemorsblomsten kalles på engelsk hearts ease og sies å lette hjertet. • Blomkarsen blir kalt for naturens penicillin. Dersom en kjenner det brygger til forkjølelse og sår hals, skal en tygge et par blader godt og trekke pusten dypt for å få aromaen ned i luftveiene. Bladene på blomkarsen har en kraftigere effekt enn selve blomsten. • Sitronmelisse virker virusbekjem-

pende og lindrer munnsår (herpes simplex). En kopp te daglig er fint. • Rosmarin hjelper blant annet mot såre blemmer i munnen. En god kopp urtete kan være en ren nytelse. Bytt gjerne ut en av dagens kaffekopper med en kopp urtete. Godt å styrke seg på når man er stresset og skal falle til ro.

Forslag til gode te-blandinger:

•P  eppermynte + hylleblomst + sitronmelisse. • Anis + kamille + sitronverbena. • Timian + rosmarin + peppermynte. Man blander en del av hver, og bruker 1 ss blanding pr. kopp kokende vann. La trekke i 10 min. Du kan finne mange gode oppskrifter på Anemette Olesens hjemmeside www.skarresoehus.dk torisch@online.no


A K TUELT

|

H enrich O . Ly sholm , R e d akt ø r i H om ø opatisk T id sskrift

Beate, Trine, Vibeke og Hanne. Apoteker Randi Rokstad var dessverre ikke tilstede.

Norges eneste

homøopatiske apotek

■ Homeopatiavdelingen i Trondheim omsetter bare homøopatiske medisiner, og er en avdeling under Brekstad apotek. Daglig leder ved avdelingen er sykepleier og homøopat Trine Carstens. - Jeg ønsket en enkel tilgang til og rask levering av homøopatisk medisin for hele landet til en rimelig pris, sier Carstens. Kjedeapotekene selger gjerne homøopatiske midler, men har så langt vist liten vilje til å ha tilstrekkelige mengder på lager. Dermed blir leveringstiden unødvendig lang, og pasientene må gjerne vente en stund på medisinene sine. Den gang, for over seks år siden, var Løveapoteket i Trondheim interessert i et samarbeid og var villige til å ha et godt lager med homøopatiske medisiner. Siden er virksomheten flyttet over til Brekstad apotek, og dagens utgave av Homeopatiavdelingen ble etablert våren 2006. Daglig leder Trine Carstens har lenge vært interessert i homøopati

og startet studier på Norsk Akademi for Naturmedisin rett etter at hun var ferdig utdannet sykepleier. Hun har også vært daglig leder i Norsk Homøopatisk Pasientforening. På spørsmål om dagens varelagersituasjon sier hun: - Vi har til enhver tid litt over 90 % av de produktene som forespørres, på lager. Vi pakker og sender samme dag vi får bestillingen. Og Carstens føyer entusiastisk til: - Våre kunder er terapeuter og pasienter fra hele landet. Alle setter stor pris på rask levering som gir oss et meget godt renommé i markedet. - Hva med svineinfluensaepidemien? Har den preget driften den siste tiden? - Etterspørselen etter homøopatisk influensamedisin har vært svært stor i disse svineinfluensatider. Carstens anbefaler å forebygge influensainfeksjon med Influenzinum og motvirke eventuelle bivirkninger av vaksine med Influenzinum, Thuja og Derivatio fra Fluger for å fjerne

tungmetaller. Hun forteller videre at DcG har laget egne influensakit – ett for den influensaen som går nå, ett for de som har astma eller lungeproblemer fra før, og som har fått influensa, og ett for de som får problemer med magen i forbindelse med influensa. - Hvordan syns du samarbeidet med terapeutene fungerer? - Vi sender ut informasjon om våre produkter og kurs. I tillegg sender vi ut vår egen infomappe gratis til terapeuter som ønsker det. Vi som jobber her har mange års erfaring med salg av homøopatiske midler og ser positivt på alle tilbakemeldinger og ønsker vi måtte få, både fra pasienter og terapeuter. Og der ligger også kjernen til at virksomheten så langt er vellykket; vi selger nok mye på grunn av vår gode kompetanse, avslutter Trine Carstens før hun fyker inn i avdelingen for å ta nok en telefon.

naturterapeuten • desember 2009

11


A k t u e lt

|

O la E i d e , F orsknings d irekt ø r I togha A S

Figur 1. Fettsyrebalansen måles i røde blodceller.

Nytt norsk veikart

til bedre helse – hele livet

■ Ifølge verdens helseorganisasjon (WHO) vil 70 % av alt sykefravær innen 10 år ha sin årsak i problemer knyttet til kosthold og livsstil, spesielt hjerte- og karsykdom, muskel- og skjelettplager, mindre psykiske lidelser og stressrelaterte problemer. Alle disse plagene kan motvirkes gjennom endringer i kosthold og livsstil. Fettsyrebalansen (Figur 1), som måles ved St. Olavs Hospital i Trondheim, står sentralt i det nye norske veikartet til bedre helse. Fettsyrebalansen angir hvor mye plantefett vi spiser i forhold til fiskefett.

Økt fettsyrebalanse i moderne kosthold skaper bekymring

Fra steinalderen og fram til 1850 var fettsyrebalansen i Europa ca. 1:1, og vi spiste like mye plantefett og fiskefett. I perioden fra 1850 til 1950 økte fettsyrebalansen langsomt i takt med økt forbruk av planteoljer og kjøtt. Etter 1950 har en kraftig økning i bruken av planteoljer fra solsikke, mais, soya og raps (Figur 2), samt

12

naturterapeuten • desember 2009

kjøtt, økt fettsyrebalansen i Europa til ca 15:1 (i år 2000). Samtidig har kroniske sykdommer som hjerteog karsykdom, slag, kreft, diabetes, beinskjørhet og Alzheimer økt kraftig, med en parallell økning i inflammasjonssykdommer som diabetes 2, astma og leddgikt, samt ADHD og depresjoner. Vi opplever også en rask økning i overvekt og fedme, med økt risiko for tidlig utvikling av diabetes og hjerte- og karsykdommer. Bekymringer knyttet til den økende fettsyrebalansen fikk i 2004 Nordisk Ministerråd til å fremme en felles nordisk anbefaling om å redusere fettsyrebalansen i kostholdet til under 5:1, men uten å angi hvordan dette skulle oppnås. Tilsvarende anbefalinger kom også fra andre Europeiske myndigheter. Forventet levealder brukes ofte som målestokk for velstandsnivået i et land. Midlere levealder i Norge er nå 82 år for kvinner og 78 år for menn. Sosiale goder, god hygiene og moderne medisin gjør at leve-

alderen vil fortsette å øke. Men, vår livsperiode med god helse øker ikke like fort som levealderen. Nettoresultatet blir derfor flere år med redusert helse i den delen av livet hvor vi ønsker å høste fruktene av vår tidligere samfunnsinnsats. Det er mot denne bakgrunn at visjonen ”Adding life to your years” ble utviklet som drivkraften i vårt veikart til bedre helse.

Figur 2. Vegetabilske matoljer er hovedkilde til omega-6 fettsyrer i kostholdet.

!


Forskere mener at fettsyrebalansen må være under 3:1 for at inflammasjonsnivået i kroppen skal være under kontroll. Det er kostholdet som bestemmer fettsyrebalansen i Figur 3. kroppen. Fettsyrebalansen Dagens moderne målt på totalt kosthold er pro-in790 norske kvinner (n=516) flammatorisk, fordi og menn (n=274) det inneholder for med Test4Life, mye omega-6 fra hvorav 68% brukte planteoljer og kjøtt, omega-3 produkter. og for lite omega-3 fra fiskefett (Figur 2). Hvordan påvirker Vårt moderne kosthold gir et fettsyrebalansen kroppen vår? ugunstig lavt nivå av omega-3 fra fisk Cellene er minste levende enhet i i kroppen, noe som gjør at kroppen kroppen vår. Vi består av 100 000 oftest foretrekker omega-6 fra planmilliarder celler; hjerne-, hud-, le- teoljer i sine byggeprosesser. Dette ver- og muskelceller med flere. Syk- øker både fettsyrebalansen og risidom oppstår av ubalanser på celle- konivået for utvikling av kjente livsnivå. Når slik ubalanse er identifisert stilsplager. En japansk studie basert bør balanse straks gjenopprettes. på mer en 40 000 japanere, viser at Alle cellene i hele kroppen har en daglig inntak av mindre enn 600 mg hinne (membran) som omgir den omega-3 fra fisk har liten, eller inog alt som er inne i cellen. Kroppen gen, effekt på risiko for utvikling av bruker flerumettet fett av den lang- hjerteinfarkt. Et inntak på mer enn kjedete omega-6 og omega-3 typen 2 gram omega-3 pr. dag, har derimot som byggesteiner i hinnen som be- en meget gunstig effekt og senker skytter cellene mot omgivelsene, og blant annet triglyseridnivået i blodet som regulerer inntransport av vann med 20 - 40 %. Itogha AS har utviklet og næringsstoffer og uttransport av et testsystem for måling av fettsyreavfall og signalstoffer. Det er kost- balanse og omega-3 nivå i samarbeid holdet som bestemmer forholdet med St. Olavs Hospital i Trondheim, (fettsyrebalansen) mellom omega-6 slik at hver enkelt kan kontrollere om sitt inntak av omega-3 fra fisk er og omega-3 i cellemembraner. Både omega-6 og omega-3 fettsy- tilstrekkelig. rer som sitter i cellemembraner kan slippe fri og komme inn i cellene. Flavonoider beskytter kroppen Der omdannes de til nye stoffer med mot bivirkninger av omega-3 og sterk biologisk effekt. Fri omega-6 omega-6 danner stoffer som forsterker inflam- Både omega-6 og omega-3 fettsyrer masjoner i cellene, noe som blant i cellemembraner må beskyttes mot annet kan oppleves som smerte. Fri oksidativt stress (harskning) foråromega-3 (EPA og DHA) danner stof- saket av frie radikaler. Oksidativt fer som beskytter cellen mot skader, stress er en kjemisk prosess som kan og som motvirker inflammasjoner. skade og drepe celler. Frie radikaler Har vi en ugunstig høy fettsyreba- kan stoppes av effektive flavonoilanse, så øker inflammasjonsnivået i der, som er bioaktive antioksidanter som vi finner i frukt og grønt. God kroppen.

beskyttelse krever daglig inntak av 5 - 9 porsjoner med frukt og grønt, da flavonoidene ikke lagres, men skilles ut av kroppen. Ved bruk av effektive flavonoider fra en spesielt utvalgt oliventype kan man beskytte omega-6 og omega-3 fettsyrer i kroppen. Flavonoider fra oliven og omega-3 fra fisk virker synergistisk beskyttende i kroppen når mengdeforholdet er i henhold til AMX-formelen.

Fettsyrebalanse - Hva er situasjonen i Norge? Resultatet av de første 790 norske fettsyrebalanser målt ved St. Olavs Hospital i Trondheim er vist i Figur 3, fordelt på aldersgrupper, brukere av omega-3 og ikke brukere av omega-3. Det mest slående ved resultatet er at middelverdien for alle gruppene ligger tildels høyt over ønsket nivå på 5:1 (3:1). Brukere av omega-3 tilskudd kommer bedre ut enn ikke brukere av omega-3, men det samlede inntaket av omega-3 fra fisk og kosttilskudd er for lavt til å oppnå ønsket nivå på fettsyrebalansen. Resultatene viser urovekkende høy fettsyrebalanse i de yngste aldersgrupper. De yngste aldersgruppene (0 - 20 år, 21 - 40 år) har den klart høyeste fettsyrebalansen. Norsk ungdom som hverken spiser fisk eller bruker omega-3 har en urovekkende høy fettsyrebalanse. En høy fettsyrebalanse forsterker blant annet produksjon av nye fettceller og derved utvikling av fettvev, grunnleggende faktorer ved overvekt og fedme.

Et veikart til bedre helse som virker! Gjennom å måle fettsyrebalansen jevnlig og regulere og vedlikeholde den på ønsket nivå ved hjelp av kosttilskudd med omega-3 fra fisk og beskyttende flavonoider fra oliven, oppnår man enkel og god helseforsikring som hindrer oksidering i åreveggen og motvirker utvikling av en rekke livsstilsplager.

naturterapeuten • desember 2009

13


M inneor d

|

L eila E riksen , Z oneterape u t - C A M kons u lent

Laila Launsø til minne Mag.scient.soc., dr.scient. soc. Laila Launsø, er sovnet inn etter kort tids sykdom. Hun ble 62 år.

Alle som har møtt Laila, møtte en sprudlende personlighet. Hun visste hva hun ville. Visste hva som var verdt å gå etter. Hun fylte rommet. Var på. Om så det var på et møte, et foredrag, på en konferanse eller hjemme på terrassen i hagen, omgitt av krydderurter, venner og familie. Alltid oppmerksom og omsorgsfull. Parat til å lytte, lære, og med stort engasjement og med sine klare meninger å sette fingeravtrykk på alt hun kom i nærheten av. Hun elsket naturen, elsket livet. Hun var livet. Laila ble utdannet sosiolog på Københavns Universitet i 1975 og fikk antatt sin doktordisputas ”Det alternative behandlingsområde: brug og udvikling, rationalitet og paradigmer” ved Aalborg Universitet i 1996. Før hun ble syk av kreft, arbeidet hun som seniorforsker og prosjektleder ved det medisinske fakultet på Universitet i Tromsø. Her har hun i løpet av de siste 10 år vært med på å bygge opp et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen komplementær og alternativ medisin, KAM. Siden slutten av 1970-tallet arbeidet hun målrettet med utvikling av brobyggingsmodeller mellom det etablerte helsevesen og de alternative behandlere, blant annet i ”projekt behandlerteam” i Scleroseforeningen i Danmark. Laila tok verken parti for den ene eller annen behandlingsform, men kjempet en modig kamp for kunnskapsdeling. Hendes store håp var at alle slags behandlere, inklusiv legene, en dag, som en ganske naturlig ting, ville arbeide sammen på tvers av faggrenser og tett sammen med og om pasienten. Samspillet - behandler og pasi-

14

naturterapeuten • desember 2009

Laila Launsø

ent - var et sentralt punkt for hennes vitenskapelige arbeid. En lidenskap vi i aller høyeste grad delte. Zoneterapeuter har på så vel nasjonalt, nordisk som europeisk plan, hatt fornøyelsen av å samarbeide med Laila i forbindelse med flere prosjektinitiativer. Det startet på nittitallet med en beskrivelse av ”Zoneterapeuters klienter og zoneterapeutisk praksis i Danmark” samt ”Hovedpine og Zoneterapeutisk behandling”. Etterfulgt av ”Zoneterapeuters klienter i Danmark” og ”Zoneterapeuters klienter i Sverige”. Personlig har jeg, i tillegg til ovennevnte prosjekter, hatt den store glede å være tett på Laila i en årrekke, blant annet i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling og Videns og Forskningscenteret, ViFAB, hvor vi sammen med andre pionerer og ildsjeler, ble oppfordret til å gi vårt bidrag til utvikling av KAM-området. Som siste skudd på stammen stod ”migrene-prosjektet” på dagsorden. En stafett hun kjærlig tok i sine hender, avfødt av et mangeårig ønske fra zoneterapeuter rundt om i verden, som ønsket mulighet til å jobbe sammen med forskere og uni-

versitetsmiljøer for å dokumentere terapiformens muligheter. Kort før Lailas alt for tidlige bortgang kom de siste tillatelser i hus, og papirer ble oversatt til fire språk. Prosjektet er nå sjøsatt, hvor formålet er å samle data om ”eksepsjonelt gode sykdomsforløp etter behandling med de to terapiformene, zoneterapi og akupunktur” - i England, Sverige, Norge og Danmark. Et prosjekt som betød meget for Laila - og for oss - idet det her er mulig for de ”alternative” behandlere å agere på egen bane, uansett om behandlerne har forskningserfaring eller ei. Et prosjekt hvor de ”alternative” kan sette sitt fingeravtrykk på fremtidens refleksjon over ”betingelser for helbredelse”. Prosjektet fortsetter som planlagt, med Birte Nielsen som koordinator for akupunkturdelen, undertegnede for zoneterapidelen, Britt Drageset som prosjektkoordinator og Vinjar Fønnebø med Lailas prosjektlederstafett i sine kyndige hender. Laila Launsø ble bisatt fra Kisserup Kirke fredag 2. oktober 2009, hvor mange var møtt frem for å ta avskjed. Med solen tittende frem bak skyene, og med sangene ”Se nu stiger solen af havets skød”, ”Den blå annemone” og ”I al sin glans nu stråler solen” satt vi med bildet av Laila i hånden. På sangomslaget stod:

”Duften forbli’r altid i hånden som rosen gi’r” Takk kjære Laila for det enorme blomsterflor av livsbekreftende gaver, din evinnelige sprudling, med ideer og idealer strødd omkring deg. Sammen vil vi vanne frøene, verne om spirene og helt klart, føre stafetten videre. Ære være ditt minne. jklmn@eriksen.mail.dk


A k t u e lt

|

Rektor Vigdis Kraft Jensen, daglig leder Karin Ingebrigtsen og NNHs generalsekretær Sigrun Kirkeberg. Foto: IFH

IFHs nye lokaler offisielt åpnet

■ Institutt for helhetsmedisin (IFH) flyttet i sommer inn i lokaler på området Lovisenberg i Oslo. Her holder skolen til i første etasje i Lovisenberggate 11, midt i en studentcampus med Lovisenberg diakonale høgskole og Bjørknes høyskole. Andre naboer er Lovisenberg Diakonale Sykehus, Cathinka Guldbergsenteret og Hospice Lovisenberg. Daglig leder Karin Ingebrigtsen sier at IFH er svært fornøyd både med lokalene og beliggenheten. - Vi ønsket derfor å feire dette ved å innby til en offisiell markering. Oslos ordfører, Fabian Stang, takket ja til å ”klippe” snoren, og torsdag 29. oktober var det duket for høytidelig og offisiell åpning av de nye lokalene, med naboer, lærere og studenter, forbund og andre spesielt inviterte som gjester. Sammen med rektor Vigdis Kraft Jensen ønsket Karin velkommen og ga deretter ordet til styrets leder Aksel O. Hillestad som holdt en liten åpningstale. Hillestad poengterte at

behandle senterets pasienter. Dette er et samarbeid begge parter ser veldig fram til. – Det skjer så mye i denne byen her at dere vil ikke tro det. Jeg har ikke mulighet til å overvære alt, men jeg er veldig glad for å være her i dag, og jeg ønsker dere lykke til videre, sa den stolte Oslo-ordføreren før han knøt opp sløyfen, og de nye lokalene var offisielt åpnet. IFH benyttet deretter anledningen til å vise fram behandlingsformene på sine to studieretninger. Faglærer i soneterapi – Tuva Valldal - og de to faglærerne i klassisk massasje – Kari Koss Arnkværn og Steinar Ruud viste og fortalte litt om henholdsvis soneterapi og massasje. IFH fikk både blomster og gaver fra de mange fremmøtte gjestene, og generalsekretær i NNH, Sigrun Kirkeberg, lykkeønsket IFH med hyggelige ord og Damms store bok om medisinske urter; for som hun sa: ”blomster holder seg lengst i bokform”.

dette var både en feiring av nye lokaler og en markering av hva IFH har fått til i det siste. - I fjor sommer ble IFHs studium i soneterapi funnet kvalifisert som fagskoleutdanning av NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen), som den første skolen i landet innen alternativ medisin. Nå jobbes det mot neste mål som er å få samme type godkjennelse på studiet i klassisk massasje/muskelterapi, noe vi håper vil skje innen 2010/2011, sa Hillestad i talen sin. Hillestad la også vekt på hvor glad IFH er for den varme mottagelsen de har fått på området og de spennende fremtidsutsikter som ligger i skolens nye plassering, og før han ga ordet videre til ordfører Fabian Stang kunne han meddele: - Rett ved siden av skolen ligger Cathinka Guldbergsenteret – et aldershjem og eldresenter med mottoet ”Nærhet til livet”. IFH har allerede inngått en avtale om at studenter i soneterapi skal ha noe av sin praksis der, gjennom å

naturterapeuten • desember 2009

15


Prosjekt2:Layout 2

25-11-09

10:52

Side 1

Må du vente på homeopatimedisinen? Ta kontakt for rask levering av homeopatiske midler!

Ingen gebyrer, lav porto. Bestill gjerne medisin på SMS! Start tekstmeldingen med kodeord Homeopati - skriv så navn, adresse og medisin. Send til 2097 (kr. 5,-)

Åpningstider: Mandag - fredag: 9 - 16

Telefon 73 90 05 50 Faks 73 90 05 51 www.homeopatiforalle.no

Trine Carstens homeopat og sykepleier trine@homeopatiavd.no

BICOM – ledende innen Bioresonans Det beste for dine pasienter og deg! Antioksidanter kan ødeBICOM er godkjent for diagnostisering, forebygging og behandling av astma, allergier og andre hverdagsplager. Den er EU-certifisert i klasse IIa, CE0408. Har du lyst å være én av oss – ca. 6 000 i Europa, ta kontakt med Reidun L Dalheim i Nordkjosbotn som har brukt BICOM i 18 år. Ring 77 72 82 80 eller e-post: westbytunet@hotmail.com eller Lars Nemeth med 15 års erfaring av terapi og undervisning. Telefon +46 40 137 765. E-post: lars@bicom.se

16

naturterapeuten • desember 2009

N

O

For gratis kataloger og infomappe, ring oss gjerne på tlf.: 73 90 05 50. bestilling@homeopatiavd.no

N

Følg med på nnh.no! Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon

Neste nummer av Naturterapeuten kommer i mars Bicom BioResonansTerapi Den intelligente metoden å behandle sykdom. www.bicom.se


A k t u e lt

|

Politikkutvikling etter Aarbakkeutvalet

Ny lærebok i soneterapi

Grøftekøyring eller

himmelstige? Eit utdrag frå leiar i NNH, John Petter Lindeland, sitt innlegg under markeringa av at det er 10 år sidan NOU 1998:21 Alternativ medisin. Markeringa fann stad i Tromsø 12. november. Omslaget til Aarbakkeutvalet sin rapport om Alternativ medisin er pynta med eit fargerikt bilete av rødog kvitkløver. Det som kjenneteiknar desse to kulturvekstane, er at dei på mange måtar klarar å gjødsla seg sjølv gjennom sine nitrogenfikserande bakteriar som er festa til røtene i små kvite knollar. Eit nyttig og gjensidig samliv. I dag er desse plantene viktige innslag i grasproduksjonen og gjev verdifull proteintilskot til dei av husdyra våre som har evne til å fordøya slike vekstar. Det forundrar meg litt kvifor ikkje omslagsbilete hadde villblomar eller ugras som motiv, i staden for to kulturvekstar. Då kunne dette stått som symbol for at nå skulle makta kartleggja alle variantar i denne faunaen og skapa ein danningspolitikk som kunne føra dei inn i meir ordna og høvelege former. Skal ein gje seg ut på ei tolking om kvifor det blei som det blei med dette omslagsbiletet, kan det tenkjast at krefter innan styringsverket eller danningspolitiet hadde større respekt for bransjen enn det ein kunne forventa. Eller at dei ville laga eit ymt om eit forvandlingspoten-

N B

■ Ei kvar fagutvikling er avhengig av personar som evner å systematisera erfaringar og framføra desse på ein pedagogisk måte. Soneterapeut MNNH Terje Horpestad er gjennom boka ”Ny kunnskap i soneterapi” aktivt med på eit slikt arbeide. Boka er rikt illustrert med sonekart som i dei fleste tilfelle har referansar til anatomiske strukturar i foten. Dette er ein stor fordel både som eit pedagogisk verktøy, men også som orienteringspunkt i eit fag som krev presisjon om ein vil oppnå resultat. Vidare er det også illustrasjonar med referanse til musklar og organ/ meridiansystem. Dette kan vera ei god hjelp i samband med val av behandlingsstrategi og i kommunikasjonen med pasienten. Siste del av boka er via patologi, som gjev ein kortfatta repetisjon og oversikt i eit omfattande tema. Dette skal sjølvsagt ikkje utelukka anna relevant litteratur på området.

siale for dei som evner å ta til seg forslaga og råda som utvalet kjem med. Den sjølvgjødslande evna til desse plantene kunne sjølvsagt også vera eit symbol på ei melding om at me klarar oss sjølve utan innblanding. Ikkje veit eg. Kanskje var det så enkelt at utvalsleiar er spesielt glad i desse vekstane eller at sekretæren tykte dette var ein fint bilete som kjenneteiknar eit fargerikt fellesskap av platonske himmelstormarar og raritetar. Uansett; omslagsbiletet er nå der, uavhengig av både medvite og umedvite motiv. Slik eg oppfattar mandatet som utvalet fekk tildelt, var dette eit forsøk på å skapa ei nærast sosio-diagnostisk kartlegging av både tilstand og status, behandling og prognose i forhold til ein bransje som aldri hadde vore i nærleiken av å få merksemd og omsorg av eit behandlande departement. Ropa frå dei djupe skogane, dei tronge dalane og høge toppar, frå utøvarar, organisasjonar og folkedjupet hadde nådd Einar Gerhardsens plass og endeleg hamna i Stortinget som samrøystes vedtok å utnemna utvalet som er samla her i kveld for å minnast og feira eit 274 siders dokument som eg meiner de kan vera stolte av og som har lagt grunnlaget for den politikkutviklinga me ser fruktene av i dag. Innlegget blir publisert i sin helhet på NNHs internettsider www.nnh.no

Som leiar av ein organisasjon som er oppteken av kvalitetsutvikling, er denne boka eit viktig bidrag. Eg kan tilrå boka til alle som er glad i og oppteken av dette faget, og vonar at fleire blir inspirert til å bokføra sine eigne erfaringar. Det er det som skapar utvikling. John Petter Lindeland Leiar NNH

Pris kr 660,inkl. frakt Bestilling til post@nnh.no eller faks 21 01 37 05

Har du husket å registrere deg? Fra januar 2011 får du moms på dine tjenester om du ikke har gjort det. Ta kontakt med NNH-kontoret!

naturterapeuten • desember 2009

17


Green Magma – D E T G R Ø N N E P U LV E R E T • Supernæring • Superenergi • Superkraft for immunforsvaret Nå lett tilgjengelig – gjennom Helios Distribusjon Hovedingrediensen i Green Magma er råpresset og tørket saft av grønt bygg-gress. Bygg-gress har et næringsinnhold som langt overgår vanlige grønnsaker og frukter. Klorofyllet (lagret solenergi) som virker svært rensende er høyaktuelt i vår forurensede hverdag.

Oljer til massasje og aromaterapi på

tur-helse.n a n . w o ww Natur & Helse er Norges største leverandør av oljer til det profesjonelle marked. • Bredt utvalg av oljer, naturlig hudpleie, røkelse og tilbehør • Gode priser – topp kvalitet

Green Magma er et av de mest rikholdige, velbalanserte og lettopptakelige næringsmidlene som noen gang er fremstilt. Mange problemer er forårsaket av mangel på bredspektret næring. Prøv Green Magma – favoritt som styrkemiddel for immunforsvaret

RABATT TIL MEDLEMMER I NNH

Import og markedsføring: Norsk Barley Juice Import 3114 Tønsberg.Tlf. 33 33 15 15, fax 33 33 07 77. Mob. 905 63 075. www.greenmagma.no

Registrer deg på www.natur-helse.no og få nye tilbud hver måned!

Distribusjon: Helios Distribusjon as, 3440 Røyken Ordretlf./fax: 31 29 28 51/31 28 18 80

ETERISKE OLJER

materapi o r A

OG TIL STUDENTER

Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

Green Magma www.greenmagma.no

Norges største skole innen naturterapi - DET GRØNNE PULVERET Kursdrift siden 1981

• Akupunktur • Akupressur/ shiatsumassasje • Anatomi, fysiologi, sykdomslære, mikrobiologi

Western Academy of Medical QiGong

grunnkurs • Over 180arrangerer oljer på lager i • Naturlig hudpleieQIGONG MEDICAL • Naturlig og badesalt 13. badeolje - 14. MAR 2010 • Aromalamper ogJames -dispensere Kurset ledes av akupunktør Nystedt (Grandmaster Qigong) • Røkelseog flere QiGong instruktører • Kosttilskudd Kurset finner sted på Scandic Hotel, Asker Askerveienog 61, 1384 ASKER (like ved avkjøringen til Asker) • Bøker tilbehør

GODE PRISER! Rabatt til medlemmer Lørdag 13. MARS kl.10.00 - 17:00 og til studenter i NNH Søndag 14. MARS kl.10.00 - 14:00 Besøk oss på www.natur-helse.no for informasjon For informasjon, priser og påmelding skriv mail til om bruk og egenskaper eller kontakt: kari@naalerforhelse.com ring Kari på mobil 34 453 Natur & eller Helse AS,Fuglevaag postboks 88, 930 3475 Sætre

Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

• Antistressterapi • Aromamassasje • Aromaterapi

• Klassisk muskelmassasje

�• Supernæring Kommunikasjon • Kraniosakralterapi Lymfedrenasje �• Superenergi • Qi-Gong

• Meridianmassasje

�• Superkraft Psykologisk redskap og journalskriving

for immunforsvaret

• Healing

• Soneterapi/refleksologi

• Ernæring

• Thaimassasje

• 5-Elementsloven Råpresset, tørket saft av bygg-gress. Korngress T • Spa-terapier NYHE • Polaritetsterapi overgår alle de andre av nesten 200 planter i • Urtemedisin • Øreakupunktur T bredspektret næring undersøkt av Dr.Yoshihide • Steinmassasje NYHE • Kinesiologi Hagiwara. Høyt innhold av klorofyll bidrar til en Send Bio Medius Akademiet, Krumgt. 7, 0170 Oslo sværttil:rensende effekt. Eller ring: 22 93 13 40 eller send e-post: post@biomediusakademiet.no. Internett: www.biomediusakademiet.no Mange problemer forårsakes av mangel på bredspektret næring. Prøv GREEN MAGMA – mange terapeuters favoritt for å styrke kroppen.

Distributør: Vitalkost AS, 3157 Barkåker, tlf. 33 00 38 70

Importeres og markedsføres av: Norsk Barley Juice Import, 3114 Tønsberg Tlf: 33 33 15 15 Mob: 90 56 30 75 Fax: 33 33 07 77


A k t u e lt

|

Vellykket

naturmedisinsk fagkongress

I månedsskiftet oktober/november var godt og vel 150 terapeuter, leverandører av naturmidler og andre med interesse for naturmedisin samlet til fagkongress på Gardermoen.

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2009 ble arrangert av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) og Norsk Forening for Helhetsmedisin (NFHM) i samarbeid med Kongresspartner AS og CareDirect. Målsettinga er en årlig fagkongress for det naturmedisinske miljøet i Norden. Ved å fokusere på få emner - fedme, kreft og motivasjon - og faglig dyktige forelesere, ble det rom for utdypende informasjonsutveksling. Forelesningene var grundige og informative og ga en lydhør forsamling grunnlag for videre søken innenfor interessante og omfattende fagområder.

og høyst aktuelle foredragene som publiseres i Naturterapeuten og på våre nettsider www.nnh.no må leses som min helt subjektive oppfatning og forståelse. Så får jeg heller ydmykt be foreleserne om tilgivelse for manglende kunnskap om deres spesialfelt - med fare for mulige mistolkninger. Med ønske om gjensyn med årets deltakere, og måtte mange flere benytte anledningen til faglig påfyll ved neste korsvei i 2010!

I sitt åpningsinnlegg pekte leder i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, John Petter Lindeland, blant annet på det viktige samspillet mellom terapeuter og leverandører av naturmidler og tekniske hjelpemidler i den videre utvikling av ei felles målsetting. Ved å koble tro, håp og sannhet (katedral) med penger og profitt (børs), kan vi oppnå bedre økonomiske og etiske forutsetninger for blant annet mer dokumentasjon og forskning - til det beste for pasienten. Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2009 er et godt eksempel på den type positivt samarbeid! Mine referater fra de spennende

Redaktør Svein Johannessen redaksjon@nnh.no

naturterapeuten • desember 2009

19


A k t u e lt

|

john petter lin d elan d , leiar N N H

Terapeuten mellombørs og katedral

Åpningstale på Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2009 Sidan helsekost/leverandørindustrien er sterk representert her ved denne naturmedisinske fagkongressen, ynskjer eg å nytta høve til å koma med nokre refleksjonar etter snart 23 år i heildagspraksis og år med organisasjonsarbeid - og med utallige mottatte sendingar både i papirformat og e-post om all verdas helsefremjande produkt som er godt for det meste. Historisk har næringsverksemd/ produktframstilling og utdanning/ undervisning vore nær knytt til kvarandre. Dette har i omfattande grad vore gjeldande for mange greiner i næringslivet, og medisin er inga unntak i så måte. Sjølv om kontakten mellom farmasøytisk industri og legar i dag er forsøkt innskrenka, har nemnde industri vore sentral i vidare- og etterutdanning, og er det endå. Den etiske debatten omkring denne problemstillinga er sjølvsagt relevant for mange bransjar. Omfanget, historiske tilnærmingar og kunnskap om bransjen bør danna grunnlaget for avgjerd og tilrådingar framover. Den alternative medisinske tradisjonen har nok lengre historiske røter enn den etablerte medisinen, men som institusjonalisert bransje er den ung. Også innan denne tradisjonen har samankoplinga mellom næringsliv og utdanning/fagleg oppdatering vore og er eit ikkje ukjend fenomen. Med dei økonomiske og menneskelege ressursane som har vore tilgjengelege, har dette faktisk vore eit viktig supplement til det øvrige utdanningstilbodet. Ofte har framveksten av slike verksemder hatt sitt grunnlag i terapeutar som har

20

naturterapeuten • desember 2009

John Petter Lindeland, leiar NNH. Foto: Christel Slettli Hansen/NIFAB

sett det som viktig å skaffa produkt både av god kvalitet og som er tilpassa det terapeutiske konseptet. Som i mange andre bransjar er det einskildindivid som evner å vera initiativrik både i det terapeutiske området, næringsverksemd og utdanning. Om ikkje orda børs og katedral er eintydige motsatsar, har dei i alle fall ulikt meiningsinnhald som for meg gjev assosiasjonar til noko jordisk og himmelsk. La oss seia at børs er lik med pengar og profitt, medan katedral representerar tru, håp og sanning. Om ein ikkje er Snåsamann, vil ein alltid stå i dette spennet mellom den gjerninga som skal gje oss vårt daglege brød og den gjerninga som dei fleste av oss er motivert av: nemleg det å hjelpa våre pasientar til eit betre liv og helse. I denne gjerninga må me søkja sanning og botemiddel til beste for pasienten, sjølv om dette i mange tilfelle skulle innebera bruk

av produkt som er utvikla av ein leverandørindustri som osar profittmotivasjon gjennom si marknadsføring. Kanskje må det vera slik, for at kvar aktør skal kunna realisera sin rolle optimalt. Men om det må vera slik, er det endå viktigare at dei ulike aktørane innan helsesegmentet er nokolunde jamsterke. Terapeuten, som talsmann/talskvinne for pasienten, bør har god og relevant kunnskap som gjer vedkomande i stand til å kunna ta kvalifiserte val når det gjeld behandlingsstrategi ut ifrå ein individuell diagnose – til beste for pasienten. Me skal vera rådgjevarar i ein jungel av tilbod der ein får inntrykk av at eigentleg burde alle gå på det meste – om ein har tenkt å overleva til neste jul. Og i tillegg er det eit titals produkt med referanse til same sjukdomstilstand. Om dette skapar forvirring hjå terapeuten, kan ein vel tenkja seg at forvirringa er bort i mot total hjå pasienten eller den vanlege forbrukar. Samstundes er det også slik at mange – eller dei fleste - terapeutar har utdanning og kompetanse i terapiformer som er ikkjemedikamentell eller minst mogleg substans/dose – slik som i homøopatien. Desse får som regel fyrsteprioritet i eit behandlingsopplegg. Det er fyrst når ein ikkje får resultat med det ein vel fyrst, at ein må revurdera behandlinsstrategien – som i mange tilfelle kan innebera produkt som i dag blir tilbudd av ulike leverandørar. Og som sagt før: her er vegetasjonen høgare enn sivilisasjonen - såpass tett at sjansen for å gå seg vill er meir regel enn unntak.


A k t u e lt

|

john petter lin d elan d , leiar N N H

Leverandørindustrien, som er meir motivert av store volum og profitt, må gjerne driva aktiv marknadsføring som liknar eventyret om myrsnipa og ungane hennar og som genererar mange pengar i kassa. Men det å plassera seg midt i pengestraumen, bør også innebera eit ansvar om å gje noko tilbake til fellesskapet - som mange gonger har delteke med stor iver i utprøving av diverse produkt som kanskje bare nokre få prosent har hatt nytte av. Denne tilbakebetalinga bør vera i form av større fokus på dokumentasjon og forsking, medverknad til fagleg oppdatering av terapeutar - slik som her i dag – og støtte til informasjonsformidling gjennom tidsskrift og liknande. Dette er kostbart, og kan vanskeleg bare overlatast til organisasjonane sine slunkne pengesekkar. Det eg i grunnen ynskjar å formidla her, er at terapeuten og leverandørindustrien på mange måtar har felles interesser. Det gjeld bare å vera klar over sine roller og ha på seg den rette hatten til ei kvar tid. Gjennom dette samspelet kan børs og katedral einast i eit felles mål til beste for pasienten. Å driva rollebytte i dette feltet er nok ikkje så lurt. Det får heller politikarane ta seg av, sidan dei er utkåra til å vera gode rollemodellar for oss vanlege folk. Dei mytologiske symbola for medisin og handel fangar opp denne felles karakteren ved at me begge slyngjer oss rundt den same staven – som ein enten kallar Merkur eller Asklepios. Einaste skilnaden er at handelssymbolet har vingar – noko som stemmer godt med mi eiga erfaring når det gjeld pengar. Det er viktig at bransjen set opp retningslinjer innan dette området som både tek utgangspunkt i historiske forhold, og som samstundes tek omsyn til den nytteverdien ein slik ung bransje har av den samankoplinga vi i dag har ulike døme på. Dersom vi ikkje gjer dette, kan vi

koma til å bli innlosjert i det same glasshuset og ikkje lenger vera ein motkultur som kan kasta steinar når vi ser at dette er nødvendig. Spesielt i grunnutdanningane er oppøving av kritisk refleksjon avhengig av eit mest mogleg nøytralt forhold til leverandørindustrien. Det betyr likevel ikkje at dei aldri kan brukast som kunnskapsformidlarar. Dei som har ansvaret må bare passa på at slikt ikkje blir dominerande og at bindingane ikkje er institusjonaliserte og einsidige. Det er nå ein gong slik alt vondt ikkje er vondt alltid, og at alt godt ikkje er godt alltid. Slik må ein kanskje forhalda seg i ei verd der børs og katedral ikkje alltid er like lett i halda frå kvarandre. Den bibelske forteljinga om å gjera steinar til brød, fekk inga løysing der ute i ørkenen – og er difor like aktuell i dag, to tusen år etter. Kanskje bare endå meir påtrengjande å bli minna om. Så ei bøn til leverandørar og produsentar: Når de held informasjonsmøte rundt om i vårt langstrakte land; ikkje gje inntrykk av at de driv med utelukkande objektiv informasjon. Ver ærlege: ”me har eit godt produkt som me vil selja – og helst så mykje som mogleg”. Legg fram dokumentasjon eller empiriske erfaringar og kva innhaldet i produktet er, og ikkje kom med at alle treng dette eller bør innta det kvar dag for resten av livet. Om de skulle høyra ein sus i salen eller eit hallelujarop etter denne frasen, er det heilt sikkert frå nyutdanna kandidatar eller ein bilseljar som akkurat er ferdig med eit helgekurs i naturmedisin. Men for oss som har drive i bransjen i 10 - 20 -30 år, kan det føra til at me blir både irriterte og sure. Og som eg nettopp sa – ein treng ikkje innta syrenøytraliserande middel kvar dag for resten av livet fordi ein blir sur av og til – og spesielt ved slike høve.

Potenserte homøopatiske midler ikke bare placebo ■ I følge en undersøkelse som ble publisert i Forschende Komplementärmedizin i april i år, er konklusjonen at potenserte homøopatiske midler skaper symptomer som skiller seg fra placebo. KORT OM STUDIEN Innledning: Homøopati bruker informasjon innhentet fra normalt friske mennesker som tar homøopatiske medisinsubstanser for klinisk behandling (patogenetisk utprøving). Det diskuteres om slik utprøving skaper andre symptomer, som skiller seg fra de som oppstår på grunnlag av placebo. Oppdrag: Å undersøke om potenserte homøopatiske midler skaper andre symptomer enn placebo i normalt friske mennesker. Metode: Trearmet, dobbeltblind, placebokontrollert, randomisert patogenetisk studie av 25 friske frivillige som tok ett av to homøopatiske midler, Natrum muriaticum og Arsenicum album i C 30, eller placebo. Hovedparameteret er antall middelspesifikke symptomer pr. gruppe. Resultat: I gjennomsnitt ble 6 symptomer typiske for Arsenicum album, rapportert blant de som tok det, 5 symptomer typiske for Natrum muriaticum blant de som tok det, og 11 ikke-spesifikke symptomer blant de som var i placebo-gruppa. Forskjellene var generelt signifikante (Kruskall Wallis test, p=0.0002) og signifikant forskjellig fra placebo (Mann-Whitney test, p=0.001). Konklusjon: Potenserte homøopatiske midler skaper andre symptomer enn placebo. Undersøkelsen ble utført av Herribert Möllinger (privatpraktiserende i Amriswil, Sveits), Rainer Schneider (Humanvitenskaplig avdeling, Universität Osnabrück, Tyskland) og Harald Walach (School of Social Sciences and Samueli Institute, European Office, University of Northampton, UK).

john.petter@notteroynaturmedisinske.no

naturterapeuten • desember 2009

21


Green Magma – D E T G R Ø N N E P U LV E R E T

NNHs sentralstyre Leder & repr. homøopati: John Petter Lindeland Nestleder 1 & repr. akupunktur NSK: Turid Jacobsen Nestleder 2 & repr. polaritetsterapi: Gunnar Pedersen Styremedlemmer: Styrerepr. aromaterapi: Styrerepr. heilpraktikk: Styrerepr. soneterapi: Styrerepr. ki-terapi: Vararepr. Vararepr.

Päivi Renaa Siri Ådneram Terje Varpe Geir Magne Andersen Gunnar Johan Helliesen Noureddine Anibat

Administrasjon: Generalsekretær: Sigrun Kirkeberg Sekretær: Elisabeth Trøen Postadresse: Postboks 9397 Grønland, 0135 Oslo Tlf.: 21 01 37 00. Faks: 21 01 37 05 E-post: post@nnh.no • www.nnh.no NNH-kontoret ligger nær Oslo Sentralstasjon. Gå fra Oslo S mot nord, mellom Oslo Spektrum og Radisson SAS Plaza og over det åpne området langs Akerselva. YS-bygningen ligger da rett imot inntil Akerselva der hvor Brugata krysser elva N

O

N

Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00 - 16.00 NNHs besøksadresse: Brugata 19 i Oslo.

info

• Supernæring • Superenergi Bilder til Naturterapeuten Redaksjonen oppfordrer medlemmer og behandlere til å sende • andre Superkraft for oss bilder fra egen praksis eller relevante situasjoner, for bruk i Naturterapeuten og på våreimmunforsvaret internettsider. Bildene må være digitalisert og i så høy oppløsning (så store) som mulig. Send via epost til redaksjon@nnh.no

Nå33lett tilgjengelig – 068 Har du spørsmål ring Svein tlf. 909 717 eller Ingund 480 55

gjennom Helios Distribusjon

Hovedingrediensen i Green Magma er råpresset og tørket saft av grønt bygg-gress. Bygg-gress har et næringsinnhold som langt overgår vanlige grønnsaker og frukter. Klorofyllet (lagret solenergi) som virker svært rensende er høyaktuelt i vår forurensede hverdag. Green Magma er et av de mest rikholdige, velbalanserte og lettopptakelige næringsmidlene som noen gang er fremstilt. Mange problemer er forårsaket av mangel på bredspektret næring. Prøv Green Magma – favoritt som styrkemiddel for immunforsvaret Import og markedsføring: Norsk Barley Juice Import 3114 Tønsberg.Tlf. 33 33 15 15, fax 33 33 07 77. Mob. 905 63 075. www.greenmagma.no Distribusjon: Helios Distribusjon as, 3440 Røyken Ordretlf./fax: 31 29 28 51/31 28 18 80

ETERISKE OLJER

materapi o r A Studér via Internett Grunnmedisin 30 studiepoeng Naturmedisinsk grunnutdanning Kostholdsveileder Oppstart og drift for terapeuter NETTSKOLE KOMBINERT MED SAMLINGER: Ernæringsterapi (2-årig med samlinger) Zoneterapi, Auricolumedisin m.m. Medisinfagskolen er en skole som siden 1998 har spesialisert seg på undervisning rettet mot deg som er, eller ønsker å bli naturterapeut. Hovedstudiet er anatomi, fysiologi og patologi på nivå med sykepleierutdannelsen og godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Våre studier foregår på Internett.

• Over 180 oljer på lager • Naturlig hudpleie • Naturlig badeolje og badesalt • Aromalamper og -dispensere • Røkelse • Kosttilskudd • Bøker og tilbehør GODE PRISER! Rabatt til medlemmer i NNH og til studenter Besøk oss på www.natur-helse.no for informasjon om bruk og egenskaper eller kontakt:

Besøk oss på www.medisinfagskolen.no

Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91


A k t u e lt

|

S vein J ohannessen , R e d akt ø r

Utfordrer alle medisinske miljøer til dialog Som medisinsk direktør ved Dove Clinic for Integrated Medicine i Winchester og London, og etter mange års systematisk utprøving med naturmedisinske metoder og naturmidler i behandling av kroniske lidelser og kreft, mener dr. Julian Kenyon det er på tide at også de naturmedisinske miljøene kvesser knivene og sørger for å være en seriøs mot- og medspiller i utviklingen av et sunt helsevesen. Etter å ha blitt introdusert for tradisjonell kinesisk medisin (TKM) under en studiereise til Kina i 1970, oppga Julian Kenyon sin karriere som kirurg og viet sitt liv til naturmedisinske og alternative behandlingsmetoder – med integrert medisin som sitt spesialområde. Han er en av grunnleggerne av British Medical Acupuncture Society og Centre for the Study of Complementary Medicin in Southamptom og er for tiden leder for British Society for Integrated Medicine – en etablert autoritet innen komplementær medisinsk tilnærming til sykdom.

Kreft – en kompleks sykdom Kreft er en kompleks sykdom som utfordrer på mange måter. Får du diagnosen, holder det ikke med kortsiktige endringer i måten du lever på; du må faktisk gjøre endringer som skal vare livet ut. Sykdommen er dermed ikke bare en utfordring på det personlige og individuelle plan; den utfordrer også omgivelsene og – ikke minst – det moderne helsevesen. Dr. Kenyon mener derfor det absolutt beste for den kreftsyke vil være at all forskning og kunnskap på området får plass ved bordet og blir seriøst vurdert av alle faginstanser. Han utfordrer spesielt de medisinske fagmiljøene som beskjeftiger seg med kreftsyke, til dialog. For, som han sier: - Den beste medisin får man kun gjennom grundig forskning, samhandling og informasjonsutveksling med det allerede eksisterende. Kreft er som et sår som ikke vil heles.

T-hjelpecellene (Th-celler) kan deles i minst to grupper, Th1 og Th2, ut fra hvilke cytokiner (proteiner) de produserer, samt en tredje celletype, regulatoriske T-celler (Treg-celler), som balanserer immunresponsen. Th1-cellene representerer det medfødte ”førstelinjeforsvaret” ogTh2-cellene det ervervede ”andrelinjeforsvaret”. Da cytokiner produsert av Th1-celler hemmer utvikling av Th2-celler, og cytokiner produsert av Th2-celler hemmer utvikling av Th1-celler, vil en ubalanse mellom disse kunne føre til patologiske immunologiske reaksjoner. En forhøyet aktivitet av Th2-celler, kan blant annet føre til astma, allergi og andre autoimmune sykdommer.

Dr. Julian Kenyon

For at materien skal kunne regenereres, er det behov for tilførsel og gjennomstrømming av blod og tilførsel av oksygen i det skadde området. Bruk av betennelseshemmere, stråling og kemoterapi gjør dermed ikke saken bedre, da denne form for behandling ikke bare nedsetter cellenes aktivitetsnivå i selve kreftsvulsten, men også i den omkringliggende, friske, materien og i kroppens immunforsvar.

Immunologiserende alternativer Skadelige kreftceller kan bekjempes ved å stimulere en immunologiserende aktivitet i organismen. Kreftceller produserer spesielle proteiner, som ikke finnes i friske celler, og som kan være vesentlige for kreftcellenes overlevelse. Kreftvaksiner - såkalte Dendrit-vaksiner - kan føre til oppbremsing av sykdomsforløpet ved at vaksinen aktiverer immunforsvaret til å bekjempe nettopp disse proteingruppene, for derved å hemme kreftcellene. På samme måte kan man påvirke kreftsvulster ved hjelp av Sonodynamic Photodynamic Therapy - en kombinasjon av lavfrekvent ultralyd og lys som fører til forhøyet lokal aktivitet, økte oksygennivåer og nekrotisering av kreftceller, med påfølgende immunologisk respons. I motsetning til bruk av betennelseshemmere, stråling og kemoterapi, som blant annet har vist seg å hemme og nedsette de regulatoriske T-cellenes aktivitet og dermed også pasientens immunforsvar, kan man, ved å benytte slike behandlingsformer og ved å fokusere på stimulering og styrking av organismens eget immunforsvar, bedre de rammede pasientenes ve og vel betraktelig. For mer informasjon om dr. Julian Kenyon og Dove Clinic for Integrated Medicine, www.doveclinic.com. redaksjon@nnh.no

T-cellenes betydning Som ved all sykdom, har vårt immunforsvar stor betydning også i forbindelse med kreft. Ved et fungerende og aktivt immunforsvar, blir kreftceller oppfattet som fiendtlige og kontinuerlig uskadeliggjort. Ved et nedsatt immunforsvar, vil kreftceller kunne etablere et skadelig miljø og ødelegge omkringliggende vev. I følge dr. Kenyon viser undersøkelser blant annet at det er mindre risiko for etablering av kreft hos individer som har gjennomgått de vanlige barnesykdommene enn hos de som av en eller annen grunn ikke har hatt de. Ved metastatiske kreftformer (med spredning) vil tilstedeværelse eller fravær av aktive T-celler ha stor betydning. T-cellene er lymfocytter som dannes i thymus og som spiller en helt avgjørende rolle i organismens immunforsvar mot infeksjoner, mot fremmede celler og vev og mot en del kroppsfremmede stoffer.

naturterapeuten • desember 2009

23


A k t u e lt

|

S vein J ohannessen , R e d akt ø r

På høy tid med et revidert syn på

forebygging og behandling av alvorlig sykdom!

I forbindelse med den rådende svineinfluensaepidemien ser vi tydelig hvordan myndighetene i den vestlige verden har større fokus på sosial, politisk og økonomisk kontroll enn på helse. Det er viktigere at det ser ut som om de gjør noe enn at det de gjør er fornuftig, sa dr. Paul Clayton til en lydhør forsamling under Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2009. Når teknikken svikter og en forventningsfull forsamling begynner å ane kjedelige utsettelser en tidlig lørdags morgen, stepper en opplagt og inspirerende herre opp på podiet og viser seg som en fortreffelig ”storyteller”. Dr. Paul Clayton – en av Englands ledende eksperter på farmakoernæring – brydde seg katten i den visuelle presentasjonsteknikken og øste i stedet av sin kunnskap om epidemiologi, biokjemi og farmakologi, godt forankret i historiske fakta om kreftens utbredelse, tidligere virusepidemier som Spanskesyken og viktoriatidens ernæringsmessige og hygieniske forhold. Med sin kompetanse og erfaring blant annet fra det å være seniorrådgiver for britiske myndigheter i helsespørsmål, leder for Forum on Food and Health ved Royal Society of Medicine og forskningsdirektør for etterutdanning av leger i ernæringsspørsmål ved Royal College of General Practioners, virker det som om fagkunnskapen rett og slett sitter i ryggmargen på mannen.

Om svineinfluensa, vaksinering og utstrakt bruk av tamiflu I dag produseres influensavaksiner ved å infisere tusenvis av befruktede hønseegg med influensa, slik at viruset blir videreformert i det levende fosteret i egget. Etter noen dager kan så viruset tappes og renses til bruk i vaksinen. Problemet med slike proteinbaserte vaksiner er at influensavi-

24

naturterapeuten • desember 2009

tene innen influensafamilien, er det større grunn til bekymring hva angår hvordan vi handler under disse epidemiene. Dr. Claytons skrekkscenario er det øyeblikket en kombinasjon av svine- og fugleinfluensavirus gjennom mutasjon, oppstår.

Om forebygging og behandling av alvorlige sykdommer, kreft og epidemier

Dr. Paul Clayton

rus hele tiden muterer og det derfor ikke går særlig lenge før vaksinen ikke lengre har spesifikk effekt. Dermed vil legemiddelindustrien alltid ligge et skritt etter. Det tok for eksempel influensa A (H1N1) mindre enn en uke å nå jorden rundt, mens det tar mellom fire og seks måneder å fremstille en konvensjonell antistoffvaksine etter at det første virusisolatet er fremskaffet. Da det i tillegg er en viss fare for at vaksiner reduserer vårt førstelinjeforsvar, og at feilaktig bruk av for eksempel Tamiflu, kan føre til resistens, vil dr. Clayton på det sterkeste rope et varsku mot denne type behandling. I følge dr. Clayton kan Tamiflu i beste fall redusere sykdomsforløpet med èn dag… Og nettopp fordi svine- og fugleinfluensa, som smitter fra dyr til mennesker, er potensielt farligere for oss enn de vanlige sesongvarian-

Når man tar inn over seg at antall tilfeller av de fleste kreftformer er fordoblet, og at antall tilfeller av hjertesykdom, slag, osteoporose, diabetes, immunologiske og autoimmune sykdommer, ADHD etc. har hatt en dramatisk økning de siste 50 år, er det innlysende at undertrykkende og kontrollerende farmakologi er i ferd med å spille fallitt. Dr. Clayton stiller derfor det betimelige spørsmål om hvordan de konvensjonelle behandlingsmetodene ville ha sett ut i dag dersom vi hadde valgt å følge den franske fysiolog Claude Bernhards forståelse av at det er kroppens indre miljø og konstitusjon som er avgjørende for et helsemessig godt liv, i stedet for hans landsmann og kjemiker Louis Pasteurs kamp mot mikrobenes negative påvirkning. I sin søken etter forklaring og forståelse har dr. Clayton blant annet gjort grundige studier av viktoriatidens levesett og kosthold. Viktorianerne ernærte seg av det vi i dag kaller middelhavsdiett som blant annet besto av store mengder frukt og grønnsaker,


fikke) immunforsvaret. Det medfødte ”førstelinjeforsvaret” er evolusjonsmessig mye eldre enn det ervervede systemet og reagerer umiddelbart på ulike stoffer på overflaten av sopp og bakterier, mens det ervervede ”andrelinjeforsvaret” lærer seg å gjenkjenne et utall antigener (proteiner) over tid. Når dr. Clayton snakker om styrking av kroppens eget forsvar, tenker han primært på styrking og gjenoppbygging av det medfødte ”førstelinjeforsvaret”. Dr. Clayton mener det er på høy tid med ny tenkning innen forebygging og behandling sykdom. Selv om det på grunn av kroppslig beskaffenhet, bruk av kunstgjødsel og pesticider i jordbruket og dermed også mindre næringsinnhold i matvarene våre, ikke er mulig å kopiere det viktorianske kosthold og levesett, viser det seg at ved hjelp av riktig ernæring og livsstil har kroppen vår en fantastisk evne til motstand mot skadelig påvirkning og gjenoppbygging av

skadde kroppsfunksjoner. På grunnlag av vitenskapelig og dokumentert kunnskap om ernæringsfysiologi, farmakologi, biokjemi og epidemiologi utvikler farmakoernæringen nye dietter og mikroernæringsprogrammer som medvirker til å gjenskape balanse i kroppens metabolske systemer og immunforsvar, uten negative bivirkninger. Behandling med undertrykkende medisiner og giftige medikamenter fører kun til mer lidelse og altfor tidlig død. God, livgivende helse oppnås kun ved hjelp av et kosthold med mye frukt og grønnsaker, tilstrekkelig søvn, et godt sammensatt kosttilskuddprogram blant annet bestående av betaglukaner, vitaminer, mineraler, pre- og probiotika og en generelt sunn livsstil med mye fysisk aktivitet. For mer informasjon om og av dr. Paul Clayton, www.drpaulclayton. com redaksjon@nnh.no

N

N

Zoner for hjernen

Zoner for bryst og hode

Zoner for indre organer, bekken og hode

O

O

Ny lærebok og nyttige plansjer for naturterapeuter til salgs via NNHs hovedkontor. Se nnh.no > torget

N

fisk, fugl, bønner, linser, nøtter og kornprodukter. På grunn av generelt uhygieniske forhold, et jordbruk uten omfattende bruk av pesticider og en husholding uten konserverende kjemikalier, fikk de i tillegg naturlig tilførsel av små mengder sopp-, gjær- og muggstoffer. Viktorianerne var fysisk aktive, atletiske og sterke. Til tross for fattige kår og uhygieniske tilstander levde de lenge, hadde få degenerative sykdommer og var kun skikkelig syke få uker i løpet av sitt liv – og i krefttilfeller utviklet sykdommen seg saktere enn hos oss nå. I følge dr. Clayton er det dermed grunn til å konkludere med at viktorianerne må ha hatt en mer effektiv kroppslig forsvarsmekanisme enn mennesker i vår tid, og at man gjennom å forstå og benytte seg av de positive sidene ved det viktorianske levesettet, kan gjenopprette kroppens motstandskaft og dermed også bedre helse. Her må presiseres at dr. Clayton skiller mellom det medfødte (uspesifikke) og det ervervede (spesi-

N

Zoner for armer og bein

1. Sinus sagittalis superior 2. Cortex cerebri 3. Cerebrum 4. Det limbiske system 5. Corpus callosum 6. Thalamus 7. Hypothalamus 8. Hypofyse 9. Pons 10. Cerebellum 11. Epifyse 12. Tonsiller 13. Medulla oblongata 14. Medulla spinalis

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (18/3-80) 4/12-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-08

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 10/8-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-09

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles.Ersdal (1/11-78) 4/6-90 Digitalisert: Terje Varpe 17/1-2006

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 16//9-89

Digitalisert: Terje Varpe 18/3-09

naturterapeuten • desember 2009

25


A k t u e lt

|

S vein J ohannessen , R e d akt ø r

Hvordan motivere og holdemotivasjonen oppe?

Siste dag av en innholdsrik Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2009 ble viet motivasjon i en behandlingsprosess. Homøopat og rektor ved SIKH Øyvind Hafslund og psykolog og yogalærer Karen M. Kollien Nygaard holdt inspirerende forelesninger om temaet. Hvordan motivere umotiverte pasienter? Hvordan få lov til å motivere?

- Motivasjon er noe man har, ikke har eller får. Å motivere er noe man gjør. Å være en motivator er noe man er, sa Hafslund i sin innledning. - Det er litt av en jobb å holde på pasientens motivasjon. Derfor må vi som terapeuter bli mer bevisste vår rolle som motivatorer. Ofte er terapeuten i seg selv vel så viktig som selve behandlingsverktøyet - spesielt i langvarige, kroniske sykdomstilfeller. Som terapeuter vet vi hvor viktig det noen ganger er å holde ut og fortsette en behandlingssituasjon. Umotiverte pasienter ser ikke alltid progresjonen i behandlingsforløpet og forsvinner ofte alt for tidlig. I slike tilfeller nytter det ikke å presse på og forklare ting fra eget ståsted. Som terapeuter må vi i slike tilfeller fokusere på ”det viktige møtet” og ”den gode samtalen” for å møte pasienten i pasientens verden. Vi må bruke god tid på å forstå og skape et samarbeidsklima i stedet for en enveiskommunikasjon. - Hver eneste pasient er en egen historie, og hvilken glede er det ikke å få ta del i den. Gjennom et genuint engasjement for å prøve å forstå og

26

naturterapeuten • desember 2009

Øyvind Haflsund og Karen M. Kollien Nygaard.

dermed kunne skape en gjenkjennelsens klangbunn, vil pasienten få en følelse av å bli forstått. Tenk å være så privilegert å få lov til å være ”livsterapeut” på denne måten! Når vi vet hvor mye den gode dialogen og den gode følelsen betyr for menneskets ve og vel, hvorfor setter vi da alltid et ”bare” foran ordet placebo? I frykt for å virke for positiv, ”låser” vi energiene og skaper en negativ nocebo-effekt (forventning om ubehag som fører til reelt ubehag) i stedet. De fleste tankene du har i dag, har gått i ”loop” i mange år. De styrer livet ditt. Og hvor mye lettere er det ikke å fortsette der nede i grøfta enn å komme seg på veien igjen og tenke nye tanker?! Gammel vane ER vond å vende, og vi vet at ”avlæring” er et helt annet prosjekt enn ”innlæring” – og attpåtil mye vanskeligere. Men dersom vi fjerner oss fra den statiske måten å se tingene på og fokuserer på det dynamiske, vil vi se at mulighetene er mange. Tankens kraft er stor, og under alvorlig sykdom vil alltid frykt, redsel og engstelse være fremtredende. Men dersom vi spør oss selv om hvor stor betydning det som ”står om livet” i dag, vil ha om tre måneder, vil vi se at mange av disse negative tankene får mindre betyd-

ning og mindre negativt tak på oss. Nyere hjerneforskning snakker om lignende endringspotensialer gjennom nevroplastisitet som betyr at hjernen til og med kan endre struktur og funksjon gjennom tenkning (nevronforanderlighet). Ta en runde på hva som tilfører energi og hva som tapper deg for energi. Ta vare på energien, fjern energityvene! Ved å sette tydelige og detaljerte mål, jo større er muligheten for mestring og ny tillit til at endring er mulig.

Motivasjon er å hjelpe folk til å holde ut mens de ikke får det til - Hvor mange liker egentlig å bli satt inn i en situasjon de ikke mestrer? spør Karen M. Kollien Nygaard som i en årrekke har jobbet med problematikk som klinisk overvekt, spiseforstyrrelser og utbrenthet. Uten motivasjon skjer det svært lite, og i sin daglige praksis opplever hun at hennes kanskje viktigste rolle som motivator, er å hjelpe folk til å holde ut mens de ikke får det til. Hver og en har sitt eget innebygde filmarkiv – et arkiv av interaktive bilder fra tidligere (ofte negative) opplevelser. Selv om man prøver å oppnå eller mener å ha intellektuell kontroll, fungerer det ikke helt fordi kroppen og den emosjonelle siden ikke er med. I slike tilfeller er ernæring og trening bare ikke nok. – Nøkkelen til motivasjon ligger ofte i motstanden, sier Kollien Nygaard. For å komme videre, kreves en livsstilsendring – som igjen er avhenging av selvutvikling. Men hvordan få til en endring når pasientene som oftest har gitt opp før de i det hele tatt har begynt? Mange opplever det bare som ”nok en runde” – med påfølgende følelse av å mislykkes. Og


hver gang de setter seg i en situasjon hvor de mislykkes, lagrer de kun en ny film de kommer til å bruke mot seg selv senere. Da er kanskje det viktigste rådet en terapeut kan gi, at tidspunktet kanskje ikke er det rette, og at en pause (med sykemelding) kan være på sin plass. All behandling rokker ved det vante og handler om å gjøre noe annerledes. Og all endring, læring og nyskaping i livet innebærer smerte og motstand. En som ikke liker å trene, liker det rett og slett ikke. Og selv om en er en så entusiastisk trener en bare vil, nytter det lite. Pasienten må eie endringen selv! Kollien Nygaard er derfor opptatt av å få et slags overblikkskart av pasienten og finne ut hva slags ”språk” som egentlig er inne i personen, for på den måten å hjelpe vedkommende til å ”logge seg på” seg selv. I denne prosessen benytter hun seg ofte av et avspenningsprogram – en påkoblingsøvelse – for å få pasienten til å se seg selv i speilet og kjenne etter i seg selv. For å illustrere sammenhengene, viser Kollien Nygaard til formelen Motivasjon = Mål x Emosjoner x Troen på mestring (jfr. Martin Ford) Opplevelsen av oppnåelighet er viktig. Derfor er det viktig å skape seg realistiske mål, og igjen påpeker Kollien Nygaard viktigheten av å kjenne etter i seg selv for å skjønne hvor man skal legge lista og unngå et nytt nederlag. En hjelp her kan være å fokusere mer på motivasjonelle mål enn på rent terapeutiske mål. Når det gjelder emosjoner, vet vi alle at vi presterer absolutt best når vi er trygge og trives og har glede av det vi gjør. Forutsigbarhet og respekt er derfor forutsetninger for å lykkes. Paradoksalt nok er uforutsigbarhet det eneste forutsigbare i en endringsprosess, mens respekt handler om ”å se om igjen” eller ”å se på nytt” (av re-spectare). I følge psykiateren Carl Jung er all endring to skritt frem og ett tilbake. Troen på mestring handler derfor om å finne ut hva som fungerer og rette all oppmerksomhet på det. I sykdomstilfeller, hvor begrenset kapasitet er gjeldende, vil akkurat det fokuset være en avgjørende motiverende faktor. For mer informasjon om Karen M. Kollien Nygaard, se www.kolliennygaard.no redaksjon@nnh.no

Nnh fagruppe i Naturmedisinsk aromaterapi (Fnsat) arrangerer for første gang i Norge:

Introduction to advanced clinical aromatherapy 10.–11. april 2010 Med Rhiannon Harris fra Provence i Frankrike Bindende påmelding / betaling innen mandag 15. mars 2010 Telefon: 971 999 60 Päivi Renaa, E-post: paivi@renaa.no Kurssted: Oslo

Kursomtale: Etter endt kurs kan deltakeren skille mellom holistisk, klinisk og medisinsk aromaterapi-praksis. Kurset tar for seg fordeler og ulemper ved hver av disse tre retningene, viktigheten av eteriske oljers kjemi i klinisk bruk, bruksområder og viktigheten av bruken av riktige baser for utvendig applikasjon. Det blir brukt ’cases’ for å demonstrere den spesifikke bruken av klinisk aromaterapi.

Kursavgift: kr 3.200,- Inkluder kompendium og kursbevis Rhiannon Harris er en internasjonalt anerkjent terapeut og foredragsholder/kursleder med base i Provence i Frankrike. Hun har lang utdanning med bl.a. studier i England, USA og Frankrike, hvor hun nå har bodd i over 10 år. Hun har jobbet på sykehus i England og har også drevet tre travle praksiser. Harris er utgiver av International Journal of Clinical Aromatherapy, det eneste aromaterapi-tidsskriftet med fokus på klinisk bruk. Kurset er på engelsk, men hennes språk er lettfattelig og kursene hennes er veldig kunnskapsrike, inspirerende og givende..

naturterapeuten • desember 2009

27


a romaterapi |

Jeanette S. Førland, Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH (reg.)

Etterutdanning og oppgradering til Naturmedisinsk aromaterapeut 

Foto: Jeanette Førland

Faggruppestyret i Naturmedisinsk aromaterapi (FSNAT) arrangerte det første kurset i etterutdanning og oppgradering til Naturmedisinsk aromaterapeut. Kurset ble avholdt i Oslo i november 2009. Oppgraderingen er for noen av våre aromaterapeuter nødvendig for å oppfylle kravene fra Helsedirektoratet i forbindelse med de nye momsforskriftene. Kun terapeuter med godkjennning i Naturmedisinsk aromaterapi kan registrere seg i det frivillige utøverregisteret i Brønnøysund og derved være fritatt fra momsplikten også etter 1. januar 2011. Over fire hele dager fikk vi en dypere innføring i de eteriske oljers kjemi, bruksområder, faremomenter og sikkerhet. Den anerkjente kursholder cand. mag. Gry Fosstvedt fra Aromedica i Oslo ledet terapeutene med engasjement, entusiasme og faglig kunn-

28

naturterapeuten • desember 2009

skap. Duften av 125 forskjellige eteriske oljer, deres kjemi, virkestoffer og medisinske egenskaper var rammen rundt kurset. Det er alltid en god opplevelse når aromaterapeuter tar sine eteriske oljer i bruk. Etter hvert som de små brune flaskene ble åpnet, fyltes rommet med mange dufter. Aromaen sprer seg rundt oss og luktesansen pirrer luktenervecellene. Menneskets nese kan skjelne mellom og oppdage opp til 10.000 forskjellige dufter. Luktereseptorene overfører stimuli langs nervefibrene til luktemottaker som videre overfører inntrykkene til den relevante delen av hjernen. Det er denne prosessen som fører til en bevisst lukteopplevelse. Terapeutens

luktesans utvikles positivt og hurtig, det er en trenings- og følelsessak og ikke minst en av våre beste kilder ved valg av oljer. Hva er eterisk olje, og hvilken funksjon har de eteriske oljene i plantene? Hvilke kjemiske komponenter består de eteriske oljene av? Hovedpoenget med kurset var å få fram hvor aktive de medisinske virkestoffene er i de eteriske oljene. Molekyler er definerbare, og oljenes virkning kjent. Oljenes evne til å styrke vår fysiologiske helse, for eksempel den antibakterielle virkningen, er meget godt dokumentert gjennom forskningsrapporter, tidskrifter og bøker. Dråpene fra den aromatiske plantens smaksstoffer og duft er fremstilt


blant annet ved destillasjon. Det er disse edle dråper vi bruker i vårt daglige arbeid som Naturmedisinske aromaterapeuter. Oljene er flyktige og sprer seg med glede. Kurset omfatter også læren om faremomenter og hvordan vi med sikkerhet kan bruke de eteriske oljene i dagliglivet. En Naturmedisinsk aromaterapeut må ha god og allsidig utdannelse, og en oppgradering gjennom dette kurset gir en ny og dypere innsikt i de eteriske oljers virkning. En naturvitenskaplig forståelse for eteriske oljers innhold av kjemiske virkestoffer, typebeskrivelser og komponenter som alkoholer, aldehyder, estere, ketoner, fenoler og terpener, er en nødvendighet. I tillegg gis en videre fordypning i læren om atomet, molekylet og grunnstoffer som karbon, hydrogen, oksygen og funksjonelle grupper av monoterpener og seskviterpener for å nevne et par. Terapeutiske bruksområder forklares ut i

gjennom omsorgsfull terapeutisk berøring med oljer som øyeblikkelig virker på sansene. Når man gir noe godt, blir man selv en del av det. Oljene har stimulerende, balanserende og avslappende virkning. De er meget velgjørende, med helsebringende egenskaper. Neste gang du skreller en appelsin (uten sprøytemiddel, hvis mulig), nyt duften, lukk øynene og kjenn på den friske aromaen. FSNAT har hatt stor pågang til ovennevnte kurs. Neste 4-dagers kurs med Gry Fosstvedt arrangeres 5. - 8. mars 2010 i Oslo.

fra innholdet av komponenter og de mange andre effektive måter å bruke eterisk olje på enn bare massasje. Aromaterapiens mange elementer og aspekter er helt fantastiske. Det er en spennende verden og en stor glede å lære mer. Kurset ga en dypere kunnskap og forståelse om plantebotanikk, plantenes utseende, hvilke plantefamilier de kommer fra, jordsmonn, klima og voksested. Kravet til høy kvalitet og sikkerhetsforhold i forbindelse med destilleringsprosessen er helt avgjørende for den enkelte eteriske oljes påvirkningsmulighet. Naturmedisinske aromaterapeuter bruker i sitt daglige arbeid kun vegetabilsk olje og eteriske oljer av beste kvalitet fra maksimalt livskraftige planter. Kravet til produsenter og produktinformasjon er et meget viktig og grunnlag for et godt tillitsforhold. Aromaterapi er et unikt og godt alternativ som behandlingsform

For nærmere informasjon og påmelding, kontakt FSNAT v/Päivi Renaa, tlf. 971 99 960 eller epost paivi@renaa.no. Følg også med på Faggruppe – Naturmedisinsk aromaterapi på nnh.no jeanette@aprilhaven.com

SABORG søker daglig leder

Ny nettside NNH-terapeutene har fått ny presentasjonsside på internett! For å sikre oss at sidene er mest mulig oppdatert, oppfordrer vi medlemmene til å sjekke egen info ved å klikke på ”Finn din terapeut” på nnh.no eller gå direkte til www.naturterapeuter.no Gi melding snarest på epost post@nnh.no eller faks 21 01 37 05 dersom noe av informasjonen skal endres.

tiv til å gjennomgå lovreguleringen på nytt, fortsetter hun. På grunn av et forskningsengasjement som kommer til å kreve all tid fra januar neste år, velger Rita Agdal å trekke seg fra stillingen som daglig leder i SABORG - en stilling hun har besatt de siste fem årene. Rita er godt fornøyd med det organisasjonsfellesskapet har bygd opp så langt og sier at SABORG har en godt innarbeidet rolle og gode rutiner. - Det vil bli mye arbeid med lover, forskrifter og retningslinjer til neste år, samt med Klageorganet. SABORG har tatt initiativ til endringer av forskrifter og retningslinjer, og dette må følges opp. Videre er det viktig at det arbeides opp mot justisdepartementet fremover, etter Storbergets initia-

Om saborg

Sammenslutning en av alternative behandlerorganisasjoner SABORG består av 19 organisasjoner innen alternativ og komplementær behandling. Saborg ble initiert av helsemyndighetene og opprettet i 2003 for å arbeide med kvalitetssikring av alternativ behandling, i samarbeid med helsemyndighetene. Sammenslutningen fungerer som et sekretariat, der representanter fra alle organisasjonene møtes for å fatte vedtak om prioriterte oppgaver. I periodene mellom representantskapsmøter iverksetter daglig leder vedtak sammen med et valgt arbeidsutvalg og valgt leder.

Landsmøtet 2010 NNH har landsmøte 19.-20. mars 2010 sentralt i Oslo. Landsmøtet blir fredag den 19. og dagen etterpå blir det fagseminar om ulike retningar innan soneterapi/refleksologi. Me satsar på inspirerande og dyktige forelesarar. Set av datoen nå!

naturterapeuten • desember 2009

29


M athj ø rnet |

Julegodt

Julen nærmer seg, så hvorfor ikke en ny vri på julebaksten? Det kan være spennende med nye smaker i maten. Disse lavendelkakene kan lett bli en julehit på kakebordet.Lavendelen er blitt brukt til å lindre, berolige og dempe. Et par dråper eterisk olje på hodeputen er søvndyssende. Den er fin mot brannsår og stikk og er mye brukt i aromaterapien. Lavendel har ikke tidligere vært brukt i mat så ofte. Nå finner man oppskrifter både på kaker, desserter og krydderblandinger der lavendel er en av ingrediensene.

LAVENDELKAKER FRA PROVENCE

Ca. 60 stk. • 100 g hasselnøtter • 50 g mandler • 100g kokesjokolade • 150g smør • 2 dl sukker • 1 dl honning • 1 egg • 3-4 ss lavendelblomster • 1 ss vaniljesukker • 350 g hvetemel (knapt 6 dl) • 2 ts bakepulver

Nøtter, mandler og sjokolade grovhakkes. Hakk også opp lavendelblomstene. Rør smør, sukker og honning porøst. Bland i egg, mel, bakepulver og vaniljesukker. Tilsett alt det hakkede. Ta litt mel på hendene og form deigen til 6 ganske smale ruller (like lange som stekebrettets kortside) som legges 3 og 3 på hvert brett. Bruk bakepapir. Klapp lengdene så de blir flate. Stekes på 190 grader i ca. 15 min. La de kjølne i ca. 15 min. Skjær deretter lengdene på skrå med en skarp kniv i smale biter. Vend kakene om på siden og stek dem ytterligere 10 min. Fra Susan Curtis sin bok om aromaterapi.

30

naturterapeuten • desember 2009

T O R I L D S C H E I , S O N E T E R A P E U T M N N H R E G .

Foto: Liv R Lassen

Karvesild

• 3 utvannede spekesild Marinade av: • 2 dl rødvinseddik • 1 dl sukker • 1 ts knust karve • 2 ss hel karve • 3 nelliker • 1 ss korianderfrø • 2 laurbærblad • 1 rødløk i tynne skiver Kok opp marinaden i 2 min og avkjøles. Sildefiletene skjæres i passende stykker og legges i marinaden. La trekke et døgn før servering.

Varmende vinterdrikk

• Eplejuice • Salvie • Ingefær

Eplejuicen varmes opp. Tilsett salvie og ingefær. La trekke i 5 min. Server gjerne med litt honning.

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 4 2009  

Naturterapeuten 4 2009  

Advertisement