Page 25

Ermedmenneske du et medmenneske Er du et med omtanke for andre? med omtanke for andre?

Har du – 4overs timeri uka? til overs i uka? Har du i tillegg 2 –i tillegg 4 timer2 til

FORUS, Kirkens bymisjons senter unge og FORUS, Kirkens bymisjons senter for barn, ungefor ogbarn,for FORUS, bymisjons senter for barn, unge og Er du Kirkens et medmenneske med omtanke andre? familier trenger frivillige til tiltakene Home-Start familier trenger trenger frivillige frivillige til til tiltakene tiltakene Home-Start Home-Start familier

familiekontakten og Fuge. •familiekontakten familiekontakten og Fuge. Fuge. Har du i tillegg 2 - 4 timer til overs i uka? og FORUS, Kirkens bymisjons senter for barn, unge og familier Forberedelseskurs starter Forberedelseskurs starter 17. familiekontakten mars. 17. mars. trenger frivillige til tiltakene Home-Start og Fuge.

Kurset går over 8 ganger på ettermiddagen. Kurset går går over over ganger på ettermiddagen. ettermiddagen. Kurset 88 ganger på Tiltakene gir hjelp og støtte tilperiode. familier i en periode. Tiltakene gir hjelp hjelp og og støtte støttestarter til familier familier en periode. gir til ii en •Tiltakene Forberedelseskurs 17. mars. Det kan være barnsom ellertrenger voksneen som trenger en støttespilDet kangår være barn eller voksne som trenger en støttespilDet kan være barn eller voksne støttespilKurset over 8 ganger på ettermiddagen. Tiltakene gir hjelp og ler eller mer praktisk hjelp i hverdagen. ler ellertilmer mer praktisk hjelp iiDet hverdagen. støtte familier i en periode. kan være barn eller voksne som ler eller praktisk hjelp hverdagen.

trenger en støttespiller eller mereller praktisk hjelp lyst tili hverdagen. å være med? NysgjerrigNysgjerrig eller lyst til å være med? Ta kontakt med Jarle, Bjørg eller Camilla Ta kontakt medeller Jarle, lyst Bjørgtil eller Camilla for en prat, for en prat, •Nysgjerrig å være med?

påJarle, tlf-488 924 --920 19 892 86 396 påTatlf 488 91 92091 19 934 396-på934 kontakt med924 Bjørg eller892 Camilla for86 en prat, tlf Mail: forus@skbo.no 488 91forus@skbo.no 924 - 920 19 892 - 934 86 396 - Mail: forus@skbo.no, Mail: les mer på www.bymisjon.no/forus eller les påeller www.bymisjon.no/forus. eller lesmer mer på www.bymisjon.no/forus

Er du et medmenneske med omtanke for andre?

HØSTUTSTILLINGEN 2010 Søknadsfrist: 6. april - www.hostutstillingen.no

STATENS

123

KUNSTUTSTILLING

Har du i tillegg 2 – 4 timer til overs i uka? FORUS, Kirkens bymisjons senter for barn, unge og familier trenger frivillige til tiltakene Home-Start familiekontakten og Fuge.

KJØP VALUTA FØR DU DRAR

Forberedelseskurs starter 17. mars.

Kurset går over 8 ganger på ettermiddagen. Tiltakene gir hjelp og støtte til familier i en periode. Det kan være barn eller voksne som trenger en støttespiller eller mer praktisk hjelp i hverdagen.

Ingen gebyrer • Gunstige kurser • Gode valutaråd Nysgjerrig eller lyst til å være med?

www.forex.no

Designcontainer.no

Ta kontakt med Jarle, Bjørg eller Camilla for en prat, på tlf 488 91 924 - 920 19 892 - 934 86 396 Mail: forus@skbo.no eller les mer på www.bymisjon.no/forus

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG Oslo mars 2010 - jentenummer  

NATT&DAG Oslo mars 2010 - jentenummer

NATT&DAG Oslo mars 2010 - jentenummer  

NATT&DAG Oslo mars 2010 - jentenummer

Profile for nattogdag