Page 14

SAMFUNN REPORTASJE

«

– Dette er ikke en kjent problemstilling for oss, og dersom dette er en utfordring så er alternativet at de må leie inn ordensvakter, noe flere aktører allerede har gjort. Det kreves rett og slett mer av de aktørene som ønsker å rette sin virksomhet mot nattelivet og berusede mennesker. Hvis de ikke kan drive et mattilbud forsvarlig, må de faktisk benytte seg av vakter. Men de trengte jo ikke vakter før. Må de begynne å leie inn vakter etter dere har begynt å følge opp dette? – Vi kan ikke la et gatekjøkken fortsette å servere kunder etter stengetid for å hindre at kundene blir misfornøyd når stengningstidene overholdes. ALLE EIERNE AV kebabstedene NATT&DAG har snakket med peker på det de mener er en urettferdig behandling fra kommunens side. Ikke bare vis-a-vis

«

storkiosker som 7-Eleven og Deli de Luca, men også når det kommer til restauranter som McDonald’s og Burger King. Flere av disse er unntatt fra regelen om stengetider av «særlige grunner». Det er fordi de ligger i såkalte «trafikknutepunkt», langs «hovedferdsårer» inn til byen. McDonald’s ved Egertorget har åpent til 04.30 torsdag, fredag og lørdag, og Burger King på Karl Johan har åpent til klokken 05 på lørdager. McDonald’s i Storgata har døgnåpent torsdag, fredag og lørdag. Noen meter opp i gata fra McDonald’s Storgata ligger kebabstedet New Winnys. – Det er veldig, veldig urettferdig at McDonald’s får ha døgnåpent, sier Shafqat Raza, som driver stedet. – Vi taper veldig mye penger! For oss består uka av to dager. Og det er mellom klokka tre og fem i helgene som er de beste timene. Vi er på etterskudd med leia og har måttet si opp ansatte, sier Raza.

Det kreves mer av de aktørene som ønsker å rette sin virksomhet mot nattelivet og berusede mennesker. 14

NOVEMBER 2015

NÅR NATT&DAG FØRSTE gang tar kontakt med Oslo kommune er det midt i byrådsskiftet. Avtroppende byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke (V) sier da at situasjonen rundt Torggata ikke er ideell. – Jeg har forståelse for at dette fremstår som forskjellsbehandling for kebabstedene. Dette er en problemstilling som det er viktig at ses på når kommunen snart skal revidere åpningstidene, sier Bjercke. Når vi tar kontakt igjen er det Geir Lippestad som har tatt over jobben som næringsbyråd. – Det er ikke kommunens hensikt å favorisere store hamburgerkjeder fremfor små kebabsteder. Tvert imot ønsker vi å ha et mangfoldig næringsliv i byen, sier kommunens næringssjef Jan Fredrik Lockert. Han erkjenner likevel at situasjonen kan oppleves som urettferdig for kebabstedene. – Dette kan fremstå som forskjellsbehandling, men det er konkrete objektive vilkår som avgjør om et utsalgssted defineres som storkiosk eller serveringssted. Etter at staten kom med nye

Vi mister kunder, må si opp ansatte og kaste mye mat.

presiseringer av hva slags matservering som krever egen bevilling kom kebabsjappene i en ny kategori. Oslo kommune skal revidere åpningstidsforskriftene til neste år. – Da vil det åpnes for innspill fra både politiet, brann- og redning, bydelene og bransjen selv, sier Lockert. Noen uker etter at NATT&DAG første gang var i kontakt med Oslo kommune har McDonald’s i Storgata fått samme stengetid som kebabstedene. Når vi kontakter McDonald’s Norge får vi opplyst i en mail at restauranten i forbindelse med en nylig oppdatering av serveringsbevillingen nå må stenge 03.30. – Vi er imidlertid i tett dialog med Oslo Kommune for å få utvide åpningstidene tilbake til døgnåpent som før, sier en optimistisk kommunikasjonsdirektør Erik Lødding i McDonald’s Norge. PÅ PARTHENON FABLER Sami Bilal om å skjære et hull i veggen og lage en «disk» ut i gata, for å bli definert som kiosk og dermed slippe unna kommunens regler. – Men det hadde blitt mye mer bråk i den køen enn når folk får sitte i fred og ro inni lokalet.

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG, Trondheim, november 2015  

Politikk // Sex // Musikk // Film // Litteratur // Krim // Samfunn // Uteliv // Kunst // Scene // Mat // Tegneserie

NATT&DAG, Trondheim, november 2015  

Politikk // Sex // Musikk // Film // Litteratur // Krim // Samfunn // Uteliv // Kunst // Scene // Mat // Tegneserie

Profile for nattogdag