Page 30

ET ALTERNATIV TIL KVALITET

Moods of Norway er en perfekt destillering av nordmenns forvirrede forhold til den norske naturen. TEKST AKSEL KIELLAND ILLUSTRASJON ANDREAS TYLDEN Det er vanskelig å konstruere brede generaliserende analyser av den norske folkesjelen uten å, i en eller annen forstand, trekke inn den norske naturen. Hærskarer av sosiologer og trendforskere har tiår etter tiår drevet en tvilsom bevisførsel i den hensikt å påvise at det norske folk elsker naturen, blant annet ved å postulere at den epidemiske forkjærligheten for umalt furupanel har sin rot i en desperat lengsel etter skogen, snarere enn mer åpenbare syndebukker som latskap og gjerrighet.

Designcontainer.no

Nordmenn setter ikke større eller mindre pris på naturen enn andre folkeslag, men man har med årene blitt ukledelig tilfreds med tanken på å oppfattes som et folk som elsker naturen. Og som en nasjon som i løpet av de siste hundre årene har foretatt den nasjonale ekvivalenten av en klassereise fra nedre arbeiderklasse til øvre middelklasse, er nordmenn patologisk opptatt av hva ikke-nordmenn mener om dem. Årsaken er åpenbar: Sammenlignet med våre naboer – for ikke å si Europa som sådan – har vi beskjedent med kulturhistorie og et heller stusselig militært rulleblad. Men vi har natur og vi har mye av den. Og siden vi gjennom århundrenes løp ikke har maktet eller giddet å kle den med så mange byggverk av verdi, har vi i stor grad

30

innfunnet oss med å gjøre vår mangel på kultur til vår fremste salgsvare. Alle våre eksportindustrier er primær-, eller i beste fall sekundærnæringer, og alle de bestselgende postkortene er ribbet for mennesker, hus og andre bevis på at nordmennene noensinne har satt sin fot i Norge. Alt Norge bruker til å profilere seg i utlandet er ting som fantes der før de første germanske stammene fulgte isbreenes tilbaketrekning nordover. Og alle de stendige ramaskrikene om rørlegging av fosser og utplassering av strømmaster beviser én ting: Nordmennene er fullstendig klar over at deres innblanding ikke gjør annet enn å forringe verdien av landet og ressursene de har blitt til del. Denne duale idoliseringen av den utvendige naturen og angsten for nordmennenes psykologiske natur danner fundamentet for filosofien som ligger til grunn for all norsk eksportindustri: La oss ha så lite befatning med ressursene våre som overhode mulig før vi skiper dem ut av landet. Hvis vi besudler dem med ideene våre, er det ingen som vil ha dem. Kontrasten til vårt nærmeste naboland er stor: I Sverige er produksjonen av mer og mindre smakfulle og rimelige hverdagsplagg en storindustri. Merker som H&M, Acne, Filippa K, Our Legacy og Cheap Monday – i tillegg til IKEA, Saab og Volvo – har skapt et bilde av Sverige som et foregangsland når det kommer til å demokratisere stil og god smak.

Dette har i tur gitt svenskene et bilde av seg selv som et velkledd, effektivt og egalitært folkeslag. Til sammenligning har Norges to mest omtalte suksesser på samme område gjort lite for å bedre nordmennenes ry og selvbilde. Riktignok er Dressmann et godt alternativ dersom man er blakk og på desperat jakt etter en dress og samtidig fullstendig likegyldig til hvordan den ser ut. Men at verdens rikeste land pusher stygge billigdresser i Baltikum gjør ikke all verden for selvbildene til noen av de involverte partene. Dressmann er det motsatte av mote: Dressmann handler om å gli best mulig inn i mengden for minst mulig penger. Det handler om å gjøre sitt ypperste for å unngå å sende signaler til omverdenen, et forsøk på å definere seg vekk fra klær som meningsbærende symboler. På diametralt motsatt side av aksen finner vi nasjonens desidert mest omtalte kleseksport de siste årene: Moods of Norway. Moods of Norway representerer en forståelse av klær hvor det rent visuelle – i betydningen fargekombinasjoner, materialvalg og snitt – er noe rent sekundært. Det er jo dette som er selve definisjonen av mote: Det sentrale er det kontekstuelle og konseptuelle i budskap, image og estetiske relasjoner. Hvis ikke kreasjonene makter å oppmuntre til refleksjoner rundt disse tingene dreier det seg ikke om mote, da er det kun snakk om helt, helt vanlige klær.

Og i en slik sammenheng er Moods of Norway interessant – først og fremst fordi de gjør alt det ovenstående på en fundamentalt uintelligent og fornærmende dum måte. Det er klær og budskap beregnet på et publikum som er så vant til at dets intelligens undervurderes, at det har begynt å kreve at ting dummes ned før det presenteres for dem. Det er det nyrike Norges mest usmakelige og ukledelige skyggesider samlet sammen i én uspiselig estetisk formel. «Cocktail Farming» og sammenstillingen av martiniglass og traktorer sier mer om det åndelige klima i Norge på 10-tallet enn all verdens seksbindsselvbiografier: Det er fortellingen om en nasjon som tilfeldigvis har snublet over en enorm formue i sin egen bakgård, og som etter at de allernødvendigste oppgraderingene av infrastruktur og folkehelse var foretatt, har brukt denne formuen på å sikre seg en komfortabel tilværelse hvor midlene muliggjør en altomfattende latskap og mangel på nysgjerrighet og fantasi. Moods of Norway er den perfekte destilleringen av denne siden av nordmennenes natur; å gå rundt med Moods of Norway-logoen på brystet er ensbetydende med å med hevet hode sole seg i glansen av sin egen høyst tilfeldig ervervede rikdom. Selvfølgelig selger det. Men hvorfor dette evinnelige fokuset på oppkitschet norsk bygdekultur? I de tilfellene hvor det ikke holder å smykke seg med den uberørte naturen vender nordmennene seg

Kjøp valuta før du drar

Ingen gebyrer • Gunstige kurser • Gode valutaråd 10/2010

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG Oslo november 2010 - natur  

SETESDØLENE ZOLA JESUS XIU XIU HARMONY KORINE +++ NORDMENNS PERVERSE NATUR DAVID LYNCH - MENNESKET & METODEN & MØTER WWW.NATTOGDAG.N...

NATT&DAG Oslo november 2010 - natur  

SETESDØLENE ZOLA JESUS XIU XIU HARMONY KORINE +++ NORDMENNS PERVERSE NATUR DAVID LYNCH - MENNESKET & METODEN & MØTER WWW.NATTOGDAG.N...

Profile for nattogdag