Page 1

ISBN: 978-91-27455634

Tryckt Blended Heldigitalt

2019 Åk 4–6

Natur & Kultur Box 27323, 102 54 Stockholm Besök: Karlavägen 31 Kundservice: 08-453 87 00 kundservice@nok.se

Heldigitalt med

nok.se

Läromedelskatalogen från Natur & Kultur

Läromedelskataloger_2019_omslag_tryck.indd 11-13

2018-12-03 13:56


Innehåll

Bildning, utbildning och inspiration Under ett och samma tak erbjuder vi allt från barn- och ungdomslitteratur till sakprosa, skönlitteratur och illustrerade faktaböcker såsom kokböcker. Vi har även litteratur för högskolestudier och för yrkesmässig och personlig utveckling inom ledarskap, pedagogik och psykologi. Och inte minst – vi har kvalitetssäkrade läromedel för alla åldrar. Nu även med Digilärs heldigitala läromedel.

INLEDNING

2

DIGILÄR – heldigitala läromedel i alla ämnen

6

SVENSKA

10

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

30

ENGELSKA

34

SO/NO

40

MATEMATIK

60

PROGRAMMERING

74

PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

76

LÄRARLITTERATUR

80

TITELREGISTER

92

Välkommen till Natur & Kultur!

Beställ! Skola/kommun/utbildningsföretag: Beställ på nok.se. Har din skola/kommun återförsäljaravtal? Beställ via din läromedelsdistributör. Privatkund: Beställ på nok.se.

Priser Priserna gäller till och med 31/12 2019 och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. Fullständiga försäljningsvillkor finns på nok.se/villkor.

Rådgivning, kontakta oss Epost: kundservice@nok.se Telefon: 08-453 87 00 Fler kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Tack! När du väljer läromedel från oss hjälper du samtidigt till med att stötta personer och organisationer som bidrar till en starkare demokrati. Det kan vara utbildare som kastar ljus över inlärningens mysterier, forskare som gör vetenskapen tillgänglig för fler, skribenter och debattörer som utvecklar åsikter och debatt. Natur & Kultur är en stiftelse och delar av vårt överskott går till just dessa ändamål. Tack för att du hjälper oss att göra det möjligt!

1

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 1

2018-12-17 09:47


Från blended learning till heldigitalt

Att blanda tryckta och digitala läromedel, så kallad blended learning, skapar nya möjligheter. Digital färdighetsträning, repetition och underlag för flippat klassrum för eleven – enklare administration och uppföljning för dig. Använd gärna det digitala extramaterial som ingår kostnadsfritt till många av Natur & Kulturs tryckta läromedel för din egen blended learning. Heldigitalt Digilär är en del av Natur & Kultur. Tillsammans erbjuder vi kompletta heldigitala läromedel. Här finns även mängder av inkluderande funktioner för att stötta eleven, som inläst text, typsnitt för dyslektiker och lättlästa textversioner. Hur du än vill jobba – vi har läromedel för dig!

Har du hämtat ditt kostnadsfria exemplar med 7 tips för digitalare undervisning? nok.se/lararensguide

Språkutvecklande läromedel – så här jobbar vi I våra läromedel arbetar vi för att sätta språkutvecklande arbetssätt i fokus. Inför 2019 har vi utvecklat en ny checklista för detta. Här är några av punkterna som vi tar fasta på: 1. Förbered eleverna på det kommande stoffet genom att arbeta med bilder eller uppgifter som aktiverar deras förkunskaper. 2. Använd och förklara ämnesspecifika begrepp konsekvent. Förklaringen ska helst komma direkt efter begreppet. 3. Stötta läsförståelsen genom att inkludera uppgifter som hjälper eleven att ringa in det viktigaste innehållet i ett avsnitt.

NYHET! Handla till dig själv På nok.se kan du nu klicka hem läromedel för privat bruk. Vässa spanskan, lär dig programmering eller ge barnen extra stöttning i att knäcka läskoden. Välkommen in!

2

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 2

2018-12-17 09:47


Älska lärarhandledningar!

Köper du halva läromedel? Du missar väl inte lärarhandledningarna? Här finns stöd för din undervisning som exempelvis lektionsförslag, didaktiska tips, extramaterial, provuppgifter och bedömningsstöd.

Vet du vad? Det finns även lärarhandledningar till flera av våra populära böcker! Helt gratis, ladda ner på nok.se.

Ditt köp bidrar till något större Natur & Kultur är en stiftelse och i vårt uppdrag ingår att verka för tolerans, humanism och demokrati. En del av detta är att ekonomiskt stötta värdefulla projekt. Här har vi valt att lyfta några: INGVAR LUNDBERGPRISET Läs- och skrivkunnighet är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det årliga Ingvar Lundberg-priset på 100 000 kronor delas ut till en person som har gjort avgörande insatser inom forskning och utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning. Priset kan också delas ut till en lärare/pedagog som har utvecklat metoder att undervisa barn i läsning och väckt deras lust att läsa. HELLO WORLD! Hello World! består av ett läger och löpande meet ups där hundratals barn och unga får möjlighet att upptäcka eller utveckla sitt digitala intresse med grundläggande kurser inom programmering. Genom Natur & Kulturs stipendier kan vi bidra till en ökad mångfald inom IKT-branschen och ge alla en möjlighet att medverka, även om man inte själv kan betala för lägret. Det tror vi gynnar ett demokratiskt samhälle. Läs mer på nok.se

Läromedel gäller livet. Hela livet. Vi ser utgivning av bra läromedel för barn, ungdomar och vuxna som en central demokratisk uppgift. Det både förpliktigar och inspirerar oss lite extra. Väl fungerande och kvalitetssäkrade läromedel stödjer läraren och frigör kraft som denne kan ägna åt eleverna och undervisningen.

3

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 3

2018-12-17 09:48


Fortbildning och inspiration Natur & Kultur anordnar mängder av fortbildningsevent. En hel del är kostnadsfria och vi erbjuder även betalutbildningar. Träffa oss och förkovra dig live på våra event, workshops och webbinarier eller när det passar dig med webbaserad onlineutbildning. På nok.se ser du vad som är på gång. Vi ses!

Digital ar undervisni e ng #1 2017 | En

tidning från

Natur & Kultur

Läromedel

Vad är FSC? mer

I nästa num

Frida Monsén

ERING!

GRAMM : TEMA PRO

Digitaliseringe n ––Så Så mycket mer i skolan datakunskap än bara NoK_Digital_

undervisning

_omslag.indd

1

Experterna: Så håller vi oss uppdaterade LÄSTIPS FÖR FORTBILDNI NG NU ÖKAR VI för våra digita TAKTEN la läromedel

1

2017-09-19

00:11

Bjud dig själv på en kostnadsfri prenumeration! Vill du veta mer om hur du kan göra din under visning digitalare? Vi ger ut en tidning på temat, där vi lyfter frågor kring just det. nok.se/digitalareundervisning.

FSC står för Forest Stewardship Council. Det är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljö anpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Självklart FSC-märker vi våra tryckta läromedel!

Obligatoriskt språkval för alla elever i årskurs 6! Kika på Dos semanas en julio, Colores, Mahlzeit, Un été très cool och Cascade – samtliga finns för åk 6! I Välj språk! får eleverna möjlighet att prova på franska, tyska och spanska för att kunna bestämma vilket språk de vill välja. På nok.se/laromedel kan du läsa mer om läromedel i moderna språk från Natur&Kultur.

Följ oss!

Prenumerera på våra nyhetsbrev och följ oss på Facebook och Instagram för att få inbjudningar, lektionstips och den senaste informationen om vår utgivning.

@naturochkultur_skola

/noklaromedel

nok.se/nyhetsbrev

4

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 4

2018-12-17 09:48


Aktuellt!

På nästa sida börjar katalogen

Läs- och skrivkonferensen är mötesplatsen för dig som arbetar med läs- och skrivutveckling. Här möts den praktiska undervisningen i klassrummet och aktuell forskning. Läs mer på nok.se/laskonferensen 4

4

y

y

s

Intresseväckande fakta. Korta dialoger

I Skills 4 Workbook möter eleverna uppgifter som tränar läsförståelse av olika texttyper, hörförståelse, ordkunskap och grammatik. De får många tillfällen att träna på interaktion och tal.

TEXTBO OK

d

I avsnitten som heter Writing Skills arbetar eleverna enligt cirkelmodellen. Eleverna stöttas att producera egna texter som de presenterar muntligt och skriftligt. Till sin hjälp har de exempeltexter, modellfraser, grafiska strukturer och vägledande checklistor.

Ord, fraser och grammatik. 4

4

TEXTBOOK

s

y TEXTBOOK

š

s

y

TEACHER’S

s

š

s

y

TEACHER’S

s

r > c

TEXTBOOK

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

s

GUIDE

4

y TEXTBOOK

d

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

d

inklusive Lärarhandledning och ljudfiler lärarwebb

4

4

WORKBOOK

Textbook

y

2

WORKBOOK

d

4

4

Textbook

š2

s

y

WORKBOOK

r > c

>

4

y

s

TEXTBOOK

d

W OR KB

d

4

š2

s

y

WORKBOOK

r > c

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

Fiona Miller Maria Olsson Wolf Rebecka Ungh

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

Workbook (inklusive webbövningar)

>

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

Teacher’s Guide (inklusive lärarwebb och ljudfiler)

Extramaterial på webben

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

Fiona Miller Maria Olsson Wolf Rebecka Ungh

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

Workbook (inklusive webbövningar)

r > c

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

Till den här boken finns webbövningar. Logga in på nok.se.

Teacher’s Guide (inklusive lärarwebb och ljudfiler)

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

ISBN 978-91-27-45222-0

ISBN 978-91-27-45221-3

s

r > c

4

2 y

OO K

4

s

4

y TEXT

BOOK

d

4

š2

s

y

WORKBOOK

r > c

>

2018-08-24 09:49

2018-08-24 09:47

d

edning med Lärarhandl er och ljudfil lärarwebb

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

Fiona Miller Maria Olsson Wolf Rebecka Ungh

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

9 789127 452220

27452220_Skills_Workbook_ak4_omslag.indd Alla sidor

E HER’ S GUID

4

9 789127 452213

27452213_Skills_Textbook_ak4_omslag.indd Alla sidor

y TEAC

s TEXTBOOK

TEXTBOOK

TEXTBOOK

4

WORKBOOK

s

y

TEXTBOOK

WORKBOOK

4

4

4

GUIDE

inklusive Lärarhandledning och ljudfiler lärarwebb

4

4

š

y

2

WORKBOOK

d

4

4

WORKBOOK

Exempeltexter för att arbeta enligt cirkelmodellen.

4

WORKBOOK

4

WRITI NG

4 y

WORKBOOK

En underhållande och spännande följetong om Tibbo och hennes vänner.

Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6.

TEXTBOOK

Skills är ett läromedel i engelska för årskurs 4–6. I Skills 4 Textbook möter eleverna:

29 mars Clarion Hotel Sign, Conference

Skills_LHL_ak4_omslag.indd 1

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

2018-10-12 16:14

Skills Här är ditt nya basläromedel i engelska för mellanstadiet! Skills är ett roligt och varierande material som hjälper eleverna att utveckla sina förmågor, sina Skills, i engelska. Läs på s 34-37 LÄROBOK 4A Si ngma matematik LÄROBOK 3A

Singma matematik

6 8 0 4

Singma – matematik i världsklass Nu kommer Singma för mellanstadiet! Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. Läs på s 60-61

Läsloket Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska som andraspråk för elever i åk 4–6. De innehåller texter i olika genrer, och till texterna finns uppgifter som tränar läsförståelse, ord och uttryck samt grammatik. Läs på s 33

5

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 5

2018-12-17 09:48


DIGILÄR

Arbeta heldigitalt med Digilär

Hos Digilär finns hela paketet – högkvalitativt undervisningsmaterial, intuitivt gränssnitt och inkluderande funktionalitet.

Digitala läromedel är ett sätt att berika och individanpassa undervisningen i skolan. Med förankring i forskning och tillsammans med ämnesexperter skapar Digilär möjligheter för elever att lyckas med sin inlärning, oavsett förutsättningar och behov. Sedan 2017 är Digilär en del av Natur & Kultur och kan nu erbjuda Sveriges mest omfattande och kvalitativa utbud av digitala läromedel. Den digitala tekniken gör att du kan ha allt material samlat på ett ställe, lägga mindre tid på administrativt arbete och mer tid på det som är viktigt: undervisningen. För mellanstadiet finns 26 heldigitala läromedel i 11 ämnen. Samtliga läromedel täcker det centrala innehållet enligt Lgr11. Ämnesspecifika höjdpunkter Innehållet är anpassat för att du som lärare ska ha tillgång till det material som bäst stöttar din undervisning. Läromedlen uppdateras ständigt med innehåll och funktionalitet, inte minst för elever med behov av särskilt stöd.

Så funkar det!

Digital pedagogik och funktioner Lässtöd och anpassning Till varje text finns funktioner för att stötta elevens läsning och fokus. De är utvecklade tillsammans med forskare och specialpedagoger och hjälper eleven att anpassa inlärningen till sina behov. Här är några exempel. • Talsyntes låter eleven lyssna på texten och få varje ord markerat under uppläsningen. • Möjlighet att göra unika anpassningar av texterna för att lättare kunna läsa och lära. • Välj det specialutvecklade typsnittet Dyslexie om eleven har läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll med extra stöttning Bakom Digilärs läromedel står erfarna författare och ämnesredaktörer som svarar för att hålla läromedlet kvalitetssäkrat och aktuellt samt ge stöttning i innehållet. Här är några exempel: • Frågor, quiz och övningar till texten ger eleven möjlighet att pröva sin förståelse. Genom facit och självrättande funktionalitet ges direkt feedback utan att lärarens rättningshög växer. • Introduktionsfilmer förklarar de viktigaste begreppen. • Lättläst textnivå gör att eleven kan läsa en kortare text med enklare språk. Kommunikation och bedömning Du kan skicka meddelanden till eleven inuti läromedlet, vilket gör att allt material finns samlat i elevens egna konto. Du får en överblick över alla uppgifter per kapitel som en elev eller elevgrupp har svarat på, vilket underlättar bedömningen. Det är även möjligt att anpassa innehållet och lyfta fram de delar som är aktuella att arbeta med.

Läs mer om Digilär på kommande sidor. Och välkommen in på digilär.se för att prova läromedlen gratis!

6

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 6

2018-12-17 09:48


DIGILÄR

Nyhet

Digilär Svenska & Sva Arbeta heldigitalt med läromedel från Digilär Digilär Svenska & Sva för mellanstadiet är ett heldigitalt läromedel i svenska och svenska som andraspråk som grundar sig på genrepedagogik och explicit läsförståelseundervisning. Läromedlet täcker hela det centrala innehållet i Lgr 11, samtidigt som det ger dig möjlighet och utrymme att lägga till och använda eget material. Stöttning och varsam progression Digilär Svenska & Sva är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Klara svenskan. Materialet är uppdelat i en introduktion och fem omfattande arbetsområden som behandlar fyra olika texttyper samt svenskans grammatik och språkbruk: Återberättande text, Faktatext, Berättande text, Instruerande text och Språklära. Varje arbetsområde är uppbyggt enligt cirkelmodellen, som innebär att elevernas förkunskaper inventeras och byggs på med ny kunskap med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, genom så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje arbetsområde inleds med en kartläggning av elevernas kunska-

per och varje delmoment inleds och avslutas med reflektion kring lärandemål och måluppfyllelse, både enskilt och i grupp. Omfattande lärarmaterial Som lärare har du stöd i det omfattande lärarmaterialet som består av övergripande didaktiska texter, matriser för dokumentation och lärarhandledningar på såväl arbetsområdes- som uppgiftsnivå.

• Ett rikt bildmaterial – varje arbetsområde innehåller dessutom en bildberättelse som går igenom den aktuella texttypen i text och bild med inläst tal. • Möjlighet att som lärare komplettera läromedlet med egna uppgifter och bifoga eget material.

Komplett under 2019/2020 Digilär Svenska & Sva för åk 4 är komplett. Under läsåret 2019/2020 kommer även material för årskurs 5 och 6 att lanseras. Några höjdpunkter i Digilär Svenska & Sva • Varierande material – en mix av självrättande uppgifter med direkt återkoppling och mer omfattande skrivuppgifter. • Ett omfattande stöd till elever i form av inbyggda ordförklaringar, möjlighet att lyssna på alla texter, inbyggd läslinjal och teckensnitt för elever med dyslexi.

Digilär Svenska & Sva för årskurs 4-6 Se digilär.se för köpinformation.

7

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 7

2018-12-17 09:48


DIGILÄR

Nyhet

Digilär NO Arbeta heldigitalt med läromedel från Digilär Med Digilärs NO-läromedel för mellanstadiet får du ett heldigitalt material som täcker hela det centrala innehållet för NO-ämnena i årskurs 4–6 enligt Lgr11. Läromedlen är baserade på Natur & Kulturs populära tryckta läroböcker i PULS-serien. Digilär Biologi Läromedlet består av två delar: Människan och Naturen. Här finns ett stort material med texter, bilder, bildspel och fördjupningstexter. I Människan undersöker eleverna bland annat: Vad händer med maten i kroppen? Varför slår hjärtat snabbare när jag sprungit? Kan man glömma att andas? Varför är det bra att motionera? I Naturen läser eleverna om den levande planeten. Här beskrivs olika naturtyper i Sverige och världen och vi får veta hur djur och växter har anpassats till att leva i olika miljöer. I varje kapitel beskrivs både elevernas närmiljö och en annan plats i världen, för att eleven ska kunna jämföra och upptäcka likheter och skillnader i livsmiljöer. Digilär Kemi och Digilär Fysik I Digilär Kemi och Digilär Fysik får eleverna ta sig an den naturvetenskapliga metoden som ett detektivarbete. Eleverna blir själva detektiver som upptäcker fler och fler ledtrådar medan de utforskar varje nytt

arbetsområde. Genom faktatexter, experiment och fördjupningsmaterial lär sig eleverna kemi och fysik. För dig som lärare finns en gedigen lärarhandledning med bland annat bedömningsstöd och stöttning för att arbeta med det naturvetenskapliga språket. Digilär Teknik Överallt finns teknik. Det kan vara en liten knapp, ett plåster, en cykel eller ett stort hus. Teknik hjälper människan i vardagen. När vi använder föremål av något slag handlar det nästan alltid om teknik. Om detta får dina elever lära sig i Digilär Teknik. De får veta hur människan löser problem genom att uppfinna saker och hur teknik har utvecklats genom tiderna. Några höjdpunkter i Digilärs NOläromedel för åk 4-6: • Ett stort antal arbetsuppgifter med olika typer av frågor. • Ett stort antal självrättande övningar där

eleven får direkt feedback. • Ett omfattande stöd till elever i form av inbyggda ordförklaringar, möjlighet att lyssna på alla texter, inbyggd läslinjal och teckensnitt för elever med dyslexi. • En plattform med intuitivt gränssnitt där du som lärare enkelt kan kontrollera, kommentera och dokumentera allt vad dina elever har gjort. Läs mer och prova gratis på digilär.se.

Digilär Biologi för årskurs 4-6 Digilär Kemi för årskurs 4-6 Digilär Fysik för årskurs 4-6 Digilär Teknik för årskurs 4-6 Se digilär.se för köpinformation.

8

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 8

2018-12-17 09:48


DIGILÄR

Nyhet

Digilär Matematik Arbeta heldigitalt med läromedel från Digilär Digilär Matematik är ett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet för matematik i årskurs 4-6 enligt Lgr 11. Matematik för åk 4 är komplett och återstående delar för årskurs 5 och 6 lanseras till skolstarten i augusti 2019. Från konkret till abstrakt I Digilär Matematik finns en genomtänkt metodik – från konkret till abstrakt. Läromedlet grundlägger den matematiska förståelsen och uppmuntrar till samtal och reflektion. Med Digilär Matematik blir du en aktiv, undervisande lärare. Läromedlet hjälper dig att utmana dina elever, samtidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt tänkande. Det finns ett stort material för färdighetsträning med självrättande övningar för eleverna och gediget undervisningsstöd för dig som lärare. Digilär Matematik för mellanstadiet är baserat på Natur & Kulturs tryckta läromedel Pixel.

Några höjdpunkter i Digilär Matematik: • ett överskådligt arbetsflöde för varje moment, som gör att eleverna har lätt att orientera sig. • introduktionsfilmer till varje delmoment. • uppgifter, kreativa övningar och problemlösning som ger möjlighet till diskussion och som visar att det finns flera matematiska lösningar. • ett stort antal självrättande övningar och diagnoser där eleverna får direkt feedback. • bra förutsättningar att anpassa läromedlet till dina elevers skilda behov. • en plattform där du som lärare enkelt kan kontrollera, kommentera och dokumentera allt vad dina elever har gjort. • möjlighet att som lärare komplettera läromedlet med egna uppgifter och bifoga eget material.

Läs mer och prova gratis på digilär.se.

Digilär Matematik för årskurs 4-6 Se digilär.se för köpinformation.

9

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 9

2018-12-17 09:48


Klara svenskan

SVENSKA | BASLÄROMEDEL

nin dled rhan bb Lära rwe lära med

Sp

Tala Läsa Skriva

ÅK 6

MICHAEL

JOHAN

RUNDBER

G

A ERIKSSON PÄR SAHLIN

råklä

g

Tala Läsa Skriv a

Språ

klä ra

ra

ÅK 6

MICHAEL

A ERIKSSON PÄR SAHLIN

ÅK 6

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

Klara svenskan Basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 4 – 6

Formativ bedömning

Stödstrukturer

Cirkelmodellen

Klara svenskan är ett överskådligt material som hjälper dina elever att bli kreativa och självständiga textskapare. I Klara svenskan byggs kunskap upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding. Undervisningen är vägledd och baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar fyra olika texttyper och dess särdrag. Texttyperna delas upp i momenten tala, läsa och skriva. Med hjälp av språkläran i Klara svenskan ska eleverna få verktyg att kunna bearbeta sina egna texter till både innehåll och form, kunna ge och ta emot respons samt kunna samtala om människors språkbruk.

Michaela Eriksson är 1–7-lärare och arbetar som rektor i Västerås. Pär Sahlin är lärare och barn- och ungdomsboksförfattare. Han har skrivit flera läromedel i svenska och tilldelades läromedelsförfattarnas pris Lärkan 2016.

10

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 10

2018-12-17 09:48


SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Arbeta utifrån cirkelmodellen Arbetet i Klara svenskan utgår från Cirkelmodellens fyra faser. Du som lärare vägleder och stöttar eleverna genom skrivprocessen. Eleverna får utrymme att tala, samtala, tänka högt, ställa hypoteser, resonera om och ge återkoppling på sina egna och kamraternas idéer. Allt för att främja formativt lärande och språkutveckling.

Cirkelmodellens fyra faser:

1

Cirkelmodellen

4

2

3

Fas 1 Texttypens innehåll Du som lärare tar reda på elevernas förkunskaper och tydliggör målen för ämnesområdet. Ni bygger tillsammans upp kunskap om ämnet och ni samtalar om aktuella ord och begrepp. Fas 2 Texttypens syfte, struktur och kännetecken Ni går igenom textens olika delar, form och funktion. I denna fas utvecklar eleverna ett metaspråk. Ett språk om språket.

Fas 3 Gemensam text Utifrån elevernas idéer och din vägledning bygger ni upp en gemensam text. Eleverna får syn på processen i arbetet och förbereds inför sitt eget skrivande. Fas 4 Individuell text Elevernas kunskap om texttypen gör att de själva kan planera och skriva en text. Till stöd har de checklistor och matriser med fokus på mål, innehåll och texttypens särdrag.

Ett helst fantastiskt läromedel, så komplett! Tina Facius, Marieborgsskolan i Västervik Tala Läsa Skriva

ätta n Återb er xt te

de

da

tråd

en

Inledning

Tidsord:

Miljö 1 Händelse

Tidsord:

3

Tidsord:

Varje texttyp som presenteras i Klara svenskan Tala, Läsa, Skriva har en grafisk stödstruktur kopplad till sig. Stödstrukturen fungerar som byggnadsställning för texten. Kunskap om texttypernas struktur och särdrag gynnar läsförståelsen och underlättar vid elevernas egna textskapande.

ÅK 4

ÅK 5

Stödord:

ndeb

urga

ren

Personer

Skillnader

Stödord:

Händelse

föra

Problem (brottet)

2

Tidsord:

Stödord:

Jäm

Avslutning Tidsord: Stödord:

Händelser

örj an

Villo spår

Ledtrådar

Slu t

Tydliga stödstrukturer

Tala Läsa Skriv a

t

Likheter

Stödord:

Händelse

Fakt a atex

Berätte – decka lseansik tet re

Inledning

Rubrik

Tala Läsa Skriva

Berättande text

t punk V nd

Samm anfatta nde avslutning

© 2018 Michaela Eriksson, Pär Klara svenskan Sahlin och Natur & Kultur åk 5, ISBN 978-91-27-4524 4-2

& Kultur och Natur Pär Sahlin Eriksson, 42-8 © 2018 Michaelaåk 4, ISBN 978-91-27-452 Klara svenskan

© 2018 Michaela Eriksson, Pär Sahlin och Natur & Kultur Klara svenskan åk 5, ISBN 978-91-27-45243-5

Stödstrukturerna finns även som skrivbara affischer.

ÅK 6

Stödstrukturer åk 4: Återberättande text – Röda tråden

Stödstrukturer åk 5: Återberättande text – Artikelblocket

Berättande text – Berättelseansiktet Beskrivande faktatext – Tankekartan

Berättande text – Berättelseansiktet, deckare

Instruerande text – Instruktionsstegen

Förklarande faktatext – Förklaringskedjan

Jämförande faktatext – Jämförandeburgaren

Argumenterande text – Argumentbyrån

Argumenterande text – Argumentbyrån

Stödstrukturer åk 6: Berättande text – Berättelseansiktet, skräcknovell

Poetisk text – Poesihjärtat

Klara svenskan 11

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 11

2018-12-17 09:48


SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Det här är Klara Svenskan Klara svenskan har tre huvudkomponenter per årskurs – Lärarhandledningen med lärarwebb och de två elevböckerna Tala, Läsa, Skriva och Språklära med digital färdighetsträning.

ÅK 4

ÅK 5

ÅK 6

Lärarhandledning ning dled rhan b Lära rweb lära med

Sp

Tala Läsa Skriva

Hjärtat i läromedlet

ÅK 4

ERIKSSON MICHAELA PÄR SAHLIN

råk

lär a

ning dled rhan b Lära rweb lära med

Sp

Tala Läsa Skriva

ÅK 4

ÅK 5

råk

ning dled rhan b Lära rweb lära med

lär a

ÅK 5

ÅK 6

råk

lär a

ÅK 6

MICHAELA

ERIKSSON PÄR SAHLIN

ERIKSSON MICHAELA PÄR SAHLIN

MICHAELA

ERIKSSON PÄR SAHLIN

ÅK 4

ERIKSSON MICHAELA PÄR SAHLIN

ÅK 5 JOHAN

MICHAELA ERIKSSON PÄR SAHLIN

KlaraSvenskan4_omslag_LHL.indd 1

Elevbok Tala Läsa Skriva

Sp

Tala Läsa Skriva

RUNDBERG

MICHAELA

ERIKSSON PÄR SAHLIN

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

2016-07-05 09:29

Tala Läsa Skriva

Tala Läsa Skriva

Tala Läsa Skriva

Texttyper ÅK 4

Elevbok Språklära

Funktionell grammatik. Digital färdighetsträning ingår

ÅK 5

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

Språ

klä ra

ÅK 4

Språ

klä ra

ÅK 5

Språ

klä ra

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

Digital färdighetsträning ingår eller kan köpas som tryckt kopieringsunderlag

12

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 12

2018-12-17 09:48


SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Lärarhandledningen är hjärtat i Klara svenskan I Klara svenskan är lärarhandledningen med lärarwebb själva hjärtat i undervisningen. Allt det som eleverna gör i sina elevböcker, Tala, Läsa och Skriva samt Språkläran, föregås av arbete utifrån denna.

ÅK 4

ÅK 5

ning dled rha n ebb L ä ra ra r w lä med

Sp

Tala Läsa Skriva

ÅK 4

MICHAE

råkl

ning dled rha n bb L ä ra r we a r lä med

MICHAE

Sp

Tala Läsa Skriva

ära

ÅK 5

ÅK 4

N LA ERIKSSO PÄR SAHLIN

ÅK 6

LA ERIKSSO N PÄR SAHLIN

MICHAE

råkl

ning dled rha n bb L ä ra r we a r lä med

ära

ÅK 5

N LA ERIKSSO PÄR SAHLIN

MICHAE

ÅK 6

LA ERIKSSO N PÄR SAHLIN

MICHAE

ÅK 5

ÅK 4

Sp

Tala Läsa Skriva

JOHAN

RUNDBE

RG

N LA ERIKSSO PÄR SAHLIN

råkl

ära

ÅK 6

MICHAE

LA ERIKSSO N PÄR SAHLIN

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

KlaraSvenskan4_omslag_LHL.indd 1

2016-07-05 09:29

Här presenteras tydliga mål inför varje texttyp. Tillsammans bygger klassen på sina kunskaper, studerar modelltexter och får vägledningen inför arbetet i elevböckerna. För arbetet i Språkläran ges underlag till laborativa övningar att göra inför det enskilda arbetet i elevboken.

Förbered eleven

Signatur

Nu är det din tur att skriva

När du skriver en insändare skriver du under den med en signatur. Du kan skriva ditt namn eller kalla dig för något som passar till det du skriver om. Para ihop en avslutning med en passande signatur. Du hittar signaturerna på lappen. Det kan finnas fler signaturer som passar till en avslutning. Motivera för en kamrat varför du har valt som du har gjort.

Hämta inspiration från förslagen i rutan när du förbereder dig för att skriva en egen insändare. Planera ditt skrivande genom att fylla i stödord i Argumentbyrån. Berätta för en kamrat hur du har tänkt skriva. Låt kamraten ställa frågor om något är oklart.

 Jag använder stödorden i Argumentbyrån.   Jag har med kriterierna i matrisen i min text.

Byt bok eller text med en kamrat. Bedöm kamratens text genom att läsa den och kryssa i matrisen.

Inte Ofta än

I min insändare har jag med:

Ja

Matris

rubrik och åsikt

men

inledning och avslutning

ån tbyr

Lejon och andra utrotnin borde få gshotade leva utan djur i Afrika att riskera tjuvskyttar. att skjutas Inför höga av böter för tjuvskyttar!

Med hjälp av de grundliga genomgångarna, stödstrukturerna och modelltexterna samt de laborativa övningarna som finns i lärarhandledningen bygger ni tillsammans upp kunskaper om texttypernas form och innehåll.

Checklista

Samarbeta med en kamrat och ge respons på varandras texter utifrån matrisen. Omarbeta och rätta!

• Lägg konstgräs på kommunens grusplaner • Sluta fiska i sjön • Var en bra kamrat • Förläng sommarlovet • Låt all idrott vara gratis • Fritt wi-fi överallt

gu

Rubrik

Inledning

Jag vill bli respekterad av alla för den jag är. Ingen ska bli retad. Sluta mobba i skolan!

Skriv din text på dator eller för hand. Använd checklistan när du arbetar med din text.

Förslag:

Ar

under mina trampa i hundbajs Jag är trött på att hundbajs! ta hand om ditt promenader. Hundägare

Tandläkarmam ma Rena skor Anti balkonggrillare Skit i skorna! Trött pappa Läxfri skola önskas Frukt är också gott! Låt djuren leva Tjatig Trött på hundbajs! Djurens beskyddare Tjej på 12 vårar Vän av ordning Jag är den jag är Orolig förälder

tydliga argument passande bindeord en signatur

Bindeord: Argument 1:

Jag som har bedömt texten heter:

katter. Det blir alldeles Grannarnas grillrök skrämmer mina os från grillen dimmigt inne i min lägenhet när grannens på balkongen! sprider sig. Ska du grilla? Gör det inte

Bindeord: Argument 2:

Avslutning

Signatur/avsändare

A R G U M E NT E R A N D E T E X T

KlaraSvenskan5_TalaLasaSkriva.indd 19

S KR I VA

19

2016-02-12 10:31

20

A R G U M E NT E R A N D E T E X T

S KR I VA

KlaraSvenskan5_TalaLasaSkriva.indd 20

2016-02-12 09:47

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Argument 3: Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.

Bindeord:

Varje dag får jag tjata! Jag undrar: Varför ger skolan läxor till barnen? De gör ju ändå inte läxorna! Ta bort alla läxor från skolan!

Godis innehåller många tillsatser. Ingredienslistan är lång. Kan det verkligen vara nyttigt? Ta en titt på ingredienslistan innan du köper godis.

Vägledning inför arbetet i elevboken, s. 19

Vägledning inför arbetet i elevboken, s. 20–21

Signatur

Nu är det din tur att skriva

I argumenterande texter skriver man inte alltid under med sitt eget namn. Man använder sig istället av en signatur, ett påhittat namn. Ofta har signaturen något med innehållet i texten att göra.

Ni ska skriva en insändare till en tidning tillsammans. Välj ett ämnesområde ihop som engagerar eleverna.

Så här kan du göra

• •

Visa kopieringsunderlag A2 – Argumentbyrån, s. 58, på digital storbild.

Vilka argument ska ni använda er av för att övertyga på bästa sätt? Hjälps åt att vaska fram argument. Skriv in stödord i argumentlådorna.

• • • •

Bläddra tillsammans igenom de sidor ni arbetat med i boken och kika på vilka signaturer ni hittar. Diskutera vad det kan bero på att man inte vill skriva under sin insändare med sitt riktiga namn. Det kan bero på att man skriver om något som är känsligt. Man kanske kritiserar någon eller något. Plocka in er lokala dagstidning i klassrummet och identifiera signaturer på insändarsidan. Introducera uppslaget Signatur och låt eleverna arbeta i elevboken.

• • • • •

• S K R I VA

Tydlig gemensam genomgång

S KR I VA

21

2016-02-12 10:32

Så här kan du göra

48    A R G U M E N T E R A N D E T E X T

A R G U M E NT E R A N D E T E X T

KlaraSvenskan5_TalaLasaSkriva.indd 21

Formulera en åsikt tillsammans och tänk ut bakgrunden till åsikten. Skriv in stödord i Argumentbyråns låda för inledning.

Vilka bindeord kan vara lämpliga att använda sig av? Skriv in dessa på raderna för bindeord. Hur kan ni sammanfatta er insändare och vilken uppmaning vill ni ge? Fyll i stödord i avslutningslådan. Diskutera vilken signatur ni ska skriva under med. Skriv i signaturlådan. Fundera ut en rubrik som lockar till läsning. Använd er av den ifyllda Argumentbyrån och skriv insändaren tillsammans. Du är sekreterare. Visa eleverna under processen att varje låda i Argumentbyrån motsvarar ett stycke. Använd er av checklistan och matrisen på s. 21 i elevboken för att kontrollera textens struktur och särdrag. Introducera uppslaget Nu är det din tur att skriva och låt eleverna arbeta i elevboken. ARGUMENTERANDE TEXT

S K R I VA

   49

Lärarhandledning Till Klara svenskans lärarhandledning hör en webb. Via inloggningsuppgifter i den tryckta lärarhandledningen får du tillgång till alla modelltexter och kopieringsunderlag i digital version. Efter 12 månader kan du förnya ditt abonnemang och köpa webben separat. Klara svenskan 13

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 13

2018-12-17 09:48


SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Elevbok – Tala, Läsa, Skriva Boken Tala, Läsa, Skriva innehåller arbete med fyra texttyper per årskurs. Till varje texttyp finns tydliga exempeltexter, grafiska stödstrukturer, vägledande checklistor och bedömningsmatriser.

ÅK 4

ÅK 5

ÅK 6

Tala Läsa Skriv a

Tala Läsa Skriv a

ÅK 4

Tala Läsa Skriv a

ÅK 5

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

De här texttyperna ingår i Klara svenskan – Tala, Läsa, Skriva Texttyper:

ÅK 4

ÅK 5

ÅK 6

Nyhet

Återberättande text

Korta händelser Dagbok

Tidningsartikel

Faktatext

Beskrivande faktatext

Förklarande faktatext

Jämförande faktatext

Berättande text

Myt Fabel Fantasy

Deckare Novell (reality)

Roman (reality/kärlek)

Instruerande text

Recept Instruktioner Symboler

KERSTIN LUNDBERG HAHN

Insändare Reklam

Poetisk text

Debattartikel

Poesi Låttexter

lighet Solhjärtats hem

Argumenterande text

SVART BÄLTE

Skräcknovell

S olhj är ta ts et he m li gh LIN PÄR SAH

JOHA N RUND BERG

Den gemensamma texten är höjdpunkten på arbetet, och jag ser att mina elever utvecklas och blir säkrare på olika texttyper. Rebecka Ungh Wolf, Eriksdalsskolan i Stockholm

Skönlitterära böcker För alla årskurser finns nu skönlitterära böcker för arbetet med fördjupad textanalys. Solhjärtats hemlighet i åk 4, Svart bälte i åk 5 och Knockad Romeo i åk 6.

14

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 14

2018-12-17 09:48


SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Elevbok – Språklära Med digital färdighetsträning Boken Språklära innehåller textexempel, övningar och regler inom områdena: alfabetet, meningsbyggnad, stavning, ordklasser, ordkunskap, språkbruk, satslära och språkhistoria. Till Språkläran ingår digital färdighetsträning. Innehållet finns också att köpa som separat kopieringsunderlag.

ÅK 4

ÅK 5 S p rå

ÅK 6 S p rå

klä r a

ÅK 4

råkl

ÅK 5

ÅK 6

MICHAELA ERIKSSON

MICHAELA ERIKSSON

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

PÄR SAHLIN

Övningarna från webben finns också som kopieringsunderlag

ära

Kostnadsfritt extramaterial Klara svenskan fortsätter på webben! Här finns t ex webbövningar och facit samt nedladdningsbara stödstrukturer som affischer – Redovisningsmonstret, Bokslukaren, Berättelseansiktet.

ÅK 6

MICHAEL

klä r a

MICHAELA ERIKSSON

Kopieringsunderlag Språklära

Sp

S p rå

klä r a

A ERIKSSO N PÄR SAHLIN

ÅK 6

EXTRA FÄRDIGHETSTRÄNING

nok.se/klarasvenskan Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin

Klara svenskan åk 4 Elevbok Tala, läsa, skriva

Klara svenskan åk 5 27-43802-6

Elevbok Språklära inkl. digital färdighetsträning 27-43801-9 Solhjärtats hemlighet, pocket

27-45513-9

Lärarhandledning med lärarwebb

27-43800-2

Lärarwebb 12 mån

27-45542-9

Kopieringsunderlag Språklära Färdighetsträning 27-44204-7

96 s 64 s 170 s 333 s

100:-

27-45242-8

Elevbok Tala, läsa, skriva

Klara svenskan åk 6 27-44388-4

100:-

Elevbok Tala, läsa, skriva

27-44832-2

104 s

100:-

64 s

75:-

27-44829-2

64 s

75:-

Svart bälte, pocket

27-45514-6

149 s

20:-

Knockad Romeo, pocket

27-44907-7

220 s

20:-

Lärarhandledning med lärarwebb

27-44387-7

312 s

515:-

Lärarhandledning med lärarwebb

27-44830-8

300 s

515:-

Lärarwebb 12 mån

27-45543-6

100:-

Lärarwebb 12 mån

27-45540-5

100:-

Kopieringsunderlag Språklära Färdighetsträning 27-44584-0

315:-

Kopieringsunderlag Språklära Färdighetsträning 27-44831-5

75:20:-

72 s

315:-

4 st

215:-

Elevbok Språklära inkl. digital färdighetsträning 27-44389-1

104 s

Elevbok Språklära inkl. digital färdighetsträning

Klara svenskan Skrivbara affischer Stödstrukturer åk 4

Författare: Michaela Eriksson, Pär Sahlin, Johan Rundberg

80 s

Klara svenskan Skrivbara affischer Stödstrukturer åk 5

27-45243-5

515:100:-

80 s

315:-

4 st

215:-

Klara svenskan Skrivbara affischer 4 st

215:-

Stödstrukturer åk 6

27-45244-2

15

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 15

2018-12-17 09:48


SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Vän med svenska Åk 4

Vill du ha ett komplett material, där allt du behöver för din undervisning i svenska finns samlat? Då ska du läsa vidare om Vän med svenska! Med Vän med svenska får du ett basläromedel med språklära, teman och uppgifter inom läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, berättande texter och faktatexter och informationssökning. I övningsboken får dina elever möjlighet till färdighetsträning inom de avsnitt som behandlar språklära – både att arbeta enskilt med och tillsammans med andra.

Åk 5

Åk 6

Författare: Rolf och Lilian Falkenland Vän med svenska (3:e uppl) Vän med svenska 1 åk 4 Lärobok

27-42108-0

168 s

159:-

Övningsbok

27-42111-0

96 s

89:-

Facit

27-42114-1

20 s

49:-

Lärobok

27-42109-7

184 s

159:-

Övningsbok

27-42112-7

112 s

89:-

Facit

27-42115-8

24 s

49:-

Lärobok

27-42110-3

168 s

159:-

Övningsbok

27-42113-4

112 s

89:-

Facit

27-42116-5

24 s

49:-

Vän med svenska 2 åk 5

Vän med svenska 3 åk 6

16

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 16

2018-12-17 09:48


SVENSKA | BASLÄROMEDEL

Dags! Konkret, elevnära och solklar!

Vill du ha ett material där språkläran är i fokus, och där du själv kompletterar efter eget huvud med övriga byggstenar i svenskan? Då ska du läsa vidare om Dags! – en trotjänare som fungerar! Tydlig och enkel Dags! tränar de viktigaste baskunskaperna i svenska så att de verkligen sitter. Det finns en språklära till varje årskurs. Språkläran innehåller de viktigaste baskunskaperna för åk 4 – 6. Särskilt betonas stavning, ordkunskap, användning av ordlista samt grammatik och meningsbyggnad. Eleven får tydliga förklaringar av

begrepp och fakta för att sedan kunna öva på egen hand. Till varje språklära finns Övningsbok A och B. Tydlig layout och enkla instruktioner ger eleverna goda möjligheter att träna effektivt på viktiga baskunskaper. Repetition är ledord för att verkligen befästa kunskaperna.

Digilär Svenska & Sva

Författare: Göran Ejeman, Sten Frennberg, Per Olof Köhler Dags! åk 4 Dags! åk 4 Språklära

27-40796-1

112 s

144:-

Dags! åk 4 Övningsbok A

27-40797-8

64 s

69:-

Dags! åk 4 Övningsbok B

27-40806-7

64 s

69:-

Dags! åk 5 Språklära

27-40811-1

112 s

144:-

Dags! åk 5 Övningsbok A

27-40812-8

64 s

69:-

Dags! åk 5 Övningsbok B

27-40813-5

64 s

69:-

Dags! åk 6 Språklära

27-40814-2

112 s

144:-

Dags! åk 6 Övningsbok A

27-40817-3

64 s

69:-

Dags! åk 6 Övningsbok B

27-40818-0

64 s

69:-

Dags! åk 5

Dags! åk 6

Ny

Arbeta heldigitalt med läromedel från Digilär Digilär Svenska & Sva bygger på Natur & Kulturs tryckta läromedel Klara svenskan. Några höjdpunkter i läromedlet: • Varierande material – en mix av självrättande uppgifter med direkt återkoppling och mer omfattande skrivuppgifter. • Ett omfattande stöd till elever i form av inbyggda ordförklaringar, möjlighet att lyssna på alla texter, inbyggd läslinjal och teckensnitt för elever med dyslexi.

• Ett rikt bildmaterial – varje arbetsområde innehåller dessutom en bildberättelse som går igenom den aktuella texttypen i text och bild med inläst tal.

Läs mer på digilär.se och på s 7.

17

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 17

2018-12-17 09:48


SVENSKA

Skrivsuccé

I Skrivsuccé skriver eleverna olika texttyper och utvecklar ett arbetssätt som hjälper dem att förbättra skrivförmågan. Med Skrivsuccé i klassrummet skapar du en gemensam plattform och utifrån den kan eleverna arbeta vidare på två olika nivåer inom samma kapitel. Eleverna kan med fördel skriva sina texter på datorer. Varje kapitel är en fristående del som tar upp en texttyp och eleverna följer en tydlig arbetsgång.

BEGRIPA

Sist i boken finns Lilla uppslaget där eleverna får stöd i hur de kan ge och ta respons, skriva rätt och riktigt, använda källor och du varafår källkritisk. När respons är det viktigt att tänka på att din kamrat Skrivsuccé ger eleverna en tydlig plan har gett dig respons för att du ska kunna skriva en så bra text för att skriva texter som berättar, beskriver, sominstruerar möjligt.och Lyssna därför på vad din kamrat har att säga. Du förklarar, argumenterar.

När du får respons

behöver inte svara på responsen som du får. Du behöver inte heller förklara eller försvara dig. Meningen är att du ska lyssna på responsen och sedan fundera på hur du kan förändra din text Passarbättre. perfektDu närfår eleverna så att den blir ännu förståsskriver fråga din kamrat om text med dator. Böckerna ger det är något du undrar över eller inte förstår. eleverna struktur i sitt skrivande.

Läs en mönstertext. Arbeta utifrån frågor för att förstå de typiska särdragen för texttypen.

BERÄTTA Skriv en egen text. Hjälp att bygga upp texten och hur man ger och får respons.

BEFÄSTA Stärk genom att repetera kunskap och skriv en ny text utifrån ett nytt ämne.

BRILJERA Använd kunskap i ett nytt sammanhang och skriv en ny text utifrån nya direktiv.

Först arbetar vi med Begripa och Berätta på lektionerna, sedan gör eleverna Befästa och Briljera som skrivläxa. Det var elevernas idé! Och resultatet är en stolt lärare, kunniga elever och glada föräldrar!

96 Lilla uppslaget

18

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 18

Pär Sahlin är lärare och barn- och ungdomsboksförfattare. Han har skrivit flera läromedel i svenska och tilldelades läromedelsförfattarnas pris Lärkan 2016.

skrivsucce_åk5_textsection.indd 96

2017-08-

2018-12-17 09:48


SVENSKA

B Begripa

Ämnesord I instruktionen finns ofta typiska ämnesord. Det kan vara ord för de material eller ingredienser man behöver, till exempel hamburgerdressing, eller ord som hör till arbetsgången, till exempel gröp ur.

Instruktionens språk En instruktion beskriver och förklarar hur något ska göras. Därför är det viktigt att din instruktion är tydlig och lätt att förstå.

7. Välj ett ämnesord från ingredienslistan och förklara vad ordet betyder. 8. Välj ett ämnesord från arbetsgången och förklara vad ordet betyder.

„ Läs och svara på uppgifterna. Arbeta gärna med en kamrat.

Uppmaningar Ord som talar om vad man gör kallas verb, till exempel lägga och sätta. I en instruktion skriver du verben som uppmaningar: lägg och sätt.

1. Sätt ugnen på … 2. Skala löken och …

6. Förändra verben värma, skära, grilla och röra till uppmaningar.

uNDERSöK EN INSTRuKTIoN Undersök en instruktion, till exempel ett recept eller en spelinstruktion. Jämför den med vad du har lärt dig om instruktioner. • Finns det någon rubrik och bakgrund? • Finns det någon beskrivning av vilket material eller vilka ingredienser man behöver? • Finns det en tydlig arbetsgång? • Använder sig författaren av uppmaningar? • Finns det några typiska ämnesord?

28

Redovisa Redovisa resultatet från undersökningen.

29

Instruktion

skrivsucce_åk4_textsection.indd 28

2017-03-22 14:39

skrivsucce_åk4_textsection.indd 29

2017-03-22 14:39

Skrivsuccé åk 4 innehåller berättelse, faktatext, instruktion, annons, dikt och dagbok. Vilka SKRIVSUCCÉ ÅK 5

SKRIVSUCCÉ ÅK 5

Pär Sahlin

Skrivsuccé ger eleverna en tydlig plan för att skriva texter som berättar, beskriver, förklarar, instruerar och argumenterar. Eleverna lär sig att känna igen texternas struktur och språkliga drag. Boken består av sex fristående kapitel som alla är uppbyggda enligt samma arbetsgång.

Varför

vem vad När Berätta

SKRIVSUCCÉ

hur

B Börja skriva „ Skriv ett första utkast till din notis.

Rubrik Rubriken ska både sammanfatta innehållet och locka till läsning.

Du SKA Nu SKRIVA en egen notis. Under rubrikerna Innan du börjar skriva och Börja skriva får du hjälp att bygga upp din text.

ÅK 5

Beskriv och förklara Beskriv och förklara händelsen i brödtexten. I notisen ska du besvara frågorna Vad? Var? När? Vem? Hur? och Varför?

Innan du börjar skriva „ Följ arbetsgången och gör en plan. HäNDelSe 1. VälJ Välj en händelse

Begripa

som du har läst, sett eller hört talas om.

Förstå det typiska för texttypen.

Berätta

3.

Använda kunskap om texttypen för att planera, skriva och bearbeta en egen första text.

Befästa

BeStäm oRDNING Fundera på vilka fakta som hör ihop. Bestäm ordning så att händelsen förklaras i rätt följd.

2.

Språk Använd dig av ett neutralt språk. Skriv i preteritum, dåtid, när du återberättar händelsen.

letA FAKtA „ Ta reda på fler fakta om din valda händelse. Leta i tidningar och på internet efter mer information. Intervjua någon person som känner till mer om händelsen. „ Använd dig av de sex journalistiska frågorna när du letar fakta: Vad? Var? När? Vem? Hur? och Varför?

Respons När du har skrivit ett första utkast till din text är det dags för respons. Byt text med en kamrat. Har din kamrat fått med följande i sin text? • En rubrik • En brödtext som svarar på frågorna Vad? Var? När? Vem? Hur? och Varför? • Ett neutralt språk

Förankra genom att repetera det typiska för texttypen och skriva en ny text.

� Läs mer om hur du kan ge respons i Lilla uppslaget på sidan 95.

Skriv klart

Briljera

Nu är det dags att skriva klart din notis. Ta hjälp av responsen som du har fått. Förfina texten så att du känner dig helt nöjd. Läs igenom en sista gång och rätta stavfel och andra felaktigheter.

Glänsa genom att använda förståelse om texttypen i ett nytt sammanhang och skriva en ny text.

Redovisa Redovisa din text muntligt eller skriftligt.

Grattis! du har nu skrivit en notis!

Sist i boken finns Lilla uppslaget med tips och råd om att skriva rätt, förbättra texter, söka information och använda källor, ge och få respons samt redovisa.

� Har du svårt att komma på vad du ska skriva om kan du ta hjälp

Skrivsuccé är ett läromedel för åk 4-6 som ger eleverna strategier att skriva olika typer av texter.

av inspirationshjälpen i Lilla uppslaget på sidan 97.

ISBN 978-91-27-44814-8

Pär Sahlin

80 Notis

81

9 789127 448148

k 5 cover.indd Alla sidor

2017-08-25 14:12

skrivsucce_åk5_textsection.indd 80

2017-08-25 10:53

skrivsucce_åk5_textsection.indd 81

2017-08-25 10:53

Skrivsuccé åk 5 innehåller berättelse, faktatext, recension, personbeskrivning, insändare och notis.

FAKTATEXT Varför blir det jordbävningar? Hur uppstår en orkan? Och vad händer med naturen efter att en skogsbrand har dragit förbi? Sådana frågor kan du få svar på genom att läsa faktatexter. På kommande sidor får du läsa en faktatext om erosion och vad det kan leda till.

Vad orsakar erosion?

Erosionen förändrar jordytan Jordens yta förändras hela tiden. Förändringen beror på att yttre krafter som vatten, vind och is bryter ner och smular sönder berggrunden. Materialet som bryts ner transporteras bort av de yttre krafterna och leder till att landytan sänks. Detta är en naturlig process och kallas för erosion. Det finns också erosion som människan är skyldig till och som leder till att brukbar jord försvinner.

Erosion orsakas av yttre krafter som vatten, vind och is. Även människor bidrar till erosionen när vi skövlar skog, vilket leder till jorderosion och att öknarna breder ut sig. Här kommer mer utförlig information om de yttre krafterna.

Vatten En av orsakerna till att jordytan bryts ner är vatten. Regn- och smältvatten för med sig jord och andra partiklar när det rinner ut i sjöar, hav och floder. Om det rinner mycket vatten på en plats kan det bildas rännilar som så småningom blir till meterdjupa raviner. Grand Canyon i USA är ett exempel där vatten har skapat sådana raviner. Vågor nöter också ner berggrunden. Vid öppna stränder bildar vågorna branta klippor, vikar eller stenpelare. Raukarna på Gotland är ett exempel på hur vågorna eroderat bort en mjukare bergart. Kvar står raukarna av hård kalksten.

skrivsucce_åk6_2_textsection.indd 50-51

2018-01-23 09:21

Skrivsuccé åk 6 innehåller berättelse, faktatext, nyhetsartikel, broschyr, dikt och inlägg i sociala medier. Författare: Pär Sahlin Skrivsuccé Skrivsuccé åk 4

27- 44813-1

112 s

138:-

Skrivsuccé åk 5

27- 44814-8

112 s

138:-

Skrivsuccé åk 6

27- 44815-5

112 s

138:-

19

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 19

2018-12-17 09:49


SVENSKA

Ur Gnugga Stavning 3.

Författare: Sten Frennberg, Marianne Sondén Gnugga

Gnugga – ord, stavning och språklära Gnugga är övningsböcker för årskurs 4–6 i ordkunskap, stavning och språklära. De är lätta att jobba med på egen hand och för varje bok blir uppgifterna något svårare. Återkoppling och repetition löper som en röd tråd genom hela serien. Böckerna passar alla, även elever som läser svenska som andraspråk.

Gnugga Ord 1

27-41516-4

Gnugga Ord 1, facit 5 ex

27-41525-6

Gnugga Ord 2

27-41517-1

Gnugga Ord 2, facit 5 ex

27-41526-3

Gnugga Ord 3

27-41518-8

Gnugga Ord 3, facit 5 ex

27-41527-0

Gnugga Ord 4

27-41519-5

Gnugga Ord 4, facit 5 ex

27-41528-7

Gnugga Stavning 1

27-41520-1

Gnugga Stavning 1, facit 5 ex

27-41529-4

Gnugga Stavning 2

27-41521-8

Gnugga Stavning 2, facit 5 ex

27-41530-0

Gnugga Stavning 3

27-41522-5

Gnugga Stavning 3, facit 5 ex

27-41531-7

Gnugga Språklära 1

27-41523-2

Gnugga Språklära 1, facit 5 ex

27-41532-4

Gnugga Språklära 2

27-41524-9

Gnugga Språklära 2, facit 5 ex

27-41533-1

48 s

74:115:-

64 s

74:115:-

64 s

74:115:-

64 s

74:115:-

64 s

82:115:-

64 s

82:115:-

64 s

82:115:-

48 s

74:115:-

64 s

82:115:-

20

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 20

2018-12-17 09:49


SVENSKA

Reporterskolan REPORTER-

Nyhet

Reporterskolan görs i samarbete med minibladet.se

skolan

Utbildar minireportrar som kan söka information, granska källor och skriva olika texttyper.

Sök information Granska källor Skriv olika texttyper Utbilda minireportrar ● Skapa en skoltidning ÅK 2 — 6

I Reporterskolan möts dagstidningarnas värld och skolans pedagogik genom nyhetstexter och konkreta skrivövningar. Reporterskolan startar med enkla uppdrag rakt ut i verkligheten för att träna upp elevernas nyhetsnäsor. Eleverna söker information, tränar intervjuteknik och får redskap för att skriva egna färdiga artiklar. Ett källkritiskt förhållningssätt tränas i ett konkret sammanhang.

Reporterskolan innehåller ett färdigt upplägg med information om nyheter, lektioner och elevuppgifter. Låt eleverna bli minireportrar och skapa en egen redaktion i klassrummet eller på elevens val. Författare: Maria McShane Reporterskolan Lärarhandledning med kopieringsunderlag

27-45432-3

160 s

395:-

Heartmaps

Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande Georgia Heard

Heartmaps

Bild eller text i hjärtat

Elevens väg till autentiskt och kreativt skrivande Georgia Heard är lärarutbildare, föreläsare, författare och poet. Hon är en av grundarna till The Teachers Collage Reading and Writing Project. Hennes specialområde är hur man undervisar i skrivande.

Ge eleverna möjlighet att utveckla inre motivation och engagemang för sitt skrivande. I boken får du 20 unika lektionsförslag i olika genrer som hjälper dig att undervisa så att eleverna kan utveckla sitt kreativa skrivande och använda skrivandet som ett sätt att uttrycka åsikter, tankar och känslor.

Författaren ger exempel på hur arbetet med så kallade heartmaps kan användas i klassrummet för att skapa nya vägar och möjligheter för eleverna att vara skribenter. Boken innehåller kopieringsunderlag och elevexempel.

Författare: Georgia Heard Heartmaps Lärarhandledning med kopieringsunderlag

27-45140-7

134 s

325:-

21

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 21

2018-12-17 09:49


SVENSKA

Träna på svenska Tydliga häften för färdighetsträning av baskunskaper. Träna på svenska är en serie fristående häften som ger eleverna möjlighet att träna ordklasser, stavning, alfabetet och skrivregler. Häftena har enkla instruktioner och varierade uppgifter. De kan användas för att individanpassa undervisningen. Ordklasser

Träna på

prepositioner Anna Ericsson Nordh Ingmari Lundhäll

Stavning

Alfabetet

Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll Träna på svenska Ordklasser Adjektiv, 5-pack

27-44622-9

16 s

115:-

Substantiv, 5-pack

27-44623-6

16 s

115:-

Verb, 5-pack

27-44624-3

16 s

115:-

Pronomen, 5-pack

27-44166-8

16 s

115:-

Prepositioner, 5-pack

27-44167-5

16 s

115:-

Dubbelteckning, 5-pack

27-42944-4

16 s

115:-

J-ljudet 1, 5-pack

27-42946-8

16 s

115:-

J-ljudet 2, 5-pack

27-42947-5

16 s

115:-

Ng-ljudet, 5-pack

27-42945-1

16 s

115:-

Sj-ljudet 1, 5-pack

27-42948-2

16 s

115:-

Sj-ljudet 2, 5-pack

27-42949-9

16 s

115:-

Tj-ljudet, 5-pack

27-42950-5

16 s

115:-

Stava vanliga ord, 5-pack

27-42951-2

16 s

115:-

Stavning

Meningar

Alfabetet Alfabetet, 5-pack

27-44164-4

16 s

115:-

Alfabetisk ordning, 5-pack

27-42953-6

16 s

115:-

Skiljetecken 1 – punkt, frågetecken och utropstecken, 5-pack 27-42952-9

16 s

115:-

Skiljetecken 2 – kolon, talstreck och kommatecken, 5-pack 27-44165-1

16 s

115:-

Variera språket, 5-pack

16 s

115:-

Meningar

27-44168-2

22

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 22

2018-12-17 09:49


SVENSKA

Slå upp – grammatik och stavning Kunskap om grammatik och stavning skapar förståelse för hur svenska språket är uppbyggt. I Slå upp för åk 4–6 finner du konkreta och visuella förklaringar inom områdena stavning, ordklasser, satsdelar, skrivregler och ordkunskap Med Slå upp i klassrummet kan eleverna på ett lättillgängligt sätt ta reda på och ta till sig information om språkets uppbyggnad. Du kan även undervisa utifrån boken. Slå upp innehåller tydliga

faktarutor med språkregler och information, samt konkreta exempel med bild. Tillsammans med häftena Träna på svenska skapar Slå upp en gedigen undervisningsplattform för grammatik och stavning.

Pro betyder i stället för.

in

g

Nomen betyder namn.

de

o rd

t

st

d ng-lju

e

er ym

on yn

UN

st

n

b

singular jag du han, hon, hen, den, det

SSER

nom

one

AP

it i

s

a

k

p ro

p re

SK

re c

p re p o

ta

lst

c ke

DK

sub

R

t

ko m m

n

punk

ko l o

te

tiv

ORDKLA

EGLER

f ix

OR

LA an

SKRIVR

Pronomen är ord som man använder i stället för substantiv. Personliga pronomen står oftast i stället för namn på personer och saker.

s

DE

bisats

Pronomen

am

lju

TS

kat

ud

SA

edi

sj-

ve r

s

s

kn

t

ST

AV

NI

tj-lj

subjekt

huvud pr

te c

et

NG

at

bel

lån

dub

en

Åk 4–6

r

Anna Anna Ericsson EricssonNordh Nordh Ingmari Ingmari Lundhäll Lundhäll

44

plural vi ni de

ORDKLASSER

Slå upp åk 4-6 2.indd 44

2018-06-19 16:59

Allt är överskådligt och lättillgängligt, ja en ovanligt trevlig grammatik- och stavningsbok! /…/ LEKTÖR EVA LEXELL TÖRNBLOM, BTJ-HÄFTET NR 21, 2018.

Författare: Anna Ericsson Nordh, Ingmari Lundhäll Slå upp grammatik och stavning åk 4–6

27-44930-5

112 s

143:-

23

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 23

2018-12-17 09:49


SVENSKA

Öva lite mera Öva lite mera för åk 4–6 innehåller tydliga och varierade uppgifter i stavning, ordkunskap och språklära. Öva lite mera förbättrar ordförrådet och ökar den språkliga förmågan. Det är ett enkelt, pedagogiskt och fristående material som fungerar utmärkt även som repetition i högre årskurser. Öva lite mera är förbrukningsböcker som eleverna skriver i. Författare: Sten Frennberg Öva lite mera

Skrivmix

Öva lite mera 1

27-42254-4

64 s

69:-

Öva lite mera 2

27-42255-1

64 s

69:-

Öva lite mera 3

27-42256-8

64 s

69:-

I Skrivmix får eleverna arbeta med texttyper som de möter i sin vardag. Efter inspirerande modelltexter följer uppgifter som hjälper dem att förstå text typens särdrag och som handleder dem då de skriver sin egen text i genren. Skrivmix-böckerna är förbrukningsböcker som eleverna skriver i. Författare: Pär Sahlin Skrivmix Skrivmix 1, åk 4

27-41320-7

64 s

64:-

Skrivmix 2, åk 5

27-41328-3

64 s

64:-

Skrivmix 3, åk 6

27-41329-0

64 s

64:-

27-42627-6

48 s

239:-

48 s

475:-

Ord, ord, ord I Ord, ord, ord ges förslag på hur man kan föra en strukturerad under visning där eleverna lär sig strategier att tillämpa då de stöter på ord och begrepp de inte förstår. Innehåller 15 konkreta, forskningsbaserade, ordförrådsstärkande övningar att göra i klassen. Till övningarna finns kopieringsunderlag och separata kartongark med ord för ett laborativt arbetssätt.

Författare: Ulrika Wolff Ord, ord, ord Lärarhandledning med kopieringsunderlag och ordkort

LäsSexan Kartläggning av ordavkodning för årskurs 6 En viktig del i läsförmågan är ordavkodningen, vilken behöver följas upp och kartläggas i såväl lägre som högre årskurser. Två kartläggningsprov mäter ortografisk och fonologisk läsning och ger information om färdighet i ordavkodning och läsflyt.

Författare: Maj-Gun Johansson LäsSexan Kartläggningstester

27-43796-8

24

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 24

2018-12-17 09:49


SVENSKA

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Värdefulla sagor Lyft värdegrunden genom berättande Använd berättandet som ett pedagogiskt verktyg i värdegrundsarbetet! Berättelser väcker känslor och engagerar, och det som väcker starka känslor minns man. Berättandet fungerar som ett sätt att överföra kunskap och att underhålla, samtidigt som man förmedlar normer och ideal. Om man dessutom lägger ifrån sig boken och berättar med egna ord, skapas en kontakt som är helt unik. I läroplanen lyfts det muntliga berättan-

det och vikten av att låta eleverna möta berättelser från olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna är lätta att återberätta.

Författare: Per Gustavsson, Mikael Thomasson Värdefulla sagor

27-44200-9

132 s

269:-

Tack alla elever och lärare i Husbygårdsskolan som beställde en bok om Stockholm av mig. Så här blev den! L ARS WESTMAN

Springtjuven Ett Stockholmsmysterium Tobias och Isabel tjänar pengar på att fotografera turister. Men deras verksamhet är hotad av en mystisk kille – Springtjuven. Huvudpersonerna tar sig runt i Stockholm och dras samtidigt in i en kriminalhistoria med dramatisk upplösning. Med den här boken får eleverna dels läsa en spännande historia, dels lära sig mer om de platser där handlingen utspelar sig. Boken är tänkt för Stockholmselever som läser om sin hembygd i åk 3–4 och för mellanstadieelever i resten av landet när de läser om Sverige och Stockholm.

Till boken finns ett separat kopieringsunderlag med läsförståelseuppgifter till texterna i de 16 kapitlen. Här finns också korta faktatexter och uppgifter om de platser som nämns i boken samt kartmaterial.

Författare: Lars Westman Springtjuven – ett Stockholmsmysterium Läsebok

27-41807-3

136 s

184:-

Kopieringsunderlag

27-41808-0

32 s

304:-

25

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 25

2018-12-17 09:49


SVENSKA

Läshoppet kapitelböcker Kapitelböckerna passar de elever som lämnat nybörjarläsningen och behöver lite mer utmaning. Varje bok är inbunden i hårdpärm och består av 40 sidor. Böckerna är skrivna av skönlitterära författare. Texten är lättläst och innehållet är elevnära, roligt och spännande.

Humor

Dagens hjältar LÄSHOPPET KAPITELBOK

Johan Rundberg

Idag är det Backaskolans dag och klassen ska bland annat ha en konstutställning för släkt och vänner. Elias är nervös. Kommer pappa att hinna i tid till utställningen? Och kommer Elias att klara av att spela fotboll mot lärarna? Han kan ju faktiskt inte spela fotboll särskilt bra.

Adrian och Iris är på väg hem efter skolan, men idag känns det inte som vanligt. Adrian och Iris är nämligen spanare och plötsligt upptäcker de något som är väldigt fel!

Arvid har en hemlighet. Han är kär i Lova! Idag tänker han fråga chans. Om Lova svarar JA så är de ihop. Men hur frågar man chans när allting bara blir fel?

Leon ställer sig upp. Han känner hur det pirrar i magen. Det ska bli roligt att visa Oskar för klassen. Men något är fel. När han känner med handen i fickan, är råttan inte där. Plötsligt hörs ett rysligt vrål. Något hemskt måste ha hänt!

Fantasy

Ny

Agaton är hjälte i landet Odalien, där drottning Bea styr. Ibland behöver hon Agatons hjälp. Drottningen vill inte att prins Filur ska vinna Hjältarnas kamp i år igen. Kan Agaton lyckas att ta hem segern istället?

Drottning Bea behöver Agatons hjälp igen. Nu har vattnet frusit till is i Odalien och det är snö överallt. Kan Agaton lösa problemet med den eviga vintern?

Odalien hotas av krig. Drottning Beas son har blivit kär i fel person och kungen i grannlandet är rasande. Kan Agaton rädda freden?

Flickan Elle från Dimmiga ön har flytt till Odalien. Hennes ö hotas av hemska varulvar. Agaton och Elle ger sig ut på en farlig resa över havet för att rädda Elles vänner. Men kommer de hinna till Dimmiga ön i tid?

26

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 26

2018-12-17 09:49


Ny

SVENSKA

Hästar

Åska över stallet

Ny LÄSHOPPET KAPITELBOK

Erika Eklund Wilson

Sonja och Edvin lyssnar ut mot mörkret. Något stort har tagit sig in i trädgården. Vad kan det vara?

Sonja, Edvin, Lovisa och Nalle tar skydd i ödetorpets stall under åskvädret. Men är det sant att gubben som bodde i torpet spökar och vad är det för stor fnysande skugga som rör sig utanför stallet i ovädret?

Räddare i nöden

Sonja, Lovisa och Viktor är ute och rider när det blåser upp till snöstorm. Sonja tänker på Vita ryttaren, spöket av en flicka som för länge sedan red vilse i en snöstorm och frös ihjäl. Plötsligt hör barnen ett gnäggande och en vit figur på en vit häst närmar sig i snöyran. Är det hjälp som är på väg? Eller är det Vita ryttaren som har kommit för att ta dem?

Ny

Siv ser direkt att något är fel. Tanten ligger platt och stilla på marken. Tänk om det är ett trick! Tanten kanske kommer hoppa upp och jaga henne? Eller ännu värre… Tänk om tanten är DÖD!?

Joni och Mika har en djurklubb ihop. Det enda de saknar är ett djur. En dag ser de en annons på en anslagstavla. Någon vill skänka bort en katt som heter Oskar. Hur kan man bara sluta älska en katt? Joni och Mika förstår att Oskar måste räddas till varje pris!

nok.se/lashoppet Författare: Erika Eklund Wilson, Emma Frey-Skött , Johan Rundberg, Pär Sahlin Läshoppet Kapitelbok Dagens hjältar

Vill du låta eleverna arbeta vidare med innehållet i Läshoppets böcker?

Kopieringsunderlag Arbetsmaterial till de flesta böckerna på nivå 1–4 samt kapitelböckerna finns behändigt samlat i ett kopieringsunderlag. Till kopieringsunderlaget hör även läsprotokoll och klassöversikter.

27-45247-3

40 s

På spaning med Adrian och Iris 27-43983-2

40 s

89:89:-

Apkyssen

27-44295-5

40 s

89:-

Läxan som rymde

27-44296-2

40 s

89:-

Agaton och Hjältarnas kamp

27-43980-1

40 s

89:-

Agaton och den eviga vintern 27-43981-8

40 s

89:-

Agaton och kärlekskriget

27-44432-4

40 s

89:-

Agaton och Dimmiga ön

27-45421-7

40 s

89:-

Tanträddningen

27-44382-2

40 s

89:-

Den vita ryttaren

27-45472-9

40 s

89:-

Åska över stallet

27-45246-6

40 s

89:-

Skuggan i mörkret

27-43982-5

40 s

89:-

Katträddningen

27-45539-9

40 s

89:-

Kopieringsunderlag

27-44912-1

64 s

105:-

27

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 27

2018-12-17 09:49


SVENSKA

Strategier för läsförståelse – träna läsförståelse utifrån högläsning

Skönlitterära boken och lärarhandledningen – allt i ett!

Med tydlig och konkret handledning till den skönlitterära högläsningsboken Bakom masken av Kerstin Lundberg Hahn, får du som lärare vägledning i undervisningen om läsförståelse. I den här handledningen finns hela den skönlitterära bokens text varvad med metod och lektionsupplägg som guidar läraren in i en medveten undervisning om läsförståelsestrategier. Boken utspelar sig på hösten, kring

Halloween, och handlar om de tre vännerna Fredde, Zacki och Mimmi. Tillsammans upplever de spänning och löser brott som elever kan relatera till. I boken uppkommer skilda ämnen som väcker känslor och kan bidra till bra diskussioner.

Författare: Kerstin Lundberg Hahn, Gunilla Ulefors, Charlotta Lövbrand Strategier för läsförståelse – utifrån högläsning Handledning och skönlitterär text

27-43550-6

128 s

359:-

Uppdrag Språklyft – idématerial till Skolverkets bedömningsstöd i svenska och svenska som andra språk, “Nya Språket lyfter!”

Extramaterial Alla uppdrag finns också i digital version att visa t.ex. med hjälp av projektor/IST. Inloggningsuppgifter följer med boken. Utifrån spännande och inspirerande högläsningstexter får eleverna ta sig an kreativa, infallsrika och roliga uppdrag att utföra i grupp eller individuellt. Uppdrag Språklyft, åk 4–6 innehåller temat Tidningsredaktionen som består av fyra delar: Härby Nyheter, Nyhetsredaktionen, Sportredaktionen och Kulturredaktionen. Till de olika delarna finns elevuppdrag som aktivt utvecklar elevernas språk: Eleverna sporras att tänka efter, läsa, diskutera

och argumentera både muntligt och skriftligt. Uppdragen finns som kopieringsunderlag. Till varje del finns en inspirationstext i form av en skönlitterär berättelse om tidningsredaktionen samt ytterligare uppdrag med frågor om innehållet i texten. I anslutning till varje uppdrag hänvisas till de observationspunkter och avstämningar som finns i bedömningsmaterialet Nya Språket lyfter!

Författare: Elisabeth Berg, Barbro Hagberg-Persson, Majken Sköld, Kerstin Lagrell Högläsningstexter: Pär Sahlin Uppdrag Språklyft, åk 4–6 Lärarhandledning med kopieringsunderlag

27-42236-0

136 s

405:-

28

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 28

2018-12-17 09:49


SVENSKA

På, mellan och bortom raderna

Omarbetad upplaga

För att nå en djupare förståelse av det man läser behöver texten bearbetas. Detta görs med fördel tillsammans. Med uppgifterna i På, mellan och bortom raderna tränas eleverna i att förstå, reflektera över och samtala om skönlitterära böcker.

Frågan kräver att eleven letar på flera ställen och drar slutsatser (mellan raderna) Svaret hittas direkt ur texten (på raderna)

Frågan stimulerar till egna funderingar och reflektioner (bortom raderna)

Boken innehåller arbetsuppgifter till tolv skönlitterära böcker lämpliga för mellanstadiet. Materialet fungerar som underlag vid läsning i läsgrupper, vid lärarens högläsning eller vid elevernas enskilda läsning. Läsförståelsefrågor Läsförståelsefrågorna finns som kopieringsunderlag i A6-stora rutor. Eleven kan klistra in lappen i en skrivbok och besvara frågorna där eller använda frågorna som underlag vid textsamtal. Utöver frågekorten innehåller boken också förslag och arbetsmaterial att använda före och efter läsningen, bland annat fakta om de aktuella författarna.

Läsförståelsefrågor till de här böckerna ingår: • Drakskeppet (Maj Bylock) • Ishavspirater (Frida Nilsson) • Min vän Percys magiska gymnastikskor (Ulf Stark) • Snögrottan (Laura Trenter) • Kärlekspizzan (Johan Rundberg) • Hoppet (Moni Nilsson) • Häxorna (Roald Dahl) • Glasbarnen (Kristina Ohlsson) • Pojken i randig pyjamas (John Boyne) • Alex Dogboy (Monica Zak) • Eldens hemlighet (Henning Mankell) • Rum 213 (Ingelin Angerborn)

Emma Frey-Skøtt har en bakgrund som lärare. Hon är läromedelsförfattare och skriver även lättlästa barn- och ungdomsböcker.

Författare: Emma Frey-Skøtt På, mellan och bortom raderna Lärarhandledning med kopieringsunderlag

27-44714-1

74 s

315:-

29

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 29

2018-12-17 09:49


Fördel ger eleverna dialoger, texter och skönlitteratur med en tydlig progression. Textboken innehåller nio kapitel där eleverna får följa en grupp elever i Solbyskolan. Kapiteltexterna knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje kapitel innehåller en modelltext som stöd för elevernas eget skrivande i olika genrer. I textboken finns även ett kapitel med texter i SO och NO som en första introduktion till skolspråket i ämnesundervisningen. Boken avslutas med en specialskriven skönlitterär följetong i tio avsnitt. Alla texter finns inlästa och ljudfilerna säljs tillsammans med lärarhandledningen och den digitala textboken.

Fördel för åk 4 – 6 består av Textbok Övningsbok Textbok Digital Lärarhandledning

Fördel

Fördel Sva för nyanlända åk 4 –6 Övningsbok

Sva för nyanlända åk 4 –6 Fördel är läromedlet som passar för nyanlända

Textbok

elever på mellanstadiet. Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt. Fördel ger eleverna dialoger, texter och skönlitteratur med en tydlig progression.

Övningsboken innehåller tio kapitel med uppgifter till textboken. Det finns uppgifter som tränar läsförståelse samt ord och fraser kopplade till både vardagsspråk och skolspråk. I övningsboken får eleven också stöd att skriva texter i olika genrer. Till varje kapitel finns en genomgång av textbokens modelltext och förslag på texter att skriva både gemensamt och på egen hand. Sist i varje kapitel finns hörövningar som knyter an till kapitlets tema. Ljudfilerna till dessa laddas ned tillsammans med lärarhandledningen.

Sva för nyanlända åk 4 –6

Fördel ger eleverna möjlighet att utveckla sitt andraspråk på flera nivåer samtidigt.

Fördel

Fördel för åk 4 – 6 består av Textbok Övningsbok Textbok Digital Lärarhandledning

Övningsbok – Sva för nyanlända åk 4 –6

Fördel är läromedlet som passar för nyanlända elever på mellanstadiet.

Fördel passar nyanlända barn på mellanstadiet. I Fördel får eleverna möjlighet att genom texter och övningar utveckla både sitt vardagsspråk och skolspråk. Fördel består av textbok, övningsbok samt lärarhandledning (PDF) med inspelningarna i mp3-format. Textboken finns även som digitalbok. I serien finns även Fördel Läs och förstå som består av åtta berättande texter med uppgifter till varje text.

Textbok

Textbok

– möter nybörjarelever med olika förkunskaper

Fördel

Fördel

Sva för nyanlända åk 4 –6

Fördel

Fördel

Fördel

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK | BASLÄROMEDEL

Sva för nyanlända åk 4 –6

Övningsbok

HEL

GA

ST E

NSS

ON

PÄ R SA H L

IN

27- 43960 -3 27- 43961 - 0 27- 44798 -1 27- 44740-0

(nedladdningsbar pdf + ljudfiler mp3)

27- 43960 -3 27- 43961 - 0 27- 44798 -1 27- 44740-0

(nedladdningsbar pdf + ljudfiler mp3)

ISBN 978-91-27-43960-3

H ELG A

ST EN SS

9 789127 439603

ON

ISBN 978-91-27-43961-0

PÄ R SA H LI

N

9 789127 439610

Fordel4_6_OB_cover.indd Alla sidor

Textbok Fördel Textbok består av nio kapitel där eleverna får följa en klass i Solbyskolan. Kapiteltexterna knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och deras nya liv i Sverige. Varje kapitel innehåller: • En upptaktsbild som eleverna kan samlas kring oavsett språknivå. • Dialoger och tematiska bildordlistor. • En modelltext som stöd för elevernas eget skrivande i olika genrer.

2016-09-13 15:11

Övningsbok Fördel Övningsbok innehåller uppgifter som skapar förförståelse inför arbetet med kapitlet. Här finns läsförståelseuppgifter och övningar som tränar ord och fraser. I varje kapitel finns en genomgång av textbokens modelltext och sist i varje kapitel finns hörövningar. Lärarhandledning Lärarhandledningen säljs som nedladdningsbar pdf. Den innehåller förslag på hur man kan arbeta kapitel för kapitel, kopieringsunderlag samt ljudfilerna till alla texter och hörövningar i mp3-format.

I textboken finns även: • Ett kapitel med texter i SO och NO som en introduktion till skolspråket i ämnesundervisningen. • En skönlitterär följetong i tio avsnitt. Digitalbok Fördel Textbok finns också som digitalbok. Eleverna får tillgång till de inspelade texterna direkt i boken. Som lärare kan du projicera texten i klassrummet och låta eleverna lyssna samtidigt.

30

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 30

2018-12-17 09:49


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK | BASLÄROMEDEL

Nyhet

Fördel Läs och förstå Till varje text finns uppgifter under rubrikerna: • Vad handlar texten om? • Vad betyder orden? • Vad tycker du?

Fördel Läs och förstå består av åtta skönlitterära texter med tillhörande uppgifter. Texterna är specialskrivna av författarna Katarina von Bredow, Kerstin Lundberg Hahn, Niklas Krog och Pär Sahlin. Till varje text finns en illustration som väcker nyfikenhet och stöttar elevernas läsning. Till bilden finns alltid läsförståelseuppgifter under rubriken Vad ser du på bilden? Eleverna ska arbeta med tillhörande uppgifter innan de läser texten.

Fördel Sva för nyanlända åk 4 –6

Boken kan användas som ett komplement till Fördel text- och övningsbok men fungerar också att arbeta med fristående.

Läs och förstå Åtta texter om vänskap och mod

Boken fungerar också att arbeta med fristående.

Ensam hemma

Han hör ljudet från köket igen! Det är något som droppar. Skuggan i hallen är kvar. Jonas sväljer. Sedan rusar han upp och tänder lampan. Då ser han. Skuggan i hallen är bara pappas rock på en krok.

av Kerstin Lundberg Hahn

Plötsligt ringer det på dörren. Jonas hoppar till. Sedan kikar han i titthålet. Där står Sara. Hon går i hans klass och bor i samma hus. Han har inte pratat så mycket med henne. Jonas öppnar. – Hej, säger Sara. Jag tänkte baka, men äggen var slut hemma. Kan jag få låna två ägg av dig? – Okej, kom in.

2

2

De går till köket. Jonas tänder lampan. Kranen droppar. Han tar ut äggen från kylskåpet. Då får han en idé. – Vi kan baka ihop, om du vill. – Gärna, säger Sara och ler. Gillar du kladdkaka? Jonas knäcker äggen i en bunke. Sara smörar och bröar en form. Jonas smälter smör i en kastrull. Sara mäter upp socker, mjöl, kakao och vaniljsocker. Jonas blandar allt till en smet och häller den i formen. Han ställer formen i ugnen. – Kakan är klar om 25 minuter, säger Jonas.

14

Kapitel 2

Mobilen plingar. De hoppar till. Det är bara timern som ringer. Kakan är klar. Ensam hemma

Arbeta med Ensam hemma Vad ser du på bilden? Titta på bilden. Svara på frågorna.

5

Vad gör Sara och Jonas? Skriv rätt namn efter frågan. Välj bland namnen i rutan. Jonas

2

2

Sara

Vad ser du? Ge exempel.

a Vem är ny på skolan?

6

b Vem ringer på dörren?

2

Var är pojken?

3

Vad gör han?

c Vem vill låna ägg?

sant

a Välj bland orden i rutan. Skriv ordet. ledsen

glad

ensam

rädd

modig

Pojken känner sig

.

b Varför känner han så, tror du? Pojken känner sig

för .

16

Kapitel 2

3

  Kranen droppar.

c Sara bor i huset bredvid Jonas. d Sara vill låna två ägg. e Sara vill inte vara ensam. c

g Jonas är rädd för Sara. h Berättelsen slutar lyckligt..

3

Läs dina svar på uppgift 2 för en kamrat. Jämför era svar. Berätta för varandra hur ni har tänkt. Ändra dina svar om du vill. Ensam hemma

17

18

Arbeta med orden i Ensam hemma.

  en krok

1

  Ingredienser 4 ägg 250 g smör 2 dl socker 250 g mörk choklad 1 dl kaffe

Kapitel 2

smörar

mäter upp

knäcker

smälter

blandar

bröar

häller

ställer

och

c Jonas

en form.

smör i en kastrull.

d Sara

2

2

äggen i en bunke.

b Sara

Ingredienser 3 ägg 150 g smör 3 dl socker 1 dl kakao 1 msk vaniljsocker 2 krm salt Ingredienser 2 ägg 100 g smör 2 dl socker 1 dl mjöl 3 msk kakao 1 tsk vaniljsocker

I texten bakar Sara och Jonas. Vad gör de? Skriv orden som fattas. Välj bland orden i rutan.

a Jonas

Sara och Jonas bakar. Vilket recept använder de? Sätt kryss (X) för rätt svar.

b

Svara på frågorna här nedanför. Diskutera gärna dina svar med en kamrat.

b Jonas hoppar till till.

1

c Jonas sväljer.

En modig person vågar göra något farligt eller nytt.

a Vem är modigast i den här texten, tycker du? Jonas eller Sara?

d Efter en stund somnar han.

4

  Det ringer på dörren.

falskt

f De bakar bullar.

c  

socker, mjöl, kakao och vaniljsocker.

e Jonas

allt till en smet.

f Han

smeten i formen.

g Jonas

formen i ugnen.

Vad betyder de kursiverade orden i meningarna här nedanför? Ringa in rätt svar.

a Sedan kikar han i titthålet. tittar

lyssnar

tänder

b Jonas saknar sina kompisar. längtar efter

pratar om

letar efter

c Jonas hjärta slår som en hammare i bröstet. Jonas är … glad

rädd

varm

Ensam hemma

19

Vad tycker du?

Vad gör Sara och Jonas? Visa för en kamrat.

a Sara skakar på huvudet.

2

  Mobilen plingar.

c

b Jonas ser en skugga i hallen.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

Hur känner sig pojken, tror du?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

4

  pappas rock

b

e Vem knäcker äggen?

a Jonas är glad för att han har flyttat.

b  

a

a

Läs meningarna här nedanför. Sätt kryss (X) för sant eller falskt.

  Sara

Hur vet Sara och Jonas att kakan är klar? Sätt kryss (X) för rätt svar.

d Vem är mörkrädd?

2

Vad betyder orden?

Jonas ser en skugga i hallen. Vad är skuggan? Sätt kryss (X) för rätt svar.

a

Läs texten Ensam hemma och arbeta med uppgifterna.

1

1

4

 E F TE R LÄS N I N G E N   

Vad handlar texten om?

 F ÖR E LÄS N I N G E N  

2

15

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

Jonas hör ljud från köket. Är det fotsteg? Han stänger av teven och lyssnar. Men nu är det tyst. Jonas hjärta slår som en hammare i bröstet. Han ser en skugga i hallen. Jonas blir helt kall. Glömde han att låsa dörren? Har någon kommit in?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

Jonas sätter sig i soffan och ser på teve. Efter en stund somnar han. När han vaknar är det mörkt i hela lägenheten. Bara teven lyser.

Jonas och Sara går in i vardagsrummet. De sätter sig i soffan och väntar. – Vet du varför jag ville låna ägg? säger Sara. – För att baka? svarar Jonas. – Jo, men inte bara, säger Sara. Jag var mörkrädd. Och så tänkte jag fråga om du ville baka med mig. Jonas skrattar. – Men jag frågade först. Vet du varför? Sara skakar på huvudet. – Jag var också mörkrädd och ville inte vara ensam.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

Jonas låser upp dörren till lägenheten. Allt är tyst. Mamma och pappa är på jobbet. De har bara bott här i två veckor. I två veckor har Jonas gått i sin nya skola. Han saknar sina kompisar.

Jonas ser en skugga i hallen. Vad är en skugga? Rita.

2

b Varför tycker du så? Förklara.

Samtliga texter finns inlästa.

är modigast för

5

Författare: Pär Sahlin, Helga Stensson, Rebecka Ungh Wolf, Katarina von Bredow, Kerstin Lundberg Hahn, Niklas Krog, Sara Persson

Jonas hör att kranen i köket droppar. Rita en kran som droppar.

2

Här nedanför är två citat från texten. Skriv dina tankar om citaten. Citat:

Svenska

20

Kapitel 2

Mitt starkaste språk

Fördel Sva för nyanlända åk 4–6

” De har bara bott här i två veckor.”

Tanke: Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

Välj fem viktiga, nya eller roliga ord från texten. Översätt orden till ditt starkaste språk.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

6

Citat:

”– Vet du varför jag ville låna ägg? säger Sara.”

Tanke:

Ensam hemma

21

Textbok

27-43960-3

Textbok Digital

27-44798-1

Övningsbok

27-43961-0

Lärarhandledning Webb

27-44740-0

Läs och förstå

27-45456-9

156 s

172:-

156 s

82:-

69:850:64 s

79 :-

31

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 31

2018-12-17 09:49


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Viktiga ord i svenska Viktiga ord i svenska är en ordbok med förklaringar till 140 viktiga begrepp inom ämnet svenska.

Författare: Anna Ericsson Nordh

Ordbok Viktiga ord i svenska hjälper eleverna när de ska läsa och förstå olika texter inom svenskämnet. Här finns centrala begrepp förklarade på ett enkelt sätt. Till många förklaringar finns också bilder.

Arbetshäften Träna begreppen med arbetshäften Till Viktiga ord i svenska hör fyra arbetshäften där eleverna kan öva, befästa och fördjupa sin förståelse för grundläggande begrepp. Alla begrepp kan eleverna slå upp i ordboken.

Viktiga ord Viktiga ord i svenska

27-60559-6

80 s

219:-

Språklära

27-41172-2

32 s

45:-

Stavning

27-41173-9

24 s

45:-

Ordkunskap

27-41170-8

32 s

45:-

Läsning och litteratur

27-41171-5

32 s

45:-

Öva Viktiga ord i svenska

Mina ord Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 2–6. Det har ett omtyckt upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort. Arbetshäften Elevmaterialet består av fem arbetshäften: Familjen/I skolan, Hemma/I affären, Kroppen/Kläder, Djur/Natur och I staden/ På landet. Eleverna får rita och måla, klippa och klistra, läsa och skriva – allt efter förmåga. Lärarhandledning Tanken med Mina ord är att eleverna ska utveckla sitt ordförråd i dialog med varandra och läraren för att sedan öva och befästa orden i arbetshäftena. Arbetssättet beskrivs i lärarhandledningen. Där finns även konkreta förslag på andra språkutvecklande övningar. Bildkort Till Mina ord hör en sats med drygt 300 större och mindre färgbilder av föremål och miljöer för gemensamma genomgångar och enskilda övningar.

Övningsblad till bildkorten På övningsbladen (kopieringsunderlag) kan eleverna träna vidare och befästa ord och uttryck som de lärt in med hjälp av bildkorten.

Digitala bildkort Mina ord fortsätter på webben! Här finns bildkorten i digital version som du kan använda både för genomgångar med hela gruppen och tillsammans med enskilda elever. Författare: Christina de Jounge Sturesson Mina ord Familjen/I skolan

27-41174-6

32 s

82:-

Hemma/I affären

27-41175-3

32 s

82:-

Kroppen/Kläder

27-41176-0

32 s

82:-

Djur/Natur

27-41177-7

32 s

82:-

I staden/På landet

27-41355-9

48 s

82:-

Lärarhandledning

27-41099-2

200 s

560:-

Bildkort

27-41356-6

73 s

660:-

Bildkort digitala, lärarlicens abonnemang 12 månader

27-44171-2

Övningsblad till bildkorten

27-41354-2

140 s

360:-

280:-

32

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 32

2018-12-17 09:49


SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Läsloket

Nyhet

Arbetsböcker i svenska som andraspråk

Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska som andraspråk för elever i åk 4–6. Fem stationer – fem nivåer Läsloket består av fem böcker. Mellan böckerna finns en progression där station 1 vänder sig till nybörjare i språket och station 5 till elever på mer avancerad nivå. Språknivån i böckerna bygger delvis på de fem stegen i läsa-delen i Skolverkets bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling Bygga svenska. Texter i olika genrer Läsloket innehåller texter i olika genrer, till exempel berättande, beskrivande och återgivande texter. Till texterna finns upp-

gifter som tränar läsförståelse, ord och uttryck samt grammatik. Texterna är rikligt illustrerade för att ge eleverna den stöttning de behöver om de arbetar med böckerna på egen hand. Varje bok har ett tema Station 1: Hemma

Författare: Joel Berglund, Emma Frey-Skött, Mats Larsson, Johan Rundberg, Pär Sahlin

Station 2: Skola

Läsloket

Station 3: Fritid

Läsloket Station 1

27-45553-5

48 s

59:-

Läsloket Station 2

27-45554-2

48 s

59:-

Läsloket Station 3

27-45555-9

48 s

59:-

Läsloket Station 4

27-45556-6

48 s

59:-

Läsloket Station 5

27-45557-3

48 s

59:-

Station 4: Djur och natur Station 5: Stad och land

33

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 33

2018-12-17 09:49


ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

Skills

Nyhet

Äntligen kan man arbeta med cirkelmodellen i engelska!

The adventure begins with Skills! Skills är ett helt nytt basläromedel i engelska för mellanstadiet. Det är ett roligt och motiverande material som steg för steg hjälper eleverna att utveckla sina förmågor, sina skills. I Skills möter eleverna en spännande sammanhängande berättelse som underhåller eleverna och låter dem utveckla sin läsförståelse. Utöver den skönlitterära berättelsen får eleverna läsa intresseväckande fakta om den engelsktalande världen, personer och platser. Självklart ingår interaktionsövningar i varje kapitel. Skills lyfter fram grammatiken och låter den synas och bli den naturlig del i varje kapitel.

Grammatik och bildordlistor bygger upp elevernas ordförråd och språkliga kompetens. Med Skills får eleverna dessutom lära sig att skriva texter i olika texttyper. De får stöttning i form av modelltexter, modellfraser, gemensamt skrivande, grafiska strukturer och ett tydligt pedagogiskt upplägg. De tränas också att presentera sina texter muntligt. Till detta arbete finns även hörövningar som hör ihop med modelltexten.

34

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 34

2018-12-17 09:49


ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

Så här arbetar du med Skills I Skills arbetar du med en metodisk och återkommande arbetsgång.

Introduction

UN IT

1

Varje arbetsområde, Unit, inleds med en genomgång och en hörförståelse. Introduktionen skapar förförståelse och ger inspiration inför kommande arbete.

Skills

x and SPEAK x WRITE about a family.

READ and LISTEN to stories about families.

4

fo u r U N I T 1

U N I T 1 fi v e

5

Varje unit innehåller tre kapitel samt ett Writing skills-avsnitt.

Chapters Intresseväckande faktatexter.

Efter introduktionen följer tre kapitel som bygger upp ordförråd, grammatik och förkunskaper inför det avslutande avsnittet i en Unit.

Ord, grammatik och modellfraser.

Dialoger för muntlig interaktion.

Sammanhängande berättelse i tolv delar.

Writing skills Slutligen sker arbetet utifrån cirkelmodellen. Eleverna får då läsa, skriva, presentera och lyssna på texter i en viss texttyp.

1 Texttypens innehåll Bygg upp kunskap om ämnet och samtala om aktuella ord och begrepp.

1

2 Texttypens syfte, struktur och kännetecken Gå igenom textens olika delar, struktur och innehåll.

4

Cirkelmodellen

3

2

3 Gemensamt skrivande Skriv en gemensam text utifrån modelltextens struktur och innehåll. Till denna fas finns grafiska modeller. 4 Individuellt skrivande Eleverna skriver en egen text. De har modelltexten, modellfraser, grafiska strukturer och checklistor till hjälp.

Skills 35

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 35

2018-12-17 09:49


ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

För eleven 4

4

CHA PTER

y

pännande hennes vänner.

TEXTBOOK

y

urs 4–6.

s

1 On the way home

T E XT B O O

tik.

It is a hot afternoon in May. Four children walk home from school. They are tired. “I’m hungry!” Leo says. “And my bag is so big!” “Well, my bag is bigger,” says Vega. “I have a lot of homework.”

What’s that? They hear a loud noise. A very loud noise. CRASH! BANG! “What’s that noise?” Kat says. “Look! Over there! What is it?” says Yoshi. “Kat, you’re brave. You go and check it out!”

“Hello? Hi there! Are you okay?” Kat asks. The kids hear a lot of strange noises. Then they hear a voice. “Hello! How are you? Hola! Hej! Ciao! Bonjour! Guten tag! Ni hao! Hujambo! Merhaba! Shalom! Kalimera! As Salam Alaykom!” “Er … do you speak English?” Kat asks. They see two big eyes in the woods. They hear more strange noises. And then …

K

d

TEACHER’

4

y TEXTBOOK

d

Who is in the woods? And what happens next?

Hello! Hi there!

d

4

š2

s

WORKBOOK

s

S GUIDE

dning inklusive Lärarhandle ljudfiler och lärarwebb

4

g@@@@@@@@@@h What do you think?

y

s

BAN

Hello!

ellen.

4

CRASHG!!

y

WORKBOOK

r > c

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

Fiona Miller Maria Olsson Wolf Rebecka Ungh

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

>

acher’s Guide klusive lärarwebb h ljudfiler)

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

ISBN 978-91-27-45221-3

8

eig ht C H A PTE R 1

C H A PTE R 1 nin e

9

9 789127 452213

2018-08-24 09:47

Textbook

Textbook driver lusten att lära sig engelska och utveckla sina förmågor med hjälp av spännande och välskrivna texter. Eleverna möter ord, grammatik och modellmeningar i relevanta sammanhang. Boken har en tydlig struktur med en medveten arbetsgång.

4

4

skurs 4–6.

betar eleverna att producera gt och skriftligt. ellfraser, cklistor.

4

s

y GUIDE TEACHER’S ning inklusive

4

y

TEXTBOOK

TEXTBOOK

d

WORKBOOK

s

WO R K

d

Lärarhandled ljudfiler och lärarwebb

4

4

s

y

WORKBOOK

pgifter som hörförståelse, nga tillfällen att

š

4

š2

s

y

WORKBOOK

r > c

r > c

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

Fiona Miller Maria Olsson Wolf Rebecka Ungh

>

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

Teacher’s Guide (inklusive lärarwebb och ljudfiler)

s webbövningar.

ISBN 978-91-27-45222-0

I Skills läser eleverna en underhållande och spännande berättelse samt intresseväckande faktatexter, Fabolus Facts och For Real. Eleverna tränar interaktion och uttal i Get talking och i Goodie bag arbetar de med de ord, fraser och grammatik. Avsnittet Writing skills avslutar varje Unit.

Det består av modelltexter och modellfraser för att arbeta enligt cirkelmodellen.

2 y

BOOK

Extramaterial Till Skills finns en elevwebb med ljudfilerna till alla texter samt färdighetsträning av ord och grammatik. Eleverna får lyssna, läsa, skriva och öva uttal i en mängd olika övningar. Elevens svar sparas och du som lärare kan följa upp resultaten.

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

9 789127 452220

2018-08-24 09:49

Workbook

Workbook innehåller många varierade övningar som utvecklar alla förmågor i engelska. Här finns tex. läsförståelsefrågor, reflektionsfrågor, interaktionsövningar, hörförståelseövningar och självutvärderingar. I Writing skills-avsnitten arbetar eleverna enligt cirkelmodellen.

Arbetet föregås av vägledande stöttning i form av modelltexter, modellfraser, gemensamt skrivande, grafiska stödstrukturer och checklistor. Avsnittet innehåller även hörövningar samt uppgifter för elevernas muntliga presentationer av sina texter.

36

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 36

2018-12-17 09:49


ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

För läraren 4

Chapter 1

y

CHA PTER

1 On the way home It is a hot afternoon in May. Four children walk home from school. They are tired. “I’m hungry!” Leo says. “And my bag is so big!” “Well, my bag is bigger,” says Vega. “I have a lot of homework.”

What’s that? They hear a loud noise. A very loud noise. CRASH! BANG! “What’s that noise?” Kat says. “Look! Over there! What is it?” says Yoshi. “Kat, you’re brave. You go and check it out!”

CRASHG!!

4

y

4

4

WORK BOOK

s

Who is in the woods? And what happens next?

d

4

• Look at the headings. What do you think the text is about?

š2

s

8

eig ht C H A PTE R 1

BO OK

Ord och grammatik Siffror Plural

TEXT BOOK

WOR KBO OK

d

r > c

Verbet be

Lärarwebb chapter 1

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf

Tibbo’s story Numbers and years Bag – Bags

Fiona Miller Maria Olsson Wolf Rebecka Ungh

> Skills_LHL_ak4_omslag.indd 1

C H A PTE R 1 nin e

Innan ni läser och lyssnar på texten är det bra att gå igenom ord och begrepp som är nya för eleverna. Exempel på sådana ord kan vara: homework, afternoon, hungry, noise, brave, check it out, strange.

9

Arbeta med texten

y

Årtal

s

TE XT

• What do the children see and hear in the woods? Big eyes, more noise.

• What do you think this is? Eleverna drar kanske slutsatser från introduktionsbilden och gissar på spaceship. Gå nu vidare och titta och peka på rubrikerna och fråga eleverna vad de tror att berättelsen handlar om.

g@@@@@@@@@@h What do you think?

Lära r och ljudfile lärarwebb

Titta på sidan 9 och ställ frågor.

• Who do you think it is? Låt eleverna gissa fritt. An animal, a cat, a friend, an alien. Peka och fråga om de kan gissa vad det är som ligger längst ner till höger i bilden.

Hello!

Hello! Hi there!

• Kat says hello to the strange thing in the woods. What does it say? It says hello in different languages:

• What do the children see in the woods? Two eyes. Låt dem gissa vems ögon det är.

BAN

“Hello? Hi there! Are you okay?” Kat asks. The kids hear a lot of strange noises. Then they hear a voice. “Hello! How are you? Hola! Hej! Ciao! Bonjour! Guten tag! Ni hao! Hujambo! Merhaba! Shalom! Kalimera! As Salam Alaykom!” “Er … do you speak English?” Kat asks. They see two big eyes in the woods. They hear more strange noises. And then …

’S G U ID E TE AC H ER ning med rhandled

• The clothes look the same. Do you know why? Berätta att barnen har skoluniform och att det är vanligt att elever har det i många engelsktalande länder. Intressant fakta är att skoluniformen har olika färg och utseende beroende på vilken skola den tillhör.

To be

On the way home

TI LLSAMMANS För många elever kan det vara första gången de möter en berättande text på engelska. Det är därför viktigt att guida dem genom texten stycke för stycke. Lyssna på första stycket på sidan 8. Gå igenom texten och ställ frågor om innehållet:

Sidorna 8 –9

Skapa förförståelse Be eleverna slå upp sidan 8 eller visa bilden via en projektor i klassrummet. Titta på och tala om bilden. Ställ frågor, till exempel:

• What time of the year is it? May, spring.

• What do you see in the picture? Låt eleverna ge förslag på vad de ser, till exempel four children, bags, birds, trees, houses etc. Några elever vill kanske förklara mer, they have bags, they have the same clothes, they are tired/happy etc.

• What are the children doing? They are walking home from school. • What do the children have in their bags? Homework Gå vidare och lyssna på och läs nästa stycke What’s that? på sidan 9. Fråga eleverna:

Gå vidare och låt eleverna kommentera barnens kläder.

• What kind of noise do the children hear in the woods? Crash, bang, a very loud noise.

Hola (Spanish), Ciao (Italian), Bonjour (French) Guten tag (German), Ni hao (Chinese), Hujambo (Swahili), Merhaba (Turkish), Shalom (Hebrew), Kalimera (Greek), As Salam Alaykom (Arabic).

I GRUPP/PAR Avsluta med att låta eleverna fundera över frågorna under rubriken What do you think? Låt dem diskutera i par eller mindre grupper.

• Who is in the woods? • What happens next? Sammanfatta klassens tankar på tavlan. Anteckna förslagen eller låt eleverna skriva dem i sina skrivböcker. Ta fram dem inför starten av nästa kapitel i Tibbo’s story.

Läs texten högt Låt eleverna läsa texten högt i helklass, i små grupper eller i par.

WORKBOOK Låt eleverna göra uppgifterna till On the way home och Good afternoon!, på sidorna 8–10 i Workbook. 1. Eleverna svarar på frågor om texten. Fråga 6 är en reflektionsfråga. Låt dem gärna redovisa sina svar i små grupper eller i helklass. 2. Eleverna parar ihop hälsningsfraserna från texten med rätt flagga. 3. Eleverna tränar på färgord genom att skriva flaggornas färger. 4. Eleverna får en bild av den engelsktalande världen genom att färglägga några av de länder som har engelska som officiellt språk.

Läs och lyssna på det sista stycket, Hello! och fråga eleverna:

Fiona Miller Maria Olsson Rebecka Ungh Wolf 30 2018-10-12 16:14

Skills Teacher’s Guide åk 4 Arbetssättet i Skills bygger på ett gemensamt arbete som stöttar och utmanar eleverna. I Teacher’s Guide finns instruktioner och förslag på aktiviteter för att skapa förförståelse, gemensamt bearbeta texterna samt utmana eleverna till eget arbete och

U N I T 1 C H A PTE R 1

Skills_LHL.indd 30

U N IT 1 CHAPTER 1

2018-10-12 13:15

Skills_LHL.indd 31

31

2018-10-12 13:15

produktion. En stegvis handledning hjälper läraren med cirkelmodellens fyra steg. I Teachers’s Guide ingår ljudfilerna till alla texter och hörövningar samt en lärarwebb.

Kostnadsfritt extramaterial Skills fortsätter på webben! Här finns kostnadsfria webbövningar med fokus på ord och grammatik.

nok.se/skills Författare: Fiona Miller, Maria Olsson, Rebecka Ungh Wolf Skills åk 4

Lärarwebb

På lärarwebben finns alla ljudfiler samt material för digital visning tex. samtalsbilder och grafiska modeller. Här finns även uppföljning och statistik av elevernas arbete med övningarna i extramaterialet. Lärarwebben nås via en kod som följer med Teacher´s Guide.

Textbook

27-45221-3

118 s.

135:-

Workbook inkl elevwebb

27-45222-0

118 s.

105:-

Elevfacit (5-pack)

27-45223-7

24 s.

95:-

Teacher’s Guide inkl ljudfiler och digitalt lärarstöd 27-45220-6

230 s.

695:-

Skills åk 5 – utkommer hösten 2019 Textbook

27-45491-0

118 s

135:-

Workbook inkl elevwebb

27-45489-7

118 s

105:-

Elevfacit (5-pack)

27-45492-7

24 s

95:-

Teacher’s inkl ljudfiler och digitalt lärarstöd

27-45490-3

230 s

695:-

Skills åk 6 – utkommer hösten 2020

37

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 37

2018-12-17 09:49


Spotlight

ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

Allt ljus på engelskan med Spotlight

Just touch and go! – Med Spotlight kan du lägga din tid och kraft på att vara pedagog i klassrummet – vi har gjort allt förarbete åt dig.

Läs texterna i Textbook Här får eleverna lära känna barn från länder där engelska används. Innehållet är vardagsnära och ger möjlighet till jämförelse och reflektion när det gäller livsvillkor och kulturella företeelser. I Spotlight varvas olika texttyper: dialoger, berättelser, faktatexter, dikter, bildserier, blogg och sms, precis som kursplanen föreskriver. Gör övningarna i Workbook Här får eleverna möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Massor av hör- och samtalsövningar och uppgifter som tränar läsförståelse och skriftliga färdigheter. Grammatikövningarna ligger samlade sist i böckerna. Träna mer på webben På webben får eleverna möjlighet att öva på ord, fraser och grammatik. De kan sedan göra övningarna som test. Logga in på nok.se för att ta del av övningarna. Lyssna till inspelningarna Eleven når de inlästa texterna och hörövningarna digitalt genom att logga in på nok.se. Lärarens ljudfiler innehåller samtliga texter, hörövningar och sånger. Läxa, tips, extra övningar och diagnoser Lärarhandledningarna ger dig konkreta tips, förslag till läxor och många kopieringsunderlag, bl. a. korsord och innehållsfrågor till samtliga texter. Diagnostiska prov finns att ladda ner och skriva ut. Logga in på nok.se för att ta del av materialet.

Kostnadsfritt extramaterial Spotlight fortsätter på webben! Här finns extramaterial, bl. a. diagnostiska prov, filmer och webbövningar för eleverna. Författare: Birgitta Ecker Hoas, Jennifer Haythorpe, Fiona Miller, Jon Richards, Cecilia Söderlund, Eva Vahlstedt Spotlight 4–6 Åk 4 Textbook 4

27-40784-8

96 s

Workbook 4

27-40785-5

96 s

119:89:-

Lärarhandledning 4

27-40786-2

140 s

700:-

Facit 4

27-40787-9

32 s

59:-

Spotlight 4 lärarens ljudfiler 12 mån

27-45248-0

100:-

Åk 5 Textbook 5

27-41645-1

112 s

Workbook 5

27-41646-8

112 s

119:89:-

Lärarhandledning 5

27-41649-9

152 s

700:-

Facit 5

27-41648-2

48 s

59:-

Spotlight 5 lärarens ljudfiler 12 mån

27-45250-3

100:-

Åk 6 Textbook 6

27-41781-6

120 s

Workbook 6

27-41782-3

128 s

119:89:-

Lärarhandledning 6

27-41783-0

144 s

700:-

Facit 6

27-41785-4

48 s

59:-

Spotlight 6 lärarens ljudfiler 12 mån

27-45252-7

100:-

38

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 38

2018-12-17 09:49


ENGELSKA | BASLÄROMEDEL

Nyhet

Explore English Around the World Med Explore i klassrummet möter eleverna den engelskspråkiga världen jorden runt och utvecklar sin förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser. Eleverna läser texter på olika nivåer och arbetar med läsförståelseuppgifter.

Student’s book Student’s book innehåller kapitlen Animals in the Wild, Days to Remember, Tasty Temptations, My School Day, Music to My Ears, Around the World, Now and Then, Words and Wonderful Stories and Ready, set, go! Sist i boken finns en kompletterande ordsamling med både amerikanska och brittiska begrepp. Explore Student’s book består av fristående kapitel. Varje kapitel har texter på olika nivåer och till varje text finns tre uppgiftstyper att arbeta med: • Did you get it? tränar läsförståelse • Write tränar att uttrycka sig i skrift • Explore tränar att söka vidare kunskap om ämnesområdet

Teacher’s guide I Explore Teacher’s guide finns förslag på lektionsupplägg och arbetsgång samt bakgrundsinformation till de olika ämnesområdena. Lärarhandledningen ger stöd och inspiration till lärarens undervisning med exempel på uppgifter som engagerar, skapar förförståelse och fokuserar på viktiga ord och begrepp.

Författare: Aaron och Ann Harmon Explore Student’s book åk 4–6

27-45298-5

104 s

135:-

Teacher’s guide åk 4–6

27-45299-2

224 s

395:-

39

4-6_2019_A_Sv-Eng.indd 39

2018-12-17 09:49


PULS

S0/NO | BASLÄROMEDEL

Faktaböckerna som underlättar läsförståelse PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och teknik. Grundböckerna innehåller faktatexter som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen för eleverna. Paketet innehåller lärarböcker med material för dig som pedagog, arbetsböcker som befäster begrepp samt digitalböcker med fördjupningsmaterial och inläst text.

Grundböckerna finns till samtliga SO- och NO-ämnen samt teknik.

Lärarbok Varje lärarbok innehåller handledning till grundboken, tabell över centralt innehåll, prov- och bedömningsstöd samt kopieringsunderlag. Facit och extramaterial hittar du genom att logga in på nok.se.

Arbetsbok Arbetsböckerna kopplar direkt till grundbokens innehåll och fungerar som repetition för att befästa kunskaper efter läsningen.

40

4-6_2019_B_So-Ma.indd 40

2018-12-17 09:58


SO/NO | BASLÄROMEDEL

PULS Ordkollen i SO, NO och Teknik Ordkollen

Ordkollen

Öva ord i NO och Teknik 4–6 naturtyp

blandn

kemika

Öva ord i SO 4–6

hypotes

ekosyste

källa

blodomlopp

surs

arkeolog

samhälle

m

ledning

naturre

profet

lier

modell

ing

Ny

befolkn

ing

kontinent ner vcell

Kopieringsunderlag

bön

demokrati

friktion

Marie Andersson

Förstå nya ord och begrepp! För att förstå faktatexter i SO, NO och teknik behöver eleverna bygga upp ett förråd av nya ord och begrepp. I PULS Ordkollen finns utvalda ord med ordförklaringar till alla grundböcker i PULS 4–6. Materialet består av kopieringsunderlag indelade i de kapitelrubriker som finns i grundböckerna. De innehåller ord sorterade i bokstavsordning, en enkel förklaring av ordet och utrymme för eleverna att skriva med egna ord och på sitt modersmål.

import

Marie Andersson

PULS Historia Vikingatiden

PULS Geografi · Europa Östersjöländer

areal

Areal är detsamma som ett områdes yta.

krigsbyte

Ett krigsbyte är något som man tagit efter ett krig.

baltiska länder

Estland, Lettland och Litauen brukar ibland kallas för de baltiska länderna.

marknadsplats

En marknadsplats är en plats där man köper, säljer och byter varor med varandra.

demokratisk

I ett demokratiskt land får människorna som bor i landet vara med och påverka vilka som ska styra landet.

missionär

Missionärer arbetar med att sprida den religion som de själva tror på till andra.

flykting

Människor som lämnar sina länder för att det är svårt att leva där kallas flyktingar.

offer

För att hålla gudarna på bra humör ger man gåvor till dem. Gåvorna kallas offer.

fordon

Fordon är sådant som vi kan färdas i till exempel bilar och bussar.

runsten

En runsten är en slät sten som man ställer upp. På stenen finns inhackade tecken som kallas runor.

invandrar

Människor som flyttar in till ett land invandrar.

livsmedel

Livsmedel är detsamma som mat.

migration

Migration är när människor flyttat till ett område eller ett land.

smedja

I smedjan tillverkar man verktyg och vapen av järn.

nationalpark

En nationalpark är ett område där djur och växter skyddas enligt lag.

träl

I Norden kallades slavar för trälar under vikingatiden.

näs

Ett näs är ett smalt område av land med vatten på båda sidor.

vikingatåg

Vikingatåg kallas vikingarnas resor då flera vikingaskepp gav sig iväg tillsammans. Ibland för att köpa och sälja, ibland för att kriga och stjäla.

ätt

Ätt är ett annat ord för släkt.

50

PULS Ordkollen Öva ord i SO Kopieringsunderlag © 2017 Natur & Kultur ISBN 978-91-27-45225-1

Runsten.

Näs är ett smalt landområde.

PULS Ordkollen Öva ord i SO Kopieringsunderlag © 2017 Natur & Kultur ISBN 978-91-27-45225-1

Ordkollen_SOny2.indd 39

Digitalbok Digitalboken har samma innehåll som den tryckta grundboken. Här finns inläst text för elever som behöver lässtöd. Till digitalboken finns också extramaterial för att förstärka och fördjupa viktiga begrepp. Det kan vara filmer, öva mer, bildspel, länkar och repetitionsfrågor. Digitalboken passar både för gemensamma genomgångar

39 2018-01-17 09:17

i klassen och fördjupning för eleverna på egen hand. Extramaterial – kostnadsfria komplement Till PULS finns också kostnadsfritt extramaterial, t ex filmer, elevövningar och facit samt bedömningsstöd och centralt innehåll kopplat till grundböckerna..

Ordkollen_SOny2.indd 50

2018-01-17 09:17

nok.se/puls Författare: Marie Andersson PULS Ordkollen SO Kopieringsunderlag

27-45225-1

80 s

335:-

72 s

335:-

PULS Ordkollen NO och Teknik Kopieringsunderlag

27-44987-9

Mer PULS 41

4-6_2019_B_So-Ma.indd 41

2018-12-17 09:58


S0/NO | BASLÄROMEDEL

Ämnet geografi innehåller många nya ord och begrepp, därför brukar jag använda uppslagen i den digitala boken för gemensamma textsamtal då vi hjälps åt att förklara det som kan vara svårt att förstå.

Med digitalböckerna är det enkelt att ha bra genomgångar i klassrummet.

Sverigeboken handlar om vår jord och vårt land PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa livstid. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, att bo i Sverige och Sveriges natur. I varje kapitel finns det ett fördjupningsuppslag. Sista delen av boken handlar om Sveriges landskap.

Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag, prov- och bedömningsstöd samt kopieringsunderlag.

Arbetsbok • Vad är geografi? • Vår jord • Jordytan förändras • Kartor beskriver världen • Vi bor i Sverige • Sveriges natur • Återanvändning • Arbeta med svenska landskap

Kostnadsfritt extramaterial PULS Geografi fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit. Digitalbok PULS Geografi digitalböcker innehåller inlästa texter. Till digitalböckerna finns också filmer som förklarar begrepp och skeenden, bildspel och bildtexter. Efter varje avsnitt finns kunskapskoll med frågor samt interaktiva kartövningar. nok.se/puls Författare: Katarina Olsson, Ingrid Åsgård PULS Geografi 4–6 Sverige Tredje upplagan Grundbok

27-42198-1

Grundbok Digital, 12 mån

27-43699-2

160 s

179:-

Lärarbok

27-42227-8

160 s

575:-

Arbetsbok

27-42226-1

48 s

69:-

69:-

42

4-6_2019_B_So-Ma.indd 42

2018-12-17 09:58


SO/NO | BASLÄROMEDEL

Nordenboken handlar om våra grannländer I PULS Geografi Norden presenteras de nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att jämföra. I boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag.

Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag, prov- och bedömningsstöd samt kopieringsunderlag.

Kostnadsfritt extramaterial PULS Geografi Norden fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt extramaterial med elevövningar och facit. Arbetsbok • Geografi betyder beskrivning av jorden • Kartor • Vi bor på norra halvklotet • Norden befolkas • Nordens länder • Hållbar framtid

nok.se/puls Författare: Katarina Olsson, Ingrid Åsgård PULS Geografi 4–6 Norden Tredje upplagan Grundbok

27-42541-5

Grundbok Digital, 12 mån

27-43700-5

104 s

179:-

Lärarbok

27-42543-9

158 s

575:-

Arbetsbok

27-42542-2

48 s

69:-

69:-

Europaboken handlar om vår världsdel PULS Geografi Europa beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa. De fem regionerna presenteras så att eleverna ska kunna se likheter och skillnader mellan de olika delarna. Boken avslutas med ett kapitel om hållbar utveckling med fokus på det globala klimatet, resurser och miljö.

Arbetsbok • Vår jord • Vårt Europa • Östersjöländer • Östra Europa, • Västra Europa • Centrala Europa

• • • •

Södra Europa Resurser Hållbar utveckling Levnadsvillkor i världen

Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag, prov- och bedömningsstöd samt kopieringsunderlag.

Kostnadsfritt extramaterial PULS Geografi Europa fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt extramaterial med elevövningar och facit. nok.se/puls Författare: Katarina Olsson, Ingrid Åsgård PULS Geografi 4–6 Europa Tredje upplagan Grundbok

27- 42544-6

Grundbok Digital, 12 mån

27-43701-2

112 s

179:-

Lärarbok

27- 42546-0

184 s

575:-

Arbetsbok

27- 42545-3

48 s

69:-

69:-

Mer PULS 43

4-6_2019_B_So-Ma.indd 43

2018-12-17 09:58


S0/NO | BASLÄROMEDEL

Jag använder digitalboken som storbild på tavlan när vi börjar ett nytt arbetsområde. Inledningsbilderna till varje kapitel i PULS Samhällskunskap väcker intresse och lockar till diskussioner i klassen.

Samhällskunskapsboken handlar om hur vi lever tillsammans PULS Samhällskunskap handlar om hur vi lever tillsammans. För att vi ska kunna göra det måste vi ordna vårt samhälle så att det fungerar så bra som möjligt. Här finns texter om familj och vänner, mobbing, skolan, lagar och regler, arbete och pengar, nyheter och reklam. Här förklaras också hur demokratin fungerar i klassen, i kommunen och i Sverige. Boken avslutas med ett kapitel om vår omvärld,

med texter om Norden, Europa och barn i andra delar av världen. Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag, prov- och bedömningsstöd samt kopieringsunderlag.

Arbetsbok • Familj och vänner • Skolan • Du har rätt att vara dig själv • Lagar och regler • Arbete och pengar • Kommunikation och information • Demokrati • Hemma i världen

Kostnadsfritt extramaterial PULS Samhällskunskap fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit. Digitalbok PULS Samhällskunskap digitalbok innehåller inlästa texter. Till digitalboken finns också filmer som förklarar företeelser i samhället, länkar med förklaringar och fördjupning samt interaktiva övningar på begreppen. Efter varje avsnitt finns också kunskapskoll med frågor och bildspel som fördjupar det som står i texten.

nok.se/puls Författare: Anna Lena Stålnacke, Per Lindberg, Maria Willebrand PULS Samhällskunskap 4–6 Tredje upplagan Grundbok

27-42447-0

Grundbok Digital, 12 mån

27-43704-3

128 s

269:-

Lärarbok

27-42448-7

160 s

575:-

Arbetsbok

27-42975-8

48 s

69:-

69:-

44

4-6_2019_B_So-Ma.indd 44

2018-12-17 09:58


SO/NO | BASLÄROMEDEL

I extramaterialet finns det bra övningar som hjälper eleverna att jämföra olika religioner.

Religionsboken visar på likheter och skillnader mellan olika religioner Med PULS Religion får dina elever grundläggande kunskaper om religion och etik som ger underlag för många spännande samtal. Boken gör det lätt att studera likheter och skillnader mellan olika religioner tack vare återkommande rubriker. I etikavsnittet får vi möta en skolklass som lyfter olika livsfrågor.

Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag, prov- och bedömningsstöd samt kopieringsunderlag.

Arbetsbok • Vad är religion? • Gamla Testamentet • Judendom • Nya Testamentet • Kristendom • Koranen • Islam • Hinduism • Buddhism • Leva tillsammans

Kostnadsfritt extramaterial PULS Religion fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit. Digitalbok PULS Religion digitalbok innehåller inlästa texter. Till digitalboken finns också bildspel som fördjupar textens innehåll. Efter varje avsnitt finns kunskapskoll med frågor och interaktiva övningar.

nok.se/puls Författare: Marianne Abrahamsson, Annica Rodell, Maria Willebrand PULS Religion 4–6 Tredje upplagan Grundbok

27-42199-8

Grundbok Digital, 12 mån

27-43703-6

176 s

299:-

Lärarbok

27-42228-5

188 s

575:-

Arbetsbok

27-42974-1

48 s

69:-

69:-

Mer PULS 45

4-6_2019_B_So-Ma.indd 45

2018-12-17 09:58


S0/NO | BASLÄROMEDEL

Tidslinjen ger en bra ingång till en epok men fungerar också när vi avslutar och repeterar. Vi får snabbt veta vad vi redan kan innan vi börjar och en bra bild över vad vi minns och vad vi måste repetera.

Kostnadsfritt extramaterial PULS Historia fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit. Digitalbok PULS Historia digitalbok innehåller inlästa texter. Till digitalboken finns också interaktiv tidslinje, bildspel och filmer. Efter varje kapitel finns kunskapskoll med frågor och interaktiva övningar.

Historieboken reser från forntiden till 1800-talet PULS Historia tar med läsaren på en spännande resa genom tiderna. Boken inleds med några tankar om vad historia egentligen är. Sedan följer vi de nordiska folkens historia från forntiden till mitten av 1800talet. I boken görs historien levande med hjälp av många olika slags texter och rikt bildmaterial som ger möjlighet till inlevelse och insikt i människors livsvillkor, tankar och känslor för mycket länge sedan.

Arbetsbok 1 • Forntiden • Vikingatiden • Medeltiden – hur folk levde i Norden

Till varje epok finns en tidslinje och information om vilka källor som historikerna har till just den epoken. Varje epok avslutas med en utblick ut i världen. Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag, prov- och bedömningsstöd samt kopieringsunderlag.

Hjälper eleverna att förstå kunskapskraven.

Arbetsbok 4 Repetition av alla epoker från forntiden till 1850. Indelad utifrån de fyra förmågorna: • Historisk referensram • Källor • Historieanvändning • Historiska begrepp Arbetsbok 2 • Medeltiden – Kungarna och krigen • Vasatiden

Arbetsbok 3 • Stormaktstiden • Frihetstiden och Gustav III:s tid • Sverige 1792–1850

46

4-6_2019_B_So-Ma.indd 46

2018-12-17 09:58


SO/NO | BASLÄROMEDEL

HISTORISKA källor om barn

I foldern Granska och förstå källor får du praktiska tips på hur du kan arbeta med källor och källkritik med din klass. Beställ kostnadsfritt på nok.se/puls

Anna Götlind

PULS Historiska källor om barn Hur gör historiker när de forskar? Vad är en historisk källa och hur kan en historiker veta hur barn hade det förr i tiden? I PULS Historiska källor om barn presenteras olika slags källor som forskare använder när de ska ta reda på hur barn har levt och tänkt under olika tider i Sverige.

Barns gravgåvor – arkeologiska fynd Från vikingatiden, och ännu längre tillbaka i historien, finns det inte så många spår av barn. Det finns inga texter som kan berätta om hur barn hade det och inte heller några bilder. Men arkeologer har grävt fram en del föremål som kan berätta. Från vikingatiden finns bevarade skelett av barn, men barnskelett är svåra att bestämma könet på. Därför vet vi inte alltid om det är en flicka eller pojke som ligger i graven. Före vikingatiden brändes ofta de döda och då finns bara askan kvar.

Läsaren får se exempel på källor från vikingatid till 1800-tal. Här finns bland annat leksaker, målningar, dagböcker, brev och reseberättelser. Eleverna får också hjälp att läsa och förstå källorna och tips på hur de kan leta vidare i olika arkiv.

Leksaker och skridskor Två viktiga platser under vikingatiden var Birka och Sigtuna, som är en stad också i dag. Här har arkeologerna hittat föremål som kan ha använts som leksaker av barn. Ett sådant är en liten anka av djurhorn.

nok.se/puls

I både Birka och Sigtuna har arkeologer också grävt fram isläggar, ett slags skridskor gjorda av djurben. Isläggarna bands fast på fötterna med hjälp av remmar. I Birka gjordes isläggarna oftast av ben från kor och i Sigtuna av ben från hästar.

Författare: Göran Körner, Per Lindberg PULS Historia 4–6

Under vikingatiden fick barnen med sig gåvor i graven och dessa kan ge ledtrådar till om det är en flick- eller pojkgrav. På Gotland fick flickor med sig smycken, bland annat glaspärlor. Pojkar brukade få med sig vapen, häst- och jaktredskap.

Tredje upplagan

Isläggar från Birka. Isläggarna är små och arkeologer tror därför att de framförallt har använts av barn. Vikingatidens barn roade sig alltså med skridskoåkning. Ända fram till 1800-talet tycks djurben har använts som skridskor av både barn och vuxna.

Glaspärlor från en vikingatida grav på Gotland. Särskilt flickor mellan 5 och 15 år fick med sig många vackra pärlor i graven, ibland ända upp till 250 stycken.

Författaren Anna Götlind är professor på Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Fundera vidare 1. På Birka har man hittat ett skelett av en flicka. Hon kallas Birkaflickan. Vilka källor finns till hennes liv? Sök på nätet!

Grundbok

27-42442-5

Grundbok Digital, 12 mån

27-43702-9

192 s

319:-

Lärarbok

27-42446-3

176 s

575:-

Arbetsbok 1

27-42443-2

32 s

49:-

Arbetsbok 2

27-42444-9

32 s

49:-

Arbetsbok 3

27-42445-6

32 s

49:-

Arbetsbok 4

27-43597-1

32 s

49:-

48 s

159:-

69:-

2. Varför tror du att barnen fick med sig gåvor i graven?

8

9

I boken finns exempel på källmaterial från olika tider: arkeologiska fynd, texter, kyrkoböcker, föremål och konst. De beskrivs i bild och text och ger hjälp till att tolka dem.

Författare: Anna Götlind PULS Historiska källor om barn Elevbok

27-44553-6

Mer PULS 47

4-6_2019_B_So-Ma.indd 47

2018-12-17 09:58


S0/NO | BASLÄROMEDEL

Extramaterialets filmer med författaren Staffan Sjöberg inspirerar till spännande samtal om teknik.

Teknikboken tittar närmare på tekniken som finns runt oss I grundboken PULS Teknik 4–6 får eleverna bland annat läsa om konstruktioner av hus och broar, hur komponenter samverkar i ficklampor och vindsnurror, enkel ellära och hur olika material kan användas på bästa sätt. Till varje arbetsområde i grundboken finns praktiska uppgifter som hjälper eleverna att utveckla sitt tänkande och bli förtrogna med grundläggande teknik. Till grundboken finns en arbetsbok och

Teknik

Lgr 11

ligion finns roliga och omväxlande uppgifter

med på egen hand. Uppgifterna är direkt

s olika kapitel och hjälper eleverna att träna

ARBETSBOK

skrivna i kursplanen.

on 4–6 innehåller: Vad är religion? Religionerna växer fram Gamla testamentet Judendomen Nya testamentet Kristendomen Koranen Islam Hinduismen Buddhismen Leva tillsammans

GRUNDBOK

Teknik

en lärarbok. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag, prov- och bedömningsstöd samt kopieringsunderlag. PULS Teknik har 2019 utökats med ett nyskrivet avsnitt om digital teknik och programmering. Grundbokens kompletterande fyra sidor finns att ladda ned och skriva ut kostnadsfritt från nok.se. Arbetsbokens sidor som hör till detta avsnitt finns i den tryckta boken.

Arbetsbok • Vad är teknik? • Förvara och bevara • Bygga och bo • Energi i vatten och vind • Teknik med papper och penna • Teknik med elektricitet • Resor och transporter Nyhet • Teknik i framtiden • Datorn och datorns språk

Kostnadsfritt extramaterial PULS Teknik fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit. Digitalbok PULS Teknik digitalbok innehåller inläst text. Till digitalboken finns också filmer med författaren som visar och förklarar teknik i vardagen och bildspel som fördjupar kunskap. Interaktiva övningar fördjupar förståelsen av tekniska system. Kunskapskoll med frågor efter varje avsnitt.

nok.se/puls Författare: Staffan Sjöberg PULS Teknik 4–6 Tredje upplagan Grundbok

27-42547-7

Grundbok Digital, 12 mån

27-43705-0

76 s

169:-

Lärarbok

27-42549-1

160 s

575:-

Arbetsbok

27-42548-4

48 s

69:-

69:-

Staffan Sjöberg

ISBN 978-91-27-42974-1

Staffan Sjöberg

PULS se www.nok.se/puls 9 789127 429741

48

4-6_2019_B_So-Ma.indd 48

2018-12-17 09:58


SO/NO | BASLÄROMEDEL

Det är skönt att slippa leta efter animationer på nätet om vattnets olika faser! Animationen i extramaterialet visar hur vattenmolekylerna rör sig vid olika gradantal och vi kan själva styra temperaturen.

Fysik- och kemiboken utforskar och experimenterar Lös mysteriet med vattenflaskan, upptäck krafterna i sport och lär om rätt och fel i miljön! Med PULS Fysik och kemi lär sig dina elever grundläggande naturvetenskap på ett omväxlande sätt. I boken finns förutom faktatexter, förslag på experiment samt fördjupnings-

texter. Till grundboken finns en arbetsbok och en lärarbok. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag, prov- och bedömningsstöd samt kopieringsunderlag.

Kostnadsfritt extramaterial PULS Fysik och kemi fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit. Digitalbok PULS Fysik och kemi digitalbok innehåller inläst text. Till digitalboken finns också bildspel och interaktiva övningar samt kunskapskoll med frågor efter varje avsnitt.

nok.se/puls Författare: Staffan Sjöberg, Birgitta Öberg

Arbetsbok 1 • Vad är fysik och kemi? • Material • Ljud • Vatten • Blandningar • Värme och kyla

Arbetsbok 2 • Luft • Magnetism • Krafter • Vardagskemi • Ljus • Meteorologi

Arbetsbok 3 • Astronomi • Elektricitet • Eld • Modeller • Energi och miljö

PULS Fysik och kemi 4–6 Tredje upplagan Grundbok

27-42125-7

Grundbok Digital, 12 mån

27-43698-5

144 s

209:-

Lärarbok

27-42127-1

192 s

575:-

Arbetsbok 1

27-42126-4

32 s

49:-

Arbetsbok 2

27-42222-3

32 s

49:-

Arbetsbok 3

27-42223-0

32 s

49:-

69:-

Mer PULS 49

4-6_2019_B_So-Ma.indd 49

2018-12-17 09:58


S0/NO | BASLÄROMEDEL

Ibland är det svårt att förklara näringskedjor och näringsvävar. I extramaterialet kan jag och mina elever laborera med olika näringskedjor och då blir det en intressant diskussion om hur allt i naturen hänger samman.

Biologiboken handlar om allt som är levande i naturen PULS Biologi Naturen handlar om den levande planeten. I boken beskrivs olika naturtyper i Sverige och världen och vi får veta hur djur och växter har anpassats till att leva i olika miljöer. I varje kapitel beskrivs både närmiljö och en annan plats i världen, för att vi ska kunna jämföra och upptäcka likheter och skillnader i

livsmiljöer. I boken finns återkommande uppslag med fakta om olika djuroch växtgrupper samt svampar och fördjupningstexter i form av artiklar där olika forskare berättar om sitt arbete. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag.

Arbetsbok • Vad är biologi? • Den levande planeten • Staden • Öppna marker • Skogen • Sötvatten • Bergsområden • Öken • Allting börjar med solen

Kostnadsfritt extramaterial PULS Biologi Naturen fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit. Du får också tabeller för bedömning och centralt innehåll kopplat till grundböckerna. Digitalbok PULS Biologi Naturen digitalbok innehåller inläst text. Till digitalboken finns också filmer som förklarar begrepp och skeenden i naturen samt bildspel och animation med vattnets kretslopp. Här finns också interaktiva övningar samt kunskapskoll med frågor efter varje avsnitt.

nok.se/puls Författare: Berth Belfrage, Roger Olsson PULS Biologi 4–6 Naturen Tredje upplagan Grundbok

27-42131-8

Grundbok Digital, 12 mån

27-43696-1

160 s

299:-

Lärarbok

27-42133-2

160 s

575:-

Arbetsbok

27-42132-5

48 s

69:-

69:-

50

4-6_2019_B_So-Ma.indd 50

2018-12-17 09:59


SO/NO | BASLÄROMEDEL

Mina elever arbetar två och två med de interaktiva övningarna, de får då möjlighet att diskutera olika lösningar och använda relevanta begrepp.

Boken som berättar om hur kroppen fungerar Kan man glömma att andas? Varför är det bra att motionera? PULS Biologi Människan beskriver människans organsystem samt hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av olika faktorer. Här beskrivs också hur några vanliga sjuk-

domar och enklare skador kan förebyggas och behandlas. Det sista kapitlet tar upp puberteten och hur en ny människa blir till. I lärarboken finns bland annat lektionsförslag och kopieringsunderlag.

Kostnadsfritt extramaterial PULS Biologi Människan fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit. Du får också tabeller för bedömning och centralt innehåll kopplat till grundböckerna. Digitalbok PULS Biologi Människan digitalbok innehåller inläst text. Till digitalboken finns också filmer som förklarar begrepp och skeenden i kroppen samt bildspel och interaktiva övningar. Efter varje avsnitt finns kunskapskoll med frågor.

Arbetsbok • Cellerna • Huden • Skelettet • Musklerna • Hjärtatoch blodet • Andningsvägarna • Mag- tarmsystemet • Nervsystemet • Sinnena • Droger • Att börja bli vuxen

nok.se/puls Författare: Gitten Skiöld, Berth Belfrage Kerstin Wallander, Lennart Enwall PULS Biologi 4–6 Människan Tredje upplagan Grundbok

27-42128-8

Grundbok Digital, 12 mån

27-43697-8

88 s

169:-

Lärarbok

27-42130-1

96 s

575:-

Arbetsbok

27-42129-5

48 s

69:-

69:-

Mer PULS 51

4-6_2019_B_So-Ma.indd 51

2018-12-17 09:59


S0/NO

PULS Biologi Faktaböcker PULS Miljöboken

Miljöboken

Anna Froster

Äter vithajen verkligen människor?

Vad händer när alger i Östersjön festar?

Hur tränar svalornas ungar sina vingar och vilket kattdjur är störst? PULS Djur i världen ger svar på alla slags frågor om djur och berättar om många fler kända och okända djur i Sverige och andra delar av världen. Bokens hundra djur är indelade efter naturtyperna där de lever. Även närbesläktade arter från andra delar av världen finns med. I slutet av boken finns ett register där eleverna lätt hittar sitt favoritdjur. Använd boken för att lära mer om djuren, och för att öva läsförståelse av faktatexter.

I PULS Miljöboken förklarar författaren Anna Froster miljöproblemen på ett enkelt sätt. Här finns bland annat texter om bra och dålig växthuseffekt, hjältar och klimatskurkar på våra tallrikar, farliga badankor, varför orangutanger ska räddas, hur bin hjälper oss människor och vad som händer när algerna i Östersjön festar. I boken finns också en ordlista och förslag på aktiviteter som du och dina elever kan arbeta vidare med.

”Hej jag heter Anna Froster. När jag gick på mellanstadiet hörde jag talas om många olika miljöproblem och blev rädd. Nu har jag lärt mig mycket om vår miljö och har försökt att skriva boken med förklaringar som jag hade behövt då. För om man förstår hur allt hänger ihop är det också lättare att göra något och själv och tillsammans med andra.”

Kostnadsfritt extramaterial PULS Biologi Djur i världen fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit. Jan Pedersen är fotograf och författare till Djur i världen.

nok.se/puls

nok.se/puls

Författare: Jan Pedersen

Författare Anna Froster

PULS Biologi 4–6 Djur i världen Faktabok

27-42999-4

PULS Miljöboken 216 s

299:-

Faktabok

27-45031-8

64 s

179:-

52

4-6_2019_B_So-Ma.indd 52

2018-12-17 09:59


SO/NO

Flora för grundskolan

FLORA

FLORA för grundskolan

för grundskolan

Flora för grundskolan innehåller ett urval av de vanligaste växterna vi möter i naturen. Boken är upplagd som en fältflora och organiserad efter blommornas färg. Varje växt presenteras med en lättillgänglig text, tecknad bild och en karta som visar utbredning och huvudsakliga växtställen i Skandinavien.

FLORA för grundskolan

ISBN 978-91-27-40179-2

9 789127 401792

Flora_cover.indd 3

2015-04-28 15:36

Flora för grundskolan innehåller 250 växter, träd och buskar sorterade efter färg. Författarna har strävat efter att skriva så att barn förstår, utan att texten blir tunn och korthuggen. För de flesta växter finns kartor som visar utbredning, huvudsakliga växtställen samt blomningstid. Illustrationerna, i akvarellteknik, är vackra och tydliga.

Hur högt kan ett träd bli?

Författare: Yngve Eliasson, Margareta Eliasson, Kristina Dahlström, Lena Haedde, Monica Johansson

Visste du att ris tillhör familjen gräs? Vad är egentligen skillnaden på ett bär och en frukt? I PULS Växter i världen finns spännande fakta om 75 olika växter i världen. En del av växterna känner du säkert igen som brännässla och vitsippa men här finns också märkliga växter som rullande buskar, femtusenåriga träd och trollkarlsrötter. Boken är indelad i åtta naturtyper: Staden, Öppna marker, Skogen, Sjöar och Hav, Berg, Polarområden och Öken.

Anna Froster är biolog och författare till både Miljöboken och Växter i världen.

Kostnadsfritt extramaterial PULS Biologi Växter i världen fortsätter på webben! Här finns extramaterial med elevövningar och facit.

nok.se/puls Författare: Anna Froster PULS Biologi 4–6 Växter i världen Faktabok

27-43671-8

216 s

299:-

Flora för grundskolan Flora

27-40179-2

Digilärs NO-läromedel Biologi, Kemi, Fysik och Teknik

120 s

235:-

Ny

Arbeta heldigitalt med läromedel från Digilär Digilärs NO-läromedel bygger på den populära PULS-serien från Natur & Kultur. Några höjdpunkter i läromedlet: • Genom ett stort antal faktatexter, experiment och fördjupningsmaterial lär sig eleverna NO genom att arbeta undersökande. • För dig som lärare finns en gedigen lärarhandledning med bland annat bedömningsstöd och stöttning för att arbeta med det naturvetenskapliga språket. • Bra förutsättningar att anpassa läromedlet till dina elevers skilda behov. Läs mer på digilär.se och på s 8.

53

4-6_2019_B_So-Ma.indd 53

2018-12-17 09:59


S0/NO

PULS Kunskapskollen SO och NO

Repetera och öva förmågor! PULS Kunskapskollen SO och NO innehåller kopieringsunderlag med repetitions- och diskussionsfrågor till de samhälls- och naturorienterande ämnena. Materialet är främst tänkt som en avstämning: Vad kan vi? Vad behöver vi repetera?

nok.se/puls Författare: Maria Willebrand

Värderingen av egna kunskaper och gruppsamtal är i fokus. Tanken är att eleverna gör egna värderingar av sina kunskaper för att sedan tillsammans hjälpas åt att leta efter fakta i olika källor och diskutera olika alternativ till svar.

PULS Kunskapskollen SO Kopieringsunderlag

27-43672-5

64 s

315:-

27-44203-0

72 s

315:-

Författare: Nicklas Bjerka PULS Kunskapskollen NO Kopieringsunderlag

Min kartövningsbok Min Sverigebok

Min Europabok

Arbetsbok med kartövningar där eleverna tränar på att använda kartor och kartböcker.

Arbetsbok som övar Sveriges karta. Varje landskap har en egen sida.

Kartövningar med enkla, tydliga kartor över Europas länder.

Författare: Maria Willebrand

Författare: Ingrid Åsgård

Författare: Maria Willebrand

Kartövningsbok Min kartövningsbok

Kartövningsbok 27-62441-2

32 s

64:-

Min Sverigebok

Kartövningsbok 27-62440-5

48 s

74:-

Min Europabok

27-62442-9

48 s

74:-

54

4-6_2019_B_So-Ma.indd 54

2018-12-17 09:59


SO/NO

PULS Ordkollen i SO, NO och Teknik

Ordkollen Öva ord i NO och Teknik 4–6 naturtyp

blandn

kemika

hypotes

e e k o s ys t

Öva ord i SO 4–6 n at u r re

profet

lier

modell

ing

källa

surs

arkeolog

samhälle

m

Ny

Ordkollen

befolkn

ing

kontinent

ledning

bön

nervcell

blodomlopp

demokrati

friktion

Marie Andersson

import

Marie Andersson

Förstå nya ord och begrepp! För att förstå faktatexter i SO, NO och teknik behöver eleverna bygga upp ett förråd av nya ord och begrepp. I PULS Ordkollen finns utvalda ord med ordförklaringar till alla grundböcker i PULS 4–6. Materialet består av kopieringsunderlag indelade i de kapitelrubriker som finns

i grundböckerna. De innehåller ord sorterade i bokstavsordning, en enkel förklaring av ordet och utrymme för eleverna att skriva med egna ord och på sitt eget modersmål. Se utdrag ur Ordkollen SO på s. 41.

Landskapsboken

Länder i Europa

Länder i världen

Sveriges landskap presenteras i bokstavsordning på vardera två uppslag.

Presentation av länderna i vår världsdel, deras natur, näringsliv, kultur och historia.

Presentation av länder i andra världsdelar än Europa, deras natur, näringsliv, kultur och historia.

Författare: Anna Lena Stålnacke

Författare: Clive Gifford / Översättning: Eva Sundmyr Bearbetning: Gundel Wetter

Författare: Clive Gifford / Översättning: Karin Wergel, Eva Sundmyr / Bearbetning: Karin Wergel, Gundel Wetter

Faktabok

27-62978-3

112 s

189:-

Författare: Marie Andersson PULS Ordkollen SO Kopieringsunderlag

Faktabok

27-62981-3

27-45225-1

80 s

335:-

72 s

335:-

PULS Ordkollen NO och Teknik Kopieringsunderlag

PULS Länder i Europa Andra upplagan

PULS Landskapsboken Andra upplagan

nok.se/puls

27-44987-9

PULS Länder i världen Andra upplagan 96 s

239:-

Faktabok

27-62982-0

256 s

439:-

55

4-6_2019_B_So-Ma.indd 55

2018-12-17 09:59


S0/NO

Viktiga ord i no och so Uppslagsboken Viktiga ord innehåller över 600 ord och begrepp som dina elever behöver kunna för att förstå viktiga sammanhang i de natur- och samhälls-

Se även Viktiga ord i svenska på s 32 och Viktiga ord i matematik på s 73.

orienterande ämnena. Orden förklaras på ett enkelt språk, ofta förstärkta med bild och exempel.

Författare: Gundel Wetter Viktiga ord i no och so Uppslagsbok

Läseböcker i historia Fem viktiga epoker i Sveriges historia berättas ur ett barns perspektiv. Texten är lättläst och spännande. Frågorna längst bak i varje bok tränar både läsförståelse och

historiska fakta. Varje bok är en fristående berättelse och kan därför användas i både svenska- och historieundervisningen oavsett vilka läromedel i övrigt du använder.

27-62270-8

160 s

319:-

Författare: Tomas Blom Kompass Historia Läseböcker Trollträlen (Vikingatiden)

27-41379-5

32 s

79:-

Fiskarflickan (Medeltiden)

27-41380-1

32 s

79:-

Dumdrängen (Vasatiden)

27-41381-8

32 s

79:-

Stallpojken (Stormaktstiden) 27-41382-5

32 s

79:-

Brevbäraren (Frihetstiden/ Gustav III:s tid) 27-41398-6

32 s

79:-

56

4-6_2019_B_So-Ma.indd 56

2018-12-17 09:59


SO/NO

Kompass Historia I Kompass Historia står den berättande texten i fokus. Följ med hem till människor under olika tider och i olika miljöer. Fem epokindelade böcker tar upp de viktigaste händelserna. Läsförståelsefrågor efter varje kapitel hjälper eleverna att förstå det viktigaste i texten.

Kompass Människan – Kroppen och knoppen Boken Människan handlar om hur din kropp fungerar, t ex skelett, muskler och andning. Men den handlar också om kärlek, kompisar och känslor. Här integreras biologi och samhällskunskap på ett naturligt sätt som ger förståelse för hela människan.

Kompass Sverige – Här bor vi I boken Sverige möter ni barn som bor på olika platser och som har olika religioner. Läs om hur det ser ut i Sverige, hur vi kan använda vår natur och hur vi kan leva tillsammans. Tyngdpunkten ligger på geografi, men både samhällskunskap och religionskunskap integreras.

Kompass Landskapen i Sverige I Landskapen i Sverige kan man lära sig allt från var Sveriges äldsta ek finns till var tomten bor. Här finns berättande texter som tar upp var landskapen ligger, hur det ser ut i dem, och framför allt, vad man kan se och uppleva på olika platser. Landskapen i Sverige kan användas separat eller tillsammans med Sverige – Här bor vi.

Författare: Tomas Blom, Lotta Malm Nilsson Kompass Vikingatiden – Bönder och Sjöfarare Grundbok

27-41331-3

48 s

95:-

Lärarbok

27-41342-9

126 s

135:-

Arbetsbok

27-41339-9

32 s

49:-

Medeltiden – Riddare, präster och städer Grundbok

27-41332-0

48 s

95:-

Lärarbok

27-41343-6

126 s

135:-

Arbetsbok

27-41340-5

32 s

49:-

Vasatiden – Kung Gustavs land Grundbok

27-41333-7

48 s

95:-

Lärarbok

27-41344-3

32 s

135:-

Arbetsbok

27-41341-2

126 s

49:-

Stormaktstiden – Sveriges rike växer Grundbok

27-41334-4

48 s

95:-

Lärarbok

27-41345-0

126 s

135:-

Arbetsbok

27-41347-4

32 s

49:-

Frihetstiden – Gustav III Grundbok

27-41335-1

48 s

95:-

Lärarbok

27-41346-7

126 s

135:-

Arbetsbok

27-41348-1

32 s

49:-

Författare: Lisa Bjärbo, Annica Rodell, Linda Karlander Kompass Människan – Kroppen och knoppen Grundbok

27-40708-4

96 s

153:-

Lärarbok

27-41337-5

80 s

315:-

Arbetsbok

27-41338-2

47 s

69:-

Författare: Karin Wergel, Gundel Wetter, Maria Willebrand Kompass Sverige – Här bor vi Grundbok

27-40705-3

144 s

173:-

Lärarbok

27-41554-6

126 s

415:-

Arbetsbok

27-41553-9

47 s

69:-

64 s

105:-

Författare: Mattias Danielsson

Kompass Sverige – Vår natur

Kompass

Möt människor som berättar om naturen på olika platser och lär er mer om de djur och växter som trivs just där. I boken finns också faktauppslag där ni kan läsa om växter och djur och spännande fysik och kemi i naturen.

Faktabok

Landskapen i Sverige 27-41251-4

Författare: Roger Olsson, Maria Willebrand Kompass Sverige – Vår natur

Kompass Europa – Vår världsdel Följ med Maria och Folke på en resa i Europa. Under resan får de lära sig mer om sin egen världsdel. I boken hittar du också fakta om Europa, till exempel klimat, kartor och religion.

Grundbok

27-40706-0

128 s

173:-

Lärarbok

27-41859-2

108 s

415:-

Arbetsbok

27-41858-5

47 s

69:-

Författare: Anna Lena Stålnacke,Maria Willebrand Kompass Europa – Vår världsdel Grundbok

27-41778-6

120 s

173:-

Lärarbok

27-41780-9

128 s

415:-

Arbetsbok

27-41779-3

47 s

69:-

57

4-6_2019_B_So-Ma.indd 57

2018-12-17 09:59


S0/NO

Faktiskt

– faktaböcker som skapar lust att läsa mer Faktiskt är ett faktabibliotek som innehåller 20 böcker på fyra nivåer. Böckernas innehåll och upplägg ger möjlighet till att öva och utveckla läsförståelsen. Varje bok är unik och rolig att läsa, med en lekfull form, inspirerande illustrationer och fantastiska fotografier.

Faktiskt Nivå 1 4 –10 rader per sida. Enkla meningar och konkreta texter.

Vem äter vem? Små insekter och stora björnar behöver mat. Men vem äter vem?

En dag i stallet Följ med Ella till stallet, där får hon sköta om en ponny en hel dag.

Fina favoriter Läs om olika djur och rösta på ditt favoritdjur!

Faktiskt Nivå 2

Djur i djupet Djupt ner i havet bor vampyrbläckfisken och många andra märkliga djur.

Zooma ut Ett öga men vems är det? Bläddra vidare, zooma ut och se var ögat finns.

Förstå färgen Vad betyder växternas och djurens färger?

Vi byter årstid Vad är årstider? Och hur skiftar de på olika delar av jordklotet?

Din kropp ut och in Lär känna din fantastiska kropp och hur delarna samarbetar.

Far och flyg Läs om flygande farkoster och deras uppfinnare.

5 – 8 rader per sida. Lite längre texter än nivå 1 med ett vidare begreppsområde.

En resa i rymden Följ med på en spännande resa i rymden och besök våra grannplaneter!

Insekternas värld Upptäck insekternas märkliga och underbara värld.

Häftiga hjul Korta fakta om cyklar, rullstolar, inlines och andra häftiga hjul.

Faktiskt Nivå 3 10 –15 rader per sida. Längre meningar och fler abstrakta bilder, t ex kartor.

Näbbar och klor Kan du gissa vilka djur näbbarna och klorna hör ihop med?

Spännande smådjur Läs om sjöhästen som är mindre än en tumme och andra spännande smådjur.

Stora öron och långa fingrar Hur överlever djur på mycket varma och mycket kalla platser?

58

4-6_2019_B_So-Ma.indd 58

2018-12-17 09:59


SO/NO

Faktiskt Nivå 4 10 –15 rader per sida. Olika slags texter, t ex frågor och svar, instruktioner och serierutor.

Magiska hemligheter Vad gör en magiker? Lär dig några magiska trick och trolla för dina vänner!

Ett liv i luften Följ med silver tärnan på en otrolig resa från Antarktis till Arktis.

Kedjor av mat

Rapar, prickar och pruttar Varför rapar vi? Varför är snorkråkor gröna och varför luktar pruttar?

Vi gör serier! Lär dig att berätta en historia med hjälp av bilder, ljudeffekter och rubriker.

Jakten på dinosaurierna Hur upptäcktes dinosaurierna och andra forntida djur?

… som äter upp någon annan … som äter upp någon annan.

Allt som lever är med i kedjor av mat. Ja, allt som lever – växter och djur, stora och små!

Mmm, midda g!

Åh nej!

I en kedja äter någon som lever upp någon annan som lever …

en räv

Oj då!

av äts

Faktiskt fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt extramaterial för vidare arbete med böckerna.

en groda

Jag lever!

av äts

en snigel

av äts

Varför äter levande varelser upp varandra? Allt som lever behöver mat. I maten finns näring, som gör att man kan leva och växa. En kedja av mat kallas närings-kedja.

gräs

nok.se/faktiskt

4

5

Svensk text: Gitten Skiöld

Ur Vem äter vem. Form och illustrationer samverkar med texten för att tydliggöra innehållet.

Faktiskt Nivå 1

VemVem äteräter vem? vem?

FaktiFakt skt i skt

Texttyp faktatext Texttyp faktatext Innehåll djur, Innehåll näringskedjor djur, näringskedjor Ämne NO, biologi Ämne NO, biologi

Efter läsningen Efter läsningen Varför äter levande Varför äter varelser levande varandra? varelser varandra? Ge exempel på Ge en exempel växtätare. på en växtätare. Vad äter ett rovdjur? Vad äter ett rovdjur? Kommer du Kommer ihåg vad ordet du ihåg allätare vad ordet betyder? allätare betyder? Kan du ge exempel Kan dupå ge en exempel näringskedja? på en näringskedja?

Djur i djupet

27-44050-0

16 s

58:-

Vem äter vem?

27-44051-7

16 s

58:-

Zooma ut

27-44052-4

16 s

58:-

Fina favoriter

27-44053-1

16 s

58:-

En dag i stallet

27-44054-8

16 s

58:-

Vi byter årstid

27-44038-8

24 s

58:-

Insekternas värld

27-44039-5

24 s

58:-

Förstå färgen

27-44040-1

24 s

58:-

En resa i rymden

27-44041-8

24 s

58:-

Häftiga hjul

27-44042-5

24 s

58:-

Nivå 2

Läsråd Läsråd Innan läsningen Innan läsningen Titta på omslaget. Titta på Hur omslaget. många djur Hur många djur kan du se? kan du se?

Under läsningen Under läsningen Vilket djur tror Vilket du djur kommer tror att du bli kommer att bli Långa ord ärLånga ofta sammansatta ord är ofta sammansatta uppätet? Varför uppätet? tror du Varför det? tror du det? ord, det betyder ord,att detde betyder kan delas att de kan delas Läs texten påLäs baksidan. texten på baksidan. upp i två kortare upp iord. två kortare I den här ord. I den här boken finns några bokensådana finns några ord sådana ord Vad tror du att Vadboken tror du handlar att boken om?handlar om? delade med ett delade bindestreck med ett för bindestreck att för att de ska vara lättare de ska att vara läsa. lättare att läsa. Några ord som Några kanord varasom svåra kanatt vara svåra att förstå har fetförstå text. har Det fet betyder text. Det betyder att de finns förklarade att de finnsi ordlistan, förklarade i ordlistan, längst bak i boken. längst bak i boken.

Visste du Visste att? du att? En näringsväv En är näringsväv är flera näringskedjor flera näringskedjor som hängersom ihophänger ihop med varandra. med varandra.

Nivå 3

I den här boken I denfinns här många boken finns många texter i rutortexter med pilar i rutor mellan, med pilar följ mellan, följ pilarna och titta pilarna på bilderna och titta och på bilderna och läs texterna iläs rätt texterna ordning. i rätt ordning.

vem ater vem_icn.inddvem Alla ater sidor vem_icn.indd Alla sidor

2014-10-27 13:40

På omslagets insidor finns frågor som hjälper eleverna att fundera över innehållet före, under och efter läsningen.

Genom böckerna blir eleverna förtrogna med faktatextens typiska särdrag som rubriker, löpande text, faktarutor, bildtexter, ordlistor och punktlistor.

2014-10-27 13:40

Spännande smådjur

27-44044-9

24 s

58:-

Näbbar och klor

27-44045-6

24 s

58:-

Stora öron och långa fingrar 27-44046-3

24 s

58:-

Din kropp ut och in

27-44047-0

24 s

58:-

Far och flyg

27-44048-7

24 s

58:-

Magiska hemligheter

27-44032-6

24 s

58:-

Jakten på dinosaurierna

27-44033-3

24 s

58:-

Rapar, prickar och pruttar

27-44034-0

24 s

58:-

Vi gör serier

27-44035-7

24 s

58:-

Ett liv i luften

27-44036-4

24 s

58:-

Nivå 4

59

4-6_2019_B_So-Ma.indd 59

2018-12-17 09:59


Singma

SVENSKA MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Nyhet

Singma – matematik i världsklass Nu kommer Singma för mellanstadiet! Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan designas, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande. Singaporemodellen Singma tar utgångspunkt i hur matematikundervisningen är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Singapore tillhör sedan länge toppnationerna i internationella undersökningar som Pisa och TIMSS, och modellen har fått stor spridning inter-

nationellt. Singma har arbetats fram i samarbete med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom området. Arbetsgång Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av olika karaktär. Momenten är återkommande i varje lektion för att på så sätt skapa igenkänning för eleverna. I de olika momenten får eleverna möjlighet att under en och samma lektion träna på förmågorna i matematik. Uppgifterna är omsorgsfullt utvalda för att uppmuntra till samtal och reflektion om olika strategier, och för att ge variation och progression.

Kan du förklara varför?

Utvecklande frågor genomsyrar undervisningen

4A

Singma matematik Med lärarwebb!

Hur kan vi ta reda på det?

Stämmer det?

Kan ni föreställa er?

Finns det flera sätt?

Lärarhandledning

Lärarhandledning I lärarhandledningens kapitel- och lektionsguide får du konkreta råd och tips på hur du lägger upp undervisningen lektion för lektion.

Lärarwebb Via inloggningsuppgifter i lärarhandledningen kommer du åt kopieringsunderlag och undervisningsstöd som ingår 12 mån vid köp av lärarhandledning.

60

4-6_2019_B_So-Ma.indd 60

2018-12-17 09:59


MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Elevens böcker Singma matematik omfattar en lärobok och en övningsbok per termin. Läroboken används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen. I övningsboken får eleven träna självständigt och befästa sina kunskaper. LÄROBOK 4A

ÖVNINGSBOK 4A

3A

Si ngma

Si ngma

matematik

matematik

LÄROBOK 3A

LÄROBOK 3A

Singma matematik

Singma matematik

VI UTFORSKAR

6 8 0 4

VI UTFORSKAR VI UTFORSKAR

VI ÖVAR

Egen träning, 15–20 min

Vi lär Efter startuppgiften öppnar ni boken och tittar tillsammans på den eller de lösningar som presenteras. Gjorde ni likadant eller på ett annat sätt? Vi övar I nästa moment får eleverna pröva att lösa fler uppgifter på ett liknande sätt. De fortsätter att arbeta i par eller grupp för att kunna samtala och resonera kring uppgifterna.

VI LÄR

JAG ÖVAR

Vi utforskar Varje lektion inleds med en startuppgift där eleverna har boken stängd. Du som lärare har en coachande roll, och ställer frågor för att utveckla elevernas tänkande och reflektion.

➊ ➋

VI LÄR VI UTFORSKAR VI LÄR Gemensamt utforskande och lärande 15–20 min

Jag övar I den sista delen av lektionen får eleverna arbeta på egen hand med att befästa sina kunskaper i övningsboken.

Singma har en tydlig lektionsstruktur där två tredjedelar av lektionen ägnas åt gemensamt lärande.

VI LÄR VI ÖVAR VI ÖVAR JAG ÖVAR VI ÖVAR JAG ÖVAR

Gemensam träning och aktivitet, 15–20 min

JAG ÖVAR

Författare: Dr Yeap Ban Har, Pia Agardh, Josefine Rejler , Ingrid Eriksson och Lena Wintzell-Österberg Singma matematik åk 4

Om författarna Pia Agardh och Josefine Rejler har tillsammans introducerat Singaporemodellen i Sverige och arbetar sedan 2014 med att föreläsa, fortbilda lärare och utveckla läromedlet Singma matematik. Tillsammans med matematikläraren Ingrid Eriksson och specialpedagogen Lena Wintzell-Österberg har de fortsatt att utveckla Singma matematik för mellanstadiet. Läs mer på www.singaporematte.se

Lärobok 4A

27-45550-4

152 s

100:-

Övningsbok 4A

27-45549-8

152 s

80:-

Lärarhandledning 4A med lärarwebb 12 mån

27-45551-1

240 s

400:-

Lärarwebb 4A 12 mån

27-45591-7

Lärobok 4B

27-45547-4

152 s

100:-

Övningsbok 4B

27-45546-7

152 s

80:-

Lärarhandledning 4B med lärarwebb 12 mån

27-45548-1

240 s

400:-

Lärarwebb 4B 12 mån

27-45593-1

100:-

100:-

Singma åk 5 utkommer 2020 Singma åk 6 utkommer 2021

61

4-6_2019_B_So-Ma.indd 61

2018-12-17 09:59


Eldorado

MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Eldorado – ett riktigt mattelyft MAT TE

MAT TE

Olsson · Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår.

MAT TE

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

MAT TE

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

MAT TE

MAT TE

MAT TE Olsson · Forsbäck

MAT TE

 Grundböcker – finns även som Digitalbok med ljud och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  Facit Mer om ELDORADO och de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

4A

9 789127 420205

 Grundböcker – finns även som Digitalbok för interaktiv skrivtavla, Interaktiv bok Bas och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  Facit

Olsson Mer om ELDORADO ochIngrid de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado Margareta Forsbäck

ISBN 978-91-27-42020-5

4A

ISBN 978-91-27-42022-9

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

4B

9 789127 420229

9 789127 420205

Omslag_Eldorado4B_hela.indd 1

2013-02-08 11:09

2014-02-10 13:35

 Grundböcker – finns även som Digitalbok för interaktiv skrivtavla, Interaktiv bok Bas och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  Facit Mer om ELDORADO och de olika komponenterna Ingrid Olsson hittar du på www.nok.se/eldorado ISBN 978-91-27-42022-9

Margareta Forsbäck

ISBN 978-91-27-42020-5

4A

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

4B

9 789127 420229

9 789127 420205

Omslag_Eldorado4B_hela.indd 1

2014-02-18 15:10

2014-02-11 12:38

 Grundböcker – finns även som Grundbok IST, Grundbok Digital och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  Facit Mer om ELDORADO och de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado

Omslag_Eldorado4A_hela.indd 1

ISBN 978-91-27-42020-5

Grundbok 4 A

Grundbok 4 B

Grundbok 4 A

Grundbok 4 A

4B

Grundbok 4 B

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

 Grundböcker – finns även som Digitalbok med ljud och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  Facit Mer om ELDORADO och de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado

Omslag_Eldorado4A_hela.indd 1

Grundbok 4 A

2014-02-11 12:38

Grundbok 4 B

4B

Olsson · Forsbäck

Grundbok 4 B

Grundbok 4 A

Grundbok 4 B

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

9 789127 420229

MAT TE

Olsson · Forsbäck

ISBN 978-91-27-42022-9

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

MAT TE

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

Olsson · Forsbäck

4B

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår.

Olsson · Forsbäck

MAT TE

MAT TE

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

Olsson · Forsbäck

Olsson · Forsbäck

4A

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

 Grundböcker – finns även som Digitalbok med ljud och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  Facit Mer om ELDORADO och de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado

Interaktiv bok Bas och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.

MAT TE

MAT TE

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår.

MAT TE

MAT TE

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår. ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

 Grundböcker – finns även som Digitalbok för interaktiv skrivtavla,  Lärarböcker  Facit

Olsson Mer om ELDORADO ochIngrid de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado Margareta Forsbäck

MAT TE

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår. ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

MAT TE

 Grundböcker – finns även som Digitalbok för interaktiv skrivtavla, Interaktiv bok Bas och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  Facit Mer om ELDORADO och de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado

MAT TE

MAT TE

MAT TE

MAT TE

MAT TE

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår. ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

MAT TE

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår. ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

 Grundböcker – finns även som Digitalbok med ljud och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  Facit Mer om ELDORADO och de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado

 Grundböcker – finns även som Digitalbok för interaktiv skrivtavla, Interaktiv bok Bas och Skriva, en grundbok som eleverna skriver direkt i.  Lärarböcker  Facit Mer om ELDORADO och de olika komponenterna hittar du på www.nok.se/eldorado

Olsson · Forsbäck

Olsson · Forsbäck

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

MAT TE

Omslag_Eldorado4A_hela.indd 1

MAT TE

MAT TE

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår.

ELDORADO är ett läromedel i matematik med genomtänkt progression och samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

Omslag_Eldorado4B_hela.indd 1

MAT TE

MAT MAT TE TE

MAT TE

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

ELDORADO grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som väcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka matematiken i en undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. I varje kapitel får eleverna utforska ett lärandemål i taget, arbeta med grundkursen och sedan välja uppgifter på två svårighetsnivåer – blå sidor på samma nivå som grundkursen eller röda sidor med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning. I Lärarboken tydliggörs kopplingen till kursplanens förmågor och centrala innehåll samt den matematikdidaktik varje kapitel bygger på. Här finns handledning med kommentarer till varje elevsida och kopieringsunderlag där bland annat läxor och prov ingår.

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

4A

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

6A

9 789127 420205

2015-03-20 12:37

Med Eldorado får eleverna prata matematik, tänka logiskt och kreativt samt dra slutsatser. De får upptäcka matematiken genom en undervisning som grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som gör matematiken rolig och spännande. Varje kapitel bygger på matematiska områden som inleds med gemensamt utforskande arbete, där eleverna arbetar konkret och pratar matematik. Detta följs upp av en grundkurs där eleverna på egen hand får möjlighet att befästa sina kun-

skaper. Varje kapitel avslutas med utvärdering, fördiagnos och repetition för att hålla kunskapen vid liv. På så sätt står lärandet i centrum under alla matematiklektionerna.

Vi har arbetat många år inom hela grundskolan både som klasslärare och speciallärare, och sedan med matematikdidaktik i lärarutbildning och fortbildning. Vi vet hur viktigt det är att eleverna får en bra grund i matematik för att lyckas högre upp. Därför har vi skrivit Eldorado. INGRID OLSSON OCH MARGARETA FORSBÄCK

62

4-6_2019_B_So-Ma.indd 62

2018-12-17 09:59


MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Undervisa i matematik I inledningen av lärarböckerna finns ett fortbildande avsnitt som handlar om att skapa förutsättningar för elevers lärande.

Undervisa med Eldorado I lärarboken finns allt du behöver för din undervisning – stöd för planering och förslag på hur du genomför och följer upp varje lektion. Hjälp att planera Varje kapitel inleds med en beskrivning av lärandemålen samt en översikt av innehållet. Sedan följer förslag till arbetet kring elevsidorna för att lyfta fram den matematik eleverna ska lära sig. I lärarboken finns: • koppling till Lgr 11 • beskrivning av matematiken i Eldorado • förslag på tidsplan för varje kapitel • handledning till varje sida i elevboken • hjälp med bedömning • diagnoser. Pedagogisk handledning Till varje sida i grundboken finns en handledning med tydliga lärandemål. Du får förslag på hur matematiken kan introduceras, hur du kan förenkla och utmana för dem som behöver och tips på vad du bör observera hos eleverna när de jobbar på egen hand.

Fortbildande inledning I varje lärarbok finns en matig inledning där du kan läsa om författarnas tankar kring undervisning och lärande. I inledningen presenteras också matematiken i varje bok med hjälp av exempel på olika innehåll och hur det knyter an till tidigare kunskaper samt vad det ska leda till. Kopieringsunderlag I lärarböckerna finns en mängd kopieringsunderlag som kompletterar innehållet i grundböckerna. Exempel på olika typer av kopieringsunderlag: • repetition, fördiagnoser • utvärderingar • spel • färdighetsträning.

Kostnadsfritt extramaterial Eldorado fortsätter på webben! Här finns t ex webbövningar, bedömningsstöd och uppdateringar. Digitalbok De tryckta grundböckerna för åk 4–6 finns även som digitalböcker. I dessa kan eleverna bl.a. lyssna på texten, lägga till bokmärken, söka efter innehåll och zooma. Lärarmaterial Grundbok IST Visa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret material, finns digitala verktyg som klockor, tallinjer, talkort och diagram till din hjälp.

Mer Eldorado 63

4-6_2019_B_So-Ma.indd 63

2018-12-17 09:59


MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Eldorado för eleven Med Eldorado blir matematiken rolig och spännande. Eleverna får utforska tillsammans och lära av varandra innan det är dags för egen färdighetsträning i grundboken.

Tvådimensionella figurer

MAT TE

a) parallellogrammen?

MAT TE

n · Margareta Forsbäck

undlägger en god matematisk förståelse på äcker lust för matematik. Eleverna får upptäcka i en undervisning som synliggör begrepp, samband. el får eleverna utforska ett lärandemål i taget, undkursen och sedan välja uppgifter på två åer – blå sidor på samma nivå som grundkursen r med mer utmaningar. Kapitlet avslutas med ördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ed klurig problemlösning. n tydliggörs kopplingen till kursplanens centrala innehåll samt den matematikdidaktik ygger på. Här finns handledning med till varje elevsida och kopieringsunderlag där äxor och prov ingår.

Olsson · Forsbäck

Grundbok 4 A

Grundbok 4 B

4B 2014-02-11 12:38

er – finns även som Grundbok IST, Grundbok Digital en grundbok som eleverna skriver direkt i.

RADO och de olika komponenterna ww.nok.se/eldorado

C

b) både rektangeln och kvadraten?

c) både parallellogrammen och rektangeln?

2

3

3 Vilken bokstav står bara i

4

ISBN 978-91-27-42020-5

b) triangeln?

a) rektangeln?

g d

E

6

B

A

F

c) kvadraten? 5

7

4 Vilken bokstav står i

B Turas om att beskriva en av figurerna och att visa vilken det är.

9

2014-02-18 15:10

d

A

C 1

a) både kvadraten och triangeln?

b) både triangeln och rektangeln?

c) både kvadraten och rektangeln?

d) alla tre formerna?

5 Den här stora kvadraten består av fyra små kvadrater.

C Turas om att bygga en figur av flera bitar och att beskriva den för kamraten. Kamraten ska bygga likadant genom att bara lyssna på beskrivningen.

Olsson · Forsbäck

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

E

g

a) alla tre formerna?

b) det är en fyrhörning. Alla vinklar är räta. Alla sidor är lika långa.

MAT TE

4A

B

2 Vilken bokstav står i

a) det är en fyrhörning. ingen vinkel är rät. Bara två sidor är parallella.

MAT TE

kt i.

F

b) kvadraten?

c) rektangeln?

A Vilken av figurerna är det?

ett läromedel i matematik med genomtänkt ch samma författare för FK–åk 6. Åk 4 består av:

-9

1 Vilken bokstav står bara i

Utforska

a) Ta bort 2 stickor så att du får 3 små kvadrater. Rita. b) Ta bort 2 andra stickor så att du får en stor och en liten kvadrat. Rita.

6 Den här parallelltrapetsen är gjord av fem stickor. a) Lägg till 2 stickor så att det blir en stor och liten triangel. Rita.

Ingrid Olsson Margareta Forsbäck

b) Lägg till 2 stickor så att det blir 3 små trianglar. Rita.

4A 88

9 789127 420205

2015-03-20 12:37

Grundböckerna har fyra kapitel och varje kapitel innehåller 2–4 matematiska områden, där eleverna får utforska ett lärandemål i taget. Alla kapitel har samma tydliga upplägg. Varje kapitel inleds med ett introuppslag, som ska fånga elevernas intresse med hjälp av bilder, uppgifter och frågor. Utforska Varje område startar med sidan Utforska, som är konkret och laborativ för att skapa förförståelse. Eleverna arbetar i par eller små grupper med aktiviteter och frågeställningar kring det nya området, kopplat till tidigare kunskaper och erfarenheter.

KAPITEL 3  Tvådimensionella figurer

Eldorado4A.indb 88

KAPITEL 3  Tvådimensionella figurer

2011-04-20 18.49

Eldorado4A.indb 89

Grundkurs Efter sidan Utforska arbetar alla eleverna med grundkursen. Inforutorna i grundkursen är både en signal för att det kan vara bra med en gemensam genomgång och även ett stöd för elevens arbete med uppgifterna som följer. I slutet av boken finns ett uppslag med extrauppgifter till varje kapitel.

89

2011-04-20 18.49

Utvärdering, repetition och Kul med matte Kapitlet avslutats med utvärdering, fördiagnos inför nästa kapitel, repetition samt ett uppslag med klurig problemlösning.

MATTE

Avsnitten Blå och Röd Efter grundkursen finns uppgifter på två svårighetsnivåer; blå sidor med uppgifter på samma nivå som grundkursen och röda sidor för elever som behöver extra utmaningar.

Ingrid Olsson · Margareta Forsbäck

FACIT 4A INLAGA.indd 1

2011-08-22 08.50

Facit Till grundboken finns ett separat facit att köpa i 5-pack.

Grundbok 6B Grundbok 6B skiljer sig lite från övriga grundböcker. Efter bokens två första kapitel följer en repetitionsdel, med uppgifter som är strukturerade efter kursplanens områden. Uppgifterna behöver inte göras i någon speciell ordning, du bestämmer vilka områden dina elever behöver arbeta med. Varje område är indelat i delområden som börjar med en utforskarsida och sedan följer uppgifter att arbeta med på egen hand. Till varje delområde finns en diagnos.

64

4-6_2019_B_So-Ma.indd 64

2018-12-17 09:59


MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Grundbok Skriva För en del elever blir en vanlig grundbok för mycket att ta till sig matematiskt och många har svårigheter att hantera ett separat räknehäfte. I Grundbok Skriva skriver eleverna direkt i boken, och boken innehåller grundkursen som de behöver för att klara godkänt betyg i matematik åk 6. Eldorado Skriva är så lik grundboken som möjligt och har samma upplägg och innehåll, men saknar uppgifter på röd nivå. Grundkurs och blå sidor är förenklade på olika sätt: • konkretiseringar för att underlätta förståelse • förtydligad struktur • mer av samma uppgiftstyp i stället för variation • enklare talområde. Extramaterial Lärarinfo till Eldorado Skriva och facit finns på Eldorados extramaterialsidor.

nok.se/eldorado Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck Eldorado Åk 4–6 4A Grundbok

27-42020-5

160 s

120:-

4A Grundbok Skriva

27-42854-6

160 s

120:-

224 s

390:-

4A Grundbok Digital 12 mån 27-43690-9

Skrivaboken följer grundbokens sidnumrering, men behöver av utrymmesskäl ibland fler sidor med samma sidnummer, vilket markeras med en bokstav, t. ex. blir sidan 27 i Grundbok 5A sidan 27 och 27b i Grundbok Skriva 5A. På så sätt blir det enkelt att jobba gemensamt i klassen.

Grundbok 5A

4A Lärarbok

27-42021-2

69:-

4A Grundbok IST Lärarmaterial 12 mån

27-45303-6

4A Facit (5-pack)

27-42224-7

32 s

105:-

4B Grundbok

27-42022-9

160 s

120:-

4B Grundbok Skriva

27-42855-3

160 s

120:-

207 s

390:-

100:-

4B Grundbok Digital 12 mån 27-43691-6 4B Lärarbok

27-42023-6

69:-

4B Grundbok IST Lärarmaterial 12 mån

27-45305-0

4B Facit (5-pack)

27-42225-4

32 s

105:-

5A Grundbok

27-42321-3

160 s

120:-

5A Grundbok Skriva

27-42856-0

160 s

120:-

238 s

390:-

100:-

5A Grundbok Digital 12 mån 27-43692-3 5A Lärarbok

27-42323-7

69:-

5A Grundbok IST Lärarmaterial 12 mån

27-45307-4

5A Facit (5-pack)

27-42325-1

32 s

105:-

5B Grundbok

27-42322-0

160 s

120:-

5B Grundbok Skriva

27-42857-7

160 s

120:-

213 s

390:-

100:-

5B Grundbok Digital 12 mån 27-43693-0 5B Lärarbok

27-42324-4

69:-

5B Grundbok IST Lärarmaterial 12 mån

27-45309-8

5B Facit (5-pack)

27-42326-8

32 s

105:-

6A Grundbok

27-42555-2

168 s

120:-

6A Grundbok Skriva

27-42938-3

168 s

120:-

248 s

390:-

100:-

6A Grundbok Digital 12 mån 27-43694-7 6A Lärarbok

Grundbok Skriva 5 A

27-42557-6

69:-

6A Grundbok IST Lärarmaterial 12 mån

27-45311-1

6A Facit (5-pack)

27-42559-0

32 s

105:-

6B Grundbok

27-42556-9

168 s

120:-

6B Grundbok Skriva

27-42939-0

168 s

120:-

205 s

390:-

100:-

6B Grundbok Digital 12 mån 27-43695-4 6B Lärarbok

27-42558-3

6B Grundbok IST Lärarmaterial 12 mån

27-45313-5

6B Facit (5-pack)

27-42560-6

69:-

100:32 s

105:-

65

4-6_2019_B_So-Ma.indd 65

2018-12-17 09:59


Pixel löser problemen GRUNDBOK

3 4

5

6 10

2 5

GRUNDBOK

PIXEL 5A MATEMATIK

PIXEL 6A •

GRUNDBOK

GRUNDBOK

GRUNDBOK

PIXEL 4A MATEMATIK

PIXEL 5A •

PIXEL 4A •

Pixel

MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

PIXEL 6A MATEMATIK

GRUNDBOK

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

105˚

62˚

a

b 77˚

e c 79˚

d

113˚

1

2 3 5 +1 5

Med Pixel blir du en aktiv, undervisande lärare. Läromedlet hjälper dig att utmana dina elever, samtidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt tänkande. Med Pixel för årskurs 4–6 får eleverna en trygg fortsättning i matematik. Pixel introducerar varje matematiskt område från det konkreta till det abstrakta. Eleverna blir både utmanade och får chans att befästa kunskaper med aktiviteter och halvkonkreta bilder innan de går till mattespråket. Eleverna får flera chanser att förstå eftersom varje moment återkommer flera gånger.

När eleverna förstår vad de håller på med ökar deras motivation för matematik. Genom att de förstår hur uppgifter kan lösas på olika sätt, ökar deras självkänsla och de inspireras till att lära sig mer matematik och att använda matematik i vardagen.

Tydligt för eleven

Enkelt för läraren

Informativa instruktioner och ren layout

Metodiskt

Hjälp att planera lektion för lektion, följa upp och bedöma

Från konkret till abstrakt

Varierat Blanda mellan praktiska aktiviteter, uppgifter i boken och digitala övningar

Forskningsanknytning Reflekterande

Baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet

Lyfter samtal och resonemang

66

4-6_2019_B_So-Ma.indd 66

2018-12-17 09:59


MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Förnya din undervisning med Pixel och lyft matematiken!

Ämnesfokuserad och engagerande matematikundervisning

Lärarbok

Med hjälp av Pixel lärarbok blir du en aktiv, undervisande lärare. Du får hjälp att planera lektionerna och kartlägga och bedöma elevernas kunskaper. I inledningen av lärarboken finns författarnas tolkning och beskrivning av det centrala innehållet för årskursen och exempel på hur eleverna får möta förmågorna när de arbetar med innehållet. Här beskrivs vilka matematiska färdigheter eleverna ska utveckla. Handledning för varje lektion Lärarbokens största del är handledningen som följer elevernas grundbok sida för sida. Här finns allt som behövs för den dagliga planeringen och genomförandet av lektionerna. Det matematiska innehållet för varje lektion presenteras tillsammans med en förklaring till var och en av uppgifterna i grundboken. Matematiska samtal I handledningen finns exempel på frågor att ställa till eleverna för att stimulera matematiska resonemang och tankegångar. Frågorna är tydligt markerade och syftet med dem är att illustrera olika frågetyper och ge idéer till liknade frågor.

Förenkla, utmana och fler aktiviteter Till varje uppslag i grundboken finns förslag på hur man med små knep kan göra innehållet enklare för de elever som behöver det. Dessutom finns tips på hur innehållet kan anpassas för de elever som behöver fler eller större utmaningar. Det finns även aktiviteter som kan användas för att variera undervisningen. Aktiviteterna är alltid kopplade till arbetet i grundboken, och gör det enkelt att lyfta in och motivera dem i undervisningen. Bedömning I slutet av varje kapitel finns uppslaget Kan du detta?. Till varje uppgift finns en kort beskrivning om vilka kunskaper eleverna har möjlighet att visa och vad som kan bedömas. Som hjälp i den formativa bedömningen finns förslag på sidor ur grundboken samt övningboken där ett innehåll kan repeteras.

Kostnadsfritt extramaterial Pixel fortsätter på webben! Här finns t ex webbövningar, bedömningsstöd och uppdateringar. Digitalbok De tryckta grundböckerna för åk 4–6 finns även som digitalböcker. I dessa kan eleverna bl.a. lyssna på texten. Lärarmaterial Grundbok IST Visa grundboken på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. Till din hjälp finns digitala verktyg som klockor, tallinjer, talkort och diagram.

Kopieringsunderlag Längst bak i lärarboken finns kopieringsunderlag med sidor från grundboken, begreppslistor och prov.

Mer Pixel 67

4-6_2019_B_So-Ma.indd 67

2018-12-17 09:59


MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

Pixel för eleven Med Pixel får eleverna lära sig att tänka strategiskt, utforska, se mönster, resonera, argumentera och inte minst att tänka logiskt. Samtalsbilden kan användas för att introducera ett kapitel. PIXEL 4A • GRUNDBOK

PIXEL 4A MATEMATIK

GRUNDBOK

Faktarutorna innehåller begreppsförklaringar. Exempelrutorna innehåller räknade exempel för att visa en metod.

I dialogrutor uppmuntrar Pixel till samtal och reflektion.

MATTEBEGREPP • 8 Mönster Mönster

Mönster är en regelbunden upprepning av bilder eller siffror.

Geometriska mönster

2

15 Vem har rätt? Förklara hur du tänker.

Ett talmönster kan vara en talföljd där talen ändrar sig efter ett bestämt mönster.

3

Talmönster 6, 9, 12, 15, …

Spegling

Avrundning och överslagsräkning

Egenskaper hos trianglar

I ett geometriskt mönster flyttar man en figur efter bestämda regler, t.ex. genom spegling, rotation eller parallellförskjutning. 1

A

B

En triangel kan inte ha mer än en trubbig vinkel.

En cykel väger ungefär 12,6 kg. Vi vill avrunda 12,6 till närmaste heltal. C

Det finns trianglar där två sidor är parallella.

En triangel kan ha två räta vinklar.

D

En triangel kan ha tre spetsiga vinklar.

12,6 12

Förflyttning av en figur där den nya figuren blir en spegelbild av (symmetrisk med) ursprungsfiguren. Symmetrilinjen delar en figur mitt itu så att de två delarna blir varandras spegelbilder.

Symmetrilinje

Parallellförskjutning

13

Om vi tittar på tallinjen ser vi att 12,6 ligger närmare 13 än 12. Därför avrundas 12,6 till 13 när vi avrundar till närmaste heltal. Vi skriver:

Förflyttning av en figur i en bestämd riktning och en bestämd sträcka.

FAKTA ≈ betyder “ungefär lika med”.

1 2, 6 ≈ 1 3 FAKTA

Rotation

När vi avrundar till närmaste heltal tittar vi på tiondelssiffran.

16 Rita fem olika trianglar. Jämför med varandra i klassen.

Förflyttning av en figur runt en medelpunkt.

Gör en utställning genom att hänga upp alla trianglar ni har gjort.

När vi avrundar till närmaste tiondel tittar vi på hundradelssiffran. Siffrorna 1, 2, 3 och 4 avrundas nedåt. Siffrorna 5, 6, 7, 8 och 9 avrundas uppåt.

medelpunkt

17 Jämför trianglarna A, B och C.

2,3 ≈ 2

a Har de tre trianglarna någon gemensam egenskap? Grader

Figurtal

1

Tips! Titta på sidornas längd och på vinklarna.

Jan Železný innehar världsrekordet i spjut på 98,48 m. Avrunda 98,48 till närmaste heltal. När vi avrundar till närmaste heltal måste vi titta på tiondelssiffran. I talet 98,48 är den 4. Det gör att 98,48 ligger närmare 98 än 99.

3

Tabell

A

En tabell består av rader och kolumner. Vi kan sortera data i tabellen och få en bra översikt.

Magisk kvadrat 3

10

= 21

9

7

5

= 21

4

11

6

= 21

= 21

= 21

= 21

112

Pixel lhl korrad ES 24 okt.indd 155

KU 12

86

4 • Geometri

PIXEL 4A GBCC2Anita.indd 112

2016-11-07 16:27

Grundbok I Pixel har varje kapitel ett tydligt matematiskt innehåll. Alla kapitel inleds med en samtalsbild baserad på en vardaglig situation för att introduktionen ska kunna utgå från ett konkret samtal. För att skilja på uppgifter och annan information finns det tydliga rutor för exempel, fakta och spel. Rutorna är ett tillfälle att samla undervisningen kring. Med stöd av läraraboken går ni tillsammans igenom nya moment och begrepp. Spel är

ett viktigt inslag i Pixelmetodiken som färdighetsträning, för att befästa kunskaper. Det finns också dialogrutor i böckerna där eleverna ska diskutera påståenden och frågeställningar och träna sig på att argumentera.

2016-06-15 14:15

3 • Decimaltal

PIXEL 4A GBCC2Anita.indd 86

2016-06-15 14:13

• Träna mer erbjuder fler uppgifter för att befästa innehållet i kapitlet. • Träna tanken erbjuder uppgifter av problemlösande karaktär. • Lite av varje är repetition av tidigare stoff för att hålla kunskaperna vid liv och befästa dem ytterligare.

Sist i varje kapitel finns fyra återkommande uppslag: • Kan du detta? är en utvärdering av innehållet i kapitlet med koppling till matematiskt innehåll och förmågorna.

PIXEL 4A •

MATEMATIK

PIXEL 4A •

PARALLELLBOK

PARALLELLBOK

C

9 8, 4 8 ≈ 9 8

= 21

Kopieringsunderlag © 2016 Författarna och Natur & Kultur · Pixel 4B Lärarbok · ISBN 978-91-27-44530-7

PIXEL 4A

B

Summan av talen i alla rutor blir densamma när vi adderat vågrätt, lodrätt och diagonalt.

= 21 8

7,37 ≈ 7,4

EXEMPEL

Tal som beskriver figurer med samma form men olika storlek. Figurtalet ökar efter ett bestämt mönster från en figur till en annan.

2

13,5 ≈ 14

b Finns det något som skiljer sig åt hos de olika trianglarna?

Vi delar in en cirkel i 360° (grader). Grader används också som måttenhet för temperatur. Då skriver vi till exempel 25 °C (grader Celsius) när det är 25 grader varmt.

ÖVNINGSBOK

PIXEL 4A MATEMATIK

PIXEL

ÖVNINGSBOK

MATEMATIK

4A FACIT

Parallellbok Parallellboken är en bok som eleverna skriver i. Den följer grundboken uppslag för uppslag och är tänkt för elever som har svårigheter att hantera ett separat skrivhäfte, som behöver färre uppgifter eller större läsbarhet. Du som lärare får möjlighet att anpassa undervisningen och eleverna kan lära av varandra, trots att de arbetar med olika böcker.

Övningsbok Övningsboken har samma kapitel och matematiska områden som grundboken. Uppgifterna till varje område finns på tre nivåer som är färgmarkerade för att det ska vara enkelt för eleverna att välja nivå. Sist i varje kapitel finns uppgifter av problemkaraktär.

Facit Till varje terminspaket finns ett nedladdningsbart kombinerat facit för grundbok, parallellbok och övningsbok. Ladda ner på nok.se/extramaterial

68

4-6_2019_B_So-Ma.indd 68

2018-12-17 09:59


MATEMATIK | BASLÄROMEDEL

KOMMUNIKATION PROBLEMLÖSNING

BEGREPP

RESONEMANG

Färgsnurran visar förmågorna Uppgifterna på uppslaget Kan du detta? i varje kapitel är markerade med färgsnurror och tydliggör vilka förmågor som används när eleven löser uppgiften. I de uppgifter som är markerade med resonemang är tanken att eleverna ska få förståelse för att uppgifter kan lösas på olika sätt, med olika metoder, och att redovisningen av dem kan se olika ut. Att titta på och diskutera olika lösningar ger eleverna möjlighet att träna på sin förmåga att identifiera, redogöra för, samtala om och argumentera för matematikens olika uttrycksformer, alltså sin förmåga att kommunicera.

METOD

Mer Pixel

Pixel åk 5, andra upplagan 5A Grundbok

27-44518-5

144 s

110:-

5A Parallellbok

27-44525-3

144 s

110:-

5A Övningsbok

27-44573-4

80 s

80:-

5A Lärarbok

27-44531-4

180 s

355:-

5A Grundbok Digital 12 mån

27-44932-9

69:-

5A Grundbok IST 12 mån

27-44936-7

100:-

5A Övningsbok Digital 12 mån 27-45130-8

Kopieringsunderlag 4–6 Kopieringspärmen innehåller färdighetsträning, spel, aktiviteter, problemlösning och andra typer av arbetsblad.

69:-

5B Grundbok

27-44519-2

144 s

110:-

5B Parallellbok

27-44526-0

144 s

110:-

5B Övningsbok

27-44574-1

80 s

80:-

5B Lärarbok

27-44532-1

180 s

355:-

5B Grundbok Digital 12 mån

27-44933-6

69:-

5B Grundbok IST 12 mån

27-44937-4

100:-

5B Övningsbok Digital 12 mån 27-45134-6

69:-

Pixel åk 6, andra upplagan utkommer aug/dec -18

nok.se/pixel

Problemlösning 4–6 Problemlösning är ett kopieringsunderlag som stimulerar och utvecklar alla delar av de matematiska kompetenserna. Till varje elevproblem finns en lärarsida med undervisningsstöd.

6A Grundbok

27-44520-8

144 s

110:-

6A Parallellbok

27-44527-7

144 s

110:-

6A Övningsbok

27-44575-8

80 s

80:-

Författare: Bjørnar Alseth, Mona Røsseland, Gunnar Nordberg

6A Lärarbok

27-44533-8

180 s

355:-

6A Grundbok Digital 12 mån

27-44934-3

69:-

Pixel åk 4, andra upplagan

6A Grundbok IST, Lärarmaterial 12 mån

27-44938-1

100:-

4A Grundbok

27-44516-1

110:-

4A Parallellbok

27-44523-9

4A Övningsbok

27-44571-0

80 s

80:-

4A Lärarbok

27-44529-1

178 s

355:-

4A Grundbok Digital 12 mån

27-44709-7

69:-

4A Grundbok IST 12 mån

27-44708-0

100:-

4A Övningsbok Digital 12 mån 27-45096-7

69:-

144 s

110:-

6A Övningsbok Digital 12 mån 27-45136-0

69:-

6B Grundbok

27-44521-5

144 s

110:-

6B Parallellbok

27-44528-4

144 s

110:-

6B Övningsbok

27-44576-5

80 s

80:-

6B Lärarbok

27-44534-5

180 s

355:-

6B Grundbok Digital 12 mån

27-44935-0

69:-

4B Grundbok

27-44517-8

144 s

110:-

6B Grundbok IST, Lärarmaterial 12 mån

27-44931-2

100:-

4B Parallellbok

27-44524-6

144 s

110:-

6B Övningsbok Digital 12 mån 27-45138-4

69:-

4B Övningsbok

27-44572-7

80 s

80:-

4B Lärarbok

27-44530-7

186 s

355:-

4B Grundbok Digital 12 mån

27-44824-7

69:-

4B Grundbok IST 12 mån

27-44823-0

100:-

4B Övningsbok Digital 12 mån 27-45098-1

69:-

Pixel åk 4–6, andra upplagan Kopieringsunderlag 4–6

27-44522-2

636 s

Kopieringsunderlag 4–6, facit 27-44953-4

64 s

95:-

128 s

425:-

Problemlösning 4–6

27-44833-9

565:-

Tidigare upplaga se nok.se/pixel

69

4-6_2019_B_So-Ma.indd 69

2018-12-17 09:59


MATEMATIK

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

Nyhet

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

Tal i bråkform

Tal i decimalform

matte

Ingrid Olsson & Görel Sterner

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

Tal i procentform

Algebra

matte

Ingrid Olsson & Görel Sterner

Namn

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

matte

Ingrid Olsson & Görel Sterner

Namn

Intensivträning – nu även för elever som behöver nå kunskapskraven i åk 6.

matte

Ingrid Olsson & Görel Sterner

Namn

Namn

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

Tabellkunskaper

I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K

HANDLEDNING

Textuppgifter

Tal i bråkform

Räknemetoder

Ingrid Olsson & Görel Sterner

Kunskapskrav åk 6 Ingrid Olsson & Görel Sterner

matte

Ingrid Olsson & Görel Sterner

matte

Namn

matte

Namn

matte

Ingrid Olsson & Görel Sterner

Namn

Intensivträning i matematik Har du elever i åk 4–6 som har missat grundläggande matematiska begrepp? Med intensivträning kan du ge dem en chans att vara med på banan igen! Intensivträning i matematik innebär att en elev får kompletterande undervisning under en begränsad tid, utöver undervisningen i klassen. Arbetsgången ger eleven möjlighet att använda språket, generalisera och utveckla inre bilder som stöd för det abstrakta tänkandet. Till varje elevhäfte finns en handledning med tydlig arbetsgång där man steg för steg genom undervisning hjälper eleven framåt vid varje träningstillfälle.

Under 2019 kommer häften som intensivtränar: • Tal i bråkform • Tal i decimalform • Tal i procentform • Algebra • Tabellkunskaper • Räknemetoder • Textuppgifter

Till varje häfte finns en handledning med tydlig arbetsgång för varje träningstillfälle.

Författare: Ingrid Olsson, Görel Sterner Intensivträning i matematik Algebra, elevhäfte

27-45321-0

40 s

70:-

Algebra, lärarhandledning

27-45322-7

48 s

175:-

Räknemetoder, elevhäfte

27-45323-4

40 s

70:-

Räknemetoder, lärarhandledning

27-45324-1

48 s

175:-

Tabellkunskaper, elevhäfte

27-45325-8

40 s

70:-

Tabellkunskaper, lärarhandledning

27-45326-5

48 s

175:-

Tal i decimalform, elevhäfte

27-45327-2

40 s

70:-

Tal i decimalform, lärarhandledning

27-45328-9

48 s

175:-

Textuppgifter, elevhäfte

27-45329-6

48 s

70:-

Textuppgifter, lärarhandledning

27-45330-2

48 s

175:-

Tal i procentform, elevhäfte

27-43831-6

40 s

70:-

Tal i procentform, lärarhandledning

27-43835-4

48 s

175:-

Tal i bråkform, elevhäfte

27-43833-0

40 s

70:-

Tal i bråkform, lärarhandledning

27-43837-8

48 s

175:-

70

4-6_2019_B_So-Ma.indd 70

2018-12-17 10:00


MATEMATIK

MatteUtmaning MatteUtmaning ger elever möjlighet att lära sig mer matematik, men framför allt öka deras intresse och ge dem upplevelsen av att matematik är spännande och roligt! MatteUtmaning är en bok för alla elever som behöver nya utmaningar i matematik, i stället för att räkna fler uppgifter av samma sort. Här finns varierande uppgifter med problemlösning, logiskt tänkande

och taluppfattning men även historik kring hur man räknade förr, aktiviteter med undersökningar samt smart huvudräkning. Eleverna kan arbeta självständigt med hjälp av ledtrådar och facit med förklar-

ingar som finns i boken. Boken kan även användas i helklass eller i grupper om du som lärare väljer ut någon speciell uppgift eller sida att arbeta tillsammans med.

MATTE

6 Tänk smart Tänk smart-sidan ger eleverna tips på användbara strategier för att lösa uppgifter med huvudräkning. R L

D

B

Ö Å R L

Å

Å

L

D

D

B

Ö

B

Ö

R

Å

Å

L

L

B

B

Ingrid Olsson Cecilia Johansson

Å L D B ÖÅ R Å LL BB

Å

Å

D

R Ö

L

D

B

D Ö Å R LD BÖ Å R L B

Ö

D

D Å

Å

L

L

B

B

Å L ÅÅ LL BB Å L B

Ö

B

R

Å R

D

D

Ö

Ö

R

R

Å L D B RÖ Å L B

Ö

L

L

B

B

R

D

D

Ö

Ö

D Ö DD ÖÖ RR D Ö R

R

R

R

D

D

Ö

Ö

R

R

MatteUtmaning 4–6 är en fristående del i serien Eldorado och fungerar för alla, oavsett vilket övrigt material som används i klassrummet.

Undersök Genom att göra och pröva får eleverna upptäcka t ex samband och mönster och utifrån det dra slutsatser.

Ledtrådar Till många uppgifter finns det ledtrådar. Om symbolen L står framför uppgiften så finns det i slutet av boken hjälp med hur man kan komma igång.

Författare: Ingrid Olsson, Cecilia Johansson MatteUtmaning MatteUtmaning 4

27-43387-8

96 s

MatteUtmaning 5

27-43388-5

96 s

129:129:-

MatteUtmaning 6

27-43389-2

96 s

129:-

71

4-6_2019_B_So-Ma.indd 71

2018-12-17 10:00


MATEMATIK

Träna på

algoritmer division

Träna på

Träna på

textuppgifter

algoritmer

multiplikation

Maria Lindström Ida Rudin

de fyra räknesätten

Maria MariaDanielsson Lindström Ida Rudin

Träna på

algoritmer

Maria MariaDanielsson Lindström Ida Rudin

Träna på

algoritmer

addition

subtraktion

Maria Lindström Ida Rudin

Maria Lindström Ida Rudin

Du hittar fler häften på nok.se/tranapamatte

Träna på matte

Författare: Maria Danielsson, Ida Rudin

Häften med genomtänkt innehåll och varierade uppgifter som får eleverna att längta efter träning i matematik!

Träna på matte

Träna på matte är en serie fristående häften i matematik med färdighetsträning av baskunskaper i matematik. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta

något matematiskt område, dels som meningsfulla extrauppgifter till elever som blir snabbt klara.

Algoritmer addition, 5-pack 27-44546-8

16 s

115:-

Algoritmer subtraktion, 5-pack

27-44547-5

16 s

115:-

Algoritmer division, 5-pack

27-44549-9

16 s

115:-

Algoritmer multiplikation, 5-pack

27-44548-2

16 s

115:-

Textuppgifter de fyra räknesätten, 5-pack

27-44550-5

16 s

115:-

Nyhet

Träna på kod är fyra nya häften där eleverna får möta uppgifter som ger förståelse för grunderna i programmering. Eleverna får • tolka, följa och skriva instruktioner med ord och symboler samt förkorta kod. • skriva upprepade mönster som kod, använda loopar samt hitta fel i en kod. • använda variabler i vardagliga situationer och i kod samt göra systematiska felsökningar. • använda villkorssatser samt möta hur man läser och skriver maskinkod.

Författare: Marie Andersson Träna på kod Stegvisa instruktioner, 5-pack

27-45463-7

16 s

115:-

Loopar och felsökning, 5-pack

27-45462-0

16 s

115:-

Variabler och buggar, 5-pack

27-45464-4

16 s

115:-

Villkorssatser och maskinkod, 5-pack 27-45465-1

16 s

115:-

128 s

425:-

Problemlösning Pixel problemlösning är ett kopieringsunderlag med uppgifter som stimulerar och utvecklar elevernas matematiska kompetens. För att lösa uppgifterna får eleverna fundera, utforska, generalisera, använda räknestrategier och uttrycka sig matematiskt på olika sätt. Till varje problemuppgift finns en lärarsida med handledning, koppling till det centrala innehållet samt lösningsförslag.

Författare: Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg Pixel åk 4-6, andra upplagan Problemlösning 4-6

27-44833-9

72

4-6_2019_B_So-Ma.indd 72

2018-12-17 10:00


MATEMATIK

Se även Viktiga ord i svenska s. 32 och Viktiga ord i NO och SO s. 56.

Författare: Eva Marand

Viktiga ord i matematik Viktiga ord i matematik innehåller ord som eleverna behöver vara förtrogna med för att bygga upp matematisk förståelse. I början av boken finns en ordlista med alla uppslagsord. Det finns fyra arbetshäften där eleverna får öva, befästa och fördjupa sin förståelse för de matematiska begreppen.

Mattecirkeln Lgr 11 Mattecirkelns diagnoser är uppdelade på två olika sätt. I den ena delen är matematiken fördelad på två diagnoser per skolår och i den andra är det en diagnos per matematiskt område som till exempel taluppfattning, addition eller volym. Du väljer vilket sätt som passar dig och dina elever bäst. Till diagnoserna finns handledning med mål, kommentarer och förslag till åtgärder.

Digilär Matematik Arbeta heldigitalt med läromedel från Digilär

Viktiga ord i matematik Viktiga ord i matematik

27-60558-9

80 s

219:-

Öva Viktiga ord i matematik Siffror tal och räkning

27-41166-1

32 s

45:-

Mått och mätning

27-41167-8

32 s

45:-

Geometri

27-41168-5

32 s

45:-

Statistik, sannolikhet och algebra

27-41169-2

24 s

45:-

Diagnostisera dina elever på ett enkelt och överskådligt sätt.

Författare: Catherine Bergman, Thérées Eklund, Maria Österlund Mattecirkeln Lgr 11 Diagnoser lärarpärm åk 4–6 27-42643-6

160 s

1035:-

Ny

Digilär Matematik bygger på Natur & Kulturs tryckta läromedel Pixel. Några höjdpunkter i läromedlet: • Hjälper dig att utmana dina elever, samtidigt som du ger dem verktyg för att utveckla sitt matematiska tänkande. • Ett mycket överskådligt arbetsflöde för varje moment, som gör att eleverna har lätt att orientera sig. • Bra förutsättningar att anpassa läromedlet till dina elevers skilda behov.

Läs mer på digilär.se och på s 9.

73

4-6_2019_B_So-Ma.indd 73

2018-12-17 10:00


CodeMonkey

PROGRAMMERING

Programmering med CodeMonkey Med CodeMonkey lär sig eleverna i åk 3–9, på ett enkelt och lustfyllt sätt de viktigaste grunderna i programmering. Samtidigt utvecklas kunskaper i problemlösning, planering och matematiskt tänkande. Alla kan lära ut programmering med CodeMonkey. Lärarhandledning med detaljerade lektionsplaneringar ingår i licensen. Inga förkunskaper behövs! Passar Åk 3–9

CodeMonkey är ett lärverktyg där eleverna lär sig grunderna i programmering. Eleverna tar sig igenom uppgifter och utmaningar i en pedagogisk spelmiljö med animationer och roliga karaktärer. Programmeringsspråket i CodeMonkey heter CoffeeScript och används framför allt för att utveckla appar och webbsidor. Eleverna utvecklar kunskaper i problemlösning, planering och matematiskt tänkande. Med CodeMonkey kommer de att lära sig begrepp som argument, objekt, loopar, variabler, arrayer, funktioner och relationer. I CodeMonkey ska eleverna ta sig igenom en bana med över 200 uppgifter och utmaningar.

Uppgifterna går ut på att hjälpa CodeMonkeyapan att fånga bananer, genom att med programmering styra den rätt. Till sin hjälp får de personliga instruktioner och ledtrådar, anpassade efter nivå och inlärningsstil. Eleverna får sedan applicera sina kunskaper genom att själva skapa uppgifter och dela med andra. De första uppgifterna är på nybörjarnivå och de sista uppgifterna är på en så avancerad nivå att eleverna kan utveckla egna spel. Inga förkunskaper behövs men eleverna bör ha knäckt läskoden.

Alla kan lära ut programmering med CodeMonkey!

74

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 74

2018-12-17 10:01


PROGRAMMERING

Hela kursen, bara att köra Med CodeMonkey lärarhandledning kan alla lära ut grunderna i programmering – helt utan förkunskaper.

Riktigt programmeringsspråk Eleverna lär sig CoffeeScript och grundläggande principer för programmering.

Utveckla egna spel Eleverna kan applicera sina kunskaper och utveckla egna spel.

Stöd för läraren

Lärarhandledningen som ingår i licensen går också att skriva ut.

Alla kan undervisa i programmering med CodeMonkey. En gedigen lärarhandledning med detaljerade lektionsplaneringar ingår i licensen. Inga förkunskaper i programmering behövs. Som lärare har du även tillgång till en elevöversikt. Här ser du, förutom de korrekta lösningarna till alla uppgifter, även elevernas resultat och utveckling.

skriv kod ê fånga bananer ê rädda världen

LÄRARHANDLEDNING goto banana

s[1]

grab()

turtle step 3

um!” ght turn ri

say ”Y

# Good luck!

Tekniska krav Fungerar på dator eller surfplatta med internetuppkoppling Code Monkey omslag NY2.indd 1

2016-07-07 15:51

Testa gratis! Testa de första uppgifterna gratis på nok.se/codemonkey.

Elevöversikten ger läraren överblick över elevernas utveckling.

nok.se/codemonkey Författare: CodeMonkey studios och Natur & Kultur Översättning: Marie Andersson CodeMonkey CodeMonkey licens (1 st)

27-44704-2

125:-

75

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 75

2018-12-17 10:01


Prest-serien

PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

Handledningar i de praktisk-estetiska ämnena PREST-serien är en serie med böcker där du som är lärare i något av de praktisk estetiska ämnena får en omfattande genomgång av de teoretiska momenten i undervisningen.

Lärarens guide till

Bild Lärarens guide till Bild innehåller ett antal modellektioner som utgår från ämnets kunskapskrav. Eleven får träna på att utveckla sin förmåga att: • Ge omdömen • Presentera • Resonera • Formulera handlingsalternativ Därefter följer ett antal arbetsområden i ämnet som är tematiska och ämnesövergripande. Inom varje område kombineras syfte, kunskapskrav och centralt innehåll för åk 4 –6 på ett sätt som gör att eleven får goda möjligheter att nå målen för åk 6. Via inloggning når du alla bokens kopieringsunderlag i digital version.

I handledningen tydliggörs kursplanens syfte och kunskapskrav.

Matilda Åhall arbetar som bildlärare på en grundskola i Mölndal. Hon har varit med i arbetet med att ta fram Skolverkets bedömningsstöd i bild för åk 6.

Kostnadsfritt extramaterial Lärarens guide till bild fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt extramaterial med elevövningar. För läraren finns bokens kopieringsunderlag i digital version.

Författare: Matilda Åhall Lärarens guide till Bild

27-44770-7

100 s

439:-

76

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 76

2018-12-17 10:01


PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

Lärarens guide till

Slöjd

Lärarens guide till Slöjd innehåller ett rikligt bedömningsstöd med tydliga exempel och konkretiserade kunskapskrav. Boken tar även upp hur man kan arbeta formativt i undervisningen och hur man kan flippa sin slöjdundervisning. Därefter följer förslag till tre längre slöjdprojekt där man kan arbeta mate-

Elin Holm Elin jobbar på Kunskapsskolan i Norrköping och undervisar i slöjd och bild för åk 6–9. Elin är aretemeriterad förstelärare och arbetar för att driva utvecklingen av slöjd- och bildämnena inom Kunskapsskolan.

I handledningen tydliggörs kursplanens syfte och kunskapskrav.

Bedömningsstöd Bedömningen för Tittskåpet har tre delar som fokuserar på tre olika förmågor. I planeringen motiverar eleverna sina val, i utvärderingen reflekterar de kring sin arbetsprocess och tolkar slöjdföremåls uttryck. Förmågan att formge och framställa föremål bedöms under arbetets gång, i vad som framkommer i elevernas utvärdering och i själva slöjdföremålet. Då inredningen innehåller färre hantverkstekniker passar det bäst att bedöma i förmågorna ”välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet” samt ”tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”. I slöjdandet av själva tittskåpet fokuseras förmågan att ”framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker”. De olika frågorna i planeringen och utvärderingen är tänkta att underlätta bedömningen av förmågor och kunskapskrav. Att använda lärandematriserna framtagna för de ovan nämnda hjälper också bedömningen. När det gäller bedömning av själva slöjdföremålen är det viktigt att också här ge eleverna förklaringar till och förtydliganden om hur tittskåp kan se ut på olika nivåer. Här är det också viktigt att förklara och peka på vad med slöjdföremålet som har genererat ett visst betyg så att eleverna kan översätta skillnaden mellan nivåerna till sitt eget slöjdföremål. När t.ex. uppgiften presenteras eller när ni i planeringen har tänkt jobba med elevexempel är det bra att visa bilder/produkter och prata kring dessa. I bedömningen av hantverkskvaliteten i själva utförandet av tittskåpet används samma riktlinjer som eleverna använder i självskattningen och kamratbedömningen vid sågningen och sammanfogningen av hörnen. Exempel på frågor:

Ludvig Widén Ludvig jobbar på Kunskapsskolan i Norrköping och undervisar i slöjd och bild för åk 6–9. Ludvig är en erfaren flippare av sina slöjdfilmer. Han driver Youtubekanalen Magister Slöjd och spelade in sina första filmer under 2011.

Lärandematris Tittskåp jAg berättar

berättar hur mitt rum ska se ut och hur färger och möbler passar ihop med min huvudperson.

berättar hur mitt rum ska se ut och ger berättar hur mitt rum ska se ut och ger några olika exempel på hur färger och några olika exempel på hur färger och möbler passar ihop med min huvudperson. möbler passar ihop med min huvudperson.

berättar om vilket material jag ska återanvända.

berättar om vilket material jag ska återanvända och varför.

beskriver vad mina möbler ska vara gjorda av och hur de ska tillverkas.

beskriver några olika alternativ till vad mina möbler ska vara gjorda av och hur de ska tillverkas.

beskriver några olika alternativ till vad mina möbler ska vara gjorda av och hur de ska tillverkas.

förklarar varför ett alternativ är bättre än ett annat.

förklarar varför de materialen passar bäst till vad jag vill att det ska likna.

Enkla motiveringar.

Utvecklade motiveringar.

Välutvecklade motiveringar.

berättar om hur jag har jobbat och hur mitt tittskåp blev.

berättar om hur jag har jobbat och hur mitt tittskåp blev.

berättar om hur jag har jobbat och hur mitt tittskåp blev.

berättar om hur tittskåpet skulle kunna bli bättre och

berättar om hur tittskåpet skulle kunna bli bättre och

förklarar varför.

förklarar vad jag skulle förändra om jag skulle göra tittskåpet en gång till.

Enkla omdömen.

Utvecklade omdömen.

Välutvecklade omdömen.

berättar om inredningens symboler, färg, form och material.

berättar om inredningens symboler, färg, form och material.

berättar om inredningens symboler, färg, form och material.

berättar om vem jag tror ska bo i rummet och varför jag tror det.

berättar om vem jag tror ska bo i rummet och ger förslag på olika detaljer som gör att jag tror det.

berättar om vem jag tror ska bo i rummet och ger förslag på olika detaljer som gör att jag tror det.

förklarar Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger motiveringar till sina val berättar

förklarar Ger omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. berättar

• Är hörnen på skåpet vinkelräta?

ger också förslag på andra symboler, färger, former och möbler som skulle passa rummets huvudperson.

• Är lådan slipad och filad?

• Ligger anslaget mot brädan när strecket dras för att bli vinkelrätt? • Ritar eleven lodräta streck på kortsidan av brädan för att snittet ska bli lodrätt?

berättar hur inredningen är anpassad till vad min huvudperson arbetar med eller gör. berättar om vilket material jag ska återanvända och varför.

beskriver

• Sitter spikarna jämnt fördelade?

• Ligger stålskalan kant i kant med änden på brädan så att måttet stämmer?

rial- och teknikövergripande i både textilslöjd och träslöjd. Projekten går även att rikta in mot enbart textil- eller träslöjd om man så vill. Varje projekt innehåller 10 lektioner och är 80 minuter långa. Via inloggning når du alla bokens kopieringsunderlag i digital version.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då resonemang om symboler, färg, form och material.

Enkla resonemang.

Utvecklade resonemang.

Välutvecklade resonemang.

har gjort ett tittskåp med ett innehåll. Jag har gjort ett tittskåp med ett innehåll. Jag har gjort ett tittskåp med ett innehåll.

• Hur står eleven vid sågningen?

som passar den som bor där.

• Lutar sågen åt något håll?

• Ställer eleven in strykmåttet på halva tjockleken?

Sidorna är spikade så att de sitter ihop.

Det mesta av innehållet i tittskåpet är välgjort och material och färg visar vem som bor där.

Hela innehållet i tittskåpet är välgjort och material och färg visar vem som bor där.

Sidorna har små glipor. De flesta spikarna sitter lika långt från kanten.

Sidorna har inga eller mycket små glipor. Alla spikarna sitter lika långt från kanten.

På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.

På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt.

På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt.

• Är spikarna 20 mm från kanten?

Kostnadsfritt extramaterial Lärarens guide till slöjd fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt extramaterial med elevövningar. För läraren finns bokens kopieringsunderlag i digital version.

Eleven kan formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner.

78 tre slöjdprojekt

tre slöjdprojekt 79

Författare: Författare Elin Holm och Ludvig Widén Lärarens guide till Slöjd

27-44917-6

132 s

439:-

Mer Prest-serien 77

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 77

2018-12-17 10:01


PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

Lärarens guide till

Idrott och hälsa

Lärarens guide till Idrott och hälsa innehåller ett antal lektionsupplägg med fokus på de teoretiska momenten som ingår i centrala innehållet för åk. 4 – 6: • Friluftsliv och utevistelse • Hälsa och livsstil • Säkerhet och hänsynstagande

Det teoretiska innehållet förstärks med hjälp av praktiska övningar under lektionerna och eleven får goda möjligheter att utveckla sina förmågor i ämnet och att nå målen för åk 6. Via inloggning når du alla bokens kopieringsunderlag i digital version.

I handledningen tydliggörs kursplanens syfte och kunskapskrav. Linda Persson arbetar som förstelärare på en grundskola i Sollentuna kommun. Hon undervisar i ämnena idrott och hälsa, svenska och matematik Åsa Rindstål arbetar som lärare på en grundskola i Sigtuna kommun och undervisar i ämnena idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, svenska och matematik.

Bedömningsstöd Bedömningsstöd Titta Tittapå påi ivilken vilkenutsträckning utsträckningeleven elevenkan kansamtala samtalaoch ochresonera resonerakring kringsin sinuppupplevelse levelseavaven enaktivitet. aktivitet.Deltar Deltareleven elevenaktivt aktivti idiskussionerna? diskussionerna?Vilka Vilkabegrepp begrepp använder användereleven elevennär närhen henresonerar? resonerar?Ger Gereleven elevenenstaka enstakaeller ellerflflertalet ertaletexempel? exempel? För Föratt attdokumentera dokumenteraelevernas elevernasförmågor förmågoroch ochkunskaper, kunskaper,kan kandu duanvända använda bedömningsmatrisen, bedömningsmatrisen,bilaga bilagaH7, H7,eller ellerden denförenklade förenkladematrisen matrisenmed medklassöverklassöversikt, sikt,bilaga bilagaH8. H8.Eftersom Eftersomövningen övningenmed medatt attresonera resoneragenom genomträningsdagboken träningsdagboken genomförs genomförsfortlöpande, fortlöpande,kan kandu duvälja väljai ivilken vilkenomfattning omfattningdu dubehöver behöverobservera observera eleverna. eleverna.

H8 H8 Klassöversikt Klassöversikt hälsa hälsaoch ochlivsstil livsstil

resonemang resonemangkring kringupplevelse upplevelsevad vadfysisk fysiskaktivitet aktivitet Beskriva Beskriva vad vad man man varit varit med med om om

elev elev

viss viss säkersäkerhet het

relativt relativt god god god god säkersäkersäkersäker- het het het het

Resonera Resonera kring kring hur hur aktiviteterna aktiviteterna kan kan påverka påverka hälsan hälsan

Identifi Identifi era era vad vad som som tränas tränas viss viss säkersäkerhet het

relativt relativt god god god god säkersäkersäkersäker- het het het het

viss viss säkersäkerhet het

relativt relativt god god god god säkersäkersäkersäker- het het het het

H7 H7 Bedömningsmatris Bedömningsmatris EE

CC

AA

Lgr Lgr 1111

Eleven Eleven kan kan samtala samtala om om egna egna upplevelser upplevelser avav fysiska fysiska aktiviteter aktiviteter och och förför dådå enkla enkla och och tilltill viss viss deldel underbyggda underbyggda resonemang resonemang kring kring hur hur aktiviteterna aktiviteterna kan kan påverka påverka hälsan hälsan och och den den fysiska fysiska förmågan. förmågan.

Eleven Eleven kan kan samtala samtala om om egna egna upplevelser upplevelser avav fysiska fysiska aktiviteter aktiviteter och och förför dådå utvecklade utvecklade och och relativt relativt välväl underbyggda underbyggda resonemang resonemang kring kring hur hur aktiviteterna aktiviteterna kan kan påverka påverka hälsan hälsan och och den den fysiska fysiska förmågan. förmågan.

Eleven Eleven kan kan samtala samtala om om egna egna upplevelser upplevelser avav fysiska fysiska aktiviteter aktiviteter och och förför dådå välutvecklade välutvecklade och och välväl underbyggda underbyggda resoneresonemang mang kring kring hur hur aktiviteaktiviteterna terna kan kan påverka påverka hälsan hälsan och och den den fysiska fysiska förmåförmågan. gan.

Beskriva Beskriva vad vad man man varit varit med med om om

Eleven Eleven kan kan återberätta återberätta aktiviteten aktiviteten med med något något relevant relevant ord ord och och begrepp. begrepp.

Eleven Eleven kan kan återberätta återberätta aktiviteten aktiviteten med med några några relevanta relevanta ord ord och och bebegrepp. grepp.

Eleven Eleven kan kan återberätta återberätta aktiviteten aktiviteten med med flera flera relevanta relevanta ord ord och och bebegrepp. grepp.

IdentiIdentifiera fiera vad vad som som tränas tränas

Eleven Eleven beskriver beskriver någon någon förmåga förmåga som som tränades tränades i aktiviteten. i aktiviteten.

Eleven Eleven beskriver beskriver några några förmågor förmågor som som tränades tränades i aktiviteten. i aktiviteten.

Eleven Eleven identifi identifi erar erar flera flera förmågor förmågor som som tränades tränades i aktiviteten. i aktiviteten.

Resonera Resonera kring kring hur hur aktiviteaktiviteterna terna kan kan påverka påverka hälsan hälsan

Eleven Eleven ger ger ettett exempel exempel påpå hur hur aktiviteten aktiviteten har har påverkat påverkat hälsan hälsan

Eleven Eleven ger ger tvåtvå exempel exempel påpå hur hur aktiviteten aktiviteten har har påverkat påverkat hälsan hälsan

Eleven Eleven ger ger tretre eller eller flera flera exempel exempel påpå hur hur aktiviteaktiviteten ten har har påverkat påverkat hälsan hälsan

Kostnadsfritt extramaterial Lärarens guide till idrott och hälsa fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt extramaterial med elevövningar. För läraren finns bokens kopieringsunderlag i digital version. kopieringsunderlag kopieringsunderlag© ©2017 2017 Linda Linda Persson, Persson, Åsa Åsa Rindstål Rindstål och och Natur Natur && Kultur Kultur

| |hälsa hälsaoch ochlivsstil livsstil 65 65

kopieringsunderlag © 2017 © 2017 Linda Linda Persson, Persson, ÅsaÅsa Rindstål Rindstål ochoch Natur Natur & Kultur & Kultur 6464hälsa hälsaoch ochlivsstil livsstil| |kopieringsunderlag Lärarens Lärarens guide guide till till idrott idrott ochoch hälsa, hälsa, Lärarhandledning Lärarhandledning ISBN ISBN 978-91-27-44676-2 978-91-27-44676-2

Lärarens Lärarens guide guide tilltill idrott idrott och och hälsa, hälsa, Lärarhandledning LärarhandledningISBN ISBN 978-91-27-44676-2 978-91-27-44676-2

Författare: Linda Persson och Åsa Rindstål

42 del 2

27-44676-2_IdrottHalsa_INLAGA_tt.indd 42

del 2 43

2017-02-27 14:54

27-44676-2_IdrottHalsa_INLAGA_tt.indd 43

Lärarens guide till Idrott och hälsa

27-44676-2

100 s

439:-

2017-02-27 14:54

78

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 78

2018-12-17 10:01


PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

Lärarens guide till

Hem- och konsumentkunskap

Lärarens guide till Hem- och konsumentkunskap innehåller 16 lektioner som utgår från det centrala innehållet för åk 1 – 6: • Mat, måltider och hälsa • Konsumtion och ekonomi • Miljö och livsstil

Det teoretiska innehållet förstärks med hjälp av praktiska övningar vilket leder till att eleven får goda möjligheter att utveckla sina förmågor i ämnet. Allt för att nå målen för åk 6. Via inloggning når du alla bokens kopieringsunderlag i digital version.

I handledningen tydliggörs kursplanens syfte och kunskapskrav. Maria Hagblad arbetar som hem- och konsumentkunskapslärare i Sala kommun.

T1

Terminsöversikt lEKtioN

1. 2.

Grunder i köket

Mall för planering iNNEhåll

tEorEtiSK Uppgift

praKtiSK Uppgift i KöKEt

Redskap och metoder

Ord och begrepp

Stekpannebröd

Hygien och förvaring av livsmedel

Livsmedelshygien

Fruktsallad

3.

Mat med bra näring

Matcirkeln och tallriksmodellen

Omelett

4.

Fullkorn

Fullkorn

Marias goda bröd

5.

Frukt och grönt

Frukt och grönt

Rotsaksgratäng

Kött

Kött

Kycklingwok

7.

Mejeriprodukter

Mejeriprodukter

Pastasås

8.

Fisk

Fisk

Ångkokt lax

9.

Jämförpriser

Jämförpriser

Vaniljsås

6.

Mat, måltider och hälsa

Jämställdhet

Jämställdhet och ekonomi

11.

Reklam

Reklam och konsumentinformation

12.

Laga mat på rester

Ta till vara på rester

Bananmuffins

Vara klimatsmart

Vara klimatsmart

Svensk falafel

Energisnåla tillagningsmetoder

Energisnåla tillagningsmetoder

Ljummen couscoussallad

Återvinna, återanvända och minimera avfall

Återvinning

Plantera ärtskott

Frukost

Frukost

Årets högtider

Årets högtider

10.

13. 14.

Konsumtion och ekonomi

Miljö och livsstil

15. 16.

Planering för område:

Vad SKa ElEVErNa KUNNa?

Vad oCh hUr SKa ElEVErNa göra?

Vad SKa bEdömaS?

Kostnadsfritt extramaterial Lärarens guide till hem- och konsumentkunskap fortsätter på webben! Här finns kostnadsfritt extramaterial med elevövningar. För läraren finns bokens kopieringsunderlag i digital version.

Vardag och fest 17.

Författare: Maria Hagblad

Laga våfflor eller pepparkakor

Kopieringsunderlag © 2017 Maria Hagblad och Natur & Kultur Lärarens guide till hem- och konsumentkunskap, Lärarhandledning ISBN 978-91-27-44675-5

omhemhem-och ochkonsumentkunskap konsumentkunskap 34 om

2744675.5_Hemkunskap_INLAGA_tt.indd 34

2017-08-17 10:46

2744675.5_Hemkunskap_INLAGA_tt.indd 35

omhemhem-och ochkonsumentkunskap konsumentkunskap 35 | |om

Lärarens guide till Hemoch konsumentkunskap

27-44675-5

150 s

439:-

2017-08-17 10:46

79

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 79

2018-12-17 10:01


LÄRARLITTERATUR

Bygg din grupp trygg

Nyhet

– praktiska värdegrundsövningar för åk 4 – 6

Fortbildning i grupp

Studiehandledning till

BYGG DIN GRUPP TRYGG Praktiska värdegrundsövningar för åk 4–6

Johanna Strindberg

En trygg elevgrupp är en förutsättning för ett lärande klimat i klassrummet! Den här boken ger dig tips och idéer om hur du, genom enkla och praktiska värdegrundsövningar skapar trygghet och ett lärande klimat under skoldagen, tillsammans med dina elever. Boken inleds med en kort genomgång av skolans och den enskilde lärarens upp-

drag, vad det gäller värdegrundsarbete. Därefter följer en del som behandlar förutsättningar och förhållningssätt som underlättar detta värdegrundsarbete. Den tredje delen av boken innehåller en uppsättning enkla och praktiska övningar och lektionsupplägg som syftar till att elevgruppen stärks. Till boken finns även en studiehandledning som ger underlag till fortbildningsträffar för dig och dina kollegor.

Johanna Strindberg har arbetat inom grundskolan i tjugofem år och hon är utbildad dramapedagog. De senaste fjorton åren har hon främst fokuserat sin undervisning på att genom praktiska värdegrundsövningar, tillsammans med eleverna, bygga trygga, lärande grupper. Författare: Johanna Strindberg Bygg din grupp trygg

27-44677-9

100 s

395:-

Studiehandledning

27-44678-6

16 s

75:-

Handledning vid kris i grundskolan Här finns handlingsplanerna som behövs när det som inte får hända ändå händer. Text och bild visar tillvägagångssättet vid till exempel ett dödsfall, en olycka eller en brand.

Boken tar också upp vad man gör när man misstänker att ett barn far illa, vad man på skolan måste tänka på när man använder sociala medier eller hur man gör när media hör av sig.

Författare: Ulla Magnusson, Nina Rahm Handledning vid kris i grundskolan

27-43600-8

56 s

319:-

80

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 80

2018-12-17 10:01


LÄRARLITTERATUR

Nyhet

Reading Power Undervisa så att eleverna tänker när de läser

Adrienne Gear

Reading Power Undervisa så att eleverna tänker när de läser

Adrienne Gear är verksam lärare, lärarutbildare och skolutvecklare i British Columbia i Kanada. Hon är föreläsare och författare bl a till böckerna Att läsa faktatexter och Att skriva faktatexter, se sid 90.

Reading Power är Adrienne Gears framgångsrika tillvägagångssätt för att få elever att nå en djupare läsförståelse när de läser berättande texter. I boken Reading Power får du hjälp med hur du kan lägga upp din undervisning i läsförståelse så att dina elever blir aktiva och tänkande läsare. Författaren har utarbetat en rad av lektioner som tillsammans

skapar en gedigen och konkret undervisningsgång i läsförståelse av berättande texter. Eleverna arbetar med att utveckla lässtrategierna koppla, fråga, visualisera, inferera och transformera. Varje lässtrategi har ett eget kapitel med färdiga lektionsupplägg, arbetsblad och förslag på skönlitterära texter att arbeta utifrån.

Författare: Adrienne Gear Reading Power

27-45604-4

192 s

325:-

81

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 81

2018-12-17 10:01


Lärpocket

LÄRARLITTERATUR | LÄRPOCKET

Lärpocket Lärpocket är lättlästa och greppbara handböcker för både skolpersonal och föräldrar. Böckerna ger en bra introduktion till angelägna ämnen som rör skolan.

FÖRSTÅ OCH ARBETA MED SPRÅKSTÖRNING

FÖRSTÅ OCH ARBETA MED SPRÅKSTÖRNING

à  ✼ S à  ✼ S K «C  Û K «C  Û FÖRSTÅ OCH ARBETA MED SPRÅKSTÖRNING

Anna Eva Hallin

LÄRPOCKET

✼ ♥  ❞ ✼ ♥ « ❞ BCP Q CPQ Anna Eva Hallin

Utan rätt redskap klarar ingen att utföra sina uppgifter. Snickaren behöver sin hammare, frisören sin sax och tennisspelaren sin racket. Men vad behöver mitt barn eller min tonåring för att klara skolan? Hur kan jag som vuxen, förälder eller lärare, bidra till det? Klara skolan beskriver hur skolan fungerar. Den visar också hur skolsvårigheter kan uppstå och ger förslag på vägar igenom dem – alltid med respekt för att de vuxnas uppdrag många gånger är svårt. Fredrik Wastesson är socionom med erfarenhet som skolkurator, socialsekreterare och familjerättssekreterare. Han förklarar på ett enkelt sätt vilket ansvar föräldrar och skola har för att ge eleverna förutsättningar att lyckas i skolan.

S  ä J S  ä J L ❞ ß❤ L ❞ ß❤ Ü✼K❞C Ü✼J❞C ❤« Q ❤ Q«K För mer information om Lärpocket se www.nok.se

ÖKA NÄRVRON I SKOLAN

ELEVER MED HÖG FRÅNVARO

à  ✼ S à  ✼ S K «C  Û K «C  Û ELEVER MED HÖG

FRÅNVARO

–VAD KAN SKOLAN GÖRA?

Heléne Wallerstedt

LÄRPOCKET

✼ ♥  ❞ ✼ ♥ « ❞ BCP Q CPQ Heléne Wallerstedt

Utan rätt redskap klarar ingen att utföra sina uppgifter. Snickaren behöver sin hammare, frisören sin sax och tennisspelaren sin racket. Men vad behöver mitt barn eller min tonåring för att klara skolan? Hur kan jag som vuxen, förälder eller lärare, bidra till det? Klara skolan beskriver hur skolan fungerar. Den visar också hur skolsvårigheter kan uppstå och ger förslag på vägar igenom dem – alltid med respekt för att de vuxnas uppdrag många gånger är svårt. Fredrik Wastesson är socionom med erfarenhet som skolkurator, socialsekreterare och familjerättssekreterare. Han förklarar på ett enkelt sätt vilket ansvar föräldrar och skola har för att ge eleverna förutsättningar att lyckas i skolan.

S  ä J S  ä J L ❞ ß❤ L ❞ ß❤ Ü✼K❞C Ü✼J❞C ❤« Q ❤ Q«K För mer information om Lärpocket se www.nok.se

à  ✼ S K «C  Û ELEVER MED

BEGÅVNING Eva Pettersson

LÄRPOCKET

♥ ❞ ✼SÄRSKILD ABCP Q

S  ä J L ❞ ß❤ Ü✼J❞C ❤ Q«K

Nyhet

Förstå och arbeta med språkstörning I varje klass finns det ofta en eller två elever som har någon form av språkstörning. Sådant som de flesta gör helt automatiskt, kan ta stor kraft och energi från en person med språkstörning: att hitta orden, formulera meningen, lyssna och förstå och sätta ihop strömmen av ord till en helhet. Den här boken ger fakta och praktiska råd till personal, föräldrar och andra vuxna som befinner sig runt ett barn med språkstörning. Författare: Anna Eva Hallin Lärpocket Förstå och arbeta med språkstörning

27-45518-4

72 s

79:-

Nyhet

Elever med hög frånvaro – vad kan skolan göra? Den här boken beskriver hur man i skolan kan arbeta förebyggande med kartläggning och analys av frånvaro. Här presenteras även olika modeller för att få elever med hög frånvaro att komma tillbaka till skolan. Boken riktar sig till pedagoger, mentorer och klasslärare med särskilt ansvar för elever samt till skolledare. Författare: Heléne Wallerstedt Lärpocket Elever med hög frånvaro – vad kan skolan göra?

27- 45382-1

64 s

79:-

Elever med särskild begåvning Här kan du läsa om vad det innebär att vara särskilt begåvad och hur man kan identifiera, bemöta och stötta elever med särskild begåvning. Boken tar även upp elevers egna ord om hur det är att vara särskilt begåvad.

Författare: Eva Pettersson Lärpocket Elever med särskild begåvning

27-44900-8

64 s

79:-

82

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 82

2018-12-17 10:01


LÄRARLITTERATUR | LÄRPOCKET

Att arbeta som elevassistent

Konsten att läsa faktatexter

Författare: Heléne Wallerstedt

Författare: Ingvar Lundberg

Lärpocket

Lärpocket

Att arbeta som elevassistent 27-43963-4

64 s

79:-

Konsten att läsa faktatexter

27-72304-7

Den meningsfulla högläsningen

Alla kan lära sig läsa och skriva

Författare: Anne-Marie Körling

Författare: Ingvar Lundberg

Lärpocket

Lärpocket

Den meningsfulla högläsningen

27-42960-4

64 s

79:-

Alla kan lära sig läsa och skriva

27-72303-0

48 s

79:-

48 s

79:-

Värt att veta om dyskalkyli

Alla kan lära sig matematik

Författare: Marcus Björnström

Författare: Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck

Lärpocket Värt att veta om dyskalkyli

Lärpocket 27-42852-2

48 s

79:-

Alla kan lära sig matematik

27-41558-4

80 s

Förstå och arbeta med ADHD

Elever med svag teoretisk begåvning

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Författare: Gunilla Carlsson Kendall

Lärpocket

Lärpocket

Förstå och arbeta med ADHD

27-42959-8

80 s

79:-

Elever med svag teoretisk begåvning

27-44213-9

68 s

79:-

79:-

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi

Utveckla samarbetet mellan hem och skola

Författare: Bodil Andersson, Louise Belfrage, Eva Sjölund

Författare Heléne Wallerstedt

Lärpocket

Lärpocket

Smart start vid lässvårigheter och dyslexi 27-72305-4

80 s

79:-

Utveckla samarbetet mellan hem och skola

27-44939-8

80s

79:-

83

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 83

2018-12-17 10:01


Input

LÄRARLITTERATUR | INPUT

Behöver du input till din undervisning? Input-böckerna ger dig handfasta undervisningstips, är skrivna utifrån författarnas personliga erfarenheter och har en vetenskaplig förankring. nok.se/input

Digital kompetens

Digital kompetens

– i skolan och i klassrummet

– i skolan och i klassrummet

Hur kan vi få digital kompetens att bli en naturlig del i undervisningen? Utifrån de fyra hörnstenarna hantera, skapa, dela och förstå går författaren igenom hur arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens kan integreras i alla ämnen. Källkritik, digital läsning, digitala verktyg, delning samt kod och programmering är några av de moment som behandlas i boken, tillsammans med förslag på olika aktiviteter och diskussionsfrågor. Boken tar även upp juridisk information och etiska diskussioner kring vad det innebär att vara en ansvarsfull och digitalt medveten medborgare. I bokens sista del ges förslag på ett större ämnesövergripande projekt för digital kompetens.

Frida Monsén

Författare: Frida Monsén Digital kompetens

27-45000-4

120 s

259:-

27-44407-2

100 s

259:-

Koden till digital kompetens Koden till digital kompetens är en grundbok i digital kompetenshöjning som riktar sig till dig som är lärare eller skolledare i grundskolan. Boken består av två delar. Den första handlar om vad digital kompetens är och sätter in kod och programmering i ett sammanhang. Den andra delen går igenom viktiga begrepp och reder ut olika synsätt kring vad programmering i skolan är och hjälper dig att komma igång med programmering tillsammans med dina elever. På ett lättsamt och personligt sätt berättar Karin Nygårds om sin egen resa in i den digitala världen och ger dig också en grundkurs i programmering. För de arbetslag som vill läsa och diskutera boken gemensamt finns en gratis studiehandledning att ladda ned – logga in på Mina sidor, nok.se.

Författare: Karin Nygårds Koden till digital kompetens

84

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 84

2018-12-17 10:01


LÄRARLITTERATUR | INPUT

Alternativa lärverktyg

Alternativa lärverktyg Digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling

Erica Eklöf Johanna Kristensson

Minecraft

som pedagogiskt verktyg

Alternativa lärverktyg – digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling Idag finns det mängder av alternativa digitala lärverktyg, exempelvis program, appar och inbyggda funktioner i våra datorer, lärplattor och mobiltelefoner. Dessa används med fördel i språk-, läs och skrivutvecklande sammanhang. Elever som behöver kompensera för begränsad läshastighet och begränsad avkodningsförmåga har ofta stor nytta av de här verktygen. I boken beskrivs hur kan du som lärare kan arbeta med alternativa lärverktyg till-

sammans med alla dina elever, oavsett var eleverna befinner sig i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Boken innehåller QR-koder som leder dig vidare till korta instruktionsfilmer med ett urval av de alternativa lärverkygen som beskrivs. Målet är att dessa verktyg ska bli ett lika naturligt inslag i under visningen som boken och pennan är. Författare: Erica Eklöf, Johanna Kristensson Alternativa lärverktyg

27-44679-3

120 s

259:-

Minecraft – som pedagogiskt verktyg Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Därför finns det en kraft i att använda sig av spel i pedagogiken. Eleverna känner sig bekräftade i sitt intresse och det blir enklare för eleverna att ta till sig kunskap.

Felix Gyllenstig Serrao

Minecraft kan fungera som ett verktyg för eleverna att skapa och berätta om vad de kan och har lärt sig. Det blir ett sätt att förvalta och förmedla den kunskap de tagit till sig och ett slags levande kollage där de kan uttrycka sig och bygga skapelser som aldrig tidigare varit möjligt. Boken tar upp alla delar av Minecraft som du som lärare behöver känna till, och

beskriver på ett begripligt sätt hur du går tillväga för att starta ett arbete i klassen och vad du behöver tänka på.

Författare: Felix Gyllenstig Serrao Minecraft som pedagogiskt verktyg

27-44682-3

100s

259:-

Surfplatta i undervisningen I den här boken finns inspirerande exempel och konkreta arbetsområden, främst för åk 4–9, för hur surfplattor kan användas i undervisningen. Boken behandlar lärande och vilka drivkrafter som skapar en bra lärmiljö för elever. Här ges exempel på metoder och arbetssätt i det digitala klassrummet. Författarna tar upp sju kärnkompetenser som de anser är viktiga att känna till och som är kopplade till digitalt arbete på olika sätt. Du får också konkreta tips på hur du kom-

mer igång med att arbeta med surfplattan i klassrummet. Här finns kunskapskrav kopplade till olika ämnen och arbetsområden. Författare: Camilla Askebäck Diaz, Lena Gällhagen Surfplatta i undervisningen

27-44265-8

152 s

259:-

85

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 85

2018-12-17 10:01


LÄRARLITTERATUR | INPUT

Entreprenöriellt

lärande i matematik –Vad, hur, varför?

Entreprenöriellt lärande i matematik

r=

90°

= 50

– vad, hur, varför?

%

Kan man stärka elevers möjlighet att lära sig matematik med entreprenöriell matematikundervisning? Och kan entreprenöriell matematikundervisning stärka elevers möjlighet att utveckla ett förhållningssätt som utvecklar entreprenörskap? Lena Karlsson Maria Johansson Hanna Palmér (red)

För att svara på dessa frågor har en grupp forskare tillsammans med verksamma lärare planerat, genomfört och utvärderat entreprenöriell matematikundervisning i ett projekt som kallas ELMA. Boken beskriver vad entreprenöriellt lärande är, olika perspektiv på entrepre-

nörskap och hur det kan appliceras på matematikundervisningen. Du får också läsa inspirerande exempel på entreprenöriell matematikundervisning. Detta för att du ska få motivation till att själv komma igång.

Författare: Lena Karlsson, Maria Johansson, Hanna Palmér Entreprenöriellt lärande i matematik

27-44684-7

204 s

259:-

Matematik med fem förmågor – planera, undervisa och bedöm

Det är ett omfattande arbete att planera sin undervisning utifrån förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav. Att utgå från styrdokumenten är förstås en självklarhet men hur gör vi det effektivt och inspirerande? För att underlätta arbetet krävs ett bra och genomtänkt sätt att planera. Synliggöra förmågor i olika uppgifter För att kunna bedöma elevernas förmågor behöver vi först synliggöra dem. I boken finns förslag på uppgiftstyper som kan

n tio ika un mm Ko

– planera, undervisa och bedöm

Beg rep p

användas för att lyfta fram de olika förmågorna, samt exempel på frågeformuleringar som kan ställas för att förmågorna ska utvecklas. Undervisningstips Författarna delar med sig av idéer och aktiviteter som de själva använder för att lyfta fram och utveckla elevernas förmågor. Tipsen är hämtade från författarnas egna erfarenheter och är alla utvecklingsbara.

Reso nem ang

Matematik med fem förmågor tod Me ing lösn blem Pro

Jenny Lindblom Anna Wigestam

Författare: Jenny Lindblom, Anna Wigestam Matematik med fem förmågor

27-44468-3

84 s

259:-

86

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 86

2018-12-17 10:01


LÄRARLITTERATUR | INPUT

Trans, kön och identitet – att arbeta inkluderande i fk – åk 6 Allt fler barn och unga reflekterar öppet kring sin könsidentitet eller kommer ut som transpersoner. Skolan kan spela en avgörande roll i identitetsskapandet och har en stor betydelse för ungas hälsa. Denna bok ger dig goda förutsättningar att möta elever som funderar kring sin könsidentitet eller som är transpersoner. Boken förmedlar även kunskap om att aktivt och medvetet främja alla elevers lika rätt och möjligheter oavsett kön samt att motverka traditionella könsmönster.

Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet

Aktuell kunskap och konkreta metoder varvas med intervjuer, fördjupningsförslag och diskussionsfrågor att arbeta vidare med. Författare: Edward Summanen, Tom Summanen Trans, kön och identitet

27-44960-2

120 s

259: -

Nyanlända elever – undervisning, mottagande och flerspråkighet Skolan betyder oerhört mycket för nyanlända barn. Skolan innebär lärande och kunskaper, men också trygghet, stabilitet, lek och kompisrelationer.

Sara Persson

I den här boken får du läsa om hur du kan göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som möjligt genom modersmål, stöttning, glädje och höga förväntningar. Boken belyser olika strategier, arbetssätt och inte minst förhållningssätt som är värdefulla för att nyanlända elever snabbt ska

utveckla både ett funktionellt vardagsspråk och ett skolspråk.

Författare: Sara Persson Nyanlända elever

27-44613-7

184 s

259:-

Formativ bedömning – konkreta exempel och metodiska tips Bedömning är en utmanande del av en lärares vardag. Den ska enligt Lgr 11 vara likvärdig, allsidig, målstyrd, summativ, formativ och tillräckligt tydlig för att elever och föräldrar ska förstå och kunna påverka kunskapsutvecklingen. För att ha möjlighet att uppfylla alla bedömningskrav i en tidspressad arbetssituation krävs det verktyg och hjälpmedel. Boken ger praktiska exempel och konkreta verktyg för arbete med formativ bedömning. Här presenteras forskningsbakgrunden och kopplingen till läroplanen samt en arbetsgång, en väg för hur du

som lärare kan komma i gång med formativ bedömning i praktiken. Utifrån exempel i svenska och matematik på mellanstadiet presenteras verktyg som omvandlar teori till praktik. Författare: Carolin Heyer, Ingeborg Hull Formativ bedömning

27-43587-2

104 s

259:-

87

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 87

2018-12-17 10:01


LÄRARLITTERATUR

SKOL-

BIBLIOTEK En handbok för skolbiblioteksansvariga

Skolbiblioteksfunktionen står inför stora framtida utvecklingsmöjligheter som kommer gynna elevernas lärande och verka läsfrämjande. SOFIA MALMBERG

Sofia Malmberg

Skolbibliotek En handbok för skolbiblioteksansvariga Äntligen en handbok till dig som är skolbiblioteksansvarig! Här finns allt du behöver veta för att kunna genomföra uppdraget på ett sätt som gynnar verksamheten och elevernas lärande. Boken förklarar på ett tydligt sätt vad skolbiblioteksuppdraget innebär och den ger grundläggande kunskaper om dess basfunktioner. Boken innehåller dessutom tips t.ex. hur man organiserar lokalen, vilket lånekortsystem som är bäst, möblering, katalogisering och att hantera och strukturera olika medier på bästa sätt. Författaren ger också exempel på olika läsfrämjande arbeten att inspireras av.

Några av dessa är läsbingo, högläsning och det populära evenemanget Hela skolan läser. Även hur man kan jobba med läsande förebilder i läsfrämjande syfte behandlas. Det finns dessutom olika checklistor för att skapa hållbara rutiner samt en förteckning över företag, myndigheter och resurser som är relevanta för skolbiblioteksbranschen.

Sofia Malmberg är fackutbildad bibliotekarie och arbetar som samordnare för skolbiblioteken i Järfälla, norr om Stockholm. Hon har skrivit ett flertal böcker om skolbibliotek. Sofia är en flitigt anlitad föreläsare och har fått såväl Greta Linder- som Christer Holmqvist-stipendiet för sitt engagemang i att lyfta skolbiblioteket som pedagogisk funktion i den politiska debatten. Författare:Sofia Malmberg Skolbibliotek – En handbok för skolbiblioteksansvariga 27- 45030-1

104 s

254:-

88

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 88

2018-12-17 10:01


LÄRARLITTERATUR

Lärare

Nyhet

– en handbok Att bedriva undervisning som verkligen gör skillnad är något de flesta lärare strävar mot. Med Lärare – en handbok av skoldebattören och författaren Per Kornhall blir vägen dit lättare. Det är en stöttande och på flera sätt utmanande bok om undervisning, lärarrollen och meningen med skolan. Med avstamp i forskning och egna erfarenheter går Kornhall igenom några av de vanligaste problemen lärare står inför i dag, och vill därigenom stärka lärarens undervisande roll och yrkeskunnande.

Per Kornhall är ett välkänt namn i skoldebatten och har en rik erfarenhet av det svenska skolsystemet både som lärare, undervisningsråd vid Skolverket och som kommunal skolstrateg. Författare: Per Kornhall Lärare – en handbok

27-82319-8

350 s

250:-

Aktiv läskraft Mellanstadiet

27-13598-7

262 s

260:-

Att bedöma elevers läsförståelse

27-13758-5

339 s

250:-

Att undervisa i läsförståelse

27-42839-3

355 s

304:-

Att undervisa i läsförståelse, Studiehandledning 27-41940-7

35 s

71:-

Aktiv läskraft, mellanstadiet – att undervisa i lässtrategier för läsförståelse, I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Boken innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa åldersgruppen. Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan göra för att få syn på, stödja och utveckla de strategier eleverna behöver för att förstå olika skoltexter.

Författare: Barbro Westlund

Att skriva faktatexter – medveten och explicit skrivundervisning I Att skriva faktatexter beskriver den kanadensiska skolutvecklaren och lärarutbildaren Adrienne Gear hur hon planerar och genomför lektioner där elever arbetar med skrivande av olika sorters faktatexter. De texter som tas upp är: beskrivande, instruerande, jämförande, argumenterande, förklarande och rapporterande texter.

Att läsa faktatexter – undervisning i kritisk och reflekterande läsning Adrienne Gear presenterar fem strategier som ger en tydlig och forskningsanknuten vägledning i hur eleverna blir självständiga och metodiska läsare av faktatexter.

Författare: Adrienne Grear Att skriva faktatexter

27-14036-3

200 s

285:-

Att läsa faktatexter

27-14035-6

208 s

285:-

90

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 90

2018-12-17 10:01


LÄRARLITTERATUR

Att utveckla självständiga läsare

Mindset, 2:a utgåvan

Matematik med dynamiskt mindset

Författare: Gravity Goldberg Att utveckla självständiga läsare

Författare: Jo Boaler Författare: Carol S. Dweck 27-81858-3

250 s

290:-

Beteendeproblem i skolan

Mindset, 2:a utgåvan

27-82213-9

312 s

180:-

Varför gillar elever inte skolan?

Matematik med dynamiskt mindset

27-81790-6

290 s

320:-

Lärandets ordning och reda

Ny

Författare: Marcus Samuelsson

Författare: Daniel T. Willingham Författare: Bo Hejlskov Elvén Beteendeproblem i skolan 27-13947-3

160 s

173:-

Varför gillar elever inte skolan?

27-82316-7

230 s

230:-

27-81832-3

220 s

200:-

200 s

270:-

Att undervisa nyanlända

Framgångsrik undervisning i literacy

Framgångsrik undervisning i matematik

Lärandets ordning och reda

Ny

Författare: John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey Framgångsrik undervisning i matematik 27-81978-8

284 s

Författare: John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey 320:-

Att motverka rasism i förskolan och skolan

Framgångsrik undervisning i literacy 27-81857-6

Författare: Anna Kaya 210 s

320:-

Flerspråkiga elever

Författare: Gudrun Svensson Författare: Jim Cummins

27-81989-4

27-14664-8

Transspråkande i praktik och teori

Författare: Emma Arneback, Jan Jämte Att motverka rasism i förskolan och skolan

Att undervisa nyanlända

255 s

270:-

Flerspråkiga elever

27-81875-0

150 s

220:-

Transspråkande i praktik och teori

27-81820-0

200 s

270:-

91

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 91

2018-12-17 10:01


TITELREGISTER

Titelregister A

L

S

Aktiv läskraft....................................................... 90 Alla kan lära sig läsa och skriva........................... 83 Alla kan lära sig matematik................................. 83 Alternativa lärverktyg......................................... 85 Att arbeta som elevassistent.............................. 83 Att läsa faktatexter............................................... 90 Att motverka rasism i förskolan och skolan......... 91 Att skriva faktatexter............................................ 90 Att undervisa nyanlända..................................... 91 Att utveckla självständiga läsare........................ 91

Lärandets ordning och reda............................... 91 Lärare – en handbok........................................... 90 Lärarens guide till bild........................................ 76 Lärarens guide till hem- och konsumentkunskap. 79 Lärarens guide till idrott och hälsa...................... 78 Lärarens guide till slöjd....................................... 77 Lärpocket............................................................ 82 Läs och förstå ...................................................... 31 Läshoppet Kapitelböcker................................... 26 Läsloket............................................................... 33 LäsSexan............................................................. 24

Singma matematik.............................................. 60 Skills.................................................................... 34 Skolbibliotek – En handbok för skolbiblioteksansvariga...................................... 88 Skrivmix............................................................... 24 Skrivsuccé........................................................... 18 Slå upp grammatik och stavning........................ 23 Smart start vid lässvårigheter och dyslexi.......... 83 Spotlight............................................................. 38 Springtjuven – ett Stockholmsmysterium.......... 25 Strategier för läsförståelse – utifrån högläsning. 28 Surfplatta i undervisningen................................ 85

B Beteendeproblem i skolan................................. 91 Bygg din grupp trygg......................................... 80

C CodeMonkey...................................................... 74

D Dags!................................................................... 17 Den meningsfulla högläsningen......................... 83 Digilär..................................................................... 6 Digital kompetens.............................................. 84

M Matematik med dynamiskt mindset................... 91 Matematik med fem förmågor............................ 86 Mattecirkeln Lgr 11............................................. 73 MatteUtmaning................................................... 71 Min Europabok.................................................... 54 Min Kartövningsbok........................................... 54 Min Sverigebok.................................................... 54 Mina ord.............................................................. 32 Mindset, 2:a utgåvan.......................................... 91 Minecraft som pedagogiskt verktyg.................. 85

E Eldorado............................................................. Elever med hög frånvaro – vad kan skolan göra.......................................... Elever med svag teoretisk begåvning................ Elever med särskild begåvning........................... Entreprenöriellt lärande i matematik.................. Explore................................................................

62 82 83 82 86 39

F Faktiskt................................................................ Flerspråkiga elever............................................. Flora för grundskolan.......................................... Formativ bedömning.......................................... Framgångsrik undervisning i literacy................. Framgångsrik undervisning i matematik............ Fördel Sva för nyanlända.................................... Förstå och arbeta med ADHD............................ Förstå och arbeta med språkstörning...............

58 91 53 87 91 91 30 83 82

G Gnugga............................................................... 20

H Handledning vid kris i grundskolan.................... 80 Heartmaps.......................................................... 21

I Intensivträning i matematik................................ 70

K Klara svenskan.................................................... 10 Koden till digital kompetens............................... 84 Kompass – Europa – Vår världsdel...................... 57 Kompass – Historia.............................................. 57 Kompass – Historia Läseböcker.......................... 56 Kompass – Landskapen i Sverige....................... 57 Kompass – Människan – Kroppen och knoppen... 57 Kompass – Sverige – Här bor vi........................... 57 Kompass – Sverige – Vår natur............................ 57 Konsten att läsa faktatexter................................. 83

N Nyanlända elever................................................ 87

O Ord, ord, ord....................................................... 24

P Pixel..................................................................... 66 Pixel problemlösning.......................................... 72 PULS..................................................................... 40 PULS Biologi Djur i världen................................. 52 PULS Biologi Människan..................................... 51 PULS Biologi Naturen......................................... 50 PULS Biologi Växter i världen............................. 53 PULS Fysik och kemi............................................ 49 PULS Geografi Europa........................................ 43 PULS Geografi Norden....................................... 43 PULS Geografi Sverige........................................ 42 PULS Historia...................................................... 46 PULS Historiska källor om barn........................... 47 PULS Kunskapskollen NO................................... 54 PULS Kunskapskollen SO.................................... 54 PULS Landskapsboken....................................... 55 PULS Länder i Europa......................................... 55 PULS Länder i världen......................................... 55 PULS Miljöboken................................................. 52 PULS Ordkollen NO och Teknik.................... 41, 55 PULS Ordkollen SO....................................... 41, 55 PULS Religion...................................................... 45 PULS Samhällskunskap....................................... 44 PULS Teknik......................................................... 48 På, mellan och bortom raderna.......................... 29

T Trans, kön och identitet...................................... Transspråkande i praktik och teori..................... Träna på kod........................................................ Träna på matte.................................................... Träna på svenska.................................................

87 91 72 72 22

U Uppdrag Språklyft.............................................. 28 Utveckla samarbetet mellan hem och skola....... 83

V Varför gillar elever inte skolan?........................... Viktiga ord i svenska........................................... Viktiga ord i matematik....................................... Viktiga ord i no och so......................................... Vän med svenska................................................. Värdefulla sagor.................................................. Värt att veta om dyskalkyli..................................

91 32 73 56 16 25 83

Ö Öva lite mera....................................................... 24

R Reading Power.................................................... 81 Reporterskolan................................................... 21

92

4-6_2019_C_Prog-Larar.indd 92

2018-12-17 10:01


Vad gör man med elever som vill programmera på sommaren? Ser till att de badar ordentligt.

Vi skräddarsyr lösningar efter dina behov Rådgivning, demo eller workshop? Vi kommer gärna till din skola. Det här kan du förvänta dig av ett skolbesök. • Presentation och rådgivning om aktuella och relevanta läromedel – tryckt, blended och heldigitalt. • Möjlighet att beställa utvärderingsexemplar på plats • Testa direkt, få demo och testkonto till digitala läromedel • En guidning i våra digitala kostnadsfria extramaterial Kontakta oss för bokning eller mer information!

Beställ! Skola/kommun/utbildningsföretag: Beställ på nok.se. Avtalskund: Har din skola/kommun återförsäljaravtal? Beställ via din läromedelsdistributör. Privatkund: Beställ på nok.se.

Priser Priserna gäller till och med 31/12 2019 och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. Fullständiga försäljningsvillkor finns på nok.se/villkor.

Kundservice Fråga oss om innehåll och få kundsupport. Epost: kundservice@nok.se Telefon: 08-453 87 00

Teknisk support Behöver du hjälp att skapa konton, administrera digitala läromedel eller dela ut elevlicenser? E-post: teknisksupport@nok.se Telefon: 08-453 87 00 Anne Öhlander Kundansvarig region Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar Tel: 070-271 60 75 anne.ohlander@nok.se

Jan Wilhelmsson Kundansvarig region Jönköping, Halland, Västra Götaland Tel: 070-574 33 66 jan.wilhelmsson@nok.se

Christin Eriksson Kundansvarig region Värmland, Örebro län, Sörmland och Östergötland Tel: 072-538 81 91 christin.eriksson@nok.se

Karl Karlsson Kundansvarig region Uppsala, Västmanland, Gävleborg, Dalarna Tel: 076-546 86 71 karl.karlsson@nok.se

Catharina Frischenfeldt-Bååth Försäljningschef och tf som kundansvarig för region Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten catharina.baath@nok.se

Magnus Pettersson Kundansvarig region Gotland, Stockholm stad & Stockholm södra Tel: 076-546 87 07 magnus.pettersson@nok.se

Anders Brick Digital strateg och kundansvarig region Åland, Utland & Stockholm norra Tel: 076-546 86 32 anders.brick@nok.se

Carl Månsson Kundansvarig Digilär Tel: 073-328 00 96 carl.mansson@digilar.se

Natur & Kultur ger fler elever chans att utforska mysterierna med kodskrivning och samtidigt vässa färdigheterna i simning och solbad. Platsen är sommarlägret Hello World! där hundratals barn och ungdomar varje sommar gör expeditioner i både kodningsdjungel och skärgård.

Natur & Kultur stöder dem som bidrar till en starkare demokrati. Utbildare som kastar ljus över inlärningens mysterier, forskare som gör vetenskapen tillgänglig för fler, skribenter och debattörer som utvecklar åsikter och debatt. Vi arbetar med priser, stipendier och stöd till organisationer och individer. Läs mer om vårt arbete för bildning, kultur och demokrati på nok.se/enoberoendekraft.

Läromedelskataloger_2019_omslag_tryck.indd 14-16

EN OBEROENDE KRAFT

2018-12-03 13:56

Profile for Natur och Kultur

Katalog 2019 Åk 4-6  

Katalog 2019 Åk 4-6