Page 2

Sønderho Mølle. FOTO: Destination Sydvestjylland

TEMAHÆFTET UDGIVES AF: Nationalpark Vadehavet, Havnebyvej 30, DK–6792 Rømø, tlf. 0045 72 54 36 34 www.nationalparkvadehavet.dk, vadehavet@danmarksnationalparker.dk Temahæftet er blevet til på baggrund af temamødet ”Møller i Vadehavets landskab,” der blev afholdt i 2010. Temamødet og temahæftet er skabt i et samarbejde mellem Vadehavets Formidlerforum og Nationalpark Vadehavet. Udarbejdelsen er finansieret med tilskud fra Kulturministeriet og Kulturaftale Vadehavet som en del af projektet: Synliggørelse af Vadehavets kulturhistoriske landskab. Udgivelsesdato: Udgivet første gang i A5 format i oktober 2010. Redesignet og genudgivet i december 2015 Redaktør: Lene Feveile (2010) Anne Marie Overgaard, Museum Sønderjylland (2015) Forsidefoto: Mandø Mølle – medvind.dk Design og layout: Nationalpark Vadehavet – Søren Christensen Tryk: Rosendahls, Esbjerg ISBN: 978-87-995234-1-2

2

TEMA MØLLER I VADEHAVETS LANDSKAB

Temahæfte #1: Møller i Vadehavets landskab  

Temahæftet er blevet til på baggrund af et temamøde med samme titel. Temamødet og temahæftet er skabt i et samarbejde mellem Vadehavets Form...

Temahæfte #1: Møller i Vadehavets landskab  

Temahæftet er blevet til på baggrund af et temamøde med samme titel. Temamødet og temahæftet er skabt i et samarbejde mellem Vadehavets Form...

Advertisement