__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Heldigitala läromedel Grundskolan Gymnasiet & Vux Prova gratis!

Mängder av heldigitala läromedelsnyheter

Att skapa ett testkonto är kostnadsfritt och det gäller i 30 dagar. Under den perioden kan du använda ditt konto hur mycket du vill och du har inga förpliktelser att beställa Digilär när perioden är slut. digilar.se/prova

Kom igång!

Nyfiken på Digilär eller ny användare? Kontakta oss så hjälper vi dig med demo, utbildning eller workshop. digilar.se/kontakt

ISBN: 9789127458055

Rådgivning, Kom igång och Fortbildning ingår alltid vid test och användning av våra digitala läromedel.

Digilär är en del av Natur & Kultur och

vi läromedel för allautvecklar Digilär tillsammans är nu en del avutvecklar Natur & Kultur och tillsammans stadier tryckt, blended heldigitalt! vi läromedel för–alla stadier – tryckt, och blended och heldigitalt! Läs merLäs på digilar.se | nok.se | nok.se mer på digilar.se

Digilär-folder-0902-2019.indd 8

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_omslag.indd 1-2

2019-09-03 09:58

2019-10-24 16:02


Te

dagar. er flera! rova

Teknik

Sh

Hi Historia

Samhällskunskap

Ge

Re

Geografi

Religionskunskap

äromedel Heldigitala läromedel Högstadiet Sv

adiet

Ma

atik

Hi

a

nt e

enörs-

iet

va

r ntron

Ma

ex matik

Sva för förberedelseklass

Fy

Bi

Kemi

Ke

Teknik

En

Engelska

Sp

Ty

NOKflex matematik

Spanska

Historia

Tyska

Fysik

Sh

Kemi

Re Sv

Religionskunskap Svenska

Samhällskunskap

Ge Sva

Geografi Sva för för nyanlända språkintroduktion

En

Engelska

Mellanstadiet Ke Pr Hi Ma Sp Ty Sv Bi Fr Ma

Sp

Ty

Spanska

Tyska

Sh Bi Fy

Re Fy Ke

Kemi Programmering

NOKflex matematik

Historia

Samhällskunskap

Religionskunskap

Engelska

Spanska Svenska & Sva

Tyska Matematik

Franska Biologi

Biologi Fysik

Fysik Kemi

Idr Te Hi

Fr

Franska

Fi Filosofi

Läromedel Sh Hi

Idrott och hälsa

Företagsekonomi

Digilär-folder-0902-2019.indd 2 Teknik NOKflex Historia SamhällsHistoria matematik kunskap

Sh Re

Mellanstadiet Sp Ty En Sv Sva Sv Bi Ma 2019-09-03 09:58

Engelska

Ge Re

ReligionsSamhällskunskap kunskap

ReligionsGeografi kunskap

Fr En Fy

It Sp Ke

Högstadiet Högstadiet

Fysik

Kemi

SamhällsKemi kunskap

ReligionsTeknik kunskap

Filosofi NOKflex matematik

Psykologi Historia

It

Italienska

Nk Naturkunskap

Bi Biologi

Fy Fysik

Ps

SoiProva Ent Fö gratis i 30 dagar.FöretagsSociologi Psykologi Entrepenörsskap ekonomi Ett ämne eller flera! digilar.se/prova

Ke Kemi

Historia

Re Te Sh

Fi Ma Re

Idrott och Privatjuridik hälsa

Historia

Svenska

Svenska & Sva

Sva för Svenska förberedelse& Sva klass

Pr Te

Samhällskunskap

Sva för språkintroduktion Engelska Svenska Matematik & Sva

Ma Te Hi Ma

Religionskunskap

Engelska

Spanska Matematik Biologi

Hi Sh Hi

Nk Ty NaturTyska kunskap

Bi Fr

Ke Fy Fy Bi Prova gratis i 30 Biologi Fysik Kemi Franska Biologi Fysikdagar. Ett ämne eller flera! Idr Fö Ent Ge Re digilar.se/prova

Ps Hi Ge

Soi Sh

Kundservice:

Sociologi Samhällskunskap

EntrepenörsReligionsskap kunskap

FöretagsGeografi ekonomi

Ty Fy Ke Fr

Spanska

Tyska

Tyska Biologi Fysik

Franska Fysik Kemi

Sh Sh Re

Re Ge Re

Fr Bi Ke

Franska Biologi Kemi

Fi Ge

Programmering

NOKflex matematik

Historia

Samhällskunskap

Religionskunskap

Filosofi

Teknik

Teknik Historia NOKflex matematik

Historia SamhällsHistoria kunskap

ReligionsSamhällsSamhällskunskap kunskap

Geografi ReligionsReligionskunskap kunskap

Geografi Geografi

Gymnasiet Högstadiet Högstadiet Mellanstadiet Lågstadiet Sp Sp Sv Sva Ty Sv Sva Sv Sva En En En Fy Sv Bi Ma

Sp Ty Fr Ke

It Ty Fr

Kemi

Digilär-folder-0902-2019.indd 2

Svenska

2

Sva för Svenska språkintro& Sva duktion Svenska & Sva

Engelska Svenska Sva för & förberedelseSva klass Matematik

Spanska Sva för Engelska förberedelseklass Biologi

Tyska Engelska Spanska

Franska Spanska Tyska

Fysik

Kemi

Kemi NOKflex matematik

Kemi Teknik Historia

SamhällsNOKflex Teknik kunskap matematik

ReligionsNOKflex Historia kunskap matematik

Filosofi Historia Samhällskunskap

Ke Ma Te

Ke Hi Te Hi

Sh Te Ma Sh

Re Ma Hi Re

Gymnasiet Gymnasiet Högstadiet NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_omslag.indd Teknik

Historia

Samhällskunskap

Har du allmänna frågor kring dina läromedel? Då kan Kundservice stå till tjänst! kundservice@nok.se | 08-453 87 00

Idrott och hälsa

Kundansvariga:

Geografi

It NkProvaBi Prova Ke Fy gratis 30 dagar. i 30 dagar. Fy gratis iProva gratis 2019-09-03 09:58

Italienska

Sh Fi Hi Ge

Italienska Tyska Franska

Ps Sh Re Psykologi SamhällsReligionskunskap

Naturkunskap

Biologi

Fysik

Kemi

Ett ämne Etteller ämne flera! eller flera! Fysik i 30 dagar. Ett digilar.se/prova digilar.se/prova Ps Soi Ent Fö Idr

Läromedel

Ke

Du hittar alla priser på digilar.se

2019-09-03 09:58

Geografi

Gymnasiet Högstadiet Mellanstadiet Mellanstadiet Mellanstadiet Sp Sv Sva En Sp Fy Sv Sva Ty Bi Sv Sv Bi En Ma Ma

Teknik

Kontakta oss! Vad kan vi hjälpa dig med?

Idr Pju

Läromedel Läromedel Sh Ke Hi

Hi Te

Pr

Fysik

Ge

Italienska Spanska

Tyska för Sva för förberedelsenyanlända klass Biologi

Franska Engelska

Matematik

Spanska Svenska & Sva

Svenska & Sva

Programmering

Biologi

Prova Ge gratis i 30 dagar. SamhällsReligionsGeografi kunskap kunskap Ett ämne eller flera! digilar.se/prova

Fysik

Fö Ma

Fy

Bi

Fr

Franska

Läromedel Gymnasiet Gymnasiet

Biologi

iet i Fy va En

r edelse-

Sva

för alla stadier Ke Sh Te Re Ma Hi

Svenska & Sva

Psykologi

Nk Bi Fr

ämne eller flera! digilar.se/prova

Sociologi

Entrepenörsskap

Bi Prova Fy Fy

Företagsekonomi

Ke

gratis i 30 dagar. Biologi Fysik Kemi Biologi Fysik Fysik Ett ämne eller flera! Soi digilar.se/prova Idr Fö Ge Ge Ent Re

NaturFranska Biologi kunskap

Sociologi ReligionsGeografi kunskap

EntrepenörsGeografi skap

Företagsekonomi

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

2019-09-03 09:58

Vill du göra en större beställning till din skola? Våra kundansvariga skräddarsyr lösningar och hjälper dig att hitta läromedel som passar dina behov. Du hittar kontaktuppgifter och ser vem som finns nära dig på: digilar.se/kontakt

Guider och hjälp:

Behöver du hjälp med licenshantering? Har du tekniska frågor? Vill du lära dig mer om funktionaliteten? support.digilar.se | support.nok.se

Återförsäljare:

Från Läromedia och GR Utbildning kan du beställa enskilda licenser för alla stadier. Läromedia – laromedia.se GR Utbildning – laromedel.goteborgsregionen.se 39

Geografi

Religionskunskap

3-4

2019-10-24 16:02


Hej!

Den här katalogen är till dig som vill veta mer om att arbeta digitalt i din undervisning. Natur & Kultur och Digilär erbjuder tillsammans Sveriges största utbud av läromedel för grundskolan och gymnasiet – tryckt, blended och heldigitalt. Just här ligger fokus på heldigitala läromedel, och vi presenterar både nyheter och beprövade favoriter. När du har bläddrat klart är du hjärtligt välkommen in på webben för att uppleva våra digitala läromedel i sitt rätta element. God läsning!

Du hittar alla priser på digilar.se

Läromedelskatalogen ges ut av Natur & Kultur och Digilär. Du hittar självklart Natur & Kultur och Digilärs hela utbud på våra respektive webbplatser. Där kan du läsa mer, testa, beställa, jämföra samt hitta priser. nok.se | digilar.se Följ oss gärna för inspiration och nyheter! Facebook: @nokskola @digilar.se Instagram: @naturochkultur_skola

Innehåll • Introduktion • Gymnasiet • Högstadiet • Mellanstadiet • Lågstadiet • Kom igång • Kontakt

sid 2–6 sid 7 sid 20 sid 31 sid 37 sid 38 sid 39

För nyhetsbrev: Anmäl dig på nok.se/nyhetsbrev

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. Digilär är nu en del av Natur & Kultur och tillsammans utvecklar vi läromedel för alla stadier – tryckt, blended och heldigitalt! 3

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 3

2019-10-24 16:02


10 goda anledningar att välja digitala läromedel Mängder av nyheter läsåret 2019/20

#1

Allt samlat Med digitala läromedel har du allt på ett ställe. Introduktion, fakta, övningar, bild, film, ljud lärarhandledning och länkar. Dessutom sker elevernas arbete och er digitala kommunikation inne i läromedlet.

#2

Webbaserat och åtkomligt överallt Var jobbar du mer än i klassrummet? Hur får eleven som är ledig möjlighet att jobba ikapp? Hemifrån, från bussen, från soffan … materialet är åtkomligt var ni än är.

#3

Ett levande verktyg Ständigt uppdaterad och aktuell fakta. Utveckling pågår konstant, både tekniskt och innehållsmässigt.

#4

Uppläst ljud på allt innehåll Allt innehåll går att få uppläst. Talsyntes finns till all text, instruktioner, bildberättelser och uppgifter. Till utvalda läromedel, bland annat språk- och svenskläromedel, har röstskådespelare läst in texten.

#5

Undervisning på ditt sätt Följ ett färdigt upplägg i läromedlet eller bygg din egen planering där du kan blanda innehåll ur flera läromedel med ditt eget material.

#6

Unika filmer Låt eleverna se pedagogiska filmer. Använd dem som introduktion, repetition, för att visa en modell eller simulering.

#7

Lär på djupet och på bredden I texterna finns klickbara fördjupningar. Utvalda texter finns i både lättläst och standardversion. Som extramaterial finns ofta länklistor för att utforska ämnet vidare.

#8

Självrättande övningar Enkelt att öva, och öva igen! Eleverna får feedback direkt på sina svar samt lösningsförslag och facit som stöttar det egna lärandet.

#9

Tillgängligt lärande Funktionalitet och verktyg gör det möjligt för eleven att skräddarsy läromedlet efter sina behov. Textstorlek, typsnitt, bakgrundsfärg – allt går att justera för att göra lärandet individanpassat.

#10

Har internet gått ner? Ingen fara! Inte ens ett kraschat internet behöver störa lärandet. Nu går det att arbeta vidare en stund utan uppkoppling. Eleven kan fortsätta sitt påbörjade arbete offline – när uppkopplingen återställs synkroniseras materialet.

4

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 4

2019-10-24 16:02


Digilär och läsningen Som producenter av digitala läromedel är vi självklart insatta i digital läsning. Digilär har utvecklats i samverkan med specialpedagoger, lärare och forskare inom lässvårigheter och koncentrationsproblematik. Vi har fokuserat på tre delar för att underlätta läsning på skärm. Fokus och enkel navigering Digilärs gränssnitt är utvecklat för att vara intuitivt. Varje sida är avskalad och innehållet – t.ex. text och bild – är i fokus. Inställningar och menyer är dolda under ett fåtal knappar. Eleven kan även välja att bläddra i stället för skrolla, eller aktivera en läslinjal. Det är möjligt att dölja och anpassa bilder, färgmarkeringar och andra visuella element. Lässtöd i funktioner och innehåll Elever har olika behov. Därför finns funktioner och särskilt utvecklat innehåll i Digilär som stöttar individen. I varje del av Digilär är det möjligt att lyssna på texten. Typsnitt, textstorlek, kontrast och bakgrundsfärg kan justeras. Det finns även texter på flera nivåer, som lättläst och standard. Stöttning finns också i innehållet. Klickbara ordförklaringar beskriver svåra begrepp. Bilder och filmer introducerar och visualiserar textens innehåll. Klickbara fördjupningar och extramaterial skapar möjlighet att lära mer.

Exempel på val för ökad läsbarhet:

Läsförståelseträning och direkt feedback Låt eleverna arbeta med texten under och efter läsningen. Kopplat till texterna i Digilär finns alltid läsförståelsefrågor med facit eller självrättande övningar som ger direkt feedback. Eleven kan välja ut nyckelord och spara i egna ordlistor, och träna på dem med en självrättande ordträningsfunktion. Fördjupande uppgifter till texterna uppmanar till diskussion och reflektion. Som lärare kan du granska elevernas arbete och ge feedback direkt i Digilär.

Hur kan du jobba med digital läsning?

Digilärs stöd och funktioner ger möjlighet att underlätta elevens lärande vid läsning av digitala texter. Men vad kan du som lärare göra? Öva på att använda digitala verktyg och lär dig vad som fungerar. Din kunskap och motivation är ytterst avgörande för hur digitaliseringen i varje enskilt klassrum lyckas.

»Vi behöver förse eleverna med metoder för att kunna ta till sig texter i digital form med samma djupa förståelse som om de läst dem på papper.«

5

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 5

2019-10-24 16:02


Läromedel Läromedel Läromedel Sv

SVENSKA OCH SVA GYMNASIET

Mellanstadiet Sv

Ma

Bi

Svenska & Sva

Te Fy

Teknik

Ma

Matematik

Hi Ke

Historia

Bi

Biologi

Sh

Samhällskunskap

Fy

Fysik

Ke

Kemi

GeProva gratis i 30 dagar. Geografi Religionskunskap Ett ämne eller flera! digilar.se/prova Re

Läromedel Planera dinTe kurs Ge Sh Mellanstadiet Hi ReProva Sp Sv i 30Sva Ty gratis dagar. En Fy Bi Ke Ma gymnasiet och undervisning Ettför Fy ämne Sv eller Ke Maflera!Bi

Mellanstadiet

Svenska & Sva

Matematik

Teknik

Historia

Biologi

Högstadiet

Fysik

Kemi

Läromedel Läromedel Läromedel Läromedel Sv

Samhällskunskap

Religionskunskap Svenska & Sva

Geografi

Sva för förberedelseklass

Engelska

Med Digilär kan du bygga upp Högstadiet digilar.se/prova Svenska Matematik Biologi & Sva egna kurser och planera din Ke Te Ma Mellanstadiet Ge Sh undervisning stegRe för steg. Hi

Svenska & Sva

Matematik

Te

Teknik

Historia

Biologi

Samhällskunskap

Fysik

Religionskunskap

Kemi

Sv

Sva En NYHET! Sv Ma

Sp Ty Fr Te Sh Hi Fy Bi Ke Gymnasiet

Spanska

Tyska

Fysik

Kemi

Hi Bi Re

Teknik

NOKflex matematik

Historia

Samhällskunskap

Engelska

Spanska Teknik

Tyska Historia

Franska Samhällskunskap

Biologi Religionskunskap

Fysik Geografi

Svenska & Sva

Matematik

Biologi

Fysik

Kemi

Kemi

Teknik

NOKflex matematik

Historia

Religionskunskap Engelska

Biologi Historia

Samhällskunskap Sva för för nyanlända språkintroduktion Religionskunskap Sva för förberedelseklass

ka

Ke

Svenska & Sva

Sva för förberedelseklass

Engelska

Spanska

Tyska

Franska Teknik

Matematik

Svenska Biologi & Sva

Matematik Fysik

Biologi Kemi

Fysik

Kemi

Kemi

Teknik

NOKflex matematik

Historia

Samhällskunskap Svenska

Religionskunskap Sva för språkintroduktion Geografi

Pr

mg

Biologi

Fysik

Filosofi

Psykologi

Sociologi

Entrepenörsskap

Företagsekonomi

Fysik Samhällskunskap Engelska

Kemi Religionskunskap Spanska

Geografi

Franska

Italienska

Fö Hi Ty

Idr Sh Fr

Italienska Teknik

Franska Fysik

Naturkunskap NOKflex matematik Svenska Biologi

Psykologi

Sociologi

• Dela dina kurser med en eller flera elever.Gymnasiet Du kan Ps Soi Högstadiet Pr Re Hidig till Sh Ma även dela med kollegor och vikarier. Fi Pr Ge Ge Ke Sh Sh Te Välkommen Te Re Re Ma Ma Hi Hi in i Digilär! Sv Sva En Sp Fy Sv Sva Ty Bi En Fr Programmering

NOKflex matematik

Teknik

Kemi NOKflex matematik

Svenska & Sva

Sva för förberedelseklass

Ke Sva

igilär-folder-0902-2019.indd 2

ka

Franska

Franska Kemi

Historia

Historia Teknik

Te Sv En

Kemi

Teknik

Sva för språkintroduktion

Svenska Engelska

Engelska

Ma Sp Sva

NOKflex matematik Spanska Sva för språkintroduktion

Gymnasiet Sh Pr Hi Ma Ma Sv Sva En

Digilär-folder-0902-2019.indd 2Filosofi SamhällsReligionskunskap kunskap

NOKflex Samhällsmatematik kunskap

Historia Religionskunskap

Spanska

Tyska

Hi Ty En

Historia

Engelska Tyska

Re Hi Sp

Sh Sp Fr

SamhällsGeografi kunskap Svenska Franska

Pr Re It Ty

Samhällskunskap Franska Spanska

ProgramReligionsmering kunskap Italienska Tyska

Sh Fi Ty

Ps Re Fr

Religionskunskap Sva för Biologi språkintroduktion

Ma Ge Nk Fr

Soi Fi It

Digilär-folder-0902-2019.indd 2 SamhällsFilosofi ReligionsPsykologi Filosofi Sociologi kunskap kunskap Tyska

Re

Fi Filosofi

Läs mer om funktionaliteten på digilar.se.

6

gilär-folder-0902-2019.indd 2

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 6

NOKflex matematik

Historia

Samhällskunskap

Engelska Fysik

Spanska

Tyska

Franska

Hi It Bi

Sh Nk Fy

Re Bi Ke

Religionskunskap Italienska

Fi Fy

Ps Ke

2019-09-03 09:58 Psykologi

ReligionsHistoria kunskap

Religionskunskap

Programmering Geografi

Re It

Kemi

Spanska

Sh

Idrott och hälsa

Filosofi

Engelska

Samhällskunskap

Företagsekonomi

Fysik

SamhällsNOKflex kunskap matematik

Hi

Entrepenörsskap

Religionskunskap

Sva för språkintroduktion

Ma

Ent Ma Sp

Tyska

Biologi Kemi

ProgramHistoria mering

Pr

Sva för språkintroFysik duktion

NaturFranska kunskap

NOKflex matematik

2019.indd Program2 Digilär-folder-0902-2019.indd 2 Historia NOKflex mering matematik

Biologi Historia

Soi Ge Ty

Digilär-folder-0902-2019.indd 2 SamhällsHistoria NOKflex Geografi kunskap matematik

Svenska

Franska

Psykologi

Tyska

Digilär-folder-0902-2019.indd 2 SamhällsReligionsHistoria kunskap kunskap

Tyska Biologi

Filosofi

Spanska

NOKflex matematik

Spanska Franska

Religionskunskap

Engelska

Programmering

Svenska Engelska & Sva

Samhällskunskap

Ps Fy Ge

Sva för förberedelseklass

Svenska & Sva

Sva för förberedelseklass

Biologi

Fi Bi Re Fy

Biologi Religionskunskap

Kemi

Tyska

Franska

Re Nk Sh Bi

Naturkunskap Samhällskunskap

Religionskunskap

Geografi

Tyska

Italienska Historia

Fysik

Spanska

Spanska

Historia

Geografi Samhällskunskap

Religionskunskap Engelska Tyska

Italienska

Franska NOKflex matematik

Biologi

Engelska

Franska

NOKflex matematik

ReligionsHistoria kunskap

Samhällskunskap Sva för Spanska förberedelseklass

Bi

Tyska

Tyska Teknik

Matematik

Sva för språkintroHistoria duktion

It

Programmering

Teknik Samhällskunskap

Svenska

Fr Fr

Spanska Kemi

Geografi

Historia

Teknik

Ge

Spanska

Geografi

Engelska

Ty Ty

Re

Engelska

Svenska & Sva

ymnasiet Gymnasiet

v

Svenska Fysik Samhällskunskap Svenska & Sva

Geografi

Bi Biologi

Religions-Prova Geografi kunskap gratis i 30 da Ett ämne eller digilar.se/pro

Kemi

Sva för förberedelseklass

Geografi

Svenska & Sva

Högstadiet NU ÄR DET ÄNNU LÄTTARE ATT: Ge Ke genom Sh Te Re Ma Högstadiet Hi ellanstadiet •Mellanstadiet Jobba ämnesövergripande och tematiskt Sp Sv Sva En att kombinera innehåll från fl era olika läromedel Sp Fy Sv Sva Ty Bi Prova En Fr Prova Te Ge Sh Hi Re i Digilär. Sva i 30En dagar. gratis dagar. Sp Fy Fy v Sv Bi Ke Bi Gymnasiet Ke gratis i 30Sv Ma • Mixa Ma läromedelsinnehåll från Digilär med ditt eget Ett ämne eller Ett flera! ämne eller flera! eller externt material. Sh Pr Hi Ma Högstadiet digilar.se/prova Mellanstadiet Ge Ke • Planera Te dinMa Re digilar.se/prova Hipå kurs-Sh undervisning och lektionsnivå It Sp Sv Sva Ty En Fr KeProvaTe Ma Hi och med överblick Ge över vad Te Teförse eleverna Ge Sh Shen tydligRe Hi Hi Re de ska arbeta med – steg för steg. Du kan välja Sv vilketSva gratis En i 30Sp Fr dagar. Ty Fy Sv Bi Ke Ma innehåll som ska visas respektive döljas och du Gymnasiet Ett ämne eller flera! kan tidsinställa innehåll så att det syns just när Gymnasiet Ps Sh Pr Re Hi digilar.se/prova Fi Ma du väljer det. ögstadiet Högstadiet It Nk Sp Bi Sv • Sva Ty Ke En Fr Fy Ha en samlad plats att kommunicera med eleverna, Ke Sh Te Re Ma Hi Te Geockså följa Shuppgiftsnivå. Hipå enskild Re Du kan Sp Sv Sva En och Sp Sp Fy Fy v Sva ner Sv Sva Ty Ty Bi Bi En En Fr Fr granska deras arbete.

ka

Sh Fy Ge

Fr Franska

Italienska

Ps Psykologi

Italienska Biologi

Ps Ent Nk

NaturFysik kunskap

Soi Fö Bi

Idr Ent Fy

Fö Ke

Psykologi Entrepenörsskap

Sociologi Företagsekonomi

Idrott och Entrepenörshälsa skap

Företagsekonomi

Naturkunskap

Biologi

Fysik

Kemi

Soi Pju

Ent

Privatjuridik Sociologi

Entrepenörsskap

Ent Fr

Fi Nk

Filosofi

Naturkunskap

Soi Sociologi

Idr Idrott och hälsa

Idr

2019-09-03 09:58 Idrott och Företagshälsa ekonomi

2019-09-03 09:58

2019-09-03 09:58

2019-10-24 16:02

Fysik Geografi

Fö It

Ps Bi

Psykolog Biologi

Ent

Entrepenö skap


SVENSKA OCH SVA GYMNASIET

Digilär Svenska för gymnasiet

Digilär Sva för nyanlända

Digilär Svenska för gymnasiet är ett läromedel som täcker det centrala innehållet för kurserna Svenska 1 och 2. Här kan du välja ur ett stort material av bland annat texter, bilder, uppgifter och skönlitteratur till din undervisning. I Digilär Svenska får eleven möta vår gemensamma skönlitterära skatt genom utvald litteratur med uppgifter och teman kopplade. Författarpresentation och läsförståelsefrågor finns till alla texter som även är inlästa av röstskådespelare. Sammanlagt får ni tillgång till över 130 texter.

Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen på språkintroduktion. Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial lär sig eleven svenska genom en tydlig progression. Här finns ett stort material med själv­ rättande övningar och diagnoser som ger eleven stor möjlighet att träna. Eleven guidas in i språket genom en tydlig progression i teman om till exempel familjen, mat och fritid. Ett stort bildmaterial hjälper till att visualisera och konkretisera. Genom den tematiska läsningen får eleven lära sig grundläggande begrepp och fakta från andra vanliga skolämnen, som SV och NV.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Fyra läromedel i ett – handbok, språkvetenskapliga delar, litteraturhistoria och litteraturvetenskap samt intresseväckande teman. • Närmare 300 självrättande språk- och grammatik-­ övningar. • En omfattande samling antologitexter, med utdrag ur både skönlitteratur och saklitteratur. • Möjlighet att lägga till ditt eget material till läromedlet. • Bygg upp din egen kurs direkt i Digilär.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Grundläggande introduktion till SV- och NV-ämnena. • Intresseväckande och vardagsnära teman. • Inläst tal finns till alla delar av läromedlet. • I varje tema finns flertalet språkkapitel där eleven läser om den grammatik som förekommer i området. • Stort urval av självrättande övningar och inlämnings-­ uppgifter som eleven skickar till sin lärare för bedömning.

FÖRFATTARE Cecilia Lilja, Emma Sivedal, Linda Persson, Rikard Liljenskog, Charlotte Cedergren

FÖRFATTARE Anna-Karin Bengtsson (nivå 1, vardagsspråk) Gabrielle Hansen (nivå 2, skolspråk)

Titel: Digilär Svenska för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198302806

Titel: Digilär Sva för nyanlända Artikelnummer (ISBN): 9789198315509

7

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 7

2019-10-24 16:02


MODERNA SPRÅK GYMNASIET

Digilär Italienska för gymnasiet

Digilär Franska för gymnasiet 

Digilär Italienska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Italienska 1. Läromedel för Italienska 2 och 3 är under produktion. Här hittar du sex fylliga arbets­ områden med texter, övningar och realia. D ­ essutom ingår ett stort bibliotek med tematiska ordlistor, grammatik och mycket mer. Läromedlet ger dig som lärare möjlighet till stor variation i din undervisning tack vare det omfattande materialet. Varje arbetsområde innehåller flera lästexter, grammatikkapitel, realiakapitel, själv­ rättande övningar samt inlämningsuppgifter. Eleverna kan ta ansvar för sin egen inlärning genom att göra självrättande övningar, lyssna på hörövningarna och texterna och anpassa ljudfiler och texter efter sina egna behov.

Digilär Franska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för Franska 1, 2 och 3. Franska 4 kommer till ht 2020. Här hittar du sex fylliga arbets­områden per kurs och ett stort bibliotek med tematiska ordlistor, grammatiktabeller och mycket mer. Digilär Franska innehåller ett stort och varierande undervisningsmaterial. Varje arbetsområde innehåller lästexter, flera grammatikkapitel, en mängd självrättande övningar, inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, flera hörförståelseövningar, glosförhör och prov. Läromedlet uppdateras ständigt och behandlar vardagliga ämnen och annat som intresserar eleverna mest.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Hörövningar och läsförståelsediagnoser. • Skapa egna gloslistor och öva med självrättande glosförhör. • Möjlighet att testa kunskaperna direkt med självrättande quiz. • Varva enkelt mellan enskilt arbete vid skärmen och gruppuppgifter eller helklassaktiviteter. • Ett rikt och inspirerande bildmaterial.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Professionella röstskådespelare har läst in alla franska texter och bildberättelser. • Glosor kan sparas direkt från texten och testas i självrättande glosförhör med talsyntes. • Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer. • Självrättande diagnoser i alla arbetsområden. • Läs- och hörförståelseprov till alla arbetsområden.

FÖRFATTARE Manuela Ruppel Olsson

FÖRFATTARE Helena Wollin, Cyrille Harmant, Sophany Lundholm, Marie-Louise Sanner, Lena Wennberg Trolleberg

Titel: Digilär Italienska för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198303292

Titel: Digilär Franska för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442595

8

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 8

2019-10-24 16:02


MODERNA SPRÅK GYMNASIET

Digilär Tyska för gymnasiet

Digilär Spanska för gymnasiet

Digilär Tyska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Tyska 1, 2 och 3. Här finner du sex arbetsområden per kurs och ett stort bibliotek med tematiska ordlistor, grammatiktabeller och mycket mer. Läromedlet har ett tematiskt upplägg som bygger på progression. Varje arbetsområde för Tyska 1 och 2 innehåller sex lästexter, åtta grammatikkapitel, ett realiakapitel och en mängd olika övningar. Tyska 3 repeterar all grammatik och lägger ett stort fokus på basordförrådet så att alla elever kan läsa kursen oavsett förkunskaper. Tyska 3 repeterar all grammatik och har fokus på basordförrådet. Tyska 4 repeterar de viktigaste grammatiska momenten.

Digilär Spanska för gymnasiet är ett komplett läromedel som täcker hela det centrala innehållet för kurserna Spanska 1, 2, 3 och 4. Läromedlet bygger på progression och eleverna lotsas stegvis in i språket. Varje arbetsområde för Spanska 1 och 2 innehåller fem lästexter, flera grammatik­kapitel och en mängd olika övningar. Spanska 3 repeterar mycket grammatik och lägger stort fokus på basordförrådet så att alla elever kan läsa kursen oavsett förkunskaper. På Spanska 4 får eleverna grammatiska förklaringar på spanska. Dessutom finns flera realiakapitel per arbetsområde – även de är på spanska.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Ett tematiskt uppbyggt läromedel med en tydlig progression. • Många repetitionskapitel för grammatiska moment. • Texter om verkliga människor som har en anknytning till den tyskspråkiga världen. • Professionella röstskådespelare har läst in alla tyska texter och bildberättelser. • Självrättande diagnoser samt hör- och/eller läsförståelse­övningar i alla arbetsområden.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Direktöversatta glosor i texterna som kan användas i automatiska glosförhör. • Professionella röstskådespelare har läst in de spanska texterna. • Spanskbiblioteket ingår med bland annat Ordskafferiet, Bildbank, Den spansktalande världen (realia), Produktionsuppgifter samt Länkskafferi. • Glosor kan sparas direkt från texten och testas i självrättande glosförhör med talsyntes. • Diagnoser och läs- och hörförståelseprov ingår.

FÖRFATTARE Melissa Westerlund, Lena Johansson

FÖRFATTARE Joanna Engstedt, Fernando Lopez, Santiago Villalobos

Titel: Digilär Tyska för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198315561

Titel: Digilär Spanska för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198302882

9

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 9

2019-10-24 16:02


ENGELSKA GYMNASIET

Prova gratis

Digilär Engelska för gymnasiet Digilär Engelska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kurserna Engelska 5, 6 och 7. Digilär Engelska ger stora möjligheter till variation och individanpassning i din undervisning. Varje kurs innehåller arbetsområden med läromedelstexter och autentiska texter. Här finns bland annat ett arbets­ område om den engelsktalande världen, kapitel till eleverna om hur de tränar de olika färdigheterna samt inspirationskapitel till dig som lärare. Varva mellan självrättande övningar och större inlämningsuppgifter. Professionella röstskådespelare har läst in alla texter.

Att skapa ett testkonto är kostnads­fritt och det gäller i 30 dagar. Under den perioden kan du använda ditt konto hur mycket du vill och du har inga förpliktelser att beställa när perioden är slut. digilar.se/prova

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Texter om fenomen och personer från alla hörn i den engelskspråkiga världen. • Skapa egna gloslistor och testa kunskapen i självrättande quiz. • Läs- och hörförståelseprov till alla arbetsområden. • Theme of the month är 25 olika teman med anknytning till aktuella ämnen • Eleven kan lämna in svar genom text, film, bild eller ljud.

FÖRFATTARE Agnes Waiswa Medförfattare: Kajsa Lidfors, Linda Jensen Titel: Digilär Engelska för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198302813

10

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 10

2019-10-24 16:02


SV-ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet

Digilär Religionskunskap för gymnasiet

Digilär Samhällskunskap för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Samhällskunskap 1a, 1b, 2 och 3. Det är ett omfattande och engagerande läromedel som låter eleven ta sig an samhällskunskapsämnet från flera håll. Materialet innehåller bland annat ständigt uppdaterade texter och bilder, flera interaktiva diagram samt en mängd arbetsuppgifter kopplade till aktuella samhällsfrågor. Demokratins grunder och demokratin i vardagen, källkritik på nätet, massmediers demokratiska roll och nationella minoriteter är några ämnen som lyfts fram. Läromedlet fylls på kontinuerligt med Månadens tema och Nutidskrysset som lyfter de mest aktuella samhällsfrågorna.

Digilär Religionskunskap för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1. Innehållet baseras på det populära och nyreviderade läromedlet Religion 1 från Natur & Kultur. Digilär Religionskunskap för gymnasiet inspirerar till att fundera och resonera kring en mängd olika frågor kopplade till olika religioner och livsåskådningar. De intresseväckande texterna och bildmaterialet öppnar upp för olika sätt att se på relationen mellan vetenskap och religion, hur religion skiljer sig åt i världen och vilka likheter och skillnader man kan finna mellan olika trosuppfattningar. Dina elever lär sig att förhålla sig till olika etiska modeller och hur de används för att utveckla och fördjupa etiska resonemang.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Omfattande läromedel med koppling till aktuella ämnen och forskning. • Texter och uppgifter som väcker intresse, utmanar eleverna och lockar till diskussion. • Klickbara fördjupningar och ett bibliotek som ger chans till vidare läsning. • Självrättande quiz och instuderingsfrågor. • Ständigt uppdaterat material med Månadens tema och Nutidskrysset.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Begreppslistor med träning till varje kapitel. • Lärarhandledning. • Examinationsuppgifter till varje arbetsområde. • Mediepedagogiskt arbetssätt med bl.a. bildanalysuppgifter. • Klickbara ordförklaringar i texten.

FÖRFATTARE Anders Waldt

FÖRFATTARE Katarina Lycken, Lennart Göth, Veronica Wirström

Titel: Digilär Samhällskunskap för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198302844

Titel: Digilär Religionskunskap för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198302851

11

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 11

2019-10-24 16:02


SV-ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Historia för gymnasiet Digilär Historia för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Historia 1a1, 1b, 2a och 2b. Läromedlet innehåller texter, historiska bilder och kartor tillsammans med ordförklaringar, fördjupningar och uppgifter. Dessutom ingår Historiebiblioteket. I Digilär Historia för gymnasiet hittar du en mängd reflektions­frågor, instuderingsfrågor och intressanta övningar. Källkritik och historiebruk genomsyrar hela läromedlet. Med en tematisk struktur får eleverna ta sig an historien med ett kritiskt förhållningssätt. De många läsförståelsefrågorna och analys- och diskussionsuppgifterna hjälper eleven att befästa sina nya kunskaper. FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Historiebiblioteket med bildberättelser, historiska kartor och extramaterial ingår. • Klickbara fördjupningar direkt i texten. • Möjlighet att testa kunskaperna direkt med självrättande quiz. • Ständigt uppdaterat med aktuella frågor som Ett växande miljömedvetande och Kvinnans roll i samhället. • Standard och avancerad textversion tillgänglig till merparten av texterna.

Historiebiblioteket Historiebiblioteket används för fördjupning i historie­ ämnet. Förutom över 1800 sidor fördjupningstexter i historia finns här också historiska kartor, bilder, länkar, självrättande quiz och bildserier. Bilder: Sveriges mest omfattande historiska bildarkiv. Sammanlagt finns här 2 437 bilder tillgängliga. Bildberättelser: 41 bildberättelser som täcker det allra mesta av historien från forntid till nutid. Kartor: En stor mängd historiska kartor som kan förstoras och ändra fokus på. Textavsnitt: Ett bibliotek bestående av 1800 sidor bredvidläsningstexter. Här finns över 400 kortare grundläggande artiklar som kan fördjupa elevernas kunskaper inom historiens epoker. Därutöver finns det 130 mer omfattande artiklar. Historiebiblioteket ingår när du köper Digilär Historia för gymnasiet. Kan även köpas separat.

FÖRFATTARE Stellan Wigh, Anders Waldt, Anna Nyberg, Martin Martinez

FÖRFATTARE Stellan Wigh

Titel: Digilär Historia för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198302837

Titel: Historiebiblioteket Artikelnummer (ISBN): 9789198302875

12

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 12

2019-10-24 16:02


SV-ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Filosofi för gymnasiet 

Digilär Psykologi för gymnasiet

Digilär Filosofi för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för Filosofi 1. Med en tydlig struktur speglar läromedlet bredden inom filosofiämnet och erbjuder en mängd spännande texter och tankeväckande bilder. Digilär Filosofi låter eleverna ta sig an filosofin från flera olika håll. Du hittar både historiska och tematiska delar i läromedlet och du kan enkelt kombinera texterna med annat fördjupningsmaterial, som till exempel filosofiska originaltexter. Materialet är väl anpassat efter det begränsade antalet undervisningstimmar som följer med en 50-poängskurs.

Digilär Psykologi för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Psykologi 1 och 2a. I Digilär Psykologi tar sig eleven an ämnet genom aktuella texter tillsammans med intresseväckande bilder och uppgifter. Läromedlet bygger på Natur & Kulturs läromedel Med nya ögon. Med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden synliggörs sambandet mellan individen och centrala psykologiska perspektiv och aktuell forskning. Elevens förståelse för sig själv och för sin omvärld fördjupas. I de större slutuppgifterna får eleverna chans att testa och visa sina nya kunskaper. Socialpsykologi, Stress och Tillämpad psykologi är några av de arbetsområden som ingår.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Djupdykning i de stora filosoferna, deras begrepp och metoder. • Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texterna. • Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer. • Träna på begrepp i självrättande begreppsförhör. • Du som lärare kan enkelt lägga till eget material.

»Digitala läromedel är ett sätt att individanpassa undervisningen i skolan. »

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Inspirerande text med utgångspunkt i elevernas tankar, känslor och beteenden. • Intresseväckande reflektionsuppgifter och större slutuppgifter. • Exempelrutor på intressanta och aktuella experiment inom psykologin. • Självrättande instuderingsfrågor och quiz. • Gedigen lärarhandledning med kommentarer av uppgifter och tips på elevaktiverande övningar.

FÖRFATTARE Anders Eckerström

FÖRFATTARE Marie Almroth, Linnéa Svärd

Titel: Digilär Filosofi för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198302899

Titel: Digilär Psykologi för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442502

13

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 13

2019-10-24 16:02


ÖVRIGA ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Sociologi för gymnasiet

Digilär Företagsekonomi för gymnasiet 

Digilär Sociologi för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Sociologi. Här finns bland annat välfyllda och aktuella texter, komplett lärarhandledning och många inspirerande uppgifter. Digilär Sociologi för gymnasiet är ett omfattande och engagerande läromedel där eleven får ta sig an ämnet genom tematexter och ett rikt bildutbud. Här finns ett omfattande material att arbeta med och många stora arbetsuppgifter kopplade till sociologiska teorier. Några av läromedlets teman är Konsumism,  Vi och dom – synen på de andra, Sociala medier och Sexualitet.

Digilär Företagsekonomi för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Företagsekonomi 1 och 2. Här finns bland annat en omfattande lärarhandledning, filmer och fördjupningstexter. Digilär Företagsekonomi för gymnasiet är ett läromedel där eleven får följa utvecklingsfaserna för en rad olika företag. I de många arbetsuppgifterna får eleverna arbeta med ämnen knutna direkt till företagsvärlden, bland annat affärsplaner, budgetering och bokslut. Matematik för ekonomer, företagens roll i samhället och att arbeta i projekt är några av de ämnen som lyfts fram.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Omfattande och engagerande med direkt koppling till aktuella ämnen och forskning. • Centrala sociologiska teorier vävs in i uppgifter. • Gedigen metoddel som stöttar eleverna att använda sociologiska metoder. • Självrättande quiz. • Inspirerande lärarhandledning indelat per arbetsområde.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Filmer som porträtterar aktuella företag och entreprenörer. • Reflektionsuppgifter och praktiska uppgifter kopplade till ekonomisk redovisning/kalkyl. • Självrättande övningar och quiz där eleven får direkt feedback. • Uppgifter där eleven får öva sina färdigheter i kalkylprogram, bokföring och budgetering. • Aktuella och inspirerande exempel på företag och entreprenörer.

FÖRFATTARE Lisa Sparrström, Anna-Lena Wingqvist

FÖRFATTARE Fredrik Bernelf

Titel: Digilär Sociologi för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442557

Titel: Digilär Företagsekonomi för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442540

14

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 14

2019-10-24 16:02


ÖVRIGA ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Entreprenörskap för gymnasiet 

Digilär Privatjuridik för gymnasiet

Digilär Entreprenörskap för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kurserna Entreprenörskap samt Entreprenörskap och företagande. Digilär Entreprenörskap för gymnasiet är baserat på Mitt UF-företag – entreprenörskap på riktigt (från Ung Företagssamhet). Läromedlet är ett omfattande och enga­ger­ande läromedel där eleven får genomföra kursen genom inspirerande text och praktiska övningar. Här finns ett tydligt upplägg med text, uppgifter och länkat material för de elever som ska starta och driva företag i kursen Entreprenörskap och företagande. Läromedlet innehåller följande huvuddelar: Inför ditt UF-år, Starta, Driva och  Avveckla. Här finns även länkar till UF:s poddar  Läxpodden och Innovationspodden.

Digilär Privatjuridik för gymnasiet är ett komplett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Privatjuridik. Här finns en omfattande lärarhandledning, elevaktiverande arbetsuppgifter, begreppslistor med övningar och fördjupningstexter. Läromedlet berör bland annat autentiska rättsfall, rättens del i demokratin där den aktuella kopplingen till samhället är en naturlig del av textmaterialet, rätts­filosofi och etik. I de många arbetsuppgifterna får eleverna arbeta med ämnen knutna direkt till juridiken. Större arbetsuppgifter varvas med självrättande övningar där elever får öva på begrepp kopplade till juridikämnet. I biblioteksdelen finns det exempel på juridiska dokument som äktenskapsförord och avtalstexter.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Baserat på Ung Företagsamhets framgångsrika upplägg av kursen entreprenörskap och företagande. • Tydligt upplägg som följer UF-företagets olika utvecklingsfaser. • Inspirerande filmer. • Praktiska uppgifter som stöttar elevernas projekt att driva företag. • Omfattande lärarhandledning med många lektionstips.

FÖRFATTARE Michael Lindquist Titel: Digilär Entreprenörskap för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442571

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Omfattande lärarhandledning. • Autentiska rättsfall ingår. • Begreppslistor med möjlighet till självrättande förhör. • Klickbar fördjupning direkt i texterna. • Möjlighet att som lärare lägga till eget material.

FÖRFATTARE Fredrik Bernelf Titel: Digilär Privatjuridik för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442328 Utkommer ht 2020

15

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 15

2019-10-24 16:02


MATEMATIK OCH NV-ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Kemi för gymnasiet 

Digilär Biologi för gymnasiet

Digilär Kemi för gymnasiet täcker det centrala innehållet i kursplanen. Här hittar du intresseväckande texter, ett stort bildmaterial och ett omfattande studiematerial som inkluderar en rad olika typer av uppgifter. Inför skolstarten 2020 kompletteras läromedlet med Kemi 2. Digilär Kemi bygger på Natur & Kulturs populära läromedel Reaktion Kemi. Med en tydlig struktur, många laborationer och quiz till alla kapitel får dina elever studera kemi på ett lättfattligt och intresse­ väckande sätt. Sist i varje kapitel finns en översikt med en sammanställning av de nya begreppen, en sammanfattning av innehållet och en reflektionsuppgift. Det finns även begreppsförhör till varje kapitel med självrättande funktionalitet. Utöver detta finns många laborationer och större uppgifter att göra i grupp.

Digilär Biologi 1 och 2 är heltäckande, heldigitala läromedel som utgår från det centrala innehållet i kursplanen. Digilär Biologi är baserat på Natur & Kulturs läromedel Insikt Biologi och har ett lättillgängligt språk som hjälper till att skapa nyfikenhet för ämnet. Texterna är berättande och exemplen utgår ifrån elevens perspektiv. Eleverna får mer än faktakunskaper – de uppmuntras till egen analys och reflektion. Till varje kapitel finns instuderingsfrågor med lösningsförslag, självrättande övningar som tränar begreppen samt diskussionsuppgifter, fördjupningar och fältstudier. I Biblioteket och klickbara fördjupningar finns bredvidläsningstexter som ger fördjupade kunskaper. Eleverna skriver sina laborationsrapporter direkt i plattformen och du kan enkelt kommentera och bedöma dem.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Modeller som visualiserar och tydliggör kemin. • Begreppsträning och quiz till varje kapitel för att befästa innehållet. • Uppgifter med fullständiga lösningar till alla kapitel. • Massor av laborationer och olika typer av större uppgifter. • Matiga lärarhandledningar till hjälp.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Filmer, animeringar och simuleringar. • Begreppslistor och självrättande förhör. • Elevnära språk och koppling till elevens vardag. • Laborationer, projektarbeten och fältstudier. • Matiga lärarhandledningar med utvalda provuppgifter.

FÖRFATTARE Helena Danielsson Thorell, Emma Johansson

FÖRFATTARE Lena Brynhildsen, Henrik Brändén, Magnus Ehinger

Titel: Digilär Kemi för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442519

Titel: Digilär Biologi för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442526

16

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 16

2019-10-24 16:02


MATEMATIK OCH NV-ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Naturkunskap för gymnasiet

Digilär Fysik för gymnasiet

Digilär Naturkunskap för gymnasiet omfattar hela det centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2. Läromedlet bygger på Natur & Kulturs Insikt Naturkunskap. Här finns intresseväckande texter, ett omfattande bild- och studiematerial. Det finns en stor variation av uppgifter – instuderingsfrågor med lösningsförslag, diskussionsuppgifter, laborationer, fördjupningar och fältstudier. Dessutom ingår Forskningstorget där vi lyfter den senaste forskningen inom naturvetenskap och teknik i en text med tillhörande uppgifter och tips på vidare läsning. Perfekt att använda på en lektion eller som fördjupningsmaterial.

Fysik 1 är första delen i vårt ämnesblock i Digilär Fysik för gymnasiet. Det är ett läromedel som utgår från det centrala innehållet i kursplanen enligt Gy 11. Under läsåret 2020 kompletterar vi med Fysik 2. Digilär Fysik för gymnasiet är ett nytt läromedel som visar att fysik är fantastiskt och spännande. Vardagsfysik såväl som partikelfysik fascinerar och väcker frågor och ett riktat språk samt vardagliga anknytningar hjälper till att förmedla budskapet. Det finns ett stort antal quiz och självrättande övningar som stöttar när det gäller förståelsen för ovanliga ord och ämnesbegrepp. Samtliga räkneuppgifter har fullständ­ iga lösningar.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Självrättande instuderingsfrågor med svar till varje kapitel, för att befästa innehållet. • Lär tillsammans – diskussionsuppgifter, gruppuppgifter, klassuppgifter. • Fältstudier och laborationer. • Forskningstorget – nyskrivet och aktuellt lektionsmaterial. • Inspirerande text och utvalda bilder som förstärker texten, samt repetition i sammanfattningen.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Filmer och simuleringar som illustrerar fysiken. • Många spännande laborationer. • Elevnära språk och exempel. • Uppgifter med lösningsförslag. • Quiz och självrättande övningar för att befästa kunskap. Det piggaste fysikläromedlet på marknaden!

FÖRFATTARE Lisa Kirsebom, Anna Lodén, Helen Forsgren

FÖRFATTARE Anna Kullander Sjöberg, Susanna Nilsson, Lennart Boström, Börje Ekstig

Titel: Digilär Naturkunskap för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442496

Titel: Digilär Fysik för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442533

17

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 17

2019-10-24 16:02


MATEMATIK OCH NV-ÄMNEN GYMNASIET

NOKflex Matematik för gymnasiet NOKflex Matematik ger dig kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i digitalt format. Här får du allt du kan förvänta dig av ett heldigitalt läromedel i matematik. Från Matematik 5000, Natur & Kulturs populära tryckta läromedel har vi hämtat ett gediget innehåll. Utöver texter och övningar finns det en mängd digitala tillägg. Filmade genomgångar, direkt återkoppling och ett spelliknande poängsystem är några. Det adaptiva övningsverktyget anpassar sig efter elevens tidigare svar. Du som lärare kan också välja ut övningar. Ledtrådar och lösningar underlättar elevens övning på egen hand. Utöver detta har vi utvecklat ytterligare ett stöd för dig som lärare. Vi kallar det lektionsaktiviteter, och det kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 2.0. Här finns en bank av aktiviteter som vilar på veten­ skaplig grund, med syftet att få eleverna att prata om matematik. FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Heltäckande och kvalitetssäkrat innehåll. • Färdiga lektionsaktiviteter. • Statistik som skapar överblick. • Möjlighet att samla in och visa upp lösningar digitalt. • NOKflex Code – programmering i matematik ingår.

NOKflex Code – programmering för gymnasiet NOKflex Code är ett nytt läromedel i programmering i matematik, speciellt framtaget för gymnasiet. Hur knyter man ihop programmering och matematik på ett naturligt sätt? Svaret är NOKflex Code. Läromedlet är heldigitalt och innehåller både teori och uppgifter om programmering i matematik. Dessutom ingår en webbaserad programmeringsmiljö där eleverna enkelt kan skriva och köra program. Inget behöver laddas ned eller installeras på elevernas datorer. Produkten är uppbyggd i dels längre slingor där eleven går igenom olika områden inom programmering och dels kortare slingor med nära koppling till matematiska uppgifter och problemlösning. FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Programmering i matematik och problemlösning. • Inbyggd webbaserad programmeringsmiljö. • Inga förkunskaper behövs. • Programmeringsspråket är Python. • Ingår utan extra kostnad i NOKflex Matematik men kan även köpas separat.

FÖRFATTARE Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne, Kajsa Bråting

FÖRFATTARE Mattias Åman

Titel: NOKflex Matematik för gymnasiet Se ISBN och övrig beställningsinformation på nok.se.

Titel: NOKflex Code Programmering för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789127453319

18

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 18

2019-10-24 16:02


MATEMATIK OCH NV-ÄMNEN GYMNASIET

Digilär Programmering för gymnasiet

Digilär Idrott och hälsa för gymnasiet

Digilär Programmering 1 i C# är ett helt nyskrivet läromedel. Programmering är ett praktiskt ämne och eleven kan inte utveckla färdighet i programmering utan att själv skriva kod. Läromedlet innehåller tydliga videogenomgångar som är anpassade till vanligt förekommande plattformar som används i skolan. Här går vi igenom allt ifrån programmeringens historia, hur programmering påverkar vårt dagliga liv samt olika gränssnitt. Dessutom ingår en mängd uppgifter för praktiskt arbete och övning på att skriva kod, både quiz och självrättande övningar samt större uppgifter.

Digilär Idrott och hälsa för gymnasiet är ett komplett och heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i kursen Idrott och hälsa 1. Här finns bland annat fördjupningstexter, filmer samt praktiska och teoretiskt övningar. Eleven möter Idrott och hälsa genom text, bild, ljud och film. Här finns ett gediget material att arbeta med, komplett lärarhandledning och ett stort antal arbetsuppgifter för eleven att visa alla sina kunskaper i. Livsstil och fysisk aktivitet, Friluftsliv, Mental träning och spänningsreglering samt Ergonomi är några av läromedlets arbetsområden. Unika filmer där vi får följa några ungdomar som utövar var sin sport kan användas som introduktion eller intresseskapare.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Videogenomgångar som förklarar steg för steg hur du kodar i C#. • Quiz för att befästa kunskapen. • Fördjupningar och länkar under extra material för den som vill lära mer. • Färdiga programmeringsuppgifter att sätta igång med. • Lärarhandledningar till hjälp för läraren.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Inspirerande filmer och omfångsrikt bildmaterial. • Självrättande övningar. • Elevaktiverande uppgifter som inspirerar till individ­anpassad träning och elevledda grupp­övningar. • Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer. • Lärarhandledningar indelat per arbetsområde.

FÖRFATTARE Göran Häljestam

FÖRFATTARE Henrik Gustavsson, Christian Nelin

Titel: Digilär Programmering för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442564

Titel: Digilär Idrott och hälsa för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198442588

19

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 19

2019-10-24 16:02


Läromedel

IDROTT OCH HÄLSA ÅK 7–9

Mellanstadiet Läromedel Fy Sv åk Bi Ma 7–9 för

Prova gratis i 30 dagar. Ett ämne eller flera! digilar.se/prova

Ke

Läromedel äromedel Läromedel edel Läromedel Svenska & Sva

Matematik

Te

Hi

Teknik

Historia

Biologi

Fysik

Sh

Samhällskunskap

Re

Religionskunskap

Kemi

Ge

Geografi

Mellanstadiet Högstadiet

va va 0 0 dagar. dagar. eller eller flera! flera! nstadiet e/prova e/prova

Ma

Matematik

Bi

Sv

Svenska Svenska & & Sva Sva

Te Ke Fy

Teknik Kemi

Ma Sva

Fy Sp

Bi En

Fysik

Hi Te Ke

Biologi Engelska

Fysik Spanska

Samhällskunskap

tadiet nstadiet Ge Sva En Te Bi Ma Kemi

Religionskunskap Svenska & Sva

Svenska & Sva

Matematik

Sva för förberedelseklass

Engelska Teknik

Spanska Historia

Matematik

Biologi

Fysik

Geografi

Te Ty Hi Bi nasiet tadiet Sh Sva Ent Sva Teknik

Tyska Historia iologi Biologi

Samhällskunskap Sva för språkintroEntrepenörsduktion skap

Sva för förberedelseklass

Ma Ty Te

NOKflex matematik Tyska Teknik

nasiet Re 2 Religionskunskap

Sva

Sva för språkintroduktion

Sva för för nyanlända förberedelsespråkintroklass duktion

Digilär-folder-0902-2019.indd NOKflex Historia matematik Svenska Biologi Franska ReligionsSamhällskunskap kunskap Fysik Kemi Fysik Kemi Svenska Sva för & Sva förberedelseklass

Re En Fö Ke En

Religionskunskap Engelska Kemi FöretagsFöretagsekonomi ekonomi

Pr Ge Sp Idr Te Sp

Fi Pr En 20

Spanska

Ma Ty Ma Ty

NOKflex matematik

Spanska Idrott och och Teknik Idrott hälsa hälsa

Tyska NOKflex matematik Tyska

Italienska Naturkunskap Historia 2019-09-03 Samhälls09:58 2019-09-03 09:58 kunskap Sva för Engelska språkintroduktion

Ps Ma Sp

Re En Ke Sp

Engelska

Digilär-folder-0902-2019.indd 2 SamhällsReligionsHistoria kunskap kunskap

Franska NOKflex matematik Svenska

Spanska Spanska Historia

Högstadiet Sh Hi Ma Hi Bi Fr Ge Re Sv Sva

Religionskunskap Engelska Kemi

Programmering Geografi

Spanska

Engelska Teknik

2 Samhällskunskap Sva för språkintroFysik duktion Geografi

Gymnasiet Sh Re Hi It Nk Fr Sh Ma Hi Sv Sva En Engelska

Fy

Franska

Re

Ge

Bi

Fy

Ke

Ty Sh

Fr Re

It Bi Ge

Tyska Tyska Samhällskunskap

Franska Franska Religionskunskap

Fy Nk

Bi

Biologi Fysikdagar. Italienska NaturBiologi gratis i 30 kunskap Geografi

Ke

Fy

Fysik

Kemi

FEM Ett SNABBA OM eller INNEHÅLLET ämne flera! digilar.se/prova Biologi Fysik Kemi • Filmer – instruktionsfilmer och porträtt av olika digilar.se/prova idrotter. • Självrättande övningar. SamhällsReligions-Prova Filosofi Psykologi Sociologi EntrepenörsFöretagsNOKflex Teknik Historia SamhällsReligionsGeografi Historia NOKflex kunskap kunskap skapsom vill ekonomi matematik kunskap kunskap matematik • Klickbara fördjupningar för den lära mer. gratis i 30 dagar. Tyska Franska Biologi Fysik • Möjlighet för dig som lärare att lägga till eget Geografi ReligionsSamhällskunskap kunskap material och uppdrag. Svenska Sva för EttEngelska Tyska Franska Biologi Fysik Spanska ämne eller flera! & Sva förberedelseKemi • Praktiska uppgifter varvas med teoretiska och klass digilar.se/prova lärarhandledningen stöttar dig på vägen.

Ke Pr Te Ma Sp Ty Sh Hi Fy Ke Gymnasiet Högstadiet Sh Ma Hi Sv Sva Fy Bi Fr Ge Sh Re Ke Fy Sv Sva En Kemi Programmering

Kemi Tyska

Mellanstadiet Ge Sh Re Sh Ma Hi

äromedel Hi Ke

Historia

Bi

Fr

Digilär Idrott och hälsa för högstadiet är ett Ett ämne eller flera! Biologi Fysik komplett och heldigitalt läromedel som täcker det digilar.se/prova centrala innehållet i kursen Idrott och hälsa för årskurs 7–9. Här finns bland annat fördjupningstexter, filmer Prova samt praktiska och teoretiska övningar. Prova gratis i 30 dagar. Geografi ReligionsI Digilär Idrott och hälsa kan eleven möta Idrott Historia SamhällsNOKflex Teknik Historia SamhällsReligionsGeografi kunskap kunskap matematik kunskap kunskap 30 dagar. och hälsa genom text, bild, ljud och film.gratis Här finnsi ett Ett ämne eller flera! Kemi omfattande text- och bildmaterial om bl.a. friluftsliv, Ett ämne eller flera! digilar.se/prova Svenska Matematik Biologi Fysik Kemikost och idrott, idrott och säkerhet med träningslära, & Sva digilar.se/prova en balans mellan teori och praktik. Läromedlet innehållProva er en komplett lärarhandledning och ett stort antal Prova gratis i 30 dagar. arbetsuppgifter för eleven att visa alla sina kunskaper i. Geografi Matematik Sva för förberedelseklass

Sv Ma Högstadiet Gymnasiet Mellanstadiet Ge Sh Re Sp Sv Sva En Te Hi Fy flera! Sv Bi eller Ke MaEtt ämne Biologi

Ke Ty

Digilär Idrott och hälsa Prova för högstadiet  gratis i 30 dagar.

Soi Hi Ty

Ge Sp Te Ty

Geografi Spanska Teknik

Gymnasiet Sh Hi It Fr Sh Hi Sv Sva Bi Fr Tyska

Sh Re Fy En

Fi Re

Ps Ge

Soi

Ent

Sp

Ty

Fr

Bi

Fy

Ty Ma Fr

Fr Hi Bi

It Sh Fy

Nk Re

Bi Ge

Tyska NOKflex matematik

Franska Historia

Italienska Samhällskunskap

Franska

Biologi

Fysik

Re Nk Re En Fy

Soi Ke Fr

Historia

Samhällskunskap

Psykologi

Sociologi

Italienska Samhällskunskap Sva för språkintroBiologi duktion

Naturkunskap Religionskunskap Engelska Fysik

Biologi Geografi

Fysik

Kemi

Spanska

Tyska

Franska

Filosofi

Psykologi

Sociologi

Entrepenörsskap

Företagsekonomi

Idrott och hälsa

Biologi ProgramReligionsmering kunskap Spanska

Fysik NOKflex Geografi matematik

Kemi Historia

Samhällskunskap

Religionskunskap

Filosofi

Tyska

Franska

Fi Bi Pr Re Sp

Ent Sh Fr

Filosofi

Psykologi

Programmering

NOKflex matematik

Sociologi Entrepenörsskap Digilär-folder-0902-2019.indd SamhällsHistoria kunskap

Engelska

Spanska

Tyska

Franska

Ps Fy Ma Ge Ty Fö Re It

Företagsekonomi 2 Religionskunskap Italienska

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 20

Soi Ke Hi Fr

Idr Fi Nk

Idrott och hälsa

Filosofi

Ps Fy Ty

Franska Historia

Svenska Franska

Religionskunskap

Fi Bi Ge Sp

Naturkunskap Religionskunskap

Biologi Geografi

Ent

Fy

Fysik

Idr Idrott och hälsa

Ke

2019-09-03 09:58

Kemi

Idr

Nk

Entrepenörsskap

Företagsekonomi

Idrott och hälsa

Italienska

Naturkunskap

Biologi

Sociologi

Entrepenörsskap

It

FÖRFATTARE Kristian Berglin, Henrik Gustavsson, Christian Nelin

Idr Ent Fö Ps Sh Soi Re Fi ItTitel: Digilär Nk IdrottBi Ke och hälsa Fy för högstadiet Psykologi

Artikelnummer (ISBN): 9789198442311 NaturBiologi Fysik Kemi kunskapht 2020 Utkommer

Bi

Fy Fysik

Ent

2019-09-03 09:58

Företagsekonomi

Italienska

Ps Bi

Soi Fy

Ent Ke

Idr

Företagsekonomi

Idrott och hälsa

2019-09-03 09:58

Filosofi

Psykologi

Sociologi

Entrepenörsskap

Naturkunskap

Biologi

Fysik

Kemi

K

2019-10-24 16:02

I h


SVENSKA & SVA ÅK 7–9

Digilär Svenska & Sva för högstadiet

Digilär Sva för nyanlända

Digilär Svenska & Sva för högstadiet är ett komplett och fylligt digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för svenska och sva för årskurs 7–9. I Digilär Svenska & Sva finns utvald skönlitteratur och andra autentiska texter kopplade till läromedlets arbetsområden och teman. Till samtliga texter finns en presentation av författaren samt läsförståelsefrågor. Lyssna på texterna som är inlästa av röstskådespelare. Drygt hundra skönlitterära och autentiska texter finns samlade i den tillhörande antologin i läromedlets bibliotek.

Digilär Sva för nyanlända är ett digitalt övningsmaterial för den första språkinlärningen på språkintroduktion. Genom elevnära, korta texter och ett stort bildmaterial lär sig eleven svenska genom en tydlig progression. Här finns ett omfattande material med självrättande övningar och diagnoser som ger eleven stor möjlighet att träna. Eleven guidas in språket genom en tydlig progression i teman om till exempel familjen, mat och fritid. Ett stort bildmaterial hjälper till att visualisera och konkretisera. Genom den tematiska läsningen får eleven lära sig grundläggande begrepp och fakta från andra vanliga skolämnen, som SO och NO.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Det finns möjlighet att lägga till eget material och planera din undervisning på kurs- och lektionsnivå. • All text, uppgifter och instruktioner kan fås upplästa. • Ett stort antal prisbelönta funktioner och verktyg, som anpassning av typsnitt, textstorlek och bilder, för att underlätta digital läsning. • Handbok med övningar och instruktioner för tala, läsa, skriva, källkritik och studieteknik ingår. • Läromedlet består av två delar – en för svenska och en för sva.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Grundläggande introduktion till SO- och NO-ämnena. • Intresseväckande och vardagsnära teman. • Inläst tal av röstskådespelare finns till alla delar av läromedlet. • I varje tema finns flertalet språkkapitel där eleven läser om den grammatik som förekommer i området. • Stort urval av självrättande övningar och inlämnings-­ uppgifter som eleven skickar till sin lärare för bedömning.

FÖRFATTARE Cecilia Lilja, Anna Björstrand, Jennie Blomkvist, Lisa Lönn-Hopper, Charlotte Nordenfelt, Jakob Harknäs (Svenska) Erika Gillblad, Jenny Svensson De Wilde (Svenska som andraspråk)

FÖRFATTARE Anna-Karin Bengtsson (nivå 1, vardagsspråk) Gabrielle Hansen (nivå 2, skolspråk)

Titel: Digilär Svenska & Sva för årskurs 7–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198303209

Titel: Digilär Sva för nyanlända Artikelnummer (ISBN): 9789198315509

21

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 21

2019-10-24 16:02


ENGELSKA, MODERNA SPRÅK ÅK 7–9

Digilär Engelska för högstadiet 

Digilär Franska för högstadiet

Digilär Engelska för högstadiet är ett heltäckande läromedel som täcker det centrala innehållet för engelska i årskurs 7–9. Digilär Engelska ger dig friheten att variera din undervisning. Varje arbetsområde innehåller lästexter, grammatikkapitel, en mängd självrättande övningar, inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, flera real­ia­ kapitel och hörförståelseövningar samt inspirations­ kapitel till dig som lärare. Eleverna kan göra självrättande övningar, lyssna på hörövningarna och texterna när de vill och anpassa ljudfiler och texter efter sina egna behov.

Digilär Franska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel, som täcker hela det centrala innehållet i franskan för årskurs 6–9. Här hittar du tolv fylliga arbetsområden, ett introduktionskapitel till den första terminen i årskurs 6 och ett repetitionskapitel till eleverna i årskurs 9. Dessutom ingår ett stort bibliotek med tematiska ordlistor. Digilär Franska ger möjlighet till stor variation tack vare det omfattande materialet. Varje arbetsområde innehåller sex lästexter, flera grammatikkapitel, en mängd självrättande övningar, inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, flera hörförståelseövningar, glos­förhör och prov.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Möjlighet att skapa egna gloslistor med självrättande glosförhör. • Hörövningar och möjlighet att få all text uppläst. • Words of the Week och Theme of the Month låter dig arbeta med aktuella ord och begrepp. • Låt alla elever höras och synas. Eleven kan lämna in svar i form av text, ljud, film eller bild. • Lägg upp din kurs som det passar dig, mixa mellan eget material och Digilär Engelska.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Professionella röstskådespelare har läst in alla franska texter och bildberättelser. • Glosor kan sparas direkt från texten och testas i självrättande glosförhör med talsyntes. • Klickbara fördjupningar för den som vill lära mer. • Självrättande diagnoser i alla arbetsområden. • Läs- och hörförståelseprov till alla arbetsområden. Spara glosor och testa i självrättande glosförhör!

FÖRFATTARE Lena Gode

FÖRFATTARE Helena Wollin, Cyrille Harmant, Sophany Lundholm

Titel: Digilär Engelska för årskurs 7–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198303216

Titel: Digilär Franska för årskurs 6–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198315516

22

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 22

2019-10-24 16:02


MODERNA SPRÅK ÅK 7–9

Digilär Tyska för högstadiet

Digilär Spanska för högstadiet

Digilär Tyska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för tyska i årskurs 6–9. Här hittar du tolv arbetsområden, ett introduktionskapitel till den första terminen i årskurs 6, ett repetitionskapitel till eleverna i årskurs 9 samt fördjupning. Ett bibliotek med tematiska ordlistor, grammatik och mycket mer ingår. Läromedlet har en tydlig progression. Varje arbetsområde innehåller sex lästexter, åtta grammatikkapitel, självrättande övningar, inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, ett realiakapitel, hörförståelseövningar, glosförhör och prov. Läromedlet uppdateras ständigt.

Digilär Spanska för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för spanska i årskurs 6–9. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs läromedel Colores. Med Digilär Spanska kan du välja det arbetssätt som passar just din undervisning. Arbeta med det färdiga upplägget som stöd genom hela kursen eller plocka det du behöver till dina elever. Du får även ett stort bibliotek med tematiska ordlistor, grammatik och mycket mer. Varje arbetsområde innehåller lästexter, grammatikkapitel, en mängd självrättande övningar, inlämningsuppgifter, läsförståelsefrågor, hörförståelseövningar, glosförhör och prov. Tack vare variationen i övningarna kan du enkelt varva mellan skärmtid och gruppupp­ gifter eller aktiviteter i helklass.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Tematiskt uppbyggt med tydlig progression. • Många repetitionskapitel för grammatiska moment. • Texter om verkliga människor som har anknytning till den tyskspråkiga världen. • Inlästa texter och bildberättelser. • Självrättande diagnoser samt hör- och/eller läsförståelseprov på alla arbetsområden.

FEM SNABBA OM INNEHÅLLET • Baseras på det populära läromedlet Colores. • Minikapitel utan ny grammatik för att kunna fokusera helt på kommunikation. • Stort fokus på de spansktalande länderna. • Många självrättande övningar och ett bibliotek med extra Ny spanska material för repetition och i Digilär! Baseras fördjupning. på Colores. • Ett smörgåsbord av temaområden, att följa eller välja själv.

FÖRFATTARE Melissa Westerlund, Lena Johansson

FÖRFATTARE Chris Alfredsson, Anneli Lutteman

Titel: Digilär Tyska för årskurs 6–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198303285

Titel: Digilär Spanska för årskurs 6–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198303223

23

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 23

2019-10-24 16:03


SO-ÄMNEN ÅK 7–9

Digilär SO-biblioteket för högstadiet

SO-läromedel för högstadiet

SO-biblioteket är ett omfattande material som kan användas för fördjupning i SO-ämnena. Här finns bland annat över 1800 sidor fördjupningstexter, digitala kartor och bilder, länkar samt självrättande quiz.

Digilär SO-läromedel för högstadiet är kompletta digitala läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi i årskurs 7–9. Här finns ett stort material med texter, filmklipp, bilder och modeller. Frågor, självrättande quiz, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper. En del av texterna är inlästa av professionella röstskådespelare.

Månadens tema: Varje månad belyser vi en stor samhällsfråga eller ett hett debattämne. Veckans nutidskryss: Ett enkelt test som visar hur mycket dina elever följer med i nyhetsbevakningen. Bilder: Sveriges mest omfattande historiska bildarkiv. Sammanlagt 2 437 tillgängliga bilder. Bildberättelser: 41 bildberättelser som täcker det allra mesta av historien från forntid till nutid. Kartor: Ett omfattande kartmaterial till främst geografi och historia. Textavsnitt: Ett bibliotek bestående av 1800 sidor bredvidläsningstexter i historia, religion, geografi ­ och samhällskunskap. Här finns över 400 korta grundläggande artiklar som kan fördjupa elevernas kunskaper inom historiens epoker. Quiz: Ett batteri med flervalsfrågor finns till samtliga SO-ämnen.

FEM SNABBA OM SO-LÄROMEDLEN: • Tillgång till alla fyra SO-läromedlens material  och höjdpunkter. • Filmatiserade introduktioner. • Välj mellan två textnivåer – standard och lättläst. • Klickbara fördjupningar direkt i texterna ger elever möjlighet att lära sig ännu mer. • SO-biblioteket ingår.

Alla SO-läromedel i ett paket!

Introduktionsbildserier: Ett fyrtiotal korta bildserier i de fyra olika SO-ämnena. SO-biblioteket ingår alltid vid köp av Digilärs alla SO-läromedel. Kan även köpas separat.

Titel: Digilär SO-biblioteket Artikelnummer (ISBN): 9789198302868

FÖRFATTARE Stellan Wigh, Jakob Harknäs, Anna Nyberg, Joel Knöös, Peter Kinlund, Maria Bergman, Karl-Erik Perhans, Ewa Edholm Titel: Digilär SO för årskurs 7–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198303254

24

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 24

2019-10-24 16:03


SO-ÄMNEN ÅK 7–9

Digilär Samhällskunskap för högstadiet

Digilär Religionskunskap för högstadiet

Digilär Samhällskunskap för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för samhällskunskap i årskurs 7–9. Läromedlet ger eleven en helhetssyn på samhället med dess aktuella frågor och strukturer. Med upp­ daterat material, nutidskryss varje vecka och teman varje månad kan eleverna arbeta med det som händer i deras omvärld både på individ- och samhällsnivå. De stora arbetsområden som läromedlet tar upp är Individer och gemenskaper; Information och kommunikation; Rättskipning och rättigheter; Samhällsresurser och fördelning; Beslutsfattande och politiska idéer.

Digilär Religionskunskap för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för religionskunskap i årskurs 7–9. Läromedlet ger eleverna kunskap om religioner och livsåskådningar. Världsreligionerna tas upp på ett jämförande sätt med övningar som underlättar förståelsen. Aktuella samhällsfrågor kopplade till religion och livsfrågor, som religionsfrihet, religiös extremism och jämställdhet får stort utrymme. Etiska modeller presenteras på ett pedagogiskt sätt och fördjupningstexter finns om ekologisk hållbarhet, rättvisa och människosyn.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Introduktionsfilmer till alla kapitel. • Standard och lättläst textnivå. • Instuderings- och fördjupningsuppgifter. • Månadens tema och Nutidskryss om aktuella händelser. • Du kan lägga till eget material till ditt läromedel och smidigt planera lektioner och hela kurser.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Inläst tal på alla standardkapitel. Standard och lättläst textnivå. • Stor mängd självrättande uppgifter som bygger på testbaserat lärande. • Introduktionsfilmer till alla kapitel. • Ett tydligt jämförande perspektiv när det gäller världsreligionerna och gediget material om exempelvis Religion och samhälle, Etik, och genus. • Begreppslistor med träning.

Nutidskryss varje vecka!

FÖRFATTARE Anna Nyberg, Stellan Wigh

FÖRFATTARE Jakob Harknäs, Stellan Wigh

Titel: Digilär Samhällskunskap för gymnasiet Artikelnummer (ISBN): 9789198302844

Titel: Digilär Religionskunskap för årskurs 7–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198315554

25

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 25

2019-10-24 16:03


SO-ÄMNEN ÅK 7–9

Digilär Historia  för högstadiet 

Digilär Geografi för högstadiet

Digilär Historia för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för historia i årskurs 7–9.   Läromedlet ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Eleverna utvecklar även historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Film och illustrationer, som kartresor, journalfilmer och introduktionsfilmer ingår liksom hela SO-biblioteket med bredvidläsningstexter, bildberättelser, historiska kartor, tidslinjer, Månadens tema och Nutidskryss.

Digilär Geografi för högstadiet är ett nytt digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för geografi i årskurs 7–9. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs läromedel i Impuls-serien, men omarbetat, anpassat och uppdaterat till ett heldigitalt och interaktivt läromedel. Materialet ger eleverna kunskap om geografiska förhållanden, mänskliga verksamheter och ger stöd till att utveckla ett rumsligt medvetande. Här kopplas innehåll till aktuella ämnen som exempelvis hur rekordvärmen och bränderna i Sverige hör ihop med global uppvärmning och hållbar utveckling, eller hur sårbara vissa geografiska platser har blivit i samband med flera stora naturkatastrofer.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Stort utbud av animerade innehållsfilmer och kartresor. Introduktionsfilmer till alla kapitel. • Stor mängd uppgifter om historiebruk och källkritik. • Självrättande uppgifter och uppgifter med formativt arbetssätt. • Standard och lättläst textnivå. • Ständigt aktuellt material med Nutidskryss och Månadens tema.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Stor mängd kart- och fältstudieuppgifter, liksom fördjupningar och självrättande övningar. • En fyllig lärarhandledning. • Begreppslistor med träning. • Ett stort antal filmer. • Nyskrivna kapitel om exempelvis Sårbara platser och Naturgivna risker och hot.

FÖRFATTARE Stellan Wigh

FÖRFATTARE Joel Knöös, Peter Kinlund, Maria Bergman, Karl-Erik Perhans, Ewa Edholm

Titel: Digilär Historia för årskurs 7–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198315523

Titel: Digilär Geografi för årskurs 7–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198315547

26

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 26

2019-10-24 16:03


MATEMATIK ÅK 7–9

NOKflex Matematik för högstadiet NOKflex Matematik ger dig kvalitetssäkrade och beprövade matematikläromedel i digitalt format. Här får du allt du kan förvänta dig av ett heldigitalt läromedel i matematik. Från Vektor, Natur & Kulturs prisbelönta tryckta läromedel har vi hämtat ett gediget innehåll. Utöver texter och övningar finns det en mängd digitala tillägg. Filmade genomgångar, direkt återkoppling och ett spelliknande poängsystem är några. Det adaptiva övningsverktyget anpassar sig efter elevens tidigare svar. Du som lärare kan också välja ut övningar. Ledtrådar och lösningar underlättar elevens övning på egen hand. Utöver detta har vi utvecklat ytterligare ett stöd för dig som lärare. Vi kallar det lektionsaktiviteter, och det kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 2.0. Här finns en bank av aktiviteter som vilar på veten­ skaplig grund, med syftet att få eleverna att prata om matematik. FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Ett heltäckande och kvalitetssäkrat innehåll. • Färdiga lektionsaktiviteter. • Statistik som skapar överblick. • Möjlighet att samla in och visa upp lösningar digitalt. • Tillgång till NOKflex Code – programmering i matematik.

FÖRFATTARE Lena Alfredsson, Patrik Erixon, Hans Heikne, Kajsa Bråting Titel: NOKflex Matematik för högstadiet Artikelnummer (ISBN): Se ISBN och övrig beställningsinformation på nok.se.

NOKflex Code – programmering för högstadiet NOKflex Code är ett nytt läromedel i programmering i matematik, speciellt framtaget för högstadiet. Hur knyter man ihop programmering och matematik på ett naturligt sätt? Svaret är NOKflex Code. Lärome­ dlet är heldigitalt och innehåller både teori och uppgifter om programmering i matematik. Dessutom ingår en webbaserad programmeringsmiljö där eleverna enkelt kan skriva och köra program. Inget behöver laddas ned eller installeras på elevernas datorer. Produkten är uppbyggd i dels längre slingor där eleven går igenom olika områden inom programmering och dels kortare slingor med nära koppling till matematiska uppgifter och problemlösning. FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Programmering i matematik och problemlösning. • Inbyggd webbaserad programmeringsmiljö. • Inga förkunskaper behövs. • Programmeringsspråket är Python. • Ingår utan extra kostnad i NOKflex Matematik men kan även köpas separat.

FÖRFATTARE Mattias Åman Titel: NOKflex Code Artikelnummer (ISBN): 9789127453319

27

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 27

2019-10-24 16:03


NO-ÄMNEN ÅK 7–9

Digilär Fysik för högstadiet 

Digilär Kemi för högstadiet

Digilär Fysik för högstadiet är ett komplett heldigitalt läromedel, som täcker hela det centrala innehållet i för fysik för årskurs 7–9. Digilär Fysik för högstadiet är ett läromedel som tar fram det lekfulla i fysiken. Med interaktiva datorsimuleringar, introduktionsfilmer, experiment och laborationer får eleverna öva sitt fysiska tänkande och se hur saker hänger ihop. Texter och bildberättelser är inlästa för att läromedlet ska tillgodose alla elevers olika behov. Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texten och det finns klickbara fördjupningar.

Digilär Kemi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för kemi för årskurserna 7–9. Med Digilär Kemi får du ett engagerande läro­medel som talar elevernas språk och tar upp ämnen som de känner igen i sin vardag. Innehållet varierar mellan text, filmer och bilder, och all text finns tillgänglig i en lättläst version samt inspelat av professionella röst­skådespelare. Varje kapitel inleds med en intro­ duktionsfilm som förklarar de viktiga begreppen. Som lärare har du stöttning från lärarhandledning som finns tillgänglig både övergripande, och till varje arbetsområde. Där finns förklaringar på hur experi­ menten och laborationerna är tänkta att fungera, samt koppling till läroplanen.

Forskningstorget ingår! Här lyfter vi upp aktuell och intressant naturvetenskaplig och teknisk forskning. Materialet passar att använda under en lektion eller som fördjupningsmaterial. FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Experimentera och laborera. • Olika textnivåer: Standard och lättläst samt klickbara fördjupningar för den som vill lära sig mer. • Filmade genomgångar, simuleringar och experiment. • Begreppsförhör/självrättande övningar till varje kapitel. • Lärarhandledning ingår.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Olika textnivåer, inläst text text och fördjupning till alla texter. • Quiz och självrättande övningar till varje kapitel. • Introduktionsfilmer till varje kapitel. • Forskningstorget – aktuellt och nytt material. • Frågor, datorsimuleringar och laborativa uppgifter.

FÖRFATTARE Karin Sterner

FÖRFATTARE Elisabeth Forell

Titel: Digilär Fysik för årskurs 7–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198303261

Titel: Digilär Kemi för årskurs 7–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198303247

28

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 28

2019-10-24 16:03


NO-ÄMNEN ÅK 7–9

Digilär Biologi för högstadiet

Digilär Teknik för högstadiet 

Digilär Biologi för högstadiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för biologi i årskurs 7–9. Med ett elevnära tilltal guidas eleven genom biologins grunder med utgångspunkt i den egna vardagen med hjälp av texter, bildberättelser, bilder och modeller. Varje kapitel startar med en introduktionsfilm som förklarar de centrala begreppen som följer. Alla texter och bildberättelser finns i två textnivåer. Begrepp och svåra ord förklaras direkt i texten och de klickbara fördjupningarna ger möjlighet att lära sig ännu mer. I Biologibiblioteket hittar du en stor samling laborationer, länkar, bilder och bredvidläsningstexter.

Digilär Teknik för högstadiet är ett nytt digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för teknik för årskurserna 7–9. Läromedlet är baserat på den uppskattade PULS-serien från Natur & Kultur samt Programmera i teknik – kreativa projekt med Arduino. Materialet är omarbetat, anpassat och digitaliserat och här finns en mängd övningar och projekt. Instuderingsfrågor med lösningsförslag finns till alla kapitel, självrättande övningar, undersökningar att genomföra i grupp och projekt som sträcker sig över flera lektioner ingår. Projektrapporten skriver eleven direkt i läromedlet.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Forskningstorget ingår! Ständigt aktuellt och nytt material om nya ämnen, med frågor och lektions-­ material. • Olika textnivåer, inläst text och fördjupningar. • Självrättande övningar och diskussionsuppgifter till varje kapitel. • Träna innehållet i bereppsförhör eller instuderingsfrågor med svar. • Missa inte laborativa uppgifter, experiment och fältundersökningar.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Undersökningar och projekt att genomföra i grupp. • Nytt material fylls på kontinuerligt i Forskningstorget, där vi lyfter vi den senaste forskningen inom naturvetenskap och teknik. • Programmera i Arduino eller Micro:bit. • Självrättande uppgifter och instuderingsfrågor befäster innehållet. • Laborationer och självrättande övningar där eleverna får testa sina kunskaper. Programmering ingår!

FÖRFATTARE Elisabeth Forell

FÖRFATTARE Staffan Sjöberg, Nicklas Bjerka (Teknik 7–9) Staffan Melin, Martin Blom Skavnes (Programmera i teknik)

Titel: Digilär Biologi för årskurs 7–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198303278

Titel: Digilär Teknik för årskurs 7–9 Artikelnummer (ISBN): 9789198442489

29

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 29

2019-10-24 16:03


Läromedel för Åk 4–6

Läromedel Mellanstadiet Sv

Ma

Bi

Fy

P gratis Ett ämn digila

Ke

Läromedel Läromede Lärom Läromedel Läromedel Svenska & Sva

Matematik

Te

Teknik

Hi

Historia

Biologi

Sh

Samhällskunskap

Fysik

Re

Religionskunskap

Kemi

Ge

Geografi

Mellanstadiet Mellanstadiet Högstadiet Mellanstadiet Fy Fy Sp Bi Ke Sv Sv Bi Ke Fy Sv Sva Ty Bi Ma Ma En Fr Fy Sv Bi Ma Mellanstadiet Mellanstadiet Ke Sh Te Te Ge GeProva Ma Sh Sh Re Hi Hi Hi Re Re Ge gratis da Fy Sv Bi Ke Te Sh i 30Re Ma Hi Ett ämnegratis eller Fy Sv Bi Ke Rådgivning, Kom igång Gymnasiet Ma Högstadiet Högstadiet digilar.se/pr Ett äm och Fortbildning ingår Högstadiet digila Te Ge Sh Hi Re alltid vid test och It Sp Sv Sva Ty Fr En Sp Sp Sv Sva Sv Sva Ty Ty Nk Bi En En Fr Fr Te Ge Sh Hi Re användning av våra Sp Sv Sva En digitala läromedel. Högstadiet Ps Sh Pr Re Hi Fi Ma Högstadiet Ke Ke Sh Sh Soi Ge Te Te Ma Ma Re Re Hi Hi Sp Fy Sv Sva Ty Bi Ke En Fr Te Ma Hi Sp Fy Sv Sva Ty Bi En Fr 30 Gymnasiet Gymnasiet Gymnasiet Ke Sh Ge Te Ma Re Hi It Sp Sp Sv Sva Sv Sva Ty Ty Fr Fr En En NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 30 2019-10-24 16:03 Svenska & Sva

Svenska & Sva

Teknik

Engelska Matematik Svenska & Sva

Spanska Biologi Matematik

Tyska Fysik Biologi

Svenska & Sva

Kemi

Teknik Teknik

NOKflex Teknik Historia matematik

Matematik

Biologi

Fysik

Kemi

Teknik

Svenska & Sva

Matematik

Biologi

Fysik

Kemi

Historia Svenska

Samhällskunskap Sva för Svenska språkintro& Sva duktion Historia

Religionskunskap Engelska Sva Svenska för förberedelse& Sva Samhällsklass kunskap

Geografi Spanska Sva för Engelska förberedelseReligionsklass kunskap

NOKflex Kemi matematik

Historia Kemi Teknik

SamhällsNOKflex Teknik kunskap matematik

Teknik

Programmering

Svenska & Sva

Sva för Svenska förberedelse& Sva klass

Sva för förberedelseklass Svenska & Sva

Historia Historia Samhällskunskap

SamhällsReligionsSamhällskunskap kunskap

Tyska Spanska Engelska

Geografi Svenska & Sva

ReligionsNOKflex Historia kunskap matematik

Franska Kemi Fysik

Matematik

ReligionsGeografi Religionskunskap kunskap

Historia

Franska Tyska Spanska

Sva för förberedelseklass

Filosofi SamhällsHistoria kunskap

Biologi Kemi

Biologi

Fysik

Fysik

Geografi Geografi

Samhällskunskap

Italienska Franska Tyska

Engelska

Psykologi ReligionsSamhällskunskap

Religions kunskap

NaturBiologi Franska kunskap

Spanska

Sociologi Geografi Religions kunskap

Engelska

Spanska

Tyska

Franska Kemi

Biologi Teknik

Fysik NOKflex matematik

Historia

Sva för förberedelseklass

Engelska

Spanska

Tyska

Franska

Biologi

Fysik

Digilär-folder-0902-2019.indd 2


SVENSKA & SVA, ENGELSKA ÅK 4–6

Svenska & Sva för mellanstadiet

Digilär Engelska för mellanstadiet

Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett heldigitalt basläromedel som baseras på Natur & Kulturs läromedel Klara svenskan. Digilär Svenska & Sva består av två delar: Tala, läsa, skriva och Språklära. I Tala, läsa, skriva får eleverna möjlighet att träna på totalt sex olika texttyper och dess specifika särdrag. Arbetet är tydligt strukturerat i arbetsflöden som lotsar eleven stegvis framåt enligt cirkelmodellen. Kunskap byggs upp med hjälp av läraroch kamratstöd i en varsam progression. I Språklära får eleverna möjlighet att öva på och befästa sina kunskaper om språkliga strukturer, normer och språkbruk. Kunskaper de behöver för att kunna ge och ta emot respons samt bearbeta egna texter.

Digilär Engelska för mellanstadiet är ett nytt heldigitalt basläromedel som bygger på Natur & Kulturs läromedel Skills. Materialet är motiverande och hjälper eleverna att utveckla sina förmågor, sina skills. Arbetssättet är tydligt strukturerat och bygger på ett gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. Inledningen till varje arbetsområde skapar förförståelse och inspirerar till vidare arbete. Genom kapitlen följer eleverna en spännande berättelse som utvecklar läsförståelsen. De möter även texter om den engelsktalande världen, personer och platser. Alla texter är inlästa av professionella röstskådespelare. Skrivarbetet är uppbyggt enligt cirkelmodellen med stöttning i form av modell­ texter och -fraser, grafiska strukturer och gemensamt skrivande. Eleverna lär sig att skriva olika typer av texter och tränas att presentera dem muntligt.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Bildberättelser som presenterar texttyperna i tal och bild. • Tydlig arbetsgång som bygger på cirkelmodellen. • Rikligt med uppgifter; självrättande färdighetsträning och mer omfattande skrivuppgifter. • Formativ bedömning genom kartläggning, kamratrespons, reflektion och uppföljning. • Omfattande lärarhandledningar.

FÖRFATTARE Michaela Eriksson, Pär Sahlin Titel: Digilär Svenska & Sva för årskurs 4–6 Artikelnummer (ISBN): 9789198442458 Åk 4 och 5 är komplett och åk 6 planeras till 2020.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Inspirerande och elevnära texter. • Tydlig struktur. • Rikligt med interaktions- och hörövningar. • Uppgifter som utvecklar elevernas ordförråd och språkliga kompetens. • Omfattande lärarhandledningar.

FÖRFATTARE Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf Titel: Digilär Engelska för årskurs 4–6 Artikelnummer (ISBN): Åk 4 utkommer till ht 2020.

31

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 31

2019-10-24 16:03


SO-ÄMNEN ÅK 4–6

Digilär Samhällskunskap för mellanstadiet

Digilär Religionskunskap för mellanstadiet

Digilär Samhällskunskap för mellanstadiet täcker det centrala innehållet för samhällskunskap för årskurs 4–6. Här hittar du texter, bildberättelser, introduktionsfilmer till varje arbetsområde och en fyllig lärarhandledning. Läromedlet är baserat på den populära PULS-serien från Natur & Kultur och har anpassats och kompletterats. Här får eleverna läsa om hur demokrati fungerar på nationell nivå men även hur de kan hålla demokratiska möten i skolan. Det handlar om Sveriges kontakt med omvärlden, om nyhetsförmedling, de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, Sveriges nationella minoriteter, barn i andra länder, hållbar utveckling, familjeliv och vänskap, samhällets olika funktioner och yrken.

Digilär Religionskunskap för mellanstadiet täcker det centrala innehållet. Här hittar du texter, bildberättelser, självrättande övningar och lärarhandledning. Läromedlet är baserat på den populära PULS-­ serien från Natur & Kultur. Här får du och dina elever diskutera frågor om religion i vardagen samt likheter och skillnader mellan våra vanligaste religioner och livsåskådningar. Eleverna får grundläggande kunskaper om religioners och livsåskådningars betydelse i människors liv. Om ritualer, levnadsregler, centrala tankegångar och berättelser från kristendomen, judendomen och islam.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Varje arbetsområde inleds med en film i form av ett intresseväckande diskussionsprogram av vår egen magister Lärs och hans sidekick Digga. • Till filmerna hör förslag på frågor att diskutera i klassen. • Varje arbetsområde avslutas med ett samman­fattande quiz. • I lärarhandledningarna finns prov och uppgifter på utskrivbara filer. • Statistik och siffror uppdateras varje år.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Fem filmer där en skolelev intervjuar unga religionsutövare. • Kapitel som behandlar religionernas egenarter, skrifter och berättelser. • Centrala begrepp och fakta repeteras i självrättande övningar. • Elevernas eget reflekterande kring exempelvis identitet och sexualitet uppmuntras i diskussions­uppgifter och skrivuppgifter. • Till filmerna hör förslag på frågor att diskutera i klassen.

FÖRFATTARE Anna Lena Stålnacke, Per Lindberg, Maria Willebrand

FÖRFATTARE Marianne Abrahamsson, Annica Rodell, Maria Willebrand

Titel: Digilär Samhällskunskap för årskurs 4–6 Artikelnummer (ISBN): 9789198315585

Titel: Digilär Religionskunskap för årskurs 4–6 Artikelnummer (ISBN): 9789198315592

32

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 32

2019-10-24 16:03


SO-ÄMNEN ÅK 4–6

Digilär Historia för mellanstadiet

Digilär Geografi för mellanstadiet

Digilär Historia för mellanstadiet täcker det centrala innehållet för historia för årskurs 4–6. Läromedlet innehåller många texter om historia från forntid till och med hela 1800-talet. Digilär Historia baseras på den uppskattade PULS-serien från Natur & Kultur. Innehållet har ­dessutom ­kompletterats med mer material. I början ­ av varje arbetsområde finns en tydlig tidslinje som placerar viktiga händelser i tiden och hjälper eleven att se vad som hände före och efter. Det mest centrala i varje epok sammanfattas och förklaras i ett kapitel i slutet av varje arbetsområde.

Digilär Geografi är ett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för geografi för årskurs 4–6. Här hittar du texter, bildberättelser, självrättande övningar och lärarhandledning. Läromedlet är indelat i tre delar, en för varje årskurs. Från ht 2020 kommer Geografi åk 4 utgå från Sverige, åk 5 ur Norden och Europa och åk 6 ur Världen i sin behandling av naturtyper och människans användning av naturens resurser. Alla tre har hållbar utveckling i fokus, liksom kartkunskap, klimat och förändringar i jordytan. Läromedlet rymmer många Bildberättelser där eleven kan lyssna på inläst tal samtidigt som fakta och exempel ur verkligheten gestaltas i välkomponerade fotografier och illustrationer.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Tolv roliga, informativa och intresseväckande filmer, med vår historiekung som berättar för sin elev. • Historiska källor med arbetsuppgifter, till varje historisk epok. • Bibliotek med många fördjupningstexter. • Varje arbetsområde sammanfattas med ett repetitionskapitel. • Varje arbetsområde avslutas med ett quiz.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Bibliotek med 33 fördjupningstexter. • Statistik och siffror uppdateras varje år. • Många bildberättelser med inläst text. • Centrala begrepp och fakta repeteras i självrättande övningar till varje kapitel. • Fylliga lärarhandledningar med bl a prov och fler uppgifter.

FÖRFATTARE Göran Körner, Per Lindberg, Anna Götlind

FÖRFATTARE Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Titel: Digilär Historia för årskurs 4–6 Artikelnummer (ISBN): 9789198442403

Titel: Digilär Geografi för årskurs 4–6 Artikelnummer (ISBN): 9789198315578

33

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 33

2019-10-24 16:03


NO-ÄMNEN ÅK 4–6

Digilär Biologi för mellanstadiet

Digilär Kemi för mellanstadiet 

Digilär Biologi för mellanstadiet är ett komplett läromedel som täcker det centrala innehållet för biologi i årskurs 4–6. Det har ett rikt innehåll med texter skrivna på ett elevnära språk tillsammans med ett stort utbud av beskrivande och förklarande bilder. Digilär Biologi är ett omfattande material som innehåller två läromedel i ett: Biologi Naturen och  Biologi Människokroppen. Biologi Naturen handlar om livet på jorden – om växter, djur och insekter i olika naturtyper och hur allt samspelar med varandra. Biologi Människokroppen handlar om kroppen – hur de olika systemen i kroppen samverkar, hur barn blir till, vad som händer i puberteten och vad vi kan göra för att må bra. Läromedlet är baserat på den uppskattade PULS-serien från Natur & Kultur.

Digilär Kemi för mellanstadiet täcker det centrala innehållet i kemi för årskurs 4–6. Vi utgår från ett undersökande arbetssätt av den kemi som omger oss i vardagen. Läromedlet är baserat på den omtyckta PULS-serien från Natur & Kultur. Eleverna får utforska kemins värld genom arbets­ områdena Material, Vatten, Blandningar, Luft, Vardagskemi, Eld, samt Modeller. Varje arbetsområde innehåller ett antal kapitel anpassade till lektionspass. Till varje kapitel finns en lärarhandledning med lektionsförslag, diskussionsfrågor och lärarledda undersökningar. För eleven finns texter för att bearbeta innehållet, självrättande övningar och inlämningsuppgifter.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Materialet är rikt på bilder och förklarande illustrationer. • Lärarhandledning med lektionsförslag, mer fakta att berätta för eleverna, ytterligare uppgifter samt prov som utskrivbara filer. • Självrättande frågor för repetition av faktakunskaper och begrepp. • Bibliotek med artiklar och fördjupande fakta om artkunskap och organsystem. • Korta filmer som berättar om något centralt för kapitlet.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Till varje arbetsområde finns undersökningar där eleverna får experimentera tillsammans. • Korta filmer som förstärker innehållet i elevtexterna. • Lärarhandledning med stöd för undervisning. • Självrättande övningar för repetition och för att befästa ny kunskap. • Öppna frågor för reflektion.

FÖRFATTARE Gitten Skiöld, Kerstin Wallander, Berth Belfrage, Lennart Enwall (Biologi Människan) Berth Belfrage, Roger Olsson (Biologi Naturen)

FÖRFATTARE Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

Titel: Digilär Biologi för årskurs 4–6 Artikelnummer (ISBN): 9789198442410

Titel: Digilär Kemi för årskurs 4–6 Artikelnummer (ISBN): 9789198442427

34

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 34

2019-10-24 16:03


NO-ÄMNEN ÅK 4–6

Digilär Fysik för mellanstadiet 

Digilär Teknik för mellanstadiet

Digilär Fysik för mellanstadiet täcker det centrala innehållet för fysik för årskurs 4–6. Läromedlet är baserat på PULS-serien från Natur & Kultur. Här är eleverna fysikdetektiver som ställer frågor och drar slutsatser i sina undersökningar. Kapitlen ger bakgrundsfakta och förklaringar kring fysikens lagar. Eleverna utforskar fysikens värld genom arbetsområdena Ljud, Värme och kyla, Magnetism, Krafter, Ljus, Meterologi, Astronomi, Elektricitet samt Energi och miljö. I varje arbetsområde finns ett antal kapitel ­ som är anpassade till lektionspass med lärarstöd för undervisning av det aktuella innehållet.

Digilär Teknik för mellanstadiet täcker det centrala innehållet för teknik för årskurs 4–6. Vi utgår från ett undersökande arbetssätt av tekniken som omger oss. Eleverna får undersöka tekniken i sin vardag – som ett plåster, en cykel eller ett hus. I läromedlet finns arbetsområdena Vad är teknik?,  Teknik genom historien, Förvara och bevara, Bygga och bo, Tekniker för det skrivna ordet, Energi i vatten och vind, Teknik och elektricitet, Resor och transporter, Teknik i framtiden samt Digital teknik. Läromedlet är baserat på den populära PULS-serien från Natur & Kultur. Varje arbetsområde innehåller kapitel anpassade till lektionspass med lärarstöd för undervisning av det aktuella innehållet.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Elevtexter, självrättande uppgifter och inlämningsuppgifter. • Undersökningar där eleverna får experimentera tillsammans. • Filmer som förstärker och förklarar innehållet. • Lärarhandledning med lektionsförslag, diskussionsfrågor, lärarledda undersökningar samt filer att skriva ut. • Fördjupningstexter skrivna i artikelform.

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Självrättande övningar och inlämningsuppgifter. • Till varje arbetsområde finns uppgifter där eleven får arbeta praktiskt. • I handledningen finns extrauppgifter samt prov som utskrivbara filer. • Ett undersökande arbetssätt genomsyrar läromedlet. • Vardagsnära exempel.

»Med läromedel från Digilär får du en helhetslösning, och allt du behöver till lektionen.« FÖRFATTARE Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

FÖRFATTARE Staffan Sjöberg

Titel: Digilär Fysik för årskurs 4–6 Artikelnummer (ISBN): 9789198442434

Titel: Digilär Teknik för årskurs 4–6 Artikelnummer (ISBN): 9789198442441

35

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 35

2019-10-24 16:03


MATEMATIK ÅK 4–6

Prova på

Digilär Matematik för mellanstadiet  Digilär Matematik för mellanstadiet är ett heldigitalt läromedel som täcker det centrala innehållet i matematik för årskurs 4–6. Läromedlet ger både lärare och elever möjlighet att växla mellan olika arbetssätt. Vid sidan om övningarna finns exempel på anpassningar och extra aktiviteter. Läromedlet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Pixel. Här finns en genomtänkt metodik – från konkret till abstrakt. Eleverna får möjlighet att bygga upp förståelse med hjälp av bildstöd och matematiskt språk och läromedlet grundlägger på detta sätt matematisk förståelse och uppmuntrar till samtal och reflektion. Med Digilär Matematik blir du en aktiv, undervisande lärare som kan utmana eleverna, samtidigt som de får verktyg att utveckla sitt tänkande.

Att skapa ett testkonto är kostnadsfritt och det gäller i minst 30 dagar. Under den perioden kan du använda ditt konto hur mycket du vill och du har inga förpliktelser att beställa när testperioden är slut. Välkommen att prova med oss!

FEM SNABBA OM LÄROMEDLET: • Tydlig struktur. • Introduktionsfilmer till varje arbetsflöde. • Ett stort antal självrättande övningar i tre nivåer till varje arbetsflöde. • Lärarhandledning till varje arbetsflöde. • Som lärare får du statistik över elevernas arbete. Du kan också kommentera och dokumentera vad varje elev gör.

FÖRFATTARE Gunnar Nordberg, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Mona Røsseland, Bjørnar Alseth Titel: Digilär Matematik för årskurs 4–6 Artikelnummer (ISBN): 9789198442472

36

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 36

2019-10-24 16:03


NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 37

2019-10-24 16:03


Från första steget till maxad användning. Vi stöttar din läromedelsresa hela vägen (om du vill).

Vad har du för förutsättningar? Erfarenhet? Teknik? Önskemål? Resurser? Våra rådgivare hjälper dig. Vi kommer gärna till din skola eller kommun och hjälper dig att hitta läromedel som passar din undervisning och dina behov.

När du testar eller väljer att köpa finns det stöd, hjälp och inspiration att tillgå på vägen. Från integrering och aktivering till grupphantering och att använda läromedlet i din undervisning. Det finns teknisk support och möjlighet till utbildning.

Se till att du får ut det mesta och bästa av ditt läromedel. Här ligger fokus på undervisning och lärarens roll snarare än tekniska frågor. Fortbildningen ges i olika former: föreläsningar, webbinarier och utbildningar.

38

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_inlaga.indd 38

2019-10-24 16:03


Te

dagar. er flera! rova

Teknik

Sh

Hi Historia

Samhällskunskap

Ge

Re

Geografi

Religionskunskap

äromedel Heldigitala läromedel Högstadiet Sv

adiet

Ma

atik

Hi

a

nt e

enörs-

iet

va

r ntron

Ma

ex matik

Sva för förberedelseklass

Fy

Bi

Kemi

Ke

Teknik

En

Engelska

Sp

Ty

NOKflex matematik

Spanska

Historia

Tyska

Fysik

Sh

Kemi

Re Sv

Religionskunskap Svenska

Samhällskunskap

Ge Sva

Geografi Sva för för nyanlända språkintroduktion

En

Engelska

Mellanstadiet Ke Pr Hi Ma Sp Ty Sv Bi Fr Ma

Sp

Ty

Spanska

Tyska

Sh Bi Fy

Re Fy Ke

Kemi Programmering

NOKflex matematik

Historia

Samhällskunskap

Religionskunskap

Engelska

Spanska Svenska & Sva

Tyska Matematik

Franska Biologi

Biologi Fysik

Fysik Kemi

Idr Te Hi

Fr

Franska

Fi Filosofi

Läromedel Sh Hi

Idrott och hälsa

Företagsekonomi

Digilär-folder-0902-2019.indd 2 Teknik NOKflex Historia SamhällsHistoria matematik kunskap

Sh Re

Mellanstadiet Sp Ty En Sv Sva Sv Bi Ma 2019-09-03 09:58

Engelska

Ge Re

ReligionsSamhällskunskap kunskap

ReligionsGeografi kunskap

Fr En Fy

It Sp Ke

Högstadiet Högstadiet

Fysik

Kemi

SamhällsKemi kunskap

ReligionsTeknik kunskap

Filosofi NOKflex matematik

Psykologi Historia

It

Italienska

Nk Naturkunskap

Bi Biologi

Fy Fysik

Ps

SoiProva Ent Fö gratis i 30 dagar.FöretagsSociologi Psykologi Entrepenörsskap ekonomi Ett ämne eller flera! digilar.se/prova

Ke Kemi

Historia

Re Te Sh

Fi Ma Re

Idrott och Privatjuridik hälsa

Historia

Svenska

Svenska & Sva

Sva för Svenska förberedelse& Sva klass

Pr Te

Samhällskunskap

Sva för språkintroduktion Engelska Svenska Matematik & Sva

Ma Te Hi Ma

Religionskunskap

Engelska

Spanska Matematik Biologi

Hi Sh Hi

Nk Ty NaturTyska kunskap

Bi Fr

Ke Fy Fy Bi Prova gratis i 30 Biologi Fysik Kemi Franska Biologi Fysikdagar. Ett ämne eller flera! Idr Fö Ent Ge Re digilar.se/prova

Ps Hi Ge

Soi Sh

Kundservice:

Sociologi Samhällskunskap

EntrepenörsReligionsskap kunskap

FöretagsGeografi ekonomi

Ty Fy Ke Fr

Spanska

Tyska

Tyska Biologi Fysik

Franska Fysik Kemi

Sh Sh Re

Re Ge Re

Fr Bi Ke

Franska Biologi Kemi

Fi Ge

Programmering

NOKflex matematik

Historia

Samhällskunskap

Religionskunskap

Filosofi

Teknik

Teknik Historia NOKflex matematik

Historia SamhällsHistoria kunskap

ReligionsSamhällsSamhällskunskap kunskap

Geografi ReligionsReligionskunskap kunskap

Geografi Geografi

Gymnasiet Högstadiet Högstadiet Mellanstadiet Lågstadiet Sp Sp Sv Sva Ty Sv Sva Sv Sva En En En Fy Sv Bi Ma

Sp Ty Fr Ke

It Ty Fr

Kemi

Digilär-folder-0902-2019.indd 2

Svenska

2

Sva för Svenska språkintro& Sva duktion Svenska & Sva

Engelska Svenska Sva för & förberedelseSva klass Matematik

Spanska Sva för Engelska förberedelseklass Biologi

Tyska Engelska Spanska

Franska Spanska Tyska

Fysik

Kemi

Kemi NOKflex matematik

Kemi Teknik Historia

SamhällsNOKflex Teknik kunskap matematik

ReligionsNOKflex Historia kunskap matematik

Filosofi Historia Samhällskunskap

Ke Ma Te

Ke Hi Te Hi

Sh Te Ma Sh

Re Ma Hi Re

Gymnasiet Gymnasiet Högstadiet NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_omslag.indd Teknik

Historia

Samhällskunskap

Har du allmänna frågor kring dina läromedel? Då kan Kundservice stå till tjänst! kundservice@nok.se | 08-453 87 00

Idrott och hälsa

Kundansvariga:

Geografi

It NkProvaBi Prova Ke Fy gratis 30 dagar. i 30 dagar. Fy gratis iProva gratis 2019-09-03 09:58

Italienska

Sh Fi Hi Ge

Italienska Tyska Franska

Ps Sh Re Psykologi SamhällsReligionskunskap

Naturkunskap

Biologi

Fysik

Kemi

Ett ämne Etteller ämne flera! eller flera! Fysik i 30 dagar. Ett digilar.se/prova digilar.se/prova Ps Soi Ent Fö Idr

Läromedel

Ke

Du hittar alla priser på digilar.se

2019-09-03 09:58

Geografi

Gymnasiet Högstadiet Mellanstadiet Mellanstadiet Mellanstadiet Sp Sv Sva En Sp Fy Sv Sva Ty Bi Sv Sv Bi En Ma Ma

Teknik

Kontakta oss! Vad kan vi hjälpa dig med?

Idr Pju

Läromedel Läromedel Sh Ke Hi

Hi Te

Pr

Fysik

Ge

Italienska Spanska

Tyska för Sva för förberedelsenyanlända klass Biologi

Franska Engelska

Matematik

Spanska Svenska & Sva

Svenska & Sva

Programmering

Biologi

Prova Ge gratis i 30 dagar. SamhällsReligionsGeografi kunskap kunskap Ett ämne eller flera! digilar.se/prova

Fysik

Fö Ma

Fy

Bi

Fr

Franska

Läromedel Gymnasiet Gymnasiet

Biologi

iet i Fy va En

r edelse-

Sva

för alla stadier Ke Sh Te Re Ma Hi

Svenska & Sva

Psykologi

Nk Bi Fr

ämne eller flera! digilar.se/prova

Sociologi

Entrepenörsskap

Bi Prova Fy Fy

Företagsekonomi

Ke

gratis i 30 dagar. Biologi Fysik Kemi Biologi Fysik Fysik Ett ämne eller flera! Soi digilar.se/prova Idr Fö Ge Ge Ent Re

NaturFranska Biologi kunskap

Sociologi ReligionsGeografi kunskap

EntrepenörsGeografi skap

Företagsekonomi

Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

2019-09-03 09:58

Vill du göra en större beställning till din skola? Våra kundansvariga skräddarsyr lösningar och hjälper dig att hitta läromedel som passar dina behov. Du hittar kontaktuppgifter och ser vem som finns nära dig på: digilar.se/kontakt

Guider och hjälp:

Behöver du hjälp med licenshantering? Har du tekniska frågor? Vill du lära dig mer om funktionaliteten? support.digilar.se | support.nok.se

Återförsäljare:

Från Läromedia och GR Utbildning kan du beställa enskilda licenser för alla stadier. Läromedia – laromedia.se GR Utbildning – laromedel.goteborgsregionen.se 39

Geografi

Religionskunskap

3-4

2019-10-24 16:02


Heldigitala läromedel Grundskolan Gymnasiet & Vux Prova gratis!

Mängder av heldigitala läromedelsnyheter

Att skapa ett testkonto är kostnadsfritt och det gäller i 30 dagar. Under den perioden kan du använda ditt konto hur mycket du vill och du har inga förpliktelser att beställa Digilär när perioden är slut. digilar.se/prova

Kom igång!

Nyfiken på Digilär eller ny användare? Kontakta oss så hjälper vi dig med demo, utbildning eller workshop. digilar.se/kontakt

ISBN: 9789127458055

Rådgivning, Kom igång och Fortbildning ingår alltid vid test och användning av våra digitala läromedel.

Digilär är en del av Natur & Kultur och

vi läromedel för allautvecklar Digilär tillsammans är nu en del avutvecklar Natur & Kultur och tillsammans stadier tryckt, blended heldigitalt! vi läromedel för–alla stadier – tryckt, och blended och heldigitalt! Läs merLäs på digilar.se | nok.se | nok.se mer på digilar.se

Digilär-folder-0902-2019.indd 8

NoK_katalog_A5_digitala_la romedel_omslag.indd 1-2

2019-09-03 09:58

2019-10-24 16:02

Profile for Natur och Kultur

Natur & Kultur Heldigitala läromedel 2020  

Natur & Kultur Heldigitala läromedel 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded