Page 1

www.naturevo.ro

CATALOG PRODUSE SPECIALE


www.naturevo.ro


Naturevo este partenerul tuturor fermierilor pregătiți să accepte noile provocări tehnologice generate de schimbările climatice.


CUPRINS Despre Naturevo Programe Naturevo FLEXITECHagro® Concept 0,00 reziduuri Naturevo ECO Rolul elementelor nutritive în viața plantelor

4 6 6 7 7

Fertilizanţi foliari speciali Boro-ET Codicevo Energevo Evobor Fighter Phos Finalevo Matrifruit Matrinal B Maturevo Microfort Rezistevo Tutafort B

10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

9

Stimulatori Kerafol Keramin K Rootip Basic

27 28 29 30

Corectori și adjuvanţi Evo Right 5 Evopin ® Ovipron 2000

33 34 35 36

Îngrășăminte de sol speciale Amosulf NG Calciprill® EVO NGOOO 10:20:10 EVO NGOOO 14:20:0 ® NovaTec Classic Uree NG

39 40 41 42 43 44 45

Îngrășăminte hidrosolubile Hidrosuper EVO 311 Hidrosuper EVO 131 Hidrosuper EVO 113

47 48 49 50

Produse ecologice Algiforte Altosan Bouillie Bordelaise® WDG Copfort Deffort Funguran OH 300 SC K Sol Kerafol Evo Laser 240 SC Microthiol® Special Mimox N Fix Ovipron® 2000 P Sol Rocă fosfatică granulată Rootip Mix

53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 71

Rezultate teste Altosan Funguran OH 300 SC Deffort Mimox ® NovaTec Classic

73 74 74 75 76 78

Fotografiile produselor sunt cu titlu de prezentare.


ź ź

ź ź ź ź

ź ź ź ź

Naturevo este o companie cu capital privat, integral românesc, înființată în anul 1999. Compania distribuie la nivel național inputuri pentru producția agricolă: know-how, îngrășăminte pentru sol, semințe, produse pentru protecția plantelor, fertilizanți foliari, bioregulatori etc. Distribuția produselor se face în paralel cu know-how-ul necesar. Clienții sunt fermieri din toată țara (cultivatori), distribuitori locali, procesatori de produse agricole. Micii fermieri sunt deserviți fie prin magazinul propriu, fie prin intermediul magazinelor sau a distribuitorilor locali. Naturevo identifică nevoile fermierilor din România, cărora le recomandă soluții de calitate sub marca tehnologiilor ® FLEXITECHagro pentru agricultură. ® Tehnologiile FLEXITECHagro sunt rezultatul cercetării și inovării continue și reprezintă soluții adaptate condițiilor specifice din România și a schimbărilor climatice din ultimii ani, pentru realizarea unei agriculturi durabile. Naturevo sprijină fermierii pentru a obține producții mai mari, mai curate și produse de o calitate superioară, în condițiile menținerii și îmbunătățirii ecosistemelor. Compania asigură fermierilor sprijin în desfacerea produselor agricole către piețele interne și internaționale. Naturevo oferă valoare adăugată produselor din portofoliu prin asigurarea consultanței pentru problemele fermierilor din toate zonele țării. Naturevo contribuie la creșterea nivelului de trai și asigură accesibilitate la cele mai noi informații în domeniul nutriției și protecției plantelor. Selecția furnizorilor de produse se face la nivelul standardelor internaționale, utilizând doar produse acceptate la nivel UE. Echipa de vânzări reunește ingineri agronomi care au cunoștințe complexe în domeniul agricol și care beneficiază de instruire continuă, pentru dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor specifice.

Cercetare – dezvoltare Activitatea de cercetare și dezvoltare derulată de Naturevo are ca rezultat selectarea și introducerea în programe a produselor care cresc randamentul de utilizare a nutrienţilor, reduc consumurile energetice și de apă, cresc rezistenţa plantelor la factorii de stres biotic și abiotic și cresc randamentul fotosintetic și de asimilaţie. Naturevo dezvoltă programe integrate pe bază de teste multiple în locaţii diferite, în funcţie de condiţiile pedo-climatice specifice. Naturevo elaborează teste de compatibilitate fizică și stabilește reţete optime din punct de vedere tehnic și economic. Programele recomandate sunt adaptate dinamic în funcţie de evoluţia factorilor de producţie (sol, climă, echipamente).

Consultanţă Specialiștii Naturevo efectuează vizite pe teren, identifică problemele culturilor, elaborează soluții specifice, oferă produsele necesare, urmăresc efectele tratamentelor recomandate, stabilesc măsurile ulterioare, propun corecțiile necesare și realizează calculul economic preliminar.


5


TEHNOLOGII FLEXIBILE PENTRU AGRICULTURĂ Naturevo dezvoltă tehnologii flexibile pentru diverse culturi și zone pedoclimatice. Aspectele determinante în elaborarea tehnologiilor sunt specificitatea și diversitatea condițiilor de cultură a plantelor (sol, climă, loc etc.), dinamica factorilor de producție de-a lungul perioadei de vegetație, potențialul tehnico – economic al fermierilor, evaluarea profitabilității, respectarea principiilor și recomandărilor de bune practici în agricultura durabilă, asigurarea profitabilității culturii și trasabilitatea produsului agricol.

www.naturevo.ro

Mijloace utilizate în programele FLEXITECHagro® sunt: ź Cele mai noi cunoștințe în domeniu; ź Ghidurile de bune practici agricole – conform legislației UE și recomandărilor agrotehnice; ź Semințe și material de plantat în funcție de zonele de cultură și de specificitatea condițiilor locale; ź Îngrășăminte de sol adaptate pentru caracteristicile solului, planta cultivată, cultura anterioară care asigură creșterea randamentului de utilizare a elementelor nutritive etc.; ź Fertilizanți foliari complecși cu macro și microelemente specifice pentru culturi, faze de vegetație, carențe, cu efecte complementare, sinergice sau colaterale etc. ® ź Insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, rodenticide integrate în programele FLEXITECHagro , la nivel ICM (Management Integrat al Culturilor); ź Bioregulatori, stimulatori de creștere, metabolism, înrădăcinare, răsărire sau inhibitori; ź Produse pentru tratarea semințelor și a materialului de plantat; ź Produse pentru combaterea dăunătorilor din depozite.


PRODUSE AGRICOLE FĂRĂ REZIDUURI, PENTRU O HRANĂ SĂNĂTOASĂ Obiectivul acestui program este ca în produsele agricole să nu existe reziduuri sau valorile acestora să fie mult sub limitele maxime admise (LMA) prin îmbinarea armonioasă a factorilor de producție. Acest obiectiv poate fi atins prin diminuarea consumului specific al îngrășămintelor de sol și creșterea randamentului de utilizare a acestora, diminuarea impactului negativ al produselor de sinteză asupra ecosistemelor și plantelor/produselor agricole, utilizarea produselor pentru protecția plantelor (PPP) cu degradare rapidă și integrală, precum și utilizarea produselor speciale de origine biologică, de tip „ecologic”, în special în fazele de pre-recoltare.

TEHNOLOGII PENTRU AGRICULTURA ECOLOGICĂ Naturevo este distribuitor autorizat în România de produse pentru agricultura ecologică, certificat de Organismul de Certificare AustriaBioGarantie. Sănătatea consumatorilor de produse agricole realizate prin sistemul de agricultură ecologică și un mediu înconjurător curat sunt cele mai importante beneficii ale utilizării produselor de tip ecologic. Naturevo selectează de la furnizori internaționali produse care sunt pretabile agriculturii ecologice și le recomandă în programele Naturevo ECO. În acest scop sunt utilizate produse cu viteză mare de degradare în plantă, sol, mediu, sunt adăugate produse care măresc viteza de degradare a unor pesticide sau fertilizanți, sunt utilizate produse naturale cu efecte de mărire a rezistenței la infecții, factori de stres și este potențată activitatea microorganismelor folositoare, îmbunătățind absorbția selectivă.

7


ROLUL ELEMENTELOR NUTRITIVE ÎN VIAŢA PLANTELOR Un îngrășământ este un produs natural sau de sinteză, mineral sau organic, simplu sau complex, aplicat în sol, pe sol sau pe plantă și destinat să completeze rezerva de elemente nutritive pentru asigurarea creșterii normale a plantelor. Elementele nutritive din soluţia solului, direct accesibile, sunt preluate de rădăcinile plantei, transportate în frunze și folosite în funcţie de rolul pe care îl joacă fiecare element în metabolismul plantei. În funcţie de cantitatea necesară plantelor și de funcţiile lor fiziologice și biochimice, nutrienţii se împart în macronutrienţi și micronutrienţi. La rândul lor, macronutrienţii se împart în macronutrienţi de ordin primar: azot, fosfor, potasiu și macronutrienţi de ordin secundar: sulf, calciu, magneziu. Din grupa micronutrienţilor fac parte: fier, mangan, cobalt, zinc, bor, molibden, clor ș.a. Conţinutul total de nutrienţi din sol reprezintă o însumare de forme cu grade diferite de mobilitate și accesibilitate, de la forma greu mobilizabilă (prezentă în minerale și compuși humici stabili) la cea relativ accesibilă (prezentă în mineralele alterate și materie organică în curs de mineralizare) și la forme ușor asimilabile (elemente schimbabile și solubilizate în apa din sol). Elementele nutritive se află în sol în patru stări diferite: Forme totale fixate în mineralele primare, în cea mai mare parte sub forme greu solubile în apă și greu accesibile pentru plante; Forme potenţial asimilabile fixate în forme neschimbabile în compuși minerali cu solubilitate diferită și accesibilitate redusă pentru plante; ź Forme schimbabile reţinute la suprafaţa particulelor coloidale ale solului, de unde pot trece prin schimb în soluţia solului și devin ușor accesibile; ź Forme solubile dizolvate în faza lichidă a solului, unde se află în dispersie ionică moleculară sau coloidală și de unde pot fi luate de către plante. Același element poate fi întâlnit în toate cele patru stări, însă în raporturi diferite de la un tip de sol la altul. ź ź

Codul genetic al fiecărei specii de plante determină o serie de cerinţe faţă de mediu și, respectiv, de elemente nutritive. Dacă aceste cerinţe nu sunt satisfăcute sau numai parţial îndeplinite, planta nu își manifestă întregul ei potenţial de producţie. Din punct de vedere al nutriţiei pe perioada de vegetaţie se distinge o modificare a consumului de elemente nutritive astfel: Perioade critice de nutriţie, când lipsa, insuficienţa sau raportul nearmonios între elementele nutritive are consecinţe asupra creșterii și dezvoltării plantelor. Intervenţia pentru remediere, în timp util, poate aduce plantele la normal. ź Perioadele de consum maxim sunt acelea în care plantele consumă cea mai mare cantitate de elemente nutritive într-un timp accelerat. ź Perioada eficienţei maxime - în care se sintetizează maximum de substanţă iar utilizarea îngrășământului are eficienţă maximă. ź Perioada descreșterii consumului are loc în fenofaza maturării fructelor (consumul începe să scadă, devine specific). ź

Consumul de elemente nutritive la plantele cultivate Cantitatea de elemente nutritive extrase odată cu recolta diferă în funcție de specie, soi, volumul recoltei, condiţiile de mediu și mai ales de echilibrul nutrițional cerut de specie și condițiile climatice. Din acest punct de vedere s-a constatat că în mod curent: ź cerealele consumă în primul rând azot, apoi calciu, magneziu și potasiu și după aceea fosfor, sulf, zinc, mangan; ź rădăcinoasele și tuberculiferele au exigenţe mai mari faţă de azot și potasiu; ź leguminoasele pentru boabe au cerinţe mai mari pentru azot și apoi pentru calciu; ź plantele care acumulează zaharuri (sfecla de zahăr, vița-de-vie) au cerinţe ridicate și aproape egale faţă de azot și potasiu, după care, în ordine descrescândă, se situează calciu, magneziu, sulf, fosfor, bor; ź plantele oleaginoase consumă în cantitate mare potasiu, după care se situează azotul; ź legumele au exigenţe diferite, astfel: frunzoasele în azot și potasiu, bulboasele în potasiu, apoi azot, urmat de sulf și fosfor, vărzoasele în azot, potasiu apoi în fosfor, solano - fructoasele au exigenţe în primul rând în potasiu, apoi în azot și după aceea în calciu, fosfor, magneziu, sulf, gramineele furajere au cerinţe mari faţă de potasiu, azot, urmate de calciu, magneziu și de fosfor, sulf. Cele mai recente cercetări au demonstrat că printr-o nutriție echilibrată și utilizarea corectă a energiei, cantitățile necesare de elemente nutritive pentru obținerea unei cantități de produs agricol pot fi reduse cu până la 100 de ori. 9


Macroelementele azot, fosfor și potasiu au rolul primordial de a asigura creșterea și dezvoltarea plantelor. Microelementele contribuie în special la creșterea celulelor, înmagazinarea de apă suplimentară, sinteza clorofilei, accelerarea procesului de fotosinteză, sporirea cantităţii de amidon și a altor substanţe de rezervă din plantă, dar și în seminţe (acizi grași, aminoacizi, proteine, vitamine etc.). Individual, fiecare microelement își aduce contribuţia la creșterea și dezvoltarea plantelor astfel: ź B (bor) - stimulează activitatea enzimatică, formarea organelor de reproducere a plantelor și formarea seminţelor; diminuează accesul bacteriilor patogene; ź Ca (calciu) - formează compușii care fortifică pereţii celulari, participă la diviziunea celulară și la mărirea elasticităţii membranei celulelor, mărește rezistența la stresul biotic și abiotic; ź Mg (magneziu) - singurul mineral conţinut de molecula de clorofilă, stimulează germinarea seminţelor și producerea carbohidraţilor, ajută la funcţionarea multor enzime. În paralel, asigură echilibrul nutritiv cu macro și microelemente; ź Fe (fier) - favorizează formarea clorofilei, contribuie la fixarea azotului în plante, stimulează funcţionarea enzimelor și are rol în asigurarea unei bune respiraţii a plantelor; ź Mn (mangan) - contribuie la formarea clorofilei, are rol în asigurarea unei bune respiraţii a plantelor și în creșterea rezistenţei la secetă; ź S (sulf) - componentă a multor aminoacizi esenţiali pentru producerea proteinelor, este necesară în formarea clorofilei, participă activ la formarea acizilor grași și determină cantitatea de ulei din culturile oleaginoase, dar și calitatea de panificaţie a grâului; ź Zn (zinc) - este un stimulator al activităţii enzimatice, favorizează formarea zaharurilor și a amidonului. Joacă un rol esenţial în formarea aparatului radicular.


BORO-ET CARACTERISTICI Boro - ET este un fertilizant foliar special, care conţine 11% bor solubil în apă sub formă de complex etanolamina; ź Borul reprezintă un microelement esenţial pentru diferenţierea mugurilor floriferi, a ramificaţiilor secundare, creșterea rezistenţei la factorii de stres, etc. ź

AVANTAJE Corectarea deficienţei de bor; Îmbunătăţirea fertilităţii; Reducerea influenţei negative a temperaturilor extreme, mai ales în perioada de înflorire și fecundare; ź Diminuarea atacului de boli (putregaiuri) în tulpini, fructe sau organe de depozitare (tuberculi, bulbi, rădăcinoase); ź Diminuarea populaţiilor de bacterii patogene. ź ź ź

APLICARE ȘI DOZARE Aplicare foliară Doza (ml/100l apă) Pentru prevenirea carenţei 75-150 Carenţă moderată 225-300 Carenţă severă 375-450

Doza (l/ha) 0,75-1,50 2,25-3,00 3,75-4,50

CONȚINUT % Bor solubil în apă sub formă de complex etanolamina

11

Conţinutul de bor din frunze / ppm Cultura Lucernă Sfeclă pentru zahăr Salată Struguri Pomi fructiferi

Minimum 15 15 20 20 25

www.naturevo.ro

pH: 8,0-8,2 densitate 1,3-1,4 g/ml

Normal 25-40 35-200 50-70 30-50 30-70

ATENȚIONĂRI Nu amestecaţi Boro-ET cu uleiuri, produse cuprice, alcaline, sulf sau cu produse cu reacţie alcalină; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

CONDIȚII DE PĂSTRARE A se păstra în ambalajul original, la loc răcoros și ferit de lumina directă a soarelui.

AMBALARE Bidoane de 20 l, 5 l și 1l.

PRODUCĂTOR ALTINCO


CODICEVO 19.19.19 + ME CARACTERISTICI ź ź ź ź ź ź

ź

Fertilizant foliar special; Formulă adaptată special pentru condiţiile din România; Conţinut foarte ridicat în microelementele necesare pentru culturile principale din România; Solubilitate ridicată; Conţinut echilibrat în macroelemente pentru creștere și fructificare; Magneziul, component esenţial al clorofilei, asigură tinereţea aparatului foliar și desfășurarea normală a fotosintezei; Sulful este unul dintre principalii constituenţi pentru aminoacizii esenţiali.

AVANTAJE Absorbţie rapidă de către plante și îmbunătăţirea majoră a absorbţiei elementelor nutritive din sol; ź Potenţează efectul produselor pentru protecţia plantelor; ź Manganul, cuprul, zincul și fierul sunt chelatate cu EDTA. ź

ATENȚIONĂRI ź

APLICARE ȘI DOZARE APLICARE FOLIARĂ Cultura Viţă-de-vie, pomi fructiferi Legume Cereale

ź

Doza (kg/ha) 2,0-3,5 2,0-3,0 3,0-3,5

ź ź

APLICARE RADICULARĂ Doza recomandată este de 100g/100 l apă.

ź

CONȚINUT %

ź ź

Azot (N) Fosfor solubil (P2O5) Potasiu (K2O) Magneziu (Mg) Sulf (S) Bor (B) Fier (Fe) Zinc (Zn) Mangan (Mn) Cupru (Cu) Molibden (Mo)

19,00 19,00 19,00 1,80 1,40 0,10 0,07 0,03 0,03 0,006 0,002

În cazul tratamentelor cu volum redus de apă (avio), concentraţia totală a soluţiei să nu depășească 5% în cazul cerealelor și 3% în cazul culturilor cu frunza lată. Produsul se poate amesteca în soluţii complexe, aplicându-se odată cu erbicidele, fungicidele și insecticidele; Efectuaţi un test de compatibilitate fizică înaintea aplicării tratamentului. Dacă soluţia floculează, nu efectuaţi combinaţia respectivă; Nu folosiţi pentru soluţie apă tulbure, cu conţinut foarte ridicat de săruri sau la temperaturi mai mici de 12-15°C; În combinaţii, fertilizantul foliar se adaugă întotdeauna la sfârșit; Pentru îmbunătățirea acţiunii produsului, adăugaţi de la început în apă EVO RIGHT 5 (50-100 ml / 100 l apă); Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE Saci de 25 kg, 5 kg și 1 kg.

PRODUCĂTOR AGCHEM 13


ENERGEVO 9.53.9 + ME CARACTERISTICI Fertilizant foliar special; Formulă adaptată special pentru condiţiile din România; Conţinut foarte ridicat în microelementele necesare la culturile principale din România; ź Solubilitate ridicată; ź Fosforul asigură necesarul energetic al plantei în momentele critice, începând cu primele momente ale vegetaţiei; ź Magneziul, ca și component principal al clorofilei, asigură tinereţea aparatului foliar și desfășurarea normală a fotosintezei. ź ź ź

AVANTAJE Mărește rezistenţa la factorii de stres, îndeosebi la cei hidrici, termici și radiaţii solare puternice; ź Mărește absorbţia selectivă din sol a elementelor nutritive, în special a fosforului; ź Grăbește parcurgerea fazelor de vegetaţie; ź Compatibilitate cu majoritatea produselor de protecţia plantelor și bioregulatorilor. ź

Doza (kg/ha) 3,0-3,5 2,5-3,5 3,0-5,0

APLICARE RADICULARĂ 5 - 15 kg/ha/udare, săptămânal; 15 - 30 kg/ha/udare la irigări mai rare. Dozele mai mici se aplică plantelor mai tinere.

ź ź ź

Nu se combină cu produse cu un conţinut ridicat de ulei, cupru sau calciu; În cazul tratamentelor cu volum redus de apă (avio), concentraţia nu trebuie să depășească 5%, pentru că se diminuează solubilitatea produsului prin saturarea soluţiei; Produsul se poate amesteca în soluţii complexe, aplicându-se odată cu erbicidele, fungicidele și insecticidele. Efectuaţi un test de compatibilitate fizică înaintea aplicării tratamentului. Dacă soluţia floculează, nu efectuaţi combinaţia respectivă; Nu folosiţi pentru soluţie apă tulbure, cu conţinut foarte ridicat de săruri sau la temperaturi mai mici de 12-15°C; În combinaţii, fertilizantul se adaugă la sfârșit; Pentru îmbunătăţirea acţiunii produsului, adăugaţi de la început în apă EVO RIGHT 5 (50 - 100 ml/100 l apă); Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicaţiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

CONȚINUT %

www.naturevo.ro

ź

ź ź

ź ź

Azot (N) Fosfor solubil (P2O5) Potasiu (K2O) Magneziu (Mg) Sulf (S) Bor (B) Fier (Fe) Zinc (Zn) Mangan (Mn) Cupru (Cu) Molibden (Mo)

ź

ź

APLICARE ȘI DOZARE APLICARE FOLIARĂ Cultura Cereale, viţă-de-vie, pomi fructiferi Legume Porumb, soia, sfeclă de zahăr și alte culturi de câmp

ATENȚIONĂRI

9,00 53,00 9,00 2,50 1,00 0,10 0,10 0,10 0,05 0,05 0,005

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE Saci de 25 kg și 5 kg.

PRODUCĂTOR AGCHEM


EVOBOR CARACTERISTICI Este o soluţie cu un conţinut ridicat de bor, formulat special atât pentru aplicare foliară, cât și pentru fertigare; ź Borul reprezintă un microelement esenţial pentru diferenţierea mugurilor floriferi, ramificaţiilor, creșterea rezistenţei la factorii de stres etc.; ź Se va folosi în programele de fertilizare împreună cu alţi biostimulatori, pentru prevenirea și/sau înlăturarea carenţei de bor; ź Se aplică foliar sau prin fertigare în preînflorire până la formarea fructului și chiar după recoltare, pentru constituirea rezervei necesare repornirii în vegetaţie în sezonul următor. ź

AVANTAJE EVOBOR se va folosi cu precădere pentru: Corectarea deficienţei de bor; Îmbunătăţirea fertilităţii; Reducerea influenţei negative a temperaturilor extreme, mai ales în perioada de înflorire și fecundare; ź Diminuarea atacului de boli (putregaiuri) la tulpini, fructe sau tuberculi, bulbi, rădăcinoase; ź Diminuarea populaţiilor de bacterii patogene. ź ź ź

APLICARE ȘI DOZARE Cultura Doza (l/100 l apă) Legume 0,10-0,20 Plante ornamentale 0,05-0,15 Livezi 0,10-0,20 Culturi de câmp 0,15-0,20

Doza (l/ha) 0,25-0,75 0,05-0,15 0,50-2,00 1,00-1,50

Utilizaţi un volum suficient de soluţie pentru o bună acoperire a foliajului. Nu depășiţi o concentraţie de 0,75% în cazul aplicării tratamentelor avio. Nu depășiţi o doză de 0,15% (150 ml/100 litri apă) în cazul culturilor sensibile (legume, pomi fructiferi). ź Fertigare: 0,50-2,00 l/ha; ź Aplicaţi doze reduse pentru tratamentele periodice și dozele maxime pentru corectarea carenţelor.

ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă. Orice nerespectare a indicațiior de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE A se păstra în ambalajul original închis ermetic, în loc uscat și răcoros.

AMBALARE Bidoane de 5 l și 1 l.

PRODUCĂTOR AGCHEM

CONȚINUT g/l Bor (B) solubil complexat cu etanolamină

150

densitate: 1,3 kg/l (20°C)

15


FIGHTER PHOS CARACTERISTICI ź ź

Îngrășămînt și potenţiator lichid cu fosfor și potasiu; Este sintetic și acţionează rapid pe întregul circuit al sevei.

AVANTAJE ź

ź ź ź

ź

Mărește rezistenţa la factorii de stres, îndeosebi cei hidrici, termici și cei determinaţi de radiaţiile solare puternice; Mărește rezistenţa la infecţiile micotice și bacteriene; Grăbește derularea fazelor de vegetaţie; Prin acţiunea sa sistemică, asigură parţial și transportul altor substanţe de la suprafaţa frunzei către interior și îmbunătăţește activitatea substanţelor de contact; Se poate utiliza în programe integrate pentru culturi, inclusiv controlul unor boli micotice și bacteriene.

ATENȚIONĂRI APLICARE ȘI DOZARE

ź

Fighter Phos se folosește în principal pentru tratamente ale scoarței și foliare, dând rezultate excepționale în combinație cu produse de protecție a plantelor. ź Tratamentul foliar: Doza de utilizare este între 2,0 – 5,0 l/ha, la toate culturile. ź Pentru tratamente ale scoarței: Doza de utilizare este între 3,5 – 7,0 l/ha, la toate speciile. ź Pentru tratamentele radiculare: Se utilizează soluție de concentrație 0,05 – 0,10 %.

CONȚINUT g/l Fosfor (P2O5) Potasiu (K2O)

513 453

Fighter Phos conține 966 g/l săruri de potasiu mono și di ale acidului fosforos, echivalent a 600 g/l acid fosforos.

ź ź

ź ź ź ź ź

Nu se combină cu produse cu un conţinut ridicat de ulei, cupru sau calciu; În cazul tratamentelor cu volum redus de apă, concentraţia totală a soluţiei să nu depășească 5%; Pentru realizarea amestecurilor multiple, efectuați un test de compatibilitate fizică. Dacă soluţia floculează, renunțați la combinaţia respectivă; Nu folosiţi pentru soluţie apă tulbure și cu un conţinut ridicat de săruri; În combinaţii, fertilizantul se adaugă la sfârșit; Pentru îmbunătăţirea acţiunii produsului adăugaţi de la început în apă EVO RIGHT 5 (50 - 100 ml/100 l apă); Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicaţiilor tehnice de mai sus, poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acțiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE www.naturevo.ro

Bidoane de 5 l, 1l și 500 ml.

PRODUCĂTOR AGCHEM


FINALEVO 5.14.42 + ME CARACTERISTICI ź ź ź ź ź ź ź ź

ź

Fertilizant foliar special, formulă adaptată special pentru condiţiile din România; Conţinut foarte ridicat în microelemente necesare pentru culturile principale din România; Solubilitate ridicată; Conţinut ridicat în macroelemente, în special în potasiu, pentru fructificare și maturare corespunzătoare; Asigură necesarul energetic al plantei; Potasiul este componenta de bază pentru mărirea rezistenţei la toţi factorii de stres; Conţinutul ridicat de potasiu asigură și mobilizarea unei părţi a potasiului legat din sol; Magneziul, ca și component principal al clorofilei, asigură tinereţea aparatului foliar și desfășurarea normală a fotosintezei; Sulful este unul dintre principalii constituenţi pentru aminoacizii esenţiali.

Este absorbit rapid de către plante și îmbunătățește major absorția elementelor nutritive din sol; ź Potenţează efectul pesticidelor; ź Manganul, cuprul, zincul și fierul sunt chelatate cu EDTA; ź Mărește densitatea și greutatea specifică a fructelor (boabelor), îmbunătăţind cantitatea și calitatea recoltei, ca și rezistenţa la transport și depozitare. ź

Doza (kg/ha) 2,0 - 3,5 2,0 - 3,0 3,0 - 3,5

ź

ź ź

În cazul tratamentelor cu volum redus de apă, concentraţia totală a soluţiei să nu depășească 5%; Produsul se poate amesteca în soluţii complexe, aplicându-se odată cu erbicidele, fungicidele și insecticidele. Înaintea aplicării tratamentului, efectuaţi un test de compatibilitate fizică. Dacă soluţia floculează, nu efectuaţi combinaţia respectivă; Nu folosiţi pentru soluţie apă tulbure, cu un conţinut foarte ridicat de săruri sau la temperaturi mai mici de 12°C; În combinaţii, fertilizantul se adaugă la sfârșit; Pentru îmbunătăţirea acţiunii produsului FINALEVO, adăugaţi EVO RIGHT 5, în doză de 50 - 100 ml/100 l apă; Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicaţiilor tehnice de mai sus poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

APLICARE RADICULARĂ Se prepară soluție utilizând 100 g/100 l apă.

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acțiunea directă a razelor solare și a căldurii.

CONȚINUT % Azot (N) Fosfor solubil (P2O5) Potasiu (K2O) Magneziu (Mg) Sulf (S) Bor (B) Fier (Fe)

ź

ź ź

APLICARE ȘI DOZARE

0,10 0,05 0,05 0,005

ATENȚIONĂRI ź

AVANTAJE

APLICARE FOLIARĂ Cultura Viță-de-vie, pomi fructiferi Legume Cereale și alte culturi de câmp

Zinc (Zn) Mangan (Mn) Cupru (Cu) Molibden (Mo)

5,00 14,00 42,00 2,50 6,00 0,10 0,10

AMBALARE Saci de 25 kg, 5 kg și 1 kg.

PRODUCĂTOR AGCHEM 17


MATRIFRUIT CARACTERISTICI ź ź

ź

ź ź ź ź

Produs biodegradabil; Amestec lichid ce conține extract de plante din familia Fabaceae, lizină, surfactanţi, mangan și zinc, poate fi utilizat pentru a curăţa roua de miere și alte resturi de pe frunzele și fructele culturilor horticole; Usucă și dispersează roua de miere produsă de puricii meliferi (Psylla pyri), musculiţe (Bemisia tabaci) etc. și evită proliferarea ulterioară a ciupercilor; Se utilizează după căderea petalelor; Stabilizează și asigură protecţie tratamentelor complementare cu insecticide; Agent biodegradabil de umectare și detergent cu extracte de plante, aminoacizi, mangan și zinc; Se recomandă utilizarea acestui produs în programe pentru evitarea rezistenţei la alte produse.

MATRIFRUIT este inductor de autoapărare a culturilor, pe următoarele căi: ź Se comportă ca un detergent care curăță roua de miere lăsată de păduchi și puricii meliferi, lăsând larvele neprotejate și prevenind formarea ulterioară a fumaginei; ź Acţionează ca o barieră datorită activităţii extrasului de plante care reduce sau atenuează atacul și pagubele produse de unii dăunători și, indirect, de unele boli; ź Conţine lizină, un aminoacid esenţial, precursor al unor alcaloizi pe care plantele îi sintetizează ca mijloc de apărare naturală împotriva atacului insectelor cu aparat bucal pentru înţepat și supt sau pentru rupt și mestecat. Lizina este un precursor al alcaloidului produs de plante pentru a se apăra împotriva insectelor. Transformarea lizinei în alcaloizi are loc la nivelul cloroplastelor, aceștia trecând ulterior, prin floem, în întreaga plantă, care este astfel protejată.

APLICARE ȘI DOZARE Pentru culturi horticole, cea mai sensibilă perioadă a ciclului vegetativ începe cu căderea petalelor; ź Aplicare foliară: pentru toate culturile, doza este de 350 600 ml/100 l apă. Recomandări: ź Pentru a-i mări eficacitatea, este recomandat a se aplica dimineaţa; ź A nu se depăși dozele indicate; ź Poate fi amestecat cu majoritatea produselor de protecţie a plantelor și fertilizanți foliari; ź Pentru o combatere completă a dăunătorilor se recomandă combinarea produsului MATRIFRUIT (doză completă) cu DEFFORT (doză completă). ź

CONȚINUT % Extract de plante Lizină Mangan (Mn) solubil în apă Zinc (Zn) solubil în apă pH: 8-10, densitate: 1,12-1,22 g/ml

ATENȚIONĂRI ź ź

AVANTAJE ź ź ź ź ź ź

Are efect direct și repelent asupra adulților; Frunzele fără roua de miere au o fotosinteză mai intensă și, de aceea, producţiile sunt mai mari; Nu creează fitotoxicitate; Nu necesită interval de pauză până la recoltare; Fără riscuri pentru persoanele care îl aplică; Fără riscuri pentru consumatori.

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE În ambalajul original de plastic, închis ermetic și la temperaturi cuprinse între 5 și 35°C.

AMBALARE Bidoane de 5 l și 1 l.

www.naturevo.ro

6,0 2,2 0,5 1,5

PRODUCĂTOR ALTINCO


MATRINAL B CARACTERISTICI Produs biodegradabil; Rezolvă problemele cauzate de atacul dăunătorilor: puricii meliferi (Psylla pyri), musculiţa albă (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum), ţânţarul verde (Empoasca spp.), acarianul roșu (Tetranychus urticae), omizi și afide; ź Acţionează ca un detergent care curăţă roua de miere și alte resturi prezente pe frunze și fructe; ź Stabilizează și protejează tratamentele suplimentare cu produse de protecţie a plantelor; ź Se recomandă utilizarea MATRINAL B în programe pentru evitarea rezistenţei la alte produse. ź ź

MATRINAL B este un inductor de autoapărare a culturilor, pe următoarele căi: ź Curăţă frunzele și fructele de roua de miere secretată de diferite specii de insecte cu aparat bucal de înţepat și supt; ź Previne proliferarea ulterioară a ciupercilor; ź Prin efectul său repelent, are acţiune antihrănire și antiovipoziţie; ź Previne apariţia de noi colonii de insecte; ź Acţionează ca o barieră datorită activităţii extractelor de plante și uleiurilor esenţiale, care previn, reduc sau diminuează atacul și pagubele produse de unele insecte, prin acțiunea directă și repelentă asupra adulților.

AVANTAJE ź ź ź ź ź

ź ź ź

Aplicat la intervale regulate, determină eliminarea treptată a insectelor; Miroase proaspăt și plăcut în timpul aplicării; Frunzele fără roua de miere au fotosinteza mai intensă, deci crește producţia; Nu necesită interval de pauză după aplicare; După aplicare, se pot introduce speciile folosite în combaterea biologică. Pretabil pentru utilizarea în programele de combatere integrată; Fără riscuri pentru persoanele care îl aplică; Fără riscuri pentru consumatori; Nu rezultă fructe afectate de roua de miere, fără valoare comercială.

APLICARE FOLIARĂ Cultura Doza (ml/100 l) Doza (l/ha) Păr (cu fructe) 100-200 1-2 Păr (fără fructe) 400-600 4-6 Alți pomi fructiferi și viță-de-vie 200-300 2-3 APLICARE RADICULARĂ: 5 - 10 l/ha. Poate cauza pătări la soiurile cu tegumentul fructelor sensibil (atunci folosiţi MATRIFRUIT B); ź În cazul celorlalte soiuri, dacă sunt prezente fructele, este recomandat a se aplica dimineaţa, pentru o uscare cât mai rapidă, minimizând astfel riscul apariţiei petelor pe fructe. Nu depășiți dozele indicate; ź Evitaţi amestecul cu alte produse sau utilizaţi adjuvanţi pentru mărirea compatibilităţii, cum ar fi EVO RIGHT 5; ź În cazul aplicării radiculare, poate antrena produsele aplicate anterior în zona de picurare, ceea ce ar putea cauza fitotoxicitate; ź În perioadele călduroase, ca majoritatea tratamentelor foliare, poate cauza defolierea la soiul de păr Conference; ź Pentru o combatere completă a dăunătorilor, se recomandă combinarea produsului MATRINAL B (doză completă) cu DEFFORT (doză completă). ź

CONȚINUT % Bor (B) solubil în apă Extract de plante + Ulei de pin + Bor (B)

0,20 2,00

pH: 7,5-8,5 densitate: 1,0-1,2 g/ml

ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE În ambalajul original de plastic, închis ermetic și la temperaturi cuprinse între 5 și 35O C.

APLICARE ȘI DOZARE

AMBALARE

Pentru pomii fructiferi de la post-recoltare până înainte de apariţia mugurilor, doza curentă de aplicare este de 4-6 l/ha. Pentru culturi horticole și pomi fructiferi, aplicaţi foliar MATRINAL B după căderea petalelor, în doză de 350 ml/100 l apă.

Bidoane de 5 l și 1l.

PRODUCĂTOR ALTINCO 19


MATUREVO 3.35.35 + ME CARACTERISTICI ź ź ź ź ź

Fertilizant foliar special. formulă adaptată special pentru condiţiile din România; Conţinut foarte ridicat în microelemente necesare pentru culturile principale din România; Solubilitate ridicată. Fosforul și potasiul asigură necesarul energetic al plantei în momentele critice, începând dinaintea înfloririi; Magneziul, ca și component principal al clorofilei, asigură tinereţea aparatului foliar și desfășurarea normală a fotosintezei.

AVANTAJE ź ź ź

ź ź

Mărește rezistenţa la factorii de stres, îndeosebi la cei hidrici, termici și radiaţii solare puternice; Mărește absorbţia selectivă din sol a elementelor nutritive, în special a fosforului și potasiului; Crește densitatea și greutatea specifică a fructelor/boabelor, mărind cantitatea și îmbunătățind calitatea recoltei și rezistenţa la transport și depozitare; Grăbește coacerea și diferenţierea; Compatibilitate cu majoritatea produselor de protecţie a plantelor și bioregulatorilor.

ATENȚIONĂRI ź ź

ź

APLICARE ȘI DOZARE APLICARE FOLIARĂ Cultura Cereale, viţă-de-vie, pomi fructiferi Legume

Doza (kg/ha) 3,0 - 3,5 2,5 - 3,0

APLICARE RADICULARĂ ź 5 - 15 kg/ha sau la irigări mai rare; ź 15 - 30 kg/ha. Dozele mai mici se aplică în primele faze de vegetație.

www.naturevo.ro

ź ź ź

CONDIȚII DE PĂSTRARE

CONȚINUT % Azot (N) Fosfor solubil (P2O5) Potasiu (K2O) Magneziu (Mg) Sulf (S) Bor (B) Fier (Fe) Zinc (Zn) Mangan (Mn) Cupru (Cu) Molibden (Mo)

ź

Nu se combină cu produse cu un conţinut ridicat de ulei, cupru sau calciu; În cazul tratamentelor cu volum redus de apă (avio), concentraţia să nu depășească 5%, căci se diminuează solubilitatea produsului prin saturarea soluţiei; Produsul se poate amesteca în soluţii complexe, aplicându-se odată cu erbicidele, fungicidele și insecticidele. Înaintea aplicării tratamentului, efectuaţi un test de compatibilitate fizică. Dacă soluţia floculează, nu efectuaţi combinaţia respectivă; Nu folosiţi pentru soluţie apă tulbure, cu conţinut foarte ridicat de săruri sau la temperaturi mai mici de 12 15°C; În amestecuri, fertilizantul se adaugă la sfârșit; Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicaţiilor tehnice de mai sus poate duce la diminuarea eficacităţii produsului sau la eșec.

3,00 35,00 35,00 1,50 0,40 0,10 0,07 0,03 0,03 0,006 0,002

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE Saci de 25 kg, 5 kg și 1kg.

PRODUCĂTOR AGCHEM


MICROFORT CARACTERISTICI ź

ź ź

ź

ź

Aliatul perfect împotriva bacteriilor, are o acţiune sistemică și menţine populaţiile de bacterii la un nivel suficient de scăzut pentru a nu produce pagube culturilor; Reduce pagubele cauzate de îngheţ, utilizat ca dezinfectant pentru utilaje; Pune la dispoziţia plantelor instrumentele necesare pentru a se proteja împotriva bacteriilor. Aplicat foliar, este capabil să introducă cuprul în plante în cantităţi suficiente pentru a intensifica efectul protector al catehinelor, fără însă a avea efect fitotoxic, spre deosebire de multe alte produse care conţin doze extrem de mari de cupru, care dăunează plantelor; Este absorbit rapid și coboară prin floem în trunchi și rădăcină, formând complexe care fac plantele mai rezistente la atacurile de bacterii; Mărește rezistența naturală a ţesuturilor plantelor, prevenind ca bacteriile să ajungă într-un număr suficient de mare pentru a produce pagube, ceea ce se numește „quorum sensing". Celulele plantelor acumulează catehine în vacuole, ca apărare împotriva posibilelor infecţii cu bacterii, mai ales Gram pozitive. Cuprul din Microfort formează un compus cu catehinele, care este eficient împotriva bacteriilor Gram negative (Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.) la care plantele sunt mai expuse.

AVANTAJE ź

ź ź

ź ź ź

Reduce pagubele produse de îngheţ, doarece sunt mai puţine nuclee (bacterii) de condensare a apei și formare a gheţii; Se evită utilizarea cuprului în concentraţii ridicate; MICROFORT este mai eficient decât tratamentele clasice la doze mai mici (conţine de până la 200 de ori mai puţin cupru); Nu depășește nivelul maxim admis pentru reziduuri pentru cupru; Reduce numărul fructelor atacate; Nu poluează și nu lasă reziduuri.

CONDIȚII DE PĂSTRARE În ambalajul original, închis ermetic, în loc uscat și răcoros.

APLICARE ȘI DOZARE Culturi

Perioada Doza Doza de aplicare (ml/100 l) (l/ha) Pomi fructiferi După recoltare 150-200 1,50-5,00 Căderea petalelor 500 5,00 Faza D 500 5,00 Faza E 150 1,50 Perioada de vegetaţie 125 1,25 Alte horticole Când este risc 150-200 1,50-2,00 de apariţie a bacteriilor La pomii fructiferi, numărul de tratamente depinde de intensitatea bolii. În iernile foarte umede este recomandat să se trateze pe trunchi cu o doză de 500 ml/100 l apă (5 l/ha). În cazul culturilor sensibile la cupru și în prezența creșterilor noi, utilizați o doză de 100 ml/100 l apă (1 litru / ha).

CONȚINUT % Cupru Cu (0,5%) + microelemente (1,5%) + Surfactanţi naturali Bor (B) solubil în apă 0,25 Cupru (Cu) solubil în apă 0,50 Cupru (Cu) complexat cu acid gluconic 0,50 Mangan (Mn) solubil în apă 0,75 Mangan (Mn) complexat cu acid gluconic 0,75 Zinc solubil în apă 0,50 pH: 3-4, densitate 1-1,1 g/ml

ATENȚIONĂRI Înaintea aplicării tratamentului, efectuați un test de compatibilitate fizică. Dacă soluția floculează, nu efectuați combinația respectivă; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

AMBALARE

PRODUCĂTOR

Bidoane de 5 l, 1 l, 500 ml și 125 ml.

ALTINCO 21


REZISTEVO CARACTERISTICI Fertilizant foliar pentru maturare și diminuarea bolilor de depozit. ź Formulă adaptată special pentru condiţiile din România; ź Conţinut foarte ridicat în microelemente necesare pentru culturile principale din România; ź Asigură necesarul de calciu și microelemente în pereţii celulari. ź

AVANTAJE ź ź ź ź ź ź ź ź

ź

Diminuează efectele carenţei de calciu; Mărește greutatea și densitatea fructelor și ţesuturilor și deci mărește consistent producţia/ha; Îmbunătăţește coloraţia fructelor și a legumelor; Mărește rezistenţa pieliţei și a pulpei la transport; Previne crăparea fructelor; Grăbește și uniformizează maturarea; Mărește conţinutul în substanţe de rezervă; Mărește rezistenţa la transport și depozitare (scade perisabilitatea post-recoltare) prin îngroșarea și creșterea elasticităţii peretelui celular și diminuarea efectului radiațiilor; Reduce major atacul bolilor de depozit.

ATENȚIONĂRI ź

ź

APLICARE ȘI DOZARE Stropiri foliare: în doză de 3 - 5 kg/ha la intervale de 15 20 de zile; ź Cantitatea de apă poate oscila de la 100 l/ha (tratamente avio) la 1500 l/ha (în livezile clasice); ź Se poate utiliza în tratamente complexe, cu precauţii privind amestecurile; ź Se va evita combinarea cu produse având conţinut ridicat în uleiuri, în fosfor sau produse cu reacţie puternic alcalină sau puternic acidă. ź

www.naturevo.ro

CONȚINUT % Azot (N) Calciu (CaO) Potasiu (K2O) Magneziu (Mg) Mangan (Mn) Bor (B) Zinc (Zn) Molibden (Mo)

14,00 18,00 1,70 4,20 0,05 0,20 0,01 0,005

ź ź

ź ź

În cazul amestecării cu alte produse, înaintea aplicării tratamentului, efectuaţi un test de compatibilitate fizică. Dacă soluţia floculează, nu efectuaţi combinaţia respectivă; Nu folosiţi pentru soluţie apă tulbure, cu conţinut foarte ridicat de săruri sau la temperaturi mai mici de 12 15°C; În combinaţii, fertitilizantul se adaugă la sfârșit; În cazul întăririi produsului la depozitare, scoateți sacul la soare câteva ore pentru a elimina umiditatea dintre granule; Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE Saci de 25 kg, 5kg și 1 kg.

PRODUCĂTOR AGCHEM


TUTAFORT B CARACTERISTICI Soluţie de fertilizant cu bor; Soluţia naturală pentru problemele cauzate de Tuta absoluta; ź TUTAFORT B conţine extracte de plante din familia Berberidaceae și limonene, responsabile de efectul creșterii capacităţii de autoapărare a plantelor împotriva dăunătorului Tuta absoluta; ź TUTAFORT B modifică ţesuturile plantelor, prin alterarea gustului acestora pentru dăunătorul respectiv; ź Previne, reduce sau atenuează atacul dăunătorului. ź ź

AVANTAJE ź ź ź ź ź ź ź ź

După aplicare, pot fi introduse insectele din entomofauna utilă utilizate în combaterea biologică; Este pretabil pentru programele de combatere biologică și sistemele integrate de producţie; Produs de mare eficacitate și persistenţă; Fără riscuri pentru persoanele care îl aplică și pentru mediu; Nu lasă reziduuri; Nu creează rezistenţă și nu impune respectarea unei perioade de pauză după aplicare; Aplicat împreună cu DEFFORT, are efect timp de 10 - 15 zile; Aplicarea sa regulată asigură diminuarea treptată a dăunătorului.

ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE A se păstra in ambalajul original, închis ermetic, la o temperatură cuprinsă între 5 și 35O C.

APLICARE ȘI DOZARE APLICARE FOLIARĂ Doza: 200 - 300 ml/100 l apă (2-3 l/ha) Dacă se impune creșterea capacităţii de apărare împotriva ciupercilor, adăugaţi ALTOSAN. Nu amestecaţi TUTAFORT B cu alte produse, cu excepţia DEFFORT.

AMBALARE Bidoane de 1 l și 125 ml.

PRODUCĂTOR ALTINCO

CONȚINUT % Bor (B) din care Bor solubil în apă Limonene Extracte de plante

2,00 2,00 0,50 4,50

pH: 7,5-8,5 densitate: 1,0-1,2 g/ml

23


TUTA ABSOLUTA CARACTERISTICI BIOLOGICE Tuta absoluta este o insectă (molie) din familia Gelechiidae, cunoscută sub denumirea de molia frunzelor de tomate. Este originară din America de Sud, fiind semnalată pentru prima dată în Europa în anul 2006 și în România în 2009. Tuta absoluta este în principal un dăunător al culturilor de tomate, dar poate ataca și alte plante din familia Solanaceae, având un potențial de reproducere foarte ridicat (10 - 12 generații/an). Ciclul biologic este între 29 - 38 de zile, în funcție de condițiile de mediu. O femelă depune cca 260 ouă. Ouăle sunt depuse pe partea inferioară a frunzelor, au formă cilindrică, de culoare crem și o lungime de 0,35 mm. Larvele la eclozare au culoare crem, capul negru și o lungime de 0,5 mm. La dezvoltarea completă ajung până la 7 - 10 mm și sunt de culoare galben-verzuie, uneori cu tentă roșcată. Stadiul larvar este de 13 - 15 zile. Adultul are culoare brună-cenușie, cu pete mici negre pe aripile anterioare, o lungime de 5 7 mm și anvergura aripilor de 8 - 10 mm. Larvele atacă toate părțile aeriene ale plantelor (frunze, tulpini, fructe) și produc pagube în toate stadiile de dezvoltare a acestora. Larvele pot fi depistate cu ușurință deoarece preferă staționarea pe muguri, flori sau fructe în formare se văd resturi de culoare neagră produse prin hrănire. Dăunătorul iernează în stadiul de ou sau pupă.

PAGUBE PRODUSE DE TUTA ABSOLUTA PE FRUNZE În cazul atacului pe frunze, larvele produc prin hrănire mine neregulate, care în stadiu avansat de atac se necrozează. PE TULPINI Galeriile produse de larve în tulpini influențează negativ dezvoltarea plantelor, cauzând uneori uscarea parţială a acesteia.

www.naturevo.ro

PE FRUCTE Fructele pot fi atacate încă de la apariție. Larvele penetrează prin pețiol, produc galerii care depreciază valoarea calitativă a fructelor, galeriile formate putând fi invadate ulterior de patogeni secundari.


STIMULATORI DE CREȘTERE Biostimulatorii reprezintă o categorie specială de substanţe, obţinute pe cale sintetică sau din extrase naturale, care intervin în reglarea proceselor fiziologice din plantă. În general, produsele cu rol bioregulator sunt substanţe organice care aplicate în concentraţii reduse participă la procesele fiziologice de creștere și dezvoltare a plantelor. Pe plan mondial se remarcă tendinţa crescândă pentru obţinerea unor produse care au în compoziţie substanţe din categoria biostimulatorilor, ca de exemplu: auxine, gibereline, aminoacizi, vitamine, hidrolizate proteice, care în concentraţii reduse, uneori chiar de ordinul ppm, influenţează toate procesele biochimice și fiziologice legate de: ź creștere și dezvoltare: germinarea, pornirea mugurilor, tuberculilor și bulbilor în vegetaţie; ź absorbţia și transportul substanţelor anorganice și organice; ź mișcarea stomatelor, rezistenţa la cădere a frunzelor, florilor și fructelor; ź înflorirea și fecundarea; ź rezistenţa plantelor în condiţii de stres biotic și abiotic.

STIMULATORI RADICULARI Un aparat radicular bine dezvoltat constituie baza creșterii armonioase a plantelor. Stimulatorii radiculari determină formarea mai rapidă a perișorilor absorbanți dar și creșterea numărului acestora la nivelul rădăcinii. Acest proces influențează pozitiv absorbția elementelor nutritive provenite din produsele aplicate la sol. Astfel, cu ajutorul stimulatorilor radiculari se asigură plantei necesarul de compuși organici, precum și de macro și micro nutrienți. Stimulatorii radiculari ajută plantele în situațiile de stres termic și hidric și sunt deosebit de utili pentru protejarea răsadurilor împotriva șocurilor generate de procesul de transplantare și, de asemenea, pentru inițierea și dezvoltarea micorizelor.


KERAFOL CARACTERISTICI Activator de creștere, anti-stres, cicatrizant; Mărește viteza de diviziune și creștere a celulelor (efect întâlnit și după tratamentul semințelor); ź Produsul se bazează pe un complex de proteine hidrolizate și activatori care îmbunătăţesc creșterea plantelor; ź Hidrolizate, proteinele s-au dovedit a acţiona ca factori de creștere a plantelor și sunt o primă rezervă pentru sinteza proteinelor. ź ź

AVANTAJE Accelerează creșterea plantelor; Ajută plantele să depășească perioadele de stres; Mărește eficacitatea aplicării tratamentelor; Garantează o creștere echilibrată, în special în perioadele de stres (asfixia rădăcinilor, îngheţuri, grindină, îmburuienare etc.) și determină reluarea rapidă a creșterilor vegetative; ź Acţionează și mai bine când este amestecat cu fertilizanţi foliari; ź Asigură refacerea rapidă a ţesuturilor afectate mecanic (grindină, echipamente etc.), refacerea țesuturilor cu arsuri superficiale, refacerea țesuturilor atacate de boli, cicatrizarea rănilor.

În cazul amestecării cu alte produse, înaintea aplicării tratamentului, efectuați un test de compatibilitate fizică; dacă soluția floculează, nu efectuați combinația respectivă; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

APLICARE ȘI DOZARE

CONDIȚII DE PĂSTRARE

APLICARE FOLIARĂ: 1,5 - 5 l/ha în funcţie de cultură. Momentul aplicării: ź în orice fază de creștere la culturile de câmp. ź la culturile horticole în fazele de creștere activă dar și începând cu formarea fructelor, de mai multe ori pe parcursul vegetației. Se poate aplica în diverse combinații cu ROOTIP BASIC / ROOTIP MIX și alte produse pentru stimularea germinației semințelor.

Temperatura de depozitare să fie mai mare de 5°C, departe de lumina directă a soarelui, în ambalajul original.

ź ź ź ź

www.naturevo.ro

pH: 5-6

ź

AMBALARE Bidoane de 5 l, 1 l, 500 ml și 125 ml.

PRODUCĂTOR ALTINCO

CONȚINUT % Total aminoacizi Aminoacizi liberi Total azot (N) Azot organic (N) Oxid de potasiu solubil (K2O) Carbon organic

ATENȚIONĂRI

28,00 24,00 5,70 4,30 3,10 14,00


KERAMIN K CARACTERISTICI ź

Stimulator de germinare și creștere, conține aminoacizi, potasiu și microelemente.

AVANTAJE ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź

Mărește rezistența la stresul termic și hidric. Mărește viteza de diviziune și creștere a celulelor (efect întâlnit și după tratamentul semințelor); Asigură cicatrizarea rănilor; Fructele sunt mai mari și uniforme; Pulpa este mai fermă; Crește conținutul de zahăr; Culoarea este mai intensă; Previne căderea fructelor; Reduce efectul înghețului (frigului); Mărește rezistența naturală la infestări cu viroze, bacterioze, micoze.

În cazul amestecării cu alte produse, înaintea aplicării tratamentului efectuați un test de compatibilitate fizică. Dacă soluția floculează, nu efectuați combinația respectivă; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

APLICARE ȘI DOZARE APLICARE FOLIARĂ: 2,5 - 5 l/ha în funcţie de cultură. Momentul aplicării: de la formarea fructelor, de mai multe ori pe parcursul creșterii acestora.

CONȚINUT % Aminoacizi liberi Total Azot (N) Azot organic (N) Azot amoniacal (N) Oxid de Potasiu solubil în apă (K2O) Cupru solubil în apă (Cu) Cupru chelatat cu EDTA Fier solubil în apă (Fe) Fier chelatat cu EDTA Mangan solubil în apă (Mn) Zinc solubil în apă (Zn) Zinc (Zn) chelatat cu EDTA

ATENȚIONĂRI

14,00 3,70 1,90 1,80 6,00 0,07 0,07 0,10 0,10 0,05 0,07 0,07

CONDIȚII DE PĂSTRARE Temperatura de depozitare să fie mai mare de 5°C, departe de lumina directă a soarelui, în ambalajul original.

AMBALARE Bidoane de 5 l, 1 l și 500 ml.

PRODUCĂTOR ALTINCO

pH: 5-6

29


ROOTIP BASIC CARACTERISTICI ROOTIP BASIC reprezintă o nouă generație de biostimulatori radiculari; ź Este un produs creat pentru a stimula apariţia și dezvoltarea de noi perișori absorbanţi, pentru a garanta absorbţia elementelor nutritive cu aplicare la sol (fertilizanţi, microelemente etc.); ź Efectul obţinut este mai bun în privinţa acelor microelemente care sunt absorbite numai prin perișorii absorbanţi recent formaţi (ex. fierul, calciul). ź

AVANTAJE Îmbunătăţește creșterea microorganismelor benefice în rizosferă și pune la dispoziţie precursorii de hormoni (auxine și citochinine). Asigură o formare mai rapidă a perișorilor absorbanți (de cca. 3 ori) și prelungește viața acestora (de cca. 3 ori); ź Microorganismele reușesc să convertească precursorii în hormonii necesari, fără a exista riscul ca aceștia să se acumuleze în concentraţii excesive. Se poate afirma că se obţine o ajustare fină a balanţei hormonale în momente vitale pentru creșterea plantelor; ź De asemenea, crește volumul aparatului radicular, cu până de 10 ori mai mult decât în condiții normale; ź ROOTIP BASIC facilitează dezvoltarea hifelor ciupercilor de micorize, ducând la creșterea conţinutului de glomalină din sol, cu efect pozitiv asupra structurării solului. ź

GLOMALINA Este o glicoproteină greu solubilă și lent biodegradabilă; Este produsă de hifele ciupercilor de micoriză arbusculară; ź Acționează ca un ciment care leagă particulele de nisip, praf și argilă în agregatele de sol, cărora le menține stabilitatea (este funcția despre care se crede că o îndeplinește humusul). ź ź

www.naturevo.ro

Conținut % În sol În sol calcinat

Glomalină 2,00 30,00

Acizi humici și fulvici 0,10 8,00

APLICARE ȘI DOZARE Fertigare: produsul se amestecă cu apă pentru irigare în doză de 10 - 20 l/ha. APLICARE RADICULARĂ ź Soluţie în concentraţie de 0,25% aplicată: - la ghiveci înainte de transplantare sau după plantare la locul definitiv; - de câte ori este nevoie pentru stimularea dezvoltării aparatului radicular sau refacerea lui. ź În compoziția mocirlei pentru imersarea rădăcinilor înainte de plantare, în concentraţie de 0,5%; ź În amestecuri pentru tratarea seminţelor, în doze de 1 - 3 l/t sămânţă, în funcţie de dimensiunea seminţelor; APLICARE FOLIARĂ: în doze de 2 - 5 l/ha pentru refacerea aparatului radicular. Culturi

Doză (l/ha)

Pomi fructiferi

80 - 120 l/ha distribuite în etape, pe toată perioada de vegetație 5 - 10 l/ha săptămânal

Legume


CONȚINUT % Conține aminoacizi, peptide, elemente nutritive și compuși speciali Aminoacizi Azot (N) Potasiu (K) Materie organică

7,80 9,00 1,70 7,00

ATENȚIONĂRI În cazul amestecării cu alte produse înaintea aplicării tratamentului efectuați un test de compatibilitate fizică. Dacă soluția floculează, nu efectuați combinația respectivă; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

CONDIȚII DE PĂSTRARE A se păstra în ambalajul original, inchis ermetic, la loc răcoros și uscat.

AMBALARE Bidoane de 5 l, 1 l și 100 ml.

PRODUCĂTOR ALTINCO

31


www.naturevo.ro


CORECTORI ȘI ADJUVANȚI Deși catalogați drept produse auxiliare, adjuvanții constituie o categorie indispensabilă pentru îmbunătățirea efectului fertilizanților foliari și a produselor de protecția plantelor, având concomitent și efecte secundare benefice asupra proceselor de creștere și dezvoltare a plantelor. Acțiunea adjuvanților constă în potențarea capacității de acțiune a produselor, în condiții climatice nefavorabile utilizării lor sau pentru fixarea și transportul unor substanțe (produse) în/pe plante. Adjuvanții pot acționa în favoarea: ź creșterii aderenței și a penetrabilității în frunze a fertilizanților foliari și corectorilor de deficiențe/carențe; ź corectării pH-ului soluției de stropit la tratamentele foliare esențialmente necesară în cazul folosirii unei ape necorespunzătoare la pregătirea soluției de tratat (prea dură, salină sau având coloizi în suspensie); ź îmbunătățirii dispersiei dar și a umectării produselor pe suprafața frunzelor, a diminuării spălării și degradării fotochimice, termice și/sau prin hidroliză; ź eliminării posibilităților de spumare sau precipitare în cazul folosirii amestecurilor de produse; ź diminuării efectelor radiațiilor solare și cosmice. Utilizarea acestei categorii de substanțe poate face diferența între succesul sau nereușita unui tratament. Din acest motiv, trebuie acordată o importanță deosebită calității apei de stropit și a folosirii adjuvanților.

33


EVO RIGHT 5 CARACTERISTICI ź ź

ź

ź ź

Conține un tampon organic, care, la aplicarea corectă, va aduce majoritatea amestecurilor de stropit la un pH de 5; Conține agenți de umectare și dispersie pentru a îmbunătăți umectarea, dispersarea și contactul produselor pe suprafețele plantei cu care acesta ajunge în contact; Conține un agent de fixare care complexează și inactivează sărurile nocive de Ca și Mg care s-ar putea găsi în apă (soluție); Conține agent de umectare care întârzie evaporarea picăturilor de soluție de pe suprafața plantei; Conține substanțe antispumante.

AVANTAJE Intensifică absorbția produselor sistemice și a fertilizanților foliari; ź Previne degradarea rapidă a produselor sensibile la alcalinitate. ź

ATENȚIONĂRI

APLICARE ȘI DOZARE

Calitatea apei Bună (pH 6-7; CE* 0-500 mS) Medie (pH 7-8 ; CE* 500-1000 mS) Slabă (pH > 8; CE* >1000 mS)

Când nu se cunoaște pH-ul apei de stropit, se recomandă ca EVO RIGHT 5 să fie aplicat în doză de 100 ml/100 l apă; ź Nu folosiţi EVO RIGHT 5 cu produse care necesită un pH alcalin al soluţiei de aplicat (pH > 7); ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

Întotdeauna introduceți EVO RIGHT 5 în apa din rezervor înaintea adăugării celorlalte produse; ź EVO RIGHT 5 este destinat utilizării cu acele produse care necesită un mediu slab acid pentru performanța maximă; ź Doza de aplicare poate fi influenţată de calitatea apei; ź Se recomandă verificarea regulată a pH-ului apei din rezervorul instalaţiei de stropit, înainte și după adăugarea EVO RIGHT 5. ź

Doza (ml/100 l apă) 50 75 100

CE*= conductivitate electrică. Este strâns corelată cu nivelul cationilor liberi și sărurile din apă.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Păstrați la temperatura camerei, departe de lumina directă a soarelui, în ambalajul original.

AMBALARE Bidoane de 5 l și 1 l.

CONȚINUT g/l

www.naturevo.ro

Sisteme de tamponare și umectare Alcooli etoxilaţi

577 114

PRODUCĂTOR AGCHEM


EVOPIN CARACTERISTICI ź ź ź

ź

ź

Produs pentru prevenirea deschiderii silicvelor, păstăilor, capsulelor; Adjuvant natural pentru evitarea spălării produselor de protecția plantelor (PPP) de contact; Aplicat pe plante, EVOPIN polimerizează datorită radiației UV și a aerului, formând o peliculă fină, elastică, semipermeabilă de rășină naturală, insolubilă în apă; Această peliculă încapsulează efectiv particulele de produs de protecție a plantelor, care sunt eliberate apoi treptat, împiedicând spălarea și degradarea fotochimică, termică și prin hidroliză. Adjuvant pe bază de rășini organice pentru o aderență mai bună și de durată a produselor de protecție a plantelor și pentru împiedicarea deschiderii silicvelor, păstăilor, capsulelor plantelor cultivate înainte de recoltare.

AVANTAJE Conține polimeri care formează o peliculă elastică pentru aderarea eficientă a produselor la partea aeriană a plantelor; ź Biodegradabil, nu se acumulează pe plante în timp; ź Îmbunătățește eficacitatea tratamentelor cu produse de contact, reducând pierderile de substanțe active în mediu prin spălare cu apa din precipitații și/sau irigare; ź Reduce descompunerea substanțelor active sub acțiunea unor factori de mediu ca: radiația solară, căldura sau acțiunea abrazivă a particulelor de sol sau a curenților de aer. ź

APLICARE ȘI DOZARE ź

ź

ź ź ź

EVOPIN se utilizează în doză de 0,8–1 l/ha la toate culturile, la tratamente terestre și avio, în amestec cu produsele de contact sau singur, în doză de 0,8–1,5 l/ha pentru prevenirea deschiderii silicvelor, păstăilor, capsulelor; Se poate combina cu un desicant aplicat, cu 3–4 săptămâni înainte de recoltarea rapiței sau cu 2–3 săptămâni la floarea soarelui, fasole, soia sau mazăre; A se amesteca EVOPIN cu o cantitate mică de apă înainte de adăugarea în rezervorul mașinii de stropit; Amestecul se adaugă în rezervor în timp ce acesta este umplut cu apă și se agită continuu; În amestecuri, EVOPIN se adaugă la final.

Efect

Doza (ml/100 l apă)

CONȚINUT g/l Poli-1-p-mentenă

850

ATENȚIONĂRI În cazul amestecări cu alte produse, înaintea aplicării tratamentului, efectuați un test de compatibilitate fizică. Dacă soluția (amestecul) floculează, nu efectuați combinația respectivă; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă. ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

CONDIȚII DE PĂSTRARE Păstrați la temperatura camerei, departe de lumina directă a soarelui, în ambalajul original.

AMBALARE Bidoane de 5 l și1 l.

PRODUCĂTOR AGCHEM

Observaţii

Aderenţă scăzută

25

Aderenţă pe termen scurt, 0 - 5 zile. Nu prelungește durata de eficacitate.

Aderenţă medie

50

Aderenţă, dispersie și retenţie a produselor până la 2 săptămâni.

Aderenţă sporită

75

Aderenţă, dispersie și retenţie a produselor peste 2 săptămâni. 35


®

OVIPRON 2000 CARACTERISTICI ź ź

Produs pe bază de ulei parafinic înalt rafinat; Ca efect insecticid, produsul acţionează în principal prin asfixie, acoperind corpul insectelor cu o peliculă fină, care, penetrând prin canalele traheei, blochează respiraţia, cauzând astfel moartea prin asfixie.

AVANTAJE ź ź ź ź

ź

ź

Este eficace și împotriva larvelor și ouălelor de acarieni; Are acţiune repelentă pentru insectele cu aparat masticator; Are în secundar efect fungistatic, mai ales în cazul aplicării în perioada de repaus; Produsul este recomandat pentru utilizarea în tratamente aplicate la temperaturi cuprinse între 7-25°C, dar în situaţii în care se aplică la temperaturi sub 7°C sau peste 25°C nu produce fitotoxicitate, decât dacă se depășește doza recomandată; Este folosit și ca adjuvant la prepararea soluţiilor de stropit pentru sporirea aderenţei și eficacităţii produselor; Se pretează pentru îmbunătăţirea acţiunii produselor de protecţia plantelor formulate ca: EC, EW, OD, formulări uleioase.

APLICARE ȘI DOZARE Se utilizează în tratamente efectuate în perioada de repaus vegetativ a pomilor fructiferi astfel: - Quadraspidiotus perniciosus 1,5% (22,5 l/ha în 1500 l apă); - Panonychus ulmi 1,5% (22,5 l/ha în 1500 l apă). ź Se utilizează în tratamente în perioada de vegetație, ca adjuvant pentru îmbunătățirea calității tratamentelor cu erbicide astfel: ź

Cultura Ardei Tomate Fasole Cucurbitacee Sfeclă pentru zahăr

www.naturevo.ro

Porumb Soia (până în 3 frunze adevărate)

Erbicidul Protecție a plantelor cu erbicide sau/și alte produse de protecție a plantelor

Fenmedifam, Desmedifan, Ethofumesat, Lenacil, Melamitron, Cloridazon, Trisulfuron metil, Graminicide în postemergenţă și alte PPP 2,4D, MCPA, Bentazona, Sulfonilureice Bentazona, Fomesafen, Cicloxydim, Imazethapyr, Trifensulfuron -metil, Graminice în postemergenţă și PPP

Se folosesc volumele de apă recomandate pentru erbicide sau produse de protecție a plantelor.

Doza (l/ha) 0,75-1,00

0,50-1,00 0,75-1,50 1,00-2,00


Poate fi amestecat și cu alte produse de protecţie a plantelor pentru îmbunătățirea calității tratamentelor în doză de 0,75 - 1 l/ha; Se poate aplica pentru reducerea pierderii de apă a plantelor prin evapo-transpiraţie dar și pentru protecţia lor împotriva arsurilor determinate de razele infraroșii și ultraviolete; ® ź Se poate aplica în perioada de repaus vegetativ în amestec cu Bouillie Bordelaise WDG, în concentraţie de 1% OVIPRON 2000 și ® 0,75% BOUILLIE BORDELAISE WDG; ® ź OVIPRON 2000 este pretabil și în fermele ecologice. ź ź

CONȚINUT g/l Ulei parafinic

800

ATENȚIONĂRI În cazul amestecării cu alte produse, înaintea aplicării tratamentului efectuați un test de compatibilitate fizică. Dacă soluția (amestecul) floculează, nu efectuați combinația respectivă; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

CONDIȚII DE PĂSTRARE A se păstra în ambalajul original, închis ermetic, în loc uscat și răcoros.

AMBALARE Butoi de 215 l, bidon de 1 l, 500 ml, 250 ml și 100 ml.

PRODUCĂTOR UNITED PHOSPHORUS


ÎNGRĂȘĂMINTE DE SOL SPECIALE Solul reprezintă un sistem complex în care se desfășoară în mod continuu o multitudine de procese fizice, chimice și biologice, conferindu-i acestuia calitatea de suport pentru viaţa vegetală și animală. O consecinţă a acestei proprietăţi este potenţialul acestuia de producere a biomasei, astfel încât solul reprezintă principala resursă naturală implicată în producerea de hrană. Deși aparent solul este o resursă regenerabilă, trebuie avut în vedere faptul că, odată cu recolta, din sol sunt îndepărtate cantităţi apreciabile de elemente nutritive care trebuie compensate prin aplicarea de îngrășăminte (fertilizanţi). Aplicarea îngrășămintelor trebuie realizată echilibrat, nu numai în vederea compensării pierderilor de elemente nutritive, dar și pentru îmbunătăţirea aprovizionării solului în elemente nutritive deficitare, precum și pentru asigurarea consumului specific. Deficitul de macroelemente are ca efect o depreciere atât în plan calitativ cât și în plan cantitativ a producţiei agricole. Astfel carenţa de: ź Azot – are ca efect o scădere a producţiei pentru toate tipurile de culturi. ź Fosfor – dă în cele mai multe cazuri efecte relativ asemănătoare carenţei de azot,

ceea ce denotă o condiţionare a asimilării azotului de către plante de disponibilul de fosfor din sol. În plus, în cazul culturilor horticole precum pomi fructiferi, viţa-de-vie, tomate și ardei, carenţa severă de fosfor poate avea ca efect compromiterea totală a recoltei prin împiedicarea fructificării. Consecinţele carenţei de fosfor pot fi puse pe seama importanţei acestui element în sinteza proteinelor și a acizilor nucleici și implicit în diviziunea celulară (în fapt, în toate procesele energetice). ź Potasiu – se manifestă îndeosebi prin scăderea rezistenţei plantelor de cultură la boli și factori de stres abiotic, precum și deprecierea calitativă a producţiei, îndeosebi în cazul pomilor fructiferi, a viţei-de-vie și a legumelor. S-a constatat o tendinţă tot mai accentuată de fertilizare dezechilibrată a culturilor agricole prin utilizarea aproape exclusivă a îngrășămintelor cu azot. Excesul de azot crează multiple antagonisme în sol (potasiu, bor, cupru, magneziu, calciu) care duc la carenţe în plante de macro și microelemente, precum și sensibilizarea la arșită, secetă și atacuri de boli.


AMOSULF NG CARACTERISTICI ź

ź

ź ź ź

ź

Este un îngrășământ de sol, complex, neutru, format din uree și sulfat de amoniu, granulele fiind acoperite cu o peliculă pe bază de extract de Neem (NG); Este un îngrășământ de sol cu eliberare treptată și constantă a azotului. Uleiul Neem formează o peliculă din extract natural, care prelungește durata de eliberare a azotului către plante; Diminuează necesarul de îngrășăminte cu azot aplicat plantelor și eliberează azotul de care plantele au nevoie; Crește eficiența azotului din sol pentru plante, prelungind timpul de absorbție și eliminând pierderile prin levigare; Nu influenţează activitatea bacteriilor folositoare din sol, produsul este cel care eliberează numărul și tipul de bacterii folositoare; AMOSULF NG este o combinaţie echilibrată între uree și sulfat de amoniu, cu reacţie neutră (pH aproape de 7).

N GUARD N Guard (NG) este extract de Neem, introdus în compoziția AMOSULF NG. ź N Guard este un ulei natural, extras din plante care nu poluează solul; ź Utilizarea N Guard este fără riscuri și determină un consum lent al azotului de către plantele de cultură, având în secundar și efect de inhibitor de nitrificare; ź N Guard are efect repelent asupra insectelor dăunătoare și a nematozilor.

Mobilizare și absorbție mai bună a fosforului; AMOSULF NG se recomandă pentru toate tipurile de culturi, în mod special pentru: grâu, orz, rapiță, floarea soarelui, porumb și cartof; ź Pentru culturile de toamnă, de cele mai multe ori, o singură aplicare la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie poate fi suficientă. ź ź

APLICARE ȘI DOZARE AMOSULF NG se aplică cu 10 - 15 zile înainte de creșterea intensă; ź Dozele de aplicare sunt în funcție de necesarul culturii și pot varia de la 150 kg/ha până la 400 kg/ha; ź Dozele cele mai mari se aplică la culturile intensive, pe terenuri slab aprovizionate cu azot sau pe soluri nisipoase, în doze fracționate. ź

CONȚINUT % Azot (N) Sulf (SO3) NG

33,00 29,00 0,46

AVANTAJE ź ź ź

ź

ź

www.naturevo.ro

ź

ź ź

După aplicare, Amosulf NG nu schimbă pH-ul solului. Poate fi administrat pe orice tip de sol, deoarece nu acidifică solul; Crește raportul dintre cantitatea de îngrășăminte azotoase administrate și cantitatea de azot absorbit de culturi; Prelungește perioada în care azotul rămâne prezent în sol la dispoziția plantelor, eliminând pericolul de apariție al carențelor sau dezechilibrelor nutriționale; O singură aplicare asigură eliberarea azotului pe o perioadă de 90 - 100 de zile; Asigură extragerea și punerea treptată la dispoziția plantelor a unei părți din azotul din apa de ploaie și din azotul rezultat în urma descompunerii materiei organice și a microorganismelor din sol; Reduce pierderile de azot prin levigare și nitrificare; Prin creșterea gradului de utilizare, se reduc dozele de azot administrat;

ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE Sac de 500 kg.

PRODUCĂTOR CICH România


®

CALCIPRILL CARACTERISTICI

Îngrășământ și amendament pentru ameliorarea solurilor acide; ź Carbonat de calciu granulat (granulă de 2 – 6 mm), ideal pentru suprafețele de teren cu nivel optim de magneziu; ź Este realizat din pudră micronizată care este ulterior granulată, pentru a facilita aplicarea pe suprafața solului fără a produce praf. ź

AVANTAJE ź ź

ź

ź ź ź ź ź

ź ź ź ź ź ź ź

ź ź

Îmbunătățește conținutul în calciu al solului, ca element nutritiv (oligoelement); Realizează rapid îmbunătățirea pH-ului solului, urmată de un răspuns imediat din partea culturii. Se aplică la orice cultură agricolă și este ideal pentru ameliorarea rapidă a pH-ului solului; Are o eficacitate de 10 - 15 ori mai mare decât amendamentul obișnuit deoarece produsul este micronizat; rezultă astfel o suprafața activă de contact a particulelor de neutralizare a acidității solului foarte mare; Este foarte reactiv, doza la hectar este de circa 10 ori mai mică în comparație cu amendamentele obișnuite; Corectează rapid și pe termen lung pH-ul acid al solului; Ajustarea rapidă și corectă a pH-ului permite utilizarea mai eficientă a îngrășămintelor; Se poate utiliza pentru tratarea solurilor din zonele cu probleme de aciditate crescută; Este o excelentă sursă de calciu și magneziu, elemente nutritive esențiale, importante pentru structura peretelui celular al plantei și fotosinteză; Mărește eficiența îngrășămintelor aplicate și absorbția elementelor nutritive de către plante; Îmbunătățește structura, textura și porozitatea solului; Îmbunătățește capacitatea de schimb cationic a solului; Îmbunătățește capacitatea de reținere a apei în sol; Îmbunătățește structura, permeabilitatea și activitatea microorganismelor din sol; Datorită granulației, Calciprill® poate fi aplicat singur sau asociat cu îngrășăminte și în paralel cu semănatul; Se poate aplica la pregătirea terenului, primăvara sau toamna, fie înainte de semănat, încorporat la adâncimea de semănat, fie odată cu semănatul; Se poate aplica ușor, uniform și fără eliminarea unor cantități mari de praf, cu mașina de aplicat îngrășăminte; Este certificat pentru utilizarea în agricultura ecologică.

APLICARE ȘI DOZARE Doze de aplicare (creștere pH cu 0,5 unități) Textura solului Doza (kg/ha) Nisipos 300 Lutos 500 Argilos 625 10-15% Materie organică 750 + 25% Materie organică 1000 Eficiența îngrășămintelor în funcție de pH-ul solului (din randamenul curent de utilizare) pH 4.5 pH 5.0 pH 5.5 pH 6.0 pH 6.5 N 30 % 43 % 77 % 89 % 100% P2O5 23 % 31 % 48 % 52 % 100% K2O 33 % 52 % 77 % 100 % 100%

CONȚINUT % CaCO3 MgCO3

91 2

ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE Saci de 600 kg și 20 kg.

PRODUCĂTOR OMYA INTERNATIONAL 41


EVO NGOOO 10:20:10+5S+ME CARACTERISTICI Îngrășământ complex granulat, cu eliberare controlată a azotului, cu inhibitor de nitrificare DCD (diciandiamida) și microelemente; ź DCD în stare cristalină este adăugat în amestecul celorlalte materii prime (NPK) și apoi sunt compactate împreună (diferit de alte amestecuri cu DCD); ź Cedarea azotului se face pe parcursul a 60-90 de zile, dar efectul eliberării controlate se face resimțit pe tot parcursul vegetației și chiar în sezonul următor. ź

AVANTAJE ź ź ź

ź

ź ź

Permite reducerea dozelor de îngrășăminte aplicate cu până la 50%; Disponibilitatea rapidă a elementelor, dar cu cedarea lentă și controlată a azotului; Îmbunătățirea majoră a nutriției cu azot pe tot parcursul vegetației (conținut mai ridicat de azot în sol și plante și după 180 de zile de la aplicare, comparativ cu îngrășămintele clasice); Echilibrarea activității microbiologice din sol, cu favorizarea nutriției complexe și înlăturarea antagonismelor curente, fapt ce duce la reducerea dozelor de nutrienți necesare pentru obținerea unității de produs; Îmbunătățirea majoră a absorbției celorlalți nutrienți. EVO NGOOO nu conține clor, aspect foarte important, mai ales pentru reducerea efectelor radiațiilor puternice.

CONȚINUT % Total azot Total fosfor (P2O5) Total potasiu (K2O) Total sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Cupru (Cu) Fier (Fe) Inhibitor în masa azotului (DCD)

ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

APLICARE ȘI DOZARE

CONDIȚII DE PĂSTRARE

150-300 kg/ ha pentru culturile de câmp; 250-500 kg/ ha pentru culturile horticole; 500-1000 kg/ha, la fertilizarea de bază pentru culturile perene. Aplicarea produsului se face prin împrăștiere la suprafața solului, înainte de pregătirea patului germinativ sau prin încorporarea în sol în cazul desfundatului sau variantelor tehnologice cu încorporare la o anumită adâncime.

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

ź ź ź

AMBALARE Sac de 500 kg.

PRODUCĂTOR CICH România

www.naturevo.ro

10,00 20,00 10,00 5,00 0,02 0,01 0,01 0,06 2,50


EVO NGOOO 14:20:0+8S+ME CARACTERISTICI Îngrășământ de sol cu eliberare controlată, cu inhibitor de nitrificare diciandiamidă (DCD) și microelemente; ź Granulă compactă, în care DCD în stare cristalină se amestecă cu celelalte materii prime înaintea compactării; ź Azotul în formă amoniacală este absorbit de coloizi și cedat treptat până la 60 - 90 de zile; ź Se pretează pe terenurile bogate în potasiu și după culturile care nu consumă mult potasiu. ź

AVANTAJE ź ź ź ź ź

ź

ź ź ź

ź ź

Reducerea dozelor cu 20 – 30% faţă de îngrășămintele clasice, până la 50% în solurile organice; Se poate aplica mai devreme (înaintea topirii complete a zăpezii); Poate fi folosit ca bază sau pe tot parcursul vegetației în doze de 150 - 300 kg/ha la culturile de câmp; Disponibilitatea rapidă a elementelor, dar cu cedarea lentă și controlată a azotului; Granulele se dizolvă rapid și fac ca elementele nutritive să fie disponibile imediat, dar procesul de încetinire a eliberării azotului demarează în același timp; Îmbunătăţirea majoră a nutriţiei cu azot pe tot parcursul vegetaţiei și conţinut mai ridicat de azot în sol și plante, chiar și după 180 de zile de la aplicare, comparativ cu îngrășămintele clasice; Îmbunătățirea nutriției cu azot și fosfor pe tot parcursul perioadei de vegetație; Prevenirea pierderilor prin spălare și evaporare; Echilibrarea activităţii microbiologice din sol, cu favorizarea nutriţiei complexe și înlăturarea antagonismelor curente, caracteristice formulelor clasice; Inhibitorul de nitrificare DCD este omogenizat în interiorul fiecărei granule, inducând o eficienţă superioară. EVO NGOOO nu conține clor, aspect foarte important, mai ales pentru reducerea efectelor radiațiilor puternice.

ź ź

Prin încorporare adâncă odată cu aratul sau desfundatul; Prin împrăștiere la suprafața solului, pentru solurile nisipoase și pietroase.

CONȚINUT % Total azot Total fosfor (P2O5) Total sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Cupru (Cu) Fier (Fe) Inhibitor în masa azotului (DCD)

14,00 20,00 8,00 0,02 0,01 0,01 0,06 2,50

ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă. Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE APLICARE ȘI DOZARE 200 - 500 kg/ha la culturile de câmp și horticole; 500 - 1000 kg/ha la înființarea culturilor perene; Prin împrăștiere la suprafața solului și încorporare superficială în patul germinativ; ź Prin încorporare la o adâncime prestabilită special pentru îmbunătățirea nutriției cu fosfor; ź ź ź

Sac de 500 kg.

PRODUCĂTOR CICH România

43


®

NOVATEC CLASSIC 12:8:16 (+3+10) CARACTERISTICI ź

Fertilizant complex de sol cu eliberare controlată, cu inhibitor de nitrificare DMPP și conținut ridicat de oligo și microelemente.

AVANTAJE ź ź

ź

ź

ź ź

ź ź

ź

ź

ź ź

Spor de producție de 5 - 30% și creșterea calității producției în condițiile pedoclimatice date; Preluarea în cantitate crescută din sol a unor macro și microelemente precum P, Fe, Mn, Zn, Cu – de la 3 până la de 5 ori în cazul fosforului. Planta se dezvoltă mai repede, este mai sănătoasă, mai viguroasă, rezistă mai bine la factorii de mediu, producția este de o calitate superioară; Nutriția continuă și echilibrată cu azot, în concordanță cu nevoile plantei. DMPP asigură o cantitate mai mare de azot pe tot parcursul vegetației; Creșterea și dezvoltarea plantelor are loc armonios, fără sincope, datorită preluării echilibrate a nutrienților din sol; Reducerea pierderilor de azot prin levigare în apa freatică (nitriți, nitrați) sau prin evaporare; Azotul din acest îngrășământ este consumat integral de plantă și este absorbit treptat, evitându-se antagonismele (Ca, K, Cu, B) și stimulând nutriția echilibrată; Reducerea nitriților / nitraților în țesuturile plantelor; Potasiul din NOVATEC® CLASSIC este sub formă de sulfat (SOP), fiind ideal pentru culturile sensibile la clor sau pe solurile sărăturate, spre deosebire de formulările cu potasiu din clorură; Împrăștierea produsului este uniformă pe sol pe toată lățimea de lucru a utilajului folosit la fertilizare (datorită uniformității granulelor care au dimensiuni de 2-4 mm); Reducerea dozelor în mod curent cu 20 – 50% și până la de 2 – 3 ori în solurile cu materie organică multă și echilibru aero-hidric corect, comparativ cu fertilizanții tradiționali. Se obține astfel reducerea cheltuielilor de transport, manipulare și aplicare; Datorită formulei sale inovatoare, NOVATEC® CLASSIC poate fi aplicat singur; NOVATEC® CLASSIC nu este coroziv, nu conține praf și este puțin abraziv.

www.naturevo.ro

APLICARE ȘI DOZARE Aplicat ca starter: 75 – 100 kg / ha; Aplicat la sol: 125 – 250 kg / ha pentru culturile de câmp; ź Aplicat la sol: 200 – 400 kg / ha pentru culturile horticole. ź ź

CONȚINUT % Azot (N) Fosfor (P2O5) Potasiu (K2O) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Fier (Fe) Bor (B) Zinc (Zn) DMPP

12,00 8,00 16,00 3,00 10,00 0,06 0,02 0,01 0,056

(0,80 % din conținutul de Azot amoniacal NH4)

ATENȚIONĂRI Mai multe informații despre NOVATEC® CLASSIC puteți citi la pagina 78. ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE Saci de 1000 kg, 600 kg, 500 kg și 25 kg.

PRODUCĂTOR COMPO


UREE NG CARACTERISTICI UREE NG este o uree acoperită cu o peliculă pe bază de extract de Neem, care crește eficienţa azotului aplicat culturilor, prelungind perioada de hrănire a plantelor până la 90 zile; ź Uleiul de Neem este un produs complet natural care nu afectează activitatea microorganismelor folositoare din sol; ź Utilizarea de UREE NG permite reducerea semnificativă a dozelor de azot folosite în culturile agricole; ź În cele mai multe cazuri, aplicarea îngrășămintelor azotoase se face o singură dată. ź

AVANTAJE ź ź

ź ź ź ź ź

ATENȚIONĂRI

Creșterea raportului între cantitatea administrată de azot și cantitatea de azot absorbită de cultură; Prelungirea perioadei în care azotul ramâne la dispoziţia plantei pentru a fi consumat, eliminând riscurile carenţei de azot; Reducerea pierderilor de azot prin spălare în adâncime dar și prin denitrificare; Reducerea dozelor de azot distribuite în sol; Diminuarea atacului de insecte, datorită efectului repelent al uleiului Neem; Reducerea numărului de aplicări; Reducerea costurilor și creșterea profitului generat pe fiecare unitate de produs.

ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE Sac de 500 kg.

APLICARE ȘI DOZARE

PRODUCĂTOR

100-400 kg/ha, în funcţie de gradul de aprovizionare cu azot al solului.

CICH România

CONȚINUT % Uree îngrășământ Azot total Inhibitori (ulei vegetal N Guard)

48,50 45,00 0,48

Structură granulometrică: ź 2 - 4 mm: min. 90 %; ź Sub 2 și peste 4 mm: max. 10 %.

45


ÎNGRĂȘĂMINTE HIDROSOLUBILE În cadrul agriculturii moderne, eficientizarea procesului de fertilizare poate fi asigurată și prin metode de fertilizare radiculară odată cu irigarea (fertigarea). Aceste metode au efecte semnificative datorită consumurilor reduse de substanţe nutritive pe unitatea de produs și posibilităţii fertilizării diferenţiate în diferite stadii de creștere și dezvoltare ale plantelor. Prin aceste metode, crește coeficientul de valorificare a elementelor nutritive și se previne poluarea, se utilizează mai raţional agrofondul, se diminuează cantitatea de îngrășăminte clasice, se asigură consumul specific pe faze de vegetaţie. Îngășămintele hidrosolubile aplicate radicular înlătură riscul evaporării azotului sub diferite forme (în special oxizi sau amoniac). Se reduc astfel pierderile de azot și se diminuează poluarea atmosferică. Îngrășămintele hidrosolubile pot fi folosite și pentru modificarea pH-ului în zona radiculară, dar și pentru îmbunătăţirea activităţii microbiologice din sol.

47


HIDROSUPER EVO 311 NPK 30:10:10+ME CARACTERISTICI ź ź

Îngrășământ CE; Îngrășământ complex cu macro și microelemente, cu aplicabilitate multiplă, specific formulat pentru fertigare.

AVANTAJE Poate fi folosit și ca fertilizant foliar; Această formulare satisface exigenţele nutriţionale ale culturilor în primele faze active de creștere; ź Se poate folosi pentru corectarea imediată a carențelor de nutriție la culturile care parcurg perioade dificile de vegetație (stres vegetativ). ź ź

APLICARE ȘI DOZARE În concentraţie de 0,5 până la 1% poate fi folosit și la tratamentele fitosanitare, în scopul adaptării reacţiei soluţiei către ușor acidă. Prin aceasta, se obţine fixarea mai ușoară a componentelor din soluţie în cuticulă (produse de contact) sau penetrarea în ţesuturi (sistemice locale, mezostemice și sistemice); ź Pentru fertigare, dozele se stabilesc în funcţie de nevoile plantelor, dar nu trebuie să se utilizeze concentraţii mai mari de 0,1%; ź HIDROSUPER EVO 311 poate fi folosit și în tratamentele foliare, mai ales cu apă la temperatură mai scăzută (sub 15OC) sau cu un conţinut mai ridicat de săruri, în special datorită conţinutului mai redus de microelemente chelatate și solubilității mai ridicate. ź

www.naturevo.ro

CONȚINUT % Azot total din care azot ureic (uree) Anhidridă fosforică (P2O5) total din care anhidridă fosforică solubilă în apă Oxid de potasiu (K2O) total din care oxid de potasiu (K2O) solubil Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă Bor (B) solubil în apă Cupru (Cu) solubil în apă din care Cupru chelatat cu EDTA Fier (Fe) solubil în apă din care Fier chelatat cu EDTA Mangan (Mn) solubil în apă din care Mn chelatat cu EDTA Molibden (Mo) solubil în apă Zinc (Zn) solubil în apă din care Zn chelatat cu EDTA

30,00 30,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2,00 0,01 0,002 0,002 0,02 0,02 0,01 0,01 0,001 0,002 0,002

ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Produsul se depozitează în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferit de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE Sac de 25 kg.

PRODUCĂTOR CICH România


HIDROSUPER EVO 131 NPK 10:30:10+ME CARACTERISTICI ź ź

Îngrășământ CE; Îngrășământ complex cu macro și microelemente, cu aplicabilitate multiplă, specific formulate pentru fertigare.

AVANTAJE Poate fi folosit și ca fertilizant foliar; Această formulare satisface exigenţele nutriţionale ale culturilor în primele faze de dezvoltare și când crește consumul energetic al plantelor; ź Se poate folosi pentru corectarea imediată a carențelor de nutriție la culturile care parcurg perioade dificile de vegetație (stres vegetativ). ź ź

APLICARE ȘI DOZARE În concentraţie de 0,5 până la 1% poate fi folosit și la tratamentele fitosanitare, în scopul adaptării reacţiei soluţiei către ușor acidă. Prin aceasta, se obţine fixarea mai ușoară a componentelor din soluţie în cuticulă (produse de contact) sau penetrarea în ţesuturi (sistemice locale, mezostemice și sistemice); ź Pentru fertigare, dozele se stabilesc în funcţie de nevoile plantelor, dar nu trebuie să se utilizeze concentraţii mai mari de 0,1%; ź HIDROSUPER EVO 131 poate fi folosit și în tratamentele foliare, mai ales cu apă la temperatură mai scăzută (sub 15OC) sau cu un conţinut mai ridicat de săruri, în special datorită conţinutului mai redus de microelemente chelatate și solubilității mai ridicate. ź

10,00 10,00 30,00 30,00 10,00 10,00 2,00 22,00 0,01 0,002 0,002 0,02 0,02 0,01 0,01

0,001 0,002 0,002

ATENȚIONĂRI ź ź

CONȚINUT % Azot total din care azot amoniacal Anhidridă fosforică (P2O5) total din care anhidridă fosforică solubilă în apă Oxid de potasiu (K2O) total din care oxid de potasiu (K2O) solubil Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă Sulf (anhidridă sulfurică solubilă în apă) Bor (B) solubil în apă Cupru (Cu) solubil în apă din care Cupru chelatat cu EDTA Fier (Fe) solubil în apă din care Fier chelatat cu EDTA Mangan (Mn) solubil în apă din care Mn chelatat cu EDTA

Molibden (Mo) solubil în apă Zinc (Zn) solubil în apă din care Zn chelatat cu EDTA

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Produsul se depozitează în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferit de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE Sac de 25 kg.

PRODUCĂTOR CICH România 49


HIDROSUPER EVO 113 NPK 10:10:30+ME CARACTERISTICI ź ź

Îngrășământ CE; Îngrășământ complex cu macro și microelemente, cu aplicabilitate multiplă, specific formulate pentru fertigare.

AVANTAJE Poate fi folosit și ca fertilizant foliar; Această formulare satisface exigenţele nutriţionale ale culturilor pentru intensificarea proceselor de acumulare a substanțelor de rezervă și finalizarea coacerii; ź Se poate folosi pentru corectarea imediată a carențelor de nutriție la culturile care parcurg perioade dificile de vegetație (stres vegetativ). ź ź

APLICARE ȘI DOZARE În concentraţie de 0,5 până la 1% poate fi folosit și la tratamentele fitosanitare, în scopul adaptării reacţiei soluţiei către ușor acidă. Prin aceasta, se obţine fixarea mai ușoară a componentelor din soluţie în cuticulă (produse de contact) sau penetrarea în ţesuturi (sistemice locale, mezostemice și sistemice); ź Pentru fertigare, dozele se stabilesc în funcţie de nevoile plantelor, dar nu trebuie să se utilizeze concentraţii mai mari de 0,1%; ź HIDROSUPER EVO 113 poate fi folosit și în tratamentele foliare, mai ales cu apă la temperatură mai scăzută (sub 15OC) sau cu un conţinut mai ridicat de săruri, în special datorită conţinutului mai redus de microelemente chelatate și solubilității mai ridicate.

www.naturevo.ro

ź

CONȚINUT % Azot total din care azot amoniacal Azot ureic Anhidridă fosforică (P2O5) total din care anhidridă fosforică solubilă în apă Oxid de potasiu (K2O) total din care oxid de potasiu (K2O) solubil Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă Sulf (anhidridă sulfuric solubilă în apă) Bor (B) solubil în apă Cupru (Cu) solubil în apă din care Cupru chelatat cu EDTA Fier (Fe) solubil în apă din care Fier chelatat cu EDTA Mangan (Mn) solubil în apă din care Mn chelatat cu EDTA Molibden (Mo) solubil în apă Zinc (Zn) solubil în apă din care Zn chelatat cu EDTA

10,00 3,00 7,00 10,00 10,00 30,00 30,00 2,00 27,00 0,01 0,002 0,002 0,02 0,02 0,01 0,01 0,001 0,002 0,002


ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Produsul se depozitează în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferit de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

AMBALARE Sac de 25 kg.

PRODUCĂTOR CICH România

51


PRODUSE ECOLOGICE Obiectivul principal al agriculturii ecologice este de a proteja biosfera și resursele naturale ale planetei, excluzând utilizarea îngrășămintelor chimice, pesticidelor de sinteză, metodele de prevenire jucând un rol primordial în lupta împotriva bolilor, dăunătorilor și a buruienilor. Pentru a practica o agricultură în armonie cu natura trebuie să se ţină seama de tehnicile biologice utilizate și de condiţiile locale, adaptarea la realităţile socio-economice dar și la metodele tradiţionale, utilizarea optimă a resurselor din agroecosisteme fiind un factor esenţial pentru maximizarea producțiilor și minimizarea efectelor secundare negative pe termen lung. Dacă în perioada 1950 - 1990 obiectivele urmărite de agricultură erau de creștere a producţiei în vederea satisfacerii cerinţelor alimentare, având în vedere populaţia în creștere, astăzi se urmărește găsirea unor noi soluţii care au ca obiective respectarea mediului, realizarea unor sisteme de producţie viabile din punct de vedere economic, întreţinerea și valorificarea resurselor naturale. Principiile de bază ale agriculturii ecologice sunt universale, dar tehnicile utilizate sunt adaptate în funcţie de condiţiile pedoclimatice, de resurse și de tradiţiile locale. Agricultura ecologică necesită capacitate de observare și de reflexie. O astfel de agricultură determină și diversifică activităţile economice, deoarece materiile prime apar și se prelucrează prioritar în zonele rurale, dezvoltă infrastructura și crește potenţialul economic al satelor. Fermele și societăţile agroindustriale ecologice sunt, în general, de dimensiuni mici sau mijlocii. În toată lumea, majoritatea fermelor ecologice ocupă suprafeţe mici (0,5 - 30 ha), cultivă și/sau cresc un număr mic din una, două sau trei specii de plante și animale și, respectiv prelucrează unul, două sau trei produse agricole diferite. Agricultura ecologică se include și ea în nevoia de a avea o agricultură durabilă, care presupune să conserve resursele și să fie: ź productivă; ź profitabilă; ź echilibrată social și uman. Tendința este de creștere vertiginoasă a suprafețelor agricole cultivate în sistem ecologic, mai ales că în ultimii ani companii multinaționale, altădată producătoare doar de produse de sinteză, s-au integrat în mecanismele tipice pentru obținerea/vânzarea produselor specifice agriculturii ecologice.


ALGIFORTE CARACTERISTICI Este un biostimulator natural care diminuează efectele stresului de origine abiotică; ź Bionutrient cu alge și soluţie de magneziu complexată. ź

AVANTAJE Conţine fitohormoni naturali din extract de alge marine (Ascophyllum nodosum), care stimulează producerea de către plante a substanţelor care măresc rezistenţa la condiţiile adverse de mediu. Majoritatea plantelor produc acești fitohormoni, dar care nu se acumulează; ź Aplicat în condiţii de stres, asigură cantitatea necesară de fitohormoni, rapid și eficient; ź Mărește cantitatea și calitatea recoltei. ź

APLICARE ȘI DOZARE

ATENȚIONĂRI

APLICARE FOLIARĂ 300 - 500 ml / 100 litri apă (3 - 5 litri la hectar)

ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONȚINUT % Oxid de magneziu solubil în apă (MgO) Oxid de magneziu complexat cu acid gluconic (GA) Extract din alga Ascophyllum nodosum pH: 7-8,5 densitate 1,08-1,12 g/ml

1,00 0,60

CONDIȚII DE PĂSTRARE Se păstrează închis ermetic, în ambalajul original, în locuri răcoroase și uscate.

AMBALARE Bidoane de 5 l, 1 l, 500 ml și 125 ml.

PRODUCĂTOR

www.naturevo.ro

ALTINCO


ALTOSAN CARACTERISTICI ź ź ź

ź

ź

ź

Inductor de apărare ce îmbunătăţește calitatea și sănătatea plantelor; Este o soluţie apoasă de chitosan, un polimer extras din cochiliile crustaceelor marine; Aplicat preventiv, protejează plantele împotriva majorităţii bolilor generate de ciuperci ca: Antracnoză, Coccomyces Himalis (pătarea roșiatică), Putregaiul cenușiu, Botrytis Cinerea, Verticilium, Putregai alb, Mană, Fuzarioză, Verticioză; Are efect biostimulator, determinând dezvoltarea mai rapidă a rădăcinilor, asigură un control natural asupra nematozilor, astfel că rădăcinile rămân viguroase și sănătoase. În acest fel, absorbţia nutrienţilor este îmbunătăţită, crescând calitatea producţiei fructelor și legumelor. S-a detectat un anumit nivel de acţiune și împotriva virusurilor și bacteriilor; Aplicat pe frunze, rădăcini sau fructe, fiind un polimer străin de plantele de cultură, este considerat agent patogen și reacţionează creând fitoalexine în interiorul plantelor, care le apără împotriva unui posibil atac (efect după tipicul elicitorilor); Se aplică preventiv atunci când condiţiile de mediu sunt favorabile pentru dezvoltarea ciupercilor (umiditate ridicată, temperatură adecvată agenților de dăunare). Se aplică în amestec cu fungicide, pentru a evita reinfecţiile.

AVANTAJE ź ź ź ź ź ź ź ź

Produs natural; Nu lasă reziduuri, nu necesită perioadă de pauză după aplicare; Nu creează rezistenţă; Nu este periculos pentru operatorul care aplică tratamentul; Îmbunătăţește eficacitatea tratamentelor; Nu prezintă fitotoxicitate; Extinde perioada de conservare, păstrare a fructelor; Se poate aplica chiar înainte de recoltare, nu necesită timp de pauză până la recoltare.

APLICARE ȘI DOZARE APLICARE FOLIARĂ: 250 - 500 ml/100 litri apă (2,5 - 5 l/ha) la interval de 7 - 14 zile; ź APLICARE RADICULARĂ: cu apa de irigare 20 l/ha, în două etape de la transplantare, la interval de 20 zile. ź

CONȚINUT % Chitosan (poli-D-glucozamină)

4,00

pH: 2-5, densitate 1,02-1,05 g/ml

ATENȚIONĂRI Rezultatele testelor cu ALTOSAN împotriva câtorva agenți de dăunare puteţi citi la pagina 74. Începeţi aplicarea înaintea apariţiei bolilor. Înaintea preparării soluției de stropit, verificaţi ca pH-ul apei să fie mai mic de 6,5. Adăugaţi corector de pH dacă este nevoie (pH-ul optim este între 5,6 și 6,3). Dacă este mai mare de 6,5, materia activă poate precipita; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

CONDIȚII DE PĂSTRARE A se depozita în locuri răcoroase și uscate, în ambalajul original, închis ermetic.

AMBALARE Bidoane de 5 l, 1 l, 500 ml și 125 ml.

PRODUCĂTOR ALTINCO 55


®

BOUILLE BORDELAISE WDG CARACTERISTICI Fungicid de contact, pe bază de cupru metalic, care controlează mai multe boli cauzate de ciuperci și bacterii la legume, pomi, viță-de-vie; ź Este de neînlocuit într-o schemă de tratament, dacă ţinem cont de următoarele aspecte: -Combate cu eficacitate numeroase boli (mane, alternarioză, rapăn, monilioză, foc bacterian, ciuruire, pătare unghiulară etc); -Posedă o mare putere bactericidă și bacteriostatică; -Deși este folosit de mult timp, nu au apărut forme rezistente. ź

ź

ź

AVANTAJE ź ź ź ź ź ź ź

Formularea granulată micronizată este deosebit de eficace; Ionii de cupru sunt progresiv solubili și eliberaţi în forma cea mai activă; Datorită fineţei particulelor și adjuvanţilor încorporaţi, are o foarte bună aderenţă; Dispersia produsului în soluţia de stropit este instantanee, cu o stabilitate foarte bună a suspensiei; Produsul este neutru (pH = 7), diminuând fenomenele de fitotoxicitate; Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protecție a plantelor utilizate în mod curent; Produsul este compatibil și cu fertilizanţii foliari.

www.naturevo.ro

APLICARE ȘI DOZARE Se aplică foliar, singur sau în amestec cu majoritatea produselor pentru protecția plantelor utilizate pentru combaterea agenților de dăunare la culturile menționate mai jos: ź TOMATE: -mană (Phytophthora infestans) 0,75% (7,5 kg/ha); -pătarea brună (Alternaría solani) 0,75% (7,5 kg/ha); -pătarea frunzelor și bășicarea fructelor (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) 0,75% (7,5 kg/ha); -pătarea pustulară a fructelor (Pseudomonas syringae pv. tomato) 0,75% (7,5 kg/ha); ź CASTRAVEŢI: -mană (Pseudoperonospora cubensis pv.) 0,75% (7,5 kg/ha); -pătarea unghiulară (Pseudomonas syringae lachrymans) 0,75% (7,5 kg/ha); ź FASOLE: -arsura bacteriană comună (Xanthomonas campestris) 0,75% (7,5 kg/ha); -arsura aureolată (Pseudomonas phaseolicola) 0,75% (7,5 kg/ha); ź PRUN: -pătarea roșie a frunzelor (Polystigma rubrum) 0,5% (5 kg/ha); -monilioza fructelor (Monilinia fructigena) 0,5 % (5 kg/ha) -ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) 0,5 % (5 kg/ha)

ź ź

ź ź

PIERSIC: -ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) 0,5% (5 kg/ha); -bășicarea frunzelor de piersic (Taphrina deformas) 0,5% (5 kg/ha); -monilioza fructelor (Monilinia laxa) 0,5% (5 kg/ha) PĂR: -rapăn (Venturia pyrina) 0,5% (5 kg/ha) -focul bacterian (Erwinia amylovora) 0,75% (7,5 kg/ha); VIȘIN ȘI CIREȘ: -pătarea frunzelor (Blumeriella jaapii) 0,5% (5 kg/ha) MĂR: -ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophia) 0,5% (5 kg/ha) -monilioza fructelor (Monilinia fructigena) 0,5% (5 kg/ha) -focul bacterian (Erwinia amylovora) 0,5% prefloral (5 kg/ha); -rapăn (Venturia inaequalis) 0,5% prefloral (5 kg/ha); GUTUI: -focul bacterian (Erwinia amylovora) 0,75% (7,5 kg/ha); VIŢĂ-DE-VIE: -mană (Plasmopara viticola) 0,5% postfloral (5kg/ha-1000 litri apă)

CONȚINUT % Granule dispersabile în apă: Sulfat de cupru Cupru metalic

80,00 20,00

ATENȚIONĂRI Deoarece produsul este neutralizant (pH 7), nu are aceleași restricții ca alte produse privind amestecul cu alte fungicide; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec; ź A se depozita în ambalajul original, închis ermetic. ź

AMBALARE Sac de 10 kg și cutie de 1kg.

PRODUCĂTOR CEREXAGRI


COPFORT CARACTERISTICI ź ź ź

ź

ź

ź ź ź

ź ź

Fortifiant pentru plante și inductor de apărare; Este o soluţie apoasă pe bază de cupru complexat cu acid gluconic, care induce rezistenţă naturală plantei; Produsul a fost creat pentru a acţiona simultan în mai multe zone din plantă, ca fortifiant al plantelor, precum și în situaţiile de stres de origine biotică și abiotică; Formularea sa asigură o eficacitate bună la concentraţii scăzute de cupru pe hectar și permite atât aplicarea foliară cât și radiculară, reziduurile situându-se la limita maximă admisă; Gluconatul de cupru din COPFORT pătrunde cu ușurinţă prin cuticulă, inducând plantei sintetizarea fitoalexinelor care stopează creșterea hifelor ciupercii sau multiplicarea bacteriilor; Fitoalexinele generate sunt în special de natură terpenică; Datorită acţiunii sale sistemice, produsul acţionează la nivelul întregii plante (inclusiv la nivelul rădăcinii); Ciuperci combătute: mană (Phytophthora spp.), alternariozele (Alternaria spp.), bășicarea frunzelor de piersic (Taphrina deformans), moniliozele (Monilinia spp.), rapănul (Venturia spp.), Puccinia spp., ruginile (Uromyces spp.), septoriozele (Septoria spp.) etc.; Bacterii combătute: Pseudomonas spp., Xhantomonas spp.; Gluconat de cupru în soluţie apoasă.

AVANTAJE ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź

Produs de origine naturală; Are acțiune sistemică; Nu creează rezistenţă; Fără riscuri pentru operatori; Spectru larg de boli controlate și combătute; Crește durata de depozitare a fructelor; Îmbunătăţeste eficacitatea altor tratamente; Eficacitate mai mare la doze mai mici de cupru; Nu depășește nivelul maxim admis de reziduuri de cupru; Nu lasă reziduuri și nu necesită timp de pauză după aplicare.

APLICARE ȘI DOZARE APLICARE FOLIARĂ Cultura Viţă-de-vie și pomi fructiferi Culturi de câmp

Doza (ml/100 l apă) 200 - 300 (2 - 3 l/ha) 200 - 400 (2 - 4 l/ha)

APLICARE RADICULARĂ Doze de 1,5 - 4 litri / ha

CONȚINUT % Cupru (Cu) solubil în apă Cupru (Cu) complexat cu acid gluconic

6,00 6,00

pH: 2-4 densitate 1,23-1,33 g/ml

ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă. Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE În loc răcoros, ferit de razele directe ale soarelui, în ambalajul original, închis ermetic.

AMBALARE Bidoane de 5 l,1 l, 500 ml și 125 ml.

PRODUCĂTOR ALTINCO 57


DEFFORT CARACTERISTICI ź ź ź

ź ź

ź

ź

Insecticid organic, mărește capacitatea de autoapărare a plantei; Efect repelent care asigură că ţesuturile plantelor nu sunt atractive pentru dăunători. Se evită chiar și depunerea ouălor; Este un produs pentru protecţia plantelor, care are în compoziția sa extract de plante din familia Fabaceae și microelemente ca activatori fiziologici care pot fi utilizaţi în orice cultură. Conţine alcaloizi care determină activitatea insecticidă; Nu lasă reziduuri în fructe și pe fructe și nu afectează fauna utilă; Produsul poate fi utilizat ca și complementar în programele de protecţie cu insecticide convenţionale, în programe alternative sau în momente critice, când prioritatea este să minimizăm sau să evităm reziduurile generate de produsele de protecţia plantelor convenţionale; Controlează larvele celor mai comune insecte în pomicultură și horticultură (lepidoptere, afide, păianjen roșu, musculiţa albă, Psylla, minatoare etc.). După aplicare are efect repelent; Acţionează în primul rând ca repelent, antihrănire și ovipoziţie. Ţesuturile plantelor nemaifiind atractive pentru dăunători, aceștia nu mai consumă planta, stopând și calea de transmitere a virusurilor. Substanţele active interferează cu mecanismele senzoriale ale artropodelor prin care dăunătorii localizează plantele gazdă și își direcţionează atacurile. Prezenţa DEFFORTului pe sau în interiorul plantei determină confuzia sau alterarea senzorilor artropodelor: miros, stimularea depunerii ouălor, gust, vedere. Aplicat regulat, duce la reducerea populaţiei dăunătorilor.

AVANTAJE ź ź ź ź

www.naturevo.ro

ź ź ź ź ź

Toxicitate redusă (DL 50 > 4,000 mg/kg la șobolani); Nu lasă reziduuri, deci nu necesită timp de pauză de la ultimul tratament până la recoltare; Nu afectează fauna utilă; Poate fi amestecat cu fertilizanţi sau cu produse de protecţia plantelor utilizate în mod curent; Nu creează rezistenţă; Efectul durează 10 - 15 zile; Stabilitate mare (datorită manganului și zincului); Nu produce arsuri; Se pretează la toate tipurile de culturi.

AGENȚI DE DĂUNARE COMBĂTUȚI Principalii dăunători care pot fi evitaţi sau controlaţi prin utilizarea DEFFORT sunt: ź Musculiţa albă (Bemisia tabaci); ź Minierul piersicului (Anarsia lineatella); ź Afide (Aphis fabae, Anarsia spiraecola); ź Larve de lepidoptere (Laphgma exiqua, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua etc.); ź Buha (Helicoverpa armigera); ź Psylla (Cacopsylla pyri); ź Coleoptere (Cassida vittata, Leptinotarsa decemlineata); ź Diferite specii de acarieni (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae etc.). Alcaloizii extrași din plantă previn revenirea mușchilor insectei la poziţia de repaus. Ca rezultat, insectele mor din cauza epuizării fizice.


APLICARE ȘI DOZARE În vegetație - FOLIAR Doza de aplicare: 250 - 350 ml/100 litri apă (2,5 - 3,5 l/ha) pentru toate culturile. Recomandări de utilizare: Prin modul de acţiune, DEFFORT este recomandat în programe de protecție și pentru a preveni rezistenţa la alte produse. Produsul lucrează numai în stadiul larvar; Se recomandă aplicarea lui în perioada depunerii ouălor; Se aplică tratamente foliare la interval de 1 - 2 săptămâni; Nu amestecaţi cu produse cu reacţie puternic alcalină; Agitaţi bine înainte de utilizare; Dacă plouă la cîteva ore după aplicare, tratamentul trebuie repetat; Se recomandă să nu aplicaţi produsul în perioade de maximă insolaţie sau cu temperatură ridicată; Nu aplicaţi produsul pe frunzișul umed de la ploaie sau rouă; Echipamentul de aplicare trebuie să fie calibrat corect. Stropirea trebuie să acopere complet cultura.

ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź

CONȚINUT % Extract de plante Mangan solubil în apă (Mn) Zinc solubil în apă (Zn)

4,00 1,00 1,00

pH: 3,5-4,5 densitate 1,0-1,1 g/ml

ATENȚIONĂRI Mai multe informaţii despre rezultatele testelor cu DEFFORT împotriva câtorva agenți de dăunare puteţi citi la pagina 75. ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE Bidoane de 5 l, 1 l, 500 ml și 125 ml.

AMBALARE În loc răcoros, ferit de razele directe ale soarelui, în ambalajul original, închis ermetic.

PRODUCĂTOR ALTINCO


FUNGURAN OH 300 SC CARACTERISTICI Fungicid de contact, pe bază de hidroxid de cupru 48,8 % w/v; Are acţiune multi-site, ceea ce face dificilă apariţia rezistenţei; Cuprul are multe proprietăţi fungicide și antibacteriene și o arie de aplicare foarte extinsă; ź Dimensiunile particulelor sunt foarte mici, asigurând o acoperire uniformă la doze reduse; ź În plantaţiile de viţă-de-vie poate produce efecte secundare benefice, diminuând atacul altor boli; ź Are acţiune cicatrizantă după răniri mecanice și cele cauzate de grindină; ź ź ź

AVANTAJE ź ź ź ź ź ź ź

Concentraţia minimă de impurităţi toxice este sub cerinţele standard FAO; Acţiune biologică optimă, cu dozaje reduse, datorită ariei mari de acoperire și a stratului stabil de fungicid; Efect optim de eliberare controlată datorat dimensiunii particulelor de 1 - 6 microni; Utilizare foarte simplă datorită dizolvării foarte rapide în apă; Eficacitate foarte mare datorită menţinerii uniforme a concentraţiei suspensiei; Conţine adezivi speciali, care îi conferă rezistenţă la spălarea prin ploaie sau prin irigaţie. Poate fi folosit în culturile ecologice.

www.naturevo.ro

APLICARE ȘI DOZARE Produsul se aplică prin stropiri. În vegetație: ź CARTOF mană (Phytophthora infestans) 1,75 - 2,5 litri/ha (1,75 litri/ha când presiunea de infecție este scăzută). ź CASTRAVEȚI pătarea unghiulară (Pseudomonas syringae) 1 - 1,5 litri/ha. ź MĂR rapăn (Venturia inalqualis) 0,044% (0,650 litri/ha). ź PRUN monilioza (Monilinia laxa) 0,065%. ź VIȚĂ-DE-VIE mană (Plasmopara viticola) 1,5 - 1,75 litri/ha (în funcție de presiunea de infecție).

CONȚINUT g/l Hidroxid de cupru* *echivalent cu 30% cupru metalic.

460,60

ATENȚIONĂRI Rezultatele testelor cu FUNGURAN OH 300 SC împotriva câtorva agenți de dăunare puteţi citi la pagina 74. ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE A se depozita în ambalajul original, în loc răcoros și uscat, ferit de razele directe ale soarelui, în recipient închis ermetic.

AMBALARE Bidoane de 5 l și 1 l.

PRODUCĂTOR SPIESS URANIA


K SOL CARACTERISTICI ź ź

Solubilizant al potasiului din sol; K Sol solubilizează și transformă potasiul blocat în sol și compușii de potasiu insolubili în forme disponibile pentru plantă. Celulele bacteriilor ce activează în contact cu solul produc o manta de celule noi, active pe suprafaţa particulelor din sol. Din activitatea bacteriilor rezultă cantităţi semnificative de vitamine și substanţe stimulatoare pentru creșterea plantelor.

AVANTAJE Crește absorbţia de Mn, Fe, Mo, Bo, Zn, Cu, dacă sunt prezente în sol sub forme inaccesibile; ź Accelerează creșterea rădăcinilor și dezvoltarea tuturor organelor plantei; ź Crește rezistenţa plantelor împotriva atacului bolilor fungice; ź Produsul este pretabil pentru toate culturile. ź

APLICARE ȘI DOZARE

CONDIȚII DE PĂSTRARE

PE SOL Se distribuie 1 l/ha de K Sol amestecat cu 100 litri apă, odată cu irigarea sau în asociație cu fertilizarea de fond (preferabil pe bază organică).

A se depozita în ambalajul original, în loc răcoros și uscat, ferit de razele directe ale soarelui, în recipient închis ermetic.

PE SEMINȚE 5 – 7 ml de K Sol pe kg de semințe.

AMBALARE Bidon de 1 l.

LA TRANSPLANTARE Se prepară o soluție cu 50 – 70 ml de K Sol în 10 litri de apă și se înmoaie rădăcinile răsadurilor pentru 10 minute înainte de a le transplanta.

PRODUCĂTOR CICH România

NOTĂ: Odată preparată soluția cu K Sol, trebuie aplicată imediat.

CONȚINUT cel/ml Bacterii din specia Frateuria aurantia

1 x 108

pH 6,5 - 7,5

ATENȚIONĂRI Pentru ca produsul să aibă eficacitate normală, este nevoie ca solul să aibă umiditatea corespunzătoare; ź A nu se aplica pe soluri foarte uscate sau foarte umede; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

61


KERAFOL EVO CARACTERISTICI ź

Activator de creștere, anti-stres, cicatrizant.

AVANTAJE ź ź ź ź ź ź ź ź ź ź

ź

Stimulează germinaţia seminţelor; Echilibrează consumurile energetice; Contribuie la formarea rădăcinilor și a noilor ţesuturi (meristime); Asigură o creștere echilibrată; Îmbunătățește absorbţia radiculară specifică; Îmbunătăţește fotosinteza; Stimulează înflorirea, fecundarea, fructificarea, maturarea, mărește rezistenţa la păstrare; Reface ţesuturile afectate de arsuri solare, accidente climatice (grindină, îngheţ ușor, secetă) și accidente mecanice; Crește calitatea prin acumulare mai mare de zaharuri, proteine, diminuarea proceselor oxidative ș.a.; Contribuie la depunerea substanţelor de rezervă în organele multianuale și crește rezistenţa la ger și la alţi factori de stres abiotici; Acest produs este recomandat pentru agricultura ecologică.

APLICARE FOLIARĂ, la intervale de 10-15 zile. ź Culturi de câmp: 1,5-3 litri/ha (150-300 ml /100 litri apă); ź Horticole: 2-3 litri/ha (200-300 ml /100 litri apă); ź Plante ornamentale: 2-3 litri/ha (200-300 ml / 100 litri apă); ź Cu erbicide: 1 litru/ha.

CONȚINUT % 27,00 23,00 5,40 3,60

ATENȚIONĂRI

www.naturevo.ro

ź ź

A se depozita în ambalajul original, în loc răcoros și uscat, ferit de razele directe ale soarelui, în recipient închis ermetic.

AMBALARE

APLICARE ȘI DOZARE

Total aminoacizi din care aminoacizi liberi Total azot (N) din care azot organic (N)

CONDIȚII DE PĂSTRARE

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Bidoane de 5 l, 1 l, 500 ml și 125 ml.

PRODUCĂTOR ALTINCO


LASER 240 SC CARACTERISTICI Insecticid biologic cu efect de șoc, cu acţiune prin contact și ingestie, destinat combaterii dăunătorilor din culturile de viţă de vie, pomi fructiferi, legume, cartof; ź Aparţine unei familii noi de insecticide biologice: Naturalyte (cuprinde insecticide derivate din metaboliţi ai organismelor vii). ź

CASTRAVEȚI SOLAR: - Dăunători 0,05%. ź CEAPĂ: - tripsul comun (Thrips tabaci) 0,04%. ź TOMATE: - musca minieră (Liriomyza trifolii) 0,05%. ź VARZĂ: - Dăunători 0,3%. -Nu este spălat de ploaie la două ore după aplicare. -Prezintă un efect rezidual de 3 săptămâni, în funcţie de condiţiile climatice. -Se recomandă alternarea cu alte insecticide pentru evitarea apariţiei rezistenţei (DEFFORT lucrează excelent în alternanţă cu insecticidul Laser 240 SC). -Laser 240 SC se aplică cu rezultate foarte bune și în sere. -Volumul de apă utilizat pentru prepararea soluţiei de stropit este corespunzător culturii la care se aplică tratamentul. Timpul de pauză până la recoltare: ź 3 zile la legume și cartof; ź 7 zile la pomi fructiferi; ź 14 zile la viţa-de-vie. ź

AVANTAJE ź

ź ź ź

ź ź

ź

Acţionează prin contact și ingestie asupra unui spectru larg de dăunători. Dăunătorii combătuţi aparţin ordinelor: Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Thysanoptera, Isoptera; Produsul are și efect ovicid la unele specii; Are acțiune translaminară (sistemic local), penetrând limbul foliar; Acţionează la nivelul sistemului nervos al insectelor, provocând paralizia acestora; ca urmare, dăunătorii nu se mai mișcă, nu se mai hrănesc și mor; Dăunătorii rezistenţi la piretroizi sau la alte insecticide pot fi combătuţi cu Laser 240 SC; Nu au fost semnalate fenomene de fitotoxicitate la nicio cultură de pe glob - poate fi considerat cel mai sigur produs din acest puct de vedere; Prădătorii naturali care se hrănesc cu insectele tratate nu sunt afectaţi.

APLICARE ȘI DOZARE Laser 240 SC se aplică prin stropiri la avertizare, în perioada de vegetaţie. În vegetație: ź MĂR: - minierul marmorat (Phyllonorycter blancardella) 0,04 % (0,6 litri/ha / 1500 litri apă); - viermele mărului (Cydia pomolla) 0,06 % (0,9 litri/ha / 1500 litri apă). ź CIREȘ: - viermele cireșelor (Rhagoletis cerasi) 0,06 % (0,6 litri/ha / 1000 litri apă). ź PRUN: - viespea prunelor (Hoplocampa spp) - viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri) 0,06 % (0,9 litri/ha / 1000 litri apă). ź VIȚĂ-DE-VIE: - molia (Lobesia botrana) 0,15 - 0,20 litri/ha. ź CARTOF: - gândacul de colorado (Leptinotarsa decemlineata) 0,1 litri/ha.

CONȚINUT g/l Spinosad

240

ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE A se depozita în ambalajul original, în loc răcoros și uscat, ferit de razele directe ale soarelui, în recipient închis ermetic.

AMBALARE Flacon de 500 ml.

PRODUCĂTOR DOW AGROSCIENCE 63


®

MICROTHIOL SPECIAL CARACTERISTICI ź

Fungicid polivalent care acţionează prin contact asupra bolilor foliare, în special a făinărilor, având efect preventiv, curativ și antisporulant.

AVANTAJE Are efect preventiv, curativ și antisporulant; Este pretabil în programele de combatere integrată a bolilor din culturile agricole; ź Produsul acţionează cel mai bine la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Sub 15°C poate produce fitotoxicitate prin acumulare pe suprafaţă. La peste 25°C poate produce arsuri; ź Poate fi folosit ca fertilizant, pentru reducerea carenţei sau a deficitului de sulf, în doze de 3 - 5 kg/ha (concentraţie 0,5%). ź ź

A se depozita în ambalajul original, în loc răcoros și uscat, ferit de razele directe ale soarelui.

APLICARE ȘI DOZARE Se aplică prin stropiri cu volum normal de soluții. VIŢĂ-DE-VIE: - făinare (Uncinula necator): 0,3-0,5%. ź MĂR: - făinare (Podosphaera leucotricha): 0,3-0,5%. ź PIERSIC: - făinare (Sphaeroteca pannosa var. persicae) După înflorit: 0,4-0,5%. ź COACĂZ: - Sphaerotecamors-uvae (făinare): 0,4%; ź CASTRAVEŢI: - făinare (Sphaeroteca fuliginea): 0,4%; - făinare (Erysiphae cichoracearum): 0,4-0,5%. ź CEREALE: - făinare (Erysiphe graminis): 0,4-0,5%. ź SILVICULTURĂ: - făinare (Microsphaera abbreviata): 0,3-0,4%.

AMBALARE

ź

Sac de 25 kg și pungă de 1 kg.

PRODUCĂTOR UNITED PHOSPHORUS

CONȚINUT % Sulf muiabil micronizat

80

Se prezintă sub formă de granule fine, omogene, de culoare cafenie, fără tendinţe de sfărâmare, ușor dispersabile în apă.

www.naturevo.ro

ATENȚIONĂRI ź ź

CONDIȚII DE PĂSTRARE

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.


MIMOX CARACTERISTICI ź ź ź ź ź

ź

Fungicid organic care previne și combate boli provocate de ciuperci în pomicultură și la alte plante horticole; Extract de origine naturală din Mimosa; Alternativă naturală pentru controlul bolilor: sclerotinia, făinare, rapăn, putregai cenușiu, mană, fuzarioză; Aplicat preventiv într-o schemă alternativă, împiedică reproducerea și dezvoltarea acestor patogeni; Extractul din care se realizează produsul MIMOX conţine substanţe flavonoide, taninuri, alcaloizi, saponine etc., care inhibă enzimele extracelulare eliberate de microorganismele patogene pentru obţinerea nutrienţilor din ţesuturile plantelor; Ca rezultat, microorganismele nu mai cresc, nu se mai multiplică, neputând accesa nutrienţi, astfel că evoluţia bolii este întreruptă și plantele sunt protejate.

AVANTAJE ź ź ź ź ź ź ź

ATENȚIONĂRI

Este un produs natural, pretabil pentru agricultura ecologică; Nu lasă reziduuri în culturi, deci nu necesită timp de pauză până la recoltare; Nu afectează fauna utilă; Nu creează rezistenţă; Are spectru larg de acţiune; Are efect sistemic; Controlează boli din genurile: Sclerotinia, Oidium, Botrytis, Fusarium, Venturia.

Mai multe informaţii despre rezultatele testelor cu MIMOX împotriva câtorva agenți de dăunare puteţi citi la pagina 76. Nu amestecaţi MIMOX cu produse cu reacţie puternic acidă alcalină sau surfactanţi uleioși; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

CONDIȚII DE PĂSTRARE

APLICARE ȘI DOZARE

A se depozita într-un loc răcoros și uscat, în ambalajul original, închis ermetic.

APLICARE FOLIARĂ: 200-300 ml/100 litri apă (2-3 litri/ha) la interval de 12-15 zile; APLICARE RADICULARĂ: 2-3 litri/ha la interval de 12-15 zile.

AMBALARE

Tratamentele vor începe când condiţiile de mediu sunt favorabile pentru dezvoltarea ciupercilor. Pentru creșterea eficacităţii tratamentului și mărirea spectrului bolilor combătute, amestecaţi MIMOX cu COPFORT (2 + 2 litri/ha până la 2 + 4 litri/ha).

Bidoane de 5 l, 1 l, 500 ml și 125 ml.

PRODUCĂTOR ALTINCO

CONȚINUT % Extract de coaja arborelui Mimosa

80

pH: 4,6 densitate: 1,15-1,25 g/ml 65


N FIX CARACTERISTICI N Fix face mai eficientă absorbţia azotului atmosferic și din sol. Celulele bacteriilor se activează în contact cu solul producând o manta de celule active pe suprafaţa particulelor de sol; ź În afară de absorția azotului, aceste celule favorizează absorbţia de vitamine și de alte substanţe care stimulează creșterea; ź Stimulează germinarea seminţelor și dezvoltarea sistemului radicular al plantelor; ź

AVANTAJE Mărește rezistența plantelor împotriva patogenilor, precum: alternarioza, fuzarioza, helminthosporium (sfâșierea frunzelor); ź Rezistent la concentrații ridicate de sare în sol (funcţionează foarte bine chiar și în terenurile alcaline); ź Produsul este pretabil pentru toate culturile. ź

APLICARE ȘI DOZARE

CONDIȚII DE PĂSTRARE

PE SOL Se distribuie 1 l/ha de N Fix amestecat cu 100 litri apă, odată cu irigarea sau în asociație cu fertilizarea de fond (preferabil pe bază organică).

A se depozita în ambalajul original, în loc răcoros și uscat, ferit de razele directe ale soarelui, în recipient închis ermetic.

PE SEMINȚE 5 – 7 ml de N Fix pe kg de semințe.

AMBALARE

LA TRANSPLANTARE Se prepară o soluție cu 50 – 70 ml de N Fix în 10 litri de apă și se înmoaie rădăcinile răsadurilor pentru 10 minute înainte de a le transplanta.

CONȚINUT cel/ml 1 x 108 1 x 108

pH: 6,5 - 7,5

ATENȚIONĂRI

www.naturevo.ro

ź ź

PRODUCĂTOR CICH România

NOTĂ: Odată preparată soluția cu N Fix, trebuie aplicată imediat.

Azobacter chrococcum Azospirillum lipoferum

Bidon de 1 l.

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.


®

OVIPRON 2000 CARACTERISTICI ź ź

Produs pe bază de ulei parafinic înalt rafinat; Ca efect insecticid, produsul acţionează în principal prin asfixie, acoperind corpul insectelor cu o peliculă fină, care, penetrând prin canalele traheei, blochează respiraţia, cauzând astfel moartea prin asfixie.

AVANTAJE ź ź ź ź

ź

ź

Este eficace și împotriva larvelor și ouălelor de acarieni; Are acţiune repelentă pentru insectele cu aparat masticator; Are în secundar efect fungistatic, mai ales în cazul aplicării în perioada de repaus; Produsul este recomandat pentru utilizarea în tratamente aplicate la temperaturi cuprinse între 7-25°C, dar în situaţii în care se aplică la temperaturi sub 7°C sau peste 25°C nu produce fitotoxicitate, decât dacă se depășește doza recomandată; Este folosit și ca adjuvant la prepararea soluţiilor de stropit pentru sporirea aderenţei și eficacităţii produselor; Se pretează pentru îmbunătăţirea acţiunii produselor de protecţia plantelor formulate ca: EC, EW, OD, formulări uleioase.

APLICARE ȘI DOZARE Se utilizează în tratamente efectuate în perioada de repaus vegetativ a pomilor fructiferi astfel: - Quadraspidiotus perniciosus 1,5% (22,5 l/ha în 1500 l apă); - Panonychus ulmi 1,5% (22,5 l/ha în 1500 l apă). ź Se utilizează în tratamente în perioada de vegetație, ca adjuvant pentru îmbunătățirea calității tratamentelor cu erbicide astfel: ź

Cultura Ardei Tomate Fasole Cucurbitacee Sfeclă pentru zahăr Porumb Soia (până în 3 frunze adevărate)

Erbicidul Protecție a plantelor cu erbicide sau/și alte produse de protecție a plantelor

Fenmedifam, Desmedifan, Ethofumesat, Lenacil, Melamitron, Cloridazon, Trisulfuron metil, Graminicide în postemergenţă și alte PPP 2,4D, MCPA, Bentazona, Sulfonilureice Bentazona, Fomesafen, Cicloxydim, Imazethapyr, Trifensulfuron -metil, Graminice în postemergenţă și PPP

Doza (l/ha) 0,75-1,00

0,50-1,00 0,75-1,50 1,00-2,00

Se folosesc volumele de apă recomandate pentru erbicide sau produse de protecție a plantelor.

67


Poate fi amestecat și cu alte produse de protecţie a plantelor pentru îmbunătățirea calității tratamentelor în doză de 0,75 - 1 l/ha; ź Se poate aplica pentru reducerea pierderii de apă a plantelor prin evapo-transpiraţie dar și pentru protecţia lor împotriva arsurilor determinate de razele infraroșii și ultraviolete; ź Se poate aplica în perioada de repaus vegetativ în amestec cu Bouillie Bordelaise WDG, în concentraţie de 1% OVIPRON® 2000 și 0,75% BOUILLIE BORDELAISE® WDG; ® ź OVIPRON 2000 este pretabil și în fermele ecologice. ź

CONȚINUT g/l Ulei parafinic

800

ATENȚIONĂRI În cazul amestecării cu alte produse, înaintea aplicării tratamentului efectuați un test de compatibilitate fizică. Dacă soluția (amestecul) floculează, nu efectuați combinația respectivă; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

CONDIȚII DE PĂSTRARE A se păstra în ambalajul original, închis ermetic, în loc uscat și răcoros.

AMBALARE Butoi de 215 l, bidoane de 1 l, 500 ml, 250 ml și 100 ml.

PRODUCĂTOR UNITED PHOSPHORUS


P SOL CARACTERISTICI Multitudinea de bacterii din care este compus P Sol joacă un rol primordial în solubilizarea și absorbţia fosfaţilor prezenţi în sol și a celor aduși prin fertilizare; ź Interacţiunea cu rădăcinile favorizează producerea de acizi (citric, tartric, malic etc.) care, la rândul lor, atacă fosfaţii insolubili și/sau puţin mobili pentru a-i pune la dispoziţia plantelor; ź Metabolismul bacterian revitalizează activitatea microbiologică și creează un mediu favorabil dezvoltării plantelor. ź

AVANTAJE Reducerea dozelor fertilizării fosfatice standard; Stimulent al mecanismelor de inducere a rezistenţei plantelor la stresul abiotic precum și împotriva atacului bolilor fungice și a bacteriozelor; ź Echilibru între creșterea și dezvoltarea plantelor. ź ź

APLICARE ȘI DOZARE

CONDIȚII DE PĂSTRARE

PE SOL Se distribuie 1 l/ha de P Sol amestecat cu 100 litri apă, odată cu irigarea sau în asociație cu fertilizarea de fond (preferabil pe bază organică).

A se depozita în ambalajul original, în loc răcoros și uscat, ferit de razele directe ale soarelui, în recipient închis ermetic.

PE SEMINȚE 5 – 7 ml de P Sol pe kg de semințe.

AMBALARE

LA TRANSPLANTARE Se prepară o soluție cu 50 – 70 ml de P Sol în 10 litri de apă și se înmoaie rădăcinile răsadurilor pentru 10 minute înainte de a le transplanta.

Bidon de 1 l.

PRODUCĂTOR CICH România

NOTĂ: Odată preparată soluția cu P Sol, trebuie aplicată imediat.

CONȚINUT cel/ml Bacillus megaterium Bacillus coagulans

1 x 108 1 x 108

pH: 6,5 - 7,5

ATENȚIONĂRI A nu se aplica împreună cu îngrășămintele minerale și cu erbicide. Așteptați cel puțin o săptămână înainte de aplicare; ź Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; ź Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec. ź

69


ROCĂ FOSFATICĂ GRANULATĂ CARACTERISTICI Este un îngrășământ care, pe lângă conţinutul în fosfor, are și un conţinut ridicat de calciu și relativ ridicat de magneziu; ź Prin conţinutul său ridicat de calciu, acest îngrășământ contribuie la îmbunătăţirea structurii solului și la ameliorarea echilibrului aerohidric din sol. ź

AVANTAJE Produs pretabil pentru agricultura ecologică; Îmbunătăţește structura solului și, prin aceasta, echilibrul aerohidric din sol; ź Îmbunătăţește activitatea microorganismelor din sol și, prin aceasta, absorbţia elementelor nutritive și a microelementelor, prin sistemul radicular. ź ź

APLICARE ȘI DOZARE

CONDIȚII DE PĂSTRARE

Produsul se aplică prin împrăștiere la suprafaţa solului și apoi se încorporează în sol, fie prin arătură, fie în stratul superficial al solului, în patul germinativ; ź Produsul mai poate fi aplicat cu echipamente speciale în apropierea seminţelor sau mai adânc, pentru creșterea randamentului de utilizare a fosforului; ź Pentru îmbunătăţirea absorbţiei fosforului, se recomandă aplicarea tratamentului cu produsul P Sol.

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea directă a razelor solare și a căldurii.

ź

GRANULOMETRIE: 2 – 5 mm Peste 5 mm Sub 2 mm

26,00 46,00 0,35 92,00% 7,50% 0,50%

ATENȚIONĂRI

www.naturevo.ro

ź ź

Sac de 500 kg.

PRODUCĂTOR

CONȚINUT % Fosfor total (P2O5) Calciu total (CaO) Magneziu (MgO)

AMBALARE

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CICH România


ROOTIP MIX CARACTERISTICI ź ź ź ź ź

ź

ź

ź

Fertilizator EC; Corector de deficiențe; Stimulator de înrădăcinare cu microelemente chelatate; Conţine mangan, zinc, cupru și molibden într-o proporţie întâlnită la majoritatea culturilor horticole; Este special conceput pentru a stimula formarea și dezvoltarea noilor perișori absorbanţi, pentru a garanta absorbţia nutrienţilor aplicaţi la sol (îngrășăminte, microelemente etc.); Efectul realizat este mai puternic, în special pentru microelementele care sunt absorbite numai de către perișorii radiculari nou formaţi (de ex. fier, calciu etc.). Astfel, efectul chelaţilor aplicaţi la sol este mai puternic pentru stimularea rădăcinilor mici; Mărește activitatea microorganismelor folositoare din rizosferă (zona înconjurătoare rădăcinilor) și asigură precursorii de hormoni (auxine și citochinone); Determină reglarea fină a balanţei hormonale în m o m e n t e l e v i t a l e a l e c r e ș t e r i i p l a n t e l o r. Microorganismele reușesc să convertească treptat acești precursori în hormonii necesari, fără a exista riscul ca aceștia să se acumuleze în concentraţii excesive, care ar duce la efecte nedorite.

AVANTAJE Stimulează dezvoltarea unui număr mult mai mare de rădăcini pentru că facilitează expansiunea rădăcinilor și infiltrarea mai bună a apei, crește conținutul de azot din sol ajutând la formarea Glomalinei și permite absorbţia sporită a apei și a elementelor minerale, în special P, Ca și Zn; ź Se formează mai bine sistemul vascular (xilem și floem) pentru că ROOTIP MIX asigură oxigenare sporită și contribuie la producţia de hormoni: auxine și citochinine; ź Inducţia și diferenţierea florală (citochinine) sunt asigurate prin creșterea rezistenţei la eroziune și producerea de siderofori (chelaţi naturali ai Fe, Zn și Cu); ź Rezistenţa la stres și la boli, fructele mai mari, de calitate mai bună și cu o durată mai mare de păstrare, precum și producţiile mai mari sunt obţinute datorită unui sol structurat și stabil, degradarea resturilor vegetale ale culturilor (enzimele microbiologice) și eliberarea fosforului organic (fosfataze). ROOTIP MIX stimulează flora microbiană a solului și permite exploatarea acestuia într-o manieră sustenabilă. ź

APLICARE ȘI DOZARE FERTIGARE: 2 - 3 litri/ha, săptămânal. RADICULAR: ź Soluţie în concentraţie de 0,25% aplicată: - la ghiveci înainte de transplantare sau după plantare la locul definitiv; - de câte ori este nevoie pentru stimularea dezvoltării aparatului radicular sau refacerea lui. ź Constituţia mocirlei pentru imersarea rădăcinilor înainte de plantare, în concentraţie de 0,5%. ÎN AMESTECURI: Pentru tratarea seminţelor, în doze de 1-3 litri / la tona de sămânţă.

CONȚINUT % Aminoacizi și peptide Total azot (N) Cupru solubil în apă (Cu) din care cupru chelatat cu EDTA Mangan solubil în apă (Mn) din care mangan chelatat cu EDTA Molibden solubil în apă (Mo) Zinc solubil în apă (Zn) din care zinc chelatat cu EDTA

7,60 4,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,80 0,80

ATENȚIONĂRI ź ź

Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

CONDIȚII DE PĂSTRARE A se păstra în ambalajul original, închis ermetic, într-un loc răcoros și uscat.

AMBALARE Bidoane de 5 l,1 l, 500 ml și 125 ml.

PRODUCĂTOR ALTINCO 71


REZULTATE TESTE

REZULTATE TESTE


ALTOSAN Controlul făinării la pomii fructiferi (Nectarine Fantasia)

Controlul bolilor fungice la soiul de salată Romaine Salata a fost plantată în sol contaminat cu Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Phytium spp. și Rhizoctonia solani. Testarea a constat în: Îmbăierea semințelor într-o soluție de ALTOSAN 1,5%; Udarea plantelor cu o soluție de ALTOSAN 0,3% după 7 zile și apoi săptămânal până în ziua 35 de la semănat. Ulterior s-au făcut determinările.

ź ź

% Putregai cenușiu

8 6 4 2

Martor

Martor

Altosan

12 9 6 3 0,5 Martor

Altosan

15

7

Altosan

Prin aplicarea ALTOSAN, incidenţa ciupercilor patogene este redusă cu mai mult de 90%. Eficacitatea este statistic asigurată.

Altosan 3 trat + Microbutanil 3 trat

10

8 7 6 5 4 3 2 1

Microbutanil 6 trat.

12

% Frunze afectate

Altosan 6 trat.

Înălțimea medie a salatei % Plante moarte (cm) 8 7 11 7 9 6 5 4 3 2 2 1

FUNGURAN OH 300 SC Eficacitatea împotriva Taphrina deformans la piersic

www.naturevo.ro

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Eficacitatea împotriva manei (Plasmopara viticola) la strugure

Infecția

Infecția

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

46

58

50

24

FUNGURAN OH 50WP

SULFAT TRIBAZIC DE CUPRU PW

HIDROXID DE CUPRU 35DF

HIDROXID DE CUPRU 24,4SC

Infecția pe frunze 18,5

4,0

FUNGURAN OH 300 SC 0,1%

Infecția pe ciorchini 19,1 3,5 MANCOZEB 75 WG 0,2%


REZULTATE TESTE

DEFFORT Mecanismul normal, fără DEFFORT

Fără DEFFORT

Sistemul nervos al insectei generează un neurotransmiţător (acetilcolina) în neuroni, care transmite comanda pentru contractarea mușchilor insectei. Acest neurotransmiţător este legat de receptorii situaţi în celulele mușchilor și ca rezultat, mușchii se contractă. Puţin câte puţin, acetilcolina din receptori este degradată de o enzimă (acetilcolinesteraza) și mușchii intră în repaus.

Operațiunea cu DEFFORT

Cu DEFFORT

Alcaloizii din extract se plasează în receptorii celulelor musculare și mușchii se contractă. Mușchii rămân contractați din cauză că acetilcolinesteraza nu poate degrada aceste molecule și, din acest motiv, receptorii musculari nu sunt liberi (mușchii nu se relaxează). În consecință, insecta moare prin epuizare – deshidratare.

EFECTUL ÎMPOTRIVA DĂUNĂTORILOR Păianjenul roșu la citrice (mandarine)

Tuta absoluta la tomate soiul Daniela Larve în stadiul al treilea, plasate în cutii de plastic, cu frunze de tomate și tratamente diferite. - DEFFORT la 250 ml / 100 litri apă (2,5 litri/ha); - Bacillus thuringiensis la 350 g / 100 litri apă (3,5 litri/ha); -Apă. Cutiile au fost ţinute la 20°C și 12 ore de lumină; Numărarea larvelor s-a făcut zilnic, pe o perioadă de 14 zile, începând cu prima zi după aplicare; ź S-a observă că tratamentul cu DEFFORT a fost cu 20% mai eficace decât tratamentul cu produs pe bază de Bacillus thuringiensis. ź ź

Păianjeni / Frunze

8 7 6 5 4 3 2 1

Martor

1

% Mortalitatea cumulativă a larvelor

s-au realizat următoarele tratamente: Martor: apă Test: DEFFORT 250 ml /100 litri apă (2,5 litri/ha) + MATRINAL 150 ml/ 100 litri apă (1,5 litri/ha). Pomii au fost stropiţi până soluţia a început să picure. Au fost marcate iniţial 8 frunze pe copac (toate având păianjeni roșii), iar păianjenii au fost număraţi înainte de tratament, după 3 zile, după 7 zile și după 10 zile. S-a constatat un control deosebit al păianjenului roșu, după aplicarea DEFFORT.

Efectul pe păianjenul roșu

2

3

4

5

Defort+Matrinal

6 7 8 9 10 11 Zile după aplicare (z.d.a.)

Efectul pe păianjenul roșu

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Defort Bacilus thuringiensis Apă

1

2

3

4

5

6 7 8 9 10 11 Zile după aplicare (z.d.a.) 75


MIMOX Efectul preventiv împotriva Sclerotiniei la salata verde Iceberg % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Plante sănătoase 92

90 70

65,5

MIMOX

AZOXYSTROBIN MIMOX FENHEXAMIDA +COPFORT (1,5 kg/ha (2+4 l/ha aplicare aplicare foliară) la sec)

Efectul curativ împotriva făinării la măr Se observă că produsul MIMOX este eficace împotriva făinării și după apariția atacului.

Efectul preventiv împotriva făinării la măr Tratamentele preventive dinaintea înfloririi până la dispariţia riscului de apariţie a bolii, la interval de 7 - 10 zile, cu observaţii la 5 - 6 zile după fiecare tratament. Se observă că produsul MIMOX este egal ca eficacitate cu fungicidul standard în prevenirea făinării. Numărul de lăstari afectați/pom* 25

T1

Numărul de lăstari afectați/pom*

T2

T3

18

T4

17

20

16

15

15 10

14

Mimox

Miclobutanil

Martor

Mimox

Miclobutanil

Martor

Mimox

Miclobutanil

Martor

Mimox

Miclobutanil

13 Martor

www.naturevo.ro

5

Înainte de tratament

T1

T2

* Observații la 5-6 zile după fiecare tratament


REZULTATE TESTE

Efectul împotriva rapănului la soiul de măr Golden Delicious În timpul testului împotriva făinării la măr a apărut și un atac de rapăn (Venturia inequalis), care a demonstrat că produsul MIMOX a fost mult mai bun în prevenirea atacului de rapăn decât fungicidele utilizate uzual în tratamente. Număr de fructe și frunze afectate / pom

Efectul împotriva putregaiului cenușiu la tomatele cultivate în sere

Fructe depreciate % 35

Mimox

4 zile după T4

Martor

Mimox

4 zile după T2

Iprodione

35 30 25 20 15 10 5 Martor

Martor: apă Tratament standard: ź Iprodione 150 ml/100 litri apă; ź MIMOX 300 ml/100 litri apă;

Frunze afectate %

Iprodione

Suprafaţa frunzelor afectate la 4 zile după al doilea tratament și la 4 zile după al patrulea tratament. S-au efectuat 4 tratamente pe plante infectate la interval de 7 zile.

Mimox

Martor

Difeconazol

T4

Mimox

Difeconazol

Martor

T3

Mimox

Martor

T2

Mimox

Difeconazol

Martor

T1

Difeconazol

40 35 30 25 20 15 10 5

Număr de pețiole deteriorate 4

30 25

3

20 15 10 5

2 1

Martor Iprodione MIMOX Martor Iprodione MIMOX Numărarea peţiolilor și fructelor atacate la 4 zile după a patra aplicare. Controlul asupra lui Botrytis spp. exercitat de produsul MIMOX este asemănător cu tratamentul chimic, iar suprafaţa frunzelor afectate este mai mică cu 8%, în cazul tratamentului cu MIMOX. 77


®

NOVATEC CLASSIC 12.8.16 (+3+10) Controlul eliberării îngrășămintelor se referă în general la azot. Studiile se referă în mod deosebit la acest element pentru că el reprezintă pivotul în jurul căruia se “învârt” celelalte macro și microelemente, precum și activitatea microbiologică din sol. Azotul (N) este în antagonism cu potasiu (K), bor (B), cupru (Cu), calciu (Ca) și în interacţiune directă cu magneziul (Mg) și fosforul (P). Mai mult, acesta este elementul cu cea mai intensă mobilitate.

Circuitul azotului în natură

Evaporare

Scurgerea nutrienților

DMPP (dimetilpirazofosfat) este cel mai nou și evoluat inhibitor de nitrificare descoperit de Compo, prezent exclusiv în îngrașămintele Compo Eliberare controlată cu inhibitori de nitrificare este atunci când mecanismele de eliberare a azotului sunt reglate prin intermediul enzimelor, bacteriilor sau produselor de sinteză care influenţează activitatea microbiologică și enzimatică la nivelul solului. Se prelungește astfel prezența azotului în formă amoniacală pe o perioadă mai lungă de timp, în funcție de umiditate și temperatură și se schimbă raportul dintre microorganismele și enzimele care asigură accesibilitatea nutrienților către plante.

www.naturevo.ro

Activitatea DMPP se prelungește și după această perioadă, astfel că și după 180 de zile, conținutul în azot este mai mare în solurile în care s-au aplicat îngrășăminte cu DMPP. Azotul în formă amoniacală în prezența inhibitorului de nitrificare DMPP face ca nutriția plantelor să fie echilibrată și prelungită cu 4 - 10 săptămâni, în funcție de temperatură și umiditate. Astfel, randamentul de utilizare a azotului de către plante crește, se reduce spălarea acestuia în adâncime sub formă de nitriți/nitrați precum și pierderile prin evaporarea azotului sub formă de oxizi de azot. Disponibilitatea azotului în fazele critice de creștere a plantelor este mult îmbunătățită. În plus, procesele de fixare a azotului atmosferic și din ploi sunt mult îmbunătățite, astfel că și după recoltare, conținutul solului în azot este mai ridicat acolo unde s-a aplicat NOVATEC® CLASSIC.


REZULTATE TESTE Concentrație

®

Concentrație

®

Perioadă

Perioadă

Compoziția complexă a produselor cu eliberare controlată de tip NOVATEC® favorizează o absorbție mult mai ridicată și echilibrată a tuturor elementelor nutritive și o dezvoltare armonioasă și puternică a aparatului radicular, crește de câteva ori randamentul de utilizare al acestora și îmbunătățește major activitatea microorganismelor folositoare din sol, în detrimentul celor fitopatogene. Prin asigurarea unei nutrițiiechilibrate crește și rezistența plantelor la factorii de stres abiotic și biotic.

Absorbția nutrienților (µg/m lungime rădăcină)

Valoare pH Tipul de N

Departe de Rizosferă rădăcină

P

Fe

Mn

Zn

Cu

K

55

8

7

1,4

903

NO3

6,6

6,6

123

NH4 fără NI

5,7

5,6

342

71

20

13

2,0

1127

NH4 + NI

6,6

4,5

586

166

35

19

4,6

1080

În prezența inhibitorilor de nitrificare, randamentul de utilizare al fosforului crește de 3 - 5 ori. La nivelul solului sunt o serie de factori abiotici care perturbă buna desfășurare a proceselor de creștere și dezvoltare din plante, inducând carențe de nutriție și, implicit, dezechilibre metabolice cu repercursiuni grave asupra producției agricole. Prin aplicarea de NOVATEC® CLASSIC, multe dintre aceste efecte negative sunt înlăturate. Elemente de stres abiotic și posibilitatea de intervenție cu produsul NOVATEC® CLASSIC FACTORI PEDOLOGICI pH basic pH acid Conținut ridicat de materie organică Conținut scăzut de materie organică Soluri calcaroase Soluri sărăturoase Hidroxizi de Fe și Al Exces de fosfor Imobilizare în argilă Soluri nisipoase Drenaj defectuos Compactare

N x x x x

P x x x x x x x

x x

K

Ca

x x

x x

x

x x x x

x x

ELEMENTE NUTRITIVE Mg S Fe Zn Mn x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Cu x

B x

x x

x x x x x

x x x x x

Mo x x

x

x x x x

În peste 70% din cazurile de stres abiotic generat de elemente pedologice, NOVATEC® CLASSIC contribuie la corectarea efectelor negative (datorate carențelor de nutriție și dezechilibrelor metabolice). În acest mod, plantele pot să se dezvolte la potențialul normal de producție. 79


ECHIPA DE CONSULTANȚĂ ȘI VÂNZĂRI NATUREVO Regiunea

Județ

Telefon

Director Regional Vânzări

Transilvania

BV, HR, CV

0743.11.11.41

Tel: 0743.11.11.23

CJ, SJ, BN, MM

0743.11.11.48

CJ, HD, AB, SB, BN, SJ, MS

0743.11.11.65

BV, CV

0743.11.11.25

TM, CS

0743.11.11.60

AR, TM

0743.11.11.32

AR, TM

0743.11.11.81

DJ, OT, VL

0743.11.11.86

MH, DJ, GJ

0743.11.11.34

DJ

0743.11.11.47

IF, DB

0743.11.11.14

BZ, PH

0743.11.11.56

AG

0743.11.11.54

TR, GR

0743.11.11.27

BR, GL

0743.11.11.57

TL, CT

0743.11.11.53

CL

0743.11.11.55

IL

0743.11.11.26

CT

0743.11.11.64

TL

0743.11.11.30

IL, CL, CT

0743.11.11.28

VN, BC, BZ

0743.11.11.31

SV

0743.11.11.71

VS, IS

0743.11.11.59

NT, IS

0743.11.11.78

BT, SV, IS

0743.11.11.39

Banat

Oltenia

Muntenia

Dobrogea

Moldova

Tel: 0743.11.11.84

Tel: 0743.11.11.47

Tel: 0743.11.11.56

Tel: 0743.11.11.24

Tel: 0743.11.11.44

Director Național de Vânzări: 0743.11.11.44 Director Tehnic: 0743.11.11.24 Magazin Naturevo Str. Progresului 95 - 100, sector 5, București, Complex Mirano International, stand A16 Tel/fax: 021.410.44.30


Str. Ion Urdăreanu 34, București 050688, M: 0743 111180, T: 021 4113656, F: 021 4113409, office@naturevo.ro, www.naturevo.ro

Catalog Naturevo produse speciale 2016 - 2017  
Catalog Naturevo produse speciale 2016 - 2017  

Naturevo special products catalogue 2016 - 2017

Advertisement