Page 1

Omya Agriculture & Forestry omya.com

Ameliorarea solului CU CARBONAT DE CALCIU & MAGNEZIU

1


Produsele inovatoare Omya pentru o agricultură durabilă şi prietenoasă cu mediul CARBONAT DE CALCIU PUR, NATURAL ŞI MICRONIZAT PENTRU PRODUSE ULTRAEFICIENTE.

Omya Calciprill®

Omya Calciprill® S 14

Omya Magprill®

Omya Calciprill® este un

Omya Magprill®, este un amestec

Omya Calciprill® S 14 este un

ȋngrășământ şi amendament

de carbonat de calciu şi magne-

amestec de gips şi cabonat de

granulat (2 - 6 mm) obţinut prin

ziu micronizat, special granulat

calciu micronizat, special gra­

măcinarea ultrafină a carbonatu-

pentru o aplicare uşoară, este

nulat pentru o aplicare uşoară.

lui de calciu de puritate ridicată.

ideal pentru solurile sărace ȋn

Omya Calciprill® S 14 se admi­

Se aplică la orice cultură agricolă

magneziu şi cu un pH acid. Efici-

nistrează uşor, uniform şi fără

şi este ideal pentru ameliorarea

enţa produsului Omya Magprill

prăfuire, primăvara sau toamna,

rapidă şi durabilă a pH-ului.

este datorată efectului dublu,

la pregătirea terenului, ȋnainte de

Omya Calciprill este foarte

fiind atȃt un ameliorator de sol

semănat, odată cu semănatul –

reactiv, doza la hectar este de

cȃt şi un ȋngrăşămȃnt vital pentru

pe rȃnd sau în cursul vegetației

10 ori mai mică ȋn comparaţie cu

calitatea culturilor. Magneziul

– direct la suprafață. Eficienţa

amendamentele obişnuite. Se ad-

are un rol direct ȋn procesul de

produsului Omya Calciprill® S 14

ministrează uşor, uniform şi fără

fotosinteză, lipsa lui ducȃnd la

este datorată efectului dublu,

prăfuire, primăvara sau toamna,

ȋncetinirea dezvoltării plantelor

fiind atȃt un ȋngrăşămȃnt cȃt şi un

la pregătirea terenului, ȋnainte de

şi la blocarea creşterii. Frunzele

ameliorator de sol.

semănat, odată cu semănatul –

bazale ȋngălbenite ȋn jurul nervu-

pe rȃnd sau în cursul vegetației

rilor pot fi un indicator al lipsei de

– direct la suprafață.

magneziu deoarece pierderea

®

®

culorii verzi arată o reducere a conţinutului ȋn clorofilă.

Beneficii: - Eficienţă ridicată - Puritate mare - Particule micronizate - Distribuţie uniformă

2


Îmbunătăţiţi proprietăţile fizice ale solului cu produsele Omya! CARBONATUL DE CALCIU FAVORIZEAZĂ AGREGAREA PARTICULELOR DE SOL ŞI ȊMBUNĂTĂŢEŞTE STRUCTURA SOLULUI. Calitatea fizică a solului este ȋn strȃnsă legătură cu structura lui (modul ȋn care sunt legate componentele minerale şi organice ale solului). Stabilitatea structurală (rezistenţa la băltire, tasare, vȃnt, eroziune etc.) este o proprietate foarte importantă a calităţii solului. Pe un sol nestructurat, apar des fenomene de eroziune şi de spălare a ȋngrăşămintelor şi pesticidelor.

Sol argilos, tasat, fără structură, degradat de precipitaţii, neaerat.

CONSECINŢELE NEGATIVE ALE SOLULUI COMPACTAT: - mai puţine plante la hectar afectȃnd negativ producţia; - eroziunea, care determină pierderea irever­­ sibilă a particulelor de sol, ȋn special a celor mai fine şi importante (materie organică şi argilă); - pierderea ȋngrăşămintelor aplicate (azot, fosfor, potasiu etc.) şi chiar a pesticidelor; - mărirea costurilor cu lucrările solului.

Sol argilos, ameliorat cu carbonat de calciu, care ȋşi menţine permeabilitatea, apa infiltrȃndu-se uşor. Sursa: D. Tessier (2003) - Soil Science Unit, INRA Versailles (Franţa), 42 loturi testate

3


Îmbunătăţiţi capacitatea de reţinere a apei ȋn sol cu produsele Omya! Corectȃnd aciditatea şi crescȃnd pH-ul, se poate dubla capacitatea de schimb cationic a solului. Acest fapt are un rol major ȋn dinamica apei ȋn sol. Aplicarea amelioratorilor de sol duce la scăderea densităţii solului şi la creşterea porozităţii, rezultȃnd îmbunătățirea regimului aero-hidric din sol. Apa se infiltrează mai repede şi riscul eroziunii şi spălării solului este mai bine controlat.

Absorbţia apei creşte o data cu pH-ul şi CSC* a solului

minute

Sol acid

45

30

45

Timpul necesar infiltrării apei ȋn sol este de 4 ori mai mic

Un pH bun conservã solul şi imbunătăţeşte circulaţia apei şi aerului: > Creşte viteza de infiltrare, aerisirea şi ȋncălzirea

15 Sol ameliorat

> Prelungeşte reţinerea apei

12 0 pH 5,1 CSC * 4,2

pH 7,8 CSC * 7,8

Sursa: Garros (2000) – lot Abilly (Franţa) – *CSC: Capacitatea de schimb cationic

4

Ce este capacitatea de schimb cationic? Este un indicator de fertilitate şi reprezintă proprietatea solului de a fixa, stoca şi elibera nutrienţi.


Îmbunătăţiţi proprietăţile chimice ale solului cu produsele Omya! CARBONATUL DE CALCIU DISPONIBILIZEAZĂ ELEMENTELE NUTRITIVE DIN SOL. Nutriţia plantelor este dezechilibrată ȋntr-un sol acid unde macronutrienţii sunt blocaţi şi nu pot fi consumaţi de plante. De exemplu, azotul se găseşte ȋn forme greu asimilabile pentru plante, pierzȃndu-se astfel prin levigare ȋnainte ca rădăcinile să ȋl absoarbă. Fosforul este de-asemenea blocat alături pe potasiu.

pH

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

N

30%

43%

77%

89%

100%

P2O5

23%

31%

48%

52%

100%

K 2O

33%

52%

77%

100%

100%

Doar ȋntre un pH de 6 şi 7

Ştiaţi că?

majoritatea nutrienţilor

Toxicitatea aluminiului apare pe soluri acide şi are

sunt la disponibilitate

Se poate ȋntȃmpla atunci cȃnd pH-ul (măsurat ȋn apă)

efect nefavorabil asupra dezvoltării rădăcinilor. scade sub 5,5 şi apare cu siguranţă la un pH mai mic

maximă!

de 5. În această situaţie, prima măsură ce trebuie luată este ameliorarea solului, astfel creşte pH-ul solului şi efectele toxice ale aluminiului sunt eliminate.

4.5

5

5.5

puternic acid

acid

6

6.5

7

slab acid

7.5 alcalin

8 puternic alcalin

Azot Fosfor Potasiu Sulf Calciu Magneziu Fier Mangan Bor Cupru – Zinc Molibden

Sursa: COPPENET: disponibilitatea nutrienţilor principali depinde de pH-ul solului.

5


Îmbunătăţiţi proprietăţile biologice ale solului cu produsele Omya! CARBONATUL DE CALCIU ȊMBUNĂTĂŢEŞTE ACTIVITATEA BIOLOGICĂ A SOLULUI. Ciupercile sunt predominante ȋntr-un sol acid,

Numărul bacteriilor creşte o data cu pH-ul solului

participă la conversia azotului ȋn forme accesibile plantelor. De la un pH de 6,2 la 7,0 sunt de 55 de ori mai multe bacterii nitrificatoare care ajută la absorbţia azotului de către plante, astfel evitȃndu-se pierderea ȋngrăşămintelor prin levigare.

60 000

Sursa: CELAC

tre şi cele uşor alcaline. Bacteriile nitrificatoare

Numărul bacteriilor nitrificatoare pe gram sol

ȋn timp ce bacteriile predomină ȋn solurile neu-

50 000 40 000

X 55

30 000 20 000 10 000 0

6.2

6.4

6.6

6.8

pH (apă)

7

CARBONATUL DE CALCIU ȊMBUNĂTĂŢEŞTE BIOMASA A SOLULUI. Abundenţa rȃmelor ȋn sol este strȃns legată de Activitatea rȃmelor este foarte importantă, trecȃnd solul prin tubul digestiv ȋi ȋmbunătăţesc

6,10

porozitatea, drenajul, aeraţia şi structura.

6,00

pH sol

5,90 5,80 5,70 5,60 5,50 5,40 5,30 5,20 5,10

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Râme (nr. indivizi/m2)

Omya‘s Natural Products for SUSTAINABILITY

6

Sursa: Remi Chaussod – INRA Dijon (Franţa)

La un pH neutru numărul de râme creşte şi activitatea de mărunţire şi structurare a solului este optimă

creşterea pH-ului solului.


Măriţi producţia şi calitatea cu produsele Omya! Producţia creşte o dată cu ameliorarea solului!

Pe solurile acide, efectele negative asupra culturii sunt vizibile ȋncepȃnd cu stadiile incipiente de dezvoltare, germinaţia fiind redusă şi răsărirea greoaie. O creştere a pH-ului solului cu 0,5 unităţi poate aduce un spor ȋn producţie cu 1,2 tone/ha.

UN PLUS LA HECTAR DE

1.2 tone

Porumb boabe

1 tonă

Mazăre

1.1 tone

Sfeclă de zahăr

12 tone

Beneficii:

Porumb furajer

3 tone masa verde

- Producţii mai mari

Sursa: concluziile ȋn urma a 20 de loturi demonstrative şi 15 cercetări: pH-ul a fost corectat cu 0.5 unităţi (de la 5.5 la 6)

CULTURI

Grâu

- Imbunătăţirea proprietăţilor fizice chimice & biologice ale solului - Creşte capacitatea de reţinere a apei in sol

7


Omya Calcita SRL Sos. Bucureşti-Ploieşti 15, Bucureşti 013682 www.omya.com T: 021 200.95.00 F: 021 200.95.26 M: 0752.21.34.16 DISTRIBUITOR AUTORIZAT

Naturevo SRL Str. Ion Urdăreanu 34, Bucureşti 050688 www.naturevo.ro T: 021 411.36.56 F: 021 411.34.09

Omya has taken every possible care to ensure that the information herein is correct in all aspects. However, Omya cannot be held responsible for any errors or omissions which may be found herein, nor will it accept responsibility for any use which may be of the information, the same having been given in good faith, but without legal responsibility. This information does not give rise to any warranties of any kind, expressed or implied, including fitness for purpose and non-infringement of intellectual property. The technical information presented comprises typical data and should not be taken as representing a specification. Omya reserves the right to change any of the data without notice.

Sursa: Omya International (2017/05)

Omya for AGRICULTURE & FORESTRY

Brosura tehnica Naturevo - Omya 2017  
Brosura tehnica Naturevo - Omya 2017  
Advertisement