__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

MAT – TARM – HJERNE, vi hilser forskningen velkommen etter

Soneterapiens historie og tanker i tiden

Nr.4/2013 – 19. årgang. Løssalg kr. 75,-

www.nnh.no

N

O

N

NNHs 20 års jubileum i 2014


100% plantesteroler

Senker kolesterolet

Form: Tablett Innhold: Plantesteroler fra soya, solsikke, furu, mais og raps. Størrelse: 60 tabletter á 800 mg. Dosering: 2 tabl. daglig til måltid Maksimalt inntil 3 tabl. daglig Bivirkninger: Ingen kjente

Et nytt og 100% naturlig alternativ. EFSA-godkjent påstand om effekt! Plantesteroler har en lignende struktur som kolesterol og konkurrerer om opptaket fra tarmen til blodet. Ved inntak av plantesteroler blir derfor mindre kolesterol tatt opp i blodet og mer utskilt fra kroppen. Zerochol® kan tas samtidig med statiner. Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold og en sunn livsstil.

ÅRETS HELSEKOSTPRODUKT I DANMARK 2012!

Nå tilgjengelig i alle helsekost faghandler over hele landet og på www.arnika.no Importør: Norges NaturmedisinSentral as, PB 529 Brakerøya, 3002 Drammen. Telefon: 32 24 05 50 Internett: www.nn-s.no Nettbutikk: www.arnika.no


i nnho l d

|

naturt e rap e ut e n nr. 4 – 2 0 1 3

«Bietur» til Ukraina

NNHs 20 års jubileum i 2014 

• Side 6–7

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013

•• Filosofisk poliklinikk���������������������������������������������������������   5 •• «Bietur» til Ukraina ���������������������������������������������������������   6 •• Webinar med Dr Daniel Pénoël����������������������������������������   8 •• Helseminister Bent Høie – ein angrande alternativmedisinsk syndar�������������������������������������������� 10 •• Faglig oppdateringskalender������������������������������������������ 11 •• SABORG er en mulighet for bransjen til å oppnå noe på felles grunnlag �������������������������������������� 12 •• Soneterapiens historie og tanker i tiden����������������������� 14 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013����������������� 16 •• Vellykket fagkveld for soneterapeuter og refleksologer  21 •• NNHs 20 års jubileum i 2014 ������������������������������������������ 22 •• Trenger vi flere bøker om homøopati ifølge Hahnemann?������������������������������������������������������������24 •• Kvalitetssikring av studieplanar/utdanningar�������������� 28 •• Innspill til regjeringserklæring���������������������������������������� 30 •• Vår flytende historie og vår politiske virkelighet ����������31 •• Mat – tarm – hjerne���������������������������������������������������������� 32

• Side 16–21

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres.

Redaksjon

Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNHs syn.

• Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Ragnhild Marie Næss,Tønsberg Telefon 33 32 64 06/ 997 07 537 • Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

tidsskri

ft for n aturme

disin

M AT – TA RM – forsk ningen veHlkJERNE, v i hilser ommen etter

Soneterapiens historie og tanker i tiden

Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Formgiving: Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no

Jeanette Førland Mobil : 936 62 745. E-post: annonse@nnh.no

Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri

O

Annonser

N• Side 22–23

N

Nr.4/ 2013 – 19. årga ng. Løssa lg kr. 75,-

NNHs 20 års jub ile

www.nnh.no

um i 2014


VELKOMMEN TIL NORGES STØRSTE HELSEMESSE 7. - 9. Februar 2014 - Telenor Arena - Oslo

trer s i g e ndsr ratis å h r o F få g g o ger! a d deg e l ng al 50,a g n n i i kr. 7 Verd

Argus Gruppen AS Sandakerveien 76 E, 0484 Oslo, Norway TLF: +47 21 51 31 00/Faks: +47 21 51 31 02 E-post: info@argusgruppen.no

ÅPNINGSTIDER: Fredag 07.02 Bransjedag kl. 10-18 Lukket for publikum Lørdag 08.02 Bransjedag kl. 10-18 Åpent for publikum Søndag 09.02 Bransjedag kl. 10-17 Åpent for publikum

TRE MESSER UNDER SAMME TAK Trening 2014 www.helsemessen.no

www.treningsmessen.no

HEALTH & BEAUTY scandinavia

www.health-beauty.no


leder

|

H e l e n T . H o l m , R e dakt ø r

Filosofisk poliklinikk

Helen T. Holm Redaktør Naturterapeuten

”Gode leger vokser ikke på trær. De dannes gjennom mange års studier. De trenger faktakunnskap, praktisk trening, dømmekraft og et blikk for menneskelig sårbarhet.” Prof. Edvin Schei

Neste utgave Kommer i mars 2014 Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 10. februar. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no annonse@nnh.no

H

er om dagen leste jeg en artikkel med følgende overskrift i Tidsskrift for den norske Legeforening: ”Finnes det en legepersonlighet ?” Det var interessant lesning. Gjeldende kriterium for å kvalifisere til legestudiet i Norge er, og har i en årrekke vært, beste karakter i ”alt”, fra videregående skole. Det er få andre måter å skaffe seg tilstrekkelige tilleggspoeng på. Slik er vi vant til at det er i Norge til tross for at vi importerer leger fra mange ulike land hvor det råder helt andre kriterier for hvem som utdanner seg til dette yrket. Mange av disse legene blir ikke en gang avkrevet å mestre forståelig norsk språkføring. I Finland er det skolen som rekrutterer de beste hodene til sin lærerutdanning, mens vi her i landet trygt må kunne si at situasjonen er en annen. Den norske legeforening har sterk makt og har forhandlet frem mange lukrative avtaler for medlemmene. Hvilke andre yrkesgrupper har hatt mulighet til å jobbe helgevakter som gir uttelling som tilsvarer en månedslønn i andre yrker, på samme arbeidssted? Og hva er det som gjør at trailersjåfører kun kan jobbe i strengt avgrensede perioder, mens leger kan jobbe døgnvakter? Dette er fenomen jeg aldri har forstått. Men tilbake til kriteriene for utvelgelsen av norske legeemner og hvilke konsekvenser det måtte ha. Jeg må erkjenne at mitt forhold til leger er noe belastet av egne erfaringer, samt at det er preget av de mange pasienthistoriene jeg har hørt gjennom mange år. Enn videre synes jeg ikke at leger som Skavlan og deres støttespiller prof. Gundersen formidler noe sympatisk inntrykk når de trer frem i den offentlige debatt. Jeg har sett leger gjennom brilleglass farget av inntrykk av prestisjekamp motivert av økonomisk gevinst. Ovenfor nevnte artikkel fra legetidsskriftet kaster imidlertid et helt annet lys over situasjonen. Legeemnene blir karakterisert som de lydige, de som innretter seg etter systemet og som gjør alle

leksene og litt til. For ikke å snakke om at mange av de lyse hodene også gjør det godt på mange andre arenaer som for eksempel sport og som familiens gledes spredere. Nå har i tillegg jentene inntatt legestudiet for fullt og det finnes utvilsomt fortsatt mange snille piker. Da en kvinnelig lege som deltok på studiet i arbeids- og organisasjonspsykolgi ble spurt om hva hun ville bli husket for, svarte hun at hun ønsket å bli husket for at hun hadde vært flink, jeg gjentar; flink. I artikkelen jeg refererer til, la forfatteren vekt på at de flinke elevene i tillegg til å prestere også var preget av stor omsorg for sine medmennesker. Jeg har ofte lurt på hvorfor en lege setter seg i en situasjon som tilsier at det skal brukes ca 15 minutter pr konsultasjon. Hvordan får du da anvendt kunnskapen du har tilegnet deg og i tillegg utvist omsorg? En gang ble jeg overrasket over fastlegen min. Hun brukte neste 40 minutter på å ”kartlegge” meg. Dessverre må jeg tilføye at det den gangen dreide seg om å innhente opplysninger for å dokumentere et tilfelle. Hvis du i utgangspunktet er et omsorgsfullt menneske, tenker jeg at det må minst 7 års utdanning og ”hjernevask” til for å lære å passe inn i systemene som gjelder for fastleger og sykehusleger. Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri ved UiO og talsperson for Helsetjenesteaksjonen, skrev 22.7.13 at systemlojalitet og trangen til å være flinkest og gjøre som en får beskjed om, er den største trusselen mot legenes moralske integritet. Et utsagn som også kan være et bidrag til å forstå skepsisen ”skoleleger” ofte uttrykker overfor naturmedisin. Sett i lys av en teori som prediker at motivasjon kan inndeles i tre hovedgrupper: ønske om å prestere, ønske om å få makt, ønske om intimitet/nærhet, har nok leger ulik motivasjon, på lik linje med det en finner i andre yrkesgrupper. Kanskje det å bli kirurg er den enkleste løsningen; som en av dem sa i festlig lag: ”Jeg skjærer og syr, det er jobben min.” redaksjon@nnh.no naturterapeuten • desember 2013

5


a ktu e l t

|

R agnhi l d M . N æ ss , N aturm e disinsk e rn æ ringst e rap e ut , M N N H R e g

Familietradisjon. Ratmir og Leonid Yegoshyn avler dronninger i stor skala.

«Bietur» til Ukraina I mitt første år som hobbybirøkter, og takket være en storhjertet ektemann, fikk jeg «innvilget» tur med Norges Birøkterlag til Ukraina. Det ble en svært innholdsrik tur hvor småbarnssus ble byttet ut med biesus, kongress og besøk i Tsjernobyl.

Apimondia 2013

Hvert annet år arrangeres kongress for alle med interesse for og tilknytting til bier; det vil si birøktere, folk fra industrien, biologer, forskere o.s.v. I år var Kiev vertsby og samlet mer enn 10 000 deltakere fra ca 70 land. Island var et av dem. Landet har rundt 80 birøktere og honning fra Island er svært eksklusiv vare. Fra Zimbabwe møtte jeg Patience Tapomwa som jobber med bære-

6

naturterapeuten • desember 2013

kraftig levesett. Hun beskrev et prosjekt hvor de ga lokalbefolkningen to ting: planter av gode ”bietrær” og bikuber. Ved å se at disse trærne var viktige for biene som gir dem honning, ble de opptatt av å plante og å stelle godt med trærne. Et fantastisk vinn-vinn prosjekt! Det ble i løpet av fem dager avholdt nær 400 presentasjoner av ny forskning og kunnskap på området bier. I et senere nummer av Natur-

terapeuten vil du kunne lese om bieproduktenes helseeffekter.

Birøkt i Ukraina

I løpet av turen besøkte vi tre bigårder. Birøkt er stor næring i Ukraina, og hos dette nøysomme folkeslaget lager man mye av utstyret selv. I Norge bruker de fleste bikuber laget av isopor, mens trekasser er det rådende her i øst. Leonid Yegoshyn lever av honningproduksjon og


Sjarmerende babushkaer selger av sitt overskudd langs ukrainske landeveier.

dronningavl. Han aler frem 5-7000 dronninger hver sesong og leverer ukrainske steppebie-dronninger til blant annet Russland, Hviterussland og Frankrike. Avlsarbeidet er tidkrevende og det selekteres etter fem kriterier: eggleggingsevne, honningproduksjon, svermetrang, temperament og hygiene. Med hygiene menes det hvor flinke biene er til å holde orden i kuben. Når det gjelder utfordringer er varroamidden den største. Varroamidden er en parasitt som angriper både yngel og voksne bier. Den behandles for det meste med oksalsyre, men ulike giftstoffer benyttes også. I bekjempelse av varroa står Norge i en særstilling ved at det kun er tillatt å bruke oksalsyre, dette av hensyn til forbrukerens sikkerhet. I andre land er det et problem med utvikling av resistens overfor fluvalinat, et vanlig bekjempelsesmiddel, noe som blant annet har medført bruk av stadig større doser. For å styrke biene lager Lenoid Yegoshyn et uttrekk av furu og maimalurt som blandes inn i bienes mat før de innvintres. Andre naturmedisinske tiltak er bruk av kollodialt

sølvvann. Sølvvannet sprayes over rammene som brukes i kubene og ”biebonden” sier det har tatt knekken på mye sykdom. Familien Putivski har 260 bikuber. Det er salg av honning som er deres primære inntektskilde, og de samler pollen og propolis til eget bruk. I hagen har de en jordkjeller hvor biene overvintrer. Vintrene kan bli svært kalde, og dersom et bifolk dør om vinteren kan det være på grunn av liten biestyrke, det vil si for få bier, eller på grunn av for liten tilgang til mat. Utilstrekkelig og/eller bivirkning av bekjempelsesmiddel ved tilstedeværelse av varroa har også negativ effekt på overvintringsevnen.

Tsjernobyl

Det var den 26. april 1986 Tjernobyls reaktor nr. 4 eksploderte. Nå omgis det store kjernekraftområdet av spøkelsesbyer. Forlatte hus, butikker og lekeplasser vitner om ulykkens enorme effekter. Barna i byen Prypiat skulle for første gang ta i bruk et nytt pariserhjul 1. mai 1986. I stedet måtte de evakuere og mange gikk et kort og smertefullt liv i møte. Totalt ble omlag 350 000 mennesker

evakuert. Reaktoren hadde vært i drift i to år da ulykken skjedde under arbeidet med vedlikeholdskontroll. Det var påbegynt et arbeid med å bygge to reaktorer til, og disse ble aldri fullført. Etter eksplosjonen var første oppgave å slukke brannen. Dette gjorde man ved hjelp av fly som slapp ned bly. Siden var det stor fare for at den innkapslede, varme radioaktive massen skulle komme i kontakt med grunnvannet, noe som ville ha forårsaket en enda kraftigere eksplosjon. Dette ble forhindret ved at minearbeidere gravde en tunell ned under reaktorene og anla et kjølingsanlegg basert på flytende nitrogen. Hundretusenvis av brannmannskap og minearbeidere gjorde disse jobbene med livet som innsats, bokstavelig talt. Områdene rundt reaktoren er nå sperret av, først en sone 30 km fra reaktoren, så en sone med 10 km radius. Nesten 200 gamle mennesker har flyttet tilbake til husene sine i den ytre sonen. Sonen er likevel stengt av for alminnelig ferdsel, og det kan ikke dyrkes mat her siden radioaktiviteten er høy. Ved reaktoren jobber et fransk firma med å lage en sarkofag som skal settes rundt reaktoren. Den som ble laget i 1986 må snart forsterkes. Arbeiderne har spesielt verneutstyr og jobber på anlegget maksimum 14 dager i strekk. Nær 150 000 mennesker er offisielt erklært invalide på grunn av ulykken. Forekomsten av skjoldbruskkjertelkreft har steget markant. Da ulykken skjedde var Ukraina en del av Sovjetunionen. Det tok tid før nyheten om eksplosjonen ved Tsjernobyl nådde president Mikhail Gorbachev, og da ulykken påvirket landområder langt utenfor landets grenser forstod presidenten at det var nødvendig med hjelp utenfra. Dermed åpnet døren seg på gløtt for mer åpenhet mot vest, senere ved begrepet glasnost. ragnhild@holddegfrisk.no naturterapeuten • desember 2013

7


a ktu e l t

|

I nformasjon fra F S N A T

Webinar med Dr Daniel Pénoël Dr Pénoël er en av verdens største kapasiteter på naturmedisinsk behandling med eteriske oljer. Han holder webinar (internettbasert) 20.–21. januar 2014.

Plantesubstanser danner basis for svært mange konvensjonelle medisiner. I eteriske oljer finner vi mange av disse substansene naturlig og i en helhetlig form. Naturmedisinsk bruk av eteriske oljer gir ofte effektiv behandling uten bivirkninger. Dr Pénoël vil gi en innføring i hvordan eteriske oljer kan brukes på huden, via luftveier, oralt og rektalt. Det blir også gitt konkrete ”oppskrifter” på behandlinger. Et eksempel er hvordan eteriske oljer over lengre tid kan brukes ved infeksjoner som et alternativ til antibiotikabehandling. Dette gir færre bivirkninger og opprettholder tarmens naturlige bakterieflora samtidig som pasienten ikke utvikler resistens. Webinaret er tilrettelagt for alle som arbeider med alternativ, naturmedisinsk og helhetlig behandling.

FSNAT

Naturterapeuter i alle kategorier f.eks. fytoterapeuter, biopater, homøopater, naturmedisinske leger, aromaterapeuter og soneterapeuter vil oppdage nye og spennende behandlingsmetoder samt få innsikt i hvordan og hvorfor oljene virker. Påmelding: http://www.ecolepenoel.com/en/inscription/. Prisen er 350 Euro. Husk at du sparer mye tid og kostnader på et webinar som kan følges på internett hjemmefra. Detaljert påloggingsinformasjon og kompendium sendes deg i forkant. Det er også mulig å følge undervisningen direkte i Frankrike! Prisen er den samme men selvfølgelig kommer reise- og overnattingsutgifter i tillegg. Mere info finnes på samme webside som brukes til påmelding: http://www.ecolepenoel.com/en/inscription/.

Er du en terapeut som holder deg faglig oppdatert? AROMATERAPIENS DAG fredag 4. og lørdag 5. april 2014 i Oslo.

Calendula Officinalis Foto: Jeanette Førland ©2013

8

naturterapeuten • desember 2013

¥

Hvor oppdatert er du på eteriske oljer og regelverket? Ligger ansvaret for trygge produkter hos produsent og distributør alene?

¥

Tar du salg og markedsføring av din bedrift på alvor? Tar du riktig priser for dine behandlinger? Gjennom forelesning og enkle mentale øvelser, bli inspirert, gjør oppdagelser og finn din egen stil til det som fremmer det du gjør og den du er!

Programmet blir annonsert i sin helhet på nnh.no og i Naturterapeuten 1/2014. Påmelding til aromaterapi.fsnat@yahoo.com med ditt navn og kontaktinfo. Påmelding etter først til mølla-prinsippet så meld deg på allerede i dag.Velkommen ønskes fra NNHs faggruppestyret i Naturmedisinsk Aromaterapi. Fagseminarer kvalifiserer til faglig oppdatering i NNH.


Norges største helsemesse 2014 NNH har besluttet å delta på messen «Helse 2014» fra 7. til 9. februar 2014 på Telenor Arena, Fornebu. Vi får flere meget gunstige tilbud til våre medlemmer, adgang «2 for 1», og vi har fått en gunstig avtale om standplass. Arrangør er Argus Gruppen AS, som vi i mange år har samarbeidet med om annonsering av Avtaleboken. Vi vil legge vekt på å markedsføre våre medlemmer på helsemessen 2014. NNH har brosjyremateriell til alle terapeuter som tar vakt på NNH sin stand. En enhetlig og ryddig presentasjon hvor terapeutene deler ut sin kontaktinformasjon på ferdig stemplet ”NNH grønn flyer” i størrelse A6 til publikum og deltagere på messen. Har du ikke stempel kan du lime på visittkortet ditt eller skrive på kontaktinformasjonen. Det er ingen begrensning på hvor mange du kan dele ut og det gir god anledning til samtaler med publikum. NNH har flyere på standen, og du kan klargjøre dine når du kommer på vakt. Om det er ønskelig kan vi sende deg flyere på forhånd. Ønsker du å bestille; kontakt NNH kontoret med en e-post merket: «bestilling av flyere» til post@nnh.no. Ønsker du å benytte deg av dette fantastiske gratistilbudet til å delta på messen og samtidig markedsføre deg & NNH, så send en e-post til NNH kontoret merket «helsemessen 2014», med ditt medlemsnummer, navn og ønsket dag og tid du kan presentere deg. Her gjelder først til mølla-prinsippet!! Billettene kan du bestille direkte fra NNH sin medlemsside http://www.nnh.no/medlemlogin.aspx Mangler du brukernavn og passord, kontakt NNH kontoret post@nnh.no, så hjelper vi deg! Det inspirerende med denne helsemessen er en helt ny vinkling fra arrangøren, Argus Gruppen AS, til å favne fysisk og psykisk helse & velvære, ernæring, kosttilskudd, trening, sunn mat og matglede på en bredere måte enn ved tidligere arrangementer. Du som terapeut er viktig på helsemessen 2014 i formidlingen av din terapiform, dine erfaringer og det er samtidig en god anledning til å markedsføre egen klinikk. Det har vært ulike forsøk på å få i gang messer som passer for naturterapeuter. Denne gangen ser vi konturene av en messe som omfatter naturterapeuter, ulike pasientorganisasjoner og brukergrupper, kosthold, leverandører, foredrag mv som tilhører vårt arbeidsområde. NNH er derfor glad for å kunne være med sammen med våre terapeuter på «Helsemessen 2014». Lese mer om messen er: http://www.helsemessen.no/ index.php. Lukket fagmesse fredag, åpent for publikum lørdag og søndag. Vennlig hilsen generalsekretær Sigrun Kirkeberg

Hjelp allergikere til å bli kvitt sine plager med Bicom bioresonansterapi Du får tilgang til en vel utprøvd behandlingsform med meget gode resultater, og takknemlige klienter! Vi hjelper deg med å komme i gang, og fortsettelse av din virksomhet! Vi skaffer utstyret, har service, utdanning, støtte, sammenkomster, møter m.m. Les mer på vår hjemmeside. Hjertelig velkommen!

Bicom-Norden +46 225 23043 • mail@bicom-norden.se www.bicom-norden.se

naturterapeuten • desember 2013

9


K omm e ntar

|

A v J ohn P e tt e r Lind e l and , l e iar N N H

Helseminister Bent Høie – ein angrande alternativmedisinsk syndar Helse- og omsorgsminister Bent Høie har i intervju med to riksdekkande aviser, uttala at han sin interesse for og bruk av alternativ medisin er å rekna som ei ungdomssynd. Eg stillar meg undrande til at ein helseminister, som også skal forvalta lovverk og etablerte ordningar innan naturmedisin og alternativ behandling, uttalar seg i slike generelle vendingar om ein sektor. At han også brukar uttrykk som meir høyrer heime i religiøs terminologi, gjev ein klang av stigmatiserande og fordomsfulle tonar overfor eit felt som ein tredjedel av det norske folk brukar jamleg.

vilkår for integrering og samarbeid til beste for befolkninga.

Verdas helseorganisasjon – WHO

Hendeleg uhell

Eg vel å tolka dette som eit hendeleg arbeidsuhell frå ein nybakt minister som kanskje har behov for å markera seg i forhold til andre interessegrupper. Å skapa større legitimitet ved å vedkjenna seg noko ein angrar på eller nedvurdera andre, kan sjølvsagt vera ein brukbar strategi. Men som innleiing til ein god kommunikasjon, er dette ein tvilsam strategi. Helseminister Bent Høie bør snarast koma på banen og fortelja oss om han i det heile teke har tankar om denne sektoren, og helst i tydelege ordelag kva strategiar han har for framtida. Som

John Petter Lindeland, leiar NNH

professor Jarle Aaabakke, tidlegare rektor ved Universitetet i Tromsø og leiar for den fyrste offentlege utgreiinga om alternativ medisin i Noreg, sa i sin opningstale ved EUs Cambrella’s Final Conference i november i fjor: kritikarar av alternativ medisin må innsjå at denne medisinske tradisjonen er komen for å bli. Vegen framover er å auka kunnskapen om feltet og skapa gode ramme-

 Salg av mørkefeltmikroskoper  Mikroskop til tørkeprøver  Kurs i praktisk og teknisk bruk w w w. mik r o f o r um . no

10

naturterapeuten • desember 2013

Helseminister Bent Høie har heller ikkje vondt av å bli minna om kva WHO sin generaldirektør dr. Margaret Chan, sa i talen ved WHO sin kongress for tradisjonell medisin i Beijing 7. november 2008: ”Dei to systema tradisjonell og vestlig medisin treng ikkje stå i eit konfliktfylt forhold til kvarandre. Dei kan innanfor primærhelsetenesta tvert imot utfylla kvarandre i gjensidig harmoni, ved å ta i bruk dei beste eigenskapar frå kvart system og kompensera for innbyrdes veikskapar. Dette er ikkje noko som vil skje av seg sjølv. Det krev tvert imot tilsikta politiske vedtak. Men det kan gjennomførast på ein suksessfull måte.”

Pasienttryggleik

NNH har gjennom lang tid, både gjennom eigen organisasjon og SABORG, arbeida med kvalitetssikring og profesjonalisering for å styrkja pasienttryggleiken. Sunne etiske haldningar og gode kommunikasjonsevner er sentrale element i dette arbeidet. Organisasjonen ser fram til vidare samarbeid med helsestyresmaktene om rammevilkår som byggjer opp under dette arbeidet. I fylgje den siste undersøkinga frå Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), har bruken av naturmedisin og alternativ behandling vore stabil dei siste fem åra. Om lag ein tredjedel av landets vaksne befolkning nyttar denne behandlingstradisjonen. leiar@nnh.no


OBS! OBS! OBS!

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no

Registeret og momsfritak

NNH har gjennom årene informert medlemmene om lovverket som regulerer merverdiavgift på tjenester. Dette er gjort via Naturterapeuten, «Lovheftet» som sendes nye medlemmer og i annen informasjon. Budskapet har vært at den enkelte terapeut selv er ansvarlig for å melde seg inn i utøverregisteret og derved slipper å betale moms på alternativ behandling. Til tross for dette er det sporadiske tilfeller der medlemmer har hatt bokettersyn og ikke vært registrert i utøverregisteret. Resultatet av dette har i noen triste tilfeller vært etterberegning av virkelig store momsbeløp for flere regnskapsår. Skatteetaten viser ingen nåde i slike tilfeller. For våre medlemmer går veien inn i registeret via NNH. Dette skjer på den måten at registreringsskjema skal sendes NNHs kontor da vi er pålagt å kontrollere at det er utfylt riktig før vi videresender det til Brønnøysund. Men NNH kan ikke melde noen inn i registeret. Det er hver enkelt ansvarlig for å gjøre. Til nye medlemmer mailer vi registreringsskjema med retningslinjer for utfylling, de samme dokumentene finnes i «Lovheftet» og på medlemssiden www.nnh.no http://w2.brreg.no/altbas/utovere_organisasjon_treffliste. jsp?orgnr=974261634  Her finner du utøverregisteret. Er du i tvil om din registrering, så gå inn på denne siden og se om du er oppført under ditt fylke. Dersom registreringen i utøverregisteret ikke fornyes ved at årlig avgift betales, strykes man fra registeret – og momsfritaket forsvinner. Generalsekretær Sigrun Kirkeberg

Norge og Nederland er best En dansk-internasjonal undersøkelse utgitt i det vitenskapelige tidsskriftet European Heart Journal, viser at arvelig høyt kolesteroltall overses som tilstand i nesten alle verdens 200 land med unntak av Norge og Nederland. Det internasjonale teamet av forskere fra Sydafrika, Australia, USA, Canada, Brasil samt en lang rekke europeiske land undersøkte hvorvidt helsevesenet i det enkelte land oppdaget tilstanden arvelig høyt kolesteroltall, også kalt familiær hyperkolesterolæmi, i befolkningen. Forskerne beregnet at et sted mellom 14 og 34 millioner mennesker har denne arvelige tilstanden på verdensbasis. Det gjør tilstanden til den mest utbredte dødelige, arvelige tilstand og sygdom, som finnes. At folk med et arvelig høyt kolesteroltall skjelden får konstateret tilstanden i tide kan unngås med bedre organisering og større politisk vilje, konkluderer forskerne. I Norge og Nederland oppdages opp til 70 % av mennesker med tilstanden på grunn av den strukturert innsats.  Kilde:Videnskab.dk. 15.11.13

N

O

Du må selv melde deg inn i Register for utøvere av alternativ behandling for å få fritak for betaling av merverdiavgift!

N

Faglig oppdateringskalender 13. januar 2014 Akupunktur: Vann-elementet + Akabani og senterpuls Seminarleder: Akupunktør MNNH reg Henrik Mathisen. Oslo 20. – 21. januar 2014 Metabolic Pathways and Strategies in Aromatherapy Webseminar med Daniel Pénoël MD 24. januar 2014 Fagseminar om soneterapi Arrangør: NNHs faggruppe for soneterapi Tennisland - Sandnes 04.–05. april 2014 Aromaterapiens dag 2014 Arrangør: NNHs faggruppe for naturmedisinsk aromaterapi.Oslo 08. – 11. mai 2014 RiEN Conference 2014 – The Brain Funchal - Madeira (Portugal) 03. – 07. september 2014 4th Scandinavian TCM Congress Fjerritslev – Danmark 24. – 26. oktober 2014 Nordisk naturmedisinsk fagkongress Sundvolden Hotel

Nok en vaksine til besvær Den danske Landsorganisationen NaturSundhedsrådet, LNS, melder i sitt nyhetsbrev av 10. oktober 2013 at omfanget av alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon mot livmorhalskreft, Cervarix og Gardasil, nå begynner å vise seg i Danmark. Det er mange av dem som rammes som henvender seg til alternative behandlere. Fra Homeoteket på Fredriksberg opplyser de at de har hatt ca 80 unge piker til behandling. Jentene lider av svimmelhet, hodepine, koordinasjonsproblemer, lammelser i armer og ben og kroniske smerter i kroppen, for å nevne noen av plagene. Det meldes om at tre unge kvinner har fått kreft i underlivet etter vaksinasjonen med HPV. Vaksinen inneholder genmanipulert DNA samt polysorbate 80. Polysorbate 80, som ifølge PubMed.gov, er et mye brukt stoff som kan føre til alvorlige anafylaktiske reaksjoner. Produsenten av vaksinen opplyser på sin hjemmeside www.merck. com alt om bivirkninger. Men på Kræftens Bekæmpelse sin hjemmeside er dette ikke opplyst. Her står det bare at det kan forekomme litt rødme og kløe i området etter vaksinasjonen. Forskeren som har utviklet vaksinen, uttaler at alle som vaksineres med denne vaksinen skal prikktestes på forhånd for å kontrollere om de kan tåle den. Dette overholdes imidlertid ikke, idet legene i Danmark generelt anbefaler vaksinasjonen.

naturterapeuten • desember 2013

11


a ktu e l t

|

Stortingsrepresentant Sonja Mandt på SABORGs kunnskapsseminar

SABORG er en mulighet for bransjen til å oppnå noe på felles grunnlag Sonja Mandt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, var invitert for å snakke om Ønsket fremtidsbilde for alternativ behandling i Norge, med grunnlag i sine erfaringer og mangeårige arbeid i Helse- og omsorgskomitéen. Mandt møtte godt forberedt med manus, men som det engasjerte mennesket hun er, kom manuset raskt «til kort» da hun begynte å snakke. Vi har derfor ikke noe presentasjonsmateriell å legge ut fra Mandts foredrag, men gir en oppsummering fra noen av punktene. Mandt understreket at hun representerer en avtroppende regjering, og at hennes innspill er basert på holdninger i en fraksjon av og Helse- og omsorgskomitéen frem til nå. Andelen av det norske folk som benytter seg av alternativ behandling er stigende, og de fleste mottar denne behandlingen utenfor helsevesenet. Det er derfor viktig at den alternative bransjen er seriøs, tåler ettersyn, og har felles planer om hvordan bransjen skal gå i riktig retning. Videre at man vektlegger samhandling med tradisjonell medisin.

Forskning og dokumentasjon

Mandt etterlyste et sterkere ønske hos alternative behandlere om forskning og dokumentert virkning av behandlingene. Det offentlige helsevesen etterprøves og tilsvarende bør man kunne kreve dokumentasjon og informasjon om virkningen av alternativ behandling. Fokus er på å gi pasienten den beste behandlingen, uavhengig av om det er innen helsevesen eller alternativ behandling. Mandt oppfordret alternative behandlere til å finne arenaer for samhandling med tradisjonell medisin. Dette vil bidra

12

naturterapeuten • desember 2013

Sonja Mandt, stortingsrepresentant (Ap)

til at tabuer bygges ned, og at man får frem hva alternative behandlere faktisk driver med. Akupunktur og homøopati er kjent for de fleste, men det er mange andre behandlingsmetoder og ikke minst behandlingsfilosofier, som er dårlig kjent. Det er også vanskelig å finne ut hvilken og hvor lang faglig utdannelse mange av utøverne har. Dette fremhevet Mandt som noe SABORG burde ta tak i.

Tilsyn og markedsføring

Forskrift om markedsføring av alternativ behandling anser Mandt som streng nok, med mulighet for Forbrukerombudet til å ilegge både pålegg og tvangsmulkt.

Når det gjelder selve utførelsen av alternativ behandling, foreligger det ikke noe ønske fra politisk hold i dag om at det skal utføres tilsyn med denne. Dels fordi det ville være for ressurskrevende, dels fordi det ikke foreligger retningslinjer og dels fordi det mangler kompetanse hos helsemyndighetene. Siden man ikke har retningslinjer om hva som er faglig forsvarlig eller et faglig organ som går god for alternativ behandling, fremhevet Mandt bransjens selvjustis som desto viktigere. Hun understreket også at registerordningen ikke innebærer godkjenning hverken av behandlingsform eller utøvere. Intensjonen med registeret for utøvere av alternativ behandling er god, og skulle gi pasienten trygghet for at de utøvere som står der er seriøse. Mandt oppfordret SABORG og bransjen selv til å ta tak i saken om registeret ikke fungerer etter sin hensikt.

Sammen i felles forståelse

Mandt oppfordret den alternative bransjen til å samle seg, samle seg om en retning, felles forståelse, felles mål og en felles røst mot politikerne. Å lobbe for sin egen forening kan være mulig om man har en stor nok organisasjon, men man vil aldri oppnå det samme. SABORG er en mulighet for bransjen til å oppnå noe på felles grunnlag. Med grundig forarbeid, realistiske mål og gjennomtenkte tiltak, vil


Autorisasjon og registerordning

Autorisasjon innebærer en godkjenning både av kompetanse og av fag, og er et stempel fra myndighetene om at tjenesten har et faglig grunnlag. Helsedirektoratet har så langt ikke funnet grunnlag for å gi autorisasjon til noen alternative behandlingsformer. Bransjen består av behandlingsformer som har og ønsker omfattende fagkrav, og andre som ikke ønsker fagkrav i det hele tatt. Dette er noe bransjen må ta tak i og finne ut av internt, sa Mandt. Hun oppfordret bransjen til å se på alle deler av sin virksomhet, og ta stilling til hvordan man ønsker å fremstå overfor befolkningen. Hva tenker bransjen selv, om seg selv? Skal alle få gjøre sitt eller ønsker man å fremstå som en samlet enhet med styrke? Gjennom SABORG kan bransjen selv sette ting på dagsorden og ta det inn i det politiske liv. Både når det gjelder regelverk, registerordning og forskning på effekt. Hvordan man skal forske, hvilke krav som skal stilles, hvem som skal betale og evt. hvordan dokumentasjon fra utlandet kan tas i bruk i Norge. Mandt understreket at hun har tro på SABORG, og oppfordret bransjen til å skape en romslig, raus og inkluderende organisasjon, hvor det er takhøyde til de store diskusjoner. Få flest mulig utøverorganisasjoner med og finn frem til de tingene dere er enige om, og som kan bidra til en bedre hverdag for «folk flest». Om en behandling har effekt, er en subjektiv opplevelse. Er du blitt bra så er det samme hva du er blitt bra av. Mandt avsluttet med at hun ser frem til et fortsatt samarbeid.

N

O

bransjen i fellesskap kunne oppnå mye. Også å få gjennomslag for helt nye saker inkl. lovendringer, er mulig å få til om man jobber langsiktig. Spiss målet, spiss formålet – alt må få plass på en A4 side!

N

Tenkjer du på å studera naturmedisin? Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no Utdanning – Studietilbud/Utdanning


a ktu e l t

|

T e rj e H orp e stad ,

son e t e rap e ut

MNNH

Soneterapiens historie og tanker i tiden Soneterapiens nyere historie startet i Amerika. I årene 1913 til 1920 foreleste Dr. Fitzgerald i Washington DC for studenter ved Riley School of Chiropractic. Her ble soneterapien utviklet av legene: William H. Fitzgerald, Dr. Edwin F. Bowers og Dr. George Starr White. Boken Zone therapy or relieving pain at home, skrevet av Dr William Fitzgerald og Edwin F. Bowers, ble utgitt i 1917. Boken ligger åpen for alle digitalt på nettet (California digital library). Soneterapien som brukes i Norge og ellers i verden har sitt utspring i Dr. William Fitzgerald og Dr Edwin F. Bowers. Alt i tittelen til boken blir leseren gjort oppmerksom på at man selv må ta ansvar for egen helse. Det står skrevet innledningsvis i bo-

14

naturterapeuten • desember 2013

ken: Tusener av liv går årlig tapt på grunn av sykdommer som kunne ha blitt forhindret. Millioner av dollar blir kastet bort på medisiner, leger og begravelsesbyråer. Mye av dette kunne vært forhindret med bruk av riktig kunnskap om helse og hygiene. Soneterapien har dermed sitt utspring fra det etablerte helsevesen. Utvilsomt vekket boken både forskrekkelse og forargelse innenfor legestanden. Ballen var kastet, og den skulle rulle videre over hele Amerika og Europa. Gründerne bak soneterapien fikk helt klart en større innflytelse på verdens folkehelse enn det de kunne forestille seg. Boken skapte noe nytt i samfunnet.

Eunice Ingham

ble født i South Dakota i 1889 hvor hun jobbet som fysioterapeut på et sykehus. Her ble hun kjent med Dr. Fitzgerald og hans behandlingsform. I 1930-årene utviklet Eunice Ingham sine teorier om behandling med fotsoneterapi. Hun tilbrakte mange timer med å utforske klienters føtter og oppdaget punkter som hun satte i sammenheng med anatomien til menneskekroppen. Eunice Ingham tegnet kart over områdene på føttene i forbindelse med oppdagelsene hun gjorde. Hun ble så overbevist av fordelene med denne behandlingsformen at hun skrev flere bøker. I 1938 utga hun sin første bok Stories the Feet Can Tell, som solgte


bra. Hun ble berømt og reiste verden rundt og holdt seminarer. Hun skrev også boken Stories the Feet Have Told (1951) Eunice Ingham ble 85 år. Hun døde i 1974.

Lis Andersen

I 1974 utkom boken Soneterapi i Norge. Den var skrevet av en dansk fysioterapeut og forfatter Lis Andersen. Denne boken åpnet en ny verden for flere gryende soneterapeuter i Norge. Hun var født i København 15. januar 1918 og døde 4.oktober 2001, 83 år gammel. Boken til Lis var antagelig en av de første bøker på det norske markedet om soneterapi. Den ble utgitt på norsk av Dreyer forlag i 1974. På dansk heter den: Håndbog i zoneterapi. Når jeg går inn på danske databaser og leser om henne, ser jeg at hun som forfatter har utgitt ca. 50 bøker. Hennes far Knud Andersen var også forfatter. I hennes forfatterskap har hun skrevet bøker om temaer som selvutvikling, helbredelse ved tro, alternativ medisin, kosthold og helse, venepumpeterapi og reiseskildringer. Via tilfeldigheter fikk Lis Andersen kontakt med behandlere som hadde vært på kurs hos Ingham da hun var i Tyskland. Lis fikk behandling hos disse terapeutene og på bakgrunn av dette og studier av tilgjengelig litteratur, utarbeidet hun sitt eget system.

Hanne Marquardt

Tysk grundighet og sans for detaljer. Med bakgrunn i sykepleierutdannelse i England og utdanning som statseksaminert massør og åndedrettsterapeaut, tok hun i 1960 eksamen som heilpraktiker. I Tyskland er det klare regler som sier at diagnose og behandling kun kan utøves av leger eller heilpraktikere. Hanne Marquardt leste bøkene til Ingham og etter 9 års jobbing med soneterapi fikk hun i 1967 muligheten til å møte Eunice Ingham som

da var 80 år. Etter dette møtet kom hun til den konklusjon at hun ville gi kurser i denne metoden. I 1981 desentraliserte hun skolen og opprettet flere skoler i og utenfor Tyskland. Hanne var i Bergen for noen år siden og hadde workshop. I 1975 utkom hennes første bok Reflekszonearbeit am Fuß, oversatt til 8 andre språk. I følgende år ble det opprettet skoler i Tyskland, Spania, Sveits, Armenia og Tsjekkia. Lærere fra skolen møtes to ganger i året for å utveksle erfaringer. I bøkene hennes har sonepunktene hele tiden referanser til skjelettet. Dette gir leseren en større mulighet til å lære forfatterens metode nøyaktig. I 1972 besøkte president Nixon Kina. Før 1972 var Kina et lukket land, men besøket til Nixon åpnet opp for landets kultur. Utenlandske fjernsynsstasjoner viste bilder hvor akupunktur ble brukt som behandling. Vesten fikk nå del i kulturarven fra Kina, blant annet akupunkturlæren med de fem elementers lov. Vi fikk nye begreper som yin/yang, meridianer etc. Dette førte til en ny form for sykdomsforståelse som kom i tillegg til den anatomiske forståelsen som var arven fra den amerikanske og europeiske soneterapien.

øreakupunktur og Akupunkturbogen 1 og 2.

Charles Ersdal

Ersdalmetoden ble utviklet av nordmannen Charles Ersdal (1939–95). Han ble 56 år. Ersdal var opprinnelig skipsbygger, men måtte slutte på grunn av sykdom. Ved hjelp av soneterapi ble han etter hvert symptomfri, noe som vekket hans interesse for alternativ medisin. Ersdal utdannet seg til naturlege rundt 1970 og forsket på soneterapi resten av sitt liv. Hans mangeårige arbeid med å systematisere og nedtegne fotens zoner/signal/eciwosystemer, gjør at fotsoneterapien i dag er løftet opp på et høyere naturmedisinsk nivå.

Det nordiske refleksologien

Karl Axel Lind ble født i Nord-Sverige i 1946 og utdannet ble elektroingeniør i 1972. Han har alltid vært interessert i alternativ medisin og ble kjent med soneterapi i 1975. Hans daværende lærer oppmuntret ham til å søke mer kunnskap om metoden. I 1986 startet Karl Axel Lind sin egen skole Kairon: Karl Axel Institutt for Refleksologi og Naturmedisin. Karl Axel Lind døde 66 år gammel. Den nordiske refleksologien er en ny terapiform som er bygget opp gjennom Karl Aksel Linds tanker og teorier. Teori og kurshefter har bare blitt utgitt til elever som har gått på skoler og kurs. I 2017 blir soneterapien, slik vi kjenner den i dag, 100 år. Her ligger kunnskap som er utviklet av mange ulike terapeuter; leger, fysioterapeuter og soneterapeuter. Gjennom soneterapiens utvikling frem til i dag, har det vært en felles pionerånd til å dele kunnskap med hverandre. En positiv fagutvikling trenger faglig forankring i fortidens kunnskap samt evne til fornying av faget. Fagbøker, fagartikler og faglig oppdateringskurs er viktige brikker i denne sammenheng.  terje.horpestad@lyse.net

Per Lauborg, dansk forfatter og soneterapeut

TKZ® Zoneterapibogen (Traditionel Kinesisk Zoneterapi) er en refleksterapi, som i sin grunnform går ut på å trykkpåvirke bestemte områder på føttene, som gir en normaliserende effekt i syke organer og kroppsdeler. Per Lauborg og hans kone Solvejg skrev blant annet Zoneterapibogen. Boken er en kombinasjon av soneterapi, akupunktur og meridianlære. Soneterapipunktene er grove, men han tilfører nytenking ved å koble kinesisk meridianlære inn i behandlingene. Per Lauborg døde ca. år 2000. Per Lauborg skrev også: Øreakupunkturbogen, grundbog i kinesisk

naturterapeuten • desember 2013

15


A ktu e l t

|

Engasjerte kongressdeltakere.

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013 Norske Naturmedisineres Hovedorganisasjon, Norsk Forening for HelhetsMedisin og Norske Homeopaters Landsforbund arrangerte sammen med Kongresspartner AS årets Nordisk naturmedisinsk fagkongress på Sundvolden hotell.

NNHs leder John Petter Lindeland ønsket oss alle velkommen til årets kongress. Ernæringsterapeut Jens Veiersted fra Tunsberg Medisinske skole var første foredragsholder. Hans foredrag Hvorfor er jeg så sliten når jeg gjør alt riktig og alle prøver er OK? omhandlet stoffskiftet som underliggende problem ved symptomer som overvekt, forstoppelse og depresjon. Vi fikk en grundig innføring i skjoldbruskkjertelens funksjon; hvordan den omsetter jod og danner stoffskiftehormonene. Veiersted beskriver disse som tennpluggen i energiproduksjonen. Tyroksin aktiviserer en rekke gener, mer enn 100 enzymer og er sentralt i styringen av stoffskiftet. Alle organer er avhengig av tyroksin for å fungere normalt, noe som innebærer at uba-

16

naturterapeuten • desember 2013

lanse i tyroksinproduksjonen medfører en rekke ulike symptomer. Begrepene hypo- og hyperthyreose tør være kjent fra før. Førstnevnte gir utslag i form av depresjon, vektøkning og en opplevelse av konstant å være sliten samt symptomer som lav kroppstemperatur, forstoppelse, glemsomhet, tørr kløende hud og tap av øyenbrynshår for å nevne noen. Årsakene kan være å finne i stress, overforbruk av soyaprodukter og mat som blokkerer opptaket av jod. Hashimotos tyreoiditt er betennelse i skjoldbruskkjertelen, en lidelse som kan føre til at pasienten varierer mellom hypo- og hyperthyreose. Blant annet stress, glutenintoleranse og insulinresistens kan trigge Hashimotos. Som innledning til behandling av klienter anbefaler Veiersted at det tas

blodprøver hos lege for å fastslå nivået av blant annet tyroksin. Hvordan du kan sjekke deg selv: Straks du våkner om morgen legger du et termometer i armhulen og lar det ligge i 10 min. Temperaturen skal være mellom 36,5 og 36,8. Diettråd ved lavt stoffskifte: Ta hensyn til intoleranser, bruk næringsmidler med lav glykemisk indeks, begrens inntaket av karbohydrater til 60 – 80 g pr dag, spis grønnsaker og tang, aldri mye karbohydrater og fett sammen. Kosttilskudd som kan være nyttige er blant andre gode fettsyrer, selen, magnesium og D-vitamin, samt tilskudd av B-vitamin. Jens Veiersted er en energisk og meget engasjerende foredragsholder som gjør fagstoff som ellers kan synes vanskelig, lett tilgjengelig for forsamlingen.


Samtale med Dr. Dinya.

Faglig fokus. Jens Lunden takkes for sitt foredrag

Sundvollen Hotell har mye godt å by på.

Bachterapeut Isabelle Schjelderup gledet oss med foredraget Hvordan kan remediene hjelpe oss til selvaksept, her og nåfokus, stressreduksjon og å mestre våre utfordringer! Foredragsholderen formidlet en dyp respekt for Dr. Bachs livsverk og innsikt i naturen. Hun innehar bred erfaring i sitt fagområde, og hun la vekt på at den gode samtalen er et uvurderlig verktøy når det gjelder å velge rett blomstermedisin. På spørsmålet Hva er mindfulness? trekker Isabelle Schjelde-rup blant annet frem følgene faktorer som svar: –Å ikke drukne i sine følelser –At bevissthet er nøkkelen –Å akseptere det du selv føler og tenker ELM ble nevnt som remedium i forbindelse med en følelse av å bli overveldet, at dette klarer jeg ikke. Elm er sterk, men sensitiv. BEECH anbefales for den som ser splinten i andres øyne, men ikke bjelken i sitt eget. Kan som huskeregel assosieres med bitchiness. Indikasjonen på PINE er også lett å huske med henvisning til det norske ordet pine. Den anbefales for de som klandrer seg selv og synes at man skulle vært så mye flinkere. Foredragholderen evnet å vekke forsamlingens interesse blant annet ved sine mange henvisninger til egne erfaringer. Etter alle dagens inntrykk var det godt med en pause før kveldens bli-kjent-aktiviteter. I løpet av denne timen får en vite mye om hva andre arbeider med og hvor de holder til, noe som er både interessant og nyttig. Som i alle andre profesjoner trenger vi å samarbeide med de som behersker andre fagområder enn oss selv.

K L IP P U T

INVITASJON / INVITATION GRATIS INNGANG UNDER HELE MESSEN 7.-9 FEB

GJELDER KUN VED FORHÅNDSREGISTRERING INNEN 6/2 - 2014.

PRIS UTEN FORHÅNDSEGISTRERING: KR. 300,- FOR 3 DAGER

: rdi Ve 0,75 kr.

HELSE 2014 OSLO 7.-9. FEBRUAR 2014 Invitert av/invited by:

NNH / Naturterapeuten

Adgangskort: Registrer koden på healthfitnessbeauty.no Kode/code:

H4Y

Åpningstider Fredag 7/2: Lørdag 8/2: Sønag 9/2:

10.00 - 18.00 10.00 - 18.00 10.00 - 17.00

www.helsemessen.no Facebook: Health Fitness Beauty 2014

TRE MESSER UNDER SAMME TAK: dato

07.-09. FEB 2014

sted

tid

TELENOR ARENA

FRE/LØR: 10-18 SØN: 10-18

GRATIS INNGANG KUN VED FORHÅNDS-

REGISTRERING INNEN 06.02.2014 PÅ www.healthÞtnessbeauty.no

PRIS UTEN REGISTRERING: KR 300,-

naturterapeuten • desember 2013

17


A ktu e l t

|

Stor aktivitet hos utstillerne

SLIK KOMMER DU DEG TIL TELENOR ARENA Fra Oslo: Ta E18 mot Drammen. Når du kommer til Lysaker følger du skiltene til Fornebu. Følg hovedveien utover, og du vil finne Telenor Arena til høyre for første rundkjøring. Fra Drammen: Ta E18 mot Oslo. Når du kommer til Lysaker følger du skiltene til Fornebu. Følg hovedveien utover, og du vil finne Telenor Arena til høyre for første rundkjøring.

Kollektivt: • Buss nr 31 fra Oslo stopper rett utenfor arenaen. Rutetider finner du på www.ruter.no • Tog. Det er 15 minutters gange fra Lysaker Stasjon. Rutetider finner du på www.nsb.no Følgende parkeringshus i nærheten er tilgjengelig. Følg skilting: "P - mot betaling" • IT Forebu. 7 minutter gange til Telenor Arena på gangsti. • Parkeringshus på Lysakerlokket. 15 minutter gange til Telenor Arena på gangsti

Velkommen! 18

naturterapeuten • desember 2013

Til tross for dagens utmerkede mottakelse med servering av fingermat, en mottakelse Sundvolden Hotell vet å arrangere på en smakfull og lekker måte, så våre mager i høyeste grad frem til middagsmåltidet. Varme og kalde retter og mye for en hver smak gjør dette til et måltid som varer en stund og som legger til rette for gode samtaler. Lørdag gjorde Dr. Jens Lunden et sterkt inntrykk med sitt foredrag Forståelse av helse, sykdom og mennesket i en ny tid. En helhetsforståelse der alt henger sammen i vår indre og ytre natur. Hans lune og enkle fremstilling av store og vanskelig spørsmål falt i god jord hos en lyttende forsamling. Et tema for Lunden er at alt henger sammen. Han sier at den ytre forurensning av vårt miljø kun er et symptom på den indre forurensning og stiller spørsmålet: Hvordan kan vi endre menneskesinnet til større forståelse og helhetstenkning? I Norge bruker 60 % prosent av de over 70 år mer enn 5 ulike medisiner, 20 % mer enn 10 – og hvor vitenskapsbasert er det, så lenge det ikke finnes undersøkelser som sier noe om virkningen av denne type flermedisinering? Det ble fremhevet hvor viktig det er at vi lærer oss å bruke vår indre lege, som den fastlegen som alltid er tilgjengelig og som hjelper oss til bedre å forstå våre symptomer. En av Lundens stor bekymringer er Det ødelagte immunapparat. I 1980-årene samarbeidet han med den verdenskjente homeopaten George Vithoulkas, som senere fikk den alternative Nobelprisen. Han forutså at ikke bare AIDS, men en


Generalsekretær i NNH Sigrun Kirkeberg og Anne-Mette fra soneterapigruppa.

rekke tilstander med svekket immunapparat ville opptre i fremtiden som følge av moderne levevis og misbruk av antibiotika, vaksinasjoner, cellegifter og annet som påvirker og svekker immunapparatet. Foredraget konkluderte med at helhetsmedisin er medisin for en ny tid. Dr. Dinya foredro om bruken av stabilt oksygen i vann. Hva om de fleste organene våre har mangel på oksygen hver dag? Oksygen tas ikke bare opp i lungene som vi tidligere har lært, men kan tilføres kroppen via vann. Tilgangen på oksygen er blant annet avgjørende for våre kognitive prosesser, det motvirker dannelsen av kreftceller og virker hemmende på utviklingen av bakterier og sopp i kroppen. Ulike typer behandlinger blir mer effektive med tilstrekkelig oksygen i kroppen, blant annet strålebehandling. Oksygen er også av stor betydning for rask restitusjon etter større belastninger. Erfaring fra tester på veddeløpshester viser at hestene presterer bedre ved inntak av stabilt oksygen i vann.

en mann som plutselig ble rammet av lammelse og møysommelig har trenet seg opp igjen. Søndag var det Gry Hammers tur til å presentere Jeg er en moderne jeger og Hemmeligheten til god helse ligger gjemt hos våre forfedre! Hun slo fast at det utmerket godt går an å være overfôret og underernært, at mer enn 900 diagnoser kan spores til mineralmangel, at maten husdyr spiser påvirker kvaliteten på kjøttet og fettet, at jordsmonnet grønnsakene blir dyrket i påvirker næringsinnholdet og at maten vi spiser påvirker vår egen kvalitet. Inspirert av blant annet Dr. Weston A. Price (18701948), hevdet hun at tradisjonsmat er: hel mat som ikke er bearbeidet, kjøtt fra dyr og som har gått på beite eller vilt, frittlevende fisk og skalldyr fra havet, upasteurisert melkemat og animalsk fett som smør, talg og smult. Undertegnede som er en varm tilhenger av kraftsuppe, gledet seg spesielt over hennes lovprisning av hva kraft/gelatin kan bidra med, som for eksempel å stimulere fordøyelsen,

KongressPartner AS vet å ta godt vare på sine kongressdeltakere og belønner så vel trofaste gjengangere på kongressen, som årets nykommere. En liten oppmerksomhet fra KongressPartner var på plass i år også. Mellom alle fordragene er det tid til å besøke utstillerne som også i år hadde mye å by på både når det gjelder vareprøver og informasjon. Professor Ingvard Wilhelmsen presenterte Vær sjef i eget liv. Han har ved siden av sin mer akademiske karriere drevet Hypokonderklinikken i Bergen. Her manglet det ikke på gode historier fra så vel hans egen praksis som fra kongehuset. Han presenterte historier fra sine bøker om kognitiv terapi på en meget underholdene måte og lot oss trimme lattermusklene. Han vet å fange galskapen i sine klienters tankemønstre på en meget tilforlatelig måte. Annen del av hans foredrag hadde tittelen Det er ikke mer synd på deg enn på andre. Fordragene gjør ikke mindre inntrykk når de presenteres av

naturterapeuten • desember 2013

19


A ktu e l t

|

Brobyggerprisen til Stig Bruset Det er Fritt Helsevalg som deler ut denne prisen under Nordisk naturmedisinsk fagkongress for å gi økt anerkjennelse til personer eller miljøer som kombinerer alternativ behandling og skolemedisin. I et tidligere intervju med alternativ.no uttalte prisvinneren: –Jeg var interessert i helse og ønsket å være med på å forandre et medisinsk system fra innsiden. Han begynte sin legeutdanning ved Oslo universitet i 1978. Hans interesse for helhetlig helse førte ham til Norsk Akademi for Naturmedisin, 1979–1983. I 1989 fullførte han Den norske legeforenings videreutdanning innen akupunktur. I etterkant har han deltatt i diverse kurs om sammenhengen mellom adferd og kost. I 2007 utarbeidet Stig Bruset rapporten Grønne paviljonger som ble utgitt av NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, med støtte fra Kreftforeningen og Eckbos legat. Bruset er forfatter av blant annet bøkene: • Kreft og jakten på mirakler utgitt i 1993, en bok som senere også kom ut i både Sverige og Danmark. • 1996 ga han ut boken Slank på steinaldermat i samarbeid med Jon Henriksen. • Helse på grønn resept, skrevet sammen med Dag Tveiten ble utgitt av Gyldendal i 1999. I dag arbeider Stig Bruset ved Regnbuen Helsesenter, som åpnet høsten 2011. Vi gratulerer Stig Bruset!

reparere tarmskader, bygge opp bindevev i kroppen, være den beste forebygger av aldring og infeksjoner, styrke hjertefunksjonen og i tillegg virke avgiftende. Foredraget var rikt illustrert med bilder fra foredragsholderens prestasjoner i kjøkkenet og var et inspirerende eksempel til etterfølgelse. Fysioterapeut og coach Anne Sælebakke fikk det ærefulle oppdrag å runde av årets konferanse med foredraget Oppmerksomt nærvær / mindfulness i behandlerrollen. Nøkkelen til stressmestring, selvomsorg og relasjonskompetanse. Hun erklærte at ett er nødvendig, og det er å avslutte krigen mot den virkeligheten som finnes. Det er behov for kjærlig omsorg og empatisk forståelse, ikke minst overfor deg selv. Et råd er også å invitere inn det du ellers forsøker og unngå. Anne Sælebakke beskrev fem «innganger» til oss selv: • Kroppen, evnen til å hvile i og være i kontakt med kroppen • Pust, muligheten for å være i kontakt med og følge pusten • Hjertet, kunne lytte til hjertet, øve opp sin evne til vennlighet og empati

• Kreativitet, bli klar over den kontinuerlige strøm av impulser i kropp, sinn og sanser • Bevissthet, bli bevisst oppmerksomheten Da har vi kanskje alle noe vi kan jobbe med å videreutvikle slik at vi styrker vårt eget forhold til oss selv, vår selvfølelse og vår vekst og utvikling til vi neste gang skal samles til Kongress. Neste år er det heller ikke en hvilken som helst Kongress, men selveste NNHs Jubileums-kongress. Vi skylder årets hovedsponsor Immitec Norge og de andre utstillerne en stor takk for deres rause velvilje, interessante stands, gode tilbud og de mange gavene som ble delt ut. Takk til KongressPartner AS for stor innsats med tilrettelegging og gjennomføring av en velorganisert Kongress; alltid like blide og velvillige sørger de for at alle har det bra. For nyutdannede så vel som for mer etablerte behandlere er det viktig å oppsøke fora hvor man kan bygge sin identitet som behandler og utvikle et kollegialt fellesskap. Vi ser med stor glede og forventning frem til neste års jubileums-kongress og ønsker deg hjertelig velkommen som deltaker 24–26. oktober 2014. redaksjon@nnh.no

Christin fra KongressPartner AS og Isabelle Schjelderup (t.h.).

20

naturterapeuten • desember 2013


a ktu e l t

|

A nn e - M e tt e E. H j e maas , L e d e r faggrupp e n i son e t e rapi

Vellykket fagkveld for   soneterapeuter og refleksologer Faggruppen i soneterapi inviterte til en uhøytidelig kveld for soneterapeuter og refleksologer hos Axelson i slutten av september. Vi ønsker å skape møtesteder for terapeuter over hele landet, og begynte i Oslo.

Det er en kjennsgjerning at mange har egen klinikk uten kontakt med andre kollegaer i det daglige arbeidet, og derfor er det viktig å ha jevnlige møter hvor vi kan få informasjon, ta opp temaer vi er opptatt av og bli enda bedre i vårt viktige arbeid. Alle er enige om at vi trenger å bygge en identitet som soneterapeuter selv om ikke alle jobber som terapeut på heltid. Vi informerte om NNH og hvilke viktige oppgaver foreningen gjør for oss terapeuter, spesielt i kontakt med offentlige organer og andre organisasjoner i inn- og utland. På sparket snakket Terje Varpe litt om sine tanker rundt punkter, soner og krystalliseringer. Hva er det som gjør at et trykk på punkter fører til at krop-

ny og viktig kunnskap. Terje kom inn på sin utforskning på hormonsystemet gjennom 30 år. Jfr. artikkel i Naturterapeuten 2/2013 og på websidene. Stor takk til Terje for bidraget. Mange ytret ønske om å få til en fagkveld hver 2. eller 3. måned. Dette jobber vi for, og håper at flere lokallag kommer i gang. Vi fikk en del innspill om hva NNH kan gjøre for deg som terapeut, og mange nevnte markedsføring, like visittkort som kan bestilles fra kontoret og temaer relevante for yrket vårt. I 2014 er, som mange vet, NNH 20 år, og i den forbindelse vil det bli mange arrangementer rundt om i hele landet, også for soneterapeuter og refleksologer. Vi håper at alle har anledning til å være med på ett eller flere av disse.

Anne-Mette E. Hjemaas, leder faggruppen i soneterapi.

pen restitueres og sirkulasjon kommer i gang? Mange av oss fikk bekreftet egne tanker og noen mer uerfarne fikk

Gen utløser anfall av astma hos små barn VIDENSKAB.dk melder 17.11.13 at danske forskere har funnet et gen som bidrar til å utløse anfall av astma hos små barn. Funnet bekrefter at begrepet astma dekker ulike sykdomstilstander. Dette er med på å forklare hvorfor astmamedisin langt fra virker optimalt på alle pasienter. Dette er en av konklusjonene som trekkes fra en ny studie fra Dansk BørneAstma Center og Københavns Universitet. Forskerne har undersøkt et unikt genmateriale fra 1200 barn med sterk astma og sammenlignet det med gener fra 2 500 friske personer. Det er bred enighet om at det er noe i miljøet som utløser astma. Astma betyr åndenød. Det beskrives som en lungesykdom som kan oppstå

hele livet. Man kan arve anlegg for sykdommen, men ellers kjenner forskerne ikke årsaken til at noen utvikler astma. Barneastma er den hyppigste årsaken til at barn blir langt inn på sykehus, noe som spesielt gjelder de yngste barna. Astmagenene trigges av noe i miljøet. Man vet at når et barn først har fått astma, er det oftest virus- og bakterieinfeksjoner som utløser anfall. Allergi kan også fremprovosere anfall. ”Antall tilfelle av astma og allergi har steget voldsomt de siste 30 – 40 år”, sier Klaus Bønnelykke , ph.d. og seniorforsker ved Dansk BørneAstma Center. Ref: http://videnskab.dk/krop-sundhed/her-ligger-ansvaret-astmaanfaldhos-mange-born?

naturterapeuten • desember 2013

21


a ktu e l t

|

A nn e - M e tt e E. H j e maas , S on e t e rap e ut M N N H

NNHs 20 års jubileum i 2014 I 2014 har NNH 20 års jubileum. 14. november 1994 ble Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon stiftet. Vi i jubileumskomitéen, Anita Nyhagen, Gunnar Pedersen og Anne-Mette E. Hjemaas, har gleden av å presentere program for hele jubileumsåret. Det har vært viktig for oss å lage en 20 årsfeiring for alle medlemmer i hele landet. Gjennom hele året kommer vi til å bruke jubileumslogoen som er laget for anledningen, i Naturterapeuten, i nyhetsbrev, på websidene og i alle dokumenter som sendes ut.

Temadager og foredrag

Vi kommer til å arrangere temadager med foredrag, workshops og overraskelser for våre medlemmer. Vi åpner også for andre som vil delta. Du kan se ut fra kalenderen hvor vi skal ha temadager gjennom hele året. Sett av datoen for nærmeste sted vi er, og bli med. Selvfølgelig kan du være med på flere arrangementer dersom du får til dette. Det er viktig at vi alle får inspirasjon, snakker med kollegaer og sørger for faglig påfyll innimel-

lom. Dette legger vi opp til i jubileumsåret. Program og invitasjon kommer i medlemsbrev og blir annonsert på www.nnh.no. I alle arrangementene kommer vi til å bruke kapasiteter fra egen organisasjon, som for eksempel Terje Horpestad i Sandnes allerede i januar. I Arendal kommer Terje Varpe til å være foredragsholder i februar. Vi arbeider med mange andre kapasiteter, og er åpen for forslag fra dere alle sammen. Ta gjerne kontakt med oss.

Landsmøte i Oslo

I mars er det NNHs landsmøte i Oslo. Et viktig sted å være for alle medlemmer, for her får du nyttig informasjon og tilhørighet til foren-

ingen du er medlem av. Det er her du kan påvirke hva NNH skal gjøre for deg som medlem.

Fagkongress i oktober

Vår store fest kommer til å være på Sundvollen i oktober under den årlige Nordisk naturmedisinsk fagkongress. Her blir det en festmiddag av de helt store lørdag kveld med underholdning og andre overraskelser. Vi håper at alle velger å komme til Sundvollen for å delta. Bli med på å gjøre dette til en fantastisk feiring i hele 2014, og følg med på informasjon vi gir igjennom Naturterapeuten, på nettet og pr epost. ameriksen@h-nett.no

Hvordan strykes vedlagte jubileumslogo på tøyet? 1) Sjekk at tøyet kan tåle høy stryketemperatur. 2) Innstill strykejernet på maks temperatur(grad 3 (bomull), 160°C). Uten damp! 3) Plasser strykelappen på ønsket plass på plagget som må være renset og tørt. 4) Legg vedlagte bakepapir mellom strykelappen og strykejernet.

22

naturterapeuten • desember 2013

5) Stryk i 10–20 sekunder til strykelappen sitter godt festet på plagget. Strykjernet må holdes helt i ro, uten bevegelse. Ikke bruk hullene under strykejernet. Du kan gjenta Steg 5 opp til tre ganger for bedre feste. NB. La logomerket sitte i 1 døgn før første vask. Vi garanterer at strykelapper som festes riktig, tåler vaskemaskin opp til 90° uten å løsne. Strykelappene kan også sys på tøyet.


Arrangementer i jubileumsåret 2014, NNH 20 år Sandnes Oslo

Januar

24. 21. - 22.

Oslo

Mars

21. - 22. NNHs landsmøte

Vestfold

April

11.

Stjørdal

Mai

9.

Tromsø

Juni

6.

Bergen

August

29.

Bodø Kragerø

September

12. 19.

Kongress Sundvolden

Oktober

24.-25.-26.

Hamar

November

14.

Til medlemmene 

Skisse til program:

09.30 – 10.00 Registrering av deltagere 10.00 – 10.30 Åpning – presentasjoner – orienteringer – presentasjon av NNH 10.30 – 11.15 Foredrag – teori 11.15 – 11.30 Pause med drikke og noe å spise 11.30 – 12.30 Workshop – praksis 12.30 – 13.30 Lunsj 13.30 – 14.30 Workshop – praksis fortsetter 14.30 – 15.30 Foredrag – teori 15.30 – 15.45 Pause med drikke og noe å spise 15.45 – 16.45 Foredrag – teori 16.45 – 17.00 Oppsummering, spørsmål og avslutning

Innkalling til NNHs landsmøte og fagseminar

Oslo, desember 2013

Innkalling til NNHs landsmøte 21. og fagseminar 22. mars 2014 Sted: STAFOs møtelokaler i Lakkegata 3*. Tid: Fredag 21. mars kl 13.00 Saker til behandling må være kontoret i hende innen 12. februar. Beretninger for 2012 og 2013 fra komiteér, råd, utvalg mv må være kontoret i hende innen sammen dato. Dagsorden: Alle som melder seg på til landsmøtet får tilsendt Dagsorden med saker til behandling etter mottatt påmelding. Øvrige medlemmer bes kontakte kontoret hvis de ønsker dokumentene tilsendt. Valgkomitéen må starte sitt arbeid! Nærmere informasjon med program, påmelding mv kommer senere. Sett av datoene nå! Fagseminar lørdag 22. mars: Program for fagseminaret er ennå ikke fastlagt, informasjon om dette kommer senere. Velkommen! Vennlig hilsen Sigrun Kirkeberg, generalsekretær John Petter Lindeland, leiar NNH

*) Lakkegata 3 ligger nær NNHs tidligere kontorer i YS-huset. Gå fra Oslo S nordover mellom Oslo Plaza og Spektrum, over parken langs Akerselva. Gå til høyre over brua og ta straks til venstre, da ligger Lakkegata 3 på høyre side etter noen meter. Det står STAFO med blå bokstaver på huset. Møtelokalet er i 3. etg. Valgkomitéen

naturterapeuten • desember 2013

23


b okomta l e

|

S v e in J ohann e ss e n , hom ø opat M N N H r e g.

Trenger vi flere bøker omhomøopati ifølge Hahnemann?

Etter å ha lest Gert Eselböcks bok Homeopati enligt Hahnemann, er svaret: så absolutt! Selv om Hahnemann etterlot seg en solid skriftlig arv, ser det ut til at de grunnleggende prinsippene i homøopatien ikke så lett lar seg formidle. Derfor er en fagbok som dette – en ujålete paperbackutgave på kun 79 sider og attpåtil skrevet i et lettfattelig språk – et kjærkomment bidrag til Hahnemanns hovedverk – Organon, De kroniske sykdommer – deres særegne natur og homøopatiske kur og Den rene legemiddellære – blir av mange karakterisert som utdaterte og vanskelig tilgjengelige. Samtidig virker det å være en økende tendens til å stake ut nye retninger og teoretiske forklaringsmodeller i stedet for fordyping og grunnleggende forståelse av behandlingsprinsippet – under skinnet av å være nyvinninger og utvikling av homøopatien. Derfor var det med ikke så rent lite nysgjerrighet jeg tok fatt på denne boka. For selv om østerrikeren Gert Eselböck har vært en av mentorene innen homøopati i Skandinavia de siste tiårene, må jeg bare innrømme at jeg har vært lite bevisst på hvor han egentlig står rent faglig. Desto gledeligere var det å oppdage at også bokas innhold var i tråd med tittelen som tydelig tilkjennegir forfatterens faglige ståsted. Med kapitler som omhandler homøopatiens filosofiske grunnlag, homøopatisk legemiddelprøving, Simileloven, organismens reaksjon, symptomatologi, undertrykking, miasmer, konstitusjon, Herings lov, homøopatisk førstegangsforverring, dosering og doseringsintervall, er det et tydelig signal om at her er det en homøopat med mye erfaring og faglig kompetanse som snakker og at undertittelen Handbok i homeopatisk teori bør kunne forsvares. Her berøres nemlig alle homøopatiens grunnpilarer.

Fenomenologiske grunnpilarer Eselböck selv er ydmyk nok til å si at boka «er et forsøk på å gjøre tera-

24

naturterapeuten • desember 2013

Gert Eselböck: Homeopati enligt Hahnemann – Handbok i homeopatisk teori Visions & Missions förlag 2013 ISBN 978-91-974971-4-5 piens fenomenologiske grunnpilarer og klare metodikk transparent – noe han ved hjelp av henvisninger og et enkelt språk på en utmerket måte også gjør. Selv for en som mener å kjenne faget godt og som i utgangspunktet tenkte at boka utelukkende ville bestå av faglige selvfølgeligheter, er det mye å gripe fatt i – om så bare for å bekrefte eget faglige ståsted, men også for å la seg utfordre. For nye homøopatistudenter som gjerne sliter med å få skikkelig tak på Hahnemanns skrifter, vil boka være en ypperlig veiviser og til uvurderlig hjelp. Bokas styrke er korte, lettfattelige kapitler med gode kildehenvisninger.

Allerede i de innledende kapitlene gjør Eselböck et hederlig forsøk på å plassere det homøopatiske behandlingssystemet og dets prinsipper inn i en vitenskaps- og filosofihistorisk ramme. Her begrunner han blant annet hvorfor homøopatien ikke kan være annet enn en fenomenologisk vitenskap og at idéen om å skulle ‘bevise’ simileloven er urimelig – nettopp «fordi simileprinsippet bygger på en fenomenologisk orientert forskningsmetode.» «Prinsippet som er forutsetningen for en regelbundet praktisk anvendelse, kan naturligvis ikke være forutsetningen for sitt eget bevis. På samme måte som Newtons treghetslov aldri heller er bevist, men ses på som en selvfølgelighet innen moderne fysikk.» Eselböck diskuterer og utdyper kapittel for kapittel hvorfor legemiddelprøvingen er homøopatiens viktigste kunnskapskilde og homøopatens viktigste prinsipp, samt hvordan selve organismen gjennom dens egen, individuelle reaksjon, er målestokk for hvilke legemidler som kan forårsake helbredelse (jfr. livskraft). I sin utredning om symptomatologi – læren om sykdomssymptomer – beskriver Eselböck symptombegrepet, peker på hva som er karakteristiske symptom og hva som skal behandles i ethvert sykdomstilfelle, samtidig som han tydeliggjør forskjellen mellom den homøopatiske og den skolemedisinske symptomforståelsen. Videre tar han for seg faren ved undertrykking av symptomer ved palliativ eller allopatisk medisinering, hva førstegangsforverring


er og diskuterer dosens størrelse og doseringsintervall.

Ubegrunnet teoretisering Selv om Eselböck i siste halvdel av boken vier mye plass til mer nylige spekulasjoner rundt miasmeteoriene og tolkning av konstitusjonsbegrepet – og av den grunn ikke kan sies å være helt ‘ifølge Hahnemann’ – er dette kapitler som bør være av interesse for enhver som beskjeftiger seg med homøopati. Her legger Eselböck lista til rette for videre vurdering og konstruktiv debatt omkring høyst aktuelle temaer. Den samme

interessen bør tilegnes bokas avsluttende kapittel Homeopatins Nutid og Framtid, som maner til et kompromissløst skille mellom homøopati og moderne skolemedisin – mellom den praktiske homøopatiens behov for fenomenologisk eksistensanalyse og den tekniske medisinens reduksjonistiske menneskesyn. Avslutningsvis vil jeg påpeke at selv om ikke alt i denne boka kan tilskrives Hahnemann, og at tittelen dermed kan oppfattes som misvisende, sitter jeg igjen med en fornemmelse av Hahnemanns tilstedeværelse hele veien. Eselböck er

uansett ryddig i forhold til henvisninger og sitater og klargjør på en fin måte hva som er egne utsagn og egne fortolkinger. Jeg samstemmer derfor med dr. philos og homøopat Klara Pihlajamäkis ord i introduksjonen: «Den gjør rede for forskjellen mellom homøopati og skolemedisin, tydeliggjør mange misoppfatninger om homøopati og kritiserer den splittelsen innen homøopatien som en ubegrunnet teoretisering har medført. Boka er en døråpner til en konstruktiv dialog.» Og med det er den også anbefalt. svein@homnor.no

NNH ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og annonsører samt andre lesere en god adventstid og en fredelig julehøytid.

Gulrot / pote tsuppe • • • • • • • • • • • N

O

N

1 ½ kg gulrot 400 g potet 1 stk løk 1 ss smør eller olivenolje til steking 1, 2 l vegetarbuljong (utblandet) 1 dl kesam eller lettrømme 1 ts salt ½ ts pepper ½ stk purre 1 ts revet fersk ingefær 1 ss hakket koriander

2. Surr løk i smør/olje til den er gylden. Ha i gulrøtter og poteter. Hell over buljong. La det koke i ca 10-15 minutter til grønnsakene er møre. Skjær resten av gulrøttene og purren i tynne skiver. 3. Kjør suppen glatt i foodprosessor eller med en stavmikser. 4. Kok opp suppen. Ha i resten av gulrøttene og purren. La det hele koke i ca 5 minutter til gulrotskivene er møre. Smak til med salt, pepper, krydder og kesam/ lettrømme. Synes du konsistensen blir for tykk, ha i litt mer vann.

1. Skrell 1 kg gulrøtter og potetene og kutt dem i små biter. Finhakk løk/hvitløk.

naturterapeuten • desember 2013

25


a ktu e l t

|

Fyresdal kommune v/ordførar Erik Skjervagen 3870 Fyresdal

Oslo 7. nov. 2013

Fyresdal kommune og naturmedisin/alternativ behandling

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) ynskjer med dette å gratulera Fyresdal kommune med initiativet når det gjeld å integrera naturmedisin og alternativ behandling i det kommunale helsetilbodet. Det kan i denne samanhengen vera på sin plass å sitera WHO sin generaldirektør dr. Margaret Chan, som i talen ved WHO sin kongress for tradisjonell medisin i Beijing 7. november 2008 uttala: ”Dei to systema tradisjonell og vestlig medisin treng ikkje stå i eit konfliktfylt forhold til kvarandre. Dei kan innanfor primærhelsetenesta tvert imot utfylla kvarandre i gjensidig harmoni, ved å ta i bruk dei beste eigenskapar frå kvart system og kompensera for innbyrdes veikskapar. Dette er ikkje noko som vil skje av seg sjølv. Det krev tvert imot tilsikta politiske vedtak. Men det kan gjennomførast på ein suksessfull måte.” NNH har gjennom vår tjue år lange historie, arbeida aktiv for at naturmedisin og alternativ behandling skal få sin rettmessige plass i den norske helsetenesta som står i forhold til interessa folk flest har til ein slik behandlingstradisjon. I fylgje den siste undersøkjinga frå Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), har bruken av naturmedisin og alternativ behandling vore stabil dei fem siste åra. Om lag ein tredjedel av landets vaksne befolkning nyttar denne behandlingstradisjonen. Ein stor del av pasientgruppa er faktisk offentleg helsepersonell, noko som tilseier ei pragmatisk innstilling til verdien av å ha eit mangfald i det førebyggjande/terapeutiske feltet. NNH har gjennom åra opparbeida betydeleg kompetanse når det gjeld generell kunnskap om sektoren, både fagleg og politisk. Organisasjonen har også satsa sterkt på kvalitetssikring av utdanning for dermed å styrkja fagkompetansen og pasienttryggleiken. NNH trur difor at me kan vera ein god kompetansepartnar for Fyresdal kommune framover. Me har dyktige folk i administrasjonen og høgt kompetente terapeutar innan mange terapiområde som kan vera hjelpsame med rådgjeving i det vidare arbeidet. Innan førebyggjande arbeid, kan kosthald og ernæring vera sentrale element som det er verdt å fokusera på. Om dette er av interesse, nøl ikkje med å ta kontakt med oss. Meir informasjon om organisasjonen finn ein på våre nettsider www.nnh.no og www.naturterapeuter.no Med helsing John Petter Lindeland Leiar NNH

26

naturterapeuten • desember 2013

Sigrun Kirkeberg Gen.sekr.


a ktu e l t

N

O

N

|

✓ Høyt EPA:DHAforhold gir hurtig effekt ✓ Naturlig fiskeolje, ingen konsentrater ✓ Effektive antioksidanter fra økologisk, kaldpresset olivenolje ✓ Villfisk fra bærekraftig bestand

NNH søker

Sekretær i 40 % fast stilling fra 1. april 2014 Vi søker en engasjert person som ønsker å være med å videreføre NNHs viktige arbeid. Arbeidssted er Skippergata 9 i Oslo. Hovedarbeidsområde vil være å ajourføre NNHs medlemsregister, arkivere, besvare telefoner, epost og ellers forefallende arbeid. Søknadsfrist 3. januar. Henv. post@nnh.no/ telf. 22 33 32 20

Brev til Fellesaksjonen På vegne av våre medlemmer ønsker sentralstyret i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon å uttrykke sin støtte til «Fellesaksjonen for medisinfri behandling innen psykiske helsetjenester». I vårt daglige virke som terapeuter møter vi ofte pasienter som sliter men som ikke ønsker kontakt med det psykiske helsevesenet. Vi tror denne gruppen lettere vil kunne søke hjelp i det offentlige helsevesenet om det fantes medisinfrie tilbud hvor de kunne være sikre på at deres ønske om å få arbeide seg igjennom sine problemer blir respektert. Etter vår mening kan redsel for tvangs-medisinering eller press om å begynne med medisiner, medføre at personer med psykiske lidelser lar være å oppsøke det offentlige helsevesenet. Vi håper at fellesaksjonen får gjennomslag for sitt mål om medisinfri behandlingstilbud for de som ønsker dette. Medisinfrie tilbud vil trolig også kunne åpne opp for et større samarbeid mellom den psykiske helsetjenesten og vår yrkesgruppe. I de tilfellene hvor våre pasienter ønsker det, og det lar seg praktisk gjennomføre, vil det være naturlig for mange av våre terapeuter å tilby komplementerende behandling i samråd med medisinsk fagpersonell også når våre pasienter er innlagt på døgnbaserte behandlingsenheter. Med vennlig hilsen Sigrun Kirkeberg Generalsekretær NNH

www.sanhelse.no

Lær mer om fettsyrer og fettsyrebalanse, gratis kurs annonseres på FB-gruppa fettsyrer.net

For måling og analyse av: ✓ Omega-6/3forholdet ✓ Omega-3-indeksen ✓ Industrielt transfett ✓ Karbohydratmarkøren C16:1 n-7 ✓ Inkluderer individuelle kostholdsvurderinger til testresultatet

naturterapeuten • desember 2013

27


a ktu e l t

|

Kvalitetssikring av studieplanar/utdanningar

NNHs landsmøte 2004 i Stavanger gjorde vedtak om at NNHs Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram skulle vera gjeldande som vegvisar og strategidokument når det gjeld behandling av studieplanar/utdanningar og andre forhold som knyttar seg opp til ei slik verksemd.

Sentrale element i godkjenningsprosedyren av studieplanar/utdanningar er vurdering i forhold til formuleringar når det gjeld verdigrunnlag og målsetjing, struktur på studieplan, fag/emneoversikt, klinikk/praksisordningar, lærarkvalifikasjonar, undervisningsmetodar, fordjupingsoppgåve, sensorarbeid, metodar for kunnskapsmåling, vitnemål/diplom, opptakskrav og realkompetanse, skulestruktur, skulereglement/studiekontrakt, lokalitetar/ hjelpemiddel, pensumlitteratur. NNH er gjennom dette arbeidet med på å skapa ei kompetanseutvikling i dei ulike utdanningsinstitusjonane og samstundes ha fokus på dei rettar og krav studentane har når det gjeld studietilbud/utdanning.

Naturterapeuten retter I nr 3 / 2013 s 21 publiserte vi prof. og filosof Arne Næss senior sine 12 anklager mot dagen vitenskap. Vi er blitt bedt om å oppgi referanse. ”Anklagene” er hentet fra bøkene, Anklagene mot vitenskapen, 1973 og Gjør det vondt å tenke? Punkt 7 skal lyde: Vitenskapen tjener ikke flertallet. redaksjon@nnh.no

28

naturterapeuten • desember 2013

Presentasjon av godkjente studieplanar/utdanningar Namn

Godkjent søknad

Akademi for Fem element akupunktur http://afea.no/

• Fem element akupunktur

Bio Medicus Akademiet http://www.biomedicusakademiet.no/

• Øyreakupunktur

Innlandet Naturmedisinske Utdanningssenter

• Soneterapi

Institutt for Helhetsmedisin http://www.ifh.no/

• Grunnmedisin • Soneterapi

http://www.ifh.no/ JA!Klinikken v/Jorun Kvithyll http://jaklinikken.no/

• VEKS-fag

Naturterapiskolen Nord http://www.naturterapiskolen.no/

• Naturmedisinsk aromaterapi • Grunnmedisin

Norsk Institutt for Fem-Element Akupunktur

• Fem element akupunktur

Nordens Stjerne. http://www.nordensstjerne.com/

• Hjertehealing

Norsk aromaterapiskole. http://www.aromedica.no/

• Naturmedisinsk aromaterapi

Soneterapiskolen v/Terje Horpestad http://www.sandnessoneterapi.no/page14aa.html

• Soneterapi

Sirius Institutt http://www.sirius-senter.com/

• Naturmedisinsk muskelterapi • Grunnmedisin • Biomekanikk

Skandinavisk skole i Holistisk Hesteterapi http://www.sshh.holistiskterapi.no

• Holistisk hesteterapi

Tunsberg Medisinske skole http://www.tunmed.no/

• Naturmedisinsk grunnutdanning • Grunnmedisin • VEKS-fag • Ernæringsterapi - innpassing for kandidater med bachelor i ernæringsfysiologi • Biopati

Aalbergs senter for veiledning v/ Thore K. Aalberg

VEKS-fag

I NESTE UTGAVE : Dr. Bjørn J. Øverbye fortsetter sin artikkelserie om Borrelia. Tema for neste artikkel er blant annet: • Pasienters rettigheter til behandling • Lunengsaken: var kritikken berettiget eller forfalsket?

• Diagnosesaken: misbruker helsemyndighetene psykiatri for å frata syke sine sykdommer? • Mikroskopisaken: siste nytt fra de norske ekspertene • Er de offisielle rådene om terapi foreldet før de kom ut? • Er data forfalsket?


a ktu e l t

|

Nytt diagnoseverktøy for benskjørhet Videnskap.dk melder 15.11.13 at benskjørhet koster det danske samfunnet 12 milliarder kroner hvert år. Det er ca hver annen kvinne og hver fjerde mann som i løpet av livet opplever et benbrudd på grunn av benskjørhet. Løsningen kan ifølge en pressemelding fra Syddansk Universitet være å screene flere for benskjørhet. Dette kan gjøres med en såkaldt håndscanner, som utfører målingen i løpet av et minutt. Forsker Teresa Friis-Holmberg har i samarbejde med Klinisk Institut på

Syddansk Universitet skrevet ph.d.avhandling om håndscanneren. Skjøre knokler er arvelige og brudd sees oftest i skulder, underarm, hofte eller rygg. Beinskjørhet viser seg som regel etter 50-årsalderen og kvinner blir rammet når de kommer i overgangsalderen, og tapet av knokkelmasse skjer raskere i takt med synkende østrogennivå. Lidelsen er arvelig, men røyking, stort forbruk av alkohol og lav kroppsvekt kan også bety noe. Teresa FriisHolmberg fant i sin undersøkelse i at

Antroposofi og allergi

Her kan du markedsføre deg og ditt

N

O

Spedbarn som har lavt nivå av stresshormonet kortisol, har færre symptomer på allergiutvikling ved to års alder enn spedbarn med høyere kortisolnivå. Det viser en studie fra Karolinska Institutet (KI) i Stockholm. Forskerne målte kortisolinnholdet i spytt hos spedbarn og så på IgE ved to års alder. Psykososiale faktorer er blitt satt i forbindelse med allergisk sykdom. I vår studie ser vi at de barna som har lave kortisolverdier i spytt som spedbarn, har klart lavere forekomst av tegn på allergiutvikling i løpet av de første to leveårene, sier forsker og forfatter Fredrik Stenius i en pressemelding fra KI. Forskerne har tidligere beskrevet en sammenheng mellom lavere forekomst av allergi hos skolebarn og antroposofisk livsstil. Nå har vi funnet samme kobling hos spedbarn i familier med antroposofisk livsstil, kommenterer Stenius. http://www.dagensmedisin.no/ nyheter/kobler-spedbarnstress-til-allergi/

det finnes en sammenheng mellom passiv røyking i hjemmet som voksen, og lavere knokkelmineraltetthet i fingrene. Når man ser kvinner falle sammen i ryggen, er det lett å tenke at det skyldes alderdom, men årsaken er ofte knokkelbrudd som følge av beinskjørhet. Det er ikke normalt at man synker sammen i ryggen. Hun påpeker at så lenge det finnes medisin som kan forebygge beinskjørhet er der ingen grunn til at så mange skal oppleve å få brudd.

N

Kraniosakralterapi

Øreakupunktur

KranioSakrala Kliniken erbjuder

Klinikk Hellsaa Torill Flemmen Hellsaa Reg. Naturterapeut MNNH

Biodynamisk KranioSakralTerapi: • i varmbassäng i Halden • på bänk i Strömstad Delfinterapi i Antalya/Turkiet: • 1750-1950 EUR/5 dagar • 3500-3900 EUR/10 dagar

• Øreakupunktur • Lysakupunktur • Otopati/Ørelysbehandling • Kostholdsveiledning • Matintoleransetester Eu BioTek

För info och tidsbokning ring: Helene Hagström +4798012863 / +46705148876

Anthon Walles Vei 36, 1337 Sandvika Tlf 90 66 68 51, torill@hellsaa.com www.klinikkhellsaa.com

Naturmed. aromaterapi

Til salgs

Majorstuen Alternative Senter

2 nye e-Lybra9 Bioresonansmaskiner

Jeanette Førland Reg. Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH

Grunnet plassmangel er salgsprisen nå kun Kr 119.850,- . Ny pris pr maskin kr 130.000,Maskinen sendes fra Bergen, frakt og full terapeutopplæring er inkludert i salsprisen.

Stressreduksjon, avspenning, helseforebyggende: • Naturmedisinsk Aromaterapi • Svangerskapsmassasje • Triggerpunkt / klassisk massasje • Meridianmassasje • Cellulitt massasje

Les mer om e-Lybra: http://www.energioghelse.net

Ole Vigsgate 19A, 0366 Oslo, Tlf.: 936 62 745 post@naturmedisinskaromaterapi.no http://www.naturmedisinskaromaterapi.no

Gry Dalen Mobil: 99493647, gry@energioghelse.net

naturterapeuten • desember 2013

29


a ktu e l t

|

V Injar F ø nne b ø , D ir e kt ø r i N A F K A M

UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, 24.09.2013 Offisielt brev fra NAFKAM med innspill til regjeringserklæring

Kjære påtroppende regjering

Innspill til regjeringserklæring Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) foreslår følgende to setninger tatt inn i regjeringserklæringen: • Regjeringen vil styrke forskning og informasjon om effekt og sikkerhet ved alternativ behandling slik at pasienter også på dette området sikres muligheten til trygge valg. • Regjeringen vil utrede om “Lov om alternativ behandling mv” og den øvrige reguleringen av dette behandlingstilbudet tilfredsstiller nåværende behov for myndighetskontroll og pasientsikkerhet. Vi foreslår disse to punktene fordi: 1. Norge har aktive pasienter som skal ha et mangfoldig, likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi. Både pasientenes trygghet og valgfrihet i det totale helsemarked skal ivaretas, og deres lidelser skal tas på alvor. 2. Det er samtidig en utfordring at norske pasienter årlig bruker om lag 4,7 milliarder kroner på alternativ behandling, all den tid det ikke foreligger tilstrekkelig forskningsbasert kunnskap om effekten og sikkerheten av den. 3. I det gjeldende regelverk stilles det ingen medisinskfaglige krav til registrerte alternative behandlere i Brønnøysundregisteret. I tillegg foregår samhandling mellom alter-

30

naturterapeuten • desember 2013

VInjar Fønnebø, Direktør i NAFKAM

nativ behandling og helsevesen nesten utelukkende via pasientene selv. Utfordringene ved slik samhandling ble dessverre ikke omtalt i Samhandlingsreformen. Til sammen kan denne situasjonen true norske pasienters behandlingssikkerhet.

4. Informasjon, kvalitetssikring og medbestemmelse er sentrale begreper for at pasienten skal føle trygghet i sykdomssituasjoner. Sett i forhold til lovverket, tilbudet og bruken, er befolkningen i for stor grad prisgitt informasjonen om alternativ behandling gitt av behandlerne selv og media. Den beste forutsetningen for norske pasienters trygghet og valgfrihet er dermed å sikre at individet har tilgang på forskningsbasert, balansert kunnskap om effekten og sikkerheten også ved alternativ behandling. Vi stiller oss til disposisjon for videre dialog om dette politikkområdet dersom det er ønskelig. Med vennlig hilsen, Vinjar Fønnebø Professor i forebyggende medisin Direktør, Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM)

Bivirkninger ved bruk av kortikosteroidpreparater Kortikosteroidpreparater brukes som inhalasjon ved astma, eller intranasalt ved rhinitt (snue/allergi) og ved nesepolypper, melder Statens legemiddelverk. Preparatene virker lokalt på slimhinner i luftveier og nese. Imidlertid kan de også absorberes og gi systemiske bivirkninger, særlig ved bruk av høye doser og ved bruk over lengre tid, skriver Legemiddelverket. Hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon og aggresjon er sjeldne bivirkninger ved kortikosteroider som gis i form av inhalasjon

eller via nesen. Det er imidlertid godt kjent at kortikosteroider som gis i form av injeksjon eller tabletter, kan forårsake alvorlige bivirkninger og barn er særlig utsatt. Nå har europeiske legemiddelmyndigheter nylig utredet problemstillingen og anbefaler at preparatomtale og pakningsvedlegg for alle slike preparater oppdateres med informasjon om at de kan også forårsake psykiske og atferdsrelaterte bivirkninger. http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ psykiske-bivirkningerved-astmamedisin/


a ktu e l t

|

T rine H amnvik , kraniosakra lt e rapi , naturme disinsk musk e lt e rapi , MNNH

Vår flytende historie og  vår politiske virkelighet

I

en tid da Wikipedia og andre nettbaserte kilder har blitt våre viktigste kilder til informasjon, er det lett å glemme hvor fort den nære historie går tapt om vi ikke tar vare på den. Det er lett å ta for gitt at vår historie ligger bare et Googlesøk unna, men vi finner til en hver tid bare det som ligger tilgjengelig på en eller annen server der ute. Når et nettsted tas ned eller velger å fjerne artikler de tidligere har publisert, forsvinner dette materialet på samme måte som en tåkedott løser seg opp. For snart 20 år siden, da NNH ble stiftet, var ikke nettet blitt det arbeidsverktøyet og publiseringsmediet som vi kjenner i dag. Minnet som finnes om de hendelsene som gjorde det nødvendig for naturterapeuter å finne sammen, og som førte til at vår organisasjon ble skapt, er nå på vei til å forvitre fordi det først og fremst er i minnet til de som selv deltok i prosessen, de som var aktive for å beskytte våre rettigheter mot angrepene på vår yrkesgruppe fra de kreftene i samfunnet som ikke ønsket at det skulle finne en plass for ”kvakksalvere”. Akkurat som dagens unge kvinner tar likestilling for gitt uten å tenke på den lange kampen gårsdagens feminister har kjempet, vet nok ikke dagens terapeuter hvilke angrep mot vår yrkesgruppe som gjorde det nødvendig for oss å organisere oss. Selv går min viten om dette tilbake til de politiske slagene om den nye loven som skulle erstatte den gamle ”kvakksalverloven”. Skulle den nye loven gjøre oss alle lovløse slik som sterke krefter i samfunnet ønsket da, eller gi oss et lovverk som gjorde at vi kunne ”komme ut av skapet” og

ge av de personene som var med fra starten er fremdeles tilgjengelige, men nå, 20 år etter, er det ikke lengre en selvfølge at de er på kontoret i morgen, og det haster med å få dokumentert NNHs opprinnelse og tidlige historie. Når veteranene går over i pensjonistenes rekker, kan vi komme i den situasjon at det blir andre krefter som definerer hva de mener er vår historie, og det kan vi ikke tillate. NNH har nå startet arbeidet med å samle historien om hvem vi er og hva som har ført oss hit vi har kommet i dag. Vår kjære generalsekretær Sigrun Kirkeberg, som selv har vært med fra begynnelsen, leder dette arbeidet. Jeg håper alle som sitter på informasjon, bilder og annet interessant materiale, gir henne og de andre som deltar i arbeidet, all den støtten de kan. At vår egen historien er dyrebar. La oss ta vare på den slik at vi ikke en dag blir historieløse! trinehamnvik@gmail.com

med yrkesstolthet si at jeg er en naturterapeut? Slagene på den politiske arenaen angående merverdiavgift synes foreløpig å ha gått i vår favør. Dessverre tror jeg at vi snart kan bli stående i et nytt slag om dette på grunn av den utvanningen av reglene som har skjedd for registret i Brønnøysund for utøvere av alternativ behandling. Når svært mange ulike foreninger nå kan få rett til å registrere sine medlemmer i registeret, uansett om de driver med helserelatert virksomhet eller ren kosmetisk behandling og uavhengig av om de stiller krav til faglig bakgrunn for sine medlemmer eller ikke, så har skeptikerne og motstandere mot naturterapi god ammunisjon for å kreve at vi skal miste fritaket for merverdiavgift. Om, og når, slike slag som angår vår yrkesgruppe kommer, trenger vi vår historie. Vi trenger å kunne dokumentere hvem vi er og vår seriøsitet. Vi trenger å kunne slå opp i vår historie for å se at da akkurat dette temaet sist ble tatt opp, var de og de politiske aktørene på banen, og at dette var begrunnelsen for de valg som blir gjort. Uten mulighet til å dra nytte av den viten vi allerede har samlet og de politiske venner og motstandere vi har hatt, risikerer vi i fremtiden å bli retningsløse. Det er særlig viktig å ha historien å støtte seg på når situasjoner oppstår plutselig og krever rask reaksjon fra organisasjonen og dens medlemmer. Da er det godt å kunne se at vi allerede kjenner mange av svarene vi trenger for å vite hva vi bør gjøre. Heldigvis har vi til nå hatt denne historien med oss. Man-

oppfordring Send inn dine forslag til tema som skal med i NNHs historie til post@nnh.no,- og gjør det så snart som mulig. Når vinterferien kommer er det for sent. På grunn av begrenset kapasitet tar vi ikke imot telefoniske henvendelser. Vi krever ikke at du leverer et finpusset manuskript, men en skisse til hva du mener skal være med, pluss fotos og gjerne historiske dokumenter. redaksjon@nnh.no

naturterapeuten • desember 2013

31


a ktu e l t

|

Før spiste vi grønnsaker med lavt innhold av salisylsyre som blant annet nepe.

MAT – TARM – HJERNE,vi hilser forskningen velkommen etter

Norsk Proteinintoleranse Forening (NPIF) utgir PIF-nytt, et medlemsblad som innholder mye interessant stoff om matintoleranser og allergi. De som driver NPIF har i en årrekke vært klar over at det sendes signaler fra tarmen til hjernen, et fenomen skolemedisinen strever med å ta inn over seg. Nå tikker det imidlertid inn forskningsresultater som bør kunne påvirke legevitenskapens forståelse i positiv retning. Forbindelseslinjen mellom hjerne og tarm er et nytt forskningsområde for nevrovitenskapen. Vi har mulig-

32

naturterapeuten • desember 2013

het til å pleie vår tarmflora og endre bakteriefloraen dersom den er oss til besvær. En tenåring med sterkt utviklet ADHD-atferd oppsøkte en lege i Massachusetts, MD James Greenblatt, som foreskrev bruk av probiotika. Etter seks måneder var tenåringens symptomer vesentlig redusert og etter et år var de forsvunnet. I flere tiår har forskere vært klar over koplingen mellom hjernen og tarmsystemet, men det har hersket en oppfatning av at det er hjernen som styrer tarmen. Det har vært generelt akseptert at blant annet

stress sender signaler til tarmen og kan forårsake ubehag som diaré og kvalme, og at depresjon kan påvirke appetitten. Det har vært mindre fokus på at det kommuniseres også fra tarmen til hjernen. Ved McMaster University i Canada ble det gjennomført en studie på mus, for om mulig å påvise kommunikasjon fra tarmen til hjernen. Forsøket viste at bakteriefloraen i tarmen er viktig for utviklingen av hjernen, spesielt de områdene som er involvert i stressreaksjoner og tilstander som angst og depresjon.


Stoffet brukes vanligvis til energiproduksjon i mitokondriene, men dannes det mer syre enn det er bruk for kan syremolekylene finne veien inn i blodstrømmen og via denne til hjernen. Rottene som ble utsatt for propansyre viste atferdstrekk som tydelig lignet på autisme. Det må understrekes at forsøkene kun er utført på rotter og at propansyre alene ikke kan forårsake autisme. Det vekker likevel meget stor interesse at ett enkelt stoff kan forårsake så stor endringer, som det man observerte.

Før spiste vi her til lands grønnsaker med lavt innhold av salisylsyre så som potet, kålrot, kål, sukkererter, rødbeter, gulrot, grønnkål, gressløk og kruspersille samt nepe. Biogene aminer som dannes ved nedbryting av aminosyrer og mengden som dannes, er avhengig av lagringstiden. Reaksjoner på salisylsyre kan blant annet være hyperaktivitet, søvnvansker, slapphet, utmattelse, vanskelig humør, konsentrasjonsvansker, hodepine og hyppig vannlating. Reaksjoner på biogene aminer er eksem og utslett, tretthet, utmattelse, hodepine, dårlig fordøyelse og vondt i magen, oppblåsthet, depresjon, aggresjon, autistiske trekk etc. redaksjon@nnh.no Kilde: PIF-nytt nr 3 / 2013

Intoleranse til naturlige bestanddeler i næringsmidler er et annet interessant fenomen. Solveig Curran holder kurs på bakgrunn av sine ernæringsstudier i England og erfaringer med sin egen sønn som fikk påvist proteinintoleranse alt 18 måneder gammel. Han viste sterke utslag på gluten og melk men også på ukjente stoffer. Til tross for utprøving av ulike dietter, blant annet anti-candidadiett, var gutten helt ute av balanse både fysisk og psykisk, og ble ansett som funksjonshemmet med store atferdsvansker. Han ble tilbudt ritalin mot hyperaktivitet, kortison mot eksem, sovetabletter mot søvnvansker og i tillegg antibiotikapumpe i blæren på grunn av urinveisinfeksjoner. Løsningen på problemene ble omsider funnet etter råd fra lege og homøopat Richard Savage i England. Det er ikke bare gluten og melk som kan skape reaksjoner, men også salisylsyre og biogene aminer. Salisylsyre finnes naturlig i planter og tåles vanligvis i små mengder. Problemer kan oppstå ved inntak av frukt som ikke er modnet naturlig og konsentrat laget av for eksempel tomat, frukt og bær, jfr. historier om eplekart som er kjent for å gi magesmerter. Biogene aminer dannes ved nedbrytning av spesielle aminosyrer i maten. Histamin er det mest fremtredende biogene aminet og kan fremkalle forgiftning hos mennesker.

Propansyre er en karboksylsyre og er en storebror til eddiksyre. Den har kjemisk formel CH3CH2COOH. Begge syrene er svake syrer. Kilde: Norsk kjemisk selskap http://www. kjemi.no/spor/index.php?svar=126

N

O

En annen studie ved samme universitet studerte tarmfloraens innvirkning på musenes atferd. Disse forsøkene ga en klar indikasjon på at atferden ble påvirket av tarmfloraens sammensetning. University of California, UCLA, har gjennomført en studie på 36 kvinner mellom 18 og 55 år. De ble delt inn i grupper som spiste henholdsvis yoghurt med probiotika, yoghurt uten probiotika og ingen yoghurt. De som spiste yoghurt med probiotika viste en sterkere kopling mellom to områder i hjernen som begge assosieres med kognitive funksjoner og læring, prefrontal cortex og periaqueductal grey. Prof. dr. Kirsten Tillisch uttrykker at forskerne var overrasket over hvordan tarmfloraen påvirket ulike områder i hjernen. Også når det gjelder autisme fremkommer det resultater som viser sammenheng mellom tarmfunksjonen og symptomene. Folkehelseinstituttet i Oslo arrangerte et seminar om autisme med den canadiske forskeren Derrick MacFabe. Canadiske forskere har gjort forsøk på rotter for å undersøke om det er bakteriene som er problemet, eller om problemet er at mikrobene begynner å produsere ulike stoffer avhenging av hvilken type mat som inntas. Autisme oppstår sjelden uten at det også er andre fysiske eller psykiske symptomer til stede. Svært ofte har pasientene mage- og/eller tarmproblemer. Mange barn med autisme har trang til å spise mat rik på karbohydrater. Det ble underøkt om man kunne finne et biokjemisk stoff som forklarer de endringene man observerer. Spesifikt ble det undersøkt en spesiell type korte fettsyrer som dannes når karbohydrater gjærer i tarmen. Nøkkelen fant de i følge MacFabe i et molekyl kalt propansyre (proprionsyre). Denne syren finnes naturlig i kroppen, men brukes også som konserveringsmiddel i brød under merkingen E 280 og E 281.

N

Følg med på nnh.no! Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon Kontakt oss på post@nnh.no

naturterapeuten • desember 2013

33


ANNONSE

SuperMagnesium gir sterkere og bedre effekt

Personer som driver regelmessig fysisk aktivitet og trening har behov for økt inntak av magnesium fordi mineralet skilles ut ved svette.

consilio.no

Økte prestasjoner Visste du at...

Magnesium er også nødvendig for at kroppen skal kunne produsere og omdanne karbohydrater til energi. SuperMagnesium er en ny generasjon magnesiumtilskudd som tas lettere og raskere opp i kroppen, og gir en bedre effekt enn tradisjonelle tilskudd på grunn av sin unike sammensetning. Mineraltilskuddet kombinerer tre magnesiumforbindelser, naturlige sporstoffer og vitamin B6 som øker celleopptaket av mineralet.

Mangel på magnesium gir mindre energi til musklene og dårligere utholdenhet?

Gr var atis e super Prø ve magn esiu m.no

Livets mineral Magnesium er involvert i over 300 viktige biologiske og fysio­ logiske reaksjoner i kroppen vår. Mineralet kan ikke dannes i krop­ pen, men må tilføres via mat og drikke. Riktig magnesiumnivå i kroppen gir:

Hvilken effekt har du av SuperMagnesium? Runar Haugan (50)

Jessica Sørensen (30)

Johannes Holm (35)

I utgangspunktet er jeg skeptisk til tilskudd, men SuperMagnesium virker! Jeg sover bedre etter trening, opplever ingen kramper og er merkbart mer opplagt dagen etter en tøff treningsøkt.

Som aktiv syklist og spinninginstruktør er det viktig at jeg yter maks. Etter jeg begynte med SuperMagnesium er krampene borte og treningen har blitt lettere og bedre.

SuperMagnesium har bidratt til at jeg kan øke treningsmengde i perioder hvor jeg trener mye, til for eksempel maraton eller triatlon. Restitusjonen går raskere og jeg har mer energi.

• Økt utholdenhet • Økt muskelstyrke • Raskere restitusjon • Mindre muskelkramper

Få tilsendt gratis vareprøve på www.supermagnesium.no. Du finner SuperMagnesium i helsekostbutikker over hele landet.

l av e r e d o s e r i n g

ø k t o p p ta k

bedre effekt

www.supermagnesium.no

Annonse trening 205x136.indd 2

13.04.12 12.32

KÅRET TIL BESTE PROBIOTIKA I NORGE VIRKER SPESIFIKT I FORHOLD TIL KONKRETE SYKDOMMER/PLAGER VI MARKEDSFØRER ALLE NDS VITAMINER, MINERALER OG URTER. VI HAR DR. BACH’S BLOMSTERREMEDIER LAGET ETTER DEN ORIGINALE PRODUKSJONSMETODE TIL DR. BACH I FORHOLDET 1 : 240.

www.eubiotek.net/Shop Tlf. 63 97 69 90


ANNONSE

Ny forklaring på hvorfor man ikke går

ned i vekt

Ny forskning viser at fett i leveren, såkalt fettlever, kan være årsak til at det er vanskelig å gå ned i vekt. Overraskende viser det seg at opp i mot 9 av 10 overvektige plages av fettlever. Fett i leveren minsker leverens aktivitet og effektivitet, og det går ut over forbrenningen. Foto: Stockphotomedia/New Nordic

A

ctive Liver tablettene er en ny revolusjonerende oppfinnelse, som i motsetning til mengden av slankeprodukter på markedet, spesifikt virker ved å støtte lever- og gallefunksjonen. Fordelene er at det støtter stoffskiftet og fettforbrenningen, - det motvirker at spesielt sukkerstoffer omdannes og lagres som fett i leveren, - og det støtter nedbrytningen av fettet i leveren.

FOR MENN OG KVINNER: Active Liver fås i to pakningsstørrelser; 30 tbl (1 mnd) og 60 tbl (2 mnd). Anbefalt dosering er kun 1 tablett daglig.

EN OND SIRKEL

Normalt skyldes fettlever opphopning av fett i leverens celler på grunn av usunn livsstil. Det er gjerne en ond sirkel, fordi sukkerstoffer har lettere for å hope seg opp i leveren når man er overvektig. Fett i leveren betyr at man blir dårligere på å forbrenne maten som man spiser. Det er ganske logisk at det er vanskelig å gå ned i vekt når fettet hoper seg opp i leveren pga usunne mat-, drikke- og leve-vaner. Derfor er Active Liver en fantastisk tablett til deg som lever litt for godt og som gjerne vil gå ned i vekt.

TRETTHET OG MANGEL PÅ OVERSKUDD

Man merker ikke umiddelbart at man har fett i leveren, men det påvirker leverens funksjon og effektivitet. Tretthet og mangel på overskudd, kan være typiske tegn på at leveren er overbelastet. Ofte kan man faktisk se det på området rundt livet og på huden, som ofte blir litt hoven.

FÅ EN SUNNERE LIVSSTIL

Til daglig tenker du sikkert ikke over at du har en lever. Men den spiller en viktig rolle for stoffskiftet og forbrenningen m.m.

For mange karbohydrater, for mye alkohol og fet mat, setter lever-galle-funksjonen til hardt arbeid. I tillegg kommer en annen veldig viktig ting, - nemlig den at leveren stimuleres av proteinrik kost. I våre forfedres kost, kom ca 33 % av kaloriinntaket fra proteiner. I dag er det kun 15 %. Heldigvis er det ikke kun proteiner, som kan stimulere leverens funksjon. Hemmeligheten bak Active Liver, er at den gir deg konsentrater fra urter som virker stimulerende på lever-galle-funksjonen. Det er en veldig god daglig “vitamintablett” til leveren.

FORHANDLERE

Active Liver fås kjøpt i helsekostbutikker, VITA og på nett: www.newnordic.no

Få rask og

enkel hjelp

5 fordeler med Active Liver tablettene; 1. 2. 3. 4. 5.

får hjelp til å øke lever- og gallefunksjonen stimulerer fettforbrenningen får støtte til kroppens daglige utrensning får hjelp til en god fordøyelse inneholder kun naturlige planteekstrakter

Tar du noen form for medisiner, eller har andre spørsmål, kan du ringe New Nordic på tlf: 69 25 73 00.


B-blad • Returadresse: NNH, Skippergata 9, 0152 OSLO

Offentlig godkjent utdanning i biopati Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Basert på kunnskap fra tradisjonell naturmedisin, orientalsk- og vestlig medisin, kombinerer biopati det beste fra flere forskjellige medisinske systemer. Biopati er godkjent som fagskoleutdanning, på deltid over 4 år. Undervisningen legger vekt på praktisk trening, og foregår som en kombinasjon av nettstudie og jevnlige samlinger i Asker. Utdanningen inneholder alt du trenger for å kunne bli medlem av NNH, og registrert terapeut i Brønnøysundregisteret. Våre andre tilbud innen naturmedisin: • • • •

Naturmedisinsk hudterapi (4 måneder deltid nett) Naturmedisinsk grunnutdanning (1 år deltid nett) Soneterapi (2 år deltid klasserom) Kurs innen blant annet auricuoloterapi, kraniosakralterapi, irisanalyse og bachterapi.

Vi har også mange andre tilbud, blant annet grunnmedisin, klinikkdrift ernæringsterapi, optimal trening og ernæring og kostholdsveileder. Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største private skoler innen helse, naturmedisin og ernæring, og ble etablert i 1998. www.tunmed.no telefon 33 61 10 90

post@tunmed.no

Bestill ditt eksemplar av

AVTALEBOKEN 2014

For alle typer salonger, klinikker og terapauter innen ulike bransjer som naturmedisin, hud, hår- og skjønnhetspleie.

BESTILL AVTALEBOKEN 2014 Tlf: 21 51 31 00 ● Faks: 21 51 31 02 Epost: avtaleboken@argusgruppen.no

SVARSENDING

JA! Jeg vil gjerne bestille Avtaleboken 2014 Fyll ut svarslippen, klipp ut, send eller faks din bestilling.

Antall á kr 400,-

Jeg vil gjerne abonnere på Avtaleboken á kr 350,- som blir tilsendt en gang pr. år* Firma Adresse

Postnr/sted

Telefon

Kontaktperson

Faks

*Skriftlig oppsigelse av abonnement må skje innen 3 mnd før utgivelse (oktober).

Argus Gruppen AS Sandakerveien 76 E N-0484 Oslo

Tlf: +47 21 51 31 00 Faks: +47 21 51 31 02 Epost: avtaleboken@argusgruppen.no

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 04 2013  

NNHs tidsskrift for naturmedisin

Naturterapeuten 04 2013  

NNHs tidsskrift for naturmedisin

Advertisement