Issuu on Google+

eciale Produse sp ricultură pentru o ag durabilă.

A M A G O O O G N O EV

INTE ÎNGRĂȘĂM , COMPLEXE GRANULE TE, COMPACTA RE CU ELIBERA TĂ, CONTROLA DE INHIBITORI E ȘI NITRIFICAR ENTE MICROELEM

CARACTERISTICI Inhibitorul de nitrificare diciandiamida în stare cristalină (DCD) este adăugat în amestecul celorlalte materii prime și apoi sunt compactate împreună - diferit față de alte amestecuri cu DCD. Cedarea azotului se face în principal în primele 60 - 90 de zile, în funcție de temperatura și umiditatea solului, dar în paralel se adaugă azot din atmosferă și sol, datorită îmbunătățirii majore a spectrului și acțiunii microorganismelor.

AVANTAJE ź Reducerea dozelor față de îngrășămintele clasice cu până la de două ori, mai ales în solurile organice; ź Disponibilitatea rapidă a elementelor, dar cu cedarea lentă și controlată a azotului; ź Îmbunătățirea majoră a nutriției pe tot parcursul vegetației – conținut mai ridicat de azot în sol și plante și după

www.naturevo.ro

recoltarea culturii, comparativ cu îngrășămintele clasice; ź Prevenirea pierderilor prin spălare și evaporare; ź Granulele se dizolvă rapid și fac ca elementele nutritive să fie disponibile imediat, dar procesul de încetinire a

eliberării azotului demarează în același timp; ź Modificarea activității microbiologice din sol cu favorizarea nutriției complexe, acumulării de azot și înlăturarea

antagonismelor curente, caracteristice formulelor clasice; ź Îmbunătățirea majoră a absorbției fosforului și a microelementelor datorită acțiunii specifice DCD; ź EVO NGOOO nu conține clor, aspect foarte important, mai ales pentru reducerea efectelor radiațiilor puternice și

creșterea asimilației.


APLICARE ȘI DOZARE Aplicarea îngrășămintelor se face prin împrăștiere la suprafața solului, înainte de pregătirea patului germinativ sau prin încorporarea în sol, în cazul desfundatului sau a variantelor tehnologice cu încorporare la o anumită adâncime. Doze de aplicare: ź 150 - 300 kg/ha pentru culturile de câmp; ź 250 - 500 kg/ha pentru culturile horticole; ź 500 - 1000 kg/ha, în cazul fertilizării de bază pentru culturi perene: viță-de-vie, pomi, păduri, plante ornamentale etc.

CONȚINUT % Compoziție

EVO NGOOO 10:20:10+5S+ME

EVO NGOOO 14:20:0+8S+ME

10,00 20,00 10,00 5,00 0,02 0,01 0,01 0,06

14,00 20,00 0,00 8,00 0,02 0,01 0,01 0,06

Total azot Total fosfor (P2O5) Total potasiu (K2O) Total sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Cupru (Cu) Fier (Fe)

Produsele EVO NGOOO sunt distribuite în exclusivitate de Naturevo în România.

ECHIPA DE CONSULTANȚĂ ȘI VÂNZĂRI NATUREVO BV, HR, CV CJ, SJ, BN, MM CJ, HD, AB, BN, MS BV, CV BV, CV, SB BH AR AR, TM AR, BH, CS, SM, TM DJ, OT, VL MH, DJ

0743 111141 0743 111148 0743 111165 0743 111125 0743 111123 0743 111160 0743 111132 0743 111181 0743 111184 0743 111186 0743 111134

DJ, MH, OT, GJ, VL IF, DB TR, GR AG PH, BZ, AG, IF BR, GL TL, CT CL IL CL, IL TL

0743 111147 0743 111114 0743 111127 0743 111154 0743 111156 0743 111157 0743 111153 0743 111155 0743 111126 0743 111164 0743 111130

AB, SB IL IL, CL, CT VN, BC SV VS NT, IS BT, SV, IS Magazin București Director național vânzări Director tehnic

0743 111169 0743 111172 0743 111128 0743 111131 0743 111171 0743 111159 0743 111178 0743 111139 0743 111120 0743 111144 0743 111124

i n o vat i e

Tehnologii flexibile pentru agricultură

Tehnologii pentru produse agricole fără reziduuri

Soluții tehnologice performante pentru o agricultură durabilă

Str. Ion Urdăreanu 34, București 050688, M: 0743 111180, T: 021 4113656, F: 021 4113409, office@naturevo.ro, www.naturevo.ro


Flyer Naturevo EVO NGOOO 2017