Page 1

10 วิธีท�ำขนมไทย


สูตรขนมหวานไทย : ขนมข้าวต้มมัด

สารบัญ

ม ส ผ น ว ่ ส + ง ุ ร ป ง อ ่ ื ร เค

เรื่อง

หน้า

ขนมข้าวต้มมัด

3

ขนมกล้วย

4

หม้อแกง

5

ข้าวเหนียวด�ำ

6

ขนมเทียน

7

ขนมน�้ำดอกไม้

8

ขนมส�ำปันนี

9

* ข้าวเหนียวเขี้ยวงูใหม่ 800 กรัม * กล้วยน�้ำว้าสุก 8-10 ผล * ถั่วด�ำ 100 กรัม (แช่น�้ำทิ้งไว้ค้างคืน) * มะพร้าวขูด 300 กรัม * น�้ำตาลทราย 100 กรัม * เกลือป่น 1 ช้อนชา * น�้ำดอกไม้สด 3 ถ้วย * ใบตองส�ำหรับห่อ

วิธีท�ำขนมไทยทีละขั้นตอ

1. ล้างข้าวเหนียวให้สะอาด ใส่ตะแกรงพักไว้ 2. น�ำถั่วด�ำที่แช่น�้ำไว้ ไปนึ่งพอสุก พักไว้ 3. น�ำมะพร้าวขูดไปผสมกับน�้ำดอกไม้ คั้นกะทิสดให้ได้ 3 ถ้วย 4. ตั้งกะทิในกระทะบนไฟร้อนปานกลาง รอจนเดือดจึงใส่เกลือ น�้ำตาลทราย และข้าว เหนียวที่ล้างแล้วใส่ตะแกรงพักไว้ ลดไฟลง ผัดจนส่วนผสมเข้ากัน โดยผัดนานประมาณ 15 นาทีจนเริ่มแห้ง จากนันจึงปิดไฟ พักไว้ให้เย็น 5. ปอกกล้วยและฝานเป็นชิ้น 3 ส่วน เตรียมใบตองให้ได้ หน้ากว้างประมาณ 3 นิ้ว ท�ำความสะอาดทั้งสองด้าน จากนั้น จึงใส่ข้าวเหนียวที่ผัดไว้ (ขั้นตอนที่ 4) ใส่กล้วยตรง กลาง และใส่ข้าวเหนียวปิดหน้า จากนั้นโรยด้วยถั่วด�ำนึ่งสุก ห่อให้แน่นและมัดด้วยตอก 6. น�ำข้าวต้มมัดเรียงใส่ลังนึ่ง นึ่งด้วยไฟแรงประมาณ 20 นาที จนสุก ปิดไฟยกลง 7. จัดใส่จาน เสริฟเป็นของว่างในวันสบายๆ


สูตรขนมหวานไทย : ขนมกล้วย

สูตรขนมหวานไทย : หม้อแกง

ม ส ผ น ว ่ ส + ง ุ ร ป เครื่อง

ม ส ผ น ว ่ ส + ง ุ ร ป ง อ ่ ื ร เค

* กล้วยน�้ำว้า 8-10 ลูก * แป้งข้าวเจ้า 1 ถ้วยตวง * แป้งมัน 1/4 ถ้วยตวง * น�้ำตาล 1 1/4 ถ้วยตวง * เกลือป่น 1/2 ช้่อนชา * หัวกะทิ 1/2 ถ้วยตวง * เนื้อมะพร้าวขูด 2 ถ้วยตว

* ถั่วเขียว 250 กรัม (เผือก, เม็ดบัว, อื่นๆ) * น�้ำเปล่า 4 ถ้วยตวง * หัวกะทิ 1 ถ้วยตวง * น�้ำตาลปี๊บ 250 กรัม * เกลือป่น 1/4 ช้อนชา * ไข่เป็ด 3 ฟอง * หอมแดงซอยละเอียด 3 ลูก * ใบเตย 3 ใบ

วิธีท�ำทีละขั้นตอน

1. น�ำกล้วย, แป้งข้าวเจ้า, แป้งมัน, น�้ำตาล, เกลือ, หัวกะทิ และ เนื้อ มะพร้าวขูด (ประมาณ 3/4 ส่วนของทั้งหมด) ผสมกัน จากนั้นนวดด้วยมือ จนเข้ากันเป็นเนื้อเดียว 2. ตักส่วนผสมในข้อหนึ่งลงในถ้วยหรือแบบที่ต้องการ หรือจะใช้ใบตอง ห่อก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก เสร็จแล้วน�ำเนื้อมะพร้าวขูดที่เหลือโรยหน้า 3. น�ำไปนึ่งประมาณ 30 นาที หรืออาจน�ำไปอบโดยใช้ความร้อนประมาณ 180 องศาเซลเซียส (360 องศาฟาเรนไฮต์) เป็นเวลา 30 นาทีเช่นกัน 4. เมื่อขนมกล้วยสุกแล้ว ให้น�ำออกจากแบบ สามารถเสริฟได้ทั้งขณะร้อน หรือเย็นแล้ว

วิธีท�ำทีละขั้นตอน

1. น�ำหอมแดงไปเจียวในน�้ำมันจนเหลืองและกรอบ (ระวังไหม้ ควรเจียว ด้วยไฟอ่อนๆ ) 2. น�ำถั่วเขียวเลาะเปลือกไปแช่ในน�้ำและน�ำไปนึ่งจนสุก หรือถ้าใช้เผือกก็ ปอกเปลือกและน�ำไปนึ่งจนสุก จากนั้นจึงน�ำเผือกไปยีให้เป็นชิ้นเล็กๆ 3. ในชามขนาดกลาง, ผสมไข่ น�้ำตาลปี๊บและเกลือ แล้วขย�ำโดยใช้ใบเตย ให้เข้ากันดี น�้ำตาลละลายหมด จากนั้นจึงใส่หัวกะทิลงไป ขย�ำต่ออีกจน ส่วนผสมเข้ากันดี แล้วจึงน�ำไปกรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อเอาสิ่งสกปรก


สูตรขนมหวานไทย : ข้าวเหนียวด�ำ

สูตรขนมหวานไทย : ขนมเทียน ม ส ผ น ว ่ ส + ง ุ ร ป ง อ ่ ื เคร

ม ส ผ น ว ่ ส + ง ุ ร ป เครื่อง * ข้าวเหนียวด�ำ 1/2 ถ้วยตวง * เผือกหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า 1/2 ถ้วยตวง * น�้ำเปล่า 3 1/2 ถ้วยตวง * หัวกะทิ 1 ถ้วยตวง * น�้ำตาลทราย 1/4 ถ้วยตวง

วิธีท�ำทีละขั้นตอน 1. น�ำข้าวเหนียวด�ำไปล้างท�ำความสะอาด แล้วจึงใส่หม้อ และใส่น�้ำเปล่าลงไป ต้มทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที คนเป็นระยะๆ จนข้าวเหนียวสุก 2. ระหว่างรอข้าวเหนียวสุก น�ำเผือกมาปอกเปลือกและหั่น เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า แล้วน�ำไปนึ่งจนสุก ทิ้งไว้ให้เย็น

* แป้งข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม * น�้ำตาลโตนด 2 ถ้วยตวง (ส�ำหรับท�ำตัวแป้ง) * น�้ำตาลโตนด 1 1/2 ถ้วยตวง (ส�ำหรับท�ำไส้) * ถั่วเขียวกะเทาะเปลือกนึ่ง 2 ถ้วยตวง * น�้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ * พริกไทย 1 ช้อนชา * น�้ำมัน 3 ช้อนโต๊ะ * มะพร้าวขูด 2 ถ้วยตวง * เกลือป่น 1 1/2 ช้อนชา

วิธีท�ำทีละขั้นตอน 1. เริ่มจากท�ำตัวแป้งก่อนโดย น�ำน�้ำตาลโตนดไปเคี่ยวจนเหนียวแล้วจึงน�ำไปนวดกับแป้ง ข้าวเหนียวจนเข้ากันดี 2. เตรียมท�ำไส้หวาน โดยน�ำน�้ำตาลโตนดเคี่ยวกับมะพร้าวจนแห้งจึงปิดไฟ ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆ ส�ำหรับไส้เค็ม ให้น�ำน�้ำมันใส่กระทะไปตั้งบนไฟร้อนปานกลาง จาก นั้นใส่ถั่วนึ่ง, พริกไทย, เกลือและน�้ำตาลทราย ผัดจนหอมและส่วนผสมเข้ากันทั่วจึงปิดไฟ และทิ้งไว้ให้เย็น 3. ห่อขนมโดยตัดใบตองเป็นแผ่นๆ เช็ดให้สะอาดและทาด้วยน�้ำมันนิดหน่อย ตักแป้ง ใส่แล้วห่อไส้เค็มหรือไส้หวานตามชอบ จากนั้นน�ำแป้งอีก ก้อนวางลงบนไส้ ห่อให้เป็นรูป


สูตรขนมหวานไทย : ขนมน�้ำดอกไม้

สูตรขนมหวานไทย : ขนมส�ำปันนี

ม ส ผ น ว ่ ส + ง ุ ร ป เครื่อง

ม ส ผ น ว ่ ส + ง ุ ร ป ง อ ่ ื ร เค

* แป้งข้าวเจ้า 1 ถ้วยตวง * แป้งเท้ายายม่อม 1 ช้อนโต๊ะ * น�้ำลอยดอกมะลิ 2 1/2 ถ้วยตวง * น�้ำตาลทราย 3/4 ถ้วยตวง * สีผสมอาหาร (ตามความชอบ)

* แป้งมัน 3 1/2 ถ้วยตวง * น�้ำตาลทราย 3 1/2 ถ้วยตวง * มะพร้าวขูด 500 กรัม * น�้ำลอยดอกมะลิ 2 ถ้วยตวง * สีผสมอาหาร * เทียนอบ

วิธีท�ำทีละขั้นตอน 1. ผสมแป้งข้าวเจ้าและแป้งเท้ายายม่อม จากนั้นน�ำไปร่อนและพักทิ้งไว้ 2. น�ำน�้ำลอยดอกมะลิและน�้ำตาลทรายไปตั้งในหม้อบนไฟอ่อนๆ คนจน ผสมกันทั่วและน�้ำตาลละลายดีจึงปิดไฟ ทิ้งไว้ให้เย็น 3. น�ำน�้ำเชื่อมและแป้งผสมกันทีละน้อย คนจนส่วนผสมเข้ากันดี จึงใส่สี ผสมอาหารลงไป ควรผสมให้เป็นสีโทนอ่อนจะน่าร้บประทานมากกว่าสีเข้ม 4. น�ำแบบพิมพ์ที่ต้องการไปนึ่งให้ร้อนประมาณ 10 นาที จากนั้นจึงหยอดน�้ำ แป้งลงในแบบพิมพ์ที่ต้องการ แล้วน�ำไปนึ่งประมาณ 15 นาทีจนสุก ทิ้งไว้ให้เย็น แคะออกจากแบบ จัดใส่จานเสริฟ

วิธีท�ำทีละขั้นตอน 1. น�ำน�้ำลอยดอกมะลิไปผสมกับมะพร้าวขูด คั้นเป็นน�้ำกะทิออกมา จากนั้นใส น�้ำตาลทรายลงไป แล้วน�ำไปตั้งบนไฟอ่อนๆเคี่ยวจนงวดเป็นยางมะตูมปิดไฟและทิ้ง ไว้ให้เย็น 2. น�ำแป้งมันไปคั่วบนกระทะให้สุก เสร็จแล้วปิดไฟ ทิ้งไว้ให้เย็น 3. ผสมแป้งที่คั่วแล้ว (ขั้นตอนที่สอง) กับน�้ำกะทิเชื่อม (ขั้นตอนที่ 1) และสีผสม อาหารคนจนส่วนผสมละลายทั่วและเข้ากันดีจึงน�ำไปอัดใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้อบ ด้วยเทียน 4. จัดใส่จานเสริฟ รับประทานได้ทันที


ยทไมนขำท�ธีวิ 01

ขนมไทย  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you