__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

t i d s s k r i f t f o r n a t u r m e d i s i n N r . 2/2015 – 21. å r g a n g

NNH-leder John Petter Lindeland fyller 60 år – med fokus på terapi, kunst og jord

Ta alternativ medisin på alvor Statlige kostholdsråd, – neppe en god idÉ Nordisk naturmedisinsk fagkongress 30.10–1.11. 2015

Løssalg kr. 75,-. www.nnh.no

Les vår utvidede digitale utgave på www.nnh.no


Vilhelm Schjelderup og Britt Hertzberg Untiedt

HELSEKAMPEN Hundre års strid om alternativ medisin ”Det er et alvorlig misforhold mellom folks bruk av og llit l alternaav behandling og den plass slike behandlingsslbud har i den norske helsetjenesten”, sier dligere helseminister Dagfinn Høybråten i forordet l denne boken. 349,-

i enhver nettbokhandel

www.paradigmeskifte.nu ker Styr svaret r unfo m m i

EAST PARK ™

OLIVENBLADEKSTRAKT Olivenbladekstrakt fra East Park™ kan gi bedre immunforsvar, fjerne virus, sopp, candida, bakterier og parasitter. Godt mot både mindre symptomer og kroniske plager. East Park ™ Olivenbladekstrakt er et 100 % naturlig produkt med vegetabilske kapsler. Tilgjengelig bla. på www.helsekostsentralen.no og i helsekostforretninger over hele landet.

Importør:

HELSEKOSTSENTRALEN AS Tlf: 38 09 98 20 epost: post@helsekostsentralen.no


i nnhold

|

nat u rterape u ten nr. 2 – 2 0 1 5

Ta alternativ medisin på alvor!

NNH-leiar John Petter Lindeland: 60 år med terapi, kunst og jord

• Side 26–33

Les Naturterapeuten på nett:

• Side 18–21

•• The Times They Are A-Changin��������������������������������������������������   4

Denne utgaven med flere sider og •• Seriøse organisasjonar treng støtte frå forvaltning og politikarar ����������������������������������������������������������   6 artikler finner du på www.nnh.no •• Vår ukjente verden?��������������������������������������������������������������������   7 •• Det er ikke din skyld at du er tjukk�������������������������������������������   8 •• LavFODMAP. God mat for sensitive mage. ������������������������������ 10 •• Ingen god ide at staten gir kostholdsråd�������������������������������� 12 •• 40-år som naturterapeut – ny som seniormedlem��������������� 14 •• Forsikring for selvstendig næringsdrivende ������������������������� 16 •• Gratis seminar om gode sykdomsforløp �������������������������������� 17 •• 60 år med terapi, kunst og jord������������������������������������������������� 18 •• Medlemssider ����������������������������������������������������������������������������� 22 •• Faglig oppdateringskalender ���������������������������������������������������� 23 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress������������������������������������� 24 •• Ta alternativ medisin på alvor��������������������������������������������������� 26

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

• Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNHs syn. Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagata 18, 4012 Stavanger.

• Maria Hauge, Moss Telefon 990 28 416

Formgiving:

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no

• Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

Annonser Ole Jørgen Strømberg Tlf. 41 27 10 75. E-post: annonse@nnh.no

Ingund Svendsen. Tlf. 480 55 068. E-post: design@nnh.no Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri Forsidefoto : Ingund Svendsen

naturterapeuten • juni

3


aktuelt

|

H elen T . H olm , reda k t ø r

”The Times They Are A-Changin”

 og snart er det sommer Ja, kjære lesere av Naturterapeuten, tidene forandrer seg. Høsten 2014 feiret NNH sitt 20års jubileum, våren 2015 meddeler organisasjonens trofaste generalsekretær gjennom alle år, Sigrun Kirkeberg, at tiden er inne til å trekke seg tilbake, og NNHs leder John Petter Lindeland har fylt 60 år.

Neste utgave Kommer i september 2015 Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 1. august. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no ojstroe@online.no

4

naturterapeuten • juni 2015

S

igrun er en krumtapp i organisasjonen, alle tråder samles i hennes hånd og hun har et stort og kanskje uerstattelig engasjement for organisasjonen. Jeg har visst at en dag ville Sigrun takke for seg, men det er ikke lett å ta det inn over seg at hun nå ønsker å si fra seg arbeidet som generalsekretær. For meg som redaktør er det en stor trøst at verdens beste korrekturleser fortsatt vil bidra til å holde trykkfeildjevlene i sjakk. I tolv år har jeg gledet meg over tre store bjørkestammer rett utenfor stuevinduene mine. Fornuften sa meg at en dag måtte de bort, men jeg har ikke greid å se for meg hvordan det skulle bli her uten de vakre, sorte og hvite stammene. Plutselig skjedde det at en nabo skulle felle trær, og vips var trefelleren hos meg også. Nå er to av bjørkene lagt i bakken, og der bjerkene fylte utsikten ser jeg nå et kirsebærtre som blomster og minst fire nye bjerker som er på vei opp. Sånn er det. Jeg kommer til å savne de kjente stammene, men må stole på etterveksten. Sigrun setter sterke og varige spor i NNH og gjør veien lettere for den som skal følge etter, og dette til tross, ligger det nok en utfordring i å skulle «hoppe etter Wirkola». Sigrun er kjent og aktet i vide kretser, og har et velutviklet nettverk. Hun har en møteerfaring av dimensjoner, og jeg kan ikke la være å tenke at tålmodigheten hennes, må være av en for meg ukjent dimensjon. Det er nye tider for Naturterapeuten også. Til denne utgaven har to nye annonseselgere vært i sving og gjort en solid innsats. Vi takker så mye. Nytt av året er at vi satser på å utvikle en nettbasert utgave av Naturterapeuten. Denne papirutgaven av bladet blir fulgt opp med en utvidet utgave i digitalt format. Vår neste utgivelse, nr 3 / 2015, utgis digitalt og planen er at vi sender ut 2 papirutgaver og 2 nettutgaver pr år.

Fordelene med denne løsningen mener vi er mange. Det gir oss en langt større fleksibilitet når det gjelder omfanget av innholdet. Det blir plass til lengre artikler, og artikler følges opp med lenker til videre fordypning i stoffet. Annonsørene får nye muligheter til å presentere og informere om sine produkter og tjenester, noe som er svært viktig i markedsføringsøyemed. Ved å redusere de store utgiftene postutsendelse medfører, mener vi også at NNH frigjør midler som kan anvendes på bedre måter til fordel for medlemmene. Vi innser at ikke alle våre lesere er like glade for å skulle lese digitale utgaver, men håper at den faglige interessen og nysgjerrigheten vil bidra til at Naturterapeuten blir lest uansett om den kommer som papirutgave eller på nett. Om noen nå blir meget bekymret for hvordan de skal få lest Naturterapeuten, kan vi trøste med at det vil bli mulig å få tilsendt en papirutgave, i en overgangsfase. Send en skriftlig beskjed til NNHs kontor, og opplys gjerne om årsaken til at du har behov for å få bladet i papirutgave. Vi ønsker alle lesere en riktig god sommer. redaksjon @nnh.no

Les vår utvidede utgave på nnh.no. Utgaven er tilpasset nettbrett og mac/pc.


Leo Xpress APO10553

Apotek 1 nordstjernen

Tusener har blitt smertefrie med Vivitex HER ER EN AV DEM: Smerten forsvant umiddelbart! Nils Uno Davidsen er elitetrener i Oslo idrettslag svømming. Han er ogsü trener for Sara Nordenstam (OL-bronse i Beijing). �Jeg har slitt mye med verking i fingre og nedsatt styrke i hendene. Stor var derfor overraskelsen da verkingen roet seg og styrken kom tilbake, kun etter sekunders bruk av Vivitex Vante. Nü bruker jeg Vivitex Vante ved behov og den hjelper hver gang.�

APOTEK 1 NORDSTJERNEN

Stortingsgaten 6, oslo er gjenĂĽpnet i nye lokaler i Stortingsgaten 6

Vi har stort utvalg av homøopatiske midler pü lager.

 

ose/leddsmerter Smertefri fra artr ake! Prøv ett av disse eller pengene tilb er. produktene i 4 uk du prod uktet returnerer Er du ikke fornøyd,   e tilbake. og für pengen 

  vitex Kne, Vi sort – 1 stk.

 

 mper/behandler Lindrer smerter, de r. betennelse

Vivitex Albue, sort – 1 stk.

Vi sender direkte til büde homøopater nte, Vivitex Fingerva . stk 1 – rt so oghar pasienter. Vi stort utvalg av homøopatiske midler pü lager. Vi sender direkte til büde homøopater og pasienter. nter,

Bestill gjerne pĂĽ e-mail: nordstjernen.oslo@apotek.no

Vivitex Va sort – 2 stk

sjoner Se nĂŚrmere spesifika ivitex.no w.v ww kk uti ttb ne i vĂĽr

Merk bestillingen “Garantiâ€?. GĂĽ til nettbutikk eller send mail til info@biadesign.no Du kan ogsĂĽ ringe 64 90 72 50 Besøk oss fra 08.30 - 16.00 ma. - fr. Følg oss pĂĽ Bia Design Apotek 1 Nordstjernen. Stortingsgaten 6, 0161 Oslo, tlf. 24as 14 61 80, faks. 24 14 61 81. Apotek 1 nordstjernen. Stortingsgaten 6, 0161 Tlf. 64 90 72 50 Ă…pningstid: mandag - fredag 9-17, lørdag 10-14. Seiersten Sentrum 3, Oslo, tlf. 24 14 61 80, faks. 24 14 61 81. 1440 Drøbak - din bodyguard

Åpningstid: mandag - fredag 9-17, lørdag 10-14.


aktuelt

|

J ohn P etter L indeland , L eiar N N H

Møte med leiar i Stortingets Helse- og omsorgskomité

Seriøse organisasjonar treng støtte frå forvaltning og politikarar H

ovudagendaen for møtet med komitéleiar Kari Kjønaas Kjos (Frp) var todelt: pasienttryggleik og organisasjonsutvikling. Det var spesielt fokus på korleis Registeret for utøvarar av alternativ behandling har utvikla seg sidan det blei etablert.

Frå venstre: generalsekretær i NNH Sigrun Kirkeberg, leiar i Helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos og leiar i NNH John Petter Lindeland.

Forbrukarperspektiv

Krava i registerforskrifta til organisasjonar som ynskjer registreringsrett for sine medlemmer er mangelfull og gjev ingen heimel for Helsedirektoratet til å foreta vurderingar ut i frå eit forbrukarperspektiv/pasienttryggleiksnivå. Resultatet er at dei aller fleste organisasjonar blir godkjende. Fleire av desse organisasjonane har i si tid også søkt medlemsskap i Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG). Sakshandsaminga her avdekka fleire forhold som er tvilsame ut ifrå eit forbrukarperspektiv: › Diffuse fagkrav og kompetansenivå. › Uklart skilje mellom velværebehandling og terapeutisk verksemd. › Uklart skilje mellom klinikk og organisasjon (nokre hadde krav om å vera tilsett på ein spesiell klinikk for å bli medlem av organisasjonen) › Uklart skilje mellom organisasjonsleiing og eiga næringsverksemd. Dessutan har alternative behandlarar sjølvstendig behandlaransvar og er ofte primærkontakt. Erfaringar viser at dei som har minst utdanning, ofte er dei som trur dei kan mest. Kommunikasjonen

6

naturterapeuten • juni 2015

med pasientar kan difor føra til at dei blir leia inn i urealistiske førestillingar om heling og diagnose – av og til med alvorleg fylgjer.

osb. – blir tildelt dei som kan visa til eller dokumentera ein forventa innsats i form av utdanning, ansvar, arbeidstid osb.

Organisasjonsutvikling

Legitimitet

Ved at forskriftene stillar lite krav til organisasjonar, er det difor lett å oppretta nye – om ein blant anna er usamde i krav/fagstandard. Dette er ein uhaldbar situasjon for seriøse organisasjonar som i årevis har arbeida for auka profesjonalitet og pasienttryggleik. Det kan på sikt utarma slike organisasjonar både når det gjeld økonomiske og menneskelege ressursar. Seriøse organisasjonar/terapeutar får inga «drahjelp» med omsyn til profesjonalisering frå styresmaktene. Dette kan svekka motivasjonen til å ta lengre utdanningar, når ein veit at terapeutar med nokre weekendkurs får dei same rettane: fritak for merverdiavgift og offentleg tittel Registrert terapeut. Ein slik tilstand bryt med det som blir oppfatta som vanleg standard innan arbeids/samfunnsliv: ulike rettar/privilegium – løn, tittel

Legitimiteten til registeret bør i framtida knytast opp til ein konsensus av kva samfunnet/fag- og pasientorganisasjonane oppfattar som eit forsvarleg utdanningsnivå for terapeutar som ikkje er autorisert helsepersonell. Både plikter og rettar bør bli tildelt dei som oppfyller dette kravet – i dette tilfellet mva-fritak og tittel Registrert terapeut. Terapeutar som ikkje ynskjer å innfri dette kravet, fell utanfor ei slik ordning og kan driva si verksemd etter dei føringane som ligg nedfelt i Lov om alternativ behandling. NNH meiner at tida er mogen for ei evaluering av Lov om alternativ behandling med forskrifter, og ynskjer at det bli sett ned eit breitt samansett utval som kjem med ei innstilling overfor Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget. leiar@nnh.no


aktuelt

|

T erape u t B ø rge R ø nhovde

Vår ukjente verden?

Det fins en verden vi kan ta på, måle og bevise. Det er den verden vi kan forklare. Men det fins også en verden som ikke er like håndgripelig og målbar. Det er den verden vi må erfare. Noen tror. Noen tviler. Andre vet. Men hva er det som avgjør om noe eksisterer og er sant? Er det vitenskapelig dokumentasjon? Er det erfaring? Er det sunn fornuft eller er det flertallsmeningen? Iblant oss lever mennesker som ser, hører, sanser og oppfatter mer enn oss andre. Snåsamenn og Westerlunder har eksistert til alle tider. Innenfor alternativ medisin fins behandlingsformer som homeopati og akupunktur som mange mennesker hevder de har fått hjelp av. I media kan vi lese om paranormale fenomener som engler og kornsirkler. Men hva skjer når slike subtile egenskaper, behandlingsformer og fenomen får fokus? Jo, det hjelper lite hvor mange mennesker som hevder de er blitt hjulpet. Varme hender, klarsynthet og andre evner blir ikke fakta før vitenskapsmenn på et fjerntliggende institutt har bevist fenomenet med sitt akademiske verktøy. Det samme nåløyet må også akupunktur og homeopati gjennom. Inntil forskere har fått sett på saken og det motsatte er bevist, har mange millioner kinesere til nå blitt grundig lurt av disse nålene, og homeopati må bare ha samme virkning som vann. Og når det gjelder kornsirklene, må selvsagt disse avanserte og presise mønstrene som er manifestert i løpet av få timer, være produsert av

bøndene selv ved hjelp av en fôrhøster eller slåmaskin. Gjort gjort. Denne mekanismen med å definere ukjente og gjerne ubehagelige erfaringer, fenomener og virkeligheter som innbilninger, og denne mekanismen med å konkludere, uten begrunnelse, at det kan pr. definisjon ikke være noe mer enn det vi ser eller kan måle. Det blir som å stå foran dører til rom man aldri har vært inni, men allikevel slår man skråsikkert fast at der inne er det ingenting. Men hvem tør påstå at tanker og følelser ikke eksisterer bare fordi de ikke kan måles? Hvem kan bevise at ånd og engler ikke fins? Og hvem er så freidig og lite ydmyk at de vil prøve å nulle ut alle resultatene til et ærlig menneske med spesielle evner som har viet hele sitt liv for andre? Og når det gjelder engler: I verste fall eksisterer de ikke. I beste fall er de til stor, stor hjelp for dem som ber dem om assistanse. Hva er da problemet? Hvem har skapt den kollektive oppfatningen om at vitenskapelig dokumentasjon er et suverent verktøy til å dokumentere hele virkeligheten med? Historien har vist at vitenskapen egner seg dårlig til å dokumentere virkning, skadevirkning og fenomener utenfor den målbare virkeligheten. Gang på gang kan vi høre vitenskapsfolk utbryte: «Vi har ikke funnet noen virkning, vi har ikke funnet noen skadevirkning, vi har ikke funnet noen sammenheng – vi har kort sagt ikke klart å finne eller bevise noe i det hele tatt» Som om dét er noe å juble over. Til alle tider

har det eksistert mennesker med makt som har prøvd å stille seg i veien for menneskeheten og hevdet at man må gå veien via dem for å finne sannhet og virkelighet. Og at det man selv erfarer og ser ikke kan eksistere før makten har dokumentert det. Vitenskapen avviser paranormale fenomener fordi de ikke kan bevises. Religionen definerer noe som tro og noe som overtro. På toppen av det hele, blåser media virkeligheten helt ut av proporsjoner, og tildeler enkeltpersoner med spesielle evner og erfaringer slemme og ufine karakteristikker. Hvordan skal da søkende mennesker selv klare å orientere seg mot sannhet og virkelighet? Kanskje er vår aller viktigste oppgave nå, å gjøre døren høy og porten vid inn til vår indre og ukjente verden? Åpne opp og ta i bruk gammel visdom og erfaring igjen. Gjenopprette respekten for alt liv og naturlover. Fjerne dogmet i våre hoder som sier at vi er hevet over skaperverket og adskilt fra Gud. Gjenopprette vissheten og det faktum at vi med innsikt og vår frie vilje kan endre ikke bare vårt eget liv, men også kursen til verden vi lever i. Gjenskape balansen mellom kropp og sjel, materie og ånd, det maskuline og feminine, den indre og ytre verden, religion og vitenskap. Og åpner man opp døren og går inn i denne verden vil man kanskje oppleve at livet ikke er slutt når kroppen dør, og at vi alle kanskje er én familie? borge.ronhovde@ullern.vgs.no Artikkelen er tidligere publisert l Aftenposten

naturterapeuten • juni

7


B o k omtale

|

T hore K. A alberg , C and.polit. , fagbo k forfatter og hom ø opat

Det er ikke din skyld at du er tjukk En revolusjonerende slankebok. En helt ny løsning for deg. En leges personlige historie om veien fra tykk til tynn. Alt du trenger for å lykkes med hCG-metoden er undertitlene på denne boken.

Siri Aabel: Det er ikke din skyld at du er tjukk. 224 sider med vedlegg. Pantagruel, 2015

8

naturterapeuten • juni 2015

Forfatteren er først utdannet lege og har deretter studert homøopati for, som hun selv skriver, å få en helhetsforståelse av symptomer. Hun mener selv at hun bruker det beste fra skolemedisin og alternativ medisin. Når det gjelder det siste har hun en energetisk tilnærming. Siri Aabel ble i 2014, som første kvinne, tildelt Fritt helsevalgs «Brobyggerpris». I likhet med den svenske legen Annika Dahlqvist og vår norske Sofie Hexeberg, var det egen fedme som satte dem på sporet av en behandlingsform, som virket for dem. Og som de begynte å bruke på egne pasienter. Dahlqvist vant over myndigheten som ville stoppe hennes lavkarbo- og høy-fett-tilnær-

ming, mens Aabel ville miste legelisensen hvis hun fortsatte å benytte hCG-metoden på sine pasienter. hCG er et hormon som både kvinner og menn produserer selv. Kvinner i store mengder under graviditet, og tilskudd av hormonet brukes intravenøst i store doser for kvinner som har fertilitetsproblemer. En dose som er tyve ganger større enn det som gis oralt til dem som lider av fedme. Store doser gir bivirkninger, men ikke de små. Aabel kommer i kontakt med den argentinsk legen, Belluscio, som har videreutviklet bruken av hCG. Han har gjennomført doble blindtester, men han får ikke publisert resultatene i vitenskapelige tidsskrifter


med den begrunnelsen at det ikke var interessant nok. Grunnen mener Aabel, er at det meste av medisinsk forskning er finansiert av den farmasøytiske industrien, og den er ikke interessert i å forske på noe som ikke gir dem patentrettigheter. Forfatteren mener at KMI (kroppsmasseindeks) er misvisende, siden den ikke sier noe om kroppens fettprosent. Hun gjorde alt riktig med hensyn til ernæring og mosjon, men likevel led hun av fedme. Men hva var årsaken? En teori som gjorde at brikkene falt på plass for henne, var teorien om at fettkontrollen styres fra hypothalamus, men på et eller annet tidspunkt slutter den å fungere som normalt. Belluscio mener at mulige utløsende faktorer kan være emosjonelle sjokk, operasjoner, narkose, genetiske faktorer, overspising og feil kost over lengre tid. For forfatteren begynte vektproblemene etter eternarkose. Sammen med inntaket av hCG skal man kun ha 500 kalorier per dag så lenge kuren varer, og fett i enhver form er bannlyst. Forfatterens lyktes med behandlingen og i motsetning til det hun har erfart fra andre slankekurer, følte hun ingen sult. Hun gikk ned 17 kg og kunne leve normalt etterpå uten at vekten gikk opp. Det er fristendende å sammenligne myndighetenes og de religiøses holdninger til dissidenter. Det ser ut til at det er verre å være hhv lege og feil rettroende enn alternativ utøver og hedning. En stor del av boken er viet hvordan ulike deler av byråkratiet ser på behandlingen og hvordan Helsetilsynet stopper Aabel fra å fortsette med en behandlingsform som Legemiddelverket betrakter som virkningsløs. Det minner forstemmende mye om argumentasjonen som ble brukt av myndighetene for 50 år siden, da de ville forby homøopatisk medisin. Innholdsmessig er dette en svært god bok. Den gir et innblikk i en skolemedisinsk behandlingsform som faller helsebyråkratiet tungt for brystet.

Hennes bakgrunn som homøopat, teller helt sikkert ikke til hennes fordel. To tredeler av boken er som en svært godt skrevet roman. Hun veksler mellom nåtid og fortid. Det at hun er personlig, er en styrke. Siste del, som handler om hennes kamp mot myndighetene, er som en kriminalroman, og den gir en utrolig god innsikt i et mer omfattende helsebyråkrati helsepersonell er underkastet, enn det mange er klar over. Jeg savner en utdyping av hvorfor homøopatisk hCG ikke kan brukes. Når det gjelder produksjon av hormonet og hvilke apotek som gjør hva, blir det litt uklart for meg, og hvor interessant er produksjonsprosessen for leseren? Det er flere sitater fra kvinner som er svært fornøyd med behandlingen. Forfatteren rei ser flere etiske dilemma og stiller et uhyre spennende spørsmål, som går rett inn i debatten om evidensbasert forskning: Hvordan skal man vektlegge potensielt dårlige utførte studier opp mot tydelige positive erfaringsresultater fra leger som har observert? Hun har et enkelt og ledig språk og er flink til å forklare medisinske uttrykk, og boken er lettlest. Men den inneholder for mange gjentagelser som ikke har noen pedagogisk funksjon. Hun oversetter fra engelsk i selve boken. Det første vedlegget handler om hva man skal spise og drikke den første uken av en kur. Det andre et spørreskjema om vekthistorie mens det tredje er en oversikt på engelsk fra Belluscios forskningssenter på hCG. Boken har flere foto av pasienter før og etter behandlingen. Ett av bildene viser en kvinne uten truse og med en stor hengemave før behandlingen. Etter den har hun truse på. Boken har en god layout med unntak av at det som er skrevet i kursiv har mindre skrift enn resten, som er liten nok som den er. Korrekturleseren behersker ikke kommareglene. Jeg savner en stikkordsliste. thorekaalberg@gmail.com

VI Søker skribenter Naturterapeuten ønsker å knytte til seg skribenter for ulike fagområder og temaer. Alt fra politikk, utdanning til klinikkdrift og faglige spørsmål er av interesse. Vennligst kontakt redaktør Helen T. Holm på epost redaksjon@ nnh.no eller Mobil : 993 44 388

  Til  NNHs  medlemmer  

Klikk deg  inn  på    

MEDLEMSSIDER     på  www.nnh.no     Her  vil  du  finna  nyttig  informasjon  om   blant  anna:       -­‐ Medlemsfordelar   -­‐ Lovverk   -­‐ Info  om  ansvarsforsikringa   -­‐ Helseopplysningsskjema   -­‐ Gratis  internett-­‐profilering   -­‐ Journalveiledar   -­‐ Reglar  for  marknadsføring   -­‐ Reglar  for  bruk  av  NNH  logo   -­‐ Registerordninga   -­‐ Om  momsfritak   -­‐ og  mykje  anna     Ring  eller  send  melding  til  NNH  kontoret   om  brukarnamn  og  passord.   Tlf.  22  33  32  20   post@nnh.no    

naturterapeuten • juni

9


B o k omtale

|

T hore K. A alberg , C and.polit. , fagbo k forfatter og hom ø opat

LavFODMAP

God mat for sensitive mager Dette er en av de siste bøkene i rekken av dem som fokuserer på sammenhengen mellom helse og ernæring. Forfatteren, Ågotnes, lider selv av irritabel tarm, IBS. I bokens første del skriver hun om hva irritabel tarm er. Hun peker på de vanligste symptomene, hovedårsakene til at mange har fordøyelsesproblemer, og hun beskriver mulige sammenhenger mellom IBS og psykiske plager.

Årsaken til IBS er at det er vanskelig å fordøye enkelte karbohydrater. Ved Monash University i Australia ble det allerede i 1999 utviklet en diett som skulle redusere eller, i beste fall, fjerne plagene knyttet til IBS. FODMAP er forkortelsen for en gruppe karbohydrater som gjør livet vanskelig for noen. FODMAP-dietten har det til felles med lavkarbo- og steinalderkost at kjøtt, fisk og egg er gunstig. Mens grønnsaker i de fleste ernæringsråd

Cecilie Hauge Ågotnes : LavFODMAP God mat for sensitive mager 175 sider, Aschehoug, 2015

10

naturterapeuten • juni 2015

FODMAP-dietten har det til felles med lavkarbo- og steinalderkost at fisk er gunstig.

blir anbefalt, er det ikke like enkelt i FODMAP-dietten. Det skilles mellom karbohydrater som kan brukes og de som man med fordel kan begrense bruken av. De såkalte lavFODMAP-matvarene kan klassifiseres som slike så lenge det ikke brukes for mye av dem. For eksempel tilhører gulrot lavFODMAP såfremt det ikke spises mer enn 61 gram til hvert enkelt måltid. Men hvordan man har kommet frem til tallet 61, gis det ingen forklaring på. Ågotnes skriver om egne erfaringer med lavFODMAP-dietten, men refererer også til andres gode erfaringer med dietten. Flere med Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt har blitt bedre. Boken inneholder knapt 80 oppskrifter, hvor halvparten av dem kategoriseres som «desserter og bakverk». 20 av oppskriftene tilhører gruppen «tilbehør og sauser», mens den siste gruppen går under «supper og middager». Oppskriftene ser ut til å være spennende og mange av rettene lette å lage. De vakre, helsides bildene av de fleste rettene kan mange få vann i munnen av. Av og til stusser jeg over valget av ingredienser. I tomatsuppen anbefales kjøttfarse av

svin eller kyllingkjøttdeig. Hvorfor ikke kjøttdeig av lam, storfe eller vilt? I en annen oppskrift frarådes skinke og pølse. Men forfatteren sier ikke noe om hvorfor. Det er helt tydelig at forfatteren er glad i å lage mat. Boken inneholder omkring 125 praktiske tips. Det er noen småting å sette fingeren på, som for eksempel at «salat med serranoskinke» og «omelett i ovn» kategoriseres som «desserter og bakverk». Forfatteren har med et par unntak et godt og klart språk. Et par steder må jeg lese setninger flere ganger for å forstå hva som menes. Det ser ut som målgruppen for boken er kvinner, gjerne godterisyke, siden halvparten av oppskriftene handler om «desserter og bakverk». Dessuten er boken med på å sementere vanlig kjønnsrollemønster ved at bokens foto av mennesker utelukkende er kvinner som lager mat. Fotografiene av dem som spiser god mat er også av kvinner. Boken har en trykkfeil, en svært god og oversiktlig layout, og den er lettlest. Fotografiene er utført av Christin Eide. thorekaalberg@gmail.com


Er du plaget med

irritabel tarm? Pyour Synergy – -dagers kur for mage og tarm – kan hjelpe deg! 20 % av alle nordmenn er plaget med Irritabelt Tarmsyndrom (IBS). 80 % av disse er kvinner! Irritabelt Tarmsyndrom (IBS) er ikke en sykdom, men en fellesbetegnelse for plager i fordøyelseskanalen. Det er til tider plagsomt, men ikke farlig.

Symptomer kan være magesmerter og ubehag, rumling/oppblåsthet, plutselig avføringstrang, forstoppelse eller diaré. Irritabelt Tarmsyndrom (IBS) kan være en livslang lidelse man må lære seg å leve med. Men symptomene kan behandles med Pyour Synergy – 5-dagers kur for mage og tarm!

Fakta om Pyour Synergy:

EU registrert medisinsk utstyr!

• renser mage og tarm • nøytraliserer skadelige bakterier • behandler symptomer på Irritabelt Tarmsyndrom (IBS) • støtter opptaket av viktige næringsstoffer • optimaliserer den naturlige tarmflora ved å tilføre supermat for tarmbakteriene • laget for å være skånsom og gi lite ubehag • du spiser og drikker som du pleier • EU-registrert medisinsk utstyr

Kundeservice: 95 29 25 09 – www.promed-pharma.no

Pyour Synergy kjøper du i helsekostforretningene

Pyor Synergy Irritabelt tarm annonse 226x299 Allers NY.indd 1

naturterapeuten • juni

05.02.15 13.37

11


a ktuelt

|

L ars R anes , soma

Ingen god ide at staten  gir kostholdsråd «Hvis folket lar regjeringen bestemme hvilken mat og medisin de skal innta, vil kroppene deres forfalle til en bedrøvelig tilstand, som sjeler som lever under tyranni». Det sa Thomas Jefferson, USAs tredje president, filosof, gårdbruker og gartner. Norges kostholdspolitikk de siste 50 årene tyder på at han var inne på noe. Godt ment i utgangspunktet

Utgangspunktet for at myndighetene på 1960-tallet kom med retningslinjer for kosthold er forståelig: Dødelighetskurvene for hjerte- og karsykdom hadde steget dramatisk fra 1920-tallet. Hvis dette fortsatte ville verdenskrigens ofre bli få i sammenligning. Men hvilke årsaksfaktorer skulle man se etter? Det var mye som endret seg i samfunnet: Røyking, forurensing, nye kjemikalier, utarming av jordsmonnet, modernisering av jordbruket – kunstgjødsel og sprøytemidler – helfabrikata, tilsetningsstoffer, transfettholdige margariner, oksiderte fettsyrer i stekeoljer, økt sukkerkonsum, omega 3/6balansen forskyves, mindre fysisk aktivitet, stress, tidsklemme osv. De degenerative sykdommene som fulgte i dette kjølvannet, inkludert kreft, kalles ikke uten grunn for sivilisasjonssykdommer: de oppstår når sivilisasjonen endrer seg.

Tidenes bomskudd

Av alle nye og gamle sykdoms- og ikke-sykdomsskapende faktorer i kosthold og livsstil, fikk mettet fett og kolesterol skylden for at middelaldrende menn døde av hjerte- og karproblem: begge livsviktige næringsstoffer som har ført menneskeslekten

’’ 12

En seiglivet myte

videre siden tidenes morgen. Amerikanske interesseorganisasjoner og myndigheter slukte fetthypotesen på 1960-tallet før den var dokumentert, og norske myndigheter fulgte etter. At mettet fett er skadelig, er fortsatt ikke bevist til tross for at det er investert for godt over 10 milliarder i studier bare i USA. Forskningsgrupper og institusjoner som har gått igjennom den samlede forskningen aviser nå hele fetthypotesen, og Times Magazine skriver i 2014 «Eat butter» på coveret, 30 år etter at de slo opp nyheten om det motsatte. 1,2,3,4

Fett-myten er som andre myter seiglivet. Stort helsebyråkrati, undervisningssystemer, klinikker, legeprotokoller, karrierer og mye prestisje er bygd på fettets og kolesterolets antatte farlighet. Da både jordbruk, matindustri og legemiddelindustri for alvor satset på lettmat og kolesterolsenking på 1980-tallet, antok anti-fett-trollet nye dimensjoner. Hele historien, fra profesjonskampen om årsaken til hjertedød på 1950-tallet, tvilsom næringspolitikk, dårlige studier og dårlig forskningsetikk, kan man lese alt om i «A BIG FAT LIE» (2002) av den prisbelønte vitenskapsjournalisten Gary Taube og i «THE BIG FAT SUPRISE» (2014) av Nina Toskinow, som har skrevet både for New Yorke Times og Washington Post. Befolkningen ble hjernevasket til å tro at mettet fett er farlig.

Hva med kolesterolet

Siste halmstrå til tilhengerne av fetthypotesen er at mettet fett kan knyttes til hjertesykdom ved å øke kolesterolet. Denne indirekte årsakssammenhengen mistet mye av sin betydning da man lærte å skille mellom det gode HDL-kolesterol og det «dårlige» LDL-kolesterolet. Mettet fett øker HDL, som er en

A  t mettet fett er skadelig, er fortsatt ikke bevist til tross for at det er

investert for godt over 10 milliarder i studier bare i USA.

naturterapeuten • juni 2015


HOS SCANDINAVIAN VENOUS CENTRE PÅ MAJORSTUA I OSLO JOBBER NORGES FREMSTE EKSPERT PÅ SITT OMRÅDE:

Åreknuter? Null arr! Null ventetid!

bedre indikator for god hjertehelse enn lavt LDLkolesterol. Nå vet man også at LDL-kolesterol kan deles i to fraksjoner: de store gode luftige LDL-partiklene, som knyttes til god hjertehelse, og de små fortettede LDL-partiklene som lett oksiderer i blodårene og forårsaker hjerteinfarkt. Hva øker det gode LDL-kolesterolet? Det er mettet fett. Dermed er det ikke lenger noen vitenskapelig støtte for å være i mot mettet fett. Da står bare fundamentalisme igjen, som ikke er til å kimse av i et helsebyråkrati hvor kravet til rettroenhet er stort. Matvareprodusentene som reduserer inntaket av mettet fett i sin ferdigmat får fortsatt statens gullstjerne: Grønt nøkkelhull. Den moderne historien om mettet fett er en tragedie av dimensjoner. Lettmatsamfunnet slo for alvor rot på åttitallet. Deretter gikk det bare oppover – med vekten: Overvekt, metabolsk syndrom og diabetes er i ferd med å bli den nye normalen. Det er tid for selvransakelse.

Hvorfor staten ikke bør gi kostholdsråd

I utgangspunktet bør man ikke gi råd hvis man ikke kan innrømme at man har tatt feil, som staten nødig gjør. Kravet til meningskonformitet kan også være et problem: i helsevesenet er konsensus det som folk av samme mening mener. Når meningen er at alle mennesker skal ha samme skostørrelse – les samme kosthold – er det nødt til å gå galt. I staten finnes ikke uavhengige institusjoner: Helsepolitikk, jordbrukspolitikk og næringspolitikk henger sammen i uskjønn forening. Mye prestisje og store økonomiske interesser involveres når helsepolitikk utvikles og gjennomføres. Det hele blir fort «to big to fail», som statens matpyramide vil bli stående som en bauta på. Thomas Jeffersons advarsler gikk i oppfyllelse. Anti-fett-tyranniet er fortsatt ikke over, men er heldigvis gradvis i ferd med å fordampe ettersom stadig flere gir blaffen i helsebyråkratenes teser om sunt kosthold, og fyrer opp fettgryta med god samvittighet. lars@soma.no

Referanser 1. Siri-Tarino Patty et al, Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease1–5, AJCN, January 13, 2010 2. Teicholz, A Big Fat Surprise, 2014, USA 3. Enfeldt Andreas, Matrevolusjonen, 2011, forlaget Lille Måne, Oslo

Den tradisjonelle behandlingen av åreknuter frem til for få år siden har vært såkalt ”stripping” av den store blodåren i lår og legger, en metode som har ført frem til moderne behandlingsmetoder. SVC Norge har siden 2009 benyttet laser til denne behandlingen. Vi har nå utført mer enn 4000 operasjoner med gode resultater. Behandlingen utføres av spesialist innen generell kirurgi/karkirurg, Thomas Hayes, og tilbys nå i Oslo, Sørkedalsveien 10D på Majorstua. Åreknuter – eller varicer på fagspråket – er en vanlig sykdom som innebærer at venene i bena utvider seg og danner tykkere årer som slynger seg under huden og danner små felt som et nøste av blodårer. Vanlige symptomer på åreknuter kan blant annet være smerter, tyngdefornemmelse, kløe, hevelse og leggkramper. Åreknuter er minimum 4 mm tykke slyngede årer under huden. Åreknuter kan forårsake ufarlig blodpropp. Dette er ikke livstruende, men kan gi store kosmetiske og medisinske plager, som eksem og leggsår. Det finnes ulike typer åreknuter, og de forekommer på forskjellige steder på bena. Hvem får åreknuter? Åreknuter er et vanlig problem – og forekommer hos ca. 30 % av befolkningen over 30 år. Åreknuter kan oppstå i løpet av oppveksten, men forekomsten øker med alderen. Åreknuter er i de fleste tilfeller genetisk, men høy alder, overvekt, livsstil og svangerskap anses å øke sannsynligheten for å utvikle åreknuter. Fordi åreknuter er arvelig, forekommer det også hos unge og aktive mennesker. I visse tilfeller kan det forekomme uten åreknutearvelighet i familien. 85 % av alle over 60 år har sprengte blodkar på bena. De er ikke farlige, men kan gi kosmetisk besvær – og de kan også fjernes skånsomt.

Symptomer Vanligste symptomer på åreknuter: • • • • • • • •

Smerter Trøtte ben Tyngdefornemmelse Kløe Ubehag Prikkende følelse Hevelse Leggkramper om natten • Kosmetisk skjemmende

Vi skal være oppmerksom på at det også er mange andre tilstander som kan forårsake liknende symptomer. Derfor kan man aldri, etter en behandling av åreknuter, garantere at alle symptomer forsvinner. Spesialist blant spesialister Thomas Hayes er karkirurg som tidligere har arbeidet ved Nordlandssykehuset i Bodø, Oslo Universitetssykehus, Aker og Sykehuset i Vestfold Tønsberg. Han har utført ca. 3500 moderne åreknutebehandlinger med laser og er den i Norge som har utført flest behandlinger med moderne metoder. SVC står for Scandinavian Venous Centre Og ordet ”venous” betyr “vener” på engelsk. Denne spesialklinikken for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med åreknuter, åpnet i Oslo i 2009 og har et tett samarbeid med Scandinavian Venous Centre i Sverige der de startet med de første laserbehandlingene i 2004. Skånsom og enkel behandling – Åreknuter kan være både stygge og smertefulle, forteller Thomas Hayes. – Med vår nye behandlingsmetode fjernes de ganske enkelt uten narkose, sykemelding og arr, og risikoen er lav for at åreknutene kommer tilbake. Forundersøkelsen foregår med ultralyd, og den viser årsaken til åreknutene – og dermed hvilken metode de bør behandles med. Etter at lokalbedøvelse er satt – og den kan nok virke litt ubehagelig for noen – setter operasjonsteamet i gang. Behandlingen omfatter bruk av laser og

> Teamet på SVC-klinikken. fjerning av synlige åreknuter. Det laseren gjør, er å «sveise sammen» venen hvor det er påvist svikt i tilbakestrømming av blod. I tillegg kan synlige knuter fjernes med kirurgiske kroker, kalt heklenålsteknikk. Med denne metoden er ett inngrep vanligvis nok. Fordelen er at rekonvalesenstiden er kortere når man ikke trenger å forholde seg til sting og narkose, sier Thomas Hayes. Hjem etter et par timer – Etter knappe timen er vi ferdige, og bena blir omhyggelig bandasjert. Jeg vil også legge til at det medfører ingen helserisiko å få fjernet åreknutene. Disse årene er syke, og ved å fjerne de blir sirkulasjonen bedre, forteller Thomas Hayes. – Etter utført inngrep, bandasjerer vi benet ditt. Du vil føle deg stiv på grunn av bandasjen, men det er viktig at du beveger deg normalt. Du vil få muligheten til å slappe av etter behandling. De fleste drar hjem etter ca. 30 minutter. Du skal være aktiv etter inngrepet, ikke behov for sykemelding. Positive reaksjoner Operasjonssykepleier Sissel Finvold legger til at klinikken har fått svært gode tilbakemeldinger fra pasientene. – Vi legger stor vekt på å stå frem som det beste alternativet for alle med åreknuter. Beina skal vare livet ut, og vi ønsker å være kjent for trygg og seriøs behandling på høyt faglig nivå. Derfor er nær personlig kontakt veldig viktig. Vi ringer dagen før behandling, for å høre om pasienten har noen spørsmål i forbindelse med behandlingen, og vi sjekker 1-3 dager etter om pasienten har det bra. Alle som er behandlet kan ringe oss – hele døgnet! Jevn kontakt fører frem til kontroll etter 1 år, og da er 96 % av pasientene fornøyde. De fire prosentene som trenger mer hjelp, får dette gratis.

FAKTA: Scandinavian Venous Centre Hva: Spesialklinikk for åreknutebehandlinger. Behandlingen foretas av Norges fremste ekspert på området –Thomas Hayes, som er spesialist i generell kirurgi og karkirurgi. Antall behandlinger: 4000 siden 2009 Hvor: Sørkedalsveien 10D, 0369 Oslo Kontakt: Telefon: E-post: SMS:

400 44 600 post@svcnorge.no Send SMS “SVC” til 1963, så tar vi kontakt!

WEB: www.svcnorge.no

> Spør doktoren på våre nettsider!

4. Minger Denise, Death By Foodpyramide, 2014, USA

naturterapeuten • juni

13


a ktuelt

|

S vein J ohannessen , nettreda k t ø r N N H

40-års jubileum som naturterapeut

– ny som seniormedlem Høsten 2014 fylte akupunktør MNNH Aud Aardal 75 år. Hun kunne samtidig feire at hun da hadde jobbet 40 år med naturmedisin. Det står det respekt av – og vi gratulerer! Aud har en lang merittliste når det gjelder praksis, utdannelse og utmerkelser. Hun har studert soneterapi i København, akupunktur i Singapore, Shanghai, Hong Kong og St. Petersburg, elektroakupunktur i Latvia, kinesisk urtemedisin og posturologi i Strasbourg og ECIWO biologi ved Shandong-universitetet i Kina. Hun har undervist og holdt foredrag på konferanser en rekke steder i verden og har vært styreleder for International Society of ECIWO Biology både i Norge og Kina. Hun har vært formann i Norsk Zoneterapeut Forening, Norsk Forening for Helhetsmedisin og The World Association of Chinese Medicine. I 1976 etablerte Aud senter for tradisjonell kinesisk medisin – Moxana – i Skien. Auds mann Yngve er spesialist i øreakupunktur og har vært sentral i utviklinga av senteret. I 1983 flyttet de senteret til Asker, hvor det har holdt til siden. I hele denne perioden har Aud behandlet og undervist i soneterapi, akupunktur og fytoterapi, samtidig som hun har drevet med import og salg av helseprodukter og naturmedisinsk utstyr fra Kina. NNHs landsmøte i mars 2014 vedtok at terapeutmedlemmer som har passert 67 år, kan søke seniormedlemskap. Den nye

’’ 14

medlemsklassen fører til at mange av NNH-medlemmene som har passert alderen hvor de fleste pensjonerer seg, nå kan søke om å bli overflyttet til ny medlemsklasse. Seniormedlemskapet har de samme rettigheter og plikter som et vanlig terapeutmedlemskap. Den eneste forskjellen er prisen, som reduseres med mer enn en tredjedel. Aud Aardal var en av de første som ble seniormedlem i NNH. Hun skrev: «Jeg vil gjerne søke om seniormedlemskap i NNH. I høst ble jeg 75 år, så det er noen år siden jeg ble 67.» Hva var det som fikk deg til å utdanne deg til naturterapeut, og hvordan gikk du frem? – Moren min hadde fått en bok om soneterapi skrevet av den danske fysioterapeuten Liz Andersen. Hun var sannsynligvis den første i Skandinavia som skrev om emnet. Jeg syntes det virket veldig spennende og fikk lyst til å lære terapien. Jeg skrev til Liz Andersen, og hun fikk meg inn på Skolen for Zoneterapi i Vedbæk. – Etter å ha praktisert soneterapi en stund med gode resultater, fikk jeg lyst til å gå videre. Da var det akupunktur jeg hadde lyst til å lære. Jeg kjøpte billett til Singapore der jeg fikk bo hos noen kinesiske venner.

 Jeg kjøpte billett til Singapore der jeg

fikk bo hos noen kinesiske venner. Så var det å åpne «gule sider» og lete etter en akupunkturklinikk som tok imot elever.

naturterapeuten • juni 2015

Så var det å åpne «gule sider» og lete etter en akupunkturklinikk som tok imot elever. Jeg tok kontakt med akupunktør Ang Tee Tong og kom inn som privatist ved Chinese Nature-Cure Institute. –I tillegg har jeg studert akupunktur hos dr. Siow ved Chinese Acupuncture & Cauterization Centre. Alt foregår på engelsk, som også er det offisielle språket i Singapore. Hva var de største utfordringene da du begynte å praktisere som terapeut? – Det gikk veldig greit helt fra starten. Den eneste utfordringen min var at jeg hadde fire barn, måtte reise ofte og langt og være borte lenge ad gangen. Jeg har vært over 50 ganger i Asia for å studere, utveksle erfaringer eller delta på kongresser. Jeg har fremdeles veldig god kontakt med mine lærere og er fremdeles i Singapore en til to ganger i året. Mine lærere kommer også til Norge nå og da. – Etter oppstart av egen klinikk hadde Telemark Arbeiderblad et intervju med meg, noe som resulterte i en strøm av pasienter. Ganske fort begynte jeg å reise Telemark rundt for å holde foredrag om naturmedisin. Jeg ble invitert av alt fra Rotary til revmatismeforeninger og lignende. – Jeg tok aldri honorar og betalte til og med bensinen selv. Disse foredragene ble veldig populære og skaffet meg kontakter overalt. Det at jeg drev med så mye opplysningsarbeide, var nyttig for min praksis, men det tok også enormt mye av min tid.


Hva opplever du som de største endringene fra den gang til nå? – Den største endringen er at før kom flere pasienter i følge og langveis fra. De var nysgjerrige på hva dette var og spøkte, lo og moret seg veldig. Nå kommer det også folk så vel langveis fra som fra nærområdet, men de er mer opplyst om naturmedisin og er mer seriøse og ikke så spøkefulle som før. Det høres vel rart ut, men for meg er dette den største forandringen. – En annen opplevelse som neppe

’’

pasienter, og alle kommer via den gammeldagse jungeltelegrafen. Jeg har ALDRI avertert.

Kontor til leie

Hvem kom før? Hvem kommer nå? – Da jeg startet var det nesten bare akademikere som kom og noen som selv jobbet i helsevesenet. Nå kommer folk fra alle samfunnslag og yrker.

Kontor leies ut hos Nydalen Akupunktur 1–3 dager i uken. Ligger i Nydalen Legesenter på Gullhaug Torg

Hva kommer de for? – Folk kommer for akutte plager/ skader, astma, allergier, hodepine,

Kontakt Kathrine tlf. 414 43 872 www.nydalenakupunktur.no

  For de som starter opp i dag, er det

selvfølgelig veldig viktig å være medlem i en organisasjon som NNH for å skaffe seg informasjon, holde seg oppdatert og videreutvikle seg faglig.

ville vært mulig i dag, var at jeg en periode fikk innpass på Betanien hospital i Skien, et spesialsykehus blant annet innen revmatisme. Det hele begynte med at jeg besøkte noen av mine pasienter som lå der for operasjoner. – Under mine besøk ga jeg samtidig behandling. Og etter å ha holdt et foredrag i Ibsenhuset for en revmatikerforening, der sykehusdirektøren og en revmatolog også holdt foredrag samme kveld, fortalte jeg at jeg ga mine pasienter behandling på sykehuset. Mange pasienter hadde problemer med å få opp blodprosenten mellom to operasjoner, men med behandlingen min, bedret det seg. Derfor ga sykehusdirektøren meg lov til å komme og gå på avdelinga når det passet meg. Hva med kundegrunnlaget den gang og nå? – Kundegrunnlaget var nok større før. Da jeg startet var det veldig få som praktiserte. Nå er det veldig mange terapeuter og ikke minst, så mange nye terapiformer å velge mellom. Men jeg har mer enn nok

KURS VI STARTER OPP NYBEGYNNER KURS I

generelle smerter, sykdommer i muskler og skjelett, fordøyelsesproblemer, idrettsskader og høyt blodtrykk. Kort sagt alt som kan la seg behandle.

AMU massasje I AUGUST

Hva har organisasjonsmedlemskap betydd for deg i løpet av din karriere? – Når det gjelder organisasjonsmedlemskap, var det viktigst for meg i starten. Allerede i 1976 var jeg med å starte Norsk Zoneterapeut Forening og satt som formann i bortimot åtte år. Har du tips og råd til NNH for fremtiden? – Det viktigste er å oppfordre medlemmene til å ta etterutdanning for å øke sin kompetanse. Og en viktig ting; ikke spre seg for mye på mange forskjellige terapier. Ingen kan bli mester i mange ting samtidig. – For de som starter opp i dag, er det selvfølgelig veldig viktig å være medlem i en organisasjon som NNH for å skaffe seg informasjon, holde seg oppdatert og videreutvikle seg faglig. nettredaksjon@nnh.no

For påmelding og informasjon ta kontakt med Marie Reiråskag, epost vivendel@hotmail.com Tlf. 976 82 338 Finn oss på Facebook: BioTeam Helhetsterapi

naturterapeuten • juni

15


a ktuelt

|

Forsikring for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende uten forsikring har rett til sykepenger med 65 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. Du kan forsikre deg for å få bedre dekning når du blir sykmeldt. Gå inn på NAV sine nettsider1 for mer informasjon. Maksimalt sykepenge- og premiegrunnlag er seks ganger folketrygdens grunnbeløp2. Hvordan søker du? Du søker om forsikring på skjema NAV 08-36.053. Hvis NAV innvilger søknaden din, gjelder forsikringen fra den dagen NAV mottok søknaden.

Hvilke forsikringsalternativer kan du velge mellom? Du kan velge mellom • 65 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag Premiesatsene for de ulike forsikringsalternativene finner du i vedlegg 4 til kap. 84. Hvordan regner NAV ut premiegrunnlaget ditt? Selvstendig næringsdrivende får sykepenger på grunnlag av tidligere

Her kan du markedsføre deg og ditt! Naturmed. aromaterapi Majorstuen Alternative Senter Jeanette Førland

Reg. Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH

Stressreduksjon, avspenning, helseforebyggende: • Naturmedisinsk Aromaterapi • Svangerskapsmassasje • Triggerpunkt / klassisk massasje • Meridianmassasje • Cellulitt massasje • Kosmetisk akupunktur • Øreakupunktur Ole Vigsgate 19A, 0366 Oslo, Tlf. 936 62 745 post@naturmedisinskaromaterapi.no www.naturmedisinskaromaterapi.no

16

naturterapeuten • juni 2015

års pensjonsgivende inntekter. NAV regner ut premiegrunnlaget på bakgrunn av gjennomsnittlig næringsinntekt i de tre siste årene som er ferdiglignet når du søker om forsikring.

du ikke betale premie så lenge du er sykmeldt. Hva skjer hvis du blir sykmeldt etter ventetiden? NAV vil foreta en selvstendig vurdering av hva du taper av inntekt. Det betyr at NAV kan regne ut at du skal ha et sykepengegrunnlag som er lavere eller høyere enn premiegrunnlaget du har forsikret deg for. Les mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende5.

Har du startet næringsvirksomhet i løpet av de siste tre årene? NAV regner ut premiegrunnlaget ditt ut fra det du kan dokumentere av næringsinntekt. Dette gjelder frem til du har tre år med ferdiglignet næringsinntekt. I slike tilfeller bør du sammen med søknaden legge ved dokumentasjon på forventet inntekt. Eksempler på dokumentasjon kan være • næringsoppgave stemplet fra Skatteetaten • periodisert terminregnskap fra regnskapsfører • resultatregnskap per måned som opplyser om brutto inntekt, fradrag og netto næringsinntekt • dokumentasjon på innbetalt forskuddsskatt • utskrevet grunnlag for forskuddsskatt for næring fra Skatteetaten

Hva skjer i forsikringsåret? Forsikringsåret går fra 1. januar til 31. desember. Når ligningen for siste år foreligger i oktober/ november, omregner NAV forsikringen din på bakgrunn av gjennomsnittet av inntekten for de tre siste årene, som da er ferdiglignet. Du bør alltid sjekke om oppgitt premiegrunnlag på fakturaen (premievarsel) er riktig. Hvis du er uenig, kontakter du NAV. Du kan da bli bedt om å sende inn dokumentasjon for at NAV skal kunne vurdere premiegrunnlaget ditt på nytt.

Når trer forsikringen i kraft? Du må ha hatt forsikring i fire uker for at du skal kunne få sykepenger som forsikret, og dette kalles ventetiden. Ventetiden på fire uker regnes fra den dagen NAV mottok og innvilget søknaden. Det er ingen ventetid hvis du søker om forsikring innen 16 kalenderdager etter at du sist var sykepengedekket som • arbeidstaker • frilanser med forsikring • arbeidsledig Hva skjer hvis du blir sykmeldt i ventetiden? Du får da sykepenger som selvstendig uten forsikring, det vil si med 65 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag. I slike tilfeller skal

Når opphører forsikringen? Forsikringen opphører • ved utgangen av det halvåret du sier den opp skriftlig • ved utgangen av det halvåret du har betalt premie, hvis du ikke betaler premie for neste halvår • fra den dagen næringsdriften din opphører • fra den dagen du har brukt opp sykepengerettighetene dine Du kan ikke si opp forsikringen hvis du er sykmeldt. Når forsikringen din opphører, kan du tidligst tegne ny forsikring fra neste termin for premieinnbetaling, som enten er 1. januar eller 1. juli.

Internettsreferanser NAV: 1 https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/ Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Sykepenger/ Sykepenger+til+selvstendig+naringsdrivende+og+frilansere 2 https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/ Grunnbelopet+i+folketrygden 3 https://www.nav.no/no/Bedrift/Skjemaer-for-arbeidsgivere/skjemaveileder/ vedlegg-bedrift?key=252441 4 https://www.nav.no/rettskildene/ Vedlegg/104082.cms 5 https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/ Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/Sykepenger/ Sykepenger+til+selvstendig+naringsdrivende+og+frilansere


Gratis seminar om gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling NAFKAM ved Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) arrangerer høsten 2015 et seminar i Oslo om gode sykdomsforløp knyttet til alternativ behandling. Seminaret er gratis og åpent for alternative behandlere og andre interesserte. Begrenset antall plasser. Bindende påmelding til anita. salamonsen@uit.no (Vennligst oppgi navn, telefon og e-postadresse samt behandlerorganisasjon.) TID: 27.10.2015 kl. 1000–1530 inkludert lunsj og kaffepauser STED: Håndverkeren kurs- og konferansesenter (Rosenkrantzgate 7, Oslo, tlf: 22 41 13 22) Tre alternative behandlere, medisinsk ansvarlig for RESF og en tidligere kreftpasient vil fortelle om fem ulike case. Hver presentasjon etterfølges av spørsmål

og diskusjon. Leder for RESF og en forsker fra en pasientorganisasjon vil i tillegg snakke om forskning på eksepsjonelle sykdomsforløp.

12:15–13:00 LUNSJ 13:00–13:30 DEN GODE KAMP – EN KREFTPASIENT FORTELLER Nelly M. O. Kroksnes, RESF-deltaker 13:30–14:00 MEDISINSKE CASEVURDERINGER I RESF Arne Johan Norheim, akupunktør/lege, seniorforsker NAFKAM 14:00–14:15 Beinstrekk m. kaffe og kake 14:15–15:05 BRUK AV ALTERNATIV BEHANDLING BLANT PERSONER MED MULTIPPEL SKLEROSE I NORDEN – HVA KAN VI LÆRE? Lasse Eldbrønd Skovgaard, forsker/ Scleroseforeningen 15:05–15:25 FORSKNING PÅ GODE SYKDOMSFORLØP – HVA KAN VI LÆRE? Anita Salamonsen, seniorforsker/leder av RESF, NAFKAM 15:25–15:30 VEL HJEM

Velkommen! Foreløpig program 10:00–10:30 REGISTRERING MED KAFFE 10:30–10:45 VELKOMMEN Anita Salamonsen, NAFKAM og Andreas Bjørndal, NAN 10:45–12:15 CASE-PRESENTASJONER MED SPØRSMÅLSRUNDER Myelomatose og homeopati Andreas Bjørndal, homeopat/NAN Frå langtidssjukemeldt til arbeid John Petter Lindeland, naturterapeut/NNH Fra hodepinepasient til livsnyter – soneterapi og energimedisin i praksis Leila Eriksen, soneterapeut/RAB

God nyhet!

Nutrient Delivery System

Ta vare på den gode magefølelsen. Vi har fått på plass NDS-produktene i Norge igjen. Vegard Holum ønsker å sikre deg den beste tarmhelsen du kan få!

Foto: Vegard Holum

Bestilling av produkter: www.nds-norge.no E-post: post@nds-norge.no Telefon: 400 65 333

naturterapeuten • juni

17


a ktuelt

|

Intervju med NNH-leder John Petter Lindeland

60 år med terapi,  kunst og jord

NNH sin leder gjennom mange år, fylte 7. mai 60 år. I den forbindelse har vi stilt jubilanten noen spørsmål, slik at vi kan få dele noen av hans tanker om NNH og om hans mer private interesser.

Når jeg tenker på NNH, tenker jeg først og fremst på Sigrun og så på deg. Hvor lenge har du vært leder i NNH? Eg blei leiar for NNH i 2005. Hvilke andre verv har du hatt i organisasjonen? Eg blei spurt om å vera med i strategiutvalet ved fleire høve, men takka nei – sidan eg gjennom åtti-og nittitalet hadde fire barn som kravde all mi tid. I 2000 sa eg ja. Det fyrste arbeidet me gjorde var å revidera NNHs Kommunikasjonsstrategi og handlingsplan. Me er vel ein av dei få organisasjonane innan denne sektoren som har eit slikt dokument. Sidan tok me fatt på NNHs Utdanningsdokument, som blei vedteken på landsmøtet i Stavanger 2004. Dette var eit stort og viktig løft for NNH. Hva motiverte deg til å ta på deg ditt første verv? Eg har vel alltid vore samfunnsengasjert, og då er det vanskeleg å halda fingrane av fatet når ein ser at ein har høve til å bidra med sin kompetanse til beste for fellesskapet. Sidan sentrale dokument ikkje var på plass,

18

naturterapeuten • juni 2015

Jubilanten ble feiret på dagen 7. mai.


såg eg at pennen min kunne gjera ein innsats og ein forskjell. Arbeidet i strategiutvalet gav meg ei god og nyttig innføring i NNH si historie, noko eg meiner er ein nødvendig føresetnad for å ha tillitsverv i organisasjonen. Utan historisk innsikt blir det vanskeleg å ta strategiske val som fører organisasjonen vidare i forhold til føremålet som er nedfelt i

’’

pasientar/kundar er nøgde med arbeidet vårt. Over 1 million av den norske befolkninga brukar oss jamleg, og dette talet har vore rimeleg stabilt dei siste ti åra. For desse er vi eit viktig komplement til etablert helsevesen, og som dei brukar pragmatisk ved å seia ja takk, begge delar! Dette på trass av at forskinga i liten grad har stadfesta effekt utover det

metodar og alternativ medisin må skje etter premissar som tek omsyn til den kompleksiteten individualiserte behandlingsopplegg inneber. Ein må difor bruka tid på kva metode/design ein skal velja til ei kvar tid, samstundes som ein må forvissa seg om at deltakande terapeutar har gode fagkunnskapar og sams oppfatning av terapeutisk kontekst.

 ritikken har vore legitim med tanke på måten einskilde K utøvarar sper språklege skoddeheimar og naivisme når det gjeld prognose, diagnose og andre forklaringsmodellar.

vedtektene. At eg i denne tida kunne ausa av kunnskapen som både Terje Varpe, Fride Aasen og Sigrun Kirkeberg sat inne med, har sjølvsagt vore uvurderleg. NNH fylte 20 år høsten 2014. Hva er for deg den viktigste saken som NNH har vunnet frem med? Det kan vera vanskeleg å framheva ei sak, sidan dei fleste saker og initiativ er «steinar» i grunnmuren vår. Om eg skulle velja, er det spesielt to saker som er viktige og som organisasjonen kan vera stolt av. Det eine er då NNH tok initiativet til å starta «momskampanjen» på tvers av organisasjonsgrenser, og som resulterte i at våre tenester blei fritekne for mva. Det blei lagt ned eit stort arbeid av våre tillitsvalte, og då spesielt dei som var i leiinga. Det andre er vedtaket om at NNHs Utdanningsdokument skal vera rettleiande når det gjeld organisasjonen sin utdanningsprofil. Sentrale element her er pasienttryggleik/høgt etisk nivå og fagkunnskap. Når det gjelder forskning på naturmedisin, hvilke områder ville du prioritere, og hvilket potensial ser du i samarbeidet med NAFKAM? Som me har formulert i strategidokumentet, er NNH oppteken av at forsking på naturterapeutiske

ein nemner som placebo når det gjeld tilpassa/individuelle behandlingsforløp. Her er me for så vidt i same bås om fleire terapiformer innan etablert medisin. Me må også bli flinkare til å fortelja kva naturmedisin er, og synleggjera ulikskapen mellom symptomlindring av enkelt-symptom og ein meir økologisk orientert behandlingsstrategi.

Eg ser fram til samarbeidet med NAFKAM når det gjeld utvikling av eit klinisk register som vil komplettera Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF), og som såleis kan danna grunnlag for fleire pilotstudiar framover. Naturmedisinen, eller skal vi heller si alternative behandlingsformer, har vært under sterkt mediapress i den siste tiden. Som eg tidlegare har framheva, har kritikken ikkje alltid vore grunnlaus. Bransjen har utan tvil mykje å vinna på å utvikla ein etisk/juridisk forsvarleg kommunikasjon med både pasientar og det offentlege rom. Såleis har kritikken vore legitim med tanke på måten einskilde utøvarar sper språklege skoddeheimar og naivisme når det gjeld prognose, diagnose og andre forklaringsmodellar. Eg ser i denne samanhengen bort i frå fanatiske kritikarar som er vitskapsreligiøse. Dei har ført ein urettvis kampanje ved både å generalisera og samstundes trekkja fram einskilde tilfelle som ikkje er representative for den seriøse delen av bransjen.

Hvilke muligheter ser du for et fremtidig, konstruktivt samarbeid mellom skolemedisinen og naturmedisinen? Eg trur utdanning er nøkkelordet her. I møte med andre relevante yrkesgrupper er det viktig at me tydeleg kan gjera greie for vår fagkompetanse. Difor arbeidar NNH kontinuerleg med å utvikla fagdokument. Dette er kanskje vår viktigaste «kulturkapital» framover. Utdanning er etter hva jeg har forstått en av dine hjertesaker. Hva ville du foreslå som den ideelle grunnutdanning for naturmedisinere? Ynskjer me å vera ein subkultur framover, slik mange organisasjonar ser ut til å meina i høve til fagkrava dei presenterer, kan me slå oss til ro og oppretthalda status quo. Ynskjer me å bli ein livskraftig motkultur og samarbeidspartnar med etablert

Hva mener du er de viktigste erfaringene vi bør ta med oss videre? Me må læra oss å takla media ved oftare å framheva at dei aller fleste

naturterapeuten • juni

19


a ktuelt

|

helsevesen, må me skapa utdanningar som står i forhold til dette nivået. Utviklinga mot at fleire av våre samarbeidande skuler søkjer fagskulegodkjenning, er oppmuntrande. Etablering av høgskule/universitetsstudium må skje i samhøve med rekruttering av kompetente fagfolk. Eg ser også for meg at høgskulestudium ikkje einsidig treng vera vinkla mot terapeutisk verksemd, men tuftast på ein brei allmenndannande fagkrets lik det ein finn innan andre helsefagutdanningar (sjukepleiar, vernepleiar osb.). Dette vil kunne danna fundament for ei fleksibel utdanning, som forutan å gje eit godt grunnlag for vidare spesialisering innan terapeutiske fag, også kan nyttast som rekrutteringsog kompetansegrunnlag innan andre relaterte bransjesegment (styringsverk, media, apotek, helsekost, leverandørindustrien, skolering av offentleg helsepersonell/pasientveiledning). Det er viktig å sikra seg stabil tilgang til studentar for å oppretthalda slike studium. Me er trass alt ikkje meir enn 5 millionar menneske i dette landet. NNH tar mye av din tid, og du leverer stadig velfunderte og velformulerte artikler til Naturterapeuten. I utgangspunket er du utdannet agronom og for en tid siden delte du prosessen med melkesyregjæring av kål med Naturterapeutens lesere. Hvordan anvender du din landbrukskunnskap i disse dager? Sjølv om eg er utdanna agronom/ agroteknikar innan konvensjonelt landbruk, har alltid det økologiske jordbruket stått mitt hjarte nærast. Og innan økologisk jordbruk er eit av hovudprinsippa dette: me gjødslar ikkje plantene, men jorda. Gjødslinga skal stimulera mikrolivet i jorda til å frigjera balansert næringstilgang til plantene slik at dei kan utvikla seg til livskraftige vekstar. Analogien til den menneskelege organismen og mat er her

20

naturterapeuten • juni 2015

Et eksempel på jubilanten sitt kunstneriske virke. Her med bilder i en blanding av pastell og gouache.

nærliggjande – pluss andre faktorar som lys, varme osb. Vegen frå økologisk jordbruk til naturmedisin var difor ikkje framand for meg. Den andre sida av denne «andre» kunnskapen, er at eg også har nokre år innan offentleg landbruksforvaltning. Dette har gjeve meg verdifull kunnskap om organisasjonsarbeid i mitt møte med byråkrati og offentleg forvaltning. Hva er dine tre beste former for adspredelse? Tur i skog og mark, der bålet er målet – og der kona er den beste turkameraten. Elles er eg ein lesehest, og ofte av bøker som utfordrar meg intellektuelt og gjev innsyn i korleis livet og verda fungerer – litt likt som diktaren Olav H. Hauge formulerte sitt litterære prosjekt i eit dikt: Når eg siktar på deg, siktar eg litt yver.

’’

Elles ser du meg ofte i kjøkkenhagen og drivhuset – og i mitt atelier, der eg kan leika meg med form og farger. I den samanhengen har eg vore heldig som har fått høve til å gå i dei store kunstgalleria i London og New York. Her kunne eg nok ha vore i dagevis, om det ikkje var for at andre i reisefylgjet har andre behov som ein også skal ta omsyn til. Det ryktes at du er blitt bestefar. Hva har for deg vært det mest overraskende med bestefarrollen? Privilegiet med å bli bestefar, er at ein i liten grad treng vera oppdragar, men i staden få lov til å nyta dei vilkårslause kjærteikna frå dei små tassane. Det ryktes at du maler vakre bilder. Hva er dine favorittmotiv og foretrukne teknikker?

 jødslinga skal stimulera mikrolivet G i jorda til å frigjera balansert næringstilgang til plantene slik at dei kan utvikla seg til livskraftige vekstar. Analogien til den menneskelege organismen og mat er her nærliggjande.


til at dei skal mista sin sÌridentitet. NNH er eit godt døme pü at ulike terapiidentitetar kan leva saman i ein og same organisasjon, og føra til at ein kan oppretthalda eit kvalifisert sekretariat og tillitsapparat. Tredje: At fleire terapeutar innser det viktige i ü støtta opp om organisasjonar som ynskjer kvalitet og profesjonell utvikling, i staden for at storleiken pü kontingenten skal avgjera valet. Kort fortalt: NNH treng fleire medlemmer for at me skal bli endü sterkare og tydelegare i arbeidet med ü fü aksept for vür fagidentitet.

Ei blanding av pastell og gouache er det eg førebels brukar, og som passar mitt temperament. For det meste blir det landskap og abstrakte fabuleringar. Hvordan feiret du dagen din? Dagen blei feira 7. mai med nÌraste familie, men i juli blir det stor sommarfest. Om du som Askeladden fikk tre ønsker; hvilke skulle det vÌre for NNHs kommende 5 ür? Fyrste: NNH stür overfor eit generasjonsskifte nür det gjeld sentrale verv i organisasjonen. Me som sit i leiinga har eit ansvar for at denne overgangen skal bli sü smidig som mogleg, og at dei som tek over blir godt skolerte for denne oppgüva. Her gjeld det ü fü tak i personar som büde har evne og vilje til ü føra arbeidet vidare, og gjerne med nye og

Foran bĂĽlet med en god sigarillos.

KjÌre John Petter, – vi gratulerer og takker for dine grundige og üpenhjertige svar. Lykke til med de neste 60!

friske idear. Hermed er utfordringa sendt! Andre: At fleire grupperingar med liknande fagidentitet innan denne sektoren skal innsjĂĽ at store organisasjonar ikkje er farlege med omsyn

redaksjon@nnh.no

Mer enn en fiskeolje

San Omega-3 r)‘Z&1"PMKF  HJSIVSUJHFGGFLU r/BUVSMJHGJTLFPMKF JOHFOLPOTFOUSBUFS r&GGFLUJWFBOUJPLTJEBOUFSGSBPMJWFO r7JMMGJTLGSBCŽSFLSBGUJHCFTUBOE

Følg oss pü facebook og lÌr mer om fettsyrer.

www.sanhelse.no

Granittveien 18, 1555 Son Äą post@sanhelse.no Äą Tlf. 400 75 222

naturterapeuten • juni

21


M edlemssider

|

Frå NNH-kontoret

John Petter Lindeland, leiar@nnh.no

Trine Hamnvik, post@nnh.no

Sigrun Kirkeberg, sk@nnh.no

Årets kongress på Sundvolden

NNHs historie

Det var oppgitt feil dato i forrige nummer, riktig dato er 30.–31. oktober og 1. november.

Det er laget en historisk oversikt fra stiftelsen i november 1994 frem til jubileumsfeiringen høsten 2014. Oversikten finner du her; http://www.nnh.no/ article.aspx?id=2

Landsmøtet 2016 i Bergen Sentralstyret har besluttet at neste års landsmøte legges til Bergen, og datoene er 11.–12. mars. En arbeidsgruppe er i gang med planleggingen. Ta kontakt med Svein Johannessen eller Evelyn Haukås dersom du har gode forslag til program eller aktivitet! Mer informasjon i kommende numre av Naturterapeuten.

NNHs faggrupper – økonomi Våre vedtekters § 7 omhandler faggrupper. § 7.4 sier «Faggruppene kan disponere et beløp pr faggruppemedlem pr år til drift av faggruppen....». Landsmøtet har fastsatt dette beløpet til kr 100 pr medlem. Ved behov kan faggruppestyret søke sentralstyret om tilleggsbevilgning. Noen forutsetninger ligger i bunnen før penger kan bevilges, og vi anbefaler alle å lese gjennom denne paragrafen (og de andre).

Kontakt gjerne kontoret om du har spørsmål post@nnn.no

Blodgivning og bruk av nåler – forskriftsendring – 6 måneders karantene Brev med fyldig omtale av temaet ligger her http://www. nnh.no/article.aspx?subid=1214. Den nye forskriften sier at alle blodgivere som får behandling med nåler, får en 6 måneders karantene med mindre den som setter/ bruker nålene er autorisert helsepersonell. Alternativet i slike tilfeller vil være å bruke andre redskaper enn nåler, eks. akupressur eller sonestaver.

Homøopatiske midler fra apotek Vi får fra tid til annen spørsmål om hvilke apotek som sender ut homøopatmidler. Det er et nytt apotek i Oslo som gjør dette, Balder Apotek, kontakt ordre@balderapotek.no eller ring 22 60 40 01. Vitusapotek Byhaven (Løven) i Trondheim sender også ut medisiner. De har tlf. 73 83 32 83, epost: loven.trondheim@vitusapotek.no

Tenkjer du på å studera naturmedisin? Følg med på nnh.no! Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon Kontakt oss på nettredaksjon@nnh.no

22

naturterapeuten • juni 2015

Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no - Studietilbud/Utdanning


Faglig oppdateringskalender Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Denne kalenderen er også tilgjengelig for medlemmer av Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) med samme rabattfordel. For MNNH terapeuter, vil kurs godkjent av NHL utløse den samme fordelen. Se deres kalender på nhl.no/events/maned Se mer informasjon under Kurs og møter på nnh.no

24. – 25. juni 2015 Kurs i massasjeteknikken M’ technique® Arrangør: Leila Eriksen. Albertslund, Danmark 06. – 09. august 2015 Behandling av nakke, skuldre og armer – del 2 Faglærer: Ann Elin Helgøy, Muskelterapeut og KST-terapeut Arrangør: Sirius Naturterapeutisk Skole AS. Haugesund

Gjennom NNH sitt etiske regelverk er alle terapeutmedlemmer forpliktet til å oppdatere seg faglig. Eksempler på slik aktivitet kan være: fagkurs i både inn/utland, egenarrangerte studiegrupper, individuell undervisning hos terapeut/lærer, nasjonale fagsymposier, studieturer med faglig innhold, foredrags/undervisningsvirksomhet, skriving av fagartikler, forskning. Se NNHs Utdanningsdokument. www.nnh.no - Utdanning

25. – 27. september 2015 Homeopati i en verden i forandring Arrangør: Homeopatistiftelsen, Oslo

27. oktober 2015 Seminar om gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling. Kursholder: NAFKAM. Oslo

09. – 11. oktober 2015 Den 3. nordiske traumekonferansen Arrangør: Norsk Konstellatørforening. Oslo

30.–31. oktober og 1. november 2015 Nordisk naturmedisinsk fagkongress Sundvolden Hotell

16. – 20. oktober 2015 Naturmedisinsk aromaterapi – oppgraderingskurs Kursholder: Gry Fosstvedt. Oslo

ENDELIG ERSTATNING Tannhelsesekretærenes forbund, ThsF, melder at de etter ti års kamp får godkjent krav om yrkesskadeerstatning etter kvikksølvforgiftning fra amalgam. Ett medlem har mottatt 2 millioner kroner i erstatning fra Kommunal Landspensjonskasse, KLP, og forbundets leder Gerd BangJohansen forventer flere utbetalinger i millionklassen etter at mange av medlemmene har fått godkjent

kvikksølvskaden som yrkesskade i NAV. Advokat Øyvind Vidhammer har ført sakene på vegne av Parat og ThsF og sier det er to kriterier som må være oppfylt for å få utbetalt erstatningsbeløpet fra forsikringsselskapet. - De sakene som det nå utbetales forsikring for er tannhelsesekretærer som har vært ansatt i kommunale virksomheter og dermed er dekket av hovedtariffavtalen i kommunal

sektor. Under forutsetning av at NAV har godkjent skaden som yrkesskade og tidspunktet for påvist skade er etter 1986, utbetales forsikringsbeløpet. Han understreker at det er andre forsikringsbeløp som kan gjelde for ansatte i private virksomheter, men uansett vil ansatte være dekket, og minimum få erstatning etter «Lov om yrkesskadeforsikring». Kilde: Parat

naturterapeuten • juni

23


a ktuelt

|

Vi gleder oss til siste helgen i oktober nok en gang! Nordisk naturmedisinsk fagkongress arrangeres på Sundvolden og flere har allerede meldt seg på! Programmet er snart klart og legges ut på www.kongresspartner.no Det er viktig å tenke over at denne helgen er verdifull på mange måter. Ikke bare får dere en god porsjon faglig lærdom, men det er en særskilt hyggelig og sosial helg hvor kollegaer knytter gode og viktige kontakter. For ikke å snakke om maten! Kortreist mat hvor det hovedsakelig serveres lokalprodusert mat – smaker fortreffelig! I fjor deltok mange studenter og vi oppfordrer utdanningsinstitusjoner til å anmode sine studenter til å delta! Som vanlig står NNH, NFHM og NHL bak arrangementet, som KongressPartner AS arrangerer. Johnny Laupsa-Borge, ernæringsfysiolog og forsker ved hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssykehus skal holde foredraget: «Spis fett til hjertets begjær – nye erkjennelser om fett og hjertehelse fra forskningsfronten og sunt fettvett i hverdagen». Det har lenge pågått en debatt i fagmiljøer og media om hvilket kosthold som best forebygger og behandler overvekt, diabetes, metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom. Noen forsvarer myndighetenes anbefalinger om en relativ høy andel karbohydrat og moderate mengder fett, fortrinnsvis umettet fett fra vegetabilske kilder, mens andre argumenterer for et karbohydratredusert kosthold med mye fett, hovedsakelig fra animalsk mat, og gjerne en høy andel mettete fettsyrer.

24

naturterapeuten • juni 2015

Et sentralt spørsmål i denne diskusjonen har vært hvilken betydning andelen makronæringsstoffer har versus typen matvarer og kvaliteten på karbohydrat- og fettkildene. Samtidig har stadig flere forskere nyansert synet på mettet og umettet fett, herunder omega-3- og omega-6-fettsyrer, og stilt kritiske spørsmål til rådende oppfatninger om hva som er det mest hjertevennlige fettet. Med utgangspunkt i nyere forskning, inkludert ferske resultater fra flere diettstudier ved Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus, hvor han selv har vært involvert, vil Johnny i dette foredraget se nærmere på disse og andre spørsmål knyttet til et helsefremmende og hjertevennlig kosthold. Les mer på www.kongresspartner.no – der finner du også artikkel fra Bergens Tidende Hågen Haugrønningen, problemløser, ressursbooster & pådriver er en meget populær foredragsholder, bare les hva et par av hans deltakere skriver: «Hørt han flere ganger og han er VIRKELIG noe for seg selv. Skal prøve å komme. Han kunne jeg hørt på hver eneste dag!!» «Han har gitt firmaet mitt et stort løft med god økning på klienter og oppdrag. Hågen med sin erfaring, kompetanse og kunnskap burde være obligatorisk for alle som driver en bedrift/organisasjon.» Hågen holder foredraget: «Skap et godt liv og den karrieren du ønsker deg» Første forelesningen handler om å gå fra å være versting til veileder. Her favner han mange av de problemstillingene vi i dag møter i møte med kunder. Han har gjort alt kroppen og helsa hans ikke setter pris på opptil flere


ganger, og deler noen av sine erfaringer fra en skikkelig snuoperasjon! Når helsa var på stell så trengte han jobb, og skapte sin egen karriere som til nå har tatt han landet rundt med oppdrag og fulle avtalebøker hver dag. «Hvordan oppnå tillit i markedet som terapeut? Her skal han snakke om viktigheten av balansen mellom holdning, kompetanse, kunnskap og struktur for å skape tillit i markedet. I tillegg vise verktøy og nye tankesett som gir økt verdiskapning og varig endring hos kundene for å nevne noe. – Jeg tror på mennesker og deres potensial til å skape det livet de selv vil ha, skriver han - les mer på: http://www.hågenhaugrønningen.com/ Øystein Riise, overlege ved vaksineavdelingen, divisjon for smittevern ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Han gir råd til helsepersonell og myndighetene om bruk av vaksiner og bivirkninger. I forskningssammenheng er han særlig opptatt av vaksinasjon de to første leveår. «Vaksineprogram i Norge – går det mot «amerikanske tilstander» – Hvorfor har vi et barnevaksinasjonsprogram? – Utviklingen av det norske barnevaksinasjonsprogrammet – Hvordan kommer en ny vaksine inn i barnevaksinasjonsprogrammet? – Hvordan blir barnevaksinasjonsprogrammet i fremtiden? Les gjerne: http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/vaksinasjonsboka. Det kommer enda en foredragsholder fra Folkehelse-instituttet, Lisbeth Meyer Næss og denne dagen avsluttes med paneldebatt om vaksineproblematikken! Blir spennende, dette!

M

EO

PAT E R S L A

Jens Veiersted, ernæringsterapeut «Hvordan kan vi påvirke genuttrykket vårt?» Hva sier forskningen 5 år etter Bruce Liptons banebrytende bok The Biology of Belief? Tittel: «Hvordan kan vi påvirke genuttrykket vårt?» Epigenetikk er en ny vitenskapsgren som har utviklet seg med stormskritt de siste 5–10 årene. Den viser at miljøet i stor grad påvirker hvordan genene våre uttrykkes, noe som tok livet av den genetiske determinismen som var dominerende tidligere. Som en av de fremste innen dette feltet har den amerikanske biologen Bruce Lipton gjennom sin bok The Biology of Belief beskrevet hvordan vårt miljø påvirker genene. Og når våre tanker er en del av dette miljøet, står vi foran en modell som kan forklare hvordan tankene kan påvirke vår helse. Så er vi så heldige at Gry Hammer skal vise oss i praksis hvordan man fermenterer matvarer – antar mange ikke vet hvordan man gjør! Årets hovedsponsor er nok en gang EU Biotek! Tunsberg Medisinske Skole sponser studentene med gratis adgang, for deltakelse en dag. Mange andre leverandører har også i år bestilt stand hele helgen og har mange gode tilbud til dere! De er alltid fornøyd med interessen dere viser i pausene og byr derfor på mange gode tilbud. Mer informasjon om hver enkelt foredragsholder og den enkeltes foredrag, priser, påmelding med mer finner du på www.kongresspartner.no. Får du ikke epost fra oss, send beskjed til christin@kongresspartner.no og vi setter deg opp på distribusjonslisten! Du sparer opptil kr. 900,- dersom du melder deg på før 1. august! Vi ønsker alle velkommen!

N

Hovedsponsor

DS FO RBUND

NORSKE H O

Lisbeth Meyer Næss, cand. scient (biokjemi) og har doktorgrad i immunologi fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med vaksineforskning i over 20 år: utvikling av vaksiner, kvalitetskontroll av vaksiner, klinisk utprøving og vaksineeffekt i dyr og mennesker. Hovedfokuset har vært forskning tilknyttet immunresponser etter vaksinasjon. Hvordan virker vaksiner på immunforsvaret vårt? Vaksiner har vært i bruk i over 200 år og er et av de viktigste virkemidlene vi har for å forebygge smittsomme sykdommer. Hvordan virker vaksiner? Hva slags typer vaksiner har vi? Hvilke tilsetningsstoffer finnes i vaksiner? Hva slags immunrespons gir de ulike vaksinetypene? Hva slags faktorer hos den enkelte påvirker denne responsen?

I år skal de som ønsker ha mulighet å bevege seg! Ingrid Brudevold, skal lære oss å danse! «Introduksjon til 5 rytmer - en herlig frigjørende bevegelsesmeditasjon i 5 deler», se videosnutt av dansen på www. kongresspartner.no. I tillegg stiller Melissa opp tidlig lørdag morgen og tar en joggetur med de morgenspreke. Er du ikke morgensprek, men morgenfugl kan dere bli med Tove Gunn på en roligere spasertur. Ønsker du ikke å delta på disse aktivitetene, kan du slappe av på rommet, snakke med utstillerne, mingle i baren eller slappe av i en av hotellets hyggelige salonger.

1930

naturterapeuten • juni

25


a ktuelt

|

I ver M y ster u d , dr. philos , biologi

Ta alternativ   medisin på alvor! Sykepleier og naturterapeut Britt Hertzberg Untiedt er en av pionerene innen alternativ medisin i Norge og medforfatter av boka Helsekampen. Hun har mange tanker og meninger som utdypes i dette intervjuet1.

Untiedt startet med naturmedisin da hun etter feilbehandling i helsevesenet selv fikk god hjelp mot egne helseproblemer hos en naturterapeut. Hun hadde lenge vært frustrert over et ineffektivt helsevesen og en destruktiv profesjonskamp som gjorde at mange kompetente terapeuter ikke fikk gjennomslag i helsevesenet. – Selv om leger har overordnet medisinsk ansvar, betyr ikke det at de alltid bør ha sjefsroller. Eksempler viser at det motsatte kan fungere bedre, noe som ga meg troen på at det nytter å gå nye veier og gi nøkkelroller til fagpersonell med mer helhetlige funksjoner enn legene, sier Untiedt. Som oversykepleier tok hun initiativ til omorganisering av bedriftshelsetjenesten i kommunen for 14 bedriftssykepleiere. Legene var sjefer, men ansatt på deltid og hadde dårlig oversikt over arbeidsmiljøet, mens bedriftssykepleierne var ansatt på heltid. Bedrifthelsetjenesten i samarbeid med hovedadministrasjonen opprettet derfor samordningsmøter mellom de hovedansvarlige for arbeidsmiljøet og bedriftshelsetjenesten og ga bedriftssykepleierne lederrollen. Dermed fikk de ivaretatt kontinuiteten i kartlegging av arbeidsmiljøet sammenholdt med helsekontroller og sykefravær, og bedriftssykepleierne fikk en rolle de var skolert for. Et annet eksempel er at antallet selvbestemte aborter gikk ned 28 prosent da helsesøstre fikk lov til å skrive ut resept på p-piller.

26

naturterapeuten • juni 2015

å bli avlastet av andres erfaringer og kompetanse. Poenget må jo være å hjelpe flest mulig uten å skade, mener Untiedt.

Klinikken

Sykepleier og naturterapeut Britt Hertzberg Untiedt

Da legene ble fratatt sjefsrollen i laboratorier på norske sykehus, kunne bioingeniørene styre egne avdelinger. – Disse erfaringene, kombinert med interessen for forebyggende helsearbeid og erfaringer med alternativ medisin, økte min lyst til å starte en klinikk. En viktig motivasjonsfaktor var at kampen om ny modell i bedriftshelsetjenesten i kommunen tok for mye tid og krefter, tross sterk støtte i administrasjonen og blant tillitsvalgte, forteller Untiedt. – Lite er endret i helsevesenet de siste 20 årene, selv om stadig flere nå tar til orde for at maktfordelingen burde vært annerledes. Med det store ansvaret leger er pålagt og oppgaver som øker i takt med sykdomsutvikling og sykehuskøer, skulle en tro at leger ville takke ja til

Kan du skissere hvordan du arbeidet på klinikken? – Da vi startet klinikken i 1987, valgte vi en fleksibel modell for å ivareta en helhetlig tilnærming. Ikke minst ønsket vi å forebygge en negativ helseutvikling. Grunntanken var hjelp til selvhjelp. Dette var en forebyggende modell som inkluderte alle de belastningene vi utsettes for i dagens samfunn, hva den enkelte kunne være disponert for når det gjelder arv, eget yrke, legning og psykososiale forhold og hvilke diagnoser de eventuelt hadde fått. Målet var å snu sykdomsprosessen, spesielt når det gjaldt kroniske belastningslidelser, som etter hvert utgjør den største sykdomsgruppa i samfunnet. På dette området hadde helsevesenet lite å tilby, sier Untiedt. Hun inkluderte terapier som fotsoneterapi, akupunktur, homøopati, kopping og massasje. I tillegg tok hun i bruk den nye testmetoden Prognos og bioresonans med apparatet Bicom. Dette elektroniske testsystemet gjorde det mulig å påvise allergier/intoleranse, generelle ubalanser, miljøbelastninger, behov for vitaminer og mineraler eller andre mangler. Resultatet av Prognos-testen framkommer på en pc via et dataprogram og viser


dynamikken ulike organer imellom og hvilke symptomer eventuelle energiblokkeringer og belastninger kan gi. Samtidig indikerte testen mulige årsaker. – På det meste hadde vi ni ansatte og sju måneders ventetid. Blant terapeutene fantes akupunktører, soneterapeuter og homøopater, flere med helsebakgrunn og andre med medisinsk grunnutdanning på sykepleiernivå, opplyser Untiedt. – Til å begynne med ble jeg overrasket over de gode resultatene, spesielt for astma, diabetes type 2, matallergi/-intoleranser, eksem, mage-/tarmproblemer og multippel sklerose, men også fibromyalgi og generelle belastningslidelser, minnes terapeuten. Hvordan skilte undersøkelse og behandling på din klinikk seg fra tilbudet pasientene fikk hos legene? – For det første brukte vi mer tid, og for det andre hadde vi en helhetlig tilnærming til de problemene vi ble presentert for eller fikk avdekket i testene, svarer Untiedt. – Første test tok to timer og var nødvendig for å få best mulig oversikt. I tillegg ga vi informasjon til kundene i et helsehefte de fikk. Det inneholdt det meste av det de trengte å vite for å kunne si ja eller nei til vår behandling og var individuelt tilpasset. Heftet ga informasjon om testen, vår kompetanse, konklusjoner på testen, forslag til terapi og behandling, kostveiledning spesielt når det gjaldt matallergi/intoleranse, oppskrifter, oversikter og nyttige litteraturtips, fortsetter hun. – Helseheftet muliggjorde aktiv deltakelse i prosessen. I begynnelsen følte vi oss som kunnskapsentrepenører som kunne lede kundene inn i nye tankebaner, sier Untiedt. Som eksempel trekker hun fram at smerter i skuldre og knær kan ha sammenheng med problemer i mage-/tarmsystemet, hormonell ubalanse og/eller lever- og galleproblemer. Årsaken var ofte dårlig kosthold, ubalanse i tarmfloraen og matallergi/intoleranse, med blokke-

ringer i kroppens meridiansystem som resultat. – De testsystemene vi benyttet, var den gangen den eneste måten å vurdere helheten på. Testen går ut på å måle energiflyten i kroppens meridianer, kroppens raskeste og mest følsomme informasjonssystem. Kroppens 24 hovedmeridianer er forbundet med indre organer og bestemte funksjoner, og forstyrrelser i meridianene bekrefter ofte kundenes symptombilde. For eksempel går meridianene til tynntarmen, kretsløpet, hormonsystemet og hjertet via armene til skuldrene. Meridianene til mage/milt og bukspyttkjertel, lever og galle går foran og på siden av kroppen via blant annet knær, skinneleggene, hoftene og mellomgulvet, forklarer Untiedt. – Sist høst viste et tv-program2 til at tusenvis av pasienter unødvendig blir operert hvert år i knær og skuldre i full narkose, til store omkostninger for samfunnet. Helseministeren bemerket i samme program at ressursene burde vært brukt på langt viktigere områder, forteller naturterapeuten. – Dette bekrefter våre erfaringer og legenes manglende forståelse av symptomer langs kroppens meridiansystem. Her har både akupunktur, fotsoneterapi, diett ved matallergi/-intoleranse, regulering av ubalanse i tarmfloraen, kraftig reduksjon av sukkerinntaket og bedret kosthold vist gode resultater. For å si som en kunde sa: «Du har ikke rørt skuldrene mine, men likevel er jeg helt smertefri»

sykepleiere og fysioterapeuter. Der fant jeg mange andre pionerer som hadde jobbet iherdig i mange år, ofte med «kvakksalver»-stempel, men som oppnådde gode resultater med pasientene, svarer Untiedt. – Mottakelsen blant våre kunder var udelt positiv, også blant gamle kolleger i helsevesenet. Sistnevnte både forbauset og gledet meg mye, og det viste at mange så behovet for å gå nye veier og ikke lenger hadde samme tillit til norsk helsevesen, legger hun til. Derimot ble hun uglesett av mange leger. – Jo bedre resultater mine kunder fikk, desto verre fikk jeg det, ofte med trusler om anmeldelse. En gang ble jeg faktisk anmeldt til Helsetilsynet, men fikk senere en

Sykepleier og bredt orientert naturterapeut Britt Hertzberg Untiedt (f. 1939) er sykepleier (1961) med spesialistutdanning i forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste og arbeidsmedisin (1979). Hun har videreutdanning i fotsoneterapi, makrobiotikk, kosthold, bioresonansterapi og Prognos-testing i Norge og Tyskland. Hun er også utdannet og har forelest i esoterisk psykoterapi i Norge og Danmark og har kurs i Silvametoden. I tillegg til selvstudier har hun tatt en rekke tilleggskurs relevant for egen klinikk. Untiedt har også vært timelærer ved flere sykepleiehøgskoler i bedriftshelsetjeneste og alternativ medisin.

Mottakelse i ulike miljøer

Untiedt startet privat klinikk i Bergen i 1987, arbeidet der til 2006 og fortsatte i Spania til 2012. Hun var medlem av Aarbakkeutvalget, som ble nedsatt i 1997 av daværende Helse- og sosialdepartementet, og skulle på Stortingets oppfordring og mandat utarbeide en Norsk offentlig utredning (NOU) om alternativ medisin. Denne ble levert i 1998.

Hvordan har du som naturmedisinsk pioner i Norge blitt møtt i ulike miljøer? – Det har vært en ganske tøff og til tider en ensom vei å gå, inntil jeg kom i kontakt med terapeutorganisasjonen Collegium Medium Norge, og senere Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, og Norsk Forening for Helhetsmedisin, en helhetsmedisinsk organisasjon for leger,

E-post britt.untiedt@gmail.com

naturterapeuten • juni

27


a ktuelt

|

beklagelse og ble «frikjent» på alle punkter, sier Untiedt. – Det verste var at flere av mine kunder også ble truet av leger, til tross for at deres blodprøver og andre undersøkelser bekreftet våre gode resultater. Det verste var en familie som ble truet med anmeldelse til barnevernet fordi deres lille pike ble kvitt et eksem hun hadde slitt med i årevis, med mange våkenetter for foreldrene og gjentatte antibiotikakurer og bruk av kortisonsalve, fortsetter hun. Untiedt ble også intervjuet i NRK fjernsyn i programmet «Skjermbildet». Det var ledet av Agnete Tjærandsen og handlet om pleierrollen og alternativ medisin. Programmet ble sendt i beste sendetid, og etter det kom det mange positive tilbakemeldinger. En lege henvendte seg direkte til programlederen og sa at NRK burde ha stoppet henne.

Ny bok

Du og lege Vilhelm Schjelderup ga i høst ut boka Helsekampen: 100 års strid om alternativ medisin.3 Hva var motivasjonen for å skrive den? – Jeg vil spesielt nevne utviklingen i dagens samfunn og det vi oppfatter som et økende behov for alternativ medisin blant folk flest. Vi hører regelmessig i norske medier om folk med ulike kroniske lidelser som enten ikke får hjelp eller blir feilbehandlet i helsevesenet. For de fleste av dem foreligger det kliniske erfaringer for at alternativ medisin kunne hjulpet. Dette ønsket vi å belyse, svarer Untiedt og trekker fram ett eksempel: – Det har de siste årene vært fokus på forskning for å avklare hvorvidt ubalanse i tarmfloraen forårsaker ulike symptomer, plager og lidelser. Jeg sperret imidlertid opp øynene da dette ble publisert som en «nyhet». Dette var noe av det første jeg lærte av alternativ medisin for mer enn 25 år siden, og jeg vil påstå at klinikkens behandlingsmodell ble tilpasset den kunnskapen med

28

naturterapeuten • juni 2015

gode resultater, sier Untiedt. – Jeg etterlyser imidlertid sterkere fokus på årsakene til slike ubalanser. Det har vi lenge vært opptatt av innen alternativ medisin, hvor vi mener at tarmproblemer ofte kan kobles direkte til overforbruk av antibiotika, fortsetter hun. Hun mener at leger i mange tilfeller ikke er informert om forskning som i dag er godt dokumentert og som kunne ført til en annen medisinsk praksis. I tillegg er medisinsk forskning sjelden forbrukerorientert og for det meste styrt av farmasøytisk industri. – I min enfoldighet trodde jeg dette var allment kjent av helsearbeidere flest, selv om allmennleger og indremedisinere ofte latterliggjorde vår klinikks tilnærming til disse problemene overfor pasienter og i pressen. Mange som i årenes løp har benyttet alternativ medisin, kan sikkert bekrefte at tarmflora-ubalanse og matintoleranse har vært hovedfokus i valg av terapier hos mange utøvere innen alternativ medisin, sier Untiedt. Her er hun ved et av hovedpoengene i boka: – All denne erfaringen og kunnskapen har vi gått glipp av i det offentlige i alle disse årene på grunn av den stemoderlige behandlingen som alternativ medisin og deres pasienter har fått. Det er tragisk å tenke på alle som kunne vært hjulpet med enkle og mer miljøvennlige metoder. Samtidig kunne naturmedisinske erfaringer fremmet samarbeidet med skolemedisinen, ikke minst når det gjelder forskning, hevder terapeuten. – Jeg synes det er gledelig at forskere nå begynner å ta tak i temaer vi lenge har vært opptatt av i alternativ medisin, for eksempel betydningen av en ubalansert tarmflora. Hvorfor må vi vente på legers bekreftelse av våre funn før de blir tatt på alvor? I dette tilfellet har det tatt mer enn 20 år! Tenk hvor mange flere som kunne vært hjulpet, sier Untiedt. – Mange alternative utøvere har også lenge vært opptatt av «lekk tarm»,

som gledelig nok også begynner å bli tatt på alvor i medisinsk forskning, fortsetter hun. Hva er det viktigste budskapet i boka? – Det er å få fram forskjellen mellom alternativ medisin og skolemedisin både i et historisk, vitenskapelig og framtidsrettet perspektiv, svarer forfatteren. – Vi ønsker også å få fram på hvilke områder vi kunne utfylt hverandre til beste for natur og mennesker i dag og i framtiden. Alternative utøvere tenker helhetlig og leter etter årsaker, mens skolemedisinen er oppstykket i spesialiteter og behandlingen ofte symptomatisk. Begge deler er viktig. Hvilken behandling som er best, avhenger av sykdommens alvorlighetsgrad hos den enkelte, fortsetter hun. – Hovedbudskapet er å presentere det paradigmeskiftet mange mener vi står midt oppe i, hvor skolemedisinen etter hvert blir nødt til å ta innover seg nyere forskning innen biofysikk og kvantefysikk. I den senere tid har det skjedd en betydelig utvikling på begge disse fagområdene, som fortsatt ikke er en del av skolemedisinen. Denne utviklingen har åpnet for nye teoretiske modeller og bruk av ny teknologi, og sist men ikke minst, kan slik forskning langt på vei forklare og dokumentere hvorfor mange alternativer virker, sier Untiedt. – Legevitenskapen forsker på død natur, mens den nye vitenskapen baserer seg på at energi styrer materie og ikke omvendt. Kvantefysikken viser at det vi oppfatter som materie, egentlig består av bølger og frekvenser. I alternativ medisin knytter vi energibegrepet til mange forhold og områder, idet vi mener at energi kommer til uttrykk ikke bare på cellenivå, men også via bioholografiske prinsipper (ECIWO) og andre systemer. Viktige begreper er soner og energibaner, kroppens bioenergetiske energifelt (det såkalte biofeltet som omgir kroppen), i menneskets


ANNONSE

Normaliserte kolesterolet med Kyolic hvitløkekstrakt – Jeg er et godt bevis på at Kyolic Aged Garlic Extract har en gunstig virkning på kolesterolet, sier Gerd Kopperstad (62) fra Nerlandsøy på klingende sunnmørsdialekt. For noen år siden fikk hun problemer med gallestein, som igjen førte til forhøyet kolesterol og blodtrykk. – Det er et tankekors når hvitløk og tradisjonelle medisiner kommer ut likt på blodprøvene, sier Gerd. Sunnmørskvinnen var godt i gang med medisinsk behandling da hun kom over en annonse der det blant annet ble henvist til en studie på 1000 personer med kolesterol- og blodtrykksproblematikk. – Jeg opplevde å få flere lite hyggelige bivirkninger og dessuten både kjente og visste jeg at medisinene ikke var godt for kroppen min. Det førte meg ut på en konstant jakt etter noe naturlig som kunne ha en gunstig virkning på kolesterolet. Helt greit for legen For halvannet år siden begynte hun å bruke Kyolic Aged Garlic Extract. Legen hennes synes det var en grei ide, men Gerd måtte love å følge nøye opp med blodprøver. – Det tok et par måneder, så var verdiene gode og stabile, sier Gerd entusiastisk og fortsetter; – Da jeg var «stabilisert», fikk også min samboer påvist høye verdier. Jeg «bestemte» at han først måtte prøve hvitløk, og etter tre måneder var alt normalt. – Nå er det sønnen min sin tur. Også han har fått «sjuka», men han er innstilt på å prøve ut hvitløk, sier Gerd fornøyd.

– Jeg er bevis på at Kyolic Aged Garlic Extract kan redusere høyt kolesterol. Dette produktet gir meg god effekt uten bivirkninger. Kun hyggelige tilleggseffekter som at jeg aldri er forkjøla, forteller Gerd Kopperstad.

Ofte flere løsninger – Jeg forstår at vi må ha medisiner og vi skal være sjeleglade for at det finnes, men for min egen del, vil jeg helst finne naturlige løsninger om og når plager oppstår. Når du føler at du blir syk av å bruke en medisin som skal gjøre deg frisk, blir det feil for meg. Løsningen min ble Kyolic Aged Garlic Extract og det produktet gir meg god effekt uten bivirkninger. Kun hyggelige tilleggseffekter som at jeg aldri er forkjøla, sier Gerd Kopperstad.

Studier viser at Kyolic senker kolesterolet

Original Kyolic Aged Garlic extract – 600 mg. Fåes også i økonomipakning og som flytende ekstrakt.

Kyolic Aged Garlic extract 600 mg + 100 mg Q10.

Det er utført mange studier på Kyolic. Innholdet av S-allyl Cysteine (SAC) er standardisert, dette gjør Kyolic helt unik blant andre hvitløksprodukter på markedet. Forskningen viser at svovelforbindelsen S-allyl Cysteine er svært antioksidativ samt kolesterolsenkende. I en studie* publisert i Journal of Nutrition undersøkte den amerikanske kardiologen Matthew Budoff effekten av Kyolic hvitløkekstrakt på en Matthew Budoff gruppe personer med hjerteproblemer og som tok statiner. Han og hans team fant at personer med forhøyet kolesterol som tok Kyolic hvitløksekstrakt reduserte kolesterolet med opptil 40 % på ett år. Studiedeltakerne fikk 1200 mg Kyolic hvitløkekstrakt per dag, dette senket også tilveksten av plakkdannelse i blodårene med 66 % i løpet av ett år. * Aged Garlic Extract Retards Progression of Coronary Artery Calcification1, Matthew Budoff, J. Nutr. March 2006 vol. 136 no. 3 741S-744S

Nettbutikk og mer info: www.medicanord.no

Kyolic selges i alle helsekostbutikker


a ktuelt

|

iboende livskraft (vitalenergi), i chakrasystemet og i organismens iboende helbredende krefter. Det kommer også til uttrykk gjennom påvirkning av for eksempel positiv tenkning, selvutvikling, miljøet vi beveger oss i, maten vi spiser og elektromagnetisme. Alt handler egentlig om energi og lys, gnisten som må til for å sette prosesser i gang når for eksempel to celler smelter sammen under befruktning, utdyper Untiedt.

Negativ omtale i pressen

TV-programmer og pressen gir ofte et negativt inntrykk av alternativ medisin. Hvorfor er det så mye presse om andre tilnærminger til medisin enn den skolemedisinske? – Det er nok mange grunner til det. Blant annet har alternativ medisin ikke vært aktiv nok i markedsføringen av eget fagfelt, men stolt mest på «jungeltelegrafen». Vi har vært og er for lite aktive i samfunnsdebatten, mener Untiedt. Hun poengterer at det ikke er enkelt å representere en helhetlig tilnærming med få ord i et «revolverintervju» eller i TV-debatter med programledere som ikke vet å stille de rette spørsmålene grunnet manglende kunnskaper. – En annen årsak er skolemedisinens selvreklame og retorikk når det gjelder alternativ medisin. Denne retorikken er farlig og virker handlingslammende når det gjelder å endre fastlåste systemer i helsevesenet og hindrer nye retninger i å bli utprøvd. I tillegg er den utrolig arrogant, mener Untiedt.

Økende bruk av alternativer

Hva er de viktigste endringene som har skjedd i synet på naturmedisin/alternativ terapi i løpet av ditt yrkesaktive liv? – Antallet som oppsøker alternativ behandling, har økt sterkt siden jeg startet i 1987. Undersøkelser viser at stadig flere ønsker å være mer aktive når det gjelder egen situasjon og ofte er velinformerte etter bruk av In-

30

naturterapeuten • juni 2015

ternett. Stadig flere ønsker å gå nye veier, de ser ting i sammenheng og bruker mer naturlige behandlingsog helbredelsesmetoder. Mange er interessert i økologi og filosofi og ønsker å erstatte en ressurskrevende, forurensende helsetjeneste med en nøktern, bærekraftig praksis. Andre ønsker seg også bort fra klientfokusering og passivisering og over til forebygging, økt medbestemmelse og egenansvar. Framtidens helsevesen bør derfor bli mer brukerorientert og mindre legeorientert, svarer Untiedt. – Det er høyst nødvendig å tenke nytt i dagens Helse-Norge, fortsetter forfatteren som har mye på hjertet i denne sammenhengen. Det må interesserte fordype seg i den nye boka for å få mer innsikt i.

’’

S  ykepleierne representerer en mer «helhetlig» profesjon enn legeyrket. Derfor velger flere og flere sykepleiere alternativ medisin.

Alternativ medisin i helsevesenet Hvorfor har mange leger, sykepleiere og fysioterapeuter valgt alternativ medisin, enten i kombinasjon med egen praksis eller som selvstendig yrkesvei? – En årsak er at mange har følt at det teoretiske grunnlaget de er opplært i, ikke stemmer med virkeligheten de møter hos sine pasienter, svarer naturterapeuten. – Sykepleierne representerer en mer «helhetlig» profesjon enn legeyrket. Derfor velger flere og flere sykepleiere alternativ medisin. I helsevesenet er det ofte vanskelig å forsvare en helhetlig tankegang, men sykepleiere skal se hele mennesket, ikke bare diagnosen. En helhetlig tilnærming vil nødvendigvis

inneholde mange forhold og faktorer og viktige detaljer for å kunne tilby best mulig hjelp i en gitt situasjon og kan ikke alltid beskrives lettvint og kjapt, fortsetter Untiedt. – Jeg begynner å forstå hvorfor leger har valgt fragmentert forskning og spesialisering på enkeltorganer. For mye detaljkunnskap øker behovet for å sortere og redusere, men hindrer ofte legene i å se de store linjene, å se sammenhenger. Jeg vet om en rekke pasienter som er blitt kasteballer mellom ulike avdelinger på sykehuset før diagnosen ble bekreftet, men også etterpå, fordi diagnosen rammet flere organer, sier hun.

Ulike retninger

Hvorfor har skolemedisin og alternativ medisin utviklet seg i ulike retninger? – To forhold er spesielt viktige, sier Untiedt. – Skolemedisinere fokuserer mest på biokjemi (materie), mens vi fokuserer på biofysikk (energi). Skolemedisinere bekjemper symptomer, mens alternativ medisin stimulerer kroppens helbredelsesprosess. Evnen til å helbrede ble under hekseprosessene i Middelalderen sett på som djevelens verk. Leger fjernet seg derfor mer og mer fra naturlige helbredelsesmetoder, bort fra de «kloke konene» de til da hadde samarbeidet med, de legekyndige i samfunnet, fortsetter hun. – Den mest aktuelle forskjellen ligger i synet på infeksjonssykdommer som svineinfluensa og nå ebola. Her tar skolemedisinen og alternativ medisin utgangspunkt i hver sine helt forskjellige teorier om mikroorganismers vekst og utvikling, forklarer Untiedt. – For omkring 150 år siden hadde vi nemlig en annen kamp mellom to parter med to ulike oppfatninger og teorier – mellom den franske bakteriologen Louis Pasteur (1822–1895) og den franske legen Antoine Béchamp (1816–1908). De hadde hver sin teori om mikroorganismers vekst og utvikling og hvordan disse kan


utvikle sykdom hos mennesker. Skolemedisinen baserer seg fortsatt på Pasteur, mens Béchamps teori vinner stadig større aksept og er den alternativ medisin oftest forholder seg til, fortsetter hun. Hun forklarer uenigheten på denne måten: – Pasteur mente at infeksjoner skyldtes at mikroorganismer utenfra trengte inn i kroppen, mens Béchamp mente at forholdene/miljøet i kroppen (det han kalte «terrenget») gjorde det mulig for mikroorganismer å vokse og gjøre skade. Béchamp oppdaget «mikrozyma», et virusliknende forstadium til bakterier som kan overleve i organismen, tross antibiotika eller vaksiner, forklarer Untiedt. – Dette førte til det vi i alternativ medisin kaller «symbioseterapi», som tar utgangspunkt i organismens naturlige mikroflora, som både vi og naturen er avhengige av for å holde oss friske. Mikrofloraen i vår kropp fortrenger sykdomsframkallende bakterier og mikroorganismer. Denne symbiosen eller balansen er et så fundamentalt fenomen i naturen at alt vi gjør som kan forrykke den, kan føre til nye og farligere mikrober. Dette kan for eksempel skje ved overdreven bruk av antibiotika, kanskje også ved bruk av vaksiner. I tråd med dette fokuserer alternativmedisinere på hvordan forholdene i kroppen kan gjøre det mindre levelige for uønskede mikroorganismer. Dette er spesielt biopati innrettet mot, forteller hun.

Korrektiv til skolemedisinen

Hva er det viktigste faglige som alternativ medisin kan tilby skolemedisinen? – Det er våre praktiske, medisinske erfaringer. Det er først og fremst her den medisinske vitenskapen møter naturen, og her vi står overfor den avgjørende tillitskrisen mellom vitenskapelige dogmer og naturen. Det er naturen som korrigerer vitenskapen ved at den nekter å uttrykke seg i det språket vitenskapen fastsetter, svarer Untiedt.

Untiedt anbefaler parallellforsøk hvor grupper med kroniske lidelser inndelt etter alder, antall og type lidelse, får enten skolemedisinsk eller alternativmedisinsk behandling. I slike forsøk kunne man ta blodprøver, måle blodtrykk, ta urinprøver og andre aktuelle målinger med relevans for hver lidelse i begge grupper før og etter behandling, for deretter å sammenlikne resultatene. – Slike forsøk burde vært gjort for mange år siden og ble foreslått av Aarbakke-utvalget. Er det frykten blant leger for at resultatet skal bli til fordel for alternativ medisin, som har hindret denne typen vitenskapelige forsøk? lurer Untiedt på. – De færreste symptomene på et tidlig stadium av sykdomsutvikling gir grunnlag for en klar diagnose hos leger. Derfor påpekte sentrale politikere i tidsrommet 1995–1997 at folks helseplager ikke alltid kan avdekkes med dagens medisinske metoder og at de ønsket andre aktører på banen, også utenfor helsevesenet, forklarer hun. – Sykdommer flest utvikler seg over tid og kan gi mange ulike og diffuse symptomer før det er mulig å stille en diagnose. Nettopp her har alternativ medisin muligheter for å stoppe en negativ utvikling, fortsetter hun, og gir et eksempel: Fotsoneundersøkelse er en ypperlig metode for å avdekke ubalanser/belastninger og hvilke organer og kroppsfunksjoner som spesielt er påvirket. Foten gjenspeiler hele kroppen, og ifølge denne soneteorien foreligger det koblinger mellom ulike kroppsorganer og soner i føttene, forklarer Untiedt. Et annet poeng hun trekker fram er dette: – Mens mange leger ser ut til å lukke øynene for miljøbelastningene, har seriøse, alternative behandlere for lenge siden tatt disse i betraktning når de skal vurdere terapi. – Alternativ medisin har fokusert på kosthold og ernæring i minst 30 år og har blant annet lenge advart mot det enorme sukkerforbruket blant

barn og unge, som terapeutene lenge har sett konsekvensene av, uten å bli hørt. Det samme gjelder melke- og hveteintoleranse. Norske leger innrømmer at de mangler kunnskaper på dette området, men kunnskaper finnes, klar til å brukes. Et samarbeid er imidlertid mulig hvis legene legger prestisjen til side. Men de kommer etter, om enn langsomt, og mange leger har inkludert alternativ medisin i egen praksis eller som selvstendig yrkesvei, sier Untiedt.

Bedre samarbeid

På hvilke områder er det størst behov for bedre samarbeid mellom skolemedisin og alternativ medisin? – Det gjelder særlig kroniske lidelser, belastningslidelser, herunder problemer med knær og skuldre, allergier/matintoleranse og «udefinerbare» plager. Mange kunne fått hjelp av alternativ medisin med litt mer støtte fra legene, og derfor er det trist at mye av denne erfaringen med gode resultater er gått tapt. I stedet driver både organisasjoner og enkeltgrupper utstrakt skremselspropaganda i pressen og på TV når det gjelder alternativ medisin, sier Untiedt indignert.

Utfordringer

Hva er de største oppgavene for alternativ medisin i dagens Norge? – Det er å få synliggjort langt bedre hva vi står for, hvordan vi jobber, resultater vi oppnår og kvalitetssikre alt vi gjør gjennom bedre oppdatering og utdanning. Ikke minst trengs bedre kunnskaper om den nye forskningen innen biofysikk og hvordan delene gjenspeiles i helheten, såkalte bioholografiske prinsipper, både i mennesket og naturen, mener Untiedt. Hun tror at slike kunnskaper langt på vei kommer til både å kunne forklare og dokumentere virkningene av alternativmedisinske terapier og samtidig åpne for et bedre samarbeid med skolemedisinen. – Det vil også kunne avsløre hvorfor

naturterapeuten • juni

31


a ktuelt

|

vi må trå varsomt når det gjelder genforskning. Genene alene er ikke svaret på livet. Vi burde vært bedre skolert i hvordan vi kan ta bedre vare på viktige data og erfaringer i våre egne praksiser, mener terapeuten.

Nytenkning

På hvilken måte er det eventuelt behov for nytenkning i dagens helse-Norge? – Jeg mener at økt tverrfaglig samarbeid er den eneste farbare veien i framtiden. Et langt bedre samarbeid mellom skolemedisin og alternativ medisin er ønsket på flere nivåer i dagens Helse-Norge, men må systematiseres langt bedre enn det som er tilfelle. Seriøse utøvere av alternativ medisin burde vært tildelt nøkkelroller i samfunnet på flere områder hvor helsepolitiske beslutninger fattes både lokalt og sentralt,

med mål om å hindre en negativ helseutvikling, sier Untiedt. – Det ville også kunne bringe inn mer naturlige og miljøvennlige metoder. I tillegg burde alternative medisinere ansettes i både offentlige og private foretak. Min spådom er at den nedgangen vi da ville se i sykefraværet, vil komme til å forbause mange. I tillegg bør man la flere av de som venter i sykehuskøer, få tilbud om alternativ medisin i ventetiden og få økonomisk støtte fra det offentlige, fortsetter terapeuten. Hun mener at samfunnsnytten av alternativ medisin, både helsemessig og økonomisk, er betydelig. Blant annet derfor er det behov for å synliggjøre hvordan alternativ medisin fungerer i praksis innen forebygging og hjelp til selvhjelp. Slik behandling er enklere og mindre drastisk for kundene, mindre kostnadskrevende og har færre

negative konsekvenser generelt for samfunnet. I tillegg blir legene avlastet i sitt arbeid. Sist, men ikke minst, mener Untiedt det offentlige helsevesenet bør formalisere samarbeidet med alternativ medisin der alternativ medisin har mest å tilby. Dette kan for eksempel være tverrfaglige samarbeids- og forskningsprosjekter om pasientgrupper med «udefinerbare» sykdommer, belastningslidelser, kroniske lidelser og astma og allergi.

Visjon

Hvilke håp har du når det gjelder det framtidige helse-Norge? – At vi vinner freden, ikke krigen mellom skolemedisin og alternativ medisin, svarer hun. – At alternative utøvere virkelig får vist hva de står for, at all skaperevne slippes løs fra rigide systemer

Nevrotapper gjør din behandling mer effektiv Nevrotapper avlaster hendene dine

Nevrotapper gir deg mulighet til å lære Nevroflexmetoden Nevroflexmetoden er en kraftfull behandlingsmetode, hvor nervepunktene er satt i system og som alle enkelt kan lære. Nevroflex holder kurs for terapeuter og sluttbruker/ egenbehandling

Nevroflexmetoden styrker samspillet mellom terapeut og pasient og gir meget gode resultater Økt behandlingsfrekvens gir resultater

Med høy grad av innovasjon har Nevroflex designet og utviklet Nevrotapper for terapeuter som jobber med aktivisering og stimulering av nervepunkter, akupunkter og triggerpunkter. Den effektive behandlingsmetoden gjør at brukeren kan stimulere med minimal bruk av smerte -reseptorer og pasienten tåler lengre behandling. Apparatet er også utviklet for egenbehandling.

NevroFlex -metodikken bygger på teorien om å påvirke kroppens prosesser refleksologisk for dermed å kunne lege organismen. Positive resultater og interessante oppdagelser er påvist og bekreftet via mange behandlinger . Dokumentasjon og forskningssamarbeid er under oppstart med miljøer i Ålborg. Teknologien og designet er under internasjonal patentbeskyttelse

Interessert i å vite mer? Ta kontakt: Peder R. Køltzow Tlf.: 93 41 41 51 Mail: prk@nevroflex.no www.nevroflex.no i

Regionalt Næringsfond

32

naturterapeuten • juni 2015

.


plantesteroler

både i helsevesenet og i samfunnet for øvrig. Jeg håper at anerkjennelse og å bli sett kommer til å skje med andre grupper i samfunnet i tillegg til dem som til nå har styrt utviklingen.

Aktiv pensjonist

Hvordan tilbringer du dagene nå? – Jeg nyter en aktiv tilværelse sammen med hund og katt i den spanske fjellheimen. Mitt hus ligger på cirka 900 m o.h. med fantastisk utsikt over dalen til en liten fjellandsby som heter Confrides, og et lite gløtt av havet langt nede. Jeg jobber i min skjønne hage rundt to timer hver morgen, kaster pinner med hunden, nyter frokost med hjemmelagd brød og mye god, variert tapas med grønnsaker til andre måltider. Jeg koser meg med barnebarn og datter og møter engasjerte, oppegående og aktive pensjonister på Albir-stranda til lunsj. Jeg er medlem av filosofigruppa i Den norske klubben på Costa Blanca. Ellers har jeg lagt ned mitt kurs- og konferansesenter, men holder fortsatt foredrag. – I likhet med Astrid Nøklebye Heiberg (f. 1936) ønsker jeg fortsatt å være samfunnsengasjert og aktiv og vil gjerne bidra uten å bli kneblet eller oversett på grunn av alder. Tenk bare på Brenda Miller, som fikk Kavli-prisen for sin forskning 9. september i fjor, 96 år gammel, avslutter den engasjerte pensjonisten Britt Hertzberg Untiedt. iver@vof.no

Senker kolesterolet - uten bivirkninger. For høyt kolesterol? Omfattende forskning viser at mellom 1,5 - 2,4 gram plantesteroler om dagen senker kolesterolnivået på en naturlig måte og uten bivirkninger. Zerochol er et kosttilskudd med plantesteroler fra økologiske og ikke genmodifiserte planteoljer. To tabletter Zerochol til dagens hovedmåltid, sammen med et variert kosthold og mosjon vil for de fleste være tilstrekkelig for å opprettholde et sunt kolesterolnivå. Mer informasjon på www.zerochol.no

60 tabletter á 800 mg plantesteroler

Kilder: E n kortere versjon av dette intervjuet er trykket i Helsemagasinet VOF nr. 2/2015. 2 Nyhetskanalen TV2 9. september 2014. 3 S chjelderup V, Untiedt BH. Helsekampen: 100 års strid om alternativ medisin. Stavanger: Paradigmeskifte forlag, 2014. 1

Importør: Norges NaturmedisinSentral as, PB 529 Brakerøya - 3002 Drammen. Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for et variert kosthold og en sunn livsstil.

naturterapeuten • juni

33


a ktuelt

|

Få 3 bøker + Yogabag og –CD

GRAT

IS*!

* Porto kr 129,-

dlem Bli me a – ic i Energ n for bbe bokklu pp & o sjel, kr sinn! Se alle velkomsttilbudene på www.energica.no

vagabond_annonse_230x146 energica.indd 1

26.05.15 17:18

KURS

Veks-fagene

Aalbergs senter for veiledning holder kurs i veks-fagene. Sted: Trondheim og Hamar. Høst 2015. For påmelding og informasjon. Kontakt Tlf: 45 21 88 96

Aalbergs senter for veiledning

e-post: aalbergsseve@gmail.com

34

naturterapeuten • juni 2015


Full stopp? ...da kan Plum Fruit & Fiber være løsningen! Hver tredje nordmann sliter med å få gått på do. Mange har prøvd ulike metoder for å løse problemet, men ofte uten hell. Syltet aprikos kom til Japan fra Kina på 700-tallet. I dag er den nærmest en uerstattelig del av det japanske kostholdet. Med sitt naturlige innhold av kostfiber bidrar den til at millioner av japanere holder magen i orden. Aprikosen i Plum Fruit & Fiber er tilsatt gode melkesyrebakterier og andre naturlige virkestoffer som bidrar til en normal tarmfunksjon. Plum Fruit & Fiber - effektiv og skånsom!

Plum Fruit & Fiber fås kjøpt i helsekostbutikker, eller den kan bestilles på www.almea.no

www.med-eq.com


B-blad • Returadresse: NNH, Skippergata 9, 0152 OSLO

Offentlig godkjent utdanning i biopati Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem, og kombinerer det beste fra tradisjonell naturmedisin, orientalsk- og vestlig medisin. Biopati er en offentlig godkjent fagskoleutdanning på deltid over 4 år. Undervisningen legger vekt på praktisk trening, og foregår som en kombinasjon av nettstudium og jevnlige samlinger i Asker. Mulighet for studielån/stipend i Lånekassen. Utdanningen inneholder alt du trenger for å kunne bli medlem av NNH, og registrert terapeut i Brønnøysundregisteret. Hvis du er utdannet terapeut kan det også være mulig å ta enkeltfag i biopati. Våre andre tilbud innen naturmedisin: • Naturmedisinsk hudterapi (4 måneder deltid nett) • Naturmedisinsk grunnutdanning (1 år deltid nett) • Soneterapi (2 år deltid klasserom/nett) • Ernæringsterapi (3 år deltid klasserom/nett) • Detox del 1 og del 2 (nett) Hos oss kan du kan også studere grunnmedisin, klinikkdrift, optimal trening og ernæring, kostholdsveileder, VEKS-fag og forkurs anatomi og fysiologi. Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største private skoler innen helse, naturmedisin og ernæring, og ble etablert i 1998. www.tunmed.no

telefon 33 61 10 90

post@tunmed.no

Våre pasienter forventer å møte seriøse og kvalifiserte naturterapeuter

Vil du bli en av oss?

Vi kan tilby samarbeid med faglig dyktige kollegaer – innovativt og kompetent sekretariat – fagpolitisk talerør inn mot myndigheter og media – fokus på utdanning og kontinuerlig faglig oppdatering – ansvarsforsikring – medlemsblad. norske naturterapeuters HoVedorganisasjon

Ring oss på tlf. 22 33 32 20, eller send e-post til post@nnh.no Mer informasjon finner du på www.nnh.no

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 02 2015  

Naturterapeuten 02 2015  

Advertisement