Page 43

KUNST EDVINE LARSSEN – UNFORGETTABLE VISIONS OF DARKNESS 1. – 24. november Trøndelag senter for samtidskunst, Fjordgata 11 Det begynner å bli tre år siden Edvine Larssen vant kritikerprisen i forbindelse med Trøndelagsutstillingen 2010. Larssens stedsspesifikke rominstallasjoner har det til felles at det jobbes i et størrelsesforhold som ikke nødvendigvis kan kalles vanlig på den midtnorske kunstscenen. Det faktum at hun nå jobber ved Kunstakademiet som stipendiat innenfor et prosjekt som bærer den blyge tittelen Det tomme roms potensielle dramatikk. Teatralsk men ikke teater, arkitektonisk men ikke arkitektur, skulpturell men ikke skulptur, sier ikke så rent lite. Denne gangen stiller hun ut i lokalene til Trøndelag Senter for Samtidskunst, et utstillingsrom med noen markante utfordringer, nettopp fordi deler av første etasje trykkes ned av en åpen kontorpreget annenetasje. Den enorme vindusflaten står slik i sterk kontrast til lokalets bortgjemte innerste mørke. Flaks for Edvine Larssen (eventuelt flaks for visningsstedet?) at hun denne gang, visstnok, skal ta for seg skygge, effekten av skygge, bruken av skygge eller, som utstillingstittelen hinter om, det uforglemmelige møtet med mørket. Dette kan fort vise seg å bli et mørkt lyspunkt i høstmørket. www.samtidskunst.no

1

TIBOR HAJAS, SELF FASHION SHOW 24. oktober – 22. november Trondheim Kunsthall, Dronningens gt. 28 Self Fashion Show, et filmverk fra 1976 av den ungarske kunstneren Tibor Hajas, er andre ledd i Trondheim Kunsthalls videoprogram Labyrinten, rommet og den rake linjen. Dette arbeidet viser mennesker i gaten, regulars, representanter fra folket, eller bokstavelig talt: mannen i gata. Denne settes så i sammenheng med myndighetenes språkføring og hvordan den påvirker, styrer og manipulerer folk. Man skal ikke ha møtt mange idioter med et grunnkurs i hersketeknikk her i livet for å ha kjent på språkets effektivitet og makt. Men nettopp derfor – på grunn av språkets overordnende og ukrenkelige allmenngyldighet – har dette nesten 40 år gamle filmverket en politisk brodd med utvilsom overføringsverdi og relevans. I oktober viste dette visningsstedet et videoverk av Hong Kai Wang, som tok for seg lydens påvirkningskraft på et personlig, men også politisk vis. Trondheim Kunsthall viser seg, i sin første høst, heldigvis som et politisk engasjert og relevant visningsrom, midt i hjertet av byen. www.trondheimkunsthall.com

1

DESEMBERUTSTILLINGEN: HVA BETYR TRONDHJEMS KUNSTFORENING FOR DEG? 14. november – 15. desember Trondhjems kunstforening, Bispegata 9A Dette med tradisjon er ofte noe som fester grepet når en forening eller gruppe av en eller annen art får utvikle seg over noen år. Kunstverdenen er intet unntak. Den årlige Trøndelagsutstillingen er ett eksempel, Trondhjems Kunstforenings såkalte «desemberutstilling» ett annet. I år ser ting litt annerledes ut for byens kunstforening. Kort oppsummert har det blitt rettet en god porsjon kritikk mot stedet, både med tanke på styrings- og utstillingsprofilen, uten at ledelsen har møtt kritikken på annet vis enn å avfeie den i mer eller mindre pedagogiske ordelag. (Undertegnede har selv bidratt til og gitt tommel opp for denne kritikken, i tilfelle noen var av den feiloppfatning at dette er skrevet fra et ukritisk eller forsøksvis nøytralt ståsted.) Årets utgave av Desemberutstillingen – som tilsynelatende har flest åpne dager i november…? – er med andre ord litt mer … preget enn den har vært tidligere. Under stort press har kunstforeningens ledelse klekket frem «årets konsept». Det er derfor med en aldri så liten følelse av at kritikken har vært berettiget, at man leser at årets konsept er – og dette er ikke tull – «Hva betyr kunstforeningen for deg?». Det er vel verdt å besøke dette arrangementet ene og alene for å se et sterkt kritisert styre som forsøker å klappe seg selv på skuldrene. www.tkf.no

1

JENNIS LI CHENG TIEN 15. – 24. november Babel Visningsrom for Kunst, Mellomveien 4 Jennis Li Cheng Tiens skulp turer (eller er det installasjoner?) ser umiddelbart tiltalende, halvtekniske og renskårne ut. Rødt og hvitt møtes i overganger av lys. Det finjusterte står her i fokus, allerede før man leser mails fra kunstneren og sporer opp info om arbeidene. Det er ikke rent sjeldent at kunsten har fungert som formidler fra krig, som stemme for de undertrykte eller som avslører av såkalt vedtatte sannheter. Å rokke ved et bestemt verdisyn er og blir et slags samtidskunstens mandat. Denne utstillingen er intet unntak. Her blir man opplyst om at skulpturene består av en mengde blodfarget blekk tilsvarende et gjennomsnittlig nyfødt barns blodvolum, som visstnok skal vært drøye 250 ml. Prisen for farget blekk ligger visst på 538 euro pr. liter for tiden, mens prisen for blod er 200 euro pr. liter. (Hvor man finner oppdaterte priser på blod i euro får være et annet spørsmål.) Et verdisyn blir slik konkretisert, og kanskje også redusert, til tall på en måte som forstyrrende nok likevel føles riktig så menneskelig. www.babelkunst.no

1

AV: GUSTAV S. BORGERSEN

11/2013

43

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG Trondheim november 2013  

NATT&DAG Trondheim november 2013  

Profile for nattogdag