Page 50

1 7. — 2 5 . oktober Bergen

FESTIVAL FOR ELEKTRONISK MUSIKK OG KUNST

Ø s t re Hus for lydkunst og e l e k t ro n i s k m u s i k k

Ko r s k i r k e n

Design: Blank Blank

Dj Harvey Nils Frahm Biosphere & Skatebård Future Brown: Fatima Al Quadiri, Nguzunguzu & J-Cush

Shackleton Floating Points The Haxan Cloak Evian Christ Jaakko Eino Kalevi Suzanne Ciani & Neotantrik Wa l l s / O ra m : «S o u n d H o u s e s » (UK)

(TY)

(UK)

(UK)

(EKKO BESTILLINGSVERK)

(UK)

(FIN)

(UK/US)

(US)

Ta r j e i N y g å rd & A re F o s s R ro s e ( U S ) S i l j e N e s « M i r ro re d / M i r ro r » Dj Candle In The Wind (FI) A d m i r Ke n a n & G r a y C h a l k Cakewalk & Blank Blank F l ø / R a t k j e / R i s h a u g / Ta f j o rd : «Analogikk» TM40 4(S) M e i d e l l & N y g a a rd : « D i a l o g u e s » Drippin P a n d re a s A n d re w C h r i s t o p h e r U -Te Q E l e k t r O d y s s e Øde Øyvind Ly s g a a rd Ekko Djs Faxvaag & Vj BN

Filmer: «T h e D e l i a n M o d e » « I D re a m o f W i re s » «Fantastic Man» Utstilling: Tw o R u i n s : « A Vo y a g e t o A rc t u r u s » S t e p h a n M e i d e l l & B i r k N y g a a rd : « D i a l o g u e s P ro l o g u e » M a r i e k e Ve r b i e s e n : «Mayhem Machine»

(UK)

P ro g ra m m e t p re s e n te re s I s a m a r b e i d m e d Ly d g a l l e r i e t , D o c Lo u n g e , Ø s t re o g B E K . M e d s tø t te f ra B e rg e n k o m m u n e , H o rd a l a n d f y l k e s k o m m u n e , M u s i k k u t s t y r s o rd n i n g e n o g N o r s k K u l t u r rå d B i l l e t te r p å e k k o .t i c k e tc o . n o w w w. e k k o . n o

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG, Bergen, oktober 2014  

Ideologi Musikk, film, uteliv, kunst, litteratur, mat, mote, politikk

NATT&DAG, Bergen, oktober 2014  

Ideologi Musikk, film, uteliv, kunst, litteratur, mat, mote, politikk

Profile for nattogdag