Page 55

SCENEKUNST

Hjørdis Potter og Rita Malfoy fant endelig tonen.

I «Ling avsløres tid er sp møter v

Fruenes herre TEKST JULIE ØSTENGEN FOTO ALEXANDER WORREN

Men hva er egentlig tanken bak det å sette damer til å spille pubertale smågutter? Ine Jansen, som spiller Ralph, tror det kan tilføre forestillingen noe annet enn hvis menn hadde Beelzebub betyr Fluenes herre, og er et av spilt de samme rollene. djevelens mange kallenavn. Romanen Fluenes – Menn har sin mannlighet. Vi er nødt til herre, skrevet av nobelprisvinneren William å finne den – og begrunne den. Og da kan det Golding, handler om mennesker som havner i hende vi trekker frem andre aspekter ved en en så ekstrem situasjon at de gradvis avsivilikarakter enn det en mann ville gjort. seres, brutaliseres og dreneres for empati. Hun synes det er fascinerende å spille en Dette er historien om en gjeng veloppdratte karakter av motsatt kjønn. skolegutter som blir sendt vekk av sine – Vent litt, nå må jeg tenke meg om, jeg foreldre på grunn av en nært forestående kaspilte jo så mye rart på Teaterskolen… nei, tastrofe. Men flyet havarerer, og tenåringsgutdet er faktisk første gangen jeg spiller en tene er de eneste overlevende. De strander på gutt. Det er sjelden vi får sånne utfordringer. en øde øy. Der velger de seg en leder, Ralph, Vanligvis spiller jeg roller som står mye nærog legger en slagplan: De tenner et bål som mere meg selv. Du er nødt til å gjøre et helt de må holde liv i til enhver tid. Røyken fra impure company/hooman sharifi annet karakterarbeid når du skal spille gutt. bålet kan være deres redning – hvis forbipasDu må jobbe med kroppen på en helt annen serende båter oppdager den. måte – og stemmen. – Hvis monsteret er der oppe, kan vi lage Tone Mostraum spiller Piggy, stykkets bål her nede, sier Ine Jansen. brillenerd og mobbeoffer. Hun spiller Ralph, den demokratisk valgte – Det er klart at det å spille det motsatte lederen. Så stopper det opp. Hun ser bort kjønn gir ekstra utfordringer. Og ikke nok på suffløren, som kjapt leser opp fortsettelmed det: Det er et stort alderssprang mellom sen av Jansens replikk. Det er ennå tre uker Piggy og meg. Og på toppen av det hele til premiere. På den nakne prøvescenen på befinner vi oss på en øde øy, sier hun. Nationaltheatret er den eneste antydningen til Mostraum synes det er interessant å scenografi en sølvgrå aluminiumstrapp i det tilnærme seg rollen som mobbeoffer på en ny venstre hjørnet. Den leder opp til en annen måte. del av øya, hvor ukjente farer truer. Midt på – Som jente får man ofte veldig emoscenegulvet sitter ensemblet. Denne gang er sjonelle roller. Og jentene er ofte ofre. Men det damer fra noen-og-tjue til noen-og-førti nå er jeg nødt til å spille offer på en annen som gestalter rollene som pubertale smågutmåte. Jeg kan ikke ta til tårene – jeg må finne ter. En av dem leker med en trepinne – studeen annen måte å løse det på. Og det er litt rer den nøye, lener deretter hodet på den, før deilig å slippe å grine, sier hun og trekker på hun pirker borti kompisene sine med den. En smilebåndet. annen har knyttet slipset sitt rundt hodet. – Vi har fulgt noen gutter på Marienlyst – Også kan vi danse, sier Andrea Bræin skole i researchfasen, fortsetter hun. Hovig, som spiller Jack, Ralphs opponent. – Spilt rugby med dem i gymtimene. Og da Jentene stivner. Ser usikkert på Jack. Så er de ganske rå – de går rett i kroppen på på Ralph. Tilbake på Jack igjen. hverandre. – Dere kommer til å danse. Jeg vet at Guttene har også vært innom og sett på dere kommer til å danse, sier Bræin Hovig prøvene på Nationaltheatret. overbevisende. – Da sa de: ”Dere må ikke sitte så tett! Så prøver hun å lokke de andre til å bli Vi sitter aldri så nærme hverandre”, sier med på grisejakt. For det er jo så mye mer Mostraum og imiterer ivrige guttestemmer. spennende med grisejakt enn bare å sitte og – Jeg observerer gutter på 12-13 år med passe på bålet. Dessuten trenger de mat. Og argusøyne for tiden, sier Jansen. de er sultne. Veldig sultne. I bakgrunnen står – De befinner seg på et interessant stadium i Piggy, spilt av Tone Mostraum, med armene livet, hvor de verken er barn eller voksne. Det i kors. Han er en outsider – en overvektig briler en rastløshet i kroppen deres som jeg må lenerd. Piggy forsvarer Ralph, men blir fort streve hardt for å gjenskape. satt på plass av Jack: Selv om Fluenes herre omhandler en gut– Hold kjeft, din feiting! tegjeng på 12-13 år, understreker Jansen at Demokratiet er i ferd med å rakne. Når forestillingen passer like bra for en 14-åring som helst kan det bryte ut full krig. Det hele som spiller fotball som for en 50-årig finanser en absurd blanding av Hjemme alene, mann. Apokalypse nå! og Robinson. Så avslutter re– Stykket sier noe om samfunnet vi alle gissør Marit Moum Aune prøven. Berømmer lever i. Hva er det som egentlig er rett og ensemblet for dagens innsats. galt? Hvordan oppstår ondskap? Må man ha – Du skal være glad vi ikke er gutter, for regler for å kunne leve i frihet? Fluenes herre da hadde vi vært mye verre å ha med å gjøre, handler om hva vi trenger for å opprettholde flirer Mari Maurstad. et demokratisk samfunn. Og det er jo interes– Vet du, i dag, før jeg skulle på prøve, sant for flere enn gutter på tolv år. tenkte jeg: Jeg må kanskje ta på meg litt maskara. Jeg har aldri pynta meg så lite på Fluenes Herre har premiere på Nationaltheatret øving som nå – jeg har jo ingen å pynte meg 6. mars. tør spille fri fremfor tvungen. for! repliserer Moum Aune.

«lingering of an earlier event»

”Vi har spilt rugby med dem i gymtimene. De går rett i kroppen på hverandre.”

impure company/hooman sharifi

«lingering of an earlier event»

Tor Fre Lør Søn

11. mars 12. mars 13. mars 14. mars

20:00 20:00 20:00 20:00

Billlettbestilling/info 23 70 94 00 og www.dansenshus.com

MARSTRAND volum II

Nature Theater Of Oklahoma (US)| Manah Depauw & Bernard van Eeghem (BE)| Heine Avdal & Yukiko Shinozaki (NO/JP) | Volumen Express (NO/DE/AR) | Next Life | petter alexander goldstine (NO/US)|Erlend Hammer/Lasse Marhaug/Robin Fox (NO/AU)| Julian Apostata Blaue & Liv Kristin Holmberg| Mette Edvardsen|Det Norske Gamelanorkester|

AKKURAT PASSE SMAL

SCENEKUNSTFESTIVAL i oslo www.blackbox.no 9/2010

11 12 13 14

Billlettb og www

I «Lingering of an earlier event» avsløres et imaginært land, der tid er spesielt viktig. I dette landet møter vi 5 dansere.

17.-21. mars

I mars slippes menneskets indre demoner løs på Nationaltheatret – med forestillingen Fluenes herre. Alle rollene spilles av kvinner.

Tor Fre Lør Søn

55

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG Oslo mars 2010 - jentenummer  

NATT&DAG Oslo mars 2010 - jentenummer

NATT&DAG Oslo mars 2010 - jentenummer  

NATT&DAG Oslo mars 2010 - jentenummer

Profile for nattogdag