Helnæs Bugt havørred guide

Page 1

Helnæs bugt

havørred-guide sea trout guide meerforellen-führer


HelnĂŚs Bugt


Velkommen til Helnæs Bugt

Vi er stolte over vores mange unikke fiskesteder, som gør Assens kommune til en af Danmarks absolut bedste destina­ tioner når det gælder kystfiskeri. Vi har mange fine fiskepladser langs vores kyster, fx ved Aborg og Sønderby Klint. Men som fiske­destination fremstår Helnæs og Helnæs Bugt som noget helt unikt. Ud over en fantastisk natur, så giver området med Helnæs-halvøen og den afskærmede Helnæs Bugt ideelle forhold for surfing, dykning, roning, camping, vandring og cykling - og ikke mindst for kystfiskeri. Næsten uanset vejret er det altid muligt at finde en god og afskærmet fiskeplads på den varierede kyst. De korte afstande gør det let og hurtigt at skifte mellem fiskepladserne, når vejret ændrer sig. Her er kyster med sten, sand, tangskove, store havørreder og mange overnat­ ningsmuligheder. I denne pixi-bog beskriver vi fiskepladser og deres faciliteter omkring Helnæs og Helnæs Bugt. Bogen er blevet til i tæt dialog med Havørred Fyn og Visit Assens. Her er en lille smagsprøve på, hvad du kan forvente, når du besøger området med fiskestang; Sviiiish. Sviiish. Roligt trækker du fiskestangen tilbage. Et vip i håndleddet sender fluen 28 meter ud over havet. Du bevæger fødderne. Affisker rutineret næsten 2 km kyst i timen. Prøver med to fluer på forfanget. Nogle har aldrig hørt om det trick. Men du har ofte oplevet, at kombinationen af en stor synlig flue og en lille levende tangloppe-flue i en linestump bundet i krogbøjningen giver fangst på dage, hvor andre går tomhændet hjem. I går sad du i en storby. Sidste weekend snakkede du med en ven, som anbefalede Helnæs Seatrout Spot. – Du får plads. Du får albuerum. Der er store ørreder. Det er en blå oase. Varieret


bund. Sand. Sten. Altid en vig, hvor du kan få vinden rigtigt ind. Det er smukt. Det er som at komme hjem. Folk forstår dig. Smiler med dig – ikke af dig. Du møder eksperter – hvis du vil. Du kan altid finde godt fiskevand. Det arbejder de indædt for i området. Du kan bo som på et slot. Eller i et shelter. Det er dit valg. Sviiish. I aften står den på en fire retters gourmentmenu. Sviiish, I morgen fra daggry kan du nå 3 timer mere. Så kalder hverdagen. Sviiish Med denne lille appetizer byder vi dig hjertelig velkommen og håber at du fanger nogle fantastiske oplevelser ved kysten.

Borgmester Søren Steen Andersen

Formand for Miljø- og Teknik udvalget Hans Bjergegaard


Velcome to Helnæs Bay

We are proud of our many unique fishing spots, which make the Municipality of Assens one of the very best saltwater fish­ ing destinations in Denmark. We have many fine fishing spots along our coasts, e.g. near Aborg and Sønderby Klint cliffs. But Helnæs and Helnæs Bugt bay are utterly outstanding as a fishing destination. In addition to magnificent scenery, the Helnæs peninsula area and the sheltered Helnæs Bugt bay offer ideal conditions for surfing, diving, rowing, camping, rambling and cycling – not to mention saltwater fishing! In virtually any weather, you can always find a good, sheltered fishing spot on this varied coastline. The short distances make it quick and easy to move between fishing spots whenever the weather changes. There are coastlines with rocks, sand, seaweed thickets, large sea trout and plenty of places to spend the night. This small book describes fishing spots and their facilities around Helnæs and Helnæs Bugt bay. The book came into being in close dialogue with Sea Trout Fyn and Visit Assens. Here is a little taster of what you can expect when you visit the area with your fishing rod: Swish. Swish. You calmly draw your fishing rod back. A flip of the wrist sends the fly 28 metres out across the sea. You move your feet. Experienced, you cover almost 2 kilometres of coast per hour. Try putting two flies on your leader. Some people have never heard of that trick. But you have often found that the combination of a large, visible fly and a small, live Gammerus fly on a linestump tied in the angle of the hook produces catches on days when others go home empty handed. Yesterday, you were in a city. Last weekend, you were chatting with a friend who recommended Helnæs Sea Trout Spot.


– You’ll have space. You’ll have elbow room. There are large trout. It’s an azure oasis. Varied bottom conditions. Sand. Rocks. Always a cove with the wind coming from the correct direction. It’s beautiful. It’s like coming home. People understand you. They smile with you – they don’t laugh at you. You’ll meet experts – if you want. You can always find good fishing waters. The local people work very hard to ensure this. You can stay somewhere palatial. Or in a shelter. It’s entirely your choice. Swish. This evening, there is a four-course gourmet menu. Swish... tomorrow, from the crack of dawn, you can manage another 3 hours. Then it’s back to everyday life. Swish. We hope this has whetted your appetite! We look forward to welcoming you, and we hope you will “catch” some incredible experiences on the coast.

Mayor Committee Søren Steen Andersen

Chair of the Environmental and Technical Hans Bjergegaard


Willkommen in Helnæs Bay

Wir sind stolz auf unsere vielen einzigartigen Angelplätze, durch die die Kommune Assens zu einem der besten Brandungs­ angelreviere in ganz Dänemark zählt. An unseren Küsten gibt es eine Vielzahl ausgezeichneter Angelplätze, z. B. bei Aborg und Sønderby Klint. Herausragend und einzigartig sind jedoch Helnæs und die Bucht von Helnæs. Neben einer herrlichen Na­ tur bieten die Halbinsel Helnæs und die windgeschützte Bucht von Helnæs ideale Bedingungen fürs Surfen, Tauchen, Paddeln, für Camping, Wandern und Radfahren – und nicht zuletzt fürs Brandungs­angeln. Vom Wetter nahezu unbeeinflusst findet sich hier immer ein gutes und geschütztes Plätzchen zum Angeln an dieser abwechslungsreichen Küste. Dank kurzer Entfernungen lässt sich der Angelplatz bei einem Wetterumschwung ohne großen Aufwand wechseln. Hier gibt es sandige und steinige Küstenabschnitte, Tangwälder, große Meerforellen und viele Übernachtungsmöglichkeiten. In diesem Pixi-Buch haben wir Angelplätze und deren Ein­ richtungen im Gebiet von Helnæs und an der Bucht von Helnæs für Sie beschrieben. Das Buch entstand in enger Zusammen­ arbeit mit dem Meerforellen-Führer Fünen und Visit Assens. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Sie bei einem Angeltrip nach Helnæs erwarten kann: Swiiiisch. Swiiisch. Ruhig ziehst du die Angel zurück. Mit einer kurzen Bewegung aus dem Handgelenk schickst du die Fliege 28 Meter hinaus übers Meer. Du bewegst dich weiter. Fischst routiniert fast 2 km Küste in der Stunde ab. Versuchst es mit zwei Fliegen am Vorfach. Manch einer hat noch nie etwas von diesem Trick gehört. Mit einer im Hakenbogen an einem Schnurstückchen eingebundenen Kombination aus einer großen sichtbaren Fliege und


einer kleinen lebendigen Flohkrebs-Fliege hatte ich schon oft Erfolg, wo andere Petrijünger leer ausgingen. Noch gestern hast du irgendwo in der Großstadt gesessen. Erst letztes Wochenende wurde dir von einem Freund Helnæs Seatrout Spot empfohlen. – und schon heute bist du da. Hast Ellenbogenfreiheit. Große Forellen gibt es hier. Das Meer eine blaue Oase. Verschiedene Untergründe. Sand. Steine. Immer eine Bucht, auf die der Wind richtig steht. Herrlich ist das. Wie nach Hause kommen. Unter seinesgleichen sein. Sich mitfreuen, mitleiden – ohne Häme. Experten treffen – wenn man will. Hier findet man immer gute Angelgewässer. Dafür wird hier in der Gegend auch viel getan. Und wohnen kann man hier wahrhaft fürstlich. Oder ganz primitiv fast unter freiem Himmel. Das kannst du dir selber aussuchen. Swiiisch. Heute Abend steht ein Viergänge-Gourmet­ menü auf dem Plan. Swiiisch. Morgen früh ab Einsetzen der Dämmerung schaffst du noch drei Stunden. Ehe der Alltag wieder ruft. Swiiisch. Mit diesem kleinen Appetitanreger möchten wir Sie herzlich willkommen heißen und hoffen, dass Sie bei uns unvergessliche Angelabenteuer erleben werden. Petri Heil!

Bürgermeister Søren Steen Andersen

Vorsitzender Umwelt- und Technikausschuss Hans BjergegaardDen guddommelige kyst

Af Omar Gade, Denmark Fishing Lodge Helnæs, der fra gammel tid betyder ‘det hellige næs’, klinger godt i mange havørredfiskeres ører, for der er i sandhed tale om et guddommeligt fremspring på kysten. I dag er Helnæs en halvø forbundet med Fyn via en flere hundrede meter lang asfalteret tange. Men tilbage i stenalderen var den en ægte ø. Det er nu stadig lidt som at komme til en ø, når man kører ’over vandet’ med vid havudsigt til begge sider af den smalle tange. Da jeg for mange år siden sammen med en fiskekammerat første gang ankom til Helnæs, havde vi på forhånd forelsket os i fyret på Linde­hoved – øens sydvestlige spids. Og hvis pladsen havde set spændende ud på kortet, så den direkte ’giftig’ ud, da vi stod på fyrbakken og skuede ned over kysten. Her var alt, hvad en havørredfisker kan ønske sig. Kulsort tangbund. Store sten strøet med rund hånd, og til begge sider små pynter, der lå og bød sig til. Hvis der var noget, vi lærte i løbet af den fiskedag, var det vigtighed­en af at fiske agnen helt ind. Flere mindre havørreder huggede lige for fødderne af os, og min kammerat mistede en virkelig flot fisk på 4 måske 5 kilo på spinnestangen. Det er uden tvivl de store tangbevoksede sten, der lokker havørreden helt ind under land ved Helnæs. En anden gang oplevede jeg, at havørrederne også kan være inde ved land af andre årsager. Jeg kom gående langs vandet sammen med to kammerater, da vi pludselig opdagede flere buler på den blanke overflade. Vi blev helt elektriske ved synet af disse umiskendelige tegn på jagende fisk blot få meter fra land.


Vores drømmerier fik dog en brat afslutning af nogle højlydte pust, som fortalte, at det var jagende marsvin. De tre små hvaler fortsatte uantastet med kroppen halvt ude af det lave vand, og da de var forsvundet ud på dybere vand, fangede vores øjne noget endnu mere utroligt. Blot en halv meters penge fra vandkanten stod to heftige havørreder som paralyserede. Reelle drømmefisk på 60-70 centimeter, der først vågnede op af deres nær-død-oplevelse og skød ud fra land, da vores silhuetter nærmede sig. Gennem årene har jeg fanget havørred på Helnæs året rundt. Mest holder jeg dog af forårs- og sommeraftener med overfladeaktive hav­ørreder. Selv om man ser jagende fisk, kan de dog tit være svære at få til at hugge. I perioder kan fiskene nemlig være helt skudt ind på tanglopper. Uanset vandtemperaturen, så vrimler vandet omkring de store sten og tangbuske med tanglopper. Da kan en langsomt hjemtaget fimreflue bundet på en størrelse 10-krog gøre underværker. Netop det, at Helnæs byder på så perfekte forhold for hav­ ørrederne, gør imidlertid også pladsen til en udfordring for vi lystfiskere. Stenene kan nemlig være sæbeglatte, hvilket kræver påpasselighed, når man vader. Og det er ikke bare noget, jeg siger… En juniaften for nogle år siden havde jeg fået min kæreste til at køre ud og sætte mig af ved fyret. Planen var, at hun skulle hente mig igen næste morgen. Hvordan fiskeriet var, husker jeg ikke, men jeg glemmer ikke, hvordan jeg lige før midnat i bulderravende mørke mistede fod­ fæstet, så vandet fossede ind i mine waders. Til alt held væltede jeg ikke helt, men kunne fiske videre efter at have genvundet fodfæstet. De første par timer gik det fint, men ved 2-tiden om natten var jeg så gennemkold, at jeg måtte kapitulere og ringe og tigge min kæreste om at komme og hente mig. Jeg vælger at springe let hen over, hvad hun svarede på den opringning… men den aften lærte jeg at passe ekstra godt på de glatte sten.


The Divine Coast

By Omar Gade, Denmark Fishing Lodge Helnæs, which from ancient times means ‘the sacred point’, is music to the ears of many a sea trout angler, because it truly is a divine protrusion from the coast. Today, Helnæs is a peninsula connected to Fyn via an as­ phalted isthmus several hundred metres in length. Back in the Stone Age, however, it was a proper island. It still feels a bit like coming to an island as you drive ‘across the water’ with sea views on both sides of the narrow isthmus. Many years ago, when I first came to Helnæs with a fish­ ing mate, we had already fallen in love with the lighthouse at ­Lindehoved – the southwestern tip of the peninsula. And, if that spot looked exciting on the map, it looked absolutely ‘wicked’ as we stood on the lighthouse hill and looked down over the coast. This had everything a sea trout angler could wish for. A coal-black seaweed bed. A generous sprinkling of large rocks, and on both sides, small, inviting-looking points. If there was one thing we learnt during that day’s fishing, it was the importance of fishing all the way in to shore. Several small sea trout took right by our feet, and my mate lost a truly magnificent fish weighing 4 or possibly 5 kilos on his spinning rod. Without doubt, the large rocks overgrown with seaweed are the ones that tempt the sea trout all the way in to the shore. Another time, I discovered that sea trout can be close to the shore for other reasons. Two mates and I were walking along the water’s edge when we suddenly came across several wakes in the shimmering surface. We were completely electrified at the sight of these unmistakable signs of fish hunting just a few metres from land. However, we were abruptly shaken out of our reverie by the


loud breathing sound, which told us these were porpoises on the hunt! The three little whales swam on undisturbed with their bodies half-way out of the shallow water, and once they had disappeared into deeper waters, our eyes spied something even more incredible. Just half a metre from the water’s edge were two plump sea trout – quite still, as if paralysed. Real dream fish 60–70 centimetres in length, just awakening from their near-death experience, and they shot out from the shore as our silhouettes approached. Over the years, I have caught sea trout on Helnæs at any time of year. I like the spring and summer evenings best, though, with sea trout active at the surface. Even though you see fish hunting, it can be difficult to get them to take. At times, the fish can be completely keyed in on gammarus. Whatever the water temperature, the water around large rocks and clumps of seaweed is teeming with gammarus. At such times, slowly retrieving a life-like fly tied on a size 10 hook will sometimes do the trick. The very fact that Helnæs offers such perfect conditions for sea trout makes this spot a challenge for us anglers, too. The rocks can be as slippery as soap, which means that you have to exercise extreme care while wading. And I know what I’m talk­ ing about … One evening in June a few years ago, I had got my girlfriend to drive out and drop me off by the lighthouse. The idea was that she would come back for me the next morning. I don’t remember how the fishing was, but I’ll never forget how, just before midnight in the pitch darkness, I lost my foot­ ing and the water gushed into my waders. Fortunately, I didn’t fall over completely; I was able to carry on fishing after regaining my footing. The first couple of hours were fine, but at about 2 am, I was so chilled to the bone that I had to give in and phone my girl­ friend and beg her to come and get me. I will not repeat what she said when she picked up the phone… but that night I learnt to take extra care on those slippery rocks.


Die Göttliche Küste

Von Omar Gade, Denmark Fishing Lodge Helnæs, deren Name ursprünglich „heilige Landspitze“ bedeu­ tet, hat einen guten Klang in den Ohren der Freizeitangler, denn es handelt sich wirklich um einen göttlichen Vorsprung der Küste. Heute ist Helnæs eine Halbinsel, die über eine mehrere hun­ dert Meter lange asphaltierte Landenge mit Fünen verbunden ist. In der Steinzeit war es jedoch eine richtige Insel. Das Insel­ gefühl ist jedoch geblieben, wenn man mit weitem Meeresblick zu beiden Seiten über die schmale Landenge fährt. Als ich vor vielen Jahren gemeinsam mit einem Angelkame­ rad erstmals nach Helnæs kam, hatten wir uns vorher schon in den Leuchtturm auf Lindehoved, der südwestlichen Spitze der Halbinsel, verliebt. Auf der Karte hätte der Platz vielleicht interessant ausge­ sehen, aber jetzt sah er geradezu „giftig“ aus, als wir oben auf dem Leuchtturmhügel standen und die Küste überblickten. Hier gab es alles, was sich ein Meerforellenangler nur wünschen kann. Einen kohlrabenschwarzen Tangboden. Große, großzügig verteilte Steine und zu beiden Seiten kleine Landspitzen. An diesem Angeltag lernten wir, wie wichtig es ist, den Köder ufernah zu präsentieren. Mehrere kleinere Meerforellen bissen direkt vor unseren Füßen an, und mein Kamerad verlor einen wirklich tollen Fisch von 4-5 kg, der bereits am Haken hing. Zweifelsohne sind es die großen, mit Tang bewachsenen Steine, die die Meerforellen bis ans Ufer locken. Ein anderes Male erlebte ich, dass sich die Meerforellen auch aus anderen Gründen am Ufer aufhalten. Gemeinsam mit zwei Kameraden ging ich am Wasser entlang, als wir plötzlich meh­ rere Wirbel auf der glatten Oberfläche entdeckten. Beim Anblick dieses untrüglichen Zeichens jagender Fische nur wenige Meter vom Ufer entfernt, waren wir wie elektrisiert.


Unsere Träume fanden jedoch ein jähes Ende, als wir merkten, dass es sich um jagende Schweinswale handelte. Die drei kleinen Wale jagten unverdrossen weiter mit dem Körper halb aus dem seichten Wasser, und als sie im tieferen Wasser verschwunden waren, machten wir eine noch unglaublichere Entdeckung. Nur einen halben Meter vom Ufer entfernt standen zwei kräftige Meerforellen wie gelähmt. Richtige Prachtexem­ plare von 60-70 cm, die sich erst wieder von ihrem Nahtod-­ Erlebnis erholten und vom Ufer hinweg schossen, als sich unsere Silhouetten näherten. Im Laufe der Jahre habe ich auf Helnæs das ganze Jahr über Meer­forellen gefangen. Am liebsten sind mir die Frühlings- und Sommer­abende mit oberflächenaktiven Meerforellen. Obwohl man jagende Fische sieht, sind sie mitunter schwer zum Beißen zu bewegen, denn manchmal haben sich die Fische völlig auf Flohkrebse eingeschossen. Ungeachtet der Wassertemperatur wimmelt es im Wasser rund um die großen Steine und Tangbü­ schel nur so vor Flohkrebsen. Da kann eine langsam eingezoge­ ne Flimmerfliege an einem Haken der Größe 10 wahre Wunder wirken. Doch gerade die perfekten ­Verhältnisse für Meerforellen machen den Platz auch zu einer Heraus­forderung für uns Angler. Die Steine k ­ önnen nämlich sehr glatt sein, weshalb man beim Waten extrem aufpassen muss. Und das sage ich nicht nur so ... An einem Juniabend vor einigen Jahren fuhr mich meine Freundin und setzte mich am Leuchtturm ab. Der Plan sah vor, dass sie mich am nächsten Morgen wieder abholen sollte. Wie das Angeln war, weiß ich nicht mehr, aber ich werde nie vergessen, wie ich kurz vor Mitternacht im Stockdunkeln den Halt verlor und das Wasser in meine Watstiefel floss. Glücklicherweise fiel ich nicht ganz hin, sondern konnte weiterangeln, nachdem ich wieder Halt gefunden hatte. Die ersten zwei Stunden lief alles gut, doch gegen 2 Uhr nachts war ich so durchgefroren, dass ich kapitulieren und meine Freundin per Telefon anbetteln musste, mich sofort ­abzuholen. Ihre Antwort auf meinen Anruf will ich hier lieber nicht ­wiedergeben..., aber an diesem Abend habe ich gelernt, auf den glatten Steinen besonders vorsichtig zu sein.
90

0

94

91

93

92

5 km


89


Signaturforklaring Legend Zeichenerklärung • Fiskestrækning • Fishing stretch • Angelabschnitt • Fiskeforbud hele året • Fishing prohibited all year round • Angelverbot ganzjährig • Sårbart naturområde • Delicate ecosystem zone • Empfindliches Naturgebiet • Ynglefuglereservat – færdsel forbudt i foråret • Sanctuary for breeding birds – no access in spring • Brutvogelreservat – Betreten im Frühjahr verboten

• Parkering • Parking • Parkplatz

• Hotel • Hotel • Hotel

• Slæbested • Slipway • Gleitbahn

• Information • Information • Information

• Camping • Camping • Camping

• Lystbådehavn • Marina • Marina

• Toilet • WC • WC

• Bed & Breakfast • Bed & Breakfast • Bed & Breakfast

• Renseplads • Fish cleaning table • Fischreinigungstisch

• Handicaptoilet • WC Handicap • Behindertengerechtes WC

• Restaurant • Restaurant • Restaurant

• Badestrand • Beach • Strand


j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

• Årets måneder • Months of the year • Monate des Jahres • Ydersæson • Off-peak season • Nebensaison • Mellemsæson • Intermediate season • Zwischensaison • Højsæson • Peak season • Hochsaison • Fiskeri forbudt • Fishing prohibited • Angeln verboten

n v

ø s

• Bedste vindretning • Best wind direction • Günstigste Windrichtung • God ved hård vind • Good in a strong wind • Günstig bei starkem Wind • God ved frisk vind • Good in a fresh wind • Günstig bei frischem Wind • God ved svag vind • Good in a gentle breeze • Günstig bei schwachem Wind


89 Damsbo j

f

m

a

n v

ø s

m

j

j

a

s

o

n

d

• Bedste vind: SØ – NØ • The best winds: SE – NE • Günstigster Wind: SO – NO • GPS til parkering • GPS to parking • GPS zu Parkplatz


I Helnæs Bugten, Sydfyns største fjordområde, udmunder fire produktive vandløb, som især i vinterhalvåret trækker store mængder havørreder ind i bugten. Her er mange fiskemuligheder. Stort set hvor som helst i bugten kan du vade ud og have en god havørred­ chance. Damsbo Strand er et af de helt oplagte steder, men vær op­mærk­som på fredningsbælterne, som støder op til strækket på begge sider. Ved Damsbo kan du visse vinterdage være heldig at møde store ­havørredflokke. De fleste trinde, blanke grønlændere omkring mindste­ målet, men i hver eneste flok findes enkelte, væsentligt større fisk. I løbet af foråret blander en god del nedfaldsfisk sig naturligt nok også i fangsterne.

Four productive streams empty into the Helnæs Bugten bay, the largest inlet area of south Fyn. In the winter months especially, large quantities of sea trout are attracted into the bay, creating excellent scope for fishing. Basically, you can wade out into any part of the bay and be in with a good chance of catching a sea trout. Damsbo Strand is one of the most obvious spots, but be aware of the conservation zone that extends towards both sides of this stretch. At Damsbo, you might be lucky enough to encounter large shoals of sea trout on some winter days. The majority of plump, bright finnocks are close to the minimum size but there will be some significantly larger fish in every shoal. Of course, during the spring, a fair number of kelts get mixed up among the catches.

In die Helnæs Bucht, das große Fjordgebiet im Süden von Fünen, münden vier produktive Wasserläufe, die insbesondere im Winterhalbjahr zahlreiche Meerforellen in die Bucht locken. Hier gibt es viele Angelmöglichkeiten. Fast überall in der Bucht können Sie mit guten Chancen auf einen Meerforellenfang hinauswaten. Damsbo Strand bietet sich besonders an, doch achten Sie auf die Schutzzonen zu beiden Seiten der Strecke. Bei Damsbo können Sie an manchen Wintertagen mit etwas Glück auf große Meerforellenschwärme treffen, meist kräftige, blanke Grönländer in Mindestgröße, doch in jedem Schwarm befinden sich auch vereinzelt wesentlich größere Fische. Im Laufe des Frühjahrs werden natürlich auch viele Absteiger gefangen.


90 Brunshuse j

f

m

a

n v

ø s

m

j

j

a

s

o

n

d

• Bedste vind: Kan fiskes i alle vindretninger. • The best winds: Fishing is possible whatever the wind direction. • Günstigster Wind: Bei allen Windrichtungen.

• GPS til parkering • GPS to parking • GPS zu Parkplatz


På et søkort over Helnæs Bugten ses det tyde­ligt, at helt oppe i den nordvestligste ende strækker en dybderende sig ind forbi Skarris Odde og fortsætter rundt om den lille ø Fiskeholm. Havørrederne følger kanterne af denne rende og føres helt op i bunden af bugten ved det lille fiskerleje Brunshuse. Den lille bugt byder på fremragende vinterfiskeri, og kun islægning kan sætte en stopper for festen. Du kan vadefiske hvor som helst, fra Brunshuse rundt i bunden af bugten ved Helnæs Vej og videre helt ud til Skarris Odde. Bunden er forholdsvis fast, men grå og kedelig. Nøjagtig som havørrederne elsker det i den kolde tid.

On a chart of Helnæs Bugten bay, a deep channel can be seen plainly right up at the northwestern end, extending in past Skarris Odde isthmus and continuing around the little island of Fiskeholm. The sea trout follow the edges of this channel, which takes them all the way up the bottom of the bay near the little fishing hamlet of Brunshuse. In the winter, this little bay offers fantastic fishing. The only thing that can spoil it is if it ices over. But fishing can start the day the ice breaks up. You can wade and fish wherever you like from Brunshuse around the bottom of the bay by the road called Helnæs Vej, continuing right out to the Skarris Odde point. The bottom is relatively solid, but grey and ‘boring’ and apparently nothing special. Just how the sea trout like it during the cold months.

Die lange seichte Innenseite – die Ostseite – von Helnæs ist ein interessantes Gebiet, wenn Sie einmal neue Herausforderungen suchen. Hier sind nicht viele Angler unterwegs, was wohl daran liegt, dass es fast unmöglich ist, an dem langen, gleichförmigen Abschnitt im Voraus besondere Hotspots auszumachen. Reines „Maschinenangeln“ ist hier die richtige Taktik, also viele Würfe und viel Bewegung. Sie waten weit ins Wasser hinaus und bewegen sich abwechselnd über Sand, Seegras und Muschelbänke. Das mag etwas einförmig wirken, aber damit treffen Sie ganz plötzlich auf den Meerforellenschwarm. Beißt ein Fisch unter der Mindestgröße an, dann drillen Sie zügig und setzen ihn so schnell wie möglich wieder aus. Anschließend machen Sie schnell einen neuen Wurf. Dort draußen befinden sich immer weitere Exemplare, die nicht alle untermäßig sind.


91 Helnæs – øst j

f

m

a

n v

ø

m

j

j

a

s

o

n

d

• Bedste vind: SV – NV • The best winds: SW – NW • Günstigster Wind: SW – NW

s

• GPS til parkering • GPS to parking • GPS zu Parkplatz


Den lange fladvandede inderside – østsiden – af Helnæs er et spændende område, hvis du har mod på at udforske nye muligheder. Der er ikke mange, der fisker her. Det skyldes nok, at det næsten er umuligt på forhånd at udpege særlige hotspot på det lange, ensartede stræk. Den rette taktik her er rent ’maskinfiskeri’. Altså masser af kast og masser af bevægelse. Du vadefisker langt fra land over skiftevis sand, ålegræs og muslingebanker. Det kan virke lidt ensformigt, men pludselig rammer du havørredflokken. Er det en undermåler, der hugger, så fight og genudsæt den så hurtigt som muligt, og læg straks et nyt kast ud. Der er altid mere end én derude, og de er ikke alle små.

The long inner side with calm waters – the east side – of Helnæs is a fascinating area if you are up for exploring new opportuni­ ties. Not a lot of people go fishing here. That is probably because it is virtually impossible, on this long, uniform stretch, to pick out any particular hotspots in advance. Simple ‘mechanical fishing’ is the right tactic here. In other words, lots of casts and lots of movement. It is possible to wade out and fish a long way from the shore. The bottom varies from sand to eelgrass and mussel banks. It may seem rather monotonous and boring, but all of a sudden you will come across the shoal of sea trout. If an undersized one takes, fight and release it as quickly as possible, and cast again right away. There is always more than one out there, and not all of them are small.

Die lange seichte Innenseite – die Ostseite – von Helnæs ist ein interessantes Gebiet, wenn Sie einmal neue Heraus­forderungen suchen. Hier sind nicht viele Angler unterwegs, was wohl daran liegt, dass es fast unmöglich ist, an dem langen, gleich­förmigen Abschnitt im Voraus besondere Hotspots auszumachen. Reines „Maschinenangeln“ ist hier die richtige Taktik, also viele Würfe und viel Bewegung. Sie waten weit ins Wasser hinaus und bewegen sich abwechselnd über Sand, Seegras und Muschelbänke. Das mag etwas einförmig wirken, aber damit treffen Sie ganz plötzlich auf den Meerforellenschwarm. Beißt ein Fisch unter der Mindest­größe an, dann drillen Sie zügig und setzen ihn so schnell wie möglich wieder aus. Anschließend machen Sie schnell einen neuen Wurf. Dort draußen befinden sich immer weitere Exemplare, die nicht alle untermäßig sind.


92 Helnæs Strand j

f

m

a

n v

ø s

m

j

j

a

s

o

n

d

• Bedste vind: NV – NØ • The best winds: NW – NE • Günstigster Wind: NW – NO • GPS til parkering • GPS to parking • GPS zu Parkplatz


En hård vind fra nordvest er ikke det bedste på Helnæs-kanten. Sådan en vind giver bølger og ekstra høj vandstand. Resultatet er umulige fiskeforhold med grumset vand og drivende tang. Løsningen er at tage turen tværs over Fyn til de pladser, der findes derovre – plads 29 til 38 – eller at køre til Helnæs Strand. For her, neden for sommerhusene, kan du finde læ for nordenvinden. Fra P-pladsen er der fint fiskeri til begge sider. Mod vest helt om til Helnæs Fyr. Et langt og meget spæn­ dende stræk, men også stenet og besværligt. Mod øst er et kortere og mere sandet stræk, der slutter, hvor det bliver lavvandet og ren sandbund et stykke før campingpladsen. Her er fine chancer året rundt.

A strong northwesterly wind is not ideal at this location, as it tends to produce waves and extra high water. This makes for impossible fishing conditions with muddy water and floating seaweed. The solution is to head across Fyn to the spots over there – Spots 29 to 38 – or drive to Helnæs Strand, because here, down from the holiday cottages, you can find shelter from the north wind. The fishing is very good on both sides of the car park, extending right around Helnæs Fyr lighthouse to the west. A long and very exciting stretch, but rocky and awkward, too. Towards the east, there is a shorter, sandier stretch that ends where the shallows start with a clean, sandy bottom a short distance from the campsite. There are excellent prospects here all year round.

Starker Wind aus Nordwest ist im Raum Helnæs nicht ideal, da er für Wellengang und besonderes hohen Wasserstand sorgt. Das führt zu unmöglichen Angelbedingungen mit trübem Wasser und treibendem Tang. Sie können stattdessen quer über Fünen zu den Plätzen 29 bis 38 fahren – oder Sie begeben sich nach Helnæs Strand. Hier unterhalb der Ferienhäuser finden Sie Schutz vor dem Nordwind. Zu beiden Seiten des Parkplatzes bieten sich prima Angelmöglichkeiten. Die Strecke in westlicher Richtung bis zum Leuchtturm Helnæs Fyr ist lang und sehr interessant, aber auch steinig und mühsam. Der Abschnitt in östliche Richtung ist kürzer und sandiger und endet ein Stück vor dem Camping­ platz, wo es flacher wird und reiner Sandboden beginnt. Hier stehen die Chancen das ganze Jahr über gut.


93 Helnæs Fyr j

f

m

a

n v

ø s

m

j

j

a

s

o

n

d

• Bedste vind: SØ – NØ • The best winds: SE – NE • Günstigster Wind: SO – NO • GPS til parkering • GPS to parking • GPS zu Parkplatz


Går du målrettet efter den helt store hav­ørred, den på 4-6 kilo eller endda større, så er Helnæs Fyr en af de pladser, du skal have et godt øje til. Her fanges hvert år nogle meget store fisk. Samtidig er det en pragtfuld plads med kik til det smukke Helnæs Fyr bag dig og en perfekt havørredbund foran dig. Dybt vand, stenet bund, masser af tang og store chancer overalt. Helnæs Fyr er et besøg værd 365 dage om året, men så mange dage kan du nu ikke fiske her. For ved vestlig vind, der er alt andet end svag, umulig­gøres fiskeriet af bølger og uklart vand. Lover vejrudsigten derimod vind fra en østlig kant, lyt da godt efter, for så kan du nærmest høre Helnæs Fyr kalde på dig.

If you have your heart set on that really big sea trout – 4–6 kilos or even bigger – then Helnæs Fyr lighthouse is one of the spots you need to keep a close eye on. Some very big fish are caught here every year. At the same time, it is a majestic location with outstanding views of Helnæs Fyr lighthouse behind you and a perfect sea trout seabed in front of you. Deep waters, a rocky bottom, plenty of seaweed and great opportunities everywhere. Helnæs Fyr lighthouse is well worth a visit 365 days a year, but you won’t be able to fish here all year round. In a stiff westerly wind, the waves and murky water make fishing impossible. On the other hand, if the weather forecast is for easterly winds, listen closely and you’ll hear Helnæs Fyr lighthouse beckoning you!

Suchen Sie gezielt nach der ganz großen Meerforelle? Einem Prachtexemplar von 4-6 Kilo oder noch mehr? Dann sollten Sie unbedingt den Angelplatz Helnæs Fyr in Betracht ziehen, denn hier werden jedes Jahr richtige Brummer aus dem Wasser gezogen. Außerdem handelt es sich um einen herrlichen Platz mit Blick auf den Leuchtturm Helnæs Fyr im Rücken und einem perfekten Meerforellen­boden vor sich. Tiefes Wasser, steiniger Grund, jede Menge Tang und überall gute Chancen auf eine Meerforelle. Helnæs Fyr ist das ganze Jahr über einen Besuch wert, aber nicht an allen Tagen ist das Angeln möglich. Denn bei starkem westlichen Wind machen Wellen und trübes Wasser das Vergnügen zunichte. Sagen die Wetteraussichten jedoch östlichen Wind vorher, sollten Sie dem Ruf von Helnæs Fyr unbedingt folgen.


94 Agernæs / Bobakkerne j

f

m

a

n v

ø s

m

j

j

a

s

o

n

d

• Bedste vind: Ø – SØ • The best winds: E – SE • Günstigster Wind: O – SO • GPS til parkering • GPS to parking • GPS zu Parkplatz


Når du kommer fra Fyn, kan du lidt før Helnæs-dæmningen dreje ind og parkere ved den lille Agenæs Havn. Der er et fint hav­ørreds­træk fra havnen og sydpå til dæmningen. Du kan også vælge at køre over dæmningen og parkere umiddelbart efter at være kommet ’i land’ på Helnæs. Herfra fisker du sydpå ned foran de knejsende kyst­skrænter kaldet Bobakkerne. Begge stræk er velkendte havørred­ pladser, der sjældent svigter. Faktisk er der også rigtig gode chancer langs hele dæmningen. Det gælder også dæmningens yderside – den vestlige side. Det er måske ikke verdens mest charmerende kystplads, med lande­vejen og trafikken i baggrunden – til alt held er havørrederne ligeglade.

Coming from Fyn, just before the Helnæs causeway, you can turn in and park in the little harbour of Agenæs Havn. There is an excellent stretch for sea trout starting from the harbour and continuing south towards the causeway. You could also choose to drive to Helnæs and park immediately after ‘coming ashore’ on the other side. From here, fish southwards in front of the hilly coastal inclines known as Bobak­ kerne. Both stretches are well-known spots for sea trout, and rarely disappoint. In fact, you have very good prospects right along the causeway. This is also true of its outer side – the west side. It might not be the most charming stretch of coastline in the world, with the road and the noise of the traffic in the background – but, luckily, the sea trout don’t mind that.

Aus Richtung Fünen kommend können Sie kurz vor dem HelnæsDamm rechts abbiegen und am kleinen Hafen Agernæs parken. Vom Hafen in südlicher Richtung zum Damm hin liegt ein guter Angelplatz auf Meerforellen. Sie können auch über den Damm fahren und gleich dahinter auf der Insel Helnæs parken. Hier verläuft die Angelstrecke vor den Küsten­steilhängen namens Bobakkerne in südlicher Richtung. Beide Plätze sind bekannt für Meerforellen, die einen selten enttäuschen. Tatsächlich sind die Chancen auf einen Fang den ganzen Damm entlang richtig gut. Das gilt auch für die Außenseite – die Westseite – des Damms. Vielleicht ist es nicht gerade der reizvollste Küstenplatz mit der Landstraße und dem Verkehr im Hintergrund, aber glücklicherweise ist das den Meerforellen egal.


• Udgivet: December 2015 Tekst: Assens Kommune, Havørred Fyn, Omar Bo Gade Forsidefoto: Jonas Høholt Fotos: Havørred Fyn Grafisk design: Lars Møller NIelsen Tryk: Clausen Grafisk

• Released: December 2015 Tekst: Assens Kommune, Havørred Fyn, Omar Bo Gade Cover photo: Jonas Høholt Photos: Havørred Fyn Graphic design: Lars Møller Nielsen Print: Clausen Grafisk

• Veröffentlicht: December 2015 Text: Assens Kommune, Havørred Fyn, Omar Bo Gade Cover-Foto: Jonas Høholt Fotos: Havørred Fyn Grafik-Design: Lars Møller Nielsen Print: Clausen Grafisk

naturogfriluftsliv #assensnatur #seatrouthelnaesssens Kommune arbejder intenst på at opnå de bedste A betingelser for såvel fisk som lystfiskere langs kommunens kyster. Specielt området omkring Helnæs og Helnæs Bugt er unikt for kystfiskeri. Derfor har kommunen udgivet denne pixi-bog om områdets fiskepladser og faciliteter. Se alle de certificerede Havørred Fyn overnatningssteder ved Helnæs og Helnæs Bugt på visitassens.dk. Fisktegn kan købes via fisketegn.dk.

T he Municipality of Assens is working intensively to achieve the best conditions for fish and anglers alike along the coasts of the municipality. In particular, the area around Helnæs and Helnæs Bugt bay is unique when it comes to fishing. That is why the municipality has published this small booklet on the fishing spots and facilities in the area. Go to visitassens.dk to see all the accommodation establishments certified by Sea Trout Fyn around Helnæs and Helnæs Bugt bay. Fishing licences can be purchased via fisketegn.dk.

ie Kommune Assens ist intensiv bemüht, in den zu ihr D gehörenden Küstenbereichen für sowohl Fische als auch Angler optimale Bedingungen zu schaffen. Besonders das Gebiet um Helnæs und die Bucht von Helnæs sind ein einzigartiges Brandungsangelrevier. Aus diesem Grund wurde von der Kommune dieses Pixi-Buch zu den Angelplätzen und Einrichtungen des Gebiets heraus­ gegeben. Alle vom Meerforellen-Führer Fünen zertifizierten Übernachtungsstätten auf Helnæs und an der Bucht von Helnæs sind auf visitassens.dk zu finden. Angelscheine sind über fisketegn.dk erhältlich.

VisitAssens