Page 18

Studiestart i januar 2011

MOTEKONSULENT Ønsker du å jobbe med mote, trender og styling? Imageakademiet ved Make Up Artistskolen i Oslo har gjennom de siste 20 årene vært en ledende skole for utdanning innen menneskers fremtoning. Vi tilbyr nå studiet Motekonsulent - en praktisk, kreativ og yrkesrettet utdanning i motefaget. Studiet er godkjent for Statens lånekasse og skolen har rullerende opptak.

Studiet består av fagene: 1. Farger og stil innen mote 2. Produktlære og designprosess 3. Motehistorie og trendlære 4. Visuell presentasjon 5. Økonomi, salg og markedsfør. 6. Juridiske emner. Studiet kan gjennomføres på 1/2 år fulltid eller 1 år deltid (kveld). Neste klasse starter 10.01.11. Hva kan du om mote? Test dine kunnskaper på vår nettside.

w w w.fas h io n ar t.n o

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG Oslo november 2010 - natur  

SETESDØLENE ZOLA JESUS XIU XIU HARMONY KORINE +++ NORDMENNS PERVERSE NATUR DAVID LYNCH - MENNESKET & METODEN & MØTER WWW.NATTOGDAG.N...

NATT&DAG Oslo november 2010 - natur  

SETESDØLENE ZOLA JESUS XIU XIU HARMONY KORINE +++ NORDMENNS PERVERSE NATUR DAVID LYNCH - MENNESKET & METODEN & MØTER WWW.NATTOGDAG.N...

Profile for nattogdag