Natur & Kultur Katalog Läromedel 2021 Förskolan

Page 1

ISBN: 9789127459663

nok.se

nok-katalog-2021-förskolan-tryck.indd 1-2

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

2020-12-09 13:41


Illustration: Maja Säfström

Vi skräddarsyr lösningar efter dina behov. Rådgivning, demo eller workshop? Hör av dig till oss så hjälper vi till att hitta läromedel som passar just er – tryckt, blended eller heldigitalt.

Catharina Frischenfeldt-Bååth Försäljningschef catharina.baath@nok.se

Natur & Kultur är Sveriges första klimatneutrala förlag! På Natur & Kultur har vi i flera år arbetat aktivt med att minska vår klimatpåverkan. Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt förlag, något vi tänker förbli kommande år. Nu fortsätter vi arbetet med att minska vår klimatpåverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen genom vår utgivning och göra vad vi kan för att tillsammans med kunder, samarbetspartners och hela branschen arbeta för en hållbar framtid. Läs mer på nok.se/klimat

nok-katalog-2021-förskolan-tryck.indd 3-4

Sofia Löfström Kundansvarig Läromedel: Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten 076-307 31 69 sofia.lofstrom@nok.se

Karl Karlsson Kundansvarig Läromedel: Uppsala och norra Stockholm 076-546 86 71 karl.karlsson@nok.se

Magnus Pettersson Kundansvarig Läromedel: Stockholm stad, södra Stockholm och Gotland 076-546 87 07 magnus.pettersson@nok.se

Christin Nordberg Kundansvarig Läromedel: Värmland, Örebro län, Västmanland och Sörmland 072-538 81 91 christin.nordberg@nok.se

Towe Emerén Kundansvarig Läromedel: Östergötland och utland 073-328 00 96 towe.emeren@nok.se

Sofie Almström Kundansvarig Läromedel: Västra Götaland, Halland och Jönköpings län 070-221 83 93 sofie.almstrom@nok.se

Anne Öhlander Kundansvarig Läromedel: Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län 070-271 60 75 anne.ohlander@nok.se

Therese Pietilä Kundansvarig Akademi: Psykologi och Pedagogik 08-453 86 00 therese.pietila@nok.se

Beställ!

Priser

Kundsupport

Skola/kommun eller utbildningsföretag: Beställ på nok.se Avtalskund: Har din skola/kommun återförsäljaravtal? Beställ via er läromedelsdistributör. Privatkund: Beställ på nok.se

Priserna gäller till och med 31/12 2021 och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. Fullständiga försäljningsvillkor finns på nok.se/villkor

Vill du ha råd eller behöver teknisk support? Vi på kundsupport hjälper dig! E-post: kundsupport@nok.se Telefon: Telefon: 08-453 87 00 Supportguider och hjälp: support.nok.se

2020-12-09 13:42


Bildning, utbildning och inspiration Under ett och samma tak erbjuder vi allt från barn- och ungdomslitteratur till sakprosa, skön­litteratur och illustrerade faktaböcker som t ex kok­böcker. Vi har även litteratur för högskolestudier och för yrkesmässig och personlig utveckling inom ledarskap, pedagogik och psykologi. Och inte minst – vi har kvalitetssäkrade läromedel för alla åldrar – tryckt, blended och heldigitalt. Välkommen till oss!

Beställ!

Innehåll INLEDNING

2

SPRÅK

4

ÄMNESÖVERGRIPANDE

16

MATEMATIK

20

NATURVETENSKAP/TEKNIK

23

SOCIAL UTVECKLING

26

DIGITALT

34

ÖVRIGT

38

TITELREGISTER

52

Skola/kommun/utbildningsföretag: Beställ på nok.se. Har din skola/kommun återförsäljaravtal? Beställ via er läromedelsdistributör. Privatkund: Beställ på nok.se.

Priser De angivna priserna gäller till och med 31/12 2021 och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. Fullständiga försäljningsvillkor finns på nok.se/ villkor.

Kontakta oss Epost: kundsupport@nok.se Telefon: 08-453 87 00 Fler kontaktuppgifter finns på sista sidan.

Illustration: Erika Eklund Wilson

1

NoK_Forskola_2021_201207.indd 1

2020-12-07 09:59


Ny serie! F Ă– R S KO L E P O C K E T

VĂ„RT ATT VETA OM SPRĂ…KSTĂ–RNING Anna Eva Hallin Christina ReuterskiĂśld

F Ă– R S KO L E P O C K E T

FĂ–RSENAD UTVECKLING VAD KAN DET BERO PĂ…? Gunilla Carlsson Kendall

Visste du att ... ... Natur & Kultur är en stiftelse sü istället fÜr ägarintressen har vi stadgar och idÊer. Vürt Üverskott gür tillbaka till bokutgivningen och till stÜd fÜr personer och organisationer som bidrar till en starkare demokrati, till utbildare som kastar ljus Üver inlärningens mysterier, forskare som gÜr vetenskapen tillgänglig fÜr fler, skribenter och debattÜrer som utvecklar üsikter och debatt.

FÜrskolepocket FÜrskolepocket är lättlästa och greppbara handbÜcker som ger en bra introduktion till angelägna ämnen som rÜr fÜrskolan. BÜckerna vänder sig till pedagoger men passar alla som mÜter barn i fÜrskoleüldern.

Fortbildning och inspiration

N AG A

PL

UP

A

DR

AN

N

FĂ–RS

od

e

AN

AG

PL

y rn BjĂśrb

177

y Olsbo  Leic

442

9

978-91-27-

45420-0

27 4 542

n illa EssĂŠ d klun Gun by BjĂśr BjĂśr orn Erika y Olsb Leic

9 789127 451094

91-2

78

7-44

91

27

5543

44

55

R IE

N

RIEN

n-G

lund

127

ISBN

9 78 91

SE

n Per sso

a BjÜrk  Erik

978-

Alla sidor

LE

a K ari

la EssĂŠn

89 9 7

Alla sidor

lära agoger nde .

sidor

ISBN

ISBN 978-91-27-45109-4

KO

yn gst

 Gunil

978-91-2

Alla

RS

de

AGAN

-7 7-44217 ISBN

LESERIE

OLESE

Utm ana

A UPPL

FĂ–RSKO

till ns Kari Kar med den även n Pers in de Per Kari arbe son-Go yng sso lek n har tat som de n-G sta. är och tidig ode fĂśrs utem are fĂśrs fĂśrskoll läro kolan skri kolestra ärar iljĂś med Tekn i FĂśrs vit bĂśc teg e och elsfĂś ik kole med fĂśre och rfat och Nat rien kerna ERI ger arbe tarp Upp kval läsare EN , itets tips tet pĂĽ insp rise urvetenssam t Akti täck! utve och t Lärk och fĂśrs irera kap cklin har vite och Katrin idĂŠe kola r an Jäverbrin i kate . Ă…r 2017 tsko Lärande g. r som n. till nya g är fĂśrskollär erfarenhe Seri rt gori t främ en arbe van i are med n FĂśrs n och arbetar inom fĂśrskolan mĂĽngĂĽrig jar fortbild tssä Kari fĂśr närvaran . Hon är även tt och barn kola handleda n fĂśreläsar de som . ens ar verk met re i digitala e, Cove utbildare utve verktyg sam ode r_3s_ och i Stockhol cklin ma r Utma ms stad. g och ped i det na_d

dagliga N inspirera e_yn arbetet r till nya och ger pü gsta. tips och fÜrskolan. Serien arbetssä indd tt och idÊer som fortbilda metoder främjar r verksam i det barnens utvecklin ma pedagog er g och lärande.

FĂ–RSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det En digitalare fĂśrskola_co dagliga arbetet pĂĽ fĂśrskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger ver.indd och ger tips och idĂŠer som främjar barnens utveckling och lärande.

är arna ete och där Gunilla FÜrfatt Uppsala ingsarb ri utveckl enhete giskt och fÜregista pedago esser. i med pedago och sitter a lärproc lärare, Cover_3s_Empatiskt ledarskap2.indd gista estetisk Olsborn är fÜrskol är pedago et. Leicy EssÊn nd Institut Gunilla BjÜrklu Emilia Erika ta. läsare. Reggio atejeris n fÜr r och styrelse konstnä är BjÜrby

er i det ger metod ätt och ma pedago . nya arbetssar verksam och lärande rar till ling inspire Serien fortbilds utveck RIEN an. barnen OLESE pĂĽ fĂśrskol främjar t FĂ–RSK som arbete dagliga tips och idĂŠer och ger

Karolina Olsson Newman har länge varit verksam som pedagog inom fÜrskolan. Tillsammans med kollegorna i projektgruppen Samspel som lyfter fÜreläser och handleder hon om empatiskt ledarskap.

FĂ–RSK

i bok utif yng t. ka en milj rün ngd en sta fÜrs och Ü finns de Med utfo som bar allra lag refl pü nen rska stim fÜr den ekt yng här att sta aktivite , büd uler ut? ion ver tolk ar bok bar sfrü e ksa gor nen ter ino inomh ettmh a läro en har s per att ete m plan us och jag disk n ni och spe läro en ute ska ktiv plan och velat ra par ens kop ge er tills . tills am am pla den verktyg ma ma ns

ring

Vi tror inte att det finns nĂĽgra genvägar, enkla svar eller â€?quick fix-metoderâ€? fĂśr att utveckla sin samspelande fĂśrmĂĽga som pedagog. Men, det finns goda strävanden och fĂśrhĂĽllningssätt att lära av, och det finns nycklar, verktyg och modeller att använda som stĂśd. Med den här boken vill vi bidra med vĂĽr del. Karolina Olsson Newman

ANDR

ogisk utforsk ogisk pedag pedag arbeta med fÜr att Hur kan syftet stÜd n sätt? igenom pedagog mhete arbets arna som verksa finns gür fÜrfatt ger dig el frün som I boken ätt och e exemp ionsfrügor den peda. ningss la levand barnen fÜrhüll med n att och reflektoch utveck ta och mans gifter entatio konkre vidare tillsam va-upp dokum arbeta ller münga ÜvaprÜ g fÜr av mans innehü verkty hjälp tillsam ocksü Boken Med laget finns olan. i fÜrsk ni i arbets n. Till boken en kan fÜrskol mhete i boke olika a verksa ma inom arbetar med gogisk verksam ner. och Erika Leicy med alla tre ladda

s mman tillsa

trin Jäverb

ation

mans ande tillsam utforsk i ett lära grund as som las och n som n använd entatio entatio Utveck ande dokum dokum

SERI

Digital kompet ens har inte längre blivit ett en früga uttalat hur. Hur huruvid uppdrag ska vi a digitala fÜr fÜrskola tolka det fÜrskole nya uppdrag verktyg ska perspek n, och det är tiv, och använd et? Vad as utan hur

kring ur ett nter och hur du praktisk stĂśttar tar även hur t och barnen upp programdu kan skapa att bli informa stimuler delaktig mering tionskun a och och datalog ande digitala nighet. Genomg aktiva lärmiljĂśe iskt tänkand ĂĽende r. Boken och resonem i boken e samt medieang i arbetslafinns frĂĽgor och att utgĂĽ get ifrĂĽn vid FĂ–R reflektion, dag SKO samtal liga LES

exempel som utgür frün dokumentationer och observationer. Boken bygger pü beprÜvad erfarenhet och har en nära koppling till forskning, annan litteratur och fÜrskolans läroplan.

lära och cklas Utve

KOLE

kan vi är digital istället I boken skapa kompet definieras en digitala ens ur tips pü re fÜrskola ett olika sätt begreppet digital ? pedago att kompet giskt perspek arbeta med ens och digitala Du für du für tiv. verktyg inspirati exempe , büde produce on l och

Med ett empatiskt ledarskap fĂĽr du barnens fĂśrtroende och en kontakt som leder till ett utvecklande och tryggt samspel i barngruppen.

I boken für du som pedagog verktyg fÜr hur du kan fÜrhülla dig till konflikter och till barns gränser, behov och känslor. Du für även ta del av konkreta

EN

Upp täck FĂ–RSKOLESERIEN Hu , un r ser de en I bok fĂśr rsĂśk tvĂĽ en fĂĽr sko ĂĽrin la som du uto mh gar till tips oc olik us. pĂĽ utm att h ut a Gen äm Du fĂĽr upp hur ana du nes r de fors i arb omgĂĽe om ock täcka, kan sĂĽ und ska etsl allr nde rĂĽden en age ersĂś pa ka mä a la Ka

Samspel i barngruppen UP

IE

A

ER

DR

ES

AN

OL

ment

Att motverka rasism – en kostnadsfri onlinekurs med Jan Jämte och Emma Arneback

EN

En digital are fĂśrsko

SK

Up ptä ck ,u nd ers Ük oc hu tfo rsk a

FĂ–

RS

KO

LE

SE

RI

EN

43

00

Karolina Olsson Newman 2017-11-01 14:14

VarsĂĽgod! FĂśrskoleseriens handledningar r& Natu

tur Na

Undervisning i fÜrskolan – en onlinekurs med Ann S. Pihlgren

LES ERI

FĂ–

Empatiskt ledarskap Karolina Olsson Newman

R FĂ–

SE RIE

r Kultu

d, klun BjÜr n, Erika 2177 .se 7-44 .nok illa EssÊ 91-2 Gun www 9782019 g frün nŠ ur ISBN dnin tatio ndle r & Kult men ieha Natu Stud isk doku by och agog BjÜr Ped orn y Olsb Leic

Lügaffektivt bemÜtande i fÜrskolan – en onlinekurs med Bo Hejlskov ElvÊn och David Edfelt

FĂ–R SKO

Studie Studiehandledning hand En dig ledninSgtu Empatiskt ledarskap italare die g o g a UfĂś n n d Pe ke entatio tmrskhoala Ut n ma En digi na e ing an dledn m l u ta d n la k ey re fĂśrsko o d a d a d ing ng laEmpatiskt e l g s Empatiskt ledarskap a En dtig ey nd ikti a ledarskap k h ng n Samspel i barngruppen fĂś rsk it a la re gogis sv die Ut ola Ped a mentatio sta ma u Stu n liv k d o d e na gisk e y dago entation n Pe D dokum gs ta KO LE

k doku gogis Peda

Natur & Kultur erbjuder mängder av fortbildning. Büde kostnadsfria event och betalutbildningar. FÜrkovra dig pü plats pü event eller när det passar dig med onlineutbildningar. Vi har även flera populära podcasts. Pü nok.se ser du vad som är pü güng. Vi ses och hÜrs!

FĂ–RSKOLESERIEN N

g lednin hand Studie isk

FĂ–RS

ur ult &K

Katrin Jäverbrin

1

Natur & Kultur

Natur & Kultu r Na tur &K ult ur

g

2018-12-19 13:12

Ka

rin

Pe

rsso

n-

Go

de

2018

-09-1

8

10:05

Med de kostnadsfria handledningarna till FÜrskoleserien für du genom samtal och praktiska Üvningar en fÜrdjupad insikt kring respektive boks innehüll. Vürt mül är att stÜtta er gemensamma kompetensutveckling.

FĂślj oss! Prenumerera pĂĽ vĂĽra nyhetsbrev och fĂślj oss pĂĽ Facebook och Instagram fĂśr att fĂĽ inbjudningar, lektionstips och den senaste informationen om vĂĽr utgivning.

@nokforskola

/nokforskola

nok.se/nyhetsbrev

2

NoK_Forskola_2021_201207.indd 2

2020-12-07 09:59


3 frågor till Ann S. Pihlgren som är aktuell med Undervisning i förskolan – en onlinekurs Vad får man med sig från din onlinekurs? I onlinekursen får man med sig teori och praktik om några viktiga undervisningsområden i förskolans läroplan: begynnande läs- och skrivutveckling, matematikutveckling och utveckling av en stark positiv lärandeidentitet hos barnen. Man får också med sig arbetssätt och arbetsformer för att utveckla sin egen undervisning. Hur kan de kunskaperna användas i praktiken? Kunskaperna kan användas för att utveckla den egna och arbetslagets gemensamma undervis-

ning på förskolan så att den leder till möjligheter för barnen att utveckla det lärande som beskrivs i läroplanen. Vad tycker du är viktigast för förskolorna att fokusera på under läsåret? Jag tror att ett viktigt fokus just handlar om att utvärdera och analysera det lärande som sker i barngrupperna för att garantera att förskolan stöttar alla barn till det som de har rätt till enligt läroplanen. Det får man stöd för i onlinekursen. Läs mer på s. 37.

En praktisk handbok som ger konkreta råd!

Prata med barn om klimatet Ett liv på vår planet Av David Attenborough "Den här boken är mitt vittnesmål och min vision för framtiden. Den är berättelsen om hur vi kom att begå detta vårt största misstag och hur vi, om vi agerar nu, fortfarande kan rätta till det."

Dina böcker fortsätter på webben Känner du till att kostnadsfritt digitalt extramaterial ingår till de flesta av dina böcker? Det kan vara webbövningar, filmer och andra underlag för diskussioner och samtal. På nok.se/extramaterial finns allt tillgängligt material!

Av Frida Berry Eklund Hur kan vi prata om klimatkrisen på ett konstruktivt sätt? Hur förklarar vi allvaret och ger barnen kunskap, men också mod, hopp och redskap för att påverka sin framtid?

Scanna QR-koden och se vad som finns för dig. Du kan använda kameran i din smartphone för att scanna. Inga extra appar krävs. Prova!

3

NoK_Forskola_2021_201207.indd 3

2020-12-07 10:00


SPRÅK

Upplägget är föredömligt och bör inspirera personal av alla kategorier att gemensamt hålla den språkliga fanan högt. Helhetsbetyg 5/5 BTJ-HÄF TET NR 20, 2020

Språkarbeta

Heidi Sandø

Systematiskt, lekfullt och utforskande Att leka med språket är en naturlig del av barnens liv. Detta ska vi ta vara på och stötta. Barn lär i samspel med andra och de upptäcker skriftspråket i möte med olika skriftspråkliga aktiviteter. Pedagogerna ska stötta systematiskt men inte nödvändigtvis genom uppstyrda aktiviteter, utan också genom att ta vara på de möjligheter som finns i barnens vardag på förskolan. Pedagogerna behöver ha kunskap om hur barn lär sig språket för att kunna se till att barnen får lyckas och samtidigt får de utmaningar de behöver. Genomgående i boken finns exempel från verksamheten och diskussionsfrågor för arbetslaget. Heidi Sandø är universitetslektor vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Norge och har en masterexamen i förskolekunskap och språk. Hon har lång erfarenhet från förskola och skola och har varit involverad i arbetet med att utveckla en ny läroplan för norsk förskola. Iris Hansson Myran är universitetslektor vid Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking i Norge. Hon har en masterexamen i specialpedagogik och lång erfarenhet från praktiken.

Iris Hansson Myran Författare: Heidi Sandø, Iris Hansson Myran Språkarbeta Best. nr: 27-45873-4 Sid: 96 Pris: 259:-

4

NoK_Forskola_2021_201207.indd 4

2020-12-07 10:00


SPRÅK

F Ö R S KO L E P O C K E T

Förskolepocket är lättlästa och greppbara handböcker som ger en bra introduktion till angelägna ämnen som rör förskolan. Böckerna vänder sig till pedagoger men passar alla som möter barn i förskoleåldern.

VÄRT ATT VETA OM SPRÅKSTÖRNING Anna Eva Hallin Christina Reuterskiöld

Värt att veta om språkstörning Språkliga svårigheter (försenad eller avvikande språkutveckling) i förskoleåldern förekommer hos många barn och kan få stora konsekvenser för barnen i förskolans lärmiljö. Forskning visar att tidiga insatser och en språkutvecklande och språkligt tillgänglig miljö kan göra skillnad både i förskolan och för att förebygga senare svårigheter. Därför behöver pedagoger inom förskolan och föräldrar veta hur de kan upptäcka språkliga och kommunikativa svårigheter, och få en grund till hur de kan stärka språket och kommunikationen i vardagen. Boken består av två delar. Den första delen ger en bakgrund till vad språkstörning är samt vad det kan bero på. I den andra delen får pedagogerna råd och stöd i hur de kan lägga upp arbetet med att stötta dessa barns språkutveckling. Anna Eva Hallin är leg. logoped med en Ph.D. från New York University. Hon arbetar som forskare vid enheten för logopedi vid Karolinska Institutet där hon också undervisar på logopedprogrammet. Anna Eva är också föreläsare och driver språkforskning.se. Hon har tidigare skrivit Lärpocket/Förstå och arbeta med språkstörningar. Christina Reuterskiöld är Leg. Logoped, i Sverige och i USA, med en Ph.D. från Lunds Universitet. Hon forskar och undervisar vid The Department of Communicative Sciences and Disorders vid New York University. Christina har arbetat som logoped i tre länder och hennes forskning fokuserar på språkstörning i tal och skrift hos barn.

Christina Reuterskiöld

Anna Eva Hallin Författare: Anna Eva Hallin, Christina Reuterskiöld Värt att veta om språkstörning Best. nr: 27-45872-7 Sid: 80 Pris: 89:-

5

NoK_Forskola_2021_201207.indd 5

2020-12-07 10:00


SPRÅK

Anna Strid är förskol- och grundskollärare och lärarutbildare. Hon arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare för Nackas kommunala förskolor och skolor. Med den här boken vill hon inspirera alla pedagoger inom förskolan att se sin egen betydande roll i barns ordförrådsutveckling.

Bygg barns ordförråd

Tänk ordförrådsutveckling under uteleken

Under barnens utforskande lek eller rollek ute på gården finns stora möjligheter att arbeta språk- och ordförrådsutvecklande, gör exempelvis så här: Följ barnens initiativ – fånga ögonblicket – genom att finnas där barnen är. Genom att se och lyssna till vad som pågår Ordförrådsutveckling pågår vid lunchen, i hallen, på gården och i i stunden får du många chanser att interagera med dem, gå in ateljén – ja, i alla vardagsaktiviteter och rutinsituationer lär sig ibarn ”lekdialog” en kortare eller längre stund, beroende på vad du bedömer passar bäst just då. Det tysta barnet som går runt för nya ord och begrepp. sig på själv utan att vilja eller kunna ta sig in i lekdomänerna, kan Författaren visar på möjligheten att inom förskolan ta till vara du stötta genom att initiera en lek som i sin tur kan locka andra barns lust att kommunicera och använda deras kraft att erövrabarn språket att delta. Du kan successivt dra dig ur leken när en eller och orden. Du som pedagog ges konkreta förslag på hur du kan flera kamrater anslutit sig och du ser att leken börjar komma igång, eller stanna kvar och ”fylla på” med lekverktyg i lagom stödja och organisera för att utveckla barns ordförråd mängd.

Barnen erövrar orden – och världen

– i varje stund och i varje rum. I boken finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.

STANNA UPP OCH FUNDERA! • Vilka roller brukar du inta i barnens lek – inne och ute? • Hur skulle du kunna agera för att ytterligare främja ordförråd och begreppsutveckling under leken? REFLEKTERA TILLSAMMANS! • Hur planerar vi in stunder då vi kan vara närvarande och delaktiga vuxna under barnens lek? • Inbjuder den fysiska miljön till lekar som stimulerar barnen att använda ord och begrepp inom olika ämnesområden?

Flerspråkighet Alla barn, alla språk, alla dagar! Flerspråkighet är en rikedom som medför tillgång till fler kulturer och nya möten. Förskolan är en mötesplats och har en betydande barns ordförråd.indd 73 roll i att utveckla barns flerspråkigaBygg utveckling. Författaren inspirerar och visar konkreta exempel på arbetssätt som främjar flerspråkighet. Du får en tydlig bild om hur man planerar den pedagogiska verksamheten och skapar bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas i en flerspråkig förskola. I boken finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget.

Författare: Anna Strid Bygg barns ordförråd Best. nr: 27-43947-4 Sid: 144 Pris: 259:-

barnen eller spela in ljudfiler när de berättar om sin lärprocess. Sedan kopplar vi filmen/ljudfilen till en QR-kod och sätter fast QR-koden på teckningen/produkten. Då kan barnen läsa in 73 den med hjälp av en QR-läsare tillsammans med pedagogen, andra kamrater eller vårdnadshavare. 2016-07-14 11:52

Sagotema Pippi Långstrump När Pippi hälsade på oss på förskolan hade hon fått en QR-kod av en kompis. Hon frågade barnen om de kunde hjälpa henne att ta reda på vad det var för något. Barnen sa: – Det är sånt som finns på saker som man köper. – Det är sånt som plingar i affären när vi handlar. – Man kan veta hur mycket olika saker kostar. Pippi frågade barnen om vi behövde nått speciellt verktyg för att kunna läsa av streckkoden. Barnen svarade: – En sådant pistol som finns i affärer som inte är en riktig pistol men man kan hålla den framför strecken så kan man se vad det kostar. Författare: Mahroo Khousravi

Mahroo Khousravi är förskollärare, språkutvecklare och föreläsare som arbetar på Bosgårdens pedagogiska enhet i Mölndal. Enheten belönades 2016 med Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning och för sitt bidrag ”Alla barn alla språk”.

6

NoK_Forskola_2021_201207.indd 6

Tyvärr hade vi inte sådan pistol som finns i affären. Men Flerspråkighet vi visste att vi oftast kan hittaBest. svar på våra frågor på internr: 27-44680-9 net. Vi sökte på internet och Sid: fick88veta att vi måste ladda Pris: 259:ner en app för att kunna läsa streckkoden. Vi laddade ner appen, öppnade den och höll lärplattan framför QR-koden. Då hände något väldigt spännande. Vi hade kopplat lärplattan till TV:n och kunde plötsligt titta på Pino på finska på TV:n. Barnen blev så förvånade och fångade av det som hände. 2020-12-07 10:00


SPRÅK

Den nya omarbetade upplagan rymmer en välkommen uppdatering av senare års forskning om små barns språkutveckling/…/ Före Bornholmsmodellen ger gott stöd i ett systematiskt språkutvecklingsarbete. ULF MALMK VIST, BTJ

Före Bornholmsmodellen Språksamlingar i förskolan Före Bornholmsmodellen är ett välkänt och beprövat material. Boken består av 10 språksamlingar för de yngre barnen i förskolan och 15 samlingar för de äldre. Varje samling följer en tydlig struktur och består av boksamtal, sånger, ramsor och olika språklekar, med syfte att barnen ska utveckla språklig medvetenhet. I materialet ingår även en teoretisk översikt över barns språkutveckling och hur förskolan kan skapa en skriftspråksvänlig miljö. I slutet av boken finns en studiehandledning med underlag till pedagogiska diskussioner för fortbildning i grupp. I materialet ingår musik digitalt genom inloggning samt ett kopieringsunderlag med bildkort i färg som används i samlingarna. Bilderna kan också köpas separat i en bildkortsask.

Författare: Görel Sterner, Ingvar Lundberg Före Bornholmsmodellen, Språksamlingar i förskolan Best.nr: 27-45266-4 Sid: 160 Pris: 439:Bildkort till Före Bornholmsmodellen, Språksamlingar i förskolan

Görel Sterner, förskollärare och specialpedagog Ingvar Lundberg (1934–2012), professor i psykologi internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi.

150 kort Best.nr: 27-45269-5 Pris: 239:-

7

NoK_Forskola_2021_201207.indd 7

2020-12-07 10:00


SPRÅK

Aktivitetskort

Finns även i appen Jaramba Förskola, se s. 36.

– Språk Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort sorterade efter områdena: Språklig medvetenhet, Lyssna, Tala och berätta samt Skriftspråk, symboler och ordförråd. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

SKRIFTSPRÅK, SYMBOLER & ORDFÖRRÅD 13

Skriftspråk 13 delmål XX Utveckla språklig medvetenhet XX Stifta bekantskap med bokstäver och symboler

du behöver

Mänskliga bokstäver

Ett alfabet Snöre/rep Kamera/surfplatta

Linda och Samir satt en dag på samlingsmattan. Efter ett tag blev Linda trött och la sig ner. Samir tittade på Linda som låg på sidan och sa: ”Du ser ut som min bokstav!”

GÖR SÅ HÄR Samla barnen och prata om hur bokstäver ser ut. Titta gärna tillsammans på ett alfabet eller bokstavskort. Prata om vilken bokstav barnens namn börjar på och hur den ser ut. Fråga sedan om de kan bli bokstäver genom att använda sin kropp och kanske ta hjälp av en kompis. Variera övningen genom att använda snöre/rep eller naturmaterial såsom pinnar och kottar.

Vilken bokstav menade Samir? Kan ni också göra bokstäver med era kroppar?

variera och utmana vidare Låt barnen fota bokstäverna som de gjort. Sätt sedan upp dessa på väggen, de kan bli avdelningens eget alfabet. Barnen kan till

exempel märka sin hylla/plats med sitt namn i mänskliga bokstäver.

Aktivitetskort Språk i förskolan ISBN 978-91-27-42991-8 © 2014 Författarna och Natur & Kultur

9789127429918_1.indd 26

Kopiering förbjuden.

2014-02-10 10:32

På ena sidan av kortet finns aktiviteten beskriven. Aktiviteten är skriven med barnet som mottagare och det finns bilder på kortet som förstärker innehållet.

9789127429918_1.indd 25

2014-02-10 10:32

Författare: Helena Hagström

På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska genomföras, vilket övergripande mål aktiviteten syftar till och vilket material som behövs.

Aktivitetskort Språk i förskolan Best. nr: 27-42991-8 50 kort Pris: 435:-

Lär och lek med ord och bokstäver Med Läsnyckeln kan ni på ett lekfullt och lustfyllt sätt utforska ljud och bokstäver tillsammans med barnen. Det är lätt att komma igång med Läsnyckeln! Materialet består av 16 stora fina bildkort med tillhörande textkort i två varianter. Läsnyckeln går bra att använda i helgrupp och allt som behövs är några minuter åt gången. I den korta handledningen får ni tips på hur ni kan gå tillväga och även tips på vidare aktiviteter kring orden. Som komplement finns också Bokstavsasken, som innehåller lösa gemena bokstäver för barnen att laborera vidare med och bygga egna ord av.

Handledning medföljer!

Författare: Ingrid Smitz 04-17

Läsnyckeln – lär och lek med ord och bokstäver

10:42

2015-

rt.indd

6

avsko

bokst

Best. nr: 27-44289-4 Pris: 599:Bokstavsask Läsnyckeln Best. nr: 27-44288-7

2015-04-17 10:42 bokstavskort.indd

1

Pris: 225:bokstav

skort.ind

d 19

2015-04

-17 10:42

8

NoK_Forskola_2021_201207.indd 8

2020-12-07 10:00


SPRÅK

Läs med Läshoppet

L ÄS H O PPET

Böckerna i Läshoppet passar de barn som är nyfikna på bokstäver och vill börja prova på att läsa böcker på egen hand. Varje paket består av fyra böcker som har 16 sidor med text som stöttas upp av tydliga illustrationer. Texterna på nivå 1 är byggda enbart av konsonanter som går att hålla ut (S, L, R, M, N, F, V) och vokalerna samt några vanliga småord som även innehåller andra bokstäver (t ex och, ett, den, det). Texterna på nivå 2 består av korta, ljudenliga ord utan konsonantförbindelser. Se fler böcker i serien på www.nok.se/lashoppet.

Författare: Berit Jansson, Emma Frey-Skött Läshoppet – paket om 4 olika titlar Nivå 1 – Leo och Uno

27-45430-9

16 s

219:-

Nivå 1 – Ali och Mina

27-45438-5

16 s

219:-

Nivå 2 – Bodil och Ida

27-45431-6

16 s

219:-

Nivå 2 – Salem

27-45454-5

16 s

219:-

Nivå 1 Böckerna om Leo och Uno

Leo nosar

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Emma Frey-Skött

NIVÅ 1

L ÄS H O PPET ET

4

Se på Ali och Mina

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Berit Jansson

• Leo nosar • Leo och Uno • • • Sov Leo! • • • Leo i leran NIVÅ 1

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

L ÄS H O PPET ET

4

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4–6 i dimensionen Ordavkodning.

3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord utan konsonantförbindelser • ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V

en- och tvåstaviga ljudenliga ord ord utan konsonantförbindelser ord byggda enbart av bokstäverna S, L, M, R, F, V och vokalerna ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även innehåller övriga bokstäver

2 2

och vokalerna

3

Böckerna i nivå 1 innehåller

• ett fåtal enkla, högfrekventa småord som även innehåller övriga bokstäver

NIVÅ1

2 2

NIVÅ1

Böckerna om Ali och Mina

Ett löv!

8

ISBN 978-91-27-45438-5

ISBN 978-91-27-45430-9

Leo nosar.

• Se på Ali och Mina • Ali och Mina kan • En vän för Ali och Mina • Vad har Ali och Mina?

L ÄS H O PPET

L ÄS H O PPET

9 789127 454385

9 789127 454309

Nivå 2 Böckerna om Bodil och Ida

Var ska Bodil vila?

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Emma Frey-Skött

L ÄS H O PPET ET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

Salem vill vara med

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

Emma Frey-Skött

Salem åker

• • •

Salem åker

• • •

Salem åker

• • •

• • •

Salem åker

• • •

1

Salem åker

Emma Frey-Skött

Salem åker

3

2 NIVÅ2

3

2 NIVÅ2

L ÄS H O PPET

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

Salem åker

• • •

Emma Frey-Skött

9 789127 454545

• • •

Salem åker

• • •

• • •

Salem åker

• • •

NIVÅ2

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Emma Frey-Skött

L ÄS H O PPET

1

en- och tvåstaviga ljudenliga ord ord med enkla konsonantförbindelser fler högfrekventa småord

Salem åker

Emma Frey-Skött

Emma Frey-Skött

Salem åker

3

2 NIVÅ2

2 NIVÅ2

L ÄS H O PPET ET

4

3

Emma Frey-Skött

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

3

3

2 NIVÅ2

3

2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

L ÄS H O PPET

1

Men pappa vågar inte. Så han fikar lite.

3

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord Emma Frey-Skött

L ÄS H O PPET

1

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

Salem vill att pappa ska åka.

4

NIVÅ2

2 NIVÅ2

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller 2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

1

2 NIVÅ2

• Salem åker • Salem vill vara med • Salem vill leka • Salem och Liv surar

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

Salem och Liv surar

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

Emma Frey-Skött

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

2 NIVÅ2

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller 2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

3

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

4

NIVÅ2

3

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

2 NIVÅ2

Salem åker

Salem vill vara med

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

4

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

1

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

ISBN 978-91-27-45454-5

2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

3

2 NIVÅ2

3

2 NIVÅ2

2 NIVÅ2

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

L ÄS H O PPET

1

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

1

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

1

1

• • •

ISBN 978-91-27-45454-5

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

L ÄS H O PPET

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

Salem åker

• • •

9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

Salem och Liv surar

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. L ÄS H O PPET sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

2 NIVÅ2

Emma Frey-Skött

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

2 NIVÅ2

Salem åker

L ÄS H O PPET

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

Salem och Liv surar

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET

4

Salem åker

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

Salem vill vara med

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

1

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

3

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

• • •

ISBN 978-91-27-45454-5

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenEmma Frey-Skött

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

• • •

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

4

NIVÅ2

2 NIVÅ2

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller 2 NIVÅ2

1

1

Emma Frey-Skött

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling. L ÄS H O PPET

4

3

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

2 NIVÅ2

Salem åker

L ÄS H O PPET

2 NIVÅ2

Salem vill leka

L ÄS H O PPET sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

1

ISBN 978-91-27-45454-5

9 789127 454545

Emma Frey-Skött

L ÄS H O PPET

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

Salem åker

• • •

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

Emma Frey-Skött

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

3

2 NIVÅ2

Salem åker

4

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

2 NIVÅ2

Salem och Liv surar

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

L ÄS H O PPET

4

NIVÅ2 Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenEmma Frey-Skött

L ÄS H O PPET sionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

3

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • fler högfrekventa småord

L ÄS H O PPET

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling.

De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimenEmma Frey-Skött

4

Böckerna i nivå 2 passar för den läsare som befinner sig på steg 7 i dimensionen Ordavkodning.

• • •

Salem vill vara med

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

NIVÅ2

• Bodil letar mat • Bodil busar • Var•• ska Bodil vila? • • Bodil och Ida

Emma Frey-Skött

Böckerna i nivå 2 innehåller

• en- och tvåstaviga ljudenliga ord • ord med enkla konsonantförbindelser • enkla högfrekventa småord

L ÄS H O PPET

Böckerna om Salem

Salem åker

Läshoppet är böcker som främjar en god läsutveckling. De finns i fyra svårighetsnivåer. Nivåerna följer dimensionen Ordavkodning i boken God läsutveckling.

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

9 789127 454545

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET 9 789127 454545

9 789127 454545

4 ISBN 978-91-27-45431-6

5

ISBN 978-91-27-45454-5

L ÄS H O PPET

L ÄS H O PPET 9 789127 454316

9 789127 454545

ABC-klubbens appar: Lek med bokstavsljud och upptäck ord ABC-klubbens appar för iPhone, iPad och Android passar alla barn som är nyfikna på bokstäver och är på väg att knäcka läskoden. Apparna köper du och laddar ner via App Store och Google Play. Alla finns även att ladda ner som lite-versioner utan kostnad. ABC-domino I ABC-domino tränas särskilt förmågan att läsa kortare ord och para ihop ordet med en bild. ABC-korsord I ABC-korsord tränas särskilt förmågan att identifiera ljuden i ord och sätta samman bokstäver till ord. Hur låter bokstavsljudet? Leta i korsordet efter rätt plats för bokstaven. ABC-memo I ABC-memo tränas särskilt förmågan att läsa kortare ord och para ihop ordet med en bild.

Ladda ned ABC-klubbens appar.

ABC-bingo I ABC-bingo tränas särskilt förmågan att identifiera första ljudet i ord och läsa korta ord. Svårighetsgraden kan anpassas genom val av versaler/ gemener samt genom möjligheten att få orden utskrivna vid bilderna. ABC-klubben I ABC-klubbens app behöver Asta, Bea och Cesar hjälp med att samla bokstavskulor till hemliga meddelanden. I övningarna tränas bokstavsljud och ordavkodning. Sök på ABC-klubben i App Store och Google Play.

9

NoK_Forskola_2021_201207.indd 9

2020-12-07 10:00


SPRÅK

Upptäck språket i förskolan 100 kopieringsunderlag 14A Para ihop rimord Syfte: Utveckla förståelse för rimord.

14B Para ihop rimord

Dra streck mellan orden som rimmar.

Syfte: Utveckla förståelse för rimord.

Dra streck mellan orden som rimmar.

4

32

ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP

Kopieringsunderlag Kopieringsunderlag © Kopieringsunderlag 2018 Natur & Kultur © 2018 Natur & KulturKopieringsunderlag © 2018 Natur & Kultur © 2018 Natur & Kultur Upptäck språket i förskolanUpptäck språket i förskolan Upptäck språket i förskolan Upptäck språket i förskolan ISBN 978-91-27-452404ISBN 978-91-27-452404ISBN 978-91-27-452404 ISBN 978-91-27-452404

Upptäck språket.indd 32

2018-02-27 12:20

ORDFÖRRÅD OCH BEGREPP

Upptäck språket.indd 33

33

2018-02-27 12:20

Materialet består av 100 övningar i form av kopieringsunderlag att använda för att arbeta med språk i förskolan. Tanken är att du ska kunna hitta övningar och aktiviteter inom det område barnen intresserar sig för just nu, eller för att få stöd och inspiration i att introducera ett nytt område inom matematiken för barngruppen. Materialet innehåller övningar med fokus på ordförråd och begrepp, skriftspråk och förståelse för symboler samt språklig medvetenhet. Varje övning finns i två nivåer, en enklare och en med mer utmaning i. Till varje övning finns syfte med koppling till läroplanen beskrivet och en kort instruktion. Övningarna kan genomföras enskilt, tillsammans med en kompis eller i grupp. I varje del finns också underlag för gemensamma lekar där barnen kan prova och utmana sina nya kunskaper tillsammans.

A till Ö – Träna finmotorik, kreativitet och koncentration

Författare: Patricia Blomkvist Upptäck språket i förskolan Best. nr: 27-45240-4 Sid: 104 Pris: 389:-

A till Ö

finmotorik • kreativitet • koncentration gsKopierin ! underlag

A till Ö är ett kopieringsunderlag med alfabetet. Bokstäverna finns i två olika varianter, en enklare där barnen kan skapa ett eget mönster och en mer mönstrad med föremål som börjar på bokstaven i fråga. Illustratör: Fanny Iselidh A till Ö Kopieringsunderlag Best. nr: 27-45552-8 Sid: 64 Pris: 199:-

Fanny Iselidh

24

A till Ö_inlay.indd 24

Kopieringsunderlag ©2019 Fanny Iselidh och Natur & Kultur • A till Ö ISBN 9789127455528

2019-02-07 10:14

10

NoK_Forskola_2021_201207.indd 10

2020-12-07 10:00


SPRÅK

Retoriklek i förskolan Hur kan du som pedagog arbeta med retorik redan i förskolan? Den här boken ger dig både teori och förslag på konkreta aktiviteter som stimulerar till självkänsla, samarbete, tala, berätta och lyssna. Fokus i boken ligger på att barnen ska utveckla ett rikt språkbruk, argumentera och lösa konflikter och träna samarbete och turtagning. Boken bjuder också på utvecklande retorik-övningar för arbetslaget. Till materialet finns filmer och extramaterial som kompletterar boken. Författaren Gunlög Åkerstedt Lindell är retorikpedagog och föreläsare med stor erfarenhet av kurser för pedagoger i förskola och skola.

Extramaterial Logga in på nok.se för att få tillgång till digitalt extramaterial.

Författare: Gunlög Åkerstedt Lindell Retoriklek i förskolan Best. nr: 27-43393-9

Vill du kontakta författaren? Besök www.retorikpedagogen.se

Bilder för dialog 27-43393-9_retorik i förskolan.indd 17

Sid: 128 Pris: 265:-

17

2014-05-20 11:04

– när språket inte räcker till Boken är tänkt att användas som ett stöd för pedagoger att kommunicera med föräldrar som inte talar så mycket svenska. Urvalet av uttryck och bilder tillhör basordförrådet i förskolans vardag.

Författare: Susanne Maier Bilder för dialog – när språket inte räcker till Best. nr: 27-42572-9

När orden tar slut tar bilderna vid! Boken är indelad i följande kapitel: Personer, Handlingar, Mat/objekt, Kroppen/känslor, Platser och Tid/väder.

Sid: 48 Pris: 339:-

11

NoK_Forskola_2021_201207.indd 11

2020-12-07 10:00


SPRÅK

Läsförståelse i förskolan – språkutvecklande arbetssätt Boken Läsförståelse i förskolan erbjuder dig som pedagog konkreta verktyg till hur du ska kunna stimulera barnens språkutveckling. I boken finns stöd för hur du kan arbeta aktivt med högläsning och träna de förmågor som barnen behöver för att kunna skapa en förståelse för det ni läser. Boken innehåller också en mängd aktiviteter att göra med barnen för att stärka deras begreppsbildning, för att lättare skapa inre bilder och hjälpa barnen att reflektera kring sitt eget tänkande. Stor vikt läggs i boken på hur du kan bli en medveten pedagog, för att kunna arbeta språkutvecklande fullt ut. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. LPFÖ 18

Författare: Hilkka Mikkonen Läsförståelse i förskolan Best. nr: 27-44308-2 Sid: 80 Pris: 259:-

Tecken – ett verktyg för ökad kommunikation I en språkutvecklande förskolemiljö ligger fokus på barncentrerad kommunikation där det vardagliga samspelet är grunden. Olika sätt att kommunicera tillåts och uppmuntras. Boken handlar om hur användandet av TAKK stärker kommunikationen i förskolan. TAKK innebär att låna tecken från det svenska teckenspråket och använda dessa tecken som ett alternativ och ett komplement i det kommunikativa samspelet. De viktigaste orden i meningen förstärks med tecken samtidigt som vi talar. Författaren ger inspiration och konkreta förslag för att komma i gång att arbeta med TAKK i förskolegruppen. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Ända sen jag var liten har mina föräldrar tecknat ett hjärta i mitt ansikte. Hjärtat blev mitt persontecken!

Författare: Signe Tonér Tecken Ett verktyg för ökad kommunikation Best. nr: 27-44408-9 Sid: 96 Pris: 259:-

Svenska som andraspråk i förskolan I den här teoretiska grundboken tar författarna upp centrala aspekter av förskolebarns två- och flerspråkiga utveckling och lärande ur olika perspektiv: språkliga, didaktiska, sociala, familjeorienterade och samhälleliga. Syftet med boken är att ge en trygg kunskapsgrund att planera sin verksamhet utifrån i enlighet med förskolans nyreviderade läroplan.

Författare: Polly Björklund-Willén (red.) Svenska som andraspråk i förskolan Best.nr: 27-82274-0 Sid: 250 Pris: 279:-

12

NoK_Forskola_2021_201207.indd 12

2020-12-07 10:00


SPRÅK

Sagor från hela världen Med Sagoklassiker från skilda delar av världen kan du arbeta med sagan som tema. De 20 sagorna är fördelade på fem nivåer. Nivå 1 består av fyra bilderböcker utan text, i nivå 2 finns det 1–2 rader text, och sedan ökar antal textrader succesivt, se info på bilden nedan. Böckerna kan läsas av barn som själva håller på att knäcka koden eller som högläsning i barngruppen. På omslagens insidor i varje bok finns en handledning med tips till pedagogen och läsförståelsefrågor. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

1

Nivå 1 – utan text. Som stöd för dig som lärare finns texten till sagan på: www.nok.se/sagoklassiker

2

Nivå 2, 1–2 rader

3

Nivå 3, 1–4 rader

Sagoklassiker nivå 1, 4 titlar

Nivå 4, 2–5 rader

2013-04-15 12.37

43415_8_Monkeys_magic_pipe_CVR_SWE.indd Alla sidor

2013-04-15 14.54

Fanns han på riktigt?

Sagoklassiker Nivå 5

Trish Cooke Anna Violet

ISBN 978-91-27-43418-9

9 789127 434189

43418-9_Mulan_CVR_SWE.indd Alla sidor

5 – 10 rader

sol,

5

m e Dorado Stevå e

ISBN 978-91-27-43454-7

ISBN 978-91-27-43417-2

2013-11-12 13:15

om

om

Det var en gång en fattig flicka, som bodde hos en isbjörn. Hon drömde om en prins.

men hon är ju flicka.

9 789127 434172

27_43417_2_How_Anansi_got_stories_CVR_SWE.indd Alla sidor

ta

s Mt aorgan väla

e cha Mi

2013-11-12 13:30

Sagoklassiker

Sagoklassiker Nivå 5 ISBN 978-91-27-43454-7

ISBN 978-91-27-43416-5

Ös

5

Mulan skulle kunna …

klara tre svåra prov. Sagoklassiker Nivå 5 ISBN 978-91-27-43454-7

9 789127 434165

Mulan r

ssike

Sagokla

Varje familj måste sända en man till kejsarens armé. Mulans pappa och lillebror kan inte bli soldater.

Anansi vill bli Sagornas kung, men det är inte så lätt. Först måste han

Nivå 5

5 – 10 rader

Mulan

Sagoklassiker

r

ssike

Sagokla

5 Joanna Nadin Laura Anderson

Nivå 5

5 – 10 rader

Sagoklassiker

r

ssike

Sagokla

27-43452-3

16 s

259:-

Månen i dammen Den magiska penseln Yoshi, stenhuggaren Apan med den magiska flöjten 27-43453-0 24 s

259:-

Bockarna Bruse Guldlock Räven som blev lurad Koka soppa på stenar Sagoklassiker nivå 4, 4 titlar

5 Aladdins äventyr börjar, när en trollkarl ber honom att hitta en magisk gammal lampa.

27_43416-5_Aladdin_CVR_SWE.indd Alla sidor

9 789127 434158

2013-04-15 15.42

12 s 209:-

Alessandra Cimatoribus

ISBN 978-91-27-43415-8

9 789127 434141

27-43451-6

Sagoklassiker nivå 3, 4 titlar

Pat Thomson

ISBN 978-91-27-43453-0

Meg Hunt

43414-1_Yoshi_CVR_SWE.indd Alla sidor

Nivå 5

5 – 10 rader

Sagoklassiker

Sago

flöjten

Sagoklassiker Nivå 4

Becca Heddle

ISBN 978-91-27-43414-1

2013-04-15 12.47

den magiska

Nivå 5, 5–10 rader Nivå 5

5

ISBN 978-91-27-43453-0

Fort, fort! Den stora moroten Ta fast råttan! Hemma bäst

Apan med

stenhuggaren

Sagoklassiker Nivå 4

Meilo So

9 789127 434134

43414_1_Magic_paintbrush_CVR_SWE.indd Alla sidor

2 – 5 rader

9 789127 434127

4

flöjten

Ett hungrigt monster härjar i den djupa skogen. Hur kan den lilla finurliga apan rädda sina vänner från att bli uppätna?

Liz Miles

ISBN 978-91-27-43413-4

43412_7_Moon_in_pond_CVR_SWE.indd Alla sidor

r

magiska

Sagoklassiker

Sagoklassiker Nivå 4

Yoshi

Apan med den

stenhuggaren ISBN 978-91-27-43453-0

r

ssike

Sagokla

4

Stenhuggaren Yoshi önskar sig mer och mer. Kommer han någonsin bli nöjd och lycklig?

Chris Powling Jeannie Winston

ISBN 978-91-27-43412-7

ke klassi

Yoshi

Nivå 4

Månen i dammen

ISBN 978-91-27-43453-0

2 – 5 rader

En gammal man ger Ho en pensel. När Ho börjar måla händer något fantastiskt …

Sagoklassiker Nivå 4

r

ssike

Sagokla

4

Sagoklassiker

– Titta! Månen har fallit ner i dammen! ropade Bror Kanin.

Nivå 4

2 – 5 rader

4

Sagoklassiker

r

ssike

Sagokla

12 s 209:-

Sagoklassiker nivå 2, 4 titlar Nivå 4

2 – 5 rader

Månen i dammen

Sagoklassiker

Nivå 4

4 r

ssike

Sagokla

Den fula ankungen Musen och Elefanten Skomakaren och pysslingarna Den kloka hönan 27-43450-9

Sagoklassiker Nivå 5

ta t sa

Ös vä

sol , må e

om om

Sagoklassiker nivå 5, 4 titlar Aladdin Hur Anansi fick sina sagor Mulan Östan om sol, västan om måne 27-43454-7 32 s

ISBN 978-91-27-43454-7

1

How to get in touch: web

www.oxfordprimary.co.uk

email

schools.enquiries.uk@oup.com

tel.

+44 (0) 1536 452610

fax

+44 (0) 1865 313472

27_43419-6_East_of_sun_CVR_SWE.indd Alla sidor

ISBN 978-91-27-43419-6

9 789127 434196

2013-04-15 16.04

Chris Powling

Violeta Dabija

259:-

2013-11-12 13:37

13

NoK_Forskola_2021_201207.indd 13

2020-12-07 10:01


SPRÅK

Sagor att berätta och leka I leken är allt möjligt, tid och rum kan förvandlas. Leken har en trygg ram. Inom den trygga ramen kan farligheter utspela sig. Barn vet att de leker. Samma sak händer i sagans värld. Innanför sagans ram ”Det var en gång …” och ”Snipp, snapp, snut …” kan på samma sätt skrämmande händelser utspela sig. Lek och saga bidrar till barnens mognad och till att bemästra svårigheter i vardagen. Alla kan leka, alla kan berätta. Det gäller bara att hänge sig, våga bli en jamande katt eller en hemsk jätte. Boken består av 33 utvalda folksagor. Sagorna passar barn i åldrarna 2–5 år och är enkla att lära sig berätta utan bok. Till varje saga ges en kort beskrivning av sagans ursprung och konkreta tips på hur den med enkla medel kan levandegöras vid berättandet. Sagorna lämpar sig också väl som stimulans för fortsatt lek i sagans värld.

FOTO: LARS-ERIK TOBIASSON

Fånga barnens uppmärksamhet genom att berätta! Träna inlevelse, fantasi och spåk!

Per Gustavsson arbetade som barnbibliotekarie innan han blev sagoberättare på heltid, år 1990. Han berättar sagor, sägner och andra berättelser för barn, ungdomar och vuxna runt om i landet. Per är initiativtagare till Ljungby berättarfestival och Sagomuseet och är författare till ett stort antal sagosamlingar och barnböcker.

Författare: Per Gustavsson Sagor att berätta och leka Best. nr: 27-43670-1 Sid: 80

Vill du kontakta författaren? Besök www.pergustavsson.nu

Pris: 259:-

Sidan 3 -- 4:

Läroplanen utifrån tre Totte-böcker

I lådan hittar Totte ett par stora skor

I lådan hittar Totte ett par stora skor. Malin hittar också ett par stora skor.

I denna metodbok beskrivs hur du som pedagog på ett medvetet sätt kan arbeta med en barnbok och samtidigt arbeta med målen i förskolans läroplan. Böckerna om Totte med sitt enkla språk och tydliga bilder inspirerar till att i verkligheten prova de saker som Totte gör, vilket gör att de passar utmärkt att använda med detta arbetssätt. Boken riktar sig till dig som arbetar med barn i 1 ½ – 4-årsåldern. I den första delen av boken får du en beskrivning av hur du kan lägga upp arbetet med de tre Totte-böckerna; Totte städar, Totte klär ut sig samt Totte bygger. I den andra delen av boken följer aktivitetstips på hur man kan gå vidare med böckerna.

Totte klar klar ut ut sig_text.indd sig_text.indd 88 Totte

MAT

EMATIK

När Totte och Malin tar på sig skorna, blir dom pappa Totte och pappa Malin som tycker det är roligt att klampa.

2014-03-02 18:25 13.22 2014-06-12

Totte Totte klar klar ut ut sig_text.indd sig_text.indd 99

• Jämför dem: färg, storlek, form. På vilket sätt är skorna lika och hur är de olika? • Är det enbart skor eller finns det även stövlar, sandaler eller några andra sorts skor? • Vems är skorna? Känner barnen igen varandras skor? • Ni kan också sortera dem i storleksordning eller sortera dem i olika grupper beroende på vilken färg de har.

SPR ÅK

Fotografera skorna så att ni kan göra samma övning vid en annan årstid.

78 -

Totte klär ut sig

Läroplanen utifrån tre Totte-böcker-inlay2.indd 78

Totteböckerna Böckerna om Totte och Emma är riktiga barnboksklassiker. Vardagsnära berättelser i kombination med tidlösa illustrationer gör böckerna ständigt aktuella. Totte- och Emmaböckerna har översatts till ett flertal språk och fortsätter att locka nya generationer läsare världen över. Alla Totteböcker hittar du på nok.se

2014-03-02 2014-06-12 13.22 18:25

Skor, skor, skor Lägg barnens skor i en hög på golvet. Låt barnen para ihop dem och ställa upp skorna på rad.

2018-03-19 14:49

Författare: Elisabet Wahlström, Anncharlott Ring Läroplanen utifrån tre Totte-böcker Best. nr: 27-44735-6 Sid: 132 Pris: 249:Författare: Gunilla Wolde

Författare: Gunilla Wolde

Författare: Gunilla Wolde

Totte klär ut sig

Totte städar

Totte bygger

Best. nr: 27-13919-0

Best. nr: 27-13920-6

Best. nr: 27-13926-8

Pris: 85:-

Pris: 85:-

Pris: 85:-

14

NoK_Forskola_2021_201207.indd 14

2020-12-07 10:01


SPRÅK

Bilderbokens mångfald och möjligheter Andra utgåvan Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används den? Som avkoppling, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen? Hur kan bilderboken berika arbetet med exempelvis språk, identitet eller allas lika värde? Varför är högläsningen så viktig och vilken roll kan boksamtalet spela? Boken diskuterar förskolans läsning kopplat till Lpfö 18 och aktuell forskning, och lyfter metoder som högläsning, dialogisk läsning och boksamtal. Det är en lustfylld handbok där teori och praktik går hand i hand när vi betraktar bilderboken som litteratur, som konst, som pedagogiskt redskap och – förstås – som läsupplevelse! Agneta Edwards visar hur ett medvetet arbete med bilderböcker kan ge alla barn möjligheten att upptäcka litteraturen och utveckla språk och litteracitet.

Författare: Agneta Edwards Bilderbokens mångfald och möjligheter, 2:a utgåvan Best. nr: 27-82402-7 Sid: 320

FOTO: CONNY PALMKVIST

Min förhoppning är att mina böcker ska ge dig lust och motivation att boksamtala på din förskola. Tanken är de ska vara både handfasta och inspirerande guider i det arbetet. Lycka till!

Pris: 275:-

AGNETA EDWARDS, FÖRFAT TARE.

Boksamtal med bilderböcker Boksamtal med bilderböcker ger inspiration och förslag på hur du kan läsa och leda ett samtal med din barngrupp utifrån en bilderbok. Första delen inleds med tankar om vad ett boksamtal är, varför det är viktigt och hur boksamtalet kan kopplas till läroplanen. Här finns också råd och tips för hur du lägger upp boksamtalet, till exempel hur du väljer böcker och förbereder dig. I andra delen finns fyra exempel på boksamtal utifrån sinsemellan väldigt olika bilderböcker: Lilla H hälsar på, författare och illustratör Ann Forslind. Gå och bada, Mister Räf!, författare Stefan Casta, illustratör Staffan Gnosspelius. Jag rymmer, författare och illustratör Eva Lindström. Skuggsidan, författare och illustratör Per Gustavsson. Där får du också förslag på fler böcker, såväl titlar som passar för nybörjare på boksamtal som böcker som erbjuder större utmaningar. I materialet ingår också reflektionsblad för pedagogen samt en kostnadsfri studiehandledning. Ladda ner via nok.se/extramaterial

FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Boksamtal med bilderböcker Boksamtal

FÖRSKOLESERIEN

med bilderböcker

Katten vaktar i trädet.

Jag tror han drömde!

Författare: Agneta Edwards

Spöket är borta nu.

Boksamtal med bilderböcker Agneta Edwards

Natur & Kultur

Best. nr: 27-44307-5 Sid: 116 Pris: 259:-

15

NoK_Forskola_2021_201207.indd 15

2020-12-07 10:01


SPRÅK, MATEMATIK, NO/TEKNIK, SOCIALT SAMSPEL

Väpplarna Utmana de äldsta barnen i förskolan Det här är ett arbetsmaterial som utmanar de äldsta barnen i förskolan och svarar mot strävansmålen i den nya läroplanen. Väpplarna är tänkt att användas med de äldsta barnen under deras sista år på förskolan. Materialet är tydligt och gediget med mängder med övningar som på ett lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik samt socialt samspel. Till Väpplarna finns en gedigen handledning och en arbetsbok för barnen som befäster deras kunskap.

Ordet Väppling betyder klöver. Varje ämne representeras av en Väpplare, och deras mönster visar vad de är intresserade av.

3. Sortera efter begynnelseljud

10 min

Material: Arbetsböckerna, färgpennor och en tygpåse med olika föremål, till exempel sudd, saxar, klossar, legobitar, strumpor, mössor och vantar. I den här övningen får barnen beskriva saker och öva på att säga

VECKA 3:

Barnen ska få möjlighet att: • utveckla fonologisk medvetenhet • utveckla en förståelse för begynnelseljud • utveckla en förståelse för hur olika ljud sitter ihop och tillsammans bildar ord.

tagit en sak frågar du om någon av sakerna började med samma ljud.

N

Låt barnen lägga ihop dem i högar och ta varsin ny sak ur påsen som de sorterar in i grupper med de tidigare orden. Om barnen behöver

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Låt ett barn i taget stoppa ner handen i påsen, ta upp en sak och berätta vad det är för något och vad det används till. Be sedan barnet lyssna efter hur första ljudet låter och säga det högt. När alla har

Ljudet jag valt:

32

SPRÅK 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

deras begynnelseljud.

Begynnelseljud VECKANS MÅL

Djurens ljud Välj ett ljud och rita eller klistra in saker som börjar på det ljudet.

Arbetsboken s. 32.

mer utmaning kan du låta dem lokalisera det sista ljudet i ordet och sortera utifrån det. När barnen har fått ta några saker var tar ni fram arbetsböckerna. Här ska barnen välja ut ett djur och rita vad det djuret tycker om, det vill säga saker som har samma begynnelsebokstav som djuret.

Att tänka på

Uppstartsaktivitet: Munmotorik-ramsa

Om barnen tycker att det är svårt att komma ihåg vilket ljud de olika högarna symboliserar så kan ni tillsammans skriva små lappar

Gör samma munmotorik-ramsa som tidigare eller byt till en ny ramsa om du tror att det behövs.

Övergångsaktivitet: Känna igen namn

med bokstaven på och lägga vid högen.

4. Ett skepp kommer lastat

5 min

Material: Whiteboard-tavla eller blädderblock/stort papper, penna och lapparna med barnens för- och efternamn i en burk eller påse.

10 min

Material: En boll.

I den här veckans övergångsaktivitet får barnen öva på att känna igen sitt namn i skrift. Dra en namnlapp utan att visa barnen, och skriv första bokstaven på tavlan, till exempel L. Fråga barnen vad de tror att det kommer

Här får barnen öva på att komma på saker i en viss kategori.

Förslag på kategorier:

Sätt dig ner tillsammans med barnen och visa bollen. Berätta att ni ska leka att bollen är ett skepp som kommer lastat med massor av olika saker. Prata också om vad ett skepp är.

• • • • • • •

Berätta att skeppet nu är lastat med till exempel färger. Säg att du väljer färgen blå, och skicka sedan iväg bollen till ett barn sam-

stå. Låt dem fundera över hur bokstaven ser ut och om den finns i deras namn. Prata sedan om hur den låter och lyssna på barnens namn: Kan det vara Olivers bokstav? Heter han Loliver? Nej,det

tidigt som du säger ”Ett skepp kommer lastat med blå.” Barnet som tar emot bollen säger en ny färg och skickar sedan vidare bollen till en kompis samtidigt som den säger meningen med sin valda färg.

stämmer inte! Fortsätt med nästa bokstav i namnet, men nu ljudar ni mer på

färg mat frukt motorfordon i skogen djur saker med olika begynnelseljud

kombinationen av bokstäverna som ni läser det, till exempel Ludv. När ni fått fram Ludvigs namn så går han vidare till nästa aktivitet. Sedan drar du en ny lapp och skriver det namnet med en bokstav i taget. Skriv alltid den första bokstaven i namnet med en versal, men variera mellan versaler och gemener för resten av bokstäverna.

SPRÅK 2 – VECKA 3

Inlaga Vapplarna LH.indb 223

SPRÅK 2 – VECKA 3

Inlaga Vapplarna LH.indb 221

223

2019-03-07 23:16

221

2019-03-07 23:16

Handledning – Allt som behövs för pedagogen Handledningen innehåller allt du behöver för att planera och genomföra aktiviteter med barnen. Här får du också stöd i upplägg och förslag på arbetsgång. Handledningen innehåller också kopieringsunderlag, som exempelvis bildkort och annat som kan behövas till övningarna.

Lärarwebb I handledningen ingår ett år med digital lärarwebb. På lärarwebben finns kopieringsunderlagen som pdf:er och öppna lärarresurser att använda på storskärm tillsammans med barnen.

16

NoK_Forskola_2021_201207.indd 16

2020-12-07 10:01


SPRÅK, MATEMATIK, NO/TEKNIK, SOCIALT SAMSPEL

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

"

LPFÖ 18

Sortera

Socialt samspel Övningar kring exempelvis barnen och deras närhet, om empati och värdegrund.

MATEMATIK 1

Inlaga Arbetsbok.indd 8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

8

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Klipp ut pärlorna och sortera dem efter färg, form eller storlek.

Hanna Rydqvist

2019-03-07 15:20

Min bok – Barnens egen arbetsbok Min bok är en arbetsbok som används som en förlängning av barngruppens övningar och fördjupar arbetet som finns i handledningen. Boken används cirka en gång i veckan och kan även fungera som underlag vid utvecklingssamtalet. I Min bok får barnen möjlighet att befästa kunskaperna kring varje ämnesområde på ett lustfyllt och systematiskt sätt.

V som i väpplarna – Högläsningsbok

som i

I kapitelboken V som i väpplarna får vi lära känna väpplarna Abbe, Tuva, Plussan och Sam. Vi får följa Väpplarna när de tränar på att bli riktiga superhjältar. Under historiens gång får de användning för det som var och en är intresserad av och till slut upptäcker de att de blir ett riktigt superhjälteteam när de lär sig att dela med sig av sina kunskaper och att vara bra kompisar. Boken består korta kapitel och är rikt illustrerad. V som i väpplarna kan läsas helt fristående men passar också att använda parallellt med arbetet.

Språk Övningar kring t ex språklig medvetenhet och ordförråd.

Matematik Övningar kring exempelvis mönster, antal, matematiska begrepp och resonemang.

Naturvetenskap och teknik Övningar kring t ex vatten, förändringar i naturen och vardagsteknik.

Läs mer om Väpplarna på webben!

Web: nok.se/vapplarna Författare: Hanna Rydqvist Illustratör: Micaela Favilla Väpplarna handledning med lärarwebb Best. nr: 27-45369-2 Sid: 300 Pris: 399:Lärarwebb Best. nr: 27-45817-8 Licens: 12 mån Pris: 99:Micaela Favilla

Väpplarna Min bok Best. nr: 27-45370-8 Sid: 40 Pris: 45:Författare och illustratör: Micaela Favilla V-som i Väpplarna

Hanna Rydqvist är förskollärare med mångårig erfarenhet av arbete i förskolan. Hon arbetar som biträdande förskolechef och har tidigare varit förstelärare inom förskola och handledare med inriktning på barns inflytande.

Best. nr: 27-45780-5 Sid: 64 Pris: 159:-

Läs mer om Väpplarna och inspireras av hur materialet fungerar för Humlans förskola 17

NoK_Forskola_2021_201207.indd 17

2020-12-07 10:01


Väpplarna motiverar både stora och små Förskolan Humlan i jämtländska Högarna har arbetat med Väpplarna sen förra året och ser många fördelar med materialet. Vi träffar pedagogen Fanny som berättar om deras upplevelser.

— Några av övningarna påminner om sådant vi gjort tidigare i verksamheten, men nu får vi med alla delar på ett naturligt sätt. Upplägget är tydligt och lätt att förstå, även för barnen, säger pedagogen Fanny Jonsson.

Tydligt kopplat till läroplanen

— Det finns tydligt uttryckta mål och under den första veckan får barnen utgå från sig själva, de får öva på att visa känslor och uttrycka sig. Succesivt blir världen större och de får berätta om sina familjekonstellationer och om platsen de bor på.

— Vi har inte gett oss på antal där, utan mer sorterat efter vart olika djur kan tänkas bo, på bondgård eller i djungeln. Barnen som började på storbarnsavdelningen nu i höst och som fått testa lite innan har verkligen varit supertaggade på att få jobba med Väpplarna på riktigt, berättar Fanny. Utöver att bekanta sig med ämnena menar Fanny att just att få sitta ner och öva sig en liten stund på att lyssna och fokusera har varit en bra förberedelse för femåringarna som sedan ska gå vidare till förskoleklass.

På förskolan finns en dokumentationsvägg i lagom höjd där barnen brukar gå förbi och påminnas om sådant de gjort tidigare, just nu hänger teckningar uppe av träd som de ser ut under de fyra årstiderna.

En stund varje dag samlas fyra- och femåringarna för högläsning ur kapitelboken. Varje Väpplare, som är bokens huvudpersoner, motsvarar ett ämne som barngruppen får bekanta sig med under en period på fyra veckor. Med det kommer även uppgifter som barnen får lösa tillsammans, som ett exempel berättar Fanny om hur man jobbat med socialt samspel.

Fanny Jonsson (längst till vänster) och hennes arbetskamrater på Förskolan Humlan gillar att jobba med Väpplarna.

De får öva på att alla ska få komma till tals, att lyssna och att tolka varandras känslor. De har fått pyssla sina familjer och vi har gjort ansiktspussel som de får lägga tillsammans. Just nu arbetar man mot målen i matematik och under veckan har barnen prövat att sortera. — Det kan handla om färg, form, antal eller hur saker hänger ihop, de får testa många olika sätt, berättar Fanny Jonsson.

Ett motiverande material för de äldsta Även om materialet riktar sig till de äldsta barnen har även de yngre på Humlan fått nosa på några av uppgifterna.

– Upplägget är tydligt och lätt att förstå, även för barnen. Väpplarna har verkligen sparat oss så mycket planeringstid! Mindre planeringstid Barnen får även dokumentera uppgifterna de gör genom att rita, eller färglägga, bilder i en individuell arbetsbok – något som underlättar när man vill se barnets progression. När man på Humlan nu testat materialet en andra termin ser Fanny Jonsson ytterligare en fördel. — Allt är förberett. Vissa saker skrev vi ut förra terminen, men allt annat var förberett. Nu behöver vi inte ens göra det, utan vi plockar fram vår pärm utifrån vilken period och vilket ämne det är och allt finns. Väpplarna har verkligen sparat oss mycket planeringstid.

18

NoK_Forskola_2021_201207.indd 18

2020-12-07 10:01


Lästips 20 n

om

Billie, korven och havet

STPR IS

20 d

GU

ET

AU

Natur & Kultur har en bred skönlitterär utgivning av barnoch ungdomsböcker. Vi gör böcker för barn i alla åldrar och i alla genrer. Här är några nyheter som lämpar sig väl som högläsning för barn i förskolan och i de lägre skolåldrarna. Fler boktips från Natur & Kultur hittar du på nok.se

inera

Författare: Julia Hansson

Blunda

Sömntutan

Ninna och dumma mamma

Det är mitt träd

Best. nr: 978-91-27-16283-9

Författare: Elisabet Ericson

Författare: Alf Bergström

Författare: Matilda Ruta

Författare: Oliver Tallee

Sid: 32 s

Best. nr: 978-91-27-16495-6

Best. nr: 978-91-27-16756-8

Best. nr: 978-91-27-16505-2

Best. nr: 978-91-27-16610-3

Finns lärarhandledning! nok.se/lh

Sid: 32 s

Sid: 32 s

Sid: 32 s

Sid: 32 s

19

NoK_Forskola_2021_201207.indd 19

2020-12-07 10:02


MATEMATIK

Uppdrag språk och matematik – Dunderkalaset I Uppdrag språk och matematik används en högläsningsberättelse som utgångspunkt för olika kreativa uppdrag som barnen får utföra. Dunderkalaset handlar om älvan Tindra och jätten Jalle som med sina äventyr ger dig som pedagog och barnen underlag för diskussioner och aktiviteter kring både språk och matematik. Materialet består av högläsningskapitel och handledning som beskriver arbetet med berättelsen och uppdragen. Kopieringsunderlag för uppdragen och olika spel samt bilder på alla karaktärer finns också med.

Hej alla barn! Vi vill ha hjälp med att bestämma vad vännerna ska äta på kalaset.

Hälsningar från Tindra och Jalle

Författare: Elisabeth Berg, Ulla Hägglund, Pär Sahlin

Kostnadsfritt extramaterial Logga in på nok.se för att få tillgång till uppdrag och spel.

Uppdrag språk och matematik Best. nr: 27-44383-9 Sid: 92 Pris: 365:-

Kopieringsunderlag 1:4 Brev med uppdrag

25

Kopieringsunderlag © 2016 Författarna och Natur & Kultur Uppdrag språk och matematik ISBN 978-91-27-44383-9

Språk och matematik-inlaga.indd 25

2016-01-12 16:52

Upptäck matematiken i förskolan Här får du som pedagog 100 övningar i form av kopieringsunderlag för att arbeta med matematik i förskolan. Tanken är att du ska kunna hitta övningar och aktiviteter inom det område barnen intresserar sig för just nu, eller för att få stöd och inspiration i att introducera ett nytt område inom matematiken för barngruppen.

2A Hitta cirklar i luften Syfte: Utveckla förståelse för former och objekt.

Räkna och färglägg cirklarna!

Materialet är uppdelat i tre olika delar: • Former och mönster • Mängder och tal • Rum, läge, riktning

Dra ett streck för varje cirkel du hittat. Färglägg cirklarna om du vill.

8

FORMER OCH MÖNSTER – GEOMETRISKA FIGURER

Kopieringsunderlag © 2017 Natur & Kultur Upptäck matematiken i förskolan ISBN 978-91-27-452107

Varje övning finns i två nivåer, en enklare och en med mer utmaning i. Till varje övning finns syfte med koppling till läroplanen beskrivet och en kort instruktion. Övningarna kan genomföras enskilt, tillsammans med en kompis eller i grupp. I varje del finns också underlag för gemensamma lekar där barnen kan prova och utmana sina nya kunskaper tillsammans.

Författare: Patricia Blomkvist Upptäck matematiken i förskolan Best. nr: 27-45210-7 Sid: 104 Pris: 389:-

20

NoK_Forskola_2021_201207.indd 20

2020-12-07 10:02


MATEMATIK

Rutan och Randan Fem matematiksagor Möt Rutan och Randan, som på ett humoristiskt sätt inspirerar till matematiska reflektioner och diskussioner hos barnen på förskolan! Materialet består av fem berättelser, där varje bok tar upp ett matematiskt område ur förskolans läroplan. Böckerna tar upp områdena: Sortera, Mängd, Mätning, Mönster och Läge. Tanken är att böckerna kan läsas högt av en pedagog, till exempel som en introduktion av ett matematiskt område. I varje bok finns diskussionsfrågor och tips på hur pedagogen kan arbeta vidare med innehållet. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial. Att arbeta vidare med MÖNSTER

Om sagan Den här boken handlar om vännerna Rutan och Randan. De tycker om att prova, tänka och försöka komma på smarta lösningar. I den här berättelsen träffar ni Rutan och Randan när de ger sig iväg på mönsterjakt.

Frågor att diskutera:

Innan ni läser

– Rutan tyckte det var svårt att förklara mönster, hur skulle du beskriva mönster? – Var finns det mönster? – Vilka olika sorters mönster kan du komma på? – Kan mönster ta slut? Vad händer då, tror du? – Vad är varannan? Känner du till något där det finns varannan?

Titta på omslaget tillsammans. Vad föreställer bilden? Vad tror ni boken handlar om?

Tips på vidare aktiviteter:

Matematiska begrepp mönster, varannan, upprepning

Linda Palm är förskollärare, författare och omtyckt Medan ni läser År 2018 fick Prataföreläsare. om vad som händer på bilderna. Stanna upp iblandLinda och gissa vad som skulle kunna hända på nästa uppslag. Sveriges Fundera kring ord som niLäromedelsförfattares inte förstår. Förbunds pris Lärkan inom kategorin Förskola. NATUR & KULTUR Box 27323, 102 54 Stockholm Produktinformation/kundsupport: Tel 08-453 87 00, produktinfo@nok.se Redaktion: Tel 08-453 86 00, info@nok.se www.nok.se Order och distribution: Förlagssystem, Box 30195, 104 25 Stockholm Tel 08-657 95 00, order@forlagssystem.se www.fsbutiken.se Projektledare och textredaktör: Maria Wedar Grafisk form: Anita Dolmark Illustrationer: Erika Palovaara

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering är inte tillåten för undervisningsändamål. Detta gäller ej kopieringsunderlagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. © 2015 Linda Palm och Natur & Kultur, Stockholm Tryckt i Polen 2015 Första upplagans första tryckning ISBN 978-91-27-442627

• Gå på en egen mönsterjakt på förskolan. Inne och ute! • Titta noga på en byggnad, vilka mönster hittar ni? • Gå ut i naturen och leta mönster på blommor, spindelväv, nyckelpigor med mera. • Trä en mönstertråd av pärlor. Välj 20 pärlor per tråd och gör olika mönster som exempelvis ababab eller abcabc eller aabbcc. Häng upp så att barnen ser olika mönster. Låt barnen göra egna eller likadana. • Samla på servetter eller tygbitar och upptäck olika mönster tillsammans. Klistra upp i kvadrater så det blir en lapptäckstavla. • Lägg ut en rad föremål i ett mönster och låt barnen gissa vad som kommer härnäst. • Arbeta med varannan av olika material, till exempel lego (gul/röd), frukt (äpple/päron), kapsyler (loka/fanta) och så vidare. • Gör egna mönster till exempelvis en pärlplatta. Ta sedan foto på både mönster och platta när allt är klart. Detta blir både dokumentation och inspiration för utveckling av nya mönster.

Rutan och Randan insidor av omslagen.indd 1

2014-12-19 14:02

Författare: Linda Palm Rutan och Randan – fem matematiksagor Best. nr: 27-43979-5 5 böcker, 16 sidor per bok Pris: 329:-

Matematikundervisning i förskolan Att se världen i ljuset av matematik Boken Matematikundervisning i förskolan ger dig som verksam eller blivande förskollärare, förskolechef eller annan pedagog inom förskolan en beredskap att förstå:

Författare: Camilla Björklund, Hanna Palmér

• matematik som ett kunskapsområde relevant för förskolebarn • hur barn tänker och resonerar matematiskt • hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.

Best. nr: 27-82258-0

Matematikundervisning i förskolan Sid: 280 Pris: 300:-

Pedagogen får verktyg att göra matematikundervisningen rolig, utmanande och spännande så att den ger barnen nya erfarenheter och utvecklar deras lek. Boken är ett utmärkt stöd för förskollärare i deras uppdrag att undervisa i matematik. Helhetsbetyg: 5. MAJ-BRIT T CL AESSON, BTJ-HÄF TET NR 21, 2018

21

NoK_Forskola_2021_201207.indd 21

2020-12-07 10:02


MATEMATIK

Aktivitetskort – Matematik Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort. Varje område inleds med ett flikkort som har en innehållsförteckning över korten och en lista med begrepp som hör till området. Korten är sorterade efter områdena: Mängder och tal, Mätning, Rum och läge samt Former och mönster.

Finns även i appen Jaramba Förskola, se s. 36.

Författare: Marie Ahnstedt, Anna Krafft Aktivitetskort Matematik i förskolan Best. nr: 27-42943-7 50 kort Pris: 435:-

Lyft fram matematiken – resonemang, problemlösning och begrepp Vad är matematik? Vilken matematik ska vi synliggöra? Hur kan vi göra detta? Frågor som dessa försöker författarna till boken Lyft fram matematiken – resonemang, problemlösning och begrepp ge svar på. Matematiken finns överallt runt om oss i vår vardag, det gäller bara att ta vara på de tillfällen som ges i barnens lek och aktiviteter på förskolan. Boken fokuserar på förskolans uppdrag i matematik utifrån läroplanens mål. Författarna beskriver och tydliggör dessa mål med praktiska exempel för att ge dem ett mer konkret innehåll. I boken finns diskussionsfrågor som kan användas som inspiration och underlag för samtal i arbetslaget kring matematiskt arbete i förskolan.

Författare: Anna Kärre, Anette de Ron Lyft fram matematiken – resonemang, problemlösning och begrepp Best. nr: 27-44551-2 Sid: 84

Anna Kärre och Anette de Ron, författare.

Pris: 259:-

Barnen Barnenväljer väljerfrukt frukt Under Underfruktstunden fruktstundenska skabarnen barneniien enförskolegrupp förskolegruppvälja välja fruktbitar. fruktbitar.De Dehar harfått fåtttre tresmå småpappersbitar pappersbitarvar varatt attlägga lägga frukten fruktenpå. på.Pedagogen Pedagogenberättar berättarför förbarnen barnenatt attde defår fårta tatre tre bitar bitarfrukt, frukt,lika likamånga mångasom sompappersbitarna. pappersbitarna.De Deuppmuntras uppmuntras 22 att attlägga läggaen enfruktbit fruktbitpå påvarje varjepapper. papper. Elias Eliasväljer väljerförst försten enbananbit, bananbit,sedan sedantar tarhan hanen enäppelbit äppelbitoch och en enpäronbit. päronbit.Emma Emmaväljer väljertvå tvåpäronbitar päronbitaroch ochen enbananbit. bananbit. När Närbarnen barnenväljer väljerfruktbitar fruktbitaruppmärksammar uppmärksammarpedagogen pedagogen barnen barnenpå påderas derasolika olikaval valgenom genomatt attupprepa upprepaantalet antaletfrukter frukter barnen barnenväljer. väljer. NoK_Forskola_2021_201207.indd 22 Pedagogen: Pedagogen:Vilka Vilkatre trefruktbitar fruktbitarväljer väljerdu duEmma? Emma?Du Dutar tartvå två

2020-12-07 10:02


s

NATURVETENSKAP/TEKNIK

Min förhoppning är att Tofsingarna ska ge inspiration och nya idéer till alla som vill ge barnen möjlighet att bli riktiga miljöhjältar med ett stort hjärta för sin natur och sin omvärld. MAGDALENA T. GRANHOLM

Tofsingarna Miljöuppdrag i förskolan Detta är ett kreativt material som tränar barnens fantasi och föreställningsförmågan samt ger olika perspektiv på hållbar utveckling. Boken består av tio resor där barnen får lära sig mer om papper, glas, metall, plast, farligt avfall, kompost, återbruk och globalt miljöperspektiv. I varje resa får du och barnen möta trollet Snofsan och hennes kompisar, Tofsingarna i trollskogen. Resan inleds med uppvärmning och fortsätter sedan med ett dramaäventyr, ett uppdrag och ett reflekterande samtal. En skapande aktivitet som knyter an till resans fokus avslutar kapitlet. I boken finns kopieringsunderlag i form av brev, uppdrag och diplom.

Förskoleklass

Samtalsbilder Samtalsbilder Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning varje Samtalsbilderna består av årstidsbilder Samtalsbilderna bestårför avfyra fyra årstidsbildersom somvisar visar samma sammaskogsområde skogsområdeunder underde deolika olikaårstiderna. årstiderna. människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. På Påbaksidan baksidanfifinns nnsen enförteckning förteckningöver övervilka vilkaväxter växteroch och

Magdalena T Granholm är dramapedagog och författare. Hon har lång erfarenhet att arbeta med barn och drama. Författare: Magdalena T Granholm Tofsingarna Best. nr: 27-45633-4 Pris: 329:-

djur djurman manser serpå påbilden bildenoch ochförslag förslagpå pånågra någrafrågor frågoratt att samtala samtalaom. om.Bilderna Bildernafifinns nnsockså ocksådigitalt digitalti ilärarwebben lärarwebben som somdu duhar hartillgång tillgångtill tillmed medkoden kodensom somfifinns nnsi ilärarboken. lärarboken.

LPFÖ 18

SAMTALSBILDER SAMTALSBILDER Illustrationer: Illustrationer:Eva EvaMelhuish Melhuish Natur Natur&&Kultur Kultur

Samtalsbilder

Årstiderna – Samtalsbilder

Samtalsbilderna består av fyra årstidsbilder som visar samma skogsområde under de olika årstiderna. På baksidan finns en förteckning över vilka växter och djur man ser på bilden och förslag på några frågor att Samtalsbilderna består av fyra årstidsbilder i A3-format som visar samma skogsområde under de olika årstiderna. samtala om. Bilderna finns också digitalt i lärarwebben På baksidan nns en förteckning över vilka växter och djur man ser på bilden och förslag på några frågor att samtala om. som dufihar tillgång till med koden som finns i lärarboken. HÖST HÖST

VINTER VINTER

Författare: Karin Persson Gode, Hilkka Mikkonen PULS/Samtalsbilder Best.nr 27-44696-0 4 st A3-bilder

ATUR &&KULTUR NATUR KULTUR ox 27323, Box 27323,102 1025454Stockholm Stockholm undservice: Tel Kundservice: Tel08-453 08-453878700, 00,kundservice@nok.se kundservice@nok.se edaktion: Tel Redaktion: Tel08-453 08-453868600, 00,info@nok.se info@nok.se ww.nok.se www.nok.se

rder och Order ochdistribution: distribution:Förlagssystem, Förlagssystem,Box Box30195, 30195, 4 2525Stockholm 04 Stockholm l 08-657 Tel 08-657959500, 00,order@forlagssystem.se order@forlagssystem.se ww.fsbutiken.se www.fsbutiken.se

ojektledare: Lisa Projektledare: LisaÖsth Östh

Pris: 215:Kopieringsförbud! Kopieringsförbud!Detta Dettaverk verkärärskyddat skyddatavav HÖST upphovsrättslagen upphovsrättslagenoch ochfår fårejejhelt helteller ellerdelvis delviskopieras. kopieras. Kopiering Kopieringärärinte intetillåten tillåtenför förundervisningsändamål. undervisningsändamål. Den Densom sombryter brytermot motlagen lagenom omupphovsrätt upphovsrättkan kanåtalas åtalas avavallmän allmänåklagare åklagareoch ochdömas dömastill tillböter bötereller ellerfängelse fängelse i upp i upptill tilltvå tvåårårsamt samtbli bliskyldig skyldigatt atterlägga erläggaersättning ersättning till tillupphovsman/rättsinnehavare. upphovsman/rättsinnehavare.

rafisk form: Grafisk form:Anita AnitaDolmark Dolmark

©©2017 2017Hilkka HilkkaMikkonen Mikkonenoch ochNatur Natur&&Kultur, Kultur, Stockholm Stockholm

örlaget örlagetNatur Natur&&Kultur Kulturärären enstiftelse stiftelsesom somutan utanägare ägarekan kan gera gerasjälvständigt självständigtoch ochlångsiktigt. långsiktigt.Vårt Vårtmål måläräratt attgenom genom öd, töd,inspiration, inspiration,utbildning utbildningoch ochbildning bildningverka verkaför förtolerans, tolerans, umanism och humanism ochdemokrati. demokrati.

Tryckt Tryckti iPolen Polen2017 2017

VINTER

23

PULS PULSFörskoleklass Förskoleklassbestår bestårav aven enlärarbok, lärarbok,en enarbetsbok, arbetsbok,fyra fyra samtalsbilder, samtalsbilder,en enhögläsningsbok högläsningsbokoch ochen enlärarwebb. lärarwebb.Här Härfifinns nns ett ettrikligt rikligtoch ochvarierat varieratmaterial materialsom somger gerdig diginspiration inspirationtill tillatt att tillsammans tillsammansmed meddina dinaelever eleverutforska utforskaoch ochbeskriva beskrivaföreteelser företeelser och ochsamband sambandi isamhälle, samhälle,natur naturoch ochteknik. teknik.

ISBN ISBN978-91-27-44696-0 978-91-27-44696-0

VÅR

SOMMAR SOMMAR

PULS PULSFörskoleklass Förskoleklassinnehåller innehållerallt alltdu dubehöver behöverför förundervisning undervisning i isamhälle, samhälle,natur naturoch ochteknik, teknik,enligt enligtden dennya nyaläroplanen läroplanenför för förskoleklass. förskoleklass.

Första Förstaupplagans upplagansförsta förstatryckning tryckning

NoK_Forskola_2021_201207.indd 23

VÅR VÅR

SOMMAR

2020-12-07 10:02


NATURVETENSKAP/TEKNIK

Lärande lek i utemiljö Pedagogiska lekar och övningar Ta tillvara på uteleken! I utemiljön får barnen automatisk träning av grov- och finmotorik samtidigt som de i kontakten med naturen får en förförståelse om biologi och miljö att ta med till skolans värld. Här kan du läsa om olika pedagogiska lekar och övningar du kan göra utomhus med din förskolegrupp. Alla lekar och övningar är anpassade till årstid och platser såsom förskolegården och skogsbacken. Vad gör man på förskolegården och vad gör man i skogen? Vilka experiment kan man utföra och vad behövs till det? Vad innebär egentligen Allemansrätten och hur förklarar man det för små barn?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Författare: Karin Persson Gode Lärande lek i utemiljö – Pedagogiska lekar och övningar

LPFÖ 18

Utforska Det aktiva undersökandet går för de lite äldre barnen över i en fas av mer reflekterande utforskande. När barnen utforskar ett djur eller en insekt går de från att fråga ”Vad är det här för ett djur?” till att fråga ”Vad kan det här djuret göra?”, och faktafrågor som ”Vad äter det här djuret?”, ”Kan djuret se?” och ”Har djuret öron?”. I det aktiva utforskandet tar barnen reda på fakta om de djur de hittar utifrån sin egen begreppsvärld; de räknar antalet ben, tittar på känselspröten, på vindlingarna på snäckskalen och på hur djuret är uppbyggt.

Best. nr: 27-42138-7 Sid: 112 Pris: 259:-

11

Upptäck

Utelek.indd 11

2011-08-09 10.14

Naturvetenskap i förskolan Varifrån kommer vinden? Vilka material flyter i olja, i vatten, i sirap? Hur kan man få ljus att byta riktning? Svaren till frågorna kan du och barnen besvara tillsammans med hjälp av experimenten i boken. Du får tips på en mängd enkla experiment kring ljus, ljud, luft, vatten och magneter samt stöd i hur du som pedagog och barnen kan utforska och undersöka tillsammans.

Författare: Karin Persson Gode Upptäck – Naturvetenskap i förskolan Best. nr: 27-41305-4 Sid: 80 Pris: 259:-

24

NoK_Forskola_2021_201207.indd 24

2020-12-07 10:02


NATURVETENSKAP/TEKNIK

Utmana de yngsta Boken utgår ifrån förskolans yngsta barn och deras behov av att få delta i en verksamhet fylld med saker att upptäcka, utforska och undersöka. I boken får du tips på hur du kan skapa en miljö som stimulerar ett- och tvååringar till att upptäcka, undersöka och utforska, både inomhus och utomhus. Du får också en mängd förslag på aktiviteter inom läroplanens olika ämnesområden utifrån de allra yngsta barnens perspektiv. Genomgående i boken finns reflektionsfrågor att diskutera tillsammans i arbetslaget. Till boken finns även en studiehandledning som kostnadsfritt kan laddas ner via nok.se /extramaterial

Utmana de yngsta

FÖRSKOLESERIEN

Upptäck, undersök och utforska

FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Utmana de yngsta

Upptäck, undersök och utforska

Hur ser en förskola som utmanar de allra yngsta barnen ut? I boken får du tips på hur du kan skapa en miljö som stimulerar ett- och tvååringar till att upptäcka, undersöka och utforska, både inomhus och utomhus. Du får också en mängd förslag på aktiviteter inom läroplanens

Utmana de yngsta Karin Persson-Gode

Utmana de yngsta

Utmana de yngsta

Karin Persson-Gode

FÖRSKOLESERIEN

Upptäck, undersök och utforska

olika ämnesområden utifrån de allra yngsta barnens perspektiv. Genomgående i boken finns reflektionsfrågor att diskutera tillsammans i arbetslaget. Med den här boken har jag velat ge er verktyg för att tolka läroplanen och koppla den till den verksamheten ni skapar tillsammans med de yngsta. Karin Persson-Gode

Karin Persson-Gode är förskollärare och föreläsare och har även arbetat som förskolestrateg med kvalitetsutveckling. Karin har tidigare skrivit böckerna Upptäck! och Lärande lek och utemiljö i Förskolerien, samt Aktivitetskort i förskolan Teknik och Naturvetenskap. År 2017 vann Karin läromedelsförfattarpriset Lärkan i kategorin Förskola.

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande. ISBN 978-91-27-44554-3

Karin Persson-Gode 9 789127 445543

Cover_3s_Utmana_de_yngsta.indd Alla sidor

2018-09-18 10:05

Natur & Kultur

Kostnadsfri studiehandledning

Med den här boken har jag velat ge er verktyg för att tolka läroplanen och koppla den till den verksamheten ni skapar tillsammans med de yngsta.

Författare: Karin Persson Gode Utmana de yngsta Best. nr: 27-44554-3 Sid: 80 Pris: 259:-

K ARIN PERSSON GODE

Aktivitetskort Naturvetenskap, Teknik Aktivitetskort i förskolan innehåller 50 aktivitetskort vardera. Korten innehåller experiment som är tydligt kopplade till förskolans läroplan. Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. I naturvetenskapsboxen är korten sorterade efter områdena: Biologi, Kemi, Fysik, Hållbar utveckling och Skapande naturvetenskap. I teknikboxen är korten sorterade efter områdena: Skapa, Konstruera och Bygga.

Författare: Karin Persson Gode Aktivitetskort i förskolan Naturvetenskap Best. nr: 27-43978-8

På ena sidan av kortet finns aktiviteten beskriven. Aktiviteten är skriven med barnet som mottagare och det finns bilder på kortet som förstärker innehållet. På andra sidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska genomföras, vilket övergripande mål aktiviteten syftar till och vilket material som behövs.

50 kort Pris: 435:Aktivitetskort Teknik i förskolan Best. nr: 27-43008-2 50 kort Pris: 435:-

25

NoK_Forskola_2021_201207.indd 25

2020-12-07 10:03


SOCIAL UTVECKLING

Försenad utveckling, Svårigheter med socialt samspel och Värt att veta om koncentrationssvårigheter Vad kan de olika svårigheterna bero på? Vilka är symtomen och när kan och bör man gå vidare med en utredning? Hur kan vi förebygga och hantera problemsituationer och hur kan vi på bästa sätt anpassa verksamheten för att stötta dessa barn? Förskolepocket är en serie böcker som ger handfasta råd till dig som är pedagog att kunna använda direkt i verksamheten. Genomgående finns exempel från situationer på förskolan.

F Ö R S KO L E P O C K E T

FÖRSENAD UTVECKLING VAD KAN DET BERO PÅ? Gunilla Carlsson Kendall

Parallell-lekar I Svårigheter med socialt samspel får I Värt att veta om koncentrationsdel barn stort intresse för en andra barn du kunskap om vilkaEn tecken som visar inte så svårigheter får du beskrivning utan leker själva. Där kan det ibland gå behöver uppmärksammas vadmest gällerför sig av hur koncentrationssvårigheter att tasamspel med ytterligare något barn i en vad parallell-lek med svårigheter med socialt och kan se ut och sådana svårigheter samma material, eller introducera någon enkel turtagen inblick i hur barn med autism kan få för konsekvenser i vardagliga också deltar.på förskolan. upplever världen. ningslek där pedagogen situationer Alice och Författare: Gunilla Carlsson Kendall

I Försenad utveckling får du en beskrivning av vilka svårigheter som kan uppstå för barn med försenad utveckling och vad det kan bero på.

resurspersonen Maya brukar snigelFörfattare: Gunillaspela Carlsson Kendall Idag föreslår Maya också kan vara Värtatt att Halah veta om koncentrationssvårigheter med. Istället för två sniglar nu tre som tävlar Best. är nr: det 27-45755-3 om att komma först. Det Sid:är 80ovant för Alice, men efPris:spelas 89:- tycker hon att det tersom hon vet hur spelet är roligt.

spelet. Svårigheter med socialt samspel Best. nr: 27-45753-9 Sid: 80 Pris: 89:-

Författare: Gunilla Carlsson Kendall Illustratör: Erika Eklund Wilson Försenad utveckling Best. nr: 27-45754-6 Sid: 80 Pris: 89:-

Gunilla Carlsson Kendall är legitimerad psykolog och arbetar med utbildning och handledning av pedagoger, psykologer och andra professionella inom bl a förskola och skola. Gunilla har mångårig erfarenhet av utredningar av barn med neuropsykiatrisk problematik och inlärningssvårigheter.

Alice och resurspersonen Maya brukar spela snigelspelet. Idag föreslår Maya att Halah också kan vara med. Istället för två sniglar är det nu tre som tävlar om att komma först. Det är ovant för Alice, men eftersom hon vet hur spelet spelas tycker hon att det är roligt. 71

26 Socialt samspel.indd 71

NoK_Forskola_2021_201207.indd 26

2020-07-01 14:11

2020-12-07 10:03


SOCIAL UTVECKLING

buss

Tydliggörande pedagogik i förskolan Barns utveckling sker i olika takt, de lär sig genom sina sinnen och är behjälpta av en tydlig pedagogisk plan för dagens alla stunder. I den här boken fångar författarna upp barnens ojämna förmågor och svårigheter samt tar fasta på deras styrkor. Framför allt förklarar de hur du kan arbeta för att få med dig alla barn i barngruppen. Tydliggörande pedagogik i förskolan handlar om att utnyttja bildstöd och andra enkla buss tekniker för att hjälpa barnen att förstå vad som ska ske, hur, när, var och varför.

buss

skogen

Författare: David Edfelt,

skogen

Sjölund, Cajsa Jahn, lekAnna Malin Reuterswärd Tydliggörande pedagogik i förskolan Best. nr: 27-82448-5 Sid: 176 Pris: 225:-

buss

skogen

lek

matsäck

buss

skogen

lek

matsäck

buss

skogen

lek

matsäck

buss

Så här kan ett utflyktsschema se ut:

Finns även som onlinekurs! nok.se/ onlinekurser

lek

matsäck

matsäck

buss

Författare: Anna Backman, Hampus Bejnö, Bella Berg, Tiina Holmberg Bergman, Catrin Killander, Ulrika Långh, Charlotte Scocco, Dag Strömberg, Klara Wenneborg, Maria Olofsgård Jegéus och Lars Klintwall

Författare: Bo Elvén Hejlskov, David Edfeldt

Leka prata äta

Beteendeproblem i förskolan

Best. nr: 27-82512-3

Best. nr: 27-82215-3

Sid: 214

Sid: 160

Pris: 300:-

Pris: 205:-

buss

Leka prata äta

Beteendeproblem i förskolan

Övningar för barn med särskilda behov

– om lågaffektivt bemötande

Ungefär ett barn i varje förskolegrupp har svårt att lära sig viktiga färdigheter för livet. Övningarna i den här boken lär barn att: leka med andra barn, hantera övergångar och sociala regler, kommunicera bättre, förstå vad andra säger, sova bättre och äta mer varierat.

Den här boken visar hur personal i förskolan kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt våld. Läs mer om onlinekursen på nok.se/onlinekurser.

buss

27

NoK_Forskola_2021_201207.indd 27

2020-12-07 10:03


SOCIAL UTVECKLING

Den livsviktiga leken Leken har nu äntligen tagit plats i förskolans läroplan och det med rätta. Ett barn som tillåts leka skaffar sig kunskaper och insikter som inte går att läsa sig till. För barn är leken livsviktig! I boken får du som pedagog veta mer om lekens olika former och om hur du kan använda dig av leken som ett verktyg men framför allt hur du kan hjälpa lekande barn att utvidga en ”uppslukande” leksituation. Konkreta exempel varvas med hänvisningar till lekforskning och teori. Genomgående finns frågor för diskussion och reflektion. Till boken hör en kostnadsfri studiehandledning som du laddar ner på nok.se/extramaterial

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Lek ska ha en central plats i utbildningen.

FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Den livsviktiga leken

LPFÖ 18

Författare: Ylva Ellneby Den livsviktiga leken Natur & Kultur

Ylva Ellneby är förskollärare, författare och omtyckt föreläsare. Hon har lång och bred erfarenhet av förskolan och brinner för barns rätt till utveckling.

Best. nr: 27-45437-8 Pris: 259:-

Kostnadsfri studiehandledning

Aktivitetskort Samspel och empati i förskolan Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten, eller användas till spontana aktiviteter – du ska kunna ”rycka” ett kort och göra en aktivitet, och veta att det du gör har ett mål som är förankrat i läroplanen. Korten levereras i en låda med 50 aktivitetskort sorterade efter områdena: Ny grupp & uppvärmning, Vänskap & samarbete, Känslor, Koncentration, Taktila övningar/ massage samt Avslappning.

Korten är otroligt användbara. Detta är ett material som jag länge har letat efter! K ATARINA, FÖRSKOLL ÄRARE

Emma Widegren är förskollärare och lärare för F–åk 6 och har lång erfarenhet av arbete inom förskola och skola. Läs mer om Emma på www.wideung.se Författare: Emma Widegren

På framsidan av kortet finns en bild som symboliserar aktiviteten. På baksidan av kortet finns information till dig som pedagog. Här finns tydliga instruktioner för hur aktiviteten ska genomföras, vilket övergripande mål aktiviteten syftar till och vilket material som behövs.

Aktivitetskort i förskolan Samspel och empati Best. nr: 27-45453-8 50 kort Pris: 435:-

28

NoK_Forskola_2021_201207.indd 28

2020-12-07 10:03


SOCIAL UTVECKLING

Empatiskt ledarskap

Empatiskt ledarskap

Samspel i barngruppen Vad är utmärkande för empatiskt ledarskap?

FÖRSKOLESERIEN

Samspel i barngruppen

Det får du svar på i den här boken, som ger verktyg för pedagogens förhållningssätt till konflikter, till barns gränser, behov och känslor. Du får en mängd konkreta exempel som utgår från dokumentationer och observationer. Boken bygger på beprövad erfarenhet och har en nära koppling till forskning, annan litteratur och förskolans läroplan. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial. Där finns också en studiehandledning att ladda ner kostnadsfritt.

FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Empatiskt ledarskap

Samspel i barngruppen

Med ett empatiskt ledarskap får du barnens förtroende och en kontakt som leder till ett utvecklande och tryggt samspel i barngruppen. I boken får du som pedagog verktyg för hur du kan förhålla dig till konflikter och till barns gränser, behov och känslor. Du får även ta del av konkreta exempel som utgår från dokumentationer och observationer. Boken bygger på beprövad erfarenhet och har en nära koppling till forskning, annan litteratur och förskolans läroplan.

Empatiskt ledarskap Karolina Olsson Newman

Empatiskt ledarskap

Empatiskt ledarskap

FÖRSKOLESERIEN

Karolina Olsson Newman

Samspel i barngruppen

Vi tror inte att det finns några genvägar, enkla svar eller ”quick fix-metoder” för att utveckla sin samspelande förmåga som pedagog. Men, det finns goda strävanden och förhållningssätt att lära av, och det finns nycklar, verktyg och modeller att använda som stöd. Med den här boken vill vi bidra med vår del. Karolina Olsson Newman Karolina Olsson Newman har länge varit verksam som pedagog inom förskolan. Tillsammans med kollegorna i projektgruppen Samspel som lyfter föreläser och handleder hon om empatiskt ledarskap.

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det

dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande. ISBN 978-91-27-45109-4

Karolina Olsson Newman

9 789127 451094

Cover_3s_Empatiskt ledarskap2.indd Alla sidor

2017-11-01 14:14

Författare: Karolina Olsson Newman Empatiskt ledarskap Best. nr: 27-45109-4

Karolina Olsson Newman är pedagog och har arbetat länge inom förskolan. Hon föreläser och handleder om empatiskt ledarskap. Läs mer på www.samspelsomlyfter.se

Natur & Kultur

Sid: 144 Pris: 259:-

Kostnadsfri studiehandledning

– om det viktiga invänjningsarbetet Att börja förskolan Hur kan vi på bästa sätt skapa en trygg invänjning på förskolan?

En positiv start i förskolans värld har stor betydelse för barnets Hur skapar vi förutsättningar för att kunna bygga en god relation med barnen? fortsatta tid i förskolan och ger en stark grund för ett bra samarbete I boken får du som pedagog underlag för hur ni tillsammans i arbetslaget kan lägga upp ert arbete, och hur ni kan samarbeta med föräldrarna mellan föräldrar och pedagoger. Många barn börjar förskolan mellan kring introduktionen. 1 och 2 års ålder och det ställer speciella krav på de pedagoger som Boken består av två delar. Den första delen är en teoretisk bakgrund som går igenom målen för invänjningen, anknytning och olika erfarenheter tar emot de nya barnen. och behov. Den andra delen handlar om allt som kan vara bra att tänka på INFÖR, UNDER och EFTER invänjningen. Författaren skriver om hur man kan planera, genomföra och leda Genomgående i boken finns konkreta exempel ur verksamheten och invänjningsarbetet och på så vis underlätta för barnen att få ett frågor att diskutera i arbetslaget. glädjerikt första möte med förskolan och en trygg förskoletid. I boken finns frågor att utgå ifrån vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Att börja förskolan Gunilla Niss

Att börja förskolan

Att börja förskolan

FÖRSKOLESERIEN

Gunilla Niss är författare och legitimerad psykolog som arbetat länge med handledning och utbildning av personal inom förskola och skola.

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande. ISBN 978-91-27-44734-9

Att börja förskolan ger en bra hjälp till att skapa en tydlig och genomtänkt struktur för arbetet med introduktionen av det lilla barnet till förskolan.

Gunilla Niss

9 789127 447349

Cover_3s_Att_borja_forskolan.indd Alla sidor

ULF MÅRTENSSON. BTJ-HÄF TET NR 18

Gunilla Niss, författare

2017-05-05 15:11

Författare: Gunilla Niss Att börja förskolan Best. nr: 27-44734-9 Sid: 120 Pris: 259:-

29

NoK_Forskola_2021_201207.indd 29

2020-12-07 10:03


SOCIAL UTVECKLING

Kompisar

Finns även i appen Jaramba Förskola, Polyglutt och Ugglo, se s. 36.

Tio små kompisböcker

K

En serie berättelser om Kanin och Igelkotts vardag. Med uttrycksfulla illustrationer och engagerande texter presenteras tio olika teman, till exempel Dela med dig, Prata om det och Säg stopp. Kompisböckerna har gjorts i ett litet format och säljs samlade i en box.

OM

P I SA

R

Kanin och Igelkott är bästa vänner, men ibland kan även vänner bli ovänner. I Kompismaterialet hittar du berättelser om Kanin och Igelkott med utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag.

vispade äggsocker och socker KaninKanin vispade ägg och i en skål. i en skål.

Det skvätte smet ur skålen och Kanin och Det skvätte smet ur skålen och Kanin Igelkottfifick småprickar prickarpåpåsina sina förkläden. och Igelkott ck små förkläden. Båda två skrattade högt och de hade roligt Båda tillsammans två skrattadenär högt de hade deoch bakade. roligt tillsammans när de bakade.

Prata om det

Sätt upp de tio kompisaffischerna i A3-format på väggen! Kompisaffisch_2019.indd 7

2019-02-25 09:13

30

NoK_Forskola_2021_201207.indd 30

2020-12-07 10:03


SOCIAL UTVECKLING

Kanin träffar Igelkott.

– Hoppa i vattenpölarna! säger Kanin.

– Det går inte att cykla när det regnar så mycket, muttrar Igelkott.

Det skvätter så roligt på stövlarna.

12

13

Kompisböcker för de yngsta Böckerna utgår från samma berättelser och illustrationer som i de tio små kompisböckerna, men texten är bearbetad och anpassad för barn i åldrarna 1–3 år. På omslagets baksida finns förslag på samtalsfrågor. Kompisböcker för de yngsta har gjorts i ett större format och säljs samlade i en box.

OM

P I SA

EN LITEN KOMPISBOK

K

R

Boksamtalet Samla barnen i mindre grupp. Visa bokomslaget och samtala om vad bilden visar. Prata om titeln Sprid glädje. Vad kan det betyda?

Linda Palm Lisa Sollenberg

Följ med Kanin och Igelkott och lär er tillsammans! Till de små kompisböckerna finns det Kompiskort i A3-format. Baksidan av varje kort är fylld av förslag på olika övningar, sånger, lekar och ramsor som hjälper barnen att bli bra kompisar.

EN LITEN KOMPISBOK

Sprid glädje

SPRID GLÄDJE

Sprid glädje En liten kompisbok handlar om hur det är att vara en bra kompis. Hur ska man göra när man gjort någon ledsen? Hur gör man någon annan glad? Och hur säger man förlåt?

Kanin

Linda Palm Lisa Sollenberg

ISBN 978-91-27-42197-4

9 789127 421974

OMS_Gladje_HB.indd 1

2016-02-01 10:29

Mamma och Pappa är också trötta och ledsna. De vill inte heller ha dåligt väder.

Hur tror ni att familjen känner sig? Låt barnen komma med förslag. Led in samtalet på att familjen känner sig trött och ledsen. Hur kan man göra om man vaknar och känner sig lite trött eller ledsen på morgonen? Hur ser ni att Kanin börjar blir glad? Läs vidare i boken. Lyssna in om barnen har frågor under läsningen.

Kanin vill tänka på saker som man blir glad av. Ute på vägen finns det vattenpölar.

Kanin sätter sig på sin stol. Alla tre är tysta.

Jag vet att det är ROLIGT att hoppa i vattenpölar! tänker Kanin.

4

5

Sprid gladje Stor.indd 4

2015-12-12 16:01

Sprid gladje Stor.indd 5

Kanin träffar Igelkott.

2015-12-12 16:01

– Hoppa i vattenpölarna! säger Kanin. Det skvätter så roligt på stövlarna.

– Det går inte att cykla när det regnar så mycket, muttrar Igelkott.

12

13

Sprid gladje Stor.indd 12

2015-12-12 16:01

Nu hoppar Kanin, Igelkott och Pappa i pölarna. Det stänker och alla tre skrattar.

Sprid gladje Stor.indd 13

2015-12-12 16:01

Titta på sidan 14 och 15. Här stannar folk till och börjar titta. En del börjar att le. Vad händer här tror ni? Läs sidorna. Kanin tyckte att det kändes bra att kunna göra andra glada. Har ni gjort någon annan glad någon gång? Kommer ni ihåg hur det kändes? Berätta!

Kanin tycker att det känns bra. Jag gjorde andra glada. Vilken tur att jag bestämde mig för att le och ha en glad mun, tänker Kanin.

Många stannar. De tittar och börjar att le.

Nu vet Kanin att skratt smittar.

14

Stanna vid sidan 12 och 13. Det verkar som om Igelkott och Kanin tycker olika om vädret. Hur ser ni det? Läs sidorna och diskutera att Kanin tycker att det är roligt att hoppa i vattenpölar medan Igelkott tycker att det blir krångligt att cykla när det regnar så mycket. Kan ni komma på fler saker man kan göra när det regnar ute? En del tycker om när solen skiner, andra älskar att det snöar. Finns det väder som ni blir extra glada av?

Kopieringsunderlag © 2019 Linda Palm och Natur & Kultur Kompisböckerna. Handledning och inspiration, ISBN 978-91-27-45436-1.

27454361.kb.inlay.indd 105

2019-03-19 12:24

15

Sprid gladje Stor.indd 14

2015-12-12 16:01

Sprid gladje Stor.indd 15

2015-12-12 16:01

Avsluta läsningen men fortsätt att ställa frågor och reflektera tillsammans:

• • • • •

Kan man vara glad och ledsen samtidigt? Hur då? Hur syns det på er när ni är glada? Var sitter det glada i kroppen? Vad gör er glada? Hur kan ni göra för att göra någon annan glad?

Författare: Linda Palm Kompisböcker (10 titlar) Best. nr: 27-42197-4

20

27454361.kb.inlay.indd 20

2019-03-19 12:21

Sid: 16 Pris: 385:Kompisböcker för de yngsta (10 titlar) Best. nr: 27-44581-9

Handledning och inspiration Handledningen ger dig som pedagog inspiration till hur du kan arbeta med kompisböckerna med syfte att stärka empatin och det sociala samspelet hos barnen. För varje bok finns stöd för boksamtal, aktivitetsförslag samt kopieringsunderlag som exempelvis sekvensbilder, spel och färgläggningsbilder. Handledningen är kopplad till de Tio kompisböckerna och fungerar både till den gula och den gröna boxen.

Sid: 16 Pris: 385:Kompisaffischer (10-pack) Best.nr: 27-45544-3 Pris: 179:Handledning och inspiration Best. nr: 27-45436-1 Sid: 80 Pris: 379:-

31

NoK_Forskola_2021_201207.indd 31

2020-12-07 10:03


SOCIAL UTVECKLING

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen Händelserna i dessa böcker är kopplade till Barnkonventionen som på så vis blir belyst ur barnperspektiv. Dessa sagor kan läsas och leda till diskussioner samt vidare arbete som anpassas efter gruppen. De är tänkta att vara en ingång till det långsiktiga arbete med Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som ska fortgå genom förskolan och grundskolan. I materialet ingår frågor till var och en av böckerna. Flanosaga – Ett eget namn

Kopieringsunderlag © Linda Palm och Natur & Kultur. Kompisböcker baserade på barnkonventionen – handledning och inspiration, ISBN 978-91-27-45899-4

107

Handledning och inspiration Handledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med Kompisböckerna baserade på barnkonventionen med syfte att stärka arbetet med barnens rättigheter. Du får en mängd aktivitetsförslag för varje bok samt även kopieringsunderlag i form av flanosagor, arbetsblad och färgläggningsbilder.

Kompisar finns på Facebook och Instagram! Där kan du som pedagog dela med dig av din förskolas arbete med värdegrundsfrågor, och få inspiration från andra. Missa inget – in och gilla och följ!

Facebook: Kompisar

Instagram: kaninochigelkott

32

NoK_Forskola_2021_201207.indd 32

2020-12-07 10:03


SOCIAL UTVECKLING

K

OM

P I SA

EN NY KOMPIS

K

OM

Att ta emot någon ny P I SA

R

I denna vändbara bok får vi genom de två berättelserna veta hur det gick till när Igelkott och Kanin träffades för första gången. Vi kan tänka olika när en ny kompis ska börja på förskolan. Och det kan kännas nervöst att komma ny. Vilken tur att man kan prata om det! I boken finns även förslag på diskussionsfrågor och tips på vidare aktiviteter.

EN NY KOMPIS

Att känna sig ny R

En ny kompis

Linda Palm Lisa Sollenberg

Linda Palm Lisa Sollenberg

Det är dags för första besöket. – Det här kommer att bli bra! säger Pappa med en lugn röst när de närmar sig ingången. Det känns pirrigt, tycker Kanin och håller hårt i Pappas hand.

– Hej och välkommen till oss! säger Räv och hälsar på Kanin och Pappa. De står kvar i hallen och pratar en stund. Kanin ser sig omkring och känner igen sitt namn på hyllan. – Kom med mig så säger vi hej till dina nya kompisar, säger Räv. Vi brukar samlas på mattan. – Då väntar jag där borta så länge, säger Pappa och ser en skön fåtölj. 6

En ny kompis_TextSection.indd 6

7

2017-06-30 16:31

En ny kompis_TextSection.indd 7

2017-06-30 16:31

Boken tar upp samma händelse ur två olika perspektiv. Hur kan det kännas att komma ny? Och hur kan det kännas när det kommer någon ny in i gruppen?

Författare: Linda Palm Kompisböcker baserade på Barnkonventionen (10 titlar) Best. nr: 27-43557-5

Handdockor

Kompistatueringar

Med Kanin och Igelkott som handdockor blir kompissamtalen lättare att föra.

Kompistatueringar består av en karta med 20 temporära tatueringar (gnuggisar).

Sid: 16 Pris: 409:Kompisböcker baserade på barnkonventionen handledning och inspiration Best. nr: 27-45899-4 Sid: 130 Pris: 349:En ny kompis: 2 titlar i en bok Best. nr: 27-45003-5 Sid: 32 Pris: 149:Kompisar, handdockor (2 st)

Linda Palm är förskollärare, författare och omtyckt föreläsare. År 2018 fick Linda Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds pris Lärkan inom kategorin Förskola. Lisa Sollenberg är illustratör och formgivare. I mer än trettio år har hon illustrerat och formgivit skönlitteratur och läromedel.

Best. nr: 27-43595-7 Pris: 289:Kompistatueringar (20-pack) Best. nr: 27-45959-5

Pris: 39:-

33

NoK_Forskola_2021_201207.indd 33

2020-12-07 10:03


DIGITALT

En digitalare fĂśrskola

FĂ–RSKOLESERIEN

En digitalare fĂśrskola

Digital kompetens har blivit ett uttalat uppdrag fĂśr fĂśrskolan, men hur ska vi tolka uppdraget? Vad är digital kompetens ur ett fĂśrskoleperspektiv? I boken finns exempel och tips pĂĽ olika sätt att arbeta med digitala verktyg, bĂĽde ur ett praktiskt och ett pedagogiskt perspektiv. Du fĂĽr inspiration kring hur du stĂśttar barnen att bli delaktiga och aktiva producenter, hur du kan skapa stimulerande digitala lärmiljĂśer och tänka infĂśr användning av nya appar. Boken tar även upp programmering och datalogiskt tänkande samt medie- och informationskunnighet. I boken finns frĂĽgor att utgĂĽ ifrĂĽn vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget. Till boken finns en studiehandledning att kostnadsfritt ladda ner via nok.se. FĂ–RSKOLESERIEN

Studiehandledning

En digitalare fĂśrskola

Digital kompetens har blivit ett uttalat uppdrag fÜr fÜrskolan, och det är inte längre en früga huruvida digitala verktyg ska användas utan istället hur. Hur ska vi tolka det nya uppdraget? Vad är digital kompetens ur ett fÜrskoleperspektiv, och hur kan vi skapa en digitalare fÜrskola?

En digitalare fÜrskola Katrin Jäverbring

En digitalare fĂśrskola

FĂ–RSKOLESERIEN

En digitalare fĂśrskola

Katrin Jäverbring

I boken definieras begreppet digital kompetens och du für exempel och tips pü olika sätt att arbeta med digitala verktyg, büde ur ett praktiskt och pedagogiskt perspektiv. Du für inspiration kring hur du stÜttar barnen att bli delaktiga och aktiva producenter och hur du kan skapa stimulerande digitala lärmiljÜer. Boken tar även upp programmering och datalogiskt tänkande samt medie- och informationskunnighet. Genomgüende i boken finns frügor att utgü ifrün vid reflektion, samtal och resonemang i arbetslaget

Katrin Jäverbring är fÜrskollärare med müngürig erfarenhet inom fÜrskolan. Hon är även fÜreläsare, och arbetar fÜr närvarande som utbildare och handledare i digitala verktyg i Stockholms stad.

FĂ–RSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet pĂĽ fĂśrskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idĂŠer som främjar barnens utveckling och lärande. ISBN 978-91-27-45420-0

9 789127 454200

Katrin Jäverbring

En digitalare fĂśrskola_cover.indd Alla sidor

Katrin Jäverbring är fÜrskollärare, utbildare och handledare i digitala verktyg inom fÜrskola i Stockholms stad.

2018-12-19 13:12

FÜrfattare: Katrin Jäverbring Natur & Kultur

En digitalare fĂśrskola Best. nr: 27-45420-0 Sid: 116

Kostnadsfri studiehandledning

Pris: 259:-

Utbildningen ska ge barnen fĂśrutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem mĂśjlighet att utveckla en fĂśrstĂĽelse fĂśr den digitalisering de mĂśter i vardagen. LPFĂ– 18

Surfplattan utomhus Lärande, lek och utforskande Kan man verkligen ta med surfplattan ut? Absolut! Men visst finns det saker att tänka pü. FÜrfattaren ger dig tips och rüd fÜr hur du rent praktiskt kan gü tillväga. Du für stÜd i hur du kan använda surfplattan som ett verktyg och utnyttja dess fulla potential och utveckla ert undersÜkande utomhus. I boken finns ocksü en uppsjÜ av aktiviteter fÜr hur ni kan upptäcka närmiljÜn och använda surfplattan fÜr att utforska djur och natur pü djupet, samt tips pü appar att använda i ert arbete. Logga in pü nok.se fÜr att fü tillgüng till kostnadsfritt extramaterial.

FĂśrfattare: Eva-Mari Kallin Surfplattan utomhus Best. nr: 27-44319-8 Sid: 80 Pris: 259:-

34

NoK_Forskola_2021_201207.indd 34

2020-12-07 10:05


DIGITALT

Medie och informationskunnighet Vad kan Medie- och informationskunnighet (MIK), innebära i förskolan? Hur kan detta samspela med Barnkonventionen samt såväl den planerade som den spontana undervisningen i förskolan? MIK spänner över både digitalt kunnande och värdegrundsarbete, med en bro som är källkritik. MIK kan handa om allt från våra relationer, vinklade budskap, demokrati, dold reklam, upphovsrätt, källkritik till kritiskt tänkande och mycket mer. Det kan handla om att kunna skilja information från desinformation, vad är egentligen en trovärdig källa och varför? Bilder och filmklipp som dokumenteras på förskolan, i omvärlden eller i vårt samhälle är endast en del av en helhet. Hur väljs de perspektiven ut, varför samt utifrån vem? Vad klipper vi bort och varför? Och vem håller i kameran?

Isabelle Kristensen är förskollärare och lärare för yngre åldrar. Isabelle har varit nyckelperson inom relationell pedagogik och IKT, projektledare inom digital kompetens och lärmiljö, föreläsare och har arbetat med kollegialt lärande och förskoleutveckling. Hon har även arbetat som rektor i förskolan. Idag arbetar Isabelle med medie- och informationskunnighet (MIK) på bibliotek.

Författare: Isabelle Kristensen Medie och informationskunnighet Best. nr: 27-45951-9 Sid: 80 Pris: 89:-

Surfplattan som pedagogiskt verktyg Utgångspunkten i boken är att modern teknik stödjer lärandet i förskolan och att surfplattan är ett verktyg för att nå strävansmålen. Författaren vill visa att det går att jobba smartare istället för att försöka springa fortare! I boken ligger fokus på ledarens roll i arbetet med surfplattan, hur man med hjälp av digital teknik kan dokumentera barnens lärande och kommunicera enklare med föräldrar. Förutom detta bjuds på inspiration kring pedagogiska aktiviteter som att skapa QR-koder, göra egna filmer och utforska naturen med surfplattan. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Elisabet Wahlström Surpfl attan som pedagogiskt verktyg Best. nr: 27-43945-0 Sid: 80 Pris: 259:-

35

NoK_Forskola_2021_201207.indd 35

2020-12-07 10:05


DIGITALT

Vi finns digitalt hos Polyglutt, Ugglo och Jaramba! I Polyglutt och Ugglo kan ni läsa bilderböcker digitalt, på storskärm eller på lärplatta. Ni kan lyssna på böckerna på svenska och många andra språk. Här finns Kompisböckerna, Rutan och Randan, ABC-klubben samt serien Läshoppet. I Jaramba hittar ni läroplansförankrade övningar och spel samt böcker att lyssna på. Här finns Kompisböckerna, Rutan och Randan samt Aktivitetskort Språk och Matematik. Läs mer på:

Jarambas logotyp

polyglutt.se

ugglo.se

Varianter på logotypen

Mot mörk bakgrund

jaramba.se

A

a

36

NoK_Forskola_2021_201207.indd 36

2020-12-07 10:05


DIGITALT

Är ni flera som vill gå kursen? Vi erbjuder olika paketlösningar.

Fortbildning online med Ann S. Pihlgren Den här onlinekursen ger en praktisk och teoretisk grund till de förmågor och kunskaper som förskollärare och förskolepersonal behöver ha för att utveckla lärandet hos alla barn. Kursen vänder sig till alla som är verksamma i förskolan, inklusive rektorer. Kursen bygger på Ann S. Pihlgrens böcker Undervisning i förskolan och Läsa, skriva och räkna i förskolan. Teori varvas med praktiska inslag och konkreta exempel på hur du och dina kollegor kan arbeta.   Du och dina kollegor erbjuds möjligheten att fördjupa era sätt att: • planera er undervisning på ett sätt som utvecklar barnens förmågor • välja arbetsformer som ger lärande i att läsa, skriva och räkna och som stärker barnens lärandeidentitet • utvärdera att undervisningen resulterar i lärande i barngruppen • ställa kognitivt utvecklande frågor i undervisningssituationer, såväl planerade som när lärande fångas i stunden • planera för barns inflytande och delaktighet.

Kursens upplägg Kursen består av 11 moduler med filmade undervisningssituationer, föreläsningar, texter, diskussionsuppgifter, strukturer, arbetsmaterial, konkreta tips och råd.   Arbetssättet innebär att ni i den kollegiala lärgruppen tar er an en modul i taget genom att först studera tillhörande texter och filmer och diskutera dem. Därefter planerar ni undervisningen och provar er fram i verksamheten. Till sist, med stöd av modulen, avslutar ni med en diskussion i lärgruppen om utfallet och vad ni lärt er.   Kursen omfattar 1 timmes kollegial träff, t ex en gång i veckan, tills alla moduler har bearbetats. Ni som deltagare bör inför dessa kollegiala lärtillfällen förbereda er genom att gå igenom materialet i förväg. Omfattningen är totalt cirka 40 timmar inklusive film- och lästid, tid för kollegiala diskussioner och utprovning i den ordinarie verksamheten.

Ann S. Pihlgren är fil.dr., lärarutbildare, förskoleoch skolutvecklare i flera kommuner samt forskningsledare vid Ignite Research Institute.

Testa en demoversion av kursen och läs mer på nok.se/onlinekurser

37

NoK_Forskola_2021_201207.indd 37

2020-12-07 10:05


ÖVRIGT

Finns även som onlinekurs! nok.se/ onlinekurser

Undervisning i förskolan – att skapa lärande undervisningsmiljöer I Undervisning i förskolan presenteras de vanligaste teorierna om lärande som används i förskolans verksamhet. Med exempel från vanliga förskoleaktiviteter visar författaren hur förskolläraren skapar olika undervisningsmiljöer genom att planera och genomföra sin undervisning på olika sätt.

Finns även som onlinekurs! nok.se/ onlinekurser

Läsa, skriva och räkna i förskolan – ett undervisande förhållningssätt Boken förklarar hur du kan utveckla lärandet hos alla barn. Du som arbetar i förskolan får bland annat hjälp med att: • planera undervisningen på ett sätt som utvecklar barns förmågor • välja arbetsformer som stärker barns lust att lära • utvärdera att undervisningen verkligen resulterar i lärande. I förskolans vardag uppstår både planerade och spontana lärandesituationer. Den här boken ger dig de bästa verktygen för att utveckla ett undervisande förhållningssätt och visar hur du kan gå tillväga när ett lärtillfälle uppstår.

Författare: Ann S. Pihlgren Undervisning i förskolan Best. nr: 27-81839-2

Ann S. Pihlgren är fil.dr., lärarutbildare, förskole- och skolutvecklare i flera kommuner samt forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har arbetat som förskolechef och rektor, förvaltningschef och kvalitetsutvecklare för förskola och skola. Pihlgren är aktuell med flera delar i Skolverkets Läslyft för förskolan och har bland annat deltagit i framtagandet av den nya läroplansdelen för fritidshem. 2020 mottog hon Läromedelsförfattarnas pris i kategorin Kurslitteratur.

Sid: 202 Pris: 225:Läsa, skriva och räkna i förskolan Best. nr: 27-82399-0 Sid: 332 Pris: 225:-

38

NoK_Forskola_2021_201207.indd 38

2020-12-07 10:05


ÖVRIGT

Mia Heikkilä Jennie Andersson Schaeffer Karin Saler Anne Lillvist Malin Lindberg Jens Engman

ad

sområden

design­

edagogik

lan. Hon har

s högskola

tälldhets­

k, lärande,

ning.

d forskare

ögskola och

m. Hon

gn och har

delningschef

sknings­

ulturer,

och är med

arna Odla

etat med

kenhet att

ortanför våra

ent i peda­

ngsområden

kilt fokus

örskolans

h skola.

kniska

h organisa­

R

ummet påverkar hur det kan användas och därmed sätter det ramarna för såväl pedagogernas arbetssätt som barnens lek och känsla av delaktighet. Men väldigt lite vägledning finns om hur rum kan utformas för att på bästa sätt främja barns rätt till lek, lärande, utveckling och omsorg. Vad säger då forskningen om hur förskolans rum och möbler kan anpassas efter barnens och verksamhetens behov? Boken beskriver, förutom forskning om rum i förskolan, hur barn kan involveras rum förändring, Vadi processer det beror som på ärhandlar givetvisom svårt attoch spekulera i, men en iakttagelse är att denavärrum placerad påsig. en plats somtolv gjorde att personalen och hur barns upplevelser kan te Utifrån handbehövde finnas nära, och att närhetenhur kunde som överfasta och inspirerande råd beskriver författarna rum upplevas kan vakande. Det som diskuteras utifrån det är om utformas och hur möbler kan kan designas för en inbjudande ochbarnens rollek avförskola det här slaget kräver frihet fråni insyn, inkluderande med lärande och lek fokus. eller kontroll.

Den ändring som skedde i och med ombyggnation gjorde att Den här boken vänder sig till sompå förskollärare rummet efteråt sågdig ut som bild 6.15. eller rektor i förskolan. Men även du som arbetar i skolan, leder pedagogiska utvecklingsarbeten eller ritar och designar förskolor, får här vägledning i hur rum som går i linje med styrdokument och pedagogik kan utformas.

utvecklas

gar, inom

delägare

v att rita

s med egna

har för

ISBN 978-91-27-82794-3

9 789127 827943

RUM i förskolan

nsprocesser.

Utformningen av förskolans rum har en central betydelse för barns lek och lärande.

Var uppmärksamma när ni skapar en lägenhet eller ordnar utklädningskläder

Mia Heikkilä Jennie Andersson Schaeffer Karin Saler Anne Lillvist Malin Lindberg Jens Engman

Råd

10

RUM i förskolan

FÖR BARNS LEK OCH LÄRANDE

När platser som lägenhet, ut utklädningsrum eller kökshörna skapas visar forskningen att dessa platser riskerar att bli särskilt återupprepande för ett visst slags genusmönster. Där tenderar flickor att göra vissa saker i köket och klä ut sig till vissa saker, medan pojkar förefaller att göra på andra sätt. Det är lätt att tänka att så inte sker på ens egen förskola. Men passa på att granska och fundera på hur det ser ut. Finns det anledning att förändra möbleringen och rums rumskompositionen för att uppnå nya lekmönster som inte riskerar att återupprepa genusmönster och inte bidrar till att uppnå förskolans jämställdhetsuppdrag?

Råd

Klädvagnen Klädvagnen är en flyttbar klädhylla som fick flera olika funktioner då vi ville låta utklädningskläderna vara flyttbara mellan olika rum för att inte låsa dem till en plats. När klädvagnen var mobil ville vi också låta just det mobila i vagnen vara tydligt, och gjorde den därför också till en farkost med stora däck. Även den blev något att bygga kojor med, en möjlig del att använda tillsammans med lekfiltarna och lekhyllorna. Allt för att öka flexibiliteten, göra gränserna mellan olika objekt och olika rum mindre fasta. Därmed kan möblerna vara ett stöd för barnen i att forma sin egen miljö, sina egna utforskanden, sina egna rum och gränser.

forts från s. 81

978-91-27-82794_rum i förskolan inlaga_TRYCK.indd 111

4

Förnyelsen är beroende av vad som förnyas i det sociala och materiella, som rummens indelning, inredning och användning. Det handlar också om hur det förnyas, till exempel genom en samskapande process. I en sådan process deltar barnen, föräldrarna, förskolepersonalen och kommunrepresentanter på olika sätt i nulägesanalys, idégenerering, ombyggnad och utvärdering. Framförallt handlar det om varför det förnyas. Är det exempelvis för att skapa en bättre arbetsmiljö för barnen och personalen eller för att uppfylla läroplanens mål om jämställdhet och lärande? Genom att medvetet skapa synergier mellan vad, hur och varför förbättras möjligheterna för verklig och hållbar förändring av både det sociala och det materiella.

6.14 och 6.15 Lekhörna före och efter 6. RUM OCH PLATS FÖR LEK OCH LÄRANDE

Miljön är av för hur läran skapas. Dä barnens pers med i proces Barnens pe inblickar i oc till vuxna om är viktigt och barn i deras

111

2020-10-19 16:25

5.7. Klädvagn

Flyttbar klädvagn med utklädningskläder.

Rum i förskolan

5. NYA MÖBLER, NYA RUM

978-91-27-82794_rum i förskolan inlaga_TRYCK.indd 83

2020-10-19 16:25

För barns lek och lärande Rummet påverkar hur det kan användas och därmed sätter det ramarna för såväl pedagogernas arbetssätt som barnens lek och känsla av delaktighet. Men väldigt lite vägledning finns om hur rum kan utformas för att på bästa sätt främja barns rätt till lek, lärande, utveckling och omsorg. Vad säger då forskningen om hur förskolans rum och möbler kan anpassas efter barnens och verksamhetens behov? Boken beskriver, förutom forskning om rum i förskolan, hur barn kan involveras i processer som handlar om rum och förändring, och hur barns upplevelser av rum kan te sig. Utifrån tolv handfasta och inspirerande råd beskriver författarna hur rum kan utformas och hur möbler kan designas för en inbjudande och inkluderande förskola med lärande och lek i fokus.

Författare: Mia Heikkilä, Jennie Andersson Schaeffer, Karin Saler, Anne Lillvist, Malin Lindberg, Jens Engman Rum i förskolan Best. nr: 27-82794-3 Sid: 128 Pris: 199:-

39

NoK_Forskola_2021_201207.indd 39

83

2020-12-07 10:05


— Vi grottar ner oss i material och materialitet, ett begrepp vi använder för att komma åt hur materialet samspelar med rummet och påverkar oss.

Hållbar och fördjupad utbildning för de yngsta Material och materialitet är den senaste titeln från Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby. Boken erbjuder konkret inspiration för hur olika material kan användas i arbete med små barns lärande och utveckling. Av: Sara-Märta Höglund

— Vi vill inspirera till att använda material på ett levande sätt. Det handlar om vilka material de yngsta barnen har rätt till och varför, berättar Gunilla Essén. Författarna menar att materialitet är ett sätt att fördjupa utbildningen för de yngsta, en grupp som ofta glöms bort när man pratar om lärande i förskolan. Det är även här möjligheten finns att lägga en grund för de kommande åren i förskolan.

Vad är material och materialitet De två författarna vidgar innebörden av begreppet material, för de yngsta barnen kan det handla om ett bord, ett dörrhandtag eller kanten på en matta. Men störst fokus läggs på basmaterial som t. ex. papper, penna eller lera. Den som tagit del av duons tidigare böcker kommer att känna igen sig och en stor del av den här boken utgörs av en tydlig handbok. Där samlar författarna kunskap om olika material, beskriver hur de kan användas, förvaras och förtydligas. De ger också konkret inspiration till hur materialen kan användas i verksamheten. — Vi grottar ner oss i material och materialitet, ett begrepp vi använder för att komma åt hur materialet samspelar med rummet och påverkar oss, säger Leicy Olsborn Björby. Den abstrakta termen materialitet är inte helt enkel att förklara, men Leicy ger ett tydligt exempel som även visar hur praktiken kopplas till de mål som finns uttryckta i läroplanen för förskolan.

— Genom att det lilla barnet kommer på att det kan klättra upp på en pall blir hen längre. Om barnet då når lampknappen kan det styra sin omgivning genom sin egen kropp, genom att tända och släcka. Barnen behöver inte känna till någon läroplan, men vi behöver förstå att det är en matematisk färdighet att ställa sig på en pall och att barnet genom att bemästra en lampknapp ökat tilltron till sin egen förmåga.

Fokus på basmaterial som lera.

Hållbarhet och fördjupad utbildning Hållbarhet är ett återkommande tema i boken och även här finns kopplingar till de aspekter som läroplanen tar upp – det kan gälla att utveckla barnens sociala förmågor i förhållande till ett material, att undvika onödiga inköp av leksaker eller att ta tillvara och uppvärdera pedagogernas kunskaper och erfarenheter. Även om boken riktar in sig mot de yngsta barnen lyfter författarna vikten av progression för de äldre barnen i förskolan. Leicy jämför det med materialet Duplo och Lego som ofta erbjuds i förskolan till såväl yngre som äldre barn. Hon menar att vi behöver reflektera djupare kring vilka material vi erbjuder och hur vi använder dem. Om det erbjuds samma material från du är ett år till du är fem år – var finns då progressionen? — Det handlar om vilken utbildning vi ska erbjuda och vilken grund vi ska lägga för att erbjuda möjligheten att känna tilltro till sig själv och sin egen förmåga i relation till andra, säger Gunilla.

40

NoK_Forskola_2021_201207.indd 40

2020-12-07 10:05


ÖVRIGT

Material och materialitet Hållbar utbildning för de yngsta Boken är tänkt att användas som inspiration i arbetet med att ta ställning till vilka material och sammanhang de yngsta barnen i förskolan har rätt att möta och utforska, ute som inne, och hur progressionen i det fortsatta arbetet kan se ut. Genom att intressera oss för materialens egenskaper, materialitet och deras påverkan och inverkan kan vi börja upptäcka barnens förståelse för sin omvärld. Vi ser hur de skapar relationer, hur de tar sig an materialen, hur de komponerar, lägger till, skapar nya arrangemang och lär tillsammans. Boken går igenom hur olika material tydligare kan stödja och utmana barnen och hur de kan stödja pedagoger i arbetet med att utmana och vidareutveckla varje barns förmågor och färdigheter. Boken är praktiknära och fylld med konkreta exempel som ger stöd och fler verktyg i det viktiga arbetet tillsammans med barnen. Genomgående finns frågor för reflektion och diskussion i arbetslaget. Till boken finns också en studiehandledning som kostnadsfritt kan laddas ner som extramaterial på nok.se. Författarna är verksamma inom förskola och skola i Västerås och Sigtuna kommun. Gunilla Essén är förskollärare, grundskollärare, pedagogista och föreläsare. Leicy Olsborn Björby är konstnär, ateljerista och föreläsare.

Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby Författare: Gunilla Essén, Leicy Olsborn Björby Material och materialitet Best. nr: 27-45945-8 Sid: 128 Pris: 259:-

41

NoK_Forskola_2021_201207.indd 41

2020-12-07 10:05


ÖVRIGT

Pedagogisk dokumentation • Varför är pedagogisk dokumentation ett värdefullt Utvecklas och lära verktyg? tillsammans • Hur kan man använda sig av pedagogisk dokumentation utveckla Hur kan pedagogisk dokumentation användas somför grund iatt ett utforskande arbetssätt? verksamheten tillsammans med barnen? I boken går författarna igenom syftet med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt och ger dig som pedagog stöd för att arbeta utforskande tillsammans med barnen.

Författarna diskuterar ett utforskandeBoken arbetssätt med nyfiexempel kenheten som innehåller många konkreta och levande från verksamheten i förskolan. Med hjälp av övapröva-uppgifter och reflektionsfrågor som finns drivkraft. I boken finns vardagsexempel olikatillsammans förskolor och refldenektionsi bokenfrån kan ni i arbetslaget arbeta vidare och utveckla pedagogiska verksamheten. Till boken finns också verktyg för dokumentation att ladda ner. frågor till dig som pedagog. Boken är uppdaterad efter Lpfö 18 och nu finns två nya kapitel, ett om undervisning i relation till pedagogisk dokumentation samt om övergången till skolan. Till boken finns även extramaterial i form av pdf. Där finns en verktygslåda med samlade reflektions- och observationsverktyg samt en kostnadsfri studiehandledning. Logga in på nok.se för att ladda ner. Författarna är alla tre verksamma inom olika förskoleenheter i Uppsala där Gunilla och Erika arbetar med med pedagogiskt utvecklingsarbete och Leicy med estetiska lärprocesser.

Gunilla Essén är förskollärare, pedagogista och föreläsare. Erika Björklund är pedagogista och sitter i

styrelsen för Reggio Emilia Institutet. Leicy Olsborn Björby är konstnär och atejerista.

AN

Den liggande åttan används som symbol för attinspirerar processerna i ständig rörelse. FÖRSKOLESERIEN till nya arbetssätt ochär metoder i det

DR

A

UP

PL

A AG

N

FÖRSKOLESERIEN

Pedagogisk dokumentation ANDRA UPPLAGAN  Gunilla Essén  Erika Björklund  Leicy Olsborn Björby

Utvecklas och lära tillsammans Pedagogisk • Vad är pedagogisk dokumentation?dokumentation

AN

A DR

UP

PL

A AG

N

FÖRSKOLESERIEN

Pedagogisk dokumentation Utvecklas och lära tillsammans

Reviderad med två nya kapitel.

Studiehandledning

dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande.

Pedagogisk dokumentation

ISBN 978-91-27-44217-7

Gunilla Essén Erika Björklund Leicy Olsborn Björby

9 789127 442177 Pedagogisk dokumentation ANDRA UPPLAGAN  Gunilla Essén  Erika Björklund  Leicy Olsborn Björby

Pedagogisk dokumentation

Utvecklas och lära tillsammans

Hur kan pedagogisk dokumentation användas som grund i ett utforskande arbetssätt? I boken går författarna igenom syftet med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt och ger dig som pedagog stöd för att arbeta utforskande tillsammans med barnen. Boken innehåller många konkreta och levande exempel från verksamheten i förskolan. Med hjälp av övapröva-uppgifter och reflektionsfrågor som finns i boken kan ni i arbetslaget tillsammans arbeta vidare och utveckla den pedagogiska verksamheten. Till boken finns också verktyg för dokumentation att ladda ner.

Författarna är alla tre verksamma inom olika förskoleenheter i Uppsala där Gunilla och Erika arbetar med med pedagogiskt utvecklingsarbete och Leicy med estetiska lärprocesser. Gunilla Essén är förskollärare, pedagogista och föreläsare. Erika Björklund är pedagogista och sitter i styrelsen för Reggio Emilia Institutet. Leicy Olsborn Björby är konstnär och atejerista.

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande.

AN

DR

A

UP

PL

AG

AN

FÖRSKOLESERIEN

Pedagogisk dokumentation Utvecklas och lära tillsammans

Författare: Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby

Gunilla Essén Erika Björklund Leicy Olsborn Björby

ISBN 978-91-27-44217-7

Pedagogisk dokumentation

9 789127 442177

Best. nr: 27-45818-5

Natur & Kultur Studiehandledning från www.nok.se

1

Pedagogisk dokumentation © 2019 Gunilla Essén, Erika Björklund, Leicy Olsborn Björby och Natur & Kultur ISBN 978-91-27-442177

Ett fantastiskt lärorikt och roligt arbetssätt som gynnar både barn och pedagoger.

Kostnadsfri studiehandledning

Sid: 128 Pris: 259:-

Systematiskt kvalitetsarbete – på alla nivåer Hur kan vi synliggöra och säkerställa den kvalitet som uppstår i det vardagliga mötet på förskolan? Alla som arbetar i förskolan måste enligt skollagen arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Men, vad innebär det egentligen? Vilka ingredienser består systematiskt kvalitetsarbete av och hur tar vi vara på det vi redan gör? Boken innehåller en mängd konkreta exempel från förskoleverksamheter och förslag på uppgifter och reflektionsfrågor för diskussion inom arbetslaget. Till boken finns även extramaterial i form av pdf:er med underlag för de olika delarna i kvalitetsarbetet samt en kostnadsfri studiehandledning. Logga in på nok.se för att ladda ner. FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Systematiskt kvalitetsarbete kvalitetsarbete

Enligt skollagen måste alla förskolor arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Så vad innebär det egentligen? Vilka ingredienser består systematiskt kvalitetsarbete av och hur tar vi vara på det vi redan gör? Med den här boken vill författarna visa hur det systematiska kvalitetsarbetet ska och bör beröra alla och göra skillnad för barnen, på alla nivåer. Det systematiska kvalitetsarbetet är något som påverkar alla som arbetar i förskolan, men på olika sätt och med olika syften. Boken innehåller en mängd konkreta exempel från förskoleverksamheter och förslag på uppgifter och reflektionsfrågor för diskussion inom arbetslaget. Till boken finns även extramaterial i form av pdf:er med underlag för de olika delarna i kvalitetsarbetet. Författarna Gunilla Essén och Leicy Olsborn Björby arbetar med förskoleutveckling i Uppsala. Gunilla är pedagogista och Leicy ateljerista. De är båda aktiva föreläsare och har tidigare skrivit boken Pedagogisk dokumentation i Förskoleserien.

Systematiskt kvalitetsarbete Gunilla Essén  Leicy Olsborn Björby

Systematiskt – på alla nivåer

FÖRSKOLESERIEN

Systematiskt

kvalitetsarbete – på alla nivåer

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det

dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande. ISBN 978-91-27-45141-4

Gunilla Essén Leicy Olsborn Björby

Författare: Gunilla Essén, Leicy Olsborn Björby

9 789127 451414

Systematiskt kvalitetsarbete_cover_hela.indd Alla sidor

2018-10-12 10:42

Natur & Kultur

Systematiskt kvalitetsarbete Best. nr: 27-45141-4 Sid: 96

Kostnadsfri studiehandledning

Pris: 259:-

42

NoK_Forskola_2021_201207.indd 42

2020-12-07 10:06


t ig t flit amhe ” t e rks ut­ h e sa m r v t f å i erk ”I vå en at ör vi miljö v ” et el: het 8 b lär ord xemp öjlig pfö1 n rik t ne­ n e v ä t i l l c h m l i g t L en e . t in ra r n e a n o d ” t g har vi ch sag rmiljö en en vi bar ga sätt t som i plane där n i r l t r v M dn s värld hang o rik lä sätt”. rbjude å månar vi al e, allt allt de inte ä l i n p e a n k b å Ut rskola ammanarnen ega olik dning cka sig et menll ska s r ocks det som l ö a i h s i f y a n b t v r t b ia l å a g I ik vi m fa ut utt sam vi sä . ter l i o juder ig på I vår tt få verk som g om t vill ärare d ma iktig t­ erb cka s ga: ” ten a vår a, allt ldnin g, de skoll n me en v utsät lika r i tr y llet sä lighe tar om rskol Utb isnin n för öte en ä n för av o m j n stä mö i pra en fö r för. der v s av e nga de. D sätt e er sig erka en, n led må an ga v d öt el n m och är v riva isera m u N t d an m juda tt lär mån anvä r. Sa dram tig d o s o s n ete det at Likvärdighet rb är det rälför barnen? påvadeinnebär org nas ss – vad ll e och vik bär och räk roce sig e er ti ckså llärar tivit kt, fö å en . i p e k d r s Vilka komponenter bör fi nnas i förskolan för att vi o t a o a e on r rsk de ont ock atiska fö in t yrd kan m l n ä skapa s ön o ra ig k l är situ fö nlikvärdighet? e s haå lförutsättningar att e som m r j D il rn . dä pla dagl mta ings än rm ba en ingbegreppet en äFörfattarna p ssa r visn grepden L ndra ninglyfter n i sina med undervisning, s i ng inspirerande e v d i e a l l r r professionella pedagogen och en d i b e e m k och i utb und plats h he t vec en un dare afor lärmiljö som de nycklar som kan låsa iupp vägen dit. del g för och la oc och u inte ket v met t c exempel Boken n komånga v konkreta en etoch ial från nin utgår ter förs nsbre – me tt my nda som et, genomgående för refl ektion och ä e y ma llan tifi o nnsgefrågor n v så a n ing apl vis­ a in me oinom allt r att ildn l par nder a diskussion rm ldnarbetslaget. r f ä i tb til r u olik ö in ufitbnns ng . Fen ä Till boken kostnadsfri studiehandiockså r ss u n av bildn sning ka o mme an, lan ä r och m ledning att U ladda nok.se. i via l o t r vner n e t e ä m s s a em de v i t t å l orm ed un kar där s r allt a där m n an m o bru aply hålle itarn n sås verk par som Tygb lane h sam det gen. lärop de oc nin ar ur läran kola. del den, förs vä r oc h hem

ÖVRIGT

En likvärdig förskola

FÖRSKOLESERIEN

– alla barns rätt

kan kap

D em

okrat

Na tur v

i

e ten s

s am ld r a För ä

– alla barns rätt

I NG

Spr

åk

v er

ati k

Ma tem

En likvärdig förskola :28

ISN

-06

FÖRSKOLESERIEN

Författarna menar att alla barn måste få mötas av professionella pedagoger som bedriver god undervisning i en stimulerande lärmiljö. I boken delar de med sig ur sin ”skattkista” av beprövad erfarenhet och ger konkreta verktyg för att göra förskolan mer likvärdig. En förskola där utbildning och undervisning stödjer alla barn, oavsett vem de är. Boken innehåller många exempel från praktiken. Det finns också genomgående frågor för reflektion och diskussion i arbetslaget att använda för att utveckla likvärdigheten i din egen förskola. Till boken hör en kostnadsfri studiehandledning som du laddar ner via nok.se.

Evelina Weckström är förskollärare och ateljerista och arbetar som biträdande förskolechef i Huddinge kommun. Maria Klasson är förskollärare och ateljerista och före detta förskolechef. Hon arbetar nu med

– alla barns rätt

tillsyn av fristående verksamheter i Huddinge kommun.

onell Professi pedagog

God undervisning

ISBN 978-91-27-45411-8

9 789127 454118

Stimulerande lärmiljö

ig ärd

Maria Klasson

En likvärdig förskola

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande.

Författare: Evelina Weckström, Maria Klasson

Evelina Weckström Maria Klasson

En likvärdig förskola_cover.indd Alla sidor

2019-03-06 12:47

En likvärdig förskola

Natur & Kultur Studiehandledning från www.nok.se

1

En likvärdig förskola © 2019 Maria Klasson, Evelina Weckström och Natur & Kultur ISBN 978-91-27-45411-8

2

tse

la

Evelina Weckström

FÖRSKOLESERIEN

tex

Best. nr: 27-45411-8 Sid: 128

n_

o rsk

ll

En likvärdig förskola – alla brans rätt Evelina Weckström Maria Klasson

Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning i förskolan. Men vad innebär det i praktiken? Vad är det alla barn har rätt till?

God undervisnin g

En likvärdig förskola

e Stimulerand lärm iljö

Studiehandledning

– alla barns rätt

Evelina Weckström är förskollärare och ateljerista och arbetar som biträdande förskolechef i Huddinge kommun. Maria Klasson är förskollärare, ateljerista och 86 före detta förskolechef. Hon arbetar nu med tillsyn av fristående verksamheter 86 i Huddinge kommun. dd .in

sione Profes g peda go

UN

DE

RV

2

En likvärdig förskola

o cti

11

-03

9 01

Kostnadsfri studiehandledning

Pris: 259:-

v

En

lik

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. LPFÖ 18

Demokrati! Teori och praktik i förskolan Förskolan ska arbeta för att barnen ska förstå vad demokrati är, pedagogerna ska göra det på ett demokratiskt vis och målet är att barnen ska bli demokratiska medborgare. Men hur ska pedagogerna göra? Författarna vill med boken belysa vikten av att aktivt ta ställning för demokratin i förskolans utbildning. Stor vikt läggs på förhållningssätt och reflektion. I boken finns genomgående belysande exempel från verksamheten och frågor för diskussion i arbetslaget. Till boken finns även en studiehandledning som kostnadsfritt kan laddas ner via nok.se.

FÖRSKOLESERIEN

Studiehandledning

Demokrati! FÖRSKOLESERIEN

Demokrati! Teori och praktik i förskolan

Författarna Jenni Nilsson och Mimmi Örberg är båda utbildade förskollärare och har tidigare arbetat som pedagogiska utvecklare i Uppsala kommun. För närvarande arbetar de som kursledare och undervisar inom uppdrags- och förskollärarprogrammet. Utöver det arbetar Jenni som processledare inom ickediskrimineringsfrågor och Mimmi som specialpedagog.

Jenni Nilsson Mimmi Örberg

Natur & Kultur

Författare: Jenni Nilsson, Mimmi Örberg Demokrati! Best. nr: 27-45781-2 Pris: 259:-

Kostnadsfri studiehandledning

43

NoK_Forskola_2021_201207.indd 43

2020-12-07 10:06


ÖVRIGT

Estetiken i praktiken Vad? Hur? Varför? Boken belyser estetik i förskolan utifrån de didaktiska frågorna och är indelad i tre huvudrubriker: Vad är estetik, Varför behövs estetiken och Hur gör vi med estetiken. Boken ger svar på varför de estetiska uttryckssätten är en viktig del i det vardagliga arbetet i förskolan.   Syftet med boken är att få dig som pedagog att känna lusten, glädjen och motivation till skapandet och estetikens alla olika uttryckssätt, att våga prova, undersöka och experimentera! I boken får du nödvändiga verktyg för hur man på förskolan kan arbeta och utvecklas i de olika estetiska uttryckssätten för att ta steget mot en adekvat estetisk kompetens. I boken finns genomgående exempel från verksamheten samt frågor för reflektion och diskussion i arbetslaget. Till boken finns en studiehandledning som kostnadsfritt kan laddas ner som extramaterial.

Eva Tuvhav Gullberg Författare: Eva Tuvhav Gullberg Estetiken i praktiken Sid: 112

Eva Tuvhav Gullberg har erfarenhet som förskollärare, ateljerista och projektledare för Skapande skola. Eva är konstnär och har en universitetsutbildning inom bland annat digitala och estetiska processer.

Best. nr: 27-45898-7 Pris: 259:-

44

NoK_Forskola_2021_201207.indd 44

2020-12-07 10:06


ÖVRIGT

En giftfri förskola – vägledning och enkla åtgärder Vi omges av kemikalier i vår vardag, både nyttiga och skadliga, och särskilt utsatta för skadliga ämnen är barnen. En giftfri förskola kan inte skapas över en natt men vi kan ganska enkelt minska mängden skadliga kemikalier i barns vardag! Den här handboken vänder sig till alla yrkesverksamma inom förskolan. Den ger handfasta råd för hur vägen mot en giftfri förskola kan se ut. Förslagen på åtgärder är indelade i tre nivåer beroende på resurser och engagemang. Åtgärderna är överskådligt organiserade i kategorier som Äta, Skapa, Leka och Sova. Till materialet finns även diskussionsfrågor och kopieringsunderlag. Logga in på nok.se för att få tillgång till kostnadsfritt extramaterial.

Författare: Anne Lagerqvist Handbok för en giftfri skola Best. nr: 27-44625-0 Sid: 58 Pris: 245:-

Författare är Anne Lagerqvist, som har doktorerat inom miljötoxikologi och intresserar sig för hur skadliga ämnen i vår omgivning påverkar oss och vad vi kan göra åt problemen. Hon har tidigare arbetat med regeringsuppdraget Giftfri förskola och arbetar nu med projektet Kemikaliesmart förskola på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Handledning vid kris i förskolan FOTO: TOVE FALK OLSSON

– när det som inte får hända ändå händer I de flesta förskolor inträffar varje år oförutsedda händelser som drabbar både barn och personal. Det kan vara olyckor, hot, våld, dödsfall eller allvarliga sjukdomar. Det är därför av stor vikt att ha handlingsplaner som är enkla, strukturerade och som ger handfasta råd för att snabbt kunna skapa ordning och lugn i en krissituation.

Vill du komma i kontakt med författarna? Besök www.barnlivraddning.se Författare: Nina Rahm, Ulla Magnusson

Här finns handlingsplanerna du behöver när det som inte får hända ändå händer. Genom ett enkelt fliksystem är det lätt att hitta rätt handlingsplan. Korta texter och tydliga bilder beskriver hur du som personal ska agera vid till exempel ett dödsfall, en olycka eller hur du går tillväga när du misstänker att ett barn far illa.

Handledning vid kris i förskolan Best. nr: 27-43599-5 Sid: 48 Pris: 329:-

Beprövad erfarenhet i förskolan – en metodbok Boken beskriver hur beprövad erfarenhet kan se ut och utveckla verksamheten i förskolor. Genom tydliga, konkreta redskap och spännande exempel vill författarna inspirera alla som arbetar i förskolan att på olika sätt bepröva sin erfarenhet – som ett sätt att utmana, utveckla och stimulera både medarbetare och barn. Författare: Bim Riddersporre, Magnus Erlandsson Beprövad erfarenhet i förskolan

Lyssna på Bim Riddarsporre i Akademiska kvarten - om mindset i förskolan och skolan.

Best. nr: 27-82357-0 Sid: 176 Pris: 313:-

45

NoK_Forskola_2021_201207.indd 45

2020-12-07 10:06


ÖVRIGT

Kalendrar Väggkalendern Väggkalendern är i A3-format med veckouppslag med gott om skrivplats och alla namnsdagar. Först i kalendern finns också världsreligionernas helgdagar samt mall med födelsedagskrona och födelsedagståg. Kalendern passar bra att hänga exempelvis i hallen för att ge föräldrarna insyn i verksamheten.

Planeringskalendern Planeringskalendern är i A5-format och är tänkt att användas av dig som pedagog eller hela arbetslaget för att planera verksamheten. Varje uppslag visar en vecka.

Förskolans väggkalender 2021-2022 Best. nr: 27-45942-7 Pris: 215:Förskolans planeringskalender 2021-2022 Best. nr: 27-45963-2 Pris: 135:-

46

NoK_Forskola_2021_201207.indd 46

2020-12-07 10:06


ÖVRIGT

Medveten motorisk träning Med boken Medveten motorisk träning vill författarna ge pedagoger i förskola och förskoleklass kunskap om och vägledning i att arbeta medvetet med barns motorik för att gynna fortsatt lärande. Om barnet har god motorisk utveckling har det också fått bra grund och förutsättning för fortsatt lärande. Boken går i linje med aktuell hjärnforskning som betonar vikten och betydelsen av motorisk funktion för barns utveckling och inlärning. Författarna har under många år utarbetat ett arbetssätt som gynnar varje enskilt barns motoriska utveckling. De elva motoriska grundrörelserna beskrivs i rörelsepasset tillsammans med övningar som kan användas för att träna dem. Hjärnåttan är en bank med motoriska övningar och lekar att använda i verksamheten. Varje övning är kopplad till vilka sinnen, reflexer och lärandeområden som tränas.

Författarna Karin Andréason och Gustav Bärgaskörd är verksamma på Förskolan Grinden och har under många år utarbetat ett medvetet arbetssätt som gynnar barnens motoriska utveckling. De har upplevt att alla barn och framförallt barn med kognitiva, sociala och empatiska svårigheter har haft hjälp av deras övningar och lekar på förskolan. Författare: Karin Andréason, Gustav Bärgaskörd Medveten motorisk träning

Kostnadsfritt extramaterial Medveten motorisk träning fortsätter på webben! Här finns filmer och en mängd pdfer.

Best. nr: 27-44513-0 Sid: 80 Pris: 309:-

Yoga i förskolan Yoga i förskolan ökar barnens välbefinnande och ger dig som pedagog ett verktyg att skapa lugn och koncentration i gruppen. Övningarna utvecklar koncentration, uthållighet, koordination och ledarskap. Materialet består av 20 kort med positioner/övningar och en handledning. Tanken är att pedagogen kan leda yogan med hjälp av korten eller att barnen kan använda korten själva. I handledningen får du som pedagog tips på hur ni kan använda korten och stöd i ditt ledarskap. Där finns också en yogasaga och en meditationssaga. När du köper boken har du också tillgång till Yogakorten i digitalt format (via inloggning på vår hemsida). Digitala bilder ingår Kostnadsfritt extramaterial Yoga i förskolan fortsätter på webben! Här finns Yogakorten i digitalt format.

Vill du veta mer? Besök www.skolyoga.se eller maila filippa@skolyoga.se Författare: Filippa Odevall Yoga i förskolan Best. nr: 27-44242-9 Sid: 28 s, 20 kort Pris: 275:-

Sitta stilla som en groda Mindfulnessövningar för barn 5–12 år (och deras föräldrar) I boken Sitta stilla som en groda lär sig barn med hjälp av mindfulness – medveten närvaro – att pausa ett ögonblick, hämta andan och känna efter vad de behöver här och nu. De enkla mindfulness- och meditationsövningarna hjälper barnen att hitta ro, slappna av, öka sin koncentration, somna lättare, hantera svåra känslor, och bli mer tålmodiga och närvarande.

Författare: Eline Snel Översättning: Bitte Wallin Sitta stilla som en groda Best. nr: 27-81791-3 Sid: 128 Pris: 145:-

47

NoK_Forskola_2021_201207.indd 47

2020-12-07 10:06


ÖVRIGT

Veterinären som var rädd för hundar Hjälp barnen att övervinna sina rädslor Spindlar, mörker eller att gå vilse – det finns mycket som barn kan vara rädda för. Ibland blir rädslan så stark att barnet inte vågar göra det som hen egentligen vill. Men du som vuxen kan hjälpa barnet att bli modigare! Veterinären som var rädd för hundar är skriven för barn i åldern 3– 8 år. Den baseras på vetenskapliga metoder som används i KBT och hjälper dig att prata med barn om rädslor – och om hur de går att övervinna.

Hösten 2021 utkommer uppföljaren Stjärnan som var rädd för publiken som stöttar barn med social ängslan. Håll utkik!

Författare: Lars Klintwall Illustratör: Amanda LeCorney Veterinären som var rädd för hundar Best. nr: 27-82695-3 Sid: 48 Pris: 135:-

Interkulturellt arbete i förskolan – Med läroplanen som grund Med avstamp i förskolans uppdrag och i resonemang om bland annat kommunikativa processer, jämställdhet, traditioner, religion och tidsuppfattning diskuterar författarna de centrala delarna i ett interkulturellt förhållningssätt. Utifrån händelser i förskolans vardag och med stöd i forskning ges ett flertal handfasta råd och verktyg för att ett interkulturellt arbete ska fungera fullt ut och berika verksamheten.

Digitalisering i en förskola på vetenskaplig grund I förskolans läroplan, som gäller från 1 juli 2019, förstärktes mål och riktlinjer kring digital kompetens. Den här boken hjälper både blivande och verksamma förskollärare med hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan.

Utmanande lärande i förskolan I boken Utmanande lärande i förskolan visar James Nottingham och Jill Nottingham hur pedagoger på ett konkret sätt kan främja ett utforskande arbetssätt. Med hjälp av nyskapande modeller, strategier och övningar synliggörs hur vi kan använda vårt inflytande för att främja en god undervisningsverksamhet i förskolan.

Författare: Jonas Stier, Bim Riddersporre Interkulturellt arbete i förskolan Best. nr: 27-82272-6 Sid: 160 Pris: 205:-

Författare: Susanne Kjällander, Bim Riddersporre (red.) Digitalisering i en förskola på vetenskaplig grund Best. nr: 27-82433-1 Sid: 351 Pris: 280:-

Författare: James Nottingham, Jill Nottingham Översättning: Eva Sundmyr Utmanande lärande i förskolan Best. nr: 27-81781-4 Sid: 265 Pris: 275:-

48

NoK_Forskola_2021_201207.indd 48

2020-12-07 10:06


ÖVRIGT

Att undervisa för livslångt lärande Didaktiska perspektiv Om vi betraktar lärande som en process som utvecklas under hela livet – ja, då borde vi också aktivt undervisa och förbereda våra elever för ett livslångt lärande. Att undervisa för livslångt lärande tar ett unikt helhetsgrepp genom att visa på samspelet inom och mellan ämnen i en utbildning för en gemensam, hållbar framtid. Den innehåller rikligt med undervisningsverktyg och modeller.

Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan I den praktiska metodboken Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser visar författarna hur estetiska ämnen som drama, musik och bild, kan bredda våra möjligheter att förklara och uppleva naturvetenskap och teknik. Teori varvas med praktiska exempel och övningar som integrerar ämnesområdena och lockar till samspel och lek.

Författare: Barbro Westlund Att undervisa för livslångt lärande Best. nr: 27-82687-8 Sid: 216 Pris: 185:-

Författare: Cecilia Axell, Helene Berggren, Johanna Frejd, Frans Hagerman, Alma Jahic Pettersson, Alma Memisevic, Ulrika Sultan och Fredrik Jeppsson Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan Best. nr: 27-82361-7 Sid: 136 Pris: 225:-

Att motverka rasism i förskolan och skolan Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar forskning att rasism tar sig en rad olika uttryck på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser. I den här boken beskrivs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Här behandlas också olika sätt att förstå och analysera rasism, och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. Samarbetet med Forum för levande historia ger oss möjlighet att erbjuda onlinekursen kostnadsfritt för alla användare. Kostnadsfri onlinekurs Samarbetet med Forum för levande historia ger oss möjlighet att erbjuda onlinekursen kostnadsfritt för alla användare. Läs mer och få tillgång till kursen på nok.se/attmotverkarasism

Finns även som kostnadsfri onlinekurs!

Författare: Emma Arneback, Jan Jämte Att motverka rasism Best. nr: 27-81989-4 Sid: 170 Pris: 275:-

Fem gånger mer kärlek Forskning och praktiska råd kring föräldrar och barn Fem gånger mer kärlek, eller med andra ord: att ge sina barn fem gånger så mycket positiv uppmärksamhet som tjat, tillsägelser och gränssättning är ett förhållningssätt som ger stor utdelning! Den här boken visar hur man som förälder gör detta. Det är en handfast och konkret guide med exempel och övningar, med väl förankrad forskning i ryggen. Principerna kommer från KBT, och bygger på tillämpad forskning om föräldraskap.

Författare: Martin Forster Fem gånger mer kärlek Best. nr: 27-08870-2 Sid: 282 Pris: 236:-

Traumatisering hos barn En handbok Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer påverkar och hindrar barn i deras utveckling. Men med stöd och behandling på rätt nivå och ett bra bemötande kan vi minska de negativa konsekvenserna efter utsatthet och bidra till varaktig förbättring.

Författare: Sofia Bidö, Moa Mannheimer och Poa Samuelberg Traumatisering hos barn Best. nr: 27-81897-2 Sid: 400 Pris: 458:-

49

NoK_Forskola_2021_201207.indd 49

2020-12-07 10:06


FÖRSKOLESERIEN

rdig Förskoleserien inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande. Till Förskoleserien finns kostnadsfria Studiehandledningar.

S. 4

FÖRSKOLESERIEN

FÖRSKOLESERIEN

En likvärdig förskola

En digitalare förskola

– alla barns rätt

S. 44

S. 41

S. 28

S. 43

Utmana de yngsta

Upptäck, undersök och utforska

ione Profess g pedago ll

e Stimu lerand lärmiljö

God undervisning

Evelina Weckström

S. 43

S. 34

Utvecklas och lära tillsammans

Hur kan pedagogisk dokumentation användas som grund i ett utforskande arbetssätt? I boken går författarna igenom syftet med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt och ger dig som pedagog stöd för att arbeta utforskande tillsammans med barnen. Boken innehåller många konkreta och levande exempel från verksamheten i förskolan. Med hjälp av övapröva-uppgifter och reflektionsfrågor som finns i boken kan ni i arbetslaget tillsammans arbeta vidare och utveckla den pedagogiska verksamheten. Till boken finns också verktyg för dokumentation att ladda ner.

Författarna är alla tre verksamma inom olika förskoleenheter i Uppsala där Gunilla och Erika arbetar med med pedagogiskt utvecklingsarbete och Leicy med estetiska lärprocesser. Gunilla Essén är förskollärare, pedagogista och föreläsare. Erika Björklund är pedagogista och sitter i styrelsen för Reggio Emilia Institutet. Leicy Olsborn Björby är konstnär och atejerista.

FÖRSKOLESERIEN inspirerar till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande.

Pedagogisk dokumentation ANDRA UPPLAGAN  Gunilla Essén  Erika Björklund  Leicy Olsborn Björby

Pedagogisk dokumentation

Karin Persson-Gode

Katrin Jäverbring

Maria Klasson

AN

DR

A

UP

PL

A AG

S. 25

N

FÖRSKOLESERIEN

Pedagogisk dokumentation Utvecklas och lära tillsammans

S. 42

FÖRSKOLESERIEN

Samspel i barngruppen

Gunilla Essén Erika Björklund Leicy Olsborn Björby

ISBN 978-91-27-44217-7

S. 42

Empatiskt ledarskap

Karolina Olsson Newman

9 789127 442177

S. 6

FÖRSKOLESERIEN

S. 29

S. 12

50

NoK_Forskola_2021_201207.indd 50

2020-12-07 10:07


pa en trygg invänjning pü fÜrskolan?

r fĂśr att kunna bygga en god relation med barnen?

g underlag fĂśr hur ni tillsammans i arbetslaget

ch hur ni kan samarbeta med fÜräldrarna

Att bĂśrja fĂśrskolan Gunilla Niss

rja fĂśrskolan

Att bĂśrja fĂśrskolan

FĂ–RSKOLESERIEN

en fÜrsta delen är en teoretisk bakgrund

nvänjningen, anknytning och olika erfarenheter handlar om allt som kan vara bra att tänka

ER invänjningen.

konkreta exempel ur verksamheten och aget.

fĂśrfattare och legitimerad

arbetat länge med handbildning av personal inom

kola.

betssätt och metoder i det bildar verksamma pedagoger ens utveckling och lärande. ISBN 978-91-27-44734-9

Gunilla Niss

9 789127 447349

2017-05-05 15:11

S. 29

S. 6

S. 15

S. 12

S. 35

S. 34

S. 24

S. 24

S. 22

S. 14

FĂ–R SKO

FĂ–RSKOLESERI EN

LE

an ledn ey a d S ing Empatiskt Enngsta e y tud d ig it a la skap ledar Dengsietha re fĂś is rs U g i barngruppen n k Samspel o o o g la tm ti Ped a menta m andle d e y ana u k o d ok dn ng sta r ing

AG A

PL

AN

AG

PL

A

UP

W ec

ks

trĂś

m

Ku ltu r Na tur &

na 18 41 45 27

.indd over En

likvä rdig

fĂśrsk ola_c

Alla

FĂ–R

SKO

Â

St ud ieh En an lik dle oc vä dn h Na rd ig ing tu frü r & fÜrsk ola n ww Ku ltu r ISB Š 20 w.no 19 k.s N Ma e 97 ria 891 -27- Klas 45 son, 41 1-8 Eveli

4118 7-45 91-2 978-

EN

ISBN

RI

91

SE

2

10:4

78

DR

AN

1

7 12:4 6 2019 -03-0

Ev el Mar ina W ia ec Kl ks as trĂś so m n

EN RI SE LE KO RS FĂ–

gf Ăśrs ko la

EN

LE

g

RI

2

9

er

SE

KO

–a lla ba rns rätt

rb

-10-1

dag LES Mar bitr fÜrs och liga arb ERI tills fÜre dett ia Klas äda kollärar ger yn etet EN kom av a tips son nde fÜrs e pü insp och mun frist fÜrskole är och fÜrs irera üen kole atel . idÊe kola r till che fÜrs de che jeris verk f. Hon kollärar f r som n. Ser nya ta i sam e och Hudding främ ien arbetss hete arbe tar atel jar fortbild ätt e ri bar Hud nu med jeris nen ar verkoch met ta ding s utve e sam ode ri ckli ma det ng och pedago sidor lära ger nde .

iĂ–

2018

Alla det barn i pra har rätt

m

LE

RS

r ltu Ku

ktik FĂśr en? till en fatt Vad som arn likv är ärd bed a me de det ig rive nar me utb alla r att d ver bar ildn kty sig ur god alla und n har ing g und bar i erv fĂśr att sin â€?sk erv n rätt fĂśrskol attk isning mĂĽste Bok isning gĂśr till? an. en gĂĽe fĂĽ i en stĂś a fĂśrs istaâ€? Me nde innehĂĽ dje n vad kola av bep stim mĂśtas att uler n me ller r alla av utv frĂĽg inn rĂśv or stu eck r likv ad ande profess ebä fĂśr mĂĽnga barn, die erfa r lärm refl han la likv ion exe oavsett ärdig. ren ekt ärd dle mp ion het iljĂś. I ella ped En igh dni fĂśrs och el frĂĽn vem ete och bok ng de som n i disk ger en del agoger pra är. kola du din ege uss kon där ktik ar lad kre utb en. n fĂśrs ion i dar ildn ta Det arb ner kola ing etsl fi via age nns och ock nok . Till bok t att .se. anv sĂĽ gen en Eve hĂśr änd om lina en a och Wec kos fĂśr kstr tna kom arbe tar Ăśm dsf som och mun ri är .

im

KO

by n Ăśr sĂŠ Es n Bj or nilla lsb Gu y O ic Le

& tur Na

En fĂś r l i k v – al s är la ba k o rns la d ig rätt

M

RS

FĂ–

En fÜ r l i k v s k ä rd ol a i g

N

R IE

SE

LE KO RS FĂ–

rby

n

BjĂś

so

orn

ils

Ku ltu r

FĂ–

!

te m ar

iN

sb y Ol eic  L

14

nn

– p

14

10:05

Je

sĂŠn

45

4 141-

8

Es

27

-09-1

illa

de

2018

un G

Go

ti

n

g nin

n-

N

rsso

sk ola

R IE

Pe

ra

if Ăśr

SE

rin

LE

ok

pr ak tik

KO

Ka

7-45

91

Na tu r&

h

at i!

EN

13:12

91-2

78

Stu d En iehan lik dled vä rdi ning

RI

RS

m

SE

2018-12-19

978-

Natur & Kultur Na tur &K ult ur

LE

ts s Sy aliteĂĽer k vĂĽ alla niv

Natur & Kultur

9

nd,

Jäverbring

ISBN

Natur

r

sido

r ltu Ku

rklu a BjÜ 77 Erik 421 Ên, e 27-4 Ess ok.s illa -91w.n 9 Gun ww N 978 frün Š 201 ur ISB ing ledn ntation ur & Kult and ume Nat Studieh gisk dok rby och ago n BjÜ Ped bor y Ols Leic

1

EN

FĂ–

Alla

& tur Na

tur & Kul

KO

dok

Katrin

RS

kt t i s te m a rb e

2017-11-01 14:14

ndd

177

RI

led nd skt e ha ati et die b Stu tem sar t s Sy alite t sk kv at i b e t e

ste tsa Sy alitvĂĽeer ni

43

ela.i

442

kv

55

Karolina Olsson Newman

er_h

127

la ü al – p

5543

44

FĂ–

De

te. rbe tstsa lite kvalite kva kt atiskt atis tem system tet rbe d sys tür tsa systeme bes lite ser eta an, kva . Det ien arb kol ? ka üer red lor atis niv i fÜrs ing an gÜr r sko tem alla fÜr Vilka red sys , pü arbeta och vi ? alla er det nen det gen et. het ste som hur bar pü ntli lag am mü a rks visa d fÜr ar alla ets en ege vara olik eve arb de vi rna llag r det erk lna m kol tar sko skil atta püv g fÜr fÜrs n ino igt innebä hur fÜrf gÜra som erla . sio Enl frün vill ot ten vad av och el och kus d und en rby Sü mp dis alla är nüg a syf bok är BjÜ ete exe fÜr :er me illa Üra olik tet här orn arb ta va gor pdf ber rbe med Gun kre y Olsb . av tsa d den bÜr a akti sala kon ionsfrü Leic lite t och Me och büd agogisk ngd ekt i Upp är i form och a kva a sät ska ng Ped mä refl Ên De rial tisk olik en ckli ta. Ess en ate ma pü illa utve jeris vit bok ller er och ram n ehü gift a Gun kole y atel skri . me n ext inn e fÜrs Leic arn tet. gar rien en pü upp äve fatt med och rbe tidi lese FÜr Bok nns a etar har sko slag en fi litetsa arb agogist och i FÜr fÜr bok i kva ion ped läsare a Till arn fÜre umentat del

27

SE

yn gst

91

LE

de

9 789127 451094

00

17-7

978-91

89 9 7

Utm ana

27 45 42

_cov

Alla sidor

7-44

78

5420-0

9 789 1

ĂŠn Ess nd illa Gun BjĂśrklu BjĂśrby a Erik Olsborn y Leic

-27-442

ISBN

n-G

n

9 ISBN 978-91-27-4 Alla sidor

ISBN 978-91-27-45109-4

KO

n Per sso

Kla sso

91-2

nya arbetssätt och metoder i det En digitalare fÜrskola_cov er.indd fortbildar verksamma pedagoger dagliga arbetet pü fÜrskolan. Serien barnens utveckling och lärande. och ger tips och idÊer som främjar

RS

RIEN

a K ari

ria

978-

rbete

Ma

r ltu Ku

sidor

ISBN

OLESE

Up ptä ck ,u nd ers Ük oc hu tfo rs Te ka or io c

i det ger er ago . tod me a ped nde och lära ätt ksammoch etss ver ling ar arb bild utveck nya s fort till ar nen ien irer Ser bar n. jar insp

& ur at N

Alla

tetsa kvali

m

ard w

e_yn

tiskt

trĂś

Ed

fÜrs utem are fÜrskole koll kola skri läro iljÜ stra ärar med n Tekn i FÜrs vit bÜc teg e och ik elsf fÜre kole kern med Ürfa och rien kval läsa a

Upp ttar Naturve , ERI re sam pris ger arbetet EN täck itetsutve och tens t Akt et tips har ! pĂĽ insp Lärk kap ivite och Lära cklin och fĂśrs irera an . g. idĂŠe kola r till i kate Ă…r 2017 tsko rt i nde r som n. Seri nya gor in FĂśrsvann främ en arbetss Kari jar fortbild ätt kola n bar . nen ar verkoch met s utve sam ode ri ckli ma det ng och pedago lära ger nde .

Katrin Jäverbring är fÜrskollära erfarenhe t inom re med fÜrskolan. müngürig och arbetar fÜr närvarand Hon är även handledar e som utbildarefÜreläsare, e i digitala Cove verktyg r_3s_ och Utma i Stockholm s stad. na_d

ema

cks

eta

ESERIEN

Syst

gn A

s

och

FĂ–RSKOL

dagliga inspirerar gsta. arbetet indd pü fÜrskolan till nya arbetssät och ger tips och t . idÊer som Serien fortbildar och metoder i det verksamm främjar barnens utveckling a pedagoger och lärande.

dag ger och

n

handleder hon om empatiskt ledarskap.

FĂ–RSKOLESERIEN inspirerar till

tarna la där lingsa FÜrfat i Uppsa fÜreutveck er och enhet ogiskt . i ogista pedag cesser , pedag och sitter rnCover_3s_Empatiskt ledarskap2.indd med ka lärpro llärare Olsbo ogista estetis är fÜrsko är pedag tet. Leicy und a EssÊn BjÜrkl Emilia Institu Gunill o ista. . Erika Reggi atejer läsare en fÜr är och styrels är konstn BjÜrby

er i det oger metod och pedag sätt e. mma arbets verksa lärand och ldar till nya erar fortbi utveckling ns Serien N inspir SERIE fĂśrskolan. r barne KOLE främja pĂĽ som FĂ–RS arbetet a idĂŠer daglig tips och ger och

varit verksam som Karolina Olsson Newman har länge med kollegorna pedagog inom fÜrskolan. Tillsammans fÜreläser och i projektgruppen Samspel som lyfter

kola främ EN fĂśrs som ERI r LES t pĂĽ idĂŠe SKO arbete och FĂ–R liga tips

We

enkla svar eller â€?quick fix-metoderâ€? Vi tror inte att det finns nĂĽgra genvägar, som pedagog. Men, det finns goda fĂśr att utveckla sin samspelande fĂśrmĂĽga och lära av, och det finns nycklar, verktyg strävanden och fĂśrhĂĽllningssätt att del. den här boken vill vi bidra med vĂĽr modeller att använda som stĂśd. Med Karolina Olsson Newman

e

na

ra h lä s oc ckla Utve

och fÜrskolans läroplan.

FĂ–RSK

od

Ev eli

kande

utfors

oc h ut fors ka

ring

t

i ett

by

rät

grund

använ

BjĂśr

ns

som

som ation ment ment k doku utforskande a gogis k doku arbet peda gogis med peda fÜr att kan ten Hur m syftet gog stÜd amhe igeno ssätt? peda verks finns arbet tarna dig som pel frün rügor som pedagür fÜrfatoch ger de exem tionsf kla den att n. I boken ssätt levan reflek utvec barne llning ation eta och med ter och e och fÜrhü ment ppgif mans a konkr a vidar fÜr doku tillsam müng ÜvaprÜva-u arbet yg üller mans verkt av n inneh hjälp t tillsam finns ocksü Boke . Med slage lekolan fÜrsko Till boken ni i arbet i fÜrs olika n kan amheten. r med inom i boke verks mma arbeta ka med tre verksa a och Erika Leicy gogis och är alla ner. Gunill rbete ladda ation

ans mm tillsa

de rsĂśk

en I bok fÜr sko tvü en für ürin la som uto gar du tips mh pü utm olik us. till att hur a Du ana Gen ämnes für upptäc du r de kan i arb omgüe om ocksü ka, allr und ska en etsl nde rüden a yng ersÜ pa en age i bok utif mängd ka milj t. rün sta och en Ü bar finns de allrafÜrslag utfo som Med nen rska stim pü refl ekt yngsta akt uler ut? , fÜr den ivit büd ion här att e ino ar ettete sfrü bar ver bok tolk r gor nen mh ksa och en s per inom us mh a läro att har plan ete disk spe läroplan och jag n ni en ktiv ute vela och ska ens ra . t tills par kop ge er am tills pla ver ma am ns ma den till ktyg ns den Kari Kar med äve n Pers in Per de yng n son Kari arbe sso -Go sta. tat n-G lek n har som de är ode tidig och fÜrs

orn

all a bra

das

Utveck

r ser

pĂĽ olika et digital sätt att kompete pedagog arbeta ns och med digitala iskt perspekt du fĂĽr exempel verktyg, iv. Du fĂĽr och inspiratio bĂĽde ur ett praktiskt n kring producen hur du ter och och stĂśttar hur du tar även barnen att bli delaktiga upp program kan skapa stimulera informat mering och aktiva ionskunn och datalogis nde digitala ighet. Genomg kt tänkande lärmiljĂśer. Boken ĂĽende samt mediei boken och resonem fi och ang i arbetslagnns frĂĽgor att utgĂĽ ifrĂĽn FĂ–R et vid refl SKO dag ektion, samtal liga LES

FĂ–

FĂ–RSKOLESERIEN

Hu

EN

cy Olsb

la –

k gogis tion Ped a mentaammans u lära tills doklas och

d  Lei klun

fĂśr sko

a rh tro g de! Ja rĂśm d

EN

a BjÜr n  Erik

vär dig

amĂścke ksilderb Bmoed b

l

RI

illa EssĂŠ

lik

tar

SE

N  Gun

Studiehandledningarna laddar du kostnadsfritt ner pĂĽ nok.se/forskoleserienstudiehandledningar

En

RS

LE

AGA

k r Bo lde bi

FĂ–

KO

ERI

rin Jäverb

EN

En digita fĂśrskola lare

LES

Digital kompete ns har blivit inte längre ett uttalat en früga uppdrag huruvida hur. Hur fÜr fÜrskolan ska vi tolka digitala verktyg fÜrskolep det nya ska använda , och det är uppdrag erspekti et? Vad v, och hur s utan istället är digital kan vi skapa en digitalar kompetens ur definieras ett e fÜrskola? begrepp

I boken tips

Newman

RI

RA UPPL

SE

n AND

LE

ikter fÜr hur du kan fÜrhülla dig till konfl I boken für du som pedagog verktyg Du für även ta del av konkreta och till barns gränser, behov och känslor. och observationer. Boken bygger exempel som utgür frün dokumentationer litteratur nära koppling till forskning, annan pü beprÜvad erfarenhet och har en

tatio

R

g in d dn le me d n al a r ieh mt ke ud sa Ăśc St b

som barnens fĂśrtroende och en kontakt Med ett empatiskt ledarskap fĂĽr du samspel i barngruppen. leder till ett utvecklande och tryggt

men

FĂ–

O SK

n De

SKO

re fĂśrskol a Kat

FĂ–R

Samspel i barngruppen

SE

ete

LE

N

sarb

KO

R IE

t Upp ma n täck , un a d En digitala

RS

N

Empatiskt ledarskap Karolina Olsson

FĂ–

d a ed tati dle tig P men an k okuEmpatiskt d ieh svi ledarskap d Stu liv k R IE

SE

tet

UP

KO

ali kv

A

RS

AN

FĂ–

kt tis

DR

EN

ma

SE RI

ste Sy

KO LE

sk doku gogi Peda

Missa inte studiehandledningarna som finns till ett flertal av bÜckerna i FÜrskoleserien.! Handledningarna är tänkta att användas som utgüngspunkt fÜr att genom samtal och praktiska Üvningar fü en fÜrdjupad insikt kring respektive boks innehüll. Vürt mül är att stÜtta arbetslagets gemensamma kompetensutveckling.

EN

N

FĂśrskoleseriens studiehandledningar

LES ERI

Studieh g Studiehandledning andledn dnin inSgt andle skap En dig ledar hn t atisk ie Emp d u italareU udieh St ke gisk g fĂś n o tmrskoala nd le ag ni U on FĂ–RS

51

NoK_Forskola_2021_201207.indd 51

2020-12-07 10:07


Titelregister A

L

ABC-klubbens appar..................................................... 9 Aktivitetskort, Naturvetenskap i förskolan................... 25 Aktivitetskort, Samspel och empati i förskolan............ 28 Aktivitetskort, Matematik i förskolan........................... 22 Aktivitetskort, Språk i förskolan..................................... 8 A till Ö Kopieringsunderlag......................................... 10 Att börja förskolan....................................................... 29 Att motverka rasism..................................................... 49 Att undervisa för livslångt lärande............................... 49

Leka prata äta.............................................................. 27 Lyft fram matematiken................................................. 22 Lärande lek i utemiljö.................................................. 24 Läroplanen utifrån tre Totte-böcker............................. 14 Läsa, skriva och räkna i förskolan................................. 38 Läsförståelse i förskolan............................................... 12 Läshoppet...................................................................... 9 Läsnyckeln..................................................................... 8

B

Matematikundervisning i förskolan.............................. 21 Material och materialitet............................................. 41 Medie och informationskunnighet.............................. 35 Medveten motorisk träning......................................... 47

Beprövad erfarenhet i förskolan................................. 45 Beteendeproblem i förskolan...................................... 27 Bilderbokens mångfald och möjligheter 2:a utgåvan............................................................. 15 Bilder för dialog........................................................... 11 Bildkort till Före Bornholmsmodellen............................ 7 Boksamtal med bilderböcker...................................... 15 Bygg barns ordförråd.................................................... 6

D Demokrati.................................................................... 43 Den livsviktiga leken.................................................... 28 Digitalisering i en förskola på vetenskaplig grund...... 48

E Empatiskt ledarskap.................................................... 29 En digitalare förskola................................................... 34 En likvärdig förskola.................................................... 43 En ny kompis............................................................... 33 Estetiken i praktiken.................................................... 44

F Fem gånger mer kärlek............................................... 49 Flerspråkighet................................................................ 6 Före Bornholmsmodellen.............................................. 7 Försenad utveckling.................................................... 26 Förskolans planeringskalender 2021– 2022................. 46 Förskolans väggkalender 2021– 2022......................... 46 Förskoleserien............................................................. 50 Förskoleseriens studiehandledningar.......................... 51

H Handbok för en giftfri skola......................................... 45 Handledning vid kris i förskolan.................................. 45

I Interkulturellt arbete i förskolan.................................. 48

K Kompisaffischer........................................................... 30 Kompisar handdockor................................................. 33 Kompisböcker............................................................. 30 Kompisböcker, handledning och inspiration............... 31 Kompisböcker baserade på Barnkonventionen.......... 32 Kompisböcker för de yngsta....................................... 31 Kompistatueringar....................................................... 33

M

N Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan........................................... 49

P Pedagogisk dokumentation........................................ 42 PULS/Samtalsbilder..................................................... 23

R Retoriklek i förskolan................................................... 11 Rum i förskolan............................................................ 39 Rutan och Randan....................................................... 21

S Sagoklassiker............................................................... 13 Sagor att berätta och leka........................................... 14 Sitta stilla som en groda.............................................. 47 Språkarbeta................................................................... 4 Surfplattan utomhus.................................................... 34 Surpflattan som pedagogiskt verktyg......................... 35 Svenska som andraspråk i förskolan............................ 12 Svårigheter med socialt samspel................................. 26 Systematiskt kvalitetsarbete........................................ 42

T Tecken......................................................................... 12 Tofsingarna.................................................................. 23 Traumatisering hos barn.............................................. 49 Tydliggörande pedagogik i förskolan.......................... 27

U Undervisning i förskolan.............................................. 38 Uppdrag språk och matematik.................................... 20 Upptäck naturvetenskap i förskolan............................ 24 Upptäck matematiken i förskolan................................ 20 Upptäck språket i förskolan......................................... 10 Utmana de yngsta....................................................... 25 Utmanande lärande i förskolan................................... 48

V Veterinären som var rädd för hundar........................... 48 Väpplarna.................................................................... 16 Värt att veta om koncentrationssvårigheter................ 26 Värt att veta om språkstörning...................................... 5

Y Yoga i förskolan........................................................... 47

52

NoK_Forskola_2021_201207.indd 52

2020-12-07 10:07


Illustration: Maja Säfström

Vi skräddarsyr lösningar efter dina behov. Rådgivning, demo eller workshop? Hör av dig till oss så hjälper vi till att hitta läromedel som passar just er – tryckt, blended eller heldigitalt.

Catharina Frischenfeldt-Bååth Försäljningschef catharina.baath@nok.se

Natur & Kultur är Sveriges första klimatneutrala förlag! På Natur & Kultur har vi i flera år arbetat aktivt med att minska vår klimatpåverkan. Under 2020 nådde vi vårt mål att bli ett klimatneutralt förlag, något vi tänker förbli kommande år. Nu fortsätter vi arbetet med att minska vår klimatpåverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen genom vår utgivning och göra vad vi kan för att tillsammans med kunder, samarbetspartners och hela branschen arbeta för en hållbar framtid. Läs mer på nok.se/klimat

nok-katalog-2021-förskolan-tryck.indd 3-4

Sofia Löfström Kundansvarig Läromedel: Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten 076-307 31 69 sofia.lofstrom@nok.se

Karl Karlsson Kundansvarig Läromedel: Uppsala och norra Stockholm 076-546 86 71 karl.karlsson@nok.se

Magnus Pettersson Kundansvarig Läromedel: Stockholm stad, södra Stockholm och Gotland 076-546 87 07 magnus.pettersson@nok.se

Christin Nordberg Kundansvarig Läromedel: Värmland, Örebro län, Västmanland och Sörmland 072-538 81 91 christin.nordberg@nok.se

Towe Emerén Kundansvarig Läromedel: Östergötland och utland 073-328 00 96 towe.emeren@nok.se

Sofie Almström Kundansvarig Läromedel: Västra Götaland, Halland och Jönköpings län 070-221 83 93 sofie.almstrom@nok.se

Anne Öhlander Kundansvarig Läromedel: Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län 070-271 60 75 anne.ohlander@nok.se

Therese Pietilä Kundansvarig Akademi: Psykologi och Pedagogik 08-453 86 00 therese.pietila@nok.se

Beställ!

Priser

Kundsupport

Skola/kommun eller utbildningsföretag: Beställ på nok.se Avtalskund: Har din skola/kommun återförsäljaravtal? Beställ via er läromedelsdistributör. Privatkund: Beställ på nok.se

Priserna gäller till och med 31/12 2021 och är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella justeringar. Fullständiga försäljningsvillkor finns på nok.se/villkor

Vill du ha råd eller behöver teknisk support? Vi på kundsupport hjälper dig! E-post: kundsupport@nok.se Telefon: Telefon: 08-453 87 00 Supportguider och hjälp: support.nok.se

2020-12-09 13:42


ISBN: 9789127459663

nok.se

nok-katalog-2021-förskolan-tryck.indd 1-2

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.

2020-12-09 13:41