Page 52

© Jacob Nyborg Andreassen

© Jacob Nyborg Andreassen

På Jyderupstien tværs over Store Åmose.

Sydlige ende af Tissø.

synergi. Størstedelen af arealerne i Naturpark Åmosen er i privat eje. En naturpark i området kan på sigt betyde økonomisk udvikling for den enkelte lodsejer. Der kommer ikke nye restriktioner fra Naturpark Åmosen. Udviklingen af Naturparken bygger på frivillige aftaler.

Den østlige del af Store Åmose domineres af en række større skove og plantninger samt en del mose og selvgroede bevoksninger. Det store og flade østlige Åmoseområde har hedeslettekarakter, hvor skove og plantager står som kulisser i det flade landskab.

Skovbrug Naturpark Åmosen indeholder en række skovkomplekser, der fremtræder som sammenhængende helheder, som er tilknyttet dels til herregårdslandskaberne og dels til kultiveringen af Store Åmose. Løvskovene, der er anlagt på de kuperede og svært opdyrkelige morænejorder, fremtræder meget afvekslende og attraktive.

Fiskeri Der har tidligere været en enkelt erhvervsfisker på Tissø, men erhvervsfiskeri er indtil videre stoppet. Der er fortsat lystfiskeri på Tissø, primært organiseret gennem lystfiskerforeninger.

Skovene kan inddeles i to hovedområder efter deres lokalisering og karakter. Skovområdet mellem åmoserne indeholder bl.a. Herregårdene Kattrup, Dønnerup og Astrup og en lang række attraktive mindre skove med overdrev, enge, mølledamme og dyrkede marker.

50

Der udsættes fisk i åløbene, og der foregår lystfiskeri på udvalgte strækninger. Ved kysten ud for Flasken foregår også fiskeri.

Naturparkplan for naturpark åmosen  

Endelig godkendt Naturparkplan. 2013 - 2018. Godkendt af Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommune

Naturparkplan for naturpark åmosen  

Endelig godkendt Naturparkplan. 2013 - 2018. Godkendt af Holbæk, Sorø og Kalundborg Kommune

Advertisement