Page 1

SUTE DE SOLUȚII ADECVATE PENTRU RECOLTE BOGATE


SUTE DE SOLUȚII ADECVATE PENTRU RECOLTE BOGATE

MISIUNEA NATUREVO Naturevo identifică nevoile fermierilor din România, cărora le recomandă soluții de calitate sub marca tehnologiilor Flexitechagro® pentru agricultură. • Tehnologiile Flexitechagro® sunt rezultatul cercetării și inovării continue și reprezintă soluții adaptate condițiilor specifice din România și schimbărilor climatice din ultimii ani, pentru realizarea unei agriculturi durabile. • Naturevo sprijină fermierii pentru a obține producții mai mari, mai curate și produse de o calitate superioară, în condițiile menținerii și îmbunătățirii ecosistemelor. • Naturevo oferă valoare adăugată produselor din portofoliu prin asigurarea consultanței pentru problemele fermierilor din toate zonele țării. • Naturevo contribuie la creșterea nivelului de trai și asigură accesibilitate la cele mai noi informații în domeniul nutriției și protecției plantelor.

02


CERCETARE – DEZVOLTARE Activitatea de cercetare și dezvoltare derulată de Naturevo are ca rezultat selectarea și introducerea în programe a produselor care: • Cresc randamentul de utilizare al nutrienţilor; • Reduc consumurile energetice şi de apă ale culturilor; • Cresc rezistenţa plantelor la factorii de stres biotic şi abiotic. Naturevo dezvoltă programe integrate pe bază de teste multiple în locaţii diferite, în funcţie de condiţiile pedoclimatice specifice. Echipa de vânzări și tehnică Naturevo: • Efectuează teste de compatibilitate fizică; • Stabileşte reţete optime, tehnic şi economic; • Elaborează programe adaptate dinamic în funcţie de evoluţia factorilor de producţie (sol, climă, echipamente).

03


SUTE DE SOLUȚII ADECVATE PENTRU RECOLTE BOGATE

CONSULTANȚĂ Specialiștii Naturevo, ingineri și doctori ingineri: • • • • • • • •

04

Efectuează vizite pe teren; Identifică problemele culturilor; Elaborează soluții specifice; Oferă produsele necesare; Urmăresc efectele; Stabilesc măsurile ulterioare; Propun corecțiile necesare; Realizează calculul economic.


PROGRAME NATUREVO

Tehnologii flexibile pentru agricultură

FLEXITECHagro® înseamnă tehnologii flexibile pentru diverse culturi și zone pedoclimatice. Produsele folosite în cadrul programelor FLEXITECHagro® cresc randamentul de utilizare al nutrienților, reduc consumurile energetice și de apă și cresc rezistența plantelor la factorii de stres biotic și abiotic. Aspecte determinante în elaborarea tehnologiilor: • Specificitatea și diversitatea condițiilor de cultură a plantelor (sol, climă, loc etc.); • Dinamica factorilor de producție de-a lungul vegetației; • Potențialul tehnico – economic al fermierilor; • Evaluarea profitabilității; • Respectarea principiilor și recomandărilor de bune practici –> agricultură durabilă; • Asigurarea profitabilității culturii; • Trasabilitatea produsului agricol. 05


SUTE DE SOLUȚII ADECVATE PENTRU RECOLTE BOGATE

PROGRAME NATUREVO

Tehnologii pentru agricultura ecologică

Naturevo este distribuitor autorizat în România de produse pentru agricultura ecologică și pentru comercializarea semințelor ecologice, certificat de Organismul de Certificare AustriaBioGarantie.

06

Sănătatea consumatorilor de produse agricole obținute prin agricultura ecologică și un mediu înconjurător curat sunt cele mai importante beneficii ale folosirii produselor ecologice. Naturevo selectează de la furnizori internaționali produse care sunt pretabile agriculturii ecologice și le recomandă în programele NATUREVO ECO. În acest scop: • Sunt folosite produse cu viteză mare de degradare în sol, mediu, plantă; • Sunt adăugate produse care măresc viteza de degradare a unor pesticide sau fertilizanți; • Sunt folosite produse naturale cu efecte de mărire a rezistenței la infecții și factori de stres; • Este potențată activitatea microorganismelor folositoare, îmbunătățind absorbția selectivă.


PROGRAME NATUREVO

Tehnologii pentru produse agricole fără reziduuri

Obiectivul acestui program este ca în produsele agricole să nu existe reziduuri sau valorile acestora să fie mult sub limitele maxime admise (LMA) prin îmbinarea armonioasă a factorilor de producție. Acest obiectiv poate fi atins prin: • Diminuarea consumului specific al îngrășămintelor de sol; • Creșterea randamentului de utilizare al îngrășămintelor; • Diminuarea impactului negativ al produselor de sinteză asupra ecosistemelor și plantelor / produselor agricole; • Utilizarea produselor pentru protecția plantelor (PPP) cu degradare rapidă și integrală; • Utilizarea produselor speciale de origine biologică, de tip „ecologic”, în special în fazele de pre-recoltare.

07


SOLUȚII DE FERTILIZARE SOL

CEREALE

ÎNAINTE DE SEMĂNAT: • CALCIPRILL® • NOVATEC® CLASSIC • NGOOO

500 – 700 kg/ha 125 – 250 kg/ha sau 150 – 300 kg/ha

ÎN VEGETAȚIE PRIMĂVARA TIMPURIU: • AMOSULF NG • UREE NG • NOVATEC® 40

150 – 300 kg/ha sau 150 – 300 kg/ha sau 125 – 200 kg/ha

BENEFICII:

08

99 Calciprill este un îngrășământ cu Ca, care îmbunătățește major calitatea solului și mărește gradul de absorbție al macroelementelor până la 100% (din ce este disponibil); 99 Toate îngrășămintele au eliberare treptată/controlată și au eficacitate de 2-3 ori mai mare decât îngrășămintele clasice (se schimbă total conceptul element nutritiv / producție); 99 Formulările NG asigură și protecția împotriva insectelor prin efectul repelent.


SOLUȚII PENTRU TRATAMENTUL SEMINȚELOR SOLUȚIE DE STIMULARE A GERMINAȚIEI • • • •

ROOTIP BASIC sau ROOTIP MIX KERAFOL sau KERAMIN K FIGHTER PHOS Fungicid sau insecto-fungicid

1 l/t + 1 l/t + 1 l/t +

BENEFICII: 99 Asigură răsărirea mai rapidă și integrală a semințelor fără pierderi de germinație chiar în condiții dificile (secetă, umiditate în exces, îngheț etc.); 99 Îmbunătățește energia tinerelor plăntuțe, făcându-le mai rezistente la intemperii; 99 Protejează planta în fazele tinere împotriva patogenilor din sol; 99 Mărește capacitatea de înfrățire și rezistența la iernare; 99 Plantele vegetează și în ferestrele din timpul iernii.

09


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE

CEREALE

SOLUȚIE DE PROTECȚIA PLANTELOR ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 1 (al II-lea internod – alungirea paiului) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 • Produse de protecție (fungicid, insecticid, erbicid etc.) + • FIGHTER PHOS • CODICEVO sau MATUREVO sau ENERGEVO • KERAFOL sau KERAMIN K

100 ml/100 l apă + 1 l/ha (opțional) + 3 kg/ha + 1 l/ha (opțional)

BENEFICII:

10

99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecția plantelor; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Mărește energia internă a plantelor făcându-le mai rezistente la acțiunea negativă a factorilor de mediu (băltiri, îngheț târziu, arșiță, secetă etc.); 99 Mărește rezistența la infecții cu patogeni.


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE SOLUȚIE DE PROTECȚIA PLANTELOR ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 2 (etalare stindard – înspicare) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 100 ml/100 l apă + • Produse de protecție (fungicid, insecticid, erbicid etc.) sau COPFORT 1 – 2 l/ha + • FIGHTER PHOS 1 l/ha (opțional) + • OVIPRON TOP 1 l/ha + • EVOBOR 1 l/ha + • MATUREVO sau FINALEVO sau ENERGEVO 3 kg/ha + • KERAFOL sau KERAMIN K 1 l/ha (opțional)

BENEFICII: 99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecția plantelor; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Mărește energia internă a plantelor făcându-le mai rezistente la acțiunea negativă a factorilor de mediu (băltiri, îngheț târziu, arșiță, secetă etc.); 99 Mărește rezistența la infecții cu patogeni. 11


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE

CEREALE

SOLUȚIE DE PROTECȚIA PLANTELOR ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 3 (după înflorit) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 • Produse de protecție (fungicid, insecticid, erbicid etc.) sau COPFORT • FIGHTER PHOS • OVIPRON TOP • MATUREVO sau FINALEVO sau ENERGEVO • KERAFOL sau KERAMIN K

100 ml/100 l apă + 1 – 2 l/ha + 1 l/ha (opțional) + 1 l/ha + 3 kg/ha + 1 l/ha (opțional)

BENEFICII:

12

99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecția plantelor; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Mărește energia internă a plantelor făcându-le mai rezistente la acțiunea negativă a factorilor de mediu (băltiri, îngheț târziu, arșiță, secetă etc.); 99 Mărește rezistența la infecții cu patogeni.


CULTURÄ‚ DE ORZ LA CARE A FOST APLICAT PROGRAM NATUREVO 13


CULTURĂ DE GRÂU, SALVATĂ CU SOLUȚIILE NATUREVO DUPĂ 3 ZILE DE INUNDAȚII 14


PROGAME NATUREVO LA CEREALE (STÂNGA) VS. TEHNOLOGIILE CLASICE (DREAPTA). 15


SOLUȚII DE FERTILIZARE SOL ÎNAINTE DE SEMĂNAT:

RAPIȚĂ

• CALCIPRILL® • NOVATEC® CLASSIC • NGOOO

500 – 700 kg/ha 125 – 250 kg/ha sau 150 – 300 kg/ha

ÎN VEGETAȚIE PRIMĂVARA TIMPURIU: • AMOSULF NG • UREE NG • NOVATEC® 40

150 – 300 kg/ha sau 150 – 300 kg/ha sau 125 – 200 kg/ha

BENEFICII:

16

99 Calciprill este un îngrășământ cu Ca, care îmbunătățește major calitatea solului și mărește gradul de absorbție al macroelementelor până la 100% (din ce este disponibil); 99 Toate îngrășămintele au eliberare treptată/controlată și au eficacitate de 2-3 ori mai mare decât îngrășămintele clasice (se schimbă total conceptul element nutritiv / producție); 99 Formulările NG asigură și protecția împotriva insectelor prin efectul repelent.


SOLUȚII PENTRU TRATAMENTUL SEMINȚELOR SOLUȚIE DE STIMULARE A GERMINAȚIEI • • • •

ROOTIP BASIC sau ROOTIP MIX KERAFOL sau KERAMIN K FIGHTER PHOS Fungicid sau insecto-fungicid

1 l/t + 1 l/t + 1 l/t +

BENEFICII: 99 Asigură răsărirea mai rapidă și integrală a semințelor fără pierderi de germinație chiar în condiții dificile (secetă, umiditate în exces, îngheț etc.); 99 Îmbunătățește energia tinerelor plăntuțe, făcându-le mai rezistente la intemperii; 99 Protejează planta în fazele tinere împotriva patogenilor din sol; 99 Mărește capacitatea de înfrățire și rezistența la iernare; 99 Plantele vegetează și în ferestrele din timpul iernii.

17


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE

RAPIȚĂ

SOLUȚIE DE PROTECȚIA PLANTELOR ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 1 (primăvara, după pornirea în vegetație) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 • Produse de protecție (fungicid, insecticid, erbicid etc.) + • FIGHTER PHOS • CODICEVO sau MATUREVO sau ENERGEVO • KERAFOL sau KERAMIN K

100 ml/100 l apă + 1 l/ha (opțional) + 3 kg/ha + 1 l/ha (opțional)

BENEFICII:

18

99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecția plantelor; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Mărește energia internă a plantelor făcându-le mai rezistente la acțiunea negativă a factorilor de mediu (băltiri, îngheț târziu, arșiță, secetă etc.); 99 Mărește rezistența la infecții cu patogeni.


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE SOLUȚIE DE PROTECȚIA PLANTELOR ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 2 (alungirea tijei – apariția butonilor) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 100 ml/100 l apă + • Produse de protecție (fungicid, insecticid, erbicid etc.) sau COPFORT 1 – 2 l/ha + • FIGHTER PHOS 1 l/ha (opțional) + • OVIPRON TOP 1 l/ha + • EVOBOR 1 l/ha + • MATUREVO sau FINALEVO sau ENERGEVO 3 kg/ha + • KERAFOL sau KERAMIN K 1 l/ha (opțional)

BENEFICII: 99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecția plantelor; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Mărește energia internă a plantelor făcându-le mai rezistente la acțiunea negativă a factorilor de mediu (băltiri, îngheț târziu, arșiță, secetă etc.); 99 Mărește rezistența la infecții cu patogeni. 19


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE

RAPIȚĂ

SOLUȚIE DE PROTECȚIA PLANTELOR ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 3 (la scuturarea a 20% din petale) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 • Produse de protecția plantelor + • FIGHTER PHOS • KERAFOL sau KERAMIN K

100 ml/100 l apă + 1,5 l/ha (opțional) + 1 l/ha (opțional) +

BENEFICII: 99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecția plantelor; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Mărește energia internă a plantelor făcându-le mai rezistente la acțiunea negativă a factorilor de mediu (băltiri, îngheț târziu, arșiță, secetă etc.); 99 Mărește rezistența la infecții cu patogeni. 20


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE SOLUȚIE DE PROTECȚIE ȘI STOPARE SCUTURARE BOABE Tratamentul 4 (la îngălbenirea silicvelor) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 100 ml/100 l apă + • Produse de protecția plantelor + • EVOPIN 1 l/ha + • KERAFOL sau KERAMIN K 1 l/ha (opțional)

BENEFICII: 99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Asigură calitatea producției; 99 Previne scuturarea boabelor din păstăi la maturare. 21


CULTURĂ SĂNĂTOASĂ DE RAPIȚĂ, DUPĂ PRIMELE TRATAMENTE DIN TOAMNĂ, CONFORM PROGRAM NATUREVO

22

PROGRAM NATUREVO PENTRU CULTURA DE RAPIȚĂ


PROGRAM NATUREVO PENTRU CULTURA DE RAPIȚĂ

23


SOLUȚII DE FERTILIZARE SOL ÎNAINTE DE SEMĂNAT:

PORUMB

• CALCIPRILL® 500 – 700 kg/ha 125 – 250 kg/ha sau • NOVATEC® CLASSIC • NGOOO 150 – 300 kg/ha

ÎN VEGETAȚIE PRIMĂVARA TIMPURIU: • AMOSULF NG • UREE NG • NOVATEC® 40

150 – 300 kg/ha sau 150 – 300 kg/ha sau 125 – 200 kg/ha

BENEFICII:

24

99 Calciprill este un îngrășământ cu Ca, care îmbunătățește major calitatea solului și mărește gradul de absorbție al macroelementelor până la 100% (din ce este disponibil); 99 Toate îngrășămintele au eliberare treptată/controlată și au eficacitate de 2-3 ori mai mare decât îngrășămintele clasice (se schimbă total conceptul element nutritiv / producție); 99 Formulările NG asigură și protecția împotriva insectelor prin efectul repelent.


SOLUȚII PENTRU TRATAMENTUL SEMINȚELOR SOLUȚIE DE STIMULARE A GERMINAȚIEI • • • •

ROOTIP BASIC sau ROOTIP MIX 2 l/t + KERAFOL sau KERAMIN K 2 l/t + FIGHTER PHOS 2 l/t + Fungicid + insecticid (sau insecto-fungicid)

BENEFICII: 99 Asigură răsărirea integrală a semințelor fără pierderi de germinație, chiar în condiții dificile (secetă, umiditate în exces, îngheț etc.); 99 Îmbunătățește energia tinerelor plăntuțe, făcându-le mai rezistente la intemperii; 99 Protejează planta în fazele tinere împotriva patogenilor din sol; 99 Mărește capacitatea de înfrățire și rezistența la iernare.

25


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE

PORUMB

SOLUȚIE DE PROTECȚIE ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 1 (la 3-5 frunze) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 100 ml/100 l apă + • Produse de protecție (erbicid, fungicid, insecticid etc.) + • ENERGEVO 3 kg/ha + sau FIGHTER PHOS 1,5 l/ha + • KERAFOL sau KERAMIN K 1 l/ha (opțional)

BENEFICII:

26

99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecția plantelor; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Mărește energia internă a plantelor făcându-le mai rezistente la acțiunea negativă a factorilor de mediu (băltiri, îngheț târziu, arșiță, secetă etc.); 99 Mărește rezistența la infecții cu patogeni.


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE SOLUȚIE DE PROTECȚIE ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 2 (la 8-10 frunze sau înainte de înflorit) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 100 ml/100 l apă + • Produse de protecție (dacă este cazul) + • OVIPRON TOP 1 l/ha + • EVOBOR 1 l/ha + • CODICEVO 3 kg/ha + sau BASFOLIAR AKTIV 2 l/ha + • KERAFOL sau KERAMIN K 1 l/ha (opțional)

BENEFICII: 99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecție; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Asigură viabilitatea polenului și polenizarea florilor în condiții dificile; 99 Mărește rezistența la infecții cu patogeni.

27


TRATAMENTE NATUREVO – ÎNFLORIRE MAI TIMPURIE CU CCA 2 SĂPTĂMÂNI

28

MT261 MATURAT ÎN LUNA AUGUST


PROGRAM NATUREVO. MATURARE CU DOUĂ SĂPTĂMÂNI MAI DEVREME.

TRATAMENTE NATUREVO PENTRU CULTURA DE PORUMB

29


FLOAREA SOARELUI

SOLUȚII DE FERTILIZARE SOL

30

ÎNAINTE DE SEMĂNAT: • CALCIPRILL® 500 – 700 kg/ha 125 – 250 kg/ha sau • NOVATEC® CLASSIC • NGOOO 150 – 300 kg/ha

ÎN VEGETAȚIE PRIMĂVARA TIMPURIU: • AMOSULF NG • UREE NG • NOVATEC® 40

150 – 300 kg/ha sau 150 – 300 kg/ha sau 125 – 200 kg/ha

BENEFICII: 99 Calciprill este un îngrășământ cu Ca, care îmbunătățește major calitatea solului și mărește gradul de absorbție al macroelementelor până la 100% (din ce este disponibil); 99 Toate îngrășămintele au eliberare treptată/controlată și au eficacitate de 2-3 ori mai mare decât îngrășămintele clasice; 99 Formulările NG asigură în secundar și protecția împotriva insectelor din sol.


SOLUȚII PENTRU TRATAMENTUL SEMINȚELOR SOLUȚIE DE STIMULARE A GERMINAȚIEI • • • •

ROOTIP BASIC sau ROOTIP MIX KERAFOL sau KERAMIN K FIGHTER PHOS Fungicid + insecticid (sau insecto-fungicid)

2 l/t + 2 l/t + 2 l/t +

BENEFICII: 99 Asigură răsărirea integrală a semințelor fără pierderi de germinație, chiar în condiții dificile (secetă, umiditate în exces, îngheț etc.); 99 Îmbunătățește energia tinerelor plăntuțe, făcându-le mai rezistente la intemperii; 99 Protejează planta în fazele tinere împotriva patogenilor din sol; 99 Mărește capacitatea de înfrățire și rezistența la iernare.

31


FLOAREA SOARELUI

TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE

32

SOLUȚIE DE PROTECȚIE ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 1 (la 4-6 frunze) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 100 ml/100 l apă + • Produse de protecție (erbicid, fungicid, insecticid etc.) + • OVIPRON TOP 1 l/ha + • FIGHTER PHOS 1 l/ha + • CODICEVO sau MATUREVO sau FINALEVO 3 kg/ha + • KERAFOL sau KERAMIN K 1 l/ha (dacă este cazul)

BENEFICII: 99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecția plantelor; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Micșorează impactul negativ al erbicidelor; 99 Mărește energia internă a plantelor făcându-le mai rezistente la acțiunea negativă a factorilor de mediu (băltiri, îngheț târziu, arșiță, secetă etc.).


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE SOLUȚIE DE PROTECȚIE ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 2 (la apariția butonului floral) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 100 ml/100 l apă + • Produse de protecție (erbicid, fungicid, insecticid etc) + • OVIPRON TOP 1 l/ha + • EVOBOR 1 l/ha + • FIGHTER PHOS 1 l/ha + • CODICEVO sau MATUREVO sau FINALEVO 3 kg/ha + • KERAFOL sau KERAMIN K 1 l/ha (dacă este cazul)

BENEFICII: 99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecția plantelor; 99 Previne infectarea plantelor cu Phomopsis; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Asigură viabilitatea polenului și polenizarea florilor în condiții dificile.

33


34

PROGRAM NATUREVO COMPLET; FERTILITATE COMPLETA A CAPITULULUI.


PROGRAM NATUREVO APLICAT LA TIMP; NU EXISTĂ BOLI; CULTURĂ REZISTENTĂ LA ARȘIȚĂ/SECETĂ.

35


TRATAMENTE NATUREVO PENTRU CULTURA DE FLOAREA SOARELUI.

36

FLOAREA SOARELUI DUPĂ SECETĂ, LA CARE S-AU APLICAT TRATAMENTE NATUREVO


CULTURĂ DE FLOAREA SOARELUI LA 38°C, DUPĂ APLICARE SOLUȚIE NATUREVO, PENTRU A SCĂDEA CONSUMUL DE APĂ ȘI A ÎMBUNĂTĂȚI FERTILITATEA.

37


SOLUȚII DE FERTILIZARE SOL ÎNAINTE DE SEMĂNAT:

SOIA

• CALCIPRILL® • NOVATEC® CLASSIC • NGOOO

500 – 700 kg/ha 125 – 250 kg/ha sau 150 – 300 kg/ha

ÎN VEGETAȚIE PRIMĂVARA TIMPURIU: • AMOSULF NG • NOVATEC® 40

150 – 300 kg/ha sau 125 – 200 kg/ha

BENEFICII:

38

99 Calciprill este un îngrășământ cu Ca, care îmbunătățește major calitatea solului și mărește gradul de absorbție al macroelementelor până la 100% (din ce este disponibil); 99 Toate îngrășămintele au eliberare treptată/controlată și au eficacitate de 2-3 ori mai mare decât îngrășămintele clasice; 99 Formulările NG asigură în secundar și protecția împotriva insectelor din sol; 99 Sulful îmbunătățește major activitatea bacteriilor sintetizatoare de azot.


SOLUȚII PENTRU TRATAMENTUL SEMINȚELOR SOLUȚIE DE STIMULARE A GERMINAȚIEI • • • •

ROOTIP BASIC sau ROOTIP MIX 1 l/t + KERAFOL sau KERAMIN K 1 l/t + ALGIFORTE 1 l/t + Inoculant Rhizobium (Poliriz S)

BENEFICII: 99 Asigură răsărirea integrală a semințelor fără pierderi de germinație, chiar în condiții dificile (secetă, umiditate în exces etc.); 99 Îmbunătățește energia tinerelor plăntuțe, făcându-le mai rezistente la intemperii; 99 Mărește activitatea bacteriilor sintetizatoare de azot; 99 Protejează planta în fazele tinere împotriva patogenilor din sol; 99 Mărește capacitatea de rezistență la stres.

39


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE

SOIA

SOLUȚIE DE PROTECȚIE ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 1 (etajele 3 – 4 de flori) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 100 ml/100 l apă + • Produse de protecție (erbicid, fungicid, insecticid etc.) + • OVIPRON TOP 1 l/ha + • FIGHTER PHOS 1,5 l/ha + • EVOBOR 1 l/ha + • CODICEVO sau MATUREVO sau FINALEVO 3 kg/ha + • KERAFOL sau KERAMIN K 1 l/ha (dacă este cazul)

BENEFICII:

40

99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecția plantelor; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Mărește energia internă a plantelor făcându-le mai rezistente la acțiunea negativă a factorilor de mediu (băltiri, arșiță, secetă etc.); 99 Asigură viabilitatea polenului și polenizarea florilor în condiții dificile.


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE SOLUȚIE DE PROTECȚIE ȘI STIMULARE ÎN VEGETAȚIE Tratamentul 2 (etajele 7 – 9 de flori) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 100 ml/100 l apă + • Produse de protecție (erbicid, fungicid, insecticid etc.) + • OVIPRON TOP 1 l/ha + • EVOBOR 1 l/ha + • FIGHTER PHOS 1 l/ha + • CODICEVO sau MATUREVO sau FINALEVO 3 kg/ha + • KERAFOL sau KERAMIN K 1 l/ha (dacă este cazul)

BENEFICII: 99 Asigură calitatea tratamentelor fitosanitare; 99 Îmbunătățește acțiunea produselor de protecția plantelor; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Asigură viabilitatea polenului și polenizarea florilor în condiții dificile.

41


TRATAMENTE ÎN VEGETAȚIE

SOIA

SOLUȚIE DE STOPARE SCUTURARE BOABE LA HIBRIZII TIMPURII Tratamentul 3 (la îngălbenirea păstăilor) • Corector al calității apei EVO RIGHT 5 100 ml/100 l apă + • EVOPIN 1 l/ha

BENEFICII:

42

99 Asigură calitatea producției; 99 Protejează cultura împotriva radiațiilor solare; 99 Recoltare ușoară, fără pierderi.


SOIA DUPĂ SECETĂ. PROGRAM NATUREVO PENTRU SALVAREA PRODUCȚIEI.

43


STIMULAREA PRODUCȚIEI CU SOLUȚII (REȚETE) NATUREVO.

44

STIMULAREA PRODUCȚIEI CU SOLUȚII (REȚETE) NATUREVO, ÎN CULTURA ECOLOGICĂ.


SOIA LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI DE SECETĂ; A FOST APLICAT PROGRAM NATUREVO.

45


NODOZITĂȚI DE 3 – 4 ORI MAI MARI DECÂT ÎN MOD CURENT, OBȚINUTE CU REȚETE NATUREVO.

46


PROGRAM NATUREVO PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI.

PROGRAM NATUREVO PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI.

47


SOIA NETRATATĂ

48

SOIA TRATATĂ CU POLIRIZ


SOIA TRATATÄ‚ CU PACHET DE STIMULARE NATUREVO.

49


NETRATAT

50

TRATAT CU POLIRIZ

TRATAT CU PACHET STIMULARE NATUREVO


SOIA TRATATĂ CU PACHETE DE STIMULARE NATUREVO (STÂNGA) VS SOIA TRATATĂ CU POLIRIZ (DREAPTA).

51


HORTICULTURĂ

SOLUŢII PENTRU FERTILIZAREA DE BAZĂ LA ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR POMICOLE ŞI VITICOLE FERTILIZARE LA PREGĂTIREA TERENULUI: • NOVATEC® CLASSIC 300 – 500 kg/ha sau • NGOOO 500 – 700 kg/ha sau • ROCA FOSFATICĂ (eco) 300 – 500 kg/ha Notă: În cazul aplicării îngrăşămintelor în benzi, doza se calculează la suprafaţă efectiv tratată.

FERTILIZARE LOCALIZATĂ (LA GROAPĂ): • NOVATEC® CLASSIC 100 – 200 g/pom sau • NGOOO 250 – 350 g/pom Notă: Pentru corectarea acidităţii cu 0,1 pH, se aplică în stratul superficial (până la 10 – 15 cm) 100 kg CALCIPRILL®/ha. Pe terenurile foarte sărace în materie organică, se pot adăuga 200 – 300 kg/ha AMOSULF NG sau UREE NG, înaintea plantării, pe rând.

52


SOLUŢIE PENTRU STIMULAREA ÎNRĂDĂCINĂRII (PRINDERII) MATERIALULUI DE PLANTARE (PUIEŢI, ARBUŞTI, POMI FRUCTIFERI, VIŢĂ DE VIE) VARIANTA CONVENŢIONALĂ: – în mocirlă: • ROOTIP BASIC • fungicid + • insecticid. – la jumătatea gropii: • NOVATEC® CLASSIC

0,5% +

0,1 – 0,2 kg.

– în soluţie: • concentraţia de ROOTIP BASIC este de 0,25% şi se aplică 3 – 10 l/groapă.

53


HORTICULTURĂ 54

SOLUŢIE PENTRU STIMULAREA ÎNRĂDĂCINĂRII (PRINDERII) MATERIALULUI DE PLANTARE: PUIEŢI, ARBUŞTI, POMI FRUCTIFERI, VIŢĂ DE VIE VARIANTA ECOLOGICĂ – în mocirlă: • ROOTIP MIX 0,5% + • DEFFORT 0,3% + • GAREX B 0,2% + • MIMOX 0,3% + • ALGIFORTE 0,3% – în soluţie: • concentraţia de ROOTIP MIX este de 0,25% şi se aplică 3 – 10 l/groapă.


SOLUŢIE PENTRU TRATAMENT DE IARNĂ VIE / POMI / ARBUŞTI FRUCTIFERI

– în mocirlă: • EVO RIGHT 5 0,1% + • BOUILLIE BORDELAISE 0,75 – 1% sau FUNGURAN 300 SC 0,5% + • OVIPRON TOP 10 – 15 l/ha + • INSECTICID + • EVOBOR 1 – 2 l/ha Note: 1. EVO RIGHT 5 întotdeauna se introduce primul în soluţie. 2. Efectuaţi test de compatibilitate fizică înaintea aplicării tratamentului. 3. În cazul în care se utilizează un insecticid pe bază de ulei parafinic, nu se adaugă OVIPRON TOP, dar se adaugă EVOPIN 1 litru / ha.

55


CULTURĂ INTENSIVĂ DE MĂR, PRIMUL AN, DUPA PLANTAREA DIN TOAMNĂ ȘI APLICAREA PROGRAMULUI NATUREVO

56


CULTURĂ INTENSIVĂ DE PRUN. PROGRAM INTEGRAT NATUREVO.

57


POMICULTURĂ

SOLUŢII PENTRU O NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ ÎN PLANTAŢIILE POMICOLE INTENSIVE

58

FERTILIZARE DE BAZĂ – APLICATĂ ODATĂ CU SUBSOLAJUL: • NOVATEC® CLASSIC • NGOOO

200 – 400 kg/ha sau 300 – 600 kg/ha

Pentru terenuri cu un conţinut redus de materie organică, nisipoase, scheletice, se adaugă: 200 – 300 kg/ha sau • NOVATEC® 40 • AMOSULF NG 200 – 300 kg/ha sau • UREE NG 200 – 300 kg/ha Notă: Pe terenurile acide, pentru corecţia a 0,1% pH, se aplică 100 kg/ha CALCIPRILL®.


SOLUŢII PENTRU O NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ ÎN PLANTAŢIILE POMICOLE INTENSIVE FERTIGAREA (în cazul irigării cu picătura): • HIDROSUPEREVO 3:1:1 (până în mai) 10 – 30 kg/ha, la interval de 2 săptămâni; • HIDROSUPEREVO 1:3:1 (mai – iulie) 10 – 30 kg/ha, la interval de 2 săptămâni; • HIDROSUPEREVO 1:1:3 (iulie – aug) 10 – 30 kg/ha, la interval de 2 săptămâni. Note: 1. Pentru culturile mai timpurii de sâmburoase (cireş, vişin, piersic, cais), schimbarea tipului de îngrăşământ se face din lună în lună. 2. În cazuri deosebite, se pot schimba tipurile de îngrăşăminte folosite. De exemplu: cireş martie: HSE 3:1:1; aprilie: HSE 1:3:1; mai: HSE 1:1:3. 3. Pe soluri organice se aplică numai HSE 3:1:1 şi/sau 1:3:1.

59


POMICULTURĂ

SOLUŢII PENTRU O NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ ÎN PLANTAŢIILE POMICOLE INTENSIVE

60

FERTILIZAREA FOLIARĂ (STIMULAREA): Tratamente în primele faze de creștere: • CODICEVO 3 – 5 kg/ha + • EVOBOR 1 l/ha + (mai ales dacă există bacterioze) • MICROFORT 1 – 2 l/ha + (dacă este cazul) • KERAFOL 1–2l+ • ALGIFORTE 1 – 2 l/ha şi/sau • ALTOSAN 1 – 2 l/ha Notă: Se aplică 1 – 3 tratamente combinate cu produse de protecţia plantelor.


SOLUŢII PENTRU O NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ ÎN PLANTAŢIILE POMICOLE INTENSIVE TRATAMENTE ÎNAINTE ŞI DUPĂ ÎNFLORIT: • MATUREVO • ENERGEVO • FIGHTER PHOS

3 – 5 kg/ha sau 3 – 5 kg/ha (dacă este lipsă de fosfor accesibil), 2 – 3 l/ha + celelalte produse din primele faze de vegetaţie

Note: 1. Pentru culturile superintensive, cantităţile de îngrăşăminte de sol şi pentru fertigare pot creşte cu până la 50%. 2. Pentru terenurile acide se va face corecţia pH-ului cu produsul CALCIPRILL®, aplicat în doză de 100 kg/ha pentru fiecare 0,1% pH de corectat. 3. Soluţiile specifice pentru fiecare livadă se vor recomanda/aplica după analiza elementelor caracterisice fermei respective.

61


POMICULTURĂ

SOLUŢII PENTRU O NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ ÎN PLANTAŢIILE POMICOLE INTENSIVE

62

Tratamente înainte de intrarea în pârgă şi până la coacere: • FINALEVO 3 – 5 kg/ha + • REZISTEVO 3 – 5 kg/ha + • KERAMIN K 1 – 2 l/ha + • COPFORT 1 – 2 l/ha (dacă este cazul) + • ALTOSAN 2,5 – 5 l/ha (în funcţie de producţia estimată) Notă: 1. Pentru culturile superintensive, cantităţile de îngrăşăminte de sol şi pentru fertigare pot creşte cu până la 50%. 2. Pentru terenurile acide se va face corecţia pH-ului cu produsul CALCIPRILL®, aplicat în doză de 100 kg/ha pentru fiecare 0,1% pH de corectat. 3. Soluţiile specifice pentru fiecare livadă se vor recomanda/aplica după analiza elementelor caracterisice fermei respective.


CAIȘI ÎN CULTURĂ SUPERINTENSIVĂ, PROTEJATĂ CU PLASĂ. PROGRAM INTEGRAT NATUREVO. 63


MĂR ÎN CULTURĂ INTENSIVĂ, DUPĂ APLICARE PROGRAM NATUREVO

64

CIREȘ DUPĂ APLICARE PROGRAM NATUREVO


ȚESUTURI AFECTATE DE GRINDINĂ, CICATRIZATE CU SOLUȚIILE NATUREVO.

65


66

CAISE DIN CULTURĂ INTENSIVĂ, OBȚINUTE CU PROGRAME INTEGRATE NATUREVO


CULTURĂ DE PRUNI SUPERINTENSIVĂ, SUB PLASĂ, CU PROGRAM NATUREVO.

67


68

CULTURĂ INTENSIVĂ DE CIREȘE. PROGRAM INTEGRAT NATUREVO.


69


VITICULTURĂ

SOLUŢII PENTRU O NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ ÎN PLANTAŢIILE VITICOLE FERTILIZAREA DE BAZĂ: • NOVATEC® CLASSIC 200 – 300 kg/ha, aplicat cu subsolierul la 30-40 cm adâncime, la cca. 1 m de tulpină sau • NGOOO 350 – 450 kg/ha ® pe terenurile acide sau cele cu lipsă de calciu. • CALCIPRILL Notă: Pentru corecţia a 0,1% pH, se aplică 100 kg/ha CALCIPRILL®.

FERTILIZARE FAZIALĂ: Pe terenuri nisipoase, pietroase, în primii 3 – 5 ani mai sunt necesare: 150 – 300 kg/ha sau • NOVATEC® N40 • AMOSULF NG 150 – 300 kg/ha.

PENTRU STRUGURII DE MASĂ, CULTURI INTENSIVE, LA FERTIGARE: • HIDROSUPEREVO 100 – 300 kg/ha din cele trei sortimente, în funcţie de fenofază şi conţinutul de azot din sol.

70


SOLUŢII PENTRU O NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ ÎN PLANTAŢIILE VITICOLE FERTILIZARE FOLIARĂ: Pentru creşterile slabe: • CODICEVO • BASFOLIAR 36 EXTRA

3 – 5 kg/ha/tratament sau 3 – 5 l/ha/tratament

Pentru creşteri normale, până la pârgă: • ENERGEVO 3 – 5 kg/ha/tratament sau • MATUREVO 3 – 5 kg/ha/tratament Pentru stimularea înfloririi, fecundării, legării boabelor, creşterii boabelor: • KERAFOL 1 – 3 l/ha + • EVOBOR 1 l/ha + (pe secetă) • KERAMIN K 1 – 2 l/ha

71


VITICULTURĂ

SOLUŢII PENTRU O NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ ÎN PLANTAŢIILE VITICOLE

72

PENTRU CREŞTEREA EFICACITĂŢII PRODUSELOR DE PROTECŢIA PLANTELOR: • • • • • • •

Gama EVO FIGHTER PHOS ALTOSAN ALGIFORTE COPFORT MICROFORT KERAMIN K

3 – 5 kg/ha tratament 1,5 – 3 l/ha tratament 1 – 5 l/ha tratament (atenţie la compatibilitate => test) 1 – 5 l/ha tratament 1 – 3 l/ha tratament 1 – 3 l/ha tratament 1 – 3 l/ha tratament

Note: 1. Toţi fertilizanţii foliari speciali se pot combina cu produsele de protecţie a plantelor; 2. Pentru corectarea salinităţii apei, folosiţi EVO RIGHT 5, 50 – 150 ml/100 l apă.


SOLUŢII PENTRU O NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ ÎN PLANTAŢIILE VITICOLE PENTRU MATURARE, PROTECŢIA AROMELOR, ACIDITĂŢII ŞI CULORII: • • • • •

FINALEVO KERAMIN K KERAFOL REZISTEVO ALTOSAN

3 – 5 kg/ha 1 – 3 l/ha 1 – 3 l/ha 3 – 5 kg/ha 1 – 5 l/ha

Note: 1. Toţi fertilizanţii foliari speciali se pot combina cu produsele de protecţia plantelor; 2. Pentru corectarea salinităţii apei, folosiţi EVO RIGHT 5, 50 – 150 ml/100 l apă.

73


VITICULTURĂ

SOLUŢII PENTRU CREŞTEREA POTENŢIALULUI PRODUCTIV ŞI CALITATIV AL VIŢEI DE VIE A. Nutriţie echilibrată Fertilizarea de bază se va face prin introducerea în sol (la 30-40 cm) a îngrăşămintelor, odată cu subsolajul. B. Controlul eficient al bolilor şi dăunătorilor Principiul: “A preveni e mult mai ieftin (şi eficient) decât a combate.” IMPORTANT!

TRATAMENTE POST RECOLTARE: • • • •

BOUILLIE BORDELAISE FUNGURAN OH 300 SC MICROTHIOL SPECIAL EVOBOR (ALGOBOR)

0,75 – 1% sau 0,5% + 0,5% + 1 l/ha

Note: Se aplică înaintea căderii frunzelor pentru a se reduce infecţiile in anul următor.

74


SOLUŢII PENTRU CREŞTEREA POTENŢIALULUI PRODUCTIV ŞI CALITATIV AL VIŢEI DE VIE C. Mărirea (stimularea) rezistenţei plantelor la stresul abiotic şi biotic, în acelaşi timp cu aplicarea tratamentelor fitosanitare. • Produse pentru creşterea rezistenţei plantelor şi pentru creşterea randamentului de utilizare al nutrienţilor, precum și pentru diminuarea efectelor radiaţiilor: ¾¾ gama fertilizanţilor foliari speciali EVO (CODICEVO, MATUREVO etc), FIGHTER PHOS, COPFORT; ¾¾ în cazul fertigării: gama HIDROSUPEREVO. • Produse pentru stimularea fertilităţii şi diminuarea proceselor oxidative ale antocianilor, aromelor, acidităţii: ¾¾ KERAFOL, KERAMIN K, FIGHTER PHOS, OVIPRON TOP, gama specială EVO, MICROFORT, EVOBOR, BORO-ET, ALGOBOR. Notă: Pentru corectarea salinităţii şi pH-ului apei, dar şi pentru reducerea spumei şi îmbunătăţirea eficacităţii tratamentului prin umectabilitate şi dispersabilitate mai bune, corectaţi apa de tratat cu EVO RIGHT 5 în concentraţie de 0,1%.

75


STRUGURI DE MASĂ. VIȚĂ DE VIE RECUPERATĂ DUPĂ ÎNGHEȚ.

76


STRUGURI DE MASĂ. VIȚĂ DE VIE RECUPERATĂ DUPĂ ÎNGHEȚ. 77


FETEASCĂ NEAGRĂ

78

MUSCAT OTTONEL


SAUVIGNON BLANC

DUPÄ‚ APLICAREA PROGRAMELOR INTEGRATE NATUREVO.

79


PROGRAM NATUREVO LA CRAMELE ROTENBERG

80


81


PROGRAM NATUREVO LA VITIS PROD URLAลขI

82

SAUVIGNON BLANC

VICTORIA


FETEASCĂ NEAGRĂ

83


LEGUMICULTURĂ

SOLUŢII PENTRU O NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ A CULTURILOR LEGUMICOLE

84

FERTILIZARE DE BAZĂ: La pregătirea patului germinativ sau înaintea ultimei lucrări înaintea plantării: 250 – 400 kg/ha sau • NOVATEC® CLASSIC • NGOOO 400 – 600 kg/ha

FERTILIZAREA FAZIALĂ: La suprafaţa solului: • NOVATEC® N40 • AMOSULF NG

150 – 300 kg/ha sau 150 – 300 kg/ha.

Prin fertigare: • HIDROSUPEREVO 3:1:1; 1:3:1; 1:1:3: 150 – 300 kg/ha, în 8 – 15 reprize, în funcţie de aprovizionarea solului, producţia estimată, dinamica elementelor nutritive, nevoi.


SOLUŢII PENTRU O NUTRIŢIE ECHILIBRATĂ A CULTURILOR LEGUMICOLE FERTILIZAREA FOLIARĂ: • • • • • •

CODICEVO ENERGEVO MATUREVO FINALEVO REZISTEVO FIGHTER PHOS

3 – 5 kg/ha/tratament sau 3 – 5 kg/ha/tratament sau 3 – 5 kg/ha/tratament sau 3 – 5 kg/ha/tratament sau 3 – 5 kg/ha/tratament; 2 – 5 l/ha/tratament.

Tipul de fertilizant se stabileşte în funcţie de faza de vegetaţie şi nevoia de nutriţie a plantelor. Note: 1. Fertilizările foliare corecte măresc rezistenţa la stresul abiotic şi la infectarea cu boli. 2. Fertlizanţii foliari de la Naturevo măresc eficacitatea produselor de protecţia plantelor. 3. Corectaţi salinitatea sau pH-ul apei cu EVO RIGHT 5, înainte de introducerea altor produse în maşina de stropit.

85


LEGUMICULTURĂ

SOLUŢII NATUREVO

86

SOLUŢII PENTRU STIMULAREA REZISTENŢEI LA STRES BIOTIC ŞI ABIOTIC A CULTURILOR LEGUMICOLE ŞI PENTRU CREŞTEREA CANTITĂŢII ŞI CALITĂŢII PRODUCŢIEI DE LEGUME A. Nutriţie echilibrată – conform recomandări B. Alegerea şi utilizarea corectă şi la timp a produselor de protecţia plantelor Notă: Nu uitați! Când utilizați produse de contact, pentru evitarea spălării, dar și pentru protecție împotriva arsurilor, adăugați în soluția de tratare produsul EVOPIN (0,1 – 0,15%).


SOLUŢII NATUREVO

C. Mărirea rezistenţei la amplitudinile de temperatură şi umiditate atmosferică, în paralel cu stimularea fertilităţii, cu unul sau mai multe produse care pot fi adăugate în tratamente sau pot fi utilizate separat. • EVOBOR 1 l/tratament/ha; • MICROFORT 2 – 3 l/tratament/ha; • KERAFOL 1 – 3 l/tratament/ha; • KERAMIN K 1 – 3 l/tratament/ha; • OVIPRON TOP 1 – 2 l/tratament/ha; • ALTOSAN 1 – 3 l/tratament/ha; • ALGIFORTE 1 – 3 l/tratament/ha; • EVOPIN 0,5 – 1 l/tratament/ha; • ALGOBOR 1 – 2 l/tratament/ha.

87


LEGUMICULTURĂ

SOLUŢII NATUREVO

88

D. Mărirea rezistenţei la infecţiile fitopatogene • COPFORT 1 – 3 l/tratament/ha – împotriva ciupercilor şi bacteriilor; • MIMOX 1 – 5 l/ha – împotriva fuzariozelor, mucegaiurilor etc.; • EVOBOR (ALGOBOR ) 1,5 l/ha – împotriva bacteriozelor; • FIGHTER PHOS împotriva ciupercilor şi bacteriilor; • ALTOSAN împotriva ciupercilor şi bacteriilor; • ALGIFORTE împotriva ciupercilor şi bacteriilor. Notă: Toate produsele foliare speciale din gama EVO au efect de creştere a rezistenţei la infecţii fitopatogene şi diminuarea atacului acestora, inclusiv viroze.


PRODUCȚIE MEDIE DE CCA 100 T/HA. PROGRAM INTEGRAT NATUREVO.

89


90

CULTURÄ‚ DE MORCOV. PROGRAM INTEGRAT NATUREVO.


ARSURI SOLARE LA ROȘII ȘI ARDEI CU PROGRAM CLASIC DE PROTECȚIE.

91


CULTURĂ DE ROȘII, PROGRAM INTEGRAT NATUREVO. PRODUCȚIE CALCULATĂ LA CCA. 200 T/HA. 92

DIFERITE SOIURI DE ARDEI GRAS, OBȚINUTE PRIN PROGRAMELE NATUREVO.


CULTURĂ DE TOMATE, REFACUTĂ CU PROGRAM NATUREVO, DUPĂ FITOTOXICITATE CU ERBICIDE. 93


94

CULTURI DE VINETE CU PROGRAM NATUREVO; PRODUCȚIE 100 – 150 T/HA.


CULTURĂ DE CASTRAVEȚI, REFĂCUTĂ CU PROGRAM NATUREVO DUPĂ FITOTOXICITATE; PRODUCȚIE 80 – 90 T/HA.

95


96

CULTURĂ DE ARDEI DUPĂ INUNDAȚIE, SALVATĂ CU PROGRAM NATUREVO.


CULTURĂ DE ARDEI RECUPERATĂ CU SOLUȚII NATUREVO DUPĂ FITOTOXICITATE CU ERBICIDE.

97


PRODUSE DESTINATE AGRICULTURII ECOLOGICE

98

PRODUSE PENTRU CONDIȚIONAREA SOLULUI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA NUTRIȚIEI PLANTELOR:

PRODUSE CU ACȚIUNE ANTIFUNGICĂ ȘI/SAU BACTERICIDĂ, INDUCTORI DE APĂRARE:

• • • • • • •

• • • • • • •

CALCIPRILL® ROCA FOSFATICA N FIX P SOL K SOL UNICAL UNIMANG

ALGIFORTE ALTOSAN COPFORT FUNGURAN OH BOUILLIE BORDELAISE MICROTHIOL SPECIAL MIMOX


PRODUSE CU ACȚIUNE ANTIFUNGICĂ, ACARICIDĂ ȘI/SAU NEMATOCIDĂ:

STIMULATORI DE CREȘTERE ȘI INDUCȚIE FLORALĂ:

• • • • •

• ALGOBOR • ROOTIP MIX • KERAFOL EVO

OVIPRON TOP DEFFORT GAREX B LASER BACTOSPEINE

99


SFECLĂ DE ZAHĂR ECO 100

SOLUŢII PENTRU CULTURA DE SFECLĂ DE ZAHĂR ECOLOGICĂ TRATAMENT SĂMÂNȚĂ: • KERAFOL EVO 2,00 l/t + • ROOTIP MIX 2,00 l/t + • MIMOX 2,00 l/t + • DEFFORT 5,00 l/t + • ALTOSAN 1,50 l/t.

TRATAMENTE ÎN PERIOADA DE VEGETAȚIE: T1 La stadiul de 6 – 8 frunze: • COPFORT 1,50 l/ha + • OVIPRON TOP 1,50 l/ha + • GAREX 1,50 l/ha + • ALGOBOR (BORO-ET) 1,50 l/ha + • UNIMANG 4,00 l/ha


SOLUŢII PENTRU CULTURA DE SFECLĂ DE ZAHĂR ECOLOGICĂ TRATAMENTE ÎN PERIOADA DE VEGETAȚIE: T2 La interval de 14 – 21 zile dupa T1: • MIMOX 2,00 l/ha + • DEFFORT 2,00 l/ha + • ALGIFORTE 1,50 l/ha + • ALGOBOR (BORO-ET) 1,50 l/ha + • OVIPRON TOP 1,50 l/ha

T3 La interval de 14 – 21 zile după T2: • COPFORT • KERAFOL EVO • MICROTHIOL SPECIAL • OVIPRON TOP • ALGOBOR (BORO-ET)

1,50 l/ha + 2,00 l/ha + 2,00 kg/ha + 1,50 l/ha (eventual) + 1,50 l/ha 101


PROGRAME ECOLOGICE NATUREVO 102


PROGRAME ECOLOGICE NATUREVO 103


VITICULTURA ECO

SOLUŢII PENTRU CULTURA DE VIȚĂ DE VIE ECOLOGICĂ

104

T1 DEZMUGURIT: • DEFFORT • MICROTHIOL SPECIAL

T2

LĂSTARI 10-15 CM: • • • •

T3

0,35% + 0,30%

OVIPRON TOP DEFFORT COPFORT MICROTHIOL SPECIAL

0,10% + 0,30% + 0,25% + 0,30%

ÎNAINTE DE ÎNFLORIT: • • • • •

FUNGURAN OH 300 SC ALGIFORTE LASER 240 SC MICROTHIOL SPECIAL ALGOBOR

0,30% + 0,30% + 0,05% + 0,30% + 1,50 l/ha


SOLUŢII PENTRU CULTURA DE VIȚĂ DE VIE ECOLOGICĂ T4

SFÂRȘITUL ÎNFLORITULUI: • • • • •

T5

COPFORT 0,30% + ALGIFORTE 0,30% + KERAFOL EVO 0,30% + OVIPRON TOP 0,10% + UNIMANG 2,5 l/ha

CREȘTEREA BOBULUI: • • • •

BOUILLIE BORDELAISE LASER 240 SC OVIPRON TOP MICROTHIOL SPECIAL

0,75% + 0,05% + 0,10% + 0,30% +

Notă: Atenție la calitatea apei: folosiți apă limpede, cu reacție neutră sau ușor acidă, cu un conținut redus de săruri. Pentru corectarea acidității se poate folosi oțet alimentar 9°, 1 litru de oțet / 1000 litri apă.

105


VITICULTURA ECO

SOLUŢII PENTRU CULTURA DE VIȚĂ DE VIE ECOLOGICĂ T6

COMPACTARE CIORCHINI: • BOUILLIE BORDELAISE • MICROTHIOL SPECIAL

T7

0,50% + 0,30%

INTRARE ÎN PÂRGĂ: • • • • • •

COPFORT 0,30% + DEFFORT 0,35% + MIMOX 0,30% + OVIPRON TOP 0,10% + KERAFOL EVO 0,30% + UNICAL 8 l/ha

T8 PÂRGĂ • BOUILLIE BORDELAISE 0,50% + • MICROTHIOL SPECIAL 0,30% + • ALGIFORTE 0,30% 106


PROGRAM ECOLOGIC NATUREVO LA CRAMA BUDUREASCA 107


POMICULTURA ECO

SOLUŢII PENTRU POMICULTURA ECOLOGICĂ

108

T1

ÎNAINTE DE DEZMUGURIT: • OVIPRON TOP • BOUILLIE BORDELAISE • ALGOBOR (BORO-ET)

T2

15,00 l/ha + 7,50 kg/ha + 1,50 l/ha

BUTON FLORAL: • DEFFORT 3,00 l/ha + • COPFORT 3,00 l/ha

Note: 1. Volumul de soluție recomandat este de minim 500 litri /ha și maxim 1000 l/ha. Doza este calculată pentru 1000 litri soluție. 2. Numărul de produse utilizat la un tratament poate fi modificat în sensul adăugării /eliminării unui produs în funcție de evoluția plantației. 3. Atenție la calitatea apei: folosiți apă limpede, cu reacție neutră sau ușor acidă, cu un conținut redus de săruri. Pentru corectarea acidității se poate folosi oțet alimentar 9°, 1 litru oțet/1000 litri apă.


SOLUŢII PENTRU POMICULTURA ECOLOGICĂ T3

ÎNCEPUTUL ÎNFLORITULUI: • • • • •

T4

OVIPRON TOP ALTOSAN ALGIFORTE LASER 240 SC ALGOBOR (BORO-ET)

1,00 l/ha + 3,00 l/ha + 3,00 l/ha + 0,60 l/ha + 1,50 l/ha

ÎNCEPUTUL SCUTURĂRII PETALELOR (15 – 20% PETALE SCUTURATE): • • • • •

MIMOX 3,00 l/ha + FUNGURAN OH 300 SC 2,00 l/ha + KERAFOL EVO 2,00 l/ha + DEFFORT 3,00 l/ha + UNIMANG 1,00 l/ha

109


POMICULTURA ECO

SOLUŢII PENTRU POMICULTURA ECOLOGICĂ

110

T5

LA 10 – 15 ZILE DE LA TRATAMENTUL ANTERIOR: • • • • • •

T6

COPFORT MICROTHIOL SPECIAL LASER 240 SC UNICAL ALGOBOR (BORO-ET) OVIPRON TOP

3,00 l/ha + 3,00 l/ha + 0,50 l/ha + 8,00 l/ha + 1,50 l/ha + 1,00 l/ha

LA 10 – 15 ZILE DE LA TRATAMENTUL ANTERIOR: • • • • •

ALTOSAN 3,00 l/ha + DEFFORT 3,00 l/ha + MIMOX 3,00 l/ha + KERAFOL EVO 2,00 l/ha + UNICAL 8,00 l/ha


SOLUŢII PENTRU POMICULTURA ECOLOGICĂ T7

LA 10 – 15 ZILE DE LA TRATAMENTUL ANTERIOR: • • • •

T8

ALTOSAN LASER 240 SC FUNGURAN OH 300 SC UNICAL

3,00 l/ha + 0,60 l/ha + 2,00 l/ha + 10,00 l/ha

DUPĂ RECOLTARE: • BOUILLIE BORDELAISE • OVIPRON TOP

7,00 l/ha + 2,00 l/ha

111


PROGRAM NATUREVO PENTRU POMICULTURÄ‚. 112


113


ECHIPA DE CONSULTANȚĂ ȘI VÂNZĂRI NATUREVO REGIUNEA BANAT

DOBROGEA

MOLDOVA

OLTENIA 114

JUDEȚ

TELEFON

BH AR AR, TM BR, GL CT, TL CL IL BR, GL, TL IL, CL, CT VN, BC, BZ IS, VS VS, BC IS, NT BT, SV, IS MH, DJ DJ, OT, VL AG

0743 11 11 60 0743 11 11 32 0743 11 11 81 0743 11 11 57 0743 11 11 53 0743 11 11 55 0743 11 11 26 0743 11 11 75 0743 11 11 28 0743 11 11 31 0743 11 11 71 0743 11 11 59 0743 11 11 78 0743 11 11 39 0743 11 11 34 0743 11 11 86 0743 11 11 54

DIRECTOR REGIONAL DE VÂNZĂRI 0743 11 11 84

0743 11 11 44

0743 11 11 44

0743 11 11 47


REGIUNEA

MUNTENIA

TRANSILVANIA

JUDEȚ

TELEFON

TR GR TR, GR CL, IL PH, BZ, IL BV, HR, CV CJ, SJ, BN, MM, SM CJ, HD, AB, BN, MS AB, SB BV, CV

0743 11 11 49 0743 11 11 30 0743 11 11 27 0743 11 11 64 0743 11 11 74 0743 11 11.41 0743 11 11 48 0743 11 11 65 0743 11 11 69 0743 11 11 25

DIRECTOR NAȚIONAL VÂNZĂRI DIRECTOR TEHNIC MANAGER CULTURI HORTICOLE

DIRECTOR REGIONAL DE VÂNZĂRI

0743 11 11 14

0743 11 11 23

0743 11 11 44 0743 11 11 24 0743 11 11 56

MAGAZIN NATUREVO 0743 11 11 20 Tel/fax: 021 410 44 30 Str. Progresului 95 - 100, Complex Mirano International, stand A16, sector 5, București 115


Str. Ion Urdăreanu 34, București 050688, România M: 0743 111180, T: 021 4113656, F: 021 4113409 office@naturevo.ro, www.naturevo.ro

Catalog Naturevo sute de solutii 2017  
Catalog Naturevo sute de solutii 2017  
Advertisement