Page 1

KAUNO KRAŠTO RADIOLOGŲ DRAUGIJOS ATASKAITA 2009 - 2012

A.BASEVIČIUS


KKRD VALDYBA (perrinkta 2009-09-09)  

   

PIRMININKAS – A.Basevičius PAVADUOTOJOS - E.Jonaitienė - E.Monastyreckienė IŽDININKĖ – S.Ryškienė MOKSLINĖ SEKRETORĖ – S.Jakštienė TECHNINIS SEKRETORIUS – E.Keleras REVIZORĖ – E.Bieliūnienė


KKRD NARIAI – LRA VALDYBOS IR TARYBOS NARIAI (8)

VALDYBA - A.Basevičius (vice prezidentas) TARYBA - I.Kulakienė (LBMD prezidentė) - A.Basevičius (KKRD pirmininkas) - E.Jonaitienė (krūtinės ląstos ir krūtų radiologijos sekcijos pirmininkė) - S.Lukoševičius (ryšių su užsieniu ir edukologijos sekcijos pirmininkas ) - R.Gleiznienė (neuroradiologijos sekcijos pirmininkė) - V.Punys (informacinių technologijų ir radiacinės saugos sekcijos pirmininkas) - E.Monastyreckienė (kaulų-raumenų sistemos radiologijos sekcijos pirmininkė) - S.Ryškienė (veido-kaklo srities radiologijos sekcijos pirmininkė)


GARBĖS NARIAI (12)              

A.BĖČIŪTĖ R.BANDZAITIENĖ A.DAMBRAUSKIENĖ J.ČIŽAUSKAS H.GINTAUTAS L.GRADAUSKAS J.KIUDELIS A.MAKSIMAITIENĖ S.MATUKEVIČIENĖ Z.SATKEVIČIUS A.STINSKAITĖ A.SUTKUS E.VAICEKAVIČIUS N.PADVELSKIENĖ


KKRD NARIŲ DARBOVIETĖS                  

Kauno klinikos – 71 Kauno klinikinė ligoninė (II ir R.Kryžius) – 7 Alytaus ligoninė – 5 Kauno Centro poliklinika – 3 Kauno Dainavos poliklinika – 3 Marijampolės ligoninė – 3 Kauno karo ligoninė – 2 Kėdainių ligoninė – 2 Jonavos logoninė – 2 Vilkaviškio ligoninė – 2 Elektrėnų ligoninė – 1 Jurbarko ligoninė – 1 KUL – 1 KTU – 1 Šakių ligoninė – 1 Tauragės ligoninė – 1 Telšių ligoninė – 1 Kauno Šilainių poliklinika – 1


PROFESORIAI (4)    

Prof. Z.Satkevičius Prof. E.Vaicekavičius Prof. S.Lukoševičius Prof. A.Basevičius


MEDICINOS DAKTARAI (24) 

DOCENTAI (7) A.Sutkus R.Bandzaitienė H.Gintautas I.Kulakienė E.Monastyreckienė R.Gleiznienė D.Mitraitė

DAKTARAI (17) L.Dobrovolskienė R.Kaupas G.Kuprionis N.Jurkienė V.Atstupėnaitė I.Gineikienė A.Pranculis K.Žvinienė E.Jonaitienė G.Labanauskaitė - Šliumbienė I.Basevičienė V.Punys L.Butkevičienė V.Stankevičius A.Jankauskas R.Uktveris J.Zaveckienė


MEDICINOS DAKTARO DISERTACIJOS (6) 2009 metai A.Jankauskas “Pacientų turinčių pilną kairiosios Hiso pluošto kojytės blokadą vainikinių arterijų angiografijos DKT informatyvumo ir tyrimo parametrų įvertinimas” (2009-05-21) – vadovas – prof. R.Žaliūnas R.Uktveris “Ultragarsinio tyrimo reikšmė vaikų šlapimo organų infekcijos diagnostikai” (2009-09-21) – vadovas – doc. J.Bojarskas 2010 metai E.Jonaitienė “Krūties vėžio atrankinės mamografinės patikros rezultatų ir pacienčių išgyvenamumo įvertinimas“ (2010-09-27)- Vadovas – prof. E.Juozaitytė, konsultantas – prof. I.Misevičienė 2011 metai V.Atstupėnaitė “Magnetinio rezonanso reikšmė vertinant gimdos kaklelio vėžio išplitimą ir chemospindulinio gydymo efektyvumą“ (2011-08-30) – vadovas – prof. A.Basevičius 2012 metai I.Gineikienė “Sergančiųjų II-III stadijos tiesiosios žarnos vėžiu magnetinio rezonanso tomografijos bei kompiuterinės tomografijos tyrimų palyginamoji vertė (2012-08-21) – vadovas- prof. D.Pavalkis, konsultantas – prof. A.Basevičius J.Zaveckienė “Kompiuterinės tomografijos tūrinė analizė vertinant išplitusio nesmulkių ląstelių plaučių vėžio atsaką į gydymą” (2012-08-30) – vadovas – prof. A.Basevičius


KKRD NARIŲ SKAIČIAUS KAITA    

2009 metai – 128 2010 metai – 125 2011 metai – 130 2012 metai – 121


NAUJI KKRD NARIAI 

2009 metai - 4 (Z.Sakalauskienė, V.Hofertienė, I.Kerpauskienė, E.Šimkevič) 2010 metai - 16 (D.Artmonienė, A.Buškus, R.Baltagalvienė, D.Bartuškaitė, D.Galeckienė, D.Golubickas, A.Ivanauskas, S.Jančys, E.Jemecas, M.Kaminskienė, N.Martynova, L.Padervinskienė, A.Pranculis, A.Rybalčenkienė, M.Stasaitienė, V.Strakšytė) 2011 metai - 8 (A.Martinaitis, A.Monkevič, D.Pauliukevičiūtė, I.Pikūnienė, O.Sinkevičiūtė, L.Strazdauskaitė, S.Vėlyvytė, M.Zikas) 2012 metai - 7 (R.Barišauskienė, R.Bielinskienė, I.Briaukaitė, R.Žadeikaitė, G.Randakevičienė L.Erencas, M.Stražinskas)


POSĖDŽIŲ SKAIČIUS KAUNE 

2009 metai 9 + ataskaitinis rinkiminis LRA suvažiavimas Vilniuje 2010 metai 9 + III-as Baltijos šalių radiologų kongresas Rygoje (Latvija) 2011 metai 9 + išvažiuojamoji konferencija Klaipėdoje 2012 metai 9 + IV-as Baltijos šalių radiologų kongresas Vilniuje + ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas Vilniuje


2009


2010


2011


2012


KKRD VALDYBOS POSĖDŽIAI    

2009 metais – 7 2010 metais – 9 2011 metais – 6 2012 metais - 9


NARYSTĖ UŽSIENIO RADIOLOGŲ DRAUGIJOSE (14/25)  

           

EANM (European Association of Nuclear Medicine) – 4 (G.Kuprionis, I.Kulakienė, N.Jurkienė, S.Vėlyvytė) ESGAR (European Society of Gastroabdominal Radiology) – 9 (A.Basevičius, I.Gineikienė, K.Žvinienė, L.Butkevičienė, E.Bieliūnienė, G.Kavaliauskienė, S.Rutkauskas, I.Zaborienė, V.Strakšytė) ESNR (European Society of Neuroradiology) – 2 (A.Basevičius, G.Randakevičienė) ILAE (International League Against Epilepsy) – 1 (R.Gleiznienė) ESUR (European Society of Urogenital Radiology) – 1 (A.Basevičius) ESC (European Cardiologists Society) – 1 (E.Vaicekavičius) AURE (Association of University Radiologists in Europe) – 1 (A.Basevičius) EFE (European Federation of Endocrinologists) – 1 (G.Kuprionis) ISMRM (International Society in Magnetic Resonance in Medicine) – 1 (A.Basevičius) ESR (European Society of Radiology) – visi LRA nariai RSNA (Radiological Society of North America) – 1 (G.Kavaliauskienė) EASL (European Society of Study of the Liver) – 1 (A.Basevičius) ESTI (European Society of Thoracic Imaging) – 1 (A.Basevičius) ESER (European Society of Emergency Radiology) – 1 (A.Basevičius)


RYŠIAI SU UŽSIENIO MOKSLININKAIS 

PROF. JOVITAS SKUČAS (Ročesteris, JAV) - paskaitos, darbas su rezidentais, doktorantais, straipsniai, mokslinė literatūra, konsultacijos PROF. ARŪNAS GASPARAITIS (Čikaga, JAV) - paskaitos, konsultacijos, labdara, organizacinis darbas DR. AUGUSTINAS ŠAKINIS (Geteborgas, Švedija) - konsultacijos, organizacinis darbas RSNA (Radiologists Society of North America) - žurnalai ROF (Radiology Outreach Foundation) - žurnalai


KKRD NAUJOVĖS 

Nuo 2005 metų – - kasmet 4 - 5 posėdžiai – sertifikuojamos teminės konferencijos - likę posėdžiai – rezidentų mokslinės praktinės konferencijos, įdomių atvejų aptarimai Nuo 2005 metų – per metus, vienam KKRD nariui gali būti apmokamas 1-no tarptautinio stendinio pranešimo paruošimas Rėmėjų paramos KKRD teikimas (tikslinėms išvykoms į konferencijas ir stažuotes, tarptautinių draugijų nario mokesčių mokėjimas ir tt.) nuo 2005 metų


KKRD VEIKLOS PAKEITIMAI NUO 2013 metų (1) 

Pablogėjus posėdžių lankomumui - KKRD (ir LRA) nariams per 3 metus dėl nepateisinamos priežasties nedalyvavus posėdžiuose, net ir mokant nario mokestį, siūlyti šalinti iš KKRD Moksliniam KKRD sekretoriui nuolat protokoluoti KKRD posėdžio medžiagą ir kruopščiai registruoti posėdžių dalyvių sąrašą.


KKRD VEIKLOS PAKEITIMAI NUO 2013 metų (2) 

Neskirti finansinės paramos KKRD nariams: - nesumokėjusiems mokesčio už einamus metus ar ankstesnį perodą/arba - lankius mažiau nei 3 posėdžius pastarųjų 2 metų laikotarpyje/arba - nepateikusiems anksčiau gautų paramų išlaidų pateisinimo/arba - neskaičiusiems nei 1 pranešimo KKRD posėdžiuose per ataskaitinį laikotarpį (3 metus)/arba - neišbuvusiems KKRD nariais nepertraukiamai 3 metus - teikiant prašymą finansinei paramai gauti būtinas KKRD iždininko parašas/tarpininkavimas. Prašymas


KKRD VEIKLOS PAKEITIMAI NUO 2013 metų (3) 

Pirmenybė teikiant finansinę paramą teikiama paruošusiems pranešimą (tezes) ar esantiems konferenciją organizuojančios draugijos nariams Vienam KKRD nariui neskirti daugiau, kaip 3 paramų per metus arba neviršyti 20 tūkst.litų per metus


SIŪLOMAS POSĖDŽIŲ PLANAVIMAS NUO 2013 METŲ 

Organizuoti 3 posėdžius per metus, iš jų – - 1 posėdį organizuoja Kauno klinikos (atsakingi Radiologijos klinikos sektorių/skyrių vadovai) – vasario mėn. - 1 posėdį organizuoja Radiologijos klinikos rezidentai (atsakingi Radiologijos klinikos IV/III metų rezidentų seniūnai) – balandžio mėn. - 1 posėdį organizuoja KKRD regioniniai padaliniai (stsakingi KKRD pirmininko pavaduotojai) – lapkričio mėn.


PIRMININKO FUNKCIJOS     

Atstovavimas KKRD KKRD Valdybos posėdžių organizavimas Rėmėjų KKRD veiklai paieška Ryšiai su kitomis draugijomis Organizaciniai klausimai (konferencijos vietos parinkimas, sertifikatų spausdinimas ir tt.) Kita


I PAVADUOTOJO FUNKCIJOS 

KKRD metinio posėdžio plano rengimas kartu su II pavaduotoju Dalyvavimas klinikos pedagoginėje, SMD ir rezidentų mokslinėje veikloje Pirmininko pavadavimas ir jo funkcijų perėmimas jam nesant


II PAVADUOTOJO FUNKCIJOS 

Ryšių su KKRD padaliniais kitose gydymo įstaigose koordinacija Pirmininko ar I pavaduotojo pavadavimas ir jų funkcijų perėmimas jiems nesant Posėdžių plano kitiems metams pateikimas Radiologijos klinikos skelbimų lentoje bei www.radiologija.lt iki einamųjų metų pabaigos


MOKSLINIO SEKRETORIAUS FUNKCIJOS  

KKRD posėdžių dalyvių registracija Naujų KKRD narių prašymų registracija ir pristatymas KKRD posėdžių metu Posėdžių protokolų rašymas ir saugojimas Techninio sekretoriaus pavadavimas jam nesant


TECHNINIO SEKRETORIAUS FUNKCIJOS 

KKRD posėdžio auditorijos, techninių priemonių, aparatūros ir kt. paruošimas Mokslinio sekretoriaus pavadavimas jam nesant Informacijos apie posėdžius bei priminimų dėl narystės KKRD nariams išsiuntimas e-paštu


IŽDININKO FUNKCIJOS    

Nario mokesčio rinkimas Finansinės KKRD operacijos Finansinė atsiskaitomybė KKRD ir LRA KKRD skolininkų (nesumokėjusių nario mokesčio, neatsiskaičiusių už paramą) sarašo pateikimas metų gale KKRD Valdybai


REVIZORIAUS FUNKCIJOS 

KKRD veiklos ir dokumentacijos auditas 1 kartą per metus Išvados apie auditą pateikimas 1 kartą per metus KKRD valdybai Išvados apie auditą pateikimas 1 kartą per 3 metus KKRD ataskaitinio – rinkiminio posėdžio metu


Nauja KKRD Valdyba (išrinkta 2012 – 11 – 14)  

  

PIRMININKAS – prof. A.Basevičius PAVADUOTOJAI - I - dr. I.Gineikienė - II – gyd. S.Jakštienė IŽDININKAS – gyd. S.Ryškienė MOKSLINIS SEKRETORIUS – gyd. L.Erencas TECHNINIS SEKRETORIUS – gyd. D.Golubickas REVIZORIUS – gyd. L.Krajevienė


KKRD Delegatai (40) į LRA ataskaitinį - rinkiminį suvažiavimą                      

1. A.Basevičius 2. S.Lukoševičius 3. E.Monastyreckienė 4. V.Punys 5. R.Gleiznienė 6. E.Jonaitienė 7. S.Rutkauskas 8. V.Atstupėnaitė 9. D.Pauliukevičiūtė 10. R.Baltagalvienė 11. R.Bielinskienė 12. .Kaminskienė 13. I.Kulakienė 14. L.Butkevičienė 15. I.Gineikienė 16. V.Hofertienė 17. S.Jakštienė 18. A.Jankauskas 19. R.Barišauskienė 20. N.Jurkienė 21. I.Pikūnienė 22. I.Briaukaitė

      

2012-12-11

          

23. Ed.Keleras 24. L.Krajevienė 25. A.Krimelis 26. G.Kuprionis 27. R.Lukšienė 28. L.Dobrovolskienė 29. M.Stasaitienė 30. D.Mitraitė 31. A.Vanckavičienė 32. S.Vėlyvytė 33. S.Ryškienė 34. R.Žadeikaitė 35. M.Šalašidi 36. A.Venclauskienė 37. K.Žvinienė 38. J.Zaveckienė 39. D.Golubickas 40. V.Kacevičienė


LRA Valdybai (problemos reikalaujančios bendro sprendimo)         

 

Tyrimų atliktų kitose ASPĮ aprašymai Radiologų skaičius Lietuvoje (trūkumas ar perteklius) Radiologų pasiskirstymas pagal amžių Jaunų specialistų (po rezidentūros) įdarbinimo klausimai Rezidentūros programų suvienodinimas, bazių parinkimas Europos radiologo diplomo klausimas Gydytojo radiologo normos atnaujinimas Teleradiologijos paslaugos Centralizuotas įrangos (iki 0,5 mln) pirkimas per SAM (Radiologinės pagalbos optimizavimo komisijos funkcijų klausimas) Radiologiniai tyrimai įvairių specialistų normose 5% KKRD paramos (gautos tiesiogiai) pervedimas į LRA


AČIŪ UŽ DĖMESĮ

2012 kauno kra to  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you