Page 44

SCENEKUNST

JULIE + ROMEO KATJA BRITA LINDBERG Teaterhuset Avant Garden 12. – 17. november Shakespeares Romeo og Julie er, i likhet med de fleste andre store romanser, en fortelling om gryende kjærlighet, distraherende begjær og alle de følelsene som murrer i oss, tar fra oss nattesøvnen og får oss til å utvikle stalker-like tendecies. Felles for

1

slike fortellinger er at de ikke gir oss noe særlig innblikk i hvordan forholdet fortoner seg etter denne intense innledende fasen. De elskendes romanse avsluttes med en betimelig avgang ved døden eller eventuelt en hentydning om at de levde lykkelig alle sine dager. Vi får derfor ikke noe innblikk i hvordan det gikk når de slo seg til ro med hverandre, og mistet den gnisten som ligner galskap. Katja Brita

Lindbergs Julie + Romeo dropper forspillet, og undersøker hva som skjer når kjærligheten innhentes av hverdagen. I forestillingen er det et par klovner (bokstavelig talt) som innbilder seg at de er Romeo og Julie, og som streber etter å opprettholde forestillingen om at de er hemningsløst forelsket. Gled deg til en disseksjon av romantikkens idé. www.avantgarden.no

OG SÅ KAN HUNDEN KOMME JON FOSSE Trøndelag Teater 22. – 23. november Dette er en fortellingen om en mann og hans hund, skrevet av ingen ringere en Norges fremste dramatiker og huleboer, Jon Fosse. Fosse har blitt anklaget for å utstyre hunder med «metafysiske, nærmest religiøse trekk» så det er derfor en god idé å få med seg Og så kan hunden komme når Nordland Teater gjester Trøndelag teater. Om slike antydninger om hundens skjulte kvaliteter ikke er nok til å lokke deg til teateret lover arrangørene en «heilstøypt teateroppleving der teksten drives fram som ein kroppsleg pyskologisk thriller med rytme og musikk». Det er vanskelig å se for seg eksakt hvordan dette skal se ut, men så lenge det kroppslige vektlegges i forestillingsbeskrivelsen vet vi at det er gode greier. www.trondelag-teater.no

1

VI MÅ MØTES FØR JUL TRØNDERHØNS Trøndelag Teater, Gamle Scene 2. desember For de fleste av oss er førjuls forberedelser og den psykiske belastningen dette bringer med seg ikke noe vi har førstehåndskjennskap til. Vi har kanskje kun betraktet dette hysteriet på nært hold, og som en konsekvens utviklet et inderlig ønske om at vi selv ikke vil innhentes av den uforståelige logikk som ser ut til å ta over enkelte i ukene før julaften. For hva er det som forklarer at så mange febrilsk streber etter å oppnå den udefinerbare «julestemningen»? Vi må møtes før jul er en julerevy av trioen Trønderhøns, bestående av Marianne Meløy, Ingrid Bergstrøm og Siri Gjære. Forestillingen er en form for sosiologisk studie, som tar for seg hvordan julestria fortoner seg for de som underlegger seg juleforberedelsenes strenge krav. Om Vi må møtes før jul ikke makter å gi deg innblikk i hvilke mekanismer som ligger til grunn for denne evinnelige stria, vil forestillingen i det minste utstyre deg med plenty av betraktninger som kan skape litt comic relief i heimen ved juletider. www.facebook.com/tronderhons

1

SCENEKUNST: TORA M. OPTUN

44

11/2013

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG Trondheim november 2013  

NATT&DAG Trondheim november 2013  

Profile for nattogdag