Page 16

HVA ER 8 MILLION CITY?

Kan Oslo, Gøteborg og København bli en uslåelig skandinavisk hovedstad? TEKST JENS ROSS SEMB ILLUSTRASJON MARTA BRAVO Hei, Erling Fossen! Det snakkes høyt og lavt om utbyggingen av en såkalt «8 Million City» og etablering av et høyhastighetstog mellom Oslo, Gøteborg og København – en strekning med ca. 8 millioner innbyggere as we speak. Hva vil skje med den trans-skandinaviske dynamikken, dersom denne strekningen får en reisetid på bare 2,5 timer? – Den første konsekvensen er at mange som allerede nå reiser mellom byene kommer til å ta toget framfor fly og bil. Dessuten kommer flere til å reise mellom byene. I neste omgang vil det antageligvis vokse fram skandinaviske selskaper som vil etablere avdelinger i de tre største byene, med logistikkfunksjoner rundt de mindre knutepunktene. Rent språklig vil en av to ting skje: Folk som bor langs denne strekningen vil plukke opp ord av hverandre og harmonisere språket slik at det vil bli lettere å kommunisere med hverandre, eller så vil engelsk rimelig fort bli arbeidsspråket. Ah! Svorsk – med snev av dejlig dansk. Vi ligner jo våre naboer, men er samtidig ganske ulike. Vil den skandinaviske kulturutvekslingen bli enda mer omfattende og fusjoneres i større utstrekning enn i dag?
 – Det som er likt, blir enda mer likt. Men det som er forskjellig, blir enda mer forskjellig. Alle storbyer har jo både en felles identitet, men samtidig en rimelig aggressiv patriotisme på vegne av «sin» gruppe. Det første som skjer er at innbyggerne i denne regionen begynner å sammenligne

1

«

16

sin by med de andre. Jeg stakk av fra 17. mai-feiringen og dro til Køben i pinsehelgen og funderte over hva som funker her og ikke der – og omvendt. Det første som slår en er hordene av militante syklister i Køben som eier byrommet. Samtidig har Oslo over hundre T-banestasjoner mot Købens litt over en håndfull. Gøteborg derimot er bilbasert og amerikansk. København er Kongens By med mange staselige steinbygg med irrgrønne tak, men den feteste samtidsarkitekturen er i Oslo. Byplanleggingen kommer helt sikkert til å lære mer av hverandre som følge av den intensiverte sammenligningen. Samtidig vil Skandinavia fylles med nytt innhold. Skandinavia vil bli det viktigste begrepet som alle landene vil slåss om å fylle med innhold. Et klassisk begrep som Scandinavian Design kommer helt sikkert til å revitaliseres og «brandes», og forhåpentligvis ikke bare bety dansk mote og møbler. Vil det for eksempel være mulig å spise frokost i Oslo, gå på shopping og tivoli i Gøteborg, og så ha nachspiel i København – med bare noen timers reisetid? – Med en reisetid på kun 2,5 timer mellom Oslo og Køben er det fullt mulig å dra opp den slags dags-scenarier. Samtidig kan det tenkes at det vokser fram spesialiserte fritidsregioner, der for eksempel Bohuslän blir det viktigste skandinaviske fritidshus-markedet. Kanskje vil nordmenn kjøpe «hytte» i Køben? Prisene vil også harmoniseres når det blir ett felles marked. Ingen drar til Oslo for å drikke en halvliter til 96 kroner, når den koster det halve i Gøteborg. Ta et annet eksempel: Det vil bli mye lettere å studere og arbeide i en av de tre byene og allikevel være

en kort tur unna mors kjøttkaker. Omkostningene ved å reise innenfor denne skandinaviske regionen vil bli mye mindre. På sikt kan det vokse fram et felles studietilbud der du kan starte utdannelsen din i Oslo, for så å dra videre til Chalmers i Gøteborg og avslutte i Køben. Eller arbeide i en skandinavisk bedrift med filialer i alle de største byene. Hva vil skje med demografien? – Allerede nå vokser befolkningen langs denne korridoren hurtigere enn Stockholm. I praksis vil både det økonomiske og demografiske tyngdepunktet i Skandinavia komme langs denne aksen. Stockholm vil bli utkant. Om 50 år nærmer Osloregionen seg tre millioner innbyggere, og Gøteborg er den største og viktigste byen i Sverige. De urbane noll-åttorna blir utkantmennesker altså? Og for Norges del – hvordan vil dette påvirke oss? – Skandinavias økonomiske og politiske sentrum vil forflyttes bort fra Stockholm og til aksen mellom Køben og Oslo. For Norges del kan det bety to ting. Full modernisering av skinnegående transport over hele Sør-Norge. Det er fullt mulig å tenke seg at høyhastighetslinjen vil gjenopplive planene for lyntog mellom de største byene og Oslo, slik at det blir lettere å koble seg på kontinentet for alle i Sør-Norge. Men det kan også bety at Osloregionens fokus nå blir sørover til kontinentet, og at Oslo-regionen vender Norge ryggen.
 Hva skjer med fremtidens 8 Million Citykids? Blir ungdommen mer internasjonal enn noen gang?
 – 8 Million City-kidza vil bli moderne vikinger: utadvendte, språkmektige, high-tech og gode på å gjøre kjappe dealer. Høyhas-

8 Million City-kidza vil bli moderne vikinger: utadvendte, språkmektige, high-tech og gode på å gjøre kjappe dealer.» 06/2013

tighetstoget vil på mange måter revitalisere det gamle Viken fra vikingtiden. En gang forente Skagerak alle områdene som lå mot vannet. En høyhastighetslinje vil føre til at dette særskandinaviske området vil blomstre og utvikle seg i en annen retning enn resten av Norge, Danmark og Sverige. Det er bare å se på den svensk-danske kulturen som vokser fram i Skåne etter at broen mellom Danmark og Sverige kom. Da 8-Million City-prosjektet ble lansert på verdens største byutviklingsmesse – Mipim i mars i år – sa Københavns overborgermester Frank Jenssen at de nå inkluderte Malmø i sin byplanlegging.
Historisk brukte svenskene mye ressurser på å forsvenske skåningene, selv om de nesten snakker dansk den dag i dag. Vil 8MC gjøre oss alle til «skandinaver»?
 – Avhengig av hvor godt EU som integrasjonsprosjekt vil lykkes, vil de nasjonale identitetene svekkes. På mange måter blir 8 Million City en transnasjonal region som gir innbyggerne en egen identitet i tillegg til det å være norsk, dansk og svensk. Den vil altså ikke erstatte en identitet, men skaper et ekstra strata.

ERLING FOSSEN (1963): Forfatter, urbanist, samfunnsdebattant og tidligere NRKprogramleder. Studerer samfunnsgeografi, med fordypning i bygeografi på fulltid, og er med det selvtitulert «cand. byer». Han har vært tilknyttet Oslo Teknopol, der han hadde tittelen «bydoktor». Han er prosjektansvarlig for profileringsprosjektet Oslo Metropolitan Area og styreleder i Oslo Byforum. MEGAREGION: En megaregion, noen ganger kalt en megalopolis, er en kjede av relativt nærliggende storbyer, eller byregioner som bindes sammen av en effektiv infrastruktur og et felles industri- og arbeidsmarked.

Profile for NATT&DAG

Natt&dag oslo juni 2013  

Natt&dag oslo juni 2013  

Profile for nattogdag