Page 31

Utsalgssteder Narkopolets utsalgssteder et bygget av det kjente arkitektmerket EXTRAHOUSING og er lokalisert over hele landet. Som ved ethvert nytt statlig bygg har smartitekten fått i oppdrag å fokusere på det essensielle intelligente samspillet mellom elektrisitet, økologi, landskap, planter og luft til fordel for ren estetikk. Hver kvadratcentimeter anvendes effektivt, ved at den skiftende interaktive informasjonen om Narkopolets produkter og tjenester til enhver tid vises på den sterile hvite utendørsfasaden slik at brukeren enkelt kan navigere seg gjennom tilbud uten å måtte entre selve polet. Narkopolets logo er praktisk formgitt etter «intersubjektivprinsippet», som innbærer at brukeren bare trenger å skue på designet i til sammen 2,6 minutter før det implementeres for all tid i vedkommendes underbevissthet. Inne er Narkopolet tilsvarende sterilt, fargene er mørke, mens veggene er bevegelige og fleksibelt kan forflytte seg avhengig av kundemassen. Bak den lange skranken jobber de ansatte i hvert sitt avlukk der de mottar kunder til konsultasjon og rådføring. Hver ansatt har en egen spesialisert NARKOBOT som laster ned den ansattes mentale ordre, henter frem stoffene og doserer preparatene.

Narkotiske stoffer Forskerne ved MIS har inndelt de narkotiske stoffene i fire klasser på grunnlag av faren for enkeltindividet, samfunnet og avhengighet. Man har først og fremst valgt de mest utbredte stoffene den jevne beboer har konsumert siden slutten av det tyvende århundre og frem til i dag, altså omtrent de siste 70 årene. «Klasse 1», de farligste stoffene, inkluderer blant annet Heroin, barbiturater og kokain. «Klasse 2» inneholder ketamin, amfetamin, tobakk og benzodiazepiner. «Klasse 3» omfatter blant andre kannabis (eller syntetisk cannabis JWH-018 fra slutten av 2020-årene), LSD og anabole steroider. «Klasse 4» består blant annet av GHB og MDMA. Nye og mindre utbredte stoffer som de siste tiårene har kommet på det illegale markedet er også klassifisert etter farlighetsgrad. Eksempelvis har derivater av psykedelisk tryptamin som etter hvert erstattet O-Acetylpsilocin i visse ungdomsmiljøer på 30-tallet, havnet i «Klasse 3», mens det nye populære stoffet LEX (latter og sex) (Nitrous Oxide og ren krystallisert Metamfetamin) har havnet i «Klasse 2». Klasse 1 og 2 har aldergrense 20 år, mens Klasse 3 og 4 har aldergrense 18 år. I ytterst få tilfeller vil det dukke opp stoffer på det illegale markedet som forskerne ved MIS ikke kjenner til. Vet slike tilfeller blir preparatet innhentet av Politiet, nøye studert i laboratorium, perfekt fremstilt etter den optimale doseringen man på grunnlag av ekspertise antar brukeren er ute etter, og deretter implementert i Narkopolets assortiment. På denne måten vil alle stoffer til enhver tid være lovlige og regulert av Narkopolet.

Utesteder og salg av narkotika Visse utesteder er nå regulert for salg av narkotika som en utvidet del av Narkopolet. Løyve om salg har blitt tildelt søkere som innfrir kriterier som spesielle «nisjeklubber», der man anser at konsum av narkotika inngår som et kulturelt betinget og naturlig supplement (eller alternativ) til alkohol. Likevel er salget nøye regulert på flere måter. «Nisjestedene» har egne representanter fra Narkopolet til stede og disse er de eneste med tillatelse til å selge stoffene, fra egne innbygde spesialområder i klubben. Representantene har også ansvaret for adekvat medisinsk informasjon til brukeren om dette skulle være ønskelig. Utvalget av stoffer vil selvsagt være mer begrenset enn på polet, så ønsker brukeren for eksempel et nylig importert meskalinekstrakt fra Den Forente Nasjonen Colombrasil (DFNC), må dette kjøpes på forhånd. NP-kortet fungerer her på lik linje som i polet. Eksempler på «nisjeklubber» med utstedt løyve er blant annet: Den nye mobile virtuelle holografiske ultranoise-klubben HISTORY OF AIDS. Her vil informasjonen om stoffene lagres optisk og Narkopolets representant vil først og fremst tilby et rikholdig utvalg tyngre minuspreparater, som etter undersøkelser, viste seg være klientelets ubestridte favoritt. Som et annet eksempel har det – etter at partnerskapsloven i 2048 ble utvidet til å omfatte ekteskap mellom maskinintelligenser og mennesker – dukket opp en rekke såkalte «Roboromantiske» klubber som STARS EXPLODE og NIGHT SCIENCE, klubber forbehold disse nylig inngåtte (og ualminnelige) partnerskapene. Ved disse klubbene tilbyr Narkopolets representant et utvalg preparater som denne gruppen mennesker har gitt uttrykk for at hjelper dem i kommunikasjonen med sine elskede.

Holdningskampanjer Et viktig dimensjon ved Narkopolet som helhetlig prosjekt er ulike holdningskampanjer rettet mot kundene. Et av Narkopolets hovedanliggende er holdningskampanjer rett mot kunder som kjøper narkotika til mindreårige, såkalt «langing». En nylig utført undersøkelse (gjennomført i februar 2050) viser blant annet at en relativt stor andel foreldre kjøper mildere narkotiske preparater (JWH-018, MDMA), men også en betydelig andel mer komplekse stoffer (3,5 CB) til sine barn. Mange foreldre i denne generasjonen tilhørte den svært liberale ungdoms- og protestbevegelsen NEWHIPPIE som vokste frem på midten av 30-tallet etter at det famøse «klimasjokket» rammet Norge på voldsomt vis og førte til en nasjonal depresjon – og byks i narkotika-konsum. Narkopolet har som konsekvens av dette satt i gang en bevisstgjørende holdningskampanje for at særlig denne gruppen skal tenke over konsekvensene ved å kjøpe narkotika til mindreårige. Siden dagens narkotika, som undersøkelser ved MIS har vist, er 18 000 ganger mer kognitivt komplekst enn alkohol, har arbeidet med holdningskampanjer blitt et eget spesialfelt. Ekspertisen holder i hovedsak til i CENTER OF MIND EXPANSION ved Universität Zürich.

Narkopolets Samfunnsregnskap I) Antallet tunge misbrukere betydelig redusert. I) Overdoser så godt som eliminert (her spiller liberaliseringen av legemiddel assistert behandling også en viktig faktor). III) Skader som følge av farlige (urene) produkter fjernet. I) Dramatisk nedgang i bruk blant mindre årige, spesielt i aldersgruppen 13—16 år. V) Kostnader ilt rettsystem og kriminalomsorg redusert, samtidig er oppklaringsprosenten betydelig forbedret som resultat av frigjøringen av ressurser. VI) De organisert kriminelle nettverkene er betydelig svekket og re-lokalisert til andre markeder enn det norske. VI) Behandlingskøer, både hva misbruk og psykiatri angår, er eliminert. VIII) Forskning og kunnskap er betydelig styrket, spesielt i tilknytning til CFNS, men også ellers. Resultatene kommer av både økte ressurser og av synergieffekter ved å ha verdens ledende hjerneforskningsenhet tilknyttet UiO. I) Helseproblemer relatert til rus redusert. X) Sosiale problemer relater til rus redusert. Noe økning i antall brukere, men bruken er mer ansvarlig i karakter og stoffene som omsettes er tryggere. Rusmisbrukernes ekskludering fra skole/arbeidsliv/familie dramatisk redusert.

Utslipp av methanhydrater fra havbunnen ga et «klimasjokk» verden over som resulterte i langvarig tørke i USA. Det igjen utløste krise i det globale matmarkedet og førte til mangel på mat og medisiner verden over. 1

8/2010

31

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG Bergen september 2010 - fremtid  

NATT&DAG Bergen september 2010 - fremtid

NATT&DAG Bergen september 2010 - fremtid  

NATT&DAG Bergen september 2010 - fremtid

Profile for nattogdag