Page 23

KANNIBALISMEN Velkommen til Den Årlige Overnaturligprisen! TEKST T. ANDVIG & A. FALKENBERG ILLUSTRASJON ANDREAS TYLDEN Her i NATT&DAG er vi selvsagt glade for alternativer til tunge tradisjons bunnede institusjonelle dogmatiske religioner som ikke passer den intime spirituelle opplevelsen verdig det moderne frigjorte mennesket. I den sammenheng vil vi årlig dele ut prisen til vår alternativfavoritt blant de nominerte kandidater. Momenter som: ”en antydning til logisk konsistens på tross av fantastisk kosmologi” og ”ikke dummere enn en boks med BiC-penner”, vil bli vektlagt i den siste avgjørelsen. Den første kandidaten i år er et heller upopulært men kanskje misforstått (smaker visstnok som Stangekylling) ytterpunkt, nemlig kannibalisme. Her representert ved sekten Aghori som primært holder til i India. Kandidat nummer to er vannprofeti. Et mer trendy og kult siste nytt-fenomen fra de organiserte nyåndelige. Prinsessen og halve kongeriket er visstnok fans og Dagbladet lagde nylig helside om guruen Masaru Emoto. Dette blir spennende! Vi ønsker begge alternativene lykke til. Etter presentasjoner av kandidatene blir prisen utdelt, deretter følger et lengre intervju med vinneren.

Sinnet er det hjernen gjør...”

VS

1. kandidat: Kannibalismen. – Den primitive sekten har ritualer, etegilder, der det eneste på menyen er menneskekjøtt. VGs utsendte ble sjokkert vitne til et av disse barbariske ritualene. Hentet fra saken ”´Bestefar blir brunsj” Aghori asketer er monister1 og tilhengere av den hinduistiske guden Shiva2. De adhererer til den felles hinduistiske troen på frigjøringen (moksha) fra reinkarnasjonssyklusen (samsara). Denne frigjøringen er for dem erkjennelsen av selvets identifisering med det absolutte. På grunn av denne monistiske doktrine hevder Aghori asketer at alle tilsynelatende motsetninger er identiske, og at den vanlige hindustiske distinksjonen mellom renhet og urenhet fundamentalt sett er illusorisk. Aghori asketer lever på offentlige åpne kremeringsplasser i Varanasi, hinduenes hellige by. 3Der smører de sine nakne kropper inn med asken fra de brente likene, og spiser og drikker fra det samme menneskekranium som de bruker til å tigge penger. De spiser menneskekjøtt fordi sjelen er en substans som finnes iboende i kroppen, og mediterer sittende i lotusstilling på det avspiste liket. Liket symboliserer asketens egen kropp og det kannibalske ritualet symboliserer transcenderingen av hans lavere selv mot det mektige, altomfattende Selvet. Grunnen til at de omfavner disse for oss ”makabre” praksiser er for å bekjenne seg ikke-dualismen4. De transcenderer, helt bevisst, det de anser som sosiale tabuer, for å erkjenne det illusoriske ved alle konvensjonelle kategorier.

VANNPROFETI

2. kandidat: Vannprofeti. – Nå er det viktig at pressen virkelig hører på hva som blir sagt og går i dybden av hva vannprofeten Masaru Emoto står for, sier Ari Benhs far Olav Bjørshol til Dagbladet. Fyll opp et glass med springvann, sett det på kjøkkenbordet og plasser Tivolihøytaleren vendt mot glasset. Bla frem french touchpionerene Daftpunks andre album Discovery på den tilkoblede ipoden, og trykk play. Ved lyden av den funky houselåta våkner vannet brått opp fra den våte drømmen om sexy modellflaskevann fra Brasil. Det nå bevisste vannet setter seg opp i vannsengen, strekker ut sine sine to hydrogenatomer og gjesper irritert før det innser til sin store forskrekkelse at aggressiv lyd angriper fra alle kanter. Gjennom de store glassvinduene på dets foreløpige bopel – Hotell IKEA-glasset – kan vannet så vidt skue konturene av trekabinettet med integrert radiomottaker og høyttaler, som skyter kraftige salver med dødelige lydbølgeprosjektiler av samples, loops og trommemaskiner. Sørgelig nok vibrerer vannet umiddelbart sammen i en usymmetrisk masse av ikke-

lenger-vakker-krystallignende energiløs form. Et helt døgn blir det stygge og skitne vannet liggende i denne tilbakestående ikkefruktbare formen på hotellrommet sitt, mens det dagdrømmer om bedre tider i en isbre i Jotunheimen. Den klaustrofobiske følelsen av å være et bevisst vesen som aldri kan kommunisere med sine vannkompiser er nå ekstra tyngende, og vannet blir derfor oppstemt når det ser en stor hvit A4-kvadrat åpenbare seg utenfor glassveggen. På tross av den kraftig reduserte intelligensen etter det ondskapsfulle housemusikkangrepet, klarer det norske vannet å huske japanskkurset fra H2O University og forstå det elegante symbolet på kvadratet som KJÆRLIGHET. Når alle konnotasjonene av dette vakre ordet kognitivt har blitt absorbert av vannet, vibrerer det til det antar en perfekt kompleks krystallform som ligner veldig på en unik symmetrisk snøkrystall sett under mikroskop. Vannet innholder nå utenomjordiske egenskaper, blir hellet over i en finere femstjernes plastflaske og solgt på internett til den nette sum av $35.

1. Monismen er det filosofiske eller metafysiske standpunkt at alle verdens prosesser og fenomener tilbakeføres til ett grunnprinsipp. Den monistiske lære innen Ahgori anser det guddommelige som immanent i alle aspekter av virkeligheten. 2. Shiva er en av de høyeste guddommene i hinduismen. Han er den som ødelegger alt ondt, som forstyrrer skaperverkets orden, og som legger grunnlaget for at et nytt univers kan bli skapt. Han avbildes ofte med fire armer sittende i en yoga-stilling. Shiva liker å beruse seg, og er kjent for å bruke både alkohol, cannabis og opium. 3. Enhver kremeringsplass er et hellig sted for en Aghori asket. 4. Dualismen står for det synspunkt at kroppen og sjelen er to fundamentalt forskjellige substanser som eksisterer hver for seg. 10/2010

23

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG Oslo november 2010 - natur  

SETESDØLENE ZOLA JESUS XIU XIU HARMONY KORINE +++ NORDMENNS PERVERSE NATUR DAVID LYNCH - MENNESKET & METODEN & MØTER WWW.NATTOGDAG.N...

NATT&DAG Oslo november 2010 - natur  

SETESDØLENE ZOLA JESUS XIU XIU HARMONY KORINE +++ NORDMENNS PERVERSE NATUR DAVID LYNCH - MENNESKET & METODEN & MØTER WWW.NATTOGDAG.N...

Profile for nattogdag