Page 1


Photograph

การถ่ายภาพ เกิดขึเนได้จากความชอบของแต่ละคน

“ภาพถ่าย” ทุกภาพที่ออกมาสามารถอารมณ์ของผู้ถ่ายได้

ภาพจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์เช่นเดียวกัน

ดังนั้นใครก็ตามที่ชอบถ่ายภาพ ควรรู้จักปรับอารมณ์

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณถ่ายภาพออกมาได้ดี

และยังทำ�ให้คุณมีจิตใจที่เบิกบานอีกด้วย.

ถ่ายภาพอย่างไรให้ดูดี อับดับแรกควรทำ�ความรู้จักกับกล้อง ศึกษาหาข้อมูล จากนั้นจึงเริ่ง ถ่ายภาพ สำ�หรับบางคนที่มีพรสวรรค์นั้น ง่ายมากเลยทีเดียวกับการถ่าย ภาพ


ลือกวัตถุก็สำ�คัญหาก วัตถุ มีความสวยสด เด่นชัด ก็จะทำ�ให้ ภาพที่ถ่ายนั้นออกมาสวยได้อย่าง ง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรม ต่างๆเลย

การถ่ายภาพถือเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่ง

ซึ่งทำ�ให้อาการเครียดหรือทุกข์ใจนั้น บรรเทา ลงได้อย่างไม่น่าเชื่อ เพราะการที่ได้ชื่นชมของที่ สวยงามนั่น ถือเป็นการผ่อน คลายอยู่ แล้ว เพียงแต่ ว่าเรา พยายามหา สิ่งที่เรา ชอบและเก็บ มันไว้ให้อยู่ กับเราไปนาน เท่านั้นเอง


“ทำ�ดี คิดดี พูดดี ทุกสิ่งทุกอย่าง ย่อมดีตามไปด้วย จิตใจผ่องใส ร่าเริงเบิกบาน เพื่อนฝูงมักอยากอยู่ใกล้ มีคนรักคนเอาใจ มีแต่สุขไร้ทุกข์เทอญ. เจริญในธรรม.


ค ติ เ ตื อ น ใ จ

“อย่ากลัวความฝันของคุณ มันง่าย กว่าที่คิด” การแก้แค้นไม่ทำ�ให้เรารู้สึกดีขึ้น เหมือนกับดื่มน้ำ�ทะเลเวลาหิวน้ำ�น่ะ แหละ

คนอ่อนแอเท่านั้นที่ให้อภัยใคร ไม่เป็น การให้อภัยเป็นคุณสมบัติ ของผู้เข้มแข็ง ในโลกนี้ไม่มีคนแปลก หน้าสำ�หรับเรา มีแต่เพื่อนที่ เรายังไม่ได้พบเท่านั้น


สำเร็จ  
สำเร็จ  

งานคอม

Advertisement