Page 1

DEN ULTIMATE LIVE-OPPLEVELSEN

følg oss på:

NATIONALTHEATRET HØSTEN 2017

KLASSIKEREN FOR SMÅ OG STORE:

Reisen til julestjernen er tilbake

SARAH KANES RENSET:

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? NATIONALTHEATRET PUSSES OPP:

Se visjonen for fremtidens teater

EN TEATERHØST DU BARE MÅ FÅ MED DEG!


En høst som ryster, morer og utfordrer Er en annen verden mulig? Kan teatret påvirke samfunnsutviklingen? Og i så fall, finnes det grenser for hvor hardt man kan gå til verks? Det er en dristig ny sesong vi inviterer til på Nationaltheatret, og en høst der vi ønsker å utvikle teatrets potensial som samfunnsaktør. Det er første gang Sarah Kanes stykke Renset spilles på en hovedscene. I spennet mellom denne forestillingen og den bejublede Som dere vil, oppstår spørsmål om hva identitet og kjærlighet er og kan være. Fire urpremierer står på programmet, og barna kan få spennende opplevelser både på Torshov og under Hovedscenens gullbue. Mens Revolusjon og Jeg vil høre havet spør om endring er mulig, kan publikumsvinnerne Grønlandsūtraen og Julemiddag kanskje kaste nytt lys over hvem vi er i dagens Norge. Forutsetningen for kunst er ytringsfrihet og demokrati. I valgåret 2017 er dette temaer som engasjerer ungdom på Nationaltheatret. Debatter og diskusjoner trekker fulle hus – og 11. september inviterer vi til teatrets første valgvake! Annenhver nordmann gikk på teater, musikal eller revy i fjor. Det er et tall som både gir oss håp og skjerper oss. For i Norges nasjonalteater skal alle finne noe de vil se, om det så ryster, morer eller utfordrer – eller alt på en gang. Det er en stor oppgave. Derfor er det godt at teatret nå står ved et historisk veiskille, der veien videre vil preges av gjenoppbygging og ikke forfall. Vi går spennende tider i møte.

Velkommen i teatret!

Hanne Tømta, teatersjef

Tusen takk til våre samarbeidspartnere:


Foto: Marte Garmann

E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

INNHOLD

Nationaltheatret er nasjonens eget teater. Her finner du alltid noe som passer for deg!

4 Rehabilitering: Regjeringen har besluttet å pusse opp Nationaltheatret. Her er vår visjon! 6  Renset: En knyttneve av en forestilling. 11 Kirsebærhagen: Møt stjernelaget i Tsjekhovs mesterstykke! 14 Revolusjon: Dansk teaters wonderboy utfordrer vår verdensorden. 16 1984: George Orwells sensasjonelle dystopi blir teater på Torshov. 18 Nils Klims reise til underverdenen: Varmt og underholdende for barn på Torshov. 19 Double feature: Hva er originalen, og hva er kopien? 20 National Spesial: Vi går demokratiet etter i sømmene! 22 Utforskende urpremierer og gjestespill: Historie om et ekteskap, Spørrespillet, Jeg vil høre havet, Eislermaterial og Callas Revisited. 23 Suksessene fortsetter! Lille Eyolf, Som dere vil, Grønlandsū traen, Reisen til julestjernen og Julemiddag.

VALGVAKE PÅ NATIONALTHEATRET!

6

RENSET: Sarah Kanes mørke kjærlighetsfortelling settes for første gang opp på en hovedscene.

S. 21

28 26

GRØNLANDSŪTRAEN: Fra kronprisbesøk til Komiprisen.

REISEN TIL JULESTJERNEN: Garantert julestemning!

14

FOLK ER FINE. FREDRIK HØYER, FORFATTER

følg oss på:

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

16

SCI-FI PÅ TORSHOV: Fenomenet 1984 går til scenen, og Nils Klims reise til underverdenen blir humoristisk barneteater.

Nationaltheatrets repertoarmagasin høsten 2017 Ansvarlig utgiver: Hanne Tømta Ansvarlig redaktør: Ida Margreta Halvorsen Redaktør: Maria Børja I redaksjonen: Monica Lindanger, Åsta Hoem Hagen, Øystein Hygen Christensen og Kaja Mjelstad BESTILL BILLETTER NÅ!

REVOLUSJON: Christian Lollike bringer dansk dynamitt til Norge.

Foto forside: Øyvind Eide Layout: Sigurd Østensen og Gøril J. Hansen Repro: Tom Undhjem Trykk: Aller Trykk Danmark Opplag: 121 000 Redaksjonen avsluttet 30. juni 2017. H Ø S T 2 017 3


Hvilken rolle skal Nationaltheatret spille i fremtiden?

V

åren 2017 kom gladmeldingen om at Nationaltheatret endelig skal rehabiliteres. I forslaget som regjeringen har foreslått, vil teaterbygget fra 1899 få en total rehabilitering, og Hovedscenen oppgraderes ut fra kravene som stilles til en moderne teaterscene.

NATIONALTHEATRET BØR REHABILITERES SLIK AT:

... økt etterspørsel og befolkningsvekst i østlandsområdet møtes ved å erstatte Amfiscenen og Malersalen med tidsriktige lokaler i umiddelbar nærhet til teatret.

... Amfiscenen blir prøvesal for Hovedscenen, slik at det kan spilles mer teater på dagtid.

... publikum, skoleklasser og turister får formidlingsfasiliteter, restaurant, bibliotek og butikk i nær tilknytning til det ikoniske bygget.

... Nationaltheatret blir et åpent og inkluderende teater for alle, uavhengig av funksjonsevne og alder.

... deler av teaterplassen og de omkringliggende områdene blir til et nytt og vitalt byrom.


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

Økt publikumsbesøk, befolkningsvekst i Oslo-regionen og stadig flere turister i sentrum gir behov for en mer omfattende rehabilitering som blant annet innebærer nye biscener, rom for formidling, forbedrede publikumsarealer og universell utforming, slik at teatret blir tilgjengelig for alle.

På oppdrag fra Nationaltheatret har DARK Arkitekter tatt utgangspunkt i anbefalingen som ble gitt i Kulturdepartementets konseptvalgutredning i 2014, hvor mandatet var å utrede rehabiliterings- og utviklingsbehovene til teatret i et femtiårsperspektiv.

Skissen viser mulighetene som ligger i teatret og i byrommet rundt, dersom publikums behov for et moderne og fremtidsrettet teater settes i sentrum.  AV ØYSTEIN HYGEN CHRISTENSEN (TEKST) OG DARK ARKITEKTER (ILLUSTRASJON)

STORT, MEN LIKEVEL FOR LITE Nationaltheatrets bygningsmessige fasiliteter er betydelig mindre enn scenekunstinstitusjoner det er naturlig å sammenligne seg med.

NATIONALTHEATRET Cirka 12 000 m2 Cirka 275 000 publikummere 4 scener 13 toaletter 1,5 heiser ... Hovedscenen blir et fleksibelt scenerom med oppdatert sceneteknikk.

... byggets kulturhistoriske verdier sikres for fremtiden.

DEN NORSKE OPERA & BALLETT Cirka 38 500 m2 Cirka 300 000 publikummere 3 scener 36 toaletter 11 heiser ... støttefunksjoner og tekniske anlegg ligger over eller under bakken i umiddelbar nærhet.

DET NORSKE TEATRET Cirka 27 000 m2 Cirka 225 000 publikummere 3 scener 35 toaletter 5 heiser Nationaltheatret har hatt sterk besøksvekst de siste årene. Det store besøket skjer til tross for at bygningsmassen både er utidsmessig og atskillig mindre enn ved sammenlignbare scenekunstinstitusjoner. Ved å rehabilitere og samtidig utvikle Nationaltheatret i henhold til anbefalingene som ble gitt i Kulturdepartementets konseptvalgutredning i 2014, vil man kunne øke arealet med cirka 15 000 kvadratmeter.

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

H Ø S T 2 017 5


RENSET

Premiere 1. september

RYSTENDE SENSASJON Sarah Kane fornyet og endret engelsk teater for alltid, med eksplisitt og rystende dramatikk. Når Nationaltheatret setter opp Renset, er det første gang stykket spilles på en hovedscene.

E

tter Sarah Kanes død har hennes dramatikk fått stor oppmerksomhet og blitt satt opp på scener verden over.

STERK KOST. Kane er etter hvert blitt ansett som ledende innen det såkalte «in yer face»-teatret som var med på å endre engelsk teater på 1990-tallet. Før hun tok livet av seg, kun 28 år gammel, rakk hun å skrive fem skuespill og én spillefilm. I 1995 debuterte Kane med stykket Blasted på The Royal Court i London. Oppsetningen skapte sterke reaksjoner – her skildres voldtekt, vold og kannibalisme svært eksplisitt – og flere anmeldere var negative. Senere har stykket blitt hyllet som nyskapende i både form og innhold. MØRKE. Kane brøt med og utfordret det klassiske teatret, og hun er kanskje mest kjent for den eksplisitte og realistiske volden. Men bruken av det sjokkerende er ikke kun for å provosere eller fornærme, den er heller en søken etter å forstå det mørke i verden. Kane skal ha skrevet Cleansed, eller Renset, etter å ha blitt inspirert av Roland Barthes’ sitat «Being in love is like being in Auschwitz». Stykket hadde urpremiere i 1998. Her tematiserer Kane kjærlighet og smerte, både fysisk og psykisk. Det aggressive og voldelige ligger provoserende langt fremme – in yer face – men underliggende er kjærligheten.

SARAH KANE Britisk dramatiker. Født i 1971 i Brenthood i England. Debuterte i 1995 med stykket Blasted. En av Englands viktigste dramatikere i nyere tid. Omtales som er foregangsfigur for «in yer face»-teatret som vokste frem i England på 1990-tallet. Skrev til sammen fem skuespill og én spillefilm. Tok sitt eget liv 20. februar 1999, 28 år gammel.

AVVIKERNE. Vi blir presentert for kjærlighet i ulike former, og en voldelig «doktor» Tinker som torturerer og mishandler pasientene sine. Han behandler dem som labrotter og opptrer som fangevokter og autoritet. Pasientene er et utvalg mennesker som lever på siden av samfunnet: narkomane, homofile og andre «avvikere». Dermed reises ubehagelige spørsmål, for eksempel om de unormale, utskuddene, skal betjene det perfekte samfunnet. Kane viser kjærlighet i avvikende former, og forelskelse beskrives ofte som galskap. Pasientene skal ikke nødvendigvis kureres, de skal testes og undersøkes: Hvor går grensen for kjærligheten? I dette universet fremstilles verden som et fengsel for kropp og sjel. En ung gutt tar livet av seg da han innser hvor lang tid han har igjen på anstalten. NØKKEL. Med Kanes biografi i bakhodet er dramatikken hennes dystre saker, og det er ikke til å komme utenom at selvmordet innvirker på hvordan vi leser og opplever dramatikken hennes. Hennes siste stykke, 4.48 Psychosis, ender i selvmord. Likevel må vi insistere på at hennes kunstneriske produksjon står alene, for bare her kan vi finne nøkkelen til å forstå det brutale uttrykket. Som publikum kan vi forsøke å nærme oss dette mørket. Kane har ingen svar, hun stiller kun spørsmål. De fleste forblir ubesvart.  AV KAJA MJELSTAD (TEKST) OG JANE BOWN (FOTO)

6 N A T I O N A LT H E A T R E T 

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

Til Hovedscenen. Renset er blitt satt opp på en rekke scener, men med Nationaltheatrets oppsetning spilles stykket for første gang på en hovedscene.

HUN ER UTEN TVIL DET STORE TALENTET I SIN GENERASJON AV BRITISKE DRAMATIKERE JON FOSSE

JEG SKRIVER IKKE VOLDELIGE SKUESPILL, JEG FORSØKER BARE Å VÆRE HELT ÆRLIG. SARAH KANE

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

H Ø S T 2 017 7


RYSTENDE SENSASJON

Kjærlighet under umulige kår. Birgitte Larsen spiller mot Thorbjørn Harr i Sarah Kanes Renset. – Kane opplevde kjærligheten som en voldsom og voldelig kraft. Hun brukte to tankefigurer: kjærlighet som forening og kjærlighet som krig, sier Larsen.

RENSET Av Sarah Kane. Premiere 1. september. Hovedscenen Regissør: Oskaras Koršunovas. Scenograf: Gintaras Makarevičius. Med: Øystein Røger, Birgitte Larsen, Thorbjørn Harr, Kingsford Siayor, Tarjei Westby, Jonas Strand Gravli og Selome Emnetu. Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

POETISK OG GRUSOMT OM KJÆRLIGHET

Til tross for volden som utspiller seg i Renset, mener den prisbelønte regissøren av Nationaltheatrets oppsetning at stykket er svært poetisk.

S Oskaras Koršunovas, regissør

8 N A T I O N A LT H E A T R E T 

ist gang den litauiske regissøren Oskaras Koršunovas gjestet Nationaltheatret, i 2015, satte han opp Klassen vår, som ble belønnet med en drøss sekserterninger. I 2013 fikk han også Heddaprisen for beste regi for Peer Gynt på Torshovteatret. Han er utdannet ved musikk- og teaterakademiet i hjemlandet, og kun 20 år gammel fikk han sitt første regioppdrag ved det litauiske nasjonalteatret. Det ble begynnelsen på en karriere som internasjonalt anerkjent teater- og operaregissør.

KJÆRLIGHETSLAB. Koršunovas har flere ganger arbeidet med Sarah Kanes Renset, og mener stykkets sentrale tema er kjærlighet. Koršunovas beskriver stykket som en kjærlighetslab, hvor den brutale Tinker undersøker kjærligheten pasientene hans har for hverandre – og hvorfor doktoren selv ikke føler slik kjærlighet. – Kjærligheten er grusom, og den kan brukes som alibi for mye, mener Koršunovas. Han beskriver den frie kjærligheten som uselvisk, slik Rensets karakterer elsker. Selv når Tinker skjærer bort kroppsdeler på pasientene sine, er

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

RENSET

ANBEFALT ALDERSGRENSE: 18 ÅR

Normalitetens fascisme. – Det er en grunn til at jeg blir så emosjonelt grepet og synes det er så vondt å spille i Renset. Det betyr at det finnes en psykologisk dybde i stykket, som treffer meg veldig, sier Thorbjørn Harr. Her med regissør Oskaras Koršunovas.

Vold med mening. – Vold i film og scenekunst må ha en funksjon. Den må ha en dypere mening, og det finner vi hos Sarah Kane, sier Øystein Røger, som spiller rollen som den brutale doktor Tinker. Her under prøver med Kingsford Siayor (over) og Selome Emnetu (til høyre). kjærligheten deres der fortsatt. Hvor langt er de villig til å gå for den? For noen av dem er det kjærlighet inntil døden. Dette er den ideelle kjærligheten, til tross for at samfunnet anser den som feil. – Kjærligheten er ikke normal, utdyper Koršunovas. – Derfor kan vi finne den i det unormale. NORMALITET. Koršunovas mener Sarah Kanes dramatikk er høyst aktuell i dag, mye fordi Tinker representerer storsamfunnet og maktinstansene. Dermed reises det spørsmål om hvorvidt de unormale i samfunnet BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

Premiere 1. september

Ideell kjærlighet. Renset består av fire kjærlighetshistorier, deriblant en kjærlighetshistorie mellom to menn. Her ser vi Kingsford Siayor og Tarjei Westby under en prøve.

KJÆRLIGHETEN ER GRUSOM, OG DEN KAN BRUKES SOM ALIBI FOR MYE. OSKARAS KORŠUNOVAS

– avvikerne – skal betjene storsamfunnet. Her ser vi en av Kanes inspirasjonskilder: Nazi-Tysklands konsentrasjonsleirer. Ifølge Koršunovas er det blant annet dette som gjør Renset viktig: Vi befinner oss i en tid med det regissøren omtaler som «normalitetens fascisme». Tinker representerer det «riktige» samfunnet – ikke helt ulik legen Josef Mengele i Auschwitz, som ville finne måter å gjøre samfunnet «sunt og rent» på.

aktig, andreetasjen er innredet som et bibliotek. I overetasjen finner vi det åndelige, mens underetasjen, hvor pasientene befinner seg, representerer det ubevisste, det avsondrede og fysiske – et sted for labrottene. Koršunovas ønsker å lage en vakker forestilling, for til tross for volden og torturen, har stykket store estetiske kvaliteter. – Renset er svært poetisk, avslutter han.  AV KAJA MJELSTAD (TEKST)

POETISK. Scenerommet er en toetasjes bygning: Første etasje er hvit og institusjons-

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

OG ALEXANDRA KREMER-KHOMASSOURIDZE (FOTO)

H Ø S T 2 017 9


RYSTENDE SENSASJON

KIRSEBÆRHAGEN

Premiere 23. september

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

KANE ER UTEN TVIL DET STORE TALENTET I SIN GENERASJON AV BRITISKE DRAMATIKERE JON FOSSE, FORFATTER OG DRAMATIKER

J

on Fosse har oversatt to av Kanes stykker til norsk, og sier dette om henne:

«I Sarah Kanes dramatikk finnes det en renhet som jeg ikke har funnet noen andre steder. Hun tilhører ‹in yer face›-dramatikken, der scenen fylles med sex og vold, men i Kanes tilfelle slår råskapen over i sin motsetning.

Det er så å si det motsatte av sex og vold som taler fra helheten i stykkene hennes – det er stillheten, til tross for alt ytre leven, og en godhet. Det er en avvisning av verden, av ondskapen. Kane har sin helt egen, og helt rene, stemme. Hun er uten tvil det store talentet i sin generasjon av britiske dramatikere, og etter mitt syn den største dramatikeren i sin generasjon.»

Foto: Martin Rosenbaum

HUN HADDE EN OPPSIKTSVEKKENDE OG VELDIG ØM STEMME HAROLD PINTER (1930–2008), FORFATTER OG NOBELPRIS-VINNER I LITTERATUR

H

arold Pinter var en venn av Sarah Kane. Han sa dette etter hennes død:

«Hun hadde en oppsiktsvekkende og veldig øm stemme, men hun var

10 N A T I O N A LT H E A T R E T 

forferdet av den verden hun levde i og den verden som fantes inne i henne selv. Hun var verkene sine, og i likhet med dem var hun helt naken – helt uten beskyttende hudlag.»

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

Storhet står for fall I Kirsebærhagen kommer vi tett på skuespillerne – og får et sterkt møte med en privilegert familie på randen av fattigdom.

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

H Ø S T 2 017 11


Prisbelønt. Da Hanne Tømta satte opp Tsjekhovs stykke Tre søstre på Bakscenen i 2014, fikk hun Heddaprisen for beste regi. Her er regissøren omgitt av blant andre Gisken Armand (fra venstre), Bjørn Floberg og Espen Skjønberg under leseprøve på Kirsebærhagen.

K

irsebærhagen handler om godseier Ranevskaja og hennes aristokratiske familie. De har pådratt seg så stor gjeld at det storslåtte familiegodset må selges, sammen med den berømte og vakre kirsebærhagen. Men så tilbyr en nyrik bonde seg å kjøpe godset og gifte seg med en av Ranevskajas døtre, slik at godset forblir i familien. Kan hun tillate det? ORIGINALEN. Det er teatersjefen sjøl, Hanne Tømta, som regisserer Kirsebærhagen. Etter å ha studert i Russland, nærer hun stor kjærlighet for Tsjekhov. – Han skriver så sterkt om det å være menneske, sier hun. – Vi kjenner oss igjen. Det handler om det tafatte mennesket, det

12 N A T I O N A LT H E A T R E T 

som snakker i store bokstaver og har store drømmer, men ender opp med ikke å gjøre så mye med det. – Karakterene er så hele og levende, sier Gisken Armand, som spiller rollen som Ranevskaja. – Alle har gode og dårlige sider, de er sympatiske folk – men med heftige utfordringer. Armand kaller Tsjekhov «originalen mange dramatikere har blitt inspirert av». – Da er det veldig gøy å spille originalen, tillegger hun. MAGISK ROM. Stykket spilles på Bakscenen. Det er et rom vi sjelden får komme inn i, siden det til daglig fungerer som lager. – Bakscenen er et magisk rom, sier Tømta. – Her kommer skuespillerne veldig

nær publikum, og hos Tsjekhov ligger mye i detaljene og nyansene. Å få komme så nær skuespillerne løfter opplevelsen. I sentrum for Kirsebærhagen står et vanskjøttet gods. Teatersjef Tømta mener derfor det passer ekstra godt å spille stykket på Nationaltheatret. – Også vi har en fysisk bygning som man ikke har klart å ta vare på, men som nå, heldigvis, skal rehabiliteres, sier hun. Men stykket om den privilegerte familien er relevant langt utover det. – Det å være privilegert er noe mange i Norge kan kjenne på i dag, mener hun.  AV MARIA BØRJA OG JON BJARNE LIUM (TEKST) OG ØYVIND EIDE (FOTO)

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

KIRSEBÆRHAGEN

Premiere 23. september

TSJEKHOV SKRIVER SÅ STERKT OM DET Å VÆRE MENNESKE, VI KJENNER OSS IGJEN.

ET STJERNELAG I NY TSJEKHOVFORESTILLING PÅ BAKSCENEN

HANNE TØMTA

Dyp konsentrasjon. Espen Skjønberg og Bjørn Floberg (bak).

KIRSEBÆRHAGEN Av Anton Tsjekhov. Oversatt av Kjell Helgheim. Bearbeidet av Mari Vatne Kjeldstadli. Premiere 23. september Bakscenen Regissør: Hanne Tømta. Scenograf: Nora Furuholmen. Med: Gisken Armand, Hanne Skille Reitan, Bjørn Floberg, Trond Espen Seim, Emil Johnsen, Per Frisch, Laila Goody, Robert Skjærstad, Espen Skjønberg, Heidi Goldmann, Stine Mari Fyrileiv og Gorm Grømer.

God stemning. Per Frisch, Hanne Skille Reitan, Trond Espen Seim og Gorm Grømer.

Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

EN ÆRA STÅR FOR FALL

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

H Ø S T 2 017 13


REVOLUSJON

Urpremiere 29. september

Dansk dynamitt Dansk teaters wonderboy Christian Lollike er hentet til Nationaltheatret for å vise oss revolusjonens sanne ansikt.

H

ele mitt voksne liv har jeg gått rundt og forestilt meg at verden kunne innrettes annerledes, at verden kunne se annerledes ut, sier den danske dramatikeren Christian Lollike. 29. september har han urpremiere på sitt nye stykke Revolusjon på Nationaltheatret. EN ANNEN VERDEN. – De siste årene har jeg snakket med mange mennesker, til høyre og venstre i politikken, og jeg synes det hersker en fornemmelse av at det finnes problemer i verden – blant annet klimakrisen – som vårt politiske system har vanskelig for å håndtere. Så jeg begynte å lese teorier om styringsformer og fremtidsscenarier som bryter med vårt demokratiske system. Er det mulig? Kan man forestille seg noe annet? Sånn gikk jeg i gang med teksten. Han tror mange mennesker 14 N A T I O N A LT H E A T R E T 

opplever en følelse av stillstand: Vi snakker mye om klimaendringer, men ender likevel opp med å være mest interessert i oss selv og våre egne karrierevalg. – Vi har kjørt et egoistisk, selvrealiserende behovsoppfyllelsessirkus i årevis, som kulminerte med finanskrisen. Så kom klimakrise og flyktningkrise, men ingenting forandrer seg. Derfor er det nødvendig å ta fatt på et slikt tema, for å se om vi kan fantasere frem en annen verden. – Vi trenger en revolusjon? – Ja. Spørsmålet er hvordan den skal se ut. Det er det karakterene diskuterer i forestillingen. – Har teatret noe ansvar for samfunnsutviklingen? – Nei, det tror jeg ikke. Teatret er bare et hus hvor forskjellige kunstnere kommer inn og lager forestillinger. Noen lager likegyldig underholdning, andre prøver å være samfunnsrelevante. Det er sånn teatret er, ikke sant? BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

REVOLUSJON

Urpremiere 29. september

CHRISTIAN LOLLIKE SKREV TEKSTER SOM SMAKTE HESLIG, MEN SOM VI SLUKTE RÅTT

EN AV VÅRT LANDS MEST PROGRESSIVE KUNSTNERE

EN DRAMATIKER AV EUROPEISK FORMAT 

REUMERTPRIS-JURYEN DA LOLLIKE BLE ÅRETS DRAMATIKER 2013

POLITIKEN

KAI JOHNSEN, REGISSØR

CHRISTIAN LOLLIKE

Dansk dramatiker og regissør. Født i 1973 i Danmark. Arbeidet ved Aarhus Teater 2005–2011, leder i dag Sort/Hvid i København. Tar ofte utgangspunkt i aktuelle politiske begivenheter i sitt arbeid, både som dramatiker og regissør. Ble mye omtalt da han skrev og satte opp Manifest 2083, basert på Anders Behring Breiviks manifest.

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

ET SPØRSMÅL OM SKYLD. Et sted må det starte, noe må sette i gang prosessen som ender i en teaterforestilling. Noen ganger starter det når Lollike leser bøker, avisen eller ser på TV. – Det første stykket jeg skrev, startet med at jeg leste om en gruppevoldtekt i avisen. Det var ulike utsagn, om at jenta kjente gjerningsmennene på forhånd, om at hun hadde lagt opp til det selv. Det handlet om skyld, og skyldspørsmål … er noe jeg er veldig opptatt av. – Hvorfor det? – Jeg er opptatt av hvordan vår samvittighet skapes og fungerer. Hvordan kan noen drepe et menneske? Hvordan legitimerer de det overfor seg selv, og hvordan lever de videre etterpå? Dette er grunnleggende spørsmål jeg ofte vender tilbake til. VIL ÅPNE FANTASIEN. Lollike ønsker å bruke teatersalen som et rom for refleksjon og følelser. – Et rom hvor man kan skape analyse av samfunnet og en form for … galskapsstemning. Jeg vil at det skal utvikle seg en atmosfære som får publikum til å sperre øynene opp og tenke andre tanker. Jeg søker det som kan være mind blowing.

REVOLUSJON Av Christian Lollike, på bakgrunn av tekster av Mikkel Bolt Rasmussen med tekstfragmenter av Sigrid Johannesen. Oversatt av Njål Helge Mjøs. Urpremiere 29. september Amfiscenen Regissør: Christian Lollike. Scenograf og kostymedesigner: Franciska Zahle. Med: Olav Waastad, Ole Johan Skjelbred, Trine Wiggen, Eindride Eidsvold og Mikkel Weum / Are Skare-Zachariassen. Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

TINGENES TILSTAND OG HVA SOM (IKKE) KAN GJØRES – Hva vil du oppnå med stykkene dine? – Å få folk til å stille spørsmål ved sine egne verdier og å åpne deres fantasi. Det er de to tingene jeg vil. Alltid.  AV JOHN-ARNE Ø. GUNDERSEN (TEKST) OG ØYVIND EIDE (FOTO/FOTOMONTASJE) H Ø S T 2 017 15


25. juni 1903:

8. juni 1949:

10. oktober 1984: 1984 kommer ut og blir et fenomen. På et år selger romanen rundt 50 000 hardbacks i Storbritannia og over 300 000 i USA. Orwell dør et halvår senere.

Eric Arthur Blair, bedre kjent som George Orwell, blir født.

16. september 1999:

Den britiske spillefilmen Nineteen Eighty-Four kommer ut i regi av Michael Radford.

Reality-programmet Big Brother har urpremiere på nederlandsk TV. Tittelen er hentet fra 1984.

TO PLUSS TO ER FEM George Orwells litteraturhistoriske sensasjon 1984 er et klaustrofobisk tankeeksperiment om kontroll, overvåkning og individ versus statsmakt. Nå settes forestillingen opp på Torshov.

1984

Foto: Ola Erik Blæsterdalen / Dramatikkens hus

er den skremmende dystopiske fortellingen om Winston Smith, funksjonær i Sannhetsministeriet, som reviderer historien etter gjeldende retningslinjer. Ettersom hans hukommelse fremdeles fungerer, utgjør han en trussel mot styringsmaktene. Når han i tillegg oppnår kontakt med motstandsbevegelsen, aner han muligheten til å velte tyranniet. Men når individet ikke finnes, hvem kan man da stole på?

16 N A T I O N A LT H E A T R E T 

1984 er skrevet i skyggen av andre verdenskrig, og står i dag som en sciencefictionklassiker. Boken har lenge blitt brukt til å peke på farene ved det høyteknologiske informasjonssamfunnet. Samtidig forteller stykket oss om manipulasjon, individets stilling i fellesskapet og om viktigheten av å bevare selvet.

sannheten. Et av de mange kjente sitatene fra boken er «to pluss to er fem». – Når helt åpenbare sannheter i vårt samfunn blir stilt spørsmål ved, får vi en kollektiv forvirring som vi alle bærer. Da handler det til syvende og sist bare om hvem som sitter med definisjonsmakten. Og denne makten kan bli en totalitær makt, sier Kjeldsberg.

Noe av det som skremmer regissør Kristina Kjeldsberg mest i 1984, er beskrivelsen av hvem som eier1984 Av George Orwell. Premiere 4. november. Nationaltheatret på Torshov Regissør: Kristina Kjeldsberg. Med: Janne Heltberg, Herman Bernhoft, Sigurd Myhre, Håkon Ramstad, Jan Sælid, Marika Enstad, Bernhard Arnø og Maria Bock. Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

AV MONICA LINDANGER (TEKST) OG GØRIL JOHNSTAD HANSEN (ILLUSTRASJON)

SKREMMENDE OM OVERVÅKNING

NÅR HELT ÅPENBARE SANNHETER I VÅRT SAMFUNN BLIR STILT SPØRSMÅL VED, FÅR VI EN KOLLEKTIV FORVIRRING. KRISTINA KJELDSBERG, REGISSØR

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

11. juni 2013:

20. januar 2017:

22. juni 2017:

4. november 2017:

1984 klatrer på salgslistene da Edward Snowden avslører at USAs sikkerhetsbyrå (NSA) driver omfattende overvåkning, der de samler kommunikasjon fra minst ni store amerikanske internettbedrifter.

Donald Trump blir innsatt som president i USA. Hans pressesekretær hevder feilaktig at flere mennesker enn noensinne var på innsettelsen, hvorpå begrepet «alternative fakta» lanseres. Kort tid etter havner 1984 igjen på bestselgerlistene.

1984 har premiere på Broadway i New York, med aldersgrense 13 år. Forestillingen med opprinnelig premiere i Nottingham i 2013, ble en suksess på Londons West End i 2015–16.

Nationaltheatrets forestilling 1984 har premiere på Torshov.

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

H Ø S T 2 017 17


NILS KLIMS REISE TIL UNDERVERDENEN Premiere 5. september

Hva ville du gjort om du kom til en

HELT NY PLANET? Med hjelp av skolebarn leker Torshovgruppa seg frem til en humoristisk og varm familieforestilling om gutten Nils Klim som oppdager en ny planet.

HØSTENS FINESTE FAMILIEFORESTILLING

D

en unge Nils Klim vil imponere vennene sine ved å undersøke en mystisk grotte i fjellet. Når han ved et uhell faller ned i et hull, lander han på Nazar, en egen planet inne i selve jordkloden! På Nazar står alt på hodet. Hvordan skal Nils klare seg når han ikke forstår spillereglene? – At Ludvig Holberg hadde skrevet Nordens første sciencefictionroman, det kunne ikke vi la passere, sier Herman Bernhoft, en av skuespillerne som nå setter opp Nils Klims reise til underverdenen på Torshov. Den humoristiske og varme fortellingen om måten vi lever på – og ikke lever på – er improvisert frem av skuespillerne i samspill med den lekne regissøren Lars Erik Holter. De har også fått hjelp av barn fra ulike skoler i Oslo, som ble med skuespillerne på workshops. 18 N A T I O N A LT H E A T R E T 

NILS KLIMS REISE TIL UNDERVERDENEN Av Ludvig Holberg. Bearbeidet av Lars Erik Holter og Torshovgruppa.

– Det var utrolig inspirerende å møte barna. Vi spurte dem hvordan de ville synes det var å komme til en ny planet og hva slags vesener de tror de ville møte der, og barna ga oss mange gode ideer, avslutter Bernhoft.

Premiere 5. september Nationaltheatret på TorshovRegissør: Lars Erik Holter. Scenograf: Mone Rustøy. Med: Herman Bernhoft, Sigurd Myhre, Håkon Ramstad, Janne Heltberg og Maria Bock.

OG PETTER WINTHER (ILLUSTRASJON)

Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

HVEM ER VI NÅR ALT ER OPP NED?

AV MONICA LINDANGER OG MARIA BØRJA (TEKST)

VISSTE DU DETTE? • Nils Klims reise til underverdenen ble skrevet av Ludvig Holberg for nesten 300 år siden, i 1741. • Handlingen er lagt til Holbergs fødeby Bergen. • Boken regnes som Nordens første sciencefictionroman. • Den er sannsynligvis inspirert av Jonathan Swifts roman Gullivers reiser fra 1726. • Forestillingen passer for barn fra seks år og oppover.

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

DOUBLE FEATURE

Urpremiere 8. september

Endelig tilbake. Den svenske regissøren Anders Paulin er kjent for å overraske.

Hva er originalen, og hva er kopien? Tenk deg at du står foran speilet og stirrer på ditt eget speilbilde. Hvem ser du egentlig fremfor deg?

S

elv ekkoer kan bli ugjenkjennelige om de får klinge lenge nok. Slik var det også i Platons hulelignelse, hvor en gruppe mennesker opplevde en hendelse gjennom skygger og ekkoer mot en vegg inne i en hule. Hva var virkeligst: hendelsen som utspilte seg bak dem eller skyggene som de så livlig så foran seg? All identitet er en konstruk-

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

sjon, sier den svenske regissøren Anders Paulin, som endelig er tilbake på Nationaltheatret for blant annet å utfordre Platons hulelignelse. Paulin er kjent for sin politiske, filosofiske og demokratiske holdning til teatret. Denne gangen utforsker han temaene subjektivitet, ekko og dobbelthet på Malersalen. Hva er det som skiller virkeligheten fra oss selv? Hvem eller hva N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

bestemmer egentlig hva noen eller noe er? Paulin overrasker gjerne publikum med både popkulturelle og filosofiske referanser. Hans forrige forestilling på Nationaltheatret, Villanden, ble i 2012 nominert til Heddaprisen for årets beste forestilling.  AV ÅSTA HOEM HAGEN (TEKST) OG MARTE GARMANN (FOTO)

DOUBLE FEATURE Urpremiere 8. september Malersalen Regissør: Anders Paulin. Kunstnerisk team: Daniel Andersson, Ignas Krunglevičius og Bojana Cvejić. Med: Espen Alknes, Ingjerd Egeberg, Andrine Sæther, Marika Enstad og Iselin Shumba. Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

OM DET EGNE OG DET FREMMEDE – OG ROMMET IMELLOM H Ø S T 2 017 19


NATIONAL SPESIAL

Del dine opplevelser med oss: #nationaltheatret

DET SKJER PÅ NATIONAL Gjør teateropplevelsen enda større! Nationaltheatret er møteplass for en hel nasjon. I valgåret 2017 kan du få med deg debatter og samtaler om samfunn, kunst og demokrati.

Frokostmøter Kunnskap, kunst og croissanter. Ta frokosten på Nationaltheatret og få innsikt i kunst- og samfunnsspørsmål til morgenkaffen! I samarbeid med andre samfunnsaktører arrangerer Nationaltheatret frokostmøter med en tvist.

Følg med på nationaltheatret.no/spesial

SCI-FI FOR SKOLEELEVER

Ukjente verdener, kjente konflikter.
 Nils Klims reise til underverdenen handler om Nils som kommer til en verden med nye planeter og vesener, men med velkjente raringer, krangler og trusler – en sci-fi-verden det er lett å kjenne seg igjen i. Høsten 2017 inviterer vi skoleklasser til å utforske og leke seg med Nils Klims univers i undervisningen. Følg med på nationaltheatret.no/ung

2 0 N A T I O N A LT H E A T R E T 

JUL PÅ TEATRET

SAMTALER

Fire lørdager frem til julaften byr Nationaltheatret på julestemning med sang, musikk, teaterlek, juleverksted og kjente og kjære julefortellinger. Adventsarrangementene passer for hele familien.

Dyktige fagfolk formidler temaer knyttet til forestillingene. Introduksjoner gjør kvelden til en helaften, og du får enda mer ut av teateropplevelsen. Vi arrangerer salonger, samtaler, quizer og mye annet spennende.

Garantert julestemning.

Innsikt, fordypning og annet gøy.

Følg med på nationaltheatret.no/spesial

BESTILL BILLETTER NÅ!

Følg med på nationaltheatret.no/intro

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

Unge stemmer på Nationaltheatret

Hvem har makt til å bevege verden? Hvordan står det til med demokratiet i dag? Hvordan vil fremtiden se ut, og hvordan kan vi endre samfunnets retning?

D

ette valgåret arrangerer Nationaltheatret Demo_17, et partinøytralt formidlingsprosjekt om ytringsfrihet, makt og demokrati, med bakgrunn i teatrets oppsetninger. I Demo_17 går vi bakenfor informasjonsstrømmen og i dybden av problemstillingene – og ser demokratiet i flere dimensjoner. ENGASJEMENT. I august gjester Demo_17 Arendalsuka. Foran 1000 ungdommer åpner showet med en panelsamtale om politisk engasjement blant ungdom, med sentrale samfunnsstemmer i panelet. Ved hjelp av teatrets virkemidler og kunstneriske innslag inviteres publikum til å delta. Ungdommene kan bli med i rollespillet Demokratimaskinen, et tankeeksperiment rundt demokratiets rolle, der ungdommene deltar i debatt og går til valg.

DEMO_17

31

NATIONALTHEATRET GÅR DEMOKRATIET ETTER I SØMMENE!

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Foto: Øyvind Eide

VALGVAKE. 11. september åpner Nationaltheatret dørene på vidt gap og inviterer til en feiring av det frie valg. Kjente kulturfolk og drevne samfunnsstemmer tar deg gjennom kvelden og natten, med livemusikk og innslag fra teatrets skuespillere. Valgvaken er del av en rekke arrangementer rundt valget, som frokostmøter, debatter og salongmøter med bakgrunn i forestillingen 1984.

VELKOMMEN TIL VALGVAKE!

11. september i Publikumsfoajeen på Nationaltheatret Kjente kulturfolk og drevne samfunnsstemmer.

Livemusikk og kunstneriske innslag fra teatrets skuespillere

Følg med på Demo17.no og nationaltheatret.no

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

H Ø S T 2 017 21


HVORFOR ER DET SÅ VANSKELIG Å HOLDE LIV I KJÆRLIGHETEN?

FÅ OGSÅ MED DEG:

HISTORIE OM ET EKTESKAP

Etter Geir Gulliksen. Regissør: Anders T. Andersen. Med: Petronella Barker, Jonas Sjöqvist og Silje Storstein. Produsert av Brageteatret i samarbeid med Nationaltheatret.

Foto: Per Maning

Gjestespill 6.–9. desember Amfiscenen

Timmy og Jon lever et behagelig liv sammen, de har barn, et trygt, fint hjem og et godt sexliv. Alt man kan ønske seg. Likevel forelsker hun seg i en annen, og han sitter alene igjen. Huset deres stilner. Hva skjedde egentlig? Hun kan ikke svare ham. Så han forestiller seg hva som skjedde. Med henne.

UTFORSKENDE URPREMIERER, SPENNENDE GJESTESPILL Hvor godt kjenner vi våre aller nærmeste? Hvor godt kjenner vi oss selv? I Spørrespillet møter du et ektepar som skaper, bygger, er i og simulerer et hjem og et samliv. En dag oppdager de en mistenkelig person i bakgården, som både fascinerer og skremmer dem. Hvem er han? Hva vil han?

EISLERMATERIAL

Av Heiner Goebbels. Med: Ensemble Modern og skuespiller Josef Bierbichler. Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

Spilles 7. september Hovedscenen

SPØRRESPILLET Av Mikkel Bugge. Regissør: Kai Johnsen. Med: Morten Espeland og Tone Mostraum. Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

Urpremiere 11. november Malersalen

Er vi i stand til å gjennomføre endringer, og er det nødvendig? I Jeg vil høre havet møtes en gruppe ungdommer og seniorer for å utveksle tanker om vår felles fremtid. Gjennom dokumentarteatret vil de nærme seg problemstillingen – og kanskje gi oss et kreativt svar.

HVORDAN SKAPE ENDRING?

Av Torill Solvang og Camilla Eeg-Tverbakk i samarbeid med deltagerne. Med: Mari Maurstad, Nils Golberg Mulvik med flere. Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

Urpremiere 4. november Malersalen

Heiner Goebbels skaper verk i skjæringspunktet mellom opera og teater. Den produktive og prisbelønte komponisten og regissørens forrige oppsetning på Nationaltheatret under Ultima 2013 ble en stor suksess. Nå vender Goebbels tilbake til Ultima og Nationaltheatret med en konsertversjon av Eislermaterial (1998), et fortryllende og lidenskapelig portrett av en av hans største musikkhelter, Hanns Eisler.

UNIK KONSERT ÅPNER ULTIMA

CALLAS REVISITED Av Einar Bjørge. Regissør: Einar Bjørge. Med: Kari Onstad. I samarbeid med Oslo Operafestival.

Spilles 14.–23. september Publikumsfoajeen

2 2 N A T I O N A LT H E A T R E T 

JEG VIL HØRE HAVET

Foto: Wonge Bergmann

FINNES DEN TREDJE I ALLE PARFORHOLD?

I september 1977, i sin leilighet i Avenue Georges Mandel 36 i Paris, sitter operalegenden Maria Callas alene i natten og lytter på lydopptak av seg selv. Karrieren er over, og hennes store kjærlighet Aristoteles Onassis er gått bort. 40 år etter går vi tilbake til den aller siste natten hun lever og møter kvinnen Maria, som levde i skyggen av La Callas. Nå deler hun sine hemmeligheter. Callas Revisited gir et unikt innblikk bak fasaden til operalegenden Maria Callas.

EN DIVAS SISTE NATT

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

SUKSESSEN FORTSETTER «Nådeløst om selvgodhet» VG

«En usedvanlig velspilt og musikalsk oppsetning» AFTENPOSTEN

I TETT SAMSPILL

Oppslukt av hverandre. Pia Tjelta og Kåre Conradi spiller foreldrene som mister barnet sitt av syne.

Pia Tjelta og Kåre Conradi spiller ekteparet som glemmer sønnen sin i Lille Eyolf – og fryder seg over å få spille sammen igjen.

D

et er en gave å få spille denne forestillingen, sier Pia Tjelta. – Og jeg elsker å spille med Kåre! – Det er en fantastisk glede å spille med Pia, repliserer Kåre Conradi. – Hun tør å by på hele sitt register som menneske og skuespiller. NÆRT OG SÅRT. De to spiller ekteparet Rita og Alfred i Ibsens Lille Eyolf. Som liten ramlet sønnen deres, Eyolf, ned fra stellebordet, fordi de glemte ham. Og når Eyolf flere år senere drukner, rammes paret igjen av skam og skyldfølelse.

– Lille Eyolf handler om mennesker som sliter med å nå frem til og forstå hverandre, sier Conradi. – Men først og fremst handler det om barnet som ikke blir sett, og skyldfølelsen foreldrene har. PARFORHOLD. Oppsetningen ble en stor suksess etter premieren i 2014. Tjelta tror det er fordi stykket har så mange fasetter. – Tematikken i det å være forelder er noe som aldri kjeder oss. Det er så nært, det er så mye sårhet forbundet med det. Hva skjer de gangene vi setter vårt eget prosjekt foran det å være helt

nærværende overfor våre barn? HUMOR. Conradi mener stykket også inneholder mye humor, og at det viser hvor stor Ibsen er. – Drømmen som skuespiller er å kunne bruke en så stor forfatter som Ibsen og få ham til å bli så levende at folk sitter i salen i 2017 og gisper. Ibsen skjønner mennesker på en måte som er helt opp i dagen i 2017. Det er ingen forskjell på oss mennesker, vi sliter med de samme tingene.  AV MARIA BØRJA OG MONICA LINDANGER (TEKST) OG MARTE GARMANN (FOTO)

HER ER EYOLF! Lille Eyolf er et barn som ikke blir sett – og i sin oppsetning vil regissør Sofia Jupither gjøre ham til hovedpersonen. I høst er det disse to unge skuespillerne som bytter på rollen som lille Eyolf:

815 0 0 81 1

Av Henrik Ibsen

Spiller videre fra 29. august Amfiscenen Regissør: Sofia Jupither. Scenograf: Erlend Birkeland. Med: Pia Tjelta, Kåre Conradi, Ine Jansen, John Emil Jørgensrud og Andrine Sæther.

Sofia Jupither regidebuterte med Jon Fosses Besøk ved Helsingborgs Stadsteater og har siden jobbet ved blant annet Kungliga Dramatiska Teatern og Stockholms Stadsteater foruten Nationaltheatret. Her ble hun i 2006 tildelt Heddaprisen for beste regi med Jon Fosses Svevn. Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

SEBASTIAN SØRLIE LAMB (11)

BESTILL BILLETTER NÅ!

LILLE EYOLF

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

PETTER BLOM-HELLUM (11)

DET USYNLIGE BARNET H Ø S T 2 017 23


SUKSESSEN FORTSETTER

Komedien som har alt – og enda litt til

Shakespeares lekne og romantiske komedie Som dere vil er fylt til randen av forviklinger, kåtskap, sang og musikk. Gå ikke glipp av høstens store fargefest!

Alle forestillingsfoto: Marte Garmann

TRE HEDDAPRISNOMINASJONER, VINNER AV BESTE REGI

«EN STOR FEST Å SPILLE» Vi spurte fire av skuespillerne: Hva er finest med å spille i Som dere vil? AV MARIA BØRJA (TEKST) OG ØYVIND EIDE (FOTO) 24 N A T I O N A LT H E A T R E T 

Kjersti Tveterås, spiller Rosalind/Ganymedes: – Å være del av et så massivt maskineri, hvor alle gjør sitt for å lage en overflodsfest. Jeg har møtt publikummere som har blitt både glad og rørt. Det er fint at det er rom for begge deler, og det er herlig å høre folk le hjertelig!

Jonas Strand Gravli, spiller Orlando: – Det er en stor fest å spille med så mange gode skuespillere. Så er det musikken, kjærligheten, konfettien og den livsbejaende flyvingen. For første gang i livet har jeg blitt ropt etter av en ungdomsgjeng. De heiet på Rosalind og Orlando!

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

«En ekstravagant lek med ord, lys, farger og musikk.»

«En fargefest ved Nationaltheatret.» NRK

VG

«Et overdådig publikumsfrieri med et vell av vrier og vendinger.» DAGBLADET

SOM DERE VIL Av William Shakespeare. Gjendiktet av Øyvind Berg. Spiller videre fra 16. august Hovedscenen

En drøm. Bertine Zetlitz spiller kjærlighetsguden Hymen og synger egne sanger live på scenen. – Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Rollen oppleves som skreddersydd til meg, og jeg får være del av et vanvittig talentfullt ensemble. Det er sjelden kost for en soloartist, sier hun.

Regissør: Sigrid Strøm Reibo. Scenograf og kostymedesigner: Katrin Nottrodt. Komponist og sangtekstforfatter: Bertine Zetlitz. Komponist: Jonas Lie Theis. Komponist og musikalsk ansvarlig: Simon Revholt. Med: Finn Schau, Øystein Røger, Trond Espen Seim, Fridtjov Såheim / Bjørn Skagestad, Erland Bakker, Haakon Kongsvoll Ulsbøl, Herbert Nordrum, Hermann Sabado, Jonas Strand Gravli, Per Christian Ellefsen, Sigmund Sæverud, Olav Waastad, Ågot Sendstad, Tarjei Westby, Selome Emnetu, Kjersti Tveterås, Mari Strand Ferstad, Eindride Eidsvold og Bertine Zetlitz. Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

Ågot Sendstad, spiller gjeterjenta Phoebe: – Det herlige typegalleriet! Her er det rom for å leke og lage outrerte typer. Det er mye latter i salen, og det er koselig å se så mange ulike aldersgrupper. BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

Finn Schau, spiller Den eldre hertugen: – Det er en lett og lystig forestilling. Publikum frydes over overskuddet og spillegleden – og kanskje forstår også flere at gæmlisen Shakespeare kan være morsom? N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

Husregissør Sigrid Strøm Reibo er utdannet fra Litauen, Danmark og Russland. I 2017 mottok hun Heddaprisen i kategorien beste regi for Som dere vil (Nationaltheatret) og Orlando (Rogaland Teater). Sistnevnte ble også kåret til årets forestilling.

ET FYRVERKERI AV FARGER OG FORELSKELSER H Ø S T 2 017 2 5


SUKSESSEN FORTSETTER

JEG HAR DET SÅ BRA, JEG, AT DET ER FOR JÆVLIG. SÅ JÆVLIG BRA AT DET EGENTLIG ER LITT BRA AT JEG HAR DET LITT JÆVLIG ÒG. SÅ TRYGT AT JEG FØLER FRYKT AV IKKENO’, LIKSOM. – Fredrik Høyer i Grønlandsūtraen

DAGSAVISEN

AFTENPOSTEN

Sagt om Grønlandsūtraen:

Det hender at jeg får oppleve inspirasjonens sjeldne øyeblikk. En slik 'stjernestund’ ga dere meg. Tusen takk. – Liv Ullmann, regissør og skuespiller

Se dette stykket. Jo, se dette! – Atle Antonsen, komiker

Helt enestående! Mesterlig og glassklart formidlet om det vi alle tenker, men ikke sier. Rett og slett jævlig bra. Gå og se! – Anders Baasmo Christiansen, skuespiller

Fantastisk. Lenge siden jeg har sett noe så ubehagelig, som likevel varmer hjertet. – Chirag Rashmikant Patel, musiker i Karpe Diem 2 6 N A T I O N A LT H E A T R E T 

Hylles. Fredrik Høyers forestilling om en helt vanlig fyr på Grønland går sin seiersgang på scenen.

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

EN HELT VANLIG FYR – med helt uvanlig suksess

Fra Komiprisen til kronprinsbesøk: Grønlandsūtraen har budt på revolusjonerende opplevelser for forfatter Fredrik Høyer (29).

D

et er tredje gang Grønlandsūtraen settes opp på og i dag er det masse å bekymre seg for. Så mye at hvis vi tok innover Nationaltheatret. Det som opprinnelig var spoken oss alt i all dets fulle kraft, kunne vi knapt ha fortsatt å leve, sier han. word-poesi, muntlige tekster, ble utgitt som bok og Han mener Dagsavisens beskrivelse av stykkets hovedperson LP, før prosjektet ble utviklet til en teaterforestilling som «glad-negativ» passer bra, fordi han kjennetegnes av motsetninger i regi av Mattis Herman Nyquist. og selvmotsigelser. – Det var en eksplosiv opplevelse, forteller Høyer. – Jeg lærte – Jeg ser på ham som en helt vanlig fyr som prøver å oppnå kontakt noe revolusjonerende hver dag i prøveperioden. Mattis Herman med verden rundt seg. Men jo mer han prøver å forstå, desto mer har en dyp forståelse og et klart blikk, og fikk frem noe i tekstene blir han klar over hvor ubegripelig verden er, sier Høyer. jeg aldri ville ha sett selv. – Å være et menneske innebærer at man aldri ser hele – Ble du overrasket over de positive reaksjonene, bildet. Sammen, derimot, ser vi små glimt av noe ekte, de gode anmeldelsene? noe større. Det er derfor han går ut på scenen og står foran – Ja! Høydepunktet var premieren på Torshov, alle folka og snakker. GRØNhvor Liv Ullmann var tilstede. Det var utrolig LANDSŪTRAEN stas at hun likte den så godt, sier han. SELV DELTOK Fredrik Høyer på sin første slampoesiSkrevet og fremført av Fredrik Høyer. Basert konkurranse for snart ti år siden. Det var interessen på diktsamlingen SIDEN HAR forestillingen tiltrukket alt fra vanlige for hip hop, dikt og afroamerikansk kultur som førte Grønlandsūtraen utgitt av Fanfare forlag under folk til kronprins Haakon. Det som begynte som et ham dit. Siden har han gjort seg til et aldri så lite fenomen prosjektet Ferdigsnakka. lite prosjekt på Torshov, har siden gått for fulle hus – på YouTube, i Drammen og videre ut i kongeriket på Amfiscenen. Norge. Spiller videre fra 12. august – Jeg har nesten bare fått blessings. Folk er fine, Nettopp «det norske» var noe han ville utforske da Amfiscenen sier Høyer. han skrev Grønlandsūtraen: Regissør: Tekstene i forestillingen er tidvis alvorlige og eksis– Hva er «meg» og hva er «nordmannen i meg», Mattis Herman Nyquist. tensielle, og samtidig er de morsomme – såpass at og hvordan inngår kollektivet i oss? Også vår norske Komponist/lyddesigner: Gaute Tønder. Høyer fikk Komiprisen i kategorien «Årets gjennomkultur er en liten del av det store verdensbildet. Det er brudd». Hvordan jobber han med humor? derfor tittelen er Grønlandsūtraen. Å være i den store – Humor og ironi blir en måte å grounde tekstene verden, representert av øya Grønland og issmeltingen, Fredrik Høyer er født i 1988 og debuterte som på, gjøre dem jordnære. Jeg tror det tragiske og det der ute, og det umiddelbart nære, bydelen, samtidig, forfatter med romanen komiske er to sider av samme sak. forteller han. Månehund & fatter’n – Og har du skjønt mer av hvordan vi kan «skape (2014). Grønlandsū traen er utgitt som bok og LP FORESTILLINGEN handler kanskje mest om å prøve mening enn så lenge hele verden bare er et ’hæ’», som og adaptert til teater. å være et bra menneske – og hvor vanskelig det er. du sier i forestillingen? Høyer fikk Komiprisen Samtidig handler den om problemer i vår samtid. – Jeg vet ikke. Kanskje. 2017 i kategorien «Årets gjennombrudd». – Hvordan har du jobbet med å balansere de to sidene?  – Gjennom å se det allmennmenneskelige i det AV MARIA BØRJA (TEKST) OG ØYVIND EIDE (FOTO) aktuelle og omvendt. Når det kommer til bekymringer, BEKYMRINGENS SŪTRA er ikke det så vanskelig. De aller fleste bekymrer seg,

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

H Ø S T 2 017 27


SUKSESSEN FORTSETTER

«Magisk kraft» VG

«Varm og nær, med liv og røre i rikt monn» DAGBLADET

Alle forestillingsfoto: Øyvind Eide

«Strålende underholdning» DAGSAVISEN

Julefortellingen over alle julefortellinger!

I

ngen forestilling har blitt spilt så mange ganger på Nationaltheatret som Reisen til julestjernen. Historien om Sonja, og hvordan hun til slutt finner igjen julestjernen, har trollbundet små

og store i generasjoner, helt siden den ble satt opp første gang julen 1924. Nå har den prisbelønte regissøren Kjersti Horn blåst nytt liv i Sverre Brandts juleeventyr. Gjennom lek og humor og bruk

av elementer fra hele teaterhistorien, bevares forestillingens varme julenostalgi, og stykkets viktige budskap rendyrkes: Følger man hjertet sitt og er god mot andre, vil man seire over det som er vondt og vanskelig.

Håndlagde kostymer Kostymene blir sydd ut fra designerens Her kostymetegninger. Alt lages for hånd. ler. eng og g nug snøf ner, ser du klov

2 8 N A T I O N A LT H E A T R E T 

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


Alle foto: Øyvind Eide

E T A N N O N S E B I L A G F R A N A T I O N A LT H E A T R E T

SETT AV OVER EN MILLION SMÅ OG STORE SIDEN 1924 REISE TIL JULESTJERNEN Av Sverre Brandt. Musikk av Johan Halvorsen.

Spiller videre fra 21. oktober Hovedscenen Regissør: Kjersti Horn. Koreografer: Birgitte og Mikkel Olsenlund. Scenograf og kostymedesigner: Katja Ebbel Frederiksen. Musikalsk ansvarlig: Per Christian Revholt. Med: Et stjernelag av Nationaltheatrets skuespillere.

Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

DET FINNES EN JULESTJERNE TIL ALLE

Sonja er en ildsjel! Et menneske som tror på noe større enn seg selv. Med en egenrådig, men uselvisk vilje. Selome Emnetu

Hvem er Sonja i dag? Vi har spurt de som spiller hovedrollen: Hvordan ser du for deg Sonja?

BESTILL BILLETTER NÅ!

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O 

Sonja er modig og åpen, varm og impulsiv. Og så er hun et skikkelig medmenneske – hun er ambisiøs på vegne av noe større enn seg selv. Kanskje det er fordi hun har to hjerter? Hanne Skille Reitan

H Ø S T 2 017 2 9


SUKSESSEN FORTSETTER

«En fest av en forestilling»

«Sprudlende og leken»

«Knakende godt nyskrevet teater»

DAGBLADET

VG

DAGSAVISEN

En moderne juleklassiker

JULEMIDDAG

GARANTERT JULESTEMNING! NB: Billettene forsvinner raskt

Juleforestillingen for de voksne er tilbake!

I

julen blir alt forsterket. Det fine blir finere, det triste blir tristere. Vi setter oss ved samme bord – ofte for å snakke om året som har gått. Suksessforestillingen Julemiddag er basert på virkelige familiers julehistorier. Regissør Tyra Tønnessen har latt seg inspirere av Thornton Wilders skuespill 3 0 N A T I O N A LT H E A T R E T 

The Long Christmas Dinner fra 1931, men i stedet for å følge en amerikansk familie, følger vi her en norsk familie gjennom hundre år. Tønnessen har spurt seg hva som påvirker oss mest, det som skjer her og nå, eller store historiske, politiske og økonomiske hendelser? – Svaret er begge deler. De store omstendighetene er forutsetningen

for de små, sier Tønnessen. Og slik verden beveger seg, beveger vi oss med den. I løpet av hundre år blir det meste annerledes enn det var. Slik blir familien vi møter i Julemiddag norgeshistorien i miniatyr. 

Spiller videre fra 27. oktober Amfiscenen Regissør: Tyra Tønnessen. Koreograf: Tor Ivar Hagen. Scenograf og kostymedesigner: Dagny Drage Kleiva. Med: Et stjernelag av Nationaltheatrets skuespillere.

Fullt kunstnerisk lag: nationaltheatret.no

SLEKT SKAL FØLGE SLEKTERS GANG

AV REDAKSJONEN (TEKST) OG MARTE GARMANN (FOTO) BESTILL BILLETTER NÅ!

Nedskrevet av Tyra Tønnessen. Oversatt til stavangersk av Rolf Kristian Larsen.

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O


ENSEMBLE HØSTEN 2017

På Nationaltheatret møter du landets ledende skuespillere

Espen Alknes

Frøydis Armand

Gisken Armand

Eindride Eidsvold

Bernhard Arnø

Per Egil Aske

Erland Bakker

Petronella Barker

Herman Bernhoft

Maria Bock

Kåre Conradi

Ingjerd Egeberg

Per Christian Ellefsen

Lena Kristin Ellingsen

Selome Emnetu

Marte Engebrigtsen

Marika Enstad

Morten Espeland

Mari Strand Ferstad

Bjørn Floberg

Stine Mari Fyrileiv

Heidi Goldmann

Laila Goody

Jonas Strand Gravli

Gorm Grømer

Thorbjørn Harr

Kim Haugen

Janne Heltberg

Mariann Hole

Ellen Horn

Andrea Bræin Hovig

Fredrik Høyer

Ine Jansen

Emil Johnsen

John Emil Jørgensrud

Nader Khademi

Anne Krigsvoll

Birgitte Larsen

Rolf Kristian Larsen

Lasse Lindtner

Anneke von der Lippe

Mari Maurstad

Henrik Mestad

Anders Mordal

Tone Mostraum

Nils Golberg Mulvik

Sigurd Myhre

Herbert Nordrum

Mattis Herman Nyquist

Liv Bernhoft Osa

Marian Saastad Ottesen

Mads Ousdal

Henrik Rafaelsen

Håkon Ramstad

Hanne Skille Reitan

Øystein Røger

Jan Gunnar Røise

Hermann Sabado

Kjersti Botn Sandal

Finn Schau

Trond Espen Seim

Ågot Sendstad

Iselin Shumba

Kingsford Siayor

Bjørn Skagestad

Ole Johan Skjelbred

Robert Skjærstad

Espen Skjønberg

Hennika Skjønberg

Christian Skolmen

Terje Strømdahl

Jan Sælid

Andrine Sæther

Sigmund Sæverud

Fridtjov Såheim

Pia Tjelta

Kjersti Tveterås

Olav Waastad

Tarjei Westby

Trine Wiggen

Bertine Zetlitz

Jon Øigarden

Per Frisch


følg oss på:

SPILLEPLAN HØSTEN 2017

GRØNLANDSUTRAEN

SOM DERE VIL

følg oss på:

LILLE EYOLF

RENSET

Av Fredrik Høyer Regissør: Mattis Herman Nyquist

Av William Shakespeare Regissør: Sigrid Strøm Reibo

Av Henrik Ibsen Regissør: Sofia Jupither

Av Sarah Kane Regissør: Oskaras Koršunovas

Suksessen fortsetter fra 12. august Amfiscenen

Suksessen fortsetter fra 16. august Hovedscenen

Suksessen fortsetter fra 29. august Amfiscenen

Premiere 1. september Hovedscenen

NILS KLIMS REISE TIL UNDERVERDENEN

EISLERMATERIAL

DOUBLE FEATURE

CALLAS REVISITED

Av Ludvig Holberg. Bearbeidet av Lars Erik Holter og Torshovgruppa Regissør: Lars Erik Holter Premiere 5. september Nationaltheatret på Torshov

KIRSEBÆRHAGEN

Av Heiner Goebbels. Med: Ensemble Modern og skuespiller Josef Bierbichler.

Regissør: Anders Paulin Urpremiere 8. september Malersalen

Spilles 7. september Hovedscenen

REVOLUSJON

Av Anton Tsjekhov Regissør: Hanne Tømta

Av Christian Lollike Regissør: Christian Lollike

Premiere 23. september Bakscenen

Urpremiere 29. september Amfiscenen

REISEN TIL JULESTJERNEN Av Sverre Brandt Musikk av Johan Halvorsen Regissør: Kjersti Horn Suksessen fortsetter fra 21. oktober Hovedscenen

Av Einar Bjørge Regissør: Einar Bjørge Spilles 14.–23. september Publikumsfoajeen

JULEMIDDAG

Av Tyra Tønnessen Regissør: Tyra Tønnessen Suksessen fortsetter fra 27. oktober Amfiscenen

T 1984

JEG VIL HØRE HAVET

SPØRRESPILLET

Av George Orwell Regissør: Kristina Kjeldsberg

Konsept og idé: Camilla EegTverbakk og Toril Solvang

Av Mikkel Bugge Regissør: Kai Johnsen

Premiere 4. november Nationaltheatret på Torshov

Urpremiere 4. november Malersalen

Urpremiere 11. november Malersalen

3 2 N A T I O N A LT H E A T R E T 

BESTILL BILLETTER NÅ!

HISTORIE OM ET EKTESKAP

Etter Geir Gulliksen Regissør: Anders T. Andersen Gjestespill 6.–9. desember Amfiscenen

815 0 0 81 1

N A T I O N A LT H E A T R E T . N O

National magasin 2017  

Nationaltheatret

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you