Page 6

OSLO/ DESEMBER Sjefredaktør ANDREAS TYLDEN tylden@nattogdag.no Redaktør Oslo CHRISTIAN FORSBERG forsberg@nattogdag.no Redaktør Bergen EIRIK KYDLAND kydland@nattogdag.no Redaksjonsjef ODA FAREMO LINDHOLM lindholm@nattogdag.no Art Direction LOUD AND CLEAR www.loudandclear.no Coverfoto STEPHEN BUTKUS STEFFEN OFTEDAL

INNHOLD Daglig leder CHRISTIAN RASMUSSEN

34

Salgsjef ESPEN DULSRUD Markedsavdeling BJØRN AUNE KATJA BRÖMS ANDERS B. HANSEN DAVID LINDGÅRDE TORGEIR TELLE JOHNNY JENSEN salg@innovationmedia.no Økonomi NETLEDGER Utgiver INNOVATION MEDIA AS Trykk SCHIBSTED TRYKK AS

Skribenter KYRRE BJØRKÅS GAUTE BROCHMANN ANDREAS FALKENBERG CHRISTIAN FORSBERG JAN-OLAV GLETTE CECILIE TYRI HOLT SILJA ESPOLIN JOHNSON MAGNAR KVALVIK EIRIK KYDLAND NILS LAUSUND LARS KRISTIAN MIDTSJØ MARIA MOSENG JØRGEN NORDENG HÅVARD NYHUS GLENN OLSEN MATHIAS RØDAHL ANDREAS TYLDEN FANNY VAAGER JULIE ØSTENGEN

Lesertall 132.000 PR. MÅNED

Fotografer DAVID ALLEMAND GURO BEITOHAUGEN STEPHEN BUTKUS RUT HELEN GJÆVERT JØRGEN GOMNÆS ANTON SOGGIU ANDREAS TYLDEN

Postboks 646 N-5807 Bergen

18

REDAKSJONEN TAR IKKE ANSVAR FOR UBESTILT MATERIELL Natt&Dag Oslo Nedre Slottsgate 25 N-0157 Oslo Postboks 266 Sentrum N-0103 Oslo Telefon: 22 41 94 41 Telefaks: 92 17 52 42 Natt&Dag Bergen Strandgaten 6 N-5013 Bergen

WWW.NATTOGDAG.NO redaksjonen@nattogdag.no

TIDENS ÅND .................................................................................................................................................... SHOPPINGHYSTERI ......................................................................................................................................... 48 104 TIMER I LONDON ................................................................................................................................ MADE IN OSLO ................................................................................................................................................. MOTESERIE: ALL TOMORROW’S PARTIES ..................................................................................................... MOTE ................................................................................................................................................................ UTELIVSENQUETE: HVA ER DET DYRESTE DU HAR KJØPT NOEN GANG? .................................................. KUNST .............................................................................................................................................................. SCENEKUNST: MORD PÅ MENYEN ................................................................................................................. KONSERT ......................................................................................................................................................... KLUBB .............................................................................................................................................................. MUSIKK: JAGA JAZZIST, LINDSTRØM & CHRISTABELLE, RIHANNA ............................................................ FILM: TIL HUTTETUENES LAND, PARANORMAL ACTIVITY, LUFTSLOTTET SOM SPRENGTES .................. FILM: KRISTOFFER BORGLI ............................................................................................................................ MØTER ARILD RØNSEN ...................................................................................................................................

10 16 18 26 34 46 49 52 54 56 60 63 70 77 78

77

Illustrasjon DORTHE SMEBY SYNNE MOEN TØFTEN ANDREAS TYLDEN

DETTE HØRTE VI PÅ

63

www.bislet.no - Telefon: 22 60 00 00

LEI EKSTRA PLASS FRA 299,- PR. MND!

810 12345

www.cityselfstorage.no

et selskap i Selvaag Gruppen

6

10/2009

16

Profile for NATT&DAG

Natt&Dag Oslo desember 2009 - shopping  

Natt&Dag Oslo desember 2009 - shopping

Natt&Dag Oslo desember 2009 - shopping  

Natt&Dag Oslo desember 2009 - shopping

Profile for nattogdag