Naturterapeuten 03 2013

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Mikroskopering av Borrelia Alternativ medisin har stor medisinsk og praktisk interesse

Tungeakupunktur Evidensbasert praksis Nr. 3/2013 – 19. årgang. Løssalg kr. 75,-

www.nnh.no N

O

Høstens nordiske naturmedisinske fagkongress 25.–27. oktober!

N


100% plantesteroler

Senker kolesterolet

Form: Tablett Innhold: Plantesteroler fra soya, solsikke, furu, mais og raps. Størrelse: 60 tabletter á 800 mg. Dosering: 2 tabl. daglig til måltid Maksimalt inntil 3 tabl. daglig Bivirkninger: Ingen kjente

Et nytt og 100% naturlig alternativ. EFSA-godkjent påstand om effekt! Plantesteroler har en lignende struktur som kolesterol og konkurrerer om opptaket fra tarmen til blodet. Ved inntak av plantesteroler blir derfor mindre kolesterol tatt opp i blodet og mer utskilt fra kroppen. Zerochol® kan tas samtidig med statiner. Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold og en sunn livsstil.

ÅRETS HELSEKOSTPRODUKT I DANMARK 2012!

Nå tilgjengelig i alle helsekost faghandler over hele landet og på www.arnika.no Importør: Norges NaturmedisinSentral as, PB 529 Brakerøya, 3002 Drammen. Telefon: 32 24 05 50 Internett: www.nn-s.no Nettbutikk: www.arnika.no


i nnh o l d

|

nat u r te r a p e u ten n r . 3 – 2 0 1 3

Evidensbasert praksis – ein god strategi?

Mikroskopering av borrelia, del 3

• Side 12–13

Teori om den autonome del av det somatiske og «reflektoriske» nervesystem • Side 14–15

•• Midt i maurtua �������������������������������������������������������������������   5 •• Alternativ medisin har stor medisinsk og praktisk interesse �������������������������������������������������������   6 •• Faglig oppdateringskalender ������������������������������������������   7 •• Takk til forfatterne av boken «Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid» ����������������������   8 •• Tradisjonell kinesisk akupunktur ����������������������������������� 10 •• Evidensbasert praksis – ein god strategi? ����������������� 12 •• Teori om den autonome del av det somatiske og «reflektoriske» nervesystem ���������������������������������� 14 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013 �����������������17 •• 12 anklager mot dagens vitenskap ��������������������������������21 •• Mikroskopering av borrelia ��������������������������������������������� 22 •• Livskrefter i kvar munnfull ��������������������������������������������� 26 •• Tungeakupunktur – gammel sone, ny behandlingsteknikk ���������������������������������������������������� 28 •• Konferanse om CFS/ME ��������������������������������������������������� 30 •• Lecithin – hjerneføde ������������������������������������������������������� 32

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres.

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Ragnhild Marie Næss,Tønsberg Telefon 33 32 64 06/ 997 07 537

Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNHs syn. Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Formgiving:

• Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no

Annonser

Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri

Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388. E-post: redaksjon@nnh.no

• Side 22–25


Naturterapeuten_Layout 1 19.05.13 22.09 Side 1

Første gang i Norge

New York Times bestselger Oversatt til 31 språk

Program Fredag kl. 20 - 22.30 Lørdag kl. 10 - 17 Søndag kl. 10 - 17 Sted Håndverkeren, Konferansesenter

Priser Fredag Lørdag + søndag Hele konferansen Inkl. lunsj. Kontakt

Tlf: 51 53 19 44

650 kr 2.400 kr 2.600 kr


leder

|

H elen T . H o lm , Re d akt ø r

Helen T. Holm Redaktør Naturterapeuten

En gang vi var i London besøkte vi Madam Tussauds vokskabinett, og i den aller øverste etasjen så vi en film som ga oss opplevelsen av å være inne i et romskip på vei mot månen.

Neste utgave Kommer i desember 2012 Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 10. november. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no annonse@nnh.no

Midt i maurtua

D

et var en merkelig erfaring å sitte der og se hvordan jordkloden ble mindre og mindre og virkelig innse hvor stort Afrika er sammenlignet med vårt lille Europa. Jeg liker ikke å tråkke på maur når jeg er ute og går i skog og mark, små kryp som lever i store antall i velorganiserte tuer. Akkurat som oss mennesker piler de hit og dit etter et mønster vi ikke kan se. De sleper og drar på pinner og barnåler som ofte er større enn dem selv. En gang eller to har jeg sett en maur som drar på en død artsfrende og har lurt på hvorfor. Skal han spises, mon tro, - eller gravlegges, eller benyttes som byggemateriale? Jeg så ingen mennesker på vår klode da vi dro ut på den imaginære måneferden. Vi er for små til å synes på lang avstand. I den kristne tro troner mennesket på toppen av skaperens mesterverk og har fått i oppgave å forvalte planter og dyr,- ja, totalt sett livet på kloden. Jeg leste en artikkel om en art kortvingebille som sniker seg inn i maurtuer og ”forhekser” maurene slik at de til slutt bare går i ring og slutter å utføre arbeidet sitt. Billa oppnår dette ved å skille ut et narkotisk stoff som maurene blir hekta på. De pleier og forer inntrengeren slik at de kan slikke i seg dopet fra det lure insektet som har funnet veien inn i samfunnet deres. Følgen er at maursamfunnet til slutt bukker under. Og når maursamfunnet dør ut, - ja, så må billa finne seg en annen tue å innvadere. Enn så lenge har vi bare en jordklode som er beboelig for oss mennesker. Tirsdag 13.08. hørte jeg en valgdebatt på TV. Det var De grønne mot resten.

De grønne hevdet at vi hadde det bra på 80-tallet, noe som stemmer bra med en artikkel jeg leste i Folkevett, hvor det i en artikkel ble uttrykt at folk i 1975 var svært fornøyde og mente vi hadde god behovsdekning. Og hva hadde representantene fra de andre partiene å si til dette? Jo, de truer med massearbeidsløshet og fordervelse. Nå presenterte de ikke konkrete fakta og begrunnelser for det som etter hvert er blitt et mantra i politikken, - vi må ha vekst! Vekst for enhver pris, med minst mulig refleksjon over hva denne veksten fører til. Det å spille på frykt er en strategi som ikke får frem det beste i mennesket. Det viser historien med all tydelighet. Kan ikke vekst like gjerne bety kvalitetsheving som økning av volum? Problemet i dag er en stigende overflod av varer og tjenester, ikke mangel på noe. Prisen vi betaler for det vi kjøper går stadig ned sett i forhold til lønningene og inkluderer stadig økende markedsføringskostnader som er nødvendig for i det hele tatt å kunne gjøre oss oppmerksom på behov vi aldri før kjente at vi hadde. Hva med en grundig debatt om hva vekst egentlig betyr og innebærer? Danser vi rundt VEKST på samme måte som maurene danser rundt kortvingebilla? Trenger vi nye perspektiver på vår oppgave som forvaltere av kloden på samme måte som skolemedisinen trenger nye mikroskop for å kunne se Borrelia-infeksjonen hos en pasient? Einstein sa: Man løser ikke problemene med samme tankesett som man benyttet for å skape dem. redaksjon@nnh.no naturterapeuten • september 2013

5


K o mmenta r

|

lege V i lhelm S chjel d e r u p

Alternativ medisin har stor medisinsk og praktisk interesse I sin anmeldelse av Kristian Gundersens bok ’Snåsakoden. En kunnskapsbasert guide til alternativ medisin’ under tittelen ”Alternativ medisin utan effekt” skriver professor Einar Kringlen 3. mai i Dag og Tid: ”I ei tid med høgt opplysningsnivå og framsteg for den tradisjonelle medisinen er alternativ medisin eigentleg eit merkeleg fenomen. For det er ikkje berre uopplyste, truskuldige menneske som søkjer til desse kvakksalverane, men og folk med akademisk utdaning.-” ■ I boken ’Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid’, som kom i høst, tar lege Bjørn Johan Øverbye, Britt Hertzberg Untiedt og jeg opp dette fra et annet ståsted. I forordet skriver vi: ”Alternativ medisin er kommet for å bli. Tross iherdige og vedvarende forsøk fra den etablerte medisin på å latterliggjøre den og ufarliggjøre den ved å hevde at det her bare er tale om en placebo-effekt, fortsetter den alternative eller komplementære medisin å vokse... Vi ser fremveksten av alternativmedisinen som et tegn på at den etablerte medisinske vitenskap kommer til kort både i vitenskapelig-teoretisk sammenheng og i praksis. Etter vår oppfattning er det tale om det vi i vitenskapshistorisk sammenheng kaller et paradigmeskifte. Og fordi dagens etablerte medisinske vitenskap ikke klarer å ta dette inn over seg gjennom en fredelig vitenskapelig utvikling, får dette paradigmeskiftet en dramatisk karakter der motsetningene tårner seg opp uten å finne løsning gjennom dialog.” En åpen og fordomsfri forskning over alternative medisinske metoder har ikke vært ønsket. I sin anmeldelse av min bok ’Nytt lys på medisinen’ på lederplass i Legeforeningens tidsskrift i 1990, kaller Per Fugelli meg en ”kjetter i norsk medisin” og

6

naturterapeuten • september 2013

Vilhelm Schjelderup er æresmedlem i British Medical Acupuncture Society, Norsk Forening for Helhetsmedisin og Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

”en falsk profet”. Den samme professor hevder at: ”Det ville være sløsing med hjernekraft, tid og penger om forskerne skulle gi seg til å oppfylle alternativmedisinernes bisarre ønskemål.” Da Aarbakke-utvalget ble opprettet for å tilfredsstille Stortingets ønske om et samarbeid mellom etablert og alternativ medisin, besluttet jeg likevel å starte et forskningsprosjekt. Jeg valgte da å satse på behandling av astma hos barn med lys-akupunktur (barn er ikke så glade for nålestikk!). Jeg har gitt en utførlig beskrivelse av dette i boken ’Lys som helbreder. Nytt håp for astmapasienter’, der jeg og setter det i en større vitenskapelig sammenheng. Jeg fikk med meg aku-

punktør Susan Thorkildsen og lege Olav Stadheim i dette prosjektet. Vi fikk meget gode og parallelle resultater. Og da jeg i 2002 presenterte det på en kongress for medisinsk akupunktur i Edinburgh, hadde vi i alt behandlet 134 barn med diagnostisert astma med et positivt resultat på 80 %. Vi fikk imidlertid intet gjennomslag i norsk helsevesen. Det lyktes oss heller ikke å få NAFKAM interessert slik at vår forskning kunne bli fulgt opp av andre. I denne sammenheng var det nok viktig at vår undersøkelse ikke var en dobbelt- blind- undersøkelse, og at dette ikke kunne gjennomføres av praktiske grunner. Dobbelt-blind-undersøkelser lar seg lett gjennomføre ved utprøving av farmasøytiske preparater der en tablett kan erstattes av en som ser lik ut, slik av verken lege eller pasient kan se forskjellen. Men de egner seg ikke til å teste ut mer håndverksmessige metoder, som akupunktur. Kravet om dobbelt-blind-dokumentasjon har derved effektivt hindret at akupunktur har fått vitenskapelig status i vår medisin. Faktisk må vi se aksepten av dobbelt-blind-testen som selve ’gull-standarden’ for vitenskapelig dokumentasjon, som et tegn på hvor langt vestlig medisin har innrettet seg etter industrimedisinens premisser. Dette har fått enorme konsekvenser for moderne medisin, og er en underliggende årsak til at folk erfarer at det er behov for alternative tilnærminger til medisinen. vilschj@online.no


N

O

N

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no

Faglig oppdateringskalender 12. september 2013 SABORG - kontaktforum, Drammen 13. september 2013 SABORG – kunnskapsseminar, Drammen 20.–21. september 2013 Faglig oppdatering i soneterapi – hormonsystemet Kursholder: Naturterapeut/Heilpraktiker Terje Varpe Arrangør: Tunsberg Medisinske skole, Tønsberg 05.–06. oktober 2013 Faglig oppdatering i soneterapi Kursholder: Soneterapeut MNNH Terje Horpestad, Oslo 05.–06. oktober 2013 FUB Høstseminar 2013 Arrangør: Faglig forum for utøvere, av biologisk medisin, Oslo 10.–13. oktober 2013 TKM-soneterapi Arrangør: Institutt for helhetsmedisin, Oslo 11.–15. oktober 2013 Oppgraderingskurs i Naturmedisinsk aromaterapi Arrangør: Norsk Aromaterapiskole/Aromedica, Oslo 13.–14. oktober 2013 Pulsdiagnostikk Arrangør: Svenska Akupunkturförbundet Stockholm, Sverige 25.–27. oktober 2013 Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013 Arrangør: NNH, NFHM, NHL og KongressPartner AS Sted: Sundvolden Hotel, Krokkleiva 08.–12. november 2013 Oppgraderingskurs i Naturmedisinsk aromaterapi Arrangør: Norsk Aromaterapiskole/Aromedica, Oslo 20.–21. januar 2014 Metabolic Pathways and Strategies in Aromatherapy Webseminar med Daniel Pénoël MD. Se side 25 i bladet

Hjelp allergikere til å bli kvitt sine plager med Bicom bioresonansterapi Du får tilgang til en vel utprøvd behandlingsform med meget gode resultater, og takknemlige klienter! Vi hjelper deg med å komme i gang, og fortsettelse av din virksomhet! Vi skaffer utstyret, har service, utdanning, støtte, sammenkomster, møter m.m. Les mer på vår hjemmeside. Hjertelig velkommen!

FAGSKOLEHJELPEN: • • • • • • • • •

Utarbeidelse av nye fagskoletilbud Endringer i eksisterende fagskoletilbud Søknad om godkjenning i NOKUT Utarbeidelse/endringer styringsordninger Utarbeidelse/endringer reglement Utarbeidelse/endringer kvalitetssikringssystem Utarbeidelse av årsrapporter Hjelp ved revisjon av fagskoleutdanningen Følge opp krav fra NOKUT og endringer i lover og forskrifter

Kompetansesenter og Bedriftshjelp www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com Tlf. 91358038 – Elvy Saus

Bicom-Norden +46 225 23043 • mail@bicom-norden.se www.bicom-norden.se

naturterapeuten • september 2013

7


Bok

|

P E R E . Å G R E N , N A T UR T E R A P E U T

MNNH REG

Takk til forfatterne av boken «Ja takk, begge deler! Helse i en ny tid» «Ikke takk meg, takk heller Britt», sa Sigrun Generalsekretær, da jeg fikk boken som tillitsvalgt i NNH. Boken har blitt omtalt noen ganger allerede, men et godt produkt kan man vel ikke skrive for mye om? Forfatterne representerer mer enn 100 års erfaring i helsearbeid i «det godes tjeneste» og boken har omfattende kildehenvisninger som gjør at informasjonen som fremkommer, ikke kan bli avfeid som synsing. Stilen og budskapet er dessuten skrevet slik at det kan forstås av alle. Begrunnet i spalteplass har jeg forsøkt å begrense meg til det som for meg er det viktigste. Legemiddelindustrien blir avkledd, og den som måtte ha trodd at legemidler er til for vårt beste, vil nok måtte endre oppfatning etter å ha lest boka. Avsløringen av denne industrien overgår det jeg har hørt og lest om før. Det er interessant, men skremmende å lese om metodene som brukes, herunder dominans og maktmisbruk, hvor det er nærliggende å tenke mafiavirksomhet. Boken viser til bokverket «Vitenskapens historie» når det fortelles om hvordan den amerikanske, medisinske utdannelse ble «kuppet», idet to av verdens rikeste familier på begynnelsen av 1900-tallet, kjøpte opp amerikanske universiteter med løfte om å tildele forskningsmidler til de universiteter som ville forske på legemidler. Senere ble det tyske firmaet I. G. Farben knyttet til denne virksomheten, og som Øverbye skriver, «på kort tid ble folks søken etter sannhet omgjort til et industrielt foretak. Legeutdanningen fikk et løselig sammensatt antall fag som i det store og hele holder leger på et for lavt kunnskapsnivå i forhold til de utfordringer de møter daglig. Når man legger til at undervisningen ikke bygger på sunne, naturvitenskapelige

8

naturterapeuten • september 2013

prinsipper, men i stor grad er innrettet på å gjøre leger til formidlere av legemidler, blir den industrielle medisin ikke produsent av sunnhet, men av legemiddelavhengighet. Dette resulterer i mangelfull innsikt om hva som egentlig er årsak til sykdom». En annen ting som er nytt for meg er den historiske bakgrunn for oppbyggingen av den nå så mektige, kjemiske industrien av legemidler og vaksiner. Likeså forbindelsen mellom USA og Nazi-Tyskland i oppbyggingen, både før og under den 2. verdenskrig. For meg er det også nytt at ledende personer fra den nevnte kjemiindustri, fortsatte å ha innflytelse på utviklingen etter krigen. Det hevdes at utviklingen av EU’s helsepolitikk har blitt til gjennom innflytelse av nevnte kjemikere. Selv om det er noen år etter krigen, synes jeg det er skremmende å vite at den gassen som ble brukt til å utrydde jøder under krigen ble produsert av nettopp I. G. Farben. Med slik informasjon som bakgrunn blir det lettere å forstå dybden i spørsmålet som Britt H. Unitiedt stiller; hvilket menneskesyn har produsenter av kjemikalier? Spørsmålet er meget betimelig når vi nå ser hvilken plass giftstoffer har fått – ikke bare i vaksiner og legemidler, men også i matvarer og i fôr til husdyr og fisk. Det hevdes videre at få, om noen, synes så lettlurte hva angår statistikk som leger. Her er et eksempel på hvordan legemiddelprodusenten beskriver «god» virkning av et medikament : En reduksjon på 1 % i forhold til en sykelighetsøkning på 3 %, blir 33 % reduksjon (3x33/100 %=1 %).

33 % reduksjon i sykelighet selger, men produsenten unnlater å si «i forhold til hva». I h t Dr. Følling, som Øverbye henviser til, er virkeligheten slik: «1 % av de som fikk behandling opplevde behandlingen som nyttig, 2 % fikk sykdom, til tross for behandling, men hos 97 % kom det ingen sykdom uansett. Hos 99 % ble det ikke påvist noen nytte. M a o et helt virkningsløst medikament. Legemiddelprodusenter anser til og med 1 % lengre levetid, for god medisin». Er det derfor produsentene må ty til ovenfor nevnte matematiske formel? Legemiddelbransjens tendens til kun å fortelle halve sannheten ser ut til å være regelen fremfor unntaket. Her er et helt ferskt eksempel på noe mange har en oppfatning om. I et debattinnlegg i Dagsavisen 14. mars i år, sier prof. dr. med. Bjørg Marit Andersen: «da Pandemrix-vaksinen ble lansert som identisk med sesonginfluensavaksine, under svineinfluensaepidemien i 2009, visste både nåværende og tidligere helsedirektører at vaksinen manglet dokumentasjon for effekt og bivirkninger og inneholdt tilsettingsstoffer som adjuvans og kvikksølv, mens vanlig influensavaksine er uten tilsetning. Pandemrix var en vaksine med usikker effekt mot influensa og viser skadelige effekter for mange barn og voksne – kanskje enda i mange år». Vi får også høre om hvor politikere som Bill Clinton, George W Bush og Helmuth Kohl sto m h t bruk av legemidler og urter. Apropos tidligere politikere, så kommer jeg i hug Bush’s tidligere forsvarsminister, Donald Rumsfield. Han ble head-


huntet for å fremme salget av aspartam – en tvilsom sukkererstatning. I Norge har Legemiddelbransjen engasjert en tidligere toppolitiker til leder. Man kan jo lure på hvorfor de har gjort det, fremfor å ha en fagperson til å fronte bransjens syn. I et debattprogram på tv hørte jeg en lege, representant for industrimedisin (Øverbye kaller slike for «industrileger») i et innlegg om alternativ bransje: «De fleste sykdommer går over av seg selv etter noen dager». Denne påstand kan jo også brukes mot industrimedisinen i form av følgende retoriske spørsmål: Hvorfor skriver da industrileger ut resepter på medisin (kjemikalier) på sykdommer som går over av seg selv? Boken indikerer at det kommer et paradigmeskifte mht. bruk av medikamenter, kontra andre måter å behandle folks plager på. I denne forbindelse er det nærliggende å vise til det skjer endringer også på andre områder. Om ikke et paradigmeskifte ennå, så skjer det mye innen både kosthold/ernæring og psykiatri. Relatert til det siste, så husker sikkert mange programmet på tv, «Blitt slik eller født slik»? hvor fagpersoner fikk problemer med å begrunne sitt syn til komiker Harald Eia. Noen år senere var det en kvinnelig dommer som sørget for at man nå må se med nye øyne på den dominans psykiatri har hatt innen vår rettspleie. Innen kosthold har utviklingen kommet så langt at autoritetene som har preget og fortsatt preger kostholdsdebatten, ikke lengre kan opptre like arrogante og skråsikre som før. Flere og flere har begynt å stille spørsmål om de statlige kostholdsrådene, for bare å nevne noe. Innen helsevern kan man også vise til den nedadgående tillit folk har til Folkehelseinstituttet (NRK hadde 27. jan 2013 et oppslag om at kun 1 av 4 nordmenn stoler på Folkehelseinstituttets informasjon om vaksine) og Statens strålevern. Disse omfattende endringene skjer fordi folk flest engasjerer seg og har begynt å stille kritiske spørsmål.

en dialog, mens medikamenter kan sammenlignes med bruk av våpen. Det siste kan ikke fjerne årsaken, eller sagt på en annen måte, skape varig fred. Til slutt, – jeg skulle ønske at boken hadde en litt bedre og mer omfattende innholdsfortegnelse og at artiklene hadde noen flere avsnittsoverskrifter. En annen ting som er gjennomgående er at retteprogrammet ikke har akseptert sammensatte ord, men dette er små mangler, og trekker ikke ned helhetsinntrykket. Ved et eventuelt nytt opplag av boken kan dette sikker t justeres. Det er mange som kan ha god nytte av å lese boken, blant annet programledere, slik at de har bedre forutsetning til å stille «de riktige spørsmålene». Folk som arbeider med/innen helse og de som er opptatt av fremtiden, kan finne mye interessant stoff. Nytt for meg er omtalen av de såkalte CODEX-lovene. I et valgår har vi muligheten til å spørre politikere om hvorfor CODEX-lovene, som kommer til å dominere EU’s helsepolitikk fremover, har fått den absolutt strengeste fortolkning hos oss – og det i et land som ikke engang er medlem i EU. Som en hyllest til de tre forfatterne for mot, ærlighet og evne til formidling er det naturlig for meg å vise til en av mange «prescripts» i Code of Conduct for Vipassana-meditatører: «Take refuge in Sangha (fra Pali, gml indisk språk) i.e. pure minded persons». pe-ea@online.no

Dagfinn Høybråten skriver i forordet i boka, at det er et alvorlig misforhold mellom folks bruk av og tillit til alternative behandlinger og den plass slike behandlingstilbud har i den norske helsetjenesten. Høybråten nevner forskning hele fem steder i forordet. Bokens forfattere trekker også fram betydningen av forskning. Da er det viktig å påpeke at forskning trenger bevilgninger og forskningen må kunne gjennomføres på en fri og uavhengig måte, som en motvekt til hvordan legemiddelbransjen driver sin forskning. Som kjent er den forskningen verken fri eller uavhengig. I tillegg nevnes at legemiddelbransjen kun offentliggjør den forskning som bidrar med positive resultat for medikamentet det forskes på. Langt på vei gir boken en bakgrunn for å forstå hvorfor den vestlige medisinske utdanning ble konsentrert om kun biokjemi til fortrengsel for to andre viktige elementer, biofysikk og læren om kroppens eget helbredelsessystem. Schjelderup nevner på minst tre steder i boken at «helbredelse alltid skjer spontant». Vi ser jo nå at biokjemi alene ikke vil gi folk bedre helse – det vil bare gjøre legemiddelindustrien rikere. Britt H. Unitiedt stiller spørsmålet: «Hva støtter livet? Schjelderup skriver om at homøopati virker som en mental katalysator for selvhelbredelse, mens en vanlig medisinsk konsultasjon har fokus på sykdom. Mao kan helbredelse sammenlignes med

 Salg av mørkefeltmikroskoper  Mikroskop til tørkeprøver  Kurs i praktisk og teknisk bruk w w w. mik r o f o r um . no

naturterapeuten • september 2013

9


Bok

|

H e i d i S chanke , N at u r te r a p e u t r eg. M N N H

Tradisjonell kinesisk akupunktur

D

enne mursteinen av en lærebok i akupunktur er et grundig verk. Boka er bygd opp med forklaringer om hvordan akupunkturen oppsto, dens filosofi og bruksmåte. Her finner man også sammenligninger med vestlig forståelse av kroppen og hvordan man kan lese akupunkturen inn i moderne medisin. Slik beskrives den på omslaget: ”Boken inneholder 600 illustrasjoner, 400 tabeller, oversikter og sammendrag og 140 kasus. De 360 ordinære akupunkturpunktene beskrives utførlig med lokalisering, penetrering, moxibustion, illustrasjon med tolkning av de kinesiske benevnelsene, funksjon, indikasjon, kontraindikasjon og kombinasjon. I tillegg beskrives 114 ekstrapunkter, 87 punkter for øreakupunktur og 19 soner for skalleakupunktur. Teksten beskriver

innen psykiatri, neurologi, analgesi, anestesi, indremedisin, sirkulasjon, fordøyelse, hematologi, endokrinologi, oftalmiatrik(øyesykdommer), oto-, rhino-, laryngologi(øre-nese-hals), infeksjons- og lungesykdommer, dermatologi, kosmetikk, pediatri, reproduksjon, gynekologi, obstetrikk, andrologi (mannens sykdommer), urologi, reumatologi og ortopedi. Den legger vekt på den Tradisjonell Kinesisk Medisins metode ”Differensiering av syndrom” for å skille mønster, symptom og tegn. Dette gjør at atskillige tilfleller illebefinnende kan behandles, som ellers mangler metoder innen andre medisinske terapiformer.” Dette er et oppslagsverk som egner seg både for studenter, lærere og praktiserende terapeuter. post@heidis.no

Traditionell kinesisk akupunktur och moxibustion Rolf-Gunnar Karlsson Medicalart förlag ab, 2011 ISSN 978-91-633-8697-8 inngående bruk og behandlingsprinsipp for punktvalg og kombinasjoner av punkter. Den tar opp tilstander

ANNONSE

SuperMagnesium gir sterkere og bedre effekt

Personer som driver regelmessig fysisk aktivitet og trening har behov for økt inntak av magnesium fordi mineralet skilles ut ved svette.

Visste du at...

Magnesium er også nødvendig for at kroppen skal kunne produsere og omdanne karbohydrater til energi. SuperMagnesium er en ny generasjon magnesiumtilskudd som tas lettere og raskere opp i kroppen, og gir en bedre effekt enn tradisjonelle tilskudd på grunn av sin unike sammensetning. Mineraltilskuddet kombinerer tre magnesiumforbindelser, naturlige sporstoffer og vitamin B6 som øker celleopptaket av mineralet.

Mangel på magnesium gir mindre energi til musklene og dårligere utholdenhet?

Gr var atis e super Prø ve magn esiu m.no

consilio.no

Økte prestasjoner Livets mineral Magnesium er involvert i over 300 viktige biologiske og fysio­ logiske reaksjoner i kroppen vår. Mineralet kan ikke dannes i krop­ pen, men må tilføres via mat og drikke. Riktig magnesiumnivå i kroppen gir:

Hvilken effekt har du av SuperMagnesium? Runar Haugan (50)

Jessica Sørensen (30)

Johannes Holm (35)

I utgangspunktet er jeg skeptisk til tilskudd, men SuperMagnesium virker! Jeg sover bedre etter trening, opplever ingen kramper og er merkbart mer opplagt dagen etter en tøff treningsøkt.

Som aktiv syklist og spinninginstruktør er det viktig at jeg yter maks. Etter jeg begynte med SuperMagnesium er krampene borte og treningen har blitt lettere og bedre.

SuperMagnesium har bidratt til at jeg kan øke treningsmengde i perioder hvor jeg trener mye, til for eksempel maraton eller triatlon. Restitusjonen går raskere og jeg har mer energi.

• Økt utholdenhet • Økt muskelstyrke • Raskere restitusjon • Mindre muskelkramper

Få tilsendt gratis vareprøve på www.supermagnesium.no. Du finner SuperMagnesium i helsekostbutikker over hele landet.

l av e r e d o s e r i n g

ø k t o p p ta k

Annonse trening 205x136.indd 2

10

naturterapeuten • september 2013

bedre effekt

www.supermagnesium.no 13.04.12 12.32


OBS! OBS! OBS!

Til medlemmer og abonnenter NNH ønsker ikke å bruke dine penger til detektivarbeid. Pengene vil vi bruke til faglig arbeid. Mye tid på kontoret og hos Visma går med til å spore opp riktig adresse, epostadresse og lignende. Innbetalinger uten KID-nr. gjør også at vi må bruke tid på å leke detektiv. Derfor; • Når du flytter privat eller klinikk, send oss din nye adresse. • Når du bytter epostadresse, send oss en mail og gi oss den nye adressen. • Når du betaler kontingent, husk å bruke KID-nr. eller i det minste ditt navn og kundenummer. • Ved henvendelser til NNH, oppgi alltid navn og medlems- eller kundenummer. Generalsekretær Sigrun Kirkeberg

N

O

N

ETTERLYSNING NNH og Naturterapeuten ønsker seg informasjon om de av dere som driver, eller kjenner til noen som driver naturmedisinsk praksis «Der ingen kunne tru at nokon kunne drive ein naturmedisinsk praksis»,– gjerne også om originale kombinasjoner som for eksempel trankokeri og fotsoneterapi eller graveservice og massasje. Hvorfor ? Jo, vi vil gjerne lage reportasjer i forbindelse med NNHs forestående jubileum for å vise gode eksempler på arbeidslyst og kreativitet rundt om i det ganske land. Bli med og kast glans over deg selv eller dine kolleger! Del dine gode idéer med oss. redaksjon@nnh.no

Naturterapeuten søker

Vikariat annonsesalg Vikariatet er frå og med desembernummeret i 2013 til og med juninummeret 2014, altså tre nummer framover. Provisjon er 15 % av annonsesalget. Utgifter i samband med arbeidet blir dekka av NNH etter avtale. Ein del avtaler er inngått for komande nummer. Arbeidet blir derfor å oppretthalda kontakt med eksisterande kundar og få tak i nye. Det blir gitt opplæring av nåverande annonseseljar. Dersom dette er interessant, ta kontakt med generalsekretær Sigrun Kirkeberg på tlf. 22 33 32 20/950 80 190 eller leiar John Petter Lindeland på mob. 948 90 152

naturterapeuten • september 2013

11


a kt u elt

|

T o r - j o han ekelan d , p r o fess o r , d r . p h i l o s

Evidensbasert praksis – ein god strategi?

Om eg avgrensar meg til metodar som kan kallast sosiale og psykoterapeutiske, kan svaret hentast nettopp frå ”evidensforskinga” sjølv – og det er eintydig nei! Det finst ikkje empirisk evidens for evidensbasert praksis på dette feltet, inkludert slik behandling overfor psykiske lidingar av ulikt slag, skriv Tor-Johan Ekeland, professor, dr.philos. ved Universitetet i Bergen.

A

v og til må ein undre seg over kvar nyord kjem frå, og kvifor enkelte av dei spreier seg hurtig og byggjer seg opp til kraftfull retorikk. «Evidensbasert praksis» er eit slikt nyord som på relativt kort tid har blitt nytta som varedeklarasjon for praksisutøving på stendig fleire felt i den vestlege kulturkrinsen, ikkje berre i helsevesenet. Og evidensevangeliet lyd påfallande samstemt frå WHO, nasjonale helsetilsyn, profesjonsaktørar og forskarar av ulikt slag med bod om ein kvalitetssikra praksis som byggjer på vitskap. Om fagfolk helde seg til evidensbaserte metodar, kan ein skilje ut det som ikkje har livsens rett og sikre at brukarane får tilgang til ”best muleg” behandling, heiter det. Kan ein vere kritisk til dette? Ein ikkje berre kan, ein bør vere det. Mistydingane er mange, og eg skal her peike på nokre av dei.

RCT på toppen av hierakiet

La meg først utdjupe kva eit system for evidensbasert praksis går ut på. For å forenkle det heile kan vi seie at det er tale om tre nivå. Det første nivået er forskingslitteraturen slik den ligg føre i vitskaplege tidsskrift. Det neste nivået er eit seleksjonsnivå, det vil seie ulike system som etter visse kriterium vel ut og legg til rette forskinga slik at praktikaren kan gjere seg nytte av den. I medisinen er Cochrane-biblioteket eit døme på eit slikt seleksjonssystem. Seleksjonskriteria vert gjerne referert til som ”gullstandard”, eit hierarki av

12

naturterapeuten • september 2013

Dr.philos. Tor Johan Ekeland.

metodekrav ein set for å deklarere forskinga som evidensbasert. I toppen av hierarkiet er RCT-designet. Evidensbasert har såleis blitt synonymt med denne typen design. Det siste nivået er eit styringsnivå som på ulike måtar skal sikre at praksisfeltet tek i bruk denne kunnskapen; anten gjennom tilråding, direkte pålegg, gjennom sertifisering, eller slik at berre evidensbaserte metodar gir rett til refusjon og offentleg støtte.

Evidensbasert lydnad

At nokon lagar system som gir praktikaren lettare tilgang på kunnskap er allment ein god ting, og ein kan i prinsippet ikkje vere usamd i at ein kritisk vurderer kva slags praksis samfunnet bør støtte. Det avgjerande spørsmålet er likevel om ein

evidensbasert praksis gir ein betre praksis. Evidenstilhengarane har tatt dette for gitt (ipso facto), men i realiteten er dette eit empirisk spørsmål som ikkje er dokumentert. Ein del av grunnleggjarane av konseptet innser no dette, og er sjølv forskrekka over nokre av fylgjene av det dei sette i gang. Det gjeld først og fremst styringsnivået og det aukande presset mot standardisering av praksis og disiplinering av utøvarane til å vise evidensbasert lydnad. Det fører med seg at andre kunnskapstilgangar blir marginalisert, og at klinikaren sin autonomi blir svekt. Mange vil meine at det er på tide. Det dei då gløymer er at pasienten sin autonomi vert svekt samstundes. Det kritiske er likevel at i slik direkte overføring til praksis overser ein den evidensbaserte kunnskapen sine grenser, og at forsking og praksis prinsipielt er to ulike typar kontekstar.

Kontekstfrie metodar finnes ikkje

I prinsippet er ”evidens-forskinga” ikkje noko nytt. Gullstandard er berre uttrykk for at ein har skjerpa metodekrava til det som alltid har vore målet i biomedisinen: å utvikle det eg vil kalle kontekstfrie metodar. Det vil seie, gitt ein spesifikk diagnose, å påvise at ei behandling verkar, og at verknaden opptrer uavhengig av legen som yter ho, uavhengig av pasientane, og uavhengig av kontekstuelle tilhøve. Kan ein påvise ein slik samanheng, impliserer det ein kausalitet mellom be-


handling og verknad, noko som gir grunnlag for generalisering. Vi kan seie at kunnskapen har fått teknologikarakter. Dette er modellen for å teste medikament, og RCT-designet er beste måten å gjere dette på. Men sjølv ved medikament er ikkje overføringa til praksis utan vidare enkel. Ein må huske på at eit slikt studie viser at behandlinga har verka på eit statistisk gjennomsnittsindivid. Slike individ finst ikkje i klinisk praksis, og variasjonen i verknadsprofil kan vere stor frå pasient til pasient. I praksis finst det heller ikkje kontekstfrie metodar. Tilhøvet mellom lege og pasient kan ha avgjerande innverknad på spesifikk medisin. Den evidensbaserte kunnskapen er også utvikla på reine diagnosar, mens i store delar av medisinen arbeider ein med samansette problem det ikkje finst eintydige evidensbaserte svar på. Frå USA kjem det rapportar om at legar helst unngår slike vanskelege pasientar. Jussen spøker i bakgrunnen. Har du arbeidd evidensbasert er sjansane større for at legen har ryggen fri om nokon skulle klage. Og det gjer dei.

Tru på metoden viktig

Og kva med rusbehandling? Spørsmålet blir om det i slik behandling finst metodar som har teknologikarakter, eller ein rimeleg stabil kausalitet mellom tiltak og resultat, slik at generalisering er tilrådeleg. Om eg avgrensar meg til metodar som kan kallast sosiale og psykoterapeutiske, kan svaret hentast nettopp frå ”evidensforskinga” sjølv – og det er eintydig nei! Det finst ikkje empirisk evidens for evidensbasert praksis på dette feltet, inkludert slik behandling overfor psykiske lidingar av ulikt slag. Det er eintydig at dei spesifikke metodane ein nyttar i slik

’’

behandling berre forklarar ein liten del av resultatet (10-15 prosent av utfallsvariansen). Same kva metode ein nyttar er dessutan behandlar og klienten si tru på metoden, viktigare enn sjølve metoden. Tyder dette at metoden er uviktig – eller at det berre er det relasjonelle som tel? Ein kan lett kome til den mistydinga om ein ikkje skjønar at alle forskingsdesign gjer nokre samanhengar synlege, men undertrykkjer andre. Den metodiske og tekniske kunnskapskapitalen er framleis viktig, og metoden kan i enkelttilfella vere heilt avgjerande. Poenget er at verknaden er så bunden av kontekstuelle tilhøve at den forsvinn som feilvarians i RCT-design. Difor er det ikkje grunnlag for generalisering; og standardisering er heilt feil strategi. Grunnen er enkel: Vi er vesen med intensjonar og tolkar verda. I mellommenneskeleg samhandling (som slik behandling er) eksisterer ikkje kausalitet. Vi oppfører oss ikkje som biljardkuler, men reagerer og agerer utifrå meining og grunnar.

sitt virke har blitt kritisk granska og utfordra. Ein kan snakke om ein tillitsbrest. For å reparere denne tillitsbresten oppstår det eit behov for legitimering. Å skyte praksisen sin inn under vitskap, til dømes gjennom varemerket ”evidensbasert”, er ein viktig legitimeringsstrategi i vår kultur. Den andre hypotesen er knytt til dei nye styringslogikkane for offentleg sektor som sidan åttitalet har spreidd seg i mange vestlege land (gjerne omtala som New Public Management), og blitt kraftig synleg i helsevesenet etter omlegging til føretak. Eit sentralt poeng i NPM er økonomisk effektivisering gjennom resultatstyring og resultatfinansiering kopla mot marknadsmekanismar. Vi skal alle konkurrere for å bli flinkara, og pasientar og brukarar er blitt kundar. Denne situasjonen aukar presset på ”produksjonsteknologien”. Den bør sjølvsagt vere effektiv og gje ønska verknad – og er den billig er det endå betre. Om slik teknologi finst, og evidensmakarane gir jo bod om det, er det sjølvsagt at ein kvar styringsbyråkrat vil ivre for å standardisere den. Ein kan jo ikkje ta seg råd til at alle skal drive med skreddarsaum etter eigen design når konfeksjon gir best resultat, vil ein kunne sei frå det haldet – logisk nok. Då er det best at gode fagfolk sjølv sluttar å briske seg lik keisarar; tar av seg dei jålete evidenskleda og forklarar sakleg og skikkeleg at det beste (og i det lange løp billegaste) framleis er gamlemåten: skreddarsaum i samdesign med klienten. Dette er forskingsbasert kunnskap. tje@hivolda.no

Ein liten kvit frakk i dei fleste

Det er om lag femti år med empirisk behandlingsforsking som ligg bak det eg her har sagt. Likevel har mange tungt for å ta implikasjonane inn over seg. Grunnen er nok historisk. Profesjonar som kan smykke seg med kunnskap som har teknologikarakter har alltid blitt gitt status og makt i samfunnet – og i helse- og sosialfeltet er der ein liten kvit frakk i dei fleste. At mest alle profesjonar no spring etter evidensfrakken, har eg to samspelande hypotesar om. Tilhøvet mellom profesjon og samfunn er basert på tillit, og det er mangt som tyder på at denne tilliten har slått brester dei siste tiåra. Profesjonane

Artikkelen er tidlegare publisert som kronikk i ”Folket”.

Ein må huske på at eit slikt studie viser at behandlinga har verka på eit statistisk gjennomsnittsindivid. Slike individ finst ikkje i klinisk praksis, og variasjonen i verknadsprofil kan vere stor frå pasient til pasient.

naturterapeuten • september 2013

13


a kt u elt

|

T e r je H o r p esta d ,

s o nete r a p e u t

MNNH

Teori om den autonome del av det somatiske og «reflektoriske» nervesystem

D

et har gjennom tidene vært lansert mange interessante teorier om hvordan soneterapi og akupunktur virker. Min forklaringsmodell er at refleksene på foten virker gjennom den autonome delen av det somatiske nervesystem. Hjernen er en avansert datamaskin som har løpende kontroll over kroppens indre organer og muskulatur. Den sensoriske delen av hjernen mottar informasjon fra huden, nervene, blodårene og muskelsystemet. Smerte, kulde og varme etc. blir fortløpende registrert av den sensoriske delen av hjernen som kontinuerlig bearbeider innkommende signaler. Den sensoriske delen av hjernen mottar konstant informasjon om tonus fra musklene og blodårene via nervesystemet. Når hjernen mottar beskjed fra en muskel om at den har en stram tonus (høy spenning), blir denne informasjonen bearbeidet i hjernen av den sensoriske delen. Deretter vil hjernen via det motoriske senter sende et signal tilbake til muskelen med beskjed om at den

14

naturterapeuten • september 2013

skal dempe sin tonus. Dette ser vi ofte når vi behandler med fotsoneterapi. Når vi gir behandling til en klient med f.eks. stram m. piriformis, vil muskeltonusen dempe seg raskt når vi soner dette muskulære området. Soneterapi kan sammenlignes med å jobbe i et dataprogram. Terapien er avhengig av at de rette tastene (sonene) på tastaturet blir behandlet for at vi skal få den effekt som vi ønsker å oppnå. Foten inneholder en reflektorisk kartoversikt over alle kroppens nerver, blodårer og muskler. Vi finner antagelig korresponderende reflektoriske punkter i hjernebarkens motoriske og sensoriske senter, som samsvarer med fotens anatomiske «soneterapipunkter». Via føttene blir hjernen stimulert når vi beveger oss. Sensoriske nerver i føttene sender signaler til hjernen om fotens stilling og fart og om hvordan underlaget er. En god spasertur eller joggetur øker blodsirkulasjonen i kroppen og stimulerer hjernebarken i det sensoriske og motoriske områ-

det. På undersiden av tærne ligger behandlingspunktene for øynene. Jo raskere vi beveger oss jo mer blir sonepunktene til øynene stimulert.

Forskning:

Muligens kunne man gi en isjiaspasient en behandling av blære 60 og soneterapipunkt m. piriformis samtidig som vi måler hjernens aktivitet i sensorisk og motorisk senter med et elektroencefalogram (EEG)? Det vil kanskje kunne gi oss et målbart bevis på at hjernen reagerer på soneterapi. EEG brukes i medisinske forsøk, siden elektrodene ikke representerer nevneverdig inngrep for forsøkspersonen. EEG kan registrere lesing, aktiv hjerneaktivitet og plutselige og hurtige forandringer i hjerneaktivitet ned mot millisekund-nivå. Eksempelet på neste side viser en soneterapibehandling av smerter nederst i ryggen (akupunkturpunkt blære 60 og soneterapipunkt m. piriformis). I akupunkturlæren er dette et ildpunkt hvor vi stimulerer blodsirkulasjonen til hele beinet.


Vi søker hunder med jursvulst! Kjenner du til hunder med jursvulst? Det vil i 2013/2014 bli gjennomført en forskningsstudie der hunder med jursvulst blir behandlet med akupunktur. Hensikten med studien er å finne ut om, og hvordan jursvulster reagerer på akupunktur som behandling. Forskningsgruppen består av sykepleier og akupunktør Margit Buen, klinisk veterinær Ragnar Hoen, behandlende veterinær og akupunktør Are Thoresen og PhD Paul Clayton. Det er Margit Buen som er ansvarlig for forsøket og resultatene skal blant annet brukes som en del av hennes mastergrad ved Høgskolen i Telemark.

Når blodsirkulasjon stimuleres i føttene, øker også sirkulasjonen gjennom hele kroppen. Når vi utfører en soneterapibehandling av blære 60 og soneterapipunkt m. piriformis, treffer vi smerte- og berøringsreseptorer i huden på foten. Fra foten videreformidles signalet opp langs de somatiske nervene inne i ryggmargen, deretter via thalamus og frem til det sensoriske senteret i hjernen hvor man finner reseptorer for m. piriformis (se tegning). Her blir informasjonen bearbeidet og sammenlignet med hvordan tonusen og sirkulasjonen i denne muskelen skal være. Dette kalles sensorisk assosiasjonssenter. Hjernen videreformidler signalet til motorisk senter. Fra det motoriske senter løper informasjonen fra hjernen ned ryggmargen og frem til m. piriformis med beskjed om å dempe muskel-

Forsøket er godkjent av FDU, med kriteriet at hundeeier signerer egenerklæring og får informasjon der det fremkommer hva som skjer ved konvensjonell behandling, og prognoser med og uten slik behandling. Videre hva som skjer ved eksperimentell behandling (akupunktur) og hvilke prognoser det da er.

spenningen og øke blodsirkulasjonen (en autonom reaksjon i det somatiske nervesystem). Denne konstruksjonen og virkemåten ligner meget på det autonome nervesystem. Hjernen har utvilsomt en innebygget måling av tonus for alle muskler og celler i kroppen. Vi kan sammenligne denne konstruksjonen med oppbygningen av operativsystemet i en datamaskin. Her kalles disse programmene for Windows 8, xp etc. Datamaskinen kan ikke virke uten at vi har et hovedprogram som styrer det meste. Vi har hjernen. Den er en fantastisk maskin som kan bygges ut og bli mer effektiv ettersom den brukes. Mange av kroppens reaksjoner er automatiske. Med riktig stimulering så kan vi forbedre vår helse med soneterapi og andre terapiformer. terje.horpestad@lyse.net

Vi trenger 46 hunder til dette prosjektet, som vil vare i 2 1/2 måned, og innebærer totalt 5 oppmøter i Telemark. For mer informasjon og påmelding til prosjektet, send mail til margit.buen@gmail.com eller ring Margit Buen på 906 97 243.

naturterapeuten • september 2013

15


A13_0118/08.13

Dine medlemsfordeler Det lønner seg å samle alt på ett sted Samler du flere forsikringer hos oss, kan du tjene inn hele medlemskontingenten. Som medlem i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon kan du få inntil 18% avtalerabatt på forsikringene dine. I tillegg får du spesialpriset innboforsikring. Bli kunde i dag på gjensidige.no/partner eller ring 03100

N

O

N


KunnsKapsbasert brobygging hele helgen!

Professor Dinya

Dr. Dinya

Jens Veiersted ErnĂŚringsterapeut

Ingvard Wilhelmsen Professor

Anne SĂŚlebakke Fysioterapeut

Jens Lunden Lege og homeopat

Isabelle Schjelderup Bachterapeut

L es mer om fored ra gsh older n e

Gry Hammer Forfatter


FOREDRAGSHOLDERE Isabelle Schjelderup har siden ungdomsårene vært interessert i, og utdannet seg innenfor alternativmedisinske faggrener. Hennes hovedområder er Dr. Bachs Blomsterremedier, aromaterapi, kinesiologi, øreakupunktur og meditasjon. Etter utdannelse til sosionom med videreutdanning, har hun kunnet ta i bruk noen av sine alternativmedisinske kunnskaper innenfor det etablerte helsevesenet. Isabelle er lærer på trinn 1 og 2 av Den Internasjonale Bachterapiutdannelsen, og er en svært dyktig foredragsholder med mye erfaring og stor kunnskap om de enkelte remediene og om hvordan Bachs Blomsterremedier kan brukes til å lette livets små og store vanskeligheter. Hun driver nå Hjerte Familiebarnehage, hvor lek med yoga, massasje, økologisk mat og meditasjon er endel av innholdet. Hun bruker både Dr. Bachs Blomsterremedier og mindfulness i barnehagen. Jens Veiersted ernæringsterapeut, utdannet fra ION - Institute for Optimum Nutrition i London. Han har praksis som ernæringsterapeut på Helhetshelse i Oslo, en tverrfaglig klinikk med forskjellige terapiformer og han er hovedlærer i ernæring på Tunsberg Medisinske Skole. Veiersted har også oversatt flere bøker, var redaktør for den norske utgaven av ”Bedre uten brød” og har vært fagkonsulent i forbindelse med oversettelser av bøker om ernæring og helse for flere forlag. Vi har benyttet Jens som foredragsholder tidligere og de som har hørt ham, vil høre ham igjen – det viser evalueringen!

Gry Hammer holder kurs i tradisjonelle tilberedningsmetoder over hele landet og er i tillegg freelancejournalist, forfatter, yogalærer og en anerkjent blogger. Fra siden www.frajordtilbord.no finner du oppskrifter, råd og hennes personlige erfaringer med kosthold og helse. Ikke minst er hun mor til fire barn og har vandret en lang vei mot et optimalt kosthold for seg og sine. Det er denne reisen hun ønsker å dele med oss- om overgangen fra vegetarisk kosthold til et tradisjonelt kosthold og hva hun anser som optimal føde for kropp og sinn. Etter at hun i 2007 fødte sitt tredje barn, en alvorlig hjertesyk sønn, har hun hatt fokus på medisinsk mat som kan styrke og gjøre hans sykdom best mulig å leve med. Dette har gitt henne den kunnskap om kosthold og ernæring som hun i dag besitter. Høsten 2012 ga hun ut 3 e-bøker som omhandler tradisjonelle tilberedningsmetoder. Dette nyskapende prosjektet har høstet mange fine tilbakemeldinger fra fagpersoner, oppmerksomhet i media og bøkene har solgt godt. Anne Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og kroppsorientert psykoterapeut. Hun har videreutdanning i kommunikologi, en tverrfaglig metadisiplin i kommunikasjons- og forandringsarbeid. I tillegg til erfaring fra fysioterapipraksis, var hun i 18 år tilknyttet grunnskolen i Kongsberg, som skolefysioterapeut og spesiallærer med ansvarsområde stress, fysisk fostring og læring. Hun arbeider nå i egen virksomhet med undervisning, veiledning og terapi, og har fokus på vekst- og endringsprosesser for enkeltmennesker, grupper og organisasjoner. Siden slutten av åttitallet har hun fått regelmessig undervisning og veiledning i oppmerksomt nærvær ved Vækstcenteret i Danmark, og har selv undervist andre i det som nå kalles mindfulness siden slutten av nittitallet. Hun er spesielt opptatt av nærvær og empati i møte med barn og unge, og er for tiden sentral i å utarbeide undervisningsopplegg i mindfulness for skoler og barnehager. www.anneselebakke.no Jens Lunden er lege og homeopat født 1940, bor på Holmlia i Oslo. Lege og tidligere studierektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin som han startet sammen med homeopat Bjørn Olav Røssberg i 1975. 3 års homeopatistudier ved The Faculty of Homeopathy ved The Royal London Homeopathic Hospital. Mangeårig videreutdannnelse i homeopati ved internasjonale seminarer arrangert for leger av den verdenskjente homeopaten George Vithoulkas. 3-årig videreutdannelse for utvalgte lærere i homeopati ved G. Vithoulkas. Treårig grunnutdannelse i akupunktur i Oslo. Toårig videreutdannelse i tradisjonell kinesisk medisin med internasjonalt kjente akupunkturlærere. Mangeårige universitetsstudier i en rekke filologiske, religionsvitenskaplige og teologiske fag ved Universitetet i Oslo. Æresmedlem av Norske Homeopaters Landsforbund (NHL). Leder av NHLs Etiske Råd fra rådet ble opprettet i 1983 til 2003. Medlem av NHLs kvalitetssikringsgruppe for forskning på alternativ medisin.


Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Han er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri. Godkjent veileder i kognitiv terapi. Har fra 1995 drevet en liten Hypokonderklinikk som en seksjon av Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Wilhelmsen har skrevet bøkene ”Hypokondri og kognitiv terapi” PAX Forlag AS 1997, ”Livet er et usikkert prosjekt” PAX Forlag 2000, ”Sjef i eget liv – en bok om kognitiv terapi” Hertervig Forlag 2004, ”Kongen anbefaler – holdninger for folket” Hertervig Forlag 2006 og ”Det er ikke mer synd på deg enn andre – en bok om ansvar og frigjøring” Hertervig Forlag 2011. Medlem av Academy of Cognitive Therapy. Fikk i 2009 Formidlingsprisen ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet ved UiB. Professor dr. Dinya Zoltan Professor Dinya er en levende legende! Han har forsket og undervist i mer enn 50 år, og er fortsatt en ettertraktet og mye benyttet foreleser internasjonalt og i hjemlandet Ungarn. I begynnelsen av sin forskerkarriere, var dr. Dinya mest opptatt av forskning innen teoretisk kjemi og famarmakologi, og ble raskt en ledende ekspert på narkotiske preparater. Professor Dinya arbeidet lenge med teoretisk og eksperimentell forskning på struktur og effekt av nye former for antibiotika, og han var den første forskeren som klarte å bestemme strukturen av en rekke av disse nye preparatene. Etter hvert jobbet han mer og mer med strukturer og effekter av flavonoider og biofenoler, for, om mulig, kunne bestemme plantestoffenes antikarsinogene og fysiologiske egenskaper. De siste tjue årene har hans forskning tatt utgangspunkt i ulike antioksidant-teorier, og han har viet mye tid til forskning på fytokjemisk beskyttelse mot oksidativt stress. Han har opp gjennom årene utviklet en rekke kosttilskudd som beskytter mot ulike former for oksidativt stress, som CVD, metabolsk syndrom, diabetes type II, nevro-degenerative sykdommer, enkelte former for tumører. Professor Dinya har også forsket mye på såkalt Funksjonelt Vann, og har bidratt til nyutvikling og store fremganger på dette området. Alkaliske og acide vann med fiksert oksygen har vist seg å ha ha stor betydning ved ulike fysiologiske prosesser. Professor Dinya er medlem av the Hungarian Scinece Academy og en rekke andre, internasjonale forskningsorganisasjoner. Han har publisert mer enn 200 vitenskapelige artikler, og har skrevet 8 bøker. Han har vært veileder for 8o doktorgradsstipendiater. Han og hans kone har to barn, hvorav en er psykiater i Sverige, og Tamas, som er spesialist i onkologi i Ungarn. Dr. med. PhD Tamas Dinya Eplet faller ikke langt fra stammen! Tamas er sønn av professor Zoltan Dinya, og jobber tidvis sammen med sin legendariske forskerpappa. Dr. med. PhD - Tamas Dinya er spesialist i klinisk og kirugisk onkologi ved Surgical Institute, Debrecen University i Ungarn. Han foreleser og veileder studenter ved the Faculty of General Medicine and Dentistry i Ungarn, der mange norske studenter tar sin medisinske utdanning. Dr. Dinya er en etterspurt foreleser som gjerne krydrer faglig fordypning med tørrvittig humor. Han utdannet seg til lege i 1999 og fullførte sin doktoravhandling 10 år senere med avhandlingen: The pathogenetical part of vascular haematological factors in colorectalis tumors. Tamas Dinya er et strålende eksempel på brobygging mellom skolemedisin og naturmedisin, og driver forskning på blant annet Funksjonell Mats innvirkning og effekt på kreftsykdommer samt Immunologiske og Genetiske faktorers innvirkning på tumorutvikling. I sitt arbeid som onkologisk kirurg, jobber han i hovedsak med brystkreft og med å utvikling av undervisningsmateriell innen samme tema. I motsetning til de fleste kirurger som arbeider med kreftsykdommer, er dr. Dinya positivt interessert i effektive, komplementære behandlingsregimer.

HOVEDSPONSOR

www.immitec.no

Bli kjen t med p ro g ramm et


Program Fredag 25. okt. 1200-1300 Registrering og fingerlunsj blant deltakere og utstillere 1300-1315 Åpning 1315-1345 Ikke fastsatt 1345-1415 Ernæringsterapeut Jens Veiersted: «Hvorfor er jeg så sliten når jeg gjør alt riktig og alle prøver er OK?» Stoffskiftet er et undervurdert problem ved mange kroniske plager som energiløshet, ovevekt, forstoppelse og depresjon. Hva kan vi lese ut av de vanlige testene legene gjør? Hva påvirker skjoldkjertelens funksjon og hvilke tiltak kan støtte den? 1415-1445 Pause m/utstillerbesøk 1445-1600 Jens Veiersted fortsetter 1600-1630 Pause m/ utstillerbesøk 1645-1730 Bachterapeut Isabelle Schjelderup Mindfulness og Dr. Bachs Blomsterremedier «Hvordan kan remediene hjelpe oss til selvaksept, her og nå fokus, stressreduksjon og å mestre våre utfordringer!» 1830 Bli kjent aktivitet 1930 Middag

1645-1745 Ingvard Wilhelmsen fortsetter: «Det er ikke mer synd på deg enn andre» 1745Prat med dine kollegaer i en av hotellets salonger og slapp av! 2000 Festmiddag

Søndag 27. okt. 0800-1000 Frokost 0930-1000 Registrering dagens ankomne 1000-1045 Gry Hammer «Jeg er en moderne jeger!» En personlig beretning om jakten på en kropp i balanse. 1045-1115 Pause m/ utstillerbesøk og utsjekking 1115-1200 Gry Hammer «Hemmeligheten til god helse ligger gjemt hos våre forfedre!» Presentasjon av tradisjonsbegrepet og av det tradisjonelle kosthold med fokus på spesielt helbredende mat 1200-1230 Siste handlemulighet 1230-1345 Fysioterapeut og coach Anne Sælebakke: «Oppmerksomt nærvær/mindfulness i behandlerrollen. Lørdag 26. okt. Nøkkel til stressmestring, selvomsorg 0730-9000 Frokost og relasjonskompetanse» 0830-0900 Registrering dagens ankomne 1345-1400 Avslutning 0900-0945 Dr. Jens Lunden 1400 Lunsj «Forståelse av helse, sykdom og mennesket Forbehold om endringer. for en ny tid. En helhetsforståelse der alt KONGRESS ARRANGØRER henger sammen i vår indre og ytre natur» Kongresspartner • www.kongresspartner.no Tlf. 922 42 756 0945-1015 Pause m/ utstillerbesøk 1015-1100 Jens Lunden fortsetter Registrering, program, priser og frister for registrering: www.kongresspartner.no 1100-1130 Pause m/ utstillerbesøk Husk rimeligst pris ved påmelding før 20. august. 1130-1230 Dr. Dinya Studenter har mulighet til gratis deltakelse lørdag dagtid. Stabilt oxygen i vann er en revolusjon Dette sponses av: Immitec Norge og Tunsberg Medisinske skole. Begrensede plasser – førstemann til mølla… i all behandling, oxygen tas ikke bare opp Påmelding via www.kongresspartner.no i lungene som vi alle har lært. Spørsmål kan sendes til christin@kongresspartner.no 1230-1330 Lunsj Priser, klikk HER - Påmeldingsskjema, klikk HER 1330-1430 Professor Dinya (Dr. Dinyas far) Transportinformasjon fra Gardermoen: Buss direkte fra Hva om de fleste organene våre har mangel Gardermoen (B29) til Sundvolden Hotel - www.askeladden.net på oxygen hver dag? Mer effektiv behandling ARRANGØRER: med oxygen i kroppen. 1430-1445 En liten oppmerksomhet fra KongressPartner 1445-1515 Pause m/ utstillerbesøk 1515-1615 Professor Ingvard Wilhelmsen: «Vær sjef i eget liv!» 1615-1645 Pause m/ utstillerbesøk


a kt u elt

|

A v B r i tt H e r t z be r g Unt i e d t

12 anklager mot dagens vitenskap

Anklagene setter søkelys på farene ved i å bli for vitenskapstro. Vitenskap brukt på rette måten er viktig for å forstå den verden vi lever i, men avhengig av at forskningsmetodene er tilpasset det vi ønsker å forske på. Problemet oppstår når valg av forskningsmetoder begrenser og styrer oss i feil retning og opphøyer resultatene til evige sannheter uten å tenke langsiktige konsekvenser for den enkelte og samfunnet som helhet. Vår søken etter anerkjennelse i det etablerte bør ikke styres av et overdrevent krav om dokumentasjon og autoritetsfrykt, men av troen

på vårt eget særpreg, vår egen historie, våre terapier og resultater. Ikke minst troen på naturens balanse og hvordan det går når alt vurderes stykkevis og delt og ikke i en større sammenheng. Som eksempler her kan nevnes at vi dag advares mot å spise oppdrettslaks på grunn av miljøgifter. Dobbelblindtestens vitenskapelig krav til dokumentasjon av våre terapiformer er ikke forenlig med alternativ medisins helhetlige funksjon, men tjener legemiddelindustrien og avslører et ønske om makt og kontroll. Her anbefales artikkelen om Evidenstyranniet i forrige Naturterapeuten. Overdreven tro på autoriteter og derigjennom en ukritiske tro på vitenskapen, kan være med på å redusere det vi burde stå for som gruppe; mangfold, enkelhet og støtte til naturens balanse. Det vil i tilfelle være helt i tråd med et økende internasjo-

nalt krav om å fokusere på tverrfaglige og globale sammenhenger og langsiktige konsekvenser. Før vi fullt ut kan anerkjenne vår egen historie og vårt særpreg som forebyggende aktører i helsevesenet, vil vi fortsette å måtte gå på akkord for å oppnå anerkjennelse hos de som later til å ha forstått minst. Derfor håper jeg du vil ha Arne Næss seniors tankevekkende ord i minne om selvtilliten din skulle vakle, gjerne også som oppslag på ditt venterom. Stå på og lykke til med ditt viktige arbeid som forebyggende aktør i flere sammenhenger i dagens samfunn! britt.untiedt@gmail.com

Pynt opp venterommet

12 anklager til vitenskapen fra prof. og filosof Arne Næss senior

3. Vitenskapen fremmer overspesialiseringsteknokrati og byråkrati; Det blir flere teknikere og færre vise 4. Vitenskapen pretenderer nøytralitet, men fremmer en uheldig politikk og samfunnsutvikling

N

N

8. V itenskapen ignorerer personlig verdighet og aksepterer grusomhet

NNH har omfattende fagkrav for sine medlemmer i de enkelte terapifagene. NNH arbeider aktivt med kvalitetssikring av utdanninger. Alle NNH godkjente naturterapeuter er underlagt NNHs etiske regler vedr. pasientbehandling. NNH har et eget etisk råd som bl.a. kan behandle klager fra pasienter. Rådet plikter å være upartisk. Alle terapeuter har plikt til å ha oppslag om dette forholdet. Alle NNH godkjente naturterapeuter har ansvarsforsikring.

10. V itenskapelig rasjonalitet underkjenner verdien av ikke-vestlige kulturer. Vitenskapens pretensjon om uavhengighet av livssyn er falsk og kulturødende 11. V itenskapen er reduksjonistisk

6. Vitenskapen manipulerer mennesker, lammer fantasien og reduserer kulturmangfoldet

12. V itenskapens natursyn favoriserer kynisk utnyttelse. Planetens økologiske krise taes ikke alvorlig nok

N

– ditt føRStevAlG når det gjelder NAtuRMeDiSiN!

9. V itenskapen er seg selv nok og aksepterer multiplum av teorier og metoder som privilegier av økonomisk og annen art

5. Vitenskapens resultater misbrukes, mens forskerne toer sine hender (Pilatusreaksjonen)

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

O

2. Vitenskapen rygger tilbake for sannheten til fordel for de mektige

7. Vitenskapen tjener flertallet

O

1. Vitenskapen styrker det etablerte og støtter ikke alternativer

Vis pasientane at du er medlem av ein seriøs fagorganisasjon N

Det er på høy tid vi tar inn over oss Arne Næss sine 12 anklager mot vitenskapen. De skulle opprinnelig vært med i boken; «Ja takk, begge deler». Har han rett i sine anklager?

NNH har internasjonalt samarbeid med en rekke andre organisasjoner innen bransjen. NNH arbeider aktivt i SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner) - opprettet av helsemyndighetene. NNH er høringsinstans i viktige saker som gjelder bransjen og har god kontakt med helsemyndighetene. NNH har registreringsrett for sine medlemmer i det offentlige registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.

Se etteR våR lOGO. DeN StåR fOR kvAlitet OG tRyGGHet Mer informasjon på vår webside: www.nnh.no eller ring tlf. 22 33 32 20

Kontakt Digital Grafiske www.digitalgrafiske.no

naturterapeuten • september 2013

21


a kt u elt

|

DR. B J ØR N J O H A N Ø V E R B Y E

Lyme borreliose

Del 3: MIKROSKOPERING AV BORRELIA Fra dr. Øverbyes bok: Borrelia og andre flåttbårne sykdommer. Kommer i oktober 2013.

Når man som potensielt Borreliasyk, d.v.s. mens man ennå bare har sykehistorien å stole på, oppsøker sin lege, kan denne velge en av to metoder: Den vanligste metoden på norske laboratorier som ikke tilbyr Borreliaundersøkelser med mikroskopi, er studier av døde mikrober. Metoden er ikke spesielt velegnet for å studere Borrelia fordi bakteriene ikke tar opp vanlige fargestoffer. Den andre metoden: å studere levende blod med levende Borrelia-mikrober krever mer avansert utstyr som kalles mørkefelts-mikroskopi, fasekontrast eller fluorescens–mikroskopi. En dråpe blod utgjør 0.005 milliliter1. I et voksent menneske er det rundt 5000 milliliter blod. Dette betyr at det er rundt 1.000.000 dråper blod i en person. Finner man en Borrelia i en slik dråpe kan man anta, men selvsagt aldri bevise, at det må minst være 1.000.000 mikrober i blodet. Dette betyr at jo tidligere i en infeksjon vi er, jo færre bakterier er det og jo mindre er sjansene for å treffe en bakterie på vandring. Hos langvarig Borreliasyke pasienter har jeg med eget mørkefelt-mikroskop observert opptil 50 spiroketer i en eneste bloddråpe. Bakteriene kan da befinne seg i ulike utviklingsstadier og ulike former. Et så stort antall bakterier skulle tilsi noe slikt som 50 millioner bakterier i blodet. Hos disse pasientene er helsen sterkt forringet, og en pasient i en slik tilstand

22

naturterapeuten • september 2013

Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig lege, forsker og forfatter som er ansatt i Arendal Helsesenter AS, et senter for helhetlig medisinsk forskning, undervisning og terapi.

vil ha store vansker med å klare sin hverdag. Det paradoksale, som tidligere er forklart i del 2, er at til tross for et så stort antall mikrober, kan serumtestene være svake. Forklaringen kan være at immunsystemet enten er så svekket at det ikke lenger kan klare å lage nok antistoffer til å bli fanget opp med de testemetodene man har, at de testemetodene man har i Norge er for dårlige eller at bakteriene gjennom prosessen som kalles ”shedding” avstøter immunstoffene som i stedet bindes opp i det vi kaller immunkomplekser. Immunkompleksene er som før fortalt, noe norske tester ikke kan avsløre med mindre man bruker spesielle Blot–tester. Dette er metoder som ennå ikke er tatt i bruk i Norge2, trolig mest på grunn av økonomi3. Under besøk i Ungarn våren 2013 besøkte jeg en spesialist på Borrelia-

diagnostikk som brukte mer avanserte høstemetoder for Borrelia fra blod. Blod ble tappet fra en armvene og deretter sentrifugert to ganger. Deretter ble det preparert på en slik måte at bare Borrelia-spiroketer overlevde prosessen. Prøvene ble så analysert med ultra mørkefeltsmikroskopi og forstørret opptil 5000 ganger, hvoretter man kunne studere bakteriene og fotografere immunkomplekser på bare noen nanometer i diameter. Ved hjemkomsten holdt jeg forelesning for ekspertgruppen for Lyme Borreliose ved Sørlandet sykehus, som med beklagelse medgav at man nok verken hadde tid eller penger til å starte slik diagnostikk, selv om man var fullt i stand til å gjøre det! Det er derfor ikke intelligens eller vilje det står på i Norge, men penger. Dersom noen med tilstrekkelig penger leser denne boken eller du kjenner noen som har penger å sette av, så vet du at et godt Olympus Bx50 mørkefelts-mikroskop med 2000 ganger forstørrelse er en verdig gave til det kommende Borreliosesenteret på Sørlandet sykehus. Idéen er herved sendt ut i håp om at noen vil ta den opp.

Borrelia-mikroskopi: billig, sikkert og enkelt.

Å studere Borrelia er således ikke noe stort problem. Det kan læres av de fleste etter noen ukers trening og man behøver ikke ha spesialistutdannelse som lege. Man kunne derfor godt bruke vanlig allment utdannede personer med studiekompetanse, kurse dem i å betjene et mikroskop og kople videoutstyret som filmer hva man ser, til et såkalt bildegjenkjennelsesprogram av den typen man alt har både innen politi,


Borreliaformer

Mikroskopitype

Kommentar

Klassisk trådform: lange snodde og noen kortere som ser ut som ”pølser”.

Mørkefelt, fasekontrast, immun fluorescens, blycitrat, farget utstryk, elektronmikroskopi

Lett å se, ikke alltid like lett å finne dersom pasienten har fått antibiotika.

Innkapslede former (Også kalt Brorson Cyste)

Farget lysmikroskopi, transmisjonselektronmikroskopi

Kan sees i vevsprøver og under laboratorieforhold. Inneholder fullstendige spiroketer.

Discoid form (Runde som skiver)

Mørkefelt, elektronmikroskopi

Trådformen kan forvandles til en rund skive, sees i pasientblod og under laboratorieforhold.

Blebs (kuleformede avsnøringer på selve spiroketen)

Mørkefelt, elektronmikroskopi

Avsnøres fra trådformen. Inneholder arvestoff.

Gemma (runde kuler)

Mørkefelt, elektronmikroskopi

En Blebs som er avsnørt kan sees som en liten kule hvori det er DNA

Korn (en liten Gemma)

Mørkefelt, elektronmikroskopi

Kan være en død mikrobe eller en Gemma med DNA

Tabell 1

militære og hos NASA. Når dataprogrammet fanger opp en av de ulike Borreliaformene det er programmert til å gjenkjenne, vil spiroketens ulike former automatisk bli festet til filmen, farget med fargelegging i dataprogrammet, klassifisert og lagret i en database sammen med pasientens data. Den totale prisen for slikt utstyr ligger pr i dag på ca 200.000 kroner og en tekniker vil kunne analysere en prøve i løpet av 10 minutt med 99 % treffsikkerhet4. Årsaken til at slike kreative tanker enda ikke har slått rot i Norge eller USA for den saks skyld, kan være markedsmekanismer. Selgere av ELISA- og BLOT-tester har milliardfortjenester på verdensbasis for sine produkter og ønsker ikke velkommen billige og enkle metoder som er bedre enn deres egne. Videre avslørte Lyme Disease Association i USA i 2001; at mange ledende professorer og forskere som er premissleverandører til Borreliaforskning og mediedebattantene, selv har patenter på serumtester som de høster store fortjenester på. Uansett hva vi måtte mene om disse personenes faglige nivå; det virker ikke helt patent at de skal ha en form for monopol på å gi råd når sykehusene skal legge til rette for valg av tester! Jeg forstår godt at vi trenger ELISA og BLOT, men at vi bare skal ha dette og ikke mikroskopi, er å gå for langt. Like lite som en mikroskopist alene løser alle problemer, kan ELI-

SA og BLOT gjøre det. Det optimale ville være en kombinasjon. Der den ene er svak er den andre sterk og omvendt. Det er den optimale løsningen for legen og derved det beste for pasientene! Kan noen finne svakhet ved denne type tankegang ber jeg om at de skriver til meg, slik at jeg kan vurdere argumentene. Noen eksempler på ulike Borreliaformer som kan sees i mikroskop – se tabell 15.

huske dette: det finnes mange typer spiroketer i denne verden og kun et fåtall gir opphav til sykdom. I følge professor Morten Laane er det kun 3 av i alt 12 ulike Borreliaformer som kan infisere mennesker, og som samtidig gir opphav til helseskader6. I tillegg til dette kommer relativt harmløse spiroketer som Leptospira Bucchalis, som er en naturlig munnbakterie. Professor Laane7 skrivere videre i samme artikkel om kritikken mot mikroskopistene at: ”Et stort antall medisinske mikrobiologer og patologer over hele verden har den oppfatning at undersøkelse av Borreliainfeksjoner og kronisk Borreliose med mikroskop ikke er til å stole på eller helt uten nytte. Blant de mange argumentene som brukes er at rette trådformer, CWD-former, små kuleformer, perlekjedeformer, runde legemer og trådformer enten er artefakter fra mikroskopiteknikken, proteinlekkasje fra cellen, fibrintråder eller at det skyldes at blodet går i oppløsning!” Nå er jeg ikke spesialist på dette feltet selv om jeg har noen år bak meg med mikroskopering, og selv om jeg har samlet over 10.000 sider

Noen problemer til ettertanke.

Hvor ofte har man i praksis truffet blink? Min egen erfaring med mikroskopi tilsier at i 8 av 10 tilfeller med sikker Borrelia finnes det en eller annen form av spiroketer i blodet. Andre mikroskopister kan ha andre erfaringer. Sigurd Aartun i Stavanger som eier firma Mikroforsk, har undersøk rundt 50 prøver for oss de siste tre årene og har hatt treff på rundt 80 % av prøvene. Den beste treffsikkerheten opplevde jeg ved besøk hos forskere i Ungarn der treffsikkerheten basert på statistikk fra 120.000 undersøkte blodtester lå på 99 %. Selv om man ser spiroketer i deres ulike former må enhver pasient

’’

ansett hva vi måtte mene om disse personenes U faglige nivå; det virker ikke helt patent at de skal ha en form for monopol på å gi råd når sykehusene skal legge til rette for valg av tester!

naturterapeuten • september 2013

23


a kt u elt

|

om Borrelia; men jeg tror at de som kritiserer mikroskopister for ikke å kunne faget, ville ha kommet lenger ved selv å sette seg inn i faget og deretter uttale seg ut fra egne erfaringer. Ingen blir så smarte som de som selv gjør jobben og dessverre blir ingen så skråsikre på at de som gjør jobben tar feil, som den som aldri har gjort jobben. Jeg retter ikke pekefinger mot noen spesielt, jeg har selv tatt grundig feil mange ganger, men ved å gå meg selv i sømmene og lære meg faget, har jeg gradvis blitt mindre selvsikker på andres feil og mer klar over mine egne. Dette gjør meg mer fokusert på å skjøtte min egen jobb så godt som mulig. Dette gagner mine pasienter og har redusert min interesse for å rette uberettiget kritikk mot andre. bjørn@dr-overbye.no

Referanser 1. www.wikianswers.com 2. Brunner M & Sigal L H: Immune Complexes from serum of patients with Lyme Disease Contain Borrelia burgdorferi Antigen and Antigen – specific antibodies: Potential Use for Improved testing, The Journal of Infectious Diseases, July1, 2013, 208(1), 534–539. 3. Zimmer V: Samtale med Borrelia-aktivist som har deltatt i møte med helseminister Støre , 13.6.13 4. Basert på samtale med ungarsk forsker som over 30 år hadde analysert 120.000 prøver med 99 % treffsikkerhet. 5. Se fotnote 50 6. Se fotnote 50 7. Laane M : A simple method for the detection of live Borrelia spirochete in human blood using classical microscopy techniques. Biological and Biomedical Reports, 2013,3(1), 15-28. www.wikianswers.com Brunner M & Sigal L H: Immune Complexes from serum of patients with Lyme Disease Contain Borrelia burgdorferi Antigen and Antigen – specific antibodies: Potential Use for Improved testing, The Journal of Infectious Diseases, July 1, 2013, 208(1), 534–539. Zimmer V: Samtale med Borrelia-aktivist som har deltatt i møte med helseminister Støre, 13.6.13

InnerLife, ArunA-Akademiet I GUDINNENS FOTSPOR; klok, helbreder og forfulgt 1-årig selvutviklingskurs i kvinnelige livsvisdom!

ENERGI-PSYKOLOGI

1-årig selvutviklingskurs

Begge kursrekkene start oktober 2013 24

naturterapeuten • september 2013

Be om kursprogram InnerLife@aruna.no www.aruna.no


Seminar:

Metabolic Pathways and Strategies in Aromatherapy

✓ Høyt EPA:DHAforhold gir hurtig effekt ✓ Naturlig fiskeolje, ingen konsentrater ✓ Effektive antioksidanter fra økologisk, kaldpresset olivenolje ✓ Villfisk fra bærekraftig bestand

­­­­­­­­­­­­­­­­­Webinar: 20. – 21. januar 2014 Kl.: 09:00 – 17:00 begge dager Webinar leder: Daniel Pénoël MD Sted: Webinar Faggruppestyret i Naturmedisinsk aromaterapi i NNH (FSNAT) har i samarbeid med Daniel Pénoël MD i Frankrike gleden av å invitere alle naturterapeuter innen; naturmedisinsk aromaterapi, allmenn naturterapi, biopati, fytoterapi, homøpati, naturmedisinske leger og andre med interesse for eteriske oljer til webinar/fagseminar om bruken og medisinsk virkning av eteriske oljer. Gjennom webinaret får du en unik mulighet til å følge og studere med Pénoël i 2 fulle dager, hvor han vil belyse og i detalj forklare de mange aspektene med tanke på hvordan eteriske oljer virker i menneskekroppen. Den franske måten å bruke eteriske oljer på krever ingen massasjekompetanse. Det gjør denne formen for aromaterapi tilgjengelig for alle terapeuter som har en naturmedisinsk og naturterapeutisk bakgrunn. Pénoëls sammenligning av eteriske oljers bruksmåter gjennom huden, luftveiene, oralt, rektalt m.fl., er basert på forståelsen av hvordan eteriske oljer virker i menneskekroppen. Pénoël vil utdypende forklare hvordan vi velger den mest effektive måten å bruke de eteriske oljene på, sett lys av pasientens plager og en eventuell diagnose. Kurskompendium blir sendt deg elektronisk. Seminaret er godkjent som faglig oppdatering av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH). Påmelding, e-post, kursavgift: penoelschool@orange.fr Betalt webinar før 15. november 2013, Euro 312,00. Betalt webinar etter 15. november 2013, Euro 350,00 http://www.ecolepenoel.com/en Webinar leder: Daniel Pénoël MD Han er fransk lege, naturterapeut, forsker på eteriske oljer og har dedikert 30 år av sin karriere til den terapeutiske bruken av eteriske oljer. Han er pioner innen medisinsk aromaterapi og har utviklet Quantum Aromaterapi. Han er en populær foredragsholder og har skrevet flere bøker. Han snakker tydelig og lett forståelig engelsk. Han tar seg god tid til å forklare de prinsipper han presenterer.

www.sanhelse.no

Lær mer om fettsyrer og fettsyrebalanse, gratis kurs annonseres på FB-gruppa fettsyrer.net

For måling og analyse av: ✓ Omega-6/3forholdet ✓ Omega-3-indeksen ✓ Industrielt transfett ✓ Karbohydratmarkøren C16:1 n-7 ✓ Inkluderer individuelle kostholdsvurderinger til testresultatet

naturterapeuten • september 2013

25


a kt u elt

|

N at u r te r a p e u t M N N H r eg. J o hn Pette r L i n d elan d

Ingrediensar til mjølkesyregjæring av kål: salt, karve og sennepsfrø.

Mjølkesyregjæring av kål:

Livskrefter i kvar munnfull

Gjæring eller fermentering av fødevarer, har lang tradisjon innafor kokkekunsten og næringsmiddelindustrien. Føremålet med slike prosessar var og er blant anna å gjera fødevarene meir lagringsdyktige, gjera maten meir fordøyeleg eller mindre toksisk slik som ved koking eller fermentering av soyabønner, eller framheva/forbetra smak. Når det gjeld nytingsmidlar som vin, øl og te, gjeld også det same med tillegg av at rus og oppkvikkande eigenskapar er ein del av føremålet.

I

denne artikkelen skal eg fokusera på mjølkesyregjæring av kål, sidan eg gjennom mange år har erfaring med dette sjølv. I tillegg er det ein fin vekst å byrja med, sidan det sjeldan blir mislykka. Kål held seg med sin eigen kultur av mjølkesyrebakteriar og ein kan få godt resultat ved berre å bruka norgesglas som behaldar.

26

naturterapeuten • juni 2013

Tradisjon

I Noreg er det liten tradisjon knytta til mjølkesyregjæring av kål eller andre grønsaker, samanlikna med t.d. Russland, Mellom/Aust-Europa. I desse landa står tradisjonen endå sterkt. Forutan at det smakar godt, er det også ei verdifull kjelde når det gjeld ulike næringsemne og ein god konserveringsmetode.

Mjølkesyregjæra kål har også ein historie som er knytta til sjørbuk. Kaptein Cook hadde alltid med seg frukt og mjølkesyregjæra kål på sine mange sjøreiser, og ingen av han sitt mannskap blei råka av sjørbuk. Sjølv om dei på den tida ikkje hadde kjennskap til vitamin C, blei det allereie på midten av 1700-talet konstatert at sjukdomen kunne ha refe-


Rasping av kål.

sa på salt og krydder saman med finsnitta eplebitar. Tilsetjinga av salt og stamping gjer at cellesafta kjem ut. Ho inneheld sukker og utgjer næringsgrunnlaget for dei bakteriane som bryt ned sukkeret til mjølkesyre. Saltet si oppgåve er som nemnt å verna grønsakene mot forderving inntil tilstrekkeleg med mjølkesyre er danna. Når ein kjem mest opp til toppen av krukka, må ein passa på at det blir plass til å leggja steinane. Desse skal skapa ein tyngde som fremjar rett gjæring. Plantesafta skal dekkja steinane. Om det ikkje er tilstrekkeleg med væske, kan ein etterfylla med avkjølt kokt vatn.

sessar som både gjev oss matvarer av høgare kvalitet, betrar opptaket av tilgjengeleg næringsstoff og samstundes tilfører vår tarmflora nyttige bakteriar - noko som er avgjerande for ei god helse. Ulike forsøk kan tyda på at mjølkesyregjæra kål kan ha positiv innverknad på utvikling av visse typar sjukdomar. Omfanget av studiar er likevel for lite til at ein kan trekkja altfor bastante konklusjonar. Det er likevel grunn til å tru at slik mat bør vera naturleg innslag i eit sunt kosthald.

Kjelder: • Annelies Schöneck: Mjölksyrejäsning av grönsaker. Syrans Förlag • http://www.nma.gov.au/exhibitions/ exploration_and_endeavour/worthy _ useful_member • http://no.wikipedia.org/wiki/Skj %C3 %B8rbuk • http://www.sauerkraut.com/ benefits.htm • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/?term=sauerkraut

ranse til næringsemne i maten. Kål har eit høgt innhald av vitamin C, og mjølkesyregjæringa stabiliserer innhaldet av denne substansen.

Tilverking

Som nemnt er det enkelt å mjølkesyregjæra kål. Det vil alltid vera ein fordel å bruka spesiallaga mjølkesyringskrukker, men ikkje ein føresetnad. Ein kan bruka norgesglas eller andre typar konserveringsglas som kan gjerast lufttett med gummipakningar. Under gjæringsprosessen må ein av og til lufta for å få ut overskot av kolsyregass. Dette slepp ein med krukker, som har vasslås der gassen forlèt krukka av seg sjølv. Ein annan fordel med krukker, er at dei hindrar danning av toppgjær som kan setja smak på produkta. Framgang ved bruk av ei 10 liters krukke er som fylgjer: veg opp ca. 10 kg kålhovud, 2 ss. einerbær eller sennepsfrø, 1 ss. karve, 3–4 syrlege eple og 1,5 % salt (ca. 80–120 g). Av og til brukar eg også litt myse frå kulturmjølk som ein startar for å få den rette gjæringa raskt i gong. Kålen blir snitta enten med ein kjøkkenmaskin eller manuell raspar. Deretter blir kålen lagt ned i krukka og stampa hardt med ein stamp. Mellom kvart innlegg blir det drys-

leiar@nnh.no

Næringsinnhald

Sauerkraut

(inkl. safta) næringsverdi per 100 g Energi ������������������� 78 kJ (19 kcal) Karbohydratar ����������������������� 4.3 g – Sukker ������������ 1.8 g -–Fiber ��������������� 2.9 g Feitt ����������������������������������������0.14g Protein ����������������������������������� 0.9 g Vatn ������������������������������������������ 92 g Vitamin B6 �������������0.13 mg (10 %) Vitamin C ������������������ 15 mg (18 %) Jern ��������������������������1.5 mg (12 %) Natrium ������������������ 661 mg (44 %)

Slik ser ei mjølkesyringskrukke ut. Legg merke til vasslåsrenna. Denne blir fylt med vatn før lokket blir lagt på.

Til slutt set ein på lokket og fyller vatn i vasslåsrenna. La krukka stå 2-3 dagar i temperatur mellom 20-22 grader. Set ho deretter i 2-3 veker i eit rom med om lag 15 grader og sidan på ein sval stad med 0-10 grader. Etter 4-6 veker kan ein prøvesmaka. Lengre tids lagring betrar både smak og aroma.

Mjølkesyregjæra matvarer og helse

Prosenta er relative i forhold til USA sine tilrådingar for vaksne menneske. Kjelde: USDA Nutrient Database

Det vil føra for langt i ein liten artikkel å gå inn i detaljer når det gjeld fermenterte matvarer og eventuelt helsegevinst. Det som er viktigast å få fram, er at dette er naturlege pro

naturterapeuten • juni 2013

27


a kt u elt

|

M e r ete J ac o bsen , ø r eak u p u nkt ø r M N N H

Dr. Sun har i over 20 år forsket på tungeakupunktur som egen soneterapi og behandlingsform, og har oppnådd noen oppsiktsvekkende behandlingsresultater i forhold til sykdommer og lidelser som vi i Vesten gjerne ser på som noe man bare må leve med.

Tungeakupunktur – gammel sone, ny behandlingsteknikk Tilfeldighetens spill?

Det heter seg at ting skjer tilfeldig. Dette er ikke min erfaring. Ei heller var dette tilfellet da jeg en høstdag satt og kjedet meg hjemme og surfet gjennom ulike TV-kanaler. En reportasje på National Geographic (NG) fanget min interesse. Et team på 4 hadde reist til Østen for å teste ut ulike behandlingsformer innenfor alternativ behandling. Det var to testpersoner; hvorav den

28

naturterapeuten • september 2013

ene led av insomnia og den andre led av kronisk lumbago og smerter i den lumbale del av ryggen. For å gjøre en lang historie kort, så forsøkte de to personene alt de kom over av behandlinger, for å prøve og se om det hadde noen effekt som ikke vestlig skolemedisin hadde greid å frembringe i større grad. De forsøkte alt fra å drikke slangeblod, til mer tradisjonelle behandlingsformer som vi i Vesten kjenner til og benytter.

Han som slet med vondt i ryggen forsøkte flere ulike typer behandling; men ingen av behandlingene syntes å ha effekt ut over et par dager på det meste. Vedkommende ble ganske frustrert etter hvert. Programleder kom så over en lege, Dr. Sun, som praktiserte tungeakupunktur. Testpersonen var svært skeptisk, men måtte gå med på å prøve det ut. Før behandlingen startet var det så vidt han greide å føre


armene lenger bakover enn i skulderbredde. Behandlingen var over på få minutter, og både testperson, programleder og jeg som ”tilskuer” ble svært overrasket over at han like etterpå greide å få armene svært langt bak på ryggen, samt at smertene i den lumbale del var borte! Jeg ble så fascinert av det jeg hadde sett, at jeg tenkte ”dette må jeg bare finne ut mer om!” (link til dette innslaget er lagt ved) Jeg trålet deretter internett og ulike fora for å finne litteratur og eventuell utdanning innenfor området. Og jeg fant kun det innslaget jeg hadde sett på NG lagt ut på Youtube. Det var heller ikke annen litteratur enn publikasjoner utgitt av Dr. Sun, som er grunnleggeren av terapien. Jeg satte meg derfor ned og leste om Dr.Suns erfaringer og resultater. Disse vil jeg nå gjengi så langt det lar seg gjøre. Mye av det jeg skriver i denne artikkelen finner du på internett (se kilder).

Dr. Sun

Dr. Sun har over en periode på 20 år forsket på tungeakupunktur som egen soneterapi og behandlingsform, og har oppnådd noen oppsiktvekkende behandlingsresultater i forhold til sykdommer og lidelser som vi i Vesten gjerne ser på som noe man bare må leve med. Blant annet har han kurert (ordet ”kurere” er ifølge Markedsføringsloven ikke tillatt i Norge, men brukes her fordi den er brukt av Dr. Sun selv, og siden dette er en informativ artikkel velger jeg å bruke begrepet) autisme, parkinsons, demens, CP, hjerneskadde, hjerte- og karproblemer, MS, ulike dysfunksjoner, i tillegg til de mer ”vanlige” plager som ryggsmerter, hodepine for å nevne noen. Det virker likevel som om oppdagelsen av punkter ikke er avsluttet, da det savnes en del sykdomsrelaterte problem som blant annet kan knyttes opp mot det nevrologiske

Hvordan utføres tungeakupunktur?

system, hormonsystemet, det endokrine system, for å nevne noen. Punktene Dr. Sun har navngitt er på rundt 40, og er fordelt på over- og undersiden av tungen.

Tungeakupunktur utføres ved at man stikker en akupunkturnål i gitt punkt noen ganger. Man lar altså ikke nålen bli stående i tungen, men bare ”prikker” i punktet/-ene med den. Dette betyr at behandlingstiden reduseres betraktelig i forhold til annen form for akupunktur hvor nålen skal stå i punktet enten til den faller ut av seg selv eller blir tatt ut etter en viss tid. En konsultasjon vil derfor kun ta få minutter fra den starter og til den er ferdig. Dette vil spare tid både for klient og for terapeut.

Soneterapi

Selve behandlingen minner svært mye om øreakupunktur. Tungen er delt inn i ulike punkt og soner, og disse behandles på linje med øreakupunktur som en sammenhengende mengde punkt i henhold til TCM. Ett enkelt punkt kan også behandles. Akupunktører benytter pr i dag punkt på tungen på samme måte som de behandler punkt i øret. Det som er et mål, er å få sidestilt tungeakupunktur med øreakupunktur som selvstendig soneterapi. Jeg har selv gjort noen få forsøk for å finne ut hvordan dette virker, og om det er noe som er verdt å jobbe fram som en egen terapiform i tillegg til de allerede eksisterende. Min erfaring er at enkelte lidelser har svært god nytte av tungeakupunktur sammenlignet for eksempel, med øreakupunktur. Ett eksempel er en klient som var svært plaget med migrene i forbindelse med menstruasjon. Vedkommende hadde forsøkt medisinering; som for så vidt ga gode resultater, men hun var nødt til å gjenta behandlingen ved hver menstruasjon. Hun hadde også forsøkt øreakupunktur med samme resultat; virkningen var der, men problemet kom tilbake ved neste menstruasjon. Hun ønsket å forsøke tungeakupunktur for å se om det hadde noen virkning. Hun mottok 3 behandlinger, og det som var spesielt morsomt å observere, var at vedkommende gikk fra å ha tunge, trette øyne og være svært sliten; til å få et våkent blikk og begynne å nynne samtidig som energien kom tilbake kun minutter etter at behandlingen var gitt. Tungeakupunktur har også vist seg å ha langtidsvirkning da migrenen ikke har kommet tilbake siden.

Hvordan bli tungeakupunktør?

Pr dags dato eksisterer det ikke noen formell utdannelse i Norge, Norden eller vesten på denne behandlingsformen. Jeg ser her for meg tungeakupunktur som et supplement til annen akupunktur. Den eneste formen for godkjenning av terapiformen, er om man drar til Hong Kong og får opplæring av Dr. Sun personlig. Dette innebærer reise og opphold på hotell, samt innleie av tolk og betaling til Dr. Sun. Som et alternativ er det snakk om å få Dr. Sun til å komme hit til Norge for å undervise over en helg/kortere periode. Dette fordrer imidlertid at det melder seg et større antall interesserte deltakere. Dr. Sun har antydet rundt 30 deltakere; så her er det bare å melde sin interesse for et spennende felt innenfor alternativ behandling!

Kilder: • Her er innslaget på NG: http://www.youtube.com/watch?v= oAFw5pvSq5Q&feature=plcp • Om autisme og tungeakupunktur: http://www.pslgroup.com/dg/ 1FED9A.htm • Dr. Suns offisielle hjemmeside: http://www.tongueacupuncture.com/ index_eng.htm

mere-j@online.no

naturterapeuten • september 2013

29


a kt u elt

|

Konferanse om CFS/ME Norsk sykehus og helsetjenesteforening, NSH, holdt 11. og 12. april i år Nasjonal konferanse om Kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.

Bakgrunnen var at det har vært et stort fokus på diagnosen kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) i flere år. Siden 2007 er det blitt bevilget 5 millioner kroner årlig til Helsedirektoratet, som har brukt midlene til å støtte prosjekter i både primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2012 ble det etablert en nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus. Prof. emeritus Per Brodal innledet med et grundig foredrag som belyste CFS/ME ut fra et neurovitenskapelig perspektiv. Det var et pedagogisk sjakktrekk å dele denne felles kunnskap med deltakerne i plenum, som et felles grunnlag for forståelse av senere foredrag. Jeg kan anbefale å gå inn på http://nsh.no/script/view.asp?id=371 hvor du kan ta del i foredraget. Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anne-Stina Nordmo gjorde

30

naturterapeuten • september 2013

rede for utarbeidelsen av en veileder for CFS/ME, som blir tilgjengelig for helsepersonell. Den redegjør for felles sett med kriterier som skal innfris for å stille diagnosen CFS/ME samt et utredningsprogram for barn og ungdommer med mulig kronisk utmattelsessyndrom. Hennes foredrag finner du på www.nsh.no under Gjennomførte kongresser. Dr. med. Vegard Bruun Wyller ved Universitetet i Oslo og overlege ved Akershus Universitetssykehus holdt et meget interessant foredrag om betydningen av vedvarende kroppslig stressrespons. Du finner interessant stoff på siden http://old.ahus. no/stream_ file.asp? iEntityId=27898 Blant annet er kronisk utmattelsessyndrom forbundet med endringer i sirkulasjonsreguleringen og temperaturreguleringen, noe som igjen skyldes endret aktivitet i det autonome nervesystemet. Ulike tester og reaksjoner er beskrevet på siden som er angitt over. Normalt stopper stressresponsene når faren er over, men ved ME vedvarer disse reaksjonene og bidrar blant annet til produksjon av cortisol.

Ulike behandlingsstrategier ble belyst videre utover i programmet, blant annet kognitiv adferdsterapi, gradert aktivitetsplan (GAT) og Lightning Process.

Om GAT: ”Planen skal inneholde alle gjøremål, inkludert hvile, og anbefales i det daglige å følges uansett dagsform – derfor nødvendig å kartlegge for å finne et aktivitetsnivå som er lavt nok til å kunne gjennomføres selv på dårlige dager. Hensikt: innarbeide gode rutiner og forutsigbarhet i hverdagen – bedre funksjonsnivå og livskvalitet. Oppsummering: Aktivitetsplan – relativt lite brukt i rehabilitering av ungdom med CFS/ME. Oppleves som nyttig av både pasienter og behandlere. Pasienten opplever ikke at aktivitetsplan forverrer sykdomstilstanden – ingen sammenheng mellom grad av utmattelse og erfaring med aktivitetsplan. Resultatene fra prosjektet gir nyttig informasjon og bedrer innsikten i sykdomsbildet, – for klient og behandler. Opplevelse av kontroll Innsikt i disponering av energi Fokus på aktivitet snarere enn symptomer”. Du finner mer om GAT på NSH sine nettsider under Gjennomførte kongresser. Phd-stipendiat og overlege ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Even Fagermoen deltar i NorCapital sitt forskningsprosjekt som blant annet kartlegger årsakene til utvikling av CFS/ME. Han forsker på bruk av klondin (Catapresan) hos ungdom. Dette er et middel som stimulerer de kognitive funksjonene. Du finner mer om dette på http://forskningsprosjekter. ihelse.net/visningprosjektrapport. aspx?reportId=15777


Silje Endresen Reme, psykolog og forsker ved Uni Helse, Bergen la frem resultatene av en kvalitativ studie på Lightning Process. Dette var oppløftende resultater, da flertallet i den lille gruppen som var med opplevde stor fremgang. På siden www.nifab.no/behandlingsformer, opplyses blant annet følgende i beskrivelsen av LP: Når man tar seg selv i å utføre et unyttig tanke- eller handlingsmønster, skal man si “Stopp!” til seg selv. Samtidig skal man fysisk bevege seg på en måte som forsterker opplevelsen av “å stoppe”. Deretter skal man fortelle seg selv at man har et valg. Valget står mellom a) å gjøre det som fører til sykdommen eller problemet, og b) å gjøre noe annet. Etter å ha valgt å gjøre noe annet, skal man gi seg selv ros for å ha tatt et positivt og riktig valg. Neste steg er å definere for seg selv hva dette “annet” er for noe. Man skal fortelle seg selv hva det er man vil oppnå, og hvordan man vil oppnå det. Til slutt skal man prøve å visualisere eller se for seg det man vil oppnå. Klienter som ønsker å bli friske av sykdom, må prøve å huske eller se for seg en situasjon der sykdommen er borte og de føler seg friske. Dette skal de gjøre med mest mulig innlevelse. På kursene blir deltakerne fortalt at økt innlevelse her gir sterkere inntrykk og optimal effekt. Øvelsene gjentas helt til man opplever at man har fått det resultatet man ønsker. Det er også mulig å gå inn på siden: http://www.liftinternational.com/ goal-mapping/index.html Der kan du laste ned program for utvikling av egne mål,- en nyttig strategi for mange av oss. Nasjonal Konferanse om CFS/ME ga et innblikk i norsk forskningshverdag og jeg håper du vil benytte deg av NSH sine nettsider for å studere videre. redaksjon@nnh.no

B o kanmel d else r

Grønn bok

GRØNT er en innholdsrik og nyskapende vegetarisk kokebok for alle som har lyst på mer grønt på tallerkenen, også de som ikke er vegetarianere. Med utgangspunkt i sin egen og andres kjøkkenhager, skaper Camilla Jensen fargerik, velsmakende og fristende mat. Sunn mat skal smake godt, og være enkel å lage. Boken viser deg hvor lett det er å spise mer grønt, enten du velger et helt vegetarisk kosthold, eller bruker det som tilbehør til fugl, kjøtt eller fisk. Boken bugner av sesongenes beste råvarer, salater, proteinbomber, geniale sauser og alternativ helgekos. Her finner du supersunn og enkel hverdagsmat,

og imponerende festmenyer, alt med fokus på det grønne. Dette er Camilla Jensens tredje kokebok. Hun gjorde stor suksess med boken Bønner og linser, og fulgte senere opp med Frokost.

«Syngende sedertrær» Bokserie av Vladimir Megré (The Ringing Cedars)

til stor inspirasjon. Megré selv, en ekte gründer, legger karrieren på hylla for å formidle Anastasias kunnskap. Her får du praktiske råd og mye som setter vår ”siviliserte” verden i perspektiv. Hvor intelligent er samfunnet vi lever i? Hvordan kan vi forenes med naturen? Kan vi gjøre utgjøre en forskjell? Hvordan bli et bedre menneske? Bøkene har gitt meg et nytt fundament i livet. Desto mer du leser, desto bedre føler du deg. Bøkene er oversatt til 22 forskjellige språk og er solgt i mer enn 11 millioner eksemplarer. Dette er bøker som gir håp for fremtiden. Ragnhild M. Næss, ernæringsterapeut, Mnnh Reg ragnhild@ notteroynaturmedisinske.no

For fem år siden fikk jeg et boktips fra den dyktige u r tekjenneren Rolv Hjelmstad. Etter lang tid på listen ”skal leses når jeg får bedre tid”, er nå åtte av ni bøker lest, og jeg er Rolv evig takknemlig. Den første boka i serien heter Anastasia. Forfatteren møter Anastasia på en forretningsreise i den sibirske taigaen. Anastasia lever i pakt med naturen, og hennes kunnskap og godhet er

naturterapeuten • september 2013

31


a kt u elt

|

t r i ne se d lak nyh u s , nat u r te r a p e u t / fagsjef V E D N OR G E S N A T UR M E DI

Forskning viser at choline har en positiv effekt på de områdene av hjernen som er ansvarlige for hukommelsen og evnen til livslang læring.

Lecithin – hjerneføde

Den franske vitenskapsmannen Maurice Gobley isolerte lecithin fra eggeplomme i 1846, og i 1850 fikk det sitt nåværende navn som stammer fra det greske ordet lekithos, som betyr eggeplomme. EU godkjenner hvilke påstander som er lov å fremme på kosttilskudd. Når det gjelder choline så mener EFSA (European Food Safety Authority) at det foreligger tilstrekkelig dokumentert forskning til å si at choline er gunstig for leveren, for fettforbrenningen og at det har en effekt på homocysteinnivået. Homocysteinnivået kan sees i sammenheng ved diskusjon av kolesteroltallet.

Fett nok

Lecithin består av fettstoffer, umettede fettsyrer, kolin/choline, fosfor og forskjellige fosforforbindelser, samt en del vitaminer og mineraler.

32

naturterapeuten • september 2013

Definisjonen på fettstoffer lyder som følger: «En gruppe organiske stoffer som kan omsettes i organismen, og som ikke er løselige i vann, men løselige i organiske væsker som etanol og kloroform. Fettstoffene kan deles inn etter hvilke formål de tjener i organismen, eller etter kjemisk struktur. De inngår som byggemateriale i alle membransystemer, både i celleveggen og inne i cellen. Fettstoffene transporterer og lagrer energi i organismen. Fettstoffene omfatter flere stoffer, som fettsyrer, triglyserider, fettløselige vitaminer og kolesterol, fosfolipider og eikosanoider (som prostaglandiner, leukotriener).»

Lecithin finnes med høyest konsentrasjon i hjernen, hjertet, leveren og nyrene. Hjernen består av ca 30 % lecithin. Lecithin virker beroligende på nervesystemet. Hjernen trenger, som resten av kroppens organer, et knippe næringsstoffer for å kunne fungere som den skal. Det er nå kjent hvilken rolle fiskeolje utgjør på hjernefunksjonen, spesielt hos barn med hyperaktivitet og konsentrasjonsproblemer. Lecithin er et annet næringsstoff som også er svært viktig for at kroppen skal kunne fordøye og utnytte de fettsyrene som er nødvendige for en velfungerende hjerne-


DI S I N S E N T R A L

og nervefunksjon. Det er fokusert på flere gunstige stoffer i lecithin som har vært emne for en del forskning. Fosfolipider er hovedbestanddelen i cellemembraner og intracellulære membraner. Lecithin finner man derfor i alle kroppens vev og organer, og det ser ut til å være mest konsentrert der hvor membranfunksjonene er spesialiserte, slik som hjerne- og nervevev. Lecithinet er gunstig for opptaket av næringsstoffer generelt; fosfolipidene er med å ”åpne” inn til cellemembranen som også inneholder fosfolipider. Derfor benyttes også lecithin som transportstoff i enkelte fettsyre-tilskudd.

Choline

Choline har betydning for levermetabolismen, forbrenningen av fettstoffer, transport av næringsstoffer rundt om i organismen og for omdanning av fett. Forskning viser at choline har en positiv effekt på de områdene av hjernen som er ansvarlige for hukommelsen og evnen til livslang læring. Spesielt i utviklingen hos fostre og nyfødte. Choline kan også virke gunstig på hjernen og hukommelsen hos voksne. Det interessante er å se hvilken rolle det kan spille i forebygging av demens og Alzheimers. En ny studie fra Universitetet i Colorado Denver har funnet ut at tilskudd av choline til gravide kan være en ny måte å forhindre schizofreni hos det nyfødte barnet senere i livet1.

Emulgator

Lecithin har molekyler med en hydrofil (vannelskende) del og en lipofil (fettelskende) del. Det betyr at lecithin fungerer som emulgator og kan holde fett flytende i arteriene og hindre avleiringer på innsiden av åreveggene. Linolsyren i lecithin bidrar til gunstig kolesteroltall og et sunnere kolesterol- og triglyseridnivå. Den hollandske forskeren van Buchem har vist at hos mennesker

lecithin som en brainbooster. Phosphatidylserine sies å kunne bedre de kognitive funksjonene hos både yngre og eldre mennesker. Det spiller en viktig rolle for en sunn nervefunksjon i sentralnervesystemet, inkludert hjernen. Stoffet kan bidra til konsentrasjonsevnen og hvordan man mentalt klarer å takle stress.

Visste du at: • Dersom du har stor hunger på sjokolade, kan du dra fordel av ekstra lecithin i kosten. • Lecithin er glimrende ved eksamenslesing fordi det kan styrke konsentrasjonsevnen og evnen til å takle mentalt stress. • Tilskudd av Lecithin kan hindre tilstopping av melkeganger og utvikling av brystbetennelse.

Tilskudd

Den mest naturlig konsentrerte og uraffinerte kilden til lecithin er soyabønner, peanøtter (nøtter), lever (innmat) og eggeplommer, hvetekim. Det brukes også i kaker, sjokolade, margarin for å holde på fuktighet og som emulgator. I en rå eggeplomme er det nok lecithin til å holde eggets innhold av kolesterolet flytende, men ved oppvarming vil lecithinet miste sin beskyttende virkning fordi det blir ødelagt. Derfor er bløtkokt egg å foretrekke. Soyaolje er en vanlig kilde til lecithin i kosttilskudd. Som tilskudd kan man kjøpe lecithin i tre varianter: granulat, kapselform og pulver. I granulatet er det meste av oljen ekstrahert fra for å oppkonsentrere fosfolipidene. Granulat kan du enkelt drysse over frokostblandingen, grøten, i yoghurten eller i litt drikke. Det løser seg lett opp dersom væsken holder kroppstemperatur. Kapselformen vil ofte inneholde en variant av lecithin som er fordelt i olje. Vær oppmerksom på at tilskuddet du velger bør være 100 % GMO-fritt. trine@nn-s.no

der lecithin utgjør mer enn 36 % av blodet totale fettinnhold, kan man ikke påvise arteriosklersose. Hos de som lider av dette er konsentrasjonen av lecithin i blodet 34 % eller mindre2. Lecithin som emulgeringsmiddel kan komme til nytte ved tette melkeganger og brystbetennelse. Lecithinet bidrar til å holde fettet mer flytende i melken og hindrer fettslintrer i å sette seg fast i melkegangene. Tette melkeganger fører lett til brystbetennelse som er smertefullt for en mor. «Ammehjelpen» anbefaler lecithin som tilskudd for mødre med problemer med tilstoppede melkeganger. Choline er essensielt for utviklingen av hjernen og den neurologiske utviklingen hos fostre og nyfødte barn. Choline er derfor spesielt viktig for gravid og ammende. Videre har lecithin betydning for lever og galleblære. Fosfolipidene bidrar til å holde kolesterolet flytende i gallen. Størknet kolesterol i galleblæren kan føre til problemer.

Kilder: 1. Ref: Soy info center, Choline info, optimal næring av Eva Lydeking-Olsen, Store norske leksikon, University of Colorado Denver, EFSA, Dianne Craft, Ammehjelpen.

«Brainbooster»

Phosphatidylserine er et av innholdsstoffene i lecithin, og det er grunnsubstansen for syntesen av neurotransmitteren acetylcholin Acetylcholin er viktig for muskelfunksjonen så vel som kognitive funksjoner som innlæring og hukommelse. Derfor sverger mange til

2. PRIES. C., VAN BUCHEM. F.S.P., et al. Bloedlipiden en atherosclerotische complicaue’s,’ Ved. Tvds. v.Geneesk. l/ / . 594 (1967). KRUMDIECK. C. and BUTTERSWORTH. C.E. Amer. J. Clin. Nutt.(Aug. 1974)

naturterapeuten • september 2013

33


Til alle

Naturterapeuter, Biopater, Fytoterapeuter, Homøopater og Aromaterapeuter Dr Daniel Pénoël holder introduksjonskurs (webinar) i medisinsk bruk av eteriske oljer 20-21 januar 2014. Han er verdens ledende kapasitet på området og forteller hvordan oljene kan brukes både oralt, ufortynnet gjennom huden, via luftveiene og rektalt. Kurset er en unik mulighet til å lære praktisk, effektiv og trygg behandling med plantemedisin av verdens største kapasitet på området.

Natur & Helse

er stolt av å representere Pénoël sine utvalgte kvalitetsoljer i Norge.

Se nærmere påmeldingsinformasjon annet sted i bladet.

KÅRET TIL BESTE PROBIOTIKA I NORGE VIRKER SPESIFIKT I FORHOLD TIL KONKRETE SYKDOMMER/PLAGER VI MARKEDSFØRER ALLE NDS VITAMINER, MINERALER OG URTER. VI HAR DR. BACH’S BLOMSTERREMEDIER LAGET ETTER DEN ORIGINALE PRODUKSJONSMETODE TIL DR. BACH I FORHOLDET 1 : 240.

www.eubiotek.net/Shop Tlf. 63 97 69 90


Utvikling av øyne og hjerne

Bedre syn; ca. 20 % av hjerne og øyne består av de livsviktige fettsyrene DHA-AA.

bedre Optimal hjerneføde gir øsningml ble pro skoleresultater, ringslæ inn e, inn sm eid arb evne, iveskr og eles evne, motorikk, evne.

EPA i omega-3 er en funksjonell fettsyre og trengs først og fremst for overføring av informasjon mellom nervecellene og for å lagre minner.

RIKTIG FETT

FOR ALLE ALDRE

Tenåringstiden er en dramatisk periode for hjernen. I motsetning til eye q™ hva man trodde tidligere, viser forskning at en minst like dramatisk har en optimal modningsprosess skjer i hjernen under tenåringstiden som under fettsyresammensetbarnets aller første år. ning for hjernens Området i pannelappen (hjernens bestlutningssenter) utvikling. blir klart aller sist. Dette innebærer at evner som framtidsplanlegging, evne til overblikk og å sjelne inntrykk og risiko, ganske enkelt ikke er ferdig utviklet hos tenåringene. Det er helt normalt at framtidsplanleggingen for deres del kun strekker seg til neste fredag. Studier viser at hjernen når sin fulle utvikling ved ca. 23-25 års alder. Det betyr at kosten har stor betydning i denne fasen. Fettsyrene EPA, DHA og AA er enormt viktige for hjernen og øynenes utvikling.

eye q 180k fås kjøpt på VITA. LIFE, SUNKOST, og H NATURKOST. For mer info, ta kontakt med New Nordic på tlf. 69 25 73 00 eller på www.newnordic.no


B-blad • Returadresse: NNH, Skippergata 9, 0152 OSLO

Offentlig godkjent utdanning i biopati Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Basert på kunnskap fra tradisjonell naturmedisin, orientalsk- og vestlig medisin, kombinerer biopati det beste fra flere forskjellige medisinske systemer. Biopati er godkjent som fagskoleutdanning, på deltid over 4 år. Undervisningen legger vekt på praktisk trening, og foregår som en kombinasjon av nettstudie og jevnlige samlinger i Asker. Utdanningen inneholder alt du trenger for å kunne bli medlem av NNH, og registrert terapeut i Brønnøysundregisteret. Våre andre tilbud innen naturmedisin: • • • •

Naturmedisinsk hudterapi (4 måneder deltid nett) Naturmedisinsk grunnutdanning (1 år deltid nett) Soneterapi (2 år deltid klasserom) Kurs innen blant annet auricuoloterapi, kraniosakralterapi, irisanalyse og bachterapi.

Vi har også mange andre tilbud, blant annet grunnmedisin, klinikkdrift ernæringsterapi, optimal trening og ernæring og kostholdsveileder. Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største private skoler innen helse, naturmedisin og ernæring, og ble etablert i 1998. post@tunmed.no

N

N

Zoner for hjernen

Zoner for bryst og hode

Zoner for indre organer, bekken og hode

O

O

Nyttige bøker og plansjer for naturterapeuter til salgs i NNHs nettbutikk www.mamut.net/nnh/

N

www.tunmed.no telefon 33 61 10 90

N

Zoner for armer og bein

1. Sinus sagittalis superior 2. Cortex cerebri 3. Cerebrum 4. Det limbiske system 5. Corpus callosum 6. Thalamus 7. Hypothalamus 8. Hypofyse 9. Pons 10. Cerebellum 11. Epifyse 12. Tonsiller 13. Medulla oblongata 14. Medulla spinalis

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (18/3-80) 4/12-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-08

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 10/8-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-09

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles.Ersdal (1/11-78) 4/6-90 Digitalisert: Terje Varpe 17/1-2006

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 16//9-89

Digitalisert: Terje Varpe 18/3-09