__MAIN_TEXT__

Page 1

IMMigrationS B I L L E D E R


ISBN 978-87-92740-00-7

Nathalie Boss David Ramirez GOMEZ Birgitta Schondorf Nurith Lumer-Klabbers Bettina Winkelmann Sonya Gardner Faranak Sohi Abdul Dube Maria Ehlert Ingun Hansen Barbara Katzin

Art Work

Global


Forord Af museumsdirektør Maiken Hansen, Bymuseet

For snart et år siden blev jeg kontaktet af Bodil Nielsen fra Global Artwork. Hun havde en idé om, at kunst og kulturhistorie kunne gå hånd i hånd. På samme tid arbejdede Bymuseet med udstillingen Af Lyst eller Nød, som handler om migration og migrationens betydning for, at Århus har udviklet sig til landets næststørste by. At forlade sit fædreland for at slå sig ned i et andet land er altid forbundet med stærke følelser, uanset om det er frivilligt eller ej. Hvordan kan man beskrive fornemmelsen af at være fuldstændig fremmed for nogen, der aldrig har prøvet det? Ingen på Bymuseet har personlig erfaring med at forlade alt det, man kender for at drage til et fremmed sted og slå sig ned på ubestemt tid og derfor gav Bodil Nielsens henvendelse os en mulighed for at angribe projektet fra en helt ny vinkel. De kunstnere, som skulle deltage, havde alle på deres egen krop mærket, hvad det vil sige at være på vej og at komme frem til et nyt sted. Et kulturhistorisk museum er kendetegnet ved at bruge genstande som grundlag for at fortælle om tidligere tider eller andre kulturer. Bodils forslag har inspireret os til at udvide begrebet, så vi i fællesskab med hende og kunstnerne har skabt en udstilling, der også i et kunstnerisk sprog undersøger og fremstiller de følelser, der opstår, når meget forskellige værdinormer og kulturer mødes. Tak til Bodil Nielsen, der tog kontakten og dermed gav liv til muligheden og tak til kunstnerne Abdul, Bettina, Birgitta, David, Faranak, Ingun, Maria, Nathalie, Nurith og Sonya, fordi I besluttede jer for at deltage. I bidrager med jeres kunstværker enten som personlige vidnesbyrd eller som visuelle bud på migrationens betydning for Århus´ udvikling. Forhåbentligt er resultatet en tankevækkende oplevelse.


Global Artwork er et netværk for samtidskunstnere med immigrantbaggrund ”Komplekse problemstillinger har brug for at blive håndteret i et sprog, som kan rumme og formidle denne kompleksitet. Det kan kunsten.” Peter Bastian

Interkulturelle kunstnere har i kraft af deres flerkulturelle baggrund et dobbelt perspektiv - indefra og udefra - og kan i visuelle udtryksformer kommunikere deres erfaringer i et sprog, som går på tværs af vores respektive talesprog. Global Artwork er et netværk for samtidskunstnere med immigrantbaggrund, som samarbejder om forskellige projekter bl.a. gruppeudstillingen Immigrationsbilleder. Målsætningen for Global Artwork er at skabe rammer og relationer, som synliggør et kunstnerisk potentiale hos interkulturelle kunstnere i og udenfor Danmark. Global Artwork ønsker med Immigrationsbilleder og andre interkulturelle initiativer at inspirere til nye projekter og udstillingskoncepter, der kan understøtte nye sociale fællesskaber og netværk på den danske kunstscene.


Tak til Bymuseet for at invitere Global Artwork til at indgå i udstillingen Af Lyst eller Nød. Vi håber, at tilstedeværelsen af kunstværker vil tiltrække et nyt publikum og bidrage til debatten om de kvaliteter og spørgsmål som opstår, når kunst og kulturhistorisk udstillingsvirksomhed mødes. Vi arbejder på at kunstværkerne i den aktuelle udstilling også vil blive optaget på andre udstillingssteder – som enkeltværker, i den nuværende gruppeudgave eller i en udvidet udgave med nye værker fra flere interkulturelle samtidskunstnere. Global Artwork samarbejder med Huset – byens åbne værksteder om at tilbyde interkulturelle kunstnere en innovativ platform i forbindelse med processen med Århus og Region Midtjylland som Europæisk Kulturby i 2017. Se mere på www.globalartwork.dk Bodil Nielsen, MA Expressive Arts, www.timeart.dk

Bodil Nielsen, projektleder for Global Artwork og mentor under Statens Kunstråds interkulturelle mentorordning har sammen med Abdul Dube, kunstner og kulturel producent, koordineret arbejdet med den kunstneriske del af udstillingen Af Lyst eller Nød.


Fortællinger om at møde Af Sandra Nielsen Saabye, stud. mag. Æstetik & Kultur og Oplevelsesøkonomi

At møde det, som er anderledes end én selv, kan være både udfordrende og fortvivlende, men også inspirerende og givende. Udstillingen Af Lyst eller Nød på Bymuseet flyder over med mange af sådanne forskellige møder; heraf er mødet mellem museets traditionelt kulturhistoriske vinkel og betragtningsmåder hørende hjemme i samtidskunsten et af dem. Dette møde gør udstillingen helt særlig; fakta og historik blander sig med invitationerne til at engagere sig i kunstnernes personlige synsvinkler. Begge smitter af på hinanden, og som beskuer kan man ikke lade være med at involvere sig i de personlige historier og overraskende associationer. Det at migrere, som er udstillingens tema, indebærer i sig selv uundgåeligt et af disse potentielt forandrende møder, hvilket på fineste vis er afspejlet i værkerne. Håndteringen af dette emne er dog grebet vidt forskelligt an af kunstnerne, og udstillingen er således præget af en stor variation, både i forhold til de medier, kunstnerne udtrykker sig igennem, det specifikke interessefelt, tone, stemning og atmosfære i værket. Humor kan være en måde at beskrive mødet på; det er tilfældet i værket Rugbrødsgrænser af Sonya Gardner, som med et køleskab fyldt med rugbrød og et enkelt, ensomt hvidt brød på én gang diskret og insisterende peger på de grænser, der består mellem os, både fysisk og mentalt. Også Birgitta Schöndorfs værk ---salat-spinat---spinat-salat--- bruger humor (og mad!) til at beskrive de forskelle, som kan være anledning til misforståelser og komplikationer ved mødet med en anden kultur.


Anderledes alvorligt er værket Transformation, et samarbejde mellem Nurith Lumer-Klabbers og Bettina Winkelmann, som med sine smukke farver og mange lag fortæller om nationalitet som et vilkår og identitetsskabelse som et livslangt projekt. Abdul Dubes kæmpe mobile Memory Glyphs er bygget op af rester, affald og pigtråd og bærer med sit detaljerede, mangfoldige ydre vidne om, hvordan forbindelser knyttes, brydes og genskabes gennem bevægelser – også bevægelsen fra ét land til et andet. Mødet kan som nævnt være både frustrerende og dybt problematisk, et forhold som udtrykkes med enkle men effektive virkemidler i Faranak Sohis The Way to Integration, hvorigennem opfattelsen af, hvad integration egentlig indebærer, sættes til debat. Udstillingens andet videoværk, From A to B af David Ramirez, er en eklektisk animationsrejse, der undersøger følelserne, det at migrere fører med sig, og afslører både det grusomme, bevægende, tragiske og skønne møde, dette kan være. Endelig appellerer flere af værkerne til beskuernes deltagelse, bl.a. Skik følge og land forny af Maria Ehlert og Ingun Hansen, hvor beskueren indbydes til at gennemgå en lille digitalt installeret quiz om andre nationaliteters skikke og vaner, og på sin vis således sættes i migrantens sko. Endelig er der Woven Stories, et værk af Nathalie Boss, som med store, farverige spiraler skabt af tøj fra lokale immigranter, tematiserer netop mødet og med en invitation til at tage plads er potentielt dialogskabende. Værkerne komplementerer hinanden og giver et nuanceret, langt fra stereotypt blik på en kompleks og i mange tilfælde “øm” problemstilling, som det at migrere er. Alle de deltagende kunstnere i Af Lyst eller Nød har tydeligvis investeret sig selv følelsesmæssigt, kulturelt og socialt i udstillingen med et unikt resultat til følge. Beskueren bør gøre det samme og hengive sig til mødet.


Woven Stories De snoede spiraler – livets fortsættelse Dit liv væves ind i andre menneskers liv At tage plads – at tage sin plads – at tage pladsen op for andre At fylde – at udfylde sin plads og være smuk og farvestrålende At invitere til et møde – til nærkontakt – en oase – en rasteplads Vi er alle ens og forskellige, vi er sammen og forenede i et enkelt udtryk Nathalie Boss, fransk-israelsk baggrund. En barndom og ungdom med pendling mellem Paris og Tel Aviv med årets gang. Vinter i Israel - sommer i Frankrig. Med baggrund i en kunstakademisk uddannelse med tekstil og skulpturer har hun udviklet et kunstnerisk udtryk, hvor hun reflekterer over og formgiver det at rejse og bosætte sig i skiftende miljøer. Er undervejs med et altid nærværende behov for at skabe sit eget sted, at blive set, at efterlade sit mærke og kunne vende tilbage. Med den snoede spiral har Nathalie spundet en ny tråd og skabt en synlig sammenhæng i samspillet og udvekslingen med de mennesker, som har bidraget til hendes aktuelle bud på immigrationserfaringer.


Født i Paris, Frankrig, opvokset i Tel Aviv, Israel

Nathalie Boss


From A to B From A to B er et værk, der vokser af tanken om, hvad man føler, når man flytter fra sit eget land, hvad der sker på vejen, og hvorfor flytter man egentlig? Værket er en stop-motion animeret film; en langsommelig proces, som har givet plads til refleksion over de følelser, det involverer at migrere, så idéer kunne strømme og til sidst udfolde sig i filmen. I From A to B vises huse og bygninger, der repræsenterer forskellige lande i et eklektisk landskab, som er en fusion af flere steder, og de animerede figurer forestiller ikke specifikke individer, men er et generelt billede på det at være migrant. Uden at være genfortællinger er disse figurers historier baserede på og inspirerede af virkelige oplevelser af migration fra familie, venner og eget liv. Den udfordring, David Ramirez Gomez har stillet sig selv, er at vise de følelser, man har som migrant, når man bevæger sig fra et punkt til et andet. Følelser, som involverer det, man forlader, og det, man går i møde. David Ramirez Gomez bruger sine talenter som maler og flytter det ind i et medie af levende billeder og lyd. David Ramirez Gomez er en colombiansk kunstner, som er kommet til Danmark for at bo sammen med sin kone. Selvom han nogle gange savner Colombia, kan han ikke være gladere end her i Danmark med det ”dejlige” danske vejr og sin kone.


Født og opvokset i El Peñol, Antioquiai, Colombia

David Ramirez gOMEZ


- - - salat - spinat - - - spinat - salat - - På nogle innovative workshops dage kom den multikulturelle Global Artwork gruppe ind i flere interessante diskussioner. Èn var om sprog og ordsprog. At jokke i spinaten. Hvad gør man i de forskellige lande, når man virkelig JOKKER i spinaten?

Danmark: Jokker i spinaten Norge: Tramper i salaten Sverige: Trampar i klaveret Tysktalende lande: Ins Fettnãpfchen treten Engelsktalende lande: I put my foot in it

Som immigrant/indvandrer er det en daglig foreteelse at trampe i spinaten og jokke i salaten. Ubevidst og også bevidst. Installationen skal pirre denne menneskelige handling at trampe og at jokke på forskellige vis under udstillingens proces.

Mellem ude og inde – et mellemrum – et krydsningsfelt af forskellige historier

Kunstværket har både en indendørs og udendørs installation. Udenfor plantes der felter af salat – spinat som konfronterer mennesket i 1:1 skala. Indenfor præsenteres en collage, som beskriver kunstværkets underliggende lag og kommenterer de forskellige historier, som er blevet valgt ud. De to installationer har en intern relation til hinanden og ligger indenfor et fælles fysisk felt, det gamle togspor.


Født i Kungsbacka, Sverige. Opvokset i Norge

Ă• Birgitta Schondorf


Transformation Et værk i lag Af Bettina Winkelmann & Nurith Lumer-Klabbers Nurith Lumer-Klabbers og Bettina Winkelmann er begge to 2. generation efter 2. verdenskrig med de traumer, stigmatiseringer og den kulturarv dette indebærer – men anskuet fra hver deres side (jøde – tysker). På det personlige plan har de en række fælles grunde til, at de valgte at flytte til Danmark. Fælles for dem var, at de ikke følte sig hjemme i hver deres respektive hjemland. Nurith og Bettina flygtede begge fra den identitet, der blev trukket ned over deres hoveder i kraft af deres nationalitet. I Danmark måtte de begge gennemtrænge og overvinde en række forsvarsmekanismer og masker, inden de kunne arbejde som kunstnere. De skulle bryde igennem deres kulturelle baggrunde, opdragelse og deres personlige lag af oplevelser og transformere det til til en ny helhed.


Født og opvokset i Jerusalem, Israel

Nurith Lumer-Klabbers


Transformation Et værk i lag Af Bettina Winkelmann & Nurith Lumer-Klabbers Fagligt er Nurith og Bettina begge funderet i den mere klassiske del af det kunstneriske udtryk. Nurith arbejder mest med stregen og i sort/hvidt, mens Bettina arbejder meget med farven som udtryk. Arbejdet i flere lag på plexiglas vil illustrere et forløb, som de er gået igennem. Et forløb, hvor de har pillet flere lag i deres identitet af for at nå frem til eller tættere på det indre, det ultimative – en indre sandhed, som de udtrykker i deres kunst. Et forløb, hvor de arbejder på at transformere den mørke side af deres arv til en ny helhed, som er baseret på, hvem de hver især er i kraft af deres baggrund.


Født i Lßbeck, Tyskland

Bettina Winkelmann


Rugbrødsgrænser Nr.1 og Nr.2 Projektet Rugbrødsgrænser består af en installation og otte malerier. Det handler om hjem, savn, mangfoldighed, ensomhed og allermest kærlighed som årsag til at migrere. Sonya Gardner er græsk-amerikaner født i Las Vegas. For mange år siden flyttede hun til Danmark efter at have levet under mange forskellige sydlige himmelstrøg. Rugbrødstemaet er brugt i Sonyas værker som et billede på hendes oplevelse af at være flyttet til Danmark. Mødet med det “homogene” i den danske kultur og præferencen for rugbrød - både billedligt og bogstaveligt - var overvældende og udfordrende. Køleskabet er en overraskende og sjov fremstilling af tanker og følelser forbundet med hendes flytning og det at være anderledes. De otte malerier er hver for sig en bearbejdning af indtrykkene. At male sig ind i en verden af rug og kerner var en lærerig oplevelse, og udførelsen af hver streg og kerne blev også til et kig på hendes egne rugbrødsfordomme. Trods maleriernes detaljer og færdighed var selve processen - det at male - det vigtigste. En bearbejdning, som begyndte med at fortælle den samme historie som køleskabets kølighed og “kedelighed”, viste sig at være en åbning til en uventet smuk mangfoldighed i kernen af emnet. I dag spiser Sonya sjældent rugbrød, men når hun gør det, er det af lyst og ikke af nød og i bedste mormorstil - med sild, tomat, æg, karrysalat, en halv øl og en lille snaps.


Født i Las Vegas, Nevada, USA. Opvokset i Tyskland, USA, Panama, Italien og Grækenland

Sonya Gardner


The Way to Integration Faranak Sohi. Født og opvokset i Iran. Kom til Danmark 1984. Arbejder med kultursammenstød og tager udgangspunkt i sine oplevelser fra Iran og Danmark. Tre minutters video-film, som handler om integration og identitet, baseret på hendes egen oplevelse med hensyn til integration. Filmen består af 3 skærme: - Den første til venstre symboliserer de danske værdier (derfor en dansk rygsæk og en rødternet dug) - Den midterste symboliserer indvandrernes værdier og identitet (derfor en taske og en dug med eksotiske mønstre) - Filmen til højre viser en hylde med indvandrernes identitet og værdier, som de har kasseret Filmen viser, at der hele tiden gives danske værdier til indvandrerne, så de kan blive integrerede. For at der skal være plads til dem i indvandrerens ”rygsæk”, er hun nødt til at tømme sin rygsæk for sine egne værdier og identitet. Derfor lægger hun sine værdier på hylden én efter én. Jeg håber, at jeg på denne måde kan skabe en debat om hvad det er, vi forventer af indvandrere. De har i forvejen mistet en del, inden de er flygtet til Danmark, og hvis vi tvinger dem til integration på bekostning af deres egne værdier og identitet, vil de miste alt hvad de har. Vi får dermed en del indvandrere med identitetsproblemer, som kan skabe samfundsmæssige problemer.


Født og opvokset i Teheran, Iran

Faraanak Sohi


Memory Glyphs Erindringsbilleder – i bevægelse. Mobilen opfordrer til berøring – det er et værk, der pirrer nysgerrigheden og så alligevel signalerer fare. Jeg begyndte at arbejde med skulpturen, mens jeg stadig boede i Cape Town i Sydafrika og deltog i en kunstnergruppe. Når jeg gik frem og tilbage mellem hjem og værksted, tænkte jeg på apartheidregimet, der fysisk holdt racerne adskilt ved hjælp af pigtråd. Pigtråd var en del af mine forældres kampe og pigtråden var stadig en barriere, der forhindrede mig i at skyde genvej gennem byen. En dag så jeg en sammenhæng. Mine kunstværker på værkstedet og pigtråden måtte bearbejdes. Jeg arbejdede med kollager, billedoverføring, tekst, duplikering, syning, spraymaling – masser af spraymaling og pigtråden! Mobilen viser mig som en en-mands befrielseshær, pigtrådsbefrielsens mandskab. Manifestet er: Befri alle og pigtråden vil repræsentere skabelsen af kunst. Og så skal jeg for alt i verden undgå at blive fanget. Mobilen udstiller billeder, tekst, visuelle sansepåvirkninger fra min rejse til Danmark. Nu hvor jeg lever i Danmark, vil værket stadig gro og udvikle sig. Alle materialerne er affald fra byen, det er forbavsende, hvor meget der smides væk i en by. Jeg synes, jeg finder en skatkiste af kunst på hvert et gadehjørne.


Født og opvokset i Cape Town, Sydafrika

Abdul Dube


Skik følge og land forny Ideen til værket Skik følge og land forny udspringer af oplevelsen af at komme fra et andet land til Danmark og føle sig på Herrens mark, som man siger (på dansk), dvs. rådvild og ladt i stikken. I modsætning til de indfødte ved man ikke nødvendigvis, hvordan man skal begå sig og man kan let træde ved siden af. Eller få følelsen af at træde ved siden af. I en sådan situation mangler man en slags nøgle til forståelse af netop skik og brug i den kultur, der er fremmed for én. Værket indeholder udover spørgeskemaet en gæstebog, som det er skik og brug at have i mange hjem og som nu også findes på internettet. Vores hedder Den vandrende gæstebog. Vi opfordrer alle tilflyttere til Århus by uanset etnisk baggrund til at skrive en kommentar i bogen eller give eksempler på traditioner og skikke fra det sted, som den tilflyttende kommer fra. Man kan også skrive små anekdoter i bogen. Bogen kan evt. lånes med hjem. Med værket Skik følge og land forny ønsker vi at sætte fokus på kulturelle forskelle og ligheder og at give en lille oplevelse af at være den, der ikke kender koderne og træder i spinaten. Jeg boede på Færøerne, indtil mine forældre flyttede til Århus, da jeg var 11 år. Mine forældre har altid talt færøsk med os børn og hinanden, og vi har hele tiden haft kontakt til Færøerne gennem min familie. Jeg oplever mig selv som både færing og dansker, og opholder mig også jævnligt på Færøerne i kortere eller længere tid.


Født og opvokset på Færøerne

Ingun Hansen


Skik følge og land forny Med værket Skik følge og land forny har vi taget udgangspunkt i ordsproget skik følge eller land fly, men lavet en ny version af ordsproget, der også blev titlen på vores værk. Værket Skik følge og land forny indeholder et digitalt spørgeskema, som den besøgende kan besvare. Et spørgeskema med multiple-choice-svar, som omhandler traditioner og skikke i forskellige lande i verden. Svarer den besøgende rigtigt på alle spørgsmålene, får han eller hun permanent opholdstilladelse på udstillingen! Svares der kun rigtigt på nogle af spørgsmålene, gives der midlertidig opholds-tilladelse på udstillingen. Svarer han eller hun forkert på alle spørgsmålene, anbefaler vi at man rejser ud i verden. Jeg er født og opvokset i Sønderjylland som en del af det tyske mindretal. Har gået i tysk skole og lærte fra barnsben at navigere i en verden med kulturelle forskelle. Jeg talte tysk i skolen, sønderjysk derhjemme og rigsdansk, når der var behov for det. Flyttede som voksen til Århus.


Født og opvokset i Sønderjylland som en del af det tyske mindretal

Maria Ehlert


Barbara Katzin er fotokunstner og har fotograferet værker til dette katalog. Hun er med i vores Global Artwork gruppe af kunstnere med immigrantbaggrund.

”Jeg er interesseret i at undersøge immigrationsspørgsmål gennem fotografiet. Dette forsøger jeg at bringe til live gennem fokus på det indholdsmæssige aspekt af billedet. Billedet af børnene er spændende, fordi det rejser en masse spørgsmål om, hvordan vi i samfundet kan takle etniske uoverensstemmelser og spørgsmål. Det kan desuden give overvejelser om, hvordan vi i fællesskab arbejder mod et fælles højere mål. Jeg har valgt at udstille fotografiet på en utraditionel måde. Det blev trykt på t-shirts, som børnene på billedet var iklædt til et åbent arrangement for udstillingen på Bymuseet den 1. september 2010.”


Født i Litchfield, Connecticut, USA

Barbara

Katzin


Hæng ud – hæng i – hæng op 18 kunstnere inviteres til at bidrage til en gruppeudstilling og fem måneder senere udstiller 10 kunstnere 8 værker. Husets åbne værksted og en projektleders vision skaber en ramme, som inspirerer til verbal og visuel dialog blandt kunstnerne: Tre workshops med overskrifterne: At tage af sted (departure)- Længsel (longing) At være undervejs (traveling) - Eftersøgning (seaching) At ankomme (arriving ) - Fund (findings) Kunstnerne udveksler immigrationserfaring i fortællinger. Drømme og erindringer transformeres til skitser, metaforer og modeller og over tid forfølges forskellige spor i ord, i flade og i rum. Feedback fra de andre kunstnere forstærker og forenkler. Resultatet kan ses på Bymuseet i Århus fra 1. september 2010 til 30. juni 2011. God fornøjelse, Bodil Nielsen

In this project i had a double role, Artist and Producer, I took my findings to the final Kaospilot examination. I together with Bodil Nielsen designed group processes for moving the group (Global Art work artists) from idea to manifestation. I kept a blog over the time of my final project at the Kaospilots, and you are more than welcome to take a peek into the ins´s and out´s of how we made it happen. My final paper is also there for download. GO TO THIS BLOG, for more info: www.kp14finalproject.blogspot.com ...big love Abdul Dube


Den svære forandring Samtidskunsten undersøger globaliseringens konsekvenser og taler om identiteter og samfund i konstant bevægelse Af Trine Rytter Andersen - billedkunstner, kurator og skribent

Migration er en af globaliseringens tydeligste konsekvenser – mennesker overalt på jorden flytter sig fra land til by og fra nationalstat til nationalstat for at finde nye livsbetingelser og for at tilbyde deres arbejdskraft. I Danmark har vi længe dyrket den myte, at vi er et homogent folkefærd, og at ’danskheden’ er en uforanderlig størrelse. Vi har mageligt lænet os op af ideen om en bred fælles referenceramme, som gør os ’Danske’ i både politisk, psykologisk og kulturel forstand. Siden velstandsstigningen i 1960erne for alvor slog igennem og dermed gav anledning til politisk initieret import af udenlandsk arbejdskraft i større stil, har den danske identitet været til debat og under pres. Ikke først og fremmest af den første tyrkiske indvandring men af den stigende politiske, kulturelle og økonomiske udveksling mellem verdens lande. Vi Danskere har til trods for vores enorme appetit på at rejse ud i verden meget svært ved at tilpasse os den nye situation, som den gradvise etablering af et multikulturelt dansk samfund gennem de sidste 50 år har medført. I 2004 stod jeg sammen med Mag. Art. Tone O. Nielsen og Anja Raithel og billedkunstner Kirsten Dufour bag samtidskunstudstillingen Minority Report: En udfordring af Intolerancen i Dagens Danmark.*

* www.minority-report.dk


Med udgangspunkt i stemmer fra samtidskunsten ville vi iværksætte en diskussion blandt danskere og nydanskere om kvaliteterne og problemerne ved det multikulturelle samfund. Vores tese var, at der mange steder i verden måtte findes kunstnere, som med afsæt i deres egen historie undersøgte globaliseringens konsekvenser. Vores research bekræftede tesen og viste os, at temaer som kolonisering, racisme, diskrimination og fremmedhad længe havde været genstand for kunstneriske undersøgelser. Migration fyldte også godt i billedet, og det var tydeligt, at den i sig selv havde stor betydning for de berørte parters indbyrdes forhold og identitet. Minority Report præsenterede en lang række værker, der bearbejdede forskellige aspekter af det multikulturelle samfunds udfordringer såvel set fra individuelle som fra overordnede politiske og strukturelle synsvinkler. Udstillingens formål var at introducere nye måder at se, fortolke og diskutere de udfordringer, som et multikulturelt samfund skaber i forhold til sameksistens, tolerance, politik og kultur. Minority Report sigtede mod at demontere fastlåste positioner og overbevisninger, som vi gensidigt måtte have om hinanden for på den måde at åbne en ny og mere konstruktiv og imødekommende samfundsdebat. Billedkunstnerne bidrog her til med fortællinger fra det meste af verden, som berettede om, hvordan identiteter er i konstant forandring og om hvilke udfordringer, denne bevægelse skaber på godt og ondt. Kunstnerne pegede også på, hvordan vi som mennesker overalt på kloden er drevet af de samme håb og forventninger til livet og den verden, vi er en del af – og at den tilværelse og de rammer, som vi hver især har, i allerhøjeste grad påvirker de muligheder, vi får og dermed de valg, vi træffer. Kunsten pegede også på forandringens mulighed som en afgørende faktor for individuel lykke og samfundsmæssig stabilitet.


Nærværende katalog følger en udstilling produceret af en gruppe samtidskunstnere med immigrationsfortællinger i bagagen. De 11 kunstnere i Global Art Work bor og arbejder i Danmark. Jeg har haft den glæde at følge disse kunstnere og diskutere deres praksis med dem. Gennem deres indstilling og arbejde bekræfter de mine erfaringer fra Minority Report og min tillid til kunstens værdi i samfundsdebatten. Hver især kæmper de for at skabe sig et rum i det danske samfund, hvorfra de kan leve og virke.

Billedgennemgang, Trine Rytter Andersen og Abdul Dube

Kunstnere med immigrantstatus har ikke umiddelbart adgang til den etablerede danske kunstscene, som har ry for at være lukket om sig selv. Men der er trods alt nu en større interesse for deres bidrag. Gallerister og institutioner har opdaget, at deres kunst er værdifuld for samfundet på lige fod med den kunst, som produceres af såkaldt etnisk danske kunstnere. Flere immigrantkunstneres arbejder vinder anerkendelse på kunstscenen og indgår nu også som tematiserede indslag i en bestandigt pågående diskussion om, hvordan vi udvikler os som mennesker i en verden, der konstant byder os at mødes og forandres derved. Med deres hjælp opdager vi, at vi netop har denne svære udfordring til fælles med alle andre mennesker helt uanset køn, race og nationalitet!


Samtidskunsten kan være en mere rummelig platform for at i-tale-sætte individuelle problematikker og bearbejde dem, således at de almene træk bliver genkendelige for beskueren. Således er kunstnerne med til at udvikle et mere sanseligt og nuanceret sprog omkring erfaringer og oplevelser, som ofte ellers holdes skjult i et privat mørke, men som når de bringes ud i det offentlige lys, åbner for gensidig forståelse, indlevelse og anerkendelse – helt undværlige komponenter i en åben gensidig og fremadrettet dialog mellem mennesker i et samfund som det danske. Kunst i denne sammenhæng handler om hvordan identiteten konstant udfordres og forvandles. Sandheden er jo, at når menneskene forandres, så forandres samfundene også. Forandring er i sandhed et tveægget sværd såvel for individet som for samfundet. Den største udfordring er for begge parter at tåle de tab, den medfører og at gribe de nye muligheder, som den også bringer med sig! Forandring er svær og kunst er ’svær’, fordi den netop handler om forandringens mulighed. Den tvinger os ofte til at tænke over noget, som vi ikke har lyst til at tænke over og den viser os ting, som vi føler ubehag ved, og som kræver, at vi forandrer os en lille smule for at kunne rumme det. Kunstnernes personlige vidnesbyrd om netop denne forandringens udfordring og potentiale overfører vished, viden og mod til den, som engagerer sig i kunstens fortællinger – og beskueren vil, når hun åbner sig / forandrer sig, opdage at gå derfra med fornyet energi og endnu mere åbne øjne. Vi tror, at verden går under, når den forandres. Vi tror også, at vi selv går i stykker, hvis vi skal forandre os. Denne dybtliggende mistro og modvilje overfor verdens og selve livets allermest basale vilkår udgør det største paradoks og den største udfordring i vores egen og vores fælles eksistens.


Curriculum Vitae

Nathalie Boss 1968. Født i Paris, Frankrig. Flyttede fra Frankrig til Israel1973. Flyttede fra Israel til Danmark1997 Uddannelse

Udstillinger

1990-94 Academy of Art. BA. – Beit Berl College, Israel. 1996-98 Master in Expressive Arts, MA. European Graduate School, Switzerland. 2008 Intensivt mosaik kursus, Mosaic Art School, Ravenna, Italien. 2010 Intensive 3D mosaik kursus, Mosaic Art School, Ravenna, Italien.

1994 1995 2000 2003 2006 2006 2007 2009 2010 2010 2010

3 Collective exhibitions in Tel-Aviv, Israel: · The Presence of form, curator: Reviva Regev. · Just graduated, co-corator: Rachel Shavit & Asad Azi. The Painters and Sculptures Association. · Bograshov the street Export Excesses – Art Focus. Curator: Ariella Azulay, Bograshove Gallery. 8Th International Triannale Exhibition of Tape- stry. Lodz, Poland. Kunsternes Påskeudstilling, KP 2000, d. 54. censur. Århus Kunstbygning. Kunstudstilling, Galleri Lykkegård, Nr. Nebel. Kunstudstilling,Time Art Studio, Århus. Kunstudstilling, SAK, Svendborg. Kunstudstilling, Galleri Bonano, Rudkøbing. Kunstudstilling, Tandlægerne, Hjelmensgade, Århus. Kunstudstilling Kvindehuset, Myrhomlsvej, Viby. Kunstudstilling, Lægerne, Viby Midtpunkt. Af Lyst eller Nød, Bymuseet Århus.

www.timeart.dk

Udsmykning 1995-97 ARTEMIS. Partner in an art decoration company. Tel Aviv, Israel (TV, films, fashion shows). 1997 2 skulpturer, ude/inde, Opgang 2, Århus. 2006 Udsmykning af butiksområde, Bazar Vest. 2007 Udsmykning af facaderne i 7000 m2 butiks område i Bazar Fyn. 2008 Udsmykning, Klubberne i Stilling, Skanderborg. 2010 Udsmykning i Kvindehuset- multietnisk kvin dehus i Viby J. 2010 Udsmykning hos Spring / EDB i Viborg, Kultuhverv, Horsens kommune.


Curriculum Vitae

David Ramírez Gómez 1981. Født og opvokset i El Peñol, Antioquiai, Colombia Uddannelse 2001 - 2005 og 2006 - 2007 ”Artes plásticas” på Universidad de Antioquia (kunststudier på universitetsniveau i Medellin, Colombia)

2005

Desde la plástica (Fra billedkunsten), Museo Universitario, Medellin, CO Bienal regional de pintura y obra grafica (Censureret udstilling for billedkunst), Rionegro ogMedellin, CO

Udvalgte individuelle udstillinger Udvalgte fællesudstillinger 2010 2009 2008 2006

Naboerne kommer, Fyrtårn, Anholt, Gellerup museum, Århus, DK Sommer udstilling, galleriv58, Århus, DK Forårsudstilling, galleriV58, Århus, DK Vinterudstilling, galleriV58, Århus, DK ”Vorherre Bevares”, Copenhart Gallery, Valby, DK C.A.R., Contemporary Art Ruhr, repræsen- teret af Colourblind Gallery, Essen, DE Street Art in den modernen Wohnung, Colour- blind Gallery, Köln, DE Internationale Drengestreger, Copenhart Gal- lery, Valby, DK Imagen Regional V (censureret udstilling for samtidskunst), Manizales, CO Festival de arte contemporaneo, proyecto EGO ECO, Ezanville, Paris, FR Micro Evento # 31, Centro Colombo Americano Medellin, CO

2008 2006

David Ramírez Gómez, Logica, Århus, DK Retratos (”Portrætter”), Triskel Art Centre, Cork, IR El Colombiano (”Colombianeren”), Tom Barry’s (ikke-kommercielt udstillingssted), Cork, IR

Andet 2007 2006

Mde07: Espacios de hospitalidad (festival for samtidskunst), assistent for Federico Herrero (Costa Rica), Medellin, CO El Ojo de la Ciudad (Byens øje), assistent for Marcelo Zevallos Rimondi (Peru), Medellin, CO Springboards programme for young people, Graffiti artist in residence på dette projekt, Triskel Art Centre, Cork, IR

www.davidramirez.dk


Curriculum Vitae

Ingrid Birgitta Maria Schõndorf 1969. Født i Kungsbacka, Sverige, opvokset i Norge

Arkitektur-uddannelsen

Legater

1998 1997 1994-97 1989 -93

2008 1999 1995 1995 1994

Publiceret afgang i årbogen NTNU, Norges teknisk - naturvidenskabelige universitet i Trondheim. Afleveret afgang ved bygningsteknologi, NTNU. Arabisk bad i Beirut - en urban have på den grønne linje. Vejledere: Kirsten Birch, AAA. Finn Hakonsen, NTNU. Udvekslings-studerende ved AAA, Arkitektskolen i Århus. Første del grunduddannelse ved NTNU.

Kurser / seminarer 2008 1995 1994-95

AutoCad kursus 2D, AutoCad 3D og Landskab ved Pc-gruppen. Sverre Fehn - ide oplæg. Økologisk sommer skole i Kolding, Danmark. Praktisk erfaring i bygning af et lerhus. Grafik-aftenkursus, ved Århus Kunstakademi.

Dreyer fonden: Modtaget rejselegat til Indien. Har rejst langs Ganges og Narmada floden for at studere vandrelaterede urbane rum. Statens kunstnerlegat: Modtaget rejselegat til Indien fra den norske stats kunstnerlegat. Studietur til Indien for at studere Mogul haverne i Kashmir. Rejselegat: 2 måneders studietur til Libanon, Beirut og Syrien, Damaskus, Aleppo med fokus på arabiske bad. ERASMUS - legat / CP Petersens legat under studie ved Arkitektskolen Århus. NORD PLUS - legat under studie ved Arkitektskolen Århus.


Udvalgte gruppeudstillinger, opdrag og events 2010 2005 2000 1999-00 1997

Salat – Spinat – Spinat – Salat Udendørs land art installation og en indendørs collage indgår i udstillingen Af Lyst eller Nød ved Bymuseet Århus. Ansvarlig for udstilling af studenterprojekter ved Arkitektskolen i Århus. Udstillingsarkitekt for TRANSFORMATOR, 100.000 boliger. Udarbejdet de fysiske rammer for udstillingen 100.000 boliger, som var en del af en større udstilling Trien- nalen, arrangeret af NAL, (Norges arkitek- ters landsforening) hvor by idealer for frem- tidens Oslo blev diskuteret af inviterede internationale og lokale arkitekter. Udsmykning: Lasur - konsulent ved rehabilitering og farvesætning af boligområde i Oslo. Udstillet afgang ved kunstakademiets lokaler i Trondheim. Afgang: ”Arabisk bad i Beirut - en urban have på den grønne linje.”

1994: 1991 1990 1989

”Stock hedge” Scenografi projekt realiseret til Worldmusikfestivalen: TMV festivalen i Trondheim. Vejleder: Kunstner Stein Rønning. Scenografi & Landskab. Scenografi - kostume: STORM teater i Trondheim. Opsætning rock - opera, Animal Farm af George Orwell. Udsmykning: Lasur - maler af Saubstadmyras børnehave & bydelslokale i Trondheim. Scenografi - kostume: arbejdet ved børneteateret, Studenter Samfundet i Trondheim.

gittan999@hotmail.com


Curriculum Vitae

Nurith Lumer-Klabbers 1955. Født i Jerusalem, Israel. Bosat i Tyskland, 1981 og i Danmark siden 1983 Legat Uddannelse 1976-80 Kunstakademiet ’Bezalel’Jerusalem,Israel (Bachelor of Fine Arts) 1992-93 Grafiske Skole Århus Udsmykninger

2001 2002 2005 2005 2006

Knud Højgaard Fond Dansk-Israelsk Studiefond til minde om Josef og Regine Nachemsohn VHS Bergish-Gladbach Tyskland Udstillingslegat Knud Højgaard Fond Grænseforening

1990-91 ’Toftevang’, Them; udsmykning 1993-94 Bryrup Turistbureau; udsmykning af gårdhave 1998 Silkeborg; Gavl udsmykning. 2007 Fane Installation; Silkeborg, Papirfabrikken 2007 Gavl udsmykning, (indendørs), Silkeborg

Medlem af

Tidsskrifter/bøger

Museumsudstillinger mv.

1994 1994 2002 2003 2006 2009

1992 2000 2005 2005 2007 2008 2010

Bogomslag: Helen Gamborg, Het Onzichtbare in Genezing (Det Usynlige i Helbredelse) ”Cykel og Vandretur i Them Kommune”, layout og ilustrationer. Spor Nov. 2002 UDSYN Temanummer: Jødisk Aftryk i dansk og svensk samtidskunst UDSYN December 2002. Forsidebillede ”Grænser i Streg og Tanker” Illustration til Silkeborgs Kommunes Budget

ProKK, BKF, Kunstner gruppe ’SILKADEN’, Det Grafiske værksted, Silkeborg. Godkendt som huskunstner af Kunstrådet

Kvindemuseet, Århus; ’ITJE’ teater og udstilling om graviditet og fødsel. KunstCentret Silkeborg Bad; separatudstilling Sallingsund Museum, gruppeudstilling Dithmarscher Landesmuseum, Tyskland Meldorfer Culturpteis 2005 Papirmuseet, Silkeborg Frederikshavn Kunstmuseum Bymuseet Århus, Af Lyst eller Nød


Udvalgte udstillingssteder 2011

Galleri Sulegaarden Silkaden, Silkeborg Kvindemuseet Århus

2010 2009

Diverse Kunstforeninger RedGate Gallery London Leadership Foundation Norge New Nordic Art Exhibition Bymuseet Århus, Af Lyst eller Nød

2008

Silkeborg Udstilling Påske 2008 Prookk, Århus, påske 2008 Galleri Sulegaarden ved Assen SE1 Gallery London Sten Galleri I Horsens Silkaden, gruppeudstilling.

Silkaden; gruppeudstilling. Sønderborg Sygehus, Marts Galleri Sulegaarden sommerudstilling Galleri Humlum,

2007

Fane Installation; Silkeborg. Prokk Ridehuset Århus Papirmuseet, Silkeborg. Nord Art 2007 KiC Tyskland. Galleri Sulegaarden, Fyn.

2006

Meldorfer Culturpreis Dithmarscher Landesmuseum, Tyskland. Prokk Ridehuset Århus Galleri Silkeborg Kunstnerhus ”Mikkelberg” Center for Nordisk Kunst, Tyskland

2005

VHS Bergish-Gladbach, Tyskland, separatudstilling Den Evangelisk kirke Bensberg Tyskland, separatudstilling Gruppeudstilling om H.C Andersen: Galleri Silkeborg Kunstnerhus Herregårds gallerie, Gl.Hammelmose ”Mikkelberg” Center for Nordisk Kunst, Tyskland Hinnerup Kommunes kunstfond, Silkaden, gruppeudstilling

www.nurith.dk


Curriculum Vitae

Bettina Winkelmann 1961. Født i Lübeck, Tyskland

Uddannelse 1981 - 1983 Hochschule der bildenden Künste in Kassel 1989 - 1991 Århus Kunstakademi Separatudstillinger Gallerier, museer og kunstbygninger 1989 - 2010 Danmark, Grækenland, Holland, Italien, Schweiz, Sverige og Tyskland Gruppeudstillinger Gallerier, museer og kunstbygninger 1989 - 2010 Bulgarien, Danmark, Finland Japan, Tyskland og Ungarn Censurerede udstillinger 1990 / 91 Kunstnernes Efterårsudstilling, Kbh. 1990 / 93 Kunstnernes Påskeudstilling Århus 1990 / 92 Kunstnernes Sommerudstilling Tistrup Udsmykninger

Risskov Hospital Århus Kommunehospital Aalborg Sygehus Hammel Neurocenter i Silkeborg SKR IT-Consulting, Bremen St. Magdalenenkirche in Undeloh, Tyskland Skt. Nikolai Dom, Greifswald

Legater og ophold Bikubenfondens Legatlejlighed i Berlin Statens Kunstråd Kulturministeriet udstillingslegat Århus Kommunes rejselegat Det Danske Institut i Ungarn Von Irghens-Bergs rejselegat Århus Kommunes kunstnerstipendium, 3 år Skandinavisk forening, Rom Århus Kommunes kulturpulje Den Danske Ambassade i Helsinki Bikubens legatlejlighed i Rom Tuborgfonden Bikubens Legat Det Danske Institut i Rom Oticon Fonden Det Norske Institut i Athen Beckett-Fonden H. C. Andersen Fonden Det Danske Institut i Athen Det Danske Institut i Damaskus Knud Højgaards Fond Frimondt-Heinike Fond Medlem af BKF, DBF, PROKK, Kunstnergruppe Colibri, Fusionskunstgruppe Culturesheart www.bettinawinkelmann.dk


Curriculum Vitae

Sonya Gardner 1963. Født i Las Vegas, Nevada, USA. Opvokset i Tyskland; Maryland, USA; Panama; Lubbock, Texas, USA; Italien; Fairfax, Virginia, USA og Grækenland Uddannelse 2008-10 Artjamming / Billedmaling, teknikker i akrylmaling med Tina Kolding 2009-10 Croquis tegning med Prana Leth 2004 Gamle maleteknikker - introduktion og øvelser i ægtempura, marmor maling, fresco og ikon maleri 2001 Arkitektskolen i Århus 1986 University of Virginia, School of Architecture, Charlottesville, VA, USA Udvalgte udstillinger, udsmykning og events 2010-11 Bymuseet, Migration - Af Lyst eller Nød 2010 Musikhuset Århus - weekend udstilling 2009-10 Galleri Claus C, St. Kongensgade 118, København 2009 Klimaforum 09, DGI Bygning Kbh. High Heal Dilemmas - udstilling 2009 Copenhagen Coaching, Kompagnistræde 22, High Heal Dilemmas-udstilling 2009 Stjær atalier, High Heal Dilemmas-udstilling 2004 Udsmykning AOF, Nørre Alle - fresco maleri italiensk landskab 1997 Scenografi til Thors Hammer Sprogskolen Århus

1996 1994 1993 1992 1991 1991 1991 1990 1989 1987

Scenografi til teaterstykket Vinterrejse institute for dramaturgi Udsmykning, turist bureau på Kreta Udsmykning, University of Virginia neurologisk afdeling Spencers Music, udsmykning i butikken – marmorering af koloner og møbler Second Story Gallery - akvareller VMDO Achitects, Charlottesville, VA Udsmykning, marmorering af koloner Udsmyking - marmorering af pejsramme i privathjem University of Virginia, Two Weeks With a Still Life University of Virginia, Alumni studio works - Holocaust Museum, Berlin Second Story Gallery, Architecture of Dreams

www.yellowdirt.net


Curriculum Vitae

Faranak Sohi

1963. Født og opvokset i Teheran, Iran Uddannelse 2009 Uddannet billedkunstner fra Århus Kunstakademi i afdelingen for maleri, afdeling for tværmediale kunstpraksisser og afdelingen for media 87-91 Uddannet folkeskolelærer fra Århus Seminariet 86-87 Ophold på Krabbesholm kunsthøjskole Udvalgte udstillinger 2011 Kunstforening VUC Århus 2011 Frederikshavns Kunstmuseum 2010 Skolernes Kunstforening 2010 Galleri Kyhl; “Natur og mennesker” 2010 Bymuseet Århus; “Af Lyst eller Nød” 2010 Skanderborg kommunes kunstforening 2010 Galleri Kyhl; ”voyeurisme” 2009 “Værket” i Randers 2009 Galleri Kyhl, Århus 2009 Afgangsudstilling på Århus Kunstakademi 2009 KP, (Kunstnernes Påskeudstilling) 2009 Charlottenborgs forårsudstilling 2009 Frederiksberg Rådhus 2009 Café Galleriet, Odder 2009 Fussingø slot 2009 Afgangsudstilling Århus Kunstakademi 2008 Aarhus Arkitekterne, Århus 2008 Århus kunstakademiets Projektrum 2008 KE, (Kunstnernes Efterårsudstilling) 2008 Arla Foods Kunstforening, Århus

2008 2008

Sommerudstilling på Odder Kunstforening KS, (Kunstnernes Sommerudstilling)

Priser og legater 2010 Modtaget Erik Hoffmeyers hæders og rejse legat fra Danmarks Nationalbanks fond. 2010 Kunstprisen/kunstnerlegat som “Årets kunstner 2010” (Århus Stiftstidende) 2009 Nomineret til “Spring” 2010 (Kunstnernes Påskeudstilling, Århus Kunstbygning) 2009 Nomineret som Årets Kunstner på Charlotten- borgs forårsudstilling 2009, (Politiken) Solgte værker Til Skanderborg kommunes kunstforening Til Århus Stiftstidens kunstforening (Årets Kunstner) På Galleri Kyhl På Fussingø På Århus Kunstakademi. Afgangsudstillingen Til Politiken Til Århus Kommune På Charlottenborgs forårsudstilling Til Foreningen Kunst på Arbejdspladsen Til Café Galleriet i Odder Til Arla Foods Kunstforeningen www.faranak.odderweb.dk


Curriculum Vitae

Abdul Dube

1978. Født i Cape town, South Afrikan (Afro-hybrid) Education 1994-97 Lentegeur High (Senior certificate) 2007-10 Kaospilot international (certificate) My art education has been on a long journey. In my quest to make art I have assisted photographers, curators , cultural producers, making art shows, spending hours in the art library, hunting down all art shows, sitting in on open lectures at the art campus, and many other strategies to create what I understand of Art and its creation.

2008 Flemmings Hus og Have exhibited with Danish Art Collective Bureau detours at Machwer ket galleri for ung kunst. 2009-10 Various urban art interventions destined for empty walls in the city.

Photography, exhibition and others 2003 Street kids Workshop Exhibition (Facillitator-Curator) 2004-07 MOPP (month of people’s photography) with Camissa Collective Curating the past three shows www.nativesoul.blogspot.com (ongoing project) www.mopp.org.za Naked Truth: taking art into a house with Perform- 2001 Cape Town School of Photography - practical 2005 ance art, Poetry, Live Jazz, Sculpture, photography workshop. Photography and Paintings. 2006 VANSA (Visual Arts Network of South Afrika Robben Island Curators Workshop Web presence www.Look–Look.com (artist search :fowtoe) Gruppe shows www.75.co.za/nativesoul 2002 The Antsnest.com Birthday Exhibition. www.avantafro.blogspot.com 2003/4 “This is Cape Town” (Organiser and Exhibitor) www.goodnessgreatness.co.uk/interview/abdul_ 2005 Naked Truth - taking art into a house dube.html performances, poetry, live jazz,sculpture, www.manifest07.dk/ photography and painting (Curation and par www.wltf-mag.com/contributorswltf4.html ticipation) www.visualwhat101.blogspot.com 2006 Adhoc - A mash up show, with artists non www.vansa.co.za/robben-island-curators-work artist,15 artists in a 8 squared meter space shop.html fluxus inspired(Curation and participation) 2007 Manifest 07 - 100 plus artists from Århus, www.sideprojects.dk occupying Århus Kunstbygning


Curriculum Vitae

Ingun Hansen Født og opvokset på Færøerne Uddannelse 1992-96 Det Fynske Kunstakademi 1988-92 Århus Kunstakademi Udstillinger 2010 Skovhuset i Værløse 2010 Bymuseet, Århus 2010 Varde Kunstforening 2009 Galleri ved kirken, Ryesgade 2009 Galleri Rasch i Rønne 2000 Det Færøske Kunstmuseum 2005/08 Herning Rådhus 1994/02 Galleri Smedjen, Thorshavn: 1995 Silkeborg Kunstnerhus 1997/98/99 Galleri Sonne 2002 Dikitalent: Storformatprint udstillet reklamestandere i Århus 2002 Storformatprint udstillet i Århus Rådhus 2002 Kulturhuset Pavillonen, Grenå 2006 Dronninglund Rådhus 2008 Transit: Århus Rådhus i festugen og Nørre Vosborg 2009 Transit: Hertug af Pommern Slot 2009 Transit: Baunhøj Mølle, Ringkøbing Rådhus Udsmykninger Psykiatrisk Hospital Risskov

Censurerede Udstillinger 1991/93/96 Kunstnernes Sommerudstilling 1992/94/96/98 Kunstnernes Påskeudstilling 1992/96 Kunstnernes Efterårsudstilling 1997 Charlottenborg Forårsudstilling 1995 Hvidovre Censurerede udstilling 1997/01/05 Forårsudstillingen, Thorshavn Legater Færøsk Kunstnerstipendie, Johanne og Ejner Flach-Bundegårds Fond, Mentunargrunnur Føroya Løgtings, Det Færøske Landstyre, Thorshavn Byråd, Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond, Augustinus fond, Ragnvald og Ida Blix Fond, Dansk-Føræsk kultur Fond, Region Midt, Kulturudviklingspuljen, Århus kunstnerstipendieordning Medlem af BKF (Billedkunstnernes forbund) Billedkunstnernes forbund på Færøerne Medlem af Prokk www.ingunhansen.dk


Curriculum Vitae

Maria Ehlert 1957. Født og opvokset i Sønderjylland som en del af det tyske mindretal. Uddannelse 1995 Grafisk designer 1998-05 Århus Kunstakademi 2002 Holbæk Kunsthøjskole hos Caroline de Lannoy, London 2006 Ærø Kunsthøjskole hos Per Mølgård Udstillinger 1993 Landdagen i Kiel, 2004 GalleriAri, Mikkeli, Finland 2004/05 Banegården, Åbenrå 2005 Varikk Galleria, Seinäjoki, Finland 2007 Påskeudstilling, Det Gamle Gasværk 2007 Kunstforeningen i TV2 2007 Banegården i Åbenrå som gæsteudstiller i kunstnergruppen HAW 2007 Herning og omegns kunstforening 2007 Galerie Wolfsen, Ålborg. 4 Qvinder 2007 Galerie Aventoft, Tyskland 2008 Soloudstilling Galerei Aventoft, Tyskland, The life of a Pattern 2008 Gruppeudstilling med Transit i Festugen på Århus Rådhus 2008 Gruppeudstilling med Transit, Nr. Vos borg 2009 Soloudstilling i Gallerie Appel, Esbjerg, Alene & Alene

2009 2009 2009 2009 2010

Gruppeudstilling med gruppen Transit, Hertugen af Pommerns Slot, Polen GalleriV58 Spring Baunhøj Mølle, Grenå Ringkøbing Rådhus Gruppeudstilling med HAW, Silkeborg Kunstnerhus

Workshop 2010 International Kunstnerworkshop i Brande Galleri Galerie Wolfsen, Ålborg Galerie Aventoft, Aventoft, Tyskland Galleri Appel, Esbjerg Galleri V58, Århus Medlem af Kunstgruppen Transit Kunstgruppen HAW Projekt: Globalisering og identitet Brevveksling med Ma Yanhong, Beijing, Kina Censurerede udstillinger Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup, 2005 Charlottenborgs Forårsudstilling, København 2006 Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup 2006 Kunstnernes Efterårsudstilling, København 2006 www.mariaehlert.dk


Curriculum Vitae

Barbara Katzin Født og opvokset i Litchfield, Connecticut, USA Uddannelser 1971-76 Århus Kunst Akademi (keramik og væve afd.) 1989 og 1991-93 Grafisk skole, Århus 1993-98 Det Jyske Kunst Akademi (Grafik Afd.) 1997 Win Art, Byhøjskolens ”Billed og Layout” 2002 Computer Grafik og Web Design (DanMedia) Udstillinger og Udsmykninger 2000 “Mad Art” med Lone Manicus og Ulla Hvejsel, rum46 2003 Ridehuset. Fotografier til Kvindernes Rædsels- kabinet en udstilling i sammenarbejde med De Skæv Søjler´s udstilling ”Kroppen” 2003 ”Chocolate guns” med Lone Manicus Århus Kunstbygning 2003 ”Verden er en lejeplads” - gruppe udstilling, Index03, Lemvig 2004 Flere kunstneriske indslag til bladet ”Takkekortet” 2003 ”Spiste sammen” - banner til rum46, Gæstebud/Feast-Hospitality

2003 2004 2004 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Kunst udstilling ”Thank you” i forbindelse med udgivelse af bladet ”Takkekort”, Gæstebud/Feast- Hospitality, Rum46 ”Tying two holes” - til bladet Asterix udgivet af værksted IM7 Udstilling ”Cartoon” - en billedstafet i Keller, Center for Eksperimendende Kunst Mobiltek arrangeret af IM7. Udstilling ved Keller, Center for Eksperimenterende Kunst ”The Rise of Form” - foto serie “Body Art” med Prana Leth. Udstillede Århus Kunst Akademi og Fusing Ø Slot Fotos til avisen Speak up! Set up Tolerance 1+1>2 Chasing Surplus-rum46½ i Chicago Rosta Fenster, fotografi. ”Hvor Dansk skal mand være”, rum46 Medvirke i og dokumentation af kunstprojekt Lyserød Tankvogn af Marianne Jørgensen Medvirke i og dokumentation af kunstprojekt Pigene på banen af Marianne Jørgensen


2007 Bogen, ”Huset-Vision, innovation & kreativitet gennem 35 år”, redaktion og fotograferier / tryk 2007 Pedagogical Factory ”Hyde Park Art Center”, Chicago, USA in cooperation with rum46 2007 Galleri 64, Göteborg-”Den politiske tale” 5 fotografier 2008 Galleri Image demorum - video ”møde” 2008 Møllegade 5, Århus - Udstilling Center/periferi Fotografie, Århus Festuge 2009 Højbjerg Bibliotek, !Recepter!, Århus Festuge 2009 Møllegade 5, Århus, Udstilling Center/periferi, Fotografier, Århus Festuge 2009 Udstilling ”Direkte Demokrati”, arrangeret af rum46- kunstværk ved Århus Biblioteksparken 2009-10 Love Alley, foto dokumentation og kunstværk “Skvalderkål” 2009-2010 2010 ”På den ene side og på den anden side” Brænderigården, Viborg-Fotografier 2010 CINN (Center for Investigation of Neighbours and Neighbourhoods) gruppe-projekt, Højbjerg Bibliotek

Medlem af: Siden 1998: aktiv medlem af rum46 barb.katzin@gmail.com


Fotos: Barbara Katzin, Renier Garcia, Frank Pedersen Katalog: Abdul Dube, Sonya Gardner, Bodil Nielsen, Gitte Bøg Tak til: HUSET, Århus & OPGANG2 Projektet er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg

Udstillingen kan ses på Bymuseet i Århus fra 1. september 2010 til 30. juni 2011


www.globalartwork.dk


GLOBAL

A R T WORK B o d i l N i e l s e n Projektleder G l o b a l A r t Wo r k bodil@timeart.dk tlf. nr. 86 13 35 12 mobil 21 92 89 19

Profile for Abdul Dube

GLOBAL ARTWORK - 3rd edition  

We made some changes and gave the publication more oomph. --- soon we will release an english version.

GLOBAL ARTWORK - 3rd edition  

We made some changes and gave the publication more oomph. --- soon we will release an english version.

Advertisement