Page 1

Per una ANG (encara) més participativa!

Butlletí de l’Associació de Naturalistes de Girona Darreres al·legacions presentades per l’ANG El TSJC anul•la el POUM de Palafrugell Ja tenim guanyador del 24è Concurs de Fotografia! Una excursió pel volcà de la Vall del Llémena Entrevista a Lluís Ball-llosera, membre històric de l’ANG i actual tresorer

núm. 8 / hivern 2011-2012


EDITORIAL núm. 8 / hivern 2011- 2012

David contra Goliat, el voluntariat a l’ANG

La participació i dedicació ens porta a una nova realitat social i ambiental, on un nou ordre més just i equitatiu evitarà les desigualtats, el consumisme, l’individualisme i el desinterès social.

Les organitzacions sense ànim de lucre, com l’ANG, aconsegueixen els seus reptes gràcies al treball altruista i desinteressat de persones, persones que com a voluntàries tenim el ferm compromís de transformar la realitat, aconseguir les nostres fites i millorar la societat en general.

Les persones voluntàries fan possible que la iniciativa i la participació social siguin considerades un moviment transformador en esferes tant variades com l’àmbit social, l’esportiu, el sanitari, l’ambiental, el cultural o l’educatiu. Són, sens dubte, dones i homes capaços de mirar al seu voltant i denunciar les situacions d’injustícia social i ambiental. Gràcies a les seves reivindicacions i la seva valentia provoquen canvis que la societat acaba fent seus.

EDICIÓ

El voluntariat sorgeix de l’espontaneïtat de la persona, és participatiu, compromès, altruista, solidari i transformador. Malgrat això, aquesta societat a vegades sembla oblidar l’important tasca de les persones voluntàries, i sovint el reconeixement i el nivell de participació ciutadana en el voluntariat és baix.

Edita: Associació de Naturalistes de Girona, Carrer de les Monges, 20 · 17007 Girona · Tel. 972 22 36 38 · info@naturalistesgirona.org.

ens limitem a contemplar, baixem al carrer i participem. Creem junts un David que venci en Goliat. 2011, Any de l’Acció Voluntària. Enric Cortiñas President de l’Associació de Naturalistes de Girona

La participació i dedicació de tots nosaltres ens porta a una nova realitat social i ambiental, on un nou ordre més just i equitatiu evitarà les desigualtats, el consumisme, l’individualisme i el desinterès social. Ara més que mai no

Coordina: Emma Soy. Maquetació: Anna Grabalosa. Dipòsit legal: Gi-417/1997, 520 exemplars.

Consell de redacció: Alba Argerich, Lluís Ball-llosera, Sergi Nuss, Joana Palahí. Foto portada: Celebració 30 anys ANG.

La pluralitat d’opinions és un reflex de la diversitat del pensament ecologista i cada autor és responsable dels textos que signa.


NOTÍCIES

Les grans actuacions de la Comissió de Defensa del Territori de l’ANG des de setembre han estat tres. La primera, els comentaris al Pla d’Ordenació dels Recursos Forestals a la Vegueria de Girona, que remarquen la necessitat de no concebre la pèrdua puntual de sòl forestal com una amenaça, considerant que, donat el domini de superfície forestal al territori de Girona i els problemes que això comporta (homogeneïtat

Podeu anar seguint les actuacions de la CDT i ser-ne partícips al bloc: http://cdtang.blogspot.com paisatgística, continu forestal en cas d’incendi, retenció hídrica, dificultat en la lluita contra plagues, etc.) una de les prioritats hauria de ser el manteniment de la superfície agrícola actual, i

la recuperació de terrenys agrícoles que han caigut en desús. La segona actuació ha estat plantejar consideracions al Pla de l’energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 per tal que es tinguin en compte alternatives energètiques reals, tant al petroli com a la nuclear. Proposem que contingui els criteris i el compromís per a la redacció de plans sectorials de les diferents fonts d’energia (biomassa, eòlica, fotovoltaica, etc), a l’escala

II Congrés Europeu del Voluntariat

Visites en caiac pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el Parc Natural del Cap de Creus Descomptes pels socis de l’ANG M. 627 433 332, www.skkayak.com

que es consideri més adequada per cada cas. També hem fet un informe referent a la Prospección Sísmica en la Cuenca de Valencia, un anàlisi del fons marí en una extensa àrea que inclou el Cap de Creus per trobar indicis que pogués haverhi bosses de gas natural per una futura explotació. Demanem que se someti a Estudi d’Impacte Ambiental i que es revisi la metodologia (explosions amb canons d’aire comprimit).

El Congrés Europeu del Voluntariat és un espai per posar en comú coneixements i experiències en l’àmbit del voluntariat i va tenir lloc el novembre a Barcelona. Des de l’ANG hi vam participar activament, presentant una comunicació en relació a l’experiència de la Comissió de Defensa del Territori, la qual és viva gràcies al voluntariat. http://congreseuropeuvoluntariat. gencat.cat. Foto: xarxanet, flickr.

Natus · Butlletí de l’Associació de Naturalistes de Girona

Darreres al·legacions presentades per l’ANG


NOTÍCIES núm. 8 / hivern 2011- 2012

El TSJC anul·la el POUM de Palafrugell

Les entitats ecologistes critiquen el funcionament i les decisions de la Comissió d’Urbanisme de Girona.

La manca d’un procediment d’avaluació ambiental adient, la vulneració del principi de coherència amb el planejament territorial de l’Empordà i no tenir en compte el principi de desenvolupament urbanístic sostenible són els principals arguments que el Tribunal Superior de Justícia de

i reiteren la seva denúncia pública envers la Generalitat de Catalunya, i en particular la Comissió d’Urbanisme, per permetre aprovar planejaments il·legals. Alguns dels arguments que el TSJC ha estimat són que no s’ha recopilat suficient documentació ambiental; que el POUM

no és coherent amb el Pla Director Territorial de l’Empordà, de planejament superior; i que falta justificar i avaluar les necessitats de sanejament dels nous cabals d’aigües residuals que es generaran i insuficiència de la EDAR de Palamós -Mont-ras, que actualment depura les aigües.

acte commemoratiu. Es va parlar, a nivell personal, de com veiem l’entitat actualment, de com la veien en el moment en el qual la gent hi participava d’una forma més activa, i es van proposar activitats per tal de donar empenta als propers anys. Tota idea és benvinguda i

qualsevol proposta per millorar o reforçar el vincle serà rebuda amb els braços oberts, així com qualsevol persona que vulgui formarne part i compartir aquesta nostra filosofia. Una filosofia amb intenció de canvi, d’evolució i de respecte per sobre de totes les coses.

Catalunya ha estimat per anul·lar l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Palafrugell del 2006 per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Les entitats Arítjol-Salvem el Crit, la IAEDEN-Salvem l’Empordà i l’ANG es feliciten per aquesta sentència

Celebració dels 30 anys a Can Caballé El passat 16 d’octubre va tenir lloc la trobada de socis de l’ANG, que va tenir un caire familiar.

També se sentia especialment la presència de tots aquells que estimem l’ANG i que han format part de la seva trajectòria. Cal dir que no érem un gran nombre de persones, com en alguns actes oficials, però que el caliu que es respirava suplia l’aglomeració de qualsevol


CONCURS FOTOGRAFIA Natus · Butlletí de l’Associació de Naturalistes de Girona

Cabra Montés, de Juan Cuetos Premi Categoria General 2011

Ja tenim guanyador del 24è Concurs de Fotografia!

El 16 de desembre vam lliurar els premis del Concurs de Fotografia Naturalista, i el màxim guardó ha estat per Juan Cuetos i la seva fotografia “Cabra Montés”, d’una cabra de muntanya fotografiada entre blocs de granit a La Pedriza (Madrid). Enguany s’ha aconseguit un rècord de recepció de fotografies, un total de 1.832 instantànies, gairebé el 70% participants a la cate-

goria general, mentre que la categoria soci només en va tenir un 2%. El jurat d’aquesta edició ha estat format per Albert Albertí (membre ANG); Josep Rost (biòleg i membre de l’Ateneu); Joan Mateu (artista); Roger Eritja (fotògraf professional); Santi Martorell (fotògraf professional); Juan Manuel Borrero (fotògraf professional); i Marcelo Caballero (fotògraf professional).


TEMA CENTRAL

Per una ANG (encara) més participativa!

núm. 8 / hivern 2011- 2012

Durant el 2011, any del 30è aniversari de l’Associació de Naturalistes de Girona, s’ha desenvolupat la primera fase del Pla de Participació de l’entitat, gràcies a una subvenció de la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Pla vol aprofitar el principal actiu de l’entitat -els socis- per millorar de forma quantitativa i qualitativa la seva acció i incidència en la societat.

Per a qui cal fer activitats ? Per a socis adults (13,9%) Per a adults en general (30,6%) Per a fills dels socis (2,7%) Per a infants en general (6,9%) Per a joves en general (27,8%) Conveni amb la universitat i centres docents (18,1%)

Els objectius del Pla són: • Analitzar amb el conjunt dels socis els punts forts i febles de l’entitat respecte de la seva participació més activa. • Establir un nou canal de participació entre els socis i l’entitat, aprofitant les oportunitats que ens ofereix el web 2.0, publicant a Internet tots els expedients oberts en què treballa l’entitat per afavorir l’aportació de dades rellevants més enllà de la qualificació tècnica dels socis. En aquesta línia, s’han implementat el blog http://cdt-ang. blogspot.com/, adaptat per seguir els expedients que es van obrint; i una pàgina web https://sites.google.com/site/ seguimentdexpedientsdelang/ per fer un seguiment intern dels expedients. • Facilitar a la Junta Directiva eines i línies de treball que potenciïn la participació del soci a diferents nivells en les tasques que s’estan desenvolupant. • Facilitar als socis de l’entitat la proposta de noves línies de treball per tal que la Junta Directiva de l’entitat en

tingui coneixement i en faciliti la implementació. • Donar relleu al fet que l’ANG és un espai amb capacitat per acollir i impulsar les inquietuds i els interessos dels socis en matèria ambiental. • Millorar la qualitat democràtica de l’entitat impulsant accions que en la forma i en la finalitat posin de relleu que una millora de la participació ciutadana és una condició indispensable per a una millora de les solucions als reptes ambientals d’avui en dia, des de la mobilitat i la sobirania alimentària fins al canvi climàtic o els conflictes per l’aigua. Una altra mesura implementada en el marc del Pla és el grup de Facebook “Amics de l’Associació de Naturalistes de Girona” i la pàgina “Associació de Naturalistes de Girona”, a les quals us animem a apuntar-vos-hi! Un parell de resultats ben visibles d’aquest Pla de Participació és la creació de la Comissió d’agricultura ecològica i la redacció d’un programa de voluntariat específic per a socis o sòcies a l’atur i temps per dedicar a l’entitat.


TEMA CENTRAL Natus · Butlletí de l’Associació de Naturalistes de Girona

El primer pas del Pla ha estat la realització d’una enquesta als socis. Una part són entrevistes en vídeo que es poden consultar al web de l’ANG (www.naturalistesgirona.org) i la resta en format de qüestionari electrònic i d’entrevista telefònica. També s’ha fet una sessió participativa en el marc de la Fira Eco-Sí, aprofitant el 30è aniversari de l’entitat. El segon pas ha estat publicar a Internet la relació d’expedients oberts de l’entitat i, el tercer, obrir nous canals de comunicació (el blog i les pàgines a Facebook).

luoses però també han actuat com a revulsiu entre els socis que s’han motivat en conèixer altres opinions, el testimoni d’altres èpoques de l’entitat o senzillament retrobant antics companys de l’entitat.

Les actuacions que es posaran en funcionament arran de les conclusions del Pla de Participació i com a part de la segona fase del mateix són:

- Recórrer al voluntariat per introduir els expedients antics que actualment tenim en format de paper i per constituir expedients jurídics que encara són oberts.

- Coordinació de nous voluntaris detectats pel qüestionari amb inquietuds, ganes o temps lliure. - Actualitzar les dades en la base de dades de socis. - Estendre les entrevistes en vídeo a una quinzena més de socis. Les entrevistes en vídeo han aportat dades va-

- Redactar una estratègia 2.0 per a l’entitat. - Revisar el funcionament de la pàgina web de seguiment d’expedients per tal de poder introduir millores i optimitzar-ne l’ús.

- Establir un calendari de termini d’aquestes actuacions amb una avaluació dels objectius i el seu assoliment tal i com s’ha fet en aquesta primera fase. En l’Assemblea General Ordinària de 2012, i a la llum dels resultats d’aquesta primera fase, es determinaran els propers passos a seguir.

Sortida als Aiguamolls de l’Empordà, 2011. Foto: ANG Els resultats que s’extreuen de les entrevistes en vídeo són que cal reivindicar l’ecologisme en el si de la societat per construir un món millor en valors; que l’ANG realitza moltes activitats al llarg de l’any i és un marc d’aprenentatge; que l’entitat avança missatges que la societat no vol veure o sentir i obre una via de treball en l’àmbit de la reivindicació ecologista; i que cal saba nova per garantir el futur de l’ANG, entre d’altres conclusions recollides.


núm. 8 / hivern 2011- 2012

ARTICLES D’OPINIÓ

LIMNOS, Pla de l’Estany

El programa de voluntariat ambiental de LIMNOS

L’any 2008 es creava el grup de voluntariat ambiental de LIMNOS per a la realització d’activitats naturalistes de coneixement i per a la conservació de l’entorn natural de la comarca del Pla de l’Estany.

Anualment més de 30 persones participen de forma voluntària a les diferents activitats que es convoquen: construcció i seguiment de caixes niu per a ocells, suport a l’anellament científic d’ocells, censos d’ocells i seguiment de rastres i censos anuals de llúdriga . Gràcies al programa de voluntariat s’ha pogut conèixer l’estat de conservació de les diferents poblacions de fauna a l’Estany i el riu Fluvià, proposar mesures

de conservació i realitzar tasques de sensibilització ambiental a través dels mitjans de comunicació. Recentment part del voluntariat es realitza en col·laboració amb el Consorci de l’Estany i concretament amb el projecte “Estany”, un projecte finançat amb fons europeus LIFE destinat al control de les espècies invasores i per a la recuperació de les espècies autòctones, amb activitats com els censos de tortugues. Totes aquestes propostes es-

tan obertes a la participació de qualsevol persona interessada del Pla de l’Estany o de fora, disposada a rebre la formació necessària i amb ganes de formar part d’una iniciativa que posa al seu abast una causa col·lectiva i que no ha de ser únicament pròpia de l’administració. Per a LIMNOS el voluntariat és una eina bàsica de treball que permet la implicació directa i activa de les persones en la protecció i restauració del medi. http://www.limnos.org/

ADENC

“Fes reviure el Ripoll”, un projecte de ciutat

Són les nou del matí d’un fred diumenge d’hivern, i ens trobem al berenador de Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell). Avui l’ADENC organitza una plantada popular al riu Ripoll per recuperar-hi la vegetació de ribera.

Cal plantar 1.000 plançons d’arbres, arbustos i altres espècies vegetals. Es tracta d’un projecte de recuperació ecològica del Ripoll al seu pas per Sabadell, batejat amb el nom de “Fes reviure el Ripoll!” i finançat principalment per l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Obra Social d’Unnim i la Fundación Biodiversidad. Descarreguem els cotxes i repartim el material: pics, pales, aixades, etc. Avui es plantaran tres mòduls al llarg del tram objecte de la refo-

restació: aloc, ginesta i tamariu. A l’entrada muntem una paradeta per rebre els voluntaris i voluntàries que ens donaran un cop de mà i ultimem els detalls. A les 10 del matí ja està tot preparat per rebre el voluntariat ambiental. Sempre la mateixa incògnita: quanta gent vindrà? Serem prou gent per plantar-ho tot? Comencen a arribar els més puntuals; al llarg del matí hauran passat unes 200 persones. A les dues del migdia acabem la feina, tothom va marxant

i l’organització comença a recollir: ara cal recuperar les eines i tornar el material. Durant els anys 2009-2010 i 2011, l’ADENC ha organitzat 9 plantades populars en un tram de 500 metres del riu Ripoll. En total s’han plantat unes 15.000 unitats de diferents espècies vegetals pròpies del bosc de ribera i hi han participat més de 2.000 persones. Més informació de la campanya a http://www.adenc. cat/campanya/fes-reviureel-ripoll.


Aquelles persones que es preguntin “què puc fer jo per conservar la natura?” trobaran resposta al web www. viulaterra.cat, amb informacions i propostes de projectes de conservació a Catalunya en espais amb acords de custòdia. Hi trobareu 3 tipus de col·laboracions: participa en jornades d’1 dia, implica’t en un projecte durant una temporada o fes-te soci d’una entitat. Adoptar un riu per tal de millorar el seu estat de salut; repoblar un bosc degradat o restaurar un mur de pedra seca on hi fa niu el mussol comú són algunes de les propostes. Recomanació d’Anna Subirnana, xct.

Natus · Butlletí de l’Associació de Naturalistes de Girona

Massacre

RECOMENACIONS

Viulaterra amb el voluntariat ambiental

Fragment de la fotografia guanyadora de la categoria Foto-denúcia del 24è Concurs de Fotografia Naturalista, edició 2011.

Ser un savi pollastre Mira que no t’ho diguin mai que ets un savi pollastre...! Ja que serà perquè t’estàs passant de llest i posant en evidència la teva ignorància en relació al que s’està parlant. A vegades podrien dir que ets un bocamoll però és més entenedor “ésser un savi pollastre”. Però, els pollastres no ens els mengem? Què hi tenen a veure amb una persona que parla a la babalà? Doncs que els pollastres són unes aus que en el seu comportament sempre sembla que estan atents a tot el que passa al seu entorn, miren amb atenció i no pensen en l’acció que faran. No saben què és el que els tires o dones i ja

hi són al cim a picar; solen estar molt atents però no saben de què va. Doncs, així és l’animal de qui parlem: classe aus, ordre dels gal·liformes, família faisianidae i gènere gallus. No sé si és escaient fer-ne una descripció: animal de ploma sovint vermellosa, amb bec, cresta i barballera, criat a pagès o en granja, etc. Tot i que quan és jove no es considera gall -que es destinat a la reproducciósinó un pollastre, i que pot ésser savi o no, sol ésser destinat al consum ateses les qualitats organolèptiques de la seva carn, si ha estat criat com cal. Text: Lluís Ball-llosera. Foto: Chicken, Salva Barbera, flickr.

EXPRESSIONS POPULARS

Foto: Ferran Aguilar Anton


RECEPTA INTERESSANT

núm. 8 / hivern 2011- 2012

Sostenibilitat també a la cuina Un del punts més importants de casa nostra, on passem molt de temps i hi fem moltes coses, és la cuina. Per això quan parlem de sostenibilitat no hem d’oblidar-nos de preparar plats que comportin un consum mínim d’energia i que hagin embrutat el mínim possible el medi ambient en la seva producció. A més, no cal oblidar fer una recollida selectiva de residus, dur bosses de roba reutilitzables a la compra, escollir envasos de vidre enlloc de plàstic quan sigui possible, i

World Wide Oportunities On Organic farms (WWOOF)

animar-nos a tenir les nostres pròpies plantes aromàtiques a la cuina per condimentar els plats. La recepta ràpida de la temporada que us proposem conté aquests ingredients: una ceba, una tomata, 100 gr de bolets al gust, 100 ml crema de llet, formatge ratllat, quatre llesques de pa de motlle, olives negres, un raig d’oli i una mica de sal. Hem de preparar un sofregit no massa sec amb la ceba i els bolets, amb un raig d’oli i un pessic de sal.

Un cop apagat el foc, afegir la crema de llet i una mica de formatge ratllat. Tallar la tomata en rodanxes i posarlo sobre les llesques de pa de motlle. Posar la barreja de bolets i crema sobre el pa i el tomàquet. Afegir-hi una mica de formatge ratllat i decorar amb olives negres. Portar-ho al forn amb el gratinador i forn normal a 200º a una altura mitja-baixa uns 10 minuts. Ja està llest per menjar. És una recepta fàcil i ràpida que es pot preparar amb infants.

L’objectiu de WWOOF és crear un punt de trobada entre explotacions agràries ecològiques i voluntaris per tal de compartir experiències sostenibles. La iniciativa va començar l’any 1971 a Anglaterra i actualment l’àmbit del programa ja és internacional. A canvi de l’ajuda dels voluntaris en el dia a dia de l’explotació, els propietaris els ofereixen allotjament i l’oportunitat d’aprendre sobre produccions ecològiques i estils de vida alternatius. A través de la pàgina www.wwoof.org es poden cercar experiències interessants a diferents països del món, posar-se en contacte amb els propietaris i finalment acordar l’intercanvi. Foto: Riverford Organic Farm-7, de 46137, flickr.


RUTA Fotografies. Banya de Boc i Sant Roc des de Banya de Boc. Autor: Desdibuix- miquel, flickr.

Aquesta ruta circular que ens porta al volcà de la Banya de Boc és aproximadament d’uns 7.8 km, amb una durada de 2 hores.

Amb poc desnivell i de baixa dificultat, però amb molt bones vistes, és ideal per fer-la en família i està molt a prop de Girona. A més, també es pot fer en bicicleta. La ruta comença a Llorà, que es troba a la carretera de Sant Gregori a Sant Martí de Llémena. En arribar al km 13, ja en el poble, es veu un parc infantil on es pot deixar el vehicle. El cràter del volcà de la Banya de Boc és de grans dimensions, mesura 1300 per 860 metres i té una fondària de 100 metres. Les seves parets estan recobertes de boscos d’alzines i roures, mentre que el fons, força planer i molt fèrtil, està ocupat per camps de conreu.

El volcà va entrar en erupció tres vegades durant el quaternari i el seu cràter està obert pel sud-est, per on van fluir durant les erupcions les laves que van lliscar cap al pla de Sant Joan i cap a la Llémena, convertint tot el paratge en una zona volcània de gran interès. A la Vall del Llémena també podem trobar un altre volcà conegut, el Puig d’Adri, així com monuments històrics com les esglésies reomàniques de Sant Joan i Sant Pere, i una flora i fauna molt rica. Trobareu una descripció detallada de l’itinerari a l’enllaç http://www20.gencat.cat/estatics/PalauRobert/RutesCat/ pdf/372-El volca de la vall de Llemena-Catala.pdf.

Natus · Butlletí de l’Associació de Naturalistes de Girona

Una excursió pel volcà de la Vall del Llémena


ENTREVISTA

Lluís Ball-llosera Membre històric de l’ANG, o histèric com diu ell, és l’actual tresorer de l’entitat i col·labora activament en l’elaboració del butlletí i l’organització d’activitats.

núm. 8 / hivern 2011- 2012

“Ara més que mai toca treballar”

Quan de temps fa que col·labores amb l’ANG? Què et va motivar a participar-hi? Fa 23 anys que sóc soci i col·laborador, en el seu moment volia ajudar a protegir el Volcà de la Crosa, i pensava que l’ANG em podia ajudar. Amb el temps el volcà no ha estat un referent per l’ANG, però jo m’hi vaig quedar per treballar en altres projectes i aconseguir defensar més espais. Quines tasques has desenvolupat al llarg de tots aquests anys? Al principi de la teva vinculació quin ambient es respirava? He ajudat en la part econòmica i també he estat membre de la Comissió de Fotografia des de la desena edició, ara que s’ha digitalitzat ho he deixat. Quan vaig arribar a l’ANG la situació era complicada, semblava que l’entitat no podria tirar endavant, tot i que gràcies a la feina d’algunes persones com en

Cesc Camps, en Jaume Vicenç o en Lluís Motjé la situació va canviar i, poc a poc, s’hi van anar afegint noves persones que van ajudar a consolidar una nova dinàmica dins de l’entitat. I destacaries algun moment concret? Potser els anys 90, en aquella època érem molt presents, fèiem moltes rodes de premsa, presentàvem projectes i se’ns feia molt de cas en tot el que dèiem. Les persones que formaven aquell equip eren molt vàlides i tenien molt de prestigi. Aquest número del butlletí tracta la importància del voluntariat. Quina importància dones a la teva experiència a l’ANG? Sóc dels primers que vaig respondre l’enquesta i he treballat en allò que sé més, en la part econòmica. La meva visió segurament no és la d’una persona de 20 anys, vinc de la cultura agrària, i tinc ganes de tornar allò

que m’han donat. Pensa que en els àmbits rurals la gent s’ajuda, treballen plegats, s’hi pot confiar, i això és el que faig a l’ANG. Compagines la teva activitat amb altres associacions i projectes? Quines? Treballo amb Òmnium, el Centre d’Estudis Selvatans, revistes petites i algunes activitats del meu poble, Vilobí d’Onyar. També participo activament amb l’associació Amics de la Crosa, que té com a finalitat conscienciar i protegir aquest indret davant d’agressions, com per exemple en el cas de la carretera de Santa Coloma a Girona, on es van fer comentaris al projecte. Has escrit un llibre d’aquest espai, això demostra la teva vinculació, no? Sempre he estat molt lligat a la Crosa, com he dit vaig començar a l’ANG per intentar protegir el volcà. Tot sovint he fet sortides

pel volcà, i moltes vegades m’han vingut a fer consultes sobre aquest espai. Vaig veure que seria interessant sistematitzar tota la informació que he recollit al llarg del temps. El Volcà de la Crosa és un llibre molt entenedor, fins el punt que gent com en Martí Boada recordava que “només” era apte pel 90% de la població. En ell es dóna una visió per capítols de tot el que es pot veure a la Crosa, com els volcans, les masies, les mines, la vegetació, etc. És una manera de descobrir aquest espai. Com veus la situació actual de l’associació? Quins són els reptes? El futur el veig bé, tot i que la situació pugui ser complicada hi ha gent molt vàlida i fem moltes coses, intervenim en molts espais. Potser no podrem fer tot allò que ens agradaria però ho tirem endavant tot plegat. Ara més que mai toca treballar.

Fes-te soci/ sòcia de l’ANG! T. 972 22 36 38 · info@naturalistesgirona.org www.naturalistesgirona.org Facebook: Amics de l’Associació de Naturalistes de Girona

Butlletí número 8 de l'Associació de Naturalistes de Girona  

El butlletí de l'Associació de Naturalistes de Girona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you