__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Godkendte Revisorer a/s

P E R S O N A L E G O D E R – S K AT O G M O M S 2 0 2 1


2

Personalegoder 2021


Indhold Beskatning af personalegoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kørselsgodtgørelse/tilskud til bil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Skattefri personalepleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Lystbåd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder. . . . 5

Medarbejderaktier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Bagatelgrænse for mindre personalegoder . . . . . . . . . . . . . 6

Motorcykel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Egenbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Parkeringsplads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Personalearrangement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Bruttotrækordninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Personalelån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Krav til en bruttotrækordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Personalerabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Psykologbistand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Personalegoder – skat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Receptioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Autocamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Rejser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Avis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sommerbolig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Befordring hjem/arbejde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sponsorbilletter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Beklædning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sport og motion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Bonuspoint. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Sundhedsforsikring og sundhedsbehandling . . . . . . . . . . . 32

Briller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Sundhedstjek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Brobizz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Syge- og ulykkesforsikring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Bøder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Teambuilding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Cykel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tv-kanaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Dagsbeviser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Elbil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vaccine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Fantomaktier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Firmabil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Hovedaktionærer mfl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Firmabørnehave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Helårsbolig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Flytteudgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Sommerbolig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Fratrædelsesgodtgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Lystbåd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Færgeabonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Gaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Personaleforeninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Gevinster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Væsentlig arbejdsgiverindflydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Gulpladebiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ingen væsentlig arbejdsgiverindflydelse. . . . . . . . . . . . . . . 40

Helårsbolig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Hestetransporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Arbejdsgiverens indberetningspligt . . . . . . . . . . . . . . 41

Hjemmearbejdsplads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Hvilke personalegoder skal ikke indberettes?. . . . . . . . . . . 41

Internetforbindelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Hvilke personalegoder skal indberettes?. . . . . . . . . . . . . . . 41

Ipad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Bøder ved manglende indberetning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Jagt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Skematisk oversigt – personalegoder . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Jubilæumsgratiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Julegaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Personalegoder – moms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Kantineordning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Personbiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Kontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Varebiler på gule plader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Kostvejledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Skematisk oversigt - gulpladebiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Kunstforening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Andre personalegoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Kørekort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Skematisk oversigt – andre personalegoder. . . . . . . . . . . . 49

Personalegoder 2021

3


Beskatning af personalegoder

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier.

Nogle personalegoder værdiansættes til et beløb, der

Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi

afviger fra arbejdsgiverens udgifter, idet der gælder stan-

af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangs-

dardsatser. Eksempler herpå er telefon, bil og sommer-

punkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket

bolig. Skattemæssigt er disse personalegoder interes-

følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

sante, hvis den skattepligtige værdi (standardsatsen) er mindre end markedsværdien.

Skattemæssigt kan personalegoder opdeles i fem kategorier:

Nogle goder betegnes skattefri personalepleje, og andre er

• Skattefri personalepleje

skattefrie som følge af bagatelgrænser. De tre former for

• Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder

skattefrie goder er omtalt i det følgende.

• Bagatelgrænse for mindre personalegoder • Beskatning af markedsværdien

Skattefri personalepleje

• Beskatning efter standardsatser

Goder uden væsentlig økonomisk værdi, der ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje, er

Et personalegode, der skal beskattes med markedsvær-

efter praksis skattefrie, når det er vanskeligt at henføre

dien (typisk arbejdsgiverens udgift), er skattemæssigt

en bestemt værdi til den enkelte medarbejder. Eksempler

uinteressant, da medarbejderen lige så godt selv kunne

herpå er kaffe, te og frugt. Kantineordninger med arbejds-

have købt godet, hvis lønnen var tilsvarende højere. Dog

givertilskud er også omfattet af denne skattefrihed, dog

kan der spares AM-bidrag, når der er tale om persona-

er der fastsat en mindstepris for medarbejderbetaling, se

legoder, hvoraf der ikke skal svares AM-bidrag. Grænsen

stikordet ”Kantineordning”.

mellem personalegoder og betaling af private udgifter er flydende. Såfremt arbejdsgiveren betaler medarbej-

Der er tre betingelser, der skal være opfyldt, for at der er

derens private udgifter, hvilket vil sige udgifter, der ikke

tale om skattefri personalepleje:

kan karakteriseres som et personalegode, skal beløbet

1. Godet skal være uden væsentlig økonomisk værdi,

beskattes som løn.

2. godet må kun være til rådighed på arbejdspladsen og 3 godet skal være stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje.

4

Personalegoder 2021


Med hensyn til første betingelse så gælder der ikke nogen

malt udgør 6.500 kr. (2021) pr. år. Hvis en person har flere

fast beløbsgrænse for, hvad der anses for ”uden væsentlig

arbejdsgivere, gælder grænsen på 6.500 kr. for samtlige

økonomisk værdi”. Beløbsgrænsen udvikler sig i takt med

arbejdsgivere under ét. Der er tale om en bagatelgrænse,

den økonomiske udvikling og opfattelse i samfundet. Skat-

og hvis årets goder overstiger grænsen, skal der betales

terådet har fx godkendt skattefrihed for et sundhedstjek,

skat af den samlede værdi af goderne. Personalegoder

hvor prisen pr. medarbejder kunne beregnes til 1.500 kr.

omfattet af bagatelgrænsen medregnes til markedsprisen.

Skattestyrelsen havde dog indstillet, at godet var skatte-

Ved afgørelsen af, om bagatelgrænsen er overskredet,

pligtigt, da man ikke anså beløbet for uvæsentligt.

fragår eventuel egenbetaling (betaling med beskattede midler). Medarbejderen skal selvangive beløbet, hvis

Om anden betingelse kan fx nævnes, at medarbejderne

bagatelgrænsen overskrides, idet arbejdsgiveren ikke skal

gratis kan bruge et motionsrum, der er stillet til rådighed

oplyse beløbet til Skattestyrelsen.

på arbejdspladsen, uden at blive beskattet. Der skal være tale om almindelig personalepleje af begrænset økonomisk

Til bagatelgrænsen medregnes kun de goder, der hoved-

værdi, og det skal samtidig være vanskeligt at henføre en

sageligt er stillet til rådighed af hensyn til medarbejderens

bestemt værdi til den enkelte medarbejder. Deltagelse i

arbejde. Der skal være en direkte sammenhæng mellem

et motionsløb (fx DHL Stafetten) kan således ikke være

godet og arbejdets udførelse. Bagatelgrænsen gælder

omfattet af skattefri personalepleje, da det ikke foregår på

ikke for de personalegoder, som i øvrigt er skattepligtige,

arbejdspladsen. Arbejdsgiverens betaling for deltagelse

eksempelvis fri telefon, fri bil mv. Skattefrie personale-

kan dog alligevel være skattefri, se stikordet ”Personalear-

goder, eksempelvis kaffe, te og frugt, indgår heller ikke i

rangement”.

bagatelgrænsen.

Om tredje betingelse gælder det, at godet skal være stillet

Eksempler på personalegoder, der falder ind under baga-

til rådighed som led i den almindelige personalepleje.

telgrænsen:

Det vil sige, at godet skal stilles til rådighed for samtlige

• Mad og drikke ved overarbejde

medarbejdere. Hvis fx et sundhedstjek kun tilbydes visse

• Avis til brug for arbejdet

medarbejdere, er det ikke skattefrit. Fra praksis kan

• Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiveren

nævnes en afgørelse, hvor en arbejdsgiver ønskede at tilbyde alle seniormedarbejderne (alle medarbejdere over 55 år) et sundhedstjek. Arbejdsgiverens betaling for sundhedstjekket var skattepligtig for seniorerne, da ikke alle medarbejdere fik tilbudt et sundhedstjek.

– eventuelt med arbejdsgiverens logo • Et (delvist) arbejdsgiverbetalt kørekort, der skal bruges i forbindelse med arbejdets udførelse • Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spidsbelastning. • Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter.

Vær opmærksom på, at skattefriheden ikke gælder, når medarbejderen selv finansierer sådanne ellers skattefrie

Goder, der udelukkende eller i overvejende grad tjener

goder ved en nedgang i kontantlønnen (bruttotrækordning),

private formål, er ikke omfattet af bagatelgrænsen, men

da kravet om, at godet stilles til rådighed som led i den

er skattepligtige efter de almindelige regler. Fra praksis

almindelige personalepleje, da ikke er opfyldt.

kan eksempelvis nævnes tv-programpakke, børnepasning i forbindelse med overarbejde, sundhedstjek, medlem-

Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder

skab til motionscenter, tilskud til medarbejderklubber til

Personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad

aktiviteter uden for arbejdspladsen og livmoderhalskræft-

stiller til rådighed af hensyn til medarbejderens arbejde, er

vaccination.

skattefrie, hvis den samlede værdi af disse goder maksi-

Personalegoder 2021

5


Personalegoder, der er finansieret af medarbejderen via en

Har julegaven derimod en værdi på 1.000 kr., og har

bruttotrækordning, kan være omfattet af bagatelgrænsen,

medarbejderen modtaget andre smågaver fra arbejds-

men medarbejderens finansiering peger dog i retning af, at

giveren til en samlet værdi på 400 kr., er medarbejderen

personalegodet ikke i overvejende grad er ydet af hensyn

skattepligtig af 1.400 kr. Er der ikke modtaget andre gaver

til arbejdet, men snarere ud fra eget ønske. Der er tale

end julegaven, er denne skattefri, da beløbsgrænsen på

om en konkret vurdering, og en nedgang i kontantlønnen

1.200 kr. ikke er overskredet.

udelukker ikke i sig selv, at personalegodet er omfattet af den skattefri bagatelgrænse.

Den skattefri bagatelgrænse omfatter ikke: • Gavekort, der kan konverteres til kontanter.

Bagatelgrænse for mindre personalegoder Mindre personalegoder og gaver fra arbejdsgiveren

• Skattefri goder på arbejdspladsen, eksempelvis kaffe, te og frugt, se ”Skattefri personalepleje”.

beskattes kun, hvis årets gaver mv. overstiger 1.200 kr.

• Sædvanlige julefrokoster og firmaudflugter.

(2021) på årsbasis.

• Lejlighedsgaver i forbindelse med private mærkedage. • Personalegoder, der i overvejende grad er ydet af

Har personen flere arbejdsgivere, gælder grænsen for

hensyn til arbejdet, og som er omfattet af den skattefri

samtlige arbejdsgivere under ét. Hvis den samlede værdi af

bagatelgrænse på 6.500 kr. (2021), se ”Bagatelgrænse

årets gaver overstiger 1.200 kr., er medarbejderen skatte-

for arbejdsrelaterede personalegoder”.

pligtig af det fulde beløb og ikke kun af den del, der ligger

• Personalegoder, der er skattefritaget efter særlige

ud over bagatelgrænsen. Beløbet skal selvangives, idet

bestemmelser. Eksempler herpå er parkeringsplads

arbejdsgiveren ikke har indberetningspligt, selv om baga-

ved arbejdsstedet og sponsorbilletter.

telgrænsen overskrides.

• Personalegoder, der er skattepligtige, som eksempelvis fri telefon og medielicens.

Den skattefri bagatelgrænse omfatter mindre gaver og

6

påskønnelser i form af eksempelvis:

Egenbetaling

• Blomster, vin og chokolade

Den skattepligtige værdi af et personalegode nedsættes

• Deltagelsesgebyr til motionsløb og lignende

som hovedregel, hvis medarbejderen yder egenbetaling til

• Julegaver.

arbejdsgiveren af beskattede midler.

For årets julegave gælder dog den særlige regel, at selv

Egenbetalingen skal ske med beskattede midler, det vil

om bagatelgrænsen overskrides, vil årets julegave altid

sige som et træk på lønsedlen efter skat eller ved direkte

være skattefri, hvis værdien af naturaliegaven maksimalt

betaling til arbejdsgiveren. En aftale mellem medarbej-

udgør 900 kr. Har personen flere arbejdsgivere, vil alle

deren og arbejdsgiveren om en generel lønnedgang (brut-

julegaverne være skattefrie, hvis årets gave fra den enkelte

totrækordning) i forbindelse med, at medarbejderen får et

arbejdsgiver maksimalt har en værdi på 900 kr.

personalegode stillet til rådighed, er ikke egenbetaling.

Har en medarbejder modtaget gaver fra arbejdsgiveren i

En medarbejders egenbetaling reducerer eksempelvis den

årets løb for eksempelvis i alt 1.300 kr., er udgangspunktet,

skattepligtige værdi af firmabil. Beløb, som medarbejderen

at det skattepligtige beløb udgør 1.300 kr., da bagatel-

selv betaler, eksempelvis til benzin, er ikke egenbetaling,

grænsen er overskredet. Udgør julegavens værdi 900 kr.

medmindre udgiftsbilagene afleveres til arbejdsgiveren

ud af det samlede beløb på 1.300 kr., er julegaven skattefri,

– arbejdsgiveren udgiftsfører beløbene som udlæg efter

og det skattepligtige beløb udgør derfor 400 kr., som skal

regning og indtægtsfører samme beløb som egenbetaling i

selvangives.

firmabilregnskabet.

Personalegoder 2021


Bruttotrækordninger

Arbejdsgiveren ser på den samlede udgift til personaleom-

Bruttotræk må ikke forveksles med egenbetaling. Selv om

kostninger, da det er denne, der har betydning for bund-

medarbejderen har betalt for personalegodet via en brutto-

linjen i regnskabet.

lønnedgang, er der skattemæssigt ikke tale om egenbetaling. Der er kun tale om egenbetaling, når dette sker, efter

Mange virksomheder tilbyder medarbejderne fleksible

at arbejdsgiveren har indeholdt AM-bidrag og A-skat.

lønpakker, det vil sige en kombination af kontant løn og personalegoder. Baggrunden herfor er, at medarbejderen

En aftale om bruttotræk ændrer ikke på, at medarbej-

i visse tilfælde kan spare skat ved at få et personalegode

deren skal beskattes af det pågældende personalegode,

frem for selv at skulle betale for godet med beskattede

medmindre godet efter lovgivningen eller praksis er skat-

midler. Hvis arbejdsgiverens udgift skal være den samme,

tefrit.

skal medarbejderens kontante løn reduceres med et beløb svarende til arbejdsgiverens udgift til personalegodet.

Krav til en bruttotrækordning

Det kaldes lønomlægning eller bruttotrækordning, hvilket

En bruttotrækordning skal opfylde følgende betingelser:

skattemæssigt normalt kan accepteres, når en række krav

• Der skal foreligge en ændret lønaftale, som indebærer

er opfyldt. Men en lønomlægning er dog reelt ikke tilladt

en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn.

ved eksempelvis computer (medfører årlig beskatning på

• Overenskomster mv., som parterne er bundet af, skal

50 % af udstyrets nypris), ligesom det er en betingelse for

kunne rumme den ændrede lønaftale.

skattefrihed for rejse- og kørselsgodtgørelse efter stan-

• Den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over

dardsatser, at disse ikke er helt eller delvist finansieret

hele lønaftaleperioden. Som hovedregel må perioden

af medarbejderen ved en lønomlægning. Se endvidere

ikke være under 12 måneder.

”Skattefri personalepleje”, hvor det heller ikke accepteres, at sådanne goder finansieres ved en lønomlægning. Se tillige ”Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder”, hvor en lønomlægning kan indgå i bedømmelsen af, hvorvidt personalegodet er omfattet af den skattefri bagatelgrænse. Bruttotrækordninger er kun interessante, når den skattepligtige værdi af personalegodet er mindre end den faktiske udgift (markedsværdien). Når et personalegode beskattes lempeligere end kontant løn, har arbejdsgiveren og medarbejderen en fælles interesse i, at en del af medarbejderens løn udbetales i naturalier. Medarbejderen sparer skat, og arbejdsgiveren får en mere tilfreds medarbejder for den samme lønudgift. Arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat i lønmodtagerens samlede løn, og bruttolønnen må ikke reduceres med krav, som arbejdsgiveren har mod lønmodtageren. Dette er dog ikke til hinder for, at arbejdsgiveren og medarbejderen kan aftale, at en del af lønnen består af naturalier (bruttotrækordninger).

Personalegoder 2021

7


• Et allerede erhvervet krav på kontant løn kan ikke konverteres til en naturalieydelse. • Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbin-

• Hovedreglen er, at både ind- og udtræden af en bruttotrækordning skal ske ved et sædvanligt aftaletidspunkt (normalt den ordinære lønforhandling). Nyansatte

delse med ordningen. Det betyder, at medarbejderens

medarbejdere kan indtræde i en bruttotrækordning på

kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat

tidspunktet for ansættelsen, og ordningen skal løbe til

beløb, der er uafhængigt af medarbejderens forbrug af

næste almindelige lønforhandling.

godet og arbejdsgiverens løbende omkostninger. • Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende

Skattestyrelsen accepterer i praksis, at nedgangen i den

gode til rådighed for medarbejderen. Det betyder, at

kontante løn vises på lønsedlen, hvis det dokumenteres, at

arbejdsgiveren som altovervejende hovedregel skal

medarbejderens retskrav på kontantløn er lavere end den

være enten ejer af personalegodet eller reel kontrakt-

bruttoløn, som fremgår af lønsedlen. Dokumentation kan

part i forhold til den eksterne leverandør af godet.

være en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.

8

Personalegoder 2021


Personalegoder – skat

Medarbejderen er som udgangspunkt skattepligtig af

Avis

de goder, der modtages som led i ansættelsesforholdet.

En arbejdsgiverbetalt avis, der leveres på bopælen, og

Reglerne om beskatning af personalegoder gælder også for

som er nødvendig til brug for arbejdet, er skattefri, men

goder, der ydes til medarbejderens familie eller pårørende.

udgiften hertil falder ind under den skattefri bagatel-

Skattepligtige personalegoder, der tilfalder medarbejderens

grænse på 6.500 kr. (2021), hvis husstanden ikke i øvrigt

familie, skal beskattes hos medarbejderen. Den skatteplig-

holder avis. Holder husstanden selv avis, er den arbejds-

tige værdi af goder til medarbejderens familie udgør normalt

giverbetalte avis skattefri og medregnes heller ikke under

arbejdsgiverens faktiske udgift i stedet for en gældende

bagatelgrænsen.

standardsats. Dette gælder eksempelvis telefon. Kan avisen ikke anses for nødvendig af hensyn til arbejdet, På mange arbejdspladser er der etableret personalefor-

skal medarbejderen beskattes af arbejdsgiverens udgift til

eninger, hvor arbejdsgiveren yder et tilskud til foreningen.

avisen, hvis husstanden ikke i øvrigt har udgift til mindst én

Hvis arbejdsgiveren yder et væsentlig tilskud til foreningen

avis. Afholder husstanden selv udgift til én avis vil arbejds-

eller i øvrigt har en væsentlig indflydelse i foreningen, er

giverens betaling af yderligere en privat avis, normalt være

der tale om et personalegode på samme måde, som hvis

et skattefrit personalegode, der heller ikke falder ind under

godet kom direkte fra arbejdsgiveren, se kapitlet ”Persona-

bagatelgrænsen på 6.500 kr. (2021).

leforeninger”. Aviser, der leveres på arbejdspladsen, skal medarbejderen Herunder er i alfabetisk rækkefølge beskrevet, hvordan

ikke beskattes af.

konkrete goder behandles skattemæssigt. En elektronisk avis (IP-løsning, domæneløsning eller

Autocamper

enkeltbrugeradgang) kan tilgås uden for arbejdspladsen,

Hvis en autocamper er et egnet alternativ til en privat bil,

og eventuel beskatning heraf afgøres derfor efter samme

skal der ske beskatning efter de almindelige regler om

regler som en arbejdsgiverbetalt avis, der leveres på

beskatning af fri bil. Vurderingen af, om autocamperen er

bopælen.

et egnet alternativ til en privat bil, er konkret.

Befordring hjem/arbejde Fra praksis kan nævnes en sag, hvor en autocamper ikke

Arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde er

kunne anses for at være uanvendelig som alternativ til en

et skattefrit personalegode, hvis medarbejderen undlader

privat bil. Bilen var en 6-personers ”minivan”, der ikke var

at selvangive befordringsfradrag.

specialindrettet, men havde et hævetag og en lille køkkenindretning bag den bageste stolerække. Der skulle derfor

Arbejdsgiverbetalt befordring kan være befordring med

ske beskatning efter de almindelige regler for beskatning

offentlige transportmidler, mandskabsvogn, direktionsvogn

af fri bil. Se afsnittet om firmabil.

med chauffør, taxa, fly, helikopter eller lignende, hvorimod udgiften til kørsel i egen bil ikke kan dækkes skattefrit. Se i

Senest har byretten afgjort, at en autocamper af mærket

øvrigt ”Kørselsgodtgørelse/tilskud til bil”.

Fiat Ducato Hymer ikke anses som et egnet alternativ til en privat bil. Da autocamperen imidlertid havde stået til

Beklædning

rådighed for personen hele året, skulle der ske beskatning

Udgifter til beklædning er som udgangspunkt en privat

af markedsværdien for leje af autocamperen hele året.

udgift. Hovedreglen er derfor, at arbejdsgiverbetalt tøj

Personalegoder 2021

9


og sko er et skattepligtigt personalegode (beskatning af

er det beløb, som medarbejderen skulle have betalt, hvis

arbejdsgiverens udgift).

der ikke var anvendt bonuspoint.

Egentligt arbejdstøj er ikke et skattepligtigt persona-

Briller

legode, men kan derimod betegnes som et skattefrit

Udgifter til briller er normalt en privat udgift på linje med

arbejdsredskab. Det gælder eksempelvis uniformer, kitler

almindelig beklædning. Arbejdsgiverbetalte briller er

til sygehuspersonale, sikkerhedsbeklædning og tøj til

derfor som hovedregel et skattepligtigt personalegode. Fra

arbejde, der medfører tilsmudsning eller betydeligt slid

praksis kan nævnes briller til en tandlæge og en pilot, selv

på tøjet. Med hensyn til ”uniformer” er begrebet bredere

om disse briller med styrke var nødvendig for arbejdets

end den traditionelle opfattelse heraf. En medarbejder

udførelse. Derimod er der skattefrihed for eksempelvis en

i et vagtfirma, der får uniform og skal bruge sorte sko

tandlæges beskyttelsesbriller uden styrke og skærmbriller

og strømper til uniformen, er heller ikke skattepligtig af

til medarbejdere, der anvender en stor del af arbejdsdagen

arbejdsgiverbetalte sko og strømper. Butikspersonale, hvor

foran skærmen.

en del af ”uniformen” måske er sorte bukser, skal heller ikke beskattes heraf. Piloter er heller ikke skatteplig-

Brobizz

tige af arbejdsgiverbetalte flightbags, støttestrømper og

Arbejdsgiverbetalt brobizz til Storebælt eller Øresund

ørepropper.

er som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode. Benyttes brobizzen udelukkende erhvervsmæssigt og til

Arbejdsgiverbetalt beklædning til brug på jobbet, som

transport mellem hjem og arbejde, er brobizzen skattefri.

ikke kan karakteriseres som egentlig arbejdstøj, kan være

Skattefriheden gælder, uanset om medarbejderen kører

skattefri efter bagatelgrænsen på 6.500 kr. årligt (2021) for

i egen bil eller i firmabil. Ved kørsel i egen bil kan der

arbejdsrelaterede personalegoder. Det kan eksempelvis

foretages befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og

være almindelig ”firmabeklædning” med arbejdsgiverens

arbejde efter de almindelige regler inklusive de kilometer,

navn eller logo. Arbejdsgiverbetalt beklædning i form af

der køres over broen.

skjorter og bukser mv. er normalt et skattepligtigt personalegode. Men hvis tøjet tydeligt fremstår som firmabe-

Arbejdsgiverbetalt brobizz, der anvendes til anden privat

klædning med navn og logo mv., sker der ikke beskatning,

kørsel end kørsel mellem hjem og arbejde, er skattepligtig.

men godet falder ind under bagatelgrænsen. Indgår

Den skattepligtige værdi udgør det beløb, som medarbej-

beklædningsgenstande i en bruttotrækordning, vil dette

deren selv skulle have betalt for kørsel over broen eller

pege i retning af, at tøjet ikke i overvejende grad er stillet

eventuelt arbejdsgiverens udgift. Selv om medarbejderen

til rådighed af hensyn til arbejdet, og arbejdsgiverbetalt

har fri bil, skal der alligevel ske beskatning af den sparede

beklædning vil derfor som hovedregel være skattepligtig

udgift, fordi udgiften til brobizz ikke er en del af bilens drifts-

for medarbejderen. Det skattepligtige beløb udgør arbejds-

udgifter og derfor ikke er indeholdt i beskatningen af fri bil.

giverens udgift.

Bøder Kontant tilskud til beklædning er skattepligtig som anden løn.

Betaler arbejdsgiveren parkeringsbøder og andre bøder for medarbejderen, er betalingen skattepligtig for medar-

Bonuspoint

bejderen som anden løn. Dette gælder, selv om bøden

Bonuspoint optjent i forbindelse med arbejdsgiverbetalte

er pålagt i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, og

flyrejser og hotelovernatninger er skattepligtige, hvis

kørslen er sket i arbejdsgiverens bil.

medarbejderen bruger dem privat. Den skattepligtige værdi

10

Personalegoder 2021


Computer

kan heller ikke godkendes som sædvanligt tilbehør. Konse-

Arbejdsgiverbetalt computer og sædvanligt tilbehør, der er

kvensen heraf er, at en medarbejder skal beskattes af

stillet til rådighed til brug for arbejdet, udløser ikke beskat-

tilbehørets markedsværdi (markedsleje).

ning, selv om computeren og tilbehøret også bruges privat. En medarbejder vil derfor uden beskatning kunne tage en

Lønomlægning

computer med hjem til brug for arbejdet eller få etableret

Hvis der bliver indgået en aftale mellem arbejdsgiveren og

en hjemmearbejdsplads.

medarbejderen om, at computeren helt eller delvis skal finansieres via en lønomlægning, skal medarbejderen

Foretager arbejdsgiveren udskiftning af medarbejderens

hvert år beskattes af 50 % af udstyrets nypris (arbejdsgive-

computer (nyt udstyr), og får medarbejderen lov at beholde

rens købspris). Har arbejdsgiveren leaset udstyret, er det

den gamle computer, skal medarbejderen beskattes af

udstyrets markedspris på tidspunktet for leasingaftalens

computerens værdi på det tidspunkt, hvor han reelt bliver

indgåelse. Ved lønomlægning forstås lønnedgang (brut-

ejer af computeren.

totrækordning), løntilbageholdenhed og eksempelvis, at en nyansat medarbejder vælger at få en lavere løn mod til

To computere

gengæld at få en computer med sædvanligt tilbehør stillet

I enkelte tilfælde er det i praksis godkendt, at arbejdsgiveren

til rådighed. Det samme gælder, hvis en medarbejder

kan stille to computere til rådighed for den enkelte medar-

eksempelvis forpligter sig til ubetalt merarbejde.

bejder, uden at dette udløser beskatning. Beskatning sker ikke, hvis der er en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at

Beskatningen skal ske, så længe udstyret er til medarbej-

medarbejderen har to computere til rådighed. Fra praksis

derens rådighed og ikke kun for den periode, der måske

kan nævnes et tilfælde, hvor en medarbejder fik stillet to

er aftalt lønomlægning. Beskatning ophører først, når

bærbare computere til sin rådighed. Den ene computer

medarbejderen ikke længere har udstyret til sin rådighed,

havde begrænset funktionalitet, hvilket blandt andet indebar,

har købt det af arbejdsgiveren til markedsprisen eller er

at medarbejderen ikke kunne installere software, få netbank

blevet beskattet af markedsprisen.

eller digital signatur. Her blev det godkendt, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for to computere. Er der

Hvis en virksomhed stiller en bestemt computer til rådighed

ikke en reel arbejdsmæssig begrundelse for en computer

for en medarbejder, men medarbejderen ønsker en dyrere

eller computer nummer to, skal medarbejderen beskattes af

computer, vil det medføre en årlig beskatning med 50 %

markedslejen. Se i øvrigt stikordet ”Ipad”.

af computerens nypris, hvis merprisen finansieres ved en lønomlægning. Det er ikke kun merprisen, der udgør bereg-

Sædvanligt tilbehør

ningsgrundlaget for beskatning, men hele computerens pris.

Computer inkluderer sædvanligt tilbehør i form af skærm, printer, software mv. Begrebet sædvanligt tilbehør ændrer

Cykel

sig i takt med den teknologiske udvikling.

Arbejdsgiverbetalt cykel, som medarbejderen eksempelvis skal anvende til kørsel mellem hjem og arbejde og tillige

Efter gældende praksis kan en skærm (monitor med

til kundebesøg, er et skattepligtigt personalegode, idet det

tv-tuner) på 26” betragtes som almindeligt tilbehør til en

må formodes, at den tillige er til rådighed for privat anven-

computer. Større skærme er indtil videre ikke godkendt

delse, når den befinder sig på bopælen. Det skattepligtige

som almindeligt tilbehør. En netværksharddisk med

beløb udgør den leje, som cyklen kan lejes for på det frie

indbygget Blue-Ray-brænder og en avanceret fotoprinter

marked. For elcykler gælder samme regler.

Personalegoder 2021

11


Dagsbeviser

at købsprisen for ladeenheden inklusive montering og

Et dagsbevis giver ret til at køre privat i en gulpladebil,

tilslutning med separat elmåler med går i beregnings-

uden at medarbejderen skal beskattes af fri bil, se under

grundlaget for beskatning af fri bil. Som nævnt under

stikordet ”Gulpladebiler”.

”Firmabil”, er der med Folketingets nye aftale om Grøn omstilling af vejtransporten aftalt, at ladestandere på

Betaler arbejdsgiveren dagsbeviset for en medarbejder,

bopælen ikke længere skal indgå i beskatningsgrundlaget

der skal bruge bilen til privat kørsel, er medarbejderen

for fri bil. Videre vil medarbejderen ikke være skattepligtig

skattepligtig af dagsbevisets købspris.

af ladestanderen, hvis den overgår til udelukkende privat anvendelse senere end 6 måneder efter opsætningen.

Elbil Elbiler er omfattet af de almindelige regler for beskatning

Midlertidig særregel

af fri bil, se stikordet ”Firmabiler”. Beregningsgrundlaget

For at gøre eldrevne biler, pluginhybridbiler og brænd-

for elbilen inkluderer batteriet. Fabriksmonteret ekstra-

selscelledrevne biler mere attraktive som fri bil og styrke

udstyr er en del af nyvognsprisen, selv om der ikke skal

markedet for brugte klima- og miljøvenlige biler har

betales registreringsafgift heraf. Det betyder også, at der

Folketinget vedtaget, at der for perioden 1. april – 31.

i beregningsgrundlaget skal indgå en fabriksmonteret

december 2020 er indført et fradrag i beskatningsgrund-

ekstra ladeenhed til hurtig tankning.

laget for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler på 40.000 kr. opgjort på årsbasis. Denne nedsættelse af beskatnings-

Beskatning af fri bil betyder, at arbejdsgiveren kan

grundlaget gælder også for allerede indregistrerede biler.

afholde alle udgifter af almindelig driftsmæssig karakter, uden at det har yderligere skattemæssige konsekvenser

Hvis eksempelvis en elbil indregistreres den 1. februar

for medarbejderen. Elektricitet til drift af en elbil er en

2020 med en nyvognspris på 400.000 kr., vil den skatte-

almindelig driftsudgift på samme måde som brændstof til

pligtige værdi (incl. miljøtillæg på 990 kr.) efter gældende

benzin- og dieselbiler. Arbejdsgiveren kan afholde udgif-

regler kunne beregnes til 95.990 kr. (årsniveau), svarende

terne til el enten direkte eller refundere medarbejderen

til 7.999 kr. pr. måned. Med det vedtagne fradrag i den

for foretagne udlæg til opladning. Det afgørende er blot, at

skattepligtige værdi på 40.000 kr. (årsniveau) bliver den

der naturligvis kun sker arbejdsgiverbetaling for el, der er

skattepligtige værdi 55.990 kr. (årsniveau), svarende til

anvendt til den pågældende firmabil.

4.666 kr. pr. måned. I månederne april-december reduceres den skattepligtige værdi således med 3.333 kr. pr.

Hvis arbejdsgiveren køber en ladestation, der placeres

måned. Fra og med januar 2021 er der intet fradrag, og den

på medarbejderens bopæl, har det hidtil været sådan,

skattepligtige værdi udgør igen 7.999 kr. pr. måned. I skrivende stund vides det dog ikke, om Folketinget forlænger dette fradrag til også at gælde i 2021.

Fantomaktier Begrebet fantomaktier dækker over en række forskellige bonusordninger til medarbejderne, som intet har med aktier at gøre, men hvor bonussens størrelse typisk er afhængig af virksomhedens resultat eller kursudviklingen på selskabets aktier.

12

Personalegoder 2021


Skattemæssigt kvalificeres afkast af fantomaktier som

Disse regler er ikke indarbejdet i den følgende tekst, da de

bonus, og beløbet beskattes som løn.

ikke er vedtaget i Folketinget i skrivende stund.

Firmabil

Den skattepligtige værdi af fri bil udgør 25 % af den del af

En firmabil til rådighed for privat kørsel er et skatteplig-

bilens værdi (afhængig af bilens alder på købstidspunktet),

tigt personalegode. Det er selve rådighedsretten, der

der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 % af resten. Værdien

beskattes, og omfanget af den private kørsel er derfor

beregnes dog af mindst 160.000 kr. Den skattepligtige

uden betydning.

værdi af firmabil forhøjes med et miljøtillæg svarende til 150 % af den årlige ejerafgift. Ejerafgiftens størrelse er

Et flertal i Folketinget har indgået aftale om en ”Grøn

afhængig af bilens brændstofforbrug. Er bilen ikke omfattet

omstilling af vejtransporten”. Aftalen forventes vedtaget i

af reglerne om ejerafgift, forhøjes den skattepligtige værdi i

Folketinget primo 2021 med virkning fra 1. juli 2021.

stedet med 150 % af den årlige vægtafgift. Miljøtillægget er eksklusive udligningstillægget (dieselbiler) og privatbenyt-

Aftalen betyder blandt andet følgende i forhold til den skat-

telsestillæg.

tepligtige værdi af fri bil: Kørsel mellem hjem og arbejde er som altovervejende • Miljøtillægget forhøjes til 250 % i 2021, til 350 % i 2022, 450 % i 2023, 600 % i 2024 og 700 % fra og med 2025 • Satsen på 25 % (under 300.000 kr.) reduceres med 0,5

hovedregel privat kørsel. Når en medarbejder har firmabil, kan han ikke få befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde. Det gælder også, selv om

procentpoint årligt fra 2021, og satsen på 20 % (over

medarbejderen eksempelvis nogle dage anvender offent-

300.000 kr.) forhøjes med 0,5 procentpoint årligt fra

lige transportmidler. Det er kun personen med firmabil,

2021, så der fra og med 2025 anvendes én fælles sats

der ikke kan få befordringsfradrag, hvorfor ægtefællens

på 22,5 %

eventuelle kørsel mellem hjem og arbejde giver ret til

• Ladestandere på bopælen skal ikke længere indgå i

befordringsfradrag.

beskatningsgrundlaget for fri bil. Endvidere vil medarbejderen ikke være skattepligtig af ladestanderen, hvis

Nye biler

den overgår til udelukkende privat anvendelse senere

Beregningsgrundlaget for nye biler – herunder biler, der er

end 6 måneder efter opsætningen.

anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering – er nyvognsprisen.

Eksempel En firmabil er indregistreret første gang i december 2020, og nyvognsprisen er 500.000 kr. Periode Grundlag Beregning

Skattepligtigt beløb (ekskl. miljøtillæg)

Dec. 2020 – nov. 2023 500.000 kr.

25 % af 300.000 kr. = 75.000 kr.      115.000 kr. 20 % af 200.000 kr. = 40.000 kr.

Fra dec. 2023 75 % af 500.000 kr. = 375.000 kr.

25 % af 300.000 kr. = 75.000 kr.       90.000 kr. 20 % af 75.000 kr. = 15.000 kr.

Det skattepligtige beløb pr. år på henholdsvis 115.000 kr. og 90.000 kr. forhøjes med et miljøtillæg (150 % af ejerafgift).

Personalegoder 2021

13


Ved nyvognsprisen forstås den faktiske købspris inklusive

værdi af fri bil være bilens handelsværdi på overdragelses-

registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt

tidspunktet. Køb af en firmabil ved udløb af en leasingaftale

normalt fabriksmonteret tilbehør. Ekstraudstyr, der leveres

anses også for at være et ejerskifte. Det samme gælder et

og monteres af forhandleren og vises særskilt på faktu-

sale-and-leaseback-arrangement. Ved etablering af et sale-

raen, indgår ikke i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.

and-lease-back-arrangement skal de forretningsmæssige

Det er dog en forudsætning, at denne pris svarer til den

transaktioner gennemføres reelt. Det betyder blandt andet,

pris, som en slutbruger skal betale hos en forhandler for

at der skal ske omregistrering af bilen og opkrævning af

køretøjet som nyt og dermed bilens markedsværdi mellem

leje.

to uafhængige parter. Leasede firmabiler Beregningsgrundlaget udgør bilens nyvognspris i 36

Hvis en arbejdsgiver stiller en leaset firmabil til rådighed

måneder regnet fra og med den måned, hvori første indre-

for en medarbejder, har medarbejderen indtil 1. februar

gistrering er sket. Værdi af fri bil beregnes som 25 % af de

2020 haft gavn af de flåderabatter, som leasingselska-

første 300.000 kr. og 20 % af værdien ud over 300.000 kr.,

berne kunne opnå, idet arbejdsgiveren har kunne anvende

dog altid mindst 25 % af 160.000 kr.

leasingselskabets købspris som beskatningsgrundlag.

Efter de 36 måneder reduceres beregningsgrundlaget til

Fra 1. februar 2020 er loven ændret, så leasingselska-

75 % af nyvognsprisen (75-procents-reglen), dog stadig

bernes genberegnede grundlag for registreringsafgift skal

mindst 160.000 kr.

anvendes som beskatningsgrundlag. 75-procents-reglen gælder også for leasede biler.

Brugte biler Er bilen over tre år gammel på købstidspunktet – regnet

Hvis arbejdsgiveren vælger at købe firmabilen ved leasing-

fra datoen for første indregistrering – udgør beregnings-

aftalens udløb, og bilen er mere end tre år gammel regnet

grundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris.

fra første indregistrering, er beregningsgrundlaget for

Hvis bilen ved købet eller umiddelbart herefter sættes i

værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris (forudsat at denne

stand, skal udgifter til istandsættelse lægges oven i bereg-

pris i øvrigt er udtryk for bilens reelle handelsværdi), selv

ningsgrundlaget.

om bilen fortsat bliver anvendt af den samme medarbejder.

75-procents-reglen gælder ikke for brugte biler, som på

Biler, som genleases tre fulde år efter første indregistre-

anskaffelsestidspunktet er mere end tre år gamle regnet

ring, skal værdiansættes som en ”gammel” bil. Da der ikke

fra første indregistrering. I hele brugsperioden skal værdi

foreligger en fakturapris, er det bilens markedsværdi på

af fri bil beregnes på basis af købsprisen plus istandsæt-

leasingtidspunktet, der skal bruges.

telse og levering, men dog altid af minimum 160.000 kr. Udenlandske firmabiler En firmabil kan kun skifte fra at blive beskattet efter

Reglerne om beskatning af fri bil gælder også, når der er

reglerne for nye biler til at blive beskattet efter reglerne for

tale om en udenlandsk arbejdsgiver, der stiller en bil til

brugte biler, hvis der reelt sker et ejerskifte.

rådighed for en medarbejder bosiddende i Danmark. Selv om firmabilen ikke er indregistreret i Danmark, skal værdi

14

En overdragelse af firmabilen til et koncernselskab, eksem-

af fri bil opgøres på grundlag af anskaffelsesprisen for en

pelvis som led i en omstrukturering, anses for at være et reelt

tilsvarende dansk indregistreret bil. Ved beregningen af

ejerskifte. Hvis bilen er mere end tre år gammel på overdra-

værdi af fri bil drager medarbejderen altså ikke fordel af, at

gelsestidspunktet, vil det fremtidige beregningsgrundlag for

den udenlandske arbejdsgiver har betalt en lavere pris for

Personalegoder 2021


firmabilen sammenlignet med, hvad en tilsvarende bil på

bil. Betaler arbejdsgiveren sådanne udgifter, afhænger

danske plader ville have kostet.

den skattemæssige behandling af, om udgiften afholdes i forbindelse med privat eller erhvervsmæssig kørsel.

Hvis en udenlandsk arbejdsgiver stiller en bil til rådighed

Refusion af færdsels- og parkeringsbøder er dog altid

for en medarbejder bosiddende i Danmark, skal arbejdsgi-

A-indkomst for medarbejderen, uanset om bøden er pålagt

veren som udgangspunkt betale dansk registreringsafgift.

i forbindelse med erhvervsmæssig eller privat kørsel.

En arbejdsgiver med hjemsted eller fast driftssted i et andet EU-land eller EØS-land kan dog undgå at betale dansk

Færgebillet, biltogsbillet og broafgift mv. i forbindelse med

registreringsafgift i følgende to situationer:

privat kørsel er private udgifter, som er skattepligtige

• Firmabilen skal inden for en periode på 12 måneder

i tilfælde af refusion. Dog er medarbejderen ikke skat-

anvendes mere end 183 dage uden for Danmark • Firmabilens erhvervsmæssige kørsel i udlandet inden for en periode på 12 måneder overstiger den samlede

tepligtig af arbejdsgiverbetalt broafgift, når brobizzen mv. kun anvendes ved erhvervsmæssig og privat kørsel mellem hjem og arbejde.

kørsel i Danmark. Arbejdsgiverens betaling af parkeringsbilletter eller Til den erhvervsmæssige kørsel i udlandet medregnes

parkeringsplads ved arbejdsstedet eller i forbindelse med

kørsel mellem medarbejderens bopæl i Danmark og

erhvervsmæssig kørsel er skattefri for medarbejderen.

arbejdspladsen i udlandet. Det gør kørsel fra bopælen til en dansk lufthavn med henblik på transport til arbejdsop-

Firmabørnehave

gaver i udlandet derimod ikke.

Arbejdsgiverens betaling af børnepasning er et skattepligtigt personalegode, uanset om pasningen sker i forbindelse

Selv om arbejdsgiveren undgår at betale dansk registre-

med overarbejde eller lignende.

ringsafgift, skal medarbejderen alligevel beskattes, som om bilen var blevet købt og indregistreret i Danmark.

Pasning af medarbejdernes børn, hvor arbejdsgiveren afholder udgifterne til drift af en børnehave, er ligeledes

Hvilke udgifter er omfattet af fri bil?

skattepligtig. Medarbejderen skal beskattes af et beløb

Beskatning af fri bil medfører, at arbejdsgiveren kan

svarende til den opnåede besparelse.

afholde alle udgifter af ordinær driftsmæssig karakter, det vil sige udgifter til forsikring, vægtafgift, benzin, repara-

Flytteudgifter

tioner og vedligeholdelse, olie og vask mv. uden yderligere

Arbejdsgiverens betaling af flytteudgifter er skattefri

skattemæssige konsekvenser for medarbejderen.

for medarbejderen, når der sker forflyttelse til et andet arbejdssted under samme arbejdsgiver, og forflyttelsen

Betaler medarbejderen nogle af disse udgifter med beskat-

nødvendiggør boligskift.

tede midler, reduceres den skattepligtige værdi af fri bil. Det er dog et krav, at medarbejderen afleverer regningerne

Skattefriheden gælder følgende udgifter:

til arbejdsgiveren, der udgiftsfører beløbene som udlæg

• Flytning af indbo

efter regning og indtægtsfører samme beløb under firma-

• Rejseudgifter for husstanden

bilregnskabet som egenbetaling.

• Udgifter til flytning af telefon mv. • Huslejetab (lejebolig).

Udgifter til parkering, parkeringsbøde, færgebillet, og

Skattefriheden gælder kun, hvis arbejdsgiveren godtgør

motorvejs- og broafgift har ikke driftsmæssig karakter og

udgifterne efter regning.

er derfor ikke indeholdt i den skattemæssige værdi af fri

Personalegoder 2021

15


Udgifter til fast ejendom, herunder renteudgifter, anses

Gaver

ikke for at være huslejetab. Disse udgifter kan derfor ikke

Gaver fra arbejdsgiveren er som hovedregel skattepligtige

godtgøres uden beskatning. Det samme gælder udgifter til

som løn. Det gælder, uanset om gaven består i kontanter

advokat- og mæglersalær i forbindelse med køb og salg af

eller naturalier.

fast ejendom. Udgift til leje mv., som skal betales for den lejlighed, der fraflyttes, for tiden fra fraflytningen og indtil

Efter praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver,

udløbet af opsigelsesfristen, kan dækkes uden beskatning

hvilket vil sige gaver i anledning af fødselsdag, bryllup,

af medarbejderen.

sølvbryllup og lignende. Skattefriheden gælder kun, hvis gaveniveauet holdes inden for, hvad der må anses for

Fratrædelsesgodtgørelse

almindeligt i en sådan anledning.

Fratrædelsesgodtgørelse er skattefri op til 8.000 kr. Der skal heller ikke betales AM-bidrag af den del af godt-

Endvidere er der i et vist omfang skattefrihed for naturalie-

gørelsen, der er skattefri. Det er en forudsætning for

gaver i anledning af jul og nytår, se ”Julegaver”.

skattefriheden, at beløbet ikke træder i stedet for løn i en opsigelsesperiode.

Smågaver fra arbejdsgiveren er omfattet af en skattefri bagatelgrænse på 1.200 kr. årligt (2021), se ”Bagatel-

Der er tale om en samlet årlig skattefri bundgrænse på

grænse for mindre personalegoder” i kapitlet ”Beskatning

8.000 kr., som tillige omfatter jubilæumsgratialer. Oversky-

af personalegoder”.

dende beløb er skattepligtige som anden løn. Der er enighed i regeringen og støttepartierne om, at

Færgeabonnement

indføre en midlertidig skattefritagelse i 2021 for arbejds-

Færgeabonnement er ligesom brobizz et skattefrit perso-

giverbetalte gavekort til restaurationsydelser op til 1.200

nalegode, hvis medarbejderen kun bruger det i forbindelse

kr. Gavekortet skal kunne bruges til hoteller, restauranter

med erhvervsmæssig kørsel og kørsel mellem hjem og

og forlystelser herunder teater- og biografforestillinger.

arbejde.

16

Personalegoder 2021


Det er en forudsætning, at gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter.

• Bilen er beskidt eller lugter ubehageligt som følge af den erhvervsmæssige brug • Bilen bærer generelt præg af erhvervsmæssig anven-

Gevinster

delse.

Gevinster og lignende fra arbejdsgiveren til medarbejderne er skattepligtige. Dette gælder eksempelvis, hvis arbejds-

Momenter, der taler imod specialindrettet:

giveren giver kontanter eller tingsgaver til den medar-

• Bilen er smart og minder om biler, der normalt

bejder, der har haft færrest sygedage i en given periode,

anvendes privat

eller den sælger, som har præsteret det største salg.

• Bilen er ren og pæn indvendig, så man ikke behøver

Gulpladebiler

• Bilen er en ladvogn uden nogen eller kun begrænset

arbejdstøj for at køre i den Gulpladebiler kan opdeles i almindelige gulpladebiler og specialindrettede gulpladebiler. Forskellen er, at specialindrettede biler ikke er et alternativ til en privat bil,

specialindretning • Der er ikke erhvervsmæssigt behov for bilens indretning

fordi der i realiteten er tale om et rullende værksted.

• Der er ikke erhvervsmæssigt behov for at medbringe

Der er i et vist omfang mulighed for at køre privat i

• Køretøjet har firehjulstræk, uden at den erhvervsmæs-

det pågældende værktøj mv. specialindrettede biler, og denne kørsel er enten skattefri for medarbejderen eller beskattes efter særlige regler.

sige brug nødvendiggør dette • Bilens normale anvendelsesområde svarer ikke til den erhvervsmæssige anvendelse.

Privat kørsel i almindelige gulpladebiler medfører beskatning af fri bil, se ”Firmabiler”.

Selv om bilen har firehjulstræk, flere sæder og ruder i varerummet, kan der være tale om et specialindrettet

Det er dog muligt at køre privat i en gulpladebil (såvel en

køretøj. Der er tale om en konkret vurdering.

almindelig som en specialindrettet gulpladebil), uden at dette udløser beskatning, hvis der er købt et såkaldt dags-

Privat kørsel i specialindrettede biler

bevis, se i det følgende om dagsbeviser.

Beskatning af privat kørsel sker på grundlag af medarbejderens faktiske anvendelse af specialkøretøjet. Der

Hvilke biler er specialindrettede?

sondres mellem følgende former for privat kørsel:

Skattestyrelsen har udarbejdet en liste over, hvilke

• Kørsel mellem hjem og arbejdsplads

momenter der indgår ved bedømmelsen af, hvornår en bil

• Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel

kan anses for specialindrettet.

• Privat kørsel i øvrigt.

Momenter, der taler for specialindrettet:

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads

• Der er tale om en større bil, eksempelvis en kassevogn

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads er privat kørsel og

• Der er ikke sideruder i bilens varerum

udløser derfor normalt beskatning af fri bil, hvis kørslen

• Der er – som følge af et erhvervsmæssigt behov –

sker i en firmabil.

mange fastspændte reoler • Bilen er – udover de fastspændte reoler – fyldt med nødvendigt værktøj og materialer • Der er monteret erhvervsbetingede installationer på sædet ved siden af føreren

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i et specialkøretøj udløser imidlertid ikke beskatning, hvis medarbejderen undlader at foretage befordringsfradrag. Selvangives befordringsfradrag, skal der ske beskatning af et tilsva-

Personalegoder 2021

17


rende beløb som yderligere løn. Det er skattemæssigt en

Privat kørsel i øvrigt

ulempe, da løn beskattes hårdere end skatteværdien af

Øvrig privat kørsel i arbejdsgiverens specialkøretøj – det vil

befordringsfradraget.

sige kørsel, som ikke er kørsel mellem hjem og arbejdsplads, eller som ikke sker i tilknytning til erhvervsmæssig

Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel

kørsel – er skattepligtig. Det skattepligtige beløb udgør det

Privat kørsel i et specialkøretøj, som foretages i tilknytning

beløb, som det ville koste medarbejderen at leje en vare-

til erhvervsmæssig kørsel, beskattes ikke, hvis den private

vogn, eksempelvis en flyttevogn til flytning af privat indbo,

kørsel maksimalt udgør 1.000 kilometer på årsbasis.

se dog nedenfor om dagsbeviser.

Privat kørsel ud over 1.000 kilometer om året beskattes

Dagsbeviser

normalt med Skatterådets takst på 3,44 kr. pr. kilometer

Privat kørsel i en gulpladebil kan ske uden skatte- og

(2021). En medarbejder beskattes dog ikke af privat kørsel

afgiftsmæssige konsekvenser, hvis kørslen sker under

over 1.000 km pr. år, hvis bilen er stillet til rådighed af

anvendelse af et såkaldt dagsbevis. Bestilling og betaling

arbejdsgiveren hovedsageligt af erhvervsmæssige årsager,

af dagsbeviser sker via Motorregistret på www.skat.dk. Der

og hvis værdien af den private kørsel sammenlagt med

kan højst købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår.

andre goder, der er omfattet af bestemmelsen, ikke overstiger den skattefri bagatelgrænse på 6.500 kr. (2021).

Et dagsbevis giver ret til at køre privat i en gulpladebil med en totalvægt på op til 4 ton:

Privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel er

• Hvert dagsbevis gælder i ét døgn fra kl. 00.00 til 23.59.

småture, der eksempelvis foretages under en vagt. Det

Låner medarbejderen bilen eksempelvis fra fredag

accepteres også, at der foretages indkøb og afhentes eller

klokken 16.00 til lørdag klokken 15.00, skal der købes

afleveres børn, hvis de private gøremål kun sker med en

to dagsbeviser.

uvæsentlig afvigelse fra den erhvervsmæssige kørselsrute – op til et par hundrede meter (svinkeærinder).

• Dagsbeviset skal købes mindst 1 time, før den private kørsel påbegyndes • Dagsbeviset skal medbringes i bilen enten i form af en

Der er ikke retningslinjer for, hvor længe tidsmæssigt et

printet kvittering eller elektronisk.

ophold af privat karakter på denne tur må vare. Når blot kørslen i det specialindrettede køretøj foregår inden for

Et købt dagsbevis kan ikke flyttes til en anden dag og heller

rammerne af de skitserede svinkeærinder, er der ikke

ikke refunderes.

noget i vejen for, at en medarbejder foretager et ophold af privat karakter på eksempelvis 5 timer. Afviger medarbej-

Betaler arbejdsgiveren dagsbeviset for en medarbejder,

deren fra den naturlige kørselsrute, således at betingel-

der skal bruge bilen til privat kørsel, er medarbejderen

serne for svinkeærinder ikke er opfyldt, anses kørslen for

skattepligtig af dagsbevisets købspris, og arbejdsgiveren

privat.

skal ved næste lønudbetaling indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet.

18

Priser på dagsbeviser

Totalvægt højst 3.000 kg

Totalvægt 3.001-4000 kg

Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje

Dagsbevis: 225 kr.

Dagsbevis: 185 kr.

Virksomheden har ikke trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje

Dagsbevis: 185 kr.

Dagsbevis: 185 kr.

Personalegoder 2021


Skatteregler ved kørsel i gulpladebiler (uden dagsbevis) Specialindrettet gulpladebil1

Almindelig gulpladebil

Kørsel mellem hjem og et fast arbejdssted

Ingen beskatning, når medarbejderen undlader at tage befordringsfradrag2

Kørsel mellem hjem og et fast arbejdssted er privat kørsel og medfører derfor beskatning af fri bil

Kørsel mellem hjem og arbejde højst 25 gange inden for en periode på 12 måneder3

Ingen beskatning

Ingen beskatning

Tilkaldevagt4

Ingen beskatning

Ingen beskatning

Kørsel mellem hjem og skiftende ­arbejdssteder5

Ingen beskatning

Ingen beskatning

Svinkeærinder6

Skattefrihed for svinkeærinder op til 1.000 km årligt.7 Kørsel herudover beskattes med 3,52 kr. pr. km (2020)

Svinkeærinder er privat kørsel og medfører derfor beskatning af fri bil

Kørsel mellem skiftende arbejdssteder og det faste arbejdssted

Ingen beskatning

Ingen beskatning

Kørsel mellem det faste arbejdssted og kunder

Ingen beskatning

Ingen beskatning

Kørsel til spisning og afhentning af mad

Ingen beskatning, hvis kørslen sker i arbejdstiden

Ingen beskatning, hvis kørslen sker i arbejdstiden

Afhentning og afsætning af kolleger ved kørsel til eller fra et arbejdssted

Ingen beskatning, hvis arbejdsgiveren har beordret det

Ingen beskatning, hvis arbejdsgiveren har beordret det

1 Der skal være et erhvervsmæssigt behov for specialindretningen, og indretningen skal være nødvendig for, at brugeren kan udføre sit arbejde. 2 Selvangiver medarbejderen befordringsfradrag, skal et tilsvarende beløb beskattes som yderligere løn. 3 Det er et krav, at bilen den efterfølgende dag skal anvendes erhvervsmæssigt. Afleveres bilen først på arbejdspladsen dagen efter den erhvervsmæssige kørsel, er der tale om to gange kørsel mellem hjem og det faste arbejdssted. 4 Tilkaldevagten skal omfatte mindst ét arbejdssted ud over virksomhedens faste adresse, og rådighedspligten skal være reel. 5 Ved skiftende arbejdssteder forstås arbejdssteder (for samme arbejdsgiver), der skifter geografisk på grund af arbejdets karakter. 6 Ved svinkeærinder forstås ærinder i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel og kørsel mellem hjem og arbejde, som eksempelvis afhentning af børn og indkøb. 7

Korte svinkeærinder op til et par hundrede meter medregnes ikke til de 1.000 kilometer.

Personalegoder 2021

19


Helårsbolig

for eksempel findes ved at se på lejen i lignende boliger i

Stiller arbejdsgiveren en helårsbolig til rådighed for en

det pågældende område.

medarbejder, er værdien heraf skattepligtig. Det skattepligtige beløb er markedslejen. Betaler medarbejderen en

Hvis arbejdsgiveren betaler for udgifter, der normalt

husleje, der er mindre end markedslejen, er differencen

afholdes af lejer, eksempelvis el, vand og varme, skal

skattepligtig.

medarbejderen også beskattes heraf. Det skattepligtige beløb udgør arbejdsgiverens faktiske udgifter.

Hvis medarbejderen har såvel bopæls- (det skønnes nødvendigt af hensyn til arbejdet) som fraflytningspligt,

For hovedaktionærer og andre personer med væsentlig

kan markedslejen nedsættes med 30 %. Det skatteplig-

indflydelse på egen aflønningsform, se kapitlet ”Hovedak-

tige beløb efter nedslaget kan maksimalt udgøre 15 %

tionærer mfl.”

af medarbejderens pengeløn, men maksimumsbeløbet skal dog mindst beregnes som 15 % af 160.000 kr. Disse

Hestetransporter

nedsættelsesregler gælder for alle medarbejdere, men har

Som for autocampere er det en konkret vurdering, om

navnlig betydning for præster, godsforvaltere, højskolefor-

køretøjet er et egnet alternativ til en privat bil.

standere, viceværter, fodermestre og andre med lignende arbejde, hvor det er nødvendigt at bo på arbejdsstedet.

I en konkret sag har Skatterådet vurderet, at en hestetransporter ikke anses som et egnet alternativ til en privat bil,

Har medarbejderen kun pligt til at fraflytte helårsboligen

hvorfor der ikke skal ske beskatning efter de almindelige

ved ansættelsesforholdets ophør, kan markedslejen

regler om beskatning af fri bil. Derimod skal der ske beskat-

nedsættes med 10 %.

ning af markedsværdien for leje af hestetransporteren.

Arbejdsgiverbetalt bolig er dog ikke skattepligtig for en

Hjemmearbejdsplads

medarbejder, der opfylder betingelserne om at være på

Kontorinventar, som lånes af arbejdsgiveren til en hjem-

rejse. En rejse i skattemæssig henseende omfatter føl-

mearbejdsplads, er et skattefrit personalegode, når

gende to situationer:

inventaret såvel i fremtonings- som i indretningsmæssig

• Medarbejderen opholder sig på et midlertidigt arbejds-

henseende svarer til inventaret på arbejdspladsen.

sted, og på grund af afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted er det ikke

Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse er et skattefrit

muligt at overnatte hjemme.

personalegode, hvis medarbejderen via forbindelsen har

• Arbejdsgiveren udsender medarbejderen til et midlerti-

20

adgang til arbejdsgiverens netværk til stort set de samme

digt arbejdssted, og medarbejderen har ikke mulighed

funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen, se

for at overnatte på den sædvanlige bopæl.

”Internetforbindelse”.

Markedslejen – arbejdsgiveren lejer boligen

Arbejdsgiverbetalt computer, der er stillet rådighed for

Hvis arbejdsgiveren lejer boligen af en uafhængig tred-

medarbejderen af hensyn til arbejdet, er et skattefrit

jemand, er markedslejen den leje, som arbejdsgiveren

personalegode, selv om computeren også bruges privat, se

betaler.

”Computer”.

Markedslejen – arbejdsgiveren ejer boligen

Arbejdsgiverbetalt telefon er et skattepligtigt personale-

Ejer arbejdsgiveren boligen, er markedslejen den leje, som

gode. Det skattepligtige beløb udgør på årsbasis 3.000 kr.

boligen kan udlejes til i det frie marked. Markedslejen kan

(2021), se ”Telefon”.

Personalegoder 2021


Internetforbindelse

Jubilæumsgratiale

Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse er skattefri for

Gratialer i anledning af virksomhedens eller medarbejde-

medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til

rens jubilæum beskattes som udgangspunkt på samme

arbejdsgiverens netværk. Det er en forudsætning for

måde som løn. Dette gælder, uanset om gratialet udbe-

skattefriheden, at medarbejderen har adgang til stort set

tales kontant eller gives i form af tingsgaver.

de samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen. Er dette ikke tilfældet, sker beskatningen som fri

Ved særlige jubilæer er beskatningen dog lempet, da der

telefon med et skattepligtigt årligt beløb på 3.000 kr. (2021).

er et årligt bundfradrag på 8.000 kr. Dette gælder, når

Hvis der tillige er stillet fri telefon til rådighed, udgør det

medarbejderen har været ansat i virksomheden i 25 eller 35

samlede skattepligtige beløb 3.000 kr. (2021) årligt.

år eller i et større antal år deleligt med 5.

Der gælder samme regler for et mobilt internet.

Gratiale i forbindelse med 10, 15, 20 og 30 års ansættelse er skattepligtigt. Fra praksis kan nævnes en tingsgave til

Ipad

en værdi af 2.600 kr. til en medarbejder, der havde 10 års

En Ipad sidestilles skattemæssigt med en computer. En

jubilæum i 2011. Gaven var skattepligtig for medarbejderen.

arbejdsgiverbetalt Ipad, der er stillet til rådighed til brug for arbejdet, udløser ikke beskatning, selv om den også

Gratialer, som ydes i forbindelse med en virksomheds

bruges privat. Hvorvidt der er skattefrihed for såvel en

jubilæum som følge af, at den virksomhed, hvor medarbej-

arbejdsgiverbetalt computer som en Ipad, er en konkret

deren har været ansat, har bestået i 25 år eller et antal år

vurdering. Skattefrihed forudsætter, at der er en reel

deleligt med 25, er også omfattet af reglerne om et skattefrit

arbejdsmæssig begrundelse for, at medarbejderen har

bundfradrag på 8.000 kr. Det er dog en betingelse, at virk-

brug for begge dele samtidig. Dette kan eksempelvis være

somheden beløbsmæssigt udbetaler det samme jubilæums-

tilfældet i forbindelse med undervisning, særlige arbejds-

gratiale til alle fuldtidsansatte medarbejdere og en forholds-

opgaver mv.

mæssig andel heraf til deltidsansatte medarbejdere.

Hvis der indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og medar-

Hvis medarbejderen i samme indkomstår modtager

bejderen om, at en Ipad helt eller delvis skal finansieres via

flere gratialer eller en fratrædelsesgodtgørelse, sker der

en lønomlægning, skal medarbejderen hvert år beskattes

sammenlægning af beløbene, og der opnås kun ét bund-

af 50 % af udstyrets købspris. Ved lønomlægning forstås

fradrag på 8.000 kr. Der skal ikke betales AM-bidrag af det

lønnedgang (bruttotrækordning), løntilbageholdenhed og

skattefri beløb.

eksempelvis, at en nyansat medarbejder vælger at få en lavere løn mod til gengæld at få en computer med sædvan-

Julegaver

ligt tilbehør stillet til rådighed. Beskatningen skal ske, så

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skatte-

længe udstyret er til medarbejderens rådighed.

pligtige og beskattes på samme måde som løn.

Jagt

Efter praksis er der skattefrihed for naturaliegaver i anled-

En medarbejder skal betale skat af markedsværdien af

ning af jul eller nytår, hvis gavens værdi ikke overstiger

en arbejdsgiverbetalt jagtret og tillige jagtudbyttet, hvis

900 kr. (2021). Der er kun skattefrihed for én årlig gave.

udbyttet ikke er omfattet af jagtretten.

Hvis gavens værdi overstiger 900 kr., er gavens fulde værdi skattepligtig, se dog ”Bagatelgrænse for mindre personalegoder” i kapitlet ”Beskatning af personalegoder”.

Personalegoder 2021

21


Kontanter og gavekort er skattepligtige uanset beløbets

Kantineordning

størrelse. Et gavekort til medarbejderne i julegave kan dog

Gratis frokost er et skattepligtigt personalegode. Den skat-

være skattefrit, hvis gavekortet har et meget begrænset

tepligtige værdi fastsættes som udgangspunkt til arbejds-

anvendelsesområde, og værdien højst udgør 900 kr.

giverens kostpris.

Fra praksis kan nævnes følgende eksempler, hvor gave-

Yder arbejdsgiveren et tilskud af forholdsvis begrænset

kortet mv. er blevet sidestillet med en naturaliegave og

omfang til en almindelig kantineordning på arbejdspladsen,

dermed skattefrihed, da værdien ikke oversteg årets mak-

er dette tilskud ikke skattepligtigt for medarbejderen.

simumbeløb for skattefri julegaver: • Medarbejderen havde mulighed for at vælge mellem 25

Skattestyrelsen har fastsat vejledende standardsatser

forskellige gaver via internettet. Arbejdsgiveren havde

for medarbejderbetaling. Hvis medarbejderen yder en

på forhånd udvalgt de 25 gaver.

egenbetaling (betaling med beskattede midler) på mindst

• Et gavekort til en bestemt restaurant. Gavekortet gav ret til at vælge mellem tre forskellige menuer. • Et oplevelsesbevis, der gav adgang til én hotelovernatning inklusive morgenmad alternativt to overnatninger

15 kr. for frokost uden drikkevarer og mindst 20 kr., hvis frokosten inkluderer drikkevarer, er medarbejderen ikke skattepligtig, selv om arbejdsgiverens udgift er større. Ved drikkevarer forstås alt andet end postevand fra hanen.

på en campingplads. Oplevelsesbeviset kunne benyttes på en lang række hoteller og campingpladser.

Betaler medarbejderen mindre end de 15 kr./20 kr. pr. måltid, er medarbejderen skattepligtig af differencen

Fælles for alle de nævnte eksempler er, at gavekortet

mellem arbejdsgiverens kostpris og det betalte beløb.

mv. ikke kunne ombyttes til kontanter. Selv om gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter, viser praksis dog, at ikke

Dog kan betalingen være mindre, hvis arbejdsgiveren kan

alle gavekort, hvor der kan vælges mellem forskellige

godtgøre, at kostprisen er lavere end 15 kr./20 kr.

naturalier, er skattefri efter den særlige julegaveregel. I en konkret sag påtænkte en virksomhed at give medar-

Satserne kan anvendes, når arbejdsgiveren har egen

bejderne et gavekort, der ikke oversteg årets grænse for

kantine. Satserne kan endvidere anvendes, når arbejds-

skattefrie julegaver. Medarbejderen kunne på en hjemme-

giveren køber maden ude i byen, hvis der er tale om et

side vælge mellem en bred vifte bestående af gaver i form

samlet indkøb, hvor maden stilles frem på et tag-selv-

af mad, drikke, restaurationsbesøg, kro- og hotelophold,

bord i virksomhedens kantine. Det er en forudsætning, at

wellness, adgang til diverse sportsaktiviteter mv. Flere

arbejdsgiveren løbende indkøber et fast antal kuverter, som

gavekort kunne anvendes samlet til en enkelt aktivitet. Her

er uafhængigt af antallet af medarbejdere, der aktuelt er til

var viften for bred, og Skatterådet udtalte, at gavekortet var

stede eller ønsker frokost den pågældende dag. Det accep-

skattepligtigt (blev sidestillet med et kontant beløb).

teres dog, at der tages højde for ferieperioder og lignende.

En julegave i form af naturalier er skattefri, selv om værdien

Satserne kan ikke anvendes, hvis:

overstiger 900 kr., blot den har en værdi på maksimalt

• Arbejdsgiveren køber frokosten ude i byen, og den

1.200 kr. (2021). Men skattefriheden er da betinget af, at der ikke er andre smågaver mv. fra arbejdsgiveren (eller flere arbejdsgivere), der skal medregnes under den skattefri

22

enkelte medarbejder udfylder individuelle ordresedler på eksempelvis smørrebrød mv. • Der er en væsentlig difference mellem satsen og

bagatelgrænse på 1.200 kr., se ”Bagatelgrænse for mindre

arbejdsgiverens pris, hvad enten der er tale om

personalegoder” i kapitlet ”Beskatning af personalegoder”.

luksusmad eller almindelig mad.

Personalegoder 2021


• Der er aftalt en bruttotrækordning. Dette gælder, selv

og medarbejderne var derfor skattefri af det arbejdsgiver-

om medarbejderen udover en kontantlønsnedgang

betalte kontingent, der udgjorde 12.000 kr. årligt. Forenin-

betaler 15 kr./20 kr.

gens møder var alle med fagligt indhold og normalt uden spisning. Der blev dog afholdt en nytårskur, og i det aktu-

Skattefrihed for arbejdsgiverens tilskud til kantineordning

elle år blev generalforsamlingen afholdt på en 3-dages-tur

og anvendelse af de vejledende standardsatser gælder

til Riga, hvor dagene stort set var besat med virksomheds-

kun, når der er tale om et personalegode af uvæsentlig

besøg og andet fagligt indhold.

værdi. Indtager medarbejderne fast mere end ét måltid om dagen, hvor arbejdsgiveren yder tilskud, vil forudsætningen

Der er tale om en konkret vurdering, når det skal afgøres,

om, at godet ikke er af væsentlig økonomisk værdi, som

om det arbejdsgiverbetalte kontingent er skattefrit eller

udgangspunkt ikke være opfyldt.

skattepligtigt for medarbejderen, og praksis er restriktiv. Rene netværksaktiviteter anses for at være af privat

Når de vejledende satser ikke kan anvendes, skal medar-

karakter, uanset at disse har en repræsentativ værdi for

bejderen beskattes af måltidets kostpris med fradrag af

virksomhederne.

eventuel egenbetaling (betaling med beskattede penge).

Kostvejledning Kaffe, te og frugt mv. på arbejdspladsen er et skattefrit

Arbejdsgiverbetalt individuel kostvejledning er et skatte-

personalegode.

pligtigt personalegode, der eventuelt kan falde ind under den skattefri bagatelgrænse på 1.200 kr. (2021).

Kontingent Kontingent for medlemskab af foreninger, klubber, loger

Kunstforening

og lignende er typisk en privat udgift. Betaler arbejdsgi-

En arbejdsgivers tilskud til en personalekunstforening

veren sådanne private kontingenter, er medarbejderen

er ikke skattepligtigt for medarbejderne. Gevinster, der

skattepligtig heraf. Kontingenter, medlemskab eller

udloddes til medarbejdere fra kunstforeningen, er skatteplig-

årskort falder efter praksis ikke ind under den skattefri

tige. Dette gælder, uanset om arbejdsgiveren har væsentlig

bagatelgrænse på 6.500 kr. (2021), fordi de ikke opfylder

indflydelse i kunstforeningen eller ikke. Om væsentlig

betingelsen om, at godet i overvejende grad ydes af hensyn

arbejdsgiverindflydelse, se kapitlet ”Personaleforeninger”.

til arbejdet. Udloddes et kunstværk fra en kunstforening, hvor arbejdsHvis arbejdsgiveren eksempelvis er sponsor for en golf-

giveren ikke har væsentlig indflydelse, er den heldige

klub, og sponsoratet giver gratis medlemskab af golf-

vinder skattepligtig af den subjektive værdi for modtageren

klubben til en eller flere medarbejdere, vil medarbejderne

(den værdi kunstværket har for modtageren) fratrukket

ligeledes være skattepligtige. Det skattepligtige beløb

årets kontingent til kunstforeningen.

udgør den normale pris for medlemskabet. Hvis arbejdsgiveren derimod har en væsentlig indflydelse i Medlemskab af netværksgrupper og lignende er ofte

kunstforeningen, udgør det skattepligtige beløb kunstvær-

erhvervsmæssigt begrundet. Arbejdsgiverens betaling for

kets markedspris fratrukket årets medlemskontingent.

et sådant medlemskab er skattefri for medarbejderen, hvis aktiviteterne i overvejende grad har erhvervsmæssig

Kørekort

karakter, eksempelvis faste møder med faglige indslag.

Arbejdsgiverens betaling for medarbejderens erhvervelse

En sådan sag har været forelagt Skatterådet, der anså

af et kørekort i forbindelse med visse særlige typer uddan-

foreningens virksomhed som overvejende erhvervsmæssig,

nelse, eksempelvis for en mekanikerlærling, hvor er­hverv­

Personalegoder 2021

23


elsen af et lille kørekort er et lovpligtigt element i uddannelsen, er skattefri for medarbejderen.

• Kørsel mellem to eller flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver • Kørsel inden for samme arbejdsplads.

Skattefriheden gælder ikke i andre tilfælde, selv om kørekortet måtte være nødvendigt for arbejdets udførelse.

De første 60 arbejdsdage, hvor en medarbejder kører (de

Et delvist arbejdsgiverbetalt kørekort indgår dog i den

dage hvor eksempelvis toget benyttes medregnes også

skattefri bagatelgrænse på 6.500 kr. (2021), når kørekortet

ved opgørelsen af de 60 arbejdsdage) mellem hjem og en

er nødvendigt for arbejdets udførelse. I de tilfælde, hvor

arbejdsplads, er erhvervsmæssig kørsel. Fra arbejdsdag

medarbejderen har et kørekort til en personbil, vil arbejds-

nr. 61 er kørslen privat, fordi arbejdspladsen herefter anses

giverens betaling for kørekort til lastvogn normalt være

for at være en fast arbejdsplads.

skattefri for medarbejderen som en uddannelsesudgift. Alle arbejdsdage tælles med uanset længde. Hvis medar-

Kørselsgodtgørelse/tilskud til bil

bejderen en dag kun kører den ene strækning, vil denne

Arbejdsgiverens dækning af medarbejderens udgifter

kørsel alligevel tælle som en arbejdsdag. Ved optælling

til erhvervsmæssig kørsel i egen bil er som udgangs-

af kørsel mellem hjem og en arbejdsplads skal antallet

punkt skattepligtig. Dette gælder, selv om arbejdsgiveren

af arbejdsdage i de forudgående 12 måneder lægges

eksempelvis kun refunderer benzinudgifter. Der er dog

sammen. Optællingen afbrydes kun, hvis medarbejderen

skattefrihed for kørselsgodtgørelse, der maksimalt udbe-

arbejder mindst 60 på hinanden følgende dage på en eller

tales med de af Skatterådet fastsatte kilometersatser for

flere andre arbejdspladser, inden medarbejderen igen

erhvervsmæssig kørsel. Skattefriheden gælder kun, når

kører mellem hjem og den første arbejdsplads. En arbejds-

der er tale om kørsel i forbindelse med et indtægtsgivende

plads kan altså blive ”midlertidig” igen, hvis medarbejderen

ansættelsesforhold. I øvrigt er godtgørelsen kun skattefri,

udfører arbejde i mindst 60 arbejdsdage på andre arbejds-

hvis medarbejderen ikke har kompenseret arbejdsgiveren

pladser uden at indfinde sig på den første arbejdsplads –

via lønnedgang eller lignende for at få kørselsgodtgø-

kørsel mellem denne arbejdsplads og den private bolig.

relsen. Der skal med andre ord være tale om en ”ekstraudgift” for arbejdsgiveren.

Kørsel fra en arbejdsplads til en anden arbejdsplads og tilbage igen eller videre til en tredje arbejdsplads tæller ikke

Satser for skattefri kørselsgodtgørelse i 2021 Årlig kørsel pr. arbejdsgiver

Maksimal kørselsgodtgørelse

0-20.000 km Over 20.000 km

3,44 kr. 1,90 kr.

med i 60-dages-reglen, fordi kørsel mellem arbejdspladser altid er erhvervsmæssig kørsel. Det er dermed muligt at komme på samme arbejdsplads i mere end 60 dage, uden at arbejdspladsen bliver fast, hvis blot kørslen ikke sker direkte fra hjemmet til arbejdspladsen eller omvendt. 60-dages-reglen gælder også for nyansatte medarbejdere

Satserne gælder for erhvervsmæssig kørsel i egen bil og

på en fast arbejdsplads. De første 60 arbejdsdages kørsel

på egen motorcykel. Ved erhvervsmæssig kørsel på egen

mellem hjemmet og en ny arbejdsplads er altid erhvervs-

cykel, knallert eller 45-knallert kan arbejdsgiveren skat-

mæssig.

tefrit udbetale 0,54 kr. pr. kørt kilometer.

Lystbåd Ved erhvervsmæssig kørsel forstås:

En medarbejder, der får stillet lystbåd til rådighed for

• Kørsel mellem hjem og arbejdsplads maksimalt 60

privat benyttelse, er skattepligtig heraf. Det skattepligtige

arbejdsdage inden for de seneste 12 måneder

24

Personalegoder 2021

beløb udgør 2 % pr. uge af bådens anskaffelsespris inklu-


sive moms og levering. Ved lystbåd forstås enhver form for

Beskatning af medarbejderen sker som udgangspunkt på

båd, der kan anvendes i fritidsøjemed.

retserhvervelsestidspunktet. For købe- og tegningsretter kan lønbeskatningen udskydes til det tidspunkt, hvor købe-

Medarbejderaktier

retten gøres gældende, eller tegningsretten udnyttes, hvis

Fællebetegnelsen medarbejderaktieordninger dækker over

følgende betingelser er opfyldt:

aktier samt købe- og tegningsret til aktier.

• Medarbejderen betaler et beløb, der er lavere end købe- eller tegningsrettens handelsværdi opgjort på det

En køberet til aktier er en ret, men ikke en pligt, til at købe

tidspunkt, hvor der erhverves en ubetinget ret til den

et antal aktier til en på forhånd fastsat pris på et fremtidigt

modtagne købe- eller tegningsret

tidspunkt eller i en fremtidig periode.

• Det selskab, hvor medarbejderen er ansat, enten selv har udstedt køberetten eller har erhvervet køberetten

En tegningsret til aktier er en ret, men ikke en pligt, til at tegne aktier på et fremtidigt tidspunkt eller i en bestemt

fra et koncernforbundet selskab • En modtagen køberet indeholder en ret for enten

periode til en på forhånd fastlagt kurs, tegningskursen. Der

medarbejderen eller det selskab, der har ydet købe-

er med andre ord tale om nytegning af aktier.

retten, til at erhverve eller levere aktien.

En køberet kan udnyttes til køb (levering) af aktier, og en tegningsret kan udnyttes til tegning af aktier, men købe- og

Eksempel

tegningsretterne kan også afvikles ved differenceafregning.

Medarbejderen får i 2021 uden vederlag tildelt en køberet til 1.000 stk. aktier til kurs 350. Aktiernes kurs er 400 på tidspunktet for tildeling af køberetten. Køberetten kan gøres gældende i 2023. Medarbejderen udnytter køberetten i 2023, hvor aktiernes kurs kan beregnes til 600.

Differenceafregning betyder, at medarbejderen modtager et beløb svarende til forskellen mellem udnyttelseskursen – den kurs, som medarbejderen kunne tegne/købe aktier til – og aktiens markedskurs på udnyttelsestidspunktet. Medarbejderen bliver ikke ejer af aktierne, men bliver økonomisk stillet, som om aktierne var erhvervet som aftalt og straks solgt til samme kurs. Medarbejderaktieordninger kan opdeles i to, nemlig: • Lønbeskattede medarbejderaktier • Skattebegunstigede medarbejderaktier. Lønbeskattede medarbejderaktier

Værdien af aktierne på købstidspunktet i 2023

600.000 kr.

Medarbejderen betaler

- 350.000 kr.

Personlig indkomst

250.000 kr.

Ved et senere salg af aktierne er medarbejderens anskaffelsessum 600.000 kr. Hvis der i 2023 ikke sker levering af aktierne, men alene differenceafregning (der udbetales kontant 250.000 kr. til medarbejderen), beskattes medarbejderen ligeledes af 250.000 kr. som personlig indkomst. Arbejdsgiver har skattemæssigt fradrag for 250.000 kr., nemlig det beløb, som medarbejderen skal beskattes af.

En økonomisk fordel (favørelementet) for medarbejderen beskattes – som betegnelsen angiver – som løn. Det vil sige, at der er tale om personlig indkomst, og der skal

Udløber tildelte købe- eller tegningsretter til aktier

også betales AM-bidrag.

uudnyttet, betyder det, at disse bortfalder. Medarbejderen skal da ikke beskattes, hvis der ikke ved bortfald modtages

Arbejdsgiveren har fradrag for favørelementet i en medar-

noget beløb fra arbejdsgiveren.

bejderaktieordning, hvor der sker lønbeskatning. Der er således symmetri på indtægts- og fradragssiden.

Skattebegunstigede medarbejderaktier Skattebegunstigede medarbejderaktier omfatter såvel aktier som købe- eller tegningsret til aktier. Et favørkurs-

Personalegoder 2021

25


element beskattes først , når aktierne sælges, og beskat-

ægtefælle, afhænger af den aftale, der er indgået mellem

ningen sker som aktieindkomst i stedet for den højere

afdøde og arbejdsgiveren.

lønbeskatning. Sagt på en anden måde – der er skattefrihed på det tidspunkt, medarbejderen opnår fordelen i

Levering af aktier kontra differenceafregning

form af erhvervelse af aktier til en favørkurs. Først ved salg

De modtagne købe- eller tegningsretter skal indeholde

af aktierne, når medarbejderen alt andet lige får kontanter

en ret for enten medarbejderen eller det selskab, der har

i hånden, skal en opnået fordel beskattes.

ydet købe- eller tegningsretten, til at erhverve eller levere aktier. Denne betingelse er opfyldt, selv om købe- eller

Reglerne gælder kun for personer i ansættelsesforhold, og

tegningsretten også giver mulighed for differenceafreg-

en række betingelser skal være opfyldt, for at der er skat-

ning. Men er det aftalt, at der ”kun” kan ske differen-

tefrihed ved modtagelse af medarbejderaktierne mv. Disse

ceafregning – ingen kan kræve levering af aktierne – er

betingelser er i hovedtræk følgende:

betingelsen ikke opfyldt.

• Der skal være tale om aktier i arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab • Medarbejderaktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse • Modtagne købe- og tegningsretter må ikke kunne overdrages • En køberet indeholder en ret for enten medarbejderen

Et salg af aktierne umiddelbart efter udnyttelse af en købe- eller tegningsret kan efter hidtidig praksis blive anset for en omgåelse af reglerne. I sådanne tilfælde vil der med andre ord blive foretaget en vurdering af, om medarbejderen har opnået et reelt ejerskab til aktierne, og om medarbejderen har haft en kursrisiko på aktierne i

eller arbejdsgiverselskabet til at erhverve eller levere

perioden mellem udnyttelse af købe- eller tegningsretten

aktier

og salget af aktierne.

• Der kan årligt tildeles aktier mv. for en samlet værdi på 10 % eller 20 % af medarbejderens årsløn.

I de tilfælde, hvor der sker differenceafregning af købeeller tegningsretten, gælder reglerne om beskatning som

Ingen særlig aktieklasse

aktieindkomst ikke. Det samme gælder, hvor der sker tilsi-

De tildelte aktier eller de aktier, der erhverves i henhold til

desættelse ud fra en omgåelsesbetragtning – der kunne

en tildelt købe- eller tegningsret, må ikke udgøre en særlig

ikke kræves levering af aktier, men alene differenceafreg-

aktieklasse, der kun omfatter medarbejderaktier. Denne

ning. Favørelementet vil i disse tilfælde skulle beskattes

betingelse afgøres ud fra de selskabsretlige regler. En

som løn normalt på det tidspunkt, hvor der skete endelig

indløsningsklausul ved en medarbejders fratræden er ikke

retserhvervelse af købe- eller tegningsretten.

til hinder for, at aktierne er omfattet af reglerne. Grænsen på 10 % eller 20 % Ingen overdragelsesret

Grænsen på 10 % kan forhøjes til 20 % for aftaler, der

De modtagne købe- og tegningsretter må ikke kunne over-

indgås fra og med den 1. januar 2018. Men forhøjelsen

drages. Overdragelse ved arv er dog muligt. Det indebærer,

gælder kun, hvis adgangen til at erhverve aktier tilbydes på

at eksempelvis en efterlevende ægtefælle kan udnytte

lige vilkår for mindst 80 % af selskabets medarbejdere.

afdødes købe- eller tegningsretter og først blive beskattet, når aktierne sælges. Om afdødes købe- eller tegnings-

Ønsker selskabet ikke at tilbyde sådan en ordning til alle

retter kan gå i arv, herunder udnyttes af efterlevende

selskabets medarbejdere, skal udvælgelsen af de mindst 80 % af medarbejderne ske ud fra almene kriterier. Ønsker

26

Personalegoder 2021


selskabet kun at tildele særligt udvalgte medarbejdere

15 mio. kr. i et af de to seneste godkendte årsregn-

en aktieordning, er dette fortsat muligt, men grænsen er i

skaber (opgøres på koncernbasis).

givet fald 10 % af medarbejderens årsløn.

• Arbejdsgiverselskabet har været aktivt i mindre end fem år før kalenderåret, hvor aftalen indgås.

10 % og 20 %-grænsen kan ikke sammenlægges. Det vil

• Arbejdsgiverselskabet må ikke på det tidspunkt, hvor

sige, at tildelingen i alt højst kan udgøre 20 % af årslønnen.

aftalen indgås, drive virksomhed som i overvejende

Det betyder, at selskaber, som ønsker at tildele medarbej-

gradbestår af passiv kapitalanbringelse.

deraktier til en værdi mellem 10 % og 20 % af den pågæl-

• Selskabet, hvori den ansatte modtager aktier mv.,

dende medarbejders årsløn, skal tilbyde minimum 80 % af

må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, være

de ansatte aktier på lige vilkår.

kriseramt som defineret i Europa-Kommissionens meddelelse (2014/C 249/01) og ej heller have undladt

Det er årslønnen i det år, hvor aftalen om medarbejder-

at efterkomme et krav om tilbagebetaling af ulovlig

aktieordning indgås, der er afgørende for, om den tildelte

statsstøtte.

fordel – favørelementet – holder sig inden for grænsen på 10 % eller 20 %. Til årslønnen medregnes skattepligtige personalegoder og arbejdsgiverens indbetalinger til en pensionsordning.

• Medarbejderen må ikke på det tidspunkt, hvor aftalen indgås være hovedaktionær i det selskab, som yder aktielønnen. • Arbejdsgiverselskabet eller koncernforbundne selskaber må ikke være børsnoteret eller på anden

Udgør favørelementet mere end 10 % eller 20 %, er et

måde være optaget til handel på et reguleret marked

overskydende beløb skattepligtigt for medarbejderen som

på det tidspunkt, hvor aftalen om tildeling af aktier mv.

yderligere løn enten på udnyttelsestidspunktet eller retserhvervelsestidspunktet afhængig af, om ordningen opfylder betingelserne om udskudt lønbeskatning eller ej.

indgås. • Der skal ske indberetning til Skattestyrelsen, hvis den indirekte statsstøtte som følge af medarbejderaktieordningen overstiger 500.000 euro i et kalenderår.

Folketinget vedtog i 2019 at forhøje favørkurselementet til 50 % af medarbejderens årsløn, når der er tale om en ny

De nye regler skal efter lovforslaget gælde for aftaler om

og mindre virksomhed. Disse regler er dog ikke i skrivende

tildeling af aktier, købe- og tegningsretter til aktier, der

stund trådt i kraft endnu, da der først skulle ske godken-

indgås fra og med den 1. januar 2021.

delse af Europa-Kommissionen, da reglerne har karakter af statsstøtte. Europa-Kommissionen har nu godkendt

Beskatning af medarbejderen

ordningen under visse betingelser.

Den skattemæssige fordel, som en medarbejder får ved at kunne erhverve aktier til favørkurs, skal først beskattes,

Vedtages lovforslaget vil det betyde, at den gældende

når aktierne sælges. Avancen beskattes efter de almin-

grænse på 10 % (eller 20 %) af medarbejderens årsløn

delige regler om salg af aktier. En fortjeneste ved salg af

forhøjes til 50 %, når følgende betingelser er opfyldt:

aktierne vil blive beskattet som aktieindkomst, hvilket vil sige en beskatning på 27 % / 42 % afhængig af fortjene-

• Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor

stens størrelse.

aftalen indgås, ikke haft mere end 50 ansatte i et af de seneste to regnskabsår (opgøres på koncernbasis). • Arbejdsgiverselskabet har på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke haft en nettoomsætning, der

Aktiernes anskaffelsessum udgør det af medarbejderen betalte beløb ved modtagelsen af købe- eller tegningsretten med tillæg af det beløb, som medarbejderen betaler

oversteg 15 mio. kr., eller en balancesum, der oversteg

Personalegoder 2021

27


ved køb/tegning af aktierne. Har medarbejderen ikke

Parkeringsplads

betalt et beløb til arbejdsgiveren, hverken for køberetten

En medarbejder kan skattefrit få betalt en parkeringsplads

mv. eller ved erhvervelsen af aktierne, er anskaffelses-

eller et parkeringskort, når arbejdsgiverens betaling sker

summen 0 kr.

af hensyn til arbejdet. Det er uden betydning, om medarbejderen skal anvende bilen i arbejdstiden. Ved erhvervs-

Skattemæssige konsekvenser for arbejdsgiver

mæssig kørsel i egen bil, hvor arbejdsgiveren udbetaler

Arbejdsgiverselskabet har ikke fradrag for den skattemæs-

skattefri kørselsgodtgørelse, er medarbejderen heller ikke

sige fordel – favørkurselementet – som medarbejderen

skattepligtig, selv om arbejdsgiveren tillige refunderer

modtager. Dette er ”betalingen” for, at medarbejderen

parkeringsafgifter i forbindelse med den erhvervsmæssige

først beskattes på salgstidspunktet, og at fordelen kun

kørsel. Skattefriheden gælder også parkeringsudgifter i

beskattes som aktieindkomst.

en lufthavn, når medarbejderen anvender fly til arbejdspladsen eller foretager en erhvervsmæssig rejse.

Arbejdsgiveren har fradragsret for favørelementet for den del af medarbejderaktieordningen, som overstiger

Betaler arbejdsgiveren derimod en parkeringsplads ved

grænsen på 10%, 20% eller 50%, og som derfor lønbe-

medarbejderens bopæl, er der tale om et skattepligtigt

skattes.

personalegode.

Motorcykel

Personalearrangement

Medarbejdere, der får en motorcykel stillet til rådighed for

Deltagelse i firmafester, eksempelvis julefrokost, sommer-

privat kørsel, skal beskattes af markedslejen – det beløb,

fest og lignende, er normalt et skattefrit personalegode.

som motorcyklen kan lejes til i låneperioden.

Skattefriheden gælder også, når der afholdes et socialt arrangement, hvor ægtefæller og børn deltager.

28

Personalegoder 2021


Som eksempler på arrangementer, hvor medarbejderen

(personlig indkomst), men et tilsvarende beløb kan medar-

ikke skal beskattes, kan nævnes:

bejderen fratrække som renteudgift (kapitalindkomst).

• En julefrokost for medarbejderne med julebuffet på et hotel, hvor der er underholdning om aftenen. Arbejds-

Arbejdsgiverens eventuelle eftergivelse af medarbejderens

giveren har lejet en bus, og der er fælles transport.

gæld er fuldt ud skattepligtig som almindelig lønindkomst.

Medarbejderne overnatter på hotellet. • En skovtur for medarbejderne. Skovturen foregår i

Personalerabat

en forlystelsespark. Der afsluttes med middag på en

Medarbejderrabat på varer, som virksomheden producerer

restaurant i forlystelsesparken.

eller handler med, er skattefri, hvis rabatten ikke overstiger

• En sommerfest på arbejdspladsen, hvor ægtefæller og

arbejdsgiverens avance. Dog kan forholdene være så atypiske

børn deltager. Der er arrangeret diverse aktiviteter for

eller avancen så uforholdsmæssig stor, at en rabat ikke

både børn og voksne, og der er bestilt mad udefra.

godkendes. Fra praksis kan nævnes en medarbejder, der var

• En utraditionel skovtur i form af et motionsløb, eksem-

ansat hos en bilforhandler. I løbet af en kortere periode købte

pelvis DHL-Stafetten. Nogle medarbejdere deltager i

han to biler hos arbejdsgiveren, der senere blev tilbagesolgt

løbet, andre er heppekor. Arbejdsgiveren betaler hele

og straks videresolgt af arbejdsgiveren til tredjemand. Den

arrangementet, herunder startgebyr, løbetrøjer, T-shirt

opnåede rabat på bilerne blev beskattet som løn.

med logo til heppekoret, massør, leje af telt og spisning efter løbet.

Medarbejdere kan ofte på forskellig måde opnå rabatter og særtilbud gennem eksempelvis forbrugs- og personale-

Får det sociale arrangement imidlertid et sådant omfang,

foreninger. Sådanne ordninger er normalt motiveret af de

at der bliver tale om en rejse, er rejsen et skattepligtigt

handlendes ønske om at udvide eller bevare kundekredsen.

personalegode. Som eksempler kan nævnes:

Når sådanne rabatter opnås uden modydelse, sker der

• En tur til Rom med afgang fredag og hjemkomst

ikke beskatning af medarbejderne.

mandag, hvor medarbejdernes ægtefæller deltager. • En forlænget weekendtur (tre overnatninger) til London, hvor julefrokosten afholdes og ægtefællerne deltager.

Opnås medarbejderrabatten gennem en modydelse, såsom indirekte betaling fra arbejdsgiveren, er medarbejderen skattepligtig af den opnåede rabat. Fra praksis kan nævnes

Fælles for de to eksempler er, at turen har et rent socialt

en arbejdsgiver, der købte licenser til Microsoft Office-

formål, hvor der så kan nydes arkitektur, foretages jule-

pakken. Hvis arbejdsgiveren købte en særlig tillægspakke,

indkøb mv. I sådanne tilfælde er medarbejderen skatte­

tilbød Microsoft, at virksomhedens medarbejdere kunne

pligtig af den af arbejdsgiveren afholdte udgift til såvel

købe private licenser til Microsoft Office-pakken til 75 kr.

egen som ægtefællens rejse.

Markedsprisen for en sådan licens var 2.500 kr. De billige privatlicenser ansås for indirekte finansieret af arbejdsgi-

Personalelån

veren, og køb af en licens ville derfor betyde, at medarbej-

Medarbejdere, som har optaget et lån hos arbejdsgiveren,

deren skulle beskattes af 2.425 kr. (markedsprisen med

skal kun beskattes af en rentefordel, hvis renten på lånet

fradrag af egenbetaling).

er lavere end den såkaldte referencerente, der har været 0 siden 1. januar 2012.

Hvis den arbejdsgiverbetalte licens derimod giver mulighed for installering på flere enheder for samme pris, kan

En rentefordel – opgjort som forskellen mellem referen-

installering på hjemmecomputeren, Ipad mv. være et

cerenten og den faktisk betalte rente – er skattepligtig

personalegode, der falder ind under den skattefri bagatelgrænse på 1.200 kr.

Personalegoder 2021

29


Nævnes kan en sag, hvor arbejdsgiveren købte én ny licens

hedsrelateret, udgifterne er beskedne, og deltagerne er

pr. medarbejder i forbindelse med opgradering til Office

primært kolleger og kunder.

365. Den årlige udgift udgjorde 1.335 kr. pr. licens ved salg til virksomheder og 799 kr. ved salg til private. Én licens

Hvis der derimod er tale om en rent privat mærkedag, vil en

gav imidlertid mulighed for at installere pakken på fem

af arbejdsgiveren afholdt reception normalt udløse beskat-

tablets, fem telefoner osv. eller i alt 15 enheder. Hvis den

ning af medarbejderen. Hvis arbejdsgiveren i anledning af en

indkøbte virksomhedslicens blev installeret på en privat

medarbejders runde fødselsdag afholder et mindre arrange-

Ipad mv., var det Skatterådets opfattelse, at der principielt

ment på arbejdspladsen, hvor kun øvrige medarbejdere og

var tale om et skattepligtigt personalegode, som dog faldt

kunder deltager, vil dette normalt ikke udløse beskatning.

ind under den skattefri bagatelgrænse på 1.200 kr. årligt for smågaver.

Rejser Ved beskatning af rejser skelnes der mellem forretnings-

Psykologbistand

rejser, studierejser og belønningsrejser.

Arbejdsgiverbetalt psykologhjælp er skattefri når fagpersoner i forbindelse med deres arbejde er udsat for

Forretningsrejse

hændelser, der kan give psykiske problemer. Det var hvad

En medarbejder, der er på forretningsrejse for og betalt af

Skatterådet kom frem til i en afgørelse hvor en forening

arbejdsgiveren, er ikke skattepligtig heraf. En forretnings-

ville stille psykologhælp til rådighed for de ansatte og

rejse er karakteriseret ved at have en konkret og direkte

derfor spurgte om medarbejderne var skattepligtige heraf.

sammenhæng med de aktiviteter, som virksomheden udfører.

Receptioner Hvis arbejdsgiveren betaler udgifterne til en reception

Hvis medarbejderens ægtefælle deltager i en forretnings-

eller lignende af privat karakter for en medarbejder, skal

rejse, skal medarbejderen beskattes heraf, medmindre

medarbejderen normalt beskattes heraf.

ægtefællens deltagelse klart er forretningsmæssig begrundet. Det vil normalt kun være tilfældet, hvis ægte-

Ved vurderingen af, om der er tale om en reception af

fællen også er ansat i virksomheden.

privat karakter, henses især til i hvilken anledning arrangementet afholdes, hvem der er inviteret, størrelsen af

Skatterådet har godkendt skattefrihed for en rejse (afholdt

udgifterne, og hvor arrangementet afholdes. Der foretages

af den årlige kontingentbetaling) til Riga afholdt i forbin-

en konkret vurdering af arrangementet, hvor de forskellige

delse med generalforsamling i en forening, hvor aktiviteter

momenter skal afvejes i forhold til hinanden. En væsentlig

samt medlemsskare udgjorde et netværk for udveksling af

faktor er anledningen til arrangementet. Andre momenter

ledelses- og erhvervsmæssige erfaringer for erhvervsle-

kan naturligvis indgå i vurderingen.

dere i området. Rejsens turistmæssige islæt blev anset for at være af underordnet betydning.

Hvis der er tale om en reception i anledning af virksomhedsrelaterede mærkedage som eksempelvis jubilæum

Studierejse

eller afsked, skal medarbejderen normalt ikke beskattes,

Deltagelse i en studierejse, der primært tilgodeser

heller ikke selv om jubilarens ægtefælle og børn deltager.

arbejdsgiverens interesse, medfører ikke beskatning af

Dette gælder eksempelvis, hvis en medarbejders 25-års-

medarbejderen, uanset rejsens generelle karakter og den

jubilæum fejres af firmaet med en reception for øvrige

turistmæssige værdi for medarbejderen. Skattefriheden

medarbejdere og kunder på virksomhedens adresse med

er betinget af, at rejsen har et overvejende fagligt indhold.

et glas vin og pindemadder. Anledningen er virksom-

30

Personalegoder 2021


Der bør foreligge et detaljeret program over aktiviteterne

Sommerboliger i Danmark værdiansættes til den offent-

på rejsen.

lige vurdering pr. 1. oktober i året før brugsåret. For udenlandske ejendomme, hvor der typisk ikke foreligger

Hvis ægtefællen deltager i rejsen, taler dette for, at rejsen

en egnet offentlig vurdering, beregnes værdien som en

er af turistmæssig karakter, medmindre der er en klar

skønnet handelsværdi pr. 1. oktober i året før brugsåret

erhvervsmæssig eller faglig begrundelse for, at ægtefællen

reguleret med en afstandsprocent (forskellen mellem

deltager.

danske offentlige ejendomsvurderinger og faktiske handelspriser).

Belønningsrejse Arbejdsgiverbetalte ferierejser og andre rejser, der ikke har

Sponsorbilletter

en direkte sammenhæng med virksomhedens erhvervs-

I tilknytning til et sponsorat modtager sponsorvirksom-

mæssige aktiviteter eller i øvrigt tilgodeser virksomhe-

heden ofte en række tillægsydelser. Det kan eksempelvis

dens forretningsmæssige interesser, er skattepligtige for

være frit medlemskab, sæsonkort, VIP-kort, fribilletter, fri

medarbejderen. Dette gælder eksempelvis en belønnings-

deltagelse i spisning og arrangementer eller sponsorture.

rejse (for en særlig arbejdsindsats) til medarbejderen. Medarbejderne er som udgangspunkt skattepligtige af Deltager medarbejderens ægtefælle i rejsen, skal medar-

værdien af tillægsydelsen. Der gælder dog en særlig

bejderen beskattes af såvel egen som ægtefællens rejse.

undtagelsesbestemmelse, der betyder skattefrihed for

Det skattepligtige beløb udgør den af arbejdsgiveren

sponsorbilletter, når hovedydelsen i sponsoraftalen er

afholdte udgift.

reklameværdien. Dette gælder også, selv om medarbejderen får flere billetter til et arrangement og derfor tager

Sommerbolig

familien med. Sådanne sponsorbilletter skal heller ikke

Stiller arbejdsgiveren en sommerbolig til rådighed for en

medregnes under den særlige skattefrie bagatelgrænse på

medarbejder, og betaler medarbejderen ikke fuldt vederlag

1.200 kr.

herfor, er der tale om et skattepligtigt personalegode. Det samme gælder, hvis sommerboligen stilles til rådighed

Skattefriheden for sponsorbilletter er dog ikke uden

af en feriefond eller lignende, hvori arbejdsgiveren har en

begrænsninger. Hvis arbejdsgiveren er sponsor for en

væsentlig medindflydelse, eller som arbejdsgiveren har

dansk fodboldklub og som led i sponsoratet eksempelvis

ydet tilskud til.

modtager nogle fribilletter til en fodboldlandskamp i Parken, gælder skattefriheden ikke. Dette skyldes, at

Ved sommerbolig forstås enhver form for bolig, der har

arbejdsgiveren ikke er sponsor for landsholdet. De medar-

karakter af en fritidsbolig, herunder sommerhuse, fjeld-

bejdere, der modtager billetterne, er skattepligtige af

hytter og ferielejligheder.

markedsværdien. Billetterne er dog omfattet af den skattefri bagatelgrænse på 1.200 kr.

Den skattepligtige værdi af fri sommerbolig udgør en procentdel af boligens værdi pr. uge afhængig af, på hvilken

Skattefriheden for sponsorbilletter gælder endvidere kun

årstid boligen benyttes. For ugerne 22-34 udgør det skatte-

selve billetterne. Er arbejdsgiveren eksempelvis sponsor for

pligtige beløb pr. uge 0,5 % af ejendomsværdien. For årets

en dansk håndboldklub, der skal deltage i en europa-cup-

øvrige uger er procentsatsen 0,25 % pr. uge. Højsæsonen

kamp i udlandet, vil en sponsorbetalt tur betyde, at medar-

– nemlig ugerne 22-34 – er den samme, uanset om der er

bejderen er skattepligtig af turens værdi dog med fradrag af

tale om en sommerbolig eller en skihytte.

selve billettens værdi. Fra praksis kan nævnes en dom, hvor

Personalegoder 2021

31


en distriktschef (salgsmedarbejder) deltog i en fodboldrejse

Hvis forsikringen dækker såvel arbejdsskader som

sammen med tre kunder efter ”påbud” fra arbejdsgiveren.

”private” skader mv., er medarbejderen skattepligtig af

Distriktschefen var skattepligtig af rejsens værdi, da rejse-

hele den arbejdsgiverbetalte forsikringspræmie. Der er

programmet helt overvejende var af turistmæssig karakter.

dog skattefrihed for den del af præmien, der måtte dække

Hans opgaver af praktisk art over for kunderne var meget

rygeafvænning og misbrug af medicin mv.

begrænsede, ligesom de forretningsmæssige drøftelser på turen var af et meget begrænset omfang.

Tilbyder forsikringsselskabet to af hinanden uafhængige forsikringer, hvoraf den ene dækker de ovenfor nævnte tre

Sport og motion

situationer, og den anden dækker ”private” skader (skader

Sportsfaciliteter til rådighed på arbejdspladsen er et skatte-

der ikke er direkte arbejdsrelaterede), eksempelvis hofte-

frit personalegode. Skattefriheden gælder også arbejdsgive-

operationer, grå stær mv., vil medarbejderen kun være

rens betaling af udgifter til firmasport. Derimod er arbejds-

skattepligtig af den arbejdsgiverbetalte præmie på den

giverens betaling af medarbejderens private fitness-kort mv.

forsikring, der dækker ”private” skader.

et skattepligtigt personalegode. Det gælder også, selv om aktiviteten generelt kan forebygge arbejdsskader, nedbringe

Arbejdsskader

sygefravær eller lignende. Det skattepligtige beløb udgør det

Arbejdsgiverens betaling for forebyggelse og behandling af

af arbejdsgiveren betalte beløb.

konkrete arbejdsskader er skattefri. Har en medarbejder fået påført en skade under arbejdets udførelse, vil arbejds-

Sundhedsforsikring og sundhedsbehandling

giverens betaling for behandling af skaden på eksempelvis

Hovedreglen er, at hvis arbejdsgiveren betaler for en

et privathospital være skattefri for medarbejderen.

medarbejders sundhedsforsikring (eller behandling), er medarbejderen skattepligtig af det af arbejdsgiveren

Arbejdsgiverbetalte udgifter til forebyggelse af arbejds-

betalte beløb. En arbejdsgiver, der eksempelvis vil betale

skader er ligeledes skattefrie for medarbejderen, når der

en øjenoperation for en medarbejder, således at han

er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for behand-

hurtigst mulig kan passe sit arbejde igen, har hermed ydet

lingen, uanset om behandlingen foretages af en massør,

et skattepligtigt personalegode, og medarbejderen skal

fysioterapeut, zoneterapeut eller lignende.

beskattes af den af arbejdsgiveren afholdte udgift. Arbejdsgiverbetalt behandling af arbejdsrelateret stress Der er dog skattefrihed for følgende ydelser:

er skattefri, da det anses for at være forebyggelse af en

1. Forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede ska-

arbejdsrelateret sygdom, da arbejdsrelateret stress kan

der og sygdomme 2. Rygeafvænning, forudsat at der er tale om et tilbud til alle medarbejdere (generel personalepolitik)

føre til arbejdsrelateret depression. Hvis arbejdet er den primære årsag til, at medarbejderen har stress, så anses stress for at være arbejdsrelateret.

3. Behandling for misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler, når der foreligger en skriftlig lægeerklæring

Massage eller andre behandlinger, der foretages for et

om behandlingsbehov, og der er tale om et tilbud til

almindeligt godt velbefindende, er ikke omfattet af skat-

alle medarbejdere (generel personalepolitik).

tefriheden. Der er heller ikke skattefrihed for et arbejdsgiverbetalt fitnessabonnement, selv om træningen kan

Tegnes en forsikring, der udelukkende dækker de tre nævnte situationer, skal medarbejderen ikke beskattes af forsikringspræmien.

32

Personalegoder 2021

forebygge arbejdsskader.


Sundhedstjek

Hvis syge- og ulykkesforsikringen også dækker i medarbej-

Et arbejdsgiverbetalt sundhedstjek er efter gældende

derens fritid, skelnes der mellem, om forsikringssummen

praksis skattefrit for medarbejderne, når der er tale om

er på maksimalt 500.000 kr. eller derover.

en overordnet og generel forbyggende undersøgelse. Et eksempel herpå er en undersøgelse, der omfatter måling

Udgør forsikringssummen maksimalt 500.000 kr., er

af kolesterol, blodtryk, blodsukker, højde, vægt, kuliltemå-

medarbejderen ikke skattepligtig af arbejdsgiverens

ling og kondital. Visse sundhedstjek er altså godkendt som

præmiebetaling. Er forsikringssummen derimod større,

skattefri personalepleje, men forudsætningen for skat-

er medarbejderen skattepligtig af den del af præmien, der

tefrihed er som hovedregel at det skal foregå på arbejds-

vedrører dækning i fritiden. Er forsikringspræmien ikke

pladsen. I praksis er det dog accepteret, at skattefriheden

opdelt, anses 50 % af præmien for at vedrøre fritiden, og

også gælder, selv om enkelte medarbejdere får foretaget

denne del af præmien er medarbejderen skattepligtig af.

sundhedstjekket et andet sted end på arbejdspladsen, når der er tale om syge eller nyansatte medarbejdere. Sund-

Teambuilding

hedstjek via telefonlinje og adgang til en hjemmeside er

Der er normalt skattefrihed for medarbejderne, når de

også godkendt som skattefrie, selvom disse tilbud typisk

deltager i arbejdsgiverbetalte faglige arrangementer,

anvendes hjemmefra.

herunder teambuilding.

Udvides den generelle sundhedsundersøgelse eksempelvis

Ikke ethvert arrangement, der benævnes teambuilding, er

med måling af lungefunktion, elektrokardiografi og røntgen

skattefrit for medarbejderne.

af lunger og hjerte, er der tale om en egentlig helbredsundersøgelse, og medarbejderen er skattepligtig af det af

Fra praksis kan nævnes en gruppe medarbejdere, der blev

arbejdsgiveren betalte beløb. Skatterådet har endvidere

sendt på skiferie til Alpe d’Huez. Turen varede i fire dage,

anset en halskarscanning til en pris af 1.550 kr. pr. medar-

og i stedet for en teambuildinginstruktør blev medar-

bejder for et skattepligtigt personalegode, idet der var

bejderne guidet af en skiinstruktør. Hovedformålet med

tale om en diagnosticering af en sygdom – forkalkning af

arrangementet var efter domstolenes opfattelse ikke team-

halspulsårerne – og derfor ikke et sundhedstjek af generel

building, og medarbejderne var derfor skattepligtige af de

karakter.

af arbejdsgiveren betalte udgifter til turen.

Tilbyder en virksomhed eksempelvis alle de kvindelige

Et andet eksempel er et cykelløb på 3 dage gennem Dan-

medarbejdere en brystundersøgelse, er der tale om et

mark. Sagen omhandlede en arbejdsgiver, der i forbindelse

skattepligtigt personalegode, idet der ikke er tale om

med en organisationsændring ønskede at styrke og udvikle

almindelige personalepleje, da godet kun tilbydes de kvin-

sammenholdet blandt medarbejderne. Arbejdsgiveren tilbød

delige medarbejdere.

et firmaarrangement i form af et cykelløb, hvis mere end halvdelen af de 100 medarbejdere tilmeldte sig. 66 af medar-

Syge- og ulykkesforsikring

bejderne ønskede at deltage i selve cykelløbet, og 8 medar-

Betaler arbejdsgiveren for en syge- og ulykkesforsikring,

bejdere meldte sig som servicefolk. Medarbejderne forplig-

der udelukkende dækker medarbejderen i arbejdstiden, er

tede sig til at deltage i fællestræning et par gange om ugen

forsikringspræmien skattefri for medarbejderen.

efter arbejdstid og skulle også træne individuelt. Omkostningerne til en enkelt deltager i cykelløbet udgjorde 17.000 kr., fordelt med 10.000 kr. til cykel, 2.500 kr. til cykeludstyr og 4.500 kr. til ophold og forplejning i forbindelse med cykel-

Personalegoder 2021

33


løbets afvikling – nemlig tre dage på hjul gennem Danmark.

arbejdsmæssig begrundelse for flere telefoner, skal der

Arbejdsgiveren opkrævede en egenbetaling hos den enkelte

herudover ske beskatning af de apparater mv., som der

medarbejder på 4.000 kr. Når cykelløbet var gennemført,

ikke er en arbejdsmæssig begrundelse for. Det skatteplig-

blev cyklen overdraget til medarbejdernes eje. Skatterådet

tige beløb udgør markedslejen.

anså følgende beløb for skattepligtige for medarbejderne: • Markedslejen for cyklen i træningsperioden

Fri telefon inkluderer apparatets anskaffelse, oprettelses-,

• Markedsværdien af cyklen ved overgang til medarbej-

abonnements- og forbrugsudgifter og sædvanlige telefon-

derens eje

ydelser såsom telefonsvarer og omstilling. Indsamlingsbi-

• Cykeludstyr for 2.500 kr.

drag og andre private udgifter, der opkræves over telefon-

• Ophold og forplejning med 4.500 kr.

regningen, er ikke indbefattet i den årlige beskatning på 3.000 kr. (2021). Sådanne udgifter skal beskattes med det

Det skattepligtige beløb skulle dog nedsættes med egen-

opkrævede beløb.

betalingen på 4.000 kr. Hvis en mobiltelefon medtages til den private bopæl, er

Telefon

udgangspunktet, at der skal ske beskatning af fri telefon.

Hel eller delvis arbejdsgiverbetalt telefon er skattepligtig.

For at undgå beskatning skal der indgås en tro og love-

Det skattepligtige beløb udgør 3.000 kr. (2021) årligt for den

erklæring om, at telefonen kun må anvendes erhvervs-

person, der har fri telefon, og det skattepligtige beløb kan

mæssigt. Arbejdsgiveren skal føre en overordnet kontrol

ikke nedsættes med husstandens egne udgifter til telefon.

med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt.

Selv om arbejdsgiveren kun dækker eksempelvis 500 kr. i kvartalet til samtaler, og medarbejderen derfor skal betale

Der skal ikke ske beskatning af fri telefon, hvis der undta-

for et overskydende forbrug, er det årlige skattepligtige

gelsesvis er foretaget opkald til hjemmet. Hvis en arbejds-

beløb på 3.000 kr., da egenbetaling ikke nedsætter det

giver konstaterer, at der for en medarbejder sker væsent-

skattepligtige beløb.

lige afvigelser fra ”det sædvanlige samtalemønster” uden nogen arbejdsmæssig grund, eller hvis det konstateres,

For ægtefæller, som begge beskattes af fri telefon, gives et

at en medarbejder har doneret penge til indsamlinger,

nedslag på 25 %. Nedslaget fås kun, hvis det samlede skat-

deltaget i sms-konkurrencer eller afholdt andre private

tepligtige beløb udgør mindst 3.900 kr. (2021). Har begge

udgifter via telefonen, skal der ske beskatning af fri telefon

ægtefæller fri telefon i hele året, vil det skattepligtige beløb

og herudover beskatning af ydelser, der ikke er omfattet af

udgøre 2.250 kr. (2021) for hver ægtefælle. Telefon omfatter

den almindelige beskatning, eksempelvis donationer.

fastnettelefon, mobiltelefon, iPhone, smartphone eller lignende, hvor hovedfunktionen er telefoni.

Tv-kanaler Arbejdsgiverens betaling af medarbejderens medielicens

Det årlige skattepligtige beløb på 3.000 kr. (2021) gælder

og abonnementer til betalingskanaler mv. er som altover-

også, når arbejdsgiveren betaler mere end én telefon for

vejende hovedregel skattepligtig. Dette gælder uanset

medarbejderen, hvis der er en arbejdsmæssig begrundelse

medarbejderens erhverv.

for flere telefoner. Fra praksis kan nævnes et tilfælde, hvor den ene telefon blev anvendt som vagttelefon og hotline,

Det skattepligtige beløb udgør normalt arbejdsgiverens

medens den anden blev brugt til almindelige erhvervs-

udgift.

mæssige samtaler og privat brug. Hvis der ikke er en

34

Personalegoder 2021


Uddannelse

• Udgifter til kørsel i egen bil med Skatterådets sats

Arbejdsgiverbetalt uddannelse er et skattefrit personale-

på 1,90 kr. pr. km (2021, dog kan satsen for erhvervs-

gode, og skattefriheden gælder alle former for uddannelse

mæssig kørsel på 3,44 kr. (2021) i visse tilfælde

og kurser. Skattefriheden gælder dog ikke kurser, som er

anvendes. Faktiske udgifter til anden befordring.

af ren privat karakter, men det er ikke et krav for skatte­

• Overnatningsudgifter enten som udlæg efter regning

frihed, at uddannelsen eller kurset har erhvervsrelevans for arbejdet hos arbejdsgiveren.

eller med Skatterådets sats på 228 kr. pr. døgn (2021). • Kostudgifter enten som udlæg efter regning eller med Skatterådets sats på 532 kr. pr. døgn (2021), dog maksi-

Skattefri er eksempelvis:

malt i 12 måneder.

• Lærlinge- og elevuddannelser • Kurser og uddannelser, som udbydes i AMU-regi

Vaccine

• Videregående uddannelser, eksempelvis social- og

En arbejdsgiver kan tilbyde samtlige sine medarbejdere

sundhedshjælperuddannelsen og universitetsuddan-

en årlig influenzavaccination for at forebygge sygefravær,

nelser

uden at det vil medføre skattepligt for medarbejderen.

• Diplom- og masteruddannelser.

Selv om der direkte kan henføres en værdi til den enkelte

I praksis er det også godkendt, at udgifter til individuel

medarbejder for vaccinen, viser praksis, at godet alligevel

coaching af en idrætsudøver, er skattefri for medarbej-

kan være skattefrit efter personaleplejefritagelsesbestem-

deren som en uddannelsesudgift, også selv om der blev

melsen

medarbejder fordi arbejdsgiveren fx betaler 150 kr. pr.

indgået en bruttotrækordning. Der udbydes en del seniorkurser, som arbejdsgiveren ønsker at betale for seniormedarbejderne. Der er tale om en konkret vurdering af indholdet af det enkelte kursus for at afgøre, om medarbejderen er skattepligtig eller skattefri. Hvis kurset har til formål at give deltagerne inspiration til, hvordan de kan planlægge seniorforløbet på jobbet, herunder kompetenceudvikling i senkarrieren, vil seniormedarbejderen ikke skulle beskattes af kurset, idet kurset relaterer sig til arbejde, arbejdsliv, arbejdsopgaver mv. Er der derimod tale om et kursus, der hovedsageligt har til formål at forberede medarbejderen til at tackle tilværelsen som senior med emner som planlægning af privatøkonomi, overvejelser angående arvemæssige spørgsmål og lignende emner rettet mod privatsfæren, er medarbejderen skattepligtig af kurset med et beløb svarende til den af arbejdsgiveren afholdte udgift. Ved ”skattefri” uddannelse kan arbejdsgiveren skattefrit dække følgende omkostninger: • Skole- eller deltagerbetaling. • Bog- og materialeudgifter.

Personalegoder 2021

35


Hovedaktionærer mfl.

Direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen

Efter den objektive regel udgør markedslejen 5 % af den

aflønningsform skal beskattes af personalegoder på

højeste af følgende to værdier:

samme måde som andre medarbejdere. Til denne hoved-

• Ejendomsværdien pr. 1. oktober i året før indkomståret

regel gælder tre undtagelser, nemlig helårsbolig, sommer-

• Den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbed-

bolig og lystbåd, hvor beskatningen er skærpet i forhold til

ringsudgifter afholdt inden den 1. januar i indkomståret

de almindelige regler.

(for ejendomme, som selskabet har anskaffet før den 19. maj 1993, gælder dog særlige regler)

Hvornår har en medarbejder væsentlig indflydelse på egen aflønningsform?

med tillæg af • 1 % af den del af beregningsgrundlaget efter

Der er tale om en konkret vurdering. En stor løn, en indfly-

­ejendomsværdiskatteloven, der ikke overstiger

delsesrig position i virksomheden mv. kan pege i retning af,

3.040.000 kr., og 3 % af det overskydende beløb.

at personen har en væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. En direktørtitel er imidlertid ikke tilstrækkeligt

Den skattepligtige værdi af fri bolig skal tillægges udgifter,

til, at de skærpede værdiansættelsesregler skal anvendes.

som selskabet betaler til ejendomsskatter, varme, reno-

Hvis direktøren har meget begrænsede ledelsesbeføjelser,

vation, vand, vandafledningsafgift, el, rengøring, gartner

og alle vigtige beslutninger eksempelvis skal godkendes af

og fællesantenne mv. Derimod skal hovedaktionæren ikke

en administrerende direktør, vil de almindelige regler for

beskattes af selskabets betaling af vedligeholdelsesud-

medarbejdere normalt skulle anvendes. Men en hovedak-

gifter på boligen.

tionær vil altid være omfattet af de skærpede regler. I det følgende benævnes personkredsen blot hovedaktionærer.

Helårsbolig Den skattepligtige værdi af fri helårsbolig udgør markedslejen. Hvis selskabet lejer boligen af en uafhængig tredjemand og stiller den til rådighed for hovedaktionæren, skal hovedaktio-

Eksempel En hovedaktionær har i 2021 fri bolig, og boligens ejendomsværdi pr. 1. oktober 2020 udgør 4,2 mio. kr. Den kontante anskaffelsessum med tillæg af forbedringer frem til og med 31. december 2020 udgør 5,0 mio. kr. Grundlaget for beregning af ejendomsværdiskat udgør 3,2 mio. kr. 5 % af 5.000.000 kr.

250.000 kr.

1 % af 3.040.000 kr.

30.400 kr.

3 % af (3.200.000 kr. – 3.040.000 kr.) Skattepligtig værdi af fri bolig

4.800 kr. 285.200 kr.

næren beskattes af den leje, som selskabet betaler til tredjemand. Her er beskatningsreglerne identiske med reglerne

Hvis et hovedaktionærselskab ejer en udlejningsejendom

for øvrige medarbejdere, dog kan der for ”øvrige medarbej-

med flere lejemål, hvor der ikke er sket udstykning i

dere” ske nedsættelse af markedslejen, hvis der er bopæls-

ejerlejligheder, er der ikke en offentlig ejendomsvurdering

og/eller fraflytningspligt, se stikordet ”Helårsboliger”.

til brug for opgørelse af beregningsgrundlaget for værdi af fri bolig. Efter administrativ praksis skal beregningsgrund-

Hvis selskabet ejer ejendommen, er der lovgivningsmæs-

laget for fri bolig i sådanne tilfælde fastsættes ud fra en

sigt fastsat regler for, hvorledes markedslejen beregnes.

m2-fordeling af den samlede ejendomsvurdering.

Der er tale om en objektiv beregningsregel, hvorfor den faktuelle markedsleje, som vil kunne fastslås mellem

Udlejning til hovedaktionærens børn mfl.

uafhængige parter, ikke kan anvendes.

De objektive regler for værdiansættelse af helårsbolig gælder også, når et hovedaktionærselskab ejer en bolig,

36

Personalegoder 2021


der udlejes til hovedaktionærens børn, når udlejningen til

Hovedaktionæren skal herudover beskattes af en difference

barnet sker som følge af hovedaktionærens bestemmende

mellem lejen efter de objektive regler og den almindelige

indflydelse i selskabet. Det samme gælder efter gældende

markedsleje.

praksis ved udlejning til hovedaktionærens forældre og fraskilte hustru.

Bopælspligt De objektive regler om fastsættelse af markedsleje gælder

Barnet skal dog alene betale den almindelige markeds-

ikke for hovedaktionærer, der ifølge anden lovgivning

leje for boligen. Betaler barnet mindre end markedslejen,

opfylder eller har opfyldt en bopælspligt og lovgivnings-

skal hovedaktionæren beskattes af differencen mellem

mæssigt er forhindret i at overtage helårsboligen til sin

markedslejen og den betalte leje. Denne difference er en

personlige ejendom. Et eksempel herpå kan være en

gave fra hovedaktionæren til barnet.

landmand. Landmænd, som har bopælspligt på virksomhedens ejendom, skal ikke anvende de skærpede værdi-

Personalegoder 2021

37


ansættelsesregler. Markedslejen skal derimod fastsættes

Lystbåd

til det beløb, der kunne opnås ved udleje af boligen til en

Skattepligtig værdi af fri lystbåd opgøres for en hovedak-

uafhængig tredjemand.

tionær efter de regler, der gælder for andre medarbejdere, hvilket vil sige 2 % pr. uge af bådens anskaffelsessum. Ved

Sommerbolig

lystbåd forstås enhver form for båd, der kan anvendes i

Skattepligtig værdi af sommerbolig opgøres for hovedaktio-

fritidsøjemed.

nærer efter de regler, der gælder for andre medarbejdere, hvilket vil sige 0,5 % pr. uge i højsæsonen og 0,25 % i

For hovedaktionærer gælder en formodningsregel, der

årets øvrige uger, se stikordet »Sommerbolig«.

betyder, at aktionæren skal beskattes af rådigheden, hvilket vil sige en årlig beskatning på 104 % af bådens anskaffel-

For hovedaktionærer gælder en formodningsregel, der

sessum. Dette gælder, uanset om båden er taget på land i

betyder, at aktionæren skal beskattes af rådigheden.

vinterperioden. Der sker dog nedslag i beskatningen, hvis

Formodningsreglen får den konsekvens, at den årlige

andre end hovedaktionæren anvender lystbåden. Den skat-

beskatning udgør 16,25 % af boligens ejendomsværdi.

tepligtige værdi nedsættes forholdsmæssigt efter antallet af dage, hvor lystbåden anvendes af eller udlejes til andre

Har sommerboligen været stillet til rådighed eller udlejet

personer. Det er et krav, at disse personer ikke er nærtstå-

(dog ikke til andre personer med væsentlig indflydelse på

ende, hvilket vil sige ægtefælle, forældre, børn og børnebørn

egen aflønningsform og nærtstående som eksempel­vis

mfl.

børn, børnebørn og forældre), sker der reduktion af beskatningen. Er sommerboligen eksempelvis udlejet til

Personalelystbåd

personale i 5 uger i højsæsonen, nedsættes de 16,25 %

Er der tale om en personalelystbåd, bortfalder formod-

med 5 x 0,5 % til 13,75 %.

ningsreglen, og hovedaktionæren skal derfor kun beskattes af den faktiske benyttelse.

Personalesommerhus Er der tale om et decideret personalesommerhus, bort-

Ved en personalelystbåd forstås en båd, der anvendes af

falder formodningsreglen, og hovedaktionæren skal derfor

andre medarbejdere (dog ikke andre med væsentlig indfly-

kun beskattes af den faktiske benyttelse.

delse på egen aflønningsform og nærtstående som eksempelvis børn, børnebørn og forældre) minimum 13 uger

Der er tale om et decideret personalesommerhus, hvis

om året, og heraf skal mindst 8 uger ligge i højsæsonen,

sommerhuset i 13 uger eller mere pr. år er stillet til

hvilket vil sige ugerne 22-34.

rådighed for og (faktisk) udlejet til andre medarbejdere, som ikke er nærtstående til hovedaktionæren. Det er yder-

En hovedaktionær, som anvender en personalelystbåd,

ligere en betingelse, at de 8 uger ud af de 13 uger ligger i

beskattes på samme måde som alle andre ansatte, det

højsæsonen, det vil sige ugerne 22-34.

vil sige kun af de uger, hvor han anvender personalelystbåden.

38

Personalegoder 2021


Personalegoder 2021

39


Personaleforeninger

På mange arbejdspladser er der etableret en personalefor-

de almindelige regler for beskatning og skattefrihed for

ening, hvor den enkelte medarbejder betaler et månedligt

personalegoder, se de enkelte stikord i kapitlet ”Persona-

kontingent. Da foreningen typisk afholder aktiviteter, som

legoder – skat”. Det betyder også, at arbejdsgiveren har

arbejdsgiveren ellers ville tilbyde medarbejderne, vælger

indberetningspligt til Skattestyrelsen efter de almindelige

mange arbejdsgivere at yde et månedligt tilskud til perso-

regler.

naleforeningen. Spørgsmålet er derfor, om de aktiviteter, personaleforeningen afholder, er et personalegode, der er

Ingen væsentlig arbejdsgiverindflydelse

ydet af arbejdsgiveren, eller der blot er tale om en almin-

Når arbejdsgiveren ikke har væsentlig indflydelse i perso-

delig foreningsaktivitet for medarbejderne.

naleforeningen, er de goder, som medarbejderne får fra foreningen, ikke skattemæssigt et personalegode, men

Den skattemæssige behandling af personalegoder/aktivi-

skyldes deltagelse i en foreningsaktivitet. Det betyder, at

teter i personaleforeningen er afhængig af, om arbejdsgi-

medarbejderne ikke er skattepligtige af det tilskud, som

veren har en væsentlig indflydelse i personaleforeningen

arbejdsgiveren yder til foreningen, ligesom deltagelsen i

eller ikke.

personaleforeningens aktiviteter ikke udløser beskatning af medarbejderne, se dog stikordet ”Kunstforening”.

Væsentlig arbejdsgiverindflydelse Hvis arbejdsgiveren yder et væsentligt tilskud eller på

Konsekvensen er også, at arbejdsgiveren ikke skal foretage

anden måde har en direkte væsentlig indflydelse i perso-

indberetning af eventuelle goder/aktiviteter, der foregår i

naleforeningen, er aktiviteterne omfattet af de almindelige

personaleforeningens regi.

regler for beskatning og indberetning af personalegoder. Arbejdsgiverbetalt motion, der foregår uden for arbejdsArbejdsgiveren yder et væsentligt tilskud, hvis tilskuddet

pladsen, er normalt et skattepligtigt personalegode.

overstiger et af følgende to kriterier:

Når der er tale om en personaleforening uden væsentlig

• Betaler en væsentlig del af foreningens udgifter (det vil

arbejdsgiverindflydelse, er det i et vist omfang muligt at

sige mere end medarbejdernes bidrag) • Betaler et væsentligt beløb pr. medarbejder (mere end 1.500 kr. om året).

lade personaleforeningen stå for motionsaktiviteterne uden skattepligt for medarbejderne. Fra praksis kan nævnes en afgørelse, hvor personaleforeningen blandt andet tilbød medlemmerne:

Betaler den enkelte medarbejder eksempelvis 600 kr. om

• Løbetræning og deltagelse i løb

året i kontingent til personaleforeningen, og arbejdsgiveren

• Indendørsfodbold

betaler det dobbelte beløb, har arbejdsgiveren efter praksis

• Fodbold, badminton og squash under Københavns

en væsentlig indflydelse, selv om beløbet er mindre end

Firma Idræts Union.

1.500 kr. om året pr. medarbejder. Personaleforeningen betalte udgifterne til de nævnte aktiEr der på arbejdspladsen flere forskellige foreninger for

viteter, men derudover skulle medarbejderne betale:

personalet, skal arbejdsgiverens maksimale tilskud på

• 100 kr. om måneden for deltagelse i løbetræning

1.500 kr. årligt ses for foreningerne under ét.

• 50 % af udgifterne for deltagelse i arrangerede løb.

Hvis arbejdsgiveren har en væsentlig indflydelse i personaleforeningen på grund af tilskuddets størrelse, gælder

40

Personalegoder 2021


Arbejdsgiverens indberetningspligt

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren mfl. skal foretage

Arbejdsgiveren skal indberette godet med angivelse af

indberetning til eIndkomst af alle naturalier/personale-

værdi. Medmindre der gælder standardsatser for værdi-

goder ydet i ansættelsesforhold, aftaleforhold eller som led

ansættelsen (telefon, computer på bruttotrækordning,

i valg til tillidspost.

firmabil, helårsbolig, sommerbolig og lystbåd), vil det skattepligtige/indberetningspligtige beløb normalt være

Hvilke personalegoder skal ikke indberettes?

arbejdsgiverens udgift. Det eneste indberetningspligtige

Der skal ikke ske indberetning af følgende personalegoder:

personalegode, hvor der ikke skal angives værdi, er frikort

• Gaver mv. omfattet af bagatelgrænsen på 1.200 kr.

til offentlig befordring.

(2021). Selv om den samlede årlige værdi overstiger bagatelgrænsen, og medarbejderen derfor er skatte-

Bøder ved manglende indberetning

pligtig af det samlede beløb, skal arbejdsgiveren ikke

Skattestyrelsen kan give administrative bøder til virksom-

indberette disse goder. Har en enkelt gave en værdi på

heder, der ikke rettidigt indberetter oplysninger til Skatte-

mere end 1.200 kr., skal gaven indberettes.

styrelsen om eksempelvis medarbejdernes løn og perso-

• Personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad stiller til rådighed af hensyn til medarbejderens

nalegoder. Størrelsen af bøden afhænger af virksomhedens størrelse.

arbejde. Det drejer sig om de personalegoder, der er skattefri, når den samlede årlige værdi ikke overstiger

Ved udmåling af bødens størrelse skal der ske en konkret

den skattefri bagatelgrænse på 6.500 kr. (2021). Selv om

vurdering af den enkelte overtrædelse, herunder om virk-

den samlede årlige værdi overstiger bagatelgrænsen,

somheden bevidst har overtrådt reglerne, der er sket en

og medarbejderen derfor er skattepligtig af det fulde

enkelt fejl eller indberetningen blot er sket få dage for sent.

beløb, skal arbejdsgiveren ikke indberette disse goder. • Bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger mv. • Firmabørnehave og firmavuggestue. • Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber, eksempelvis værktøj. • Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen. • Arbejdsgiverbetalte præmier for sundhedsforsikringer, som er en integreret del af en skattebegunstiget pensionsordning oprettet i ansættelsesforholdet. Selv om arbejdsgiveren ikke skal foretage indberetning af ovenstående personalegoder, ændrer det ikke på skattepligten for medarbejderen. Anvender medarbejderen eksempelvis optjente bonuspoint på arbejdsgiverbetalte rejser til private rejser, er medarbejderen skattepligtig og skal selvangive værdien heraf.

Hvilke personalegoder skal indberettes? Alle andre skattepligtige personalegoder end de nævnte undtagelser skal indberettes til eIndkomst.

Personalegoder 2021

41


Skematisk oversigt – personalegoder A-indkomst Aviser – Erhvervmæssigt begrundet – Ikke erhvervsmæssigt begrundet – Leveret på arbejdspladsen

B-indkomst

X1

Bagatelgrænsen X1

Befordring –H  jem/arbejde (offentlig befordring med tog, bus mv.) Beklædning – Uniformer, kitler mv. – Tøj med navn eller logo – Almindeligt tøj – Kontant tilskud

X

Bonuspoint

AM-bidrag

X

Nej Ja3 Nej

X

Ja

X

Nej Nej Ja Ja

X

Nej Nej4 Nej Nej

X X

X

X

Computer –A  rbejdsmæssig begrundelse (uden bruttotræk)

X

Cykel –T  il privat rådighed, herunder kørsel mellem hjem/arbejde

Indberetningspligt

X2 X2 X

X

Brobizz – Privat kørsel – Erhvervsmæssig kørsel – Kørsel hjem/arbejde Bøder –B  øder i forbindelse med erhvervsmæssig og privat kørsel

X

X

Skattefrit

Ja

Nej

X

Ja

Dagsbeviser

X

X

Ja

Fantomaktier – Bonusordninger

X

X

Ja

X

Ja Nej

Firmabil – Inkl. ordinære driftsudgifter – Tilkaldevagt

X

Firmabørnehave –P  asning – også ved overarbejde eller lignende Flytteudgifter – Hovedregel –F  orflyttelse under samme arbejdsgiver

X X

X

Nej

X

Ja Nej

1 Husstanden holder ikke selv en daglig avis 2 Husstanden holder selv en daglig avis 3 Når avisen er skattepligtig, har arbejdsgiveren indberetningspligt, hvis avisen er finansieret ved en lønnedgang 4 Fritagelse for indberetningspligt gælder kun, når brobizzen er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet

42

Personalegoder 2021


A-indkomst Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale – Kontant op til 8.000 kr. – Kontant over 8.000 kr. – Tingsgave op til 8.000 kr. – Tingsgave over 8.000 kr.

B-indkomst

Gevinster – Naturalier – Gavekort og kontanter

X

X X5

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

Hjemmearbejdsplads – Almindeligt kontorinventar

Kaffe, te, vand og frugt – Almindelig personalepleje

Ja Nej Nej

Ja Ja Nej Nej Ja7

X X X

Nej Ja7 Ja7 Ja7

X

Ja Ja

X

Nej

X

Nej

X

Jagt – Fri jagt og udbytte

Ja Ja Ja Ja

Ja

X

X

Indberetningspligt

Nej Nej Nej

X6

Helårsbolig – Medarbejdere – Hovedaktionærer mfl.

Internetforbindelse – Adgang til arbejdsgiverens netværk – Ikke adgang til arbejdsgivers netværk

AM-bidrag

X X

X

Gulpladebil – specialindrettet – Kørsel hjem/arbejde – Svinkeærinder mv. – Øvrig privat kørsel Gulpladebil – ej specialindrettet – Tilkaldevagt – Kørsel hjem/arbejde – Svinkeærinder – Privat kørsel i øvrigt

Skattefrit

X

X

Færgeabonnement – Privat kørsel – Kørsel mellem hjem/arbejde – Erhvervsmæssig kørsel Gaver – Gavekort og kontanter – Lejlighedsgaver – J ule- eller nytårsgaver – maks. 900 kr. – Naturalier i øvrigt

Bagatelgrænsen

X X

Ja Ja

X

Nej

5 Fritagelse for indberetningspligt gælder kun, når færgeabonnementet er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet 6 Gaver under 1.200 kr. falder normalt ind under den skattefri bagatelgrænse på 1.200 kr., og i så fald er der ikke indberetningspligt 7 Mulighed for køb af et dagsbevis, så beskatning undgås

Personalegoder 2021

43


A-indkomst Kantineordning – Betalt 15 kr. ekskl. drikkevarer – Betalt 20 kr. inkl. drikkevarer – Betalt mindre end 15 kr./20 kr. Kontingent – Private kontingenter Kunstforening på arbejdspladsen – Udlodning af kunst

B-indkomst

X

X X

Nej

X

X

X

Nej

X

Nej

X

Ja X

Nej

X X

Ja Ja X X

Nej Nej

X

8 Har arbejdsgiveren væsentlig indflydelse på kunstforeningen, har arbejdsgiveren indberetningspligt

44

Personalegoder 2021

Ja Ja

Nej

X

X X

Ja Ja

Ja

X

Personalerabat – Ved køb af varer til minimum kostpris

Sommerbolig – Medarbejdere – Hovedaktionærer mfl.

Nej X

Personalearrangement – Firmafester mv.

Rejser – Belønningsrejser – Ferie i forlængelse af forretningsrejse med merudgift for arbejdsgiveren – Studierejser – Forretningsrejser

Nej

X

X

Ja Nej8

X

Motorcykel – Til privat rådighed, herunder kørsel mellem hjem/arbejde

Indberetningspligt Nej Nej Ja

X

X

Personalelån – Under referencerenten

AM-bidrag

X

Medarbejderaktier – Lønbeskattede – Skattebegunstigede

Parkeringsplads – Parkeringsplads til brug for ­arbejdet – Privat benyttelse af parkeringsplads ved arbejdsstedet

Skattefrit

X X

X

Kørekort – Lille – lovpligtigt element i uddannelsen – Lille – nødvendig for arbejdets udførelse – Stort – nødvendigt for arbejdets udførelse Lystbåd – Medarbejdere – Hovedaktionærer mfl.

Bagatelgrænsen

Ja Ja


A-indkomst

B-indkomst

Sponsorbilletter – Billetter, sæsonkort mv. – Rejser

X

Sport og motion – På arbejdspladsen – Fitnesskort mv.

X

Sundhedsordning – Forsikring – Alkohol- og rygeafvænning mv. (generel ordning) – Arbejdsrelaterede skader

X

Sundhedstjek – Generel forebyggende undersøgelse – Helbredsundersøgelse

Telefon – Til privat rådighed TV-kanaler – Medielicens og betalingskanaler

Skattefrit

AM-bidrag

Indberetningspligt

X

Nej Ja

X

Nej Ja

X

X

Syge- og ulykkesforsikring – Arbejde –A  rbejde/fritid – forsikringssum maks. 500.000 kr. –A  rbejde/fritid – forsikringssum over 500.000 kr. – Fritid

Bagatelgrænsen

X

Ja9 Nej

X

Nej

X

Nej Ja

X X

Nej Nej

X

Ja

X

Ja

X

X X

Uddannelse –D  eltagerbetaling, bog- og materialeudgifter mv.

Ja Ja

X

Nej10

9 Ej A-indkomst og ingen indberetningspligt for arbejdsgiveren, hvis sundhedsforsikringen er en integreret del af en pensionsordning (indberetning foretages af pensionsselskabet) 10 Dog indberetning af skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse

Personalegoder 2021

45


Personalegoder – moms

Momsregistrerede virksomheder har som hovedregel ret til

Der er fuld fradragsret for moms, når et gode udelukkende

momsfradrag for indkøb af varer og ydelser, der anvendes

anvendes i forbindelse med virksomhedens momsplig-

til virksomhedens momspligtige aktiviteter.

tige aktiviteter. Eksempler herpå er indkøb af arbejdstøj, PC’ere, kontorstole, skriveborde og varebiler på gule

Dette kapitel beskriver de vigtigste fradragsregler for en

plader.

virksomheds indkøb af personalegoder til medarbejderne, herunder udgifter til anskaffelse og drift af biler.

Delvis fradragsret for moms opnås, når et gode både anvendes erhvervsmæssigt og privat. Eksempler er mobil-

Virksomhedens fradragsret for moms af personalegoder

telefoner og bærbare PC’ere.

afhænger af godets karakter og den erhvervsmæssige anvendelse. Det betyder, at virksomheden enten har fuld

Der er ingen fradragsret for moms, når et gode har

fradragsret, delvis fradragsret eller ingen fradragsret.

karakter af naturalaflønning. Eksempler herpå er mad, drikkevarer, ugeblade og underholdning.

46

Personalegoder 2021


Satser for privatbenyttelsesafgift Varebilens tilladte totalvægt

Registreret første gang i perioden 2. juni 1998 – 24. april 2007

Registreret første gang den 25. april 2007 eller senere

Til og med 2 ton    560 kr.  (1.120 kr.)

3.125 kr.   (6.250 kr.)

Over 2 ton til og med 3 ton

3.125 kr.  (6.250 kr.)

3.123 kr.   (6.250 kr.)

Over 3 ton til og med 4 ton

3.125 kr.  (6.250 kr.)

9.280 kr.  (18.560 kr.)

Personbiler

Har bilen en tilladt totalvægt på mellem 3 og 4 ton, er der

Virksomheder har som udgangspunkt ingen momsfra-

delvis fradragsret for momsen vedrørende anskaffelse,

dragsret på anskaffelse og drift af personbiler. Vælger virk-

drift eller leasing. Den delvise fradragsret beregnes på

somheden at lease bilen, kan der dog opnås et begrænset

baggrund af et skøn over den erhvervsmæssige kørsel.

momsfradrag. Leasingvirksomheden skal angive dette begrænsede momsfradrag på sine fakturaer. For at opnå

Foruden at der sker en begrænsning i fradragsretten for

dette fradrag, skal den erhvervsmæssige anvendelse af

momsen, skal der også betales privatbenyttelsesafgift, når

bilen udgøre mindst 10 %, og bilen skal leases i mindst

bilen anvendes til private formål. Betaling af privatbenyttel-

seks sammenhængende måneder.

sesafgift afhænger af, hvornår bilen er indregistreret første gang, bilens tilladte totalvægt, og om varebilen udeluk-

Varebiler på gule plader

kende eller kun delvist anvendes til private formål.

Anskaffer en virksomhed en varebil på gule plader, og skal bilen udelukkende anvendes til erhvervsmæssig kørsel

Beløbene i parentes er den afgift, der skal betales, når

efter momsreglerne, har virksomheden fuld fradragsret for

bilen udelukkende anvendes privat. Den altovervejende

momsen på anskaffelsen og den løbende drift, uanset om

hovedregel er, at det har moms- og afgiftsmæssige

bilen købes eller leases.

konsekvenser, såfremt en varebil på gule plader anvendes til privat kørsel. Dog er der enkelte tilfælde, hvor varebilen

Skal varebilen derimod ikke udelukkende anvendes til

må anvendes til privat kørsel, uden at dette får moms- og

erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne, men eksem-

afgiftsmæssige konsekvenser, se skemaet i det følgende.

pelvis også anvendes som fri bil, sker der en begrænsning i

Herudover er det muligt at købe dagsbeviser, se stikordet

fradragsretten, som er afhængig af bilens tilladte total-

”Gulpladebiler i kapitlet ”Personalegoder – skat”. For biler

vægt.

op til 3 ton betales en tillægsafgift til dagsbeviset på 40 kr., hvilket betyder, at den private kørsel i gulpladebilen ikke

Har bilen en tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, er der

får moms- og afgiftsmæssige konsekvenser. For biler

ikke nogen fradragsret ved køb af bilen, men der er dog

mellem 3 og 4 ton skal der ikke betales en tillægsafgift på

fuld fradragsret for de løbende driftsomkostninger. Leaser

40 kr. for dagsbeviset, men virksomheden skal beregne en

man samme bil, er der kun fradragsret for en tredjedel af

udtagningsmoms (moms af kostprisen for den private brug

momsen.

– bogføres som salgsmoms). Der er ikke momsfradrag for udgiften til dagsbeviser.

Personalegoder 2021

47


Skematisk oversigt - gulpladebiler Momsregler ved kørsel i varebil med tilladt totalvægt op til 4 ton (uden dagsbevis) Almindelig gulpladebil

Specialindrettet gulpladebil1

Kørsel mellem hjem og et fast arbejdssted

Hel eller delvis begrænsning i fradragsretten afhængig af bilens tilladte totalvægt. Betaling af privatbenyttelsesafgift.

Ingen momsmæssige konsekvenser, da kørslen anses for erhvervsmæssig.

Kørsel mellem hjem og arbejde i op til 25 gange inden for en periode på 12 måneder

Ingen momsmæssige konsekvenser. Omfatter de situationer, hvor bilen skal anvendes til kursusaktivitet, møde eller lignende den efterfølgende dag. Svinkeærinder er ikke tilladt.

Ingen momsmæssige konsekvenser, da kørslen anses for erhvervsmæssig.

Tilkaldevagt2

Ingen momsmæssige konsekvenser, når betingelserne for en vagtordning er opfyldt.

Ingen momsmæssige konsekvenser, når betingelserne for en vagtordning er opfyldt.

Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder

Ingen momsmæssige konsekvenser, da kørslen anses for erhvervsmæssig.

Ingen momsmæssige konsekvenser, da kørslen anses for erhvervsmæssig.

Svinkeærinder

Svinkeærinder er privat kørsel, og der sker begrænsning i fradragsretten afhængig af bilens tilladte totalvægt. Betaling af privatbenyttelsesafgift.

I tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde er det lovligt at foretage svinkeærinder på op til 1.000 km om året.

Kørsel mellem skiftende arbejdssteder og det faste arbejdssted

Der kan køres ubegrænset mellem et skiftende arbejdssted og virksomhedens faste forretningssted.

Der kan køres ubegrænset mellem et skiftende arbejdssted og virksomhedens faste forretningssted.

Kørsel mellem det faste arbejdssted og kunder

Ingen momsmæssige konsekvenser, da kørslen anses for erhvervsmæssig. Svinkeærinder er ikke tilladt.

Ingen momsmæssige konsekvenser, da kørslen anses for erhvervsmæssig. Svinkeærinder er ikke tilladt.

Kørsel til spisning og afhentning af mad

Ingen momsmæssige konsekvenser, når kørslen sker i arbejdstiden.

Ingen momsmæssige konsekvenser, når kørslen sker i arbejdstiden eller på vej hjem fra arbejde.

Afhentning og afsætning af kolleger ved kørsel til eller fra et arbejdssted

Ingen momsmæssige konsekvenser, hvis arbejdsgiveren har beordret det.

Ingen momsmæssige konsekvenser, hvis arbejdsgiveren har beordret det.

1 Se ”Gulpladebiler” i kapitlet ”Personalegoder – skat” 2 Bilen skal være udstyret med relevant værktøj, krav om vagtplan og rapporteringspligt om udkald, se i øvrigt ”Gulpladebiler” i kapitlet ”Personalegoder – skat”

48

Personalegoder 2021


Andre personalegoder

I noter til skemaet er reglerne for fradragsretten kort

Nedenstående skema viser i alfabetisk oversigtsform

beskrevet, herunder opgørelsen af fradraget. Endvidere er

fradragsretten på udvalgte personalegoder. Nogle perso-

anført hvilke betingelser, der skal være opfyldt.

nalegoder er ikke momsbelagte og er derfor ikke medtaget i skemaet. Eksempler på goder, som ikke er momsbelagte, er aviser, forsikringer, befordring, bøder og sundhedsbehandlinger mv.

Skematisk oversigt – andre personalegoder Fuldt fradrag Beklædning – Uniform – Arbejdstøj – Almindeligt tøj med navn eller logo

X X X

Brobizz – Storebælt – Øresund

X X

Cykel – Erhvervsmæssig anvendelse – Privat og erhvervsmæssig anvendelse

X

Flytteudgifter – Arbejdsgivers interesse – Privat karakter

X

Forplejning – Kantine – Restaurant

X

Delvis fradrag

X

X

Multimedier – Computer – Internet (ADSL, ISDN, bredbånd) – Mobiltelefon – Fastnettelefon

X X X

X

2

3 X 4 X

X

X

X X

Kørekort – Arbejdsrelevant – Privat karakter

Note 1

Gaver – Julegaver – Lejlighedsgaver

Overnatning – Hotelophold mv.

Intet fradrag

5

6

7 X X X X X

8

9

Personalegoder 2021

49


Parkering – Personbil (hvidpladebil) – Varebil (gulpladebil)

X

X

Personalearrangementer – Fødselsdag – Jubilæum – Julefrokost – Teambuilding

X X

Reklame – Reklamegaver – Reklame

X X

Sponsorater – Tillægsydelser

X

X

X

X

12

13 14

X

Uddannelse – Faglig uddannelse – Privat karakter

11

X

X

Sports- og motionsfaciliteter – Motionslokale i virksomheden

10

15 X

Note 1 – Beklædning

momsen. Sker flytningen af private årsager, er der ikke

Der er fuldt fradrag for moms ved køb af uniformer og

fradragsret for momsen.

andet arbejdstøj. Dette gælder også almindeligt tøj, såsom bukser, skjorte, slips mv., hvis virksomheden forbliver

Note 5 – Forplejning

ejer af tøjet, og tøjet er forsynet med et synligt logo eller

Driver arbejdsgiveren en kantine, hvor der sælges mad

firmanavn.

og drikkevarer til medarbejderne, er der fuld fradragsret for moms på disse udgifter. Der er derimod ikke fradrags-

Note 2 – Brobizz

ret for moms, når arbejdsgiveren vederlagsfrit fra egen

Der er ikke fradragsret for moms på broafgift over Store-

kantine bespiser medarbejderne. Dog er der fradragsret,

bælt, hvis kørslen sker i en personbil. Sker kørslen i en

når bespisningen sker i forbindelse med forretningsmøder,

varevogn, er der fuld fradragsret for moms.

hvor der deltager forretningsforbindelser. Der er fradrag

Der er fuld fradragsret for moms på broafgift over Øre-

for 25 % af momsen, når medarbejderen spiser på re-

sund, uanset hvilken type køretøj der anvendes.

staurant i forbindelse med kundemøder, erhvervsmæssig rejseaktivitet og lignende.

Note 3 – Cykel

50

Der kan opnås helt eller delvis momsfradrag for anskaffel-

Note 6 – Gaver

se af en personalecykel. Skal cyklen overvejende anvendes

Der er ikke fradrag for moms ved indkøb af gaver. Dette

til privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde,

gælder, uanset om der er tale om en personalegave eller

er der ikke fradrag for momsen.

en julegave til personalet.

Note 4 – Flytteudgifter

Note 7 – Kørekort

Afholdes udgiften på grund af intern flytning, som er i

Der er fuldt fradrag for moms, når en virksomhed betaler

arbejdsgiverens interesse, er der fuld fradragsret for

et kørekort for en medarbejder, hvis det er i virksomhe-

Personalegoder 2021


dens interesse, at medarbejderen skal have et kørekort

Mobiltelefon: Momsfradrag for udgifter til en mobiltelefon

til udførelse af en bestemt arbejdsfunktion. Modsat kan

afhænger af den erhvervsmæssige anvendelse. Der er fuldt

der ikke opnås fradrag, hvis kørekortet kun skal bruges til

momsfradrag, hvis mobiltelefonen udelukkende anvendes

private formål.

erhvervsmæssigt. Hvis mobiltelefonen også anvendes privat, fastsættes momsfradraget skønsmæssigt.

Note 8 – Multimedier

Fastnettelefon: Der er fradragsret for 50 % af momsen på

Computer: Stiller arbejdsgiveren en computer til rådighed

udgifter til en telefon, som er placeret på medarbejderens

som kun anvendes erhvervsmæssigt, er der fuld fradrags-

private bopæl.

ret for momsen. Anvendes computeren også til private formål, skal fradragsretten opgøres ud fra et skøn.

Note 9 – Overnatning

Internet: Momsfradrag for udgifter til internet afhænger af

Der er fuldt fradrag for moms, når arbejdsgiveren afholder

den erhvervsmæssige anvendelse. Betaler virksomheden

udgifter til overnatning på hotel, hvis der er tale om en for-

for medarbejderens internetforbindelse i hjemmet, skal

retningsrejse eller anden erhvervsmæssig aktivitet.

der foretages et skøn over den fradragsberettigede del (erhvervsmæssige anvendelse).

Personalegoder 2021

51


Note 10 – Parkering

for udgifter til reklamekampagner i tv, radio osv. samt an-

Der er ikke fradrag for moms på parkeringsudgifter til en

noncering i dagblade, på internettet mv.

personbil. Derimod er der fuld fradragsret for moms på parkeringsudgifter til en varevogn. Fradragsreglerne svarer

Note 13 – Sponsorater

til reglerne om momsfradrag for selve bilen.

I tilknytning til et sponsorat modtager virksomheden ofte en række tillægsydelser. Disse tillægsydelser skal være

Note 11 – Personalearrangementer

særskilt prisfastsat til den normale salgspris til tredje-

Der er ikke momsfradrag for udgifter til afholdelse af et

mand.

fødselsdagsarrangement for medarbejdere eller indeha-

Hovedreglen er, at moms af tillægsydelserne ikke kan

veren. Hvis fødselsdagsarrangementet kan karakteriseres

fratrækkes. Højesteret har afsagt en dom, hvor en virk-

som en reklameomkostning for virksomheden, er der dog

somhed i forbindelse med sponsorater af nogle fodbold-

delvis fradrag for momsen.

klubber havde fået tillægsydelser i form af fodboldbilletter,

Ved afholdelse af forretningsjubilæum er der fradrag

VIP-arrangementer og fodboldrejser til udlandet.

for moms, hvis arrangementet er åbent for en ubestemt

Virksomhedens påstand for Højesteret var, at tillægsydel-

kreds af kunder og potentielle kunder, ikke har karakter af

serne skulle behandles på samme måde som hovedydel-

egentlig bespisning og afholdes i et passende tidsrum.

sen, da tillægsydelserne var brugt til fradragsberettigede

Der er fradrag for 25 % af momsen på udgifter til jule-

reklame- og markedsføringsmæssige formål som blandt

frokoster på restauranter. Afholdes julefrokosten i egen

andet gaver og præmier for at opnå større omsætning.

kantine, er der ikke momsfradrag, medmindre der sker

Virksomheden fik ikke momsfradrag for nogen af tillægs-

en form for egenbetaling, som der afregnes moms af. Der

ydelserne.

er fuldt momsfradrag på uddannelsesudgifter, herunder udgifter til eksempelvis teambuilding og virksomheds-

Note 14 – Sports- og motionsfaciliteter

foredrag.

Der er fuld fradragsret for moms på udgifter til etablering af et motionslokale eller lignende til medarbejderne.

Note 12 – Reklame Der er fradragsret for moms på udgifter til mindre rekla-

Note 15 – Uddannelse

megaver, som foræres til kunder og forretningsforbindel-

Der er fuldt fradrag for moms på udgifter til uddannelse

ser. Fradragsretten er betinget af, at genstanden har en

af medarbejderne. Dette gælder også udgifter til indkøb

værdi på højst 100 kr. eksklusive moms, og er forsynet med

af lærebøger og lignende. Kurser i livsplanlægning (den 3.

virksomhedens navn eller logo. Der er fuldt momsfradrag

alder) til medarbejderne berettiger også til momsfradrag.

Personalegoder – skat og moms 2021 © Revitax. www.revitax.com Redaktion: Lene Rasander (ansv.), Mark Arnecke og Jacob S. Larsen. Grafisk tilrettelæggelse: Pe Solutions ApS. Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning m.m., og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse er tilladt. Redaktionen er afsluttet den 10. december 2020

52

Personalegoder 2021


RANDERS: Haraldsvej 60 8960 Randers SØ Tlf. 86 42 60 11 AARHUS: Store Torv 5 8000 Aarhus C Tlf. 86 12 44 66 MARIAGER: Fruensgaard Plads 2B 9550 Mariager Tlf. 98 58 34 44 Fælles E-mail: nr@nationalrevision.dk

Profile for nationalrevision

Personalegoder - Skat og moms 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded