Page 1

www.naturevo.ro

NOVATEC® CLASSIC

Fertilizant complex de sol, cu eliberare controlată şi conţinut ridicat de oligo şi microelemente.


NovaTec® Classic este un fertilizant complex NPK, granulat, cu inhibitor de nitrificare DMPP. Conține oligo și microelemente: magneziu, sulf, bor, fier și zinc. Eliberarea controlată a îngrășămintelor se referă în special la azot. Studiile se referă în mod deosebit la acest element pentru că el reprezintă pivotul în jurul căruia se “învârt” celelalte macro şi microelemente, precum şi activitatea microbiologică din sol. Azotul (N) este în antagonism cu potasiu (K), bor (B), cupru (Cu), calciu (Ca) şi în interacţiune directă cu magneziul (Mg) şi fosforul (P). Mai mult, acesta este elementul cu cea mai intensă mobilitate.

N disponibil

Apare “foame” de elemente în perioada cea mai critică Curba de consum al plantei Îngrășăminte clasice = 400 kg/ha aplicate în 2 faze (bază + supliment) NovaTec® Classic = 150 kg/ha (singur)

apr

mai

iun

iul

aug

sep

oct

luna

Azotul din NovaTec® Classic este folosit mai eficient și în concordanță cu necesarul de nutriție al plantelor. În cazul îngrășămintelor clasice este posibil să apară “foamea” de azot în perioada cea mai critică a culturii. DMPP (dimetilpirazofosfat) este cel mai nou și evoluat inhibitor de nitrificare descoperit de Compo, prezent exclusiv în îngrașămintele Compo. Eliberare controlată cu inhibitori de nitrificare este atunci când mecanismele de eliberare a azotului sunt reglate prin intermediul enzimelor, bacteriilor sau produselor de sinteză care influenţează activitatea microbiologică şi enzimatică la nivelul solului. Se prelungeşte astfel prezența azotului în formă amoniacală pe o perioadă mai lungă de timp, în funcție de umiditate şi temperatură şi se schimbă raportul dintre microorganismele și enzimele care asigură accesibilitatea nutrienților către plante.

www.naturevo.ro

Activitatea DMPP se prelungește și după această perioadă, astfel că și după 180 de zile, conținutul în azot este mai mare în solurile în care s-au aplicat îngrășăminte cu DMPP. Azotul în formă amoniacală în prezența inhibitorului de nitrificare DMPP face ca nutriția plantelor să fie echilibrată și prelungită cu 4 - 10 săptămâni, în funcție de temperatură și umiditate. Astfel, randamentul de utilizare a azotului de către plante crește, se reduce spălarea acestuia în adâncime sub formă de nitriți / nitrați, precum și pierderile prin evaporarea azotului sub formă de oxizi de azot. Disponibilitatea azotului în fazele critice de creștere a plantelor este mult îmbunătățită. În plus, procesele de fixare a azotului atmosferic și din ploi sunt mult îmbunătățite, astfel că și după recoltare, conținutul solului în azot este mai ridicat acolo unde s-a aplicat NovaTec® Classic. DMPP schimbă complet modul de utilizare a elementelor nutritive de către plante; de aceea, evaluarea consumurilor specifice de nutrienți este complet diferită față de îngrășămintele clasice.


Concentrație

®

Concentrație

®

Perioadă

Perioadă

Compoziția complexă a produselor cu eliberare controlată de tip NOVATEC® favorizează o absorbție mult mai ridicată și echilibrată a tuturor elementelor nutritive și o dezvoltare armonioasă și puternică a aparatului radicular, crește de câteva ori randamentul de utilizare al acestora și îmbunătățește major activitatea microorganismelor folositoare din sol, în detrimentul celor fitopatogene. Prin asigurarea unei nutriții echilibrate, crește și rezistența plantelor la factorii de stres abiotic și biotic.

Absorbția nutrienților (µg/m lungime rădăcină)

Valoare pH Tipul de N

Departe de Rizosferă rădăcină

P

Fe

Mn

Zn

Cu

K

NO3

6,6

6,6

123

55

8

7

1,4

903

NH4 fără NI

5,7

5,6

342

71

20

13

2,0

1127

NH4 + NI

6,6

4,5

586

166

35

19

4,6

1080

În prezența inhibitorilor de nitrificare, randamentul de utilizare al fosforului crește de 3 - 5 ori. La nivelul solului sunt o serie de factori abiotici care perturbă buna desfășurare a proceselor de creștere și dezvoltare în plante, inducând carențe de nutriție și, implicit, dezechilibre metabolice cu repercursiuni grave asupra producției agricole. Prin aplicarea de NovaTec® Classic, multe dintre aceste efecte negative sunt înlăturate. Elemente de stres abiotic și posibilitatea de intervenție cu produsul NovaTec® Classic FACTORI PEDOLOGICI pH basic pH acid Conținut ridicat de materie organică Conținut scăzut de materie organică Soluri calcaroase Soluri sărăturoase Hidroxizi de Fe și Al Exces de fosfor Imobilizare în argilă Soluri nisipoase Drenaj defectuos Compactare

N x x x x

P x x x x x x x

x x

K x x

x

x x x x

ELEMENTE NUTRITIVE Ca Mg S Fe Zn Mn Cu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

În peste 70% din cazurile de stres abiotic generat de elemente pedologice, NovaTec® Classic contribuie la corectarea efectelor negative. În acest mod, plantele pot să se dezvolte la potențialul normal de producție.

B x x x x x x x x x x

Mo x x

x


NOVATEC® CLASSIC 12:8:16 + 10S + 3Mg + ME AVANTAJE •

Spor de producție de 5 - 30% și creșterea calității producției în condițiile pedoclimatice date; Preluarea din sol în cantitate crescută a unor macro și microelemente precum P, Fe, Mn, Zn, Cu – de la 3 până la de 5 ori în cazul fosforului. Planta se dezvoltă mai repede, este mai sănătoasă, mai viguroasă, rezistă mai bine la factorii de mediu, producția este de o calitate superioară; Nutriția continuă și echilibrată cu azot, în concordanță cu nevoile plantei. DMPP asigură o cantitate mai mare de azot pe tot parcursul vegetației; Creșterea și dezvoltarea plantelor are loc armonios, fără sincope, datorită preluării echilibrate a nutrienților din sol; Reducerea pierderilor de azot prin levigare în apa freatică (nitriți, nitrați) sau prin evaporare; Azotul din acest îngrășământ este consumat integral de plantă și este absorbit treptat, evitându-se antagonismele (Ca, K, Cu, B) și stimulând nutriția echilibrată; Reducerea nitriților / nitraților în țesuturile plantelor; Potasiul din NovaTec® Classic este sub formă de sulfat (SOP), fiind ideal pentru culturile sensibile la clor sau pe solurile sărăturate, spre deosebire de formulările cu potasiu din clorură; Împrăștierea produsului este uniformă pe sol pe toată lățimea de lucru a utilajului folosit la fertilizare (datorită uniformității granulelor care au dimensiuni de 2-4 mm); Reducerea dozelor în mod curent cu 20 – 50% și până la de 2 – 3 ori în solurile cu materie organică multă și echilibru aero-hidric corect, comparativ cu fertilizanții tradiționali. Se obține astfel reducerea cheltuielilor de transport, manipulare și aplicare; Datorită formulei sale inovatoare, NovaTec® Classic poate fi aplicat singur; NovaTec® Classic nu este coroziv, nu conține praf și este puțin abraziv.

• • • •

CARACTERISTICI •

Fertilizant complex de sol, cu eliberare controlată, cu inhibitor de nitrificare DMPP și conținut ridicat de oligo și microelemente.

APLICARE ŞI DOZARE • • •

• •

Aplicat ca starter: 75 – 100 kg / ha; Aplicat la sol: 125 – 250 kg / ha pentru culturile de câmp; Aplicat la sol: 200 – 400 kg / ha pentru culturile horticole.

CONŢINUT % Azot (N) Fosfor (P2O5 ) Potasiu (K2O) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Fier (Fe) Bor (B) Zinc (Zn) DMPP (0,80 % din conținutul de Azot amoniacal NH4)

PRODUCĂTOR

• 12,00 8,00 16,00 3,00 10,00 0,06 0,02 0,01 0,056

DMPP schimbă complet modul de utilizare a elementelor nutritive de către plante; de aceea, evaluarea consumurilor specifice de nutrienți este complet diferită față de îngrășămintele clasice. NovaTec® Classic este distribuit în exclusivitate de Naturevo în România. NovaTec® Classic – marcă înregistrată Compo

COMPO

,

Pliant Naturevo Novatec Classic 2017  
Pliant Naturevo Novatec Classic 2017  
Advertisement