Page 1

Her finder du os

Find us here

Ny Vestergade 10 1471 København K Telefon 33 13 44 11 www.natmus.dk

Ny Vestergade 10 1471 Copenhagen K Telephone +45 33 13 44 11 www.natmus.dk

Bus: 1A, 2A, 5A, 11A, 12, 15, 26, 29, 33, 650S, 901, 902

Bus: 1A, 2A, 5A, 11A, 12, 15, 26, 29, 33, 650S, 901, 902

Tog: Hovedbanegården og Nørreport Station Metro: Nørreport Station

Train: Central Station and Nørreport Station Metro: Nørreport Station

All photos: Sacha Maric. Except Klunkehjemmet by Tina Thor Jørgensen. Sun Chariot, The Golden Horns, Cafe and Museum shop by Nationalmuseet.

Fortiden venter på dig

The past awaits you

Gratis adgang

Free admission


Fremtiden bliver mere interessant, når du kender fortiden På Danmarks største museum kan du tage på opdagelse i historien. Mød jægere fra istiden, et velbevaret mosefund eller se bøddelens økse, der satte det sidste punktum i Struensees liv. Undervejs finder du også enestående samlinger af genstande, der rækker ud over landets grænser. På Nationalmuseet finder du både noget for både store og små – og så er der gratis adgang for alle.

The future becomes more interesting, when you know the past

Guldhornene De berømte guldhorn er rekonstruktioner af to horn fra o. 400 e.Kr. fundet ved Gallehus i Sønderjylland. The Golden Horns The famous horns, from around 400 AD, were found at Gallehus, Southern Jutland.

In Denmark's largest museum, you can explore history. Meet the Ice Age hunters, a well preserved bogman or study the executioner's sword, which put an end to the life of Struense. On your way, you will also find unique collections from other parts of the world. In the National Museum there is something interesting for all ages – including free entrance for everyone.


Danmarks Oldtid 13.000 f.Kr. — 1050 e.Kr.

De faste samlinger — The permanent collections

Danmarks Oldtid 13.000 f.Kr. — 1050 e.Kr. Udforsk Danmarks tidligste historie, og se skatte fra vikingernes togter, velbevarede moselig og ikke mindst den 3400 år gamle, helt unikke Solvogn. Stuen

Danish Prehistory 13,000 BC — 1050 AD Explore Denmark’s earliest history, and see treasures from the Viking campaigns, well preserved bogmen and not least the 3400-year-old, quite unique Sun Chariot. Ground floor


Etnografisk Samling — Ethnographic Collections

Middelalder & Renæssance / Antik – Middle Ages & Renaissance / Antiquities

Antiksamlingen

Danmarks Middelalder og Renæssance 1050 — 1660 Se verdens største samling af gyldne altre og dragen, som Skt. Jørgen gennemborer med sin lanse. Eller besøg en rig købmands dunkle renæssancestue. 1. sal Danish Middle Ages and Renaissance 1050 — 1660 See the world’s largest collection of Golden Altars and the dragon St. George skewers with his lance. Or visit a rich merchant’s dark Renaissance living-room. Etnografisk Samling

Ethnographic Collections

Her kan du komme verden rundt på blot en time. Tag på jordomrejse, og se magiske amuletter fra Grønland, en japansk Samuraidragt eller dramatiske, indiske gudinder.

Here you travel around the world in just one hour. Take a world tour and see magical amulets from Greenland, a Japanese Samurai costume and dramatic Indian goddesses.

1. & 2. sal

1st & 2nd floor

1st floor

I udstillingens lyse, smukke rum kan du møde de ægyptiske mumier og 4000 år gamle, men forunderligt moderne græske marmorfigurer. Eller du kan følge danske arkæologer til Syrien. 3. sal Collection of Antiquities In the well lit, beautiful rooms you can meet Egyptian mummies and the 4000-year-old Greek statues that still seem strangely modern. Or you can follow the archeologists to Syria. 3rd floor


Nyere tid & Klunkehjemmet — Stories of Denmark & The Victorian Home

Børnenes Museum — The Children’s Museum

Klunkehjemmet

Danmarkshistorier 1660 — 2000 Kom tæt på danskernes historie fra de enevældige kongers tid til det moderne velfærdssamfund. For mange vækker denne del af museet gamle minder! 2. sal Stories of Denmark 1660 — 2000 Take a close look at the history of the Danes from the time of the absolutist monarchs to the modern welfare state. For many Danish people this part of the museum brings back old memories! 2nd floor

Klunkehjemmet ligger kun få skridt fra National­ museet, i en ejendom i Frederiksholms Kanal. Kan kun besøges ifbm. omvisning. Se mere på natmus.dk Pris: 50 kr. Pensionister og studerende 40 kr. Gratis for børn/unge under 18 år. Tilmelding skal ske i Informationen på Nationalmuseet på dagen. Begrænset deltagerantal. The Victorian Home The Victorian Home is located at Frederiksholms Kanal, just a few steps from the National Museum. Guided tours in Danish and English. See natmus.dk for more information. Adults 50 DKK., Pensioners and students 40 DKK. Children under 18 free admission.Register at the Information desk at The National Museum on the day of the tour. Limited number of participants.

Børnenes Museum

The Children’s Museum

Her må du røre ved alt! Tag en sejltur i vikingeskibet, besøg middelalderborgen eller lav din egen udstilling af ”skatte” og mærkelige sager. Åbent tirsdag til søndag kl. 10.00 til 16.30. Større grupper kan bestille tid på 41 20 60 66 (kun tidsbestilling til hverdage).

Here you can touch everything! Sail in the viking Ship, visit the medieval castle, create your own exhibition. For group visits call +45 41 20 60 66.

Stuen, rum 51 — 55

Children's Workshops

Børne Workshops Gratis workshops for børn hver weekend mellem kl. 12.00 — 15.00 (undt. juni, juli og august).

Ground floor, room 51 — 55

Free workshops for children every weekend. Opening hours from 12:00 — 15:00. Not in June, July and August.


Café & butik — Café & Museum shop

Information

Museumsbutikken I museumsbutikken er der et fint udvalg af kopismykker, bøger og kvalitetssouvenirer, så du kan tage den gode oplevelse med hjem. Besøg også vores online-shop på museumsbutikken.dk. Café Restaurant Julian serverer egnsretter bestående udelukkende af friske råvarer, indsamlet fra lokale gårde og fiskere, tilberedt og serveret i Nationalmuseets historiske rammer. Der bruges kun afgrøder med særligt fine vækstbetingelser i Norden, og vores mål er at passe på miljøet, samtidig med vi passer kødgryderne. 1. sal

Stuen Museum shop The shop sells everything from copies of jewellery and books on history to a wealth of high-quality souvenirs, so you can take the museum experience home with you. And you can visit our online shop at museumsbutikken.dk Ground floor

Cafe Restaurant Julian serves regional cuisine made ​​ exclusively from fresh ingredients, collected from local farms and fishermen, prepared and served in the National Museum's historical setting. There is only crops with especially favorable conditions in the Nordic countries, and our goal is to take care of the environment while we fit the pots and pans. 1st floor

Grupperundvisninger Book jeres grupperundvisning på telefon 41 20 60 66. For mere information se natmus.dk Guided tours Free guided tours in English of the exhibitions at 11:00 on Tuesdays, Thursdays and Sundays from June until September.


Her finder du os

Find us here

Ny Vestergade 10 1471 København K Telefon 33 13 44 11 www.natmus.dk

Ny Vestergade 10 1471 Copenhagen K Telephone +45 33 13 44 11 www.natmus.dk

Bus: 1A, 2A, 5A, 11A, 12, 15, 26, 29, 33, 650S, 901, 902

Bus: 1A, 2A, 5A, 11A, 12, 15, 26, 29, 33, 650S, 901, 902

Tog: Hovedbanegården og Nørreport Station Metro: Nørreport Station

Train: Central Station and Nørreport Station Metro: Nørreport Station

All photos: Sacha Maric. Except Klunkehjemmet by Tina Thor Jørgensen. Sun Chariot, The Golden Horns, Cafe and Museum shop by Nationalmuseet.

Fortiden venter på dig

The past awaits you

Gratis adgang

Free admission

Nationalmuseet / National Museum of Denmark (Prinsens Palæ) flyer  

Fortiden venter på dig / The past awaits you