Page 1

T.C Yenişehir Kaymakamlığı Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Müdürlüğü (967951)

Sayı:232/ Konu: Öğretmenler Kurulu toplantısı gündemi hk.

10.09.2011

Hacı Sabancı Anadolu Lisesi 2011/2012 eğitim öğretim yılı sene başı öğretmenler kurulu toplantı gündem maddeleri aşağıya çıkarılmış olup, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilen yerde gündem maddeleri ile ilgili tüm bilgi ve belgelerle birlikte hazır bulunmanızı ve gereğini bilgilerinize rica ederim. Hasan Arif BOLAT Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Müdürü 2011–2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SENEBAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI YERİ TOPLANTI SAATİ TOPLANTI BİTİŞ SAATİ

:10/09/2011 : ÖĞRETMENLER ODASI :09:00 :1230 GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış, yoklama ve kurul kâtipliği yapmak üzere 2 öğretmen üye seçimi. Yeni eğitim öğretim yılının başarılı ve güzel geçmesini dilerken sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2. Türk Milli Eğitiminin Genel amaçlarının Temel eğitim kanunun giriş bölümünün okunarak Anayasa, 657 sayılı kanunların öğretmenleri ilgilendiren maddelerinin okunup açıklanması 3. Son denetim raporunun okunması, aksaklıkların giderilmesi yollarının belirlenmesi, 4. Bir önceki yılın, eğitim- öğretim ve yönetim çalışmalarının genel bir değerlendirilmesi a) Yönetim çalışmaları 2010-2011 eğitim ve öğretim yılı okulumuzun Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT askerliğini yedek subay yapan erkek öğretmenimiz adını yazdırsın ders programını ona göre yapalım dedi. Müdür Yardımcısı Ali YALÇIN ise her şeyin normal olduğunu ve faydalı geçtiğini dile getirdi. b) Öğrenci başarı durumunun değerlendirilmesi (öğretim) Geçen eğitim yılının ikinci dönem sonu itibarı ile …. öğrencimiz takdir, …. öğrencimiz teşekkür olmak üzere toplamda ….. öğrencimiz ödüllendirilmiştir. Ayrıca …. öğrenci iftihar listesine girmiş olup, ….. öğrencimize de onur belgesi verilmiştir. Mezun olması gereken 92 öğrenciden 92’ si mezun olmuştur. Üniversite sınavına giren 91 öğrenciden de toplam 44 öğrencimiz bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmişlerdir. İlk mezunlarımızın üniversiteye yerleştirme oranının %50 lere ulaşmış olması okulumuz adına çok sevindirici bir gelişme olmuştur. Bu başarıda emeği geçen tüm yönetici ve öğretmen arkadaşlara teşekkür ediyorum. c) Eğitim faaliyetleri (Disiplin, sosyal etkinlikler, rehber ve psikolojik çalışmaları, kültürel ve sportif etkinlikler ) sosyal kültürel ve sportif etkinlikler olarak;beden eğitimi öğretmeni Hakan CANBOLAT; futbol, futsal, basketbol, badminton, yüzme ve tenis gibi branşlarda okul takımlarımız ve ferdi olarak katılan öğrencilerimiz katıldıkları yarışmalarda kurumumuzu başarıyla temsil etmişlerdir. Toplam 8 takım ve 154 öğrenciyi okul takımlarına alarak özgüvenleri geliştirilmiştir dedi. Tiyatro kulübümüz her yıl olduğu gibi bu yılda sahnelemesi oldukça zor olan bir oyunu öğrenci velilerimize, ayrıca da büyük şehir belediyesinin düzenlediği yıldızların altında tiyatro şenliğine de katılarak hem okulumuzun tanıtımına hem de öğrencilerimizin kişisel sosyal gelişmelerine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Tarih öğretmenimiz Fikret YILDIRIM bu kadar kalabalık öğrenci grubuyla çalışmamız çok zor oldu ama çıkan ürün çok anlamlıydı. Bu çalışmayla çoğu öğrencilerimize özgüven tazelediğini söyleyebilirim. Müzik öğretmenimiz Muhterem KİBARKAYA yapılan çalışmalar sonucu Hacı Sabancı Anadolu Lisesi müzik grubu oluşturulmuş


toplamda 4 kez müzik dinletisi vermişlerdir. Disiplin raporu okul müdür baş yardımcısı Mevlüt KALAK tarafından açıklanıp ara sınıflarımızda disipline intikal eden öğrencilerimize herhangi bir ceza verilmediğini ama bunun sakıncaları olduğunu bu yıl bu konuda işi daha sağlam tutmamız gerektiğini gereken cezaların verileceğini belirtti. Herhangi bir ceza olmadığı için öğrencilerin affı konusunda görüşmeye gerek olmadığı belirtilmiştir. Rehberlik çalışmaları konusunda, rehber öğretmenlere söz verilecektir. Psikolojik danışma ve rehber öğretmenimiz Serpil Azazi ASLAN ; Geçen yıl tutarsız bir disiplin anlayışı olduğunu bu yıl daha düzenli, planlı ve tutarlı olması gerektiğini vurguladı. Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT; ‘kurumlar kalıcı yöneticiler geçicidir’ diyerek bu yıl daha sistematik bir şekilde ilerleyeceğiz dedi. Ayrıca disiplin olmadığı yerde başarıdan da bahsedilemez diyerek disiplin sadece ceza vermek değildir her zaman öğrencilerimizi kazanma yoluna gitmeliyiz. Okul müdür başyardımcısı Mevlüt KALAK; Hacı Sabancı Anadolu Lisesinin iyi yolda olduğunu başarılarını giderek arttırdığını söyledi. 5. Yeni Öğretim yılı faaliyetlerinin planlanma ve programlanması, 2011–2012 öğretim yılı okul çalışma plânının açıklanarak, karar altına alınması. Yansıdan gösterilen ve üzerine yorum yapılan çalışma takvimi oy birliğiyle kabul edilmiştir. Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT; Tüm öğretmenlerimizin de bu takvim doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmalarını söyledi. Gerekli yerlerde okundu. A-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 1. Zümre ve Şube öğretmenler kurullarının gündemlerinin ve Okul zümre başkanlarının belirlenmesi (ORTA ÖĞR. KURUMLARI YÖNET.36.MADDE. VE 2.3 FIKRALARI OKUNACAK.sınıf geçme yönetmeliği madde 15. ZÜMRE BAŞKANLARI Türk Dili Edebiyatı zümre başkanı : Pelin AK Matematik dersi : Eyüp YALÇIN Coğrafya : İbrahim KARATOBAK Tarih : Celalettin ŞENER Fizik : Hüseyin ÇAPAN Kimya : Ramazan GÜLER Beden Eğitimi : Gülseren TURHAN İngilizce : Aysel YAŞAR Almanca : Semra GÜNEŞ Biyoloji : Derya ARSLAN Din Kültürü ve Ahlak Bil. : Hamide ULUPINAR Müzik : Muhterem KİBARKAYA Resim : Handan BOZKURT Felsefe : Ertan TOYDEMİR Rehberlikkoordinatörü : Serpil Azazi ASLAN 2. Yıllık planların yapılmasında uyulması gereken kurallar, yıllık planların idareye son teslim tarihlerinin belirlenmesi, Çalışma planından hatırlatılacak.(2104 ve 2488. 2551 sayılı tebliğler dergileri incelenerek, Atatürkçülük konularının yıllık planlara yansıtılması konusunun açıklanması) 3. Okulumuzda açılması düşünülen yetiştirme kursların ve derslerin belirlenmesi Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT; Yetiştirme kursları açmak istediğiniz branş varsa onun kararını alalım dedi. Matematik öğretmeni Yaşar BAL ; Her yıl öğrenciler tarafından bu talepler geliyor ama talep oluyor da gerekli çoğunluk sağlanamayınca iptal ediliyor. Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT; Her yıl gelen talepler doğrultusunda Matematik ve İngilizce kurslarının açılmasına karar verilmiştir. 4. Ölçme ve değerlendirme a) Yazılı Yoklamalar (yazılı tarihlerinin sınıf defterlerine işlenmesi) sınıf geçme yönetmeliğinin 18.maddesi 21.maddesi Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT tarafından okundu. Kimya öğretmeni Ramazan GÜLER; her öğretmenin yazılı sınav tarihlerini belirleyip internet sitesine ve panolara asılmasını öneriyorum’ dedi. Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT; yazılı ve sözlü sınavlarının 7 ekim tarihine kadar bitirilmesi gerektiğini vurguladı.


b) Sözlü Yoklamalar (Öğrenci izleme çizelgesi hazırlanması) 21.maddesi sınıf geçme yönetmeliği Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT tarafından okundu. c) Ödevler, Yıllık ödevlerin dağılışını belirleme Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT ;Şube öğretmenler kurulu ile sınıf öğretmenler kurulu ilgili müdür yardımcısı başkanlığında çalışma planında belirtilen tarihteki toplantısında tutanakla karar altına alacaklardır. En son 16 Kasım 2011 tarihinde ödevler paylaştırılmış ve ilgili müdür yardımcısı arkadaşıma teslim edilmesi gerekiyor dedi (ödev takip forumlarının dağıtılması) d) Karşılaştırmalı (ortak) sınavlar ve Ortak sınav takviminin belirlenmesi (sınıf geçme yönetmeliğinin 20.maddesi Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT tarafından okunarak zümreler ortak sınav tarihlerini hafta bazında tarihleri zümre bazında belirleyip yıllık çalışma planında belirlenmiş olan 7 ekimde müdür yardımcısı Ali YALÇIN’a teslim edilmesi gerektiğini açıkladı. Ortak yapılacak olan sınavlar her ders için bir ortak sınav yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Kimya öğretmeni Kamuran KAPLAN dershanelerin yaptığı sınavlar okulumuzda ders saatlerinde uygulanmasını istemiyorum. Bu bizim için derslerimizin aksamasına neden oluyor dedi. Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT; ‘ Bu konuda da hangi dershane gelirse gelsin okul saatinde sınav yapmaması gerektiğini fakat isteyen dershane ders saati dışında yapması gerektiği ile ilgili karar alalım dedi. Bu görüş oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5. Laboratuar ve kütüphaneden yararlanma için Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT kim kullanacaksa laboratuar ile ilgili kullanım çizelgesi hazırlanması gerektiğini vurguladı. Kimya öğretmenimiz Ramazan GÜLER; Laboratuarımız yeterli havadar olmadığını diğer kimya öğretmenimiz Kamuran KAPLAN ise laboratuarımızda bazı eksik malzemelerimizin olduğunu bunun listesini hazırladığını ve eksik olan malzemelerin ivedilikle giderilmesi gerektiğini bildirdi. Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT ise en kısa zamanda gereken malzemelerin temin edilmesi yoluna gidileceğini söyledi. 6. Okul araç ve gereçlerinden yararlanma konusunda ise Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT okulumuzda tüm malzemelerin öğrenci merkezli düşünülerek herkesin eşit bir şekilde kullandırılması sağlanmalıdır dedi. 7. Yeni eğitim öğretim yılında öğrenci başarısını artırmaya yönelik önerilerin görüşülerek, karar altına alınması Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT ; okulumuzun kadrosunun yeterli olduğunu ve bu yıl daha da etkili ve verimli bir şekilde çalışarak bu çıtayı yükseltebiliriz dedi. Psikolojik danışma ve Rehberlik öğretmeni Serpil Azazi ASLAN ; öğrencilerimizle yakından ilgienerek empati kurarak ve işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor dedi. Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT ; öğrencilerin ve sınıfların seviyelerine uygun davranmamız gerektiğini ve öğrencilerimizi en iyi şekilde yönlendirmemiz öğrencilerimizin ve okulumuzun başarısını artıracaktır. Matematik öğretmeni Yaşar BAL; 19 Mayıs çalışmalarının 2. Dönem öğrencilerin başarılarını ve okuldan soğuttuklarını söyleyebilirim. Felsefe Öğretmeni Halil ÇELİK; her yaklaşık 10 öğrenciye bir öğretmen tayin edelim bir nevi öğrenci koçluğu düşünülebilir dedi. Kimya öğretmeni Kamuran KAPLAN; okulumuza gelen öğrencilerin farklı dersler için ders çalışma yöntemini bilmediğini bizimde her ders için çalışma yönteminin nasıl olması gerektiğini açıkladı. Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT; felsefe öğretmeni Halil ÇELİK öğretmenimizin önerisini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edilmiştir. Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT ; gelecek olan 9. Sınıf öğrencilerine okulun, sınıfın kurallarını açıklamalı ve her ders için çalışma durumlarını ve iletişim kurallarını açıklamalıyız.(Sınavların değerlendirilmesi sonucunda eğitim öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığının belirlenerek sınavlarda sorulan sorulara verilen doğru cevap oranına bakılarak ilgili konu tekrarlarının yapılması.)


B-EĞİTİM FAALİYETLERİ 1. Sosyal etkinlik kulüplerinin okulun yapısına personel sayısına ve çevre imkânlarına göre belirlenmesi KULÜP REHBER ÖĞRETMENLERİ Kültür ve Edebiyat Kulübü : Pelin AK, Ganime CEREN Yayın ve İletişim KulTübü : Arzu KARAKUYU, Ersen YILMAZ Tiyatro Kulübü : Fikret YILDIRIM, Ertan TOYDEMİR Gezi ve İnceleme Kulübü : Ramazan GÜLER, Fikret YILDIRIM, Emel TAŞ, Ganime CEREN, Muhittin ATEŞ, Nuray KUTLU Sivil ve Savunma Kulübü : Eyüp YALÇIN, Hasan BULUNDU Felsefe Kulübü : Halil ÇELİK, Ertan TOYDEMİR Spor Kulübü : Hakan CANBOLAT, Gülseren TURHAN Kütüphanecilik Kulübü : Muazzez OSLU, Cevahir GÜNAL Müzik Kulübü :Muhterem KİBARKAYA Sosyal Yrd. ve Day. Kulübü : Hamide ULUPINAR Bilim Fen ve Tek. Kulübü : Kamuran KAPLAN, Birol SERPİN, Semra GÜNEŞ, Suat AYAN Fotoğrafçılık Kulübü : Handan BOZKURT, Gülseren TURHAN Çevre Kulübü : Dilek GÜNAL, Derya ARSLAN 2. Ders dışı eğitim faaliyet alanlarının ve bunları gerçekleştirecek öğretmenlerin belirlenerek, yıllık çalışma plan, haftalık çalışma saatleri ve raporlarının yazımının görüşülmesi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

EGZERSİZ ÇALIŞMASI YAPACAK ÖĞRETMENLER Tiyatro : Fikret YILDIRIM Spor : Gülseren TURHAN Spor : Hakan CANBOLAT Müzik : Muhterem KİBARKAYA Dergi : Ersen YILMAZ Dergi : Arzu KARAKUYU Resim : Handan BOZKURT

3. Kulüp danışman rehber ve Sosyal etkinlikler kurulu danışman öğretmenlerinin belirlenmesi (T.D.2569,Madde 8) SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU ÖĞRETMENLERİMİZ Ali YALÇIN, Pelin AK, Muhterem KİBARKAYA, Gülseren TURHAN, Hakan CANBOLAT, Dilek GÜNAL 4. Sınıf Rehber Öğretmenlerinin duyurularak, Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun oluşturulması 9 SINIF : Aysel YAŞAR 10. SINIF : İbrahim KARATOBAK 11. SINIF : Eyüp YALÇIN 12 SINIF : Emel TAŞ 5. Okul Nöbet Hizmetleri( Yönetici, Öğretmen, Öğrenci) Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT; Nöbet konusunun önemini vurgulayarak açıklamalarda bulundu. Okul müdür başyardımcısı Mevlüt KALAK; bu yılki nöbet çizelgesini hazırladığını tuttuğu katta öğretmen gelmemişse derse girmesi gerekir dedi. 6. Toplam kalite yönetimi uygulamaları ve (OGYE) projelerin gündeme alınarak kurulun onayına


sunulması. Bu başarılı ekip çalışmasının okulumuzda bundan sonra geliştirilecek projelere esin kaynağı olmasını umuyor ve bekliyorum. OGYE EKİBİ 1. Mevlüt KALAK 2. Mustafa KAPLAN 3. Handan BOZKURT 4. Emel TAŞ 5. Hüseyin ÇAPAN 6. Hakan CANBOLAT 7. Okul Veli ilişkileri ve Veli Toplantılarının yapılış yöntemlerinin belirlenmesi ile ilgili Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT ; Veli öğretmen iletişimi çok önemlidir bu görüşmelerin ayak üstü değil de belirli bir mekanda ve zamanda yapılmasında yarar var. Doğru iletişim son derece önemlidir. 8. Okula geç kalan öğrencilerin, okula alınış kurallarının belirlenmesi ile ilgili de Okul Müdürü Hasan Arif BOLAT ; ilk 5 dk öğretmenlerin inisiyatifiyle alınması sonra 3 defa geç kalan öğrenciler hakkında işlem yapılmasın da oylamaya sunuldu ve bu durum oy birliğiyle kabul edilmiştir.

C-YÖNETİM ÇALIŞMALARI 1. Okulumuzda düzenlenecek olan törenlerde görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi (Açılış Kapanış törenleri ) ilk dersi verecek öğretmenin belirlenmesi, Müzik Öğretmeni Muhterem KİBARKAYA, beden eğitimi Gülseren TURHAN ve Celalettin ŞENER 2. Okulumuzda çıkarılan dergi, gazete ve yıllıkları inceleme komisyonu üyelerinin seçimi. (Bir tanesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak üzere iki üyeöğretmen) HASAN BULUNDU, SEMRA GÜNEŞ, ERSEN YILMAZ, İMRAN ASLAN 3.

Disiplin kuruluna gizli oyla 2 asil 3 yedek üye öğretmen seçimi (Ödül ve Dis.Yön.madde 34 a,b,c,ç bentleri) ASİL ÜYELER Eyüp YALÇIN 19 oy Birol SERPİN 25 oy YEDEK ÜYELER : SEMRA GÜNEŞ KAMURAN KAPLAN HÜSEYİN ERTAN TOYDEMİR

17 oy 8 oy 1 oy

4. Onur Kurulu başkanlığına 1asil 1 yedek üye öğretmen seçimi (Ödül ve Dis. Yön. Madde 31) İMRAN ASLAN asil yedek ise HANDAN BOZKURT 5.

İhale komisyonuna 2 asil 2 yedek üye öğretmen seçimi Asil Üyeler Yedek Üyeler Eyüp YALÇIN FİKRET YILDIRIM HASAN BULUNDU YAŞAR BAL 6. Öğretmen evi yönetim kurulunu seçecek 1 asil 1 yedek temsilci öğretmen seçilmesi Asil SUAT AYAN, Yedek Dilek GÜNAL 7.

Muayene sayım ve kabul komisyonuna 2 asil 2 yedek üye öğretmen seçimi Asiller Hakan CANBOLAT, Hüseyin ÇAPAN Yedek ise MUSTAFA KAPLAN ve MUHİTTİN ATEŞ


8.

Kontenjan belirleme, kayıt- kabul ve nakil komisyonuna 1 asil, 1 yedek öğretmenin ve rehber öğretmenin seçilmesi. EMEL TAŞ asil, yedek ise MUHİTTİN ATEŞ

9.

Kantin denetleme ve fiyat tespit komisyonuna 2 asil 2 yedek üye öğretmen seçimi ASİLLER YEDEKLER HALİL ÇELİK İSMET ÖZTÜRK YAŞAR BAL AYŞE ATEŞ

10. Okul aile birliği yönetim kuruluna 1 asil 1 yedek üye öğretmen ve 1 müdür yardımcısı üye denetleme kuruluna 1 asil 1 yedek üye öğretmen seçimi Asil EMEL TAŞ yedek ise İMRAN ASLAN Md. Yrd. Ali YALÇIN Denetleme kuruluna ise YAŞAR BAL ile İBRAHİM KARATOBAK 11. Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları izleme, istihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma komisyonu seçimi, MUSTAFA KAPLAN, SERPİL AZAZİ ASLAN 12. Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimi için oluşturulacak komisyona 3 öğretmenin seçilmesi MUAZZEZ OSLU, TÜLAY ARIN, HAMİDE ULUPINAR 13. Okul Spor Kulübü yönetim kuruluna 3 öğretmenin seçilmesi GÜLSEREN TURHAN, HAKAN CANBOLAT, MUSTAFA KAPLAN 14. Okul öğrenci meclisinin oluşturulmasında görev alacak komisyon üyelerinin belirlenmesi FİKRET YILDIRIM, SERPİL AZAZİ ASLAN, MUSTAFA KAPLAN, ERTAN TOYDEMİR, RAMAZAN GÜLER 15. Okul özdeğerlendirme komisyonu üyelerimizin seçilmesi MUHTEREN KİBARKAYA, DERYA ARSLAN, CEVAHİR GÜNAL, AYSEL YAŞAR 16. Dilek ve öneriler, kapanış.

sabancı  
sabancı  

sabancı fen lab.

Advertisement