Page 1

Gipuzkoan, 2012ko otsailean Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuko Diputatu jaun agurgarriari.

Gipuzkoako basoetarako laguntza arauak ezartzen dituen Dekretua aldatzeko eskaera A.- Gaur eguneko egoeraren balorazioa Azken baso-inbentarioak erakusten duenez, Gipuzkoako azaleraren herena (77.645 ha) landare arrotzen landaketen estaltzen dute, hain zuzen Gipuzkoako zuhaitzek estaltzen duten azaleraren 2/3. Baina, egun landaketa horien jabeek eta Gipuzkoan duten elkarteak onartzen dute landaketa horietako egurraren ustiaketa ez dela errentagarria. Errentagarritasunaren gabezia hau izanda ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko basoetako administrazioak diru publikoarekin lagundu ditu egur ustiaketa hauek, eta horretarako, ustez Gipuzkoako basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko balio beharko lukeen Foru Dekretuaz (D.F. 77/2008) baliatu da. Foru dekretu horren izenaren baitan ezkutatzen den ironia gustu txarreko burla bihurtu zen Foru Aldundiko erantzuleak berak beste Foru Dekretu bat (5/2010) argitaratu zuenean aurrekoa aldatuz, zeinarekin diru publikoarekin ez dira landaketa horiek eta horien zaintzarako gastuak bakarrik ordaindu, baizik baita insignis pinuaren matarrasak ere. Hori bai, aitzakia bezala gaixotasunentzako balizko arrisku fitosanitarioakn eta izurriteak erabiliz. Helburua basoetarako osasun-politika koherentea balitz, politika horrek egun indarrean dauden legeak betearaziz (Fusarium...) hasi beharko luke, Nafarroako Gobernuak egin zuen bezala (317/2007, 319/2007 Foru Aginduak), eta ez ostrukaren politika eginez Gipuzkoan bezala. Hemen ebidentziak ukatu eta derrigorrezko jakinarazpena duten gaixotasunen, Fusarium edo antzekoen, hedapena ezkutatzen baita; ezin da onartu administrazioak berak datuak ezkutatzea eta egun indarrean dagoen legeak ezartzen dituen neurriak hartzeari uko egitea. Azpimarratu beharrekoa da Nafarroako Gobernuak 2007an egun indarrean dagoen osasunlegedia betez, Kantauri isurialdean pinuak landatzeko diru-laguntzak kendu zituenetik lursail hauetan ez duela pinu bakarra ere landatu ez lurjabe pribatuek eta ezta publikoek ere. Hortik ondoriozta daiteke hainbeste aldarrikatzen den pinuen errentagarritasuna zertan gelditzen den diru-laguntza publikoak kentzen direnean. Baina gaixotasun eta izurriteekin jarraituz, Gipuzkoako Foru Aldundia urtero, eta diru publikoarekin, pinudi pribatuetako pinuetako prozesionarioa hiltzeko airezko tratamenduak ordaintzen ari da, bide batez eta modu bereizi gabean Gipuzkoako mendiak kutsatuz. Eta ez da bereizi gabeko aire-fumigazio hauek gure natur ingurunean duten eragina ebaluatzeko ahalegin txikienik ere egin.


Ingurunean zuhaitz landaketa hauek duten eragina Gipuzkoako barne alde osoan basoak desagertzerainokoa izan da, gutxieneko neurria duten baso mantxak Araba eta Nafarroako mugetan zokoratu dira. Honi, egur ustiaketarako egiten diren matarrasen kalte larriak, gure mendien maldak milaka zatitan moztu eta horien higadura eragiten duten milaka eta milaka Km-tako baso pisten irekitzeak (hauek ere diru publikoarekin lagunduta), monolaborantza hauetako pestiziden erabilera etengabea etabar gehitzen badizkiogu, ondorengoa ondoriozta daiteke: Gipuzkoako inguru naturala kaltetzen duen eragilerik nagusiena bere mendietan gauzatzen ari den basoetako politika dela. Gezurra dirudi inolako lotsarik gabe bere buruari “Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza” deitzen dion gure administrazioko Zuzendaritzak mantentzea eta ahalbidetzea gure natur ingurunean kalte handiena eragiten ari diren baso-jarduerak, eta ondorioz, Gipuzkoako Foru Aldundia izatea Gipuzkoako basoak berreskuratzeko oztoporik nagusietan. Eta hau guztia kontuan hartuta dituen eskuduntzengatik gure Natura zaintzearen arduraduna izan behako lukeenean. Bitartean, gelditzen diren baso apurren, zeinetarik ia guztiak Habitaten Arteztarauari jarrituz garrantzia komunitariokoak izendatu diren, kontserbazioegoera negargarria hobetzeko ez da euro bakarra ere bideratzen. Juxtu kontrakoa, pistak eraikitzen jarraitzen da, diru publikoaz baliatuz, noski, balizko egur-ustiaketa defizitarioen izenean. Egoera eskandalagarri honen aurrean, premiazkoa da baso politika errotik aldatzea, eta hasteko, Gipuzkoako mendiak pinuz betetzeko bideratzen den diru publikoa benetan Gipuzkoako basoak zaindu, hobetu eta ugaritzen lagunduko duten ekimenetara bideratzea, orain arteko basoen aurkako politika ezkutatzeari uko eginez behin eta betiko. Horretarako premiazkoa da Gipuzkoako basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru-laguntzak arautzen dituen abenduaren 9ko 77/2008 FORU DEKERUTA, eta berau aldatzen duten ondorengoak aldatzea. Gainera, 2006ko urriaren 20ko 7/2006 FORU ARAUA, Gipuzkoako Mendiak, aldatzeko prozesua abiarazi behar da, arau horretan oinarritzen baita aipatutako dekretua.

B.- Basoetarako laguntzen Foru Dekretuak eskatzen dituen premiazko aldaketak:

1.- Lagungarri diren jardueren artean «Natura 2000» sarearen eta 2000/60/CE Arteztarauaren (urarena) kudeaketarakoak, diru-laguntza agroanbientalak eta produktiboak ez diren inbertsioetarakoak sartzea, jabe pribatuentzat zein tokiko administrazioentzat. Gutxienez aurrekontuaren %b 30a bideratu beharko litzateke jarduera horietarako. Dekretu hau, bere lehen atalean Europar Batasunak FEADER Programaren bidez kofinantziatzen dituen diru-laguntzetan oinarritzen da, beraz aipatutako jarduerentzako dirulaguntzak barneratu behar lituzke. Gipuzkoa Natura sarea 2000 18 Garrantzia Komunitarioko Lekuk (LIC) osatzen dute, eta Hegaztientzako Babes Bereziko Gune (ZEPA) batek. Horiek guztiek 40.000 Ha baino gehiago okupatzen dituzte, eta hein handi batean, baso lurrak dira. Eremu horien kudeaketaren eskumena Foru Aldundiak du, eta gehienak jabe pribatuen eta tokiko gobernuen esku daudenez, diru-laguntza hauen bidez Foru Aldundiak jabe pribatuei


kudeaketan lagunduko die. Kudeaketa-jarduera hauetako asko LIC horien Kudeaketa Planetan definitu dira, eta hasierako onespena jaso dute.

2.Basozainentzako aholkularitza-zerbitzuen erabilerarako laguntzen artean landaketetarako ez diren Planak sartzea, basoetako habitat eta espezieen hobekuntzan lagunduko duten Planak, alegia.

Basozainak ez dute zertan egurra ekoiztera eta saltzera mugatu beharrik, nahiko balute, lurjabe pribatuen zein Udalek, euren lurrak habitat naturalen kontserbazio eta berreskurapenerako erabiltzeko aukera izan beharko lukete, batez ere euren lurrak Natura 2000 Sarearen barruan badaude. Horregatik, baso naturalen berreskurapena, basoetako habitaten kontserbazio-egoeraren hobekuntza, fauna eta flora basatiaren populazioak hartzeko gaitasunaren emendioa, putzuak eta urmaelak egitea, eragin nabaria duten mendipisten eta antzeko azpiegituren berreskurapen ekologikoa ... eta antzeko helburuak dituzten Planak diruz lagundu beharko lirateke. Gainera, jarduera hauek lehenetsi beharko lirateke egur-ekoizpenera baino bideratuta ez dauden Planen aurrean. 3.- Bideak eta mendi-pistak egitea diruz lagungarri diren jardueretatik kentzea. Garai bateko bide eta pistak indartzea eta gaur eguneko ustiaketa-moduetara egokitzea. Gure mendietako maldak txikitzen dituzten milaka kilometrotako pistak Gipuzkoako beste azpiegitura guztiak baino kalte ekologiko handiagoa eragiten ari dira. Onartezina da pista hauek egiteko diru publikoa erabiltzen jarraitzea. . 4.- Diruz lagungarri diren jardueretatik kentzea: nekazal lurretan lehen aldiz landaketak egitea Ezin da ulertu gure Aldundiak nekazal lurrak zuhaitz-landaketa bihurtzeagatik dirua ematea Gipuzkoan benetan falta direnak elikagaiak sortzeko nekazal lurrak direnean. Galera hori zuhaitz landaketengatik diruz laguntzea zuzendu beharreko inkongruentzia da. 5.- Diruz lagungarri diren jardueretatik kentzea: tratamendu ongarriztapenak eta birbalorazio energetikorako biomasaren bilketa.

fitosanitarioak,

Harrigarria dirudi gure mendietan plagizidak ta ongarri sintetikoak erabiltzea diruz laguntzea. Jakinda, gainera, horiek eragin dezaketen kutsadura ez dela ebaluatzen eta kontrolatzen. Antzeko zerbait gertatzen da biomasaren bilketarekin. Gure lurraldeko mendietan egur hilaren falta energiaren eta materia organikoaren ziklo ekologikoak apurtzen ari da. Jarduera hauek debekatu beharko lirateke duten eragin ekologiko handiarengatik, baina lehen pausu bezala bederen, bioaniztasunaren aurkako ekimenak diruz publikoz laguntzea saihestu beharko genuke.


6.- Gipuzkoako basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru-laguntzak arautzen dituen otsailaren 23ko 5/2010 Foru Dekretua, zeinak abenduaren 9ko 77/2008 foru Dekretua aldatzen duen, bertan behera uztea.

Aldaketa honen helburu bakarra insignis pinu helduek osatutako pinudien matarrasa bidezko ustiapenak diruz laguntzea da, errentagarritasun gehiago eman dezaten. Guztion dirua horretarako erabiltzea jasanezina da, batez ere aitzakiatzat horretarako balizko gaixotasunak sortzeko arrisku fitosanitarioak eta izurriteak hartzen badira, legedi fitosanitarioa betetzea saihestuz. Dekretu honen premiazko aldaketak egiteaz gain, beharrezkoa da Foru Aldundiak pinuaren prozesionariaren kontrako fumigazioak ez errepikatzeko konpromisoa hartzea bi arrazoi nagusiengatik:

- Gure mendietako bioaniztasunean ekintza honek eragiten dituen kalte larriak. - Ezin da onartu Administrazioak errentak jasotzea helburu duten jabe pribatu batzuen landaketetan izurri eta gaixotasunen kontrako tratamenduak diru publikoarekin ordaintzea. Jabe pribatuak dirua lortzea helburu legitimoa da, baina ekintza horrek ez du zerikusirik guztion ondasunekin diru publikoz laguntzeko. Alarma soziala bezala erabili izan diren arrazoiak lurjabe pribatuak beren ekintzen ondorioen jabe egiteko erabili behar lirateke, eta ez orain arte egin den bezala, landaketa pribatuak diru publikoz onbideratzeko.


Solicitud urgente para la modificación del Decreto de ayudas forestales en Gipuzkoa A.- Valoración de la situación actual

Tal como refleja el último inventario forestal, la tercera parte de la superficie de Gipuzkoa (77.645 ha) está cubierta por plantaciones de especies exóticas, lo que supone las 2/3 partes del terreno arbolado de Gipuzkoa pero, hoy día, hasta hasta los propietarios forestales y su asociación en Gipuzkoa reconocen la falta de rentabilidad económica en el aprovechamiento de madera de estas plantaciones. Ante esta falta de rendimiento, la administración forestal de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha subvencionado con dinero público estos aprovechamientos madereros, sirviéndose de un Decreto Foral que, supuestamente, está destinado al mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques de Gipuzkoa (D.F. 77/2008). La ironía que encierra este título se convierte en burla de mal gusto cuando los mismos responsables de la Diputación llegaron al colmo, publicando otro Decreto Foral (5/2010), que modifica el anterior, para subvencionar, con dinero de todos, ya no sólo la plantación y cuidados que requieren estos cultivos, sino también las matarrasas de pino insignis, excusándose en un supuesto riesgo fitosanitario de enfermedades y plagas. Si la intención fuera la de hacer una política de sanidad forestal mínimimente coherente, ésta debería iniciarse con el cumplimiento de las leyes vigentes (Fusarium,…), tal como ya hizo el Gobierno de Navarra (Órdenes Forales 317/2007, 319/2007), y no con la política del avestruz que se está haciendo en Gipuzkoa, negando las evidencias y ocultando la expansión de enfermedades de declaración obligatoria como Fusarium o similares; no puede admitirse que la propia Administración oculte datos y se niegue a tomar las medidas que impone la legislación vigente. Es interesante reseñar que desde que, en 2007, el Gobierno de Navarra, cumpliendo la legislación sanitaria vigente, eliminó las subvenciones a la plantación de pinos en su vertiente cantábrica, ni propietarios particulares ni públicos han vuelto a plantar un sólo pino en estos terrenos. Ésto puede darnos una idea de la tan cacareada rentabilidad de los pinos cuando fallan las subvenciones públicas. Pero siguiendo con estas enfermedades y plagas, la Diputación Foral de Gipuzkoa está pagando todos los años, otra vez con dinero público, el tratamiento aéreo para matar la procesionaria de los pinares de propietarios particulares, envenenado de paso e indiscriminadamente los montes de Gipuzkoa. Y ni siquiera se ha tenido el detalle de intentar evaluar el impacto que provocan estas fumigaciones aéreas indiscriminadas en nuestro medio natural. Los impactos de estos cultivos forestales sobre el medio han llegado al punto de que los bosques han desaparecido de todo el interior de Gipuzkoa y que los únicos supervivientes de cierto tamaño queden acantonados en los límites con Araba y Nafarroa. Si a ésto añadimos los graves impactos que causa el aprovechamiento maderero mediante matarrasas, la


construcción de miles y miles de kilómetros de pistas forestales (también subvencionadas con dinero público) que cortan en mil pedazos y erosionan las laderas de nuestros montes, la masiva utilización de pesticidas en estos monocultivos,..., debemos concluir que la política forestal que se está llevando a cabo hasta ahora en Gipuzkoa es la práctica que mayor daño está causando a su medio natural. Resulta paradójico que la financiación pública de esta Dirección de nuestra administración, que sin rubor se llama a sí misma "Dirección de Montes y Medio Natural", sea el sustento y la base de las prácticas forestales que mayor deterioro están provocando a nuestro medio natural y que, en consecuencia, la Diputación Foral de Gipuzkoa resulte ser el principal impedimento para la recuperación de los bosques en Gipuzkoa. Y eso que, por las competencias legales que ostenta, sería en teoría la encargada de cuidar nuestra Naturaleza. Y mientras tanto, en los pocos bosques que quedan y que, en su mayor parte, han sido declarados por la Directiva Hábitats como de interés europeo, ni un solo euro para mejorar su bochornoso estado de conservación, al contrario, seguir construyendo pistas forestales, con dinero público faltaría más, para supuestos aprovechamientos deficitarios de madera. Ante esta situación de auténtico escándalo, es urgente iniciar un cambio radical en la política forestal y que, para empezar, el dinero público que se destina a llenar de pinos los montes de Gipuzkoa cambie de destino para servir al mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques de Gipuzkoa, y no sólo, como hasta ahora para maquillar una política contra los bosques. Para ello es necesario proceder de forma urgente a la modificación del DECRETO FORAL 77/2008, de 9 de diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques de Gipuzkoa y los Decretos posteriores que lo modifican. Además, hay que iniciar el proceso para modificar la NORMA FORAL 7/2006, de 20 de octubre de 2006, de Montes de Gipuzkoa, en la que está basado este Decreto.

B.- Cambios urgentes exigidos en el Decreto Foral de ayudas forestales:

1.- Incluir entre las actuaciones subvencionables las ayudas a la gestión de la red «Natura 2000» y otras relacionadas con la Directiva 2000/60/CE (del agua), así como ayudas agroambientales y otras dedicadas a las inversiones no productivas, tanto para propietarios particulares como para administraciones locales, destinando a estas ayudas el 30% del presupuesto como mínimo. Este Decreto se basa, en su primera parte, en subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea mediante el Programa FEADER, por lo que debería incluir este tipo de ayudas. En Gipuzkoa la red Natura 2000 está formada por 18 Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) y 1 Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que, en conjunto, abarcan más de 40.000 Ha, que, en buena parte, corresponden a terrenos forestales. Como la gestión de esos espacios es competencia de la Diputación Foral y como, en su mayor parte, ocupan terrenos en propiedad tanto de corporaciones locales como de privados,


desde este régimen de ayudas la Diputación Foral subvencionará la colaboración de los propietarios en sus tareas de gestión, muchas de las cuales están ya definidas en los Planes de Gestión de los LICs, que ya cuentan con una aprobación inicial. 2.- Incluir entre las ayudas para la utilización de servicios de asesoramiento por parte de los silvicultores otros Planes aparte de los forestales, que sirvan para la mejora de los hábitats y las especies de los bosques.

Los silvicultores no tienen por qué limitarse a los que producen y venden madera, sino que pueden dedicar sus terrenos, si así lo acuerdan tanto propietarios particulares como Ayuntamientos, a la conservación y mejora de sus hábitats naturales, especialmente si sus terrenos están incluidos en la Red Natura 2000, en la que deben primarse. Por ello deben subvencionarse los Planes que tengan por objeto planificar, por ejemplo, la recuperación de bosques naturales, la mejora del estado de conservación de los hábitats de bosque, de su capacidad de acogida de poblaciones de flora y fauna silvestres, la creación de balsas y charcas, la eliminación de especies exóticas invasoras, la restauración ecológica de pistas forestales y otras infraestructuras impactantes, etc. Además, estas actuaciones deberían ser el primer objetivo de las ayudas frente a las meramente productivas de madera. 3.- Eliminar de las actuaciones subvencionables la construcción de caminos y pistas forestales y la consolidación y adaptación a las actuales formas de explotación de antiguos caminos y pistas.

La construcción de miles de kilómetros de pistas forestales que acribillan las laderas de nuestros montes están causando un impacto ecológico mayor que el de cualquier otra infraestructura en Gipuzkoa, por lo que resulta intolerable que se siga utilizando dinero público para subvencionar su construcción. 4.- Eliminar de las actuaciones subvencionables las ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas No entendemos que nuestra Diputación siga subvencionando la primera forestación de tierras agrícolas, cuando en Gipuzkoa lo que falta son precisamente tierras para el cultivo de productos alimenticios. Subvencionar su pérdida mediante plantaciones forestales es una incongruencia que hay que corregir. 5.- Eliminar de las actuaciones subvencionables las ayudas para tratamientos fitosanitarios, abonados y recogida de biomasa para revalorización energética. Parece increíble que se subvencione la utilización de plaguicidas y de abonos sintéticos en nuestros montes sin que, además, se ejerza ningún control ni evaluación de la polución que provocan. Algo similar ocurre con la recogida de biomasa en un territorio en el que la falta absoluta de madera muerta en el monte sigue destrozando los ciclos ecológicos de la energía y de la materia orgánica. Sencillamente, deberían prohibirse estas prácticas por su severo impacto ecológico pero, al menos como primer paso, no subvencionar prácticas contrarias a la biodiversidad.


6.- Derogar el Decreto Foral 5/2010, de 23 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 77/2008, de 9 de diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques de Gipuzkoa.

La única finalidad de esta modificación es la de subvencionar el aprovechamiento a matarrasa de los pinares de pino insignis ya maduros para darle algo más de rentabilidad. Utilizar el dinero de todos para ésto es sencillamente intolerable, máxime cuando se basa en supuestos riesgos fitosanitarios de enfermedades y plagas, eludiendo el cumplimiento de la legislación fitosanitaria

Además de estas modificaciones urgentes de este Decreto, es preciso que la Diputación se comprometa a no repetir las fumigaciones contra la procesionaria del pino, por dos razones principales: - Los graves daños que causa esta actuación en la biodiversidad de nuestros montes. - No puede admitirse que la Administración se haga cargo, con dinero público, del tratamiento de plagas y enfermedades de unos cultivos particulares cuyo único objetivo es la obtención de unas rentas, legítimas pero que nada tienen que ver con el bien común. Argumentos que se han utilizado como el de la alarma social deberían servir para responsabilizar a los propietarios de las consecuencias de sus actos y no, como se ha hecho hasta ahora, para sanear unos cultivos particulares con dinero público.

Idatzi honen sinatzaileak dira: Arkamurka Natur Taldea Zumaia Natur Taldea Zestoako Natur Taldea Erkaxo, Azpeitiako Natur Taldea Mutriku Natur Taldea Okil Beltza Natur Taldea Haritzalde Osina Natur Taldea Landarlan Natur elkartea Ugatza, ornitologia elkartea Itsas Enara Ornitologia Elkartea Berdeak Ekologistak Martxan Eguzki, antinuklear eta ekologista

Donostian, 2012ko otsailaren 15ean

II. txostena: basogintza dekretua dela-eta  

II. txostena: basogintza dekretua

II. txostena: basogintza dekretua dela-eta  

II. txostena: basogintza dekretua

Advertisement