Page 15

SAMFUNN

KULTUR + POLITIKK + INTERVJU + KOMMENTAR

«

Jeg håper det russiske folk vil slutte å la seg styres som kyr. – MED SELVSKADING SOM VÅPEN, SIDE

«

«

Her er persongalleriet i historien om tillitssamfunnets tapte uskyld. – VÅRT KORRUMPERTE LAND, SIDE

«

17

22

Tv-serien er ikke den nye romanen. Tv er den nye fuktskaden. – TV ≠ TV, SIDE

26

Korrupsjonskulturen inngår i det olympiske systemet som en ondartet kreftsvulst det ikke finnes vilje eller evne til å fjerne. – FUCK FOLKEFESTEN, SIDE

23

02/2014

15

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG, Stavanger, februar 2014  

NATT&DAG, Stavanger, februar 2014  

Profile for nattogdag