Page 22

SAMFUNN GUIDE

snakkes i utgangspunktet ikke så høyt om praksisen rundt sex på besøksrommet, så hold deg noenlunde under støygrensa. Besøkstiden ligger et sted mellom én og to timer per uke. Er du singel kan du sette inn sexannonser i pornoblad eller lignende. Skriv rett ut at du er en innsatt i det og det fengselet, og søker en sexpartner. Viktig å understreke at det ikke er prostituerte vi snakker om, bare folk som liker uforpliktende sex med folk i fengsel. Når det gjelder prostituerte kan disse kjøpes og mottas på besøk så fremt de har god vandelsattest. Mange prostituerte er til opplysning omreisende, så dette fikser du selv om du sitter inne på et gudsforlatt sted. Det beste er å få folk på utsiden til å fikse avtalen for deg. Pornoblader lånes også bort mellom fangene. RØMME? Åpen soning betyr som regel bare et høyt piggtrådgjerde, og om du vil du stikke er det enkelt. Finn dødsonene til kameraene, skaff deg en avbitertang på mekanisk verksted, eller legg håndklær over piggtrådgjerdet og hopp over. På første telling vil dette bli oppdaget. Derfor gjelder det å stikke rett etter telling, det vil gi deg mer tid. I ren Hollywood-stil kan du faktisk også slenge deg på traileren som henter ting til og fra fengselet. Er ikke så vanskelig som det høres ut som. Hopp av på første stoppested litt unna fengselet. Men selv om det kan være lett å stikke av, er det egentlig ikke noe stort poeng å gjøre det. Du er der for å gjøre deg ferdig med ting. Du får heller ingen stjerne i boken blant innsatte. Dagen du blir tatt, må

22

NOVEMBER 2015

du også sone den opprinnelige dommen på nytt, fra start av. I tillegg plusser man på et par ekstra uker. Sist, men ikke minst, havner du alltid på lukket avdeling etter en rømming. DOP OG ALKOHOL Får du inn varer, så holdt kjeft om det. Folk kan lett bli sjalu fordi du ikke har nok å selge eller krite. Skal du deale burde du alliere deg med to andre du kan stole på. La disse selge for deg. Du sitter på det, men de tar hovedrisken ved å selge. Hvis noen tyster er sjansen på at det faller på deg betydelig mindre. De som selger for deg blir også tatt med små kvanta, fordi de jevnlig henter bestillinger hos deg. Men vær forsiktig! Plutselig kan det være politirassia med hund. Cirka to ganger i løpet av en måned er ikke uvanlig. For å minimere sjansen for å bli tatt av bikkja går du for hulrom i høyden: brannalarmer og ventilasjonsystemet er bra steder. Alternativ andre steder i fengselet, for eksempel verkstedet. Med pass på å få med greiene ut før helgen, fordi da er det låst. Varene ligger heller ikke trygt der, siden verkstedet også er et yndet sted for razzia. Du kan også grave det ned ute, bak en stein eller lignende hvis det er mulig, men pass på kamera og ikke grav for langt ned. Ikke legg for mye arbeid i det heller, da vil det lett bli oppdaget. Men hva så med bruk? Kan du velge mellom pluss og minus dop, er minussiden greia å gå for. Litt av grunnen er at du ikke er på et partysted. Speed og annet sentralstimulerende gjør at du ikke får sove, noe som er jævlig kjipt i og med at du skal opp tidlig og jobbe store deler av dagen dagen.

«

Blir du tatt venter netter på glattcelle etterfulgt av overføring til lukket avdeling.

«Sonedop» nummer én er den gode gamle hasjen. Uansett miljø og alder er dette en sikker vinner. Hasjen er noe du alltid får du tak i til normal eller litt over normal pris. Piller kan gjerne bli dyrere. PÅ NETT? Det finnes internett, men søket er svært begrenset. Sorry, men alt av porno, e-post, Facebook og andre sosiale medier er sperret. Det kan søkes om fritak for å sjekke mail, i jobb og andre viktige sammenhenger. Viktigheten må bevises og vakta sitter der sammen med deg og følger med. Du har ikke tilgang på mobil. I fengselet har de mottakere som plukker opp alt av digitale singnaler, og som er såpass nøyaktig at de kan spore sigalet tilbake cella. Blir dette oppdaget bærer det rett på lukket avdeling. Avtal med dame, familie, venner og lignende om å ringes på fasttelefonlinje. Holder mye lengre. Telefonkortet går kjapt unna når du ringer til mobil. SAFEN «Safen»? Jo, det er rompa di – det beste stedet å gjemme ting. Dette er framgangsmetoden: Har du for eksempel dame utenfor kan hun ta med varer i sin egen «kvinnesafe». Det skal sies at det tas stikkprøver. Hun kan bli snust opp av en narkohund. Men sett at hun kommer inn, som man vanligvis gjør, er det bare å få det ut og overlevert til deg på besøksrommet. Få tak i en kondom. Putt så varene i kondomet, knyt denne igjen og dytt det

opp i anus. Den trengs ikke å dyttes så langt opp,bare langt nok til at de det ikke synes under en «stripp». De sjekker mellom rompeballene og under testiklene, men ikke i selve anus. Gå deretter på do og dra ut kondomen med litt doparpapir. Safen er faktisk safe. Sprit og større ting er greit å avtale med folk utenfor murene. Avtal tid og sted for kasting over murene. Igjen, veldig viktig å finne dødsoner for kameraene. Dødsoner variere fra fengsel til fengsel. Bra tidspunkt kan være under den såkalte tellingen. Da går vaktene som følger med på kamera, ut. Det gjør de for å gjennommføre selve opptellingen. Handlingen gjøres fire ganger om dagen og skjer på samme tidspunkt hver dag. Gjør det litt ute i selve tellingen. Det må hentes med gang det er over. Lat som du går en tur etter tellingen, noe som er helt vanlig, fordi du er drittlei av mangel på aktivitet. Bare si rolig at du må strekke litt på beina. Blir du tatt venter netter på glattcelle etterfulgt av overføring til lukket avdeling. Alle «åpne» anstalter har også en lukket del, hvor du er 23 timer på cella! Det må ikke forveksles med isolat, du kan nemlig jobbe litt, det er åpne måltider og du spiser sammen med andre innsatte, men som regel er du låst inne på lite, stygt, rom. Du tar heavy risk, altså, men sånn er det å være i fengsel. OBS: Denne guiden i all hovedsak er lagd for dommer i spennet én måned til et år.

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG, Trondheim, november 2015  

Politikk // Sex // Musikk // Film // Litteratur // Krim // Samfunn // Uteliv // Kunst // Scene // Mat // Tegneserie

NATT&DAG, Trondheim, november 2015  

Politikk // Sex // Musikk // Film // Litteratur // Krim // Samfunn // Uteliv // Kunst // Scene // Mat // Tegneserie

Profile for nattogdag