__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

t i d s s k r i f t f o r n a t u r m e d i s i n N r . 1/2015 – 21. å r g a n g

Akupunktur i behandling av smerte – bedre enn placebo Den bitre sannheten om sukker En terapeut blant mennesker som er vant til å klare seg selv Løssalg kr. 75,-. www.nnh.no


i nnh o l d

|

n a t u rter a p e u ten nr. 1 – 2 0 1 5

En terapeut blant mennesker som er vant til å klare seg selv

Den norske regjeringa forsøkjer å tvinga oss til å eta genmat

• Side 4–6

• Side 20–22

•• En terapeut blant mennesker som er vant til å klare seg selv������������������������������������������������   4 •• Ernæringskoden; en invitasjon til å reflektere over matens kvalitet og betydning �������������������������������   7 •• Menneskets energifelt�����������������������������������������������������   8 •• Endelig en bok om BERØRING – i omsorg og lindring �� 11 •• Syk av sukker. Frisk av fett. �������������������������������������������� 12 •• Ideologi eller realpolitikk?������������������������������������������������ 14 •• Den bitre sannheten om sukker������������������������������������� 16 •• Det tredje prinsipp i akupunkturbehandling ���������������� 18 •• Eit stort eksperiment������������������������������������������������������� 20 •• Hold deg frisk med propolis �������������������������������������������� 23 •• Historia om einsretting og konformitet������������������������� 28

Seminar og workshop med dr. Konstantin Korotkov 

•• Terje Varpe gjesteforeleser i usa ����������������������������������� 30 •• Akupunktur i behandling av smerte – bedre enn placebo������������������������������������������������������������ 32

• Side 7–9

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

• Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNHs syn. Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Lervigbrygga 178, 4015 Stavanger.

• Maria Hauge, Moss Telefon 990 28 416

Formgiving:

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no

• Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

Annonser Jeanette Førland Mobil : 936 62 745. E-post: annonse@nnh.no

Ingund Svendsen. Tlf. 480 55 068. E-post: design@nnh.no Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri Forsidefoto : Ingund Svendsen


a k t uelt

|

ing r i d r osta d , N at u r t e r a p e u t M N N H

Kongen av Karlsøy.

Rein.

Rype.

Ingrid Rostad, Karlsøy i Nord-Troms:

En terapeut blant mennesker som er vant til å klare seg selv

Som svar på vår etterlysning av terapeuter som driver praksis «der ingen skulle tru at nokon kunne drive praksis» fikk vi ett svar, og det er en stor glede å kunne publisere dette interessante innlegget og ikke minst de fornøyelige historiene fra vi fikk fra Samana Naturterapi. Litt historikk om meg

Etter å ha arbeidet i Posten i ca 20 år gikk jeg ut av bedriften med sluttpakke. Etter et kort opphold i Trondheim kommune valgte jeg å realisere en gammel drøm om å arbeide med alternativ medisin. Underveis i studiet til akupunktør, som startet i 2004 og ble avsluttet i 2008, flyttet jeg fra Trondheim og ut til Karlsøy kommune i Nord-Troms. Vi hadde en hytte der som ble bygd om til fast bolig. Etter å ha startet arbeidet som akupunktør følte jeg at jeg manglet noe for å ivareta hele pasienten. Jeg ville vite mer om den kjemiske siden av mennesket og i første omgang førte dette til et kurs i hårmineralanalyse. Det åpnet seg en ny verden av muligheter for å ivareta god helse og regulere ubalanser. Veien videre ble flere kurs innen testing av

4

naturterapeuten • mars 2015

Ingrid Rostad.

matintoleranser og mulighetene for å bruke kosten som medisin. I dag er kanskje mitt største spørsmål: Hvor mye sykdom utvikles langs Vagusnervens forløp fra tarm til hjerne? Karlsøy kommune består av flere hundre øyer, men kun 6 øyer er bebodd. Vi bor på Reinøy. Det er en øy

med ca 45 kilometer vei som strekker seg nesten helt rundt øya. Øya har pr i dag ca 250 fastboende og brorparten er pensjonister. I tillegg er det mange hytter. Vi er avhengig av ferge for å komme inn til kommunesenteret og også til Tromsø. Karlsøy kommune har ørn i sitt kommunevåpen og det er et rikt fugleliv her ute. Vi ser ørn og andre kystfugler daglig. I tillegg er det sommerbeite for reinsdyr her, så for en «søring» er dette sammen med den ville naturen veldig eksotisk.

Å leve og arbeide i pakt med naturen

Her ute er vi helt avhengig av hverandre. Om det snør og blåser mye blir veiene raskt uframkommelige. Brøytebilen har 50 km å brøyte, og til tross for at han kjører i ett så blir vi enkelte ganger isolert. Om det skjer noe med brøytebilen, kan


’’

Dette er mennesker som er kjent for å kunne «mer enn sin bibel», men som bruker å lese noen ord fra Bibelen.

isolasjonen vare i flere dager. Det samme gjelder ved snøras. Er vi så uheldig at ras tar kraftlinjene, kan vi ha flere dager uten strøm. Skjer det ulykker med mennesker, varsles nærmeste naboer. For et par år siden ble vi kalt ut til en traktorulykke i nabobygda. En mann hadde mistet foten og vi var sammen med noen andre førstehjelpere på stedet inntil helikopteret ankom en times tid senere. Heldigvis var været slik at vi fikk helikopterhjelp denne dagen.

Menneskene her ute

Her bor det mennesker som er vant med å klare seg selv og å stille opp for naboer. Det offentlige hjelpeapparatet har aldri vært så nært at det er naturlig å forvente førstehjelp derfra. Mange av de eldre har drevet småbruk og fiske. Konene har vært hjemme med barn og dyr mens mennene har rodd fiske. Samtidig har de vokst opp i en tradisjon hvor kristendommen har hatt godt feste og også troen på alt som ikke kan forklares. Vanligvis vil en beboer her ute ta kontakt med sin fastlege når han/ hun blir syk. Er det akutt har vi legebåt som patruljerer, men det kan uansett ta litt tid siden avstandene er store. Om legen ikke kan hjelpe, har eneste alternativet her ute vært å ringe «en som leser på». Det er på dagens norsk en fjernhealer. Dette er mennesker som er kjent for å kunne «mer enn sin bibel» men som bruker å lese noen ord fra Bibelen. I tillegg gir de ofte litt råd og oppmuntring. I alle bygdene var det også mennesker som kunne stoppe blod. Her eksisterer det ingen tvil om at det er mulig siden alle enten kan det selv, kjenner noen som kan det eller har sett det. UNN, Universitetssykehuset Nord-Norge, i Tromsø

bruker også dette ved ukontrollerte blødninger.

Kompetanse: • Pedagogikk grunnfag – Universitetet i Trondheim • Personalpsykologi – Universitetet i Trondheim • Pedagogisk psykologisk rådgivning – Universitetet i Trondheim 2003 • Samarbeid og ledelse – BI Trondheim • Grunnmedisin – Høyskolen i Nord-Trøndelag 2006 • Akupunktur – Norsk Skole for Tradisjonell Kinesisk Medisin – Stjørdal 2008 • Akupunktur spesialisering – Beijing 2008 • Hårmineralanalyse – 2 kurs (Trace Elements) 2009 • Matintoleransetesting – 3 kurs (EU BioTek) 2010 • Leveravgiftning – 1 kurs • Cellestoffskifte – Miljøbelastninger – 1 kurs (Marianne Fjordgård, Cetcenter Danmark) • LGS (lekk-tarm-syndrom) – 1 kurs LGS-foreningen • Grunnkurs i NDS-midler – tilpasset allergikere Marianne Fjordgård, Cetcenter Danmark • Fordøyelsesproblemer – Marianne Fjordgård, Cetcenter Danmark • Stress og utbrenthet – Marianne Fjordgård, Cetcenter Danmark • Praktisk psykologi/ nevroendokrinologi – Arvin Larsen, Holistica Medica AS, Danmark • Homotoxologi, toxiner og detox – Norsk Heilpraktikerskole ved Lars-Steinar Haugen • Depresjon: mat og mineraler – Eva Lydeking Olsen, Optimal Næring København • Stress og binyretretthet – Eva Lydeking Olsen, Optimal Næring København • CFS og ME – Eva Lydeking Olsen, Optimal Næring København • Avgiftning av tungmetaller – Eva Lydeking Olsen, Optimal Næring København

Min praksis i dag

Jeg har hjemmekontor og kontor i Tromsø i tillegg til hjemmebesøk. I hjemmekontoret mottar jeg pasienter fra nabobygdene, både fastboende og hyttefolk. Arbeidstiden er «når det passer». Her får jeg inn en god del akuttbehandling som for eksempel forstuet ankel og hekseskudd i ryggen. Dette er veldig takknemlige behandlinger fordi det ofte er kjapt gjort å få pasientene friske igjen. Med nåler og strøm på nålene klarer jeg å rette ryggen i løpet av en behandling og pasienten får hvile noen timer. I tillegg har jeg pasienter på telefon fra hjemmekontoret. Det gjelder for eksempel pasienter som har tatt en hårmineralanalyse og/eller en matintoleransetest. Når dette gjelder pasienter med lang reisevei til Tromsø, tar vi alt over mail og telefon. Telefon brukes også en del ved langtidsoppfølging av pasienter.

Tromsøkontoret

Jeg leier rom i et fellesskap på Kvaløya en dag pr uke. Her er det i hovedsak pasienter som ønsker hårmineralanalyse eller en matintoleransetest. De fleste av disse pasientene har funnet informasjon om både testene og meg på nettet, og kommer reisende inn til Tromsø i ens ærend. Min erfaring er at de har slitt lenge med mage- og tarmproblemer uten at skolemedisinerne har funnet noe. De fleste oppnår da en betydelig bedre helse ved kostholdsendring.

Hjemmebesøk

Dette er den mest givende delen av min praksis. Mange av de eldre her ute har ikke førerkort og bil sidan

naturterapeuten • mars 2015

5


a k t uelt

|

Hjemmekontoret.

det ikke ble vei rundt øya før på 70-tallet, så de er avhengig av naboer til å kjøre eller de kan eventuelt ta skolebussen som går to ganger om dagen. Av den grunn har de begynt å ringe og spørre om jeg kan komme hjem og behandle. I starten var jeg litt spent på hvordan det skulle bli, men jeg har ikke annet enn gode opplevelser. Jeg besøker kvinner, menn og ektepar med en snittalder på ca 78 år. Ingen av disse har demenssykdom, men er tvert imot veldig årvåkne og har med seg en unik fortellerkunst. Problemene deres er ofte smerter i hofter, rygg og knær. Noen kan ha litt angst eller depresjoner, og av og til er det mer alvorlig sykdom som for eksempel Bechterews og Parkinson. Av og til møter jeg hjemmesykepleien, og da samarbeider vi på en slik måte at det inngir trygghet og glede hos pasienten. Når jeg har slått opp behandlingsbenken og satt nåler i pasienten, kan jeg rolig nyte en kaffekopp eller litt frukt og en fantastisk utsikt mens jeg blir underholdt av pasienten med fantastiske historier fra gamle dager. Historier som ikke er sensurert av noen og som inneholder elementer av det fornuftige og det uforklarlige.

6

naturterapeuten • mars 2015

Utsikt Karlsøy og Vannøy.

drar den fisken inn i hula si. En av damene mine fortalte at hun satt i stuevinduet og observerte at oteren hadde fått stortorsk. Den bakset lenge med å få torsken på land. Dette var midt på vinteren, og hun og barna var hjemme alene mens mannen var på fiske i ukevis i strekk. Det var lenge siden de hadde fått fersk fisk, så hun kledde på seg og gikk ned i fjæra til oteren. Hun skremte han vekk og tok torsken med seg hjem og laget middag til familien.

Trekkspill, sang og nåler Kopping

Gåsungen

En eldre dame hadde store åkre hvor det vanket mye villgås. Gjessene fikk adgang til fjøset og vandret til daglig mellom havet og fjøset. En dag kom den ene gåsa bort til hovedhuset og jamret seg. Gåsa ga seg ikke, og damen måtte bli med ut. Det viste seg at gåsa hadde en gåsunge i fjæra som hun selv ikke klarte å få med seg opp i fjøset. Damen bar gåsungen opp og gåsa ble fornøyd.

Oteren og torsken

Her ute er det mye oter. Den bor i steinhuler og fisker fisk som den spiser. Ofte bor den ca 50 til 100 meter fra havet, og etter å ha fisket

Dette hendte hos et eldre ektepar hvor jeg behandlet begge to over flere år. De hadde mange gode historier, og det var et godt hjem å komme til. Nå hadde mannen fått Parkinson og hadde god nytte av akupunkturbehandlingen. Jeg behandlet alltid han først. Når han var ferdig behandlet og kona skulle få noen nåler, tok han fram trekkspillet. Han spilte gamle viser og kona sang med klar stemme fra behandlingsbenken – med kroppen full av nåler. Dette var lykkelige øyeblikk for oss alle tre. Det er en glede å kunne arbeide slik som jeg gjør. Disse flotte eldre menneskene gir meg motivasjon i jobben, og gir mangfold tilbake.. ingros61@gmail.com www.samana.dinstudio.no


B o k o mt a l e

|

H e l e n T . H olm , nat u r t e r a p e u t mnnh

Ernæringskoden; en invitasjon til å reflektere over matens kvalitet og betydning Bokas hovedtema er mineralenes betydning i ernæringen, og forfatteren gir etter min mening en grundig og god forklaring av den mye omtalte syre-basebalansen, som flere naturmedisinske behandlingsformer baserer seg på. Gjerstad legger vekt på matkvalitet både når det gjelder livskvalitet og slanking. Forfatteren bruker sin innsikt til å gi gode praktiske forklaringer på kroppens biokjemi. Han sammenligner for eksempel et surt cellemiljø med mørning av kjøtt, som skjer ved hjelp av melkesyre. Godt for kokkens biff, men ikke å anbefale for levende vev i menneskekroppen. Under sure forhold lider kroppens kalk- og magnesiumsreserver, noe som blant annet medfører sprøhet i blodårenes vegger. Mangel på magnesium fører også til unormale spenninger i åreveggene, noe som bidrar til høyt blodtrykk og gir dobbelt risiko når åreveggene blir skjørere.  Gjerstad beskriver hva som skjer med nervesystemet når det utsettes for syreangrep over tid.  I kapittel 2 utdyper Gjerstad Hippokrates’  utsagn: «At maten skal være din medisin» og legger vekt på geografiske og klimatiske forhold. Sett i lys av vårt ofte forherligende syn på C-vitaminets helsebringende effekter, gir kapittel 3 viktige motforestillinger når det gjelder Cvitaminets  syrevirkning  og hvilket Aksel Gjerstad er utdannet

kjemiingeniør og har arbeidet som homøopat i 38 år. Av kildematerialet kan nevnes Julia Vøldans «Plussminus-Balanse,» Michio Kushis «Yin og yang» og Maurice Messegues «Naturen har alltid rett». Gjerstad er også inspirert av ernæringsforsker Georg Ohsawa når det gjelder hjertets polaritet.

med konklusjonene som trekkes i kapittelet om mineralene. I kapittel 9 stiller Gjerstad spørsmålet: «Hvor er det blitt av antioksidantene i maten vår?» Han belyser antioksidantenes  funksjon og virkemåte, og besvarer spørsmålet ved å legge stor vekt på mineralene. Forutsetningene for god og varig slanking beskrives i 31 punker. I kapittel 13 gir Gjerstad kostholdsrådene vi trenger i et norsk klima og kapittel 14 gir en interessant beskrivelse av den homøopatiske effekten.  Han skriver at elektronenes evne til å teleportere ble starten på homøpatien 200 år før den første datamaskinen så dagen lys. Gjerstad skriver i forordet at boka gir bred kunnskap om de vitale mineralene og om hvor de finnes i optimal mengde, og tilbyr leseren å bli kjent med den optimale mineralmaten, noe han innfrir. Hvis jeg skulle ønske meg noe, ville det være mer direkte henvisning til kildene, noe som ville gjøre det klarere å forstå hvor teksten baserer seg på Gjerstads egne tanker, og hvor han henviser til andre kilder.

Aksel Gjerstad: Ernæringskoden Forlag: Vormedal Forlag 2014 ISBN: 978-82-92879-53-5 105 sider Kan kjøpes i bokhandel eller direkte fra forlaget, vormedal@vormedalforlag.no

cellemiljø som tjener utviklingen av virus. I dette kapittelet formidler Gjerstad en overbevisende forklaring på forkjølelsens utvikling. Kapittel 5 gir en innføring i symptomer og behandling med mineraler, også kalt syrejegerne. Her forklares bruken av eddik og surmelk som tørstedrikk ved hardt arbeid i varm vær. Gjerstad forklarer også slimproduksjonen vi opplever ved forkjølelse, til trøst for den som opplever en årlig forkjølelse eller to. Godt også å få støtte for å kose seg med fettranden på koteletter og ribbe. Det var ikke uten grunn at fett var høyt ansett blant  hardtarbeidende  kroppsarbeidere, og han forklarer hvordan fettavleiringene i storfekjøtt kan påvirkes av dyrenes diett. Gjerstad gjennomgår Yin-Yangsystemet og konkluderer med at analysen på dette området sammenfaller

KURS Akademiet Helbredi holder kurs i Oslo på Unity, Bergen, Trondheim og Tromsø Lær akupunktur 1–2–3! Kinesiologi TFH og akupunktur kurs For mer informasjon se www.helbredi.com helbredi@gmail.com Tlf.: 917 20 707

naturterapeuten • mars 2015

7


a k t uelt |

B r itt M e ngk r og e n , N at u r t e r a p e u t M N N H

Seminar og workshop med dr. Konstantin Korotkov

Menneskets energifelt Vi var en blandet gruppe mennesker som deltok på to svært spennende dager i Oslo tidlig i desember 2014. Noen kom fra utlandet og andre fra by og bygd i Norge.

8

Vi hadde forkjellig bakgrunn; ingeniører, psykiatere, leger, andre helsearbeidere, naturterapeuter, sosionomer, barnehageansatte osv. Felles for oss alle var en spesiell interesse for menneskets energifelt. Noen arbeidet med disse feltene, andre var så vidt fortrolig med dem og noen var bare åpne for at slike kan finnes og ønsket å vite mer om dem. Vi kunne ikke hatt en bedre foredragsholder. Dr. Korotkov er professor i fysikk ved St. Petersburg Federal Research University of Informational Technologies,

naturterapeuten • mars 2015

Mechanics and Optics i St. Petersburg i Russland. Han er en ledende forsker, internasjonalt kjent for sin banebrytende forskning på Human Energy Fields (HEF).

Menneskets energifelt

Dr. Korotkov startet sin forelesning med en forskningsbasert forklaring på hva slike energifelt er. Lys er elektromagnetisk stråling som fremkommer som bølger og består av fotoner. De har vært kjent i flere år, men har ikke blitt anerkjent i


’’

Ifølge dr. Korotkov er vi nå i en tid av total forandring – et nytt stadium av verdensutvikling. Vi opplever en transformasjon fra ressursalder til informasjonsalder.

tilstrekkelig grad fordi de har vært vanskelig å dokumentere. Så tidlig som i 1777 stadfestet George Lichtenberg (Tyskland), at det finnes lys rundt alle levende organismer. Mange andre har senere bekreftet dette. Utfordringen har vært å utvikle utstyr som kan fange opp disse energifeltene. I 1995 utviklet et internasjonalt team ledet av Dr. Konstantin Korotkov, et apparat kalt «Bio-Well». Denne kraftige teknologien, kjent som «Gas Discharge Visualization technique» (GDV), basert på Kirlianeffekten (fysikalskkjemisk prosess som gir fargebilder av en strålekrans omkring biologiske objekter), gjør det mulig å fange energien på en mer tilgjengelig måte enn tidligere. Dette er nå forskningsmessig dokumentert.

Prinsippene for måling

GDV-teknikk vil si en dataregistrering og analyse av elektrofotoniske utslipp fra forskjellige objekter, inklusive biologiske, og spesielt menneskets fingre. Dette som resultat av at objektet blir plassert i det høyintensitets elektromagnetiske feltet til apparatets linser. Når en skann blir gjennomført, blir en svak elektrisk strøm anvendt på fingertuppene i mindre enn et millisekund. Objektets respons på denne stimuleringen er en formasjon, som en type «elektronsky», bestående av lysenergifotoner. Den elektriske «gløden» fra apparatet, som er usynlig for det menneskelige øye, fanges av kameraet og oversettes og overføres til grafiske presentasjoner som viser energi, stress og andre vitale opplysninger. Bildene blir deretter overført til forskjellige organer og systemer i

• Helsestatus og energistatus: Analyse av den funksjonelle statusen i kroppen, ved å kalkulere integrerte parametere av energifordeling i kroppen og organene. • Balanse: Viser energibalansen for forskjellige organer og systemer i både høyre og venstre side av kroppen. Med Bio-Well kamera er det mulig å gjøre en fullstendig skann av alle 10 fingre, en stress-test med bare 2 fingre eller å måle seg selv.

Tolking av resultatet

Dr. Korotkov forklarte hvordan man kunne tolke resultatet. Energi skal alltid gå opp og ned. Hvis energinivået er helt stabilt, er ikke dette et godt tegn. Vi er avhengig av variasjon. Nivået av energireserve er en god indikasjon på hvor mye vi har å gå på, men kan også bety at vårt eget helbredende system arbeider med et spesifikt problem. Dersom det er av alvorlig karakter, vil energinivået være høyt. Dette skyldes at vårt selvhelbredende system forsøker å reparere skaden. Hvis reserveenergien er oppbrukt, vil energien falle til et lavt nivå. Dersom vår egen selvhelende kraft gjør et nytt forsøk, kan energien stige igjen. Dette betyr enten begynnelsen på slutten, eller det faktum at kroppen har maktet å helbrede seg selv. Å ha for mye stress fører til energiblokkeringer, hvilket kan medføre mentale problemer. Elektromagnetiske felt på jobb eller hjemme kan påvirke vår helse negativt. Mennesker reagerer forskjellig. Noen ser ut til å tåle en viss mengde over en tid, så kollapser energien. Å bruke en mobiltelefon for en kort periode

Dr. Konstantin Korotkov.

kroppen, med henvisning til Kinesisk energi- og meridianlære. Prinsippene for en slik datatolkning er basert på tradisjonell kinesisk medisin (TCM), ayurvedisk medisin og vestlig medisin. Å måle menneskelige energifelt (HEF) er den mest sensitive refleksjon av fysisk, følelsesmessige og i noen tilfeller åndelige tilstand til et menneske. Dette kan benyttes i behandling. Hver skanning gir et vell av betydningsfull informasjon, noe som viser et holistisk bilde av vårt velbefinnende, for eks.: • Energiskanning-analyse: Energifeltet ses som et skjell av lys rundt konturene av en kropp og avdekker problemområder. Det er lysets frekvens som måles, og fargen indikerer frekvensen. • Stressnivå-evaluering: En kvantitativ vurdering av bekymring og helse angis på en skala med 10 punkt. • Chakramåling: Viser de 7 chakra eller integrerte energisentre som vurderes å påvirke fysisk, mentalt, følelsesmessig og åndelig velvære.

naturterapeuten • mars 2015

9


a k t uelt | er ok, men etter en lengre periode virker det som om hodet blir varmt, hvilket vil påvirke energien i kroppen negativt. Det kjenner de fleste av oss når vi har snakket en stund i mobilen. Vi må alle «jorde» oss selv. Jorden er negativ og vi trenger negative ioner. Det er derfor sundt å gå barbent så ofte som mulig. Vann inneholder også mye negative ioner. Dr. Krotov mener at GDV har et stort potensiale. Han viste til studier der de har benyttet kunnskapen som GDV gir, og behandlet ut fra denne. Det har gitt gode resultater spesielt i tilfelle der gravide har hatt lett for å abortere. Behandling ut ifra GDV-målinger har vært nyttige når det gjelder stressreduksjon og på prostatakreft. Han poengterte at GDV-målinger først og fremst skal benyttes i analysesammenheng, ikke for å gi en diagnose. Det betyr at analysen forteller om svakheter som bør styrkes.

Behandling

Dr. Korotkov poengterte at behandling alltid vil ta tid. Det er ikke som i skolemedisin der man hurtig reduserer symptomer. Det viktigste er å forhindre problemer i å oppstå. Behandling kan skje med metoder som benyttes innenfor komplementær medisin, eller ved hjelp av teknisk utstyr. Det finnes mange elektriske apparater å få kjøpt for bruk alene eller i tillegg til Bio-Well-apparatet. Dr. Korotkov viste noen eksempler på utstyr som kan benyttes til behandling av energifelt etter at en GDV-analyse er foretatt. Et par av deltagerne følte seg litt dårlige første dag med henholdsvis influensa og vond rygg. De ble analysert med Bio-Well-kameraet. Dette seminaret ble holdt i samarbeid med Uno Vita, Klinikk for Integrert Medisin. Se www.bio-well. com eller www.unovita.com for mer informasjon.

10

naturterapeuten • mars 2015

Med Bio-Well kamera er det mulig å gjøre en fullstendig skann av alle 10 fingre, en stress-test med bare 2 fingre eller å måle seg selv.

Basert på resultatene ble de så behandlet med et elektrisk apparat. Neste dag følte de seg begge bedre og målingene viste forbedring. Et apparat kalt «Sputnik» benyttes til å avlese energifeltet i våre omgivelser, d.v.s. luften inne i et rom, atmosfæren, vann osv. I kombinasjon med GDV kan man avlese soner med høy eller lav energi og soner med mye geoaktivitet. Radioaktivitet, stråling fra jorda, fra solen, månen osv. påvirker oss. Det påvirker oss også på fødselstidspunktet og gir oss vår egen spesifikke biorytme som vil gjenta seg i en egen syklus. Sportsutøvere vil f.eks. oppnå de beste resultatene når deres biorytme er på topp. Denne metoden for analysering og behandling ble benyttet under de olympiske- og paraolympiske leker i Sotsji 2014. Musikkterapi, også kalt frekvensterapi, er en annen behandlingsmetode. Basert på frekvensene fra Bio-Well-analysen, kan individuelle musikkfiler lages. Ved å lytte til slik musikk gjennom spesielle øretelefoner vil det gi effekt på celleaktiviteten. Det gir stressreduksjon og er en form for guidet meditasjon. Tilsvarende kan benyttes i vannterapi.

Bevissthetsstudier

Ny forståelse av bevissthet er basert på prinsippene fra «Electro Photonic Imaging» (EPC) fra Bio-Well.

Hittil har det ikke vært helt akseptert å snakke om «bevissthet» blant forskere. Dette er nå i ferd med å endres. Det finnes mange nivåer av bevissthet - også hver celle har sin egen bevissthet. Bevissthet innebærer evnen til å endre handlingsmåter, og er forbundet med komplekse systemer. Det involverer evnen til å lese informasjon som finnes i våre omgivelser og vårt miljø, og endre oppførsel i samsvar med dette. Bare da kan vi overleve og utvikle oss videre. «Informational medicine» basert på informasjon om hva det enkelte menneske trenger, og som så overføres til vann, kan bli fremtidens medisin. Homøopati er et eksempel på «informational medicine». Fjernhealing er et eksempel på overført informasjon fordi det ikke betyr å sende energi, men informasjon. Vår intensjon/energioverføring kommer ikke fra oss selv, men gjennom oss fra noe utenfor oss. Det er i dag en ny forståelse av vann. Vi kommer fra vann. 70 % av menneskets kropp er vann. Livet selv har en organisert struktur, en selvorganisert prosess – og vann er nøkkelen til dette. Vann er en unik substans i universet, det er meget sensitivt og påvirkes av oksygen, lys, bevegelse, glass, overflate, støv, menneskelig energi, menneskelig intensjoner, elektriske felt osv. Vann lades av solen og lager organiserte strukturer, men kan også være kaotisk. For å oppnå god helse trenger vi frisk luft, negative ioner, rent vann, bevegelse min. 10.000 skritt/daglig og 30 minutt i solen hver dag. Energi vil være av svært stor betydning for menneskeheten i framtiden. Det blir viktig å få denne energien fra sol, luft og vann – grunnlaget for alt liv. Dr. Korotkovs hovedbudskap er at vi i dagens samfunn har alle muligheter til å kunne leve et godt liv, men vi trenger å forstå våre omgivelser bedre. britt@mengkrogen.no


B o k o mt a l e

|

H e l e n T . H olm , nat u r t e r a p e u t mnnh

Endelig en bok om BERØRING – i omsorg og lindring

F

orfatteren skriver at bokas overordnede formål er å øke både kjennskapen til og kunnskapen om fysisk berøring, belyse berøringens betydning fra livets begynnelse til livets avslutning, bidra til kunnskapsbasert praksis om hvordan behandling med taktil berøring kan utøves i omsorg og lindring, samt gi en oversikt over ulike berøringsmetoder. På bakgrunn av sin 15 år lange erfaring med berøring som kommunikasjon har Etner gode forutsetninger for å formidle berøringens vesen og virkning og oppfylle formålet med sitt bokprosjekt. Boka er skrevet for elever og studenter i helse- og omsorgsfag og for ansatte i helse- og omsorgssektoren som ønsker å videreutvikle seg, øke sine kunnskaper om berøring generelt og fordype seg i bruk av taktil berøring for omsorg og lindring. Den er delt i fire deler. Den første delen beskriver berøring som fenomen. Den andre gir en innføring i taktil berøring. Den tredje tar for seg betydningen av berøring i ulike deler av helsevesenet, mens siste kapittel beskriver ulike former for massasje ut fra opprinnelse, målsetting og intensjon, berøringens kvalitet, praktisk gjennomføring og generelle fordeler ved metoden. Boken kan leses med tanke på å forstå berøringens betydning og huden som organ og sanseorgan, og inneholder en praktisk innføring i anvendelsen av taktil berøring. Dersom man ikke er spesielt interessert i taktil berøring kan man hoppe over denne delen, eller skumme gjennom.  I den første delen imponerer Etner ved å belyse berøring fra ulike perspektiver som filosofi, filologi, anatomi, psykologi og kultur. Her finnes rikelig med sitater som tilkjennegir

forfatterens grundige studier og formidler innsikt i fagområdet. Avsnittet kalt Historier om berøringens betydning  er noe alle bør kjenne til. Jeg finner bokens struktur og grundighet beundringsverdig og håper at boka vinner frem som lærebok for alle som skal inn i helse- og omsorg, slik at de kan fatte sin egen betydning når det gjelder berøring som kvalitet i mellommenneskelig kontakt. Lene Dieserud Etner nevner også hudlege Ole  Fyrands  bok  Berøring, som er en annen høyst lesverdig bok for den som er interessert i berøring som fenomen.   When one thinks of the immediacy of touch, however, language seems too formal and linear a model for tactile communication. Caresses and blows express profoundly and instantly what language labors over at length. A kiss is worth a  thousand words. Touch precedes, informs and overwhelms language. Constanse Classen

Lene Dieserud Etner: BERØRING – i omsorg og lindring Fagbokforlaget 2014 ISBN: 978-82-450-1413-6 306 sider

Tenkjer du på å studera naturmedisin?

Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no - Studietilbud/Utdanning

naturterapeuten • mars 2015

11


B o k o mt a l e

|

T ho r e K . A alb e r g , C an d . p olit . , fagbokfo r fatt e r og

Syk av sukker. Frisk av fett. Denne boken er en ny utgave av «Sukker en snikende fare», som kom i 2004. I den nye boken er et par kapitler helt nye, mens noen er fjernet, blant annet de som handler om Coca Cola og politiske sider ved sukker. De øvrige kapitlene er ifølge forfatterne oppdatert og omskrevet.

Boken er en av de siste i rekken når det gjelder å sette fokus på sukkerets skadevirkninger på helsen. Ernæringsfysiolog og dr.philos. Dag V. Poleszynski har markert seg over mange år som en kritiker til den offisielle norske ernæringspolitikken. Biolog og dr.philos. Iver Mysterud

12

naturterapeuten • mars 2015

har vært opptatt av evolusjonsteorien og steinalderkost. Boken tar for seg sukkerets betydning og rolle ikke bare i helsemessig betydning, men også i en historisk og i samfunnsmessig sammenheng. Sukker forårsaker langt flere skadevirkninger enn fedme, tapper kroppen for vitaminer og mineraler og svekker immunforsvaret. Forfatterne lister opp ca. 70 forskjellige fysiske sykdommer eller lidelser som kan tilbakeføres til høyt sukkerforbruk. Sukker har også stor innvirkning på mentale og emosjonelle forhold som angst, depresjon, humørsvingninger, hyperaktivitet og andre adferdsproblemer, konsentrasjonsevne og søvnløshet. I tillegg er sukker vanedannende og kan derved føre til andre former for avhengighet. Forfatterne går meget grundig

inn på sykdomspanoramaet og forklarer grundig sammenhengen mellom sukkerforbruk og helseplager. Ikke alle deler forfatternes syn på at poliovaksine er en velsignelse. Men det er interessant at de nevner at et lavglykemisk kosthold kan forebygge polio. Forfatterne vier et helt kapittel i boken til sammenhengen mellom sukker og avhengighet. Og at avhengighet av sukker disponerer for andre former for avhengighet som av alkohol, tobakk, narkotika og kaffe. Forfatterne beskriver videre hvordan Coca Cola skaper avhengighet. Allerede ved oppstarten i 1886 fikk produsenten lov til å tilsette en kopp kaffe per liter. Kaffe er med på å forsterke økningen av blodsukkeret og derved den øyeblikkelige positive følelsen en får når en spiser noe søtt.


hom ø o p at

Det ser også ut til å være en sammenheng mellom røyking og bruken av sukker. Boken inneholder en rekke faktaopplysninger. Noen er av mer kuriøs karakter. Et eksempel er at sjokolade og sukkervarer ilegges en avgift på kr 15,45 per kilo uavhengig av sukkerinnhold, slik at mørk sjokolade med 85 % kakao har samme avgift som sjokolade med 50 % sukker. Forfatterne beskriver ulike måter å redusere forbruket av sukker på. Det handler både om tiltak på individnivå og systemnivå. Et tiltak er å legge om kosten til steinalderkost. Det vises ganske detaljert til hvordan det kan gjøres, blant annet ved bruk av eliminasjonsdiett. Det beskrives også hvordan barn fra spedbarn til ungdom kan skjermes mot skadevirkningene av sukker. Forfatterne viser til eksempler på et par barnehager som har tatt sukkerets skadevirkninger på alvor og lært seg å kose seg uten sukker. Forfatterne mener at myndighetenes ernæringsråd har endret seg lite siden de skrev den første utgaven av boken. Forskerne bak myndighetenes råd viser manglende forståelse for vitenskapsteori og avslører en fundamentalt manglende forståelse for anerkjente forskningsmetoder. I 2005 fulgte de norske myndighetene Sverige og innførte ordningen med nøkkelhullsmerking. Den bidrar ikke til bedre helse. Den nye utgaven av boken er strammet noe inn i forhold til første utgave. Forfatterne vil mye. Sukker er hovedfokus, men det ser ut til at forfatterne av og til skriver mer om andre temaer enn det som er nødvendig for å forstå sammenhengen mellom sukker og helse. Et eksempel er tilsetting av fluor i drikkevann. Tittelen på den første utgaven er mer i samsvar med det boken handler om. Det er svært lite av bokens innhold som handler om det å bli frisk av fett. Begge forfatterne har lang erfaring med å skrive artikler og omfattende bøker. Som forfatterpar har

Norges NaturmedisinSentral:

Homøopati som offentlig behandling i Thailand? Thailandske helsemynigheter vurderer å innføre homøopati som profylaktisk behandling for hele befolkningen. Bakgrunnen er et homøopatisk pilotprosjekt på forebyggende homøopatisk behandling blant barn og unge i regionen Sing Buri tilbake i 2012. Dr. Wali Suwatthika ved barneavdelingen på Sing Buri Hospital forteller at man ga Eupatorium perforatum oppløst i vann til barna hver 3 måned.

Dag Viljen Poleszynski, Iver Mysterud: Syk av sukker. Frisk av fett Gyldendal Akademisk, 2014

Det kan se ut som medisinen styrket immunforsvaret til de unge i regionen. Under et nasjonalt utbrudd av dengue feber i 2013 hadde nemlig Sing Buri den laveste forekomsten av dengue feber i hele Thailand. Sing Buri har alltid tidligere ligget høyt på listen over antall rapporterte tilfeller av dengue feber.

de sammen videreført den systematikken og grundigheten som de hele tiden har dokumentert. Selv om de i utgangspunktet er spesialister innen hvert sine forskningsfelt, har de maktet å skrive en fagbok som er helhetlig og hvor det for leseren er umulig å vite hvem som har skrevet hva. I motsetning til mange akademikere greier forfatterne på en utmerket måte å skrive et godt og forståelig språk. De fleste faguttrykk blir godt forklart. Boken er meget oversiktlig og de har en mengde noter til hvert av bokens 18 kapitler og 3 vedlegg. Forfatterne har nesten 50 sider med litteraturhenvisninger og et omfattende stikkordregister. Illustrasjonene er gode og de har maktet å gjøre til tider relativt vanskelig stoff, lettere tilgjengelig. Dette er en bok som uten tvil også ville kunne egne seg som en lærebok. Ikke bare for dem som ønsker å utdanne seg til alternativmedisinsk terapeut, men også for studenter i alle profesjonsutdanninger som tar sikte på å arbeide innen helse-, omsorgs- og undervisningssektoren. thorekaalberg@gmail.com

Thailand planlegger nå nye lignende pilot prosjekter i syv andre provinser, og om de viser lignende resultater vil man vurdere å innføre programmer i offentlig regi over hele landet. Helsemyndighetene i Thailand henviser til at homøopati er et trygt og rimelig alternativ, som er også er brukt i land som Storbrittania, Frankrike, Italia, Sveits, Belgia, USA, Australia, India og Malaysia. Dengue feber er en malarialignende virussykdom som også har mygg som smittebærer. Thailand kunne i fjor rapportere om 150.934 tilfeller av sykdommen, noe som tilsvarer en fordobling fra 2012. Det finnes ingen vaksine for dengue feber.

naturterapeuten • mars 2015

13


a k t uelt

|

J ohn P e tt e r L in d e lan d , L e ia r N N H

Civita-rapporten om alternativ behandling

Ideologi eller   realpolitikk? Ideologi kan ein bruka til mykje anna, men mindre når det gjeld politikk om kanskje det viktigaste i livet: helse eller fråvær av helse.

Den liberale tankesmia Civita1 har som mandat «å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om liberale verdier og løsninger.» Sentralt i denne bodskapen er blant anna å vurdera grensene for når samfunnet eller staten skal gå inn med regulerande tiltak. Det er difor ikkje overraskande at forfattaren av rapporten, Paul Joakim Sandøy, og tidlegare leiar av Unge høgre, er oppteken av i kva felt/samfunnsområde han ynskjer å plassera naturmedisin og alternativ behandling. Når denne plasseringa er gjort, blir ideologien føraren for kva realpolitikk ein tenkjer å initiera. Han skriv blant anna: «Religionen trer altså på visse områder inn i markedet, og alternativ behandling kan sies å inneholde litt av begge elementer.» Vidare: «Religions- og meningsfriheten tilsier forsiktighet med forbud og reguleringer av alternativ behandling.» Ei slik tilnærming er i seg sjølv uproblematisk, men faren er at dei ideologiske brillene kan svekka gangsynet for ei praktisk og pragmatisk tilnærming til sektoren ut ifrå realpolitiske vurderingar.

Status

Om ein skulle ta utgangspunkt i dagens status for denne medisinske

14

naturterapeuten • mars 2015

– alt frå nokre helgekurs til fleire års utdanning. I forhold til Registeret for alternative behandlarar i Brønnøysund, blir alle tildelt den same fordelen (mva–fritak på tenesta og tittelen reg. terapeut), uavhengig av utdanningsomfang.

John Petter Lindeland, leiar NNH. Foto: nifab.

tradisjonen, er situasjonen omtrent slik: A. Om lag 1 million av den norske befolkninga brukar ein eller annan form for naturmedisin eller alternativ behandling jamleg. Dette talet har halde seg rimeleg stabilt dei siste ti åra med ein liten nedgang i 2014.2 B. Dei aller fleste som er innafor dette brukaromfanget, har ei pragmatisk haldning til denne medisinske tradisjonen ved at dei også nyttar etablert medisin samstundes eller vekselvis. Dei fleste er også pragmatiske i den forstand at dei gjer bruk av den behandlingsmetoden som gjev mest nytte der og då. Tendensen i helsevesenet er at den blir meir og meir brukarstyrt, ved at ein har å gjera med informerte pasientar som i større grad ynskjer å vera med på å ta avgjer når det gjeld deira eiga helse. C. Sekkenemninga «alternativ behandling» famnar ein stor variasjon når det gjeld utdanningsomfang

Denne enkle statusrapporten fortel at denne medisinske tradisjonen ser ut til å ha etablert seg som eit viktig supplement til det etablerte helsevesenet, og er etter alt å døma komen for å bli. Ein kan lika dette eller ikkje. Ein kan også velja å gruppera denne tradisjonen i same eller liknande segment som religion, og dermed la det leva sitt eige liv utan nemneverdig innblanding frå samfunnet. Eller – som eg sjølv og NNH er tilhengjar av – finna reguleringsmåtar som kan skapa gode rammevilkår til beste for befolkninga. Vi har i vår handlingsplan3 uttrykt ein visjon om at alle innbyggjarar, uavhengig av geografi og økonomi, skal kunna få eit trygt naturmedisinsk tilbod. Det er å ta folk flest på alvor. Ideologi kan ein bruka til mykje anna, men mindre når det gjeld politikk om kanskje det viktigaste i livet: helse eller fråvær av helse.

Forslag i rapporten

Sandøy kjem med ein del forslag til endringar i forhold til nåverande praksis, blant anna reglar for bruk av alternativ behandling om ein er lege, fjerning av mva–fritak for alternativ behandling og endre eller leggje ned NAFKAM/NIFAB.4 • Alternativ behandling og legar


Om ein skulle utarbeida forskriftsmessige avgrensingar for legar i å nytta behandlingsmetodar som i dag er definert som alternativ behandling, vil dette vera utfordrande reint juridisk og skapa eit unødig byråkrati. Draumen om ein rein evidensbasert praksis er umogleg, noko alle legar veit. Individuell erfaringsbasert klinisk kunnskap bør ikkje undervurderast, sjølv om den har lågare grad av dokumentert evidens. Hovudregelen bør vera at bruk av ulike terapeutiske metodar må knytast opp til kompetanse. I fleire land i Europa må legar ta spesialutdanning i naturmedisinske fag for at slik behandling skal koma inn under refusjonsordningar. 5 • Fjerning av mva–fritak Om ein meiner noko om utjamning innan eit slikt viktig område som helse, er forslaget om å leggja mva på alternativmedisinske tenester eit steg i gal retning – og usosialt. Samfunnet må heller bruka mva som eit styringsverktøy når det gjeld profesjonalisering av sektoren. Dette kan dei enkelt gjera ved å knyta offentleg fagkrav til

Registeret for utøvarar av alternativ behandling – ikkje som legitimeringsbillett, men som eit incitament for å styrkja pasienttryggleiken. Dei som ikkje tilfredstillar denne «samfunnskontrakta», får mva.

fokuset på andre terapeutiske tilnærmingar – spesielt overfor samansette kroniske lidingar. Det har spesielt ramma terapiformer som har ei meir individuell tilpassa tilnærming, og ført dei ut i det vitskaplege mørke holet som unyansert er blitt kalla «placebo». Dette rammar også terapiformer som i dag er autorisert. Sandøy og Civita skal ha kredit for at dei viser interesse for denne behandlingstradisjonen. Dokumentet har mange interessante drøftingar som er vel verdt å ta med seg i ei evaluering, noko NNH meiner tida er mogen for. leiar@nnh.no

• NAFKAM/NIFAB Det ville vera eit stort kompetansetap å skulle leggja ned denne institusjonen. Sandøy har etter vår meining tolka mandatet deira rimeleg snevert, i og med at han ikkje tek med forbrukarperspektivet, men einsidig fokuserer på effektstudium som relevans for integrering i helsevesenet.

Vitskapssyn og politikk

Noter

Sandøy målber at staten burde «bekjenne seg til et evidensbasert vitenskapssyn». Forslaga hans har dette som utgangspunkt. Dette kan høyrast tilforlateleg ut, om ein meiner at medisinsk vitskap er verdinøytral – eller for den saks skuld at Staten er verdinøytral. Røyndomen og historia6 viser noko anna. Det biokjemiske hegemoniet i medisinsk vitskap har utan tvil skapt framgang på mange område, men har samstundes svekka

http://www.civita.no r efhttp://nifab.no/hva_er_ alternativ_behandling/tall_og _fakta/ nafkam_undersoekelsen_2014 3 r efhttp://www.nnh.no/vedlegg/564.pdf 4 r efhttp://nifab.no/ - http://uit.no/om/ enhet/forsiden?p_dimension_id=88112 5 H omeopatisk tidsskrift nr. 1-2013. http://www.camdoc.eu/Pdf/ CAMDOCRegulatoryStatus8_10.pdf 6 h ttp://www.minervanett.no/ vaerdigrundlaget-forbliver-vor-kristneog-humanistiske-arv/ 1 2

Bach dit barn op! Forfatteren Susanne Løfgren er utdannet sykepleier og alternativ behandler. Hun har arbeidet med Bachremediene siden 1982. Som koordinator for Den internasjonale Bachterapeututdannelsen i Scandinavia har hun undervist og ledet en lang rekke kurs innen bruk av Bachremediene. Bach dit barn op! er en lettfattelig og velorganisert introduksjon til bruk av Bachremediene. Forfatteren gir innledningsvis en kort introduksjon til Bachs Blomsterremedier. Det understrekes at boken også er for de voksne. Det er viktig at de voksne tar ansvar for egne utfordringer, slik at barn ikke behøver å bære de voksnes byrder. Filosofien bak Bachsystemet er at det er naturlig

å oppleve vanskelig følelser. Man slipper ikke unna følelsene ved å bruke remediene, men kommer lettere gjennom dem. Den praktiske anvendelsen av dråpene beskrives på en grei måte før de ulike midlene presenteres. Boka avsluttes med kapittelet: Bach i hverdagen med barn. Her nevnes en lang rekke situasjoner hvor det kan være på sin plass å benytte remediene. Jeg tror at mange foreldre vil kjenne seg igjen i flere av situasjonene som beskrives i boka, og synes boka bør være en fin inspirasjonskilde til refleksjon over egen og families situasjon. Barn fortjener å bli tatt på alvor og naturmidler har ofte en rask virkning på deres tilstander. redaksjon@nnh.no

Susanne Løfgren: BACH DIT BARN OP! En oppslagsbok om Bachs blomsterremedier til barn og deres voksne. Forlaget casu.dk, 2014 ISBN 978-87-997390-0-4

naturterapeuten • mars 2015

15


B o k o mt a l e

|

T ho r e K . A alb e r g , C an d . p olit . , fagbokfo r fatt e r og

En av de verste formene for fruktose er smoothie fordi de viktige fibrene blir ødelagt i prosessen.

Søtt og farlig:

Den bitre sannheten om sukker Robert Lustig er utdannet lege og er professor ved University of California. Han er en av verdens fremste eksperter på sammenhengen mellom sukker, fedme og sykdom. To av de viktigste røde trådene i boken er at det er en myte at en kalori er en kalori og at de fete selv er skyld i sin fedme. Fedme er en kombinasjon av flere faktorer: fysikk, biokjemi, endokrinologi, nevrologi, psykologi, sosiologi og miljøets innvirkning på helsen. Forfatteren mener at det er det mest kompliserte problemet mennesket står overfor i dag. Lustig beskriver utviklingen av fedme og forklarer sammenhengen

16

naturterapeuten • mars 2015

mellom hva som skjer hormonelt og biokjemisk i kroppen ved inntak av karbohydrater, proteiner og fett. Han trekker inn stress, insulinresistens, diabetes, metabolsk syndrom og leptinresistens. På samme måte som rusmidler, kaffe og tobakk, er også enkelte matemner, spesielt hurtigmat, vanedannende. Det er de fire matvarene transfett, forgrenede aminosyrer, alkohol og fruktose som bidrar til undergangen. De verste formene for fruktose er sukker og maissirup. Brus og fruktjuice er like ille. Det samme med fruktsmoothie fordi de viktige fibrene blir ødelagt i prosessen. Forfatteren vier et eget kapittel til kosttilskudd, og hans konklusjon er at det er lettere å erstatte noe som mangler med tilskudd enn å fjerne noe som det er for mye av. Han ser også på hvordan ulike miljøgifter kan virke fedmefremmende.

Boken dokumenterer hvordan helsetilstanden er i USA, et fenomen som har ringvirkninger til hele resten av verden. Lustig tar et oppgjør med den amerikanske filosofien om at enhver er sin egen lykkes smed. Han gir et usedvanlig godt bilde av hvor forskjellig den amerikanske modellen er i forhold til den skandinaviske, med velferdsstaten som har trygdeordninger og som til en viss grad styrer næringsinteressene. Den mest effektive måten å komme noen vei i USA, er å gå til søksmål mot produsenter. Men det er en langvarig prosess. Han sammenligner matvareindustrien med tobakksindustrien. I 1984 erklærte den amerikanske helsedirektøren at røyking er skadelig for helsen. Likevel tok det 30 år før samfunnet brød seg nok til å gjøre noe med det. Matvareindustrien har lært av tobakksindustrien


hom ø o p at

Robert Lustig : Søtt og farlig Den bitre sannheten om sukker 341 sider. Lille måne, 2014

og bruker de samme knepene for å unngå reguleringer. I USA er det de store farmerne via landbruksdepartementet som i realiteten styrer ernæringspolitikken. Maisprodusentene mottar enorme subsidier. Av mais lages HFCS, et sukkerstoff som er billig å produsere og som erstatter hvitt sukker i mange produkter. Det ble tatt i bruk som smaksforsterker da fettinnholdet i matvarer skulle reduseres. Lustig drøfter ulike kosthold, fra de som baserer seg på lavkarbo med mye animalsk fett til vegansk og vegetarisk. Han gir en oversikt over mat og drikke som anbefales, hva en skal være forsiktig med og hva en helt skal unngå. Rådene er ikke helt ulike det andre har kommet frem til. Disse rådene, sammen med andre, vil bidra til å endre kroppens hormonelle miljø, som er en forutsetning for dem som ikke har en god helse. Lustig er en av dem som gjennom hele boken forklarer virkningen av ulike næringsstoffer. Men det som virkelig kan monne er folkehelsetiltak. Forfatteren viser til en rekke områder hvor personlig

frihet og ansvar ikke er noe mer enn et mantra. Det er lenge siden jeg har lest en bok som tar et så kraftig oppgjør med kapitalismen. Han er skeptisk til produsenter av kosttilskudd. Når det gjelder matvareindustrien er han like kritisk til den som til tobakksindustrien. Derfor er det for meg et paradoks at han er så lite kritisk til den farmasøytiske industrien. Han har ingen motforestillinger mot vaksine. Siden han er lege er det ikke forbausende at han representerer en skolemedisinsk tradisjon. Men på den annen side evner han å gå imot sine egne når det gjelder sammenhengen mellom ernæring og sykdom. Det er ikke tilfeldig at denne boken er en New York Times’ bestsel ger. Til forsker og lege å være, viser han usedvanlige gode pedagogiske evner. Han beskriver ikke bare sammenhenger, men forklarer dem også. For å lette forståelsen bruker han bilder og kasus. I tillegg har boken en svært god progresjon og den er meget systematisk. Boken er proppfull av næringsrike fakta og detaljer som kan komme leseren til gode. I noen av sine sidekommentarer viser han også en ironisk og humoristisk snert. Den navnløse oversetteren har gjort et svært godt arbeid. Noen ganger er han tydelig på at det er oversetterens anmerkninger, mens andre ganger er det uklart hvem som har forfattet det som står i parentes. Teksten som er brukt i selve figurene, kunne med fordel ha vært oversatt til norsk. Boken har noen få unødvendige gjentagelser. I tillegg til at faguttrykk forklares i teksten, har boken også en ordliste. Boken har mer enn 200 referanser og den inneholder et omfattende register. For den som ønsker en lettlest bok om sammenhengen mellom sykdom og ernæring, og som er skrevet at en usedvanlig kunnskapsrik og ryddig forfatter, er dette boken. thorekaalberg@gmail.com

VI Søker skribenter Naturterapeuten ønsker å knytte til seg skribenter for ulike fagområder og temaer. Alt fra politikk, utdanning til klinikkdrift og faglige spørsmål er av interesse. Vennligst kontakt redaktør Helen T. Holm på epost redaksjon@nnh.no eller Mobil : 993 44 388

  Til  NNHs  medlemmer  

Klikk deg  inn  på    

MEDLEMSSIDER     på  www.nnh.no     Her  vil  du  finna  nyttig  informasjon  om   blant  anna:       -­‐ Medlemsfordelar   -­‐ Lovverk   -­‐ Info  om  ansvarsforsikringa   -­‐ Helseopplysningsskjema   -­‐ Gratis  internett-­‐profilering   -­‐ Journalveiledar   -­‐ Reglar  for  marknadsføring   -­‐ Reglar  for  bruk  av  NNH  logo   -­‐ Registerordninga   -­‐ Om  momsfritak   -­‐ og  mykje  anna     Ring  eller  send  melding  til  NNH  kontoret   om  brukarnamn  og  passord.   Tlf.  22  33  32  20   post@nnh.no    

naturterapeuten • mars 2015

17


a k t uelt

|

A RE T H O RE S E N , ak u p u nkt ø r , hom ø o p at & M a r k u s st e in e r D r . V e t . M e d .

Det tredje prinsipp i akupunkturbehandling og egentlig i all behandling med urter, homøpati og osteopati Del 1: 1. Kraften og meningen i å balansere overskuddet og underskuddet fra midtpunktet

Del 2 i neste utgave: 2. Kinesisk pulsdiagnose i den vestlige kulturkrets 3. H  elbredelse gjennom Kristus og antroposofi

V

ed akupunkturbehandling behandler man vanligvis smertene og betennelsen, det vil si energioverskuddet. Noen behandler underskuddet av energi som er årsaken til overskuddet. I denne artikkelen beskriver vi en tredje mulighet i akupunkturbehandlingen, basert på å balansere overskudd fra midten. Dette prinsippet vil bli beskrevet som en universell sannhet som kan finnes både i filosofi og i religion. Det første prinsippet, som er dominerende i TCM (Tradisjonell K(Ch)inesisk Medisin), er å behandle symptomer, det overskytende, overskuddet; det astrale overskuddet. Dette betraktes som å behandle det symptomatiske. Det andre prinsippet går ut på å behandle underskuddet, det eteriske underskuddet, som er årsak til det astrale overskuddet; altså en causal behandling i stedet for en symptomatisk. Det tredje prinsippet er å aktivere balansen mellom det overskytende og det manglende, noe som aktiverer både det første og det andre prinsippet.

18

naturterapeuten • mars 2015

Are Thoresen. akupunktør, homøopat.

Forfatterne har praktisert denne metoden i noen tid, og resultatene er meget gode. Vi oppfordrer alle terapeuter til å være klar over disse tre prinsippene, og særlig prøve det tredje.

Innledning

Østerrikeren Rudolf Steiner beskriver det åndelige grunnlaget for sykdom som følger; La oss først bygge et solid grunnlag for å forstå gjennom visse Teosofiske konsepter. Hvis vi ønsker å vurdere våre liv under slike påvirkninger, må vi ta hensyn til de vesener som er den dypere årsaken

’’

til sykdom: de luciferiske (i denne artikkelen vil jeg benevne disse vesenene «Yang Patologiske strukturer», YAPS) og ahrimanske (i denne artikkelen vil jeg benevne disse vesenene «Yin Patologiske strukturer», YIPS) vesener. Jeg vil be leseren tenke over en del merkelige fenomener de fleste akupunktører har opplevd; at den patologiske strukturen beveger seg fra hode til føtter. En migrene, som er en pulsåre som banker på en nerve i medisinsk forstand, kan vandre fra hodet ut i stortåa, fra inne til ute, – fra brystet ut i armene. Dette er vanskelig å forklare fra et medisinsk ståsted. Om vi vurderer det mest eksterne aspektet, kan vi tenke på alle YAPS vesener som om de besitter de krefter som vi føler når følelsen av å være fantastiske oppstår i oss, når vi gir oss ensidig over til entusiasme, når vi, – hvis vi kan uttrykke det billedlig, hengir oss til en tendens til å gå ut av, ut over vårt fysiske hode med vårt jeg, at vi befinner oss hinsides vårt hode. Når vi opplever slike tendenser, ansporer vi de universelle krefter eller vesener vi kaller YAPS. Tenk på vesener dannet av de kreftene som forsøker å vokse, eller passere ut av hodet, og du har de luciferiske vesener (YAPS) som har en viss tilknytning til vår menneskelige verden.

La oss i utgangspunktet feste vår oppmerksomhet på de eksterne aspekter av disse vesenene. De lever i de samme områdene som menneskene lever.
Omvendt; tenk på alt som presser oss ned mot jorden, alt som gjør oss til edru filistere, som gjør oss borgerlige og som leder oss til å utvikle grådige materialistiske holdninger. Tenk på alt som eksisterer i oss som tørt intellekt, og du har de ahrimanske krefter. Det vi her har beskrevet fra sjelens aspekt kan også beskrives fra et kroppslig aspekt. Man kan si at man er i en mellomstilling mellom kreftene i knoklene og kreftene i blodet, eller intensjonene fra blodet og intensjonene fra knoklene. Knoklene har en tendens til å kalsifisere oss; med andre ord, å «ahrimanisere» kroppen, til å herde mennesket. Blodet ønsker å kjøre oss ut utover oss selv, til å «lucifisere» oss. Uttrykt i patologiske begreper blir blodet febrilsk. Vår sjel og vår bevissthet blir drevet inn i fantastiske tankeformer og ideer. Knoklene kan spre sin natur over resten av organismen, slik at mennesket blir kalsifisert og stivner slik det skjer med de fleste i alderdommen. Vi kan si at det som lever i blodet tenderer mot YAPS; det som lever i knoklene tenderer mot YIPS. Mens YAPS- og YIPS-prinsippene viser seg i forholdet mellom blodet og knoklene, vil disse kreftene også vise seg i menneskets sjel, og en likevekt mellom disse kreftene vil være like viktig som i kroppen. I denne likevekten, som vi kan kalle den tredje posisjon, er det likevekt mellom de overentusiastiske og de edruelige og filistrøse tendensene. Tenker vi på dette må vi si til oss selv: vi er bare i stand til å forstå verden og sykdom hvis vi tenker dem delt i tre, triaden; på den ene side det luciferiske (YAPS), på den andre siden det ahrimanske (YIPS) element. I midten står mennesket som det tredje element, i en tilstand av likevekt mellom de to, og må, for å kunne føle sin gudommelige essens, opprettholde en balanse mellom de to ytterpunktene. På den ene siden av skalaen er det luciferiske element (YAPS) som trekker oppover; på den

andre siden av skalaen er det ahrimanske element (YIPS) som trekker nedover. Å holde vekten i perfekt balanse krever det essensielle vesen av mennesket. De som i tidligere tider ble innviet i den åndelige evolusjons hemmeligheter, understreket det faktum at det kun er mulig å forstå vår kosmiske eksistens hvor mennesket er plassert, hvis vi forstår triaden. Dermed kan vi si at vi må forholde oss til tre viktige faktorer i den kosmiske eksistens, nemlig: det luciferiske element som representerer den ene siden av siden av balansen, det ahrimanske elementet som representerer den andre siden av balansen, og tilstanden av likevekt som er Kristus-impulsen.

Det tredje prinsipp i pulsdiagnose

Vestlig skolemedisin undersøker også pulsen; den fysisk-materielle puls knyttet til frekvens og blodtrykk. Blodtrykket blir målt direkte på en arterie, og blodverdiene blir bestemt gjennom vitenskapelige metoder ved analyse av blodet. Goethe sa: «Naturen er åndens åpenbare eller avslørte hemmelighet», «das offenbare Geheimnis». Vi kan også, på grunnlag av blodparametrene som bestemmes i vanlige blodundersøkelser, analysere dem i henhold til de eteriske, astrale og åndelige funn vi gjør gjennom pulsdiagnosen. For å undersøke parametrene i blodet kreves avanserte apparater. For å undersøke pulsen kreves en meditativ forberedelse, noe som fører oss inn i den åndelige verden, en tilstand som er nødvendig for god pulsavlesing og -analyse. En metode til å gå inn i den åndelige verden, hvor vi skiller tenkning, følelse og vilje, er å konsentrere seg om den tredje eller fjerde dimensjon i den fysiske tilværelsen. Dette trenger en forklaring. Når vi skuer ut over verden oppfatter vi den i høyde, bredde og dybde, og også i tiden. Dette er fire dimensjoner av den fysiske virkeligheten. Når vi er i stand til å skille dybden fra bredden og

fra høyden (dette må selvsagt gjøres meditativt i vår bevissthet), vil de tre sjelekvalitetene tenkning, følelse og vilje være enklere å skille. Metoden har blitt brukt i lang tid av urfolk, for å komme inn i den åndelige verden. Den brukes fortsatt i dag av mange åndelig søkende. Når vi med vilje skiller noen av de tre/fire dimensjonene i den fysiske verden, vil vi lettere separere de åndelige også. Når vi blir fri fra tid og rom, kan vi bruke pulsdiagnosen til å diagnostisere over store avstander, og vi kan også bruke den til å behandle terapeutisk. Når vi er i den åndelige verden, en verden av Qi, eteriske og astrale energier, en verden av de åndelige kreftene i triaden, vil hele pulssystemet endre seg på en måte som er vanskelig å beskrive med ord. Pulsen endres og viser oss de patologiske endringene i de eteriske, astrale og åndelige legemene til pasienten, liksom i våre omgivelser; hvor enn vi velger å sette inn vår intensjon eller konsentrasjon. Tid og rom eksisterer ikke i den åndelige verden. arethore@online.no

naturterapeuten • mars 2015

19


a k t uelt

|

E n o k gr o ven

Eit stort eksperiment Den norske regjeringa forsøkjer å tvinga oss til å eta genmat

I årevis har store delar av verdas befolkning latt seg lure til å vera med på det største eksperimentet som nokon gong har vore gjort på menneskjer og planter. Den anerkjende biolog og forfattar Dr. Rupert Sheldrake seier i eit intervju: Eg ser ikkje ei einaste årsak til at vi bør delta i dette enorme eksperimentet, styrt av selskap som berre har eitt mål for auget, og det er profitt. Kva er vitsen med å ta sjansar om ein ikkje har noko å vinne? Tenk at det er «miljøministeren» som prøver å godkjenna genmat i Noreg! Attpåtil legg ho skulda på den tidlegare regjeringa fordi dei ikkje tok ei endeleg avgjerd i saka. - Maisen utgjer ingen uakseptabel risiko for miljøet eller norske forbrukarar. Det har Miljødirektoratet slått fast med fagleg forankring, sa miljøminister Tine Sundtoft i intervjuet med Bergens Tidende. Er nordmenn viljuge til at ta ein akseptabel risiko? Kvifor skal dei det, når dei kan ta null risiko ved å eta normal mat? Og kva med råda frå GenØk og Bioteknologinemda om å avslå alle søknadar om import av genmat i Noreg? Om ikkje styresmaktene høyrer på dei som er meint å gjeva dei råd, kven skal dei då høyra på? Sytti til åtti prosent av alle matvarer i USA inneheld ein eller fleire genmanipulerte ingrediensar. Vil vi ha det slik i Noreg?   Fiskeoppdrettsindustrien har i mange år klart å snu seg unna det norske forbodet mot genmat, og har

20

naturterapeuten • mars 2015

men denne loven vil regjeringa ikkje lenger fylgja sidan dei no meiner at handelsavtalane er viktigare enn nordmenns helse. At vi gjennom EØS må godta alle nye genmanipulerte organismar EU godkjenner, er absurd.

BRANSJENS LYGNER:

Enok Groven enokgroven@hotmail.fr Har i fleire år reist kring i verda og jobba som fotomodell. For eit par år sidan starta han «Fashion Against Climate Change», som har til formål å få folk til å involvera seg i kampen mot klimaforandring. facebook.com/groups/ fashionagainstclimatechange/

dimed hatt sjanse til å bruka genfôr i ei rekkje år. Kva tid vart vi informert om det? I ei årrekkje har det vore ein hard dragkamp mellom EU og USA, kor sistnemde prøver å tvinga EU til å ta imot og produsera genmaten deira. USA har førebels gitt opp å importera nye genmanipulerte organismar til EU sidan størsteparten av borgarane der no går i mot genmat. Europearane har no byrja å avsløre Monsanto, og difor prøver dei sistnemde å få fotfeste i Noreg, der regjeringa er livredd for å missa handelsavtaler. Berre sjå kva som skjedde då Dalai Lama vitja Noreg!   Det er pga. genteknologiloven at vi til no har klart å unngå genmat,

Sprøytemiddel: Eg er van med å høyra at genteknologi vert nytta for å redusera bruken av sprøytemiddel. Om ugrasmiddeltilverkaren Monsanto hadde laga desse plantane slik at dei ikkje trong å sprøytast så mykje, ville konsekvensen ha vore at dei selde mindre ugrasmiddel, og dimed tente mindre. Monsanto og andre liknande firma har i ei årrekkje vist at det er nettopp innteninga dei bryr seg om, ikkje folks helse. Før i tida var det vanlege folk som dreiv gardar og eigde frøa og jorda dei vart sådd i. No er det sprøytemiddelprodusentane som har kontroll over frømarknaden. Er ikkje det skremmande å vite at det er ugrasmiddelfirma som vil laga maten din? Større avling: Mange trur at bruk av genteknologi fører til større avlingar. Argumentet har ingen basis i røynda, og kan lett avsannast ved å sjå på tal frå uavhengig forsking. Ifølge FNs matvareprogram produserast det nok mat i verda til å fø tolv milliardar menneskjer. Motiva for genmanipulering er først og fremst kommersielle eller politiske – utan omsyn til liv og helse. Den verdskjende biologen Dr. Rupert Sheldrake seier: Å hevda at genmat gjev større avlingar er for augeblikket berre lygn og propaganda, som Monsanto brukar for å rettferdiggjera øydelegginga dei held på med.


Monokultur: Opportunistiske bioteknologiselskap har klart å overtala regjeringar omkring i verda til å godta eit industrielt produksjonssystem med berre eit par typar matplanter. Ved å utvikle eit landbruk basert på planter som alle har dei same arveeigenskapane, får ein monokulturar som toler mindre uvêr og klimaendringar. Ifølge FNs matvareorganisasjon er meir enn tre fjerdedelar av det genetiske mangfaldet i våre avlingar gått tapt sidan Monsanto kom til makta. Strategien deira går ut på å kjøpe opp produsentar av naturleg sákorn i utviklingsland, for så å stengje dei ned. Slik drep dei all konkurranse. Monsantos monopol på frømarknaden reflekterar dei monokulturane dei tvingar fram med sitt eiga landbruksdiktatur. Ifølge Den internasjonale kon-

’’

kan verta motstandsdyktige mot antibiotika, og desse kan formeira, spreia og forandra seg.

ikkje vil at du skal vite at det er deira produkt du kjøpar. Det er yttarst mistenkjeleg! På syttitalet tilverka dei det livsfarlege sprøytemiddelet «Agent Orange», og ramma over fire millionar vietnamesarar, og gjorde over ein million av desse funksjonshemma. Monsanto vart aldri straffa for dette, sidan «Agent Orange» var rekna som eit sprøytemiddel, og ikkje eit biologisk våpen på denne tida.

Norsk forskning på genmat

Eg har tala med forskar Thomas Bøhn ved GenØk i Tromsø, som står for den fremste forskinga på genmat i Noreg. Bøhn fortalde at vasslopper fôra med genmat hadde mykje dårlegare overlevingsevne, enn dei som vart fôra med vanleg mat. I tillegg testa dei ti typar genmat, og fann ekstreme mengder kreftframkallande ugrasmiddel i sju av ti prøver. Undersøkinga viser òg at styresmaktane i land kor genmat er lovleg, justerer grenseverdiane ikkje basert på nye vitskaplege bevis, men etter kor mykje sprøytemiddel dei finn i vekstane. I Europa vart grensa heva frå 0,1 mg pr. kg til 20 mg pr. kg (ein 200-dobling) i 1999!

Mot naturlovene?

Genmanipulering er ikkje det same som krysning, som har vore praktisert i mange år. Bioteknologien tek ikkje omsyn til Darwins naturlov som seier at eksisterande genetiske strukturar har utvikla seg over millionar av år, og skapt ein perfekt balanse i naturen. No vert denne hårfine balansen

Biologisk forureining kan verta den største fara ved genetisk

forandring. Skadelege organismar kan verta motstandsdyktige mot antibiotika, og desse kan formeira, spreia og forandra seg.

vensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) er det ein menneskerett å ha tilgong til tilstrekkeleg mat. Dette tyder at maten skal vera av god eller akseptabel kvalitet, og genmat er absolutt ikkje i den kategorien. Forsking viser at genmat endrar arvestoffet i kroppane våre, men allreie vert det nytta som dyrefôr og menneskjeføde over heile verda, og det før nokon i det heile tatt veit kva det er. Det at mykje av genmaten vert til dyrefôr er Monsantos medvitne strategi for å få snikinnført genmat til alle land. Hadde folk visst at det var genmat dei åt, og dei fylgjene det har, ville dei gjort alt for å unngå den. At genmat har vore innført så fort fortel meg at ein her har med store krafter å gjera. Monsanto er ei av dei einaste merkevarene på jord som

Monsanto har infiltrert det amerikanske rettssystem og miljødepartement. Den tidligare nestleiaren i Monsanto er no direktør i det amerikanske mattilsynet! Det er dette nære forholdet mellom lovmakarane og bransjen som er årsaka til at matprodusentar i USA ikkje er tvungen til å merkja genmat. FDAs direktør gjekk nemleg mot lovforslaget om å merkja denne type mat. Monsanto har uttalt at dei er redd merkinga ville villeie forbrukarane! Årleg leiger Monsanto inn tusenvis av lobbyistar, advokatar og PRfirma for å spreia deira påstandar, slik at forbrukarane skal verta mindre skeptisk til genmat. Monsanto har tidlegare forsøkt å bestikka journalistar med opp til to millionar dollar for at dei skulle halde kjeft om helseproblema genmaten fører til.

øydelagd, og det skjer forandringar som ikkje kunne ha skjedd naturleg. Dette hender ekstremt raskt utan at ein har tilstrekkeleg oversyn over moglege fylgjar. Filosofen Arne Næss meinte at alle dyr og planter på jorda er med i eit uendeleg fint og samansett økosystem, kor dei alle er avhengig av andre arter for å klara seg. Om ein forandrar ein organisme i naturen, vil det ha fylgjer for andre arter. Det at organismar tilpasser seg miljøet kring seg for å overleva vil i praksis innebera at når ein sprøyter planter med ugrasmiddel, vil insekt, ugras og bakteriar læra seg å tola gifta. Genmat er ikkje berekraftig sidan fleire typar insekt og bier vil døy ut før dei vil vera i stand til å utvikla resistens. Biologisk forureining kan verta den største fara ved genetisk forandring. Skadelege organismar

naturterapeuten • mars 2015

21


a k t uelt

|

utan grensar - naturen har avgrensa ressursar.

Løysing

Monsanto lover bøndene høgare avkasting og større inntening, og lokkar dei inn i kontraktar kor bonden må kjøpa frø i tillegg til sprøytemiddel. Dagens amerikanske bonde kan snart ikkje velja å driva utan genteknologi.

Monsanto lover bøndene høgare avkasting og større inntening, og lokkar dei inn i kontraktar kor bonden må kjøpa frø i tillegg til sprøytemiddel. Dagens amerikanske bonde kan snart ikkje velja å driva utan genteknologi. Om han driv konvensjonelt og åkeren vert påverka av genmat, kan han risikera å verta saksøkt for ulovleg bruk av Monsantos patent. Om han driv økologisk kan han i tillegg risikera å missa sertifiseringa, og må i verste høve velja mellom å leggja ned drifta eller å inngå kontrakt med Monsanto. Kvar forskar som uttalar seg negativt om genmat vert forsøkt latterleggjort av «ekspertar» leid inn av Monsanto. Mange slike forskarar har slik mist jobbane sine, eller vore nekta vidare forskingsmiddel. Biologiprofessor Gilles Eric Seralini er ein av ekspertane som vert latterleggjort, for å sá tvil om hans integritet som vitskapsmann. Resultata av ein studie han publiserte i 2012 viste tydelege helseproblem som kreft, organsvikt og sterilitet

22

naturterapeuten • mars 2015

i rottene han fôra med genmat. Ingen vitskapsstudie er perfekt, men Seralinis to årlege studie av genmat, er mykje betre enn Monsantos eiga studie som berre vara i tre månadar. Testen som vart nytta for å legalisera Monsantos genmat vart spesialdesigna av bransjen sjølv, ikkje av uavhengige forskarar. Den moderne grådigskapstrenden søkjer berre maksimal fortenest. Dette er deira einaste «ansvar». Slik maksimerar ein (ifylgje teorien) både effektiv ressursbruk, tal på arbeidsplassar og verdiskaping. Forbodet mot genmanipulert mat eksisterar av tryggleiksgrunnar, men sidan genmanipulert mat er billigare å produsera vil det vera mogleg å tene meir pengar på den. Difor pressar aktørar innan grådigskapskulturen på for å liberalisera lovgjevinga her, og regjeringa vår stoler blindt på desse aktørane. Eg meiner det er ei grunnleggande motsetning mellom grådigskapskulturen og berekraftig utvikling: Kapitalismen er avhengig av evig vekst

Vi må innføra eit totalt forbod mot genmat i Noreg for å kunna halda landet fritt for skadeleg mat. Oljefondet må kvitta seg med sine investeringar på 13 milliardar kroner i Monsanto, og liknande firma. Den norske regjeringa må fylgja føre varprinsippet, og høyra på uavhengige forskarar som ikkje er lakeiar for kapitalen. Regjeringa må ikkje bøya seg for store multinasjonale selskap som går over lik for å få større inntening. Vi må òg jobba aktivt for å setja spørsmål ved dei retningslinjene som ligg til grunn for EUs bruk av genmat. I tillegg må vi som konsumentar gjera alt vi kan for å opplysa kvarandre om farane med genmat. Hugs Francis Bacons sitat «kunnskap er makt», og jo meir vi vanlege folk veit, jo meir makt har vi òg. Tenk på kor du plasserar pengane dine. For kvar krone som går til økologisk landbruk stør du gardbrukarar som ikkje berre tenkjer profitt, men òg på folks helse. Over heile verda går folk i tog mot Monsanto. Det er viktig å tenkja på at det skjer grøne framskritt kvar dag. I storbyar over heile verda dyrkar folk grønsaker i byhagane sine og sel overskotet til lokale restaurantar. Eit initiativ kalla Noas Ark vart nettopp starta for å gjeva frie bønder eit alternativ til Monsantos «daude frø». Vi kan ikkje ha ein regjering i Noreg som opptrer som nikkedokke for EU og den amerikanske matvareindustrien, og påførar sjukdom til sitt eiga folk! Kvifor er det slik at ein må bevisa at noko er utrygt og farleg for å klara å halda det unna marknaden? Det burde ha vore motsett.

Relaterte linker: http://genok.no

enokgroven@hotmail.fr Publisert: 02.12.2014 – harvest.as


| E r ling M| o x n e ss , M a ked t uelt l emssider

N o r g e s N at u r m e d isin S e nt r al

Hold deg frisk med propolis

P

ropolis er et velkjent produkt blant de fleste naturmedisinere. Selv om det har havnet litt i skyggen av Manukahonning de siste årene, er det ikke mindre nyttig av den grunn. Bier er svært sårbare for angrep fra bakterier og virus, og propolis fungerer som deres naturlige beskyttelse. Propolis har en kompleks kjemisk struktur og er en salig blanding av kvae, bivoks, nektar, bipollen, eteriske oljer og enzymer fra biene. Propolisen brukes til å tette, isolere og desinfisere bikuben. Når biene beveger seg rundt i kuben så desinfiseres de også ved kontakt med propolisen. Den australske forskeren prof. Hiroshi Maruta har forsket på propolis i over 30 år og sammenlignet propolis fra forskjellige land. Hans funn viser at propolis fra New Zealand

er gjort mye forskning som viser at propolis kan ha en positiv effekt på helsen og styrke immunforsvaret. Kvaliteten på propolis har imidlertid vært svært variabel, avhengig av hvor den kommer fra. Ren propolis inneholder mye kvae og har en svært karakteristisk smak og en voksaktig konsistens som klebrer seg til munn og tunge. Derfor utvinnes propolis gjerne til pulver (kapsler) eller løses i flytende væske, slik at det blir enklere å innta. Mengden av propolis og innhold av bioflavonoider i produktene bestemmer kvaliteten. Vær klar over at forsiktighet ved bruk av propolis bør utvises for barn under 2 år, og hos allergikere som kan reagere på produkter fra bier. Forøvrig er det ikke rapportert om bivirkninger. erling@nn-s.no

har et høyere totalt innhold av viktige bioflavonoider (7–11 %), enn propolis fra andre land (2–7 %). Årsakene til dette kan være at mer enn 80 % av plantene på New Zealand er unike og vokser ikke andre steder. På grunn av landets isolerte beliggenhet og begrensede befolkning er plantene også fri for tungmetaller og annen forurensning fra storindustri. En type propolis fra New Zealand kan garantere et innehold på 30 mg bioaktive stoffer per gram. Propolis med et høyt innhold av bioflavonoider er en sterk antioksidant og har vist seg både betennelsesdempende og avgiftende i tillegg til å være antiseptisk. Bioflavonoider fremmer opptaket av C-vitamin med alle dets funksjoner. Propolis er også rikt på mineraler og sporstoffer. Det

naturterapeuten • mars 2015

23


M ed l emssider

|

Frå NNH-kontoret Kontingentfakturering, Efaktura og avtalegiro Som meldt tidligere foretar vi nå selv all fakturering. Så langt ser dette ut til å fungere godt. I den forbindelse er det viktig at alle sørger for å oppgi riktig epostadresse til NNH. Og, ikke minst er det viktig at du benytter riktig kontonummer, som er nytt av året! Samarbeidet med Visma avsluttes ved avslutningen av 2014-regnskapet. Henvendelser vedrørende kontingent, faktura mv skal derfor rettes til NNHs kontor. Vi har opprettet avtale med ny regnskapsfører, som overtar føring av regnskapet fra 1.1.15.

Register for utøvere av alternativ behandling Som meldt i Naturterapeuten nr 4/2014 ble det, for å dokumentere gyldig ansvarsforsikring, den 6.2. sendt samlet oversikt til Brønnøysund over alle NNH-terapeutmedlemmer som er registrert i nevnte register. Gå inn på www.brreg.no for å sjekke at alt er i orden for deg! Noen er falt ut av registeret på grunn av manglende betaling av årsavgift til Brønnøysund.

John Petter Lindeland, leiar@nnh.no

Trine Hamnvik, post@nnh.no

Sigrun Kirkeberg, sk@nnh.no

Ansvarsforsikringen Årets forsikringsbevis blir om kort tid lagt ut på våre medlemssider. Alle terapeut- og studentmedlemmer må lese gjennom dokumentet da det kommer endringer fra tid til annen. Ikke minst gjelder dette side 3 «Forsikret virksomhet».

Naturmedisinsk antologi er til salgs for kr 150 til medlemmer. Pris til ikkemedlemmer, kr 200,- Frakt og fakturering kommer i tillegg. Vi foreslår at medlemmer selger denne, det finnes garantert interesserte pasienter eller andre som vil kjøpe boken. Ta kontakt med kontoret dersom du vil ha bøker tilsendt.

Årets kongress på Sundvolden Datoen er 23.–25. oktober. Sett av datoen nå. Programkomiteen er i fullt arbeid!

Kontakt gjerne kontoret om du har spørsmål post@nnn.no

Faglig oppdateringskalender Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Denne kalenderen er også tilgjengelig for medlemmer av Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) med samme rabattfordel. For MNNH terapeuter, vil kurs godkjent av NHL utløse den samme fordelen. Se deres kalender på nhl.no/events/maned Se mer informasjon under Kurs og møter på nnh.no Gjennom NNH sitt etiske regelverk er alle terapeutmedlemmer forpliktet til å oppdatere seg faglig. Eksempler på slik aktivitet kan være: fagkurs i både inn/ utland, egenarrangerte studiegrupper, individuell undervisning hos terapeut/lærer, nasjonale fagsymposier, studieturer med faglig innhold, foredrags/undervisningsvirksomhet, skriving av fagartikler, forskning. Se NNHs Utdanningsdokument. www.nnh.no - Utdanning

24

naturterapeuten • mars 2015

13. mars 2015 Ufrivillig barnløshet – Hvordan behandler vi det? Kursholder: Anette Heggemsnes, homeopat MNHL Stavanger 14. – 15. mars 2015 Homøopati – seminarhelg Seminarleder: Homøopat MNNH Einar Berntsen. Oslo 21. mars 2015 ARRC’s 17th International Acupuncture Research Symposium. King’s College – London 30. – 31. mai 2015 Homøopati – seminarhelg Seminarleder: Homøopat MNNH Einar Berntsen. Oslo 05. – 07. juni 2015 HRI’s 2nd International Homeopathy Research Conference Arrangør: Homeopathy Research Institute. Roma – Italia


BLI MED! NAFKAM søker deltakere til

Studie av framtidens behandlingsvalg

Seniorforskerne Agnete E. Kristoffersen og Anita Salamonsen ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) søker deltakere til en ny og viktig undersøkelse av nordmenns nåværende og framtidige bruk av alternativ behandling. De som bruker alternative behandlere, som for eksempel naturterapeuter, er ekstra viktige deltakere i studien. Gå inn på www.ubishops.ca/helseomsorg_studie for å delta, og du kan til og med vinne et gavekort! Agnete E. Kristoffersen og Anita Salamonsen er begge seniorforskere ved NAFKAM, UiT Norges arktiske universitet, og har avlagt to av Norges første doktorgrader på nordmenns bruk av alternativ behandling. Kristoffersen har forsket på bruk av alternativ behandling blant kreftpasienter hentet fra Kreftregisteret og Tromsøundersøkelsen (http://munin.uit. no/handle/10037/5255#sthash.rFLJ 4aOb.dpbs), mens Salamonsen blant annet har studert gode erfaringer med alternativ behandling blant pasienter med kreft eller multippel sklerose og kommunikasjonen mellom disse brukerne av alternativ behandling og deres leger (http:// www.nnh.no/article.aspx?subid=875; http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=353842). Nå skal de to forskerne i samarbeid med professor Fuschia Sirois ved Bishop University i Canada (http://www.ubishops. ca/phwb/people/dr-fuschia-sirois/) i gang med en ny og viktig studie for å belyse folks behandlingsvalg i dag og i fremtiden. –Vi vil undersøke hvordan folk i Norge og Canada tenker rundt sine behandlingsvalg nå og fremover i tid. Det betyr at både personer som har helseplager og personer som per i dag regner seg som friske vil være viktige deltakere i prosjektet. Det samme vil både personer som er hyppige brukere av alternativ

deg med erfaring med alternativ behandling hos terapeut, til å delta i studien. Alle deltakere er anonyme for forskerne. Den første rapporten om resultater fra denne studien vil etter planen foreligge mot slutten av 2015. Har du spørsmål om denne studien før, under eller etter deltakelse, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Agnete Kristoffersen. – Jo flere som svarer, jo mer kunnskap samler vi inn til beste for morgendagens pasienter, avslutter Agnete Kristoffersen og Anita Salamonsen.

Anita Salomonsen, seniorforsker NAFKAM

behandling, og personer som ikke bruker alternativ behandling i det hele tatt. Deltakere som har erfaring fra besøk hos alternative behandlere kan bidra med ekstra viktig informasjon, sier Kristoffersen og Salamonsen. –Vi mener at brukerperspektivet som er i fokus i denne studien kan gi viktige innspill til både norske helsemyndigheter, alternative behandlere og behandlerorganisasjoner når det gjelder et treffsikkert innhold i framtidens helse- og behandlingstilbud, sier Anita Salamonsen. Agnete Kristoffersen tilføyer at det også vil bli interessant å sammenligne svarene fra Norge og Canada: – Selv om den offentlige helsetjenesten i disse to landene har en del likhetstrekk, finnes det også forskjeller som for eksempel tilgangen til klinikker som tilbyr både konvensjonell og alternativ behandling. De to NAFKAM-forskerne inviterer nå alle interesserte, og spesielt

Her kan du markedsføre deg og ditt! Naturmed. aromaterapi Majorstuen Alternative Senter Jeanette Førland

Reg. Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH

Stressreduksjon, avspenning, helseforebyggende: • Naturmedisinsk Aromaterapi • Svangerskapsmassasje • Triggerpunkt / klassisk massasje • Meridianmassasje • Cellulitt massasje • Kosmetisk akupunktur • Øreakupunktur Ole Vigsgate 19A, 0366 Oslo, Tlf. 936 62 745 post@naturmedisinskaromaterapi.no www.naturmedisinskaromaterapi.no

naturterapeuten • mars 2015

25


a k t uelt

|

Kvalitetssikring av studieplanar/utdanningar

Foto: Jeanette Førland.

NNHs landsmøte 2004 i Stavanger gjorde vedtak om at NNHs Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram skulle vera gjeldande som vegvisar og strategidokument når det gjeld behandling av studieplanar/utdanningar og andre forhold som knyttar seg opp til ei slik verksemd. Sentrale element i godkjenningsprosedyren av studieplanar/utdanningar er vurdering i forhold til formuleringar når det gjeld verdigrunnlag og målsetjing, struktur på studieplan, fag/emneoversikt, klinikk/praksisordningar, lærarkvalifikasjonar, undervisningsmetodar, fordjupingsoppgåve, sensorarbeid, metodar for kunnskapsmåling, vitnemål/diplom, opptakskrav og realkompetanse, skulestruktur, skulereglement/studiekontrakt, lokalitetar/ hjelpemiddel, pensumlitteratur. NNH er gjennom dette arbeidet med på å skapa ei kompetanseutvikling i dei ulike utdanningsinstitusjonane og samstundes ha fokus på dei rettar og krav studentane har når det gjeld studietilbud/utdanning.

26

naturterapeuten • mars 2015

Presentasjon av godkjente studieplanar/utdanningar Namn

Godkjent søknad

Akademi for Fem element akupunktur http://afea.no/

• Fem element akupunktur

Bio Medicus Akademiet http://www.biomedicusakademiet.no/

• Øyreakupunktur

Fortuna Life/Universal connections

• VEKS-fag

Institutt for Helhetsmedisin http://www.ifh.no/

• Grunnmedisin • Soneterapi

JA!Klinikken v/Jorun Kvithyll. http://jaklinikken.no/

• VEKS-fag

Naturterapiskolen Nord http://www.naturterapiskolen.no/

• Naturmedisinsk aromaterapi • Grunnmedisin

Norsk Institutt for Fem-Element Akupunktur

• Fem element akupunktur

Nordens Stjerne. http://www.nordensstjerne.com/

• Hjertehealing

Norsk aromaterapiskole. http://www.aromedica.no/

• Naturmedisinsk aromaterapi

Soneterapiskolen v/Terje Horpestad http://www.sandnessoneterapi.no/page14aa.html

• Soneterapi

Sirius Naturterapeutisk Skole http://www.sirius-skole.no/Forsiden.html

• Naturmedisinsk muskelterapi • Grunnmedisin • Biomekanikk

Skandinavisk Hesteterapiutdanning, SHU http://www.gislerod.no/index.php/skolen

• Holistisk hesteterapi

Tunsberg Medisinske skole http://www.tunmed.no/

• • • •

Aalbergs senter for veiledning v/ Thore K. Aalberg

• VEKS-fag

Naturmedisinsk grunnutdanning Grunnmedisin VEKS-fag Ernæringsterapi - innpassing for kandidater med bachelor i ernæringsfysiologi • Biopati


Avslører lykkepillens sanne ansikt Antidepressiva kan få oss til å unngå øyekontakt med andre mennesker. Denne overraskende effekten kommer fram i en ny studie fra Psykologisk institutt. Allerede etter første pille begynner menneskekroppen å reagere, ifølge en studie gjennomført ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. Studien kan være første skritt på veien mot en mer individualisert behandling av psykiske lidelser. – En del pasienter som får antidepressiva unnviker blikket til andre personer og effekten ser ut til å inntreffe veldig fort, sier postdoktor Rune Jonassen. – Hos flere av kvinnene i studien så vi en reaksjon som minte om en angsteffekt. Dette så vi ikke hos kontrollgruppen. Det er kjent at antidepressiva kan gi en følelse av uro i starten, det har blitt kalt en bivirkning. Nå kan det se ut som om dette ikke er en bivirkning, men at det er en del av lykkepillens faktiske virkning, fortsetter Jonassen.

Ulik effekt

Ifølge tall fra Reseptregisteret brukte 312.877 nordmenn antidepressiva i 2013. Langt fra alle merker en positiv effekt. Studenter og forskere ved Psykologisk institutt ville teste medikamentet på en annen måte enn legemiddelindustrien vanligvis gjør. I stedet for å spørre brukerne hvilken effekt de opplever over tid, ga de et utvalg friske, unge kvinner én dose hver med det antidepressive medikamentet Citalopram. Så studerte de hvordan denne enkeltdosen påvirket kvinnenes øyebevegelser. Kvinnene fikk se bilder av nøytrale menneskeansikter på en dataskjerm. Under skjermen ble det plassert en såkalt «eye-tracker», som skulle registrere lysrefleksjonen fra kvinnenes øyne. Ved å fange opp denne refleksjonen, kunne forskerne måle presis hvor blikket vandret. Hva betyr det så når blikket vårt søker å unngå andre menneskers øyne? Ifølge tidligere forskning, er dette et tegn på at vi er engstelige og urolige. Vanligvis ser vi først mot andre menneskers øyne, så nese og munn for å oppfatte sinnsstemninger. Men er vi urolige eller engstelige, kan vi helt ubevisst unngå å se andre mennesker i øynene. I følge NLP unnviker deprimerte andre menneskes blikk, og depresjon medfører ofte en opplevelse av manglende tilhørighet.(red.anm.) Uio: Det samfunnsvitenskapelige fakultets nettside 21.11.2014

plantesteroler

Senker kolesterolet - uten bivirkninger. For høyt kolesterol? Omfattende forskning viser at mellom 1,5 - 2,4 gram plantesteroler om dagen senker kolesterolnivået på en naturlig måte og uten bivirkninger. Zerochol er et kosttilskudd med plantesteroler fra økologiske og ikke genmodifiserte planteoljer. To tabletter Zerochol til dagens hovedmåltid, sammen med et variert kosthold og mosjon vil for de fleste være tilstrekkelig for å opprettholde et sunt kolesterolnivå. Mer informasjon på www.zerochol.no

60 tabletter á 800 mg plantesteroler

Importør: Norges NaturmedisinSentral as, PB 529 Brakerøya - 3002 Drammen. Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold og en sunn livsstil.

naturterapeuten • mars 2015

27


B o k me l ding

|

J ohn P e tt e r L in d e lan d , N at u r t e r a p e u t M N N H

Historia om einsretting  og konformitet Forfattarane gjev i forordet klar melding om kva som er utgangspunktet for boka: kloden vår står ikkje berre over for ei ytre økologisk krise, men også ei indre. Måten menneske tenkjer om og behandlar den ytre verda, speglar også korleis me tenkjer om og behandlar oss sjølv – og vår eigen organisme.

Den reduksjonistiske tenkinga som har vore dominerande gjennom fleire sekel, har frambringa verdifull kunnskap og praktiske verktøy, men har også skapt fleire negative sideeffektar som blir meir og meir tydelege i dag. Forfattarane har spesielt framheva korleis dette påverkar vår organisme og naturen omkring oss. Det paradoksale i etablert medisin, er at det som skulle vera til gagn for oss, kan i neste omgang føra til det motsette: «En stor del av alle medikamentene som brukes i skolemedisinsk behandling, ender opp som kjemiske reststoffer i vårt kloakksystem. Også her advarer nå forskere. P-piller og ander medikamenter som havner i naturen, påvirker dyr og menneskers hormonsystem. At disse utslippene er små i volum, ser ikke ut til å være formildene, siden mengder selv i gramstørrelse kan spres over store områder og føre til negative helsekonsekvenser for både dyr og mennesker. Tiden for eksponering er også avgjørende.» Eit anna perspektiv med boka er diskusjonen om vitskapleg metodikk i samband med forsking på naturmedisin og alternativ behandling. Forfattarane legg til grunn at dagens metodeval er ute av stand til å gje ein fullgod vitskapleg forklaring av grunnleggjande livsprosessar, «fordi den er bunden opp i kravet om at bare reduksjonistisk forklaring er vitenskapelig gyldig».

Klinisk praksis Britt Hertzberg Untiedt har i kapitlet Klinisk praksis på ein uførleg måte gjort greie for sine erfaringar gjennom si tid som naturmedisinsk terapeut.

28

naturterapeuten • mars 2014

Kapitlet blir avslutta med kosthaldet si betydning i klinisk praksis.

Historisk perspektiv

Vilhelm Schjelderup og Britt Hertzberg Untiedt: Helsekampen – hundre års strid om alternativ medisin Paradigme forlag. ISBN 978-82-93235-10-1

Her kjem det fram verdifull kunnskap som både kan vera til nytte for nyutdanna terapeutar, men også for dei med lang fartstid. Untiedt gjev oss på ein god måte innsyn i diagnostiske metodar og behandlingsstrategi ved ulike tilstandar, og ikkje minst strekar ho under pasientens autonomi som eit vesentleg verdielement i praksisen. Konkret gav dette seg utslag i blant anna det dei kalla «journal for kreativ helseprosess», der blant anna pasientane kunne velja om dei ville ta vare på eigen journal. Vidare var «informasjonen tilpasset og ble ledsaget av et eget «velkomstskriv» som forklarte kven vi var, vår kompetanse, lovregler for behandling, våre testmetoder og foreslåtte terapier og en rekke andre detaljer.»

Vilhelm Schjelderup opnar sitt bidrag til dette kapitlet med ein sjølvrefleksjon når det gjeld den statlege utveljingspolitikken til legeyrket, og kva konsekvensar dette har hatt og vil ha for medisinsk tenking og utvikling: «Legeyrket krever mer ansvarsfølelse av utøverne fordi det dreier seg om menneskers sykdom og helse, deres liv og død. Det er vanskelig å komme inn på lukkede legestudier, og bare de med gode karakterer fra videregående og eventuelt med tilleggsutdanning, blir tatt opp. Det er derfor naturlig at vi leger er særlig utsatt for å bli ofre for denne vitenskapens overtro, å tro at vi vet mer enn vi faktisk gjør. Det er også forståelig at vi iherdig forsvarer vår vitenskapelige status og forsøker å verge oss mot alt som kan svekke tilliten til at vi virkelig vet hva vi gjør.» Gjennom kapitlet tek han oss med på ei vandring frå renessansen, via hekseprosessane og opp til moderne tid, der kommersielle krefter etter kvart blir ein sterk aktør og set sitt preg på både utdanning og val av vitskapleg metode innan medisinen. Flexner-rapporten frå USA blir brukt som eit døme på korleis dette blei gjennomført i praksis, og kva fylgjer det fekk for naturmedisinen – og for det me i dag nemner som skulemedisin.

Biokjemi versus biofysikk Vilhelm Schjelderup gjentek her det han i både tidlegare bøker og artiklar


har framheva: ei vesentleg årsak til den låge statusen til naturmedisin og alternativ behandling, er at det dominerande biokjemiske hegemoniet innan medisinen er ute av stand til skapa akseptable forklaringsmodellar for slike medisinske tradisjonar som tek utgangspunkt i organismen som ein heilskap, og der intervensjonen som oftast ikkje er tufta på biokjemisk tenking . Han framhevar biofysikken, ECIWO-biologien og biofotonteorien som moglege verktøy til å skapa forklaringsmodellar som kan få ein allmenn aksept.

Samandrag og konklusjon På omslaget uttrykkjer forfattarane at dei med boka ynskjer å stimulera til ein fordomsfri debatt og eit betre samarbeid mellom skulemedisin og alternativ behandling. Det fyrste kan ein vona på, men om det siste blir gjeldande er meldaren meir usikker på om vil skje. Ei av årsakene til dette trur eg ligg i boka sin brodd og kontrastering når det gjeld omtalen av etablert medisin, samstundes som sjølvkritiske refleksjonar overfor eigen tradisjon mest er fråverande. Eg trur føresetnaden for ein god dialog, meir burde vera tufta på kunnskap og avklaring av premissar ut ifrå eit fenomenologisk perspektiv. Iveren etter å overtyda andre om både den mest fortreffelege forklaringsmodellen og terapeutisk potensiale, kan ofte føra til endå djupare meiningsgrøfter – spesielt med tanke på at forklaringsmodellar aldri vil vera i nærleiken av å vera røyndomen sjølv. Om forfattarane har hatt von om at boka skulle fanga interesse utover eige interne miljø, t.d. i akademia, måtte nok ei meir konsekvent kjeldevising vore på plass. Elles er språkføringa tilfredstillande, bortsett frå nokre få uhell. Med sine manglar, er boka likevel eit viktig innspel som bakgrunnsinformasjon for eit sivilisert ordskifte framover leiar@nnh.no

Minneord  Arnt Folkman D

fragmenterte og stykket opp den homøopatiske kunnskapen han hadde tilgjengelig fra de tidligere mestre og satte bitene sammen igjen i egne systemer og strukturer – alltid bygd på allerede foreliggende kunnskap fra Hahnemann, Bönninghausen, Hering, Kent etc. Mye av hans forståelse kommer til uttrykk i hans artikler «Individualitet og patologi i homøopatien» og «Forståelse av legemiddelpotensen – en mulighet til å forstå homøopatien» som i sin tid ble utgitt i det uavhengige tidsskriftet Aude Sapere og som nå finnes på nettstedet Aude Sapere Online. Det er med stolthet vi kan påberope oss å ha vært en medvirkende del av den faglige fordypinga, de spennende fagsamlingene, opprettelsen av eget fagforum, utgivelsen av eget tidsskrift og andre faglige aktiviteter miljøet rundt Arnt hadde i gjære på 90-tallet. Og når vi ser på resultatene og den faglige tryggheten de som valgte Arnt som faglig veileder, i dag har, er det ingen tvil om at hans utrettelige arbeid og pedagogiske tilnærming har sådd solide faglige frø som vil spire og gro seg sterke inn i fremtiden. Vi lyser fred over hans minne. Svein Johannessen, Randi Oshaug, John Petter Lindeland og Einar Berntsen

et er alltid vemodig når noen går bort og ikke lengre er blant oss. Da vi fikk meldingen om Arnt Folkmans bortgang, var det allikevel noe helt spesielt. Arnt var vår faglige veiviser inn til den grunnleggende forståelsen av det homøopatiske behandlingsprinsippet, og vi er han evig takknemlig! Det var ikke noe slinger i valsen hos Arnt. Å komme til han som student satte spor. Han stilte krav – krav som skapte nyttige endringer i oss. Han lærte oss studieteknikk. Han lærte oss systematisering gjennom å fragmentere og syntetisere faglige tekster. Han lærte oss å studere «Organon» og få oss til å forstå hvilket storartet faglig verk dette er. Han viste med tydelighet hvordan Hahnemann pedagogisk hadde bygd opp dette læreverket etter spiralprinsippet – fra det generelle til det spesifikke, fra den teoretiske tilnærminga til den praktiske – og hvordan det til alle tider kan brukes som oppslagsverk i den daglige praksis. Og kanskje aller viktigst - Arnt lærte oss kritisk tenking og ga oss mot til å tenke selv. Kort sagt: Aude Sapere. Arnt var en sliter. Han ville forstå homøopatien og omsette sin forståelse i praksis. Han ga aldri opp, om enn det til tider buttet imot og han følte seg alene med sin forståelse. Arnt

naturterapeuten • mars 2014

29


a k t uelt

|

t e r j e va r p e , nat u r t e r a p e u t mnnh

Terje Varpe gjesteforeleser i usa

Utah Foot Zone Association (UFZA) inviterte til soneterapikonferanse 14. – 15. november 2014 i Thanksgivings point, Salt Lake City. Konferansen markerte 25-års jubileet for oppstarten av en ny tid for soneterapi i USA. Det var 25 år siden Charles Ersdal startet utdanningen av terapeuter i USA. I den forbindelse ble det invitert til en sesjon til Charles Ersdals minne. Katri Norblom, opprinnelig fra Dals Rostock i Sverige, nå bosatt i Livingston, Minnesota, var den som organiserte Charles sin utdanning i Sverige og så et behov for dette også i USA. Hun brakte derfor Charles over, og hun var naturlig nok invitert til denne minnesesjonen. Det var også undertegnede, som var invitert

30

naturterapeuten • mars 2015

til konferansen for å holde innlegg om Ersdalmetodens utvikling gjennom de 25 siste år. Konferansen ble åpnet av UFZAs leder Trudy Thurgood. Hun ga en innføring i den siste tids lovendring i staten Utah. Tidligere har soneterapi vært forbudt som yrke. Det har ikke vært

anledning til å ta betalt for tjenesten soneterapi. Dersom noen skulle ha dette som yrke måtte en ha en godkjenning for å utøve massasje. Pasientene kunne da få soneterapi «på kjøpet». UFZA startet et arbeid for å få endret dette. De kom i kontakt med senator Bryan Greene som så det urimelige i loven og startet


prosessen med å få endret lovverket. Han fortalte om sitt arbeid i delstaten for å få gjort om dette yrkesforbudet. Endringen ble gjennomført så sent som våren 2014, men forbudet gjelder fortsatt i flere amerikanske stater. Det er pr i dag kun 38 stater i USA hvor det ikke er forbud mot utøvelse av soneterapi som selvstendig yrke. En del av konferansen var viet 25-årsjubileet for Charles Ersdal sin oppstart av undervisningen i USA. Han ble hedret med en intervjurunde med Katri Nordblom, Amber Jensen og Jeanne Harold, som var blant hans studenter i USA, samt undertegnede. I tillegg var dr. Martha Libster med på skype-video. Martha reiste til Norge for å studere soneterapi hos Charles. Hun hadde dessverre ikke anledning til å komme til Utah grunnet en presentasjon hun holdt innen helhetlig sykepleie.

Resten av konferansen

Konferansen bød på et stort spekter av innlegg, blant annet et soneterapifaglig innlegg om bruk av sosiale medier i markedsføring. I tillegg bød innleggende på et variert utvalg av andre terapiformer. Kongressen ble gjennomført med stort sett 3 parallelle sesjoner, og det var naturlig nok ikke mulig å følge alle. Jeg valgte hovedsakelig innlegg hvor markedsføring var tema samt innlegg om hjernens anatomi og emosjonell anatomi. De ga vel egentlig ikke så mye nytt, mens forskjellige markedsføringsteknikker føles mer nyttig.

Rundbordsdiskusjoner

Mot slutten av konferansen var det lagt opp til rundbordsdiskusjoner. Her viste et utvalg personer ulike teknikker i mindre fora. 8 til 10 personer roterte mellom de forskjellige «stasjonene». Her var også utvalget stort, fra ulike behandlingsteknikker til mer åndelig tilnærming til terapi. Det siste var kanskje ikke helt uventet, siden religion og åndelighet har en sterkt stilling i USA.

Utdannelsesnivå

seg selv, verdsetting av egen kompetanse samt smakebiter fra hennes artistkarriere. Kongressen er planlagt som en årlig kongress. Den neste finner sted i april 2016, dette for at det i framtiden skal være en kongress som arrangeres på våren. Kongressen ga begrenset faglig input, men gir et godt innblikk i hva som finnes på markedet. Det beste med en slik kongress er nok oppbyggingen av et sterkere kollegialt nettverk. terje@ notteroynaturmedisinske.no

Erfaringen fra konferansen viste et stort sprik i utdannelsesnivå, fra det enkleste hvor soneterapi kun ble beskrevet ut fra punkter av 7 chakraer til mer komplette utdanninger over flere år. I mitt møte med styret i UFZA ble NNHs utdanningsdokument og de nylig vedtatte fagretningslinjer i soneterapi presentert. Etter det jeg erfarte, lå disse langt over kravene til de fleste amerikanske forbund. Jessie Funk avsluttet Kongressen blant annet med foredrag om viktigheten av å ha tro på

Fagutdanning i massasjeterapi og soneterapi Institutt for helhetsmedisin er en fagskole i alternativ behandling. Vi tilbyr to komplette fagutdanninger - massasjeterapi og soneterapi. Utdanningene tilbys i Oslo og Bergen og går over to år på deltid. Utdanningene går over to år deltid, og studentene kan søke lån og stipend i Lånekassen. Med små klasser og kvalifiserte lærere har vi de siste 30 årene utdannet terapeuter på et høyt faglig og etisk nivå. Begge utdanningene er fagskolegodkjent. Dette gir en trygg ramme rundt utdanningen og et godt grunnlag for videre karriere. Studentene kan søke lån og stipend i Lånekassen.

Nye kull starter i Oslo og Bergen høsten 2015 - www.ifh.no Geitmyrsveien 45B, 0456 Oslo. Tlf (+47) 22 04 67 00, E-post: ifh@ifh.no.

naturterapeuten • mars 2015

31


a k t uelt

|

U N N I N O R B RE N DE N , alt e r nativ . no

Akupunktur i behandling av smerte – bedre enn placebo – Det er ingen tvil om at akupunktur kan hjelpe smertepasienter, hevder den anerkjente britiske forskeren Hugh MacPherson, som nylig besøkte Norge. Men hvilke mekanismer er det som virker?

For mange smertepasienter er det ikke så viktig om det er akupunkturen som virker eller om det er placebo, så lenge smertene reduseres. For andre er det viktig å få fakta på bordet og undersøke om behandlingen virkelig virker. – Mange tror at akupunktur er kun placebo, men dette er bare antagelser og ikke faktabasert, sier dr. Hugh MacPherson, seniorforsker ved University of York i England. Det var i forbindelse med Norsk Smerteforening sin jubileumskonferanse på Rikshospitalet i Oslo 8.–9. januar 2015, samt Akupunkturforeningen sitt seminar om smertebehandling tilkommende helg, at dr. Hugh MacPherson holdt innlegg om akupunktur i smertebehandling. Rikshospitalets store auditorium var fylt med interessert helsepersonell og utøvere av alternativ behandling som behandler folk med smerteproblemer. Leder i Akupunkturforeningen, Cecilie Brewer, var meget fornøyd da foreningen fikk tilbud om å arrangere en parallellsesjon om akupunktur og smerte på årets konferanse. Etter denne sesjonen fikk pressen anledning til å møte den anerkjente forskeren. – Sannheten er at akupunktur definitivt er bedre enn placebo for kroniske smertetilstander, hevder Hugh MacPherson. Han har mer enn 30 års erfaring som akupunktør. I tillegg til

32

naturterapeuten • mars 2015

praksis som behandler og hans forskning ved universitetet i York, underviser han ved Northern College of Acupuncture, der man i dag kan oppnå en mastergrad i akupunktur. Han står også bak tre bokutgivelser som omhandler akupunktur i praksis, forskningsstrategi og integrering av alternativ behandling.

Metastudie viser effekt

MacPherson har forsket på flere områder, blant annet akupunktur brukt ved artrose, depresjon, irritabel tarmsyndrom, ryggsmerter og nakkesmerter. I tillegg har han gjort undersøkelser rundt pasientsikkerhet og økonomiske fordeler for både pasient og samfunn ved bruk av denne behandlingsmetoden. En av de store undersøkelsene han har deltatt i er en metastudie på bruk av akupunktur i behandling av kronisk smerte. Studien Acupuncture for chronic pain: individual patient data metaanalysis som inkluderer 29 randomiserte kontrollerte studier med data fra 17.922 pasienter, ble publisert i Archives of Internal Medicine (JAMA Internal Medicine) høsten

2012. Resultatene viser at akupunktur er bedre enn vanlig pleie og bedre enn placebo, narreakupunktur, ved behandling av rygg- og nakkesmerter, slitasjegikt og kronisk hodepine. Hugh MacPherson er samarbeidspartner og medforfatter av denne undersøkelsen, som ble finansiert av US National Institutes for Health og UK National Institute for Health Research.

Hva virker

Innen Tradisjonell kinesisk medisin, som inkluderer akupunktur, ser en på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner, meridianer, som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien, «qi» eller «chi», strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse. Når en akupunkturnål settes i et akupunkturpunkt og manipuleres, skal det påvirke de områdene av kroppen som meridianen kobles til, ifølge tradisjonell teori. Dette er en forklaringsmodell som er vanskelig å begripe for mange, som ønsker naturvitenskapelig bevis for virkningen.


Endring i hjernen

Dr. Hugh MacPherson begynte å interessere seg for hva som foregår i hjernen når man mottar akupunkturbehandling. Dette førte til en liten studie sammen med kolleger ved et nevrologisk senter i York, hvor 17 friske personer fikk akupunktur mens de lå i en MR-scanner. Forskerne så etter endringer i området av hjernen som er assosiert med smerte, under akupunkturbehandling. De oppdaget at dette området i hjernen ble «slått av» i forbindelse med akupunkturbehandlingen. Scanneren målte blodoksygennivå i hjernen, og det som så ut til å skje, var at akupunktur minsket blodstrømmen og dermed reduserte aktiviteten i disse områdene av hjernen. – Det er opplagt at akupunktur har effekt på den delen av hjernen som er knyttet til smerte, hevder forskeren. Dette viser ikke akkurat

hvordan akupunktur virker, og det er mye arbeid som gjenstår, men det er med på å vise effekt utover placebo.

Derfor er det stadig flere som går til akupunktør istedenfor fastlegen med sine smerter. – Leger har begrensede metoder for å behandle smerte. Men man ser at akupunktur kan ha effekt, og det er årsaken til den store aksepten for bruk av akupunktur i Storbritannia, sier MacPherson, på pressekonferansen i Oslo. Dessuten mener den erfarne forskeren at det nå er en betydelig mengde bevis for at ekte akupunktur har effekt utover placebo. Akupunkturforeningens leder, Cecilie Brewer, ønsker å samhandle med legene. Hun sier at det ikke er enten/eller, men begge deler. Akupunktur er en god tilleggsbehandling for smertepasienter, og bør være noe legene trygt kan anbefale.

Overbeviste BBC journalist

TV-kanalen BBC fant dette så interessant at de ville gjenta eksperimentet med scanning av hjernen og måling av hjerneaktivitet ved akupunkturbehandling i forbindelse med TV-serien Trust Me I’m A Doctor. Dette ble vist i en sending som gikk på lufta høsten 2014. – Dette har endret mitt syn på akupunktur, sier BBC-journalisten. (Se klipp fra TV-serien BBC: Acupuncture and Pain: Trust Me I’m A Doctor)

Anbefales av leger

Utover smertestillende medikamenter, som både kan ha alvorlige bivirkninger og være vanedannende, er det som regel ikke annen behandling å tilby denne pasientgruppen.

Relaterte linker: http://archinte.jamanetwork.com/article. aspx?articleid=1357513

Publisert: 14.01.2015 – alternativ.no

Våre pasienter forventer å møte seriøse og kvalifiserte naturterapeuter

Vil du bli en av oss?

Vi kan tilby samarbeid med faglig dyktige kollegaer – innovativt og kompetent sekretariat – fagpolitisk talerør inn mot myndigheter og media – fokus på utdanning og kontinuerlig faglig oppdatering – ansvarsforsikring – medlemsblad. norske naturterapeuters HoVedorganisasjon

Ring oss på tlf. 22 33 32 20, eller send e-post til post@nnh.no Mer informasjon finner du på www.nnh.no

naturterapeuten • mars 2015

33


a k t uelt

|

Galt eller genialt? Kontroversiell teori peker på enkel behandling av kreft Forskere påstår nå at kreft er en feil i kroppen, som stammer fra den gang livet på jorden gikk fra å være encellet til å være flercellet.

Hva er kreft?

De fleste forskere og leger vil si at kreft er resultatet av skadelige mutasjoner forskjellige steder i arvemassen. Mutasjonene endrer cellene slik at de blir til kreftceller og vokser

KURS VI STARTER OPP NYBEGYNNER KURS I

AMU massasje I AUGUST

For påmelding og informasjon ta kontakt med Marie Reiråskag, epost vivendel@hotmail.com Tlf. 976 82 338 Finn oss på Facebook: BioTeam Helhetsterapi

34

naturterapeuten • mars 2015

ukontrollert. Kreft er altså noe man utvikler. Seniorforsker i astrobiologi Charles Lineweaver fra Australian National University, mener at virkeligheten er en annen. Ifølge ham er kreft en levning fra den gang da alt liv på jorden var encellet. Da gav det mening at celler delte sig uhemmet og hurtig fordi de ikke skulle ta hensyn til naboceller. Uhemmet vekst er nettopp et av kjennetegnene ved mange kreftformer.

Kreft er en funksjon vi alle har i oss

Da flercellet liv oppstod, ble denne mekanismen stengt. I dag går en celle kun tilbake til det tidlige, primitive stadiet når den blir stresset, for eksempel når et menneske blir utsatt for stråling. Kreft er ifølge Lineweavers teori, en funksjon vi alle har i oss, men som cellene normalt ikke benytter seg av. «Vår modell gir en enkel forklaring på hvorfor kreft oppstår eller faktisk gjenoppstår. For eksempel har 10 års forskning i cancer ikke resultert i funn av én eneste ny cellefunksjon. Nye cellefunksjoner burde ellers oppstå hvis man følger den normale teori for kreftutvikling. Men det forklarer vår modell,» skriver Charles Lineweaver i en mail til Videnskab.dk. Forskernes teori, og hva man kan bruke den til, er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet BioEssays.

Kreft oppsto for mere enn tre milliarder år siden

En av grunnpillarene i den nye teorien er det faktum at alle flercellede organismer kan få kreft. Det gjelder både dyr og planter. Derfor må cellemekanismene bak kreft, ifølge

Lineweavers forskningsgruppe, ha oppstått på et eller annet tidspunkt i en felles «forfader» til både planter og dyr, – altså i encellede organismer for mere enn tre milliarder år siden. Den gang var det en fordel for celler at de kunne dele seg hurtig og uten kontroll, presis slik kreft gjør. Da flercellet liv oppstod for mellom 1,5 og 0,5 milliarder år siden, var det nødvendig med kontroll av den enkelte celles vekst, og at hver celle kommuniserte med andre celler. Det gamle celleprogrammet ligger ifølge Lineweaver, i dvale og vekkes til live når celler opplever ugunstige forhold. Det kan blant annet være stråling som leder til skader på cellens DNA.

Kan lede til nye behandlingerI

«I dag prøver vi å behandle kreft med stoffer som hemmer celledeling. Men kreft har hatt fire milliarder år på å utvikle celledeling, så det er den god til. Celledeling er kanskje den mest beskyttede og minst sårbare cellefunksjon overhodet. Vi bør i stedet fokusere på behandlinger som angriper kreftens svakheter», sier Charles Lineweaver. Lineweaver peker blant annet på at det ifølge hans teori, vil være en mulighet å behandle kreft med oksygen. Det kan blant annet gjøres ved å gi kreftpasienter stoffer som frigir mere oksygen i blodet. Dette høres ikke fremmed ut innen naturmedisinen. Vi har snakket om forsuring av vev og mangel på oksygen som grunnlag for kreftutvikling, – lenge. Cellesalt nr 4, Ferr.Phos., beskrives som surstoffbærende, det inngår i hemoglobinet og er livsviktig for kroppens surstoff-fordeling. (red. anm.) og soneterapi gir bedret sirkulasjon og derved mer oksygen. Videnskab.dk 17.11 2014

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 01 2015  

Naturterapeuten 01 2015  

Advertisement