Page 24

Aaaah. Veldig god innstas fra begge parter! Det er alltid heftig kniving til siste åndeligdrag. Dette blir spennende. La oss åpne konvolutten for å se hvem som er vinneren. Klare? Wow, vinneren er… Kannibalisme! [applaus, hoiing, noe buing] Kannibalisme: Jeg er så beæret over å motta denne prestisjetunge prisen og vil gjerne takke Shiva, mamma og pappa og det indiske cricketlaget. Men først og fremst vil jeg takke motstanderen min for metafysisk stupiditet. Tusen hjertelig takk også, til alle dere opplyste vestlige som tilber verdenshistoriens dummeste Coca-Cola Religioner, og takk til dere andre som lar de holde på. Særlig dagspressen; gratulerer med nyervervet ubrukelighet. Takk for meg. [buing, hoiing, noe applaus] N&D: Gratulerer med prisen! Det var kanskje ikke helt forventet? Du har vel ikke det beste ryktet? Selv blant de såkalt verste ismer. Kannibalismen: Du sikter sikkert til spisingen av mennesker? Jeg bruker faktisk sosiale tabuer som en bekreftelse på min tro, og ekstra morsomt er det å vri en av de mest universelt foraktede handlinger til noe av det vakreste og mest selvutviklende. Jeg er den gode måten å spise mennesker på. Din kropp er din sjel og din sjel er din kropp. Det finnes intet skille. Når du spiser et annet menneske resirkulerer du dette menneskets sjel ved at du resirkulerer kroppen til mennesket. Spiser du andre mennesker utvikler du også egenskaper og attributter som de selv hadde i seg. Mine egne overbevisninger er etter mine begreper mye mer konsistente enn holistisk tro på engler eller vår venn vannprofeten som spiller bedårende kirkemusikk for et ondskapsfullt vannglass. Jeg er egentlig ikke så overrasket over seieren.

mer abstrakte spirituelle dimensjoner kan forstås som et vakkert tilsvar til tidenes tilstand. En lykkelig mellomting. Men i en forlengelse av det, blir det da enda viktigere og interessant hvordan maktapparatet forholder seg til organisert nyåndelighet. På den ene siden har man enkeltindivider som utforsker spiritualisme, på den andre siden har man helt åpenbare scams som vannprofeti. Du skiller selv mellom din egen tro og det du kaller virkelighet, og du har anvendt din forståelse av sistnevnte i dine observasjoner av norsk presse og dekningen av de organiserte nyåndelige. Kannibalismen: Jeg har siden ankomsten til Norge spist en rekke lik som har inneholdt ulike kunnskaper om norske forhold. Disse har styrket min forståelse. Jeg har også, som alle andre, fulgt med på hvordan pressen har blitt et talerør for nyåndelig kynisk stupiditet. Denne nysgjerrigheten førte etter hvert til at jeg undersøkte hvordan pressen rapporterte andre saker, langt viktigere for den jevne norske borger. Da gikk nysgjerrighet over i fascinasjon. N&D: På hvilken måte? Fascinerende norsk media høres ut som et oksymoron. Kannibalismen: Det fascinerende var at en av de helt sentrale institusjonene i et demokrati systematisk kan underprestere i det omfanget og i den grad jeg har observert at norsk nyhetsmedia faktisk gjør. Det at det norske demokrati likevel fortsetter å levere gode resultater er ikke noe grunn for ikke å være alarmert over en presse som aldri egentlig utfordrer hegemoniet. N&D: Ok, fascinert av undergang… Kannibalismen: Shiva er destruksjonens gud. Det går bare en vei. Jeg bare sier mitt før jeg blir borte. N&D: Fortsett. Kannibalismen: En av de mange fengs-

helt forståelig at folk tiltrekkes av mystiske overnaturlige dimensjoner når alternativene er tungrodd religion eller nihilistisk ateisme.” N&D: Men med den pågående normaliseringen av den organiserte nyåndelige New-Agebevegelsen i Norge var vel ikke seieren så selvsagt? Kannibalismen: Juryen bestod heldigvis av kunnskapsrike individer, som jeg vil benytte anledningen til å takke nok en gang. N&D: Juryen bestod av små barn. Kannibalismen: Skal ikke mer til for et commonsensisk utfall. N&D: Skal jeg sette på ovnen? Kannibalismen: HE HE… veldig morsomt. N&D: Ok, makaberjokes og feiring til side, la oss ta på oss nerdebrillene. Noen vil kanskje påpeke det idiotiske i at du, som en forhatt isme, skulle ha bevissthet mens vann ikke har det, men vi snakker jo sammen så… Kannibalismen: Jeg eksisterer bare til saken er ferdig. N&D: Ok. Hva? Samma. Utgangspunktet for prisen var jo å ta innover seg den økende interessen for de mer mystiske overnaturlige dimensjoner, som det for øvrig er helt forståelig at folk tiltrekkes av når de andre alternativene er tungrodd religion eller nihilistisk ateisme. Det at mange omfavner

lende særegenheter i norsk nyhetsmedia er den tilsynelatende generelle aversjonen mot å rapportere fakta med mindre kravene til naiv empirisme er tilfredstilt. Nå etter et par måneder med konstant mediekonsum mener jeg å ha avslørt tre underliggende fenomener og mekanismer, som resulterer i den ekstreme forsiktigheten og nærmest instinktive uviljen norsk presse har til å avdekke, påpeke eller konstatere fakta. Disse tre særegenhetene bærer en god del av ansvaret for de manglene som preger norsk presses måte å dekke nyhetssaker på. Den første, og etter min mening, klart viktigste av fenomenene, er den fundamentalistiske forståelsen av konseptet “upartiskhet” som er rådende tolkning av prinsippet i dagens norske medieverden. Den lave kompetansen om fagområdet samfunnsvitenskap spesielt, men også vitenskap og vitenskapelig metode og logikk generelt, er også et stort problem. Pressens manglende kunnskap fratar den evnen til å forstå, og dermed evnen til å plassere saker i en riktig kontekst. Det siste fenomenet er klassikeren selv: politisk korrekt moralisme (vi skal ikke være autoritære, folk skal ta stilling selv, hvis det finnes sannhet har ikke noen privilegert tilgang på denne blablabla)

Master i Funksjonshemming og deltakelse - NY 90 stp (alternativt 120 stp)

Deltid – samlingsbasert over 3 år Oppstart: januar 2011 Studiets fem emner: • Velferdsstatens strukturer (10 stp) • Funksjonshemming (15 stp) • Deltakelse (15 stp) • Vitenskapsteori (20 stp) • Masteroppgaven (30 stp – evt 60 stp)

24

10/2010

Kontaktperson: Seksjonsleder Kirsti Koppen, tlf. 770 58100, kirsti.koppen@hih.no Søknadsfrist: 15. november Nærmere informasjon: www.hih.no

Jobbnorge.no

Omfatter alle typer funksjonsnedsettelser - spesiell vekt på utviklingshemming Gir god kompetanse i organisering av servicetiltak for mennesker med behov for bistand.

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG Oslo november 2010 - natur  

SETESDØLENE ZOLA JESUS XIU XIU HARMONY KORINE +++ NORDMENNS PERVERSE NATUR DAVID LYNCH - MENNESKET & METODEN & MØTER WWW.NATTOGDAG.N...

NATT&DAG Oslo november 2010 - natur  

SETESDØLENE ZOLA JESUS XIU XIU HARMONY KORINE +++ NORDMENNS PERVERSE NATUR DAVID LYNCH - MENNESKET & METODEN & MØTER WWW.NATTOGDAG.N...

Profile for nattogdag