Page 1

Herning

Get the whole story

Royal Jelling

Viking Graves and Rune Stones 2012 - 2013

Jelling

Skibet

Bluetooth and Harold Bluetooth Herning

The Bluetooth technology was given its name because the Danish King Harold Bluetooth led the efforts to unite the warring powers in Denmark, Norway and southern Sweden. The logo for Bluetooth combines what in the runic alphabet corresponds to an H and a B.

The exhibition touches on a number of the mysteries associated with Jelling. Is it King Gorm the Old that the archaeologists have found in the floor beneath Jelling Church? Was he really buried first in the northern mound in accordance with heathen custom? Why does the largest runestone show both the Midgard Serpent and Christ on the Cross? And who lies buried in the world’s largest ship setting?

World Heritage Jelling is one of Denmark’s most important historical sites. In 1994 the monuments were included on UNESCOs list of historical monuments particularly worthy of preservation, the World Heritage List thus joining among other things Stonehenge and the Great Wall of China.

Skibet

Jelling

Vejle S

Skibet

Vejle

1/6 - 31/8 Tuesday S - Sunday 10am - 5pm 1/9 - 31/5 Tuesday - Sunday Noon - 4pm Free admission

Tørring

Guided tours The museum offers guided tours for private groups and for all educational institutions. Guided tours can be booked at (+45) 75 87 23 50 Tuesday - Friday 10am-4pm.

Copenhagen

Opening hours

Facilities The 350 m2 permanent exhibition is housed in a bright, modern building designed by WOHLERT Arkitekter A/S. The house also has changing exhibitions as well as classrooms and a cinema. Relax and enjoy light refreshments or a cake in the café. The shop rounds off the experience with a wide range of Herning items like books, posters and Viking ornaments and jewellery. Jelling for the kids Come in and learn about the runic alphabet and hear more about the world of the Vikings a thousand years ago.

Jelling Tørring

Jelling

Practical information

Mysteries

Vejle S

The Jelling of the Viking kings In the tenth century, at the highest point in the landscape west of Vejle, the kings Gorm the Old and Harold Bluetooth created a monument that is unique in the Nordic context. The oldest feature is the remains of a huge ship-shaped stone circle – then came the rune stones and the mounds, and finally the church. Gorm the Old’s rune stone links the royal couple Gorm and Thyra to a kingdom called Denmark. The story continues on Harold Bluetooth’s rune stone, which describes a central event in the history of Denmark: the King’s acceptance of Christianity on behalf of his whole people. For that reason the stone is often called ‘Denmark’s Certificate of Baptism’.

Tørring

Arriving by car

From the north Take Exit 60 on Motorway E45 and follow Highway 442 towards Give. From the south Take Exit 61 on Motorway E45 and follow Highways 18 and 28. Turn right towards Jelling in Skibet.

Royal Jelling Gormsgade 23, DK 7300 Jelling Phone +45 75 87 23 50 kongernesjelling.dk The visitor centre Royal Vikings has been donated by the VELUX FOUNDATIONS, The Danish Ministry of Culture, Vejle County Council, The Vejle and Jelling local authorities

Subject to changes

Free Admission

Two giant mounds, a couple of large rune stones, and midway between them a whitewashed church – what links these impressive monuments from the past? The exhibition Royal Jelling is among other things about how these mighty monuments were created a thousand years ago, about their central position in the history of Denmark, about the victory of Christianity over the Norse gods, and not least about the first kings in the world’s oldest monarchy.


Få historien om Danmarks største vikingeanlæg

Vikingegrave og runesten 2012 - 2013

Jelling er et af Danmarks vigtigste historiske udflugtsmål. I 1994 blev monumenterne optaget på UNESCOs liste over særligt bevaringsværdige historiske mindesmærker – Verdensarven – og kom dermed i selskab med bl.a. Stonehenge og Den kinesiske Mur.

Kongernes Jelling fortæller historien om, hvordan runestenene og de to enorme høje blev skabt for over 1000 år siden. Om deres centrale plads i vores historie, kristendommens sejr over de nordiske guder og ikke mindst de første konger i verdens ældste monarki. Hør også om nye fund, såsom den skibsformede stensætning og palisaden, der omgav hele området.

Bluetooth og Harald Blåtand Bluetooth-teknologien er opkaldt efter Harald Blåtand, som rejste den store Jellingsten. Bluetooth-logoet kombinerer runealfabetets tegn for H og B.

Vikingekongernes Jelling

Praktiske oplysninger

På det højeste punkt i landskabet vest for Vejle skabte kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand i 900-årene et enestående monument i Norden. Gorm den Gamles runesten knytter kongeparret Gorm og Thyra til et rige kaldet Danmark. Historien fortsætter på Harald Blåtands runesten, som beskriver en central begivenhed i Danmarkshistorien: Kongens accept af kristendommen på vegne af hele sit folk. Stenen kaldes af samme grund ”Danmarks dåbsattest”.

Mysterier Udstillingen kommer ind på en række af de mysterier, der knytter sig til Jelling: Er det kong Gorm den Gamle, som arkæologer har fundet i gulvet under Jelling Kirke? Blev han virkelig i første omgang begravet i nordhøjen efter hedensk skik? Og hvorfor viser den største runesten både Midgårdsormen og Kristus på korset?

FACILITETER Se den 350m2 store faste udstilling, der har til huse i en lys og moderne bygning tegnet af WOHLERT Arkitekter A/S. Her er også skiftende udstillinger samt undervisningslokaler og biograf. Slap af og nyd en let anretning eller en kage i cafeen. Butikken runder oplevelsen af med et bredt sortiment af bl.a. bøger, historiske drikkeglas, vikingesmykker og unikke ting.

Jagten på

Gorm

Succesen fortsætter Se eller gense særudstillingen om Frederik d. VII’s udgravninger af højene. Jagten på Gorm er forlænget til d. 08.04.12

Det gamle Jelling genskabes Udgravninger i Jelling har vist, at hele området omkring den store skibssætning var indhegnet. I de kommende år genskabes dette rum og markering af indhegning og en række huse indenfor denne vil vise, hvordan landskabet så ud omkring år 970.

Jellingstenene bag glas To enkeltstående montrer blev i december 2011 præsenteret som den klimaskærm, der skal sikre Jellingstenene mod yderligere nedbrydning. NOBEL arkitekter og Broncestøberiet Leif Jensen har skabt den nye overdækning, der sikrer et stabilt klima for stenene.

BØRNENES JELLING Kom og lær runealfabetet at kende og få mere at vide om vikingernes verden for 1000 år siden. OMVISNINGER Museet tilbyder omvisninger for private grupper og for alle uddannelsesinstitutioner. Omvisninger kan bestilles på tlf. 75 87 23 50 tirsdag - fredag kl. 10-16.

Åbningstider 1/6 - 31/8 tirsdag - søndag kl. 10 - 17 1/9 - 31/5 tirsdag - søndag kl. 12 - 16 Gratis adgang

Kørevejledning Fra nord: Vælg frakørsel 60 på motorvej E45 og følg vej 442 mod Give. Fra syd: Vælg frakørsel 61 på motorvej E45 og følg vej 18 og 28. Drej til højre mod Jelling i Skibet.

Kongernes Jelling Gormsgade 23, 7300 Jelling, tlf.: 75 87 23 50 kongernesjelling.dk Med forbehold for ændringer Besøgscentret Kongernes Jelling er skænket af: VELUX FONDENE, Kulturministeriet, det tidligere Vejle Amt, Vejle Kommune og Jelling Kommune

Foto: Claus Fisker/Scanpix, Cees van Roeden, Mogens Skou / I2U, Nationalmuseet, WOHLERT Arkitekter A/S. Tryk: GP-tryk

Gratis adgang

Et stykke verdensarv

Viking Graves and Rune Stones - Kongernes Jelling  
Viking Graves and Rune Stones - Kongernes Jelling  

Folder for Jelling 2012

Advertisement