Page 55

SCENEKUNST

Ginungagap

FEBRUAR & MARS 2014 FEBRUAR

7 – 9 februar / KL 19:00 / Studio Bergen Yaniv Cohen (Norge) How hard can it be? HOW HARD CAN IT BE? 7. – 9. februar, kl. 19.00. Studio Bergen. Dans. Yaniv Cohen og Asher Lev danser til en dokumentarfilm fra Jerusalem, hvor Cohen med håndholdt kamera spør Jerusalems innbyggere om hvorfor byen er så viktig for dem. Med en grunnleggende tro på at humor kan rive murer og blottstille det menneskelige og

1

absurde i traumatiske hendelser, går How hard can it be? provokativt inn for å bryte opp flere av vår tids mektigste symboler. Symboler begynner der språket stopper, og de har blitt brukt for å gi en forståelse av hvem vi er og hvor vi hører til, men de har også fra første stund blitt misbrukt. Symboler er ofte komplekse og har utviklet seg over tid, og de uttrykker både

gode og vonde virkeligheter. Cohen har som israelsk jøde boende i Norge både et nært kjennskap og en tilskuerrolle til situasjonen i Midtøsten, og vil gjennom forestillingen tale for en multikulturalisme. How hard can it be? er en kjærlighetserklæring til symbolenes by og konfronterer dens virkelighet med en hard kritikk av religion. www.bit-teatergarasjen.no

SEXE SYMBOLE 14. – 15. februar, kl. 19.00. Studio Bergen. Dans. Uttrykket «sex symbol» brukes på mennesker som symboliserer et visst seksuelt ideal. Sexe Symbole leter etter hva uttrykket betyr og inviterer oss til å tenke mer grunnleggende om det. Sexus eller secare betyr opprinnelig adskillelse, mens symbol opprinnelig betyr å sette sammen. Med Madeleine Fournier og Jonas Chéreau som koreografer og dansere, handler denne forestillingen om å være adskilt og sammensatt i scenerommet, og om å være seg selv både som tilskuer og utøver. Å vite hva sex betyr innebærer å spørre hva sex er et symbol på. Sex Symbole søker å bryte ned skillet mellom sjel og kropp, inntrykk og uttrykk, begynnelse og slutt, og begynner forestillingen med en naken kvinne som gjør i stand scenen. www.bit-teatergarasjen.no

1

10 februar / PrøveRommet på Nobel Bopel 14 – 15 februar / KL 19:00 / Studio Bergen Madeleine Fournier / Jonas Chereau (Frankrike) Sexe symbole (to deepen the meaning of the term) 24 februar | PrøveRommet på Landmark 26. - 27. februar / KL 19:00 / Studio USF Zachary Oberzan (USA) Tell Me Love Is Real

MARS

6 – 9 mars / KL 19:00 / Cornerteatret NONcompany (Norge) KAZAK: kazak 10 mars / PrøveRommet på Bergen Off. Bibliotek 14 – 15 mars / KL 19:00 / Studio USF Talking Timber (Norge) Answering Answering-Machines 24 mars / PrøveRommet / Sted annonseres 28 – 29 mars / KL 19:00 / Studio USF Amund Sjølie Sveen (Norge) Economic theory for Dummies

TELL ME LOVE IS REAL 26. – 27. februar, kl. 19.00. Studio USF, USF Verftet. Teater. I 2012 ble Whitney Houston funnet død i et badekar på Beverly Hilton Hotel. Samtidig førsøkte Zachary Oberzan å ta sitt eget liv med samme nervepillen Xanax på et annet hotell. Han overlevde og startet sakte livet igjen på en psykiatrisk institusjon som blant annet resulterte i forestillingen Tell Me Love is Real.

1

Spørsmål som hva livet er, og hvorfor vi skal leve det, kastes mot oss som en vanvittig og forunderlig kriminalroman vi tvinges til å lese, hvor kapitler er stokket om og ofte helt uforståelige. Et av svarene på spørsmålet er kjærlighet. Og på jakt etter forbilde og veiviser mellom hjertet og graven, påkalles en rekke musikalske gjenferd, hvor Leonard Cohens ord kanskje lyser sterkest av dem alle: «I am 

not the one who loves/It’s love that chooses me.» «Vår venn Albert Camus sa at det bare finnes ett virkelig filosofisk spørsmål: skal vi begå selvmord eller ikke (…) det ironiske ved det hele er at de som best forstår aldri vil se forestillingen fordi de er for deprimerte til å komme seg ut av senga. Det er synd, for den inneholder mye humor som vil gjøre dem godt.» – Zachary Oberzan. www.bit-teatergarasjen.no

Billetter bestilles på billettservice.no / 815 33 133 / Rabatt for Bergens Tidendes abonnenter og studenter. Mer informasjon: Tlf 55 23 22 35 og info@bit-teatergarasjen.no / Følg oss på: Instagram: @bitteatergarasjen Facebook: @BITTeatergarasjen / Twitter: @teatergarasjen

BTkortet

AV GULLI KR. SEKSE

02/2014

55

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG, Bergen, februar 2014  

NATT&DAG, Bergen, februar 2014  

Profile for nattogdag