Page 40

REDINK Foto: Jimmy Linus

VIS AT DU FØLGER MED

KJERNEKAR

GRESSET ER GRØNT PÅ HOVE. VELDIG, VELDIG, VELDIG GRØNT.

TELFAST ER ALLERGIMEDISIN SOM VIRKER RASKT OG GJØR DEG LITE TRØTT . (1)

Se etter den lilla pakken! Kun på apotek.

EN KJERNEKAR FØLGER MED LITT EKSTRA GJØR DU?

NO-FEX-14-04-01

Reseptfri allergimedisin fra Telfast® 120 mg tabletter (feksofenadinhydroklorid) (10 og 30 stk.) – ved allergiske nese- og øyeplager hos voksne og barn over 12 år. Rådfør deg med lege hvis du er gravid eller ammer. Skal ikke brukes under graviditet uten at det er nødvendig. Anbefales ikke brukt under amming. Vis forsiktighet hvis du har levereller nyreproblemer, har eller har hatt hjertesykdom eller er eldre. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Referanser: 1) Telfast SPC (21.11.2013). Sanofi-aventis Norge AS, Strandveien 15, 1366 Lysaker • P. O. Box 133, 1325 Lysaker. Tlf.: +47 67 10 71 00 • Faks: +47 67 10 71 01 • www.sanofi-aventis.no. www.telfast.no. www.allergihjelpen.no

40 prosent av alle anmeldte voldtekter skjer i forbindelse med fest, i situasjoner hvor begge parter er beruset. Grensene kan virke uklare, men det er enkelt: Har en av partene sovnet, er for full til å gjøre rede for seg eller på annen måte ikke kan motsette seg seksuell omgang, så er det voldtekt. Alle kan miste kontrollen. Unngå at vennene dine gjør eller blir utsatt for noe som vil prege dem i mange år fremover. Følg med. Vis at du følger med på facebook.no/kjernekar

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG, Bergen, mai 2014  

Utgaven om forbrytelse og straff

NATT&DAG, Bergen, mai 2014  

Utgaven om forbrytelse og straff

Profile for nattogdag